za školní rok 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2006/2007"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2006/2007 Soukromá mateřská škola,základní škola a střední škola Slunce,o.p.s. Hornická 410, Stochov - 1 -

2 ZPRÁVA O ČINNOSTI ředitelství školy: Soukromá mateřská škola, základní škola a střední škola Slunce,o.p.s. Hornická Stochov tel./fax.: e- mail: www. slunce. info IZO: IČO: , bank. spoj. KB Kladno, č.účtu: / /0100 odloučená pracoviště: Unhošť, Hájecká 190, tel Kyšice 178, tel Statutární zástupce: PaedDr. Blanka Dvořáková ředitelka školy Zástupce ředitelky: Mgr. Zdeňka Kreuzmanová Mgr. Marie Bláhová Mgr. Marie Kmínková - 2 -

3 Do Rejstříku škol a školských zařízení v souladu s 143 odst. 1 a podle 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vzdělávání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů je škola zařazená takto: IZO: MATEŘSKÁ ŠKOLA ( kapacita 18 dětí ) SPECIÁLNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA ( kapacita 7 dětí ) IZO. IZO: ZÁKLADNÍ ŠKOLA C/ 001 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ( kapacita 50 žáků ) B/ 001 POMOCNÁ ŠKOLA ( kapacita 26 žáků ) PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZŠ SPECIÁLNÍ IZO: STŘEDNÍ ŠKOLA ( kapacita 30 žáků ) C / 001 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ( kapacita 12 žáků ) C / 002 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ( kapacita 24 žáků ) IZO: IZO: IZO: IZO: ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ KLUB SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM ŠKOLNÍ JÍDELNA - 3 -

4 Charakteristika školy Soukromá mateřská škola, základní škola a střední škola Slunce, o.p.s. ve Stochově, Unhošti a Kyšicích zajišťuje denní komplexní péči pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, do které patří výchovně vzdělávací proces, rehabilitace, lékařská, psychologická, logopedická péče a řídí se individuálními potřebami žáků. Součástí této péče je rehabilitační plavání, relaxační jízdy na koni, terapie zaměřená na pracovní, hudební, výtvarné a sportovní činnosti. Výuka probíhá podle vzdělávacích programů : Rámcový program pro předškolní vzdělávání, Obecná škola, Zvláštní a Pomocná škola, Praktická škola s jednoletou, dvouletou přípravou. Příprava v praktické škole je zaměřena na práce ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče. Žáci se zacvičují pro práce v zahradnictví, učí se pečovat o rodinu a domácnost. V mateřské škole a ve speciální mateřské škole v Kyšicích ( zahájení provozu leden 2002 ) jsou vzdělávány děti zdravé i děti se speciálními potřebami. Dochází zde k přirozené integraci, která obohacuje děti i jejich rodiče. Od školního roku jsou také v rámci pomocné školy vzdělávány děti s těžkými formami postižení podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy. V tomto programu jsou zohledněny dovednosti pro rozvoj smyslového vnímání, alternativní komunikace, rehabilitační prvky spojené se sebeobsluhou a výchovou k samostatnosti. Ve všech typech škol je využívána možnost širšího slovního hodnocení. Žáci jsou do tříd zařazováni v počtu 4 10 podle stupně postižení, jsou zohledňovány psychické a osobnostní zvláštnosti dětí. V každé třídě, kde žáci s více vadami plní povinnou školní docházku, pracuje speciální pedagog spolu s vychovatelem, případně asistentem pedagoga. Na vyučování navazuje školní klub a školní družina. Specifickou službou jsou každodenní svozy a rozvozy žáků

5 Při škole je zřízeno Speciálně pedagogické centrum, které poskytuje bezplatné služby pro rodiče a jejich děti od narození do ukončení školní docházky, případně i pro věkově starší klienty. SPC Slunce nabízí speciálně pedagogické a logopedické poradenství, psychologická vyšetření, sociálně právní poradenství, pořádá přednášky a kluby pro rodiče i pedagogy. Působnost Speciálně pedagogického centra se vztahuje na několik regionů Středočeského kraje. Škola již několik let úzce spolupracuje se Sdružením pro pomoc mentálně postiženým ČR Kladno, které je dobrovolnou nezávislou organizací s dlouholetou tradicí. Okresní organizace SPMP ČR Kladno zřizuje a provozuje zařízení, která navazují na formy komplexní péče ve škole. Mezi tato zařízení patří Stanice pomoci pro děti a rodiny v tíživé životní situaci s provozem ve Stochově a v Nouzově. Domov dobré vůle s celoročním provozem v Unhošti Nouzově, Chráněné bydlení pro 4 dospělé s částečnou asistenční službou ve Stochově a Chráněné bydlení pro 6 osob v Unhošti. Škola spolu se SPMP ČR Kladno realizuje pravidelné psychorehabilitační pobyty u moře a na různých místech České republiky ve vhodných přírodních podmínkách

6 Od roku 2002 byla zahájena spolupráce školy s Nadačním fondem Slunce pro všechny, jehož cílem je podpora dětí a dospělých se speciálními potřebami. Nadační fond pomohl finančně několikrát škole zajistit potřebné projekty. Dále škola spolupracuje s Centrem služeb Slunce všem, o.p.s., které bylo otevřeno v Unhošti. Zde našli uplatnění někteří absolventi školy a prostory centra může škola a SPC využívat k besedám, akcím a seminářům. Ve škole, Speciálně pedagogickém centru, zařízeních Okresní organizace SPMP ČR Kladno a v Centru služeb Slunce všem, o.p.s. se daří realizovat moderní ucelenou péči o handicapovaného jedince od raného věku po dospělost a stáří ve všech oblastech jeho potřeb. Tímto způsobem je naplňováno motto školy Slunce svítí pro všechny zdravé i postižené. Škola a Sdružení pro pomoc mentálně postiženým si velmi cení všech forem sponzorské pomoci od jednotlivců, nejrůznějších institucí, organizací a firem. Generálním sponzorem Soukromé speciální školy Slunce,o.p.s. je ECK GENERATING, s.r.o. Kladno

7 Organizace školy V čele zařízení je: PaedDr. Blanka Dvořáková ředitelka školy ( speciální pedagog ). Dalšími členy vedení jsou : Mgr. Zdeňka Kreuzmanová zástupkyně ředitelky školy ( Stochov ) Mgr. Marie Bláhová zástupkyně ředitelky školy ( Unhošť praktická škola ) Mgr. Marie Kmínková zástupkyně ředitelky školy ( Unhošť a Kyšice základní školství, mateřská škola ) paní Lenka Mošničková - ekonomka školy a vedoucí útvaru provozních pracovníků PhDr. Monika Drdová vedoucí SPC. Součástí školy je soukromá školní jídelna, vedoucí kuchařkou byla jmenována paní Helena Soukupová.Vedením ŠJ byla pověřena referentka školy paní Stanislava Frýdlová Úzká spolupráce je vytvořena s : paní Jaroslavou Vrškovou - předsedkyní OO SPMP ČR Kladno Bc. Milanem Ebertem - zástupcem ředitelky zařízení OO SPMP ČR Kladno Dobře se rozvíjí spolupráce s : Nadačním fondem Slunce pro všechny se sídlem : Kyšice, Pražská 118 Centrem služeb Slunce všem,o.p.s. se sídlem: Unhošť, Pražská

8 Správní rada školy statutární orgán obecně prospěšné společnosti Do Správní rady obecně prospěšné společnosti, jejímž zakladatelem je PaedDr. Jaroslav Dvořák, byli jmenováni tito členové: Alena Čapková podnikatelka Markéta Čapková asistentka generálního řed. ECK Generating, s.r.o. Radka Fišarová zpěvačka Ing. Aleš Frána podnikatel Jaroslav Novák podnikatel Alice Smoljaková žurnalistka Ladislav Smoljak herec, režisér, čestný předseda obecně prospěšné společnosti Ing. Jindřich Sybera předseda Správní rady Soukromé mateřské školy, základní školy a střední školy Slunce,o.p.s. Josef Štágr zpěvák Otto Tlustý podnikatel, jednatel stavební společnosti MAO Ing. Gita Tučná místopředsedkyně Správní rady Nadace Charty 77 Miluše Vovsová pracovnice zákaznického servisu stavební společnosti MAO. - 8

9 Do Dozorčí rady školy byli jmenováni : Doc. PhDr. Marie Černá, CSc. proděkanka a vedoucí katedry speciální pedagogiky UK PF Praha PaedDr. Jiří Pilař ředitel odboru speciálních škol a institucionální výchovy MŠMT ČR, předseda Dozorčí rady Ing. Oldřich J. Tichý director, Czech Republic, Atel CZ, s.r.o

10 Přehled učebních plánů podle kterých jsou vyučováni žáci na jednotlivých typech škol. Základní škola pro žáky s více vadami: Vzdělávací program Obecná škola č.j /97 20 Vzdělávací program zvláštní školy č.j /97 22 Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy č.j /97 22 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy č.j / Střední škola pro žáky s více vadami : Učební dokumenty pro praktickou školu s jednoletou přípravou č.j /96 24 Učební dokumenty pro praktickou školu s dvouletou přípravou č.j /93-24 Speciální mateřská škola: Rámcový program pro předškolní vzdělávání č.j /01-22 Mateřská škola: Rámcový program pro předškolní vzdělávání č.j /01-22 Škola připravuje změny vzdělávacích programů v souladu s novým školským zákonem. Byly vytvořeny Školní vzdělávací programy pro základní školu a základní školu praktickou. Ve školním roce 2007/2008 se podle Školních vzdělávacích programů budou vzdělávat žáci 1. a 6. ročníků

11 Individuální vzdělávací programy Ve školním roce 2006/2007 pracovalo 29 žáků podle individuálních vzdělávacích programů. Ve speciální mateřské škole 1 dítě, v oblasti základního školství 28 žáků. Při zpracování programů se vycházelo ze speciálně pedagogické a psychologické diagnostiky žáků. Na zpracování plánů se podíleli: pracovníci SPC, vyučující a rodiče

12 Personální zajištění školy Ve školním roce 2006/ pracovníků Pedagogičtí pracovníci 32 a) 23 učitelů má vysokoškolské pedagogické vzdělání, 16 z nich jsou speciální pedagogové (délka praxe: 5,6,8,9,11,12,14,19,23,3,33 ) 1 učitelka má středoškolské vzdělání a studuje vysokou školu se zaměřením na speciální pedagogiku ( délka praxe: 6 let ) b) 1 pracovnice zařazena jako učitelka odborného výcviku ( úplné střední vzdělání), délka praxe: 8 let c) 7 pracovníků působí jako vychovatelé 6 pracovníků má úplné středoškolské vzdělání, 1 pracovnice studuje Vychovatelství se zaměřením na speciální pedagogiku 1 pracovnice studuje střední školu, která bude ukončena maturitou ( délka praxe: 1,6,11,4,27). Asistenti pedagoga - 9 Tito pracovníci jsou zařazeni na základě projektu KÚ Středočeského kraje. Asistenti pedagoga pracují ve třídách, kde jsou vzděláváni žáci s těžšími formami postižení. Do roku 2008 zahájí kurz určený pro tuto profesi

13 10 pracovníků provozních: 1 ekonomka a hospodářka školy ( absolventka střední ekonomické školy 33 let praxe ) 1 referentka ( úplné střední vzdělání 18 let praxe ) 1 kuchařka ( vyučena v oboru 11 let praxe ) 1 kuchařka ( vyučena v oboru 36 let praxe ) 1 pomocná kuchařka se sníženým úvazkem 3 uklízečky (1 se sníženým úvazkem ) 1 řidič/údržbář 1 pomocná pracovnice se sníženým úvazkem - 13

14 Akce za 1. pololetí školního roku 2006/2007 září 3.9. Oslavy 15. výročí založení školy ve Stochově 4.9. Zahájení školního roku, návštěva Ing. Livie Klausové Klub rodičů MŠ Kyšice ( opékání vuřtů ) OHK Kladno Porada ředitelů škol pro děti se speciálními potřebami Klub rodičů - MŠ Kyšice ( Tenerifa ) Ředitelské volno žáků ( pracovníci dovolená, neplac. volno ) Zahájení výstavy výrobků a výtvarných prací žáků k 15. výročí školy ve Stochově říjen Návštěva škol a zařízení ( O. Tlustý + italský obchodní partner ) Divadelní představení Balada pro banditu Středočeské divadlo Kladno Prodejní výstava v DDV Nouzov ( keramické výrobky ) + Klub rodičů Psychorehabilitační pobyt Janské Lázně ( Centrum služeb, DDV Nouzov a PrŠ ) Stochovská Thálie pokračování výstavy školy Účast na oslavě výročí firmy Carollinum v Praze Odborná konference Komplexní péče o žáka s kombinovanou vadou ( UK Praha ) Klub rodičů MŠ Kyšice ( savování ) Fórum dárců Praha ( předávání cen ) Podzimní prázdniny Prodejní výstava ve Středočeské vědecké knihovně Kladno ( den otevřených dveří knihovny ) Předání budovy v Kačici majiteli p. Pokornému

15 listopad Podzimní posezení v Obchůdku Slunce v Kladně Podepsání smlouvy Pomozte dětem Psychorehabilitační pobyt žáků škol v Jetřichovicích Klub rodičů MŠ Kyšice ( drátkování ) Čtvrtletní pedagogická rada 15,00 hod. Stochov Čtvrtletní pedagogická rada 15,00 hod. Unhošť Klub rodičů MŠ Kyšice ( adventní věnce ) Zahájení Veřejné sbírky ( kasičky ) v Centru služeb v Unhošti Veřejná sbírka ( Beroun, Rakovník, Stochov, Slaný, Tuchlovice, Unhošť ) prosinec Natáčení pořadu Dárek pro Čs. rozhlas ( Horní Bezděkov ) Aukce výtvarných prací dětí a dospělých se spec. potřebami ( H. Bezděkov ) Klub rodičů MŠ Kyšice ( textilní techniky, základy tkaní ) Dobročinný bazar Unhošť Provozní porada pro pracovníky škol a zařízení ( hotel Galerie v Unhošti ) Představení opery Prodaná nevěsta ( ND v Praze ) Vernisáž výstavy v Kostele sv. Mikuláše v Praze Klub rodičů MŠ Kyšice ( výzdoba vánočního stolu, vánoční posezení ) Setkání u rozsvíceného vánočního stromu ( DDV Nouzov ) Vánoční prázdniny

16 Akce za 2. pololetí školního roku 2006/2007 Leden 3.1. Zahájení vyučování po vánočních prázdninách Porada vedení ( škola Unhošť ) Klub rodičů a dětí ( MŠ Kyšice Ažura, dekorace, záložka ) Školení odborné způsobilosti řidičů Pololetní PR v Unhošti 15, Kavárna Domov důchodců Matějská pouť v Praze Ples OHK Kladno Klub rodičů a dětí ( MŠ Kyšice drhání ) Ukončení 1. pololetí, vydání vysvědčení Kavárna Domov důchodců Únor 2.2. Karneval ( DK Stochov ) 6.2. Benefiční koncert ve Stochově 7.2. Klub rodičů a dětí ( MŠ Kyšice výroba masek na karneval ) 7.2. Psychopedická společnost Praha 7.2. Den otevřených dveří ve škole v Unhošti 8.2. Den otevřených dveří ve škole ve Stochově 8.2. Zápis dětí do školy Slunce škola Stochov, Den otevřených dveří ve škole ve Stochově 9.2. Divadlo pro děti ze SŠ Slunce Schůzka sekce SPPG (Korálek Kladno, hod.) Zápis dětí do MŠ V Kyšicích Kavárna Domov důchodců Cena Slunce ( Divadlo Bez zábradlí ) Klub rodičů- raný vývoj dítěte ( MŠ Kyšice ) Kavárna Domov důchodců

17 Březen Jarní prázdniny ( okres Kladno ) 7.3. Klub rodičů a dětí ( MŠ Kyšice Cvičení rodičů s dětmi ) Kavárna Domov důchodců Matějská pouť Klub rodičů a dětí ( MŠ Kyšice Velikonoce dekorace ) Velikonoční jarmark ( Centrum služeb Unhošť 11,00 hod. ) Pobyt dětí ve Švýcarsku Kavárna Domov důchodců Duben 3.4. Svátky jara Unhošť 3.4. Koncert na Žofíně ( 19,30 hod. ) 4.4. Svátky jara Stochov, Kyšice 4.4. Klub rodičů a dětí ( MŠ Kyšice Velikonoční recepty ) 4.4. Filmové představení Podvraťáci ( kino Hutník Kladno ) 5.4. Obchůdek Slunce Pečení pro dobrou věc Kavárna Domov důchodců Přijímací zkoušky na praktickou školu v Unhošti Benefiční koncert v Praze Kavárna Domov důchodců Chceme žít s Vámi ( Nadace Nova ) Květen 9.5. Kavárna Domov důchodců Kavárna Domov důchodců Jesenice pěvecká soutěž Notička Oslava založení DDV Nouzov Účast na otevření hřiště v Lánech (obyv. chr. bytu v Unhošti) Manuál úspěšné ženy v Praze ( ředitelka, K. Prinzová ) Strom pro NF Slunce pro všechny ( fa Vyšehrad 2000 ) Třičtvrtěletní PR škola Stochov Účast na pietním aktu v Lidicích

18 Červen Škola v přírodě ( hotel Bezděz Staré Splavy ) 5.6. Závěrečné zkoušky praktická škola Unhošť 5.6. Den dětí v Divadle Bez zábradlí 7.6. Bazar obnošeného šatstva škola Unhošť Závěrečné zkoušky praktická škola Unhošť Slavnostní předání dětského hřiště škola Stochov Klub rodičů přednáška ( MŠ Kyšice ) Závěrečná Pedagogická rada ( 15,30 hod. škola Stochov ) Výlet do Častolovic ( žáci školy ve Stochově ) Účast na Lánských slavnostech Beseda se strážníky Městské policie ve Stochově ( žáci školy Stochov ) Závěrečná provozní porada ve škole v Unhošti Balet Evžen Oněgin ND Praha Srpen Psychorehabilitační pobyt v Chorvatsku

19 Výchovně vzdělávací činnost Ve škole se vyučuje podle osnov obecné, zvláštní, pomocné a praktické školy. V mateřské škole se vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Klasifikace je prováděna formou širšího slovního hodnocení. Školní rok 2006/2007 byl zahájen s počtem 115 žáků a dětí (spec. MŠ 7 dětí, MŠ 18 dětí, 74 žáků v základním školství, 1 žák navštěvoval Přípravný stupeň ZŠ speciální a 15 žáků v SŠ Praktická škola dvouletá ). Během školního roku přibyli 2 žáci do ZŠ praktické. Školní rok byl uzavřen s počtem 117 žáků. Ve třídách jsou žáci v počtu Kritériem při rozdělování do tříd je stupeň zdravotního postižení a míry vzdělavatelnosti. V každé třídě, kde žáci plní povinnou školní docházku a vyučují se žáci s více vadami, působí speciální pedagog, vychovatel, případně asistent pedagoga souběžně. Škola má zpracovaný Minimální preventivní program, metodikem primární prevence je Mgr. Karel Kamiš. Pedagogové vhodnou formou zařazují náměty programu do tématických plánů, vyučovacích bloků a hodin. Pracovníci SPC pomáhají pedagogům řešit nejrůznější situace ve třídě, psycholožka pracuje v případě potřeby se staršími žáky ve skupinách. Bohatá zájmová mimoškolní činnost spojená s integrací je nejúčinnější prevencí proti všem negativním jevům v životě žáků školy. Výchovným poradcem školy je Mgr. Zdeňka Kreuzmanová. Pedagogové, rodiče a žáci se po dohodě mohou na ni obrátit v oblasti výchovných problémů a profesní orientace. Výchovná poradkyně spolupracuje s pracovníky SPC a s pedagogickým sborem a jeho vedením. Výraznou úlohou při řešení problémů vycházejících z postižení žáků a dětí plní Speciálně pedagogické centrum, které zajišťuje pomoc speciálně pedagogickou, psychologickou, pediatrickou, odborně lékařskou pro rodiče i výchovné pracovníky. V případě potřeby se koná diagnostické sezení, kde se hledají na základě diagnostiky dítěte správné postupy

20 Přijímání a zařazování žáků do jednotlivých typů Soukromé mateřské školy, základní školy a střední školy Slunce,o.p.s. probíhalo v souladu s pokyny MŠMT ČR pro školní rok 2006/2007. Absolventi ve školním roce 2006/2007 ( 18 ) Praktickou školu dvouletou ukončili úspěšně závěrečnou zkouškou 4 žáci. Praktickou školu jednoletou ukončilo úspěšně 6 žáků. Základní školu podle Vzdělávacího programu obecná škola ukončili v 9. ročníku 2 žáci. 1 žák byl přijat po přijímacích zkouškách do Středního odborného učiliště v Novém Strašecí ( obor Automechanik ). 1 žákyně byla přijata po přijímacích zkouškách do Odborného učiliště v Praze 8 ( obor Kadeřnice ). Základní školu podle Vzdělávacího programu zvláštní školy ukončilo úspěšně v 9. ročníku 5 žáků a 1 žák ukončil povinnou školní docházku v 8. ročníku. Po úspěšném přijímacím řízení byli přijati : 4 žáci do OU a U Kladno-Vrapice ( obor Kuchařské práce, Zámečnické práce, Truhlářské práce ) 1 žák do Praktické školy dvouleté v Unhošti 1 žákyně ukončila povinnou školní docházku a nepokračuje v dalším vzdělávání

21 Údaje o výsledcích kontrol provedených Českou školní inspekcí Všechny sledované oblasti zcela bez nedostatků Inspekční činnost zaměřena na SPC Slunce,celková úroveň práce hodnocena jako velmi dobrá Řízení školy ve sledovaných bodech v době výkonu inspekce lze hodnotit jako nadprůměrné Celková úroveň výchovně vzdělávacího procesu odpovídá požadavkům kladeným na speciální školy Všechny sledované oblasti shledány v pořádku a Škola vzhledem ke kvalitě vzdělávání, řízení i dalším skutečnostem celkově hodnocena jako dobrá Kontrola zákonnosti a hospodárnosti při poskytování dotací soukromým školám ( ŠÚ Kladno ) nebyly zjištěny nedostatky v žádném ze sledovaných bodů ČŠI ( Pražský inspektorát ) Kontrola personálních,materiálně technických podmínek vzdělávací a výchovné činnosti, průběhu a výsledků vlastního procesu vzdělávání a výchovy ve speciálních školách vzhledem ke schváleným učebním dokumentům.všechny tři sledované oblasti byly hodnoceny jako velmi dobré

22 ČŠI ( Středočeský inspektorát ) Kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů a využívání finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu.všechny kontrolované doklady a údaje byly v souladu s danými zákony, ustanoveními a předpisy. Zprávy z jednotlivých kontrol jsou k dispozici na ředitelství Soukromé mateřské školy, základní školy a střední školy Slunce,o.p.s., Hornická 410, Stochov.

23 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLNÍ ROK 2006 /

24 Celkové příjmy školy ,55 Kč Dotace od KÚ Středočeského kraje ,00 Kč Dotace kompenzační pomůcky... Dotace ÚP ,00 Kč ,00 Kč Dotace Statutárního města Kladna ,00 Kč Dotace Projekt hodina ,00 Kč Příjmy od dětí za nadstandardní služby ,00 Kč Granty na podporu činnosti školy ,00 Kč ( Nadace N-ROS, projekt Pomozte dětem , 00 Kč ) Sponzorské dary ,00 Kč Reklama ,00 Kč Příjmy stravné dětí a zaměstnanců ,00 Kč Příjmy z hospodářské činnosti ,50 Kč Ostatní příjmy ,55 Kč

25 Neinvestiční výdaje celkem ,85 Kč Mzdy a ostatní os ,00 Kč Zákonné odvody sociálního a zdravotního ,00 Kč Učební pomůcky ,00 Kč Provozní náklady školy: - spotřeba energie ,02 Kč -materiál, paliva, pohonné hmoty ,80 Kč -poštovné, telef. poplatky, předplatné ,50 Kč -nájem ,70 Kč -pojistné ,00 Kč -opravy a udržování ,10 Kč - přepravné ,00 Kč - nákup potravin ,18 Kč -ostatní služby ,06 Kč - ( hipoterapie, pronájem bazénu ,00 Kč -ostatní náklady ,49 Kč

26 Škola plní veškeré finanční závazky, neměla a nemá žádné finanční pohledávky. Správnost účetních výkazů je ověřena nezávislým auditorem. V tomto školním roce byly provedeny tyto kontroly: - Kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění. - Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Ani u jedné z provedených kontrol nebyly shledány žádné nedostatky. Výroční zpráva o hospodaření byla projednána na zasedání Správní rady školy dne

27 Závěr výroční zprávy Vážíme si spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Krajským úřadem Středočeského kraje odborem školství, mládeže a sportu, Magistrátem města Kladna Komisí pro sociální a zdravotní záležitosti, vážíme si spolupráce s MěÚ ve Stochově, MěÚ v Unhošti, Obecním úřadem v Kyšicích, Okresní organizací SPMP ČR Kladno a Nadačním fondem Slunce pro všechny. Oceňujeme pomoc v podobě symbolických pronájmů budov školy od MěÚ ve Stochově, budovy v Unhošti od SPMP ČR v Praze. Velmi si ceníme pomoci všech členů Správní a Dozorčí rady Soukromé mateřské školy, základní školy a střední školy Slunce,o.p.s., kteří své funkce vykonávají zodpovědně a zcela nezištně. Dlouhodobá spolupráce s generálním partnerem Kladno Energy Businesses ( KEB ) je trvalým přínosem pro rozvoj školy. Velice děkujeme paní Dianě Sternbergové za dlouholetou přízeň a pomoc škole. Uznání si zaslouží za spolupráci OHK Kladno, stavební firma MAO, s.r.o. Kladno, společnost Vyšehrad 2000, s.r.o. Praha, Divadlo Bez zábradlí, Aukční síň Nuselská Praha, Národní dům na Smíchově, s.r.o. Praha, Stavby silnic a železnic,a.s. Praha, reklamní agentura Forte Kladno, Kulturní dům ve Stochově, OV ČSSD Kladno, Církev čs. Husitská v Praze 1 Staré Město, společnost SCARS, spol. s r.o. Hotel Galerie v Unhošti, společnost VESETA, spol. s r.o. Kyšice, firma Čížek montáž vestavěného nábytku v Unhošti. Naše poděkování patří Výboru dobré vůle Nadaci Olgy Havlové, Nadaci Charty 77, Nadaci Mozek, Nadaci rozvoje občanské společnosti, Nadaci Duhová energie, Nadaci Leontina, Nadačnímu fondu Slunce pro všechny, Nadačnímu fondu Českého rozhlasu Světluška, Nadačnímu fondu Letorosty a všem sdělovacím prostředkům za finanční, morální a materiální pomoc

28 Děkujeme všem umělcům, zpěvákům a hercům, kteří vystupují na našich benefičních koncertech bez nároku na honorář. Zvláště Hana Heřmánková, Radka Fišarová, Lucie Silkenová, Milena Soukupová, Ladislav Smoljak a Josef Štágr se během let stali přáteli školy a svým uměním podpořili prestiž školy na veřejnosti. Zvláštní poděkování patří rodičům, kteří nás ve školním roce 2006/2007 finančně výrazně podpořili nebo podporu sehnali ( MUDr. Pavel Rosa, pí. Zdeňka Mikšovská, pí. Tamara Bendlová, manželé Akrmannovi, manželé Kankrlíkovi, pí. Ivana Jarníková, ). Děkujeme Všem lidem dobré vůle, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na pomoci dětem Soukromé mateřské školy, základní školy a střední školy Slunce,o.p.s. Velice rádi Vás přivítáme na některé z našich nejbližších akcích. Stochov Vypracovala: PaedDr. Blanka Dvořáková ředitelka školy

- Hlavní účet č. 0387202319/0800 u Čs. spořitelny 620 062,56 Kč - Podúčet č. ú. 27-0387202319/0800 u čs. spořitelny 18 824,80 Kč

- Hlavní účet č. 0387202319/0800 u Čs. spořitelny 620 062,56 Kč - Podúčet č. ú. 27-0387202319/0800 u čs. spořitelny 18 824,80 Kč Okresní organizace SPMP ČR Kladno Hornická 410, Stochov, 273 03 Z P R Á V A O H O S PO D A Ř E N Í Okresní organizace SPMP ČR Kladno za rok 2005. Okresní organizace SPMP ČR Kladno byla zřízena jako občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Praktická škola Chotěšice, o.p.s. Chotěšice 75. 289 01 Dymokury VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/2012

Praktická škola Chotěšice, o.p.s. Chotěšice 75. 289 01 Dymokury VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/2012 Praktická škola Chotěšice, o.p.s. Chotěšice 75 289 01 Dymokury Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Praktická škola jednoletá 78-62-C/001 Učební dokument schválen Ministersvem školství mládeže a tělovýchovy

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-489/15-S Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 B. Smetany 1122, 742 21

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Č.j.: SPC.ZR- 686/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou, tel. 566 624 224, e-mail:

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice a) Základní škola speciální a Praktická škola, Dobešovská 1, příspěvková organizace, IČO 70842612 tel. 565 427 100, ps-cernovice@iol.cz,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 146 256/98-00096 Signatura: an6ls201 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Státní jazyková škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Kmenové pracoviště Brno Ibsenova 6 tříd ZŠ speciální 1 třída Praktické školy dvouleté 2 třídy Praktické školy jednoleté

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-93/08-13 Základní škola prof. Vejdovského Litovel, nám. Přemysla Otakara 777 Adresa: nám. Přemysla Otakara

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-770/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-770/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIE-770/11-E Název právnické osoby Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. vykonávající činnost školy a školského zařízení:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více