J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO -JUNDROV ROČNÍK 12/ Č.5 / Vaše starostka Ing. Jitka Tvarůžková, CSc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO -JUNDROV ROČNÍK 12/ Č.5 / 2002. Vaše starostka Ing. Jitka Tvarůžková, CSc."

Transkript

1 ROČNÍK 12/ Č.5 / 2002 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO -JUNDROV Milí jundrovští občané, tak jsme se po čtyřech letech opět sešli u voleb. Zanadávali si, vyměnili si vzájemné názory a především volili. Pochopitelně nám šlo hlavně o volby do jundrovského zastupitelstva. A přišli jsme v nadprůměrném počtu. Mnozí z Vás již první den po volbách zjišťovali výsledky na úřední tabuli a typovali podobu budoucího jundrovského vedení. Poprvé v Jundrově zvítězili v značné převaze nezávislí. To se také obrazilo ve složení Rady. Již po třetí jsem od Vás získala největší počet hlasů, což mě maximálně zavazuje a já Vám tímto děkuji za projevenou důvěru. Je to ale Pyrrhovo vítězství. Když jsem před osmi lety jako starostka zdejší úřední zdi opouštěla, předávala jsem téměř půl milionový přebytek jako vklad pro připravenou rekonstrukci Pivoňkovy ulice. A teď, když se do úřadu vracím, tatáž pokladna zeje prázdnotou a co navíc, je třeba zaplatit faktury za více než milion korun. Bylo zahájeno několik velkých akcí jako je například komunikace a terénní úpravy v lokalitě ul. Březová, rekonstrukce bazénu v ZŠ. Bývalý pan starosta se snažil narůstající deficit řešit redukcí pracovníků úřadu. Otázkou je, zda snížení počtu úředníků bylo v tomto případě na místě a zda se nejednalo spíše o důstojný odchod dlouholetých a především plně kvalifikovaných pracovníků. Nastal tak podstav správních zaměstnanců, zajišťujících chod úřadu, a nadstav externích pracovníků, jejichž ohodnocení pokladnu ještě více zatěžuje. Mám-li zkonsolidovat úřad a znovu obnovit jeho služby, je mojí snahou iniciovat návrat bývalých, školených pracovníků tak, abyste nemuseli třeba kvůli ověřování podpisu cestovat do jiné městské části. Mám také v úmyslu od Nového roku prodloužit pracovní dobu úřadu až do šesté hodiny večerní, aby ti zaměstnanější z Vás nedoběhli na úřad v poslední minutě. Bohužel, přebírám Jundrov ve finančním deficitu. Není to jen můj názor, ale výsledek provedeného odborného auditu. Poslední léta byly příjmy optimisticky nadhodnocovány a výdaje stoprocentně plněny. Nebo-li bylo vydáváno více peněz, než jundrovská pokladna dovolovala. Smiřme se s tím, že se budeme muset v příštím roce ve výdajích uskrovnit a vzniklý dluh vyrovnat. Naší snahou bude dokončit všechny rozdělané akce, aby co nejméně znepříjemňovaly život nám všem. Na tom, jak bude Jundrov vypadat, se podílíme všichni. A tak Vás prosím, nenadávejte v hospodách a samoobsluhách, jak to vedeme, ale pokud máte připomínky, stížnosti a přání, jsem pro Vás na telefonu Nechcete-li se mnou mluvit přímo, využijte naši schránku na jundrovské radnici. Držme si palce, Jundrováci, ať to všechno zvládneme s co nejmenšími problémy a ať se nám všem v Jundrově žije spokojeně. Přeji Vám krásné Vánoce a nový rok plný štěstí a splněných přání. Vaše starostka Ing. Jitka Tvarůžková, CSc. Zleva: Ing. Miroslav Kolář, Michal Chládek, PaedDr. Jan Bartoš, Ing. Jitka Tvarůžková, CSc, Ivan Dubský Převzali jsme radnici Volební a povolební mánie se pomalu ztrácí v minulosti. Občané, kteří přišli k volebním urnám, vyjádřili svoji vůli a zvolili si nové zastupitele. Začala se psát nová kapitola v dějinách jundrovské radnice. Výsledky voleb všichni znají. A ještě jednou si je mohou připomenout v navazujícím textu. Vlastně vzpomínky na volby logicky prolínají celý povolební Jundrovský zpravodaj. Nové zastupitelstvo v Jundrově na svém prvním - ustavujícím zasedání zvolilo nového starostu a další čtyři radní. Zastoupení v radě MČ v podstatě kopíruje výsledky voleb a skladbu vládnoucí" koalice. Nebylo by korektní, kdybychom psali o nějakém překvapení či vyzdvihovali mimořádnou jednotnost letošní velké koalice. Vše bylo předem důkladně projednáno a připraveno. S respektováním přání velké většiny jundrovských voličů, kteří dali svoje hlasy právě těm stranám či nestranám, které se v koalici spojily a jejichž názor nás zavazoval: zabezpečit radikální změny na jundrovské radnici. Co navíc, zabezpečit je v široké koalici co největšího počtu zastupitelů, nikoliv v křehké koalici s jedním rozhodujícím hlasem, jak bývalo v minulosti na jundrovské radnici zvykem. Brzy tento záměr začal dostávat konkrétní podobu a čím dál více odhaloval důvody potřeby těchto změn a utvrzoval o jejich správnosti. Alespoň z pohledu většinové koalice zastupitelů. Radnici jsme převzali , dva dny po ustavujícím jednání zastupitelstva. A začali jsme si uvědomovat, proč současná opozice, soustředěná kolem osoby bývalého starosty, tolik přesvědčovala v povolebních vyjednáváních o nutnosti zabezpečení kontinuity práce na radnici znovuzvolením bývalého starosty. Plně jsme pochopili skutečnost, že o hlavních činnostech na radnici měl přehled především a pouze starosta. Nejsme takoví idealisté, abychom si mysleli, že při převzetí radnice kdy došlo také k tak zásadní personální změně, nenastaly obdobné problémy. Ale tady se vyskytly skutečnosti, které překvapily i členy minulého zastupitelstva, byť byli na straně opozice a k mnohým záležitostem neměli dříve prakticky přístup. Převzetí radnice by zřejmě nebylo ani tak velkým problémem, kdyby byl úřad plně funkční, kdyby základní činnosti byly zabezpečovány zaměstnanci úřadu v plném rozsahu a podle schválených plánů a zásad. Noví radní by se mohli od počátku věnovat těm záležitostem, které jim v tomto povolebním období náleží - tedy rozvážné formulaci programového prohlášení. Bohužel, současná situace na jundrovské radnici stanovila jiné priority. Časový prostor, který byl výrazně nepříznivě ovlivněn termínem voleb, neumožňoval některá rozhodnutí odpovědně zabezpečit

2 v požadovaných termínech. Stávající situace v hospodaření si vyžaduje důkladné prověření především záležitostí s vazbou na finanční plán. Ze zákona je samospráva vrcholným orgánem obce v rozhodování o jejich financích. Proto rada nepotvrdila návrh rozpočtu na rok 2003, který na poslední chvíli zpracovala vedoucí finančního odboru ÚMČ, a nebude jej v této podobě předkládat zastupitelstvu ke schválení. Rada si nemůže dovolit předložit návrh, o kterém předem ví, že je nutné jej v dohledné době zásadně změnit či upravit. Ke schválení jej předloží až po posouzení finančním výborem a po podrobném prostudování. Do té doby bude radnice hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Bylo by neodpovědné rozhodovat o rozpočtu v okamžiku, kdy není znám aktuální výhled plnění plánu do konce letošního roku, z něhož je nutné vyjít při sestavení plánu následujícího, když finanční odbor nemá informace o tom, jaké akce jsou nasmlouvány, které z nich budou letos ještě vyfakturovány. Některé akce již byly ukončeny, avšak bez smluvního zajištění, které se vyřizuje až dodatečně. U dvou stavebních akcí (škola Jasanová - rekonstrukce bazénu a úpravy na ul. Březové) dokonce chybí finanční prostředky na jejich pokrytí, přestože jsou již dokončeny. A nejde o malé částky. Bezmála 1,5 milionů korun. Společně s dalšími drobnějšími problémy a určitým organizačním chaosem to jsou závažné záležitosti, které je nutno přednostně zajistit a vyřídit a to i na úkor včasnosti záležitostí jiných. S tím souvisí opoždění celé řady jinak zcela rutinních akcí: termín převzetí 1. etapy rekonstrukce ve škole na Jasanové (dnes již převzaté), prodloužení platebního kalendáře do příštího roku, ale i vydání tohoto zpravodaje. Podivné hospodaření na radnici potvrdily i závěry z interního auditu magistrátu, který byl v uplynulých dnech proveden. Červená čísla (tj. minusové hodnoty) u součtů hospodářských bilancí, pohybující se v několikamilionových částkách, to potvrzují. Bude na těch zastupitelích, kteří činnost na radnici řídili v minulém období, aby podali k těmto kostlivcům přesvědčivý komentář. Aby vysvětlili vznik těchto červených čísel. Aby vysvětlili, proč nejsou peníze na větší opravy či rekonstrukce bytového fondu, spravovaného městskou částí (obecní byty), když jejich nájemníci do těchto fondů placením nájemného přispívají. Proč není razantně řešen problém neplatičů v některých bytech. Proč není plněna ve všech svých ustanoveních mandátní smlouva uzavřená se správcem těchto bytů. Těch proč je spousta - menších či větších. A bez ohledu na ně teď bude tlačit ÚMČ před sebou káru naloženou minulými dluhy a snažit se je pomalu odsypávat. Již byla jmenována nová tajemnice úřadu, která se plně svojí funkce ujme v průběhu 1. čtvrtletí roku Obsazení funkce tajemníka úřadu, který byl starostou v minulém období účelově bez náhrady odvolán, je pro zachování chodu úřadu nezbytné. Dosud činnost tajemníka zabezpečoval - starosta. V rozporu se statutem města Brna, který neexistenci tajemníka - v podstatě ředitele úřadu městské části - nepřipouští. Bylo zajisté velice obětavé od starosty převzít i roli mzdové účetní a provádět mzdovou agendu. Je zbytečné to dále komentovat. Teď je na nové radě, aby všechny tyto problémy začala řešit. Proto rada MČ v současné době zasedá každý týden, aby je zodpovědně vyřešila. A společně s nimi řeší i další drobnější i závažnější oprávněné požadavky a podněty jundrovských občanů, požadavky magistrátu i jiných subjektů, které se neustále na radnici sypou. Je připraveno přehodnocení některých pracovních náplní i zařazení pracovníků úřadu. Některé agendy, které z důvodu organizačních opatření, prováděných v minulosti, nebyly zajišťovány, budou vráceny do náplní zaměstnanců úřadu. Prostě budou provedena taková opatření, aby se úřad stal plně funkčním a aby starostka měla větší prostor na řízení rozhodnutí zásadních, politických, aby měla větší prostor na reprezentaci, aby mohla plnohodnotně a důstojně vykonávat funkci skutečné starostky Jundrova. Svoji činnost zahájily komise rady, které bylo nutno přednostně ustavit - bytová a stavební. V nejbližší době zahájí činnost i další komise - školská, bezpečnostní, sociální atd. A po schválení zastupitelstvem budou funkční i oba výbory - finanční a kontrolní. Předseda výboru finančního, zvolený na ustavujícím zasedání, již začal spolupracovat při sestavování rozpočtu MČ, aby období rozpočtového provizoria bylo co nejkratší. Prioritou je zavedení takové organizace práce, aby radnice fungovala tak jak má. Aby byly všechny činnosti zabezpečovány konkrétními pracovníky s konkrétní odpovědností. Období one man show na jundrovské radnici skončilo. Nastupuje období týmové spolupráce široké koalice, do které budou zapojeni všichni zastupitelé a zaměstnanci úřadu podle svých funkcí a podle svých odpovědností. Vážení spoluobčané, budeme se snažit, abychom důvěru, kterou jste nám dali, nezklamali. V tomto hektickém období bychom Vás chtěli požádat o určitou shovívavost a trpělivost při řešení Vámi přednesených požadavků a podnětů. Věříme, že po najetí našeho rozjíždějícího se vlaku do nových kolejí se vše stabilizuje. Přejeme Vám, vážení jundrovští spoluobčané, dobré zdraví, spoustu krásných chvilek o Vánocích, v příštím roce klid, pohodu a úspěchy osobní i pracovní. Za Radu MČ Jundrov Miroslav Kolář, místostarosta Volby do zastupitelstev v obcích Do 15 členného zastupitelstva městské části Brno Jundrov kandidovalo 7 subjektu po 15ti kandidátech. Voliči měli možnost výběru z nabídky 105 kandidátů. Na základě výsledků voleb získali členství v Zastupitelstvu městské části tito spoluobčané: LEGENDA K TABULCE: Poř. číslo = pořadové číslo na kandidátce (strany či sdružení) Navrh. strana NK= nezávislí kandidáti NPM = nestraníci pro Moravu, SNK = sdružení nezávislých kandidátů. Politická přísl. (kandidátů) BEZPP= bez politické příslušnosti

3 Na prvém zasedání nově zvoleného zastupitelstva, které se konalo 19. listopadu 2002 bylo v souladu s ustanovení zákona č. 128/2002 Sb.v platném znění, stanoven počet členů Rady MČ Brno-Jundrov na 5. Tajnou volbou byly obsazeny následující funkce: Z ÚŘADU ODPADY Harmonogram svozu komunálního odpadu během vánočních svátků na celém území města Brna (ve svozových oblastech SAKO Brno, a. s., A.S.A., spol. s r. o. a van Gansewinkel, a.s.): Týden od do týden Svozová oblast SAKO Brno, a. s. A.S.A., spol. s r. o. van Gansewinkel, a. s pondělí pondělní svoz pondělní svoz Štědrý den úterní svoz volno svátek vánoční středeční svoz úterní svoz svátek vánoční čtvrteční svoz středeční svoz pátek páteční svoz čtvrteční svoz sobota volno páteční svoz neděle volno volno Týden od do týden Svozová oblast SAKO Brno, a. s. van Gansewinkel, a. s. A.S.A., spol. s r. o pondělí pondělní svoz úterý Silvestr úterní svoz středa Nový rok volno čtvrtek středeční svoz pátek čtvrteční svoz sobota páteční svoz neděle volno V souvislosti s předpokládaným zvýšeným množstvím komunálního odpadu během vánočních svátků bude společnost SAKO Brno, a. s., i ostatní svozové společnosti ve svých oblastech řešit svoz v jednotlivých lokalitách operativně tak, aby nedocházelo k hromadění odpadů. Správa poplatku za sběr odpadu Tak to máme za sebou. Takto by bylo možné charakterizovat datum 9. prosince letošního roku. Nejedná se ani tak o realizaci rozhodnutí nové radnice, jako o doběh fatálního selhání Rady minulé. Jako jediná z 29 městských částí odmítla na své 60. schůzi (začátkem listopadu 2001), nabídku primátora města na převedení správy místního poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování Ing. Barbora Jůzová, referentka marketingu SAKO Brno, a. s komunálních odpadů na Magistrát města Brna. I když po určité době svůj názor postupně měnila v opačný, zůstalo holou skutečností, že Úřad měl o jednu pořádnou starost víc. Je třeba poznamenat, že všechny zbývající městské části využily centrálního servisu Magistrátu, včetně jeho financování, pro vedení této zcela nové agendy. Nově zřízený útvar Magistrátu vše nezbytné zařídil a nebylo třeba pořizovat speciální vybavení navyšovat početní stav úředníků radnic místních částí. Na druhé straně jundrovský Úřad musel tuto činnost, kterou snad bývalý starosta považuje do dneška za užitečnou, ze svých skromných prostředků hradit a vybrané peníze do haléře převést na Magistrát. Zajisté je možné učiniti si představu jak "snadno" se zúčtuje ,-Kč. Při složitostech metodického charakteru je zázrakem, že Úřad po dalším "zeštíhlení" ( reorganizaci se snížením na 11 pracovníků) nezkolaboval. Poslední vybraná splátka vybraných poplatků ve výši ,- Kč byla na MMB odeslána Od r.2003 budou občané z Jundrova poplatek za komunální odpad platit stejným způsobem jako všichni ostatní brňáci. Příslušnou osvětovou kampaň i výběr poplatku bude provádět již MMB a nikoliv Úřad městské části v Jundrově. ÚMČ Zimní údržba místních komunikací Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami. Zimní údržbu místních komunikací v MČ Brno-Jundrov bude provádět firma UPaS s.r.o. zastoupena panem Hotárkem. Na ZÁKOSu - základním komunikačním systému (trasy městské hromadné dopravy) provádí zimní údržbu Brněnské komunikace a.s., Renneská la. Rádi bychom upozornili na skutečnosti a povinnosti vyplývající z vyhlášky města Brna č. 16/1998 o schůdnosti místních komunikací: Závady ve schůdnosti se odstraňují u chodníků širších než 1,5m nejméně v šíři 1,5m a u chodníků užších v maximální šíři. Závady ve schůdnosti chodníků, které slouží chůzi a zároveň jako zastávka veřejné linkové dopravy, se odstraňují v celé šíři chodníku a délce 22m. Závady ve schůdnosti chodníků, pokud

4 vznikly náledím nebo sněhem se odstraňují odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrabáním zmrazků a posypem zdrsňujícími materiály. Sníh se ponechá v hromadách na kraji chodníku, přičemž je zakázáno sníh ukládat zejména do vozovky, na zastávku hromadné dopravy, ke stromům a keřům, ke stanovištím odpadních nádob, k místům odtoku povrchových vod, na mříže kanalizačních vpustí, na hrany chodníků v křižovatkách tam, kde by sníh znemožňoval bezpečné přecházení vozovek. Závada ve schůdnosti musí být odstraněna co nejdříve, nejpozději v 7hodin každý den. Dále bychom rádi upozornili na základní povinnosti uživatelů místních komunikací: přizpůsobit chůzi a jízdu komunikací, který je v zimním období obvyklý při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov apod.) při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem při přecházení komunikace používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem při přecházení komunikací použít k přechodu označený přechod pro chodce, na němž jsou zmírňovány závady ve schůdnosti v neposlední řadě správná volba vhodné obuvi. Některé úseky místních komunikací, na kterých se v zimním období neprovádí zimní údržba, budou označeny tabulemi. OŽP Trávníčková Nabídka posypu na zimní údržbu chodníků Rada městské části nabízí majitelům rodinných domků v Jundrově bezplatné dodání vhodného posypového materiálu na zajištění zimní údržby chodníků přiléhajících k jejich nemovitostem Zájemci o dodání potřebného množství ( kbelíků ) mají možnost podat objednávku ( tel.č , , ,)na Úřadu městské části nejpozději do Oznámení přesného termínu rozvozu písku bude zveřejněno ve vývěskách. OŽP Trávníčková Upozornûní! vlastníkům a uživatelům nemovitostí k odstraňování a oklešťování stromoví, ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz energetických zařízení ve správě JME, a.s. Oznamujeme Vám, že v měsíci lednu, únoru a březnu budou provádět pracovníci Jihomoravské energetiky, a.s. v katastru Vaší obce pravidelnou kontrolu energetických zařízení v naší správě z pohledu případných porostů, ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení. Podle zákona č. 458/2000 Sb. má dodavatel el.energie právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, provozem, opravami a údržbou rozvodných zařízení, dále odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz rozvodných zařízení v případech, kdy tak po předchozím upozornění neučinil vlastník či uživatel sám. Tuto naši výzvu považujeme prosím za upozornění tohoto zákona. Žádáme proto všechny majitele a uživatele nemovitostí o okleštění nebo odstranění stromoví v měsících listopadu a prosinci, způsobem uvedeným v přiložené výzvě s tím, že v následujících měsících mohou být prováděny ty ořezy, pro které je třeba vedení vypnout. O termínu vypnutí vedení je možno se dohodnout s pracovníky naší společnosti, informace poskytneme i na telefonu Věříme, že pochopíte důležitost provedení výše zmíněných opatření pro zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie a předem děkujeme za spolupráci. Jihomoravská energetika a.s. Výsadba stromů V měsíci listopadu bylo na ulici Jasanová v podélném pásu zeleně vysázeno deset stromů jasanu úzkokorunního (Fraxinus angustifolia Raywood ). Jedná se o dřevinu snášející sucho v podzimním období upoutá pozornost atraktivním červeným zabarvením. Dorůstá výšky cca 12m. Rostlinný a pomocný materiál byl hrazen z finančních prostředků městské části a veškeré přípravné práce a vlastní výsadbu provedl pan ing. Marek Holán bez nároku na finanční odměnu. Za pomoc a dobře odvedenou práci d ě k u j e m e! SDĚLENÍ OŽP Trávníčková Městské hygienické stanice na Masné ulici v Brně. Protože došlo ke změně struktury hygienické služby, převezme od 1. ledna 2003 náplň dosud zajišťovanou laboratořemi Městské hygienické stanice na Masné ulici v Brně chemické analýzy vod a ovzduší, měření fyzikálních faktorů prostředí (mikroklima,hluk), mikrobiologické a genotoxické vyšetření zdravotní ústav v Brně. Tyto činnosti budou i nadále probíhat na dosavadním pracovišti na ulici Masná 3a. Ivana Havlénová Z RADY 1. schůze RMČ schválila : Termín 1. řádného zasedání ZMČ na čtvrtek 19. prosince 2002 v hod Zřízení a postupné obsazení komisí pracujících v oblastech: školství a tělovýchovy, sociální a zdravotní, bytové, bezpečnosti a životního prostředí, stavební a dopravní. Návrhy odměn neuvolněným členům ZMČ. RMČ pověřila: Starostku MČ výběrem tajemníka úřadu. Vstupním jednáním ve věci správy bytových domů firmou Ager. Ing. B. Holčáka vedoucím redaktorem zpravodaje Jundrov a internetové prezentace Jundrova Pana I. Dubského zajištěním vánočního stromu před radnicí. 2. schůze RMČ schválila : Návrhy na členy komisí bytové a stavební a redakční rady zpravodaje MČ. - 3 členná komise bytová - předseda: J. Valeš - 5 členná komise stavební - předseda: Michal Chládek - 5 členná povodňové komise - předseda: Ing. Jitka Tvarůžková - 7 členná redakční rada zpravodaje Ing. Bohumil Holčák - šéfredaktor, členové RMČ, sl. Lenka Šejnová Garance členů rady MČ za oblasti činností: - vnitřní věci zabezpečuje pí. Marta Trávníčková - garant Ing. M. Kolář - CO zabezpečuje pí. B. Havelková - garant Ing. M. Kolář - požární ochranu zabezpečuje pí. B. Havelková - garant I. Dubský - sociální a zdravotní oblast zabezpečuje pí. H. Sedláčková garant PaedDr. Bartoš Pořádání vánočního koncertu ve spolupráci s agenturou Mr. Magic v prostorách kina Svratka s bezplatným propůjčením kinosálu. Převedení agendy zpracování mezd a odměn pro zaměstnance a zastupitele MČ na ÚMČ Brno Žabovřesky od Vyhodnocení nabídek na nového správce počítačové sítě před ÚMČ. Bezplatné poskytnutí posypového materiálu obyvatelům Jundrova. Náklady na 1 nákladní vozidlo písku činí cca 3.000,-Kč. RMČ vzala na vědomí: Změnu výměry části p.č. 1533/1 z původních 495 m 2 na 320 m 2.RMČ nesouhlasí se snížením výše nájemného na uvedených parcelách. Požadavek tajemníka MMB Ing. Loutockého ke zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol Statutárního města Brna v MČ Jundrov za r Návrh rozpočtu na r z MMB a pověřila vedoucí OFS pí. Hamplovou přípravou návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na r Žádost MŠ Dubová o zápis do obchodního rejstříku. Závady na objektu MŠ Rozmarýnová 3 Zprávu o provedeném auditu a akceptuje doporučení auditu zrušit VHČ, provozování kina a převést hospodaření spojené s provozem kina Svratka do běžného rozpočtu hlavních činností MČ. 3. schůze RMČ schválila : Základní obsahové schéma 5. čísla Zpravodaje s předpokládaným termínem vydání 16. resp. 17.prosince.

5 Financování městské části podle rozpočtového provizoria do vyjasnění deficitu hospodaření za rok Závěry stavební komise ve všech projednávaných bodech. RMČ vzala na vědomí: Skutečnosti smlouvy uzavřené mezi Ing Valkounem a MČ Jundrov ve věci pronájmu pozemku s tím, že uzavřenou smlouvu nebude měnit. Stížnosti ke staveništi po provedené rekonstrukci vozovky a osvětlení na ulici Březová. RMČ zamítla: Žádost o pronájem stání před bytovým domem Sosnová 2. Žádost o pronájem pozemku č.k. 1227/0 Jundrov Tyršovo návrší. Žádost o odprodej pozemku o rozloze 224 m2 manželům Žákovým. 4. schůze RMČ schválila : Změnu organizační struktury ÚMČ s navýšením počtu pracovníků ÚMČ o 1 na celkový počet 12. Přesun pracovnice kanceláře starosty do přímé podřízenosti tajemníka ÚMČ, přesun pracovnice OFS - poplatky - do přímé podřízenosti tajemníka ÚMČ a zařazení finanční účetní do OFS. Rozšíření Statutu sociálního fondu MČ Brno-Jundrov o uvolněné členy Zastupitelstva MČ zařazené do ÚMČ Brno -Jundrov. Návrh na změnu bankovního ústavu a pověřila starostku MČ společně s vedoucí OFS k jednání s vedením pobočky Volksbank CZ v této záležitosti. Zvýšený dohled na dodávku služeb zimní údržby v oblasti ul. Dubová. Vyúčtování zálohy ne teplo ve bytě Dubová 2 v poměrné výši odpovídající úhradám nájemníků v bytech obdobné velikosti. Výzvu firmě Ager ke zdokladování postupů, které dle mandátní smlouvy uplatnila vůči neplatičům nájemného. V návaznosti budou přijata další opatření k zamezení dalšího nárůstu těchto dluhů a vymáhání pohledávek. RMČ zamítla: S odkazem na platnou nájemní smlouvu a v souladu se stanoviskem ÚHA MMB, žádost o odkoupení pozemku p.č. 469/0 k.ú. Jundrov. RMČ vzala na vědomí: Jmenování tajemníka ÚMČ pí. Ivy Poláčkové tajemnicí ÚMČ s termínem nástupu od RMČ doporučuje ZMČ schválit: Aktualizovanou podobu rozpočtu MČ Brno - Jundrov na rok 2003 POLICIE Zpráva Městské policie Za 3. čtvrtletí roku 2002 v MČ Brno Jundrov řešili strážníci MP Brno Tábor celkem 262 přestupků. Za spáchané přestupky byly uděleny blokové pokuty v celkové výši 4.700,-Kč. V dopravě bylo za uplynulé čtvrtletí spácháno 100 přestupků z toho 12 bylo vyřešeno blokovými pokutami v celkové výši 1.900,- Kč. Domluvou bylo vyřešeno 26 přestupků a 62 přestupků bylo pro nepřítomnost řidiče řešeno předvoláním. Z ostatních přestupků řešených strážníky MP uvádíme: 72 neoprávněně založených černých skládek, 14 nepovolených záborů a vraků vozidel, 16 zničených či poškozených veřejných zařízení vč. dopravních značek. Další přestupky se týkaly porušení vyhlášky 10/2001 venčení psů a pálení odpadu mimo vyhrazené dny a hodiny. 9x strážníci řešili rušení nočního klidu a 4x veřejné pohoršení. Za tyto uvedené přestupky byly uděleny blokové pokuty v celkové výši 2.800,- Kč. Z dalších případů, které strážníci řešili, uvádíme: drobnou krádež, 2 podnapilé osoby, 2 nálezy osobních dokladů a zadržení pachatele trestného činu v zahrádkách pod ul. Veslařskou. SPOLEČENSKÁ KRONIKA Sbírky organizované Charitou Brno: ODĚVY, PRÁDLO pro kojence, děti i dospělé (nemusí být tříděné) OBUV - JEN NOVOU!!! LOŽNÍ PRÁDLO, PŘIKRÝVKY, DEKY, SPACÍ PYTLE, STANY DOMÁCÍ POTŘEBY (vybavení domácnosti: nádobí, příbory, utěrky...) HYGIENICKÉ A TOALETNÍ POTŘEBY: mýdla, kartáče, šampóny, žínky, zubní pasty a kartáčky, holicí strojky a mýdla, hřebeny, ručníky, toaletní papír... PRACÍ PROSTŘEDKY ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY: obvazový materiál, dezinfekční prostředky, vitamínové přípravky, NE LÉKY!!! POTŘEBY PRO ZÁJMOVOU ČINNOST: jehly, háčky, pletací dráty, nitě, bavlnky, zbytky příze, vlny, látky... ŠKOLNÍ POTŘEBY: tužky, pera, pastelky, barvy, štětce, sešity, bloky, čtvrtky, papíry, tašky, omalovánky, penály, pravítka, kružítka... HRAČKY, HRY, HUDEBNÍ NÁSTROJE, SPOR- TOVNÍ POTŘEBY (nerozbité, funkční) OPTICKÉ BRÝLE (i poškozené) OPTICKÁ SKLA, LUPY POHLEDNICE, POŠTOVNÍ ZNÁMKY i použité KNIHY naučné i beletrii, učebnice, slovníky, knihy v češtině i v cizích jazycích TRVANLIVÉ POTRAVINY cukr, mouka, luštěniny, rýže, těstoviny, čaj, káva, kakao, sušené mléko... Prosíme, abyste darované věci přinesli v určeném čase zabalené do pytlů, krabic, nebo tašek. Vámi darované věci vozíme do Střediska křesťanské sociální pomoci v Broumově. Zde se vše ve chráněné dílně, kde pracují zdravotně postižení spoluobčané, třídí, opravuje, balí a podle konkrétních požadavků expeduje. Středisko pravidelně zásobuje v České republice uprchlické tábory, centra pro bezdomovce, ústavy sociální péče, dětské domovy, pěstounské rodiny, ženy samoživitelky, důchodce, nezaměstnané, imigranty, rodiny s příjmy pod sociálním minimem. Z Broumova šlo mnoho tun materiální pomoci do Arménie, Karabachu, Rumunska, Iránu, Bangladéše, na Ukrajinu, do Ruska, Ghany, Peru a především do Chorvatska, Bosny, Hercegoviny, Slovinska a Kosova. Tuto sbírku pravidelně opakujeme na konci měsíce v určený pátek a sobotu do vagonu na nádraží ČD vedle 5. nástupiště. Aktuální termíny sběrů pro Charitu Brno: 24. a 25. ledna a 22. února a 22. března a 26. dubna a 24. května a 21. června 2003 pátek od hod., sobota od 9-12 hod. Finanční pomoc můžete poskytnout také přímo na účet: Čs. spořitelna, a.s. Trutnov pobočka Broumov č.ú /0800 variab. symbol DAR Bližší informace: pí Halámková tel.č pí Keprtová tel.č KLUB SENIORŮ V ichni ãlenové klubu seniorû Brno- Jundrov se pfiipojují k blahopfiání sv m ãlenkám, které se narodily v mûsíci prosinci a pfiejí jim pevné zdraví, hodnû tûstí a spokojenosti do dal ích let. Jsou to: Blanka Bulvová BoÏena Hanu ová Dagmar Kratochvílová Franti ka Bláhová Hana Racková Hedvika Macková Marie Bílá Marie Kopeãná Miloslava Pl ková Vûra Malá Vlasta BlahoÀovská K pfiání v eho nejlep ího se pfiipojuje kdûtem i redakce zpravodaje.

6 Dne 26. prosince oslaví také svoje 60. narozeniny Janička Barošová, která je nyní v domově. Ráda chodila do našeho klubu se svojí maminkou, ráda a pěkně zpívala a znala všechny koledy. Přejeme ji také hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Podûkování Ve čtvrtek 12. prosince se uskutečnilo tradiční slavnostní předvánoční setkání členů jundrovského klubu seniorů s představiteli městské části Jundrov. Tentokráte se ho zúčastnila nově zvolená starostka paní Ing. Jitka Tvarůžková, vedoucí sociálního odboru paní Sedláčková a předseda sociální komise pan Jan krupička. O slavnostní atmosféru se přičinily děti z mateřské školy na Dubové ulici, které pod vedením svých učitelek zahrály na flétničky a zazpívaly koledy. Paní starostka nás ubezpečila, že nám městská část umožní další krásné zájezdy po krásách naší vlasti. Paní Sedláčková poděkovala sestře B. Štouračové za obětavé 5 leté vedení klubu a popřála jí hodně zdraví do dalších let. Sestra Štouračová představila svou nástupkyni, sestru Marii Táborskou, která povede klub, který oslaví 26. února 2003, 18 roků od svého založení na schůzi Československého červeného kříže. Ustavující schůze, která se tehdy konala v místnosti "Agitačního střediska" na Nálepkově ulici se zúčastnilo 250 členů ČČK! Nyní slouží zase svému původnímu určení: samoobsluha "Zlatá hvězda". Před válkou tam byla totiž prodejna družstva "Vzájemnost Včela". A protože troška historie nikoho nezabije, jak se zpívá ve známe písničce Jiřího Suchého: 23. června 1993 byl otevřen nově zbudovaný Klub důchodců na ulici Nálepkově čís. 47. Takže příští rok už to bude 10 roků!! B.Š a M.T REDAKâNÍ PO TA Stalo se jiï tradicí, Ïe jundrovské námûstíãko rok co rok zdobívá od zaãátku prosince vánoãní strom. Majestátní svou velikostí, nazdoben a osvûtlen rozehfieje plamínky netrpûlivosti a úïasu v oãiãkách dûtí a zpûsobuje vrásky leckterému dospûlákovi, jenï nevychází z údivu nad tím, jak rychle se ten rok zase pfiehoupl a jak málo ãasu zb vá do tûdrého veãera. Zvlá tû, nemáte-li pohromadû v echny dárky, umytá okna, vygruntovanou domácnost a napeãené cukroví. Vánoãní strom se stal za ta léta v Jundrovû nepostradateln m. S jeho vztyãením zaãínalo období adventní atmosféry, oãekávání, vánoãního shonu i pohody. S jeho pádem ãas nejkrásnûj ích svátkû v roce konãil. Bez jeho pfiítomnosti si málokdo z JundrovákÛ dokázal ãas sváteãní pfiedstavit. A pfiece. Letos je tomu jinak. Prosinec se pfiehoupl pfies svou první mrazivou dekádu a jundrovského stromu není. V oãích lidí ãteme otázky. Proã, co se stalo? Inu, váïení a milí Jundrováci, buìte trpûliví. Jásejte a radujte se vánoãní strom na na em námûstíãku nebude chybût ani letos. Jen jsme chtûli u etfiit jeden vzácn stromov Ïivot. Naã kácet vzrostl a zdrav smrk nûkde v lesích, kdyï za jedním z mála jundrovsk ch panelákû uï hezkou fiádku let roste mohutn a zdrav jehliãnan, jeï za svou v ku zaplatí bohuïel Ïivotem, a to bez ohledu na to, jsou-li vánoce ãi nejsou. Pfiíli zvûdavû totiï nakukuje do oken pokojû a pokojíkû a nepou tí do nich teplé a svûtlo pfiiná ející slunce. A protoïe lidské tvorstvo má na kdeco komisi, aby posoudila a rozhodla tohle a támhle, musí i tuhle u lechtilou smrt schválit lidská komise. Ta se nám v ak trochu pozdrïela snad pfiece jen váhala pfiik vnout na skon tak ztepilého a zdravého stromového mladíka. TakÏe se nebojte, lidiãky jundrovsk, na e námûstí i letos svûj strom mít bude. A vy taky. Zkuste se u nûj alespoà na chvíli zastavit a na jeho poslední cestu mu vtisknout otisk své dlanû do kûry kmene a po eptat svá pfiání do jeho vûtví. Jsou pfiece Vánoce. Lenka Poděkování Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří nám přispěli do tomboly na martinskou zábavu, která se konala dne : Drogerie K+K pí Krupičková Drogerie + Trafika pí Šrámková Chovatelské potřeby RENO Riedlovi Lékárna Atlas Modelové pletení DANA pí Košková Obchod pí Šmahelová Potraviny Brněnka pí Špičáková Rehabilitace pí Koukalová Velkoobchod Valešovi Zelenina Pokorný Jundrovská chasa děkuje! kulturní centrum SVRATKA Kino svratka, Brno Jundrov, Veslařská 56, tel.: Program kina leden út žen, Francie, od 12-ti let 8.1. st žen, Francie, od 12-ti let 9.1. čt Hollywood v koncích, USA,od 15-ti let (komedie W. Allen) pá Hollywood v koncích, USA,od 15-ti let so Hollywood v koncích, USA,od 15-ti let so Pásmo pohádek pro nejmenší (Cvrček a housličky, Cvrček a bombardon, Cvrček a slepice, Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu, Cvrček a basa, Cvrček a pavouk, Jak štěňátko dostalo chuť na med, Cvrček a stroj, Cvrček a pila, Jak štěňátko chtělo malé pejsky, Příhody brouka Pytlíka) út Brak, ČR, příst st Brak, ČR, příst čt Brak, ČR, příst pá Blafuj jako Beckham, USA/VB/SRN,od 12-ti let komedie so Blafuj jako Beckham, USA/VB/SRN,od 12-ti let komedie so Pásmo pohádek pro nejmenší (Devět kuřátek, Zatoulaná ovečka, Cvrček a slepice, Sametka, Krakonoš a správce, Markvart, Pat a Mat Dveře) út Psí dny, Rakousko, od 18-ti let psycholog. drama st Psí dny, Rakousko, od 18-ti let psycholog. drama čt Charlotte Gray, VB, od 15-ti let válečné drama pá Charlotte Gray, VB, od 15-ti let válečné drama so Charlotte Gray, VB, od 15-ti let válečné drama so Doba ledová, USA/N.Zéland, dabing, rodinný, animovaný ne Doba ledová, USA/N.Zéland, dabing, rodinný, animovaný st Erasmus a spol., Fr/Šp.,od 12-ti let, komedie čt Erasmus a spol., Fr/Šp.,od 12-ti let, komedie pá Baraka:odysea Země, USA, umělecký dokument 1.2. so Baraka:odysea Země, USA, umělecký dokument 2.2. ne Baraka:odysea Země, USA, umělecký dokument KULTURNÍ CENTRUM SVRATKA ne O líném Honzovi, tříhlavém drakovi a povidlových buchtách Divadlo PODIV Brno

7 Obãanské sdruïení ARCUS onko lymfocentrum BRNO V stavní 17/ Brno SluÏby na eho centra jsou urãeny v em pacientûm s nádorov m onemocnûním a jejich rodinn m pfiíslu - níkûm, ale i jejich znám m bez ohledu na místo bydli tû. Dvefie jsou otevfieny kaïdému kdo má potfiebu informovat se nebo pomáhat, protoïe nikdy nevíme, kdy se ocitneme na druhé stranû pomyslného mostu. Na e pomoc usnadàuje pacientûm zvládnout situaci v dobû diagnostikování onemocnûní, i v dobû léãby, a tím pozitivnû ovlivàovat dûsledky onkologické léãby i její celkov v sledek. Pomoc nabízíme formou poraden: sociální, právní, psychologické a dvoudenních pfiedná kov ch cyklû pro pacienty, rodinné pfiíslu níky i ostatní zájemce. Najdete nás na adrese: V stavní 17/19 pfiízemí Pondûlí pátek 9:00 15:00 hod. Telefon: , Ozvûte se, jsme tu pro Vás! V echny sluïby jsou poskytovány zdarma. Poradenská ãinnost pro problematiku závislostí. Na e poradna je zásadnû ANONYMNÍ a BEZPLATNÁ. Pracovní doba: Po Pá: ( po domluvû lze domluvit schûzku i jindy ) Adresa: Vevefií 17, Brno, Telefon: , poradenství je urãeno pro fie ení závislosti na návykov ch látkách a pomoc pfii následné resocializaci; poradenství a pomoc rodinám ohroïen ch alkoholismem nûkterého z ãlenû rodiny; anonymní linka dûvûry (Po Pá: ); organizace svépomocn ch a doléãovan ch skupin pro obãany odléãené nebo abstinující od návykov ch látek manïelky (manïele) alkoholikû osamûlé Ïeny a matky Pomoc a poradna pro star í a osamûlé spoluobãany V eobecné sociální poradenství INZERCE Zastupitelé zvolení za kandidátku Sdružení nezávislých děkují tímto všem, kteří je podpořili a slibují, že se vynasnaží v maximální míře realizovat svůj volební program. KULTURA Brnûn tí umûlci a zpûvaãka MAGDA KLOBOUâKOVÁ podpofií opût sv mi dvûma vánoãními koncerty humanitární akci na nákup nezbytn ch lékû pro Hospic sv. Josefa v Rajhradû. âeská M E VÁNOâNÍ opût v katedrále na Petrovû v Brnû na BoÏí hod vánoãní. Dne v hod. v kostele sv. Michala na Dominikánském námûstí ( u Nové radnice ) probûhne adventní koncert na kterém vystoupí vynikající sopranistka, sólistka brnûnské opery Magda Klobouãková, kterou jsme nedávno mûli moïnost vidût v roli Lízy v klasické operetû F. Lehára Zemû úsmûvû v Janáãkovû divadle. Vstupné na tuto akci je dobrovolné. Na programu budou adventní písnû a skladby od J. S. Bacha a G. F. Handela. Dne v hod. probûhne jako tradiãnû v katedrále sv. Petra a Pavla v Brnû na Petrovû âeská m e vánoãní Hej mistfie" Jana Jakuba Ryby. Vstupenky na tento vánoãní koncert si mûïete jiï nyní zajistit v pfiedprodeji DONUM na Petrovû a KIC na Bûhounské. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA dfiíve se sídlem ÎiÏkova 3 se pfiestûhovala na ulici Horovu 77. Nové tel. ãíslo je Poskytované sluïby: stravování, osobní hygiena, praní prádla, udrïování domácnosti, jednoduché o etfiovatelské úkony, pobyt v domovince. Novinkou v tomto zafiízení je pfiechodn pobyt. V lûïkové ãásti peãovatelské sluïby mohou seniofii strávit aï 3 mûsíce v prûbûhu jednoho kalendáfiního roku. Podrobnûj í informace o umístûní na pfiechodn pobyt získáte na v e uvedeném tel. ã. Úfiední hodiny: hod. v pracovní dny. Pro poskytnutí peãovatelské sluïby je tfieba doporuãené lékafie a potvrzení o v i dûchodu.

8 Hledám pronájem chaty v Jundrovû. Tel: MALBY NÁTùRY ONDERKA LABUS & BLATN Hlavní 35, Brno-Komín Tel.: Pozvánka na 1. mimofiádné zasedání zastupitelstva mûstské ãásti Brno- Jundrov Dne 30. prosince 2002 v 18 hod. Na pofiadu jednání je návrh rozpoãtu mûstské ãásti na rok 2003 JÍZDNÍ KOLA LYÎE ROTOPEDY PRODEJ SERVIS DOPL KY 10. Vánoce na brněnské radnici pondûlí TRADIâNÍ P EDVÁNOâNÍ DEN OTEV EN CH DVE Í NA NOVÉ RADNICI JIÎ PODESÁTÉ JiÏ podesáté oïijí v pfied tûdroveãerní den historické sály brnûnské nové radnice zvlá tním ruchem. Nejmen í náv tûvníky, jejich rodiãe a prarodiãe ãekají ve Velkém snûmovním sále zábavné pofiady, pohádky a hudební vystoupení. Mohou také ve sváteãní atmosféfie nav tívit prostory, vût inou novû upravené, do kter ch v prûbûhu roku obãané nemají voln pfiístup. V KfiíÏové chodbû si mohou prohlédnout expozici betlémû, v stavu dûtsk ch prací ze soutûïe Policie âr nebo ze soutûïe Mûstské policie Brno Empík nadûluje. Instalována bude i modelová Ïeleznice a také reprezentativní kolekce ocenûn ch fotografií z fotosoutûïe projektu Brno mûsto uprostfied Evropy festival zábavy pod hrady pilberk a Vevefií a ohàostrojové pfiehlídky IGNIS BRUNENSIS. Program ve Velkém snûmovním sále bude zahájen v hodin. V prûbûhu dne se pfiedstaví Dûtsk slováck soubor Lipinka, herci Divadla Radost, Dûtské divadelní studio Lídy Trnkové, Gajdo i, Divadlo Polárka, klauni Kuk a Cuk, dûti ze Z Novomûstská s vystoupením aerobik. Pro malé náv tûvníky budou pfiipraveny také soutûïe a hry z Vánoãní nadílky âeského rozhlasu Brno nebo recitál skupiny Poutníci. Ve hodin pozdraví náv tûvníky primátor mûsta Brna Petr DuchoÀ a paní Chantal Poullain Polívková, prezidentka nadace Archa Chantal. Zábavn program bude v prostorách Nové radnice pokraãovat aï do hodin. Po cel den budou mít dospûlí i dûti pfiíleïitost pfienést si domû pravé Betlémské svûtlo, které zaji Èují brnûn tí skauti. Tradiãní teãkou vyvrcholí pfiedsváteãní veãer opût pfied radnicí. Nejprve bude Dominikánské námûstí patfiit Ïivému rozhlasovému programu v reïii Rádia Kiss Hády 88,3 FM. V hodin pak uvidí náv tûvníci pfied radnicí tradiãní vánoãní ohàostroj provázen hudbou v podání SdruÏení ohàostrojû Brno 01. Jubilejní 10. Vánoce na brnûnské radnici pfiipravilo pro své nejmlad í obyvatele Statutární mûsto Brno spoleãnû s reklamní spoleãnosti SNIP a CO, nadací Archa Chantal a dal ími partnery. Nadace Archa Chantal zve v tento den na Novou radnici zdravotnû postiïené dûti, dûti z ústavû a pûstounsk ch rodin, pro které jsou pfiipraveny dárky, jeï vûnovali pofiadatelé a sponzofii akce. Pro v echny dûti je opût pfiipravena symbolická motivaãní akce Za ozdobu odmûna dûti, které pfiinesou na radnici vlastnoruãnû vyrobenou vánoãní ozdobu a povûsí ji na pfiipravené vánoãní stromky, obdrïí od pofiadatelû mal dárek. Administrace: ÚMČ Jundrov, Veslařská 56, Brno, tel.: Redakční kolektiv: pt. Bartoš J., Dubský I., Chládek M., Kolář M., Šejnová L., Tvarůžková J. Pověřený redaktor: Holčák B. Redakční pošta a Inzerce: tel.: Registrace: MMB, R-10/94. Redakční uzávěrka tohoto čísla:

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI U s n e s e n í z 99. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, která se konala dne v kanceláři starostky MČ Brno-Jundrov Program schůze:

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o situaci v Městské části Praha - Dolní Měcholupy za únor 2010 2) Navýšení kapacity ZŠ - informaci

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Pozn.: v zápise jsou přitomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu Přítomni: prezenční

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Normy a směrnice XVII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE. Organizační řád obecního úřadu Hrušovany u Brna

Normy a směrnice XVII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE. Organizační řád obecního úřadu Hrušovany u Brna XVII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE NÁZEV OBCE: Obec Hrušovany u Brna Masarykova 17 664 62 Hrušovany u Brna Územní samosprávný celek IČO 00282824 DIČ CZ00281824 Předmět činnosti - dle zákona č. 128/2000

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1 USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 26. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Calta V., Ing. Chochole M., Ing. Pich J., Mgr. Pešička J., Bardová J., Votrubová P., Lívanec

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací Obec Javornice Plán zimní údržby komunikací 1 I. Základní pojmy. 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon)

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

ad 1. Provozní řád sportovních hřišť za ul.dubovou

ad 1. Provozní řád sportovních hřišť za ul.dubovou Zápis z jednání č.3 Komise bezpečnostní, veřejného pořádku a životního prostředí (dále též KŽP Rady městské části Brno-Jundrov (dále též Rada ), které se konalo dne 11. 7. 2011 od 16.00 do 17.35 hod. Přítomni:

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 176/6/14. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMě konaného dne 6.11.2014. 177/6/14. ZMě schvaluje

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší (příchod

Více

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 1 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 22.12.2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti v zelené budově ve dvoře úřadu městyse, nám. Republiky 107 Přítomni:

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ z I. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever, které se konalo 23. dubna od 15 hodin v klubovně MČ Brno-sever, Okružní 21, Brno-Lesná

USNESENÍ z I. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever, které se konalo 23. dubna od 15 hodin v klubovně MČ Brno-sever, Okružní 21, Brno-Lesná Zastupitelstvo MČ Brno-sever V Brně dne 23. dubna 2015 USNESENÍ z, které se konalo 23. dubna od 15 hodin v klubovně MČ Brno-sever, Okružní 21, Brno-Lesná 2. 2. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2015

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 1 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

P R O G R A M 3. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 1. 2015

P R O G R A M 3. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 1. 2015 P R O G R A M 3. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 1. 2015 K odsouhlasení - zápis z 2. jednání Rady HMP ze dne 20. 1. 2015 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační záležitosti 9.00

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 28. 11. 2001

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 28. 11. 2001 MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ ze dne 28. 11. 2001 Usnesení č. 110 ZM mění své usnesení č. 57 a 58 ze dne 17.9.2001 tak, že části pozemku č.par. 1246/6 pracovně označené jako díl A

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 6. zasedání Zastupitelstva městské

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis ze 17. zasedání Komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov (volební období 2010 až 2014)

Zápis ze 17. zasedání Komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov (volební období 2010 až 2014) Zápis ze 17. zasedání Komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov (volební období 2010 až 2014) Termín konání zasedání: 11. září 2013 od 17:00 hod. v budově ÚMČ, Brno-Jundrov, Veslařská

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007 Přehled usnesení 18. RMČ R-256 Přehled kontrolní činnosti živnostenského odboru za I. pololetí 2007 R-257 Informace o plnění plánu kontrolní činnosti a int. auditu za I. pololetí 2007 R-258 Dětské hřiště

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ŠEBEROV USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městské části Praha Šeberov ze dne 19. 3. 2007 I. Zahájení zasedání - program program zasedání ZMČ jako celek. II. Volba

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 16. schůze Rady, konané dne 21. října 2015 v zasedací místnosti

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem 1 Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem MČ Brno-Židenice dne 12. 12. 2007 Výdaje Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění a údržba komunikací 4 950 2 2212 6121 OSM silnice - přechody,

Více

Organizační struktura Obecního úřadu v Ludgeřovicích

Organizační struktura Obecního úřadu v Ludgeřovicích Organizační struktura Obecního úřadu v Ludgeřovicích sídlo: Markvartovická 52/48, 74714 Ludgeřovice telefon/fax: 595052578/595052278 urad@ludgerovice.cz ID datové schránky: n9bb3cx Úřední hodiny: pondělí

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 42 664 91 Ivančice Výroční zpráva 2012 1. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 57) RM schvaluje v rámci kontroly usnesení zásady výběru poplatků za odpady v tomto znění: 1) Podnikatel se sídlem podnikání ve Starém Městě,

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ předpis č. 5/2011/VP PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ Zpracoval: Ověřil: Schválil: Orgán obce: místostarosta starostka rada obce Jméno : Ing. Milan Honeš Ing. Helena Šimíčková Ing. Helena

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 10.-té zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

2. Předmět a místo plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi.

2. Předmět a místo plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi. Rada městské části Brno-Jundrov vypisuje výběrové řízení na Veřejnou zakázku malého rozsahu Sdružené služby dodávky zemního plynu pro období 1.1.2013 31.12.2013 1. Identifikační údaje zadavatele Statutární

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více