GPOP. Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání. Stefan Bergmann

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GPOP. Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání. Stefan Bergmann"

Transkript

1 GPOP Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání Stefan Bergmann ID Datum administrace

2 GPOP Přehled výsledků 2 / 38 PŘEHLED VÝSLEDKŮ Souhrn výsledků ISTP Percentily Extraverze (E) Introverze (I) Smysly (S) Intuice (N) Myšlení (T) Cítění (F) Orientace na rozhodování (J) Orientace na vnímání (P) Napětí (A) Uvolnění (G) Obsah Zpráva Testový profil Vyhodnocení škál Skórování položek Statistika odpovědí Výsledky testování může interpretovat pouze osoba s psychologickým a psychodiagnostickým vzděláním, v souladu se Standardy pro pedagogické a psychologické testování (Hogrefe-Testcentrum,Praha,2001).

3 3 / 38 ÚVOD Goldenův dotazník typologie osobnosti (GPOP) vám umožní lépe porozumět vaší osobnosti a získat náhled na vlastní osobu. Osobnost popisuje to, co z vás činí jedinečnou bytost a co je pro vás charakteristické. Osobnost se zviditelňuje v tom, co říkáte, jak se chováte a jak se rozhodujete. Porozumět lépe vlastní osobě je předpokladem osobnostního vývoje. Pokud správně reflektujete vlastní chování a pokud víte, jak reagujete na lidi a věci, získáte v kontaktu s okolním světem vyšší kompetence. ZÁKLADNÍ INFORMACE Goldenův osobnostní profil je spolehlivým nástrojem, který je teoreticky podložený a zakládá se na vědeckém základním výzkumu. Vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony se dají přiřadit deseti globálním škálám, které jsou kombinovány do dvojic: Extraverze (E) a introverze (I) Smysly (S) a intuice (N) Myšlení (T) a cítění (F) Orientace na rozhodování (J) a orientace na vnímání (P) Napětí (A) a uvolnění (G) Na základě vašich odpovědí budou stanoveny hodnoty jednotlivých škál a podle celkového výsledku bude vybrán váš osobnostní typ ze 16 osobnostních vzorců. Každé dimenzi je přiřazeno vždy pět konstruktů (pomocné škály), které popisují individuální rozdíly ještě přesněji. Výsledky nenasvědčují zřetelné preferenci jedné ze dvou škál. Je doporučen osobní rozhovor, který by určil, o jaký typ se jedná.

4 4 / 38 VYSVĚTLENÍ VÝSTUPU Z DIAGNOSTIKY Podrobný popis vašeho profilu (Zpráva o výsledcích): Na základě vašeho sebepopisu obdržíte odpovídající profil (s návodem k možné práci s textem) Přehled hodnot globálních škál: Graf ukazuje váš výsledek v procentech (PR). Možná si všimnete, že při součtu nedají obě škály jedné dimenze vždy přesně 100%. Příklad: Procento 84% na škále extraverze znamená, že 84% dotazovaných má nižší nebo stejný výsledek jako vy a 16% dotazovaných má výsledek na škále extraverze vyšší. Procento 2% na škále introverze znamená, že 2% dotazovaných má nižší nebo stejný výsledek jako vy a 98% dotazovaných má výsledek na škále introverze vyšší. Globální škály a příslušné pomocné škály: Po krátkém vysvětlení globálních škál najdete komentář, který vám má pomoci při interpretaci grafického výstupu. Např. "Vaše výsledky svědčí o tom, že...preferujete extroverzi." Možné komentáře jsou: nejasně (velmi malý rozdíl) málo (malý rozdíl) jasně (jasný rozdíl) silně (výrazný rozdíl) velmi silně (velmi výrazný rozdíl) Tyto rozdíly se určí tak, že od vyšší hodnoty globální škály se odečte nižší hodnota. Barvy v grafech mají následující význam: Tendence k vyšším hodnotám Tendence k nižším nebo stejně vysokým hodnotám Hodnoty, které se nacházejí mimo očekávané vzory vycházející z globálních škál.

5 5 / 38 ZPRÁVA O VAŠEM VÝSLEDKU Váš osobní profil: ISTP Introverze (I) Smysly (S) Myšlení (T) Orientace na vnímání (P) Krátký popis typu ISTP Bdělí a pozorní pozorovatelé. Nohama stojí pevně na zemi. Ptají se, co se stane, jak se to stane a jestli to bude k užitku. Užívají si přítomného okamžiku. Rád/a řeší konkrétní problémy. Jsou prakticky založení. Milují skrytý humor. Někdy si nedokáží uvědomit dlouhodobé důsledky. V myšlení jsou konkrétní a přímočaří. Jsou pružní a rychle reagují. Navenek se projevují spíše realisticky, vnitřně se spoléhají spíše na analytické rozhodování. Detailní popis profilu Jako lidé typu ISTP sázíte na svou dobře vyvinutou schopnost racionálního uvažování, s bdělou pozorností pochopit situaci a objektivně ji analyzovat. Soustředíte se normálně na život, jaký skutečně je a příliš vás nezajímá, proč to tak je. Myšlení vás podporuje při zvládání různých záležitostí. Přistupujete k novému nápadu nebo situaci a ptáte se co se stalo?, jak se to stalo? a je to pro mne užitečné? Pokud se veškerá vaše pozornost zaměří na zjištění, jak se má něco udělat nebo zprovoznit, snažte se pečlivě vyhnout každému rozptýlení. Lidé typu ISTP se dokáží zcela ponořit do toho, co dělají. Pracují přesně a málokdy dělají chyby, pokud jde o data a fakta. Pokud je všechno v pořádku, zpravidla nic neřeknou, ale okamžitě poukážou na problémy, když se objeví. Jejich přátelé je často popisují jako spíše zdrženlivé, vytrvalé, praktické, na fakta orientované a v přítomnosti pevně zakotvené. Potřebujete mít volnou ruku při experimentování a také přímý kontakt se životem. Daří se vám dobře, když si můžete užívat přítomnosti a spontánně sledovat různé impulzy. Lidé typu ISTP mají rádi, když jsou zaměstnáni prací a dobře zvládají krize. Mají rádi situace, kdy je výsledek závislý na jedné ověřené schopnosti. Lidé typu ISTP jsou často celoživotně fascinováni stroji, nástroji, nářadím a podobnými objekty. Jste manuálně zručný/á. Sám/sama jste se rozhodl/a, že volný proslov ve srovnání s dalšími úkoly není pro vás to pravé. Stává se totiž, že se vnitřně tak zaměříte na detaily, že při výkladu chcete pokrýt každou drobnost s nejlepším záměrem být přesný/á a být pochopen/a. Jste ve svém živlu, pokud máte dost času na přemýšlení. Vaše praktické založení a váš zájem o dosahování výsledků vám pomohou dosáhnout úspěchu. VÁŠ PŘÍSPĚVEK V RÁMCI ORGANIZACE Máte rád/a riziko, které jde ruku v ruce se změnami. Jste optimistický/á a dobře naladěný/á, pokud máte oslovit skupinu lidí a domluvit se s nimi. Vaše myšlení i činy jsou přesné. Jste velmi schopný/á v zacházení s mechanikou a technikou. Rád/a řešíte konkrétní problémy, nejlépe nezávisle na ostatních. Bez obtíží získáváte zdroje, abyste vyřešil/a bezprostřední problémy. Jste nadšen/a prací s okamžitými výsledky; trpíte, pokud nějaký proces vyžaduje dlouhodobou rutinní práci. Chcete okamžitě vidět konkrétní výsledky a chopíte se plnění úkolu. Soustředíte se na řešení problému bez ohledu na to, kolik času zabere dosažení žádoucího výsledku.

6 6 / 38 STYL VEDENÍ, KTERÉMU DÁVÁTE PŘEDNOST Druhé lidi řídíte tím, že jim jdete příkladem a činnostmi, které jsou pragmatické a nevnucují se. Žádáte efektivní výkony. Řešíte problémy, resp. hledáte přiměřená řešení, a i v krizi zůstáváte v klidu. Zvážíte rizika a rozhlédnete se, než se do něčeho pustíte. Reagujete rychle, když se objeví nějaký problém. Nejlépe se vám pracuje s lidmi, kteří jsou pružní. Podporujete nezávislost podřízených; různé vzájemné vyhovování si není pro vás tak důležité. KOMUNIKAČNÍ STYL, KTERÉMU DÁVÁTE PŘEDNOST Používáte konkrétní, zemitou a rozumnou řeč, na jejímž pozadí je jemný humor. Přemýšlíte, než krátce odpovíte další informace se tázající dočká až po opakovaném dotazu. Mluvíte věcně, spíše o jednotlivostech než o celých skupinách. Dodáte vždy krátké shrnutí jak ústních tak písemných zpráv. Ve všech formách komunikace se spoléháte na objektivitu a používáte jasné obrazy. Přesvědčujete a necháváte se přesvědčit zdravým lidským rozumem a logickou analýzou. CO VÁS MOTIVUJE A DEMOTIVUJE Pracujete rád/a sám/sama a vyhovuje vám, pokud se můžete zaměřit víc na úkol, než na lidi. Vážíte si příjemného prostředí a spolupracovníků/ spolupracovnic, kteří/které jsou optimističtí. Hledáte možnosti, jak být tvořivý/á. Rád/a se pouštíte do rizika a vyhledáváte únikové cesty z krizí. Je pro vás důležitá flexibilita, abyste mohl/a pracovat autonomně. Rád/a řešíte specifické a konkrétní problémy nejraději velmi těžké a neobvyklé. Snažíte se vyhnout rutině a každodenní detailní práci. VÁŠ PŘÍSPĚVEK V TÝMU Přinášíte čísla, fakta, detaily a různé úhly pohledu. Díky svým analytickým schopnostem své úkoly organizujete efektivně. Vydržíte navzdory překážkám. Soustředíte se na řešení aktuálních problémů a činíte tak s jistou elegancí a lehkostí. Nesmírně se zlobíte kvůli rozpornému chování lidí, kteří nedokážou myslet logicky. Nenávidíte porady, které nemají praktický účel. Nevyhovuje vám stálá práce v týmu. Tlačíte na to, aby se něco stalo, ale může se stát, že se kvůli tomu pozdrží něco jiného. VÁŠ OSOBNÍ STYL UČENÍ Své praktické znalosti a schopnosti rozšiřujete samostudiem. Učíte se prostřednictvím vlastní práce, na základě přímého pozorování a ve dvojicích, které spolu řeší praktické úkoly. Zkoumáte jak něco funguje, jaké jsou technické komponenty a k čemu by se to dalo použit. Vážíte si učitelů a učitelek, kteří mají životní zkušenosti.

7 7 / 38 NĚKOLIK TIPŮ PRO OSOBNÍ ROZVOJ Naučte se otevřít druhým lidem a sdělovat to i slovně, aby druzí lidé nebyli tak překvapení. Učiňte zvyk ze stanovení cíle, určení plánu a dodržování pracovního postupu. Rozvíjejte lepší cit pro potřeby druhých lidí. Myslete také na dlouhodobé působení toho, co děláte dnes. Soustřeďte se na to, abyste nejdříve viděl/a výsledky běžícího projektu, ještě než se pustíte do něčeho nového.

8 8 / 38 GLOBÁLNÍ ŠKÁLY (PROCENTA) Energie Extraverze (E) Introverze (I) 31 % 79 % Vnímání Smysly (S) Intuice (N) 50 % 39 % Rozhodování Myšlení (T) Cítění (F) 84 % 32 % Životní styl Orientace na rozhodování (J) Orientace na vnímání (P) 38 % 44 % Stres Napětí (A) Uvolnění (G) 93 % 19 %

9 9 / 38 Odkud čerpáte svou psychickou energii Extraverze (E) Introverze (I) 31 % 79 % Lidé s převahou extraverze se obracejí navenek, pokud chtějí čerpat energii. Lidé s převahou extraverze svou pozornost zaměřují na druhé lidi a na věci okolo sebe. Většina z nich má ráda společnost, ráda mluví a zaměřuje se na své sociální prostředí. Jsou spíše aktivní a neobracejí se často do svého nitra. Lidé s převahou introverze nacházejí zdroj energie především sám/sama v sobě. Soustředí se na vlastní myšlenky, nápady a pocity. Dávají přednost udržování několika málo přátelských vztahů, které jsou velmi blízké. Takoví lidé se stahují sám/sama do sebe, nejdříve o svých představách pečlivě přemýšlejí a pak je teprve sdělí ostatním. Potřebují čas pro sebe, stranou všeho hluku a ruchu. Vaše výsledky svědčí o tom, že jasně preferujete introverzi. Škály rysů pro extroverzi a introverzi. Energičnost Poklidnost 41 % 78 % Přístupnost a přátelský vztah k lidem. Aktivní a hovorný/á v kontaktu. Vyzařuje energii a má nezaměnitelný výraz. Orientace na společnost Chová se zdrženlivě. Působí přemýšlivě. Působí tichým a klidným dojmem. Orientace na soukromí 31 % 90 % S radostí sdílí společnost mnoha lidí. Dává přednost podnětům přicházejícím z okolí. Tráví svůj volný čas rád/a s druhými lidmi. Pracuje raději sám/a. Potřebuje soukromou sféru a možnost uchýlit se na klidné místo. Tráví svůj volný čas rád/a doma.

10 10 / 38 Družnost Rezervovanost 25 % 84 % Působí přátelsky. Zdá se, že má rád/a kontakty. Podílí se s radostí na zábavě. Podnikavost Zachovává si odstup. Obrácený/á do sebe. Navázání vztahu vyžaduje určitý čas. Zdrženlivost 64 % 63 % K cizím lidem přistupuje s otevřeností. Podněcuje kontakty. Podílí se s radostí na zábavě. Spontánnost Chová se zdrženlivě vůči cizím lidem. Drží se spíše v pozadí. Zabývá se rád/a vlastními záležitostmi. Uvážlivost 70 % 86 % Je obratný/á v řeči a pohotový/á. Rád/a se seznamuje s novými lidmi. Má rád/a, když má dost času na přemýšlení. Odpočine si při činnostech, jako je například četba knihy.

11 11 / 38 Jak zpravidla vnímáte skutečnost Smysly (S) Intuice (N) 50 % 39 % Smyslově vnímající lidé věří více informacím, které jsou přístupné prostřednictvím některého ze smyslů. Takoví lidé žije spíše v přítomnosti, řídí se podle konkrétních faktů a spoléhají se na to, co je uchopitelné a známé. Intuitivně vnímající lidé používají informace přicházející skrze smysly jako výchozí body, ze kterých zjišťují další možnosti. Intuitivní typ je zaměřený spíše na budoucnost, otevřený a dává přednost teoriím a vytváření koncepcí. Vaše výsledky svědčí o tom, že slabě preferujete smysly. Škály rysů pro smysly a intuici. Praktičnost Inovátorství 48 % 52 % Drží se faktů. Dává přednost osvědčeným metodám. Působí konvenčně a udržuje hodnoty. Konkrétnost Sleduje nové trendy. Vyhledává nové metody. Působí nekonvenčně a vynalézavě. Abstraktnost 83 % 55 % Vztahuje se přednostně k objektivním předmětům. Zaměřuje se na praktické předměty. Realističnost Orientuje se na ideály a vize. Přemýšlí o různých teoriích. Imaginativnost 14 % 71 % Klade důraz na zdravý lidský rozum. Dává přednost jasnému způsobu vyjadřování. Dává přednost přesnému popisu. Klade důraz na fantazii a tvořivost. Cení si originálního způsobu vyjadřování. Vyhovuje mu/jí vyjadřování v metaforách.

12 12 / 38 Odměny konkrétní Odměny abstraktní 94 % 14 % Reaguje na zajímavé podněty zvnějšku. Klade důraz na přímý užitek a okamžitý zisk. Stabilita Reaguje na intelektuální výzvy. Hledá napínavé a náročné výzvy. Změna 84 % 69 % Dává přednost stabilitě. Rád/a dodržuje pravidla. Vyhovují mu/jí tradice. Je otevřený/á ke změnám. Pevné struktury považuje za omezující. Rád/a rozvíjí nové nápady a přístupy.

13 13 / 38 Jak se zpravidla rozhodujete Myšlení (T) Cítění (F) 84 % 32 % Lidé, kteří se rozhodují na základě myšlení, dávají přednost objektivním a logickým argumentům. Mají sklon k tomu, nezabývat se osobně lidmi a věcmi v okolí. Lidé, kteří se rozhodují na základě cítění, dávají přednost osobnímu zjišťování subjektivních hodnot a různých úhlů pohledu na věc. Stále přemýšlí o tom, jaké důsledky bude mít rozhodnutí pro druhého. Vaše výsledky svědčí o tom, že jasně preferujete myšlení. Škály rysů pro myšlení a cítění Distancovanost Empatie 47 % 59 % Působí velmi nezaujatě. I ve velmi emocionálně vypjatých situacích se chová racionálně. Objektivita Působí empaticky. Dokáže projevit pochopení a soucit. Subjektivita 81 % 83 % Dává přesnost logicky zdůvodnitelnému stanovisku. Rozhoduje se převážně analyticky. Působí věcně Autonomie Dává přednost stanovisku, pro které se nadchne. Rozhoduje se ohleduplně. Hodně mu/jí záleží na lidech. Autenticita 98 % 12 % Klade důraz na kompetence a schopnost logického myšlení. Kritizuje ostatní, pokud je to nutné. Zaměřuje se na obecné principy. Klade důraz na autenticitu a osobní angažovanost. Dokáže ocenit druhého. Orientuje se podle osobních hodnot.

14 14 / 38 Vůdcovství Adaptabilita 76 % 44 % Má dobře vyvinutou schopnost prosadit se. Hledá co nejefektivnější způsoby řešení situace. Dává přednost soutěžím a konkurenčnímu prostředí. Kritičnost Má dobře vyvinutou schopnost přizpůsobit se. Zaměřuje se především na poskytování emocionální opory. Dává přednost situacím, ve kterých se všichni vzájemně podporují. Akceptace 97 % 14 % Má jasnou představu a je skeptický. Soustředí se na nedostatky. Dává přímou zpětnou vazbu. Je ochotný ke kompromisu. Soustředí se na zdůraznění pozitivních stránek. Dává přednost diplomatickému způsobu vyjadřování.

15 15 / 38 Životní styl co je patrné navenek Orientace na rozhodování (J) Orientace na vnímání (P) 38 % 44 % Lidé, kteří se orientují na rozhodování, ovládají řád a strukturu také vše rád/a organizují, upřednostňují systematicky uspořádaný životní styl a mají v oblibě plánování. Lidé, kteří se orientují na rozhodování, dávají přednost flexibilitě a bezprostřednosti, mají pružný, otevřený životní styl. Vyčkávají, než se rozhodnou. Shromažďují všechny přicházející informace, dává přednost relativně nestrukturovanému prostředí a jsou většinou velmi spontánní a přizpůsobivý/á. Vaše výsledky svědčí o tom, že nejasně preferujete orientaci na vnímání. Pomocné škály pro strukturovanost a vnímající životní styl. Zaměření na cíl Zaměření na proces 35 % 43 % Klade důraz na pečlivé plánování. Vše řeší s rozhodností a v předstihu. Vytváří plány, jak bude něco probíhat. Preferuje cíl před cestou. Strukturovanost V projektech dává přednost rámcovému plánování. Potřebuje volný prostor pro spontánnost. Plány dokáže přizpůsobit změněným okolnostem. Preferuje cestu před cílem. Impulzivita 45 % 60 % Dává přednost strukturovanmu průběhu činností. Preferuje přesně provedenou práci. Při práci působí velmi soustředěně. Spolehlivost Dává přednost volnému prostoru pro změnu plánu. Radost z úkolu je na prvním místě. Nechá se snadno rozptýlit. Uvolněnost 63 % 45 % Věci vyřizuje okamžitě, nic neodkládá na později. Klade důraz na přesnost. Čeká na vyřízení úkolu často až do poslední minuty. Klade důraz na pružnost.

16 16 / 38 Smysl pro detail Smysl pro celek 96 % 21 % Nevadí mu/jí rutinní úkoly. Má sklon k opatrnosti. Dává přednost postupu po jednotlivých krocích. Smysl pro detail. Stálost Rychle pocítí nudu při vykonávání rutinních úkolů. Je spíše důvěřivý/á Zároveň sleduje několik cílů. Smysl pro celek. Otevřenost příležitostem 8 % 100 % Dává přednost stabilnímu prostředí. Řídí se podle vědeckých zjištění a faktů. Preferuje stálé a konformní prostředí. Cítí se dobře v proměnlivém prostředí. Rád/a se rozhoduje podle situace. Preferuje nekonformní, proměnlivé prostředí.

17 17 / 38 Jak reagujete na stres Napětí (A) Uvolnění (G) 93 % 19 % Vysoká hodnota napětí ukazuje, že takoví lidé si snadno dělají starosti nebo dostanou strach, pokud se objeví nečekané situace, běh věcí je narušen bezohlednými lidmi nebo nečekanými událostmi. Vysoká hodnota "uvolnění" ukazuje, že takoví lidé i v průběhu událostí, které nejsou zcela příjemné, zůstává zpravidla v klidu a myslí optimisticky. Vaše výsledky svědčí o tom, že velmi silně preferujete napětí. Škály rysů pro napětí a uvolnění. Skepticismus Důvěřivost 96 % 25 % Často si dělá starosti. Vnímá spíše negativní stránky života. Nejistota Hledí do budoucna s důvěrou. Vnímá spíše pozitivní stránky života. Vyrovnanost 66 % 72 % Často přemýšlí o problémech. Hodně věcí si bere osobně, často reaguje podrážděně. Málokdy myslí na problémy. Ostatní ho/ji nedokážou vyvést z vnitřního klidu. Opatrnost Smělost 75 % 86 % Vnímá svou nesmělost. Působí bojácně. Negativní naladění Vnímá své sebevědomí. Působí vesele a bezstarostně. Pozitivní naladění 92 % 12 % Běžné problémy i nečekané změny plánu jsou prožívány jako nepříjemnost. Nečekané změny i řešení problémů jsou vnímány jako šance.

18 18 / 38 Pesimismus Optimismus 98 % 12 % Vnímá své okolí i sebe sama spíše pesimisticky, někdy i nepřiměřeně negativně. Vnímá věci pozitivně a za tím, co dělá, si sebevědomě stojí.

19 19 / 38 Souhrn výsledků ISTP Introverze (I) Smysly (S) Myšlení (T) Orientace na vnímání (P) Energie DPR = 48 Je vyjádřena jasná preference k introverzi. Extraverze (E) Introverze (I) Energičnost Poklidnost Orientace na společnost Orientace na soukromí Družnost Rezervovanost Podnikavost Zdrženlivost Spontánnost Uvážlivost Vnímání DPR = 11 Je slabě vyjádřena preference smyslů. Smysly (S) Intuice (N) Praktičnost Inovátorství Konkrétnost Abstraktnost Realističnost Imaginativnost Odměny konkrétní Odměny abstraktní Stabilita Změna Rozhodování DPR = 52 Je jasně vyjádřena preference myšlení. Myšlení (T) Cítění (F) Distancovanost Empatie Objektivita Subjektivita Autonomie Autenticita Vůdcovství Adaptabilita Kritičnost Akceptace Životní styl DPR = 6 Validizační rozhovor Je nejasně vyjádřena preference orientace na vnímání. Orientace na rozhodování (J) Orientace na vnímání (P) Zaměření na cíl Zaměření na proces Strukturovanost Impulzivita Spolehlivost Uvolněnost Smysl pro detail Smysl pro celek Stálost Otevřenost příležitostem Stres Napětí (A) Uvolnění (G) Skepticismus Důvěřivost Nejistota Vyrovnanost Opatrnost Smělost Negativní naladění Pozitivní naladění Pesimismus Optimismus Legenda Tendence k vyšším hodnotám Tendence k nižším nebo stejně vysokým hodnotám Hodnoty, které se nacházejí mimo očekávané vzory vycházející z globálních škál.

20 20 / 38 Tabulka osobnostních typů Tabulka osobnostních typů poskytuje přehled o všech šestnácti profilech. Váš osobní profil je barevně zvýrazněný. Tento přehled můžete použít při práci ve skupině, abyste s poradcem resp. poradkyní mohl/a rozebrat dynamiku v týmu. Také můžete nahlédnout na vlastní osobnostní vývoj: Jedna z dimenzí S, N, T nebo F, která se neobjevuje ve vašem profilu, může naznačit cestu pro váš osobní rozvoj (coaching); prostřednictvím další dimenze, které nedáváte přednost, na vás pravděpodobně působí stres (stres). ISTJ ISFJ INFJ INTJ Coaching: hodnotové rozhodování (F) Coaching: analytické rozhodování (T) Coaching: analytické rozhodování (T) Coaching: hodnotové rozhodování (F) Stres: Intuice (N) stres: intuice (N) Stres: Smysly (S) Stres: Smysly (S) ISTP ISFP INFP INTP Coaching: Intuice (N) Coaching: Intuice (N) Coaching: Smysly (S) Coaching: Smysly (S) Stres: hodnotové rozhodování (F) stres: analytické rozhodování (T) stres: analytické rozhodování (T) Stres: hodnotové rozhodování (F) ESTP ESFP ENFP ENTP Coaching: hodnotové rozhodování (F) coaching: analytické rozhodování (T) coaching: analytické rozhodování (T) coaching: hodnotové rozhodování (F) Stres: Intuice (N) Stres: Intuice (N) stres: Smysly (S) Stres: smysly (S) ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ Coaching: Intuice (N) Coaching: Intuice (N) Coaching: Smysly (S) Coaching: Smysly (S) Stres: hodnotové rozhodování (F) Stres: analytické rozhodování (T) Stres: analytické rozhodování (T) Stres: hodnotové rozhodování (F)

21 21 / 38 KRÁTKÝ POPIS 16 TYPŮ ISTJ Střízliví; spolehliví; přesní; ustálení. Silný smysl pro realitu, vyžadují měřitelné výsledky. Vyhovuje jim struktura, řád a stálost. Jejich pozornost je obrácena k bezprostředním potřebám organizace a mohou se hůře přizpůsobovat v nečekané situaci. Myslí na konkrétní úkoly, které je čekají. Ptají se po tom, co přináší konkrétní užitek. Navenek projevují spíše analyticky hodnotící stránku, vnitřně se spoléhají spíše na realističnost a smyslové vnímání. ISFJ Pilní; pečliví; odpovědní. Starají se o stabilitu a důvěryhodnost. Podporují, pomáhají, přikládají ruku k dílu a vykonávají, co je třeba. Využívají své zkušenosti, mají zájem o okamžité, viditelné výsledky. Vyhýbají se abstraktním konceptům. Dbají na jasný směr, chtějí mít jasný rámec a zaručují spolehlivost. Navenek projevují spíše subjektivně hodnotící stránku, vnitřně se spoléhají spíše na realističnost a smyslové vnímání. INFJ Tvořiví, vytrvalí. Angažují se pro druhé nenápadně, účinně, osobně. Vyhovují jim komplexní problémy, které mají co dělat s lidmi i věcmi. Věří tomu, o co se zasazují. Dokáží se upnout k určité vizi. Dbají o široký přehled v souvislostech. Mají koncepty orientované na budoucnost a potřebují jasné struktury. Navenek projevují spíše subjektivně hodnotící stránku, vnitřně se spoléhají spíše na intuitivní vnímání. INTJ Originální v myšlení; vytrvalí, pokud jde o vlastní ideje a cíle. Soustředí se na kritická témata. Jsou nezávislí; plánují koncepčně na abstraktní úrovni; mistrovsky ovládají ideje a systémy. Plánují strategicky. V komunikaci se soustředí jen na podstatné, mohou ztratit ze zřetele emocionální stránku člověka. Jsou to novátoři. Navenek projevují spíše analyticky hodnotící stránku, vnitřně se spoléhají spíše na intuitivní vnímání. ISTP Bdělí a pozorní pozorovatelé. Nohama stojí pevně na zemi. Ptají se, co se stane, jak se to stane a jestli to bude k užitku. Užívají si přítomného okamžiku. Rád/a řeší konkrétní problémy. Jsou prakticky založení. Milují skrytý humor. Někdy si nedokáží uvědomit dlouhodobé důsledky. V myšlení jsou konkrétní a přímočaří. Jsou pružní a rychle reagují. Navenek se projevují spíše realisticky, vnitřně se spoléhají spíše na analytické rozhodování. ISFP Přívětiví; vřelí. Jsou citliví; upřímní, přímí, precizní. Dokáží se dobře vžít do druhých, v krizích jsou schopní utřídit informace. Jsou loajální spolupracovníci svých organizací. Termíny jsou pro ně jen příležitostné záchytné body. Dávají přednost konkrétním projektům, ve kterých jsou požadovány konkrétní činy a měřitelné výsledky. Navenek se projevují spíše realisticky, vnitřně se spoléhají na hodnotové rozhodování. INFP Spolehliví, odpovědní se smyslem pro povinnost z přesvědčení. Pokoušejí se porozumět a očekávají pochopení. Soustředí se na projekty, které pro ně mají hlubší smysl. Druhé řídí nepřímo, ze zákulisí. Usilují o jednotu a harmonii. Dbají na to, aby nápady byly uskutečnitelné. Zajišťují inspiraci. Navenek se projevují spíše intuitivně, vnitřně se spoléhají spíše na hodnotové rozhodování. INTP Geniální teoretici; originální; hledají poznání; neprosazují se. Dokáží dobře pojmenovat základní principy komplexního systému. Stále se snaží doplňovat své znalosti a kompetence. Musí dbát na to, aby do svých představ započítali i ostatní lidi. Vysoce hodnotí expertní znalosti a jsou stratégové vizionáři. Navenek se projevují spíše intuitivně, vnitřně se spoléhají spíše na analytické rozhodování. ESTP Věcní; spěchej pomalu ; spontánní; praktičtí. Přistupují k věcem optimisticky, snaží se je zvládnout; dávají přednost věcem, které lze uchopit, rozebrat a opět složit. Zkušenosti jsou pro ně důležitější než teorie. Vyžadují vyšší tempo a pružnost. Musí dbát na priority a cíle. Dobře se přizpůsobí.

22 22 / 38 Navenek projevuje spíše realisticky, vnitřně se spoléhají spíše na analytický úsudek ESFP Otevření; veselé povahy; spontánní. Snadno přemluví lidi ke spolupráci. Dávají přednost pracím, které jsou konkrétní, uchopitelné a praktické. Chtějí dosáhnout užitku pro lidi. Dobře vyjednávají. Musí udržovat rovnováhu mezi naléhavými pracovními úkoly a společenským životem. V týmu udržují společného ducha. Práce jim musí přinášet radost. Navenek projevuje spíše realisticky, vnitřně se spoléhají spíše na subjektivně hodnotící stránku. ENFP Duchaplní; tvořiví; spontánní. Stále vyhledávají nové možnosti. Působí inspirujícím dojmem. Často se spoléhají na schopnost improvizace, přesvědčují svým sebevědomím. Hovoří energicky a s nadšením. Potřebují určitou strategii postupu. Život je pro ně napínavým dobrodružstvím. Navenek projevují spíše intuici, vnitřně se spoléhají spíše na subjektivně hodnotící stránku. ENTP Dynamičtí; orientovaní na budoucnost; podnikaví. Působí inspirujícím dojmem. Jejich cíle leží za viditelným horizontem. Přebírají iniciativu a uvádí do chodu různé změny. Přicházejí s tvořivými nápady. Mají rád/ a otevřené, komplexně položené otázky. Za určitých okolností se zaplétají do detailů. Od svého okolí očekávají postoj zaměřený na nalézání řešení. Navenek projevují spíše intuici, vnitřně se spoléhají spíše na analytický úsudek. ESTJ Praktičtí; realističtí. Plánují a organizují různé akce. Musí si dát pozor na to, aby nezapomněli na osobní potřeby druhých lidí. Jsou experty na to, jak operativně něco uskutečnit. Za směrodatné považují pouze výsledky. Jsou přímí a vystupují rezolutně. Problémy řeší přímo a rozhodně. Navenek projevují spíše analyticky hodnotící stránku, vnitřně se spoléhají spíše na realističnost. ESFJ Přátelští; společenští; dbají o vztahy. Oživí profesionální setkání o osobní rozměr. Dokáží dobře organizovat a jsou zakotvení v realitě. Dbají o dodržování dohod. Nenechají se snadno odradit od osobního názoru. Vkládají hodně energie do vytvoření atmosféry spolupráce. Navenek projevují spíše svou subjektivně hodnotící stránku, vnitřně se spoléhají spíše na realističnost. ENFJ Cení si harmonických vztahů, mají silné ideály. Jsou loajální k zaměstnavateli, k partnerovi resp. k partnerce. Dokážou zprostředkovat nadšení. Jsou schopní vést diskusi ohleduplně a s taktem. Musí dávat pozor, aby na sebe nepřevzali příliš mnoho úkolů z ohledu na druhé lidi. V lidech dokáží probudit to nejlepší. Jsou pečliví při plánování. Navenek projevují spíše subjektivně hodnotící stránku, vnitřně se spoléhají spíše na intuici. ENTJ Rázní; ovládají formu a strukturu. Chtěli by se ujímat vedení. Nemají smysl pro nízkou výkonnost. Chtějí, aby se s nimi zacházelo spravedlivě, jsou málo tolerantní k nedokonalosti. Mistrovsky zvládají analýzu a objektivní kritiku. Dlouhodobě plánují a dávají přednost koncepčním návrhům. Pohybují se na úrovni idejí. Jsou otevření kritické zpětné vazbě. Navenek projevují spíše analyticky hodnotící stránku, vnitřně se spoléhají spíše na intuici.

23 GPOP Testový profil 23 / 38 TESTOVÝ PROFIL Dotazník typologie osobnosti - GPOP Český standardizační soubor studenti VŠ, muži - Percentily Energie Extraverze (E) Introverze (I) Vnímání Smysly (S) Intuice (N) Rozhodování Myšlení (T) Cítění (F) Životní styl Orientace na rozhodování (J) Orientace na vnímání (P) Stres Napětí (A) Uvolnění (G)

24 GPOP Testový profil 24 / 38 Dotazník typologie osobnosti - GPOP Český standardizační soubor studenti VŠ, muži - Percentily Extraverze (E) 4 64 Energičnost 5 50 Orientace na společnost 2 28 Družnost 3 55 Podnikavost 3 58 Spontánnost Introverze (I) 3 53 Poklidnost 7 64 Orientace na soukromí 3 58 Rezervovanost 3 38 Zdrženlivost 4 83 Uvážlivost Smysly (S) 5 67 Praktičnost 7 83 Konkrétnost 0 7 Realističnost 2 83 Odměny konkrétní 3 74 Stabilita

25 GPOP Testový profil 25 / 38 Dotazník typologie osobnosti - GPOP Český standardizační soubor studenti VŠ, muži - Percentily Intuice (N) 3 18 Inovátorství 2 24 Abstraktnost 4 57 Imaginativnost 3 4 Odměny abstraktní 4 37 Změna Myšlení (T) 2 16 Distancovanost 6 51 Objektivita 7 92 Autonomie 4 53 Vůdcovství 7 93 Kritičnost Cítění (F) Empatie 6 91 Subjektivita 0 7 Autenticita 2 43 Adaptabilita 0 9 Akceptace

26 GPOP Testový profil 26 / 38 Dotazník typologie osobnosti - GPOP Český standardizační soubor studenti VŠ, muži - Percentily 5 28 Zaměření na cíl Orientace na rozhodování (J) 5 34 Strukturovanost 8 62 Spolehlivost 7 99 Smysl pro detail 0 4 Stálost Orientace na vnímání (P) 8 41 Zaměření na proces 4 61 Impulzivita 2 29 Uvolněnost 0 3 Smysl pro celek 5 99 Otevřenost příležitostem Napětí (A) 6 92 Skepticismus 3 62 Nejistota 2 46 Opatrnost 3 84 Negativní naladění 4 96 Pesimismus

27 GPOP Testový profil 27 / 38 Dotazník typologie osobnosti - GPOP Český standardizační soubor studenti VŠ, muži - Percentily Uvolnění (G) 4 29 Důvěřivost 2 57 Vyrovnanost 4 92 Smělost 0 3 Pozitivní naladění 1 12 Optimismus

28 GPOP Vyhodnocení škál 28 / 38 VYHODNOCENÍ ŠKÁL Typ profilu: ISTP Dotazník typologie osobnosti - GPOP Český standardizační soubor studenti VŠ, muži - Percentily Energie Vnímání Rozhodování Životní styl Stres Parametr 8 Vaše výsledky svědčí o tom, že nejasně preferujete extraverzi. 50 Vaše výsledky svědčí o tom, že jasně preferujete smysly. 4 Vaše výsledky svědčí o tom, že nejasně preferujete myšlení. 4 Vaše výsledky svědčí o tom, že nejasně preferujete orientaci na rozhodování. 69 Vaše výsledky svědčí o tom, že výrazně preferujete napětí. Dotazník typologie osobnosti - GPOP Český standardizační soubor studenti VŠ, muži - Percentily Energie Parametr Hrubý skór Standardní skór Extraverze (E) Introverze (I) Vnímání Smysly (S) Intuice (N) Rozhodování Myšlení (T) Cítění (F) Životní styl Orientace na rozhodování (J) Orientace na vnímání (P) Stres Napětí (A) Uvolnění (G) 11 22

29 GPOP Vyhodnocení škál 29 / 38 Dotazník typologie osobnosti - GPOP Český standardizační soubor studenti VŠ, muži - Percentily Extraverze (E) Parametr Hrubý skór Standardní skór Energičnost 4 64 Orientace na společnost 5 50 Družnost 2 28 Podnikavost 3 55 Spontánnost 3 58 Introverze (I) Poklidnost 3 53 Orientace na soukromí 7 64 Rezervovanost 3 58 Zdrženlivost 3 38 Uvážlivost 4 83 Smysly (S) Praktičnost 5 67 Konkrétnost 7 83 Realističnost 0 7 Odměny konkrétní 2 83 Stabilita 3 74 Intuice (N) Inovátorství 3 18 Abstraktnost 2 24 Imaginativnost 4 57 Odměny abstraktní 3 4 Změna 4 37 Myšlení (T) Distancovanost 2 16 Objektivita 6 51 Autonomie 7 92 Vůdcovství 4 53 Kritičnost 7 93 Cítění (F) Empatie Subjektivita 6 91 Autenticita 0 7 Adaptabilita 2 43 Akceptace 0 9

30 GPOP Vyhodnocení škál 30 / 38 Dotazník typologie osobnosti - GPOP Český standardizační soubor studenti VŠ, muži - Percentily Orientace na rozhodování (J) Parametr Hrubý skór Standardní skór Zaměření na cíl 5 28 Strukturovanost 5 34 Spolehlivost 8 62 Smysl pro detail 7 99 Stálost 0 4 Orientace na vnímání (P) Zaměření na proces 8 41 Impulzivita 4 61 Uvolněnost 2 29 Smysl pro celek 0 3 Otevřenost příležitostem 5 99 Napětí (A) Skepticismus 6 92 Nejistota 3 62 Opatrnost 2 46 Negativní naladění 3 84 Pesimismus 4 96 Uvolnění (G) Důvěřivost 4 29 Vyrovnanost 2 57 Smělost 4 92 Pozitivní naladění 0 3 Optimismus 1 12

31 GPOP Skórování položek 31 / 38 SKÓROVÁNÍ POLOŽEK Číslo Položka (zkrácený text) Odpověď Body Extraverze (E) Čas (vteřiny) 1 mluvím méně/více (6) většinou 2 1,7 3 dovolená-čtení/seznamování se s novými lidmi (1) zcela večírek bez/s rozloučením (2) většinou mluvit nerad/uvítat příležitost (3) částečně 0 0,1 15 rozhovoru se účastním/neúčastním (1) zcela společnost mnoha lidí - příjemná/nepříjemná (2) většinou oslovit/být osloven (3) částečně odpověď pohotová/pozdní (1) zcela nové vztahy rychle/pomalu (3) částečně víkend ve společnosti/doma (2) většinou pracovat ve společnosti/sám (7) zcela mnoho lidí vadí/nevadí (3) částečně zahájit rozhovor snadno/s obtížemi (4)? život - klid/podněty (2) většinou sportovní událost - na stadiónu/u televize (4)? společenský/-á - rezervovaný/-á (6) většinou živější - klidnější (5) částečně 0 0,1 86 uzavřený/-á - přátelský/-á (2) většinou hovorný/-á,sdílný/-á - málomluvný/-á, zamlklý/-á (2) většinou 2 0,1 102 rázný/-á,energický/-á - hloubavý/-á,přemýšlivý/á (2) většinou mlčenlivý/-á, tichý/-á - výmluvný/-á, expresivní (4)? zúčastněný/-á, soucitný/-á - odtažitý/-á, pozorující (2) většinou 2 0,1 118 zdrženlivý/-á - družný/-á (4)? 0 0 Introverze (I) 1 mluvím méně/více (6) většinou 2 1,7 3 dovolená-čtení/seznamování se s novými lidmi (1) zcela večírek bez/s rozloučením (2) většinou mluvit nerad/uvítat příležitost (3) částečně 0 0,1 15 rozhovoru se účastním/neúčastním (1) zcela společnost mnoha lidí - příjemná/nepříjemná (2) většinou oslovit/být osloven (3) částečně odpověď pohotová/pozdní (1) zcela nové vztahy rychle/pomalu (3) částečně víkend ve společnosti/doma (2) většinou pracovat ve společnosti/sám (7) zcela mnoho lidí vadí/nevadí (3) částečně zahájit rozhovor snadno/s obtížemi (4)? život - klid/podněty (2) většinou 0 0

32 GPOP Skórování položek 32 / 38 Číslo Položka (zkrácený text) Odpověď Body Introverze (I) Čas (vteřiny) 65 sportovní událost - na stadiónu/u televize (4)? společenský/-á - rezervovaný/-á (6) většinou živější - klidnější (5) částečně 0 0,1 86 uzavřený/-á - přátelský/-á (2) většinou hovorný/-á,sdílný/-á - málomluvný/-á, zamlklý/-á (2) většinou 2 0,1 102 rázný/-á,energický/-á - hloubavý/-á,přemýšlivý/á (2) většinou mlčenlivý/-á, tichý/-á - výmluvný/-á, expresivní (4)? zúčastněný/-á, soucitný/-á - odtažitý/-á, pozorující (2) většinou 2 0,1 118 zdrženlivý/-á - družný/-á (4)? 0 0 Smysly (S) 2 mluvím o teoriích/faktech (2) většinou zahrada tradiční/originální (4)? zdravý rozum/fantazie (6) většinou řídit/nechat řídit (5) částečně vyjadřování jednoduché/neobvyklé (4)? držet se faktů/hledat možnsti (4)? používat metody osvědčené/nové (2) většinou báseň/historická událost (4)? problém - nové nápady/osvědčené postupy (4)? obliba změn/stability (2) většinou nový zajímavý projekt (4) nelze říci, 0 0 že vystihuje, ani že nevystihuje 74 nový riskantní projekt s vysokou odměnou (4) nelze říci, 0 0 že vystihuje, ani že nevystihuje 75 práce s intelektuálními podněty (7) úplně mne 0 0,1 vystihuje 76 práce s každodenní výzvou (2) nevystihuje 2 0 mne 78 přinášet nové nápady (1) vůbec mne 3 0 nevystihuje 81 schopnost improvizovat (4) nelze říci, 0 0 že vystihuje, ani že nevystihuje 82 dodržovat pravidla (2) nevystihuje 0 0,1 mne 89 intuitivní - realistický/-á (2) většinou idealistický/-á - pragmatický/-á (4)? tradiční - výstřední (4)? 0 0,1 105 přízemní,prozaický/-á - vzletný/-á, poetický/-á (2) většinou 2 0

33 GPOP Skórování položek 33 / 38 Číslo Položka (zkrácený text) Odpověď Body Smysly (S) Čas (vteřiny) 109 vizionářský/-á - praktický/-á (6) většinou 2 0,1 110 věcný/-á - filozofující (1) zcela držím se osvědčeného - vymýšlím nové (4)? konzervativní - vynalézavý/-á (7) zcela konkrétní - abstraktní (2) většinou 2 0 Intuice (N) 2 mluvím o teoriích/faktech (2) většinou zahrada tradiční/originální (4)? zdravý rozum/fantazie (6) většinou řídit/nechat řídit (5) částečně vyjadřování jednoduché/neobvyklé (4)? držet se faktů/hledat možnsti (4)? používat metody osvědčené/nové (2) většinou báseň/historická událost (4)? problém - nové nápady/osvědčené postupy (4)? obliba změn/stability (2) většinou nový zajímavý projekt (4) nelze říci, 0 0 že vystihuje, ani že nevystihuje 74 nový riskantní projekt s vysokou odměnou (4) nelze říci, 0 0 že vystihuje, ani že nevystihuje 75 práce s intelektuálními podněty (7) úplně mne 0 0,1 vystihuje 76 práce s každodenní výzvou (2) nevystihuje 2 0 mne 78 přinášet nové nápady (1) vůbec mne 3 0 nevystihuje 81 schopnost improvizovat (4) nelze říci, 0 0 že vystihuje, ani že nevystihuje 82 dodržovat pravidla (2) nevystihuje 0 0,1 mne 89 intuitivní - realistický/-á (2) většinou idealistický/-á - pragmatický/-á (4)? tradiční - výstřední (4)? 0 0,1 105 přízemní,prozaický/-á - vzletný/-á, poetický/-á (2) většinou vizionářský/-á - praktický/-á (6) většinou 2 0,1 110 věcný/-á - filozofující (1) zcela držím se osvědčeného - vymýšlím nové (4)? konzervativní - vynalézavý/-á (7) zcela 0 0

34 GPOP Skórování položek 34 / 38 Číslo Položka (zkrácený text) Odpověď Body Intuice (N) Čas (vteřiny) 121 konkrétní - abstraktní (2) většinou 2 0 Myšlení (T) 8 pocity kritizovat/nekritizovat (3) částečně informace o ekonomii/umění (1) zcela vcítit se/uvažovat logicky (2) většinou převědčit ostatní/řídit se podle ostatních (2) většinou zabývat se/nezabývat se ostatními (4)? přednáška -chyby/pochvala (2) většinou zvážit důsledky/informace (1) zcela upřednostnit sdělení s emocemi/logické (4)? člověk soucitný/racionální (2) většinou film-dojetí/bez dojetí (2) většinou 2 0,1 53 ovlivnění emocemi/odtažitost (2) většinou respekt - schopný/autentický (1) zcela projevy emocí vnímat/nevnímat (4)? dobrý skutek/vyřešit problém (4)? racionální - empatický/-á (6) většinou srdečný/-á - rozumový/-á (7) zcela citový/-á - chladný/-á (2) většinou přizpůsobivý/-á - individualistický/-á (6) většinou spolupracující - soutěživý/-á (2) většinou 0 0,1 101 objektivní - subjektivní (7) zcela sentimentální - s odstupem (2) většinou 0 0,1 104 smířlivý/-á - nekompromisní (4)? otevřený/-á,upřímný/-á - diplomatický/-á, ohleduplný/-á (2) většinou důvěřivý/-á - nedůvěřivý/-á (7) zcela 3 0,1 120 preferuji společné hodnoty - osobní hodnoty (3) částečně 1 0,1 Cítění (F) 8 pocity kritizovat/nekritizovat (3) částečně informace o ekonomii/umění (1) zcela vcítit se/uvažovat logicky (2) většinou převědčit ostatní/řídit se podle ostatních (2) většinou zabývat se/nezabývat se ostatními (4)? přednáška -chyby/pochvala (2) většinou zvážit důsledky/informace (1) zcela upřednostnit sdělení s emocemi/logické (4)? člověk soucitný/racionální (2) většinou film-dojetí/bez dojetí (2) většinou 2 0,1 53 ovlivnění emocemi/odtažitost (2) většinou respekt - schopný/autentický (1) zcela projevy emocí vnímat/nevnímat (4)? dobrý skutek/vyřešit problém (4)? 0 0

35 GPOP Skórování položek 35 / 38 Číslo Položka (zkrácený text) Odpověď Body Cítění (F) Čas (vteřiny) 84 racionální - empatický/-á (6) většinou srdečný/-á - rozumový/-á (7) zcela citový/-á - chladný/-á (2) většinou přizpůsobivý/-á - individualistický/-á (6) většinou spolupracující - soutěživý/-á (2) většinou 0 0,1 101 objektivní - subjektivní (7) zcela sentimentální - s odstupem (2) většinou 0 0,1 104 smířlivý/-á - nekompromisní (4)? otevřený/-á,upřímný/-á - diplomatický/-á, ohleduplný/-á (2) většinou důvěřivý/-á - nedůvěřivý/-á (7) zcela 3 0,1 120 preferuji společné hodnoty - osobní hodnoty (3) částečně 1 0,1 Orientace na rozhodování (J) 4 hrát pro radost/s cílem vyhrát (2) většinou 0 0,1 7 projekt-plánovat/aktuálně řešit (4)? čekat/ihned začít (2) většinou dodržovat rozpočet/utrácet podle situace (4)? s přípravou/bez přípravy (7) zcela předvídat detily/aktuálně řešit (1) zcela plánování dovolené-nerad/rád (2) většinou poštu hromadit/třídit (6) většinou události plánovat/aktuálně měnit (6) většinou platit účty hned/pozdě (1) zcela fantazie/skutečnost (2) většinou návody - vždy/podle potřeby (4)? sledovat detaily/souvislosti (2) většinou termíny přesně na čas/s předstihem (7) zcela připravit seznam/řešit aktuálně (4)? plán výuky dodržovat/přizpůsobovat (4)? 0 0,1 67 rutinní činnost nevadí/nudí (1) zcela přijít včas je těžké/snadné (4)? rozhodnutí promyšleně/instinktem (2) většinou v práci jistota a stabilita (2) nevystihuje 0 0,2 mne 77 podávat 100% výkon (3) spíše mne 0 0 nevystihuje 80 akceptovat vědecké podklady (2) nevystihuje 0 0 mne 88 opatrný/-á - odvážný/-á (2) většinou 2 0,1 90 roztržitý/-á - soustředěný/-á (4)? nevypočitatelný/-á, proměnlivý/-á - systematický/-á, metodický/-á (4)? 0 0,2 95 neklidný/-á - spořádaný/-á (2) většinou zaměřený/-á na detail - na celek (4)? 0 0

36 GPOP Skórování položek 36 / 38 Číslo Položka (zkrácený text) Odpověď Body Orientace na rozhodování (J) Čas (vteřiny) 100 ovlivňuji okolí - přizpůsobuji se okolí (2) většinou přesný/-á - přibližný/-á (2) většinou 2 0,1 112 nedůsledný/-á - důsledný/-á (4)? 0 0 Orientace na vnímání (P) 4 hrát pro radost/s cílem vyhrát (2) většinou 0 0,1 7 projekt-plánovat/aktuálně řešit (4)? čekat/ihned začít (2) většinou dodržovat rozpočet/utrácet podle situace (4)? s přípravou/bez přípravy (7) zcela předvídat detily/aktuálně řešit (1) zcela plánování dovolené-nerad/rád (2) většinou poštu hromadit/třídit (6) většinou události plánovat/aktuálně měnit (6) většinou platit účty hned/pozdě (1) zcela fantazie/skutečnost (2) většinou návody - vždy/podle potřeby (4)? sledovat detaily/souvislosti (2) většinou termíny přesně na čas/s předstihem (7) zcela připravit seznam/řešit aktuálně (4)? plán výuky dodržovat/přizpůsobovat (4)? 0 0,1 67 rutinní činnost nevadí/nudí (1) zcela přijít včas je těžké/snadné (4)? rozhodnutí promyšleně/instinktem (2) většinou v práci jistota a stabilita (2) nevystihuje 0 0,2 mne 77 podávat 100% výkon (3) spíše mne 0 0 nevystihuje 80 akceptovat vědecké podklady (2) nevystihuje 0 0 mne 88 opatrný/-á - odvážný/-á (2) většinou 2 0,1 90 roztržitý/-á - soustředěný/-á (4)? nevypočitatelný/-á, proměnlivý/-á - systematický/-á, metodický/-á (4)? 0 0,2 95 neklidný/-á - spořádaný/-á (2) většinou zaměřený/-á na detail - na celek (4)? ovlivňuji okolí - přizpůsobuji se okolí (2) většinou přesný/-á - přibližný/-á (2) většinou 2 0,1 112 nedůsledný/-á - důsledný/-á (4)? 0 0 Napětí (A) 16 neočekáváné mě rozladí/pobaví (4)? život - potěšení/utrpení (6) většinou starosti -méně/více (4)? zdrženlivost/nezabývat se názorem druhých (2) většinou 2 0

37 GPOP Skórování položek 37 / 38 Číslo Položka (zkrácený text) Odpověď Body Napětí (A) Čas (vteřiny) 31 problémy-málo času/hodně času (2) většinou 0 0,1 34 necitlivé sdělení-vyvést/nevyvést z míry (4)? poslední doba-dobrá/špatná nálada (2) většinou při nákupu pochybnosti/radost (5) částečně 0 0,1 51 pocit - u lidí oblíbený/neoblíbený (2) většinou rok-beznadějně/optimisticky (2) většinou další život optimisticky/pesimisticky (2) většinou starost z budoucnosti ano/ne (1) zcela život jde k lepšímu/nedaří se (6) většinou motivovat ostatní (1) vůbec mne 3 0,1 nevystihuje 108 sebejistý/-á - nejistý/-á (6) většinou smělý/-á - bojácný/-á (2) většinou veselý/-á - úzkostný/-á (2) většinou 0 0 Uvolnění (G) 16 neočekáváné mě rozladí/pobaví (4)? život - potěšení/utrpení (6) většinou starosti -méně/více (4)? zdrženlivost/nezabývat se názorem druhých (2) většinou problémy-málo času/hodně času (2) většinou 0 0,1 34 necitlivé sdělení-vyvést/nevyvést z míry (4)? poslední doba-dobrá/špatná nálada (2) většinou při nákupu pochybnosti/radost (5) částečně 0 0,1 51 pocit - u lidí oblíbený/neoblíbený (2) většinou rok-beznadějně/optimisticky (2) většinou další život optimisticky/pesimisticky (2) většinou starost z budoucnosti ano/ne (1) zcela život jde k lepšímu/nedaří se (6) většinou motivovat ostatní (1) vůbec mne 3 0,1 nevystihuje 108 sebejistý/-á - nejistý/-á (6) většinou smělý/-á - bojácný/-á (2) většinou veselý/-á - úzkostný/-á (2) většinou 0 0 Počet chybějících odpovědí 0 Celkový čas 00:09

38 GPOP Statistika odpovědí 38 / 38 STATISTIKA ODPOVĚDÍ Stupeň 1 11 % Rozložení odpovědí 2 38 % 3 6 % 4 27 % 5 2 % 6 9 % 7 7 %

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

Dotazník typologie osobnosti GPOP

Dotazník typologie osobnosti GPOP Strana 1 z 29 Dotazník typologie osobnosti GPOP Česká adaptace Golden Personality Type Profiler TM autor John P. Golden Závěrečná zpráva o výsledku pro Marie Příkladová Číslo: 2890001049 Profil: ESFJ Copyright

Více

Osm preferencí : Extroversion, Introversion, Sensing, intuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging

Osm preferencí : Extroversion, Introversion, Sensing, intuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging Cvičení z předmětu Management jméno a příjmení:. Téma: OSOBNÍ MANAGEMENT Podtéma : SEBEPOZNÁNÍ a SEBEOCENĚNÍ 1.) Test typologie osobnosti MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) Indikátor typu Myersové a Briggsové

Více

Vìnování. Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová. Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof

Vìnování. Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová. Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof Vìnování Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof PhDr. Anna Crkalová PhDr. Norbert Riethof JAK ZEFEKTIVNIT PRÁCI V TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s.

Více

3.1 Historie MBTI. 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI

3.1 Historie MBTI. 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI 3.1 Historie MBTI Šestnáct osobnostních typu z MBTI je založeno na známém výzkumu Carl Junga, Katharine C. Briggsové, a Isabel Briggs Myersové. Jung jako první rozvinul teorii,

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. anonym_ukázka - diagnostická pouť 36

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. anonym_ukázka - diagnostická pouť 36 VÝSTUPNÍ ZPRÁVA anonym_ukázka - diagnostická pouť 36 Multifaktorový osobnostní profil VÝSLEDKY DÍLČÍCH ŠKÁL Výsledky jsou v grafu uvedeny v podobě vážených skórů. CELKOVÝ PROFIL barevné pozadí v jednotlivých

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Multifaktorový pracovní profil

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Multifaktorový pracovní profil UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku Multifaktorový pracovní profil 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU Pracovní profil je základní dotazník, který nabízí komplexní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Multifaktorový osobnostní profil

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Multifaktorový osobnostní profil UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku Multifaktorový osobnostní profil 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU Dotazník Multifaktorový osobnostní profil navazuje na oblíbenou

Více

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků MBTI - OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK COPE - STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ Vítejte na stránkách, jež jsou součástí bakalářské práce na téma "Strategie zvládání ve vztahu

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Praha, červen 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Role národního rámce kvality při inspekční činnosti... 3 3 Cíle metodiky využití národního rámce kvality

Více

BIP-Report (interpretace základních škál) (podle normy: Český standardizační soubor - střední a vrcholový management)

BIP-Report (interpretace základních škál) (podle normy: Český standardizační soubor - střední a vrcholový management) Strana 1 z 28 BIP-Report (interpretace základních škál) (podle normy: Český standardizační soubor - střední a vrcholový management) Pracovní orientace První okruh v dotazníku popisuje vaši motivaci vztaženou

Více

Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte. a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35

Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte. a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35 Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35 Poznámky o rozvoji a učení dítěte Přehled o rozvoji dítěte v oblasti

Více

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu)

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu) PARTNERSKÝ HOROSKOP 1. osoba: Jméno: Jaroslav Datum a čas:2.2.1962, 14:0 UT+1:0 Místo:Náchod 2. osoba: Jméno: Radka Datum a čas:31.10.1970, 10:30 UT+1:0 Místo:Rokycany Spojení Vodnáře a Štírky může být

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

a jaký je jeho původ

a jaký je jeho původ 1 Charakter organizace a jaký je jeho původ Koncept charakteru organizace Každý ví, že se organizace liší nejen svou velikostí, strukturou a cíli, jichž chtějí dosáhnout, ale i svým charakterem. Zavedená

Více

Hogan Personality Inventory

Hogan Personality Inventory Hogan Personality Inventory Profesní diagnostika osobnosti Jan Novák Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Společnost

Více

1. Raději: a. řešíte nový a komplikovaný problém b. pracujete na něčem, co jste již dělali dříve

1. Raději: a. řešíte nový a komplikovaný problém b. pracujete na něčem, co jste již dělali dříve Dotazník MBTI Postup: U každé položky bez velkého přemýšlení rozdělte 5 bodů podle toho které vám více vyhovuje. Pokud cítíte, že pro vás platí obě varianty, rozhodněte se pro tu, která vám více vyhovuje,

Více

GRAFOLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI

GRAFOLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI GRAFOLOGICKY.CZ NASTAVTE ZRCADLO SVÉ OSOBNOSTI GRAFOLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI PRO PERSONALISTICKÉ ÚČELY ANNA ŠTOHANZLOVÁ / GRAFOLOGICKY.CZ / 12.3.2014 / CENTRUM OSOBNOSTI Autor rukopisu má průměrně silné

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI- 143-02/08-15 Mateřská škola Sušice, okres Uherské Hradiště Adresa: Sušice 54, 687 04 Traplice Identifikátor:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID)

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) Každé z následujících 36 tvrzení je doprovázeno dvěma alternativami, které reprezentují rozdílné manažerské hodnoty. Vaším úkolem bude vyjádřit, které z alternativ

Více

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy)

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) Stereotypy, jak je rozpoznat a využít při práci s klienty i v rámci týmu ANOTACE KURZU Introverti jsou asociální! Věc dělaná na poslední chvíli bude odfláknutá!

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2015 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2015 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO1 ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2015 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2014/15 je určen rodičům

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 5.7. Prvouka obsah stránka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.7.2. Začlenění průřezových témat 2 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.7.4. Formy a metody práce 3 5.7.5. Způsoby, formy

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

Organizování. Kontrola

Organizování. Kontrola 18) Manažerské činnosti Funkce managementu: základní, průběžné a podpůrné. Plánování, druhy plánů. Organizování, typy organizačních struktur, formální a neformální organizační struktury. Rozhodování a

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Koncepce školního poradenského střediska: pedagogicko psychologické poradenství RaDoSt (Rada dostupná studentům) 8-HP01-028/REV0 Strana 1 (celkem14) Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Více

TEST ÚROVNĚ NEZÁVISLOSTI

TEST ÚROVNĚ NEZÁVISLOSTI TEST ÚROVNĚ NEZÁVISLOSTI Využitelný pro měření kompetence: vedení lidí, flexibilita Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 10 min. Časový limit: ne Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Krnov, Albrechtická 85. 794 01 Krnov, Albrechtická 85

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Krnov, Albrechtická 85. 794 01 Krnov, Albrechtická 85 Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Krnov, Albrechtická 85 794 01 Krnov, Albrechtická 85 Identifikátor školy: 600 131

Více

Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání

Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Při styku s lidmi jsem pochopil, že jim nedokáži pomoci, jestliže nebudu sám sebou.

Více

Otázka: Psychické jevy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Psychické jevy osobnosti

Otázka: Psychické jevy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Psychické jevy osobnosti Otázka: Psychické jevy osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Psychické jevy osobnosti navzájem spojeny a působí jako celek jsou funkcí mozku vliv společnosti a výchovy některé se

Více

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE ETAPY VÝVOJE, VĚKOVÉ ZVLÁŠTNOSTI - různé možnosti dělení (následující ukázky zahrnují hrubší celkové dělení i tabulku obsahující detailnější popis a rozdělení) Dítě mladšího školního

Více

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním,

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním, Ukázka z pracovní verze ŠVP Speciální základní školy a Praktické školy, Hradecká 1231, Hradec Králové. VVS jsou zpracovány jako strategie školy, kterými všichni učitelé budou směřovat k utváření KK žáků

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci instrukce pro modelovou situaci informace pro hodnotitele /pozorovatele/ zadání pro sparing-partnery hodnotící arch zadání

Více

I. Vyplní mateřská škola: Mateřská škola: Individuální vzdělávací plán. Jméno a příjmení dítěte. Datum narození. Školní rok

I. Vyplní mateřská škola: Mateřská škola: Individuální vzdělávací plán. Jméno a příjmení dítěte. Datum narození. Školní rok I. Vyplní mateřská škola: Mateřská škola: Individuální vzdělávací plán Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ Pracovník musí vědět: s kým bude spolupracovat komu bude nadřízen / podřízen jakých zdrojů bude organizace využívat atp. Organizační struktura = mechanismus sloužící ke koordinaci. je výsledkem organizování

Více

Výklad osobního horoskopu

Výklad osobního horoskopu Výklad osobního horoskopu Zpracoval: Jiří Kubík ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE O HOROSKOPU POLARITA ZNAMENÍ MUŽSKÁ: 8 Silně zdůrazněná mužská znamení naznačují dominanci, vlastní aktivní přístup v nejrůznějších

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Anna Vzorná Obsah Úvod... 2 Teorie Bridge... 3 Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4 Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Přehled dimenzí dotazníku Bridge - Řízení...6 Přehled dimenzí dotazníku

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: TECHNICKÁ ANGLIČTINA (TAJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 32 (1 hodina týdně) Platnost: 1.

Více

Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu. Řízení kariéry. Bakalářská práce. prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.

Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu. Řízení kariéry. Bakalářská práce. prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu Řízení kariéry Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. Vypracovala: Eva Blechová Brno 2011 Poděkování Touto

Více

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura 2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň 2.1. Jazyk a jazyková komunikace 2.1.1. Český jazyk a literatura 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 6/1 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 2. přednáška Lidé v organizaci I osobnost manažera Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie

Více

Metodika činnostního učení v přípravném ročníku a v předčtenářském období 1. ročníku. Mgr. Alena Bára Doležalová

Metodika činnostního učení v přípravném ročníku a v předčtenářském období 1. ročníku. Mgr. Alena Bára Doležalová Metodika činnostního učení v přípravném ročníku a v předčtenářském období 1. ročníku Mgr. Alena Bára Doležalová OBSAH I. ÚVOD 1. Vstup dítěte do školy 3 2. Školní zralost a připravenost 4 3. Pedagogická

Více

Metody sociální práce 3 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D

Metody sociální práce 3 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Metody sociální práce 3 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Opáčko Co spadá do neverbální komunikace? Jaké jsou techniky aktivního naslouchání? Nejčastější chyby v naslouchání Co nás dnes čeká?

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech Mgr. Jarmila Višňovcová 1.9.2011 1. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech Právní vymezení:

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11. Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1. Identifikátor školy: 600 035 221

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11. Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1. Identifikátor školy: 600 035 221 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11 Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy:

Více

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č. 1 Učební osnovy 5.18 Španělský jazyk 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník 1.

Více

A3RIP Řízení projektů. 10. seminář. 16. a 18. 11. 2015

A3RIP Řízení projektů. 10. seminář. 16. a 18. 11. 2015 A3RIP Řízení projektů 10. seminář 16. a 18. 11. 2015 Obsah 1. role projektového manažera 2. týmová vs. pracovní skupina 3. teorie řízení / vedení lidí 4. motivace lidí 5. měkké dovednosti 6. typy chování

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Volitelné předměty 1 Obsah: Volitelné předměty pro 7.-9. ročník... 3 Český jazyk vážně i nevážně...6 Seminář z českého jazyka...

Více

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE 24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE plánovitý a nepřetržitý cílově orientovaný proces přeměn organizace proces vytváření předpokladů pro budoucí úspěšný rozvoj organizace je prioritním úkolem vrcholového

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Péče o klienta jako umění budování obchodního vztahu I. Mgr. Jitka Dobešová 18.11.2013

Péče o klienta jako umění budování obchodního vztahu I. Mgr. Jitka Dobešová 18.11.2013 Péče o klienta jako umění budování obchodního vztahu I. Mgr. Jitka Dobešová 18.11.2013 Cílem tréninku je osvojit si pravidla pro komunikaci s klientem předcházet možným nedorozuměním posilovat schopnost

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Platnost od 1.9.2009 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje...5 2. Charakteristika

Více

Změna jako proces, řízení procesů změn a lidí Modul III. Bavme se o tom, jací jsme, proč tací jsme a co se s tím dá dělat, pokud vůbec

Změna jako proces, řízení procesů změn a lidí Modul III. Bavme se o tom, jací jsme, proč tací jsme a co se s tím dá dělat, pokud vůbec Změna jako proces, řízení procesů změn a lidí Modul III. Bavme se o tom, jací jsme, proč tací jsme a co se s tím dá dělat, pokud vůbec 2 Opakování není jen matka moudrosti Pravidla zpětné vazby: 1. Vyjádří

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR: ŠVP s účinností od 1. 9. 2015 pro výuku žáků třídy: 1. P ve šk. r. 2015-2016 2. P ve šk. r.

Více

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ A JEHO KONCEPCE

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ A JEHO KONCEPCE ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ A JEHO KONCEPCE Základní škola Hostivař Kozinova 1000, Praha 10, 102 00, Tel. 271 750 630 Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

KONCEPCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠŤÁHLAVY školní rok 2015 / 2016

KONCEPCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠŤÁHLAVY školní rok 2015 / 2016 KONCEPCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠŤÁHLAVY školní rok 2015 / 2016 Základní vzdělávání na prvním stupni ZŠ zajišťuje přechod ţáků z rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Navazuje na

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

Etický kodex Brno, 20. února 2016

Etický kodex Brno, 20. února 2016 Etický kodex Brno, 20. února 2016 Úvod a obsah DRFG jako mnohé jiné organizace stojí uprostřed společnosti a je její pevnou součástí. Dodržování etických pravidel podporuje naší značku a vytváří jasné

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména sluchovým, autismem

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka Mateřská škola podporující zdraví Školní rok 2009/2010 Zpracoval: Miroslava Luxová září 2009 Pro život dítěte má předškolní vzdělávání dalekosáhlý

Více

Step by Step - Vzdělávací program Začít spolu. Původ a historie programu Step by Step. Step by Step (ZaS) je vzdělávací program zdůrazňující:

Step by Step - Vzdělávací program Začít spolu. Původ a historie programu Step by Step. Step by Step (ZaS) je vzdělávací program zdůrazňující: Step by Step - Vzdělávací program Začít spolu Alternativní pedagogika teze k tématu Duben 2006 Původ a historie programu Step by Step Původní inspirace vznikla jako reakce na komplikovanou situaci ve vzdělávání

Více

VEDENÍ. Vedení je proces ovlivňování lidí tak, aby jejich činnost přispívala k dosahování firemních cílů.

VEDENÍ. Vedení je proces ovlivňování lidí tak, aby jejich činnost přispívala k dosahování firemních cílů. VEDENÍ Vedení je proces ovlivňování lidí tak, aby jejich činnost přispívala k dosahování firemních cílů. 1. Motivace Motivace jsou obecně hmotné i nehmotné pobídky pracovníků. 1.1 Základní pojmy teorie

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 1. - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí. Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Mgr. Hana Mičkalová

Více

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA Charakteristika Taneční a pohybová výchova nabízí výchovu prostřednictvím tanečního umění. Tanec je tvůrčí uměleckou činností, kterou může do jisté míry vykonávat každý. Každý

Více

OSOBNÍ EFEKTIVITA. Ing. Miloš Paleček (Brno) 22.11.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

OSOBNÍ EFEKTIVITA. Ing. Miloš Paleček (Brno) 22.11.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ OSOBNÍ EFEKTIVITA Ing. Miloš Paleček (Brno) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 OBSAH Část 1: Motivace ke změně v osobní efektivitě - Najdi

Více

Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1

Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1 Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1 doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. Cíle Cílem této kapitoly je seznámit vás se základními principy v oblasti narušené komunikační schopnosti

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

Dotazník pro urèení typu magické osobnosti

Dotazník pro urèení typu magické osobnosti 4 Dotazník pro urèení typu magické osobnosti D oporučuji, abyste dotazník vyplnili ještě předtím, než si přečtete charakteristiky jednotlivých typů, aby odpovědi nebyly ovlivněné. Rozhodněte se, zda s

Více