Bezpečnost v ASP.NET. Ladislav Mrnka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnost v ASP.NET. Ladislav Mrnka lmrnka@students.zcu.cz"

Transkript

1 Bezpečnost v ASP.NET Ladislav Mrnka

2 Motto If anyone tells you that security ends with the OS, they are dead wrong. Many times excellent network and hostbased security has been bypassed exposing the very heart of the enterprise: all because of poor SQL Server configuration. That said...there is no "patch" for stupidity. -from

3 Obsah Úvod Základní pojmy Typy útoku Základní pravidla obrany Konfigurace ASP.NET Nastavení IIS autenitizace IPrincipal a IIdentity Autentizace v ASP.NET Windows authentication Forms authentication.net Passport authentication Autorizace v ASP.NET Komunikace přes SSL Závěr Zdroje

4 Úvod Bezpečnost je základní součástí každé business aplikace. Váže se přímo k účelu a funkci aplikace. Nelze ji časem dodělat, musí být plánována od samého počátku designu aplikace. V praxi se nejedna pouze o práci vývojáře aplikace, ale také o práci správce webového serveru. Vývojář většinou nemá dostatečná práva ke změnám na serveru, kde bude aplikace nasazena. Pro vlastní vývoj by však měl být schopný provádět nastavení na svém lokálním/testovacím serveru.

5 Základní pojmy Authentication proces, při kterém se ověří identita uživatele, tj. přihlášení uživatele/ověření uživatele Authorization proces, při kterém se ověří přístupová práva uživatele, tj. kontrola přístupu k jednotlivým částem aplikace podle uživatelského účtu, role, atd. Bezpečná komunikace komunikace mezi klientem a serverem je kryptovaná, tj. obsah zpráv není posílán jako plain text, např. komunikace přes SSL Impersonalization spuštění procesu ASP.NET workera s právy daného uživatelského účtu. Používá se také ke kontrole přístupu anonymního uživatele ke zdrojům na serveru.

6 Typy útoku - rozdělení Útok z webu se dá rozdělit do dvou základních skupin: pasivní a aktivní. Pasivní útoky pouze sledují komunikaci mezi klientem a serverem. Jedná se o základ pro další zákeřnější útoky. Aktivní útoky mění a falšují zasílané zprávy, případně blokují službu, např. zaplavováním serveru falešnými požadavky. Úspěšný útok může způsobit poškození důležitých dat, či snížit reputaci firmy.

7 Typy útoku příklad (pasivní) Naslouchání založeno na používání ad hoc programů, které umožňují číst nekryptované pakety procházející sítí. Jedná se o jeden z nejtěžších bezpečnostních problémů řešení : kryptování obsahu zpráv a umístění intranetu za kvalitní firewall. Man-in-the-Middle třetí uživatel tajně filtruje komunikaci mezi dvěma uživateli (klient/server). Tento typ útoku je více aktivní než naslouchání, umožňuje přesměrování paketů.

8 Typy útoku příklad (aktivní) Modifikace dat typicky další krok po Man-in-the-Middle útoku. IP address spoofing založeno na programech, které umožňují vytvořit IP pakety, které jsou totožné s pakety od důvěryhodné IP uvnitř firemní sítě. Password attack útočník se vydává za někoho jiného, tj. má cizí identitu. DoS (Denial-of-Service) cílem tohoto útoku je znemožnit funkci dané služby, např. zaplavováním serveru falešnými požadavky.

9 Základní pravidla obrany Při návrhu bezpečné aplikace je nutné začít od samotného kódu = secure coding Nedůvěřovat klíčové pravidlo, nedůvěřovat uživatelskému vstupu, každý vstup od uživatele je potencionální útok, každý vstup musí být ověřen Co nejnižší oprávnění povolit pouze to co aplikace skutečně potřebuje, v extrému se dá říci, že co aplikace nepotřebuje při více než 80% operací je nadbytečné a mělo by být vypuštěno a zakázáno. Služby, které nejsou často používány se většinou nemonitorují = jsou vhodné pro napadení.

10 Základní pravidla obrany SQL Injection = konstruování SQL dotazů v aplikaci. Většinou se SQL dotazy vytvářejí spojováním řetězců, do kterých se připojují hodnoty, které zadal uživatel. Zde obzvlášť platí důležitost validace uživatelského vstupu. Příklad : StringBuilder sb = new StringBuilder(); sb.append( SELECT * FROM students WHERE id= ); sb.append(id); // string id - uživatelský vstup sb.append( ); Co když id = 150 DROP TABLE students --? Obranou je validace řetězců a zdvojování escape znaků (zde ), další problémy lze řešit např. používáním uložených procedur.

11 Základní pravidla obrany Cross-Site Scripting vyvarovat se předáváním dat, které přišli v požadavku (Request) přímo do odpovědi (Response). Opět je nutné data validovat, protože např. v query stringu může být schován nějaký nepěkný JavaScript. Strong Password při používání hesel, používat hesla, která mají minimálně 8 znaků a skládají se z velkých a malých písmen, číslic a některých alfanumerických znaků (-,_,*,#,$, atd.), navíc je nutné heslo měnit po každých 90 dnech. Lze zavést i historii hesel, aby uživatel neměl pouze dvě hesla, která bude střídat.

12 Základní pravidla obrany Neexistuje 100% bezpečné úložiště hesel, proto by hesla měla být ukládána kryptovaně. Vhodné použít třídy z System.Security.Crypthography DESCryptoServiceProvider symetrický algoritmus RSACryptoServiceProvider asymetrický algoritmus Objevit všechna slabá místa aplikace není jednoduché, ovšem vývojář má proti útočníkovi silnou výhodu, ví jak se jmenují používané databázové tabulky, soubory, atd. Proto se může vžít do role útočníka a svojí aplikaci testovat. Základem je validace uživatelského vstupu, která dokáže zabránit velkému množství problémů.

13 Konfigurace ASP.NET Standardně běží ASP.NET worker (aspnet_wp.exe) pod účtem s omezenými uživatelskými právy. Účet ASPNET je vytvořen při instalaci.net Frameworku. Nastavení lze měnit v souboru machine.config. Změna se projeví po restartu IIS. <processmodel enable= true username= machine password= AutoGenerate /> machine je přezdívka pro ASPNET účet, při instalaci.net Frameworku se vytvoří 14ti bytové heslo, které se uloží do LSA serveru. Toto nastavení nemůže být přepsáno v souboru web.config.

14 Konfigurace ASP.NET Pro změnu účtu pod kterým běží ASP.NET worker, stačí přepsat username a password v machine.config. To ovšem vyžaduje do souboru přímo zapsat heslo. Od verze 1.1.NET Frameworku je možné využít ASP.NET Set Registry Tool (aspnet_setreg.exe). To umožňuje použít kryptované heslo uložené v registrech serveru. ASPNET účet silně omezuje možnosti přístupu k souborům a ostatním zdrojům.

15 Konfigurace ASP.NET práva ASPNET účtu ASPNET účet je odvozen od User skupiny ve Windows. Oprávnění jsou omezena na : Přístup k počítači ze sítě Zakázáno lokální přihlášení Zakázáno přihlášení z terminálových služeb Přihlásit jako dávku Přihlásit jako službu Dále má účet přirazen tyto NTFS oprávnění k čtení z těchto složek : kořenový adresář.net Framework, dočasné soubory ASP.NET (i zápis), GAC, systémový adresář Windows, kořenový adresář aplikace, kořenový adresář webové stránky

16 Konfigurace ASP.NET - impersonalizace Pro spuštění procesu ASP.NET workera s uživatelskými právy přihlašovaného uživatele (IIS Windows authentication viz dále) se nastaví <identity impersonate= true /> Identity lze na rozdíl od processmodel použít i ve web.config Lze přepsat původní nastavení z machine.config a pro každou aplikaci nastavit jiný účet, pod kterým se bude proces ASP.NET workera pouštět. <identity impersonate= true username= password= /> Tímto nastavením ve web.config se pro spuštění procesu ASP.NET workera přiřadí uživatelský účet, který překryje nastavení z machine.config.

17 Konfigurace ASP.NET anonymní přihlášení Při zakázání impersonalizace se přihlášení bere jako anonymní. <identity impersonate= false /> Pro anonymní přihlášení se používá účet nastavený v IIS, typicky IUSR_SERVER, kde server je NetBios jméno počítače, na kterém IIS běží. Používá se tzv. pre-request impersonalizace. Proces ASPNET workera je spuštěn pod ASPNET účtem. Pod tímto účtem jsou prováděny všechny operace, které nastanou před obsluhou požadavku. Samotný požadavek je obsluhován účtem pro anonymní přihlášení, tj. tento účet se používá pouze pro kód stránky.

18 Konfigurace ASP.NET kontext aplikace Model imporsonalizace je lokální v rámci vláken, tj. bezpečnostní kontext v rámci vláken. CLR poskytuje možnost asynchronně zpracovávat služby běžící v různý vláknech. Impersonalizace je proto vhodná pouze pro aplikace, které nepotřebují přepínání vláken. Tento nedostatek lze řešit mechanismem izolace, zajišťující izolaci aplikace na úrovni procesu, a mechanismem code access security, kde se oprávnění přístupu k prostředkům vyhodnocuje jak podle identity volajícího tak podle identity volaného.

19 Nastavení IIS autentizace Autentizace se nejprve provádí na webovem serveru, který hostí webovou aplikaci a teprve poté v samotné ASP.NET aplikaci. Tyto dva procesy je nutné odlišovat. IIS nabízí tyto možnosti autentizace : Anonymous Basic Digest Windows Integrated Certificate Pokud má ASP.NET aplikace nastavenou autentizaci na Windows, je zcela odkázána na autentizaci v IIS, naopak při Passport a Forms se v IIS nastavuje anonymous.

20 Nastavení IIS autentizace Ovládání IIS Ovládací panely -> Nástroje pro správu -> Internetová informační služba Nastavení autentizace v IIS se provádí ve vlastnostech serveru, složky či souboru záložka Zabezpečení adresáře či Zabezpečení souboru. Serverové certifikáty lze nastavovat pouze pro server, nikoliv pro adresáře a soubory. Basic, Digest a Anonymous autentizace se nastavují v panelu Nastavení anonymního přístupu a ověřování. Dále je možné přístup omezovat podle domén a IP adres.

21 Nastavení IIS autentizace Anonymous používá se v případě, že není potřeba klienta autentizovat již v IIS, tj. k autentizaci dochází až v ASP.NET (Forms nebo Passport) nebo se jedná o anonymní přihlášení. (viz Konfigurace ASP.NET anonymní přihlášení). Pokud je použito, pokouší se IIS provádět anonymní autentizaci jako první, i když jsou povoleny i jiné metody. Basic uživatel je identifikován uživatelským jménem a heslem. Přihlašovací údaje jsou zasílány nekryptovaně (používá se pouze kódování Base64), proto by se tento mód měl používat pouze v kombinaci se SSL nebo jinou formou bezpečné komunikace. Kompatibilní i s jinými prohlížeči než MS Internet Explorer.

22 Nastavení IIS autentizace Digest tento mód byl uveden v IIS 5.0. Je stejný jako Basic autentizace, ale přihlašovací údaje jsou kryptované. Vyžaduje MS Explorer 5.0 a vyšší, dále musí být uživatel členem domény, která obsahuje doménový řadič Windows 2000 nebo novější. Uživatel musí mít učet v systému Windows uložený v řadiči domény v Active Directory. IIS musí běžet na Windows 2000 nebo novějších. Windows Integrated používá výměnu kryptovaných přihlašovacích údajů mezi MS Internet Explorerem a webovým serverem. Lze použít jen v intranetu, kde je zakázán anonymní přístup. Používá protokol Kerberos 5 nebo NTML.

23 Nastavení IIS autentizace Certificate využití klientských certifikátů, které jsou zaslány jako součást požadavku (vlastnost ClientCertificates objektu HttpWebRequest). Tyto certifikáty jsou pak v IIS mapovány na konkrétní uživatelský účet. Certifikát slouží k vytvoření bezpečného spojení mezi klientem a serverem, zároveň v případě klientského certifikátu slouží i k ověření klienta. Pro práci s certifikáty slouží v.net Frameworku jmenný prostor System.Security.Cryptography.X509Certificates

24 IPrincipal a IIdentity Bezpečnost v.net Framework je vystavěna nad systémem bezpečnosti ve Windows. Základem bezpečnosti v.net Framework jsou rozhraní IPrincipal a IIdentity, definované v jmenném prostoru System.Security.Principal. Používají se k reprezentaci uživatelů a spolu tvoří základ pro ověřování podle role uživatele. Všechny objekty představující Principal (uživatel) nebo Identity (informace o uživateli) musí implementovat tato rozhraní. Zjistit bezpečnostní kontext běžícího vlákna lze z vlastnosti Thread.CurrentPrincipal, která vrací objekt implementující IPrincipal.

25 IPrincipal a IIdentity Rozhraní IPrincipal umožňuje zjistit, zda je uživatel v dané roli a vrátit jeho identitu. public interface IPrincipal { bool IsInRole( string role ); IIdentity Identity {get;} } Toto rozhraní implementují třídy GenericPrincipal a WindowsPrincipal.

26 IPrincipal a IIdentity Rozhraní IIdentity poskytuje další rozšiřující údaje, uživatelské jméno, typ autentizace a zda je uživatel autentizován. public interface IIdentity { string authenticationtype {get;} bool IsAuthenticated {get;} string Name {get;} } Toto rozhraní implementují třídy GenericIdentity, WindowsIdentity, FormsIdentity a PassportIdentity.

27 IPrincipal a IIdentity - Windows Třídy WidnowsPrincipal a WindowsIdentity reprezentují.net verzi systému bezpečnosti ve Windows. Používá se spolu s Windows autentizací. Používáním těchto tříd se vkládá důvěra v operační systém. WindowsPrincipal uchovává role přiřazené uživateli. Role jsou v tomto případě uživatelské skupiny v operačním systému Windows. WindowsIdentity uchovává identity bezpečnostního kontextu aktuálního uživatele. Identitu uživatele, který spustil aktuální vlákno lze získat statickou metodou WindowsIdentity.GetCurrent() odpovídá funkci GetUserName z Win32 API.

28 IPrincipal a IIdentity - Generic Třída GenericPrincipal se používá v případě, kdy není použita Windows autentizace nebo kdy není potřeba komplexní reprezentace jako u WindowsPrincipal. Důvěra se vkládá v aplikaci, která vytvořila instanci třídy GenericPrincipal. V souvislosti s touto třídou se používá několik typů identit : GenericIdentity reprezentace informací o logickém uživateli, který se nevztahuje k žádnému operačnímu systému. Používá se například pro vlastní metody autentizace a autorizace. FormsIdentity identita autentizovaná při Forms autentizaci. Obsahuje FormsAutenticationTicket s informacemi o autentizaci. PassportIdentity identita autentizovaná při Passport autentizaci.

29 Autentizace v ASP.NET Autentizace v ASP.NET probíhá až po autentizaci v IIS. ASP.NET umožňuje tři módy autentizace : Windows defaultní mód autentikace Forms Passport Autentizaci není nutné provádět dvakrát, proto se většinou používají kombinace Basic, Digest, Windows Integrated, Certificate v IIS a Windows v ASP.NET aplikaci nebo Anonymous v IIS a Forms nebo Passport v ASP.NET aplikaci.

30 Autentizace v ASP.NET Mód autentizace pro ASP.NET aplikaci se nastavuje v souboru web.config. <configuration> <system.web> <authentication mode= /> </system.web> </configuration> Mód autentizace může být nastaven jen ve web.config v kořenovém adresáři aplikace. Tato autentizace se vztahuje jen na ASP.NET soubory, nikoliv na čisté HTML soubory. Lze mapovat HTML soubory na ASP.NET, ovšem snižuje to výkon serveru.

31 Windows authentication Při tomto módu se ASP.NET plně spoléhá na autentizaci v IIS. Po úspěšné autentizaci v IIS obdrží aplikace bezpečnostní token. Tento mód se používá především ve firemním intranetu, kde mají všichni uživatelé Windows účet. Dále se používá spolu s klientskými certifikáty. Pro použití Windows autentizace stačí do souboru web.config napsat : <authentication mode= Windows />

32 Windows authentication Používá se především s FileAuthorizationModule HTTP modulem, ale lze jí použít i s URLAuthorizationModule HTTP modulem (viz Autorizace v ASP.NET). Tento mód je zajištěn WindowsAuthenticationModule HTTP modulem. Během autentizace je možné reagovat v souboru global.axax na Authenticate událost. protected void WindowsAuthentication_OnAuthenticate(object sender, WindowsAuthenticationEventArgs e) { } WindowsAuthenticationEventArgs obsahují vlastnosti HttpContext Context WindowsIdentity Identity IPrincipal User

33 Windows authentication V kódu ASP.NET stránky se pak v každém volání Page_Load jednoduše zjistí zda je uživatel autentizován : public void Page_Load(object sender, EventArgs e) { if (User.Identity.IsAuthenticated) // User je vlastnost objektu Page { // uživatel autentikován } else { // uživatel není autentikován} } Často se kombinuje s impersonalizací. Uživatel je nejprve autentizován a poté se stránka spustí přímo s právy jeho účtu nebo s právy konkrétního impersonalizovaného účtu. Tím se řídí i autorizace přístupu ke zdrojům na serveru.

34 Forms authentication Při tomto módu je celý proces autentizace ošetřen v aplikaci. Uživatele jsou ověřování např. na základě registrovaných uživatelů uložených v databázi. Jedná s o nejčastější řešení pro internetové aplikace. Tento mód je zajištěn FormsAuthenticationModule HTTP modulem. Pro použití Forms autentizace je nutné do souboru web.config napsat : <authentication mode= Forms > <forms loginurl= login.aspx /> </authentication>

35 Forms authentication Tag forms má několik atributů, které nastavují proces autentizace loginurl url, na kterou je přesměrován požadavek pokud není nalezeno autentizační cookie = uživatel není autentizován name jméno autentizačního cookie, defaultně.aspxauth path cesta k autentizačnímu cookie, defaultně / protection forma zabezpečení cookie, lze zvolit mezi All, Encryption, None, Validation. Defaultní je All. requiressl pokud je true, je autentizační cookie zasíláno na server jen v případě, že je použita bezpečná komunikace (SSL). slidingexpiration pokud je true, je timeout resetován při každém požadavku. Defaultně je false. timeout počet minut, po kterých autentizační cookie vyprší. Defualně je 30.

36 Forms authentication Tento autentizační mód ztrácí význam (nic nedělá), pokud jsou k přístupu autorizování anonymní uživatelé (viz dále Autorizace v ASP.NET). Již na úrovní IIS je uživatel brán jako anonymní, a proto pokud je autorizován k přístupu, login formulář se vůbec neobjeví. Autentizační cookie se nazývá autentizační tiket, je představováno třídou FormsAuthenticationTicket. Pro kryptování cookie se používá Triple-DES algoritmus. Pro ověření uživatele se používá databáze uživatelů v SQL Serveru (nebo jiném databázovém serveru), Active Directory nebo výčet uživatelů v souboru web.config.

37 Forms authentication V případě, že ke stránce bude přistupovat pouze malý počet uživatelů, lze přihlašovací údaje pro autentizaci vložit přímo do souboru web.config (statický výčet) : <authentication mode= Forms > <forms loginurl= login.aspx > <credentials passwordformat= SHA1 > <user name= password= /> </credentials> </forms> </authentication> passwordformat může nabývat hodnot Clear (plain text), MD5, SHA1. Podle této hodnoty se zapisuje helso do atributu v tagu user. Pro MD5 a SHA1 je zapsáno kryptovaně.

38 Forms authentication V případě zadání přihlašovacích údajů do souboru web.config se ověření uživatele stává velice jednoduché : if(formsauthentication.authenticate(name, password)) { // autentizován FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(name, true); } Nutno použít jmenný prostor System.Web.Security Funkce RedirectFromLoginPage se používá k přesměrování na stránku původního požadavku. Při volání této funkce se vytvoří autentizační cookie, které je v odpovědí odesláno klientovi. První argument je dále použit při URL autorizaci. Druhá udává zda se vytvoří cookiese sliding expiration.

39 Forms authentication Pokud jsou hesla v souboru web.config ukládána kryptovaně, je nutné heslo přijaté od uživatele převést do hashované podoby a teprve tu ověřit. Pro převod slouží funkce třídy FormsAuthentication HashPassportForStoringInConfigFile(pwd,metoda), kde metoda je SHA1 nebo MD5. Pro logout se používá FormsAuthentication.SignOut(), tato funkce odstraní autentizační cookie z klientského prohlížeče. Je vhodné používat čítač pokusů o přihlášení a při určitém počtu zakázat další pokusy z dané IP nebo nastavit timeout, po kterém bude možné přihlášení opakovat.

40 Forms authentication Při autentizaci z externího zdroje musí programátor vytvořit všechny potřebné funkce pro ověření uživatele. Externí zdroj přihlašovacích dat umožňuje přidávat uživatele dynamicky. Pokud je uživatel se zadaným heslem nalezen v externím zdroji, použije se opět metoda RedirectFromLoginPage, která vytvoří cookie a vrátí uživatele na stránku z původního požadavku. Typicky se používá datebáze. Primárním klíčem do tabulky s ověřovacími údaji je uživatelské jméno. Heslo je vhodné ukládat kryptovaně! Pro ověření hesla je nutné zadané heslo nejdříve převést na kryptované.

41 Forms authentication Programátor nemusí k přesměrování z login stránky používat metodu RedirectFromLoginPage. Třída FormsAuthentication nabízí metody pro získání původního URL požadavku GetRedirectUrl a pro práci s cookie : SetAuthCookie vytvoření autentizačního cookie FormsCookieName získání jména autentizačního cookie Vlastní obsluha je důležitá v případě, že cílový klient nepodporuje cookie. Pak je nutné informace o přihlášení vhodně vložit do query stringu. Programátor může využít tyto metody a poté použít klasické přesměrování Response.Redirect

42 Forms authentication Výsledná obsluha je o trochu složitější než při volání metody RedirectFromLoginPage. string redirecturl= FormsAuthentication.GetRedirectUrl(userName, false); FormsAuthentication.SetAuthCookie(userName, flase); string cookiename = FormsAuthentication.FormsCookieName; HttpCookie cookie = Response.Cookies[cookieName]; cookie.expires = DateTime.Now.AddMinutes(20); Response.Redirect(redirectURL); Další možností (nejsložitější) je přímo vytvoření tiketu, tj. třídy FormsAuthenticationTicket. Do konstruktru této třídy se vkládá verze tiketu, uživatelské jméno, datum vytvoření, datum expirace, perzistence tiketu a uživatelovi role (pole stringů).

43 Forms authentication Výhodou tiketu je, že v sobě nese informaci i o uživatelových rolích. Není tedy nutné při každém požadavku kontrolovat v externím zdroji do jakých rolí uživatel spadá. Stejně tak není nutné pro role dělat speciální cookie. FormsAuthenticationTicket at = new FormsAuthenticationTicket(1, username, DateTime.Now, DateTime.Now.AddMinutes(20), false, userroles); // kryptování tiketu string encryptedat = FormsAuthentication.Encrypt(at); HttpCookie atcookie = new HttpCookie(FormsAuthentication.FormsCookieName, encryptedat); Response.Cookies.Add(atCookie); Response.Redirect(FormsAuthentication.GetRedirectUrl(userName, false));

44 Forms authentication V souboru global.asax lze v metodě Application_AuthenticateRequest reagovat na autentizační proces. Tato metoda se využívá např. k vytvoření objektu GenericPrincipal. Obecně se pro reprezentaci uživatele ve Forms autentizaci používá objekt GenericPrincipal. Pokud je ale nutné provádět nějaké speciální funkce založené na rolích, je nutné vytvořit vlastní třídu, která bud implementovat rozhraní IIPrincipal.

45 Forms authentication Výhoda použití principala je především v aplikacích, které v kódu často testují roli. Jedná se o čistější řešení. // ukázka vytvoření a přiřazení principala, bez chybových testů string cookiename = FormsAuthentication.FormsCookieName; HttpCookie atcookie = Context.Request.Cookies[cookieName]; FormsAuthenticationTicket at = Forms.Decrypt(atCookie.Value); string[] roles = at.userdata.split(new char[] { }); FormsIdentity id = new FormsIdentity(at); GenericPrincipal principal = new GenericPrincipal(id, roles); Context.User = principal;

46 .NET Passport authentication.net Passport je centralizovaná autentizační služba poskytovaná společností Microsoft. Jakmile se uživatel jednou zaloguje, může libovolně procházet všechny aplikace, které používají tento autentizační mód. Pro používání.net Passport je nutné z MSDN stáhnout.net Passport SDK. Toto SDK je volně dostupné pro vývoj a testování aplikace. Při nasazení aplikace je nutné splnit licenční podmínky, které kladou striktní bezpečnostní požadavky na aplikaci.

47 .NET Passport authentication Každá aplikace používající.net Passport musí zaručit, že informace o uživateli budou uchovány v bezpečném prostředí a jejich přenos bude pouze přes bezpečnou komunikaci. Dále musí zajistit smazání PII (Personally Identifiable Information) cookie po logoutu klienta..net Passport vyžaduje, aby webová aplikace implementovala SII (single sign-in) službu a další služby zabývající se profily. Atd. Pouze pokud aplikace splní všechny podmínky, obdrží kryptovací klíč a další části potřebné k nasazení aplikace. Některé služby, které.net Passport vyžaduje nejsou zadarmo.

48 .NET Passport authentication Tento mód je zajištěn PassportAuthenticationModule HTTP modulem. Pokud přijde na stránku, která používá tento autentifizační mód, požadavek, HTTP modul zkontroluje zda je v požadavku obsažen Passport ticket. Pokud ne je vrácen kód 302 a stránka je přesměrována na Passport Logon service. V query stringu jsou předány kryptované informace o původním požadavku. Po zadání přihlašovacích údajů je uživatel přes SSL přesměrován zpět na původní stránku. Po přihlášení je vytvořen tzv. Passport ticket, který se kryptovaný přenáší v požadavku. Používá se Triple DES kryptování. Každá aplikace má přiřazen vlastní kryptovací klíč.

49 .NET Passport authentication Pro použití.net Passport autentizace se ve web.config nastaví : <authentication mode= Passport /> V souboru global.asax lze reagovat na událost Authenticate protected void PassportAuthentication_OnAuthenticate(object sender, PassportAuthenticationEventArgs e) { Context.User = new GenericPrincipal(e.Identity, roles); } V kódu se pro práci s.net Passport používá třída PassportIdentity. Tato třída poskytuje informace o uživateli, Passport ticketu a metody pro přihlášení a odhlášení.

50 .NET Passport authentication Získání objektu PassportIdnetity : PassportIdnetity psid = Context.User.Identity as PassportIdentity; Informace o autentizaci jsou na klientském počítači uloženy v pěti Cookies : MSPProf MSPAuth MSPSecAuth MSPProfC MSPConsent Všechny tyto Cookies musí být smazány při odhlášení z aplikace (nastavit vlastnost Expires na DateTime.Now).

51 Autorizace v ASP.NET Autorizace je proces, při kterém se kontroluje zda má autentizovaný uživatel přístup k daným zdrojům na serveru. Autorizaci lze zajistit dvěma základními způsoby. FileAuthorizationModule autorizace na základě přístupových práv v souborovém systému serveru. UrlAuthorizationModul autorizace na základě povolených uživatelů a rolí v konfiguračním souboru aplikace. Další možností řešení autorizace je vytvořit při autentizaci objekt Principala a přiřadit ho do Context.User. Pak lze v kódu metodou IPrincipal.IsInRole testovat autorizaci na základě role.

52 Autorizace v ASP.NET Základním způsobem je autorizace přes souborový systém. V NTFS souborovém systému se dá jednotlivým prvkům nastavit přístupová práva různých uživatelů a uživatelských skupin. Pokud se uživatel z webové aplikace pokusí přistoupit k prostředku, ke kterému nemá autorizaci, je v kódu vyhozena výjimka. Klient obdrží přístup odepřen. Tento způsob autorizace lze použít pouze s Windows autentizací. Používá se spolu s impersonalizací.

53 Autorizace v ASP.NET Druhá metoda autorizace je založena na informaci uložené v souboru web.config. Lze definovat pozitivní i negativní autorizaci (allow / deny). Struktura elementu pro autorizaci je <element users= roles= verbs= /> Element je allow nebo deny users obsahuje výčet uživatelských jmen. roles obsahuje výčet rolí. verbs obsahuje výčet typů HTTP požadavků, na které se autorizace vztahuje (lze použít GET, POST, HEAD). Alespoň jeden za atributů users a roles musí být použit. Atribut verbs je nepovinný.

54 Autorizace v ASP.NET Pro definování přístupu lze použít dva zástupné znaky : * představuje všechny uživatele? představuje anonymní uživatele Lze vytvářet hierarchie. V kořenovém adresáři aplikace se nastaví základní přístupová práva. V podadresářích lze pro další aplikace v souborech web.config nastavit nová prává, která mají vyšší váhu než práva z nadřazeného adresáře. Vzniká tím hierarchie přístupových práv, kdy se v podadresáři použijí všechna práva z nadřazeného adresáře, kromě práv kolidujících s nově vytvořenými. Účet pod danou doménou musí být při autorizaci zadán ve tvaru doména\uživatel

55 Autorizace v ASP.NET Ukázka Forms autentizace a autorizace : <authentication mode= Forms > <forms loginurl= login.aspx /> </authentication> <authorization> <!-- zakáže anonymní přístup --> <deny users=? /> <!-- zakáže přístup metodou POST uživatelům s rolí User nebo PowerUser --> <deny roles= User, PowerUser verbs= POST /> <!-- všem ostatním uživatelům povolí přístup všemi metodami --> <allow users= * /> </authorization>

56 Komunikace přes SSL SSL zajišťuje bezpečnou komunikaci mezi dvěma počítači. Komunikace probíhá přes protokol HTTPS port 443. Používá komplexní kryptografické řešení. Snižuje výkonnost serveru a prodlužuje dobu odezvy. Především navázání komunikace je časově a výkonově náročné. Výkonnost lze zvýšit redukováním obsahu stránek, které jsou přes HTTPS poslány redukování množství textu a obrázků. Je potřeba tzv. certifikát, který je vydávaný třetí stranou (tzv. autorizační autoritou). Není zadarmo.

57 Komunikace přes SSL Certifikát funguje jako autorizace. Je nutné ho nainstalovat na server. Pokud klient začne komunikovat se severem přes HTTPS, vyžádá si certifikát a prověří si ho v seznamu důvěryhodných serverů u autorizační autority. Některé autorizační autority poskytují zadarmo certifikáty pro testování a vývoj aplikace. Při navazování komunikace se používá výkonnostně náročné asymetrické kryptování založené na veřejném a privátním klíči. Při této komunikaci se vymění veřejné klíče pro symetrické kryptování, které je použito dále při komunikaci.

58 Komunikace přes SSL Autorizační autorita tedy vydává certifikáty, generuje kryptovací klíče a ověřuje identitu serveru. Pro použití SSL ve webové aplikaci je třeba udělat několik věcí : V IIS vygenerovat požadavek na certifikát Vyžádat si certifikát od autorizační autority Nainstalování certifikátu na server s IIS Pokud se používá testovací certifikát, je nutné ho nainstalovat do klientského prohlížeče. Požití zabezpečené komunikace.

59 Komunikace přes SSL Vygenerování požadavku na certifikát Ovládací Panely -> Nástroje pro správu -> Internetová informační služba. Vybrat výchozí webový server -> Vlastnosti -> záložka Zabezpečení adresáře -> Certifikát serveru. Po dokončení průvodce vznikne souboru.cer. Tento soubor představuje požadavek. Pokud se bude na serveru používat zabezpečená komunikace, je nutné začít s nastavováním od rootu, tedy od Výchozího webového serveru. Poté je možné nastavovat certifikáty i pro jednotlivé adresáře aplikací.

60 Komunikace přes SSL Vyžádání certifikátu tato část je zcela závislá na vybrané autorizační autoritě. Vyžádání se provádí na jejich internetových stránkách. Ve formuláři se vyplní základní údaje a připojí se.cer soubor. Obecně nabízejí autorizační autority různé typy podpory a jištění (uhrazení škody do částky závislé na typu služby, který si zaplatíte) za různé částky. Např. společnost VeriSign nabízí základní certifikát (jištění $100000) za $349 ročně. Cena certifikátů se dále liší podle kryptování, které s nimi lze využít (Certifikáty se 128 bitovým kryptováním jsou výrazně dražší).

Programování v jazyku C# II. 8.kapitola

Programování v jazyku C# II. 8.kapitola Programování v jazyku C# II. 8.kapitola Obsah Kontrolky Validace Stavy Bezpečnost 2/27 Web formuláře Kontrolky na formuláři označené atributem runat="server" HTML kontrolky těsně kopírují rozhraní dané

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

APS 400 nadministrator

APS 400 nadministrator APS 400 APS 400 nadministrator Balík programů pro správu systému APS 400 Instalační příručka 2004 2008,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

APS Administrator.OP

APS Administrator.OP APS Administrator.OP Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech Instalační a uživatelská příručka 2004 2013,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha,

Více

Část IV - Bezpečnost 21. Kapitola 19 Bezpečnostní model ASP.NET 23

Část IV - Bezpečnost 21. Kapitola 19 Bezpečnostní model ASP.NET 23 5 Obsah O autorech 15 O odborných korektorech 15 Úvod 16 Rozdělení knihy 16 Komu je tato kniha určena? 18 Co potřebujete, abyste mohli pracovat s touto knihou? 18 Sdělte nám svůj názor 18 Zdrojové kódy

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě.

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá

Více

Šifrování Autentizace Bezpečnostní slabiny. Bezpečnost. Lenka Kosková Třísková, NTI TUL. 22. března 2013

Šifrování Autentizace Bezpečnostní slabiny. Bezpečnost. Lenka Kosková Třísková, NTI TUL. 22. března 2013 Šifrování Autentizace ní slabiny 22. března 2013 Šifrování Autentizace ní slabiny Technologie Symetrické vs. asymetrické šifry (dnes kombinace) HTTPS Funguje nad HTTP Šifrování s pomocí SSL nebo TLS Šifrování

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

Řízení přístupu ke zdrojům Auditování a právní odpovědnost Vlastní nastavení, personalizace Více relací zároveň

Řízení přístupu ke zdrojům Auditování a právní odpovědnost Vlastní nastavení, personalizace Více relací zároveň Anonym poslal otázku na administrátora: Nezdá se ti blbý odpovídat na anonymní otázky z internetu? Adminova odpověď: Odpovídám zadavateli anonymní otázky, majiteli IP 90.176.19.53, broadband9.iol.cz, Jaroslavovi

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

AUTENTIZACE A SPRÁVA UŽIVATELŮ V PROSTŘEDÍ MS SHAREPOINT 2010 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

AUTENTIZACE A SPRÁVA UŽIVATELŮ V PROSTŘEDÍ MS SHAREPOINT 2010 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTENTIZACE A SPRÁVA UŽIVATELŮ V PROSTŘEDÍ MS SHAREPOINT 2010 Bc Jan Salajka Vedoucí práce: Ing. Richard Šusta, PhD. Studijní

Více

Uživatel počítačové sítě

Uživatel počítačové sítě Uživatel počítačové sítě Intenzivní kurz CBA Daniel Klimeš, Ivo Šnábl Program kurzu Úterý 8.3.2005 15.00 18.00 Teoretická část Středa 9.3.2005 15.00 19.00 Praktická práce s počítačem Úterý 15.3.2005 15.00

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System Uživatelský autentikační systém od společnosti truconnexion komplexně řeší otázku bezpečnosti interních počítačových systémů ebanky, a.s. Přehled Země: Česká republika Odvětví:

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Active Directory organizační jednotky, uživatelé a skupiny

Active Directory organizační jednotky, uživatelé a skupiny Active Directory organizační jednotky, uživatelé a skupiny V databázi Active Directory jsou uloženy objekty organizačních jednotek, uživatelských účtů a skupin. Organizační jednotka představuje jakýsi

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator Vzdálená správa... 2 ESET Remote Administrator Server (ERAS)... 2 Licenční klíč soubor *.LIC... 2 ESET Remote

Více

Šifrování ve Windows. EFS IPSec SSL. - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol

Šifrování ve Windows. EFS IPSec SSL. - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol Šifrování ve Windows EFS IPSec SSL PPTP - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol 18.11.2003 vjj 1 Bezpečnost? co chci chránit? systém

Více

Testování webových aplikací Seznam.cz

Testování webových aplikací Seznam.cz Testování webových aplikací Seznam.cz Roman Kümmel Bezpečnostní hrozby Síťové prvky, servery VPN, Remote desktop Webové aplikace DoS, DDoS Sociotechnika Wi-Fi Útoky proti uživatelům Útoky proti aplikaci

Více

Přihlášení do bezdrátové sítě Eduroam Univerzity Pardubice - Microsoft Windows 8

Přihlášení do bezdrátové sítě Eduroam Univerzity Pardubice - Microsoft Windows 8 Přihlášení do bezdrátové sítě Eduroam Univerzity Pardubice - Microsoft Windows 8 Obsah Přihlášení do bezdrátové sítě Eduroam Univerzity Pardubice - Microsoft Windows 8...1 Instalace certifikátu...2 Přidání

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS 1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS Pro přístup do administrace služby GTS Bezpečný Internet používejte zákaznický WebCare GTS Czech, který je přístupny přes webové

Více

Kerio IMAP Migration Tool

Kerio IMAP Migration Tool Kerio IMAP Migration Tool 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Verze: 7.2 1 Úvod Tato příručka slouží jako průvodce migrací uživatelských účtů a dat z libovolného IMAP serveru do úložiště

Více

Instalace Active Directory

Instalace Active Directory Instalace Active Directory Proces implementace Active Directory se sestává z několika kroků. Před vlastní instalací je zapotřebí zvážit mnoho faktorů. Špatně navržená struktura Active Directory způsobí

Více

Artlingua Translation API

Artlingua Translation API Artlingua Translation API Dokumentace Jan Šváb, Artlingua, a.s. 2015 Revize: 2015-09-22 - verze API : v1 Obsah Obsah... 2 Předávání dokumentů k překladu... 3 Implementace klientské aplikace pro Translation

Více

Zabezpečení webové vrstvy a EJB projektu Část nastavení specifická pro Glassfish, část dána Java EE

Zabezpečení webové vrstvy a EJB projektu Část nastavení specifická pro Glassfish, část dána Java EE X33EJA Security, Realms Zabezpečení webové vrstvy a EJB projektu Část nastavení specifická pro Glassfish, část dána Java EE 'web.xml' 'glassfish-web.xml' dále nutno nastavit realm v admin. konzoli GF 1

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Zabezpečení proti SQL injection

Zabezpečení proti SQL injection Zabezpečení proti SQL injection ESO9 intranet a.s. Zpracoval: Tomáš Urych U Mlýna 2305/22, 141 Praha 4 Záběhlice Dne: 19.9.2012 tel.: +420 585 203 370-2 e-mail: info@eso9.cz Revize: Urych Tomáš www.eso9.cz

Více

Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d

Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d Každá skupina má k dispozici jedno sdílené připojení, prostřednictvím kterého se může vzdáleně připojit do učebny 39d a pracovat na svých semestrálních projektech

Více

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR:

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR: CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument TITLE: Manuál k webovému rozhraní hostingu P ub l i c URL: http://janforman.org/files/webhosting.pdf OFFICE NAME AND ADDRESS: --- IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001

Více

Testovací protokol. webový generátor PostSignum. sada PIIX3; 1 GB RAM; harddisk 20 GB IDE OS: Windows Vista Service Pack 2 SW: Internet Explorer 9

Testovací protokol. webový generátor PostSignum. sada PIIX3; 1 GB RAM; harddisk 20 GB IDE OS: Windows Vista Service Pack 2 SW: Internet Explorer 9 Příloha č. 4 1 Informace o testování estovaný generátor: 2 estovací prostředí estovací stroj č. 1: estovací stroj č. 2: estovací stroj č. 3: Certifikáty vydány autoritou: estovací protokol webový generátor

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu CZECH POINT Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Vytvořeno dne: 20.5.2008 Aktualizováno: 23.5.2008 Verze: 1.3 Obsah Uživatelská dokumentace...1 Obsah...2

Více

Postup pro vytvoření žádosti o digitální certifikát pro ověřovací a produkční prostředí Základních registrů

Postup pro vytvoření žádosti o digitální certifikát pro ověřovací a produkční prostředí Základních registrů Postup pro vytvoření žádosti o digitální certifikát pro ověřovací a produkční prostředí Základních registrů Verze dokumentu: 1.2 Datum vydání: 25.května 2012 Klasifikace: Veřejný dokument Obsah 1. Žádost

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Mobilita a roaming Možnosti připojení

Mobilita a roaming Možnosti připojení Projekt Eduroam Projekt Eduroam je určený pro bezdrátové a pevné připojení mobilních uživatelů do počítačové sítě WEBnet. Mohou jej využívat studenti, zaměstnanci a spřátelené organizace. V rámci tohoto

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost ASP.NET aplikací. ASP.NET Web Application Security. Marek Pavelek

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost ASP.NET aplikací. ASP.NET Web Application Security. Marek Pavelek BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marek Pavelek Un ico rn Co lle ge 20 11 Un ico rn Co lle ge, V K ap slo vn ě 27 67 /2, P ra h a 3, 1 30 00 Ná ze v p rá ce v ČJ: Ná ze v p rá ce v AJ: Be zp e čno st AS P. NET ap lika

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Novinky v registru domén a mojeid. Jaromír Talíř jaromir.talir@nic.cz 21.05.2013

Novinky v registru domén a mojeid. Jaromír Talíř jaromir.talir@nic.cz 21.05.2013 Novinky v registru domén a mojeid Jaromír Talíř jaromir.talir@nic.cz 21.05.2013 Obsah Skrývání adresy v WHOIS Slučování duplicitních kontaktů Novinky v mojeid Doménový prohlížeč Skrývání adresy v WHOIS

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Nová áplikáce etesty zá te z ove testová ní

Nová áplikáce etesty zá te z ove testová ní Nová áplikáce etesty zá te z ove testová ní Verze 0.4 Datum aktualizace 28. 11. 2014 1 Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Podpora - kontakty... 2 1.2 Zdroje... 2 1.3 Zkratky... 2 2 Předpoklady pro testování... 3 2.1

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek

Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek = Velmi malé jádro = implementuje jen vybrané základní mechanismy: = virtuální paměť; = plánování vláken; = obsluha výjimek; = zasílání

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

Připojení systémů CNC 8x9 DUAL do sítí pomocí protokolu TCP/IP (Platí od verze panelu 40.31)

Připojení systémů CNC 8x9 DUAL do sítí pomocí protokolu TCP/IP (Platí od verze panelu 40.31) Připojení systémů CNC 8x9 DUAL do sítí pomocí protokolu TCP/IP (Platí od verze panelu 40.31) A) Nastavení v řídicím systému: CNC 836.KNF V souboru CNC836.KNF je třeba mít správně nastavené tyto parametry:

Více

SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Tento dokument byl kompletně napsán, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu dosystem - EduBase naleznete na www.dosli.cz. VARIACE

Více

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Obsah 1 Úvod... 2 2 Nastavení přístupů k rozhraní... 2 2.1 Popis obrazovky... 2 2.1.1 Nastavení datových extraktů z banky...

Více

Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN

Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN Služba VPN umožňuje vstoupit do počítačové sítě UP téměř z každého místa na světě stejně plnohodnotně, jako by se uživatel nacházel v prostorách UP. Je tím umožněn

Více

Administrace služby - GTS Network Storage

Administrace služby - GTS Network Storage 1. Návod k ovládání programu Cisco VPN Client (IP SECový tunel pro přístup GTS Network Storage) Program Cisco VPN client lze bezplatně stáhnout z webových stránek GTS pod odkazem: Software ke stažení http://www.gts.cz/cs/zakaznicka-podpora/technicka-podpora/gtspremium-net-vpn-client/software-ke-stazeni.shtml

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 28 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích

Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích 2 Money Dnes Publisher Uživatelská příručka Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích Tento step-by-step manuál vás provede korektním nastavením ovladače Money Dnes Publisher pomocí přiloženého

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si vysvětlíme, co to uživatelské a skupinové účty a jak jsou ve Windows 7 spravovány. Vyzkoušíte optimalizaci

Více

TRANSPORTY výbušnin (TranV)

TRANSPORTY výbušnin (TranV) TRANSPORTY výbušnin (TranV) Ze zákona vyplývá povinnost sledování přeprav výbušnin. Předpokladem zajištění provázanosti polohy vozidel v čase a PČR je poskytování polohy vozidla předepsaným způsobem. Komunikace

Více

Centrální autentizační webový informační systém

Centrální autentizační webový informační systém Centrální autentizační webový informační systém Vypracoval : Jaromír Koníček Datum vypracování: 24..2006 Case nástroj: Enterprise Architekt v. 4.50 Obsah. Úvod... 3.. Použité terminologie... 3 2. Popis

Více

Kerio VPN Client. Kerio Technologies

Kerio VPN Client. Kerio Technologies Kerio VPN Client Příručka uživatele Kerio Technologies 2013 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje program Kerio VPN Client ve verzi 7.3 pro Windows. Změny vyhrazeny.

Více

Protokol HTTP 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Protokol HTTP 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2006/11/23 15:11:51 $ Obsah Úvod... 3 Co je to HTTP... 4 Základní model protokolu... 5 Struktura požadavku v HTTP 1.0 a

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Šifrování (2), FTP. Petr Koloros p.koloros [at] sh.cvut.cz. http://sut.sh.cvut.cz

Šifrování (2), FTP. Petr Koloros p.koloros [at] sh.cvut.cz. http://sut.sh.cvut.cz Šifrování (2), FTP Petr Koloros p.koloros [at] sh.cvut.cz http://sut.sh.cvut.cz Obsah Úvod do šifrování FTP FTP server ProFTPd Šifrovaný přístup Virtuální servery Síť FTPek na klíč FTP File Transfer Protokol

Více

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 a Vista Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Fingerprint Verification Control

Fingerprint Verification Control Pantek Productivity Pack Fingerprint Verification Control Verze 1.1 10. října 2001 Obsah ÚVOD... 3 Charakteristika produktu... 3 Systémové požadavky... 3 Instalace... 4 Licencování... 4 POPIS ROZHRANÍ...

Více

Certifikáty a jejich použití

Certifikáty a jejich použití Certifikáty a jejich použití Verze 1.0 Vydání certifikátu pro AIS Aby mohl AIS volat egon služby ISZR, musí mít povolen přístup k vnějšímu rozhraní ISZR. Přístup povoluje SZR na žádost OVM, který je správcem

Více

Windows Server 2003 Active Directory

Windows Server 2003 Active Directory Windows Server 2003 Active Directory Active Directory ukládá informace o počítačích, uživatelích a ostatních objektech v síti. Zpřístupňuje tyto zdroje uživatelům. Poskytuje komplexní informace o organizaci,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

Rychlý průvodce instalací

Rychlý průvodce instalací Rychlý průvodce instalací Wireless Super-G BroadBand Multimedia Router NetPassage 28G Hotspot Potřebné příslušenství pro provozování Hotspotu Router Tiskárna USB klávesnice 1. WAN port pro připojení RJ45

Více

NAS 323 NAS jako VPN Server

NAS 323 NAS jako VPN Server NAS 323 NAS jako VPN Server Naučte se používat NAS jako VPN server A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Nastavit ASUSTOR NAS jako VPN server a připojit se k němu z počítačů

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Manuál pro práci s kontaktním čipem karty ČVUT

Manuál pro práci s kontaktním čipem karty ČVUT Stránka 1 z 28 Manuál pro práci s kontaktním čipem Stránka 2 z 28 Obsah 1 Instalace... 3 1.1 Postup instalace minidriveru pro Windows (totožný pro PKCS#11 knihovny)... 4 2 Práce s PIN a PUK... 5 3 Správa

Více

Dokumentace k API SSLmarketu. verze 1.3

Dokumentace k API SSLmarketu. verze 1.3 Dokumentace k API SSLmarketu verze 1.3 ZONER Software a.s. 2015 Obsah Úvod... 3 Legenda... 3 Funkce API... 4 Návratové hodnoty... 8 SWAPI - přihlašovací údaje... 8 SWAPI - nastavení výchozích údajů...

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

1. Obecná konfigurace autentizace osob. 2. Konfigurace klienta Windows Vista

1. Obecná konfigurace autentizace osob. 2. Konfigurace klienta Windows Vista 1. Obecná konfigurace autentizace osob K autentizaci jakéhokoliv bezdrátového klienta k bezdrátové síti ISS-COP v Brně je nutné nastavit následující parametry. SSID pro učitele: ISSCOP_V1 SSID pro studenty:

Více

Databáze pro evidenci výrobků

Databáze pro evidenci výrobků Databáze pro evidenci výrobků Databáze ve formátu Microsoft Access je součástí systému, který řídí automatizovanou výrobní linku. Tabulka tblcharge obsahuje data o výrobcích a je plněna automaticky řídicím

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Služba ve Windows. Služba (service) je program

Služba ve Windows. Služba (service) je program Služby Windows Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské

Více

Připojení mobilních zařízení

Připojení mobilních zařízení Připojení mobilních zařízení Veletrh pracovních příležitostí při ZČU v Plzni 18. 3. 2015 Obsah Přihlašovací údaje do sítě eduroam... 2 Připojení do sítě eduroam... 3 Windows 7/8... 3 Linux Gnome... 6 Android...

Více

Rezervační systém Tvorba WWW stránek

Rezervační systém Tvorba WWW stránek 2012 Rezervační systém Tvorba WWW stránek Vytvoření rezervačního systému pro rezervaci motokár,ubytování a atrakcí Marek Svoboda Motokáry Motobydlo 30.12.2012 Obsah 1.Základní charakteristika... 3 a) Téma

Více

Webová služba. Popis. Dostupné operace. add_subscriber_groups

Webová služba. Popis. Dostupné operace. add_subscriber_groups Popis Webová služba Webová služba umožnuje komunikovat se systémem CentralNews přes protokol http. Přístup k systému CentralNews je chráněn loginem a heslem. Navíc je nutné zaslat api klíč, který definuje

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN Národní elektronický nástroj Import profilu zadavatele do NEN V 1.2 2014 Obsah 1 Cíl...... 2 2 Nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele...... 2 3 Povinnosti zadavatele dle metodiky k vyhlášce

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více