J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO -JUNDROV ROČNÍK 12/ Č.5 / Vaše starostka Ing. Jitka Tvarůžková, CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO -JUNDROV ROČNÍK 12/ Č.5 / 2002. Vaše starostka Ing. Jitka Tvarůžková, CSc."

Transkript

1 ROČNÍK 12/ Č.5 / 2002 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO -JUNDROV Milí jundrovští občané, tak jsme se po čtyřech letech opět sešli u voleb. Zanadávali si, vyměnili si vzájemné názory a především volili. Pochopitelně nám šlo hlavně o volby do jundrovského zastupitelstva. A přišli jsme v nadprůměrném počtu. Mnozí z Vás již první den po volbách zjišťovali výsledky na úřední tabuli a typovali podobu budoucího jundrovského vedení. Poprvé v Jundrově zvítězili v značné převaze nezávislí. To se také obrazilo ve složení Rady. Již po třetí jsem od Vás získala největší počet hlasů, což mě maximálně zavazuje a já Vám tímto děkuji za projevenou důvěru. Je to ale Pyrrhovo vítězství. Když jsem před osmi lety jako starostka zdejší úřední zdi opouštěla, předávala jsem téměř půl milionový přebytek jako vklad pro připravenou rekonstrukci Pivoňkovy ulice. A teď, když se do úřadu vracím, tatáž pokladna zeje prázdnotou a co navíc, je třeba zaplatit faktury za více než milion korun. Bylo zahájeno několik velkých akcí jako je například komunikace a terénní úpravy v lokalitě ul. Březová, rekonstrukce bazénu v ZŠ. Bývalý pan starosta se snažil narůstající deficit řešit redukcí pracovníků úřadu. Otázkou je, zda snížení počtu úředníků bylo v tomto případě na místě a zda se nejednalo spíše o důstojný odchod dlouholetých a především plně kvalifikovaných pracovníků. Nastal tak podstav správních zaměstnanců, zajišťujících chod úřadu, a nadstav externích pracovníků, jejichž ohodnocení pokladnu ještě více zatěžuje. Mám-li zkonsolidovat úřad a znovu obnovit jeho služby, je mojí snahou iniciovat návrat bývalých, školených pracovníků tak, abyste nemuseli třeba kvůli ověřování podpisu cestovat do jiné městské části. Mám také v úmyslu od Nového roku prodloužit pracovní dobu úřadu až do šesté hodiny večerní, aby ti zaměstnanější z Vás nedoběhli na úřad v poslední minutě. Bohužel, přebírám Jundrov ve finančním deficitu. Není to jen můj názor, ale výsledek provedeného odborného auditu. Poslední léta byly příjmy optimisticky nadhodnocovány a výdaje stoprocentně plněny. Nebo-li bylo vydáváno více peněz, než jundrovská pokladna dovolovala. Smiřme se s tím, že se budeme muset v příštím roce ve výdajích uskrovnit a vzniklý dluh vyrovnat. Naší snahou bude dokončit všechny rozdělané akce, aby co nejméně znepříjemňovaly život nám všem. Na tom, jak bude Jundrov vypadat, se podílíme všichni. A tak Vás prosím, nenadávejte v hospodách a samoobsluhách, jak to vedeme, ale pokud máte připomínky, stížnosti a přání, jsem pro Vás na telefonu Nechcete-li se mnou mluvit přímo, využijte naši schránku na jundrovské radnici. Držme si palce, Jundrováci, ať to všechno zvládneme s co nejmenšími problémy a ať se nám všem v Jundrově žije spokojeně. Přeji Vám krásné Vánoce a nový rok plný štěstí a splněných přání. Vaše starostka Ing. Jitka Tvarůžková, CSc. Zleva: Ing. Miroslav Kolář, Michal Chládek, PaedDr. Jan Bartoš, Ing. Jitka Tvarůžková, CSc, Ivan Dubský Převzali jsme radnici Volební a povolební mánie se pomalu ztrácí v minulosti. Občané, kteří přišli k volebním urnám, vyjádřili svoji vůli a zvolili si nové zastupitele. Začala se psát nová kapitola v dějinách jundrovské radnice. Výsledky voleb všichni znají. A ještě jednou si je mohou připomenout v navazujícím textu. Vlastně vzpomínky na volby logicky prolínají celý povolební Jundrovský zpravodaj. Nové zastupitelstvo v Jundrově na svém prvním - ustavujícím zasedání zvolilo nového starostu a další čtyři radní. Zastoupení v radě MČ v podstatě kopíruje výsledky voleb a skladbu vládnoucí" koalice. Nebylo by korektní, kdybychom psali o nějakém překvapení či vyzdvihovali mimořádnou jednotnost letošní velké koalice. Vše bylo předem důkladně projednáno a připraveno. S respektováním přání velké většiny jundrovských voličů, kteří dali svoje hlasy právě těm stranám či nestranám, které se v koalici spojily a jejichž názor nás zavazoval: zabezpečit radikální změny na jundrovské radnici. Co navíc, zabezpečit je v široké koalici co největšího počtu zastupitelů, nikoliv v křehké koalici s jedním rozhodujícím hlasem, jak bývalo v minulosti na jundrovské radnici zvykem. Brzy tento záměr začal dostávat konkrétní podobu a čím dál více odhaloval důvody potřeby těchto změn a utvrzoval o jejich správnosti. Alespoň z pohledu většinové koalice zastupitelů. Radnici jsme převzali , dva dny po ustavujícím jednání zastupitelstva. A začali jsme si uvědomovat, proč současná opozice, soustředěná kolem osoby bývalého starosty, tolik přesvědčovala v povolebních vyjednáváních o nutnosti zabezpečení kontinuity práce na radnici znovuzvolením bývalého starosty. Plně jsme pochopili skutečnost, že o hlavních činnostech na radnici měl přehled především a pouze starosta. Nejsme takoví idealisté, abychom si mysleli, že při převzetí radnice kdy došlo také k tak zásadní personální změně, nenastaly obdobné problémy. Ale tady se vyskytly skutečnosti, které překvapily i členy minulého zastupitelstva, byť byli na straně opozice a k mnohým záležitostem neměli dříve prakticky přístup. Převzetí radnice by zřejmě nebylo ani tak velkým problémem, kdyby byl úřad plně funkční, kdyby základní činnosti byly zabezpečovány zaměstnanci úřadu v plném rozsahu a podle schválených plánů a zásad. Noví radní by se mohli od počátku věnovat těm záležitostem, které jim v tomto povolebním období náleží - tedy rozvážné formulaci programového prohlášení. Bohužel, současná situace na jundrovské radnici stanovila jiné priority. Časový prostor, který byl výrazně nepříznivě ovlivněn termínem voleb, neumožňoval některá rozhodnutí odpovědně zabezpečit

2 v požadovaných termínech. Stávající situace v hospodaření si vyžaduje důkladné prověření především záležitostí s vazbou na finanční plán. Ze zákona je samospráva vrcholným orgánem obce v rozhodování o jejich financích. Proto rada nepotvrdila návrh rozpočtu na rok 2003, který na poslední chvíli zpracovala vedoucí finančního odboru ÚMČ, a nebude jej v této podobě předkládat zastupitelstvu ke schválení. Rada si nemůže dovolit předložit návrh, o kterém předem ví, že je nutné jej v dohledné době zásadně změnit či upravit. Ke schválení jej předloží až po posouzení finančním výborem a po podrobném prostudování. Do té doby bude radnice hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Bylo by neodpovědné rozhodovat o rozpočtu v okamžiku, kdy není znám aktuální výhled plnění plánu do konce letošního roku, z něhož je nutné vyjít při sestavení plánu následujícího, když finanční odbor nemá informace o tom, jaké akce jsou nasmlouvány, které z nich budou letos ještě vyfakturovány. Některé akce již byly ukončeny, avšak bez smluvního zajištění, které se vyřizuje až dodatečně. U dvou stavebních akcí (škola Jasanová - rekonstrukce bazénu a úpravy na ul. Březové) dokonce chybí finanční prostředky na jejich pokrytí, přestože jsou již dokončeny. A nejde o malé částky. Bezmála 1,5 milionů korun. Společně s dalšími drobnějšími problémy a určitým organizačním chaosem to jsou závažné záležitosti, které je nutno přednostně zajistit a vyřídit a to i na úkor včasnosti záležitostí jiných. S tím souvisí opoždění celé řady jinak zcela rutinních akcí: termín převzetí 1. etapy rekonstrukce ve škole na Jasanové (dnes již převzaté), prodloužení platebního kalendáře do příštího roku, ale i vydání tohoto zpravodaje. Podivné hospodaření na radnici potvrdily i závěry z interního auditu magistrátu, který byl v uplynulých dnech proveden. Červená čísla (tj. minusové hodnoty) u součtů hospodářských bilancí, pohybující se v několikamilionových částkách, to potvrzují. Bude na těch zastupitelích, kteří činnost na radnici řídili v minulém období, aby podali k těmto kostlivcům přesvědčivý komentář. Aby vysvětlili vznik těchto červených čísel. Aby vysvětlili, proč nejsou peníze na větší opravy či rekonstrukce bytového fondu, spravovaného městskou částí (obecní byty), když jejich nájemníci do těchto fondů placením nájemného přispívají. Proč není razantně řešen problém neplatičů v některých bytech. Proč není plněna ve všech svých ustanoveních mandátní smlouva uzavřená se správcem těchto bytů. Těch proč je spousta - menších či větších. A bez ohledu na ně teď bude tlačit ÚMČ před sebou káru naloženou minulými dluhy a snažit se je pomalu odsypávat. Již byla jmenována nová tajemnice úřadu, která se plně svojí funkce ujme v průběhu 1. čtvrtletí roku Obsazení funkce tajemníka úřadu, který byl starostou v minulém období účelově bez náhrady odvolán, je pro zachování chodu úřadu nezbytné. Dosud činnost tajemníka zabezpečoval - starosta. V rozporu se statutem města Brna, který neexistenci tajemníka - v podstatě ředitele úřadu městské části - nepřipouští. Bylo zajisté velice obětavé od starosty převzít i roli mzdové účetní a provádět mzdovou agendu. Je zbytečné to dále komentovat. Teď je na nové radě, aby všechny tyto problémy začala řešit. Proto rada MČ v současné době zasedá každý týden, aby je zodpovědně vyřešila. A společně s nimi řeší i další drobnější i závažnější oprávněné požadavky a podněty jundrovských občanů, požadavky magistrátu i jiných subjektů, které se neustále na radnici sypou. Je připraveno přehodnocení některých pracovních náplní i zařazení pracovníků úřadu. Některé agendy, které z důvodu organizačních opatření, prováděných v minulosti, nebyly zajišťovány, budou vráceny do náplní zaměstnanců úřadu. Prostě budou provedena taková opatření, aby se úřad stal plně funkčním a aby starostka měla větší prostor na řízení rozhodnutí zásadních, politických, aby měla větší prostor na reprezentaci, aby mohla plnohodnotně a důstojně vykonávat funkci skutečné starostky Jundrova. Svoji činnost zahájily komise rady, které bylo nutno přednostně ustavit - bytová a stavební. V nejbližší době zahájí činnost i další komise - školská, bezpečnostní, sociální atd. A po schválení zastupitelstvem budou funkční i oba výbory - finanční a kontrolní. Předseda výboru finančního, zvolený na ustavujícím zasedání, již začal spolupracovat při sestavování rozpočtu MČ, aby období rozpočtového provizoria bylo co nejkratší. Prioritou je zavedení takové organizace práce, aby radnice fungovala tak jak má. Aby byly všechny činnosti zabezpečovány konkrétními pracovníky s konkrétní odpovědností. Období one man show na jundrovské radnici skončilo. Nastupuje období týmové spolupráce široké koalice, do které budou zapojeni všichni zastupitelé a zaměstnanci úřadu podle svých funkcí a podle svých odpovědností. Vážení spoluobčané, budeme se snažit, abychom důvěru, kterou jste nám dali, nezklamali. V tomto hektickém období bychom Vás chtěli požádat o určitou shovívavost a trpělivost při řešení Vámi přednesených požadavků a podnětů. Věříme, že po najetí našeho rozjíždějícího se vlaku do nových kolejí se vše stabilizuje. Přejeme Vám, vážení jundrovští spoluobčané, dobré zdraví, spoustu krásných chvilek o Vánocích, v příštím roce klid, pohodu a úspěchy osobní i pracovní. Za Radu MČ Jundrov Miroslav Kolář, místostarosta Volby do zastupitelstev v obcích Do 15 členného zastupitelstva městské části Brno Jundrov kandidovalo 7 subjektu po 15ti kandidátech. Voliči měli možnost výběru z nabídky 105 kandidátů. Na základě výsledků voleb získali členství v Zastupitelstvu městské části tito spoluobčané: LEGENDA K TABULCE: Poř. číslo = pořadové číslo na kandidátce (strany či sdružení) Navrh. strana NK= nezávislí kandidáti NPM = nestraníci pro Moravu, SNK = sdružení nezávislých kandidátů. Politická přísl. (kandidátů) BEZPP= bez politické příslušnosti

3 Na prvém zasedání nově zvoleného zastupitelstva, které se konalo 19. listopadu 2002 bylo v souladu s ustanovení zákona č. 128/2002 Sb.v platném znění, stanoven počet členů Rady MČ Brno-Jundrov na 5. Tajnou volbou byly obsazeny následující funkce: Z ÚŘADU ODPADY Harmonogram svozu komunálního odpadu během vánočních svátků na celém území města Brna (ve svozových oblastech SAKO Brno, a. s., A.S.A., spol. s r. o. a van Gansewinkel, a.s.): Týden od do týden Svozová oblast SAKO Brno, a. s. A.S.A., spol. s r. o. van Gansewinkel, a. s pondělí pondělní svoz pondělní svoz Štědrý den úterní svoz volno svátek vánoční středeční svoz úterní svoz svátek vánoční čtvrteční svoz středeční svoz pátek páteční svoz čtvrteční svoz sobota volno páteční svoz neděle volno volno Týden od do týden Svozová oblast SAKO Brno, a. s. van Gansewinkel, a. s. A.S.A., spol. s r. o pondělí pondělní svoz úterý Silvestr úterní svoz středa Nový rok volno čtvrtek středeční svoz pátek čtvrteční svoz sobota páteční svoz neděle volno V souvislosti s předpokládaným zvýšeným množstvím komunálního odpadu během vánočních svátků bude společnost SAKO Brno, a. s., i ostatní svozové společnosti ve svých oblastech řešit svoz v jednotlivých lokalitách operativně tak, aby nedocházelo k hromadění odpadů. Správa poplatku za sběr odpadu Tak to máme za sebou. Takto by bylo možné charakterizovat datum 9. prosince letošního roku. Nejedná se ani tak o realizaci rozhodnutí nové radnice, jako o doběh fatálního selhání Rady minulé. Jako jediná z 29 městských částí odmítla na své 60. schůzi (začátkem listopadu 2001), nabídku primátora města na převedení správy místního poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování Ing. Barbora Jůzová, referentka marketingu SAKO Brno, a. s komunálních odpadů na Magistrát města Brna. I když po určité době svůj názor postupně měnila v opačný, zůstalo holou skutečností, že Úřad měl o jednu pořádnou starost víc. Je třeba poznamenat, že všechny zbývající městské části využily centrálního servisu Magistrátu, včetně jeho financování, pro vedení této zcela nové agendy. Nově zřízený útvar Magistrátu vše nezbytné zařídil a nebylo třeba pořizovat speciální vybavení navyšovat početní stav úředníků radnic místních částí. Na druhé straně jundrovský Úřad musel tuto činnost, kterou snad bývalý starosta považuje do dneška za užitečnou, ze svých skromných prostředků hradit a vybrané peníze do haléře převést na Magistrát. Zajisté je možné učiniti si představu jak "snadno" se zúčtuje ,-Kč. Při složitostech metodického charakteru je zázrakem, že Úřad po dalším "zeštíhlení" ( reorganizaci se snížením na 11 pracovníků) nezkolaboval. Poslední vybraná splátka vybraných poplatků ve výši ,- Kč byla na MMB odeslána Od r.2003 budou občané z Jundrova poplatek za komunální odpad platit stejným způsobem jako všichni ostatní brňáci. Příslušnou osvětovou kampaň i výběr poplatku bude provádět již MMB a nikoliv Úřad městské části v Jundrově. ÚMČ Zimní údržba místních komunikací Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami. Zimní údržbu místních komunikací v MČ Brno-Jundrov bude provádět firma UPaS s.r.o. zastoupena panem Hotárkem. Na ZÁKOSu - základním komunikačním systému (trasy městské hromadné dopravy) provádí zimní údržbu Brněnské komunikace a.s., Renneská la. Rádi bychom upozornili na skutečnosti a povinnosti vyplývající z vyhlášky města Brna č. 16/1998 o schůdnosti místních komunikací: Závady ve schůdnosti se odstraňují u chodníků širších než 1,5m nejméně v šíři 1,5m a u chodníků užších v maximální šíři. Závady ve schůdnosti chodníků, které slouží chůzi a zároveň jako zastávka veřejné linkové dopravy, se odstraňují v celé šíři chodníku a délce 22m. Závady ve schůdnosti chodníků, pokud

4 vznikly náledím nebo sněhem se odstraňují odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrabáním zmrazků a posypem zdrsňujícími materiály. Sníh se ponechá v hromadách na kraji chodníku, přičemž je zakázáno sníh ukládat zejména do vozovky, na zastávku hromadné dopravy, ke stromům a keřům, ke stanovištím odpadních nádob, k místům odtoku povrchových vod, na mříže kanalizačních vpustí, na hrany chodníků v křižovatkách tam, kde by sníh znemožňoval bezpečné přecházení vozovek. Závada ve schůdnosti musí být odstraněna co nejdříve, nejpozději v 7hodin každý den. Dále bychom rádi upozornili na základní povinnosti uživatelů místních komunikací: přizpůsobit chůzi a jízdu komunikací, který je v zimním období obvyklý při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov apod.) při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem při přecházení komunikace používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem při přecházení komunikací použít k přechodu označený přechod pro chodce, na němž jsou zmírňovány závady ve schůdnosti v neposlední řadě správná volba vhodné obuvi. Některé úseky místních komunikací, na kterých se v zimním období neprovádí zimní údržba, budou označeny tabulemi. OŽP Trávníčková Nabídka posypu na zimní údržbu chodníků Rada městské části nabízí majitelům rodinných domků v Jundrově bezplatné dodání vhodného posypového materiálu na zajištění zimní údržby chodníků přiléhajících k jejich nemovitostem Zájemci o dodání potřebného množství ( kbelíků ) mají možnost podat objednávku ( tel.č , , ,)na Úřadu městské části nejpozději do Oznámení přesného termínu rozvozu písku bude zveřejněno ve vývěskách. OŽP Trávníčková Upozornûní! vlastníkům a uživatelům nemovitostí k odstraňování a oklešťování stromoví, ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz energetických zařízení ve správě JME, a.s. Oznamujeme Vám, že v měsíci lednu, únoru a březnu budou provádět pracovníci Jihomoravské energetiky, a.s. v katastru Vaší obce pravidelnou kontrolu energetických zařízení v naší správě z pohledu případných porostů, ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení. Podle zákona č. 458/2000 Sb. má dodavatel el.energie právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, provozem, opravami a údržbou rozvodných zařízení, dále odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz rozvodných zařízení v případech, kdy tak po předchozím upozornění neučinil vlastník či uživatel sám. Tuto naši výzvu považujeme prosím za upozornění tohoto zákona. Žádáme proto všechny majitele a uživatele nemovitostí o okleštění nebo odstranění stromoví v měsících listopadu a prosinci, způsobem uvedeným v přiložené výzvě s tím, že v následujících měsících mohou být prováděny ty ořezy, pro které je třeba vedení vypnout. O termínu vypnutí vedení je možno se dohodnout s pracovníky naší společnosti, informace poskytneme i na telefonu Věříme, že pochopíte důležitost provedení výše zmíněných opatření pro zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie a předem děkujeme za spolupráci. Jihomoravská energetika a.s. Výsadba stromů V měsíci listopadu bylo na ulici Jasanová v podélném pásu zeleně vysázeno deset stromů jasanu úzkokorunního (Fraxinus angustifolia Raywood ). Jedná se o dřevinu snášející sucho v podzimním období upoutá pozornost atraktivním červeným zabarvením. Dorůstá výšky cca 12m. Rostlinný a pomocný materiál byl hrazen z finančních prostředků městské části a veškeré přípravné práce a vlastní výsadbu provedl pan ing. Marek Holán bez nároku na finanční odměnu. Za pomoc a dobře odvedenou práci d ě k u j e m e! SDĚLENÍ OŽP Trávníčková Městské hygienické stanice na Masné ulici v Brně. Protože došlo ke změně struktury hygienické služby, převezme od 1. ledna 2003 náplň dosud zajišťovanou laboratořemi Městské hygienické stanice na Masné ulici v Brně chemické analýzy vod a ovzduší, měření fyzikálních faktorů prostředí (mikroklima,hluk), mikrobiologické a genotoxické vyšetření zdravotní ústav v Brně. Tyto činnosti budou i nadále probíhat na dosavadním pracovišti na ulici Masná 3a. Ivana Havlénová Z RADY 1. schůze RMČ schválila : Termín 1. řádného zasedání ZMČ na čtvrtek 19. prosince 2002 v hod Zřízení a postupné obsazení komisí pracujících v oblastech: školství a tělovýchovy, sociální a zdravotní, bytové, bezpečnosti a životního prostředí, stavební a dopravní. Návrhy odměn neuvolněným členům ZMČ. RMČ pověřila: Starostku MČ výběrem tajemníka úřadu. Vstupním jednáním ve věci správy bytových domů firmou Ager. Ing. B. Holčáka vedoucím redaktorem zpravodaje Jundrov a internetové prezentace Jundrova Pana I. Dubského zajištěním vánočního stromu před radnicí. 2. schůze RMČ schválila : Návrhy na členy komisí bytové a stavební a redakční rady zpravodaje MČ. - 3 členná komise bytová - předseda: J. Valeš - 5 členná komise stavební - předseda: Michal Chládek - 5 členná povodňové komise - předseda: Ing. Jitka Tvarůžková - 7 členná redakční rada zpravodaje Ing. Bohumil Holčák - šéfredaktor, členové RMČ, sl. Lenka Šejnová Garance členů rady MČ za oblasti činností: - vnitřní věci zabezpečuje pí. Marta Trávníčková - garant Ing. M. Kolář - CO zabezpečuje pí. B. Havelková - garant Ing. M. Kolář - požární ochranu zabezpečuje pí. B. Havelková - garant I. Dubský - sociální a zdravotní oblast zabezpečuje pí. H. Sedláčková garant PaedDr. Bartoš Pořádání vánočního koncertu ve spolupráci s agenturou Mr. Magic v prostorách kina Svratka s bezplatným propůjčením kinosálu. Převedení agendy zpracování mezd a odměn pro zaměstnance a zastupitele MČ na ÚMČ Brno Žabovřesky od Vyhodnocení nabídek na nového správce počítačové sítě před ÚMČ. Bezplatné poskytnutí posypového materiálu obyvatelům Jundrova. Náklady na 1 nákladní vozidlo písku činí cca 3.000,-Kč. RMČ vzala na vědomí: Změnu výměry části p.č. 1533/1 z původních 495 m 2 na 320 m 2.RMČ nesouhlasí se snížením výše nájemného na uvedených parcelách. Požadavek tajemníka MMB Ing. Loutockého ke zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol Statutárního města Brna v MČ Jundrov za r Návrh rozpočtu na r z MMB a pověřila vedoucí OFS pí. Hamplovou přípravou návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na r Žádost MŠ Dubová o zápis do obchodního rejstříku. Závady na objektu MŠ Rozmarýnová 3 Zprávu o provedeném auditu a akceptuje doporučení auditu zrušit VHČ, provozování kina a převést hospodaření spojené s provozem kina Svratka do běžného rozpočtu hlavních činností MČ. 3. schůze RMČ schválila : Základní obsahové schéma 5. čísla Zpravodaje s předpokládaným termínem vydání 16. resp. 17.prosince.

5 Financování městské části podle rozpočtového provizoria do vyjasnění deficitu hospodaření za rok Závěry stavební komise ve všech projednávaných bodech. RMČ vzala na vědomí: Skutečnosti smlouvy uzavřené mezi Ing Valkounem a MČ Jundrov ve věci pronájmu pozemku s tím, že uzavřenou smlouvu nebude měnit. Stížnosti ke staveništi po provedené rekonstrukci vozovky a osvětlení na ulici Březová. RMČ zamítla: Žádost o pronájem stání před bytovým domem Sosnová 2. Žádost o pronájem pozemku č.k. 1227/0 Jundrov Tyršovo návrší. Žádost o odprodej pozemku o rozloze 224 m2 manželům Žákovým. 4. schůze RMČ schválila : Změnu organizační struktury ÚMČ s navýšením počtu pracovníků ÚMČ o 1 na celkový počet 12. Přesun pracovnice kanceláře starosty do přímé podřízenosti tajemníka ÚMČ, přesun pracovnice OFS - poplatky - do přímé podřízenosti tajemníka ÚMČ a zařazení finanční účetní do OFS. Rozšíření Statutu sociálního fondu MČ Brno-Jundrov o uvolněné členy Zastupitelstva MČ zařazené do ÚMČ Brno -Jundrov. Návrh na změnu bankovního ústavu a pověřila starostku MČ společně s vedoucí OFS k jednání s vedením pobočky Volksbank CZ v této záležitosti. Zvýšený dohled na dodávku služeb zimní údržby v oblasti ul. Dubová. Vyúčtování zálohy ne teplo ve bytě Dubová 2 v poměrné výši odpovídající úhradám nájemníků v bytech obdobné velikosti. Výzvu firmě Ager ke zdokladování postupů, které dle mandátní smlouvy uplatnila vůči neplatičům nájemného. V návaznosti budou přijata další opatření k zamezení dalšího nárůstu těchto dluhů a vymáhání pohledávek. RMČ zamítla: S odkazem na platnou nájemní smlouvu a v souladu se stanoviskem ÚHA MMB, žádost o odkoupení pozemku p.č. 469/0 k.ú. Jundrov. RMČ vzala na vědomí: Jmenování tajemníka ÚMČ pí. Ivy Poláčkové tajemnicí ÚMČ s termínem nástupu od RMČ doporučuje ZMČ schválit: Aktualizovanou podobu rozpočtu MČ Brno - Jundrov na rok 2003 POLICIE Zpráva Městské policie Za 3. čtvrtletí roku 2002 v MČ Brno Jundrov řešili strážníci MP Brno Tábor celkem 262 přestupků. Za spáchané přestupky byly uděleny blokové pokuty v celkové výši 4.700,-Kč. V dopravě bylo za uplynulé čtvrtletí spácháno 100 přestupků z toho 12 bylo vyřešeno blokovými pokutami v celkové výši 1.900,- Kč. Domluvou bylo vyřešeno 26 přestupků a 62 přestupků bylo pro nepřítomnost řidiče řešeno předvoláním. Z ostatních přestupků řešených strážníky MP uvádíme: 72 neoprávněně založených černých skládek, 14 nepovolených záborů a vraků vozidel, 16 zničených či poškozených veřejných zařízení vč. dopravních značek. Další přestupky se týkaly porušení vyhlášky 10/2001 venčení psů a pálení odpadu mimo vyhrazené dny a hodiny. 9x strážníci řešili rušení nočního klidu a 4x veřejné pohoršení. Za tyto uvedené přestupky byly uděleny blokové pokuty v celkové výši 2.800,- Kč. Z dalších případů, které strážníci řešili, uvádíme: drobnou krádež, 2 podnapilé osoby, 2 nálezy osobních dokladů a zadržení pachatele trestného činu v zahrádkách pod ul. Veslařskou. SPOLEČENSKÁ KRONIKA Sbírky organizované Charitou Brno: ODĚVY, PRÁDLO pro kojence, děti i dospělé (nemusí být tříděné) OBUV - JEN NOVOU!!! LOŽNÍ PRÁDLO, PŘIKRÝVKY, DEKY, SPACÍ PYTLE, STANY DOMÁCÍ POTŘEBY (vybavení domácnosti: nádobí, příbory, utěrky...) HYGIENICKÉ A TOALETNÍ POTŘEBY: mýdla, kartáče, šampóny, žínky, zubní pasty a kartáčky, holicí strojky a mýdla, hřebeny, ručníky, toaletní papír... PRACÍ PROSTŘEDKY ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY: obvazový materiál, dezinfekční prostředky, vitamínové přípravky, NE LÉKY!!! POTŘEBY PRO ZÁJMOVOU ČINNOST: jehly, háčky, pletací dráty, nitě, bavlnky, zbytky příze, vlny, látky... ŠKOLNÍ POTŘEBY: tužky, pera, pastelky, barvy, štětce, sešity, bloky, čtvrtky, papíry, tašky, omalovánky, penály, pravítka, kružítka... HRAČKY, HRY, HUDEBNÍ NÁSTROJE, SPOR- TOVNÍ POTŘEBY (nerozbité, funkční) OPTICKÉ BRÝLE (i poškozené) OPTICKÁ SKLA, LUPY POHLEDNICE, POŠTOVNÍ ZNÁMKY i použité KNIHY naučné i beletrii, učebnice, slovníky, knihy v češtině i v cizích jazycích TRVANLIVÉ POTRAVINY cukr, mouka, luštěniny, rýže, těstoviny, čaj, káva, kakao, sušené mléko... Prosíme, abyste darované věci přinesli v určeném čase zabalené do pytlů, krabic, nebo tašek. Vámi darované věci vozíme do Střediska křesťanské sociální pomoci v Broumově. Zde se vše ve chráněné dílně, kde pracují zdravotně postižení spoluobčané, třídí, opravuje, balí a podle konkrétních požadavků expeduje. Středisko pravidelně zásobuje v České republice uprchlické tábory, centra pro bezdomovce, ústavy sociální péče, dětské domovy, pěstounské rodiny, ženy samoživitelky, důchodce, nezaměstnané, imigranty, rodiny s příjmy pod sociálním minimem. Z Broumova šlo mnoho tun materiální pomoci do Arménie, Karabachu, Rumunska, Iránu, Bangladéše, na Ukrajinu, do Ruska, Ghany, Peru a především do Chorvatska, Bosny, Hercegoviny, Slovinska a Kosova. Tuto sbírku pravidelně opakujeme na konci měsíce v určený pátek a sobotu do vagonu na nádraží ČD vedle 5. nástupiště. Aktuální termíny sběrů pro Charitu Brno: 24. a 25. ledna a 22. února a 22. března a 26. dubna a 24. května a 21. června 2003 pátek od hod., sobota od 9-12 hod. Finanční pomoc můžete poskytnout také přímo na účet: Čs. spořitelna, a.s. Trutnov pobočka Broumov č.ú /0800 variab. symbol DAR Bližší informace: pí Halámková tel.č pí Keprtová tel.č KLUB SENIORŮ V ichni ãlenové klubu seniorû Brno- Jundrov se pfiipojují k blahopfiání sv m ãlenkám, které se narodily v mûsíci prosinci a pfiejí jim pevné zdraví, hodnû tûstí a spokojenosti do dal ích let. Jsou to: Blanka Bulvová BoÏena Hanu ová Dagmar Kratochvílová Franti ka Bláhová Hana Racková Hedvika Macková Marie Bílá Marie Kopeãná Miloslava Pl ková Vûra Malá Vlasta BlahoÀovská K pfiání v eho nejlep ího se pfiipojuje kdûtem i redakce zpravodaje.

6 Dne 26. prosince oslaví také svoje 60. narozeniny Janička Barošová, která je nyní v domově. Ráda chodila do našeho klubu se svojí maminkou, ráda a pěkně zpívala a znala všechny koledy. Přejeme ji také hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Podûkování Ve čtvrtek 12. prosince se uskutečnilo tradiční slavnostní předvánoční setkání členů jundrovského klubu seniorů s představiteli městské části Jundrov. Tentokráte se ho zúčastnila nově zvolená starostka paní Ing. Jitka Tvarůžková, vedoucí sociálního odboru paní Sedláčková a předseda sociální komise pan Jan krupička. O slavnostní atmosféru se přičinily děti z mateřské školy na Dubové ulici, které pod vedením svých učitelek zahrály na flétničky a zazpívaly koledy. Paní starostka nás ubezpečila, že nám městská část umožní další krásné zájezdy po krásách naší vlasti. Paní Sedláčková poděkovala sestře B. Štouračové za obětavé 5 leté vedení klubu a popřála jí hodně zdraví do dalších let. Sestra Štouračová představila svou nástupkyni, sestru Marii Táborskou, která povede klub, který oslaví 26. února 2003, 18 roků od svého založení na schůzi Československého červeného kříže. Ustavující schůze, která se tehdy konala v místnosti "Agitačního střediska" na Nálepkově ulici se zúčastnilo 250 členů ČČK! Nyní slouží zase svému původnímu určení: samoobsluha "Zlatá hvězda". Před válkou tam byla totiž prodejna družstva "Vzájemnost Včela". A protože troška historie nikoho nezabije, jak se zpívá ve známe písničce Jiřího Suchého: 23. června 1993 byl otevřen nově zbudovaný Klub důchodců na ulici Nálepkově čís. 47. Takže příští rok už to bude 10 roků!! B.Š a M.T REDAKâNÍ PO TA Stalo se jiï tradicí, Ïe jundrovské námûstíãko rok co rok zdobívá od zaãátku prosince vánoãní strom. Majestátní svou velikostí, nazdoben a osvûtlen rozehfieje plamínky netrpûlivosti a úïasu v oãiãkách dûtí a zpûsobuje vrásky leckterému dospûlákovi, jenï nevychází z údivu nad tím, jak rychle se ten rok zase pfiehoupl a jak málo ãasu zb vá do tûdrého veãera. Zvlá tû, nemáte-li pohromadû v echny dárky, umytá okna, vygruntovanou domácnost a napeãené cukroví. Vánoãní strom se stal za ta léta v Jundrovû nepostradateln m. S jeho vztyãením zaãínalo období adventní atmosféry, oãekávání, vánoãního shonu i pohody. S jeho pádem ãas nejkrásnûj ích svátkû v roce konãil. Bez jeho pfiítomnosti si málokdo z JundrovákÛ dokázal ãas sváteãní pfiedstavit. A pfiece. Letos je tomu jinak. Prosinec se pfiehoupl pfies svou první mrazivou dekádu a jundrovského stromu není. V oãích lidí ãteme otázky. Proã, co se stalo? Inu, váïení a milí Jundrováci, buìte trpûliví. Jásejte a radujte se vánoãní strom na na em námûstíãku nebude chybût ani letos. Jen jsme chtûli u etfiit jeden vzácn stromov Ïivot. Naã kácet vzrostl a zdrav smrk nûkde v lesích, kdyï za jedním z mála jundrovsk ch panelákû uï hezkou fiádku let roste mohutn a zdrav jehliãnan, jeï za svou v ku zaplatí bohuïel Ïivotem, a to bez ohledu na to, jsou-li vánoce ãi nejsou. Pfiíli zvûdavû totiï nakukuje do oken pokojû a pokojíkû a nepou tí do nich teplé a svûtlo pfiiná ející slunce. A protoïe lidské tvorstvo má na kdeco komisi, aby posoudila a rozhodla tohle a támhle, musí i tuhle u lechtilou smrt schválit lidská komise. Ta se nám v ak trochu pozdrïela snad pfiece jen váhala pfiik vnout na skon tak ztepilého a zdravého stromového mladíka. TakÏe se nebojte, lidiãky jundrovsk, na e námûstí i letos svûj strom mít bude. A vy taky. Zkuste se u nûj alespoà na chvíli zastavit a na jeho poslední cestu mu vtisknout otisk své dlanû do kûry kmene a po eptat svá pfiání do jeho vûtví. Jsou pfiece Vánoce. Lenka Poděkování Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří nám přispěli do tomboly na martinskou zábavu, která se konala dne : Drogerie K+K pí Krupičková Drogerie + Trafika pí Šrámková Chovatelské potřeby RENO Riedlovi Lékárna Atlas Modelové pletení DANA pí Košková Obchod pí Šmahelová Potraviny Brněnka pí Špičáková Rehabilitace pí Koukalová Velkoobchod Valešovi Zelenina Pokorný Jundrovská chasa děkuje! kulturní centrum SVRATKA Kino svratka, Brno Jundrov, Veslařská 56, tel.: Program kina leden út žen, Francie, od 12-ti let 8.1. st žen, Francie, od 12-ti let 9.1. čt Hollywood v koncích, USA,od 15-ti let (komedie W. Allen) pá Hollywood v koncích, USA,od 15-ti let so Hollywood v koncích, USA,od 15-ti let so Pásmo pohádek pro nejmenší (Cvrček a housličky, Cvrček a bombardon, Cvrček a slepice, Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu, Cvrček a basa, Cvrček a pavouk, Jak štěňátko dostalo chuť na med, Cvrček a stroj, Cvrček a pila, Jak štěňátko chtělo malé pejsky, Příhody brouka Pytlíka) út Brak, ČR, příst st Brak, ČR, příst čt Brak, ČR, příst pá Blafuj jako Beckham, USA/VB/SRN,od 12-ti let komedie so Blafuj jako Beckham, USA/VB/SRN,od 12-ti let komedie so Pásmo pohádek pro nejmenší (Devět kuřátek, Zatoulaná ovečka, Cvrček a slepice, Sametka, Krakonoš a správce, Markvart, Pat a Mat Dveře) út Psí dny, Rakousko, od 18-ti let psycholog. drama st Psí dny, Rakousko, od 18-ti let psycholog. drama čt Charlotte Gray, VB, od 15-ti let válečné drama pá Charlotte Gray, VB, od 15-ti let válečné drama so Charlotte Gray, VB, od 15-ti let válečné drama so Doba ledová, USA/N.Zéland, dabing, rodinný, animovaný ne Doba ledová, USA/N.Zéland, dabing, rodinný, animovaný st Erasmus a spol., Fr/Šp.,od 12-ti let, komedie čt Erasmus a spol., Fr/Šp.,od 12-ti let, komedie pá Baraka:odysea Země, USA, umělecký dokument 1.2. so Baraka:odysea Země, USA, umělecký dokument 2.2. ne Baraka:odysea Země, USA, umělecký dokument KULTURNÍ CENTRUM SVRATKA ne O líném Honzovi, tříhlavém drakovi a povidlových buchtách Divadlo PODIV Brno

7 Obãanské sdruïení ARCUS onko lymfocentrum BRNO V stavní 17/ Brno SluÏby na eho centra jsou urãeny v em pacientûm s nádorov m onemocnûním a jejich rodinn m pfiíslu - níkûm, ale i jejich znám m bez ohledu na místo bydli tû. Dvefie jsou otevfieny kaïdému kdo má potfiebu informovat se nebo pomáhat, protoïe nikdy nevíme, kdy se ocitneme na druhé stranû pomyslného mostu. Na e pomoc usnadàuje pacientûm zvládnout situaci v dobû diagnostikování onemocnûní, i v dobû léãby, a tím pozitivnû ovlivàovat dûsledky onkologické léãby i její celkov v sledek. Pomoc nabízíme formou poraden: sociální, právní, psychologické a dvoudenních pfiedná kov ch cyklû pro pacienty, rodinné pfiíslu níky i ostatní zájemce. Najdete nás na adrese: V stavní 17/19 pfiízemí Pondûlí pátek 9:00 15:00 hod. Telefon: , Ozvûte se, jsme tu pro Vás! V echny sluïby jsou poskytovány zdarma. Poradenská ãinnost pro problematiku závislostí. Na e poradna je zásadnû ANONYMNÍ a BEZPLATNÁ. Pracovní doba: Po Pá: ( po domluvû lze domluvit schûzku i jindy ) Adresa: Vevefií 17, Brno, Telefon: , poradenství je urãeno pro fie ení závislosti na návykov ch látkách a pomoc pfii následné resocializaci; poradenství a pomoc rodinám ohroïen ch alkoholismem nûkterého z ãlenû rodiny; anonymní linka dûvûry (Po Pá: ); organizace svépomocn ch a doléãovan ch skupin pro obãany odléãené nebo abstinující od návykov ch látek manïelky (manïele) alkoholikû osamûlé Ïeny a matky Pomoc a poradna pro star í a osamûlé spoluobãany V eobecné sociální poradenství INZERCE Zastupitelé zvolení za kandidátku Sdružení nezávislých děkují tímto všem, kteří je podpořili a slibují, že se vynasnaží v maximální míře realizovat svůj volební program. KULTURA Brnûn tí umûlci a zpûvaãka MAGDA KLOBOUâKOVÁ podpofií opût sv mi dvûma vánoãními koncerty humanitární akci na nákup nezbytn ch lékû pro Hospic sv. Josefa v Rajhradû. âeská M E VÁNOâNÍ opût v katedrále na Petrovû v Brnû na BoÏí hod vánoãní. Dne v hod. v kostele sv. Michala na Dominikánském námûstí ( u Nové radnice ) probûhne adventní koncert na kterém vystoupí vynikající sopranistka, sólistka brnûnské opery Magda Klobouãková, kterou jsme nedávno mûli moïnost vidût v roli Lízy v klasické operetû F. Lehára Zemû úsmûvû v Janáãkovû divadle. Vstupné na tuto akci je dobrovolné. Na programu budou adventní písnû a skladby od J. S. Bacha a G. F. Handela. Dne v hod. probûhne jako tradiãnû v katedrále sv. Petra a Pavla v Brnû na Petrovû âeská m e vánoãní Hej mistfie" Jana Jakuba Ryby. Vstupenky na tento vánoãní koncert si mûïete jiï nyní zajistit v pfiedprodeji DONUM na Petrovû a KIC na Bûhounské. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA dfiíve se sídlem ÎiÏkova 3 se pfiestûhovala na ulici Horovu 77. Nové tel. ãíslo je Poskytované sluïby: stravování, osobní hygiena, praní prádla, udrïování domácnosti, jednoduché o etfiovatelské úkony, pobyt v domovince. Novinkou v tomto zafiízení je pfiechodn pobyt. V lûïkové ãásti peãovatelské sluïby mohou seniofii strávit aï 3 mûsíce v prûbûhu jednoho kalendáfiního roku. Podrobnûj í informace o umístûní na pfiechodn pobyt získáte na v e uvedeném tel. ã. Úfiední hodiny: hod. v pracovní dny. Pro poskytnutí peãovatelské sluïby je tfieba doporuãené lékafie a potvrzení o v i dûchodu.

8 Hledám pronájem chaty v Jundrovû. Tel: MALBY NÁTùRY ONDERKA LABUS & BLATN Hlavní 35, Brno-Komín Tel.: Pozvánka na 1. mimofiádné zasedání zastupitelstva mûstské ãásti Brno- Jundrov Dne 30. prosince 2002 v 18 hod. Na pofiadu jednání je návrh rozpoãtu mûstské ãásti na rok 2003 JÍZDNÍ KOLA LYÎE ROTOPEDY PRODEJ SERVIS DOPL KY 10. Vánoce na brněnské radnici pondûlí TRADIâNÍ P EDVÁNOâNÍ DEN OTEV EN CH DVE Í NA NOVÉ RADNICI JIÎ PODESÁTÉ JiÏ podesáté oïijí v pfied tûdroveãerní den historické sály brnûnské nové radnice zvlá tním ruchem. Nejmen í náv tûvníky, jejich rodiãe a prarodiãe ãekají ve Velkém snûmovním sále zábavné pofiady, pohádky a hudební vystoupení. Mohou také ve sváteãní atmosféfie nav tívit prostory, vût inou novû upravené, do kter ch v prûbûhu roku obãané nemají voln pfiístup. V KfiíÏové chodbû si mohou prohlédnout expozici betlémû, v stavu dûtsk ch prací ze soutûïe Policie âr nebo ze soutûïe Mûstské policie Brno Empík nadûluje. Instalována bude i modelová Ïeleznice a také reprezentativní kolekce ocenûn ch fotografií z fotosoutûïe projektu Brno mûsto uprostfied Evropy festival zábavy pod hrady pilberk a Vevefií a ohàostrojové pfiehlídky IGNIS BRUNENSIS. Program ve Velkém snûmovním sále bude zahájen v hodin. V prûbûhu dne se pfiedstaví Dûtsk slováck soubor Lipinka, herci Divadla Radost, Dûtské divadelní studio Lídy Trnkové, Gajdo i, Divadlo Polárka, klauni Kuk a Cuk, dûti ze Z Novomûstská s vystoupením aerobik. Pro malé náv tûvníky budou pfiipraveny také soutûïe a hry z Vánoãní nadílky âeského rozhlasu Brno nebo recitál skupiny Poutníci. Ve hodin pozdraví náv tûvníky primátor mûsta Brna Petr DuchoÀ a paní Chantal Poullain Polívková, prezidentka nadace Archa Chantal. Zábavn program bude v prostorách Nové radnice pokraãovat aï do hodin. Po cel den budou mít dospûlí i dûti pfiíleïitost pfienést si domû pravé Betlémské svûtlo, které zaji Èují brnûn tí skauti. Tradiãní teãkou vyvrcholí pfiedsváteãní veãer opût pfied radnicí. Nejprve bude Dominikánské námûstí patfiit Ïivému rozhlasovému programu v reïii Rádia Kiss Hády 88,3 FM. V hodin pak uvidí náv tûvníci pfied radnicí tradiãní vánoãní ohàostroj provázen hudbou v podání SdruÏení ohàostrojû Brno 01. Jubilejní 10. Vánoce na brnûnské radnici pfiipravilo pro své nejmlad í obyvatele Statutární mûsto Brno spoleãnû s reklamní spoleãnosti SNIP a CO, nadací Archa Chantal a dal ími partnery. Nadace Archa Chantal zve v tento den na Novou radnici zdravotnû postiïené dûti, dûti z ústavû a pûstounsk ch rodin, pro které jsou pfiipraveny dárky, jeï vûnovali pofiadatelé a sponzofii akce. Pro v echny dûti je opût pfiipravena symbolická motivaãní akce Za ozdobu odmûna dûti, které pfiinesou na radnici vlastnoruãnû vyrobenou vánoãní ozdobu a povûsí ji na pfiipravené vánoãní stromky, obdrïí od pofiadatelû mal dárek. Administrace: ÚMČ Jundrov, Veslařská 56, Brno, tel.: Redakční kolektiv: pt. Bartoš J., Dubský I., Chládek M., Kolář M., Šejnová L., Tvarůžková J. Pověřený redaktor: Holčák B. Redakční pošta a Inzerce: tel.: Registrace: MMB, R-10/94. Redakční uzávěrka tohoto čísla:

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.5 / 2010 www.jundrov.brno.cz ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Milí sousedé, čas letí jako voda. Není to tak dlouho, co jedna zima skončila a znovu se blíží Vánoce čas naplněný štěstím

Více

BYSTRCKÉ HODY. Helenka jako nová. Pozvánka

BYSTRCKÉ HODY. Helenka jako nová. Pozvánka BYSTRCKÉ HODY nedûle 23. 6. 2002 (viz. program Spoleãenského centra) HORNÍ NÁMùSTÍ téma pro zastupitelstvo i obãany V minulosti bylo učiněno několik nedovršených pokusů o dořešení popsaného prostoru. Jednou

Více

ROČNÍK 11/ Č.1 / 2001

ROČNÍK 11/ Č.1 / 2001 ROČNÍK 11/ Č.1 / 2001 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO - JUNDROV Z OBCE Tělocvična konečně otevřena V pátek 5. ledna v 9,00 h. dopoledne nadešel okamžik, na který řada z nás netrpělivě

Více

J UNDROV Z OBCE INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO -JUNDROV ROČNÍK 11/ Č.3 / 2001

J UNDROV Z OBCE INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO -JUNDROV ROČNÍK 11/ Č.3 / 2001 ROČNÍK 11/ Č.3 / 2001 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO -JUNDROV Z OBCE PRÁZDNINOVÉ STAVEBNÍ AKCE V tomto roce dochází během prázdnin v Jundrově k oživení stavební činnosti na majetku

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Veřejná sbírka Vánoční strom je zasvěcena Charitě

Veřejná sbírka Vánoční strom je zasvěcena Charitě Leden 2003 č. 1 Ročník XIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelstvo zasedalo už podruhé V pondělí 16. prosince proběhlo už druhé zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku. Hned v úvodu

Více

J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.4 / 2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Z OBCE letošní rok je ve znamení voleb, proto i v posledních zpravodajích se v mých řádcích téma voleb stále opakuje.

Více

J UNDROV Z OBCE Z ÚŘADU INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Vážení spoluobčané,

J UNDROV Z OBCE Z ÚŘADU INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Vážení spoluobčané, ROČNÍK 16/ Č.3 / 2006 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Z OBCE Vážení spoluobčané, volební období 2002 2006 končí. A s ním končí i funkční období volených samosprávných orgánů

Více

Rekapitulace volebního období 1998 2002

Rekapitulace volebního období 1998 2002 Rekapitulace volebního období 1998 2002 V některém z minulých čísel Bystrckých novin jsem vám slíbil podat souhrnnou informaci o tom, jak jsme si v tomto volebním období počínali. Na začátku volebního

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Komunální volby 15. a 16. října

Komunální volby 15. a 16. října Vážení spoluobčané, opět uplynuly další čtyři roky volebního období, plného práce pro všechny, kteří v našem městě společně žijeme a přejeme si, aby se nám žilo lépe. Něco se podařilo více, něco méně,

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE ROSA Zpravodaj Rosicka Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE 1 Z OBSAHU Informace pro občany Babic.......................... 4 Novoroční slovo starosty, Výpis z usnesení rady.............

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Dětské hřiště Vinice. Vážení spoluobčané, tento způsob léta zdá se mi poněkud neobvyklým,

Dětské hřiště Vinice. Vážení spoluobčané, tento způsob léta zdá se mi poněkud neobvyklým, Úprava bytu pro Dětský domov Domino V areálu 90. MŠ v Západní ulici č. 7 došlo ke kompletní rekonstrukci stávajícího bytu. Tento před opravou značně poškozený byt však svými rozměry odpovídal potřebám

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 2 2011 Slivenecký masopust 2011 V sobotu 26. února jsme se ve Slivenci probudili do mrazivého, ale slunečného dne. Již krátce po poledni se u

Více

TIRÁŽ. VINA SKÝ OBZOR odborný asopis pro vinohradnictví, sklepní hospodá ství a obchod vínem 1907 2007: 100 let Vina ského obzoru.

TIRÁŽ. VINA SKÝ OBZOR odborný asopis pro vinohradnictví, sklepní hospodá ství a obchod vínem 1907 2007: 100 let Vina ského obzoru. TIRÁŽ Měsíčník HUSTOPEČSKÉ LISTY Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 17, IČ: 00283193 Redakční rada: Šéfredaktorka: Dagmar Sedláčková Redaktorka:

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 10 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2005

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 10 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2005 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 10 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2005 ROK 2004 V âíslech Rok 2004 se svými událostmi ve státě i ve městě zařadí mezi roky bohaté.

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK HASIČSKÝ SILVESTR. Městský zpravodaj. Lužické ozvěny ekofilmu Městské kino Nový Bor str. 14

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK HASIČSKÝ SILVESTR. Městský zpravodaj. Lužické ozvěny ekofilmu Městské kino Nový Bor str. 14 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2008 cena: 9,-- Kč ADVENTNÍ KONCERTY V NOVÉM BORU str. 2, 15 Když přichází Vánoc čas otevřete svá srdce široce ať štestí pozná každý z Vás přeji Vám krásné

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy BYSTRCKÉ NOVINY ÚNOR ročník XXII/2012 číslo 1/2 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Elektronická podpora zápisu do MŠ Nová MŠ Brno-Kamechy, ul. Kavčí 3 Rada MMB rozhodla 24. 12. 2012 o novém systému zápisu

Více