J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO -JUNDROV ROČNÍK 12/ Č.5 / Vaše starostka Ing. Jitka Tvarůžková, CSc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO -JUNDROV ROČNÍK 12/ Č.5 / 2002. Vaše starostka Ing. Jitka Tvarůžková, CSc."

Transkript

1 ROČNÍK 12/ Č.5 / 2002 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO -JUNDROV Milí jundrovští občané, tak jsme se po čtyřech letech opět sešli u voleb. Zanadávali si, vyměnili si vzájemné názory a především volili. Pochopitelně nám šlo hlavně o volby do jundrovského zastupitelstva. A přišli jsme v nadprůměrném počtu. Mnozí z Vás již první den po volbách zjišťovali výsledky na úřední tabuli a typovali podobu budoucího jundrovského vedení. Poprvé v Jundrově zvítězili v značné převaze nezávislí. To se také obrazilo ve složení Rady. Již po třetí jsem od Vás získala největší počet hlasů, což mě maximálně zavazuje a já Vám tímto děkuji za projevenou důvěru. Je to ale Pyrrhovo vítězství. Když jsem před osmi lety jako starostka zdejší úřední zdi opouštěla, předávala jsem téměř půl milionový přebytek jako vklad pro připravenou rekonstrukci Pivoňkovy ulice. A teď, když se do úřadu vracím, tatáž pokladna zeje prázdnotou a co navíc, je třeba zaplatit faktury za více než milion korun. Bylo zahájeno několik velkých akcí jako je například komunikace a terénní úpravy v lokalitě ul. Březová, rekonstrukce bazénu v ZŠ. Bývalý pan starosta se snažil narůstající deficit řešit redukcí pracovníků úřadu. Otázkou je, zda snížení počtu úředníků bylo v tomto případě na místě a zda se nejednalo spíše o důstojný odchod dlouholetých a především plně kvalifikovaných pracovníků. Nastal tak podstav správních zaměstnanců, zajišťujících chod úřadu, a nadstav externích pracovníků, jejichž ohodnocení pokladnu ještě více zatěžuje. Mám-li zkonsolidovat úřad a znovu obnovit jeho služby, je mojí snahou iniciovat návrat bývalých, školených pracovníků tak, abyste nemuseli třeba kvůli ověřování podpisu cestovat do jiné městské části. Mám také v úmyslu od Nového roku prodloužit pracovní dobu úřadu až do šesté hodiny večerní, aby ti zaměstnanější z Vás nedoběhli na úřad v poslední minutě. Bohužel, přebírám Jundrov ve finančním deficitu. Není to jen můj názor, ale výsledek provedeného odborného auditu. Poslední léta byly příjmy optimisticky nadhodnocovány a výdaje stoprocentně plněny. Nebo-li bylo vydáváno více peněz, než jundrovská pokladna dovolovala. Smiřme se s tím, že se budeme muset v příštím roce ve výdajích uskrovnit a vzniklý dluh vyrovnat. Naší snahou bude dokončit všechny rozdělané akce, aby co nejméně znepříjemňovaly život nám všem. Na tom, jak bude Jundrov vypadat, se podílíme všichni. A tak Vás prosím, nenadávejte v hospodách a samoobsluhách, jak to vedeme, ale pokud máte připomínky, stížnosti a přání, jsem pro Vás na telefonu Nechcete-li se mnou mluvit přímo, využijte naši schránku na jundrovské radnici. Držme si palce, Jundrováci, ať to všechno zvládneme s co nejmenšími problémy a ať se nám všem v Jundrově žije spokojeně. Přeji Vám krásné Vánoce a nový rok plný štěstí a splněných přání. Vaše starostka Ing. Jitka Tvarůžková, CSc. Zleva: Ing. Miroslav Kolář, Michal Chládek, PaedDr. Jan Bartoš, Ing. Jitka Tvarůžková, CSc, Ivan Dubský Převzali jsme radnici Volební a povolební mánie se pomalu ztrácí v minulosti. Občané, kteří přišli k volebním urnám, vyjádřili svoji vůli a zvolili si nové zastupitele. Začala se psát nová kapitola v dějinách jundrovské radnice. Výsledky voleb všichni znají. A ještě jednou si je mohou připomenout v navazujícím textu. Vlastně vzpomínky na volby logicky prolínají celý povolební Jundrovský zpravodaj. Nové zastupitelstvo v Jundrově na svém prvním - ustavujícím zasedání zvolilo nového starostu a další čtyři radní. Zastoupení v radě MČ v podstatě kopíruje výsledky voleb a skladbu vládnoucí" koalice. Nebylo by korektní, kdybychom psali o nějakém překvapení či vyzdvihovali mimořádnou jednotnost letošní velké koalice. Vše bylo předem důkladně projednáno a připraveno. S respektováním přání velké většiny jundrovských voličů, kteří dali svoje hlasy právě těm stranám či nestranám, které se v koalici spojily a jejichž názor nás zavazoval: zabezpečit radikální změny na jundrovské radnici. Co navíc, zabezpečit je v široké koalici co největšího počtu zastupitelů, nikoliv v křehké koalici s jedním rozhodujícím hlasem, jak bývalo v minulosti na jundrovské radnici zvykem. Brzy tento záměr začal dostávat konkrétní podobu a čím dál více odhaloval důvody potřeby těchto změn a utvrzoval o jejich správnosti. Alespoň z pohledu většinové koalice zastupitelů. Radnici jsme převzali , dva dny po ustavujícím jednání zastupitelstva. A začali jsme si uvědomovat, proč současná opozice, soustředěná kolem osoby bývalého starosty, tolik přesvědčovala v povolebních vyjednáváních o nutnosti zabezpečení kontinuity práce na radnici znovuzvolením bývalého starosty. Plně jsme pochopili skutečnost, že o hlavních činnostech na radnici měl přehled především a pouze starosta. Nejsme takoví idealisté, abychom si mysleli, že při převzetí radnice kdy došlo také k tak zásadní personální změně, nenastaly obdobné problémy. Ale tady se vyskytly skutečnosti, které překvapily i členy minulého zastupitelstva, byť byli na straně opozice a k mnohým záležitostem neměli dříve prakticky přístup. Převzetí radnice by zřejmě nebylo ani tak velkým problémem, kdyby byl úřad plně funkční, kdyby základní činnosti byly zabezpečovány zaměstnanci úřadu v plném rozsahu a podle schválených plánů a zásad. Noví radní by se mohli od počátku věnovat těm záležitostem, které jim v tomto povolebním období náleží - tedy rozvážné formulaci programového prohlášení. Bohužel, současná situace na jundrovské radnici stanovila jiné priority. Časový prostor, který byl výrazně nepříznivě ovlivněn termínem voleb, neumožňoval některá rozhodnutí odpovědně zabezpečit

2 v požadovaných termínech. Stávající situace v hospodaření si vyžaduje důkladné prověření především záležitostí s vazbou na finanční plán. Ze zákona je samospráva vrcholným orgánem obce v rozhodování o jejich financích. Proto rada nepotvrdila návrh rozpočtu na rok 2003, který na poslední chvíli zpracovala vedoucí finančního odboru ÚMČ, a nebude jej v této podobě předkládat zastupitelstvu ke schválení. Rada si nemůže dovolit předložit návrh, o kterém předem ví, že je nutné jej v dohledné době zásadně změnit či upravit. Ke schválení jej předloží až po posouzení finančním výborem a po podrobném prostudování. Do té doby bude radnice hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Bylo by neodpovědné rozhodovat o rozpočtu v okamžiku, kdy není znám aktuální výhled plnění plánu do konce letošního roku, z něhož je nutné vyjít při sestavení plánu následujícího, když finanční odbor nemá informace o tom, jaké akce jsou nasmlouvány, které z nich budou letos ještě vyfakturovány. Některé akce již byly ukončeny, avšak bez smluvního zajištění, které se vyřizuje až dodatečně. U dvou stavebních akcí (škola Jasanová - rekonstrukce bazénu a úpravy na ul. Březové) dokonce chybí finanční prostředky na jejich pokrytí, přestože jsou již dokončeny. A nejde o malé částky. Bezmála 1,5 milionů korun. Společně s dalšími drobnějšími problémy a určitým organizačním chaosem to jsou závažné záležitosti, které je nutno přednostně zajistit a vyřídit a to i na úkor včasnosti záležitostí jiných. S tím souvisí opoždění celé řady jinak zcela rutinních akcí: termín převzetí 1. etapy rekonstrukce ve škole na Jasanové (dnes již převzaté), prodloužení platebního kalendáře do příštího roku, ale i vydání tohoto zpravodaje. Podivné hospodaření na radnici potvrdily i závěry z interního auditu magistrátu, který byl v uplynulých dnech proveden. Červená čísla (tj. minusové hodnoty) u součtů hospodářských bilancí, pohybující se v několikamilionových částkách, to potvrzují. Bude na těch zastupitelích, kteří činnost na radnici řídili v minulém období, aby podali k těmto kostlivcům přesvědčivý komentář. Aby vysvětlili vznik těchto červených čísel. Aby vysvětlili, proč nejsou peníze na větší opravy či rekonstrukce bytového fondu, spravovaného městskou částí (obecní byty), když jejich nájemníci do těchto fondů placením nájemného přispívají. Proč není razantně řešen problém neplatičů v některých bytech. Proč není plněna ve všech svých ustanoveních mandátní smlouva uzavřená se správcem těchto bytů. Těch proč je spousta - menších či větších. A bez ohledu na ně teď bude tlačit ÚMČ před sebou káru naloženou minulými dluhy a snažit se je pomalu odsypávat. Již byla jmenována nová tajemnice úřadu, která se plně svojí funkce ujme v průběhu 1. čtvrtletí roku Obsazení funkce tajemníka úřadu, který byl starostou v minulém období účelově bez náhrady odvolán, je pro zachování chodu úřadu nezbytné. Dosud činnost tajemníka zabezpečoval - starosta. V rozporu se statutem města Brna, který neexistenci tajemníka - v podstatě ředitele úřadu městské části - nepřipouští. Bylo zajisté velice obětavé od starosty převzít i roli mzdové účetní a provádět mzdovou agendu. Je zbytečné to dále komentovat. Teď je na nové radě, aby všechny tyto problémy začala řešit. Proto rada MČ v současné době zasedá každý týden, aby je zodpovědně vyřešila. A společně s nimi řeší i další drobnější i závažnější oprávněné požadavky a podněty jundrovských občanů, požadavky magistrátu i jiných subjektů, které se neustále na radnici sypou. Je připraveno přehodnocení některých pracovních náplní i zařazení pracovníků úřadu. Některé agendy, které z důvodu organizačních opatření, prováděných v minulosti, nebyly zajišťovány, budou vráceny do náplní zaměstnanců úřadu. Prostě budou provedena taková opatření, aby se úřad stal plně funkčním a aby starostka měla větší prostor na řízení rozhodnutí zásadních, politických, aby měla větší prostor na reprezentaci, aby mohla plnohodnotně a důstojně vykonávat funkci skutečné starostky Jundrova. Svoji činnost zahájily komise rady, které bylo nutno přednostně ustavit - bytová a stavební. V nejbližší době zahájí činnost i další komise - školská, bezpečnostní, sociální atd. A po schválení zastupitelstvem budou funkční i oba výbory - finanční a kontrolní. Předseda výboru finančního, zvolený na ustavujícím zasedání, již začal spolupracovat při sestavování rozpočtu MČ, aby období rozpočtového provizoria bylo co nejkratší. Prioritou je zavedení takové organizace práce, aby radnice fungovala tak jak má. Aby byly všechny činnosti zabezpečovány konkrétními pracovníky s konkrétní odpovědností. Období one man show na jundrovské radnici skončilo. Nastupuje období týmové spolupráce široké koalice, do které budou zapojeni všichni zastupitelé a zaměstnanci úřadu podle svých funkcí a podle svých odpovědností. Vážení spoluobčané, budeme se snažit, abychom důvěru, kterou jste nám dali, nezklamali. V tomto hektickém období bychom Vás chtěli požádat o určitou shovívavost a trpělivost při řešení Vámi přednesených požadavků a podnětů. Věříme, že po najetí našeho rozjíždějícího se vlaku do nových kolejí se vše stabilizuje. Přejeme Vám, vážení jundrovští spoluobčané, dobré zdraví, spoustu krásných chvilek o Vánocích, v příštím roce klid, pohodu a úspěchy osobní i pracovní. Za Radu MČ Jundrov Miroslav Kolář, místostarosta Volby do zastupitelstev v obcích Do 15 členného zastupitelstva městské části Brno Jundrov kandidovalo 7 subjektu po 15ti kandidátech. Voliči měli možnost výběru z nabídky 105 kandidátů. Na základě výsledků voleb získali členství v Zastupitelstvu městské části tito spoluobčané: LEGENDA K TABULCE: Poř. číslo = pořadové číslo na kandidátce (strany či sdružení) Navrh. strana NK= nezávislí kandidáti NPM = nestraníci pro Moravu, SNK = sdružení nezávislých kandidátů. Politická přísl. (kandidátů) BEZPP= bez politické příslušnosti

3 Na prvém zasedání nově zvoleného zastupitelstva, které se konalo 19. listopadu 2002 bylo v souladu s ustanovení zákona č. 128/2002 Sb.v platném znění, stanoven počet členů Rady MČ Brno-Jundrov na 5. Tajnou volbou byly obsazeny následující funkce: Z ÚŘADU ODPADY Harmonogram svozu komunálního odpadu během vánočních svátků na celém území města Brna (ve svozových oblastech SAKO Brno, a. s., A.S.A., spol. s r. o. a van Gansewinkel, a.s.): Týden od do týden Svozová oblast SAKO Brno, a. s. A.S.A., spol. s r. o. van Gansewinkel, a. s pondělí pondělní svoz pondělní svoz Štědrý den úterní svoz volno svátek vánoční středeční svoz úterní svoz svátek vánoční čtvrteční svoz středeční svoz pátek páteční svoz čtvrteční svoz sobota volno páteční svoz neděle volno volno Týden od do týden Svozová oblast SAKO Brno, a. s. van Gansewinkel, a. s. A.S.A., spol. s r. o pondělí pondělní svoz úterý Silvestr úterní svoz středa Nový rok volno čtvrtek středeční svoz pátek čtvrteční svoz sobota páteční svoz neděle volno V souvislosti s předpokládaným zvýšeným množstvím komunálního odpadu během vánočních svátků bude společnost SAKO Brno, a. s., i ostatní svozové společnosti ve svých oblastech řešit svoz v jednotlivých lokalitách operativně tak, aby nedocházelo k hromadění odpadů. Správa poplatku za sběr odpadu Tak to máme za sebou. Takto by bylo možné charakterizovat datum 9. prosince letošního roku. Nejedná se ani tak o realizaci rozhodnutí nové radnice, jako o doběh fatálního selhání Rady minulé. Jako jediná z 29 městských částí odmítla na své 60. schůzi (začátkem listopadu 2001), nabídku primátora města na převedení správy místního poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování Ing. Barbora Jůzová, referentka marketingu SAKO Brno, a. s komunálních odpadů na Magistrát města Brna. I když po určité době svůj názor postupně měnila v opačný, zůstalo holou skutečností, že Úřad měl o jednu pořádnou starost víc. Je třeba poznamenat, že všechny zbývající městské části využily centrálního servisu Magistrátu, včetně jeho financování, pro vedení této zcela nové agendy. Nově zřízený útvar Magistrátu vše nezbytné zařídil a nebylo třeba pořizovat speciální vybavení navyšovat početní stav úředníků radnic místních částí. Na druhé straně jundrovský Úřad musel tuto činnost, kterou snad bývalý starosta považuje do dneška za užitečnou, ze svých skromných prostředků hradit a vybrané peníze do haléře převést na Magistrát. Zajisté je možné učiniti si představu jak "snadno" se zúčtuje ,-Kč. Při složitostech metodického charakteru je zázrakem, že Úřad po dalším "zeštíhlení" ( reorganizaci se snížením na 11 pracovníků) nezkolaboval. Poslední vybraná splátka vybraných poplatků ve výši ,- Kč byla na MMB odeslána Od r.2003 budou občané z Jundrova poplatek za komunální odpad platit stejným způsobem jako všichni ostatní brňáci. Příslušnou osvětovou kampaň i výběr poplatku bude provádět již MMB a nikoliv Úřad městské části v Jundrově. ÚMČ Zimní údržba místních komunikací Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami. Zimní údržbu místních komunikací v MČ Brno-Jundrov bude provádět firma UPaS s.r.o. zastoupena panem Hotárkem. Na ZÁKOSu - základním komunikačním systému (trasy městské hromadné dopravy) provádí zimní údržbu Brněnské komunikace a.s., Renneská la. Rádi bychom upozornili na skutečnosti a povinnosti vyplývající z vyhlášky města Brna č. 16/1998 o schůdnosti místních komunikací: Závady ve schůdnosti se odstraňují u chodníků širších než 1,5m nejméně v šíři 1,5m a u chodníků užších v maximální šíři. Závady ve schůdnosti chodníků, které slouží chůzi a zároveň jako zastávka veřejné linkové dopravy, se odstraňují v celé šíři chodníku a délce 22m. Závady ve schůdnosti chodníků, pokud

4 vznikly náledím nebo sněhem se odstraňují odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrabáním zmrazků a posypem zdrsňujícími materiály. Sníh se ponechá v hromadách na kraji chodníku, přičemž je zakázáno sníh ukládat zejména do vozovky, na zastávku hromadné dopravy, ke stromům a keřům, ke stanovištím odpadních nádob, k místům odtoku povrchových vod, na mříže kanalizačních vpustí, na hrany chodníků v křižovatkách tam, kde by sníh znemožňoval bezpečné přecházení vozovek. Závada ve schůdnosti musí být odstraněna co nejdříve, nejpozději v 7hodin každý den. Dále bychom rádi upozornili na základní povinnosti uživatelů místních komunikací: přizpůsobit chůzi a jízdu komunikací, který je v zimním období obvyklý při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov apod.) při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem při přecházení komunikace používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem při přecházení komunikací použít k přechodu označený přechod pro chodce, na němž jsou zmírňovány závady ve schůdnosti v neposlední řadě správná volba vhodné obuvi. Některé úseky místních komunikací, na kterých se v zimním období neprovádí zimní údržba, budou označeny tabulemi. OŽP Trávníčková Nabídka posypu na zimní údržbu chodníků Rada městské části nabízí majitelům rodinných domků v Jundrově bezplatné dodání vhodného posypového materiálu na zajištění zimní údržby chodníků přiléhajících k jejich nemovitostem Zájemci o dodání potřebného množství ( kbelíků ) mají možnost podat objednávku ( tel.č , , ,)na Úřadu městské části nejpozději do Oznámení přesného termínu rozvozu písku bude zveřejněno ve vývěskách. OŽP Trávníčková Upozornûní! vlastníkům a uživatelům nemovitostí k odstraňování a oklešťování stromoví, ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz energetických zařízení ve správě JME, a.s. Oznamujeme Vám, že v měsíci lednu, únoru a březnu budou provádět pracovníci Jihomoravské energetiky, a.s. v katastru Vaší obce pravidelnou kontrolu energetických zařízení v naší správě z pohledu případných porostů, ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení. Podle zákona č. 458/2000 Sb. má dodavatel el.energie právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, provozem, opravami a údržbou rozvodných zařízení, dále odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz rozvodných zařízení v případech, kdy tak po předchozím upozornění neučinil vlastník či uživatel sám. Tuto naši výzvu považujeme prosím za upozornění tohoto zákona. Žádáme proto všechny majitele a uživatele nemovitostí o okleštění nebo odstranění stromoví v měsících listopadu a prosinci, způsobem uvedeným v přiložené výzvě s tím, že v následujících měsících mohou být prováděny ty ořezy, pro které je třeba vedení vypnout. O termínu vypnutí vedení je možno se dohodnout s pracovníky naší společnosti, informace poskytneme i na telefonu Věříme, že pochopíte důležitost provedení výše zmíněných opatření pro zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie a předem děkujeme za spolupráci. Jihomoravská energetika a.s. Výsadba stromů V měsíci listopadu bylo na ulici Jasanová v podélném pásu zeleně vysázeno deset stromů jasanu úzkokorunního (Fraxinus angustifolia Raywood ). Jedná se o dřevinu snášející sucho v podzimním období upoutá pozornost atraktivním červeným zabarvením. Dorůstá výšky cca 12m. Rostlinný a pomocný materiál byl hrazen z finančních prostředků městské části a veškeré přípravné práce a vlastní výsadbu provedl pan ing. Marek Holán bez nároku na finanční odměnu. Za pomoc a dobře odvedenou práci d ě k u j e m e! SDĚLENÍ OŽP Trávníčková Městské hygienické stanice na Masné ulici v Brně. Protože došlo ke změně struktury hygienické služby, převezme od 1. ledna 2003 náplň dosud zajišťovanou laboratořemi Městské hygienické stanice na Masné ulici v Brně chemické analýzy vod a ovzduší, měření fyzikálních faktorů prostředí (mikroklima,hluk), mikrobiologické a genotoxické vyšetření zdravotní ústav v Brně. Tyto činnosti budou i nadále probíhat na dosavadním pracovišti na ulici Masná 3a. Ivana Havlénová Z RADY 1. schůze RMČ schválila : Termín 1. řádného zasedání ZMČ na čtvrtek 19. prosince 2002 v hod Zřízení a postupné obsazení komisí pracujících v oblastech: školství a tělovýchovy, sociální a zdravotní, bytové, bezpečnosti a životního prostředí, stavební a dopravní. Návrhy odměn neuvolněným členům ZMČ. RMČ pověřila: Starostku MČ výběrem tajemníka úřadu. Vstupním jednáním ve věci správy bytových domů firmou Ager. Ing. B. Holčáka vedoucím redaktorem zpravodaje Jundrov a internetové prezentace Jundrova Pana I. Dubského zajištěním vánočního stromu před radnicí. 2. schůze RMČ schválila : Návrhy na členy komisí bytové a stavební a redakční rady zpravodaje MČ. - 3 členná komise bytová - předseda: J. Valeš - 5 členná komise stavební - předseda: Michal Chládek - 5 členná povodňové komise - předseda: Ing. Jitka Tvarůžková - 7 členná redakční rada zpravodaje Ing. Bohumil Holčák - šéfredaktor, členové RMČ, sl. Lenka Šejnová Garance členů rady MČ za oblasti činností: - vnitřní věci zabezpečuje pí. Marta Trávníčková - garant Ing. M. Kolář - CO zabezpečuje pí. B. Havelková - garant Ing. M. Kolář - požární ochranu zabezpečuje pí. B. Havelková - garant I. Dubský - sociální a zdravotní oblast zabezpečuje pí. H. Sedláčková garant PaedDr. Bartoš Pořádání vánočního koncertu ve spolupráci s agenturou Mr. Magic v prostorách kina Svratka s bezplatným propůjčením kinosálu. Převedení agendy zpracování mezd a odměn pro zaměstnance a zastupitele MČ na ÚMČ Brno Žabovřesky od Vyhodnocení nabídek na nového správce počítačové sítě před ÚMČ. Bezplatné poskytnutí posypového materiálu obyvatelům Jundrova. Náklady na 1 nákladní vozidlo písku činí cca 3.000,-Kč. RMČ vzala na vědomí: Změnu výměry části p.č. 1533/1 z původních 495 m 2 na 320 m 2.RMČ nesouhlasí se snížením výše nájemného na uvedených parcelách. Požadavek tajemníka MMB Ing. Loutockého ke zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol Statutárního města Brna v MČ Jundrov za r Návrh rozpočtu na r z MMB a pověřila vedoucí OFS pí. Hamplovou přípravou návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na r Žádost MŠ Dubová o zápis do obchodního rejstříku. Závady na objektu MŠ Rozmarýnová 3 Zprávu o provedeném auditu a akceptuje doporučení auditu zrušit VHČ, provozování kina a převést hospodaření spojené s provozem kina Svratka do běžného rozpočtu hlavních činností MČ. 3. schůze RMČ schválila : Základní obsahové schéma 5. čísla Zpravodaje s předpokládaným termínem vydání 16. resp. 17.prosince.

5 Financování městské části podle rozpočtového provizoria do vyjasnění deficitu hospodaření za rok Závěry stavební komise ve všech projednávaných bodech. RMČ vzala na vědomí: Skutečnosti smlouvy uzavřené mezi Ing Valkounem a MČ Jundrov ve věci pronájmu pozemku s tím, že uzavřenou smlouvu nebude měnit. Stížnosti ke staveništi po provedené rekonstrukci vozovky a osvětlení na ulici Březová. RMČ zamítla: Žádost o pronájem stání před bytovým domem Sosnová 2. Žádost o pronájem pozemku č.k. 1227/0 Jundrov Tyršovo návrší. Žádost o odprodej pozemku o rozloze 224 m2 manželům Žákovým. 4. schůze RMČ schválila : Změnu organizační struktury ÚMČ s navýšením počtu pracovníků ÚMČ o 1 na celkový počet 12. Přesun pracovnice kanceláře starosty do přímé podřízenosti tajemníka ÚMČ, přesun pracovnice OFS - poplatky - do přímé podřízenosti tajemníka ÚMČ a zařazení finanční účetní do OFS. Rozšíření Statutu sociálního fondu MČ Brno-Jundrov o uvolněné členy Zastupitelstva MČ zařazené do ÚMČ Brno -Jundrov. Návrh na změnu bankovního ústavu a pověřila starostku MČ společně s vedoucí OFS k jednání s vedením pobočky Volksbank CZ v této záležitosti. Zvýšený dohled na dodávku služeb zimní údržby v oblasti ul. Dubová. Vyúčtování zálohy ne teplo ve bytě Dubová 2 v poměrné výši odpovídající úhradám nájemníků v bytech obdobné velikosti. Výzvu firmě Ager ke zdokladování postupů, které dle mandátní smlouvy uplatnila vůči neplatičům nájemného. V návaznosti budou přijata další opatření k zamezení dalšího nárůstu těchto dluhů a vymáhání pohledávek. RMČ zamítla: S odkazem na platnou nájemní smlouvu a v souladu se stanoviskem ÚHA MMB, žádost o odkoupení pozemku p.č. 469/0 k.ú. Jundrov. RMČ vzala na vědomí: Jmenování tajemníka ÚMČ pí. Ivy Poláčkové tajemnicí ÚMČ s termínem nástupu od RMČ doporučuje ZMČ schválit: Aktualizovanou podobu rozpočtu MČ Brno - Jundrov na rok 2003 POLICIE Zpráva Městské policie Za 3. čtvrtletí roku 2002 v MČ Brno Jundrov řešili strážníci MP Brno Tábor celkem 262 přestupků. Za spáchané přestupky byly uděleny blokové pokuty v celkové výši 4.700,-Kč. V dopravě bylo za uplynulé čtvrtletí spácháno 100 přestupků z toho 12 bylo vyřešeno blokovými pokutami v celkové výši 1.900,- Kč. Domluvou bylo vyřešeno 26 přestupků a 62 přestupků bylo pro nepřítomnost řidiče řešeno předvoláním. Z ostatních přestupků řešených strážníky MP uvádíme: 72 neoprávněně založených černých skládek, 14 nepovolených záborů a vraků vozidel, 16 zničených či poškozených veřejných zařízení vč. dopravních značek. Další přestupky se týkaly porušení vyhlášky 10/2001 venčení psů a pálení odpadu mimo vyhrazené dny a hodiny. 9x strážníci řešili rušení nočního klidu a 4x veřejné pohoršení. Za tyto uvedené přestupky byly uděleny blokové pokuty v celkové výši 2.800,- Kč. Z dalších případů, které strážníci řešili, uvádíme: drobnou krádež, 2 podnapilé osoby, 2 nálezy osobních dokladů a zadržení pachatele trestného činu v zahrádkách pod ul. Veslařskou. SPOLEČENSKÁ KRONIKA Sbírky organizované Charitou Brno: ODĚVY, PRÁDLO pro kojence, děti i dospělé (nemusí být tříděné) OBUV - JEN NOVOU!!! LOŽNÍ PRÁDLO, PŘIKRÝVKY, DEKY, SPACÍ PYTLE, STANY DOMÁCÍ POTŘEBY (vybavení domácnosti: nádobí, příbory, utěrky...) HYGIENICKÉ A TOALETNÍ POTŘEBY: mýdla, kartáče, šampóny, žínky, zubní pasty a kartáčky, holicí strojky a mýdla, hřebeny, ručníky, toaletní papír... PRACÍ PROSTŘEDKY ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY: obvazový materiál, dezinfekční prostředky, vitamínové přípravky, NE LÉKY!!! POTŘEBY PRO ZÁJMOVOU ČINNOST: jehly, háčky, pletací dráty, nitě, bavlnky, zbytky příze, vlny, látky... ŠKOLNÍ POTŘEBY: tužky, pera, pastelky, barvy, štětce, sešity, bloky, čtvrtky, papíry, tašky, omalovánky, penály, pravítka, kružítka... HRAČKY, HRY, HUDEBNÍ NÁSTROJE, SPOR- TOVNÍ POTŘEBY (nerozbité, funkční) OPTICKÉ BRÝLE (i poškozené) OPTICKÁ SKLA, LUPY POHLEDNICE, POŠTOVNÍ ZNÁMKY i použité KNIHY naučné i beletrii, učebnice, slovníky, knihy v češtině i v cizích jazycích TRVANLIVÉ POTRAVINY cukr, mouka, luštěniny, rýže, těstoviny, čaj, káva, kakao, sušené mléko... Prosíme, abyste darované věci přinesli v určeném čase zabalené do pytlů, krabic, nebo tašek. Vámi darované věci vozíme do Střediska křesťanské sociální pomoci v Broumově. Zde se vše ve chráněné dílně, kde pracují zdravotně postižení spoluobčané, třídí, opravuje, balí a podle konkrétních požadavků expeduje. Středisko pravidelně zásobuje v České republice uprchlické tábory, centra pro bezdomovce, ústavy sociální péče, dětské domovy, pěstounské rodiny, ženy samoživitelky, důchodce, nezaměstnané, imigranty, rodiny s příjmy pod sociálním minimem. Z Broumova šlo mnoho tun materiální pomoci do Arménie, Karabachu, Rumunska, Iránu, Bangladéše, na Ukrajinu, do Ruska, Ghany, Peru a především do Chorvatska, Bosny, Hercegoviny, Slovinska a Kosova. Tuto sbírku pravidelně opakujeme na konci měsíce v určený pátek a sobotu do vagonu na nádraží ČD vedle 5. nástupiště. Aktuální termíny sběrů pro Charitu Brno: 24. a 25. ledna a 22. února a 22. března a 26. dubna a 24. května a 21. června 2003 pátek od hod., sobota od 9-12 hod. Finanční pomoc můžete poskytnout také přímo na účet: Čs. spořitelna, a.s. Trutnov pobočka Broumov č.ú /0800 variab. symbol DAR Bližší informace: pí Halámková tel.č pí Keprtová tel.č KLUB SENIORŮ V ichni ãlenové klubu seniorû Brno- Jundrov se pfiipojují k blahopfiání sv m ãlenkám, které se narodily v mûsíci prosinci a pfiejí jim pevné zdraví, hodnû tûstí a spokojenosti do dal ích let. Jsou to: Blanka Bulvová BoÏena Hanu ová Dagmar Kratochvílová Franti ka Bláhová Hana Racková Hedvika Macková Marie Bílá Marie Kopeãná Miloslava Pl ková Vûra Malá Vlasta BlahoÀovská K pfiání v eho nejlep ího se pfiipojuje kdûtem i redakce zpravodaje.

6 Dne 26. prosince oslaví také svoje 60. narozeniny Janička Barošová, která je nyní v domově. Ráda chodila do našeho klubu se svojí maminkou, ráda a pěkně zpívala a znala všechny koledy. Přejeme ji také hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Podûkování Ve čtvrtek 12. prosince se uskutečnilo tradiční slavnostní předvánoční setkání členů jundrovského klubu seniorů s představiteli městské části Jundrov. Tentokráte se ho zúčastnila nově zvolená starostka paní Ing. Jitka Tvarůžková, vedoucí sociálního odboru paní Sedláčková a předseda sociální komise pan Jan krupička. O slavnostní atmosféru se přičinily děti z mateřské školy na Dubové ulici, které pod vedením svých učitelek zahrály na flétničky a zazpívaly koledy. Paní starostka nás ubezpečila, že nám městská část umožní další krásné zájezdy po krásách naší vlasti. Paní Sedláčková poděkovala sestře B. Štouračové za obětavé 5 leté vedení klubu a popřála jí hodně zdraví do dalších let. Sestra Štouračová představila svou nástupkyni, sestru Marii Táborskou, která povede klub, který oslaví 26. února 2003, 18 roků od svého založení na schůzi Československého červeného kříže. Ustavující schůze, která se tehdy konala v místnosti "Agitačního střediska" na Nálepkově ulici se zúčastnilo 250 členů ČČK! Nyní slouží zase svému původnímu určení: samoobsluha "Zlatá hvězda". Před válkou tam byla totiž prodejna družstva "Vzájemnost Včela". A protože troška historie nikoho nezabije, jak se zpívá ve známe písničce Jiřího Suchého: 23. června 1993 byl otevřen nově zbudovaný Klub důchodců na ulici Nálepkově čís. 47. Takže příští rok už to bude 10 roků!! B.Š a M.T REDAKâNÍ PO TA Stalo se jiï tradicí, Ïe jundrovské námûstíãko rok co rok zdobívá od zaãátku prosince vánoãní strom. Majestátní svou velikostí, nazdoben a osvûtlen rozehfieje plamínky netrpûlivosti a úïasu v oãiãkách dûtí a zpûsobuje vrásky leckterému dospûlákovi, jenï nevychází z údivu nad tím, jak rychle se ten rok zase pfiehoupl a jak málo ãasu zb vá do tûdrého veãera. Zvlá tû, nemáte-li pohromadû v echny dárky, umytá okna, vygruntovanou domácnost a napeãené cukroví. Vánoãní strom se stal za ta léta v Jundrovû nepostradateln m. S jeho vztyãením zaãínalo období adventní atmosféry, oãekávání, vánoãního shonu i pohody. S jeho pádem ãas nejkrásnûj ích svátkû v roce konãil. Bez jeho pfiítomnosti si málokdo z JundrovákÛ dokázal ãas sváteãní pfiedstavit. A pfiece. Letos je tomu jinak. Prosinec se pfiehoupl pfies svou první mrazivou dekádu a jundrovského stromu není. V oãích lidí ãteme otázky. Proã, co se stalo? Inu, váïení a milí Jundrováci, buìte trpûliví. Jásejte a radujte se vánoãní strom na na em námûstíãku nebude chybût ani letos. Jen jsme chtûli u etfiit jeden vzácn stromov Ïivot. Naã kácet vzrostl a zdrav smrk nûkde v lesích, kdyï za jedním z mála jundrovsk ch panelákû uï hezkou fiádku let roste mohutn a zdrav jehliãnan, jeï za svou v ku zaplatí bohuïel Ïivotem, a to bez ohledu na to, jsou-li vánoce ãi nejsou. Pfiíli zvûdavû totiï nakukuje do oken pokojû a pokojíkû a nepou tí do nich teplé a svûtlo pfiiná ející slunce. A protoïe lidské tvorstvo má na kdeco komisi, aby posoudila a rozhodla tohle a támhle, musí i tuhle u lechtilou smrt schválit lidská komise. Ta se nám v ak trochu pozdrïela snad pfiece jen váhala pfiik vnout na skon tak ztepilého a zdravého stromového mladíka. TakÏe se nebojte, lidiãky jundrovsk, na e námûstí i letos svûj strom mít bude. A vy taky. Zkuste se u nûj alespoà na chvíli zastavit a na jeho poslední cestu mu vtisknout otisk své dlanû do kûry kmene a po eptat svá pfiání do jeho vûtví. Jsou pfiece Vánoce. Lenka Poděkování Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří nám přispěli do tomboly na martinskou zábavu, která se konala dne : Drogerie K+K pí Krupičková Drogerie + Trafika pí Šrámková Chovatelské potřeby RENO Riedlovi Lékárna Atlas Modelové pletení DANA pí Košková Obchod pí Šmahelová Potraviny Brněnka pí Špičáková Rehabilitace pí Koukalová Velkoobchod Valešovi Zelenina Pokorný Jundrovská chasa děkuje! kulturní centrum SVRATKA Kino svratka, Brno Jundrov, Veslařská 56, tel.: Program kina leden út žen, Francie, od 12-ti let 8.1. st žen, Francie, od 12-ti let 9.1. čt Hollywood v koncích, USA,od 15-ti let (komedie W. Allen) pá Hollywood v koncích, USA,od 15-ti let so Hollywood v koncích, USA,od 15-ti let so Pásmo pohádek pro nejmenší (Cvrček a housličky, Cvrček a bombardon, Cvrček a slepice, Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu, Cvrček a basa, Cvrček a pavouk, Jak štěňátko dostalo chuť na med, Cvrček a stroj, Cvrček a pila, Jak štěňátko chtělo malé pejsky, Příhody brouka Pytlíka) út Brak, ČR, příst st Brak, ČR, příst čt Brak, ČR, příst pá Blafuj jako Beckham, USA/VB/SRN,od 12-ti let komedie so Blafuj jako Beckham, USA/VB/SRN,od 12-ti let komedie so Pásmo pohádek pro nejmenší (Devět kuřátek, Zatoulaná ovečka, Cvrček a slepice, Sametka, Krakonoš a správce, Markvart, Pat a Mat Dveře) út Psí dny, Rakousko, od 18-ti let psycholog. drama st Psí dny, Rakousko, od 18-ti let psycholog. drama čt Charlotte Gray, VB, od 15-ti let válečné drama pá Charlotte Gray, VB, od 15-ti let válečné drama so Charlotte Gray, VB, od 15-ti let válečné drama so Doba ledová, USA/N.Zéland, dabing, rodinný, animovaný ne Doba ledová, USA/N.Zéland, dabing, rodinný, animovaný st Erasmus a spol., Fr/Šp.,od 12-ti let, komedie čt Erasmus a spol., Fr/Šp.,od 12-ti let, komedie pá Baraka:odysea Země, USA, umělecký dokument 1.2. so Baraka:odysea Země, USA, umělecký dokument 2.2. ne Baraka:odysea Země, USA, umělecký dokument KULTURNÍ CENTRUM SVRATKA ne O líném Honzovi, tříhlavém drakovi a povidlových buchtách Divadlo PODIV Brno

7 Obãanské sdruïení ARCUS onko lymfocentrum BRNO V stavní 17/ Brno SluÏby na eho centra jsou urãeny v em pacientûm s nádorov m onemocnûním a jejich rodinn m pfiíslu - níkûm, ale i jejich znám m bez ohledu na místo bydli tû. Dvefie jsou otevfieny kaïdému kdo má potfiebu informovat se nebo pomáhat, protoïe nikdy nevíme, kdy se ocitneme na druhé stranû pomyslného mostu. Na e pomoc usnadàuje pacientûm zvládnout situaci v dobû diagnostikování onemocnûní, i v dobû léãby, a tím pozitivnû ovlivàovat dûsledky onkologické léãby i její celkov v sledek. Pomoc nabízíme formou poraden: sociální, právní, psychologické a dvoudenních pfiedná kov ch cyklû pro pacienty, rodinné pfiíslu níky i ostatní zájemce. Najdete nás na adrese: V stavní 17/19 pfiízemí Pondûlí pátek 9:00 15:00 hod. Telefon: , Ozvûte se, jsme tu pro Vás! V echny sluïby jsou poskytovány zdarma. Poradenská ãinnost pro problematiku závislostí. Na e poradna je zásadnû ANONYMNÍ a BEZPLATNÁ. Pracovní doba: Po Pá: ( po domluvû lze domluvit schûzku i jindy ) Adresa: Vevefií 17, Brno, Telefon: , poradenství je urãeno pro fie ení závislosti na návykov ch látkách a pomoc pfii následné resocializaci; poradenství a pomoc rodinám ohroïen ch alkoholismem nûkterého z ãlenû rodiny; anonymní linka dûvûry (Po Pá: ); organizace svépomocn ch a doléãovan ch skupin pro obãany odléãené nebo abstinující od návykov ch látek manïelky (manïele) alkoholikû osamûlé Ïeny a matky Pomoc a poradna pro star í a osamûlé spoluobãany V eobecné sociální poradenství INZERCE Zastupitelé zvolení za kandidátku Sdružení nezávislých děkují tímto všem, kteří je podpořili a slibují, že se vynasnaží v maximální míře realizovat svůj volební program. KULTURA Brnûn tí umûlci a zpûvaãka MAGDA KLOBOUâKOVÁ podpofií opût sv mi dvûma vánoãními koncerty humanitární akci na nákup nezbytn ch lékû pro Hospic sv. Josefa v Rajhradû. âeská M E VÁNOâNÍ opût v katedrále na Petrovû v Brnû na BoÏí hod vánoãní. Dne v hod. v kostele sv. Michala na Dominikánském námûstí ( u Nové radnice ) probûhne adventní koncert na kterém vystoupí vynikající sopranistka, sólistka brnûnské opery Magda Klobouãková, kterou jsme nedávno mûli moïnost vidût v roli Lízy v klasické operetû F. Lehára Zemû úsmûvû v Janáãkovû divadle. Vstupné na tuto akci je dobrovolné. Na programu budou adventní písnû a skladby od J. S. Bacha a G. F. Handela. Dne v hod. probûhne jako tradiãnû v katedrále sv. Petra a Pavla v Brnû na Petrovû âeská m e vánoãní Hej mistfie" Jana Jakuba Ryby. Vstupenky na tento vánoãní koncert si mûïete jiï nyní zajistit v pfiedprodeji DONUM na Petrovû a KIC na Bûhounské. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA dfiíve se sídlem ÎiÏkova 3 se pfiestûhovala na ulici Horovu 77. Nové tel. ãíslo je Poskytované sluïby: stravování, osobní hygiena, praní prádla, udrïování domácnosti, jednoduché o etfiovatelské úkony, pobyt v domovince. Novinkou v tomto zafiízení je pfiechodn pobyt. V lûïkové ãásti peãovatelské sluïby mohou seniofii strávit aï 3 mûsíce v prûbûhu jednoho kalendáfiního roku. Podrobnûj í informace o umístûní na pfiechodn pobyt získáte na v e uvedeném tel. ã. Úfiední hodiny: hod. v pracovní dny. Pro poskytnutí peãovatelské sluïby je tfieba doporuãené lékafie a potvrzení o v i dûchodu.

8 Hledám pronájem chaty v Jundrovû. Tel: MALBY NÁTùRY ONDERKA LABUS & BLATN Hlavní 35, Brno-Komín Tel.: Pozvánka na 1. mimofiádné zasedání zastupitelstva mûstské ãásti Brno- Jundrov Dne 30. prosince 2002 v 18 hod. Na pofiadu jednání je návrh rozpoãtu mûstské ãásti na rok 2003 JÍZDNÍ KOLA LYÎE ROTOPEDY PRODEJ SERVIS DOPL KY 10. Vánoce na brněnské radnici pondûlí TRADIâNÍ P EDVÁNOâNÍ DEN OTEV EN CH DVE Í NA NOVÉ RADNICI JIÎ PODESÁTÉ JiÏ podesáté oïijí v pfied tûdroveãerní den historické sály brnûnské nové radnice zvlá tním ruchem. Nejmen í náv tûvníky, jejich rodiãe a prarodiãe ãekají ve Velkém snûmovním sále zábavné pofiady, pohádky a hudební vystoupení. Mohou také ve sváteãní atmosféfie nav tívit prostory, vût inou novû upravené, do kter ch v prûbûhu roku obãané nemají voln pfiístup. V KfiíÏové chodbû si mohou prohlédnout expozici betlémû, v stavu dûtsk ch prací ze soutûïe Policie âr nebo ze soutûïe Mûstské policie Brno Empík nadûluje. Instalována bude i modelová Ïeleznice a také reprezentativní kolekce ocenûn ch fotografií z fotosoutûïe projektu Brno mûsto uprostfied Evropy festival zábavy pod hrady pilberk a Vevefií a ohàostrojové pfiehlídky IGNIS BRUNENSIS. Program ve Velkém snûmovním sále bude zahájen v hodin. V prûbûhu dne se pfiedstaví Dûtsk slováck soubor Lipinka, herci Divadla Radost, Dûtské divadelní studio Lídy Trnkové, Gajdo i, Divadlo Polárka, klauni Kuk a Cuk, dûti ze Z Novomûstská s vystoupením aerobik. Pro malé náv tûvníky budou pfiipraveny také soutûïe a hry z Vánoãní nadílky âeského rozhlasu Brno nebo recitál skupiny Poutníci. Ve hodin pozdraví náv tûvníky primátor mûsta Brna Petr DuchoÀ a paní Chantal Poullain Polívková, prezidentka nadace Archa Chantal. Zábavn program bude v prostorách Nové radnice pokraãovat aï do hodin. Po cel den budou mít dospûlí i dûti pfiíleïitost pfienést si domû pravé Betlémské svûtlo, které zaji Èují brnûn tí skauti. Tradiãní teãkou vyvrcholí pfiedsváteãní veãer opût pfied radnicí. Nejprve bude Dominikánské námûstí patfiit Ïivému rozhlasovému programu v reïii Rádia Kiss Hády 88,3 FM. V hodin pak uvidí náv tûvníci pfied radnicí tradiãní vánoãní ohàostroj provázen hudbou v podání SdruÏení ohàostrojû Brno 01. Jubilejní 10. Vánoce na brnûnské radnici pfiipravilo pro své nejmlad í obyvatele Statutární mûsto Brno spoleãnû s reklamní spoleãnosti SNIP a CO, nadací Archa Chantal a dal ími partnery. Nadace Archa Chantal zve v tento den na Novou radnici zdravotnû postiïené dûti, dûti z ústavû a pûstounsk ch rodin, pro které jsou pfiipraveny dárky, jeï vûnovali pofiadatelé a sponzofii akce. Pro v echny dûti je opût pfiipravena symbolická motivaãní akce Za ozdobu odmûna dûti, které pfiinesou na radnici vlastnoruãnû vyrobenou vánoãní ozdobu a povûsí ji na pfiipravené vánoãní stromky, obdrïí od pofiadatelû mal dárek. Administrace: ÚMČ Jundrov, Veslařská 56, Brno, tel.: Redakční kolektiv: pt. Bartoš J., Dubský I., Chládek M., Kolář M., Šejnová L., Tvarůžková J. Pověřený redaktor: Holčák B. Redakční pošta a Inzerce: tel.: Registrace: MMB, R-10/94. Redakční uzávěrka tohoto čísla:

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 82. jednání datum konání: 19.11.2013 čís. RMČ82/1472/13 - RMČ82/1506/13 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 19.11.2013 Číslo Název Předkladatel RMČ82/1472/13 Kontrola

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_085827/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006785/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací Obec Javornice Plán zimní údržby komunikací 1 I. Základní pojmy. 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon)

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě 1. Úvod Tento plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Jihomoravský kraj Odbor kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Odbor kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Odbor kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Čj. SpZn. Vyřizuje/linka Brno JMK 4366/2007 S-JMK 4366/2007 Mgr. Vámošová/541651223 23.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

Normy a směrnice XVII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE. Organizační řád obecního úřadu Hrušovany u Brna

Normy a směrnice XVII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE. Organizační řád obecního úřadu Hrušovany u Brna XVII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE NÁZEV OBCE: Obec Hrušovany u Brna Masarykova 17 664 62 Hrušovany u Brna Územní samosprávný celek IČO 00282824 DIČ CZ00281824 Předmět činnosti - dle zákona č. 128/2000

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Směrnice č. 9.

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Směrnice č. 9. Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou Směrnice č. 9 Přijímaní darů Určeno pro: Všechny zaměstnance Standard č.: 2 Souvislost

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Pozn.: v zápise jsou přitomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu Přítomni: prezenční

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah:

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah: Rada m. č. Praha 10 P10-098725/2014 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26.1.2015 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 /8 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Kozák Roman, Panc Oldřich v 16.55, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Svoboda Petr, Truhlář

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ.

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 9 od 18.40 hod přítomen p. Pazderka Řídící zasedání: Ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Mrkvička,

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 03802312010IKUSK 007555/20111KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY IČ: 00235571 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2 Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení Kateřina Jechová MČ Praha 2 Praha 2 charakteristika obce Rozloha 418 ha Počet obyvatel cca 50 tis. 4 katastrální území Nové Město

Více