Bezpečnost v ASP.NET. Ladislav Mrnka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnost v ASP.NET. Ladislav Mrnka lmrnka@students.zcu.cz"

Transkript

1 Bezpečnost v ASP.NET Ladislav Mrnka

2 Motto If anyone tells you that security ends with the OS, they are dead wrong. Many times excellent network and hostbased security has been bypassed exposing the very heart of the enterprise: all because of poor SQL Server configuration. That said...there is no "patch" for stupidity. -from

3 Obsah Úvod Základní pojmy Typy útoku Základní pravidla obrany Konfigurace ASP.NET Nastavení IIS autenitizace IPrincipal a IIdentity Autentizace v ASP.NET Windows authentication Forms authentication.net Passport authentication Autorizace v ASP.NET Komunikace přes SSL Závěr Zdroje

4 Úvod Bezpečnost je základní součástí každé business aplikace. Váže se přímo k účelu a funkci aplikace. Nelze ji časem dodělat, musí být plánována od samého počátku designu aplikace. V praxi se nejedna pouze o práci vývojáře aplikace, ale také o práci správce webového serveru. Vývojář většinou nemá dostatečná práva ke změnám na serveru, kde bude aplikace nasazena. Pro vlastní vývoj by však měl být schopný provádět nastavení na svém lokálním/testovacím serveru.

5 Základní pojmy Authentication proces, při kterém se ověří identita uživatele, tj. přihlášení uživatele/ověření uživatele Authorization proces, při kterém se ověří přístupová práva uživatele, tj. kontrola přístupu k jednotlivým částem aplikace podle uživatelského účtu, role, atd. Bezpečná komunikace komunikace mezi klientem a serverem je kryptovaná, tj. obsah zpráv není posílán jako plain text, např. komunikace přes SSL Impersonalization spuštění procesu ASP.NET workera s právy daného uživatelského účtu. Používá se také ke kontrole přístupu anonymního uživatele ke zdrojům na serveru.

6 Typy útoku - rozdělení Útok z webu se dá rozdělit do dvou základních skupin: pasivní a aktivní. Pasivní útoky pouze sledují komunikaci mezi klientem a serverem. Jedná se o základ pro další zákeřnější útoky. Aktivní útoky mění a falšují zasílané zprávy, případně blokují službu, např. zaplavováním serveru falešnými požadavky. Úspěšný útok může způsobit poškození důležitých dat, či snížit reputaci firmy.

7 Typy útoku příklad (pasivní) Naslouchání založeno na používání ad hoc programů, které umožňují číst nekryptované pakety procházející sítí. Jedná se o jeden z nejtěžších bezpečnostních problémů řešení : kryptování obsahu zpráv a umístění intranetu za kvalitní firewall. Man-in-the-Middle třetí uživatel tajně filtruje komunikaci mezi dvěma uživateli (klient/server). Tento typ útoku je více aktivní než naslouchání, umožňuje přesměrování paketů.

8 Typy útoku příklad (aktivní) Modifikace dat typicky další krok po Man-in-the-Middle útoku. IP address spoofing založeno na programech, které umožňují vytvořit IP pakety, které jsou totožné s pakety od důvěryhodné IP uvnitř firemní sítě. Password attack útočník se vydává za někoho jiného, tj. má cizí identitu. DoS (Denial-of-Service) cílem tohoto útoku je znemožnit funkci dané služby, např. zaplavováním serveru falešnými požadavky.

9 Základní pravidla obrany Při návrhu bezpečné aplikace je nutné začít od samotného kódu = secure coding Nedůvěřovat klíčové pravidlo, nedůvěřovat uživatelskému vstupu, každý vstup od uživatele je potencionální útok, každý vstup musí být ověřen Co nejnižší oprávnění povolit pouze to co aplikace skutečně potřebuje, v extrému se dá říci, že co aplikace nepotřebuje při více než 80% operací je nadbytečné a mělo by být vypuštěno a zakázáno. Služby, které nejsou často používány se většinou nemonitorují = jsou vhodné pro napadení.

10 Základní pravidla obrany SQL Injection = konstruování SQL dotazů v aplikaci. Většinou se SQL dotazy vytvářejí spojováním řetězců, do kterých se připojují hodnoty, které zadal uživatel. Zde obzvlášť platí důležitost validace uživatelského vstupu. Příklad : StringBuilder sb = new StringBuilder(); sb.append( SELECT * FROM students WHERE id= ); sb.append(id); // string id - uživatelský vstup sb.append( ); Co když id = 150 DROP TABLE students --? Obranou je validace řetězců a zdvojování escape znaků (zde ), další problémy lze řešit např. používáním uložených procedur.

11 Základní pravidla obrany Cross-Site Scripting vyvarovat se předáváním dat, které přišli v požadavku (Request) přímo do odpovědi (Response). Opět je nutné data validovat, protože např. v query stringu může být schován nějaký nepěkný JavaScript. Strong Password při používání hesel, používat hesla, která mají minimálně 8 znaků a skládají se z velkých a malých písmen, číslic a některých alfanumerických znaků (-,_,*,#,$, atd.), navíc je nutné heslo měnit po každých 90 dnech. Lze zavést i historii hesel, aby uživatel neměl pouze dvě hesla, která bude střídat.

12 Základní pravidla obrany Neexistuje 100% bezpečné úložiště hesel, proto by hesla měla být ukládána kryptovaně. Vhodné použít třídy z System.Security.Crypthography DESCryptoServiceProvider symetrický algoritmus RSACryptoServiceProvider asymetrický algoritmus Objevit všechna slabá místa aplikace není jednoduché, ovšem vývojář má proti útočníkovi silnou výhodu, ví jak se jmenují používané databázové tabulky, soubory, atd. Proto se může vžít do role útočníka a svojí aplikaci testovat. Základem je validace uživatelského vstupu, která dokáže zabránit velkému množství problémů.

13 Konfigurace ASP.NET Standardně běží ASP.NET worker (aspnet_wp.exe) pod účtem s omezenými uživatelskými právy. Účet ASPNET je vytvořen při instalaci.net Frameworku. Nastavení lze měnit v souboru machine.config. Změna se projeví po restartu IIS. <processmodel enable= true username= machine password= AutoGenerate /> machine je přezdívka pro ASPNET účet, při instalaci.net Frameworku se vytvoří 14ti bytové heslo, které se uloží do LSA serveru. Toto nastavení nemůže být přepsáno v souboru web.config.

14 Konfigurace ASP.NET Pro změnu účtu pod kterým běží ASP.NET worker, stačí přepsat username a password v machine.config. To ovšem vyžaduje do souboru přímo zapsat heslo. Od verze 1.1.NET Frameworku je možné využít ASP.NET Set Registry Tool (aspnet_setreg.exe). To umožňuje použít kryptované heslo uložené v registrech serveru. ASPNET účet silně omezuje možnosti přístupu k souborům a ostatním zdrojům.

15 Konfigurace ASP.NET práva ASPNET účtu ASPNET účet je odvozen od User skupiny ve Windows. Oprávnění jsou omezena na : Přístup k počítači ze sítě Zakázáno lokální přihlášení Zakázáno přihlášení z terminálových služeb Přihlásit jako dávku Přihlásit jako službu Dále má účet přirazen tyto NTFS oprávnění k čtení z těchto složek : kořenový adresář.net Framework, dočasné soubory ASP.NET (i zápis), GAC, systémový adresář Windows, kořenový adresář aplikace, kořenový adresář webové stránky

16 Konfigurace ASP.NET - impersonalizace Pro spuštění procesu ASP.NET workera s uživatelskými právy přihlašovaného uživatele (IIS Windows authentication viz dále) se nastaví <identity impersonate= true /> Identity lze na rozdíl od processmodel použít i ve web.config Lze přepsat původní nastavení z machine.config a pro každou aplikaci nastavit jiný účet, pod kterým se bude proces ASP.NET workera pouštět. <identity impersonate= true username= password= /> Tímto nastavením ve web.config se pro spuštění procesu ASP.NET workera přiřadí uživatelský účet, který překryje nastavení z machine.config.

17 Konfigurace ASP.NET anonymní přihlášení Při zakázání impersonalizace se přihlášení bere jako anonymní. <identity impersonate= false /> Pro anonymní přihlášení se používá účet nastavený v IIS, typicky IUSR_SERVER, kde server je NetBios jméno počítače, na kterém IIS běží. Používá se tzv. pre-request impersonalizace. Proces ASPNET workera je spuštěn pod ASPNET účtem. Pod tímto účtem jsou prováděny všechny operace, které nastanou před obsluhou požadavku. Samotný požadavek je obsluhován účtem pro anonymní přihlášení, tj. tento účet se používá pouze pro kód stránky.

18 Konfigurace ASP.NET kontext aplikace Model imporsonalizace je lokální v rámci vláken, tj. bezpečnostní kontext v rámci vláken. CLR poskytuje možnost asynchronně zpracovávat služby běžící v různý vláknech. Impersonalizace je proto vhodná pouze pro aplikace, které nepotřebují přepínání vláken. Tento nedostatek lze řešit mechanismem izolace, zajišťující izolaci aplikace na úrovni procesu, a mechanismem code access security, kde se oprávnění přístupu k prostředkům vyhodnocuje jak podle identity volajícího tak podle identity volaného.

19 Nastavení IIS autentizace Autentizace se nejprve provádí na webovem serveru, který hostí webovou aplikaci a teprve poté v samotné ASP.NET aplikaci. Tyto dva procesy je nutné odlišovat. IIS nabízí tyto možnosti autentizace : Anonymous Basic Digest Windows Integrated Certificate Pokud má ASP.NET aplikace nastavenou autentizaci na Windows, je zcela odkázána na autentizaci v IIS, naopak při Passport a Forms se v IIS nastavuje anonymous.

20 Nastavení IIS autentizace Ovládání IIS Ovládací panely -> Nástroje pro správu -> Internetová informační služba Nastavení autentizace v IIS se provádí ve vlastnostech serveru, složky či souboru záložka Zabezpečení adresáře či Zabezpečení souboru. Serverové certifikáty lze nastavovat pouze pro server, nikoliv pro adresáře a soubory. Basic, Digest a Anonymous autentizace se nastavují v panelu Nastavení anonymního přístupu a ověřování. Dále je možné přístup omezovat podle domén a IP adres.

21 Nastavení IIS autentizace Anonymous používá se v případě, že není potřeba klienta autentizovat již v IIS, tj. k autentizaci dochází až v ASP.NET (Forms nebo Passport) nebo se jedná o anonymní přihlášení. (viz Konfigurace ASP.NET anonymní přihlášení). Pokud je použito, pokouší se IIS provádět anonymní autentizaci jako první, i když jsou povoleny i jiné metody. Basic uživatel je identifikován uživatelským jménem a heslem. Přihlašovací údaje jsou zasílány nekryptovaně (používá se pouze kódování Base64), proto by se tento mód měl používat pouze v kombinaci se SSL nebo jinou formou bezpečné komunikace. Kompatibilní i s jinými prohlížeči než MS Internet Explorer.

22 Nastavení IIS autentizace Digest tento mód byl uveden v IIS 5.0. Je stejný jako Basic autentizace, ale přihlašovací údaje jsou kryptované. Vyžaduje MS Explorer 5.0 a vyšší, dále musí být uživatel členem domény, která obsahuje doménový řadič Windows 2000 nebo novější. Uživatel musí mít učet v systému Windows uložený v řadiči domény v Active Directory. IIS musí běžet na Windows 2000 nebo novějších. Windows Integrated používá výměnu kryptovaných přihlašovacích údajů mezi MS Internet Explorerem a webovým serverem. Lze použít jen v intranetu, kde je zakázán anonymní přístup. Používá protokol Kerberos 5 nebo NTML.

23 Nastavení IIS autentizace Certificate využití klientských certifikátů, které jsou zaslány jako součást požadavku (vlastnost ClientCertificates objektu HttpWebRequest). Tyto certifikáty jsou pak v IIS mapovány na konkrétní uživatelský účet. Certifikát slouží k vytvoření bezpečného spojení mezi klientem a serverem, zároveň v případě klientského certifikátu slouží i k ověření klienta. Pro práci s certifikáty slouží v.net Frameworku jmenný prostor System.Security.Cryptography.X509Certificates

24 IPrincipal a IIdentity Bezpečnost v.net Framework je vystavěna nad systémem bezpečnosti ve Windows. Základem bezpečnosti v.net Framework jsou rozhraní IPrincipal a IIdentity, definované v jmenném prostoru System.Security.Principal. Používají se k reprezentaci uživatelů a spolu tvoří základ pro ověřování podle role uživatele. Všechny objekty představující Principal (uživatel) nebo Identity (informace o uživateli) musí implementovat tato rozhraní. Zjistit bezpečnostní kontext běžícího vlákna lze z vlastnosti Thread.CurrentPrincipal, která vrací objekt implementující IPrincipal.

25 IPrincipal a IIdentity Rozhraní IPrincipal umožňuje zjistit, zda je uživatel v dané roli a vrátit jeho identitu. public interface IPrincipal { bool IsInRole( string role ); IIdentity Identity {get;} } Toto rozhraní implementují třídy GenericPrincipal a WindowsPrincipal.

26 IPrincipal a IIdentity Rozhraní IIdentity poskytuje další rozšiřující údaje, uživatelské jméno, typ autentizace a zda je uživatel autentizován. public interface IIdentity { string authenticationtype {get;} bool IsAuthenticated {get;} string Name {get;} } Toto rozhraní implementují třídy GenericIdentity, WindowsIdentity, FormsIdentity a PassportIdentity.

27 IPrincipal a IIdentity - Windows Třídy WidnowsPrincipal a WindowsIdentity reprezentují.net verzi systému bezpečnosti ve Windows. Používá se spolu s Windows autentizací. Používáním těchto tříd se vkládá důvěra v operační systém. WindowsPrincipal uchovává role přiřazené uživateli. Role jsou v tomto případě uživatelské skupiny v operačním systému Windows. WindowsIdentity uchovává identity bezpečnostního kontextu aktuálního uživatele. Identitu uživatele, který spustil aktuální vlákno lze získat statickou metodou WindowsIdentity.GetCurrent() odpovídá funkci GetUserName z Win32 API.

28 IPrincipal a IIdentity - Generic Třída GenericPrincipal se používá v případě, kdy není použita Windows autentizace nebo kdy není potřeba komplexní reprezentace jako u WindowsPrincipal. Důvěra se vkládá v aplikaci, která vytvořila instanci třídy GenericPrincipal. V souvislosti s touto třídou se používá několik typů identit : GenericIdentity reprezentace informací o logickém uživateli, který se nevztahuje k žádnému operačnímu systému. Používá se například pro vlastní metody autentizace a autorizace. FormsIdentity identita autentizovaná při Forms autentizaci. Obsahuje FormsAutenticationTicket s informacemi o autentizaci. PassportIdentity identita autentizovaná při Passport autentizaci.

29 Autentizace v ASP.NET Autentizace v ASP.NET probíhá až po autentizaci v IIS. ASP.NET umožňuje tři módy autentizace : Windows defaultní mód autentikace Forms Passport Autentizaci není nutné provádět dvakrát, proto se většinou používají kombinace Basic, Digest, Windows Integrated, Certificate v IIS a Windows v ASP.NET aplikaci nebo Anonymous v IIS a Forms nebo Passport v ASP.NET aplikaci.

30 Autentizace v ASP.NET Mód autentizace pro ASP.NET aplikaci se nastavuje v souboru web.config. <configuration> <system.web> <authentication mode= /> </system.web> </configuration> Mód autentizace může být nastaven jen ve web.config v kořenovém adresáři aplikace. Tato autentizace se vztahuje jen na ASP.NET soubory, nikoliv na čisté HTML soubory. Lze mapovat HTML soubory na ASP.NET, ovšem snižuje to výkon serveru.

31 Windows authentication Při tomto módu se ASP.NET plně spoléhá na autentizaci v IIS. Po úspěšné autentizaci v IIS obdrží aplikace bezpečnostní token. Tento mód se používá především ve firemním intranetu, kde mají všichni uživatelé Windows účet. Dále se používá spolu s klientskými certifikáty. Pro použití Windows autentizace stačí do souboru web.config napsat : <authentication mode= Windows />

32 Windows authentication Používá se především s FileAuthorizationModule HTTP modulem, ale lze jí použít i s URLAuthorizationModule HTTP modulem (viz Autorizace v ASP.NET). Tento mód je zajištěn WindowsAuthenticationModule HTTP modulem. Během autentizace je možné reagovat v souboru global.axax na Authenticate událost. protected void WindowsAuthentication_OnAuthenticate(object sender, WindowsAuthenticationEventArgs e) { } WindowsAuthenticationEventArgs obsahují vlastnosti HttpContext Context WindowsIdentity Identity IPrincipal User

33 Windows authentication V kódu ASP.NET stránky se pak v každém volání Page_Load jednoduše zjistí zda je uživatel autentizován : public void Page_Load(object sender, EventArgs e) { if (User.Identity.IsAuthenticated) // User je vlastnost objektu Page { // uživatel autentikován } else { // uživatel není autentikován} } Často se kombinuje s impersonalizací. Uživatel je nejprve autentizován a poté se stránka spustí přímo s právy jeho účtu nebo s právy konkrétního impersonalizovaného účtu. Tím se řídí i autorizace přístupu ke zdrojům na serveru.

34 Forms authentication Při tomto módu je celý proces autentizace ošetřen v aplikaci. Uživatele jsou ověřování např. na základě registrovaných uživatelů uložených v databázi. Jedná s o nejčastější řešení pro internetové aplikace. Tento mód je zajištěn FormsAuthenticationModule HTTP modulem. Pro použití Forms autentizace je nutné do souboru web.config napsat : <authentication mode= Forms > <forms loginurl= login.aspx /> </authentication>

35 Forms authentication Tag forms má několik atributů, které nastavují proces autentizace loginurl url, na kterou je přesměrován požadavek pokud není nalezeno autentizační cookie = uživatel není autentizován name jméno autentizačního cookie, defaultně.aspxauth path cesta k autentizačnímu cookie, defaultně / protection forma zabezpečení cookie, lze zvolit mezi All, Encryption, None, Validation. Defaultní je All. requiressl pokud je true, je autentizační cookie zasíláno na server jen v případě, že je použita bezpečná komunikace (SSL). slidingexpiration pokud je true, je timeout resetován při každém požadavku. Defaultně je false. timeout počet minut, po kterých autentizační cookie vyprší. Defualně je 30.

36 Forms authentication Tento autentizační mód ztrácí význam (nic nedělá), pokud jsou k přístupu autorizování anonymní uživatelé (viz dále Autorizace v ASP.NET). Již na úrovní IIS je uživatel brán jako anonymní, a proto pokud je autorizován k přístupu, login formulář se vůbec neobjeví. Autentizační cookie se nazývá autentizační tiket, je představováno třídou FormsAuthenticationTicket. Pro kryptování cookie se používá Triple-DES algoritmus. Pro ověření uživatele se používá databáze uživatelů v SQL Serveru (nebo jiném databázovém serveru), Active Directory nebo výčet uživatelů v souboru web.config.

37 Forms authentication V případě, že ke stránce bude přistupovat pouze malý počet uživatelů, lze přihlašovací údaje pro autentizaci vložit přímo do souboru web.config (statický výčet) : <authentication mode= Forms > <forms loginurl= login.aspx > <credentials passwordformat= SHA1 > <user name= password= /> </credentials> </forms> </authentication> passwordformat může nabývat hodnot Clear (plain text), MD5, SHA1. Podle této hodnoty se zapisuje helso do atributu v tagu user. Pro MD5 a SHA1 je zapsáno kryptovaně.

38 Forms authentication V případě zadání přihlašovacích údajů do souboru web.config se ověření uživatele stává velice jednoduché : if(formsauthentication.authenticate(name, password)) { // autentizován FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(name, true); } Nutno použít jmenný prostor System.Web.Security Funkce RedirectFromLoginPage se používá k přesměrování na stránku původního požadavku. Při volání této funkce se vytvoří autentizační cookie, které je v odpovědí odesláno klientovi. První argument je dále použit při URL autorizaci. Druhá udává zda se vytvoří cookiese sliding expiration.

39 Forms authentication Pokud jsou hesla v souboru web.config ukládána kryptovaně, je nutné heslo přijaté od uživatele převést do hashované podoby a teprve tu ověřit. Pro převod slouží funkce třídy FormsAuthentication HashPassportForStoringInConfigFile(pwd,metoda), kde metoda je SHA1 nebo MD5. Pro logout se používá FormsAuthentication.SignOut(), tato funkce odstraní autentizační cookie z klientského prohlížeče. Je vhodné používat čítač pokusů o přihlášení a při určitém počtu zakázat další pokusy z dané IP nebo nastavit timeout, po kterém bude možné přihlášení opakovat.

40 Forms authentication Při autentizaci z externího zdroje musí programátor vytvořit všechny potřebné funkce pro ověření uživatele. Externí zdroj přihlašovacích dat umožňuje přidávat uživatele dynamicky. Pokud je uživatel se zadaným heslem nalezen v externím zdroji, použije se opět metoda RedirectFromLoginPage, která vytvoří cookie a vrátí uživatele na stránku z původního požadavku. Typicky se používá datebáze. Primárním klíčem do tabulky s ověřovacími údaji je uživatelské jméno. Heslo je vhodné ukládat kryptovaně! Pro ověření hesla je nutné zadané heslo nejdříve převést na kryptované.

41 Forms authentication Programátor nemusí k přesměrování z login stránky používat metodu RedirectFromLoginPage. Třída FormsAuthentication nabízí metody pro získání původního URL požadavku GetRedirectUrl a pro práci s cookie : SetAuthCookie vytvoření autentizačního cookie FormsCookieName získání jména autentizačního cookie Vlastní obsluha je důležitá v případě, že cílový klient nepodporuje cookie. Pak je nutné informace o přihlášení vhodně vložit do query stringu. Programátor může využít tyto metody a poté použít klasické přesměrování Response.Redirect

42 Forms authentication Výsledná obsluha je o trochu složitější než při volání metody RedirectFromLoginPage. string redirecturl= FormsAuthentication.GetRedirectUrl(userName, false); FormsAuthentication.SetAuthCookie(userName, flase); string cookiename = FormsAuthentication.FormsCookieName; HttpCookie cookie = Response.Cookies[cookieName]; cookie.expires = DateTime.Now.AddMinutes(20); Response.Redirect(redirectURL); Další možností (nejsložitější) je přímo vytvoření tiketu, tj. třídy FormsAuthenticationTicket. Do konstruktru této třídy se vkládá verze tiketu, uživatelské jméno, datum vytvoření, datum expirace, perzistence tiketu a uživatelovi role (pole stringů).

43 Forms authentication Výhodou tiketu je, že v sobě nese informaci i o uživatelových rolích. Není tedy nutné při každém požadavku kontrolovat v externím zdroji do jakých rolí uživatel spadá. Stejně tak není nutné pro role dělat speciální cookie. FormsAuthenticationTicket at = new FormsAuthenticationTicket(1, username, DateTime.Now, DateTime.Now.AddMinutes(20), false, userroles); // kryptování tiketu string encryptedat = FormsAuthentication.Encrypt(at); HttpCookie atcookie = new HttpCookie(FormsAuthentication.FormsCookieName, encryptedat); Response.Cookies.Add(atCookie); Response.Redirect(FormsAuthentication.GetRedirectUrl(userName, false));

44 Forms authentication V souboru global.asax lze v metodě Application_AuthenticateRequest reagovat na autentizační proces. Tato metoda se využívá např. k vytvoření objektu GenericPrincipal. Obecně se pro reprezentaci uživatele ve Forms autentizaci používá objekt GenericPrincipal. Pokud je ale nutné provádět nějaké speciální funkce založené na rolích, je nutné vytvořit vlastní třídu, která bud implementovat rozhraní IIPrincipal.

45 Forms authentication Výhoda použití principala je především v aplikacích, které v kódu často testují roli. Jedná se o čistější řešení. // ukázka vytvoření a přiřazení principala, bez chybových testů string cookiename = FormsAuthentication.FormsCookieName; HttpCookie atcookie = Context.Request.Cookies[cookieName]; FormsAuthenticationTicket at = Forms.Decrypt(atCookie.Value); string[] roles = at.userdata.split(new char[] { }); FormsIdentity id = new FormsIdentity(at); GenericPrincipal principal = new GenericPrincipal(id, roles); Context.User = principal;

46 .NET Passport authentication.net Passport je centralizovaná autentizační služba poskytovaná společností Microsoft. Jakmile se uživatel jednou zaloguje, může libovolně procházet všechny aplikace, které používají tento autentizační mód. Pro používání.net Passport je nutné z MSDN stáhnout.net Passport SDK. Toto SDK je volně dostupné pro vývoj a testování aplikace. Při nasazení aplikace je nutné splnit licenční podmínky, které kladou striktní bezpečnostní požadavky na aplikaci.

47 .NET Passport authentication Každá aplikace používající.net Passport musí zaručit, že informace o uživateli budou uchovány v bezpečném prostředí a jejich přenos bude pouze přes bezpečnou komunikaci. Dále musí zajistit smazání PII (Personally Identifiable Information) cookie po logoutu klienta..net Passport vyžaduje, aby webová aplikace implementovala SII (single sign-in) službu a další služby zabývající se profily. Atd. Pouze pokud aplikace splní všechny podmínky, obdrží kryptovací klíč a další části potřebné k nasazení aplikace. Některé služby, které.net Passport vyžaduje nejsou zadarmo.

48 .NET Passport authentication Tento mód je zajištěn PassportAuthenticationModule HTTP modulem. Pokud přijde na stránku, která používá tento autentifizační mód, požadavek, HTTP modul zkontroluje zda je v požadavku obsažen Passport ticket. Pokud ne je vrácen kód 302 a stránka je přesměrována na Passport Logon service. V query stringu jsou předány kryptované informace o původním požadavku. Po zadání přihlašovacích údajů je uživatel přes SSL přesměrován zpět na původní stránku. Po přihlášení je vytvořen tzv. Passport ticket, který se kryptovaný přenáší v požadavku. Používá se Triple DES kryptování. Každá aplikace má přiřazen vlastní kryptovací klíč.

49 .NET Passport authentication Pro použití.net Passport autentizace se ve web.config nastaví : <authentication mode= Passport /> V souboru global.asax lze reagovat na událost Authenticate protected void PassportAuthentication_OnAuthenticate(object sender, PassportAuthenticationEventArgs e) { Context.User = new GenericPrincipal(e.Identity, roles); } V kódu se pro práci s.net Passport používá třída PassportIdentity. Tato třída poskytuje informace o uživateli, Passport ticketu a metody pro přihlášení a odhlášení.

50 .NET Passport authentication Získání objektu PassportIdnetity : PassportIdnetity psid = Context.User.Identity as PassportIdentity; Informace o autentizaci jsou na klientském počítači uloženy v pěti Cookies : MSPProf MSPAuth MSPSecAuth MSPProfC MSPConsent Všechny tyto Cookies musí být smazány při odhlášení z aplikace (nastavit vlastnost Expires na DateTime.Now).

51 Autorizace v ASP.NET Autorizace je proces, při kterém se kontroluje zda má autentizovaný uživatel přístup k daným zdrojům na serveru. Autorizaci lze zajistit dvěma základními způsoby. FileAuthorizationModule autorizace na základě přístupových práv v souborovém systému serveru. UrlAuthorizationModul autorizace na základě povolených uživatelů a rolí v konfiguračním souboru aplikace. Další možností řešení autorizace je vytvořit při autentizaci objekt Principala a přiřadit ho do Context.User. Pak lze v kódu metodou IPrincipal.IsInRole testovat autorizaci na základě role.

52 Autorizace v ASP.NET Základním způsobem je autorizace přes souborový systém. V NTFS souborovém systému se dá jednotlivým prvkům nastavit přístupová práva různých uživatelů a uživatelských skupin. Pokud se uživatel z webové aplikace pokusí přistoupit k prostředku, ke kterému nemá autorizaci, je v kódu vyhozena výjimka. Klient obdrží přístup odepřen. Tento způsob autorizace lze použít pouze s Windows autentizací. Používá se spolu s impersonalizací.

53 Autorizace v ASP.NET Druhá metoda autorizace je založena na informaci uložené v souboru web.config. Lze definovat pozitivní i negativní autorizaci (allow / deny). Struktura elementu pro autorizaci je <element users= roles= verbs= /> Element je allow nebo deny users obsahuje výčet uživatelských jmen. roles obsahuje výčet rolí. verbs obsahuje výčet typů HTTP požadavků, na které se autorizace vztahuje (lze použít GET, POST, HEAD). Alespoň jeden za atributů users a roles musí být použit. Atribut verbs je nepovinný.

54 Autorizace v ASP.NET Pro definování přístupu lze použít dva zástupné znaky : * představuje všechny uživatele? představuje anonymní uživatele Lze vytvářet hierarchie. V kořenovém adresáři aplikace se nastaví základní přístupová práva. V podadresářích lze pro další aplikace v souborech web.config nastavit nová prává, která mají vyšší váhu než práva z nadřazeného adresáře. Vzniká tím hierarchie přístupových práv, kdy se v podadresáři použijí všechna práva z nadřazeného adresáře, kromě práv kolidujících s nově vytvořenými. Účet pod danou doménou musí být při autorizaci zadán ve tvaru doména\uživatel

55 Autorizace v ASP.NET Ukázka Forms autentizace a autorizace : <authentication mode= Forms > <forms loginurl= login.aspx /> </authentication> <authorization> <!-- zakáže anonymní přístup --> <deny users=? /> <!-- zakáže přístup metodou POST uživatelům s rolí User nebo PowerUser --> <deny roles= User, PowerUser verbs= POST /> <!-- všem ostatním uživatelům povolí přístup všemi metodami --> <allow users= * /> </authorization>

56 Komunikace přes SSL SSL zajišťuje bezpečnou komunikaci mezi dvěma počítači. Komunikace probíhá přes protokol HTTPS port 443. Používá komplexní kryptografické řešení. Snižuje výkonnost serveru a prodlužuje dobu odezvy. Především navázání komunikace je časově a výkonově náročné. Výkonnost lze zvýšit redukováním obsahu stránek, které jsou přes HTTPS poslány redukování množství textu a obrázků. Je potřeba tzv. certifikát, který je vydávaný třetí stranou (tzv. autorizační autoritou). Není zadarmo.

57 Komunikace přes SSL Certifikát funguje jako autorizace. Je nutné ho nainstalovat na server. Pokud klient začne komunikovat se severem přes HTTPS, vyžádá si certifikát a prověří si ho v seznamu důvěryhodných serverů u autorizační autority. Některé autorizační autority poskytují zadarmo certifikáty pro testování a vývoj aplikace. Při navazování komunikace se používá výkonnostně náročné asymetrické kryptování založené na veřejném a privátním klíči. Při této komunikaci se vymění veřejné klíče pro symetrické kryptování, které je použito dále při komunikaci.

58 Komunikace přes SSL Autorizační autorita tedy vydává certifikáty, generuje kryptovací klíče a ověřuje identitu serveru. Pro použití SSL ve webové aplikaci je třeba udělat několik věcí : V IIS vygenerovat požadavek na certifikát Vyžádat si certifikát od autorizační autority Nainstalování certifikátu na server s IIS Pokud se používá testovací certifikát, je nutné ho nainstalovat do klientského prohlížeče. Požití zabezpečené komunikace.

59 Komunikace přes SSL Vygenerování požadavku na certifikát Ovládací Panely -> Nástroje pro správu -> Internetová informační služba. Vybrat výchozí webový server -> Vlastnosti -> záložka Zabezpečení adresáře -> Certifikát serveru. Po dokončení průvodce vznikne souboru.cer. Tento soubor představuje požadavek. Pokud se bude na serveru používat zabezpečená komunikace, je nutné začít s nastavováním od rootu, tedy od Výchozího webového serveru. Poté je možné nastavovat certifikáty i pro jednotlivé adresáře aplikací.

60 Komunikace přes SSL Vyžádání certifikátu tato část je zcela závislá na vybrané autorizační autoritě. Vyžádání se provádí na jejich internetových stránkách. Ve formuláři se vyplní základní údaje a připojí se.cer soubor. Obecně nabízejí autorizační autority různé typy podpory a jištění (uhrazení škody do částky závislé na typu služby, který si zaplatíte) za různé částky. Např. společnost VeriSign nabízí základní certifikát (jištění $100000) za $349 ročně. Cena certifikátů se dále liší podle kryptování, které s nimi lze využít (Certifikáty se 128 bitovým kryptováním jsou výrazně dražší).

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

AUTENTIZACE A SPRÁVA UŽIVATELŮ V PROSTŘEDÍ MS SHAREPOINT 2010 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

AUTENTIZACE A SPRÁVA UŽIVATELŮ V PROSTŘEDÍ MS SHAREPOINT 2010 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTENTIZACE A SPRÁVA UŽIVATELŮ V PROSTŘEDÍ MS SHAREPOINT 2010 Bc Jan Salajka Vedoucí práce: Ing. Richard Šusta, PhD. Studijní

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Šifrování ve Windows. EFS IPSec SSL. - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol

Šifrování ve Windows. EFS IPSec SSL. - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol Šifrování ve Windows EFS IPSec SSL PPTP - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol 18.11.2003 vjj 1 Bezpečnost? co chci chránit? systém

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

Testování webových aplikací Seznam.cz

Testování webových aplikací Seznam.cz Testování webových aplikací Seznam.cz Roman Kümmel Bezpečnostní hrozby Síťové prvky, servery VPN, Remote desktop Webové aplikace DoS, DDoS Sociotechnika Wi-Fi Útoky proti uživatelům Útoky proti aplikaci

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator Vzdálená správa... 2 ESET Remote Administrator Server (ERAS)... 2 Licenční klíč soubor *.LIC... 2 ESET Remote

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

Přihlášení do bezdrátové sítě Eduroam Univerzity Pardubice - Microsoft Windows 8

Přihlášení do bezdrátové sítě Eduroam Univerzity Pardubice - Microsoft Windows 8 Přihlášení do bezdrátové sítě Eduroam Univerzity Pardubice - Microsoft Windows 8 Obsah Přihlášení do bezdrátové sítě Eduroam Univerzity Pardubice - Microsoft Windows 8...1 Instalace certifikátu...2 Přidání

Více

Šifrování Autentizace Bezpečnostní slabiny. Bezpečnost. Lenka Kosková Třísková, NTI TUL. 22. března 2013

Šifrování Autentizace Bezpečnostní slabiny. Bezpečnost. Lenka Kosková Třísková, NTI TUL. 22. března 2013 Šifrování Autentizace ní slabiny 22. března 2013 Šifrování Autentizace ní slabiny Technologie Symetrické vs. asymetrické šifry (dnes kombinace) HTTPS Funguje nad HTTP Šifrování s pomocí SSL nebo TLS Šifrování

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost ASP.NET aplikací. ASP.NET Web Application Security. Marek Pavelek

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost ASP.NET aplikací. ASP.NET Web Application Security. Marek Pavelek BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marek Pavelek Un ico rn Co lle ge 20 11 Un ico rn Co lle ge, V K ap slo vn ě 27 67 /2, P ra h a 3, 1 30 00 Ná ze v p rá ce v ČJ: Ná ze v p rá ce v AJ: Be zp e čno st AS P. NET ap lika

Více

Instalace Active Directory

Instalace Active Directory Instalace Active Directory Proces implementace Active Directory se sestává z několika kroků. Před vlastní instalací je zapotřebí zvážit mnoho faktorů. Špatně navržená struktura Active Directory způsobí

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Řízení přístupu ke zdrojům Auditování a právní odpovědnost Vlastní nastavení, personalizace Více relací zároveň

Řízení přístupu ke zdrojům Auditování a právní odpovědnost Vlastní nastavení, personalizace Více relací zároveň Anonym poslal otázku na administrátora: Nezdá se ti blbý odpovídat na anonymní otázky z internetu? Adminova odpověď: Odpovídám zadavateli anonymní otázky, majiteli IP 90.176.19.53, broadband9.iol.cz, Jaroslavovi

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Zabezpečení webové vrstvy a EJB projektu Část nastavení specifická pro Glassfish, část dána Java EE

Zabezpečení webové vrstvy a EJB projektu Část nastavení specifická pro Glassfish, část dána Java EE X33EJA Security, Realms Zabezpečení webové vrstvy a EJB projektu Část nastavení specifická pro Glassfish, část dána Java EE 'web.xml' 'glassfish-web.xml' dále nutno nastavit realm v admin. konzoli GF 1

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

Kerio VPN Client. Kerio Technologies

Kerio VPN Client. Kerio Technologies Kerio VPN Client Příručka uživatele Kerio Technologies 2013 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje program Kerio VPN Client ve verzi 7.3 pro Windows. Změny vyhrazeny.

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

Active Directory organizační jednotky, uživatelé a skupiny

Active Directory organizační jednotky, uživatelé a skupiny Active Directory organizační jednotky, uživatelé a skupiny V databázi Active Directory jsou uloženy objekty organizačních jednotek, uživatelských účtů a skupin. Organizační jednotka představuje jakýsi

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka APS T&A.WEB Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS Instalační a uživatelská příručka 2004 2014,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, Česká republika, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Rezervační systém Tvorba WWW stránek

Rezervační systém Tvorba WWW stránek 2012 Rezervační systém Tvorba WWW stránek Vytvoření rezervačního systému pro rezervaci motokár,ubytování a atrakcí Marek Svoboda Motokáry Motobydlo 30.12.2012 Obsah 1.Základní charakteristika... 3 a) Téma

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Obsah: 1. Připojení automatu přes port RS232 2. Připojení automatu přes port USB 3. Připojení automatu přes Ethernet Připojení automatu

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.1 Datum: 11. listopadu 2010 Autor: Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Seznámení s proxy serverem 5 2 Návod k nastavení

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

Použití inteligentních značek s informačními službami

Použití inteligentních značek s informačními službami Použití inteligentních značek s informačními službami Jan Fransen Podokno úloh Zdroje informací v aplikacích sady Microsoft Office 2003 umožňuje uživatelům snadno prohledávat množství integrovaných či

Více

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Obsah: 1. Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS... 3 1.1. Postup uživatele při umístění IS ARGIS do zóny důvěryhodných serverů... 3 1.2.

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Obsah 1 Úvod... 2 2 Nastavení přístupů k rozhraní... 2 2.1 Popis obrazovky... 2 2.1.1 Nastavení datových extraktů z banky...

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Rychlý průvodce instalací

Rychlý průvodce instalací Rychlý průvodce instalací Wireless Super-G BroadBand Multimedia Router NetPassage 28G Hotspot Potřebné příslušenství pro provozování Hotspotu Router Tiskárna USB klávesnice 1. WAN port pro připojení RJ45

Více

Programování v prostředí.net

Programování v prostředí.net Programování v prostředí.net ASP.NET 1 / 50 Obsah přednášky Dynamický web ASP.NET ASP.NET třídy Kontrolky Validace Stavy Bezpečnost 2 / 50 Dynamický web Stránka vytvořena programově na straně serveru poté

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

Použití Single Sign On (SSO) v IBM Informix Serveru

Použití Single Sign On (SSO) v IBM Informix Serveru Tomáš Zahradník IBM Informix Advanced Support 21.9.2011 Použití Single Sign On (SSO) v IBM Informix Serveru Agenda Single Sign-On novinka v IBM Informix Server 11.50 Kerberos trocha teorie Jak 'to' nastavit

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Užitečné odkazy: http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_http_status_codes

Užitečné odkazy: http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_http_status_codes Užitečné odkazy: http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_http_status_codes Metoda PUT protokolu HTTP slouží k dotazu na možnou komunikaci se serverem na konkrétní URL analýze způsobu připojení zjištění typu

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

Vzdálený zabezpečený přístup k interním serverům od společnosti Microsoft

Vzdálený zabezpečený přístup k interním serverům od společnosti Microsoft Vzdálený zabezpečený přístup k interním serverům od společnosti Microsoft Formuláře generované bránou firewall pro ověřování prostřednictvím formulářů Vzdálený přístup k terminálové službě pomocí protokolu

Více

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci APS mini Plus.Home Administrační program pro systém APS mini Plus Návod na rychlou instalaci 2004 2009,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

Služba ve Windows. Služba (service) je program

Služba ve Windows. Služba (service) je program Služby Windows Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Certifikáty a jejich použití

Certifikáty a jejich použití Certifikáty a jejich použití Verze 1.0 Vydání certifikátu pro AIS Aby mohl AIS volat egon služby ISZR, musí mít povolen přístup k vnějšímu rozhraní ISZR. Přístup povoluje SZR na žádost OVM, který je správcem

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Tato zpráva informuje o implementaci LMS (Learning Management Systém) Moodle konkrétně Moodle 2.3.1.

Tato zpráva informuje o implementaci LMS (Learning Management Systém) Moodle konkrétně Moodle 2.3.1. Implementační zpráva Informace o implementaci LMS Moodle Realizováno v rámci projektu OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia, reg.

Více

Průvodce instalací aplikace MIPS

Průvodce instalací aplikace MIPS Průvodce instalací aplikace MIPS Stažení souboru s aplikací MIPS Z internetových stránek Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. (http://www.vubp.cz) je ke stažení aplikace v komprimované podobě s

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN

Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN Služba VPN umožňuje vstoupit do počítačové sítě UP téměř z každého místa na světě stejně plnohodnotně, jako by se uživatel nacházel v prostorách UP. Je tím umožněn

Více

Dokumentace k API SSLmarketu. verze 1.3

Dokumentace k API SSLmarketu. verze 1.3 Dokumentace k API SSLmarketu verze 1.3 ZONER Software a.s. 2015 Obsah Úvod... 3 Legenda... 3 Funkce API... 4 Návratové hodnoty... 8 SWAPI - přihlašovací údaje... 8 SWAPI - nastavení výchozích údajů...

Více

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Úvod Cíl prezentace Samba historie a budoucnost Samba - vlastnosti Samba verze 4 a 4.1 Instalace Současný a plánovaný stav Instalace Správa Testování a

Více

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Tento návod řeší instalaci MS SQL Serveru 2005 včetně nastavení serveru a lokálních stanic pro korektní fungování aplikace DUEL

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

ČSOB BusinessBanking implementační příručka pro automatické stahování dat

ČSOB BusinessBanking implementační příručka pro automatické stahování dat ČSOB BusinessBanking implementační příručka pro automatické stahování dat Obsah Úvod... 2 1 Datové rozhraní... 3 1.1 Technické požadavky... 3 1.2 WSDL... 3 1.3 Popis... 3 1.3.1 Parametr APPID... 3 1.3.2

Více

4D Mobile! Úvod! Achitektura 4D Mobile!

4D Mobile! Úvod! Achitektura 4D Mobile! 4D Mobile Úvod Wakanda, publikovaná 4D SAS, je platforma pro vývoj a publikování webových aplikací vnitřně založena na standardních technologiích: jako je JavaScript a HTML5. Můžete použít "4D Mobile",

Více

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Obsah Úvod 17 Poděkování 18 KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Příprava instalace 20 Co vše instalace serveru Exchange 2003 ovlivňuje 20 Požadavky na instalaci 21 Exchange Server 2003 a Active

Více

Pantek Productivity Pack. Verify User Control. Uživatelský manuál

Pantek Productivity Pack. Verify User Control. Uživatelský manuál Pantek Productivity Pack Verify User Control Verze 2.5 29. října 2002 Obsah ÚVOD... 3 Charakteristika produktu... 3 Systémové požadavky... 3 Omezení... 3 Instalace... 4 Licencování... 4 KONFIGURACE...

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 1 Literatura Doseděl T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat, Computer Press, 2004 Časopis

Více

Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008

Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008 Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008 1. Instalace na straně serveru Instalace aplikace BB24 24x7 vyžaduje základní znalosti z administrace SQL serveru. Při dodržení následujícího

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu CZECH POINT Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Vytvořeno dne: 20.5.2008 Aktualizováno: 23.5.2008 Verze: 1.3 Obsah Uživatelská dokumentace...1 Obsah...2

Více

Verze 1.0 Leden 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform

Verze 1.0 Leden 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform Verze 1.0 Leden 2011 Xerox Phaser 3635MFP 2011 Xerox Corporation. XEROX a XEROX and Design jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických a dalších zemích. V tomto dokumentu

Více

24.5.2008 Jaku b Su ch ý 1

24.5.2008 Jaku b Su ch ý 1 Drupal API 24.5.2008 Jaku b Su ch ý 1 Témata Práce s databází Bezpečnost práce s Drupalem Forms API Jak udělat vlastní modul Hooks Lokalizace 24.5.2008 Jaku b Su ch ý 2 Práce s databází Drupal poskytuje

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

TRANSPORTY výbušnin (TranV)

TRANSPORTY výbušnin (TranV) TRANSPORTY výbušnin (TranV) Ze zákona vyplývá povinnost sledování přeprav výbušnin. Předpokladem zajištění provázanosti polohy vozidel v čase a PČR je poskytování polohy vozidla předepsaným způsobem. Komunikace

Více

Jak nainstalovat SQL Server 2005 Express Edition

Jak nainstalovat SQL Server 2005 Express Edition 1 z 13 9.3.2006 9:39 Jak nainstalovat SQL Server 2005 Express Edition Popis problému Instalace SQL Serveru 2005 Express Edition (dříve MSDE) Popis řešení 1. Systémové požadavky pro SQL Server 2005 Express

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Hitparáda webhackingu nestárnoucí hity. Roman Kümmel

Hitparáda webhackingu nestárnoucí hity. Roman Kümmel Hitparáda webhackingu nestárnoucí hity Roman Kümmel Bezpečnostní hrozby Síťové prvky, servery VPN, Remote desktop Webové aplikace DoS, DDoS Sociotechnika Wi-Fi Útoky proti uživatelům Útoky proti aplikaci

Více

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka APS Control Panel Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator Uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno

Více