Škodovák. Nová tramvaj prochází testy na pražských tratích. Škoda uspěla na Slovensku Veletrhy ukázaly nové trendy v energetice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škodovák. Nová tramvaj prochází testy na pražských tratích. Škoda uspěla na Slovensku Veletrhy ukázaly nové trendy v energetice"

Transkript

1 Škodovák číslo 47 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. 8/2009 Nová tramvaj prochází testy na pražských tratích Škoda uspěla na Slovensku Veletrhy ukázaly nové trendy v energetice

2 Vážení spolupracovníci, rád bych se podělil o jednu dobrou právu, kterou pro firmu přineslo letošní léto. Škoda se výrazně prosadila na slovenském trhu, když získala kontrakt na významnou dodávku vozidel pro tamní železnice. K našim východním sousedům dodá ŠKODA VAGONKA deset souprav lokomotivních vlaků PUSH/PULL. První slovenští cestující se těmito soupravami svezou v roce Současně byla podepsána mezi slovenskými drahami a ŠKODA TRANSPORTATION i smlouva na dodávku dvou nových lokomotiv, které vycházejí z typu 109E pro České dráhy. Oba kontrakty jsou důkazem toho, že Škodovka je plně konkurenceschopná na zahraničních trzích. A to je nejen velmi dobrý vzkaz pro budoucnost celé firmy, ale i ocenění práce všech škodováků. Hezký zbytek léta vám přeje Tomáš Krsek, generální ředitel ŠKODA HOLDING a.s. Škoda uspěla na slovenském trhu.... strana 5 Nová tramvaje se testuje na kolejích Prahy.... strana 7 Škoda se představí na strojírenském veletrhu v Brně.... strana 9 V Pars nova léčí vlaky.... strana 11

3 Brno dostane tramvaje s novinkami Poslední prázdninový den opustí výrobní závod ŠKODA TRANSPORTATION v pořadí již 19. nízkopodlažní tramvaj typu 13T pro Dopravní podnik města Brna. "Tím budou dodávky tramvají 13T pro letošní rok úspěšně dokončeny," uvedl ředitel Realizace ŠKODA TRANSPORTATION Václav Petr. Podle něj se už v příštím roce mohou cestující v Brně těšit na vylepšené provedení tramvají 13T z další série, kde je na přání Dopravního podniku změněno uspořádání sedadel. "Tomu předcházely náročné konstrukční úpravy všech zařízení, které byly pod dosavadními, podélně umístěnými, sedadly ukryty. Cestující tak získají ještě více komfortu, zejména při procházení vozidlem k předním dveřím," vysvětluje Václav Petr. ŠKODA POWER ukázala zákazníkům své možnosti Jaký je současný celkový záběr firmy, co může nabídnout nyní i v budoucnu, kam směřuje. Přesně takové možnosti představila ŠKODA POWER svému významnému zákazníkovi ČEZ na setkání, které se uskutečnilo v polovině srpna na půdě plzeňské firmy. Přestože akce byla organizována pod záštitou úseku Servis, svým rozsahem zastřešovala celou společnost. Uspořádali jsme prezentaci společnosti přímo ve ŠKODA POWER ze dvou důvodů chtěli jsme zákazníkovi přiblížit reálné prostředí naší společnosti a samozřejmě dát šanci k osobním setkáním v co nejširším záběru, k diskusím o aktuálních tématech a problematice současné energetiky, které se týkají dění ve ŠKODA POWER, vysvětluje za organizátory Jiří Rivola, ředitel úseku Servis. Na pět desítek hostů se během dvoudenního setkání zúčastnilo několika prezentací specialistů ŠKODA POWER v úvodu vystoupil generální ředitel škodovácké společnosti Jiří Zapletal s přehledem ekonomických výsledků společnosti a její strategií pro budoucnost. Následovaly prezentace úseků Rozvoj, Realizace, Turbíny a Servis. Na pořadu byla i návštěva výrobních prostor ŠKODA POWER spojená s představením hlavních výrobních aktivit firmy, strojního vybavení, používaných technologií. Zákazníka velmi zajímaly kapacitní možnosti Škodovky, rozšiřující se servisní aktivity, inženýrské zázemí, vývojové projekty, další možnosti spolupráce, uvedl Jiří Rivola. Tušimické bloky se chystají do provozu Na uvedení do provozu se v těchto týdnech chystají dva obnovované bloky elektrárny Tušimice II, pro které dodává novou strojovnu ŠKODA POWER. Na blocích postupně probíhalo oživování jednotlivých technologických uzlů a následovaly pomontážní čistící práce, které zbaví systém veškerých nečistot. Ty jsou podmínkou pro vpuštění první páry do turbosoustrojí a následné první přifázování bloku, říká Václav Tichý, manažer tohoto projektu ve ŠKODA POWER. První etapa komplexní obnovy bloků č. 23 a 24 elektrárny Tušimice II 4x200 MW je v současné době ve finální části realizace. U bloku č. 23 byl tento důležitý milník splněn na konci června. Od tohoto dne je blok provozován v rozmezí výkonů cca 25 až 200 MW. Námi vyrobená turbína dosahuje velmi dobrých technických parametrů. V průběhu července a srpna na bloku č. 23 probíhalo předkomplexní vyzkoušení, v září začne komplexní vyzkoušení, což představuje ověřovací provoz celého díla za normálních a mezních podmínek dle předem stanoveného programu. Vyvrcholením komplexního vyzkoušení bude provedení šestidenní komplexní zkoušky, kterou bude prokázána provozuschopnost, spolehlivost, kvalita a bezpečnost díla, upřesnil Václav Tichý. Blok č. 24 se v současné době nachází ve fázi před prvním přifázováním do sítě, které je plánováno na začátek září. Titulní foto: Panorama Prahy s tramvají ForCity ŠKODOVÁK, informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s., Vydává ŠKODA HOLDING a.s., Tylova 1/57, Plzeň IČO , MK ČR 10556, Sídlo redakce Tylova 57, Plzeň, kontakty: manažer vnitřní komunikace Mgr. Pavel Novák, telefon , fax , vychází v nákladu 5000 kusů měsíčně, tisk Kalous & Skřivan s.r.o., grafická úprava Marcel Šik 3

4 MOVO zavádí konto pracovní doby Přizpůsobit pracovní dobu a vytíženost svých zaměstnanců ve výrobě jednotlivým přístavbám vozů takovou snahu má vedení společnosti MOVO s.r.o., které rozhodlo o zavedení takzvaného konta pracovní doby. Přístavba vozů od našich zákazníků je nárazová. Je proto výhodné tomu uzpůsobit i výrobu znamená to, že v případě, že pro některé pracovní čety není v danou chvíli vhodná činnost, budou moci takoví zaměstnanci zůstat doma. A naopak v době, kdy vozy budou připraveny na opravy, tento neodpracovaný čas nahradí. Konto pracovní doby umožní udržet ve firmě zaměstnanost, vysvětluje personální ředitelka MOVO s.r.o. Jana Borowiecka. O případných úpravách pracovní doby budou zaměstnanci vždy informováni prostřednictvím jednotlivých mistrů ve výrobě s týdenním předstihem. A jak je tomu se mzdou? Stálou mzdou se pro potřeby tohoto konta pracovní doby rozumí mzda dle platného mzdového výměru zaměstnance, u které proběhne standardním způsobem vyhodnocení variabilních složek v souladu s dohodnutými pravidly (u dělníků: tarif + diferenciační příplatek + prémie, u THZ: všechny fixní + variabilní složky mzdy), doplňuje Jana Borowiecka. Veletrhy pomáhají Škodě být na světové úrovni Významným způsobem se letos prezentovala před očima zákazníků, konkurence i odborné veřejnosti společnost ŠKODA POWER ta se totiž zúčastnila v letošním roce již čtyř významných specializovaných energetických veletrhů Middle East Elektricity v Dubai, Russia Power v Moskvě, veletrhu Power-Gen India and Central Asia v indickém New Delhi a naposledy nejvýznamnějšího evropského energetického veletrhu Power- Gen Europe 2009 v německém Kolíně n/rýnem. ŠKODA POWER, která patří k předním evropským výrobcům zařízení pro energetiku, je již tradičním vystavovatelem na těchto významných akcích, kde se prezentují všechny firmy, které v tomto oboru ve světě něco znamenají a jsou často konkurenty ŠKODA POWER v soutěžích o získání nových projektů. Významnou složkou účasti Škodovky je však nejen stránka prezentační, ale i ta odborná. Specialisté ŠKODA POWER totiž mají možnost být u toho na světovém fóru, které určuje a sleduje nejnovější trendy v energetice. Veletrhy nabývají na stále větším významu. To lze dobře ilustrovat například na zatím posledním veletrhu Power Gen Europe. Tam pořadatelé zaznamenali rostoucí účast vystavovatelů a návštěvníků nejen ze zemí evropských, ale i příliv potenciálních zákazníků ze zemí mimo Evropskou unii. Impozantní stánek připravil například konglomerát MAPNA GROUP z Íránu, který je potenciálním zákazníkem energetických firem v rámci řady strategických projektů v tomto teritoriu. Stoupající význam Power-Genu Europe je mimo jiné dán tím, že evropské firmy z oblasti energetiky patří ve srovnání s USA i celým světem jednoznačně na špičku technologického vývoje, říká ředitel úseku Rozvoj ŠKODA POWER Luboš Prchlík. (viz rozhovor na str. 10) Novinka přichází po dohodě vedení společnosti s odborovou organizací. Co je konto pracovní doby? Zákonný způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby. Při uplatnění konta pracovní doby se předpokládá, že zaměstnavatel bude zaměstnanci přidělovat práci v takovém rozsahu, v jakém to bude odpovídat jeho potřebě a délka pracovní doby se tak bude v jednotlivých týdnech lišit. Zaměstnavatel vypracuje písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámí s ním zaměstnance nejpozději jeden týden před začátkem období, na něž je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena. Dopravní podnik v Jihlavě razantně obnovuje vozový park Letos na podzim se vozový park Dopravního podniku v Jihlavě rozšíří o osm nejmodernějších bezbariérových trolejbusů Škoda 26 Tr. Razantní obnova vozového parku bude pokračovat do října Celkem Jihlava získá 23 nových trolejbusů, to jí umožní vyřadit nejstarší vozy ve stáří kolem 20 let. Celkové náklady dosáhnou 227 milionů korun, z toho je 212 milionů dotace z Evropská unie. Zbytek uhradí dopravní podnik z vlastních peněz."nikdy bychom tak razantní obnovu nedokázali uskutečnit bez evropských dotací," řekl ředitel Josef Vilím. DP žádá ještě o další evropskou dotaci na dodávku deseti bezbariérových autobusů na pohon zemním plynem. "Pokud se to podaří, bude Jihlava v roce 2011 zřejmě prvním městem v Česku se stoprocentně bezbariérovým vozovým parkem," dodal Vilím. Nízkopodlažní trolejbus vyrobený ve ŠKODA ELECTRIC je vstřícný k lidem s dalšími formami postižení. "Má akustické a vizuální hlášení zastávek, celkově se výrazně zvýší jízdní komfort cestujících," podotkl Vilím. Jediným akcionářem společnosti je Statutární město Jihlava. Na pěti trolejbusových a osmi autobusových linkách loni přepravil více než 15 milionů cestujících. Dvaatřicet autobusů a stejný počet trolejbusů najezdilo 2,8 milionu kilometrů. Na evropských dotacích se DP zatím podařilo získat téměř 180 milionů korun. (jk) 4

5 ŠKODA uspěla na slovenském trhu Kontrakt na dodávku deseti příměstských patrových jednotek PUSH/PULL a na úpravu lokomotiv řady 263 uzavřeli představitelé společností ŠKODA VAGONKA a. s. a Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Současně s podpisem souprav PUSH/PULL Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. podepsala se ŠKODA TRANSPORTATION a. s. kontrakt na dodávku dvou elektrických lokomotiv. Konstrukce lokomotivy vychází z koncepce typu ŠKODA 109E, který již plzeňská firma dodává společnosti České dráhy. Oproti lokomotivám 109E dodávaným Českým drahám budou mít některé úpravy, například odlišnou maximální rychlost; ta dosáhne 160 kilometrů za hodinu. První vozy dodá ŠKODA TRANSPORTATION 30 měsíců od podpisu smlouvy. "Oba kontrakty jsou důkazem, že Škodovka je plně konkurenceschopná na zahraničních trzích," uvedl generální ředitel ŠKODA TRANSPORTATION Tomáš Krsek. Hodnota obou kontraktů dosahuje celkem přibližně 2,1 mld. korun. Výroba souprav bude zahájena v první polovině roku 2010, zkoušky na podzim téhož roku. Do provozu s cestujícími budou vlaky nasazovány od března Kompletní dodávka bude ukončena na počátku Kromě řady zahraničních a tuzemských subdodavatelů bude ŠKODA VAGONKA při realizaci zakázky spolupracovat i se ŽOS Zvolen, kde se budou upravovat stávající lokomotivy řady 263 (úprava řídicího systému lokomotivy pro komunikaci s řídicím Co je PUSH/PULL Soupravy typu PUSH/PULL jsou soupravy tažené nebo tlačené lokomotivou na jedné straně soupravy, zatímco na druhé straně je umístěn řídicí vůz. V praxi to znamená, že při příjezdu do konečné stanice u souprav tohoto typu nemusí být lokomotiva přepřahána na opačný konec soupravy (tedy na druhé čelo vlaku ). Strojvedoucí pouze přejde na stanoviště v řídicím voze a lokomotiva zůstává na původním místě. Při zpáteční cestě je tedy na konci vlaku a soupravu tlačí. Toto řešení přináší úsporu technologických časů, energie a používání objízdné koleje, které by byly nutné pro manipulaci s lokomotivou. vozem) a vyrábět běžné podvozky pro oba "slovenské" projekty (projekt EJ 671 a projekt PUSH/PULL). Soupravy budou jezdit na tratích ŽSR v okolí Bratislavy a na navazujících tratích "Bratislava - Nové Mesto nad Váhom", "Bratislava - Kúty" a "Bratislava - Nové Zámky". Souprava lokomotivního vlaku typu PUSH/PULL (tlačené/tažené) je třívozová se dvěma vloženými [PVV] a jedním řídicím [PRV] vozem, a to ve spojení [lokomotiva+pvv+pvv+prv]. Soupravu vede upravená lokomotiva řady 263 ZSSK. Konstrukce vozů vychází z koncepce vozidel elektrických jednotek 671 ZSSK a splňuje všechny technické standardy i uživatelské požadavky zákazníka. Vozidla disponují přehledným informačním systémem. Vnitřní kamerový okruh umožňuje strojvedoucímu přehled o dění ve vlaku a přispívá i k vyšší bezpečnosti cestujících. Vozidla jsou vybavena uzavřeným systémem WC. Příjemný, plně klimatizovaný interiér umožňuje přepravu handicapovaných cestujících na invalidních vozících. Na rozdíl od vozů souprav 671 jsou vozy soupravy PUSH/PULL vybaveny centrálním zdrojem energie. Na čelech jsou opatřeny klasickou šroubovkou a nárazníky. Technické parametry Délka třívozové soupravy tažené lokomotivou řady 263 ZSSK mm Maximální konstrukční rychlost vozů 160 km/hod Počet sedadel v třívozové soupravě 362 Počet míst na stání 352 Celková obsaditelnost třívozové soupravy PUSH/PULL 714 cestujících 5

6 Vozy pro Slovensko bude ŠKODA VAGONKA vyrábět v novém zázemí Významná exportní zakázka, která potvrzuje zájem o škodovácké výrobky v zahraničí. I tak hodnotí dodávku jednotek PUSH/PULL a dalších vozidel generální ředitel ŠKODA VAGONKA Jiří Paruza. Co pro ŠKODA VAGONKA znamená tento významný exportní úspěch? Po dodávkách motorových vozů do Finska a elektrických jednotek do Litvy je Slovensko dalším zahraničním odběratelem, doufám, že přibudou i další. Znovu se tak potvrzuje, že výrobky společnosti ŠKODA VAGONKA jsou nejen žádané, ale i konkurenceschop- Ing. Jiří Paruza (první zprava) při podpisu smlouvy né. A co se týče právě Slovenska, je je to náš tradiční trh, kam Vagonka historicky dodávala všechny elektrické jednotky a motorové vozy s výjimkou posledních dodávek ŽOS Vrátky s firmou Standler. V jaké fázi jsou nyní přípravy? Je rozpracována výkresová dokumentace, její dokončení je plánováno na začátek příštího roku, už nyní samozřejmě probíhají jednání s klíčovými dodavateli o technické specifikaci komponentů. Výroba bude zahájena v první polovině roku 2010, zkoušky budou zahájeny na podzim roku 2010 a do provozu s cestujícími bude nasazena v březnu Kompletní dodávka bude ukončena na počátku Budete spolupracovat se subjekty na Slovensku? Ano, předpokládá se spolupráce se ŽOS Zvolen, kde bude realizována úprava stávajících lokomotiv řady 263 a zároveň výroba běžných podvozků pro oba naše slovenské projekty tedy nejen pro EJ 671, ale i jednotky PUSH/PULL. Pomůže nové zakázce právě budované nové zázemí ve ŠKODA VAGONKA - Soutěž Vážené kolegyně a kolegové, připravili jsme pro vás - zaměstnance ŠKODA HOL- DING a jejích dceřiných firem - soutěž. Ti z vás, kdo zašlou správnou tajenku z křížovky v tomto čísle na straně 12, budou zařazeni do slosování o ceny. Odpovědi zasílejte na adresu redakce, případně em. Uveďte vaše jméno, název společnosti a kontakt. Sídlo redakce Tylova 57, Plzeň, Výhercem minulého kola je Petra DĚDOVÁ, ŠKODA TRANSPORTATION. budou se vozidla pro slovenskou železnici vyrábět v novém? Ano, zejména první kusy budou vyráběny v nových prostorách, které v našem ostravském areálu budujeme. Dotkne se nová zakázky nějak personální oblasti, přibudou nová pracovní místa? Uzavřená zakázka zvyšuje celkový objem plánované roční produkce, proto je s tím spojena vyšší potřeba pracovníků a technických i dělnických profesích. Na jakých dalších zakázkách nyní ŠKODA VAGONKA pracuje? V současné době jde hlavně o dodávky EJ471 pro České dráhy, máme také uzavřenou smlouvu na dodávku 10 elektrických patrových jednotek 671 pro ZSSK, s dodávkami od roku Tramvaje pro Brno jsou v české Guiennessovce Až do oficiální tuzemské Guinnessovky, České knihy rekordů, se dostala slavnost, kdy město Brno představilo veřejnosti flotilu nových tramvají značky ŠKODA, které budou sloužit obyvatelům a návštěvníkům moravské metropole. Centrální brněnské náměstí Svobody přivítalo v pondělí 17. srpna u příležitosti 140. výročí městské hromadné dopravy v Brně hned 12 nových nízkopodlažních tramvají s nadčasovým designem. Opat Lukáš Evžen Martinec požehnal všem řidičkám, řidičům a cestujícím a dále popřál, aby všechny na cestách doprovázeli také andělé strážní. Slavnostního aktu byl přítomen také zástupce agentury Dobrý den, který potvrdil, že se jednalo o největší veřejný křest tramvají a rekord bude uveden do České knihy rekordů. Před zraky zástupců médií a stovek občanů města Brna dostaly tramvaje ženská jména, která vybírají děti z brněnských základních škol. Po brněnských kolejích bude jezdit nová Gábinka, Helenka, Irenka, Julinka, Klárka, Lucinka či Maruška a další. Dvanáct nových pětičlánkových tramvají Škoda 13 T modernizuje významně stávající brněnský tramvajový park. Na financování devíti tramvají se podílela Evropská unie, zbytek finančních prostředků šel z rozpočtu města Brna. Brno se řadí mezi evropská města s historicky vůbec nejstarší veřejnou dopravou. Přesně na den před 140 lety, tedy v roce 1869, vyjela v Brně první koněspřežná tramvaj. Koníky pak postupně vystřídaly parní a nakonec i elektrické tramvaje. Nové nízkopodlažní tramvaje nyní nabízí také komfort pro cestující s kočárky, seniory a vozíčkáře. Nový moderní vzhled uvítají nepochybně i tuzemští a zahraniční návštěvníci Brna. 6

7 Jako pod rentgenem nová tramvaj se testuje v ulicích Prahy Během posledních týdnů se nová škodovácká tramvaj pro Prahu ForCity ocitla pod rentgenem. Ne, není to nadsazené tvrzení: novinka ze Škody totiž jezdí v ulicích hlavního města pod přísným dohledem specialistů a plní typové zkoušky. Jsou to opravdu velmi důkladné testy, které mají za cíl ověřit vlastnosti a chování tramvaje, přibližuje Pavel Tarant ze ŠKODA TRANSPORTATION. Vozidlo je navíc na očích svým budoucím pasažérům většina měření se totiž odehrává v běžném provozu, na tramvajových tratích hlavního města. Budíme pozornost, asi by nešlo vůbec spočítat, kolikrát se tramvaj ocitla v hledáčku fotoaparátů a kamer. A reakce lidí, se kterými se setkáváme, jsou zatím hodně pozitivní, nová tramvaj se líbí, pochvaluje si Pavel Tarant. A na co se technici zatím zaměřili? Tak třeba na pevnost podvozků. Konkrétně? Na určité části podvozku připevníme speciální snímače, říká se jim tenzometry, a sledujeme zatížení podvozků v běžném provozu. Tato měření nám třeba pomáhají ověřit životnost konstrukce podvozků a přinášejí mnohé další cenné údaje. Musím říci, že výsledky jsou velmi dobré, popisuje technickou stránku věci. Škodováčtí odborníci se při testech v ulicích Prahy zaměřili i na takové zkoušky, které souvisí s profilem tratí v Praze ty jsou totiž mnohdy na zatížení agregátů tramvají velmi náročné. Mezi takové testy patří oteplovací zkouška. Velmi zjednodušeně když tramvaj brzdí při jízdě z kopce, vzniká velké množství tepla, které se musí bezpečně odvést. Musíme proto testovat, jak účinně jsme schopni vznikající teplo odvést z brzdových odporníků, které jsou umístěné na střeše tramvaje, popisuje Pavel Tarant. Právě v Praze je například velmi strmé a přitom dlouhé klesání v kopci tratě na Barrandově. Tam jsme testovali. Nejprve při jízdě s prázdnou tramvají, poté i s naloženou váhu cestujících nám nahradil náklad nařezaných kolejí, usmívá se Pavel Tarant. Jenže škodováci už měli před těmito zkouškami náskok vyvinuli totiž novou metodu testování, při které ještě mimo běžný provoz simulovali jízdu z prudkého kopce. Jak? Využili výkonnou tramvaj 14T její konstrukce umožnila táhnout brzdící ForCity po koleji a napodobit tak podmínky strmého klesání trati. Jako u všech ostatních klíčových zkoušek i tady můžeme konstatovat, že naměřené hodnoty jsou pro 15T velmi příznivé, upozorňuje Pavel Tarant. Popisem nejrůznějších testů by se dalo pokračovat na pražských tratích se zkouší například hlučnost tramvaje, ale i vymoženosti typu klimatizace prostoru řidiče či aktivního odvětrávání vozidla. Měříme třeba intenzitu výměny vzduchu, změny teploty a podobně, přibližuje. Ukončením typových zkoušek však testování nové tramvaje zdaleka nekončí. Následovat budou funkční zkoušky, opět za běžného provozu, vrcholem pak budou jízdy s cestujícími. A pak už se vydá tramvaj sloužit Praze, jejím návštěvníkům a obyvatelům, uzavírá Pavel Tarant. 7

8 ŠKODA POWER je připravena na nové projekty v jaderné energetice ŠKODA POWER získala další důležitou zakázku v oblasti jaderné energetiky - bude se významně podílet na dostavbě 3. a 4. bloku jaderné elektrárny ve slovenských Mochovcích. Plzeňská firma tak navázala například na dodávky pro jadernou elektrárnu Dukovany, či slovenské Jaslovské Bohunice. "Oblast jaderné energetiky má jistě velký potenciál. A protože naše firma v minulém období investovala, a stále investuje, stomilionové částky do výzkumu a vývoje, rozvíjí svoje technologie, jsme připraveni se účastnit nových projektů na tomto poli. To dokazují i obchodní úspěchy, jako je zakázka pro JE Mochovce. Další vývojové práce se proto soustřeďují na návrh nového soustrojí 1200 MW pro připravovanou výstavbu nového bloku JE Temelín," uvedl generální ředitel ŠKODA POWER Jiří Zapletal. ŠKODA POWER dodá pro každý z nových bloků dvě turbíny o nominálním výkonu 264 MW. Dostavba druhého a třetího bloku JE Mochovce byla plánována již v devadesátých letech minulého století, pak byl však projekt pozastaven. "Oproti původně plánovanému designu 2. a 3. bloku se ŠKODA POWER podařilo zvýšit výkon o 40 MW na každé z turbín. A to také díky moderním konstrukčním postupům a novým technologiím, například metodám lopatkování rotorů," vysvětluje za ŠKODA POWER vedoucí obchodního teritoria Daniel Procházka. Přípravné práce na dodávku ve ŠKODA POWER již začaly, první z turbín dodá firma na Slovensko v polovině roku Dodávky plzeňské škodovácké společnosti zahrnují vedle turbín i další zařízení, například řídící systém či montážní práce. Dostavbou jaderné elektrárny v Mochovcích Slovensko výrazně posílí svojí energetickou základnu. Smlouvu ŠKODA POWER uzavřela se společností Slovenské elektrárne a.s. (z 66% vlastněné italskou energetickou společností Enel). Hodnota kontraktu dosahuje téměř tři miliardy korun. Slovensko a jaderná energetika Slovensko je jednou z prvních zemí, které začaly využívat jadernou energii pro mírové účely před více než 50 lety V současnosti je Slovensko jednou ze čtyřech zemí, které mají více než 50 % výroby elektřiny z jaderných elektráren Na Slovensku je v jaderné energetice přímo nebo nepřímo zaměstnáno přibližně lidí Slovensko a JE Mochovce více než 2/3 obyvatel Slovenska (a více než 87 % obyvatel v 10-km pásmu okolo elektrárny) podporuje dostavbu 3. a 4. bloku JE Mochovce 3. blok JE Mochovce bude uvedený do komerčního provozu v roce 2012 a 4. blok začátkem roku 2013 stavebních prací se bude ve vrcholné fázi účastnit až lidí, dalších asi lidí bude potřeba na zajištění provozu elektrárny JE Mochovce patří mezi nejlepší elektrárny na sna světě z hlediska provozní bezpečnosti podle ukazatelů WANO 8

9 Strojírenský veletrh ozdobí škodovácká expozice V jedné velké společné expozici se na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představí firmy skupiny Transportation, která je součástí ŠKODA HOLDING a. s. Pod jednou střechou budou prezentovat své výrobky a možnosti společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a. s., ŠKODA VAGONKA a. s., Pars nova a. s. a MOVO spol. s r. o. Na brněnském výstavišti se skupina pochlubí třísystémovou lokomotivou řady 380 (109 E), příměstskou jednotkou CityElefant, regionální motorovou jednotkou Regionova a lokomotivou řady 230. Mezi vlaky bude také jedna dáma 100% nízkopodlažní tramvaj ŠKODA ForCity. Její maximální rychlost je 200 km/h. Lokomotiva je určena pro provoz na elektrizovaných tratích na území České republiky, Slovenska, Německa, Rakouska, Polska, Maďarska a na koridorech Evropské unie. Bude sloužit především pro vozbu EC, IC vlaků, expresů a rychlíků. České dráhy objednaly celkem dvacet těchto lokomotiv. V současné době jsou kompletně výrobně dokončeny oba prototypy lokomotiv, tedy a Již od loňského léta jsou stroje podrobovány zkouškám. Největším železničním lákadlem mezi škodováckými exponáty bude určitě nová čtyřnápravová elektrická lokomotiva řady 380 Českých drah ze ŠKODA TRANSPORTATION a. s., která umožňuje provoz na třech základních napájecích systémech používaných v Evropě. První kilometry začala najíždět lokomotiva na zkušební koleji ŠKODA TRANSPORTATION. V srpnu byla přesunuta na ŽZO Velim a tam pokračovaly zkušební jízdy rychlostmi nejprve do 160 km/h a následně, po nastavení řídicí jednotky sběrače, až do 210 km/h. Unikátnost nového stroje dokumentují i dva údaje, které specialisté ze Škodovky mohli při letošním testování přímo ověřit. Během provádění brzdových zkoušek byly měřeny zábrzdné dráhy za příznivých podmínek dokáže lokomotiva zastavit při použití pouze pneumatické brzdy z rychlosti 160 km/h na dráze kratší než 860 m, což je mezi železničními vozidly špičková hodnota. Pýchou vlajkové lodi Českých drah však nejsou jen brzdové parametry, ale zejména trakční výkony. Při příznivých povětrnostních podmínkách dokáže totiž lokomotiva bez vozů zrychlit z 0 na 100 km/h za 13 sekund. Zpestřením veletržního dění bude 15. září krátce po poledni slavnostní předání 100. soupravy Regionova. Tyto lokomotivy Pars nova modernizuje a na českých tratích jich již jezdí celkem 20 třívozových a 80 dvouvozových jednotek. Um českých rukou dokázal přeměnit starou laminátu v provozuschopnou lokomotivu. Také ona bude na strojírenském veletrhu. K vidění budou na veletrhu i jednotky řady 471 z dílny ŠKODA VAGONKA, známých jako CityElefant, které jsou určeny pro provoz na českých železnicích s napájecí soustavou 3kV DC. 9

10 TIP NA VÝLET Stoupá význam obnovitelných zdrojů, zní z veletrhů energetiky Nejnovější trendy v energetice, nové směry v oboru, ale i reakce na současnou ekonomickou krizi ve světě. Taková témata vládnou letošním energetickým veletrhům. A ŠKODA POWER je u většiny světových setkání u toho. Pro firmu je důležité heslo: vidět a být viděn, říká ředitel úseku Rozvoj ŠKODA POWER Luboš Prchlík, který se například letos zúčastnil veletrhu Power Gen Europe. Za historií na sever Moravy Ochutnat historii a zároveň si prohlédnout řadu zajímavých míst. Přesně takovou možnost nabízí další výlet do míst spojených se Škodovkou, které už minulém čísle nabídl firemní magazín. Tentokrát se podíváme na Jedním z nejfrekventovanějších slov v byznysu a průmyslu je stále ještě slovo krize. Jak je vnímána situace energetiky třeba na veletrzích typu Power Gen Europe? Výrobci zařízení pro energetiku nebyli ještě zcela zasaženi útlumem poptávky po jejich výrobcích, je to byznys s během na dlouhou trať. Není ale vyloučeno, že k tomu dojde. A na trhu tak bude stále důležitější tedy pro výrobce zařízení pro energetiku - nabídnout kvalitní inovativní produkt s vysokou účinností spolu s velmi příznivou cenu. Lze proto očekávat zvýšený interní tlak na maximální snížení výrobních nákladů. Jaké trendy v energetice vidíte? Stoupá význam obnovitelných zdrojů a moderních přístupů k přenosu elektrické energie. Například současně s veletrhem Power Gen Europe proběhla konference, která se zaměřila na naplnění evropských a světových cílů v oblasti efektivní výroby elektrické energie s minimem emisí včetně C0 2 - a to právě v období probíhající světové recese. I na veletrhu Power Gen se objevily hlasy zpochybňující globální oteplování, které nebylo přičítáno nárůstu CO 2, ale periodickým změnám klimatu. Evropská komise nicméně stanovila pevné cíle k dosažení redukce emisí CO 2 v roce 2020 na úroveň 80% ve srovnání s rokem Jak toho lze dosáhnout? Neustálým zvyšováním podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie, dále pak zvyšováním energetické efektivnosti výroby elektrické energie z tradičních zdrojů tedy fosilních paliv - tedy uhlí a zemního plynu - a rovněž zcela novými technologiemi jako je zachycování CO 2 a jeho ukládání do podzemních prostor. Jak to vypadá v oblasti obnovitelných zdrojů nyní? Cílovou hodnotou pro řadu států je dvaceti procentní podíl na celkové výrobě v roce Některé státy jako Německo a Dánsko se této hodnotě blíží již v současnosti a v roce 2020 cíl výrazně překročí. V oblasti zachycování C0 2 je připravena evropská iniciativa a finanční podpora ke stavbě demonstračních jednotek jejich výstavba v některých zemích západní Evropy již probíhá. Podmínkou instalace zařízení pro zachycovaní oxidu uhličitého je v každém případě velmi vysoká účinnost vlastního parního cyklu, což určuje technologický vývoj v dané oblasti posun k velmi vysokým teplotám. Jsou nyní in i jaderné elektrárny? Určitě to platí ve stále větším počtu zemí momentálně pak především v USA, kde je v přípravě stavba několika jaderných bloků o výkonu nad 1000 MW. Vždyť výroba energie v jaderných elektrárnách k efektivním nástrojům pro snižování emisí CO 2 jednoznačně patří. Ačkoli řada firem prezentuje na veletrzích i na konferencích svoji připravenost k razantní výstavbě nových jaderných bloků, je například v řadě zemí EU cítit i určitá nejistota vzhledem k tomu, že tato oblast energetiky mnohdy podléhá politickým rozhodnutím a neřídí se zcela tržními pravidly. Co nového přinesly pro ŠKODA POWER poslední trendy? Zajímavá je určitě vzrůstající poptávka po turbínách využívající jako zdroj solární energii. Přestože není zcela jasné, jak velká část ambiciózních plánů se bude skutečně realizovat, nelze tento rostoucí trend výroby energie z obnovitelných zdrojů opomenout. severní Moravu, do Osoblahy tedy kraje, kde se všichni zájemci mohou na místní úzkorozchodné železnici svézt historickými lokomotivami a vlaky. I zde má svou stopu plzeňská Škodovka. V letošním roce zde byla po téměř čtyřiceti letech znovu zprovozněna historická parní lokomotiva, která dostala označení U a nové jména Velký štokr. Tuto lokomotivu vyrobily v roce 1948 Škodovy závody a dodaly jí na začátku roku 1949 spolu s dalšími pěti lokomotivami téhož typu do Jugoslávie. A co osoblažská trať nabízí? Jízda po úzkorozchodné železnici je pro řadu turistů a rodin s malými dětmi opravdu jedinečným zážitkem. Provoz na osoblažské trati zajišťují České dráhy motorovými lokomotivami řady 705 vyrobenými v padesátých letech minulého století - jde o nejstarší takové lokomotivy v pravidelném provozu ČD. V letní sezóně zde ale můžete potkat i turistické vlaky Slezských zemských drah o. p. s. vedených parní nebo historickou motorovou lokomotivou. V roce 2005 zařadily SZD spolu s řadou dobrovolných spolupracovníků do provozu první novinku parní lokomotivu U Rešica dovezenou z Rumunska. V roce 2006 byla zařazena do provozu druhá novinka motorová lokomotiva TU Faur původem z polského cukrovaru Kruszwica. SZD připravuje po letní sezóně ještě jízdy turistických vlaků na oslavy Martinských hodů a na Mikulášskou jízdu. Termín bude uveden později na internetové adrese: osoblazsko.com/. Úzkorozchodná trať z Třemešné ve Slezsku do Osoblahy označená v železničním jízdním řádu číslem 298 se nachází v západní části Moravskoslezského kraje v Osoblažském výběžku. Vlak v dnešní době projíždí deseti zastávkami. Trať vede romantickou, turisticky atraktivní, krajinou vhodnou k pěším i cyklistickým výletům pro jednotlivce i rodiny s malými dětmi. 10

11 Kam chodí vlaky k doktorovi Neštěstí nechodí jen po horách, občas chodí i po kolejích. A kde se léčí rozbité vlaky a tramvaje? Jednou ze specializovaných firem, které takový náročný úkol zvládají, je Pars nova. I když se dnes v šumperské firmě především modernizují dosluhující kolejová vozidla, součástí jejího portfolia jsou i opravy poškozených vozidel po nehodách. Odstraňování následků nehod vlaků a tramvají bývá na kolejích, vzhledem k hmotnosti vozidel, často mnohem složitější, než je tomu u aut na silnicích, říká Jana Kaněvová, manažerka z Pars nova. Jedny z nejvážnějších nehod Stanoviště strojvedoucího elektrické jednotky ř. 452 po nehodě z pohledu poškození vozidla, jsou čelní střety vlaků. Někdy však i menší kolize zapříčiní vážné poškození, kvůli kterému již vozidlo není možné provozovat. Potom přichází na řadu specialisté z Pars nova, Elektrická lokomotiva ř. 163 po čelní srážce s osobním vlakem 19. května 2008 ve stanici Moravany Regionova se přibližně v 30km rychlosti srazila 10. listopadu 2008 ve Ždírci nad Doubravou s lokomotivou, která s 11 vozy vyjížděla na trať. Jednalo se o nejvíce násilně poškozenou Regionovu, kterou v Parsu opravovali. kteří dokáží vrátit takové vozidlo zpět do původního stavu na koleje. Právě u oprav násilných poškození, tedy nabouraných vozů, se uplatní letité zkušenosti z periodických oprav a také z modernizací. Do depa, kam je většinou poškozené vozidlo odtaženo, se vypraví tým pracovníků z Pars nova a na místě násilku prohlédne a pořídí dokumentaci. Po té následuje cenová nabídka opravy a uzavření smlouvy s provozovatelem. Vozidlo se přistaví do areálu Pars, kde projde demontáží, proměřením základních rozměrů, opravou a následnou pečlivou kontrolou. Po úspěšné zkušební jízdě je potom předáno zpět provozovateli. TURBIŇÁČKOVY TRAMPOTY aneb jak zvládnout návrat do práce po dovolené 11

12 Soutěž Soutěž: Seneca: Dovede-li se člověk (tajenka 1), nevyjde ze (tajenka 2). Podrobnosti o soutěži na straně 6. 12

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation 19.06.2013 Jednopodlažní soupravy RegioPanter výroba, zkoušky a provoz SKUPINA ŠKODA TRANSPORTATION TRANSPORTATION GROUP ŠKODA TRANSPORTATION a.s. ŠKODA

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s.

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. "Jaderná energetika jako impuls pro export velkých investičních celků" Mezinárodní strojírenský veletrh 4.10.2011, Brno Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. PROJEKT MIR.1200 EVOLUČNÍ TECHNOLOGIE Reaktor projektu

Více

ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s.

ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s. ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme. VOZIDLA PRO PŘÍMĚSTSKOU A REGIONÁLNÍ OSOBNÍ

Více

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA TRANSPORTATION. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme.

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA TRANSPORTATION. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme. ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA TRANSPORTATION Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme. JEDNOPODLAŽNÍ REGIONÁLNÍ SOUPRAVY PRO ČESKÉ DRÁHY ŘEŠENÍ

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY www.skoda.cz JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY VAGONKA NOVÁ KVALITA V PŘÍMĚSTSKÉ, REGIONÁLNÍ I MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVĚ

Více

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS -

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - - Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - Návrh kvalitního systému regionální železniční dopravy v MS kraji Úvod, význam železnice pro Moravskoslezský kraj. Stručné představení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products LOKOMOTIVY. www.skoda.cz 14001 : 2004

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products LOKOMOTIVY. www.skoda.cz 14001 : 2004 INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products LOKOMOTIVY EN 14001 : 2004 ISO LOKOMOTIVY ŠKODA Jsou lokomotivy moderní konstrukce, které jsou v univerzálním a nákladním provedení schopné zajistit provoz

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY VAGONKA UZIVATELSKY PŘÍVĚTIVÁ A BEZPEČNÁ ŘESENÍ VYSOKÁ PROVOZUSCHOPNOST Zaškolení personálu

Více

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY FRANTIŠEK PALÍK Křižíkova elektrická lokomotiva z roku 1905 pro Vídeňskou městskou dráhu po přestavbě v roce 1927 pro ČSD jako E 225.001 Počátkem 20. let minulého století vznikl na

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Vize Plzně jako vzorového města elektromobility Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 25. března, 2013 Představení společnosti PMDP, a.s. Počet zaměstnanců 855 Dopravní výkon Vozový park Počet linek

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

final report M0BILITY LOGISTICS MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 www.bvv.cz/eurotrans

final report M0BILITY LOGISTICS MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 www.bvv.cz/eurotrans www.bvv.cz/eurotrans M0BILITY LOGISTICS BUSINESS SERVICE MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 final report Nultý ročník veletrhu EUROTRANS přinesl vystavovatelům nové obchody Mezinárodní dopravní

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

Škoda Transportation. Společnosti skupiny Škoda Transportation

Škoda Transportation. Společnosti skupiny Škoda Transportation Škoda Transportation Škoda Transportation je jednou z předních evropských firem v oboru dopravního strojírenství. Tržby skupiny se každoročně pohybují okolo 700 milionů euro a do výzkumu a vývoje se za

Více

Zelená a čistá Ostrava 2025

Zelená a čistá Ostrava 2025 Zelená a čistá Ostrava 2025 Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě Ing. Roman Kadlučka, Ph.D. září 2013 OSTRAVA metropole Moravskoslezského kraje Počet obyvatel k 31.12.2012 : 305 998 Rozloha:

Více

Představení záměru stavby paroplynové elektrárny. 5. listopadu 2009 Čelákovice Mochov

Představení záměru stavby paroplynové elektrárny. 5. listopadu 2009 Čelákovice Mochov Představení záměru stavby paroplynové elektrárny 5. listopadu 2009 Čelákovice Mochov Program jednání RWE A ALPIQ Jsme partneři Projekt elektrárny, Poloha a dispozice Přínosy pro váš region Harmonogram

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o.

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. 16 / E N E R G I E K O L E M N Á S 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. d v a c e t l e t Rok 2014 byl pro společnost 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. rokem jubilejním, ve kterém završila dvacet let činnosti v oblasti servisu

Více

ŠKODA VAGONKA a.s. Patrové vlaky typu Push-Pull pro Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK) Miroslav Kundrata

ŠKODA VAGONKA a.s. Patrové vlaky typu Push-Pull pro Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK) Miroslav Kundrata Patrové vlaky typu Push-Pull pro Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK) Miroslav Kundrata Ing. Miroslav Kundrata,, 1.máje 3176/102, 703 00 Ostrava, Tel. +420 597 477 344, e-mail: miroslav.kundrata@skoda.cz,

Více

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI SKUTEČNĚ SPADL Z NEBE PROJEKT ELEKTRÁRNY ÚŽÍN LETOS VÚNORU? lokalita byla pro projekt připravována od 90. let v roce 1996 získala developerská společnost

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Alexander Nazarov, Oleg Nazarov a Marion Protze* * Alexander Nazarov je prvním

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ ŠKODA JS v r.2005 1 ŠKODA HOLDING a.s. Struktura společnosti 23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ Jedna z největších ruských strojírenských společností Tržby

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products PROFIL SKUPINY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products PROFIL SKUPINY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products PROFIL SKUPINY www.skoda.cz PROFIL SKUPINY Společnost ŠKODA TRANSPORTATION je v oboru dopravního strojírenství tradiční českou firmou se silným postavením

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Eurotrans, Brno 8.10.2013. Po Brně - zeleně. Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny

Eurotrans, Brno 8.10.2013. Po Brně - zeleně. Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny Po Brně - zeleně Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny Elektromobilita v Brně Elektromobilita je v Brně již více než sto let a je účinným nástrojem pro zvýšení výkonnosti, kvality a atraktivnosti městské

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU Jan Beneš Návrh vyskorychlostních tratí v ČSFR z roku 1990 vládní usnesení č. 765/89 z r. 1989 vyhledávací studie byla zpracovávána od roku

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products 100% NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products 100% NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products 100% NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE 100 % NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE TRANSPORTATION 100% NÍZKÉ PODLAHY Snadný a rychlý nástup a výstup do i z vozidla a pohyb v něm

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Výrobní závod ve Výčapech. Výrobní závod v Hořovicích. Foto nahoře: Výrobní závod v Třebíči

Výrobní závod ve Výčapech. Výrobní závod v Hořovicích. Foto nahoře: Výrobní závod v Třebíči kogenerace Výroba kogeneračních jednotek je jednou z klíčových aktivit společnosti TEDOM. Zákazníci oceňují především vysokou technickou úroveň našich výrobků, jejich spolehlivost a profesionální servisní

Více

Rok 2014. Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921

Rok 2014. Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Rok 2014 Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Rok 2014 Současnost Organizační struktura International BEZ Group Obrat za rok 2013 43 mil. EUR 100 % 100 % 100 % ETD TRANSFORMÁTORY BEZ TRANSFORMÁTORY

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Tradice. Motory TEDOM

Tradice. Motory TEDOM motory Tradice Historie výroby motorů TEDOM navazuje na bohatou tradici výroby automobilů v Libereckém kraji, která se datuje již od roku 1906. V roce 1953 pak byla založena společnost LIAZ - Liberecké

Více

Trasa průvodu. Den otevřených dveří v areálech DPP. Slavností průvod tramvají. Fotosoutěž! Výročí MHD objektivem cestujících

Trasa průvodu. Den otevřených dveří v areálech DPP. Slavností průvod tramvají. Fotosoutěž! Výročí MHD objektivem cestujících Sobota 19. září 2015 od 10.00 do 16.00 hodin Den otevřených dveří v areálech DPP Den otevřených dveří Dopravního podniku se tentokrát koná ve třech areálech - v depu metra Hostivař, autobusové garáži Hostivař

Více

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Pražská integrovaná doprava Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro,

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 07_09 Jaderná elektrárna Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Vysokorychlostní železnice v ČR proč? Ing. Petr Šlegr Š Ing. Petr Šlegr Několik faktů z historie železnice ve světe a u nás 1805 Trevithickova parní lokomotiva 1825 První veřejná železnice v Anglii 1829 Liverpol Manchester 1832 koněspřežná

Více

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE Vážení členové Svazu polygrafických podnikatelů, získejte konkurenční výhodu a prezentujte svá tiskovářešení a nabídku sortimentu na největším odborném veletrhu NABÍDKA

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 1. září 2014 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti dosáhly meziročního nárůstu o 131 mil. Kč (1 %): v osobní dopravě pokračoval

Více

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Ing. Michal Babič, Dipl-Ing. Josef Hendrych IKP Consulting Engineers Konference CZECH RAILDAYS 2013 Ostrava 1 2 Zásady vysokorychlostní

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter Company Vydání 4, říjen 2012 Úvod Vážení zákazníci, je nám potěšením s Vámi sdílet další vydání aktualit z naší společnosti. Období od září je převážně ve znamení veletrhů, kterých se účastníme nejen s

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006,

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

14.000. Škoda 1 Tr. Škoda vyrobila jubilejní trolejbus! První se značkou Škoda

14.000. Škoda 1 Tr. Škoda vyrobila jubilejní trolejbus! První se značkou Škoda 14.000 Škoda vyrobila jubilejní trolejbus! Již 14.000 trolejbus vyrobila v listopadu 2014 plzeňská Škoda. Tohle kulaté číslo jen potvrzuje světově významnou pozici, kterou si značka dokázala za dobu své

Více

VOZIDLOVÝ PARK ČESKÝCH DRAH, A. S. A PRINCIPY JEHO OBMĚNY

VOZIDLOVÝ PARK ČESKÝCH DRAH, A. S. A PRINCIPY JEHO OBMĚNY VOZIDLOVÝ PARK ČESKÝCH DRAH, A. S. A PRINCIPY JEHO OBMĚNY Jiří KLOUTVOR Ing. Jiří KLOUTVOR, CSc., Generální ředitelství ČD, a. s., Praha Abstrakt Příspěvek předkládá stručný přehled kroků, které byly v

Více

Energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou Energetické služby se zárukou BANKA BUSINESS CENTRUM Poskytovatel komplexních energetických služeb a spolehlivý dodavatel elektřiny Skupina Enel 40 98 1,9 61 73 42 zemí GW milionu milionu tisíc % na ctyrech

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT ELEKTRICKÁ TŘÍSYSTÉMOVÁ LOKOMOTIVA ŘADA 380 ČD, TYP ŠKODA 109 E TYPOVÝ NÁČRT ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Určení interoperabilní lokomotiva pro osobní i nákladní dopravu Výrobce ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products METRO. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products METRO. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products METRO NOVÉ LEHKÉ SOUPRAVY METRA NeVa ŠKODA a.s. ve spolupráci s ruskou společností VAGONMAŠ vyrábí v Petrohradu šestivozové soupravy metra nové generace

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Článek Technické požadavky Vozidla určená k plnění zakázky musí splňovat alespoň následující požadavky: Vozidlo musí být ke dni zahájení provozu

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Sika Industry Inventing the Future

Sika Industry Inventing the Future Sika Industry Inventing the Future Segmenty trhu pro potřeby našich zákazníků: automobilový průmysl automotive Aftermarket transportation spotřebiče & komponenty nástroje & kompozity Vyvíjíme řešení pro:

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE Strana 1 24.11.2014 PŮJČOVNY KOL ČD Doplňková služba ČD funguje již od roku 2003. V provozu od dubna do října každého roku (některé půjčovny celoročně) V roce 2014 aktuálně

Více

BONATRANS GROUP VYUŽÍVÁNÍ KS PORTÁLU

BONATRANS GROUP VYUŽÍVÁNÍ KS PORTÁLU BONATRANS GROUP VYUŽÍVÁNÍ KS PORTÁLU Ing. Marie Mitzová, personální ředitelka Zlín, 21. 5. 2015 BONATRANS GROUP KDO JSME Největší evropský a jediný český výrobce železničních dvojkolí a jejich částí Sídlo

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE

JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE Hana Krbcová ředitelka útvaru lidské zdroje Skupiny ČEZ HR Management 2008 14. 10. 2008 KDO JE SKUPINA ČEZ PROSTOR

Více

Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014

Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014 Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014 Trať 017 Česká Třebová Dzbel - nová objednávka vlaků Dzbel Moravská Třebová v rozsahu 4 páry denně v pracovní dny a 2 páry denně

Více

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu GŘČD Vývoj železnice v uplynulém období Izolovaný vývoj v jednotlivých státech

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 Milníky ŠKODA AUTO 2018 Následovat koncernovou strategii 2011 Nová korporátní identita 1991 Vstup do koncernu VW 2 Hodnoty značky ŠKODA SVÝM ZÁKAZNÍKŮM ROZUMÍME, VŽDY

Více

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann.

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. NOVÁ DIMENZE VÝKONU. V tomto materiálu jsou zčásti vyobrazeny také prvky výbavy, které nejsou součástí sériového vybavení. 2. Fahrerhaus Fahrerhaus.

Více

Zveme Vás k účasti a návštěvě největšího veletrhu elektrotechniky v ČR

Zveme Vás k účasti a návštěvě největšího veletrhu elektrotechniky v ČR Zveme Vás k účasti a návštěvě největšího veletrhu elektrotechniky v ČR Ve dnech 24. 27. 3. 2015 se na brněnském výstavišti uskuteční 23. ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace,

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009 ČEZ PROTI KRIZI Praha, 17. února 2009 PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí Prosperovat můžeme jen

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Velikonoční prázdninový a sváteční provoz PID 2013

Velikonoční prázdninový a sváteční provoz PID 2013 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 08/2014 Vyšlo 14. 4. 2014 Obsah Velikonoční prázdninový a sváteční provoz PID 2013... 1 Velikonoční výluka metra A... 1 Velikonoční vlaková výluka na linkách S1 a S7... 2 50

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd.

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

Rok 2014. Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921

Rok 2014. Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Rok 2014 Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Rok 2014 Současnost Organizační struktura International BEZ Group Obrat za rok 2014 52 mil. EUR 100 % 100 % 100 % ETD TRANSFORMÁTORY BEZ TRANSFORMÁTORY

Více

Vladimír Zadina člen - pověřený vedením

Vladimír Zadina člen - pověřený vedením Vladimír Zadina člen - pověřený vedením Představení Národního spolku pro elektromobilitu a podporu moderních technologií Současná podpora v období 2007 2013 Návrhy na roky 2014-2020 Založen starostou spolku

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products 100% NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE S OTOČNÝMI PODVOZKY. www.skoda.cz 14001 : 2004

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products 100% NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE S OTOČNÝMI PODVOZKY. www.skoda.cz 14001 : 2004 INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products 100% NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE S OTOČNÝMI PODVOZKY EN 14001 : 2004 ISO www.skoda.cz 100 % NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE S OTOČNÝMI PODVOZKY TRANSPORTATION 100%

Více

Provoz elektrické lokomotivy mimo trolejové vedení

Provoz elektrické lokomotivy mimo trolejové vedení VĚDECKOTECHNICKÝ SBORNÍK ČD ROK 1999 ČÍSLO 8 Luboš Smejkal Provoz elektrické lokomotivy mimo trolejové vedení Klíčová slova: hybridní elektrická lokomotiva, akumulátorový vůz, provozní zkušenosti, ekonomické

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products 100% NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE FORCITY CLASSIC. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products 100% NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE FORCITY CLASSIC. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products 100% NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE FORCITY CLASSIC 100% NÍZKÉ PODLAHY Snadný a rychlý nástup a výstup do i z vozidla a pohyb v něm Bezbariérový přístup pro invalidní

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

ukázka výstupů ze systému

ukázka výstupů ze systému ukázka výstupů ze systému Commander Control Car Začněte s Commander Systems, s.r.o. Česká republika Slovenská republika România Российская Федерация. Řešení pro On-line monitoring vozidel. Obsah: Úvod....

Více

kolejová hnací vozidla energetika projekce a inženýring Kolejové tahače KT

kolejová hnací vozidla energetika projekce a inženýring Kolejové tahače KT kolejová hnací vozidla energetika projekce a inženýring Kolejové tahače KT 10/2008 Kolejové tahače KT Kolejové tahače KT Jsou to speciální hnací kolejová vozidla (průmyslové lokomotivy) pro lehký posun

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Foto NOARK Electric USA Chicago NOARK Electric Europe Praha NOARK Electric Šanghaj Společnost NOARK Electric je světová firma s globálním působením zabývající

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více