ZAHAJOVACÍ BALÍČEK MÍTINKŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAHAJOVACÍ BALÍČEK MÍTINKŮ"

Transkript

1 ZAHAJOVACÍ BALÍČEK MÍTINKŮ Strana 1 Poslední oprava: 2/2012

2 základní dokumenty Dokumenty pro mítink Oddíl III Zahajovací balíček mítinků Oddíl 14 v Fellowship Service Manual Dokumenty v tomto oddílu jsou základ, nad kterého se vytvoří všechny mítinky CoDA. A. Dvanáct kroků CoDA B. Dvanáct tradic CoDA C. Dvanáct příslibů CoDA D. Projevy a charakteristiky kodependence E. Projevy a charakteristiky spoluzávislosti a fáze uzdravení F. Preambule sdružení Co-Dependents Anonymous G. Přivítání (dlouhá verze) H. Přivítání (krátká verze) I. Modlitby CoDA J. Pro pocit bezpečí K. Základní uspořádání setkání Strana 2 Poslední oprava: 2/2012

3 Dvanáct kroků Co-Dependents Anonymous 1. Přiznali jsme svoji bezmocnost nad jinými- naše životy začaly být neovladatelné. 2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše obnoví naše duševní zdraví. 3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak ho my sami chápeme. 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sami sebe. 5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb. 6. Byli jsme zcela povolní k tomu, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady. 7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil. 8. Sepsali jsme listinu lidí, kterým jsme ublížili a kterým to chceme nahradit. 9. Rozhodli jsme se provést všechny tyto nápravy ve všech případech, kdy to situace dovolí, s výjimkou, kdy toto počínání by jim nebo jiným uškodilo. 10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury, a když jsme chybovali, pohotově jsme se přiznali. 11. Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme ho chápali my, a modlili se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho vůle a síly ji uskutečnit. 12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se spirituálně probudili a v důsledku toho jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech. Dvanáct kroků bylo přetištěno a upraveno se svolením Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Povolení tisknout a upravit tento materiál neznamená, že AA revidovalo nebo schválilo obsah tohoto vydání, ani že AA souhlasí s názory zde vyjádřenými. AA je program pro uzdravení pouze z alkoholismu použití Dvanácti kroků ve spojení s programy a aktivitami, které jsou formovány podle AA, ale zabývají se jinými problémy, neznamená opak. Dvanáct kroků anonymních alkoholiků 1. Přiznali jsme svoji bezmocnost nad alkoholem- naše životy začaly být neovladatelné. 2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše obnoví naše duševní zdraví. 3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak ho my sami chápeme. 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sami sebe. 5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb. 6. Byli jsme zcela povolní k tomu, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady. 7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil. 8. Sepsali jsme listinu lidí, kterým jsme ublížili a kterým to chceme nahradit. 9. Rozhodli jsme se provést všechny tyto nápravy ve všech případech, kdy to situace dovolí, s výjimkou, kdy toto počínání by jim nebo jiným uškodilo. 10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury, a když jsme chybovali, pohotově jsme se přiznali. 11. Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme ho chápali my, a modlili se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho vůle a síly ji uskutečnit. 12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se spirituálně probudili a v důsledku toho jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech. Strana 3 Poslední oprava: 2/2012

4 DVANÁCT TRADIC CODA 1. Naše společné blaho by mělo být na prvním místě; osobní uzdravení závisí na jednotě našeho společenství. 2. Pro účel naší skupiny existuje pouze jedna konečná autorita - milující Bůh, tak jak se sám vyjadřuje v našem skupinovém svědomí. Naši vedoucí jsou pouze spolehliví služebníci, kteří však nevládnou. 3. Jedinou podmínkou členství v CODA je touha po zdravých a láskyplných vztazích. 4. Každá skupina by měla být autonomní s výjimkou případů, které ovlivňují jiné skupiny nebo CODA jako celek. 5. Každá skupina CODA má pouze jediný primární účel předávat toto poselství ostatním kodependentním, kteří stále ještě trpí. 6. Naše skupiny CODA by nikdy neměly podporovat, financovat nebo propůjčovat naše jméno jakémukoliv vnějšímu podnikání, aby nás problémy týkající se peněz, majetku a prestiže neodchýlily od našeho primárního účelu. 7. Každá skupina by měla být plně soběstačná, a odmítat příspěvky zvnějšku. 8. Činnosti týkající se dvanáctého kroku CODA by se nikdy neměly stát profesionálními, i když naše servisní centra mohou zaměstnávat speciální pracovníky. 9. Naše skupiny jako takové by nikdy neměly být organizované; ale můžeme vytvořit servisní výbory nebo komise, přímo zodpovědné těm, kterým slouží. 10. Společenství CODA nemá názory na vnější otázky; proto by jméno CODA. nemělo být nikdy zataženo do veřejné kontroverze. 11. Naše zásady veřejných vztahů jsou založeny spíše na přitažlivosti než na propagaci; potřebujeme vždy udržovat osobní anonymitu všech našich členů na úrovni tisku, rozhlasu a filmu. 12. Anonymita je spirituálním základem všech našich tradic, vždy nám připomínající, abychom kladli principy před osobnosti. Dvanáct tradic bylo přetištěno a upraveno se svolením Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Povolení tisknout a upravit tento materiál neznamená, že AA revidovalo nebo schválilo obsah tohoto vydání, ani že AA souhlasí s názory zde vyjádřenými. AA je program pro uzdravení pouze z alkoholismu použití Dvanácti tradic ve spojení s programy a aktivitami, které jsou formovány podle AA, ale zabývají se jinými problémy, neznamená opak. Dvanáct tradic AA 1. Náš společný prospěch by měl být vždy na prvním místě; osobní uzdravení závisí na jednotě AA. 2. Pro účel naší skupiny existuje pouze jedna konečná autorita - milující Bůh, tak jak se sám vyjadřuje v našem skupinovém vědomí. Naši vedoucí jsou pouze spolehliví služebníci, kteří nám nevládnou. 3. Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít. 4. Každá skupina by měla být samostatná s výjimkou případů, které ovlivňují ostatní skupiny nebo AA jako celek. 5. Každá skupina má pouze jediný hlavní účel - přinášet své poselství alkoholikovi, který ještě trpí. 6. Skupina AA by nikdy neměla podporovat, financovat jakýkoliv podnik nebo instituci stojící mimo AA ani mu propůjčovat jméno AA, aby nás problémy majetku a prestiže neodváděly od našeho hlavního účelu. 7. Každá skupina AA by měla být plně soběstačná a odmítat příspěvky zvnějšku. 8. Anonymní alkoholici by se nikdy neměli stát profesionálními, i když naše servisní střediska mohou zaměstnávat specialisty. 9. AA jako takové by nikdy nemělo být organizováno; ale my můžeme vytvářet služební výbory nebo komise, přímo zodpovědné těm, kterým slouží. 10. Anonymní alkoholici nemají názory na vnější otázky; proto by jméno AA nemělo být nikdy zataženo do veřejných sporů. 11. Naše vztahy k veřejnosti jsou založeny spíše na přitažlivosti než na reklamě; my vždy potřebujeme zachovávat osobní anonymitu na úrovni tisku rozhlasu a filmu. 12. Anonymita je duchovním základem všech našich tradicí, která nám připomíná, že máme davit přednost zásadám před osobnostmi. Strana 4 Poslední oprava: 2/2012

5 Dvanáct příslibů Co-Dependents Anonymous Prací na programu Co-Dependents Anonymous mohu dosáhnout zázračných změn ve svém životě. Pokud poctivě usiluji o naplnění Dvanácti kroků a přidržuji se Dvanácti tradic, 1. Poznávám nové vědomí sounáležitosti. Pocit prázdnoty a opuštěnosti zmizí. 2. Už nejsem ovládán svými obavami a strachem. Svůj strach jsem překonal a jednám s odvahou, čestně a důstojně. 3. Znám novou svobodu. 4. Osvobozuji se od pocitů obav, viny a zklamání týkajících se mé minulosti i současnosti. Jsem dostatečně bdělý, abych se k nim nevracel. 5. Poznávám novou lásku a přijetí sebe sama i druhých. Cítím se nezpochybnitelně láskyhodný, milující a milovaný. 6. Učím se vidět sebe sama jako rovnocenného druhým. Mé nové i obnovené vztahy jsou výlučně s rovnocennými partnery. 7. Jsem schopen utvářet a udržovat zdravé a láskyplné vztahy. Potřeba ovládat druhé a manipulovat jimi zmizí, jakmile se naučím důvěřovat těm, kdo jsou opravdu důvěryhodní. 8. Učím se, že je možné se zotavit stát se více milujícím, důvěrným a podporujícím. Mám možnost komunikovat s vlastní rodinou způsobem, který bude bezpečný pro mne a plný úcty a respektu vůči ostatním rodinným příslušníkům. 9. Poznávám, že jsem jedinečné a vzácné stvoření. 10. Už nepotřebuji spoléhat pouze na druhé, že jen skrze ně získám svůj pocit hodnoty. 11. Spoléhám se na vedení, kterého se mi dostává od mé Vyšší Moci, a začínám důvěřovat ve své vlastní schopnosti. 12. Zakouším stále intenzivněji poklid, sílu a duchovní růst ve svém každodenním životě. The Journey Continues on page 79 in the CoDA Book is an option to the above reading, or may be read in addition to the above reading. Strana 5 Poslední oprava: 2/2012

6 Projevy a charakteristiky kodependence Seznam těchto projevů a charakteristik je nabízen jako pomůcka pro sebehodnocení. Může být obzvláště nápomocen nově příchozím. Projevy popírání: Je pro mě obtížné uvědomit si, co doopravdy cítím. Minimalizuji, zlehčuji nebo popírám, jak se doopravdy cítím. Sám sebe vnímám jako zcela nesobeckou osobu oddanou dobru a prospěchu druhých. Projevy nízké sebeúcty: Je pro mne obtížné učinit rozhodnutí. Posuzuji všechno co myslím, říkám nebo konám nekompromisně a tvrdě jako nikdy dost dobré. Činí mi potíže a vyvádí mě z míry, když mám přijmout pochvalu, ocenění nebo dárek. Nežádám druhé, aby naplnili moje potřeby nebo touhy. Cením si ohodnocení svých myšlenek, pocitů a chování druhými více než vlastního sebehodnocení. Nevnímám sám sebe jako cennou osobu hodnou lásky. Projevy přizpůsobování: Snižuji a přizpůsobuji své vlastní hodnoty a omezuji svou integritu, abych zabránil odmítnutí nebo hněvu druhého člověka. Jsem velmi citlivý k tomu, jak se cítí druzí, a cítím se stejným způsobem. Jsem extrémně loajální, což mě vede k tomu, že zůstávám v situacích pro mě škodlivých příliš dlouho. Hodnotím názory a pocity druhých lidí výše než své vlastní a bojím se vyjádřit odlišné názory a své vlastní pocity. Stavím stranou své vlastní zájmy a koníčky, abych mohl udělat to, co chtějí druzí. Přijímám sex tam, kde bych chtěl lásku. Strana 6 Poslední oprava: 2/2012

7 Projevy kontroly: Věřím, že většina ostatních lidí není schopná se sama o sebe postarat. Snažím se přesvědčit druhé o tom, co by si měli myslet a jak se doopravdy cítí. Cítím se mrzutý a ukřivděný, když mi ostatní nedovolí, abych jim pomohl. Nabízím druhým rady a směrnice jednání, aniž bych byl o to žádán. Zahrnuji dárky a pozornostmi ty, o které stojím, na kterých mi záleží. Používám sexu, abych získal ocenění a přijetí. Musím se cítit potřebný, abych mohl mít vztahy s druhými. Strana 7 Poslední oprava: 2/2012

8 Projevy a charakteristiky spoluzávislosti a fáze uzdravení Projevy popírání: spoluzávislost Je pro mě obtížné uvědomit si, co doopravdy cítím. Minimalizuji, zlehčuji nebo popírám, jak se doopravdy cítím. uzdravení Jsem si vědom/a svých pocitů a dokáži je pojmenovat, často ihned po jejich vzniku. Vítám své pocity jako hodnotné a důležité. Jsem pravdivý/á sám/sama před sebou. Sám/sama sebe vnímám jako zcela nesobeckou osobu oddanou dobru a prospěchu druhých. Soustředím se na to, co je pro mě dobré. Uvědomuji si rozdíl mezi mít zájem o druhého a přebírat na sebe péči o druhého. Projevy nízké sebeúcty: spoluzávislost Je pro mne obtížné učinit rozhodnutí. Posuzuji všechno, co myslím, říkám nebo konám nekompromisně a tvrdě jako nikdy dost dobré. Činí mi potíže a vyvádí mě z míry, když mám přijmout pochvalu, ocenění nebo dárek. Nežádám druhé, aby naplnili moje potřeby nebo touhy. Cením si ohodnocení svých myšlenek, pocitů a chování druhými více než vlastního sebehodnocení. Nevnímám sám/sama sebe jako cennou osobu hodnou lásky. uzdravení Důvěřuji ve svou schopnost činit účelná rozhodnutí. Přijímám se takový/taková, jaký/jaká jsem. Pokrok považuji za důležitější než dokonalost. Cítím se přiměřeně hodný/hodná pochval, ocenění nebo dárků, kterých se mi dostává. Snažím se o to, abych dosáhl/a naplnění svých potřeb a tužeb tam, kde je to možné. Pokud je to nutné a vhodné, požádám o pomoc. Důvěřuji sám/sama sobě. Už nepotřebuji, aby mi druzí potvrdili a schválili mé myšlenky, pocity a chování. Poznávám v sobě cenného člověka hodného lásky. Projevy přizpůsobování: spoluzávislost uzdravení Snižuji a přizpůsobuji své vlastní hodnoty a Jsem pevně zakotven/a ve své stupnici omezuji svou integritu, abych zabránil/a hodnot, i když se mnou druzí nesouhlasí odmítnutí nebo hněvu druhého člověka. nebo se dokonce rozhněvají. Jsem velmi citlivý/citlivá k tomu, jak se cítí druzí, a cítím se stejným způsobem. Dokáži oddělit vlastní pocity od pocitů druhých lidí. Strana 8 Poslední oprava: 2/2012

9 Jsem extrémně loajální, což mě vede k tomu, že zůstávám v situacích pro mě škodlivých příliš dlouho. Hodnotím názory a pocity druhých lidí výše než své vlastní a bojím se vyjádřit odlišné názory a své vlastní pocity. Stavím stranou své vlastní zájmy a koníčky, abych mohl/a udělat to, co chtějí druzí. Přijímám sex tam, kde bych chtěl/a lásku. Jsem zaměřen/a na vlastní bezpečí a práci na uzdravení. Opouštím situace, které se mi jeví jako nezdravé nebo neslučitelné s mými cíli. Mám na zřeteli vlastní názory a pocity a dokáži je přiměřeně vyjádřit. Pokud jsem požádán/a, abych se nějakým způsobem podílel/a na plánech druhých, zvážím nejdříve své vlastní zájmy. Moje sexualita je založena na opravdové důvěrné blízkosti a spojení. Uvědomuji si rozdíl mezi erotickou touhou a láskou. Projevy kontroly: spoluzávislost Věřím, že většina ostatních lidí není schopná se sama o sebe postarat. Snažím se přesvědčit druhé o tom, co by si měli myslet a jak se doopravdy cítí. Cítím se mrzutý/mrzutá a ukřivděný/ukřivděná, když mi ostatní nedovolí, abych jim pomohl/a. Nabízím druhým rady a směrnice jednání, aniž bych byl/a o to žádán/a. Zahrnuji dárky a pozornostmi ty, o které stojím, na kterých mi záleží. Používám sexu, abych získal/a ocenění a přijetí. Musím se cítit potřebný / potřebná, abych mohl/a mít vztahy s druhými. uzdravení Uvědomuji si, že ostatní dospělí lidé (až na vzácné výjimky) jsou schopni se starat sami o sebe. Mým úkolem je jim to dovolit. Přijímám a oceňuji odlišné myšlenky, pocity i názory druhých lidí. Cítím se spokojený/spokojená, když vidím, že se druzí dokážou starat sami o sebe. Jsem především soucitný a pozorný posluchač; radu dávám pouze tehdy, když jsem o ni výslovně požádán/a. Pečlivě a čestně zvažuji své motivace, když se chystám někoho obdarovat. Cítím se milován/a a přijímán/a pro sebe sama/samu, takového/takovou, jaký/jaká jsem. Vztahy s druhými rozvíjím na základě rovnosti, důvěrného poznání a vyváženosti. Strana 9 Poslední oprava: 2/2012

10 Preambule sdružení Co-Dependents Anonymous Co-Dependents Anonymous je společenství mužů a žen, jejichž společným cílem je získat zdravé vztahy. Jediným požadavkem pro členství je touha po zdravých a láskyplných vztazích. Scházíme se, abychom se vzájemně podpořili a sdíleli mezi sebou své zkušenosti s cestou odkrývání sebe sama, při níž se učíme mít v lásce vlastní já. Uplatňovat tento program v životě umožňuje každému z nás stávat se stále upřímnějšími sami k sobě v poznávání našich vlastních životních historií a našeho kodependentního chování. Co se týče poznání a moudrosti, spoléháme se na Dvanáct kroků a Dvanáct tradic. Ty jsou principy našeho programu a našimi průvodci k dosažení upřímných a naplňujících vztahů se sebou samými i s druhými. V CoDA se každý učíme budovat most k Síle větší než je naše, tak jak ji sami poznáváme, a stejné privilegium dopřáváme i ostatním. Tento proces obnovy je pro nás darem uzdravení. Aktivní prací na programu CoDA může každý z nás získat novou radost, přijetí a poklid ve svém životě. Strana 10 Poslední oprava: 2/2012

11 Přivítání ve sdružení Co-Dependents Anonymous (dlouhá verze) Vítáme vás ve sdružení Co-Dependents Anonymous, v programu uzdravování z kodependence (spoluzávislosti). Zde každý z nás může sdílet své zkušenosti, sílu a naději ve svých snahách nalézt svobodu tam, kde bylo otroctví, a pokoj a mír tam, kde byl zmatek v našich vztazích jak s druhými, tak se sebou samými. Většina z nás hledala cesty, jak překonat rozpory z našich vztahových konfliktů i z konfliktů našeho dětství. Mnoho z nás vyrostlo v rodinách, kde se vyskytovaly závislosti, ne však všichni. V každém případě jsme, každý z nás, zjistili, že kodependence je velmi hluboko zakořeněné kompulsivní (nutkavé) jednání, které vzniklo v důsledku našich někdy jen mírně, někdy naopak extrémně dysfunkčních rodinných systémů. Každý z nás vlastním způsobem sám na sobě zakusil bolestná zranění způsobená prázdnotou našeho dětství i nenaplněnými vztahy v průběhu našich životů. Pokoušeli jsme se využívat druhých našich partnerů, přátel, dokonce našich dětí, jako našeho jediného zdroje celistvosti, hodnoty a zdraví, a jejich prostřednictvím jsme se pokoušeli vynahradit si emocionální ztráty z dětství. Naše životní historie mohou rovněž zahrnovat jiné těžké závislosti, do kterých jsme občas upadali, abychom se vymanili z projevů našeho nezdravého jednání (kodependence). Všichni jsme se naučili život přežít, ale v CoDA se učíme svůj život opravdu žít. Pomocí uplatňování Dvanácti kroků a principů, které nacházíme v CoDA, na náš každodenní život a na naše vztahy jak přítomné, tak minulé můžeme zažít osvobození od našeho sebedestruktivního životního stylu. Je to individuální proces růstu. Každý z nás roste svým vlastním tempem a poroste i nadále, pokud zůstane každodenně otevřen Boží vůli. Vzájemné sdílení je způsobem vlastní identifikace; pomáhá nám uvolnit emocionální pouta naší minulosti a mírnit sklony k nutkavému ovládání naší přítomnosti. Bez ohledu na to, jak bolestná byla vaše minulost či jak beznadějná a zoufalá se zdá vaše přítomnost, v programu CoDA je naděje pro zítřek. Už nebudete mít potřebu spoléhat se na druhé jako na sílu větší než je vaše. Kéž zde místo toho naleznete novou vnitřní sílu k tomu, abyste byli takoví, jací jste v Božích očích vzácní a svobodní. Strana 11 Poslední oprava: 2/2012

12 Přivítání ve sdružení Co-Dependents Anonymous (krátká verze) Vítáme vás ve sdružení Co-Dependents Anonymous, v programu uzdravování z kodependence (spoluzávislosti). Zde každý z nás může sdílet své zkušenosti, sílu a naději ve svých snahách nalézt svobodu tam, kde bylo otroctví, a pokoj a mír tam, kde byl zmatek v našich vztazích jak s druhými, tak se sebou samými. Kodependence je hluboko zakořeněné kompulsivní (nutkavé) jednání. Vzniklo v důsledku našich někdy jen mírně, někdy naopak extrémně dysfunkčních rodinných systémů. Pokoušeli jsme se využívat druhých jako našeho jediného zdroje celistvosti, hodnoty a zdraví, a jejich prostřednictvím jsme se pokoušeli vynahradit si naše emocionální ztráty. Naše životní historie mohou rovněž zahrnovat jiné těžké závislosti, do kterých jsme upadali, abychom se vymanili z projevů našeho nezdravého jednání (kodependence). Všichni jsme se naučili život přežít, ale v CoDA se učíme svůj život opravdu žít. Pomocí uplatňování Dvanácti kroků a principů, které nacházíme v CoDA, na náš každodenní život a na naše vztahy jak přítomné, tak minulé můžeme zažít osvobození od našeho sebedestruktivního životního stylu. Vzájemné sdílení nám pomáhá uvolnit emocionální pouta naší minulosti a mírnit sklony k nutkavému ovládání naší přítomnosti. Bez ohledu na to, jak bolestná byla vaše minulost či jak beznadějná a zoufalá se zdá vaše přítomnost, v programu CoDA je naděje pro zítřek. Kéž zde místo toho naleznete novou vnitřní sílu k tomu, abyste byli takoví, jací jste v Božích očích vzácní a svobodní. Strana 12 Poslední oprava: 2/2012

13 CoDA používá tři navržené modlitby, které byly schváleny Konferencí jako literatura CoDA: Úvodní modlitba CoDA V duchu lásky a pravdy prosíme naši Vyšší moc, aby nás vedla při sdílení našich zkušeností, síly a naděje. Otevíráme svá srdce světlu moudrosti, vřelosti lásky a radosti z přijetí. Schváleno Konferencí Závěrečná modlitba CoDA Děkujeme naší Vyšší moci za všechno, co jsme během dnešního setkání obdrželi. Když nyní setkání končíme, kéž s sebou smíme odnášet moudrost, lásku, přijetí a naději na uzdravení. Schváleno Konferencí Další modlitbou, běžně používanou na setkáních CoDA, je Modlitba poklidu: Modlitba poklidu Bože, dej mi klid přijmout to, co změnit nemohu, odvahu změnit to, co změnit mohu a moudrost jedno od druhého rozpoznat. Schváleno Konferencí 1989 Strana 13 Poslední oprava: 2/2012

14 ccc Strana 14 Poslední oprava: 2/2012

15 Základní uspořádání setkání Tento nástin uspořádání setkání je myšlen jako návrh. Styl programu, jaký ve svém setkání budete chtít použít (setkání s mluvčím, vzájemné sdílení, zaměření na nějaké téma nebo jeden z Kroků), může být výsledkem společného rozhodnutí, učiněného členy vaší skupiny. Tučně vytištěné části čte předsedající nahlas; úseky vytištěné normálním textem jsou volitelné. Můžete si také vytisknout a při setkání položit na stůl kartičku Pro pocit bezpečí. Úvodní část 1. Dobrý večer (dobré ráno, odpoledne), vítejte na... setkání Co-Dependents Anonymous. Jmenuji se... a jsem spoluzávislý/á. Budu vést dnešní setkání. CoDA žádá všechny, kdo mají u sebe mobilní telefony nebo pagery, aby je po dobu trvání setkání vypnuli nebo ztlumili zvonění, abychom se mohli soustředit na naše setkání bez vyrušování. Pomozte mi prosím zahájit toto setkání chvilkou ticha následovanou (toto je věcí volby vedoucího nebo skupiny) Modlitbou poklidu nebo Úvodní modlitbou CoDA. Úvodní modlitba CoDA V duchu lásky a pravdy prosíme naši Vyšší moc, aby nás vedla při sdílení našich zkušeností, síly a naděje. Otevíráme svá srdce světlu moudrosti, vřelosti lásky a radosti z přijetí. Modlitba poklidu Bože, dej mi klid přijmout to, co změnit nemohu, odvahu změnit to, co změnit mohu a moudrost jedno od druhého rozpoznat. 2. Předsedající přečte Preambuli CoDA 3. Vítáme všechny nově příchozí, kteří se účastní svého prvního, druhého nebo třetího setkání Codependents Anonymous. Prosím, zvedněte ruku a představte se pouze svým křestním jménem. Volitelné Nově příchozí mohou být přivítáni potleskem, poté, co se představili. Pokud se na vašich setkáních rozdávají uvítací žetony a/nebo balíčky pro nově příchozí, je možné tak učinit nyní. 4. Abychom se mezi sebou lépe poznali, představme se navzájem svými křestními jmény. (Předsedající se představí jako první, potom se postupně představí jednotliví účastníci.) 5. Předsedající přečte Přivítání CoDA 6. Dvanáct kroků CoDA představuje duchovní návod pro naše osobní uzdravování. Je nějaký dobrovolník ochoten je přečíst? Varianta: Některé skupiny dávají přednost tomu, aby každý z účastníků přečetl část textu. 7. Dvanáct tradic CoDA tvoří hlavní duchovní principy našich setkání. Je nějaký dobrovolník ochoten je přečíst? Varianta: Některé skupiny dávají přednost tomu, aby každý z účastníků přečetl část textu. Strana 15 Poslední oprava: 2/2012

16 8. Volitelné: Je někdo ochoten (chce někdo) přečíst Projevy a charakteristiky kodependence? Sekce oznámení 9. Na stolečku s literaturou jsou rozpisy setkání a telefonní seznamy. 10. a) "Za literaturu je odpovědný/á... Máte nějaké oznámení?" b) "Náš pokladník je... Máte nějaké oznámení?" c) "Zástupcem naší skupiny je... Máte nějaké oznámení?" Poznámka: Pokud nemáte pověřené osoby pro výše uvedené funkce, nebo se jako skupina rozhodnete neprobírat bod 10, je možné pokračovat bodem "Toalety jsou umístěny." Vyhlaste jakákoli dohodnutá pravidla (otázka možnosti kouření atd.) 12. "Má někdo nějaké oznámení týkající se CoDA?" Oznámení v rámci skupiny (kterýkoli člen skupiny) Zástupce nebo sekretář skupiny oznámí věci týkající se společenství, oblasti, země nebo WSO. 13. Volitelné - "Na tomto setkání rozdáváme žetony. Má tu dnes někdo narozeniny pro CoDA 30 dní, 60 dní, 90 dní, 6 měsíců, 9 měsíců, 1 rok, 2 roky atd? Poznámka: Pokud se na vašem setkání rozdávají žetony nebo medailony, rozdejte je nyní. Zeptejte se těch, kdo oslavují nějaké datum, zda by chtěli sdílet pár slov ohledně uzdravení. Obecně je zvykem po vyhlášení narozenin od 30 dnů do 9 měsíců reagovat potleskem, pro 1 rok a více skupina může zazpívat Happy Birthday se závěrečným přijďte zas. 14. "Pokud chcete slavit své narozeniny, dejte prosím vědět sekretáři alespoň týden dopředu." Vlastní program 15. Nyní zahajte program setkání. Pokud máte pro toto setkání mluvčího, nebo pokud se čte z literatury CoDA, tato část většinou zabere minut. CoDA doporučuje v průběhu každého měsíce alespoň jedno setkání věnovat studiu některého ze 12 kroků, aby byl program našeho uzdravení co nejúčinnější. 16. Volitelné, vřele doporučeno Přečtěte Doporučení CoDA pro vzájemné sdílení, Co je to Crosstalk? nebo oboje. Je také možné si texty předávat mezi sebou, každý přítomný přečte část textu. Doporučení CoDA pro vzájemné sdílení V našem úsilí o uzdravování je pro každého z nás důležité mluvit, tak jak jsme schopni. Pro mnohé z nás je velmi obtížné mluvit před druhými lidmi, zejména před neznámými. Povzbuzujeme každého, aby se pozvolna a pozorně začal sdílet. Cílem a úmyslem každého člena CoDA i celé skupiny je, aby nikdo nebyl zesměšňován či uváděn do rozpaků. Nic z toho, co je sdíleno, není ani nedůležité, ani hloupé. Sdílení našich zkušeností je nejlépe začínat slovem Já (with I statements). Nedoporučujeme ani Crosstalk, ani zpětnou vazbu. Co je to Crosstalk? Crosstalk může být: poskytování nevyžádané zpětné vazby, odpovídání, poskytování rad, používání slov ty (vy) a my v řeči, přerušování, debatování, kritizování, ovládání nebo nadřazené chování. Může také zahrnovat: snižování významu pocitů či zkušeností druhé osoby, fyzický kontakt nebo dotek, tělesné pohyby jako přikyvování, oslovování přítomné osoby jménem, nebo vyluzování určitých zvuků. Při našich setkáních každý z nás mluví o svých osobních zkušenostech, a bez poznámek nasloucháme tomu, Strana 16 Poslední oprava: 2/2012

17 co s námi sdílejí ostatní. Pracujeme na tom, abychom přijali zodpovědnost za naše vlastní životy, účelem setkání není radit druhým. Tato doporučení, týkající se crosstalk, pomáhají tomu, aby naše setkání byla bezpečným místem. Setkání je nyní otevřeno pro osobní sdílení... Volitelné- Prosím, aby každý omezil své sdílení na 3-5 minut, tak aby každý měl příležitost říci to, co potřebuje. Skupina se může dohodnout, jak naznačí, že stanovený čas uplynul například použití stopek, poklepání na něco, nebo citlivé upozornění ze strany předsedajícího. ~ Závěrečná část 17. Naše Sedmá tradice nám připomíná, že jsme soběstační prostřednictvím našich vlastních příspěvků. Prosíme, abyste přispěli podle svých možností. Tyto příspěvky jsou používány k hrazení výdajů za setkání a literaturu, a k podpoře CoDA ve společnosti i v rámci státu (? - CoDA at the community and national levels). Volitelné- v některých skupinách je zvykem požádat o příspěvek na počátku setkání, v rámci části určené pro oznámení. 18. Když nyní končíme toto setkání, chtěl/a bych vám připomenout, že CoDA je anonymní program. Prosíme, abyste respektovali anonymitu a důvěrnost informací u všech účastníků tohoto setkání. Nechť vše, co jste zde viděli a co zde bylo řečeno, je zde také zapomenuto (zanecháno). 19. Volitelné- Je nějaký dobrovolník ochoten přečíst Dvanáct příslibů CoDA? 20. Děkujeme našemu mluvčímu. (pokud se jednalo o setkání s mluvčím) 21. Díky všem, kdo četli a kdo v průběhu setkání vykonávali nějaké služby. Volitelné- Affirmations: Počínaje předsedajícím (nebo nějakým dobrovolníkem), každý účastník postupně vysloví nějaké pozitivní potvrzení jako například Zažívám nový pocit svobody, nebo také může mlčet a předat slovo dalšímu. Předsedající vyzve všechny, aby se spojili v kruhu ke společné vybrané závěrečné modlitbě. Následující modlitby byly schváleny CoDA NSC. Modlitba poklidu Bože, dej mi klid přijmout to, co změnit nemohu, odvahu změnit to, co změnit mohu a moudrost jedno od druhého rozpoznat. Závěrečná modlitba CoDA Děkujeme naší Vyšší moci za všechno, co jsme během dnešního setkání obdrželi. Když nyní setkání končíme, kéž s sebou smíme odnášet moudrost, lásku, přijetí a naději na uzdravení. Strana 17 Poslední oprava: 2/2012

Svépomocné společenství Anonymní Alkoholici

Svépomocné společenství Anonymní Alkoholici Svépomocné společenství Anonymní Alkoholici ANONYMNÍ ALKOHOLICI, je společenství mužů a žen, kteří spolu vzájemně sdílejí své zkušenosti, sílu a nadějí, že mohou vyřešit svůj společný problém a pomoci

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Otázky k 12ti Tradicím

Otázky k 12ti Tradicím Otázky k 12ti Tradicím Tyto otázky byly původně vydány v časopise AA Grapevine od listopadu 1969 do září 1971, ve spojitosti se sérií článků k Tradicím. I když byly původně určeny především k individuálnímu

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

Cambridžská škála depersonalizace

Cambridžská škála depersonalizace Cambridžská škála depersonalizace JMÉNO: VĚK: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ / VYUČENA / STŘEDOŠKOLSKÉ / VYŠSÍ NEBO VYSOKÉ (prosím vyplňte a zakroužkujte) PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLA INSTRUKCE:

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Preambule Občanské sdružení Ćtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně motivuje ke zdravému životnímu stylu přijetím osobní odpovědnosti

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech estné jednání čestné jednání ž c hránit více zvyšovat kvalitu života produkovat více Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech OBSAH ÚVOD....1 ZÁKLAD KODEXU JEDNÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI

Více

Dotazník - pro uživatele

Dotazník - pro uživatele Dotazník - pro uživatele Vážení uživatelé, připravili jsme pro Vás dotazník, abychom zjistili, zda plníme Veřejný závazek (poslání organizace, cíle organizace, zásady práce), který jsme si stanovili a

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Povídej, nasloucháme Ti STŘEP, o. s. České centrum pro sanaci rodiny Diskusní seminář Praha, Hotel Olšanka 10. června 2010 Mgr. Jana Evanová, STŘEP Kladno Trošku v hodinách provokuju, to se nedá. Baví

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž Liberec, 31.05.2014 Povídání na téma: Jak najít kód, odtajnit Boha a učinit tak z Hospodina životního přítele? Ty n n.vltavou, 06.09.2014 Setkání

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

INFORMACE PRO VEŘEJNOST Anonymní alkoholici INFORMACE PRO VEŘEJNOST 1 Mám zodpovědnost Když kdokoli, kdekoli bude hledat pomoc, chci, aby byla pomocná ruka AA vždy k dispozici a za to jsem zodpovědný. 2 ANONYMNÍ ALKOHOLICI je

Více

objednací kód: ZK-6 Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka):

objednací kód: ZK-6 Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka): Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka): Telefon: E-mail: Zákonný zástupce (otec): Telefon: E-mail: Dětský lékař: Jiné údaje a upozornění:..............................................................................................................

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Pátý atribut času: M í r Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Compliance u nás. Jednat správně!

Compliance u nás. Jednat správně! Compliance u nás Jednat správně! Nejprve jsme se ptali, co to má všechno znamenat. Konečně víme, jak si máme počínat. Následně však zjistíme, že ve všedním pracovním dni přece není vždy všechno tak jednoznačné.

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka Najdete zde - desatero pro prvňáčka - rady a informace pro rodiče prvňáčků - co by mělo umět dítě, které jde do školy - co potřebuje prvňák od rodičů - pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ - školní zralost Desatero

Více

Příloha č. 1. Etický kodex Koučovacího centra ČSOB. Etický kodex ČSOB Koučovacího centra (vychází z etického kodexu ICF) 1) Filozofie koučinku

Příloha č. 1. Etický kodex Koučovacího centra ČSOB. Etický kodex ČSOB Koučovacího centra (vychází z etického kodexu ICF) 1) Filozofie koučinku Etický kodex Koučovacího centra ČSOB Příloha č. 1 Etický kodex ČSOB Koučovacího centra (vychází z etického kodexu ICF) 1) Filozofie koučinku Mezinárodní federace koučů (ICF) a ČSOB Koučovací centrum podporuje

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2/ 01/03/18 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Myšlení versus Směrnice?

Myšlení versus Směrnice? Myšlení versus Směrnice? Jak compliance nachází rovnováhu mezi hodnotami a pravidly. Mercedes-Benz Česká republika Marek Sixta Prezentace odráží osobní stanoviska prezentujícího a není oficiálně publikovaným

Více

Evropský sociální výzkum

Evropský sociální výzkum Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 Evropský sociální výzkum Doplňkový dotazník verze F-F2 A Listopad-prosinec 2002 Tazatel Kodér Děrovač Respondent

Více

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné.

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Často se mluví o předmanželské smlouvě. Většinou u celebrit. Ale méně častěji o tom, že manželství je smlouva uzavřená

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7 Obsah Předmluva................................................iii Řekli o autorovi a knize.................................... vii Úvod..................................................... 1 KAPITOLA

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Školní třída jako sociální skupina. Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010

Školní třída jako sociální skupina. Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010 Školní třída jako sociální skupina Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010 A: ŠKOLNÍ TŘÍDA JAKO SOCIÁLNÍ SKUPINA 1. Vztahová síť ve školní třídě 2. 3. Potřeby jednotlivce a potřeby

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní.

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní. Jsem dokonalý takový, jaký jsem. Odkládáme-li lásku k sobě samým na dobu, kdy budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme dokonalí právě tady a právě nyní. Nejsem ani příliš mnoho, ani příliš málo. Nikomu

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců Vážení zaměstnanci,vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci získat objektivní pohled naspokojenost zaměstnanců v naší společnosti a následně zlepšit pracovní podmínky.odpovědi, které uvedete jsou zcela

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Produkt sociální reklama 1 informační kampaň o společnosti nebo produktu. 2 výzva k pomoci. 3 edukace o problému a jeho možném řešení

Produkt sociální reklama 1 informační kampaň o společnosti nebo produktu. 2 výzva k pomoci. 3 edukace o problému a jeho možném řešení Příloha č. 3 Kódovací klíč oba typy reklam A. Námět I. Produkt komerční reklama 1 pochutiny 2 jogurt 3 telefonní a internetové služby 4 úklid a domácnost 5 pivo 6 finanční produkt 7 léky 8 prodejní řetězce

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s.

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1 Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád upravuje činnost a organizaci spolku Setkání já a ty, z.s. (dále jen spolek). 2. ČINNOST SPOLKU Aktivity spolku vycházejí

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Jaro 2013 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU dětem, konec zimy se blíží. Neklamným důkazem tohoto tvrzení jsou tzv. poslové jara. Právě jejich hnízdění nám připomíná naši lidskou

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Bezbariérové vzdělávání

Bezbariérové vzdělávání INSPO 2008 8. 3. 2008 Bezbariérové vzdělávání aneb přednosti a meze e-learningu pro studující se zdravotním postižením SVŠES, Lindnerova 575/1, Praha 8 Vznik kurzů Kurzy vznikly v rámci projektu spolufinancovaného

Více

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru Lektoři: Ing. Drahomíra Rancová, Gymnázium Rokycany Petra Váchová, PedF Plzeň Z lat. movere = hýbati se: souhrn hybných činitelů, které vedou

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více