Škodovák. Nová tramvaj prochází testy na pražských tratích. Škoda uspěla na Slovensku Veletrhy ukázaly nové trendy v energetice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škodovák. Nová tramvaj prochází testy na pražských tratích. Škoda uspěla na Slovensku Veletrhy ukázaly nové trendy v energetice"

Transkript

1 Škodovák číslo 47 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. 8/2009 Nová tramvaj prochází testy na pražských tratích Škoda uspěla na Slovensku Veletrhy ukázaly nové trendy v energetice

2 Vážení spolupracovníci, rád bych se podělil o jednu dobrou právu, kterou pro firmu přineslo letošní léto. Škoda se výrazně prosadila na slovenském trhu, když získala kontrakt na významnou dodávku vozidel pro tamní železnice. K našim východním sousedům dodá ŠKODA VAGONKA deset souprav lokomotivních vlaků PUSH/PULL. První slovenští cestující se těmito soupravami svezou v roce Současně byla podepsána mezi slovenskými drahami a ŠKODA TRANSPORTATION i smlouva na dodávku dvou nových lokomotiv, které vycházejí z typu 109E pro České dráhy. Oba kontrakty jsou důkazem toho, že Škodovka je plně konkurenceschopná na zahraničních trzích. A to je nejen velmi dobrý vzkaz pro budoucnost celé firmy, ale i ocenění práce všech škodováků. Hezký zbytek léta vám přeje Tomáš Krsek, generální ředitel ŠKODA HOLDING a.s. Škoda uspěla na slovenském trhu.... strana 5 Nová tramvaje se testuje na kolejích Prahy.... strana 7 Škoda se představí na strojírenském veletrhu v Brně.... strana 9 V Pars nova léčí vlaky.... strana 11

3 Brno dostane tramvaje s novinkami Poslední prázdninový den opustí výrobní závod ŠKODA TRANSPORTATION v pořadí již 19. nízkopodlažní tramvaj typu 13T pro Dopravní podnik města Brna. "Tím budou dodávky tramvají 13T pro letošní rok úspěšně dokončeny," uvedl ředitel Realizace ŠKODA TRANSPORTATION Václav Petr. Podle něj se už v příštím roce mohou cestující v Brně těšit na vylepšené provedení tramvají 13T z další série, kde je na přání Dopravního podniku změněno uspořádání sedadel. "Tomu předcházely náročné konstrukční úpravy všech zařízení, které byly pod dosavadními, podélně umístěnými, sedadly ukryty. Cestující tak získají ještě více komfortu, zejména při procházení vozidlem k předním dveřím," vysvětluje Václav Petr. ŠKODA POWER ukázala zákazníkům své možnosti Jaký je současný celkový záběr firmy, co může nabídnout nyní i v budoucnu, kam směřuje. Přesně takové možnosti představila ŠKODA POWER svému významnému zákazníkovi ČEZ na setkání, které se uskutečnilo v polovině srpna na půdě plzeňské firmy. Přestože akce byla organizována pod záštitou úseku Servis, svým rozsahem zastřešovala celou společnost. Uspořádali jsme prezentaci společnosti přímo ve ŠKODA POWER ze dvou důvodů chtěli jsme zákazníkovi přiblížit reálné prostředí naší společnosti a samozřejmě dát šanci k osobním setkáním v co nejširším záběru, k diskusím o aktuálních tématech a problematice současné energetiky, které se týkají dění ve ŠKODA POWER, vysvětluje za organizátory Jiří Rivola, ředitel úseku Servis. Na pět desítek hostů se během dvoudenního setkání zúčastnilo několika prezentací specialistů ŠKODA POWER v úvodu vystoupil generální ředitel škodovácké společnosti Jiří Zapletal s přehledem ekonomických výsledků společnosti a její strategií pro budoucnost. Následovaly prezentace úseků Rozvoj, Realizace, Turbíny a Servis. Na pořadu byla i návštěva výrobních prostor ŠKODA POWER spojená s představením hlavních výrobních aktivit firmy, strojního vybavení, používaných technologií. Zákazníka velmi zajímaly kapacitní možnosti Škodovky, rozšiřující se servisní aktivity, inženýrské zázemí, vývojové projekty, další možnosti spolupráce, uvedl Jiří Rivola. Tušimické bloky se chystají do provozu Na uvedení do provozu se v těchto týdnech chystají dva obnovované bloky elektrárny Tušimice II, pro které dodává novou strojovnu ŠKODA POWER. Na blocích postupně probíhalo oživování jednotlivých technologických uzlů a následovaly pomontážní čistící práce, které zbaví systém veškerých nečistot. Ty jsou podmínkou pro vpuštění první páry do turbosoustrojí a následné první přifázování bloku, říká Václav Tichý, manažer tohoto projektu ve ŠKODA POWER. První etapa komplexní obnovy bloků č. 23 a 24 elektrárny Tušimice II 4x200 MW je v současné době ve finální části realizace. U bloku č. 23 byl tento důležitý milník splněn na konci června. Od tohoto dne je blok provozován v rozmezí výkonů cca 25 až 200 MW. Námi vyrobená turbína dosahuje velmi dobrých technických parametrů. V průběhu července a srpna na bloku č. 23 probíhalo předkomplexní vyzkoušení, v září začne komplexní vyzkoušení, což představuje ověřovací provoz celého díla za normálních a mezních podmínek dle předem stanoveného programu. Vyvrcholením komplexního vyzkoušení bude provedení šestidenní komplexní zkoušky, kterou bude prokázána provozuschopnost, spolehlivost, kvalita a bezpečnost díla, upřesnil Václav Tichý. Blok č. 24 se v současné době nachází ve fázi před prvním přifázováním do sítě, které je plánováno na začátek září. Titulní foto: Panorama Prahy s tramvají ForCity ŠKODOVÁK, informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s., Vydává ŠKODA HOLDING a.s., Tylova 1/57, Plzeň IČO , MK ČR 10556, Sídlo redakce Tylova 57, Plzeň, kontakty: manažer vnitřní komunikace Mgr. Pavel Novák, telefon , fax , vychází v nákladu 5000 kusů měsíčně, tisk Kalous & Skřivan s.r.o., grafická úprava Marcel Šik 3

4 MOVO zavádí konto pracovní doby Přizpůsobit pracovní dobu a vytíženost svých zaměstnanců ve výrobě jednotlivým přístavbám vozů takovou snahu má vedení společnosti MOVO s.r.o., které rozhodlo o zavedení takzvaného konta pracovní doby. Přístavba vozů od našich zákazníků je nárazová. Je proto výhodné tomu uzpůsobit i výrobu znamená to, že v případě, že pro některé pracovní čety není v danou chvíli vhodná činnost, budou moci takoví zaměstnanci zůstat doma. A naopak v době, kdy vozy budou připraveny na opravy, tento neodpracovaný čas nahradí. Konto pracovní doby umožní udržet ve firmě zaměstnanost, vysvětluje personální ředitelka MOVO s.r.o. Jana Borowiecka. O případných úpravách pracovní doby budou zaměstnanci vždy informováni prostřednictvím jednotlivých mistrů ve výrobě s týdenním předstihem. A jak je tomu se mzdou? Stálou mzdou se pro potřeby tohoto konta pracovní doby rozumí mzda dle platného mzdového výměru zaměstnance, u které proběhne standardním způsobem vyhodnocení variabilních složek v souladu s dohodnutými pravidly (u dělníků: tarif + diferenciační příplatek + prémie, u THZ: všechny fixní + variabilní složky mzdy), doplňuje Jana Borowiecka. Veletrhy pomáhají Škodě být na světové úrovni Významným způsobem se letos prezentovala před očima zákazníků, konkurence i odborné veřejnosti společnost ŠKODA POWER ta se totiž zúčastnila v letošním roce již čtyř významných specializovaných energetických veletrhů Middle East Elektricity v Dubai, Russia Power v Moskvě, veletrhu Power-Gen India and Central Asia v indickém New Delhi a naposledy nejvýznamnějšího evropského energetického veletrhu Power- Gen Europe 2009 v německém Kolíně n/rýnem. ŠKODA POWER, která patří k předním evropským výrobcům zařízení pro energetiku, je již tradičním vystavovatelem na těchto významných akcích, kde se prezentují všechny firmy, které v tomto oboru ve světě něco znamenají a jsou často konkurenty ŠKODA POWER v soutěžích o získání nových projektů. Významnou složkou účasti Škodovky je však nejen stránka prezentační, ale i ta odborná. Specialisté ŠKODA POWER totiž mají možnost být u toho na světovém fóru, které určuje a sleduje nejnovější trendy v energetice. Veletrhy nabývají na stále větším významu. To lze dobře ilustrovat například na zatím posledním veletrhu Power Gen Europe. Tam pořadatelé zaznamenali rostoucí účast vystavovatelů a návštěvníků nejen ze zemí evropských, ale i příliv potenciálních zákazníků ze zemí mimo Evropskou unii. Impozantní stánek připravil například konglomerát MAPNA GROUP z Íránu, který je potenciálním zákazníkem energetických firem v rámci řady strategických projektů v tomto teritoriu. Stoupající význam Power-Genu Europe je mimo jiné dán tím, že evropské firmy z oblasti energetiky patří ve srovnání s USA i celým světem jednoznačně na špičku technologického vývoje, říká ředitel úseku Rozvoj ŠKODA POWER Luboš Prchlík. (viz rozhovor na str. 10) Novinka přichází po dohodě vedení společnosti s odborovou organizací. Co je konto pracovní doby? Zákonný způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby. Při uplatnění konta pracovní doby se předpokládá, že zaměstnavatel bude zaměstnanci přidělovat práci v takovém rozsahu, v jakém to bude odpovídat jeho potřebě a délka pracovní doby se tak bude v jednotlivých týdnech lišit. Zaměstnavatel vypracuje písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámí s ním zaměstnance nejpozději jeden týden před začátkem období, na něž je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena. Dopravní podnik v Jihlavě razantně obnovuje vozový park Letos na podzim se vozový park Dopravního podniku v Jihlavě rozšíří o osm nejmodernějších bezbariérových trolejbusů Škoda 26 Tr. Razantní obnova vozového parku bude pokračovat do října Celkem Jihlava získá 23 nových trolejbusů, to jí umožní vyřadit nejstarší vozy ve stáří kolem 20 let. Celkové náklady dosáhnou 227 milionů korun, z toho je 212 milionů dotace z Evropská unie. Zbytek uhradí dopravní podnik z vlastních peněz."nikdy bychom tak razantní obnovu nedokázali uskutečnit bez evropských dotací," řekl ředitel Josef Vilím. DP žádá ještě o další evropskou dotaci na dodávku deseti bezbariérových autobusů na pohon zemním plynem. "Pokud se to podaří, bude Jihlava v roce 2011 zřejmě prvním městem v Česku se stoprocentně bezbariérovým vozovým parkem," dodal Vilím. Nízkopodlažní trolejbus vyrobený ve ŠKODA ELECTRIC je vstřícný k lidem s dalšími formami postižení. "Má akustické a vizuální hlášení zastávek, celkově se výrazně zvýší jízdní komfort cestujících," podotkl Vilím. Jediným akcionářem společnosti je Statutární město Jihlava. Na pěti trolejbusových a osmi autobusových linkách loni přepravil více než 15 milionů cestujících. Dvaatřicet autobusů a stejný počet trolejbusů najezdilo 2,8 milionu kilometrů. Na evropských dotacích se DP zatím podařilo získat téměř 180 milionů korun. (jk) 4

5 ŠKODA uspěla na slovenském trhu Kontrakt na dodávku deseti příměstských patrových jednotek PUSH/PULL a na úpravu lokomotiv řady 263 uzavřeli představitelé společností ŠKODA VAGONKA a. s. a Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Současně s podpisem souprav PUSH/PULL Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. podepsala se ŠKODA TRANSPORTATION a. s. kontrakt na dodávku dvou elektrických lokomotiv. Konstrukce lokomotivy vychází z koncepce typu ŠKODA 109E, který již plzeňská firma dodává společnosti České dráhy. Oproti lokomotivám 109E dodávaným Českým drahám budou mít některé úpravy, například odlišnou maximální rychlost; ta dosáhne 160 kilometrů za hodinu. První vozy dodá ŠKODA TRANSPORTATION 30 měsíců od podpisu smlouvy. "Oba kontrakty jsou důkazem, že Škodovka je plně konkurenceschopná na zahraničních trzích," uvedl generální ředitel ŠKODA TRANSPORTATION Tomáš Krsek. Hodnota obou kontraktů dosahuje celkem přibližně 2,1 mld. korun. Výroba souprav bude zahájena v první polovině roku 2010, zkoušky na podzim téhož roku. Do provozu s cestujícími budou vlaky nasazovány od března Kompletní dodávka bude ukončena na počátku Kromě řady zahraničních a tuzemských subdodavatelů bude ŠKODA VAGONKA při realizaci zakázky spolupracovat i se ŽOS Zvolen, kde se budou upravovat stávající lokomotivy řady 263 (úprava řídicího systému lokomotivy pro komunikaci s řídicím Co je PUSH/PULL Soupravy typu PUSH/PULL jsou soupravy tažené nebo tlačené lokomotivou na jedné straně soupravy, zatímco na druhé straně je umístěn řídicí vůz. V praxi to znamená, že při příjezdu do konečné stanice u souprav tohoto typu nemusí být lokomotiva přepřahána na opačný konec soupravy (tedy na druhé čelo vlaku ). Strojvedoucí pouze přejde na stanoviště v řídicím voze a lokomotiva zůstává na původním místě. Při zpáteční cestě je tedy na konci vlaku a soupravu tlačí. Toto řešení přináší úsporu technologických časů, energie a používání objízdné koleje, které by byly nutné pro manipulaci s lokomotivou. vozem) a vyrábět běžné podvozky pro oba "slovenské" projekty (projekt EJ 671 a projekt PUSH/PULL). Soupravy budou jezdit na tratích ŽSR v okolí Bratislavy a na navazujících tratích "Bratislava - Nové Mesto nad Váhom", "Bratislava - Kúty" a "Bratislava - Nové Zámky". Souprava lokomotivního vlaku typu PUSH/PULL (tlačené/tažené) je třívozová se dvěma vloženými [PVV] a jedním řídicím [PRV] vozem, a to ve spojení [lokomotiva+pvv+pvv+prv]. Soupravu vede upravená lokomotiva řady 263 ZSSK. Konstrukce vozů vychází z koncepce vozidel elektrických jednotek 671 ZSSK a splňuje všechny technické standardy i uživatelské požadavky zákazníka. Vozidla disponují přehledným informačním systémem. Vnitřní kamerový okruh umožňuje strojvedoucímu přehled o dění ve vlaku a přispívá i k vyšší bezpečnosti cestujících. Vozidla jsou vybavena uzavřeným systémem WC. Příjemný, plně klimatizovaný interiér umožňuje přepravu handicapovaných cestujících na invalidních vozících. Na rozdíl od vozů souprav 671 jsou vozy soupravy PUSH/PULL vybaveny centrálním zdrojem energie. Na čelech jsou opatřeny klasickou šroubovkou a nárazníky. Technické parametry Délka třívozové soupravy tažené lokomotivou řady 263 ZSSK mm Maximální konstrukční rychlost vozů 160 km/hod Počet sedadel v třívozové soupravě 362 Počet míst na stání 352 Celková obsaditelnost třívozové soupravy PUSH/PULL 714 cestujících 5

6 Vozy pro Slovensko bude ŠKODA VAGONKA vyrábět v novém zázemí Významná exportní zakázka, která potvrzuje zájem o škodovácké výrobky v zahraničí. I tak hodnotí dodávku jednotek PUSH/PULL a dalších vozidel generální ředitel ŠKODA VAGONKA Jiří Paruza. Co pro ŠKODA VAGONKA znamená tento významný exportní úspěch? Po dodávkách motorových vozů do Finska a elektrických jednotek do Litvy je Slovensko dalším zahraničním odběratelem, doufám, že přibudou i další. Znovu se tak potvrzuje, že výrobky společnosti ŠKODA VAGONKA jsou nejen žádané, ale i konkurenceschop- Ing. Jiří Paruza (první zprava) při podpisu smlouvy né. A co se týče právě Slovenska, je je to náš tradiční trh, kam Vagonka historicky dodávala všechny elektrické jednotky a motorové vozy s výjimkou posledních dodávek ŽOS Vrátky s firmou Standler. V jaké fázi jsou nyní přípravy? Je rozpracována výkresová dokumentace, její dokončení je plánováno na začátek příštího roku, už nyní samozřejmě probíhají jednání s klíčovými dodavateli o technické specifikaci komponentů. Výroba bude zahájena v první polovině roku 2010, zkoušky budou zahájeny na podzim roku 2010 a do provozu s cestujícími bude nasazena v březnu Kompletní dodávka bude ukončena na počátku Budete spolupracovat se subjekty na Slovensku? Ano, předpokládá se spolupráce se ŽOS Zvolen, kde bude realizována úprava stávajících lokomotiv řady 263 a zároveň výroba běžných podvozků pro oba naše slovenské projekty tedy nejen pro EJ 671, ale i jednotky PUSH/PULL. Pomůže nové zakázce právě budované nové zázemí ve ŠKODA VAGONKA - Soutěž Vážené kolegyně a kolegové, připravili jsme pro vás - zaměstnance ŠKODA HOL- DING a jejích dceřiných firem - soutěž. Ti z vás, kdo zašlou správnou tajenku z křížovky v tomto čísle na straně 12, budou zařazeni do slosování o ceny. Odpovědi zasílejte na adresu redakce, případně em. Uveďte vaše jméno, název společnosti a kontakt. Sídlo redakce Tylova 57, Plzeň, Výhercem minulého kola je Petra DĚDOVÁ, ŠKODA TRANSPORTATION. budou se vozidla pro slovenskou železnici vyrábět v novém? Ano, zejména první kusy budou vyráběny v nových prostorách, které v našem ostravském areálu budujeme. Dotkne se nová zakázky nějak personální oblasti, přibudou nová pracovní místa? Uzavřená zakázka zvyšuje celkový objem plánované roční produkce, proto je s tím spojena vyšší potřeba pracovníků a technických i dělnických profesích. Na jakých dalších zakázkách nyní ŠKODA VAGONKA pracuje? V současné době jde hlavně o dodávky EJ471 pro České dráhy, máme také uzavřenou smlouvu na dodávku 10 elektrických patrových jednotek 671 pro ZSSK, s dodávkami od roku Tramvaje pro Brno jsou v české Guiennessovce Až do oficiální tuzemské Guinnessovky, České knihy rekordů, se dostala slavnost, kdy město Brno představilo veřejnosti flotilu nových tramvají značky ŠKODA, které budou sloužit obyvatelům a návštěvníkům moravské metropole. Centrální brněnské náměstí Svobody přivítalo v pondělí 17. srpna u příležitosti 140. výročí městské hromadné dopravy v Brně hned 12 nových nízkopodlažních tramvají s nadčasovým designem. Opat Lukáš Evžen Martinec požehnal všem řidičkám, řidičům a cestujícím a dále popřál, aby všechny na cestách doprovázeli také andělé strážní. Slavnostního aktu byl přítomen také zástupce agentury Dobrý den, který potvrdil, že se jednalo o největší veřejný křest tramvají a rekord bude uveden do České knihy rekordů. Před zraky zástupců médií a stovek občanů města Brna dostaly tramvaje ženská jména, která vybírají děti z brněnských základních škol. Po brněnských kolejích bude jezdit nová Gábinka, Helenka, Irenka, Julinka, Klárka, Lucinka či Maruška a další. Dvanáct nových pětičlánkových tramvají Škoda 13 T modernizuje významně stávající brněnský tramvajový park. Na financování devíti tramvají se podílela Evropská unie, zbytek finančních prostředků šel z rozpočtu města Brna. Brno se řadí mezi evropská města s historicky vůbec nejstarší veřejnou dopravou. Přesně na den před 140 lety, tedy v roce 1869, vyjela v Brně první koněspřežná tramvaj. Koníky pak postupně vystřídaly parní a nakonec i elektrické tramvaje. Nové nízkopodlažní tramvaje nyní nabízí také komfort pro cestující s kočárky, seniory a vozíčkáře. Nový moderní vzhled uvítají nepochybně i tuzemští a zahraniční návštěvníci Brna. 6

7 Jako pod rentgenem nová tramvaj se testuje v ulicích Prahy Během posledních týdnů se nová škodovácká tramvaj pro Prahu ForCity ocitla pod rentgenem. Ne, není to nadsazené tvrzení: novinka ze Škody totiž jezdí v ulicích hlavního města pod přísným dohledem specialistů a plní typové zkoušky. Jsou to opravdu velmi důkladné testy, které mají za cíl ověřit vlastnosti a chování tramvaje, přibližuje Pavel Tarant ze ŠKODA TRANSPORTATION. Vozidlo je navíc na očích svým budoucím pasažérům většina měření se totiž odehrává v běžném provozu, na tramvajových tratích hlavního města. Budíme pozornost, asi by nešlo vůbec spočítat, kolikrát se tramvaj ocitla v hledáčku fotoaparátů a kamer. A reakce lidí, se kterými se setkáváme, jsou zatím hodně pozitivní, nová tramvaj se líbí, pochvaluje si Pavel Tarant. A na co se technici zatím zaměřili? Tak třeba na pevnost podvozků. Konkrétně? Na určité části podvozku připevníme speciální snímače, říká se jim tenzometry, a sledujeme zatížení podvozků v běžném provozu. Tato měření nám třeba pomáhají ověřit životnost konstrukce podvozků a přinášejí mnohé další cenné údaje. Musím říci, že výsledky jsou velmi dobré, popisuje technickou stránku věci. Škodováčtí odborníci se při testech v ulicích Prahy zaměřili i na takové zkoušky, které souvisí s profilem tratí v Praze ty jsou totiž mnohdy na zatížení agregátů tramvají velmi náročné. Mezi takové testy patří oteplovací zkouška. Velmi zjednodušeně když tramvaj brzdí při jízdě z kopce, vzniká velké množství tepla, které se musí bezpečně odvést. Musíme proto testovat, jak účinně jsme schopni vznikající teplo odvést z brzdových odporníků, které jsou umístěné na střeše tramvaje, popisuje Pavel Tarant. Právě v Praze je například velmi strmé a přitom dlouhé klesání v kopci tratě na Barrandově. Tam jsme testovali. Nejprve při jízdě s prázdnou tramvají, poté i s naloženou váhu cestujících nám nahradil náklad nařezaných kolejí, usmívá se Pavel Tarant. Jenže škodováci už měli před těmito zkouškami náskok vyvinuli totiž novou metodu testování, při které ještě mimo běžný provoz simulovali jízdu z prudkého kopce. Jak? Využili výkonnou tramvaj 14T její konstrukce umožnila táhnout brzdící ForCity po koleji a napodobit tak podmínky strmého klesání trati. Jako u všech ostatních klíčových zkoušek i tady můžeme konstatovat, že naměřené hodnoty jsou pro 15T velmi příznivé, upozorňuje Pavel Tarant. Popisem nejrůznějších testů by se dalo pokračovat na pražských tratích se zkouší například hlučnost tramvaje, ale i vymoženosti typu klimatizace prostoru řidiče či aktivního odvětrávání vozidla. Měříme třeba intenzitu výměny vzduchu, změny teploty a podobně, přibližuje. Ukončením typových zkoušek však testování nové tramvaje zdaleka nekončí. Následovat budou funkční zkoušky, opět za běžného provozu, vrcholem pak budou jízdy s cestujícími. A pak už se vydá tramvaj sloužit Praze, jejím návštěvníkům a obyvatelům, uzavírá Pavel Tarant. 7

8 ŠKODA POWER je připravena na nové projekty v jaderné energetice ŠKODA POWER získala další důležitou zakázku v oblasti jaderné energetiky - bude se významně podílet na dostavbě 3. a 4. bloku jaderné elektrárny ve slovenských Mochovcích. Plzeňská firma tak navázala například na dodávky pro jadernou elektrárnu Dukovany, či slovenské Jaslovské Bohunice. "Oblast jaderné energetiky má jistě velký potenciál. A protože naše firma v minulém období investovala, a stále investuje, stomilionové částky do výzkumu a vývoje, rozvíjí svoje technologie, jsme připraveni se účastnit nových projektů na tomto poli. To dokazují i obchodní úspěchy, jako je zakázka pro JE Mochovce. Další vývojové práce se proto soustřeďují na návrh nového soustrojí 1200 MW pro připravovanou výstavbu nového bloku JE Temelín," uvedl generální ředitel ŠKODA POWER Jiří Zapletal. ŠKODA POWER dodá pro každý z nových bloků dvě turbíny o nominálním výkonu 264 MW. Dostavba druhého a třetího bloku JE Mochovce byla plánována již v devadesátých letech minulého století, pak byl však projekt pozastaven. "Oproti původně plánovanému designu 2. a 3. bloku se ŠKODA POWER podařilo zvýšit výkon o 40 MW na každé z turbín. A to také díky moderním konstrukčním postupům a novým technologiím, například metodám lopatkování rotorů," vysvětluje za ŠKODA POWER vedoucí obchodního teritoria Daniel Procházka. Přípravné práce na dodávku ve ŠKODA POWER již začaly, první z turbín dodá firma na Slovensko v polovině roku Dodávky plzeňské škodovácké společnosti zahrnují vedle turbín i další zařízení, například řídící systém či montážní práce. Dostavbou jaderné elektrárny v Mochovcích Slovensko výrazně posílí svojí energetickou základnu. Smlouvu ŠKODA POWER uzavřela se společností Slovenské elektrárne a.s. (z 66% vlastněné italskou energetickou společností Enel). Hodnota kontraktu dosahuje téměř tři miliardy korun. Slovensko a jaderná energetika Slovensko je jednou z prvních zemí, které začaly využívat jadernou energii pro mírové účely před více než 50 lety V současnosti je Slovensko jednou ze čtyřech zemí, které mají více než 50 % výroby elektřiny z jaderných elektráren Na Slovensku je v jaderné energetice přímo nebo nepřímo zaměstnáno přibližně lidí Slovensko a JE Mochovce více než 2/3 obyvatel Slovenska (a více než 87 % obyvatel v 10-km pásmu okolo elektrárny) podporuje dostavbu 3. a 4. bloku JE Mochovce 3. blok JE Mochovce bude uvedený do komerčního provozu v roce 2012 a 4. blok začátkem roku 2013 stavebních prací se bude ve vrcholné fázi účastnit až lidí, dalších asi lidí bude potřeba na zajištění provozu elektrárny JE Mochovce patří mezi nejlepší elektrárny na sna světě z hlediska provozní bezpečnosti podle ukazatelů WANO 8

9 Strojírenský veletrh ozdobí škodovácká expozice V jedné velké společné expozici se na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představí firmy skupiny Transportation, která je součástí ŠKODA HOLDING a. s. Pod jednou střechou budou prezentovat své výrobky a možnosti společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a. s., ŠKODA VAGONKA a. s., Pars nova a. s. a MOVO spol. s r. o. Na brněnském výstavišti se skupina pochlubí třísystémovou lokomotivou řady 380 (109 E), příměstskou jednotkou CityElefant, regionální motorovou jednotkou Regionova a lokomotivou řady 230. Mezi vlaky bude také jedna dáma 100% nízkopodlažní tramvaj ŠKODA ForCity. Její maximální rychlost je 200 km/h. Lokomotiva je určena pro provoz na elektrizovaných tratích na území České republiky, Slovenska, Německa, Rakouska, Polska, Maďarska a na koridorech Evropské unie. Bude sloužit především pro vozbu EC, IC vlaků, expresů a rychlíků. České dráhy objednaly celkem dvacet těchto lokomotiv. V současné době jsou kompletně výrobně dokončeny oba prototypy lokomotiv, tedy a Již od loňského léta jsou stroje podrobovány zkouškám. Největším železničním lákadlem mezi škodováckými exponáty bude určitě nová čtyřnápravová elektrická lokomotiva řady 380 Českých drah ze ŠKODA TRANSPORTATION a. s., která umožňuje provoz na třech základních napájecích systémech používaných v Evropě. První kilometry začala najíždět lokomotiva na zkušební koleji ŠKODA TRANSPORTATION. V srpnu byla přesunuta na ŽZO Velim a tam pokračovaly zkušební jízdy rychlostmi nejprve do 160 km/h a následně, po nastavení řídicí jednotky sběrače, až do 210 km/h. Unikátnost nového stroje dokumentují i dva údaje, které specialisté ze Škodovky mohli při letošním testování přímo ověřit. Během provádění brzdových zkoušek byly měřeny zábrzdné dráhy za příznivých podmínek dokáže lokomotiva zastavit při použití pouze pneumatické brzdy z rychlosti 160 km/h na dráze kratší než 860 m, což je mezi železničními vozidly špičková hodnota. Pýchou vlajkové lodi Českých drah však nejsou jen brzdové parametry, ale zejména trakční výkony. Při příznivých povětrnostních podmínkách dokáže totiž lokomotiva bez vozů zrychlit z 0 na 100 km/h za 13 sekund. Zpestřením veletržního dění bude 15. září krátce po poledni slavnostní předání 100. soupravy Regionova. Tyto lokomotivy Pars nova modernizuje a na českých tratích jich již jezdí celkem 20 třívozových a 80 dvouvozových jednotek. Um českých rukou dokázal přeměnit starou laminátu v provozuschopnou lokomotivu. Také ona bude na strojírenském veletrhu. K vidění budou na veletrhu i jednotky řady 471 z dílny ŠKODA VAGONKA, známých jako CityElefant, které jsou určeny pro provoz na českých železnicích s napájecí soustavou 3kV DC. 9

10 TIP NA VÝLET Stoupá význam obnovitelných zdrojů, zní z veletrhů energetiky Nejnovější trendy v energetice, nové směry v oboru, ale i reakce na současnou ekonomickou krizi ve světě. Taková témata vládnou letošním energetickým veletrhům. A ŠKODA POWER je u většiny světových setkání u toho. Pro firmu je důležité heslo: vidět a být viděn, říká ředitel úseku Rozvoj ŠKODA POWER Luboš Prchlík, který se například letos zúčastnil veletrhu Power Gen Europe. Za historií na sever Moravy Ochutnat historii a zároveň si prohlédnout řadu zajímavých míst. Přesně takovou možnost nabízí další výlet do míst spojených se Škodovkou, které už minulém čísle nabídl firemní magazín. Tentokrát se podíváme na Jedním z nejfrekventovanějších slov v byznysu a průmyslu je stále ještě slovo krize. Jak je vnímána situace energetiky třeba na veletrzích typu Power Gen Europe? Výrobci zařízení pro energetiku nebyli ještě zcela zasaženi útlumem poptávky po jejich výrobcích, je to byznys s během na dlouhou trať. Není ale vyloučeno, že k tomu dojde. A na trhu tak bude stále důležitější tedy pro výrobce zařízení pro energetiku - nabídnout kvalitní inovativní produkt s vysokou účinností spolu s velmi příznivou cenu. Lze proto očekávat zvýšený interní tlak na maximální snížení výrobních nákladů. Jaké trendy v energetice vidíte? Stoupá význam obnovitelných zdrojů a moderních přístupů k přenosu elektrické energie. Například současně s veletrhem Power Gen Europe proběhla konference, která se zaměřila na naplnění evropských a světových cílů v oblasti efektivní výroby elektrické energie s minimem emisí včetně C0 2 - a to právě v období probíhající světové recese. I na veletrhu Power Gen se objevily hlasy zpochybňující globální oteplování, které nebylo přičítáno nárůstu CO 2, ale periodickým změnám klimatu. Evropská komise nicméně stanovila pevné cíle k dosažení redukce emisí CO 2 v roce 2020 na úroveň 80% ve srovnání s rokem Jak toho lze dosáhnout? Neustálým zvyšováním podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie, dále pak zvyšováním energetické efektivnosti výroby elektrické energie z tradičních zdrojů tedy fosilních paliv - tedy uhlí a zemního plynu - a rovněž zcela novými technologiemi jako je zachycování CO 2 a jeho ukládání do podzemních prostor. Jak to vypadá v oblasti obnovitelných zdrojů nyní? Cílovou hodnotou pro řadu států je dvaceti procentní podíl na celkové výrobě v roce Některé státy jako Německo a Dánsko se této hodnotě blíží již v současnosti a v roce 2020 cíl výrazně překročí. V oblasti zachycování C0 2 je připravena evropská iniciativa a finanční podpora ke stavbě demonstračních jednotek jejich výstavba v některých zemích západní Evropy již probíhá. Podmínkou instalace zařízení pro zachycovaní oxidu uhličitého je v každém případě velmi vysoká účinnost vlastního parního cyklu, což určuje technologický vývoj v dané oblasti posun k velmi vysokým teplotám. Jsou nyní in i jaderné elektrárny? Určitě to platí ve stále větším počtu zemí momentálně pak především v USA, kde je v přípravě stavba několika jaderných bloků o výkonu nad 1000 MW. Vždyť výroba energie v jaderných elektrárnách k efektivním nástrojům pro snižování emisí CO 2 jednoznačně patří. Ačkoli řada firem prezentuje na veletrzích i na konferencích svoji připravenost k razantní výstavbě nových jaderných bloků, je například v řadě zemí EU cítit i určitá nejistota vzhledem k tomu, že tato oblast energetiky mnohdy podléhá politickým rozhodnutím a neřídí se zcela tržními pravidly. Co nového přinesly pro ŠKODA POWER poslední trendy? Zajímavá je určitě vzrůstající poptávka po turbínách využívající jako zdroj solární energii. Přestože není zcela jasné, jak velká část ambiciózních plánů se bude skutečně realizovat, nelze tento rostoucí trend výroby energie z obnovitelných zdrojů opomenout. severní Moravu, do Osoblahy tedy kraje, kde se všichni zájemci mohou na místní úzkorozchodné železnici svézt historickými lokomotivami a vlaky. I zde má svou stopu plzeňská Škodovka. V letošním roce zde byla po téměř čtyřiceti letech znovu zprovozněna historická parní lokomotiva, která dostala označení U a nové jména Velký štokr. Tuto lokomotivu vyrobily v roce 1948 Škodovy závody a dodaly jí na začátku roku 1949 spolu s dalšími pěti lokomotivami téhož typu do Jugoslávie. A co osoblažská trať nabízí? Jízda po úzkorozchodné železnici je pro řadu turistů a rodin s malými dětmi opravdu jedinečným zážitkem. Provoz na osoblažské trati zajišťují České dráhy motorovými lokomotivami řady 705 vyrobenými v padesátých letech minulého století - jde o nejstarší takové lokomotivy v pravidelném provozu ČD. V letní sezóně zde ale můžete potkat i turistické vlaky Slezských zemských drah o. p. s. vedených parní nebo historickou motorovou lokomotivou. V roce 2005 zařadily SZD spolu s řadou dobrovolných spolupracovníků do provozu první novinku parní lokomotivu U Rešica dovezenou z Rumunska. V roce 2006 byla zařazena do provozu druhá novinka motorová lokomotiva TU Faur původem z polského cukrovaru Kruszwica. SZD připravuje po letní sezóně ještě jízdy turistických vlaků na oslavy Martinských hodů a na Mikulášskou jízdu. Termín bude uveden později na internetové adrese: osoblazsko.com/. Úzkorozchodná trať z Třemešné ve Slezsku do Osoblahy označená v železničním jízdním řádu číslem 298 se nachází v západní části Moravskoslezského kraje v Osoblažském výběžku. Vlak v dnešní době projíždí deseti zastávkami. Trať vede romantickou, turisticky atraktivní, krajinou vhodnou k pěším i cyklistickým výletům pro jednotlivce i rodiny s malými dětmi. 10

11 Kam chodí vlaky k doktorovi Neštěstí nechodí jen po horách, občas chodí i po kolejích. A kde se léčí rozbité vlaky a tramvaje? Jednou ze specializovaných firem, které takový náročný úkol zvládají, je Pars nova. I když se dnes v šumperské firmě především modernizují dosluhující kolejová vozidla, součástí jejího portfolia jsou i opravy poškozených vozidel po nehodách. Odstraňování následků nehod vlaků a tramvají bývá na kolejích, vzhledem k hmotnosti vozidel, často mnohem složitější, než je tomu u aut na silnicích, říká Jana Kaněvová, manažerka z Pars nova. Jedny z nejvážnějších nehod Stanoviště strojvedoucího elektrické jednotky ř. 452 po nehodě z pohledu poškození vozidla, jsou čelní střety vlaků. Někdy však i menší kolize zapříčiní vážné poškození, kvůli kterému již vozidlo není možné provozovat. Potom přichází na řadu specialisté z Pars nova, Elektrická lokomotiva ř. 163 po čelní srážce s osobním vlakem 19. května 2008 ve stanici Moravany Regionova se přibližně v 30km rychlosti srazila 10. listopadu 2008 ve Ždírci nad Doubravou s lokomotivou, která s 11 vozy vyjížděla na trať. Jednalo se o nejvíce násilně poškozenou Regionovu, kterou v Parsu opravovali. kteří dokáží vrátit takové vozidlo zpět do původního stavu na koleje. Právě u oprav násilných poškození, tedy nabouraných vozů, se uplatní letité zkušenosti z periodických oprav a také z modernizací. Do depa, kam je většinou poškozené vozidlo odtaženo, se vypraví tým pracovníků z Pars nova a na místě násilku prohlédne a pořídí dokumentaci. Po té následuje cenová nabídka opravy a uzavření smlouvy s provozovatelem. Vozidlo se přistaví do areálu Pars, kde projde demontáží, proměřením základních rozměrů, opravou a následnou pečlivou kontrolou. Po úspěšné zkušební jízdě je potom předáno zpět provozovateli. TURBIŇÁČKOVY TRAMPOTY aneb jak zvládnout návrat do práce po dovolené 11

12 Soutěž Soutěž: Seneca: Dovede-li se člověk (tajenka 1), nevyjde ze (tajenka 2). Podrobnosti o soutěži na straně 6. 12

Škodovák. Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky. Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži

Škodovák. Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky. Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži Škodovák číslo 67 Informační časopis skupiny ŠKODA 5/2011 Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži Vážené

Více

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími Škodovák číslo 63 Informační časopis skupiny ŠKODA 1/2011 Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími MOVO investuje, získalo nové špičkové zázemí Firmy volily nejlepší zaměstnance

Více

Škodovák. Na návštěvu Škodovky přijel švédský král

Škodovák. Na návštěvu Škodovky přijel švédský král Škodovák číslo 77 Informační časopis skupiny ŠKODA 5/2012 Na návštěvu Škodovky přijel švédský král Rekordmanka mezi tramvajemi zamířila do Rigy ŠKODA BIKE Marathony jelo více než 2000 lidí! Vážení spolupracovníci,

Více

Škodovák. První tramvaj pro Rigu začíná jezdit v Lotyšsku

Škodovák. První tramvaj pro Rigu začíná jezdit v Lotyšsku Škodovák číslo 54 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. 3/2010 První tramvaj pro Rigu začíná jezdit v Lotyšsku Škodovka nabízí programy pro mladé Rusko zasáhla krize, Sibelektroprivod ale sílí

Více

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdila v Rakousku!

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdila v Rakousku! Škodovák číslo 65 Informační časopis skupiny ŠKODA 3/2011 Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdila v Rakousku! Dodávka tramvají pro Brno jde do finále Na fotbalový šampionát se pojede i novinkou ze Škody!

Více

ŠKODABIKE je tu! Témata

ŠKODABIKE je tu! Témata VI. ročník 1/2010 Oblíbený BIKE je tu! Témata diplomových prací vyberte si! Praxe ve firmě přináší náskok Trainee program nastartuje kariéru 2 Milé studentky, milí studenti, další číslo časopisu, který

Více

Škodovák. Praha předvedla tramvaje a metro ze Škodovky. Slovenské dráhy slavnostně představily push-pull z Ostravy ŠKODA CROSS je tu!

Škodovák. Praha předvedla tramvaje a metro ze Škodovky. Slovenské dráhy slavnostně představily push-pull z Ostravy ŠKODA CROSS je tu! Škodovák číslo 70 Informační časopis skupiny ŠKODA 9/2011 Praha předvedla tramvaje a metro ze Škodovky Slovenské dráhy slavnostně představily push-pull z Ostravy ŠKODA CROSS je tu! Vážení spolupracovníci,

Více

Škoda news 2-3/2011. Slavnostní předání certifikátů. Foto AGN.

Škoda news 2-3/2011. Slavnostní předání certifikátů. Foto AGN. VII. ročník 2-3/2011 Chystá se další ročník studentských programů Škodě přibývají zahraniční zakázky, stojí o posily svého týmu! Vyberte si téma odborných prací! Slavnostní předání certifikátů. Foto AGN.

Více

Škodovák. Vítězný tým pojede na víkend za sto tisíc! Vyrůstají nové haly pro ŠKODA TRANSPORTATION Zlepšovatelé využijí speciální dílnu

Škodovák. Vítězný tým pojede na víkend za sto tisíc! Vyrůstají nové haly pro ŠKODA TRANSPORTATION Zlepšovatelé využijí speciální dílnu Škodovák číslo 11 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. srpen 2006 Vítězný tým pojede na víkend za sto tisíc! Vyrůstají nové haly pro ŠKODA TRANSPORTATION Zlepšovatelé využijí speciální dílnu

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ 31 4 8 14 20 38 Obsah 4 Skupina ČEZ ŠKODA PRAHA Invest / ŠKODA PRAHA 6 O čem se

Více

Umělci na Moravě: Zakrynycny a Lorencová. Revoluce v MHD. Brno čeká největší nákup CNG autobusů v Česku

Umělci na Moravě: Zakrynycny a Lorencová. Revoluce v MHD. Brno čeká největší nákup CNG autobusů v Česku TO PODSTATNÉ PRO FIRMY A VEŘEJNOU SPRÁVU ČERVENEC SRPEN 2014 www.moravskehospodarstvi.cz 7 ČD Cargo: Ze ztráty do stamilionového zisku www.facebook.com/moravskehospodarstvi 10 11 Umělci na Moravě: Zakrynycny

Více

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence u obsah editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, končíme rok 2012. Je dobré, že skupina

Více

magazín Energie je již dnes strategická surovina, Společnost ČKD PRAHA DIZ získala v posledním období dvě významné zakázky

magazín Energie je již dnes strategická surovina, Společnost ČKD PRAHA DIZ získala v posledním období dvě významné zakázky magazín ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ ČKD GROUP ROČNÍK 2 / ČÍSLO 1 / 2009 Energie je již dnes strategická surovina, říkají společně generální ředitel Ing. Jan Musil, CSc., a přední expert ČKD GROUP na energetiku

Více

Brejlovci brzy omládnou

Brejlovci brzy omládnou T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 2 6 Ro č n í k X V I I 1. Č E RV E N C E 2 0 1 0 C e n a 5 Kč Posílejte snímky do kalendáře ČD na rok 2011. Více na www.cd.cz/ /fotosoutez.

Více

ČEZINFO. Nový ipad s HN pro nové odběratele plynu Jak jsme přišli k elektřině (a elektřina ke jménu)

ČEZINFO. Nový ipad s HN pro nové odběratele plynu Jak jsme přišli k elektřině (a elektřina ke jménu) ČEZINFO odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 21 srpen 2012 Téměř 100 procent lidí je s námi spokojených a zhruba 86 procent z nich by naše služby a dodávky tepla doporučilo svým známým, říká Miroslav

Více

B E Z P E Č N Ě K C Í L I

B E Z P E Č N Ě K C Í L I B E Z P E Č N Ě K C Í L I AŽD Praha RE PORTÉR 4 2011 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A Optimalizace Lysá nad Labem Praha Vysočany 14 ZASTARALÉ STAVĚDLO BUDE NAHRAZENO ELEKTRONICKÝM ZAŘÍZENÍM ESA 11

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

Vyrazili jsme na cestu, která vede k holdingu

Vyrazili jsme na cestu, která vede k holdingu Č í s l o 2 2 R o č n í k X I X Č T R N Á C T I d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y 8. l i s t o p a d u 2 0 1 2 C e n a 1 2 K č význam skupiny čd Podíl na trhu železniční osobní dopravy 99,1 %

Více

Dálkové ovládání pomáhá i šetří

Dálkové ovládání pomáhá i šetří T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 1 2 R o č n í k X V I I 2 5. B Ř E Z N A 2 0 1 0 C e n a 5 K č Nezapomeňte na změnu času v noci ze soboty 27. na neděli 28. března. Výhodná

Více

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 Rozhovor s Karlem Polákem, generálním ředitelem ČKD ENERGY a obchodním ředitelem ČKD GROUP (strana 3) Aktuální projekty firem ČKD GROUP (strany

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

Cestování bez bariér

Cestování bez bariér T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 4 2 R o č n í k X V I 2 9. Ř Í J N A 2 0 0 9 C e n a 5 K č Napište nám, co chcete vědět od vedení Českých drah. zeleznicar@cd.cz Silák z

Více

Chytrých kolejí bude přibývat

Chytrých kolejí bude přibývat Populárně-technický magazín 1 / 2015 Na západě vládne Viktorie ražba tunelů u Plzně Prababička horských železnic ozubnice na Rigi Chytrých kolejí bude přibývat kontrola jedoucích vozidel K U R Z Y A Š

Více

esada komplexní řešení IS pro energetiku

esada komplexní řešení IS pro energetiku CI01_61_eSADA_CI_SABLONA 5/12/14 10:19 AM Stránka 61 esada komplexní řešení IS pro energetiku Ř ízení procesů v energetické výrobě si v dnešní době nelze představit bez informačních technologií. A nejedná

Více

Výroba kolejových vozidel

Výroba kolejových vozidel Technický týdeník 12 11. 25. 6. 2013 23 Budou na světě jezdit vlaky, které nezastavují? Mezinárodním tiskem i populárními servery se šíří zprávy o budoucím čínském rychlovlaku nabírajícím cestující na

Více

Vozidlový park letos vylepší posila za šest miliard

Vozidlový park letos vylepší posila za šest miliard Č í s l o 5 R o č n í k X X Č T R N Á C T I d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y 7. b ř e z n a 2 0 1 3 C e n a 1 2 K č sloupek Evropská kvalita na návštěvě v Česku Ve čtvrtek 21. února jsem přivítal

Více

červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn

červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn 32 6 16 10 34 42 Obsah 4 Aktuality 6 Událost měsíce Kalamitní stav na severu Moravy

Více

News. Růst železničního průmyslu, pozitivní loňský rok, co bude dál? ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU ROZHOVOR SIEMENS

News. Růst železničního průmyslu, pozitivní loňský rok, co bude dál? ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU ROZHOVOR SIEMENS News 01 2011 ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Růst železničního průmyslu, pozitivní loňský rok, co bude dál? ROZHOVOR S ŘEDITELEM SŽDC PAVLEM HABARTOU SIEMENS NOVÉ LOKOMOTIVY

Více