ZAHAJOVACÍ BALÍČEK MÍTINKŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAHAJOVACÍ BALÍČEK MÍTINKŮ"

Transkript

1 ZAHAJOVACÍ BALÍČEK MÍTINKŮ Strana 1 Poslední oprava: 2/2012

2 základní dokumenty Dokumenty pro mítink Oddíl III Zahajovací balíček mítinků Oddíl 14 v Fellowship Service Manual Dokumenty v tomto oddílu jsou základ, nad kterého se vytvoří všechny mítinky CoDA. A. Dvanáct kroků CoDA B. Dvanáct tradic CoDA C. Dvanáct příslibů CoDA D. Projevy a charakteristiky kodependence E. Projevy a charakteristiky spoluzávislosti a fáze uzdravení F. Preambule sdružení Co-Dependents Anonymous G. Přivítání (dlouhá verze) H. Přivítání (krátká verze) I. Modlitby CoDA J. Pro pocit bezpečí K. Základní uspořádání setkání Strana 2 Poslední oprava: 2/2012

3 Dvanáct kroků Co-Dependents Anonymous 1. Přiznali jsme svoji bezmocnost nad jinými- naše životy začaly být neovladatelné. 2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše obnoví naše duševní zdraví. 3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak ho my sami chápeme. 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sami sebe. 5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb. 6. Byli jsme zcela povolní k tomu, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady. 7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil. 8. Sepsali jsme listinu lidí, kterým jsme ublížili a kterým to chceme nahradit. 9. Rozhodli jsme se provést všechny tyto nápravy ve všech případech, kdy to situace dovolí, s výjimkou, kdy toto počínání by jim nebo jiným uškodilo. 10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury, a když jsme chybovali, pohotově jsme se přiznali. 11. Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme ho chápali my, a modlili se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho vůle a síly ji uskutečnit. 12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se spirituálně probudili a v důsledku toho jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech. Dvanáct kroků bylo přetištěno a upraveno se svolením Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Povolení tisknout a upravit tento materiál neznamená, že AA revidovalo nebo schválilo obsah tohoto vydání, ani že AA souhlasí s názory zde vyjádřenými. AA je program pro uzdravení pouze z alkoholismu použití Dvanácti kroků ve spojení s programy a aktivitami, které jsou formovány podle AA, ale zabývají se jinými problémy, neznamená opak. Dvanáct kroků anonymních alkoholiků 1. Přiznali jsme svoji bezmocnost nad alkoholem- naše životy začaly být neovladatelné. 2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše obnoví naše duševní zdraví. 3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak ho my sami chápeme. 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sami sebe. 5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb. 6. Byli jsme zcela povolní k tomu, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady. 7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil. 8. Sepsali jsme listinu lidí, kterým jsme ublížili a kterým to chceme nahradit. 9. Rozhodli jsme se provést všechny tyto nápravy ve všech případech, kdy to situace dovolí, s výjimkou, kdy toto počínání by jim nebo jiným uškodilo. 10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury, a když jsme chybovali, pohotově jsme se přiznali. 11. Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme ho chápali my, a modlili se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho vůle a síly ji uskutečnit. 12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se spirituálně probudili a v důsledku toho jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech. Strana 3 Poslední oprava: 2/2012

4 DVANÁCT TRADIC CODA 1. Naše společné blaho by mělo být na prvním místě; osobní uzdravení závisí na jednotě našeho společenství. 2. Pro účel naší skupiny existuje pouze jedna konečná autorita - milující Bůh, tak jak se sám vyjadřuje v našem skupinovém svědomí. Naši vedoucí jsou pouze spolehliví služebníci, kteří však nevládnou. 3. Jedinou podmínkou členství v CODA je touha po zdravých a láskyplných vztazích. 4. Každá skupina by měla být autonomní s výjimkou případů, které ovlivňují jiné skupiny nebo CODA jako celek. 5. Každá skupina CODA má pouze jediný primární účel předávat toto poselství ostatním kodependentním, kteří stále ještě trpí. 6. Naše skupiny CODA by nikdy neměly podporovat, financovat nebo propůjčovat naše jméno jakémukoliv vnějšímu podnikání, aby nás problémy týkající se peněz, majetku a prestiže neodchýlily od našeho primárního účelu. 7. Každá skupina by měla být plně soběstačná, a odmítat příspěvky zvnějšku. 8. Činnosti týkající se dvanáctého kroku CODA by se nikdy neměly stát profesionálními, i když naše servisní centra mohou zaměstnávat speciální pracovníky. 9. Naše skupiny jako takové by nikdy neměly být organizované; ale můžeme vytvořit servisní výbory nebo komise, přímo zodpovědné těm, kterým slouží. 10. Společenství CODA nemá názory na vnější otázky; proto by jméno CODA. nemělo být nikdy zataženo do veřejné kontroverze. 11. Naše zásady veřejných vztahů jsou založeny spíše na přitažlivosti než na propagaci; potřebujeme vždy udržovat osobní anonymitu všech našich členů na úrovni tisku, rozhlasu a filmu. 12. Anonymita je spirituálním základem všech našich tradic, vždy nám připomínající, abychom kladli principy před osobnosti. Dvanáct tradic bylo přetištěno a upraveno se svolením Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Povolení tisknout a upravit tento materiál neznamená, že AA revidovalo nebo schválilo obsah tohoto vydání, ani že AA souhlasí s názory zde vyjádřenými. AA je program pro uzdravení pouze z alkoholismu použití Dvanácti tradic ve spojení s programy a aktivitami, které jsou formovány podle AA, ale zabývají se jinými problémy, neznamená opak. Dvanáct tradic AA 1. Náš společný prospěch by měl být vždy na prvním místě; osobní uzdravení závisí na jednotě AA. 2. Pro účel naší skupiny existuje pouze jedna konečná autorita - milující Bůh, tak jak se sám vyjadřuje v našem skupinovém vědomí. Naši vedoucí jsou pouze spolehliví služebníci, kteří nám nevládnou. 3. Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít. 4. Každá skupina by měla být samostatná s výjimkou případů, které ovlivňují ostatní skupiny nebo AA jako celek. 5. Každá skupina má pouze jediný hlavní účel - přinášet své poselství alkoholikovi, který ještě trpí. 6. Skupina AA by nikdy neměla podporovat, financovat jakýkoliv podnik nebo instituci stojící mimo AA ani mu propůjčovat jméno AA, aby nás problémy majetku a prestiže neodváděly od našeho hlavního účelu. 7. Každá skupina AA by měla být plně soběstačná a odmítat příspěvky zvnějšku. 8. Anonymní alkoholici by se nikdy neměli stát profesionálními, i když naše servisní střediska mohou zaměstnávat specialisty. 9. AA jako takové by nikdy nemělo být organizováno; ale my můžeme vytvářet služební výbory nebo komise, přímo zodpovědné těm, kterým slouží. 10. Anonymní alkoholici nemají názory na vnější otázky; proto by jméno AA nemělo být nikdy zataženo do veřejných sporů. 11. Naše vztahy k veřejnosti jsou založeny spíše na přitažlivosti než na reklamě; my vždy potřebujeme zachovávat osobní anonymitu na úrovni tisku rozhlasu a filmu. 12. Anonymita je duchovním základem všech našich tradicí, která nám připomíná, že máme davit přednost zásadám před osobnostmi. Strana 4 Poslední oprava: 2/2012

5 Dvanáct příslibů Co-Dependents Anonymous Prací na programu Co-Dependents Anonymous mohu dosáhnout zázračných změn ve svém životě. Pokud poctivě usiluji o naplnění Dvanácti kroků a přidržuji se Dvanácti tradic, 1. Poznávám nové vědomí sounáležitosti. Pocit prázdnoty a opuštěnosti zmizí. 2. Už nejsem ovládán svými obavami a strachem. Svůj strach jsem překonal a jednám s odvahou, čestně a důstojně. 3. Znám novou svobodu. 4. Osvobozuji se od pocitů obav, viny a zklamání týkajících se mé minulosti i současnosti. Jsem dostatečně bdělý, abych se k nim nevracel. 5. Poznávám novou lásku a přijetí sebe sama i druhých. Cítím se nezpochybnitelně láskyhodný, milující a milovaný. 6. Učím se vidět sebe sama jako rovnocenného druhým. Mé nové i obnovené vztahy jsou výlučně s rovnocennými partnery. 7. Jsem schopen utvářet a udržovat zdravé a láskyplné vztahy. Potřeba ovládat druhé a manipulovat jimi zmizí, jakmile se naučím důvěřovat těm, kdo jsou opravdu důvěryhodní. 8. Učím se, že je možné se zotavit stát se více milujícím, důvěrným a podporujícím. Mám možnost komunikovat s vlastní rodinou způsobem, který bude bezpečný pro mne a plný úcty a respektu vůči ostatním rodinným příslušníkům. 9. Poznávám, že jsem jedinečné a vzácné stvoření. 10. Už nepotřebuji spoléhat pouze na druhé, že jen skrze ně získám svůj pocit hodnoty. 11. Spoléhám se na vedení, kterého se mi dostává od mé Vyšší Moci, a začínám důvěřovat ve své vlastní schopnosti. 12. Zakouším stále intenzivněji poklid, sílu a duchovní růst ve svém každodenním životě. The Journey Continues on page 79 in the CoDA Book is an option to the above reading, or may be read in addition to the above reading. Strana 5 Poslední oprava: 2/2012

6 Projevy a charakteristiky kodependence Seznam těchto projevů a charakteristik je nabízen jako pomůcka pro sebehodnocení. Může být obzvláště nápomocen nově příchozím. Projevy popírání: Je pro mě obtížné uvědomit si, co doopravdy cítím. Minimalizuji, zlehčuji nebo popírám, jak se doopravdy cítím. Sám sebe vnímám jako zcela nesobeckou osobu oddanou dobru a prospěchu druhých. Projevy nízké sebeúcty: Je pro mne obtížné učinit rozhodnutí. Posuzuji všechno co myslím, říkám nebo konám nekompromisně a tvrdě jako nikdy dost dobré. Činí mi potíže a vyvádí mě z míry, když mám přijmout pochvalu, ocenění nebo dárek. Nežádám druhé, aby naplnili moje potřeby nebo touhy. Cením si ohodnocení svých myšlenek, pocitů a chování druhými více než vlastního sebehodnocení. Nevnímám sám sebe jako cennou osobu hodnou lásky. Projevy přizpůsobování: Snižuji a přizpůsobuji své vlastní hodnoty a omezuji svou integritu, abych zabránil odmítnutí nebo hněvu druhého člověka. Jsem velmi citlivý k tomu, jak se cítí druzí, a cítím se stejným způsobem. Jsem extrémně loajální, což mě vede k tomu, že zůstávám v situacích pro mě škodlivých příliš dlouho. Hodnotím názory a pocity druhých lidí výše než své vlastní a bojím se vyjádřit odlišné názory a své vlastní pocity. Stavím stranou své vlastní zájmy a koníčky, abych mohl udělat to, co chtějí druzí. Přijímám sex tam, kde bych chtěl lásku. Strana 6 Poslední oprava: 2/2012

7 Projevy kontroly: Věřím, že většina ostatních lidí není schopná se sama o sebe postarat. Snažím se přesvědčit druhé o tom, co by si měli myslet a jak se doopravdy cítí. Cítím se mrzutý a ukřivděný, když mi ostatní nedovolí, abych jim pomohl. Nabízím druhým rady a směrnice jednání, aniž bych byl o to žádán. Zahrnuji dárky a pozornostmi ty, o které stojím, na kterých mi záleží. Používám sexu, abych získal ocenění a přijetí. Musím se cítit potřebný, abych mohl mít vztahy s druhými. Strana 7 Poslední oprava: 2/2012

8 Projevy a charakteristiky spoluzávislosti a fáze uzdravení Projevy popírání: spoluzávislost Je pro mě obtížné uvědomit si, co doopravdy cítím. Minimalizuji, zlehčuji nebo popírám, jak se doopravdy cítím. uzdravení Jsem si vědom/a svých pocitů a dokáži je pojmenovat, často ihned po jejich vzniku. Vítám své pocity jako hodnotné a důležité. Jsem pravdivý/á sám/sama před sebou. Sám/sama sebe vnímám jako zcela nesobeckou osobu oddanou dobru a prospěchu druhých. Soustředím se na to, co je pro mě dobré. Uvědomuji si rozdíl mezi mít zájem o druhého a přebírat na sebe péči o druhého. Projevy nízké sebeúcty: spoluzávislost Je pro mne obtížné učinit rozhodnutí. Posuzuji všechno, co myslím, říkám nebo konám nekompromisně a tvrdě jako nikdy dost dobré. Činí mi potíže a vyvádí mě z míry, když mám přijmout pochvalu, ocenění nebo dárek. Nežádám druhé, aby naplnili moje potřeby nebo touhy. Cením si ohodnocení svých myšlenek, pocitů a chování druhými více než vlastního sebehodnocení. Nevnímám sám/sama sebe jako cennou osobu hodnou lásky. uzdravení Důvěřuji ve svou schopnost činit účelná rozhodnutí. Přijímám se takový/taková, jaký/jaká jsem. Pokrok považuji za důležitější než dokonalost. Cítím se přiměřeně hodný/hodná pochval, ocenění nebo dárků, kterých se mi dostává. Snažím se o to, abych dosáhl/a naplnění svých potřeb a tužeb tam, kde je to možné. Pokud je to nutné a vhodné, požádám o pomoc. Důvěřuji sám/sama sobě. Už nepotřebuji, aby mi druzí potvrdili a schválili mé myšlenky, pocity a chování. Poznávám v sobě cenného člověka hodného lásky. Projevy přizpůsobování: spoluzávislost uzdravení Snižuji a přizpůsobuji své vlastní hodnoty a Jsem pevně zakotven/a ve své stupnici omezuji svou integritu, abych zabránil/a hodnot, i když se mnou druzí nesouhlasí odmítnutí nebo hněvu druhého člověka. nebo se dokonce rozhněvají. Jsem velmi citlivý/citlivá k tomu, jak se cítí druzí, a cítím se stejným způsobem. Dokáži oddělit vlastní pocity od pocitů druhých lidí. Strana 8 Poslední oprava: 2/2012

9 Jsem extrémně loajální, což mě vede k tomu, že zůstávám v situacích pro mě škodlivých příliš dlouho. Hodnotím názory a pocity druhých lidí výše než své vlastní a bojím se vyjádřit odlišné názory a své vlastní pocity. Stavím stranou své vlastní zájmy a koníčky, abych mohl/a udělat to, co chtějí druzí. Přijímám sex tam, kde bych chtěl/a lásku. Jsem zaměřen/a na vlastní bezpečí a práci na uzdravení. Opouštím situace, které se mi jeví jako nezdravé nebo neslučitelné s mými cíli. Mám na zřeteli vlastní názory a pocity a dokáži je přiměřeně vyjádřit. Pokud jsem požádán/a, abych se nějakým způsobem podílel/a na plánech druhých, zvážím nejdříve své vlastní zájmy. Moje sexualita je založena na opravdové důvěrné blízkosti a spojení. Uvědomuji si rozdíl mezi erotickou touhou a láskou. Projevy kontroly: spoluzávislost Věřím, že většina ostatních lidí není schopná se sama o sebe postarat. Snažím se přesvědčit druhé o tom, co by si měli myslet a jak se doopravdy cítí. Cítím se mrzutý/mrzutá a ukřivděný/ukřivděná, když mi ostatní nedovolí, abych jim pomohl/a. Nabízím druhým rady a směrnice jednání, aniž bych byl/a o to žádán/a. Zahrnuji dárky a pozornostmi ty, o které stojím, na kterých mi záleží. Používám sexu, abych získal/a ocenění a přijetí. Musím se cítit potřebný / potřebná, abych mohl/a mít vztahy s druhými. uzdravení Uvědomuji si, že ostatní dospělí lidé (až na vzácné výjimky) jsou schopni se starat sami o sebe. Mým úkolem je jim to dovolit. Přijímám a oceňuji odlišné myšlenky, pocity i názory druhých lidí. Cítím se spokojený/spokojená, když vidím, že se druzí dokážou starat sami o sebe. Jsem především soucitný a pozorný posluchač; radu dávám pouze tehdy, když jsem o ni výslovně požádán/a. Pečlivě a čestně zvažuji své motivace, když se chystám někoho obdarovat. Cítím se milován/a a přijímán/a pro sebe sama/samu, takového/takovou, jaký/jaká jsem. Vztahy s druhými rozvíjím na základě rovnosti, důvěrného poznání a vyváženosti. Strana 9 Poslední oprava: 2/2012

10 Preambule sdružení Co-Dependents Anonymous Co-Dependents Anonymous je společenství mužů a žen, jejichž společným cílem je získat zdravé vztahy. Jediným požadavkem pro členství je touha po zdravých a láskyplných vztazích. Scházíme se, abychom se vzájemně podpořili a sdíleli mezi sebou své zkušenosti s cestou odkrývání sebe sama, při níž se učíme mít v lásce vlastní já. Uplatňovat tento program v životě umožňuje každému z nás stávat se stále upřímnějšími sami k sobě v poznávání našich vlastních životních historií a našeho kodependentního chování. Co se týče poznání a moudrosti, spoléháme se na Dvanáct kroků a Dvanáct tradic. Ty jsou principy našeho programu a našimi průvodci k dosažení upřímných a naplňujících vztahů se sebou samými i s druhými. V CoDA se každý učíme budovat most k Síle větší než je naše, tak jak ji sami poznáváme, a stejné privilegium dopřáváme i ostatním. Tento proces obnovy je pro nás darem uzdravení. Aktivní prací na programu CoDA může každý z nás získat novou radost, přijetí a poklid ve svém životě. Strana 10 Poslední oprava: 2/2012

11 Přivítání ve sdružení Co-Dependents Anonymous (dlouhá verze) Vítáme vás ve sdružení Co-Dependents Anonymous, v programu uzdravování z kodependence (spoluzávislosti). Zde každý z nás může sdílet své zkušenosti, sílu a naději ve svých snahách nalézt svobodu tam, kde bylo otroctví, a pokoj a mír tam, kde byl zmatek v našich vztazích jak s druhými, tak se sebou samými. Většina z nás hledala cesty, jak překonat rozpory z našich vztahových konfliktů i z konfliktů našeho dětství. Mnoho z nás vyrostlo v rodinách, kde se vyskytovaly závislosti, ne však všichni. V každém případě jsme, každý z nás, zjistili, že kodependence je velmi hluboko zakořeněné kompulsivní (nutkavé) jednání, které vzniklo v důsledku našich někdy jen mírně, někdy naopak extrémně dysfunkčních rodinných systémů. Každý z nás vlastním způsobem sám na sobě zakusil bolestná zranění způsobená prázdnotou našeho dětství i nenaplněnými vztahy v průběhu našich životů. Pokoušeli jsme se využívat druhých našich partnerů, přátel, dokonce našich dětí, jako našeho jediného zdroje celistvosti, hodnoty a zdraví, a jejich prostřednictvím jsme se pokoušeli vynahradit si emocionální ztráty z dětství. Naše životní historie mohou rovněž zahrnovat jiné těžké závislosti, do kterých jsme občas upadali, abychom se vymanili z projevů našeho nezdravého jednání (kodependence). Všichni jsme se naučili život přežít, ale v CoDA se učíme svůj život opravdu žít. Pomocí uplatňování Dvanácti kroků a principů, které nacházíme v CoDA, na náš každodenní život a na naše vztahy jak přítomné, tak minulé můžeme zažít osvobození od našeho sebedestruktivního životního stylu. Je to individuální proces růstu. Každý z nás roste svým vlastním tempem a poroste i nadále, pokud zůstane každodenně otevřen Boží vůli. Vzájemné sdílení je způsobem vlastní identifikace; pomáhá nám uvolnit emocionální pouta naší minulosti a mírnit sklony k nutkavému ovládání naší přítomnosti. Bez ohledu na to, jak bolestná byla vaše minulost či jak beznadějná a zoufalá se zdá vaše přítomnost, v programu CoDA je naděje pro zítřek. Už nebudete mít potřebu spoléhat se na druhé jako na sílu větší než je vaše. Kéž zde místo toho naleznete novou vnitřní sílu k tomu, abyste byli takoví, jací jste v Božích očích vzácní a svobodní. Strana 11 Poslední oprava: 2/2012

12 Přivítání ve sdružení Co-Dependents Anonymous (krátká verze) Vítáme vás ve sdružení Co-Dependents Anonymous, v programu uzdravování z kodependence (spoluzávislosti). Zde každý z nás může sdílet své zkušenosti, sílu a naději ve svých snahách nalézt svobodu tam, kde bylo otroctví, a pokoj a mír tam, kde byl zmatek v našich vztazích jak s druhými, tak se sebou samými. Kodependence je hluboko zakořeněné kompulsivní (nutkavé) jednání. Vzniklo v důsledku našich někdy jen mírně, někdy naopak extrémně dysfunkčních rodinných systémů. Pokoušeli jsme se využívat druhých jako našeho jediného zdroje celistvosti, hodnoty a zdraví, a jejich prostřednictvím jsme se pokoušeli vynahradit si naše emocionální ztráty. Naše životní historie mohou rovněž zahrnovat jiné těžké závislosti, do kterých jsme upadali, abychom se vymanili z projevů našeho nezdravého jednání (kodependence). Všichni jsme se naučili život přežít, ale v CoDA se učíme svůj život opravdu žít. Pomocí uplatňování Dvanácti kroků a principů, které nacházíme v CoDA, na náš každodenní život a na naše vztahy jak přítomné, tak minulé můžeme zažít osvobození od našeho sebedestruktivního životního stylu. Vzájemné sdílení nám pomáhá uvolnit emocionální pouta naší minulosti a mírnit sklony k nutkavému ovládání naší přítomnosti. Bez ohledu na to, jak bolestná byla vaše minulost či jak beznadějná a zoufalá se zdá vaše přítomnost, v programu CoDA je naděje pro zítřek. Kéž zde místo toho naleznete novou vnitřní sílu k tomu, abyste byli takoví, jací jste v Božích očích vzácní a svobodní. Strana 12 Poslední oprava: 2/2012

13 CoDA používá tři navržené modlitby, které byly schváleny Konferencí jako literatura CoDA: Úvodní modlitba CoDA V duchu lásky a pravdy prosíme naši Vyšší moc, aby nás vedla při sdílení našich zkušeností, síly a naděje. Otevíráme svá srdce světlu moudrosti, vřelosti lásky a radosti z přijetí. Schváleno Konferencí Závěrečná modlitba CoDA Děkujeme naší Vyšší moci za všechno, co jsme během dnešního setkání obdrželi. Když nyní setkání končíme, kéž s sebou smíme odnášet moudrost, lásku, přijetí a naději na uzdravení. Schváleno Konferencí Další modlitbou, běžně používanou na setkáních CoDA, je Modlitba poklidu: Modlitba poklidu Bože, dej mi klid přijmout to, co změnit nemohu, odvahu změnit to, co změnit mohu a moudrost jedno od druhého rozpoznat. Schváleno Konferencí 1989 Strana 13 Poslední oprava: 2/2012

14 ccc Strana 14 Poslední oprava: 2/2012

15 Základní uspořádání setkání Tento nástin uspořádání setkání je myšlen jako návrh. Styl programu, jaký ve svém setkání budete chtít použít (setkání s mluvčím, vzájemné sdílení, zaměření na nějaké téma nebo jeden z Kroků), může být výsledkem společného rozhodnutí, učiněného členy vaší skupiny. Tučně vytištěné části čte předsedající nahlas; úseky vytištěné normálním textem jsou volitelné. Můžete si také vytisknout a při setkání položit na stůl kartičku Pro pocit bezpečí. Úvodní část 1. Dobrý večer (dobré ráno, odpoledne), vítejte na... setkání Co-Dependents Anonymous. Jmenuji se... a jsem spoluzávislý/á. Budu vést dnešní setkání. CoDA žádá všechny, kdo mají u sebe mobilní telefony nebo pagery, aby je po dobu trvání setkání vypnuli nebo ztlumili zvonění, abychom se mohli soustředit na naše setkání bez vyrušování. Pomozte mi prosím zahájit toto setkání chvilkou ticha následovanou (toto je věcí volby vedoucího nebo skupiny) Modlitbou poklidu nebo Úvodní modlitbou CoDA. Úvodní modlitba CoDA V duchu lásky a pravdy prosíme naši Vyšší moc, aby nás vedla při sdílení našich zkušeností, síly a naděje. Otevíráme svá srdce světlu moudrosti, vřelosti lásky a radosti z přijetí. Modlitba poklidu Bože, dej mi klid přijmout to, co změnit nemohu, odvahu změnit to, co změnit mohu a moudrost jedno od druhého rozpoznat. 2. Předsedající přečte Preambuli CoDA 3. Vítáme všechny nově příchozí, kteří se účastní svého prvního, druhého nebo třetího setkání Codependents Anonymous. Prosím, zvedněte ruku a představte se pouze svým křestním jménem. Volitelné Nově příchozí mohou být přivítáni potleskem, poté, co se představili. Pokud se na vašich setkáních rozdávají uvítací žetony a/nebo balíčky pro nově příchozí, je možné tak učinit nyní. 4. Abychom se mezi sebou lépe poznali, představme se navzájem svými křestními jmény. (Předsedající se představí jako první, potom se postupně představí jednotliví účastníci.) 5. Předsedající přečte Přivítání CoDA 6. Dvanáct kroků CoDA představuje duchovní návod pro naše osobní uzdravování. Je nějaký dobrovolník ochoten je přečíst? Varianta: Některé skupiny dávají přednost tomu, aby každý z účastníků přečetl část textu. 7. Dvanáct tradic CoDA tvoří hlavní duchovní principy našich setkání. Je nějaký dobrovolník ochoten je přečíst? Varianta: Některé skupiny dávají přednost tomu, aby každý z účastníků přečetl část textu. Strana 15 Poslední oprava: 2/2012

16 8. Volitelné: Je někdo ochoten (chce někdo) přečíst Projevy a charakteristiky kodependence? Sekce oznámení 9. Na stolečku s literaturou jsou rozpisy setkání a telefonní seznamy. 10. a) "Za literaturu je odpovědný/á... Máte nějaké oznámení?" b) "Náš pokladník je... Máte nějaké oznámení?" c) "Zástupcem naší skupiny je... Máte nějaké oznámení?" Poznámka: Pokud nemáte pověřené osoby pro výše uvedené funkce, nebo se jako skupina rozhodnete neprobírat bod 10, je možné pokračovat bodem "Toalety jsou umístěny." Vyhlaste jakákoli dohodnutá pravidla (otázka možnosti kouření atd.) 12. "Má někdo nějaké oznámení týkající se CoDA?" Oznámení v rámci skupiny (kterýkoli člen skupiny) Zástupce nebo sekretář skupiny oznámí věci týkající se společenství, oblasti, země nebo WSO. 13. Volitelné - "Na tomto setkání rozdáváme žetony. Má tu dnes někdo narozeniny pro CoDA 30 dní, 60 dní, 90 dní, 6 měsíců, 9 měsíců, 1 rok, 2 roky atd? Poznámka: Pokud se na vašem setkání rozdávají žetony nebo medailony, rozdejte je nyní. Zeptejte se těch, kdo oslavují nějaké datum, zda by chtěli sdílet pár slov ohledně uzdravení. Obecně je zvykem po vyhlášení narozenin od 30 dnů do 9 měsíců reagovat potleskem, pro 1 rok a více skupina může zazpívat Happy Birthday se závěrečným přijďte zas. 14. "Pokud chcete slavit své narozeniny, dejte prosím vědět sekretáři alespoň týden dopředu." Vlastní program 15. Nyní zahajte program setkání. Pokud máte pro toto setkání mluvčího, nebo pokud se čte z literatury CoDA, tato část většinou zabere minut. CoDA doporučuje v průběhu každého měsíce alespoň jedno setkání věnovat studiu některého ze 12 kroků, aby byl program našeho uzdravení co nejúčinnější. 16. Volitelné, vřele doporučeno Přečtěte Doporučení CoDA pro vzájemné sdílení, Co je to Crosstalk? nebo oboje. Je také možné si texty předávat mezi sebou, každý přítomný přečte část textu. Doporučení CoDA pro vzájemné sdílení V našem úsilí o uzdravování je pro každého z nás důležité mluvit, tak jak jsme schopni. Pro mnohé z nás je velmi obtížné mluvit před druhými lidmi, zejména před neznámými. Povzbuzujeme každého, aby se pozvolna a pozorně začal sdílet. Cílem a úmyslem každého člena CoDA i celé skupiny je, aby nikdo nebyl zesměšňován či uváděn do rozpaků. Nic z toho, co je sdíleno, není ani nedůležité, ani hloupé. Sdílení našich zkušeností je nejlépe začínat slovem Já (with I statements). Nedoporučujeme ani Crosstalk, ani zpětnou vazbu. Co je to Crosstalk? Crosstalk může být: poskytování nevyžádané zpětné vazby, odpovídání, poskytování rad, používání slov ty (vy) a my v řeči, přerušování, debatování, kritizování, ovládání nebo nadřazené chování. Může také zahrnovat: snižování významu pocitů či zkušeností druhé osoby, fyzický kontakt nebo dotek, tělesné pohyby jako přikyvování, oslovování přítomné osoby jménem, nebo vyluzování určitých zvuků. Při našich setkáních každý z nás mluví o svých osobních zkušenostech, a bez poznámek nasloucháme tomu, Strana 16 Poslední oprava: 2/2012

17 co s námi sdílejí ostatní. Pracujeme na tom, abychom přijali zodpovědnost za naše vlastní životy, účelem setkání není radit druhým. Tato doporučení, týkající se crosstalk, pomáhají tomu, aby naše setkání byla bezpečným místem. Setkání je nyní otevřeno pro osobní sdílení... Volitelné- Prosím, aby každý omezil své sdílení na 3-5 minut, tak aby každý měl příležitost říci to, co potřebuje. Skupina se může dohodnout, jak naznačí, že stanovený čas uplynul například použití stopek, poklepání na něco, nebo citlivé upozornění ze strany předsedajícího. ~ Závěrečná část 17. Naše Sedmá tradice nám připomíná, že jsme soběstační prostřednictvím našich vlastních příspěvků. Prosíme, abyste přispěli podle svých možností. Tyto příspěvky jsou používány k hrazení výdajů za setkání a literaturu, a k podpoře CoDA ve společnosti i v rámci státu (? - CoDA at the community and national levels). Volitelné- v některých skupinách je zvykem požádat o příspěvek na počátku setkání, v rámci části určené pro oznámení. 18. Když nyní končíme toto setkání, chtěl/a bych vám připomenout, že CoDA je anonymní program. Prosíme, abyste respektovali anonymitu a důvěrnost informací u všech účastníků tohoto setkání. Nechť vše, co jste zde viděli a co zde bylo řečeno, je zde také zapomenuto (zanecháno). 19. Volitelné- Je nějaký dobrovolník ochoten přečíst Dvanáct příslibů CoDA? 20. Děkujeme našemu mluvčímu. (pokud se jednalo o setkání s mluvčím) 21. Díky všem, kdo četli a kdo v průběhu setkání vykonávali nějaké služby. Volitelné- Affirmations: Počínaje předsedajícím (nebo nějakým dobrovolníkem), každý účastník postupně vysloví nějaké pozitivní potvrzení jako například Zažívám nový pocit svobody, nebo také může mlčet a předat slovo dalšímu. Předsedající vyzve všechny, aby se spojili v kruhu ke společné vybrané závěrečné modlitbě. Následující modlitby byly schváleny CoDA NSC. Modlitba poklidu Bože, dej mi klid přijmout to, co změnit nemohu, odvahu změnit to, co změnit mohu a moudrost jedno od druhého rozpoznat. Závěrečná modlitba CoDA Děkujeme naší Vyšší moci za všechno, co jsme během dnešního setkání obdrželi. Když nyní setkání končíme, kéž s sebou smíme odnášet moudrost, lásku, přijetí a naději na uzdravení. Strana 17 Poslední oprava: 2/2012

Otázky k 12ti Tradicím

Otázky k 12ti Tradicím Otázky k 12ti Tradicím Tyto otázky byly původně vydány v časopise AA Grapevine od listopadu 1969 do září 1971, ve spojitosti se sérií článků k Tradicím. I když byly původně určeny především k individuálnímu

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

INFORMACE PRO VEŘEJNOST Anonymní alkoholici INFORMACE PRO VEŘEJNOST 1 Mám zodpovědnost Když kdokoli, kdekoli bude hledat pomoc, chci, aby byla pomocná ruka AA vždy k dispozici a za to jsem zodpovědný. 2 ANONYMNÍ ALKOHOLICI je

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy

Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy Tato Práva a povinnosti sestávají z těchto obsahových částí: Preambule 1. Všeobecná Práva a povinnosti klientů 2. Specifická

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Plánování zaměřené na člověka 3. část 10. listopadu 2013 Obsah kurzu Co jsme se naučili u domácích úkolů? Nástroje plánování zaměřeného na člověka: Příběh,

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Produkt sociální reklama 1 informační kampaň o společnosti nebo produktu. 2 výzva k pomoci. 3 edukace o problému a jeho možném řešení

Produkt sociální reklama 1 informační kampaň o společnosti nebo produktu. 2 výzva k pomoci. 3 edukace o problému a jeho možném řešení Příloha č. 3 Kódovací klíč oba typy reklam A. Námět I. Produkt komerční reklama 1 pochutiny 2 jogurt 3 telefonní a internetové služby 4 úklid a domácnost 5 pivo 6 finanční produkt 7 léky 8 prodejní řetězce

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM Školní vzdělávací program pro gymnázium OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Školní řád Mateřské školy

Školní řád Mateřské školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Odloučené pracoviště při nemocnici Školní řád Mateřské školy Článek 1. Úkol školy Mateřská škola při nemocnici poskytuje speciální

Více

TÝDEN PRVNÍ. a proto si je pojďme nyní představit

TÝDEN PRVNÍ. a proto si je pojďme nyní představit TÝDEN PRVNÍ Tímto vás vítáme v e-learningovém kurzu knihoven VUT, který je zaměřený na zvyšování vaší informační gramotnosti. Dříve než se pustíme do samotného obsahu kurzu, dovolte nám krátké úvodní slovo

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H O G A N A

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s.

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. 1. Název spolku: Akademie architektury, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. Čl. I Název, sídlo a působnost Čl. II Charakter

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

ICC Pravidla ADR * PREAMBULE ČLÁNEK 1 ČLÁNEK 2. Pole Působnosti ICC Pravidel ADR. Zahájení ADR Řízení. Pravidla ADR Mezinárodní obchodní komory

ICC Pravidla ADR * PREAMBULE ČLÁNEK 1 ČLÁNEK 2. Pole Působnosti ICC Pravidel ADR. Zahájení ADR Řízení. Pravidla ADR Mezinárodní obchodní komory ICC Pravidla ADR * Pravidla ADR Mezinárodní obchodní komory Účinná od 1. července 2001 PREAMBULE Přátelská dohoda je žádoucím řešením obchodních sporů a neshod. Může být dosažena buď před zahájením, nebo

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Autentické vedení Vedení v 21. století

Autentické vedení Vedení v 21. století Autentické vedení Vedení v 21. století V dnešní době,, kdy čelíme mnohočetným místním, národnostnn rodnostním m a globáln lním výzvám, které vzbuzují naději i strach, potřebujeme více v než kdy jindy dojít

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000 SMĚRNICE RADY 2000/79/ES ze dne 27. listopadu 2000 o Evropské dohodě o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené mezi Sdružením evropských leteckých společností (AEA),

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Terapeutické komunity pro závislé. kuda@sananim.cz

Terapeutické komunity pro závislé. kuda@sananim.cz Terapeutické komunity pro závislé kuda@sananim.cz Z Historie TK Demokratické TK Bion, Foukels, Main a Maxwell Jones-Mill Hill :: odbourání klasické psychiatrické hiearchie :: vstup více profesí mutlidisciplinární

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let Motto: "Život je Hra, hraj ji život je Píseň, zpívej ji život je Boj, přijmi jej život je Sen, uskutečni ho život je Oběť, nabídni ji život je Láska,

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Školní třída jako sociální skupina. Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010

Školní třída jako sociální skupina. Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010 Školní třída jako sociální skupina Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010 A: ŠKOLNÍ TŘÍDA JAKO SOCIÁLNÍ SKUPINA 1. Vztahová síť ve školní třídě 2. 3. Potřeby jednotlivce a potřeby

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Křižovnická pečovatelská služba

Křižovnická pečovatelská služba STANDARD Č. 2 Ochrana práv uživatelů pečovatelské služby Platný od 1. 3. 2015 Obecné práva klientů 1) Organizace respektuje základní lidská práva klienta. 2) Organizace má zmapovány situace, ve kterých

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

Velice děkujeme za Váš email, který jste nám poslal a věnoval mu tak svůj čas.

Velice děkujeme za Váš email, který jste nám poslal a věnoval mu tak svůj čas. 2. 10. 2013 Vážení, dne 2.8.2013 jsem na olomoucké pobočce společnosti Gigacomputer reklamoval výrobek Sony Vaio VPC-SB1B9E/B, který jsem zde zakoupil dne 4.12.2012. Byl mi vystaven příjmový protokol č.135200537.

Více

Lékařské ošetření v Evropě. Na co musím dávat pozor?

Lékařské ošetření v Evropě. Na co musím dávat pozor? Lékařské ošetření v Evropě Na co musím dávat pozor? Úvod Od doby, kdy byly zrušeny hranice a se zavedením Eura, jsou nám evropští sousedé 1 mnohem blíže než dříve. Více a více lidí z pohraničních oblastí

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE MUDr. Marie Svatošová Pardubice, konference 4. 11. 2008 EUTANAZIE víme o čem mluvíme? Lékař může uzdravit někdy, ulevit často, potěšit vždycky. (dr. Hutchinson, 19. stol.)

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/ 03/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více