Evolve Connect. Uživatelská příručka. Verze 1.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evolve Connect. Uživatelská příručka. Verze 1.00"

Transkript

1 Evolve Connect Uživatelská příručka Verze 1.00

2 FCC kompatibilita Tento přístroj byl testován a shledán kompatibilní s omezeními pro digitální zařízení třídy 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou stanoveny aby chránily uživatele před rušením, pokud je zařízení v provozu v podnikovém prostředí. Toto zařízení vytváří, používá a vyzařuje radiofrekvenční energii a pokud není nainstalováno v souladu s návodem k použití, může způsobit rušení rádiové komunikace. Používání zařízení v obytné zóně pravděpodobně způsobí rušení a uživatel musí zajistit jeho odstranění na své náklady. Uživatel by neměl modifikovat nebo měnit tento přístroj bez písemného povolení výrobce. Modifikace mohu způsobit, že zařízení již nebude v souladu s pravidly pro provoz. Z bezpečnostních důvodů by lidé neměli pracovat v oblastech, kde může být překročena norma vyzařování radiofrekvenční energie. Aby se takové situaci předešlo, měli by pracovníci nakládající s anténou přístroje dodržovat následující pravidla: Instalovat anténu pouze v místech, kde může být dodržena minimální vzdálenost 20 cm od okolí. Během instalace antény nezapínejte napájení přístupového bodu. Pokud je zařízení v provozu, nedotýkejte se antény. IKONY Varování Poznámka

3 1 Úvod... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Vlastnosti... Chyba! Záložka není definována. 1.2 Poznámky... Chyba! Záložka není definována. 2 Konfigurace prostřednictvím webového rozhraní... Chyba! Záložka není definována. 2.1 Přihlášení... Chyba! Záložka není definována. 2.2 Průvodce nastavením... Chyba! Záložka není definována. 2.3 Provozní režim... Chyba! Záložka není definována. 2.4 Bezdrátová část... Chyba! Záložka není definována Základní nastavení... Chyba! Záložka není definována Pokročilá nastavení... Chyba! Záložka není definována Bezpečnost... Chyba! Záložka není definována Řízení přístupu... Chyba! Záložka není definována Nastavení WDS... Chyba! Záložka není definována Vyhledávání... Chyba! Záložka není definována WPS... Chyba! Záložka není definována. 2.5 Nastavení TCP/IP LAN rozhraní WAN rozhraní Firewall Filtrování portů Filtrování IP Filtrování MAC Forwardování portů Filtrování URL Demilitarizovaná zóna QOS Management Status Statistiky Nastavení časového pásma... Chyba! Záložka není definována Log Upgrade firmware Uložit/nahrát nastavení Heslo... Chyba! Záložka není definována. Page 1-1

4 1 Úvod Toto zařízení podporuje přístup do bezdrátových sítí WLAN, a to v režimech WLAN AP nebo WLAN router, pro připojení k internetu nebo do intranetu. Odpovídá specifikacím standardů IEEE ,802.11b/g a je kompatibilní s bezpečnostními specifikacemi WEP, WPA a WPA Vlastnosti Podpora IEEE802.3 a IEEE802.3u Podpora DHCP serveru (253)/funkce klienta Podpora upgradu verze přes WEB Podpora funkce reset: reset a WEB Podpora funkce DMZ Podpora WEBového rozhraní Podpora vzdáleného řízení přístupu Podpora rychlé konfigurace Podpora firewallu (včetně IP filtru) Podpora zobrazení statusu systému Podpora rozšiřujících funkcí PPP IP Podporuje IGMP Podpora zálohování konfiguračních souborů a funkce obnovy Čtyři síťová rozhraní schopná simultánního provozu Podpora funkcí ethernetu, jako např. detekce křížených kabelů & automatická korekce polarity IEEE b/g 1.2 Poznámky AP BSSID DSSS EAP NAT WEP WLAN WPA WDS NTP MTU DMZ Access Point, přístupový bod Basic Service Set Identifier, identifikátor základní sady služeb Direct Sequence Spread Spectrum, spektrum přímých sekvencí Extensible Authentication Protocol, rozšiřitelný autentifikační protokol Network Address Translation, překlad síťových adres Wired Equivalent Protocol, kabelový protokol/klíč Wireless Local Area Network, bezdrátová místní síť WiFi Protected Access, chráněný WiFi přístup Wireless distribution Systém, bezdrátový systém distribuce Network Time Protocol, síťový protokol času Max Translation Unit, maximální jednotka převodu Demilitarized Zone, demilitarizovaná zóna Strana 1 z 35

5 2 Konfigurace prostřednictvím webového rozhraní 2.1 Přihlášení Spusťte Internet Explorer a do adresního řádku napište Zobrazí se vám následující okno: Nyní vepište uživatelské jméno a heslo a stiskněte tlačítko Enter. Předvolené uživatelské jméno/heslo je admin/admin. 2.2 Průvodce nastavením Průvodce nastavením vás provede první konfigurací přístupového bodu. Postupujte prosím podle návodu krok za krokem. Strana 2 z 35

6 Funkční tlačítka na této straně: Next : Přesun na první krok Setup Operation Mode (nastavení provozního režimu). Funkční tlačítka na této straně: Cancel : Zrušení průvodce instalací. Back : Návrat k předchozímu kroku. Next : Přechod k dalšímu kroku Time Zone Setting (nastavení časového pásma). Strana 3 z 35

7 Funkční tlačítka na této straně: Cancel : Zrušení průvodce instalací. Back : Návrat k předchozímu kroku. Next : Přechod k dalšímu kroku LAN Interface Setup (nastavení síťového rozhraní LAN). Funkční tlačítka na této straně: Cancel : Zrušení průvodce instalací. Strana 4 z 35

8 Back : Návrat k předchozímu kroku. Next : Přechod k dalšímu kroku WAN Interface Setup (nastavení síťového rozhraní WAN). Typ WAN přístupu: Můžete zvolit mezi statickou IP, DHCP klient, PPPoE, PPTP. Tato volba závisí na podpoře ISP (poskytovatele internetového připojení). Funkční tlačítka na této straně: Cancel : Zrušení průvodce instalací. Back : Návrat k předchozímu kroku. Next : Přechod k dalšímu kroku Wireless Basic Settings (základní nastavení bezdrátové části). Strana 5 z 35

9 Viz kapitola s postupem jak nastavit tyto konfigurace. Funkční tlačítka na této straně: Cancel : Zrušení průvodce instalací. Back : Návrat k předchozímu kroku. Next : Přechod k dalšímu kroku Wireless Security Setup (nastavení bezpečnosti bezdrátové části). Strana 6 z 35

10 Viz kapitola s postupem jak nastavit tyto konfigurace. Funkční tlačítka na této straně: Cancel : Zrušení průvodce instalací. Back : Návrat k předchozímu kroku. Finished : Ukončení průvodce instalací. Funkční tlačítka na této straně: OK : Stiskněte tlačítko OK pro uložení všech nastavení. 2.3 Provozní režim Pro LAN a WAN rozhraní můžete nastavit různé režimy NAT a přemostění. Strana 7 z 35

11 Gateway: V tomto režimu jsou v provozu routovací funkce mezi LAN (WLAN) a WAN. Bridge: V tomto režimu je v provozu přemostění mezi LAN a Wi-Fi. WAN funkce jsou deaktivovány. Wireless ISP: Viz úvod na začátku webové stránky. Funkční tlačítka na této straně: Apply Change / Reset : Použít/zrušit nová nastavení. Strana 8 z 35

12 2.4 Bezdrátová část Stiskněte tlačítko Wireless pro otevření submenu: Basic Settings,Advanced Settings,Security, Access Control,WDS,Site Survey (základní nastavení * pokročilá nastavení * bezpečnost * řízení přístupu * WDS * vyhledávání) Základní nastavení Tato stránka umožňuje konfiguraci parametrů pro klienty bezdrátové sítě LAN, kteří se mohou připojit k vašemu přístupovému bodu. Můžete zde změnit nastavení kryptování bezdrátového spojení a rovněž i parametry bezdrátové sítě. Disable Wireless LAN Interface (Deaktivace bezdrátového rozhraní LAN): zatrhněte pro deaktivaci bezdrátového rozhraní LAN Band (pásmo): 2.4G Hz(B)/ 2.4G Hz(G)/ 2.4G Hz(B+G)/Wi-Fi-G / Wi-Fi-BG. Mode (režim): AP / Client / WDS. Přednastaveno: AP (přístupový bod). SSID: řetězec až 32 znaků sloužících pro identifikaci AP. Channel Number (číslo kanálu): 1-11, podpora autokonfigurace. Přednastaveno: Auto. Radio Power (vysílací výkon): 15mW,30mW,60mW. Associated Clients (připojení klienti): zobrazení všech klientů. Strana 9 z 35

13 2.4.2 Pokročilá nastavení Upozornění: upravujte tato nastavení pouze v případě, že jste zkušení uživatelé. Funkční tlačítka na této straně: Apply Changes : Použít nová nastavení. Reset : Odstranit změny. Strana 10 z 35

14 2.4.3 Bezpečnost Funkční tlačítka na této straně: Encryption (šifrování): None (žádné),wep,wpa(tkap),wpa2(aes),wpa2 Mixed (WPA2 smíšené). Use 802.1x Authentication (použij 802.1x autentifikace): Pro použití 802.1x je třeba konfigurovat RADIUS server. WEP: klikněte na tlačítko Set WEP Key (nastavit WEP klíč) a následně zvolte požadovanou hodnotu. Strana 11 z 35

15 Key Length (délka klíče): 64-bitový nebo 128-bitový. Key Format (formát klíče): podpora dvou formátů: Hex a ASC II. Default Tx Key (přednastavený Tx klíč): Používá kryptovacího klíče Encryption Key x kde x je číslo od 1 do 4.. Klikněte na tlačítko s nápisem Apply Changes, aby se vaše změny uložily. WPA: zvolte RADIUS nebo PSK. Strana 12 z 35

16 2.4.4 Řízení přístupu Funkční tlačítka na této straně: Wireless Access Control Mode (režim řízení bezdrátového přístupu): Disable (deaktivovat) / Allow Listed (aktivovat vyjmenované)/ Deny Listed (odmítnout vyjmenované). Disable (deaktivovat): nepoužívat režim řízení bezdrátového přístupu. Allow Listed (aktivovat vyjmenované): zařízením s MAC adresou ze seznamu je povolen přístup k AP. Deny Listed (odmítnout vyjmenované): zařízením s MAC adresou ze seznamu je odmítnut přístup k AP. WDS: Wireless Distribution System Nastavení WDS Pokud zvolíte WDS mode na stránce základních nastavení, můžete zde provádět změny nastavení. Zvolte položku Enable WDS pro zprovoznění funkce WDS. Strana 13 z 35

17 Funkční tlačítka na této straně: Zvolte položku Enable WDS pro zprovoznění funkce WDS. Apply Changes : Použít nová nastavení. Reset : Odstranit změny. Set Security ; Po stisku tlačítka se otevře níže zobrazené okno. Na této stránce můžete nastavit bezpečnost pro WDS. Pokud je tato funkce aktivována, ujistěte se že každé zařízení s WDS má stejný kódovací algoritmus a klíč. Strana 14 z 35

18 Show statistics Stiskem tohoto tlačítka se zobrazí níže připojené okno. Tato strana zobrazuje MAC adresu, přenos, počitadlo paketů a informace o stavu každého nakonfigurovaného WDS AP. Delete Selected : Smaže celý řádek, který zvolíte v seznamu WDS AP. Delete All : Smaže všechny položky v seznamu WDS AP. Strana 15 z 35

19 2.4.6 Vyhledávání Funkční tlačítka na této straně: Pokud je zařízení v režimu klient, můžete zde prohlížet dostupné AP WPS Strana 16 z 35

20 Funkční tlačítka na této straně: Regenerate PIN : Opětovné vygenerování PIN kódu. Start PBC Spustí proces PBC. Apply Changes : Nastavení EasyConfig. Start PIN : Spuštění zpracování PINu. 2.5 Nastavení TCP/IP Klikněte na tlačítko TCP/IP Settings pro otevření submenu LAN Interface and WAN Interface (LAN a WAN rozhraní) LAN rozhraní Strana 17 z 35

21 Funkce dostupné na této straně: IP Address: Zadání IP adresy místní sítě. Subnet Mask: Zadání masky podsítě místní sítě. Default Gateway: Zadání brány místní sítě. DHCP: Pro deaktivaci DHCP zvolte položku Disabled. Nebo můžete zvolit možnosti Server nebo Client. DHCP Client Range: Pokud zvolíte DHCP Server, je třeba vložit rozsah adres pro DHCP klienty. Show Client: Klikntím na tlačítko Show Client zobrazíte níže připojené okno pro aktivaci tabulky DHCP klientů. Domain Name: Zde vložte název domény, pokud je znáte d Spanning Tree: Můžete zvolit Disabled (vypnuto) nebo Enabled (zapnuto). Clone MAC Address: Zadejte klonovanou MAC adresu. Apply Changes : Použít nová nastavení. Reset : Odstranit změny. Strana 18 z 35

22 2.5.2 WAN rozhraní Funkce dostupné na této stránce: WAN Access Type: Můžete zvolit Static IP, DHCP Client, PPPoE a PPTP. Static IP: Měli byste nakonfigurovat IP adresu, Subnet Mask (masku podsítě), Default Gateway (bránu) a velikost MTU. DHCP Client: Měli byste nakonfigurovat Host Name (jméno hostitele), velikost MTU a zvolit Attain DNS Automatically (automatické získání DNS) nebo nastavit DNS ručně. PPPoE: Měli byste nakonfigurovat User Name (jméno uživatele), Password (heslo), Service Name (jméno služby), Conection Type (typ připojení), Idle Time (čas nečinnosti), velikost MTU, a zvolte Attain DNS Automatically (automatické získání DNS) nebo nastavit DNS ručně. PPTP: You Měli byste nakonfigurovat IP adresu, Subnet Mask (masku podsítě), Server IP Address, User Name (jméno uživatele), Password (heslo), velikost MTU, aktivujte nebo deaktivujte MPPE Encryption (šifrování) a zvolte Attain DNS Automatically (automatické získání DNS) nebo nastavit DNS ručně. Strana 19 z 35

23 Clone MAC Address: Zadejte klonovanou MAC adresu. Můžete aktivovat šest funkcí. Apply Changes : Použít nová nastavení. Reset : Odstranit změny. 2.6 Firewall Firewall je pokročilá funkce používaná k zamezení nebo umožnění provozu přes zařízení. WLAN Access Point podporuje vybrané funkce související s firewallem Filtrování portů Používání filtrování portů umožňuje zakázat specifická čísla portů nebo všechny porty pro specifickou IP adresu. Funkce dostupné na této stránce: Enable Port Filtering: Aktivuje funkci filtrování portů. Port Range: Zapište porty, které si přejete zakázat. Protocol: Zapište protokol, který si přejete zakázat. Comment: Pokud si přejete, můžete vložit komentář. Apply Changes : Použít nová nastavení. Strana 20 z 35

24 Delete Selected : Smaže zvolený filtr. Delete All : Smaže všechny filtry zadané v tabulce. Reset : Odstranit změny Filtrování IP Pomocí filtrování IP adres můžete zakázat/povolit jednotlivým IP adresám v síti LAN přístup na Internet. Funkce dostupné na této stránce: Enable IP Filtering: Povolení funkce filtrování IP adres. Loal IP Address: Vložte IP adresu, kterou chcete zakázat. Protocol: Zvolte protokol, který chcete zakázat. Comment: Pokud si přejete, můžete vložit komentář. Apply Changes : Použít nová nastavení. Delete Selected : Smaže zvolený filtr. Delete All : Smaže všechny filtry zadané v tabulce. Strana 21 z 35

25 Reset : Odstranit změny Filtrování MAC Pomocí filtrů MAC adres můžete zabránit počítačům v místní síti v přístupu do Internetu. Funkce dostupné na této stránce: Enable MAC Filtering: Povolení funkce filtrování MAC adres. MAC Address: Vložte MAC adresu, kterou chcete zakázat. Comment: Pokud si přejete, můžete vložit komentář. Apply Changes : Použít nová nastavení. Delete Selected : Smaže zvolený filtr. Delete All : Smaže všechny filtry zadané v tabulce. Reset : Odstranit změny. Strana 22 z 35

26 2.6.4 Forwardování portů Firewall udržuje nemonitorovaný provoz z Internetu mimo dosah počítačů v síti LAN. Přidání vstupu do sekce forwardování portů vytvoří přes Firewall tunel, takže počítače v síti LAN mohou komunikovat v rámci rozsahu daného portu s Internetem. Funkce dostupné na této stránce: Enable Port Forwarding: Povolí funkci forwardování portů. IP Address: Vložte IP adresu, kterou chcete povolit. Protocol: Zvolte protokol, který chcete povolit. Port Range: Zadejte porty, které chcete povolit. Comment: Pokud si přejete, můžete vložit komentář. Apply Changes : Použít nová nastavení. Delete Selected : Smaže zvolený filtr. Delete All : Smaže všechny filtry zadané v tabulce. Reset : Odstranit změny. Strana 23 z 35

27 2.6.5 Filtrování URL Pomocí filtrování URL lze zabránit počítačům v síti LAN v přístupu na vybrané adresy v Internetu. Funkce dostupné na této stránce: Enable URL Filtering: Aktivace filtrování URL. URL Address: Zadejte URL adresy, kterou si přejete blokovat. Apply Changes : Použít nová nastavení. Delete Selected : Smaže zvolený filtr. Delete All : Smaže všechny filtry zadané v tabulce. Reset : Odstranit změny. Strana 24 z 35

28 2.6.6 DMZ DMZ (demilitarizovaná zóna) umožňuje vybranému počítači ve vaší LAN síti otevřít všechny své porty internetovému provozu. Zadejte IP adresu počítače, který bude označen jako DMZ (demilitarizovaná zóna) s neomezeným přístupem k Internetu. Po aktivace této funkce nebude tento počítač již chráněn firewallem. Funkce dostupné na této stránce: Enable DMZ: Aktivace funkce DMZ. DMZ Host IP Address: Zadejte IP adresu počítače, která bude sloužit jako DMZ s neomezeným přístupem k Internetu. Apply Changes : Použít nová nastavení. Reset : Odstranit změny. Strana 25 z 35

29 2.6.7 QOS Na této stránce lze nastavit parametry QOS (Quality of Service). 2.7 Management Status Na této stránce naleznete aktuální status a některá základní nastavení přístroje včetně systému, konfigurace bezdrátové části, TCP/IP konfigurace a WAN konfigurace. Strana 26 z 35

30 2.7.2 Statistiky Na této stránce naleznete počitadlo odeslaných a přijatých paketů pro bezdrátovou i ethernetovou část sítě. Strana 27 z 35

31 Tlačítka dostupná na této stránce: Refresh : Obnova paketové tabulky Nastavení časového pásma Uživatel může nastavit systémový čas ručně nebo využít NTP pro získání přesných časových informací ze serveru (například: ntp.nix.cz). Strana 28 z 35

32 Funkce dostupné na této stránce: Current Time: Ruční konfigurace systémového času. Time Zone Select: Volba časového pásma. Enable NTP client update: Aktivace NTP protokolu. NTP server: Vyberte časový server ze seznamu nebo zadejte vlastní (například: ntp.nix.cz). Apply Changes : Použít nová nastavení. Reset : Odstranit změny. Refresh : Aktualizace dat časového serveru Log Pomocí této stránky můžete nastavit vzdálený logovací server a zobrazit systémový log. Strana 29 z 35

33 Funkce dostupné na této stránce: Enable Log: Aktivace logovací funkce. System all: Při volbě této možnosti bude použito wireless a Dos. Enable Remote Log: Aktivace vzdálené logovací funkce. Log Server IP Address: Pokud aktivujete funkci vzdáleného logování, musíte zde zadat IP adresu logovacího serveru. Apply Changes : Použít nová nastavení. Refresh : Aktualizuje zobrazení logu v textové oblasti výše Upgrade firmware Aktualizace firmware WLAN přístupového bodu na novější verzi. Pro aktualizaci firmware v AP postupujte následovně: 1. Klikněte na tlačítko Browse a vyhledejte soubor s aktualizací firmware. 2. Dvakrát na tento soubor klikněte. 3. Klikněte na tlačítko Upload a postupujte podle instrukcí na obrazovce. Důležité! Nevypínejte zařízení ani nemačkejte tlačítko Reset během procesu aktualizace. Tlačítka dostupná na této stránce: Upload : Aktualizace na nový firmware. Reset : Odstranění textu v poli Select File. Strana 30 z 35

34 2.7.6 Uložit/obnovit nastavení Funkce dostupné na této stránce: Save Settings to File: Klikněte na tlačítko Save... a zvolte cestu, kterou si přejete uložit do souboru s nastavením. Load Settings from file: Načte soubor s nastavením z místního disku. Reset Settings to Default: Klikněte na tlačítko Reset, čímž uvedete všechny změny do původního přednastaveného stavu Heslo Zde může uživatel zadat některá další pokročilá nastavení. Funkce dostupné na této stránce: User Name: Zde zadejte jméno uživatele. New Password: Přidělte ke jménu uživatele heslo. Confirmed Password: Zopakujte toto heslo. Strana 31 z 35

35 Apply Changes : Použít nová nastavení. Reset : Odstranit změny. Strana 32 z 35

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Bezdrátový přístupový bod/klient/router Popis zařízení WA-6212-V2 je WiFi router s podporou přenosových rychlostí až 300 Mbps při 802.11n. Dále podporuje IPv6, je vybaven

Více

Stručný průvodce instalací

Stručný průvodce instalací BR - 6104K Stručný průvodce instalací Začínáme Následuje postup pro zahájení používání routeru a připojení k Internetu. 1. Připravte si síťové prostředí podle následujícího obrázku. Síťový adaptér ADSL

Více

Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení.

Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení. Instalace Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení. Vypněte všechna síťová zařízení, včetně vašeho PC, power injectoru

Více

Přední panel SP3364 SP3367

Přední panel SP3364 SP3367 Představení Toto zařízení je kompatibilní s novými ADSL2+ standardy a zaručuje vysoký výkon a jednoduché použití. Poskytuje uživatelům rychlé a spolehlivé připojení k Internetu pomocí kabelového, ale i

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

software Manual Net Configuration Tool

software Manual Net Configuration Tool software Manual Net Configuration Tool Rev. 3,01 http://www.bixolon.com Obsah 1. Manuální informace 3 2. Operační systém (OS) Prostředí 3 3. Instalace a odinstalace 4 Software 3-1 instalace 4 3-2 odinstalace

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

Bezdrátový širokopásmový směrovač. Návod k použití - 1 -

Bezdrátový širokopásmový směrovač. Návod k použití - 1 - Bezdrátový širokopásmový směrovač Návod k použití - 1 - Úvod 4 Charakteristika 4 Minimální požadavky 4 Obsah balení 4 Poznámky 5 Seznámení se směrovačem 5 Zadní panel 6 Čelní panel 7 Diagram nastavení

Více

Tenda W541R Wireless Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Tenda W541R Wireless Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Tenda W541R Wireless Broadband Router OBSAH DŮLEŽITÉ INFORMACE 3 OBSAH BALENÍ 3 PŘEHLED INDIKACE LED DIOD NA PŘEDNÍM PANELU ZAŘÍZENÍ 3 POPIS PORTŮ NA ZADNÍM PANELU ZAŘÍZENÍ 3 KONFIGURACE SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Instalace. 1 Typická sí. Poznámka. jako p íklad. Model produktu zobrazený v této p íru ce je TL-WA7510N a slouží

Instalace. 1 Typická sí. Poznámka. jako p íklad. Model produktu zobrazený v této p íru ce je TL-WA7510N a slouží Instalace Model produktu zobrazený v této píruce je TL-WA7510N a slouží jako píklad. 1 Typická sí Model produktu zobrazený v této píruce je TL-WA7510N a slouží jako píklad. Pístupový bod TL-WA7510N se

Více

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP Máte-li uživatelům bez přístupového práva zabránit v přístupu přes váš širokopásmový router WLAN, doporučujeme vám, abyste využili bezpečnostní mechanismus jako třeba WEP či WPA nebo abyste nastavili ID

Více

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá příručka Vám pomůže správně zapojit a zprovoznit Wi-Fi zařízení TP-LINK TL-WR741ND. Zařízení je nezávislé na použitém operačním systému. Postup zprovoznění

Více

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps českém LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé

Více

Netis WF 2880 - popis základního nastavení. 20160229 fw. 1.2.30905

Netis WF 2880 - popis základního nastavení. 20160229 fw. 1.2.30905 Netis WF 2880 - popis základního nastavení 20160229 fw. 1.2.30905 1 2 Obsah 1 Specifikace...4 2 Defaultní /tovární/ nastavení...4 2.1 Výpis hodnot továrního nastavení pro fw 1.2.30905...4 2.2 Nastavení

Více

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač)

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce instalací vám krok za krokem ukáže, jak router nastavit. Nepodaří-li

Více

Bezdrátový přístupový bod TL-WA501G 54M Bezdrátový přístupový bod TL-WA601G 108M

Bezdrátový přístupový bod TL-WA501G 54M Bezdrátový přístupový bod TL-WA601G 108M Bezdrátový přístupový bod TL-WA501G 54M Bezdrátový přístupový bod TL-WA601G 108M Revize: 1.0.2 COPYRIGHT A OBCHODNÍ ZNÁMKY Technické parametry se mohou bez upozornění měnit. je registrovaná obchodní známka

Více

Do tohoto portu není zapojené žádné zařízení. Do tohoto portu je zapojen počítač nebo jiné síťové zařízení.

Do tohoto portu není zapojené žádné zařízení. Do tohoto portu je zapojen počítač nebo jiné síťové zařízení. LW 055 Sweex bezdrátový širokopásmový směrovač (router) Pohled na směrovač zepředu Stav Význam LAN1x t/m 4x WAN OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Bliká OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Do tohoto portu není zapojené

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3 Instalační příručka Kingston DataTraveler Locker+ G3 Obsah O této instalační příručce... 4 Systémové požadavky... 4 PC platforma... 4 Mac platforma... 4 Doporučení... 4 Nastavení (prostředí Windows)...

Více

LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps

LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps Na Úvod Nevystavujte Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps extrémním teplotám. Nevystavujte routek přímému slunečnímu záření a nebo

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router INSTALAČNÍ MANUÁL Tenda W301R Wireless-N Broadband Router Před připojením zařízení k PC si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržením pokynů k instalaci a obsluze zařízení.

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

IP telefon Linksys SPA-921 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP telefon Linksys SPA-921 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP telefon Linksys SPA-921 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2

Více

Určeno k použití s aplikacemi podporujícími skener / čtečku kódů QR.

Určeno k použití s aplikacemi podporujícími skener / čtečku kódů QR. Aplikace Xerox QR Code Příručka pro rychlé spuštění 702P03999 Určeno k použití s aplikacemi podporujícími skener / čtečku kódů QR. Aplikaci QR (Quick Response) Code můžete použít s těmito aplikacemi: aplikace

Více

Telefonní přístroj SPA 901

Telefonní přístroj SPA 901 Telefonní přístroj SPA 901 Instalační a konfigurační příručka Krok 1: Nastavení síťových služeb pro SPA 901 Před konfiguraci Linksys SPA-901 si musíte zjistit následující informace, aby jste mohl nakonfigurovat

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

Instalace modemu Axesstel MV110H na Mac OS X

Instalace modemu Axesstel MV110H na Mac OS X Instalace modemu Axesstel MV110H na Mac OS X Aby bylo možné se s modemem Axesstel MV110H připojit k internetu na počítači s operačním systémem Mac OS X, je potřeba nejdříve nainstalovat ovladač Axesstel

Více

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BPT710 PRO OVLÁDÁNÍ TOPNÝCH ZAØÍZENÍ Komfortní ovládání pro: přímotopy podlahové topení sálavé panely, infrapanely plynové a elektrické kotle (pouze s přijímačem BPT002)

Více

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál Úvod WPOINT - WiFi Repeater je kombinované zařízení pro využití v bezdrátových sítích (standardu 802.11 b/g/n) i kabelových sítích (Ethernet

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

Nastavení telefonu LG KB770

Nastavení telefonu LG KB770 Nastavení telefonu LG KB770 Telefon LG KB770, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

1. Popis zařízení. (A) Logger tlaku DRULO II Měřicí přístroj pro zaznamenávání a přenos hodnot tlaku na hydrantech.

1. Popis zařízení. (A) Logger tlaku DRULO II Měřicí přístroj pro zaznamenávání a přenos hodnot tlaku na hydrantech. Návod k instalaci a obsluze 1. Popis zařízení A Logger tlaku DRULO II 1A Displej 2A Optický komunikační senzor 3A Funkční tlačítka pohyb / potvrzení 4A Utahovací šrouby 5A Odvzdušňovací šroub 6A Odvzdušňovací

Více

Nastavení telefonu LG GD510 Pop

Nastavení telefonu LG GD510 Pop Nastavení telefonu LG GD510 Pop Telefon LG GD510 Pop, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Server. Software serveru. Služby serveru

Server. Software serveru. Služby serveru Server Server je v informatice obecné označení pro počítač či skupinu počítačů, kteří poskytují nějaké služby. Rovněž pojmem server můžeme označit počítačový program, který tyto služby realizuje. Služby

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Doporučení. Obsah dodávky. Přehled termínů

Doporučení. Obsah dodávky. Přehled termínů LW150 Sweex Bezdrátový router 150N Doporučení Prosím, nepřehlédněte! Na přibaleném CD-ROM naleznete průvodce instalací. Tento instalační program vás provede nastavením routeru krok za krokem. Bezdrátový

Více

Návod na připojení do WiFi sítě eduroam Linux (grafické uživatelské prostředí KDE)

Návod na připojení do WiFi sítě eduroam Linux (grafické uživatelské prostředí KDE) Návod na připojení do WiFi sítě eduroam Linux (grafické uživatelské prostředí KDE) Každý student a zaměstnanec UTB má možnost připojit se do bezdrátové sítě eduroam. Tento dokument obsahuje návod, jak

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače 3 Ovládání TV služby 4 1. Informace o pořadu 4 2. Seznam TV kanálů 5 3. Možnosti kanálů 5 4. Programový průvodce 6 5. Změna pořadí

Více

MyQ samoobslužný tisk

MyQ samoobslužný tisk MyQ samoobslužný tisk Uživatelský manuál Obsah 1. Co je MyQ... 1 2. Webové rozhraní... 1 2.1. Přihlášení do systému... 1 2.2. Uživatelské rozhraní aplikace... 1 2.3. Moje nastavení... 1 2.4. Upload souborů

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2000AP+ D-Link AirPlus G+ Bezdrátový přístupový bod Než začnete

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Matzenauerova 8, 616 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000,

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 2 2 Instalace SecureStore

Více

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v3.60 Vydání 4, Leden 2010 Copyright ZyXEL Communications

Více

Ltl Acorn Ltl-5210M Series

Ltl Acorn Ltl-5210M Series Ltl Acorn Ltl-5210M Series uživatelský manuál OBSAH Obecné informace 1.1 Úvod 1.2 Použití 1.3 fotografie fotopasti Rychlý START 2.1 Vložení SIM karty 2.2 Vložení baterií 2.3 Vložení SD karty 2.4 Vstup

Více

Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem.

Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem. 1. Doporučení před instalací a provozem zařízení Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem. DVR by mělo být provozováno

Více

ZyWALL USG 200 Internetová bezpečnostní brána

ZyWALL USG 200 Internetová bezpečnostní brána Internetová bezpečnostní brána Příručka k rychlé instalaci ZLD 2.20 19.7.2010 Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku 1. Přejděte na adresu http://www.zyxel.com/. 2. Na domovské stránce ZyXEL zvolte

Více

Technické podmínky provozu aplikace OKnouze/OKslužby na klientské stanici

Technické podmínky provozu aplikace OKnouze/OKslužby na klientské stanici Technické podmínky provozu aplikace OKnouze/OKslužby na klientské stanici Zpracoval: OKsystem s.r.o. Datum 7.8.2014 OBSAH 1 Požadavky na Javu... 1 2 Před spuštěním aplikace... 2 3 Jak se zbavit upozornění

Více

DPC-D218ID. Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných. Uživatelský manuál

DPC-D218ID. Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných. Uživatelský manuál DPC-D218ID Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných Uživatelský manuál Části a funkce Svorkovnice +12V:12VDC výstup napájení LK-(GND): Zámek - zem LK+(COM): Zámek - 12 VDC. NO.: relé kontakt NO EB+:

Více

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Chat 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1.1. Podporované prohlížeče Aplikace IISPP jsou primárně vyvíjeny a testovány v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox. V jiných než uvedených prohlížečích

Více

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka Instalace Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. 1 Připojení zařízení Přiřaďte svému počítači statickou adresu IP 192.168.1.100. Bližší informace najdete v části T3 v kapitole

Více

P-791R v2. Příručka k rychlé instalaci. Router G.SHDSL.bis VÝCHOZÍ NASTAVENÍ. Administrátorské heslo 1234 Uživatelské heslo user

P-791R v2. Příručka k rychlé instalaci. Router G.SHDSL.bis VÝCHOZÍ NASTAVENÍ. Administrátorské heslo 1234 Uživatelské heslo user Router G.SHDSL.bis VÝCHOZÍ NASTAVENÍ IP adresa http://192.168.1.1 Administrátorské heslo 1234 Uživatelské heslo user Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2007 Vydání 1 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

MiiNePort E1 POPIS NASTAVENÍ. SofCon spol. s r.o. Křenova 11 162 00 Praha 6 tel: +420 235 090 888 E-mail: sofcon@sofcon.cz www: http://www.sofcon.

MiiNePort E1 POPIS NASTAVENÍ. SofCon spol. s r.o. Křenova 11 162 00 Praha 6 tel: +420 235 090 888 E-mail: sofcon@sofcon.cz www: http://www.sofcon. Term06e - MOXA MiiNePort E1 POPIS NASTAVENÍ Příručka uživatele a programátora SofCon spol. s r.o. Křenova 11 162 00 Praha 6 tel: +420 235 090 888 E-mail: sofcon@sofcon.cz www: http://www.sofcon.cz Verze

Více

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware 4.21 Vydání 1, 6/2011 Obsah Přední a zadní panel... 1 Úvod...

Více

DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál DVR

DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál DVR Uživatelský manuál DVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3 Upevnění

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Zámkový systém pro trez ory

Zámkový systém pro trez ory Zámkový systém pro trez ory NÁVOD K PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUZE Informace o TechMaster 4 1. Master Menu 7 1.1. Nastavení asu a data 7 1.2. asový zámek 7 1.2.1. asový zámek dodatek 7 1.2.2. asový zámek ov ení

Více

Tekla Structures Multi-user Mode

Tekla Structures Multi-user Mode Tekla Structures Multi-user Mode Úvod V programu Tekla Structures můžete pracovat buď v režimu jednoho uživatele (single-user) nebo v režimu sdílení modelu (multi-user mode). Sdílení modelu umožňuje současný

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

RT-N12 ASUS bezdrátový SuperSpeed N směrovač. RT-N12 300M SuperSpeed. Uživatelská příručka

RT-N12 ASUS bezdrátový SuperSpeed N směrovač. RT-N12 300M SuperSpeed. Uživatelská příručka ASUS bezdrátový SuperSpeed N směrovač 300M SuperSpeed Uživatelská příručka CZ4809_RT-N1_Manual.indd...1 009.7.8...10:18:1.AM CZ4809 První vydání. červenec 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer Inc. Všechna

Více

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna GSM alarm INTELIGENTNÍ základna Neumísťujte hlavní jednotku alarmu v blízkosti velkých kovových objektů, zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení a silných překážek jako například železobetonové

Více

Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient

Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient Příprava k nastavení Příprava k nastavení Ethernet port routeru označený 1 spojíme UTP kabelem s ethernetovým portem počítače.

Více

WiFi IP videozvonek - 720p, P2P, PIR

WiFi IP videozvonek - 720p, P2P, PIR WiFi IP videozvonek - 720p, P2P, PIR Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Jednoduché nastavení a ovládání Aplikace pro Android i iphone Příznivý poměr výkon x cena www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Obsah

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

Enhanced Bezdrátový směrovač Uživatelská příručka. Česky

Enhanced Bezdrátový směrovač Uživatelská příručka. Česky Enhanced Bezdrátový směrovač Uživatelská příručka 8820-00034cz F6D4230-4 Česky Obsah Obsah části 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Úvod 1 Výhody bezdrátové sítě 1 Umístění bezdrátového směrovače Enhanced 2 2 Přehled

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000, E-mail:

Více

WAP-4033. LAN/WLAN AP/klient. Uživatelský manuál

WAP-4033. LAN/WLAN AP/klient. Uživatelský manuál WAP-4033 LAN/WLAN AP/klient Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 4 1.3 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 5 2.1 Popis předního panelu... 5 2.2 Popis zadního

Více

Počáteční nastavení aplikace WiFiS

Počáteční nastavení aplikace WiFiS Počáteční nastavení aplikace WiFiS Tento dokument Vás provede základním nastavením aplikace a celkovým uvedením do provozu. Po dosažení konce tohoto návodu budou všechny části aplikace WiFiS připravené

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

HP Scanjet N6350. Uživatelská příručka

HP Scanjet N6350. Uživatelská příručka HP Scanjet N6350 Uživatelská příručka Obsah 1 Používání skeneru Přehled softwaru pro skenování HP...4 Přehled ovládání a příslušenství skeneru...5 Ovládací panel skeneru...6 Automatický podavač dokumentů

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender PR2000 Instalační příručka NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Obsah Začínáme............................................. 3 Připojení na cestách.................................

Více

Instalační příručka. pro NAS servery. Ver.1.1.0.0320

Instalační příručka. pro NAS servery. Ver.1.1.0.0320 Instalační příručka pro NAS servery Ver.1.1.0.0320 Obsah Upozornění...3 CE Značka..3 1. Obsah balení 5 2. Instalace hardwaru... Error! Bookmark not defined. 2.1. Instalace pevných disků...error! Bookmark

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka 720P spoe NVR 2.gen Uživatelská příručka Obsah balení Balení obsahuje následující: 4/ 8-kanálový NVR 4x/ 8x 720p IP kamery USB myš 2x/ 4x 15m spoe kabely ke kameře 2x/ 4x 25m spoe kabely ke kameře 1m CAT5e

Více

Travelair AC Bezdrátová paměťová jednotka

Travelair AC Bezdrátová paměťová jednotka Travelair AC Bezdrátová paměťová jednotka Uživatelská příručka 1 ASUS Travelair AC CZ11182 Druhá edice V2 Leden 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky,

Více

Návod pro ovládání systému Fibaro z aplikace pro ipad

Návod pro ovládání systému Fibaro z aplikace pro ipad Návod pro ovládání systému Fibaro z aplikace pro ipad Obsah 1. První spuštění... 2 1.1 Hlavní (výchozí) stránka ovládací aplikace... 5 1.2 Světla... 8 1.3 - Přehled teplot (Climate)... 9 1.4 Scény (hromadné

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile

Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile Květen 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 a novější je k dispozici pro podporovaná mobilní zařízení ios, Android BlackBerry. Protože k systému

Více

Řada Prestige 650R ADSL Router

Řada Prestige 650R ADSL Router Řada Prestige 650R ADSL Router Příručka pro rychlou orientaci ADSL Router Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 březen 2003 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Hardware... 3 2.1 Přípojky na zadní

Více

RIMASYS INSTALLATION GUIDE

RIMASYS INSTALLATION GUIDE RIMASYS INSTALLATION GUIDE OBSAH 1. STRUČNÝ POPIS PROGRAMU 1.1. STRUKTURA PROGRAMU 1.1.1. Program pro PC 1.1.2. Program pro tablet 2. INSTALACE PROGRAMU 2.1. INSTALACE PROGRAMU PRO PC 2.1.1. Instalace

Více

Praktické úlohy- zaměření specializace

Praktické úlohy- zaměření specializace Praktické úlohy- zaměření specializace Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech specializace POS: Síťový OS, instalace, konfigurace a optimalizace podle zamýšleného použití; Inicializace

Více

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Průvodce administrátora Start Klepněte na tlačítko "Start". Ochranná známka Zaregistrována v roce 2003 společností Sharp Corporation. Všechna

Více

Konektor pro záplavový kabel

Konektor pro záplavový kabel HWg-WLD MANUÁL ETHERNET 10/100 Mbps Status LED Žlutá: Napájení & Režim Zelená: Link & Activity Připojovací vodič 100 m max Napájecí vstup Napájení 5V stejnosměrně Použijte dodaný napájecí adaptér SENZOR

Více

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa 2 Dokumentace SMAN Obsah Kapitoly Část I Úvod 4 Část II Základy práce v systému 6 Část III Úvodní obrazovka 8 Část IV Práce s přehledy 13 Část V Kontakty 19 Část VI Operativa 23 Část VII Nabídky 35 Index

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ Poznámka: Některé modely nemají samostatnou anténu POSTUP INSTALACE Poznámka: Před prvním použitím IP kamery postupujte podle výše uvedeného schématu. Připojte kameru

Více

Bezdrátový Broadband Router s 4-portovým 10/100 ethernet přepínačem. Návod k použití

Bezdrátový Broadband Router s 4-portovým 10/100 ethernet přepínačem. Návod k použití Bezdrátový Broadband Router s 4-portovým 10/100 ethernet přepínačem Návod k použití 1 OBSAH Úvod... 4 Seznámení... 4 Vlastnosti... 4 Minimální požadavky... 4 Obsah balení... 4... 5 Zadní panel... 5 Přední

Více

WABOX 201 Příručka pro rychlou instalaci

WABOX 201 Příručka pro rychlou instalaci WABOX 201 Příručka pro rychlou instalaci revize 2.2 Chcete-li zabránit neoprávněným uživatelům v přístupu na váš WiFi Access Point WLAN - WABOX, doporučujeme vám, abyste použili bezpečnostní mechanismus

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Obsah. Úvod - 3 - Část 1 Přehled produktu - 4 - 1.1 Funkce - 4 - 1.2 Specifikace - 4 - Část 2 Instalace hardware - 6 - 2.1.1 Přední panel - 6 -

Obsah. Úvod - 3 - Část 1 Přehled produktu - 4 - 1.1 Funkce - 4 - 1.2 Specifikace - 4 - Část 2 Instalace hardware - 6 - 2.1.1 Přední panel - 6 - Obsah Úvod - 3 - Část 1 Přehled produktu - 4-1.1 Funkce - 4-1.2 Specifikace - 4 - Část 2 Instalace hardware - 6-2.1 Popis zařízení - 6-2.1.1 Přední panel - 6-2.1.2 Zadní panel - 7-2.2 Systémové požadavky

Více

Obsah. Úvod... - 3 - Část 1 Přehled produktu... - 4 - 1.1 Funkce... - 4 - 1.2 Specifikace... - 4 - Část 2 Instalace hardware...

Obsah. Úvod... - 3 - Část 1 Přehled produktu... - 4 - 1.1 Funkce... - 4 - 1.2 Specifikace... - 4 - Část 2 Instalace hardware... Obsah Úvod... - 3 - Část 1 Přehled produktu... - 4-1.1 Funkce... - 4-1.2 Specifikace... - 4 - Část 2 Instalace hardware... - 6-2.1 Popis zařízení... - 6-2.1.1 Přední panel... - 6-2.1.2 Zadní panel... -

Více

WLAN Repeater N300. Popis a ovládací prvky. Obj. č.: 98 69 22

WLAN Repeater N300. Popis a ovládací prvky. Obj. č.: 98 69 22 Popis a ovládací prvky a) Ovládací prvky a LED kontrolky WLAN Repeater N300 Obj. č.: 98 69 22 1. LED kontrolka napájení - svítí, pokud je přístroj připojen k zásuvce. 2. LED kontrolka WLAN - svítí, pokud

Více