Škodovák. Nová tramvaj prochází testy na pražských tratích. Škoda uspěla na Slovensku Veletrhy ukázaly nové trendy v energetice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škodovák. Nová tramvaj prochází testy na pražských tratích. Škoda uspěla na Slovensku Veletrhy ukázaly nové trendy v energetice"

Transkript

1 Škodovák číslo 47 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. 8/2009 Nová tramvaj prochází testy na pražských tratích Škoda uspěla na Slovensku Veletrhy ukázaly nové trendy v energetice

2 Vážení spolupracovníci, rád bych se podělil o jednu dobrou právu, kterou pro firmu přineslo letošní léto. Škoda se výrazně prosadila na slovenském trhu, když získala kontrakt na významnou dodávku vozidel pro tamní železnice. K našim východním sousedům dodá ŠKODA VAGONKA deset souprav lokomotivních vlaků PUSH/PULL. První slovenští cestující se těmito soupravami svezou v roce Současně byla podepsána mezi slovenskými drahami a ŠKODA TRANSPORTATION i smlouva na dodávku dvou nových lokomotiv, které vycházejí z typu 109E pro České dráhy. Oba kontrakty jsou důkazem toho, že Škodovka je plně konkurenceschopná na zahraničních trzích. A to je nejen velmi dobrý vzkaz pro budoucnost celé firmy, ale i ocenění práce všech škodováků. Hezký zbytek léta vám přeje Tomáš Krsek, generální ředitel ŠKODA HOLDING a.s. Škoda uspěla na slovenském trhu.... strana 5 Nová tramvaje se testuje na kolejích Prahy.... strana 7 Škoda se představí na strojírenském veletrhu v Brně.... strana 9 V Pars nova léčí vlaky.... strana 11

3 Brno dostane tramvaje s novinkami Poslední prázdninový den opustí výrobní závod ŠKODA TRANSPORTATION v pořadí již 19. nízkopodlažní tramvaj typu 13T pro Dopravní podnik města Brna. "Tím budou dodávky tramvají 13T pro letošní rok úspěšně dokončeny," uvedl ředitel Realizace ŠKODA TRANSPORTATION Václav Petr. Podle něj se už v příštím roce mohou cestující v Brně těšit na vylepšené provedení tramvají 13T z další série, kde je na přání Dopravního podniku změněno uspořádání sedadel. "Tomu předcházely náročné konstrukční úpravy všech zařízení, které byly pod dosavadními, podélně umístěnými, sedadly ukryty. Cestující tak získají ještě více komfortu, zejména při procházení vozidlem k předním dveřím," vysvětluje Václav Petr. ŠKODA POWER ukázala zákazníkům své možnosti Jaký je současný celkový záběr firmy, co může nabídnout nyní i v budoucnu, kam směřuje. Přesně takové možnosti představila ŠKODA POWER svému významnému zákazníkovi ČEZ na setkání, které se uskutečnilo v polovině srpna na půdě plzeňské firmy. Přestože akce byla organizována pod záštitou úseku Servis, svým rozsahem zastřešovala celou společnost. Uspořádali jsme prezentaci společnosti přímo ve ŠKODA POWER ze dvou důvodů chtěli jsme zákazníkovi přiblížit reálné prostředí naší společnosti a samozřejmě dát šanci k osobním setkáním v co nejširším záběru, k diskusím o aktuálních tématech a problematice současné energetiky, které se týkají dění ve ŠKODA POWER, vysvětluje za organizátory Jiří Rivola, ředitel úseku Servis. Na pět desítek hostů se během dvoudenního setkání zúčastnilo několika prezentací specialistů ŠKODA POWER v úvodu vystoupil generální ředitel škodovácké společnosti Jiří Zapletal s přehledem ekonomických výsledků společnosti a její strategií pro budoucnost. Následovaly prezentace úseků Rozvoj, Realizace, Turbíny a Servis. Na pořadu byla i návštěva výrobních prostor ŠKODA POWER spojená s představením hlavních výrobních aktivit firmy, strojního vybavení, používaných technologií. Zákazníka velmi zajímaly kapacitní možnosti Škodovky, rozšiřující se servisní aktivity, inženýrské zázemí, vývojové projekty, další možnosti spolupráce, uvedl Jiří Rivola. Tušimické bloky se chystají do provozu Na uvedení do provozu se v těchto týdnech chystají dva obnovované bloky elektrárny Tušimice II, pro které dodává novou strojovnu ŠKODA POWER. Na blocích postupně probíhalo oživování jednotlivých technologických uzlů a následovaly pomontážní čistící práce, které zbaví systém veškerých nečistot. Ty jsou podmínkou pro vpuštění první páry do turbosoustrojí a následné první přifázování bloku, říká Václav Tichý, manažer tohoto projektu ve ŠKODA POWER. První etapa komplexní obnovy bloků č. 23 a 24 elektrárny Tušimice II 4x200 MW je v současné době ve finální části realizace. U bloku č. 23 byl tento důležitý milník splněn na konci června. Od tohoto dne je blok provozován v rozmezí výkonů cca 25 až 200 MW. Námi vyrobená turbína dosahuje velmi dobrých technických parametrů. V průběhu července a srpna na bloku č. 23 probíhalo předkomplexní vyzkoušení, v září začne komplexní vyzkoušení, což představuje ověřovací provoz celého díla za normálních a mezních podmínek dle předem stanoveného programu. Vyvrcholením komplexního vyzkoušení bude provedení šestidenní komplexní zkoušky, kterou bude prokázána provozuschopnost, spolehlivost, kvalita a bezpečnost díla, upřesnil Václav Tichý. Blok č. 24 se v současné době nachází ve fázi před prvním přifázováním do sítě, které je plánováno na začátek září. Titulní foto: Panorama Prahy s tramvají ForCity ŠKODOVÁK, informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s., Vydává ŠKODA HOLDING a.s., Tylova 1/57, Plzeň IČO , MK ČR 10556, Sídlo redakce Tylova 57, Plzeň, kontakty: manažer vnitřní komunikace Mgr. Pavel Novák, telefon , fax , vychází v nákladu 5000 kusů měsíčně, tisk Kalous & Skřivan s.r.o., grafická úprava Marcel Šik 3

4 MOVO zavádí konto pracovní doby Přizpůsobit pracovní dobu a vytíženost svých zaměstnanců ve výrobě jednotlivým přístavbám vozů takovou snahu má vedení společnosti MOVO s.r.o., které rozhodlo o zavedení takzvaného konta pracovní doby. Přístavba vozů od našich zákazníků je nárazová. Je proto výhodné tomu uzpůsobit i výrobu znamená to, že v případě, že pro některé pracovní čety není v danou chvíli vhodná činnost, budou moci takoví zaměstnanci zůstat doma. A naopak v době, kdy vozy budou připraveny na opravy, tento neodpracovaný čas nahradí. Konto pracovní doby umožní udržet ve firmě zaměstnanost, vysvětluje personální ředitelka MOVO s.r.o. Jana Borowiecka. O případných úpravách pracovní doby budou zaměstnanci vždy informováni prostřednictvím jednotlivých mistrů ve výrobě s týdenním předstihem. A jak je tomu se mzdou? Stálou mzdou se pro potřeby tohoto konta pracovní doby rozumí mzda dle platného mzdového výměru zaměstnance, u které proběhne standardním způsobem vyhodnocení variabilních složek v souladu s dohodnutými pravidly (u dělníků: tarif + diferenciační příplatek + prémie, u THZ: všechny fixní + variabilní složky mzdy), doplňuje Jana Borowiecka. Veletrhy pomáhají Škodě být na světové úrovni Významným způsobem se letos prezentovala před očima zákazníků, konkurence i odborné veřejnosti společnost ŠKODA POWER ta se totiž zúčastnila v letošním roce již čtyř významných specializovaných energetických veletrhů Middle East Elektricity v Dubai, Russia Power v Moskvě, veletrhu Power-Gen India and Central Asia v indickém New Delhi a naposledy nejvýznamnějšího evropského energetického veletrhu Power- Gen Europe 2009 v německém Kolíně n/rýnem. ŠKODA POWER, která patří k předním evropským výrobcům zařízení pro energetiku, je již tradičním vystavovatelem na těchto významných akcích, kde se prezentují všechny firmy, které v tomto oboru ve světě něco znamenají a jsou často konkurenty ŠKODA POWER v soutěžích o získání nových projektů. Významnou složkou účasti Škodovky je však nejen stránka prezentační, ale i ta odborná. Specialisté ŠKODA POWER totiž mají možnost být u toho na světovém fóru, které určuje a sleduje nejnovější trendy v energetice. Veletrhy nabývají na stále větším významu. To lze dobře ilustrovat například na zatím posledním veletrhu Power Gen Europe. Tam pořadatelé zaznamenali rostoucí účast vystavovatelů a návštěvníků nejen ze zemí evropských, ale i příliv potenciálních zákazníků ze zemí mimo Evropskou unii. Impozantní stánek připravil například konglomerát MAPNA GROUP z Íránu, který je potenciálním zákazníkem energetických firem v rámci řady strategických projektů v tomto teritoriu. Stoupající význam Power-Genu Europe je mimo jiné dán tím, že evropské firmy z oblasti energetiky patří ve srovnání s USA i celým světem jednoznačně na špičku technologického vývoje, říká ředitel úseku Rozvoj ŠKODA POWER Luboš Prchlík. (viz rozhovor na str. 10) Novinka přichází po dohodě vedení společnosti s odborovou organizací. Co je konto pracovní doby? Zákonný způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby. Při uplatnění konta pracovní doby se předpokládá, že zaměstnavatel bude zaměstnanci přidělovat práci v takovém rozsahu, v jakém to bude odpovídat jeho potřebě a délka pracovní doby se tak bude v jednotlivých týdnech lišit. Zaměstnavatel vypracuje písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámí s ním zaměstnance nejpozději jeden týden před začátkem období, na něž je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena. Dopravní podnik v Jihlavě razantně obnovuje vozový park Letos na podzim se vozový park Dopravního podniku v Jihlavě rozšíří o osm nejmodernějších bezbariérových trolejbusů Škoda 26 Tr. Razantní obnova vozového parku bude pokračovat do října Celkem Jihlava získá 23 nových trolejbusů, to jí umožní vyřadit nejstarší vozy ve stáří kolem 20 let. Celkové náklady dosáhnou 227 milionů korun, z toho je 212 milionů dotace z Evropská unie. Zbytek uhradí dopravní podnik z vlastních peněz."nikdy bychom tak razantní obnovu nedokázali uskutečnit bez evropských dotací," řekl ředitel Josef Vilím. DP žádá ještě o další evropskou dotaci na dodávku deseti bezbariérových autobusů na pohon zemním plynem. "Pokud se to podaří, bude Jihlava v roce 2011 zřejmě prvním městem v Česku se stoprocentně bezbariérovým vozovým parkem," dodal Vilím. Nízkopodlažní trolejbus vyrobený ve ŠKODA ELECTRIC je vstřícný k lidem s dalšími formami postižení. "Má akustické a vizuální hlášení zastávek, celkově se výrazně zvýší jízdní komfort cestujících," podotkl Vilím. Jediným akcionářem společnosti je Statutární město Jihlava. Na pěti trolejbusových a osmi autobusových linkách loni přepravil více než 15 milionů cestujících. Dvaatřicet autobusů a stejný počet trolejbusů najezdilo 2,8 milionu kilometrů. Na evropských dotacích se DP zatím podařilo získat téměř 180 milionů korun. (jk) 4

5 ŠKODA uspěla na slovenském trhu Kontrakt na dodávku deseti příměstských patrových jednotek PUSH/PULL a na úpravu lokomotiv řady 263 uzavřeli představitelé společností ŠKODA VAGONKA a. s. a Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Současně s podpisem souprav PUSH/PULL Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. podepsala se ŠKODA TRANSPORTATION a. s. kontrakt na dodávku dvou elektrických lokomotiv. Konstrukce lokomotivy vychází z koncepce typu ŠKODA 109E, který již plzeňská firma dodává společnosti České dráhy. Oproti lokomotivám 109E dodávaným Českým drahám budou mít některé úpravy, například odlišnou maximální rychlost; ta dosáhne 160 kilometrů za hodinu. První vozy dodá ŠKODA TRANSPORTATION 30 měsíců od podpisu smlouvy. "Oba kontrakty jsou důkazem, že Škodovka je plně konkurenceschopná na zahraničních trzích," uvedl generální ředitel ŠKODA TRANSPORTATION Tomáš Krsek. Hodnota obou kontraktů dosahuje celkem přibližně 2,1 mld. korun. Výroba souprav bude zahájena v první polovině roku 2010, zkoušky na podzim téhož roku. Do provozu s cestujícími budou vlaky nasazovány od března Kompletní dodávka bude ukončena na počátku Kromě řady zahraničních a tuzemských subdodavatelů bude ŠKODA VAGONKA při realizaci zakázky spolupracovat i se ŽOS Zvolen, kde se budou upravovat stávající lokomotivy řady 263 (úprava řídicího systému lokomotivy pro komunikaci s řídicím Co je PUSH/PULL Soupravy typu PUSH/PULL jsou soupravy tažené nebo tlačené lokomotivou na jedné straně soupravy, zatímco na druhé straně je umístěn řídicí vůz. V praxi to znamená, že při příjezdu do konečné stanice u souprav tohoto typu nemusí být lokomotiva přepřahána na opačný konec soupravy (tedy na druhé čelo vlaku ). Strojvedoucí pouze přejde na stanoviště v řídicím voze a lokomotiva zůstává na původním místě. Při zpáteční cestě je tedy na konci vlaku a soupravu tlačí. Toto řešení přináší úsporu technologických časů, energie a používání objízdné koleje, které by byly nutné pro manipulaci s lokomotivou. vozem) a vyrábět běžné podvozky pro oba "slovenské" projekty (projekt EJ 671 a projekt PUSH/PULL). Soupravy budou jezdit na tratích ŽSR v okolí Bratislavy a na navazujících tratích "Bratislava - Nové Mesto nad Váhom", "Bratislava - Kúty" a "Bratislava - Nové Zámky". Souprava lokomotivního vlaku typu PUSH/PULL (tlačené/tažené) je třívozová se dvěma vloženými [PVV] a jedním řídicím [PRV] vozem, a to ve spojení [lokomotiva+pvv+pvv+prv]. Soupravu vede upravená lokomotiva řady 263 ZSSK. Konstrukce vozů vychází z koncepce vozidel elektrických jednotek 671 ZSSK a splňuje všechny technické standardy i uživatelské požadavky zákazníka. Vozidla disponují přehledným informačním systémem. Vnitřní kamerový okruh umožňuje strojvedoucímu přehled o dění ve vlaku a přispívá i k vyšší bezpečnosti cestujících. Vozidla jsou vybavena uzavřeným systémem WC. Příjemný, plně klimatizovaný interiér umožňuje přepravu handicapovaných cestujících na invalidních vozících. Na rozdíl od vozů souprav 671 jsou vozy soupravy PUSH/PULL vybaveny centrálním zdrojem energie. Na čelech jsou opatřeny klasickou šroubovkou a nárazníky. Technické parametry Délka třívozové soupravy tažené lokomotivou řady 263 ZSSK mm Maximální konstrukční rychlost vozů 160 km/hod Počet sedadel v třívozové soupravě 362 Počet míst na stání 352 Celková obsaditelnost třívozové soupravy PUSH/PULL 714 cestujících 5

6 Vozy pro Slovensko bude ŠKODA VAGONKA vyrábět v novém zázemí Významná exportní zakázka, která potvrzuje zájem o škodovácké výrobky v zahraničí. I tak hodnotí dodávku jednotek PUSH/PULL a dalších vozidel generální ředitel ŠKODA VAGONKA Jiří Paruza. Co pro ŠKODA VAGONKA znamená tento významný exportní úspěch? Po dodávkách motorových vozů do Finska a elektrických jednotek do Litvy je Slovensko dalším zahraničním odběratelem, doufám, že přibudou i další. Znovu se tak potvrzuje, že výrobky společnosti ŠKODA VAGONKA jsou nejen žádané, ale i konkurenceschop- Ing. Jiří Paruza (první zprava) při podpisu smlouvy né. A co se týče právě Slovenska, je je to náš tradiční trh, kam Vagonka historicky dodávala všechny elektrické jednotky a motorové vozy s výjimkou posledních dodávek ŽOS Vrátky s firmou Standler. V jaké fázi jsou nyní přípravy? Je rozpracována výkresová dokumentace, její dokončení je plánováno na začátek příštího roku, už nyní samozřejmě probíhají jednání s klíčovými dodavateli o technické specifikaci komponentů. Výroba bude zahájena v první polovině roku 2010, zkoušky budou zahájeny na podzim roku 2010 a do provozu s cestujícími bude nasazena v březnu Kompletní dodávka bude ukončena na počátku Budete spolupracovat se subjekty na Slovensku? Ano, předpokládá se spolupráce se ŽOS Zvolen, kde bude realizována úprava stávajících lokomotiv řady 263 a zároveň výroba běžných podvozků pro oba naše slovenské projekty tedy nejen pro EJ 671, ale i jednotky PUSH/PULL. Pomůže nové zakázce právě budované nové zázemí ve ŠKODA VAGONKA - Soutěž Vážené kolegyně a kolegové, připravili jsme pro vás - zaměstnance ŠKODA HOL- DING a jejích dceřiných firem - soutěž. Ti z vás, kdo zašlou správnou tajenku z křížovky v tomto čísle na straně 12, budou zařazeni do slosování o ceny. Odpovědi zasílejte na adresu redakce, případně em. Uveďte vaše jméno, název společnosti a kontakt. Sídlo redakce Tylova 57, Plzeň, Výhercem minulého kola je Petra DĚDOVÁ, ŠKODA TRANSPORTATION. budou se vozidla pro slovenskou železnici vyrábět v novém? Ano, zejména první kusy budou vyráběny v nových prostorách, které v našem ostravském areálu budujeme. Dotkne se nová zakázky nějak personální oblasti, přibudou nová pracovní místa? Uzavřená zakázka zvyšuje celkový objem plánované roční produkce, proto je s tím spojena vyšší potřeba pracovníků a technických i dělnických profesích. Na jakých dalších zakázkách nyní ŠKODA VAGONKA pracuje? V současné době jde hlavně o dodávky EJ471 pro České dráhy, máme také uzavřenou smlouvu na dodávku 10 elektrických patrových jednotek 671 pro ZSSK, s dodávkami od roku Tramvaje pro Brno jsou v české Guiennessovce Až do oficiální tuzemské Guinnessovky, České knihy rekordů, se dostala slavnost, kdy město Brno představilo veřejnosti flotilu nových tramvají značky ŠKODA, které budou sloužit obyvatelům a návštěvníkům moravské metropole. Centrální brněnské náměstí Svobody přivítalo v pondělí 17. srpna u příležitosti 140. výročí městské hromadné dopravy v Brně hned 12 nových nízkopodlažních tramvají s nadčasovým designem. Opat Lukáš Evžen Martinec požehnal všem řidičkám, řidičům a cestujícím a dále popřál, aby všechny na cestách doprovázeli také andělé strážní. Slavnostního aktu byl přítomen také zástupce agentury Dobrý den, který potvrdil, že se jednalo o největší veřejný křest tramvají a rekord bude uveden do České knihy rekordů. Před zraky zástupců médií a stovek občanů města Brna dostaly tramvaje ženská jména, která vybírají děti z brněnských základních škol. Po brněnských kolejích bude jezdit nová Gábinka, Helenka, Irenka, Julinka, Klárka, Lucinka či Maruška a další. Dvanáct nových pětičlánkových tramvají Škoda 13 T modernizuje významně stávající brněnský tramvajový park. Na financování devíti tramvají se podílela Evropská unie, zbytek finančních prostředků šel z rozpočtu města Brna. Brno se řadí mezi evropská města s historicky vůbec nejstarší veřejnou dopravou. Přesně na den před 140 lety, tedy v roce 1869, vyjela v Brně první koněspřežná tramvaj. Koníky pak postupně vystřídaly parní a nakonec i elektrické tramvaje. Nové nízkopodlažní tramvaje nyní nabízí také komfort pro cestující s kočárky, seniory a vozíčkáře. Nový moderní vzhled uvítají nepochybně i tuzemští a zahraniční návštěvníci Brna. 6

7 Jako pod rentgenem nová tramvaj se testuje v ulicích Prahy Během posledních týdnů se nová škodovácká tramvaj pro Prahu ForCity ocitla pod rentgenem. Ne, není to nadsazené tvrzení: novinka ze Škody totiž jezdí v ulicích hlavního města pod přísným dohledem specialistů a plní typové zkoušky. Jsou to opravdu velmi důkladné testy, které mají za cíl ověřit vlastnosti a chování tramvaje, přibližuje Pavel Tarant ze ŠKODA TRANSPORTATION. Vozidlo je navíc na očích svým budoucím pasažérům většina měření se totiž odehrává v běžném provozu, na tramvajových tratích hlavního města. Budíme pozornost, asi by nešlo vůbec spočítat, kolikrát se tramvaj ocitla v hledáčku fotoaparátů a kamer. A reakce lidí, se kterými se setkáváme, jsou zatím hodně pozitivní, nová tramvaj se líbí, pochvaluje si Pavel Tarant. A na co se technici zatím zaměřili? Tak třeba na pevnost podvozků. Konkrétně? Na určité části podvozku připevníme speciální snímače, říká se jim tenzometry, a sledujeme zatížení podvozků v běžném provozu. Tato měření nám třeba pomáhají ověřit životnost konstrukce podvozků a přinášejí mnohé další cenné údaje. Musím říci, že výsledky jsou velmi dobré, popisuje technickou stránku věci. Škodováčtí odborníci se při testech v ulicích Prahy zaměřili i na takové zkoušky, které souvisí s profilem tratí v Praze ty jsou totiž mnohdy na zatížení agregátů tramvají velmi náročné. Mezi takové testy patří oteplovací zkouška. Velmi zjednodušeně když tramvaj brzdí při jízdě z kopce, vzniká velké množství tepla, které se musí bezpečně odvést. Musíme proto testovat, jak účinně jsme schopni vznikající teplo odvést z brzdových odporníků, které jsou umístěné na střeše tramvaje, popisuje Pavel Tarant. Právě v Praze je například velmi strmé a přitom dlouhé klesání v kopci tratě na Barrandově. Tam jsme testovali. Nejprve při jízdě s prázdnou tramvají, poté i s naloženou váhu cestujících nám nahradil náklad nařezaných kolejí, usmívá se Pavel Tarant. Jenže škodováci už měli před těmito zkouškami náskok vyvinuli totiž novou metodu testování, při které ještě mimo běžný provoz simulovali jízdu z prudkého kopce. Jak? Využili výkonnou tramvaj 14T její konstrukce umožnila táhnout brzdící ForCity po koleji a napodobit tak podmínky strmého klesání trati. Jako u všech ostatních klíčových zkoušek i tady můžeme konstatovat, že naměřené hodnoty jsou pro 15T velmi příznivé, upozorňuje Pavel Tarant. Popisem nejrůznějších testů by se dalo pokračovat na pražských tratích se zkouší například hlučnost tramvaje, ale i vymoženosti typu klimatizace prostoru řidiče či aktivního odvětrávání vozidla. Měříme třeba intenzitu výměny vzduchu, změny teploty a podobně, přibližuje. Ukončením typových zkoušek však testování nové tramvaje zdaleka nekončí. Následovat budou funkční zkoušky, opět za běžného provozu, vrcholem pak budou jízdy s cestujícími. A pak už se vydá tramvaj sloužit Praze, jejím návštěvníkům a obyvatelům, uzavírá Pavel Tarant. 7

8 ŠKODA POWER je připravena na nové projekty v jaderné energetice ŠKODA POWER získala další důležitou zakázku v oblasti jaderné energetiky - bude se významně podílet na dostavbě 3. a 4. bloku jaderné elektrárny ve slovenských Mochovcích. Plzeňská firma tak navázala například na dodávky pro jadernou elektrárnu Dukovany, či slovenské Jaslovské Bohunice. "Oblast jaderné energetiky má jistě velký potenciál. A protože naše firma v minulém období investovala, a stále investuje, stomilionové částky do výzkumu a vývoje, rozvíjí svoje technologie, jsme připraveni se účastnit nových projektů na tomto poli. To dokazují i obchodní úspěchy, jako je zakázka pro JE Mochovce. Další vývojové práce se proto soustřeďují na návrh nového soustrojí 1200 MW pro připravovanou výstavbu nového bloku JE Temelín," uvedl generální ředitel ŠKODA POWER Jiří Zapletal. ŠKODA POWER dodá pro každý z nových bloků dvě turbíny o nominálním výkonu 264 MW. Dostavba druhého a třetího bloku JE Mochovce byla plánována již v devadesátých letech minulého století, pak byl však projekt pozastaven. "Oproti původně plánovanému designu 2. a 3. bloku se ŠKODA POWER podařilo zvýšit výkon o 40 MW na každé z turbín. A to také díky moderním konstrukčním postupům a novým technologiím, například metodám lopatkování rotorů," vysvětluje za ŠKODA POWER vedoucí obchodního teritoria Daniel Procházka. Přípravné práce na dodávku ve ŠKODA POWER již začaly, první z turbín dodá firma na Slovensko v polovině roku Dodávky plzeňské škodovácké společnosti zahrnují vedle turbín i další zařízení, například řídící systém či montážní práce. Dostavbou jaderné elektrárny v Mochovcích Slovensko výrazně posílí svojí energetickou základnu. Smlouvu ŠKODA POWER uzavřela se společností Slovenské elektrárne a.s. (z 66% vlastněné italskou energetickou společností Enel). Hodnota kontraktu dosahuje téměř tři miliardy korun. Slovensko a jaderná energetika Slovensko je jednou z prvních zemí, které začaly využívat jadernou energii pro mírové účely před více než 50 lety V současnosti je Slovensko jednou ze čtyřech zemí, které mají více než 50 % výroby elektřiny z jaderných elektráren Na Slovensku je v jaderné energetice přímo nebo nepřímo zaměstnáno přibližně lidí Slovensko a JE Mochovce více než 2/3 obyvatel Slovenska (a více než 87 % obyvatel v 10-km pásmu okolo elektrárny) podporuje dostavbu 3. a 4. bloku JE Mochovce 3. blok JE Mochovce bude uvedený do komerčního provozu v roce 2012 a 4. blok začátkem roku 2013 stavebních prací se bude ve vrcholné fázi účastnit až lidí, dalších asi lidí bude potřeba na zajištění provozu elektrárny JE Mochovce patří mezi nejlepší elektrárny na sna světě z hlediska provozní bezpečnosti podle ukazatelů WANO 8

9 Strojírenský veletrh ozdobí škodovácká expozice V jedné velké společné expozici se na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představí firmy skupiny Transportation, která je součástí ŠKODA HOLDING a. s. Pod jednou střechou budou prezentovat své výrobky a možnosti společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a. s., ŠKODA VAGONKA a. s., Pars nova a. s. a MOVO spol. s r. o. Na brněnském výstavišti se skupina pochlubí třísystémovou lokomotivou řady 380 (109 E), příměstskou jednotkou CityElefant, regionální motorovou jednotkou Regionova a lokomotivou řady 230. Mezi vlaky bude také jedna dáma 100% nízkopodlažní tramvaj ŠKODA ForCity. Její maximální rychlost je 200 km/h. Lokomotiva je určena pro provoz na elektrizovaných tratích na území České republiky, Slovenska, Německa, Rakouska, Polska, Maďarska a na koridorech Evropské unie. Bude sloužit především pro vozbu EC, IC vlaků, expresů a rychlíků. České dráhy objednaly celkem dvacet těchto lokomotiv. V současné době jsou kompletně výrobně dokončeny oba prototypy lokomotiv, tedy a Již od loňského léta jsou stroje podrobovány zkouškám. Největším železničním lákadlem mezi škodováckými exponáty bude určitě nová čtyřnápravová elektrická lokomotiva řady 380 Českých drah ze ŠKODA TRANSPORTATION a. s., která umožňuje provoz na třech základních napájecích systémech používaných v Evropě. První kilometry začala najíždět lokomotiva na zkušební koleji ŠKODA TRANSPORTATION. V srpnu byla přesunuta na ŽZO Velim a tam pokračovaly zkušební jízdy rychlostmi nejprve do 160 km/h a následně, po nastavení řídicí jednotky sběrače, až do 210 km/h. Unikátnost nového stroje dokumentují i dva údaje, které specialisté ze Škodovky mohli při letošním testování přímo ověřit. Během provádění brzdových zkoušek byly měřeny zábrzdné dráhy za příznivých podmínek dokáže lokomotiva zastavit při použití pouze pneumatické brzdy z rychlosti 160 km/h na dráze kratší než 860 m, což je mezi železničními vozidly špičková hodnota. Pýchou vlajkové lodi Českých drah však nejsou jen brzdové parametry, ale zejména trakční výkony. Při příznivých povětrnostních podmínkách dokáže totiž lokomotiva bez vozů zrychlit z 0 na 100 km/h za 13 sekund. Zpestřením veletržního dění bude 15. září krátce po poledni slavnostní předání 100. soupravy Regionova. Tyto lokomotivy Pars nova modernizuje a na českých tratích jich již jezdí celkem 20 třívozových a 80 dvouvozových jednotek. Um českých rukou dokázal přeměnit starou laminátu v provozuschopnou lokomotivu. Také ona bude na strojírenském veletrhu. K vidění budou na veletrhu i jednotky řady 471 z dílny ŠKODA VAGONKA, známých jako CityElefant, které jsou určeny pro provoz na českých železnicích s napájecí soustavou 3kV DC. 9

10 TIP NA VÝLET Stoupá význam obnovitelných zdrojů, zní z veletrhů energetiky Nejnovější trendy v energetice, nové směry v oboru, ale i reakce na současnou ekonomickou krizi ve světě. Taková témata vládnou letošním energetickým veletrhům. A ŠKODA POWER je u většiny světových setkání u toho. Pro firmu je důležité heslo: vidět a být viděn, říká ředitel úseku Rozvoj ŠKODA POWER Luboš Prchlík, který se například letos zúčastnil veletrhu Power Gen Europe. Za historií na sever Moravy Ochutnat historii a zároveň si prohlédnout řadu zajímavých míst. Přesně takovou možnost nabízí další výlet do míst spojených se Škodovkou, které už minulém čísle nabídl firemní magazín. Tentokrát se podíváme na Jedním z nejfrekventovanějších slov v byznysu a průmyslu je stále ještě slovo krize. Jak je vnímána situace energetiky třeba na veletrzích typu Power Gen Europe? Výrobci zařízení pro energetiku nebyli ještě zcela zasaženi útlumem poptávky po jejich výrobcích, je to byznys s během na dlouhou trať. Není ale vyloučeno, že k tomu dojde. A na trhu tak bude stále důležitější tedy pro výrobce zařízení pro energetiku - nabídnout kvalitní inovativní produkt s vysokou účinností spolu s velmi příznivou cenu. Lze proto očekávat zvýšený interní tlak na maximální snížení výrobních nákladů. Jaké trendy v energetice vidíte? Stoupá význam obnovitelných zdrojů a moderních přístupů k přenosu elektrické energie. Například současně s veletrhem Power Gen Europe proběhla konference, která se zaměřila na naplnění evropských a světových cílů v oblasti efektivní výroby elektrické energie s minimem emisí včetně C0 2 - a to právě v období probíhající světové recese. I na veletrhu Power Gen se objevily hlasy zpochybňující globální oteplování, které nebylo přičítáno nárůstu CO 2, ale periodickým změnám klimatu. Evropská komise nicméně stanovila pevné cíle k dosažení redukce emisí CO 2 v roce 2020 na úroveň 80% ve srovnání s rokem Jak toho lze dosáhnout? Neustálým zvyšováním podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie, dále pak zvyšováním energetické efektivnosti výroby elektrické energie z tradičních zdrojů tedy fosilních paliv - tedy uhlí a zemního plynu - a rovněž zcela novými technologiemi jako je zachycování CO 2 a jeho ukládání do podzemních prostor. Jak to vypadá v oblasti obnovitelných zdrojů nyní? Cílovou hodnotou pro řadu států je dvaceti procentní podíl na celkové výrobě v roce Některé státy jako Německo a Dánsko se této hodnotě blíží již v současnosti a v roce 2020 cíl výrazně překročí. V oblasti zachycování C0 2 je připravena evropská iniciativa a finanční podpora ke stavbě demonstračních jednotek jejich výstavba v některých zemích západní Evropy již probíhá. Podmínkou instalace zařízení pro zachycovaní oxidu uhličitého je v každém případě velmi vysoká účinnost vlastního parního cyklu, což určuje technologický vývoj v dané oblasti posun k velmi vysokým teplotám. Jsou nyní in i jaderné elektrárny? Určitě to platí ve stále větším počtu zemí momentálně pak především v USA, kde je v přípravě stavba několika jaderných bloků o výkonu nad 1000 MW. Vždyť výroba energie v jaderných elektrárnách k efektivním nástrojům pro snižování emisí CO 2 jednoznačně patří. Ačkoli řada firem prezentuje na veletrzích i na konferencích svoji připravenost k razantní výstavbě nových jaderných bloků, je například v řadě zemí EU cítit i určitá nejistota vzhledem k tomu, že tato oblast energetiky mnohdy podléhá politickým rozhodnutím a neřídí se zcela tržními pravidly. Co nového přinesly pro ŠKODA POWER poslední trendy? Zajímavá je určitě vzrůstající poptávka po turbínách využívající jako zdroj solární energii. Přestože není zcela jasné, jak velká část ambiciózních plánů se bude skutečně realizovat, nelze tento rostoucí trend výroby energie z obnovitelných zdrojů opomenout. severní Moravu, do Osoblahy tedy kraje, kde se všichni zájemci mohou na místní úzkorozchodné železnici svézt historickými lokomotivami a vlaky. I zde má svou stopu plzeňská Škodovka. V letošním roce zde byla po téměř čtyřiceti letech znovu zprovozněna historická parní lokomotiva, která dostala označení U a nové jména Velký štokr. Tuto lokomotivu vyrobily v roce 1948 Škodovy závody a dodaly jí na začátku roku 1949 spolu s dalšími pěti lokomotivami téhož typu do Jugoslávie. A co osoblažská trať nabízí? Jízda po úzkorozchodné železnici je pro řadu turistů a rodin s malými dětmi opravdu jedinečným zážitkem. Provoz na osoblažské trati zajišťují České dráhy motorovými lokomotivami řady 705 vyrobenými v padesátých letech minulého století - jde o nejstarší takové lokomotivy v pravidelném provozu ČD. V letní sezóně zde ale můžete potkat i turistické vlaky Slezských zemských drah o. p. s. vedených parní nebo historickou motorovou lokomotivou. V roce 2005 zařadily SZD spolu s řadou dobrovolných spolupracovníků do provozu první novinku parní lokomotivu U Rešica dovezenou z Rumunska. V roce 2006 byla zařazena do provozu druhá novinka motorová lokomotiva TU Faur původem z polského cukrovaru Kruszwica. SZD připravuje po letní sezóně ještě jízdy turistických vlaků na oslavy Martinských hodů a na Mikulášskou jízdu. Termín bude uveden později na internetové adrese: osoblazsko.com/. Úzkorozchodná trať z Třemešné ve Slezsku do Osoblahy označená v železničním jízdním řádu číslem 298 se nachází v západní části Moravskoslezského kraje v Osoblažském výběžku. Vlak v dnešní době projíždí deseti zastávkami. Trať vede romantickou, turisticky atraktivní, krajinou vhodnou k pěším i cyklistickým výletům pro jednotlivce i rodiny s malými dětmi. 10

11 Kam chodí vlaky k doktorovi Neštěstí nechodí jen po horách, občas chodí i po kolejích. A kde se léčí rozbité vlaky a tramvaje? Jednou ze specializovaných firem, které takový náročný úkol zvládají, je Pars nova. I když se dnes v šumperské firmě především modernizují dosluhující kolejová vozidla, součástí jejího portfolia jsou i opravy poškozených vozidel po nehodách. Odstraňování následků nehod vlaků a tramvají bývá na kolejích, vzhledem k hmotnosti vozidel, často mnohem složitější, než je tomu u aut na silnicích, říká Jana Kaněvová, manažerka z Pars nova. Jedny z nejvážnějších nehod Stanoviště strojvedoucího elektrické jednotky ř. 452 po nehodě z pohledu poškození vozidla, jsou čelní střety vlaků. Někdy však i menší kolize zapříčiní vážné poškození, kvůli kterému již vozidlo není možné provozovat. Potom přichází na řadu specialisté z Pars nova, Elektrická lokomotiva ř. 163 po čelní srážce s osobním vlakem 19. května 2008 ve stanici Moravany Regionova se přibližně v 30km rychlosti srazila 10. listopadu 2008 ve Ždírci nad Doubravou s lokomotivou, která s 11 vozy vyjížděla na trať. Jednalo se o nejvíce násilně poškozenou Regionovu, kterou v Parsu opravovali. kteří dokáží vrátit takové vozidlo zpět do původního stavu na koleje. Právě u oprav násilných poškození, tedy nabouraných vozů, se uplatní letité zkušenosti z periodických oprav a také z modernizací. Do depa, kam je většinou poškozené vozidlo odtaženo, se vypraví tým pracovníků z Pars nova a na místě násilku prohlédne a pořídí dokumentaci. Po té následuje cenová nabídka opravy a uzavření smlouvy s provozovatelem. Vozidlo se přistaví do areálu Pars, kde projde demontáží, proměřením základních rozměrů, opravou a následnou pečlivou kontrolou. Po úspěšné zkušební jízdě je potom předáno zpět provozovateli. TURBIŇÁČKOVY TRAMPOTY aneb jak zvládnout návrat do práce po dovolené 11

12 Soutěž Soutěž: Seneca: Dovede-li se člověk (tajenka 1), nevyjde ze (tajenka 2). Podrobnosti o soutěži na straně 6. 12

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY www.skoda.cz JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY VAGONKA NOVÁ KVALITA V PŘÍMĚSTSKÉ, REGIONÁLNÍ I MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVĚ

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY VAGONKA UZIVATELSKY PŘÍVĚTIVÁ A BEZPEČNÁ ŘESENÍ VYSOKÁ PROVOZUSCHOPNOST Zaškolení personálu

Více

Škoda Transportation. Společnosti skupiny Škoda Transportation

Škoda Transportation. Společnosti skupiny Škoda Transportation Škoda Transportation Škoda Transportation je jednou z předních evropských firem v oboru dopravního strojírenství. Tržby skupiny se každoročně pohybují okolo 700 milionů euro a do výzkumu a vývoje se za

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products PROFIL SKUPINY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products PROFIL SKUPINY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products PROFIL SKUPINY www.skoda.cz PROFIL SKUPINY Společnost ŠKODA TRANSPORTATION je v oboru dopravního strojírenství tradiční českou firmou se silným postavením

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ ŠKODA JS v r.2005 1 ŠKODA HOLDING a.s. Struktura společnosti 23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ Jedna z největších ruských strojírenských společností Tržby

Více

Ročníku 2012 se zúčastnilo 167 zadavatelů zakázek, 138 vystavujících společností ze 16 zemí, proběhlo více než 5 000 individuálních schůzek.

Ročníku 2012 se zúčastnilo 167 zadavatelů zakázek, 138 vystavujících společností ze 16 zemí, proběhlo více než 5 000 individuálních schůzek. Místo konání: Web: Lille Grand Palais, Francie www.railindustrymeetings.com PROČ JSME VYBRALI TENTO VELETRH? Očekávané investice do železničního sektoru v západní Evropě i zájem zadavatelů o dodavatele

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU Jan Beneš Návrh vyskorychlostních tratí v ČSFR z roku 1990 vládní usnesení č. 765/89 z r. 1989 vyhledávací studie byla zpracovávána od roku

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE FORCITY PLUS. www.skoda.cz 14001 : 2004

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE FORCITY PLUS. www.skoda.cz 14001 : 2004 INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products EN 14001 : 2004 ISO NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE VYSOKÉ PROCENTO NÍZKÉ PODLAHY Snadný a rychlý nástup do i z vozidla a pohyb v něm Bezbariérový přístup pro

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Vysokorychlostní železnice v ČR proč? Ing. Petr Šlegr Š Ing. Petr Šlegr Několik faktů z historie železnice ve světe a u nás 1805 Trevithickova parní lokomotiva 1825 První veřejná železnice v Anglii 1829 Liverpol Manchester 1832 koněspřežná

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha,

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, Projekt MIR.1200 Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, KONSORCIUM MIR.1200 Dne 14.10.2009 založeno mezinárodní česko-ruské sdružení - Konsorcium

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

BONATRANS GROUP VYUŽÍVÁNÍ KS PORTÁLU

BONATRANS GROUP VYUŽÍVÁNÍ KS PORTÁLU BONATRANS GROUP VYUŽÍVÁNÍ KS PORTÁLU Ing. Marie Mitzová, personální ředitelka Zlín, 21. 5. 2015 BONATRANS GROUP KDO JSME Největší evropský a jediný český výrobce železničních dvojkolí a jejich částí Sídlo

Více

Na začátku dubna 2007 dosáhla jedna z prvních vlakových souprav IC3 u společnosti DSB historického mezníku

Na začátku dubna 2007 dosáhla jedna z prvních vlakových souprav IC3 u společnosti DSB historického mezníku Fotografie: René Strandbygaard; zdroj: www.dsb.dk Úspěch souprav IC3 Na začátku dubna 2007 dosáhla jedna z prvních vlakových souprav IC3 u společnosti DSB historického mezníku Peder Nørregaard Jespersen,

Více

Škodovák. Škodovka za ForCity veze z Brna Zlatou medaili! V Ostravě vzniklo nové sportoviště se znakem šípu Pars nova bude modernizovat další vozy

Škodovák. Škodovka za ForCity veze z Brna Zlatou medaili! V Ostravě vzniklo nové sportoviště se znakem šípu Pars nova bude modernizovat další vozy Škodovák číslo 48 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. 9/2009 Škodovka za ForCity veze z Brna Zlatou medaili! V Ostravě vzniklo nové sportoviště se znakem šípu Pars nova bude modernizovat

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Jak se rodí nový produkt

Jak se rodí nový produkt Jak se rodí nový produkt Úvod Jen málokterá značka proslavila Českou republiku ve světě tak, jako plzeňská Škoda. S jejími výrobky se lidé setkávají již více než sto padesát let. Dnes se společnost Škoda

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 Mezinárodní odborný veletrh energetiky a elektrotechniky Obor: energetika a elektrotechnika Veletrh ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 je

Více

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter Company Vydání 4, říjen 2012 Úvod Vážení zákazníci, je nám potěšením s Vámi sdílet další vydání aktualit z naší společnosti. Období od září je převážně ve znamení veletrhů, kterých se účastníme nejen s

Více

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Provozně technologické podmínky a údaje: technické podmínky Max. traťová rychlost Km/h 80 Min. provozní interval s 90 Min. technický interval na trati

Více

KLÍČOVÉ AKTIVITY ZS ENERGIE 2014

KLÍČOVÉ AKTIVITY ZS ENERGIE 2014 KLÍČOVÉ AKTIVITY ZS ENERGIE 2014 KLÍČOVÉ AKTIVITY- 2 WORKSHOPY Název workshopu: Elektrotechnická zařízení v dopravě Účastníci workshopu: Studenti a akademičtí pracovníci Univerzity Pardubice Místo konání:

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI listopad 2013 Ing. Václav Matys manažer útvaru výstavba klasických elektráren ČEZ, a. s. OSNOVA Komplexní obnova elektrárny Tušimice

Více

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství z Vývojové a konstrukční práce z Palety, rámy, transportní vozíky zocelové konstrukce z Automatické, robotické zařízení zúdržby

Více

GE - Vyšší kvalita výuky

GE - Vyšší kvalita výuky Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Název: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Kolejová doprava

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu

Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu 18. listopadu 2013 Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu Scania nyní nabízí jedenáct motorů Euro 6, od 250 hp do 730 hp. Zákazníci z celé Evropy, kteří

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Škodovák. Nová lokomotiva jezdí na slovenských tratích. Techmania získala stamiliony na rozvoj V Číně vzniká škodovácký podnik

Škodovák. Nová lokomotiva jezdí na slovenských tratích. Techmania získala stamiliony na rozvoj V Číně vzniká škodovácký podnik Škodovák číslo 72 Informační časopis skupiny ŠKODA 11-12/2011 Nová lokomotiva jezdí na slovenských tratích Techmania získala stamiliony na rozvoj V Číně vzniká škodovácký podnik Jménem vedení společnosti

Více

CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s.

CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s. CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s. Výhody CNG vozidel Ekologické výhody CNG vozidel Směrnice EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva zajistit vybudování

Více

Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014

Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014 Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014 1. Výstavní sezóna 2014 sezóna 2014 sezóna 2013 celkový počet výstavních dní 43 74 počet návštěvníků: - celkem 15 130 23 510 - z toho během výstavních dnů (so, ne,

Více

Škodovák. Nové tramvaje míří z vánoční Plzně do Polska

Škodovák. Nové tramvaje míří z vánoční Plzně do Polska Škodovák číslo 62 Informační časopis skupiny ŠKODA 11, 12/2010 Nové tramvaje míří z vánoční Plzně do Polska Na Slovensku začaly sloužit jednotky ze ŠKODA VAGONKA Škodováci mají nový bonus Vážení spolupracovníci,

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI VŠEOBECNÉ CYKLISTICKÉ KAMPANĚ Od sjednocení Německa až do konce 90. let byla motorová doprava v bývalém východním Německu trvale na vzestupu.

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3 REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ C E N Í K Y 2 0 1 3 2 REKLAMA V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ V JIHLAVĚ JIHLAVA Statutární město Jihlava má 53 000 obyvatel a rozkládá se na 58 km 2. V městské hromadné dopravě je

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ NAŠICH ABSOLVENTŮ DOPRAVNÍCH OBORŮ NA TRHU PRÁCE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ NAŠICH ABSOLVENTŮ DOPRAVNÍCH OBORŮ NA TRHU PRÁCE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ NAŠICH ABSOLVENTŮ DOPRAVNÍCH OBORŮ NA TRHU PRÁCE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Přehled vybraných firem: - OKD, Doprava, a.s. - DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA, a.s. - ČESKÉ DRÁHY, a.s. - Mittal Steel

Více

Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN

Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN Jiří Chýla místopředseda Výboru pro spolupráci ČR s CERN Fyzikální ústav Akademie věd České republiky Základní fakta o CERN Charakter výzkumu v CERN

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Firemní profil. technika v souladu s přírodou

Firemní profil. technika v souladu s přírodou Firemní profil technika v souladu s přírodou Co nastartovalo změny v energetice? Globální oteplování, ne jenom Fosilní paliva jsou úložištěm přebytečného uhlíku. Jejich uvolňováním dochází ke globálnímu

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

Komínové nástavce Energetický průmysl a Životní prostředí. Autoři projektu: Jakub Domitra, Ivo Veselý

Komínové nástavce Energetický průmysl a Životní prostředí. Autoři projektu: Jakub Domitra, Ivo Veselý Komínové nástavce Energetický průmysl a Životní prostředí Autoři projektu: Jakub Domitra, Ivo Veselý O čem náš projekt je? Ostrava v zimě - Foto z roku 2012 Situace v EU a světě Růst ceny za vytápění každý

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012 Praha, 29.dubna 2013 Hlavní ukazatele pro Skupinu ČD Finanční ukazatele dle IFRS v mil. Kč 2012 2011 Rozdíl Index Skupiny ČD EBITDA upravená * 6 097

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Škodovák. Noc vědců zavítala do škodováckého areálu. Nové zakázky ve ŠKODA POWER Polsko postaví nové tramvajové tratě

Škodovák. Noc vědců zavítala do škodováckého areálu. Nové zakázky ve ŠKODA POWER Polsko postaví nové tramvajové tratě Škodovák číslo 49 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. 10/2009 Noc vědců zavítala do škodováckého areálu Nové zakázky ve ŠKODA POWER Polsko postaví nové tramvajové tratě Vážení spolupracovníci,

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

KONTO PRACOVNÍ DOBY. Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč. www.tedom.

KONTO PRACOVNÍ DOBY. Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč. www.tedom. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč KONTO PRACOVNÍ DOBY Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice Představení holdingu TEDOM a.s. Kogenerační jednotky Autobusy Výroba

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Potenciál moderní železnice pro růst dopravní obslužnosti

Potenciál moderní železnice pro růst dopravní obslužnosti Seminář Standardy dopravní obslužnosti - centrální strategie vs. krajské priority Telč, 6.11. 2014, Siemens, s.r.o. Potenciál moderní železnice pro růst dopravní obslužnosti Siemens, s.r.o., divize Rail

Více

Škodovák. ŠKODA VAGONKA má nový kontrakt pro Litvu! Metro pro Čínu bude mít plzeňské srdce Slovenskou lokomotivu čekají první jízdy

Škodovák. ŠKODA VAGONKA má nový kontrakt pro Litvu! Metro pro Čínu bude mít plzeňské srdce Slovenskou lokomotivu čekají první jízdy Škodovák číslo 69 Informační časopis skupiny ŠKODA 7, 8/2011 ŠKODA VAGONKA má nový kontrakt pro Litvu! Metro pro Čínu bude mít plzeňské srdce Slovenskou lokomotivu čekají první jízdy Vážené kolegyně, vážení

Více

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka 0 Nové výzvy Vyčerpávání surovin Priorita ekologie Růst spotřeby Nové příležitosti Nové technologie Nové koncepty podnikání Nová situace ČEZ Velká úspěšná firma Regionální leader Šance pohnout světem k

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

ukázka výstupů ze systému

ukázka výstupů ze systému ukázka výstupů ze systému Commander Control Car Začněte s Commander Systems, s.r.o. Česká republika Slovenská republika România Российская Федерация. Řešení pro On-line monitoring vozidel. Obsah: Úvod....

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11.

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 1 Obsah prezentace 1. Zásady plánování v rámci EU 2. Proces přípravy

Více

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘESNÁ KLIMATIZACE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY INŽENÝRING VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE PROJEKČNÍ SLUŽBY AUTORSKÝ DOZOR STAVEB ŘÍDICÍ SYSTÉMY

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU

PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU Pavel Vorel ÚVEE (FEKT VUT Brno) Projekt OPVK: Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji CZ.1.07/2.4.00/12.0017

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly STAVEBNÍ INTEGRACE Propojovací tratě a přestupní uzly Stavební integrační opatření = propojení komponent infrastruktury jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava tratí, zastávek, přestupních uzlů

Více

Kdo všechno poskytuje informace o dopravě?

Kdo všechno poskytuje informace o dopravě? Proč manuál vznikl? Tento manuál vznikl jako výsledek aktivity II. pracovní skupiny (Lidé s postižením) Komunitního plánování sociálních služeb Zábřežska jako opatření II-3.1 Zlepšení systému dopravy pro

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

Mapování efektů (přínosů) a hodnocení atribuce na příkladu intervence ve veřejné dopravě v ROP Moravskoslezsko

Mapování efektů (přínosů) a hodnocení atribuce na příkladu intervence ve veřejné dopravě v ROP Moravskoslezsko Mapování efektů (přínosů) a hodnocení atribuce na příkladu intervence ve veřejné dopravě v ROP Moravskoslezsko Vladimír Sodomka a Jiří Svobodník Evaluace ve světle nových příležitostí, 9. 6. 2015 1 Kontext

Více

GreenPlan. 14. 11. 2007 Peter Tölgyesi. Make a green move GreenPlan. There is a lot to be won

GreenPlan. 14. 11. 2007 Peter Tölgyesi. Make a green move GreenPlan. There is a lot to be won GreenPlan 14. 11. 2007 Peter Tölgyesi Make a green move GreenPlan. There is a lot to be won Představení projektu GreenPlan» je globální iniciativou společnosti LeasePlan. Jde o první iniciativu svého druhu

Více

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s.

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. za školní rok 2012/2013 Plzeňská první fiktivní banka, a. s. Plzeň, Klatovská 200 G OBSAH 1 Charakteristika Plzeňské první fiktivní banky,

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby Bezbariérové zpřístupnění

Více

číslo 16 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. leden 2007 Škoda vyvíjí nové motory

číslo 16 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. leden 2007 Škoda vyvíjí nové motory Škodovák číslo 16 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. leden 2007 Škoda vyvíjí nové motory Vzdělávací programy budou šité na míru Firmy vyhlásily nejlepší zaměstnance Vážení spolupracovníci,

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

HISTORIE BUDOUCNOST SOUČASNOST

HISTORIE BUDOUCNOST SOUČASNOST O NÁS HISTORIE Společnost JANKA Engineering s.r.o. patří mezi nejstarší výrobce vzduchotechnických a klimatizačních zařízení na světě. Její kořeny sahají až do roku 1872, kdy pan Jan Janka přihlásil v

Více