Změna jako proces, řízení procesů změn a lidí Modul III. Bavme se o tom, jací jsme, proč tací jsme a co se s tím dá dělat, pokud vůbec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna jako proces, řízení procesů změn a lidí Modul III. Bavme se o tom, jací jsme, proč tací jsme a co se s tím dá dělat, pokud vůbec"

Transkript

1 Změna jako proces, řízení procesů změn a lidí Modul III. Bavme se o tom, jací jsme, proč tací jsme a co se s tím dá dělat, pokud vůbec

2 2 Opakování není jen matka moudrosti Pravidla zpětné vazby: 1. Vyjádří se prezentující ( ten, kdo podával výkon, ať je to cokoliv). a. Jak se cítí, čeho chtěl dosáhnout,co se povedlo b. Jak se hodnotí na škále c. Co by případně teď změnil, kdyby měl možnost to realizovat ještě jednou 2. Vyjádří se "diváci" (pokud jsou). a. Jak se cítili, co se jim líbilo, co by mohli použít ( pouze pozitivně ) b. Co oni dělají jinak a proč, co by doporučili na základě svých zkušeností 3. Uzavře "moderátor" vedoucí ZV a. Co se mu líbilo, co by dokázal použít b. Co on dělává jinak a proč, co by doporučil Není dobré hledat chyby, nechat sklouznout debatu do diskuse a konfliktu. Proto je důležité dodržovat pořadí a nemíchat "slovo" skupin. Každý má určitý časový úsek na vyjádření. Pokud na něm není řada, má jen naslouchat a to je někdy velmi těžké. Všichni jsme schopni se měnit a růst. Jen potřebujeme vědět, kde začít. A v tom bývá největší rozpor vnímání možností a největší problém jak začít.

3 3 Klíčové prvky řízení procesů Řešení problémů v sobě zahrnuje systematické chování: Identifikaci problémů Diagnózu kauz Inventarizaci možných řešení Vyhledání těch řešení, které jsou nejpoužitelnější (z pohledu společného přijetí) Příprava akcí a jejich společné uskutečnění (akční plán) spolupráce konfrontace řešení problémů a uplatňování rozhodnutí řízení konfliktů Motto: Můžete lidi přinutit, aby něco vykonali, ale nemůžete je přinutit, aby to vykonat chtěli.

4 4 Sebepoznávání osobnostní typologie Smyslový typ lidí tíhne více k tomu: nemilovat nové problémy, pokud nejsou k dispozici standardizované a osvědčené způsoby, jak se s nimi vypořádat dávat přednost uplatnění již jednou získaných dovedností před tím, získávat nové plynule a soustavně pracovat s přesnou představou, jak dlouho to bude trvat pracovat důkladně, dokud se nedospěje k cíli, nedůvěřovat náhlým a překvapivým inspiracím pociťovat neklid, netrpělivost a nejistotu, když se činnost nebo problém nečekaně zkomplikují dávat přednost přesným formulacím a odpovědím ( je za sedm minut tři spíše než budou tři, ) dávat přednost, soustředit se na to, co se děje mnohdy bez ohledu na to, co bude, na návaznosti a souvislosti, raději děla,t než přemýšlet a vymýšlet dávat přednost činnostem, kde jsou hmatatelné, viditelné a praktické výsledky, raději organizovat, vyrábět, zařizovat, než vytvářet koncepci nešťourat do věcí, které fungují a nechápete lidi, kteří to, co funguje chtějí vylepšovat zabývat se raději čísly a fakty, než teoriemi a idejemi slyšet, číst a přijímat informace spíše postupně, jednu po druhé, než náhodně a neuspořádaně pohlížet na fantazii tak trochu s nedůvěrou a nechápete lidi, kteří tráví většinu času představováním si něčeho, mudrováním, rozjímáním apod. začínat číst knihy, časopisy, hlášení apod. od začátku směrem ke konci a nechápete, jak někdo může začít od prostřed nebo dokonce odzadu necítit se dobře, nemáte-li přesné a jasné instrukce, nebo když je řečeno: tak tohle je náš obecný záměr a podrobnosti si projdeme později, vadí vám také porušování a nepřesné naplňování daných pravidel, být spíše doslovní v chápání a používání slov dávat přednost tomu, vidět raději jednotlivé stromy, než les věřit až tomu, co vidíte. Když se vám řekne platba již došla, tak se zařídit, až to uvidíte černé na bílém na výpisu z účtu rozhodnout, které zdroje a v jakém časovém horizontu budou zapotřebí pro dosažení cílů

5 5 Jako intuitivní typ člověka, pak máte sklony k tomu: mít stále na paměti celkový obraz úlohy a konečnou představu řešení ve všech fázích prací myslet na více věcí najednou a čas od času být nařčeni, že jste duchem nepřítomni a vůbec nenasloucháte a myslíte jen na to svoje projevovat ochotu měnit zadání, znovu definovat problémy, které řešíte a brát v úvahu nové skutečnosti důvěřovat intuici, tušením a vnitřnímu hlasu souběžně zkoumat i několik možností a rychle vylučovat nereálné nebo chybné nerespektovat a neuctívat formalizované postupy a raději skákat k závěrům a od nich zase na počátek a pak se ještě ptát, zda jsme si položili tu správnou otázku nacházet v budoucnosti inspiraci a příslib spíše, než ohrožení, zajímat se spíše o to, kam jdete, než kde jste potírat nudné detaily považovat čas za relativní veličinu a pokud ještě večírek, porada nebo setkání nezačalo bez vás, není pozdě uvažovat nad tím jak a proč věci fungují tak, jak fungují jen pro potěchu a zájem o podstatu procesů vtipkovat a vymýšlet slovní hříčky vyhledávat spojitosti mezi jevy a ptát se co to vlastně znamená? dávat a vyžadovat spíše obecnější odpovědi ( bude sedm spíše než bude za 5 minut sedm ) mít obtíže s pochopením lidí, kteří potřebují přesné instrukce a nemohou fungovat jen s širším zadáním

6 6 Případová studie Tomáš Baťa poslal do Afriky jednoho svého pracovníka, aby zjistil možnosti nových trhů. Byl to člověk, který již měl zkušenosti s rozvojem regionální prodejní sítě, zřejmě typ S. Po návratu svému šéfovi hlásil : Nic z toho nebude, v Africe chodí skoro všichni bosi. Baťovi se to nezdálo a tak tam poslal ještě jednoho pracovníka, tentokráte koncepčního pracovníka zřejmě typu N. Ten přijel a nadšeně hlásil: Pane šéf, to je skvělé! V Africe chodí skoro všichni bosi! Rozvoj afrického trhu potom zajistil první pracovník s převahou typu S. Fiktivní rozhovor Smyslový s intuitivním S: Kolik máme peněz na účtu? N : dost S : Já se ptám: kolik? N : Je to v pohodě S : Můžeš mi laskavě říct, kolik máme na účtu ( již netrpělivě ) N : Dost na to, abychom v klidu přežili léto S : Co to má znamenat? Co mi tajíš? Je nějaký průšvih nebo co? Já se tě ptám na jedinou jednu zcela jasnou a srozumitelnou věc: Kolik máme k dnešnímu dni na účtu?! ( již s potlačovaným vztekem ) Intuitivní se smyslovým N : kolik peněz máme na účtu? S : k dnešnímu dni máme korun 16 haléřů N : to mi nic neříká, přežijeme léto? S : nájem máme měsíčně, leasing spolkne dvakrát 11,5 tisíce, na mzdy přes léto vynaložíme N : promiň, ale nemám kalkulačku v hlavě. Já bych jen potřeboval vědět, jestli s tím přežijeme léto nebo musím začít něco shánět. ( již podrážděně ) S : vždyť ti říkám, že peněz je dost ( udiveně )

7 7 Jako člověk s převahou cítění (F),budete mít sklon k tomu: nacházet uspokojení v tom, když můžete druhým udělat radost i v záležitostech, které by jiní považovali za bezvýznamné vyhýbat se negativním reakcím druhých dávat přednost souladu před jasně nalinkovanými korekturami charakterů nebo situací a zřetelnými předěly být vnímaví a citliví vůči problémům a starostem jiných pokládat za dobré jen takové řešení, které bere v potaz pocity jiných dělat vše pro uspokojení potřeb ostatních, někdy i na úkor vlastního pohodlí a bezpečí zdůrazňovat mezilidské stránky v organizačních záležitostech a vidět příčiny nezdarů v nedostatcích v lidských vztazích mít pocit, že lásku nelze nadefinovat a dívat se s despektem na ty, kteří se o to pokoušejí být schopni vcítit se do postavení jiných a tázat se na to, jak jim asi je čas od času se sami sebe ptát: stará se vůbec někdo o to, co chci já? a mít problémy s tím to projevit neváhat vzít zpět cokoliv, co se jeví, že by mohlo jiné urazit nebo se jich dotknout

8 8 Jako člověk s převahou myšlení (T),budete tíhnout k tomu: připravit si postup řešení a potom hledat optimální metody věnovat značnou, podle jiných, až neúměrnou pozornost a péči nejsprávnějšímu přístupu k řešení pečlivě definovat omezení, která jsou problému vlastní postupovat tak, že budete trvale analyzovat situaci a měnit řešení systematicky se pídit po dalších údajích nemít potíže s obtížným rozhodováním mít menší pochopení pro to, že se někteří při tom zabývají nepodstatnými věcmi zachovávat klid a sebekontrolu i ve vypjatých situacích uzavírat debaty tím, co je správné a pravdivé spíše, než tím, s čím všichni souhlasí dokazovat různá tvrzení už jen pro jejich logickou jasnost nemít potíže s argumentací pro i proti pro rozšíření intelektuálního obzoru být spíše rozhodní, než ohleduplní a dávat najevo nesouhlas spíše, než mlčet a nechat lidi v omylu, že s nimi souhlasíte být hrdí na svou objektivitu, byť vám občas jiní mohou dávat najevo, že jste studení, necitliví a málo ohleduplní vy sami víte, že to není tak a že s tím city nemají nic společného dávat přednost pravdě před lacinou oblibou a popularitou mít pocit, že ke spolupráci nemusíte hned zrovna všechny milovat a přesto můžete dobře dělat svou práci více důvěřovat logickým věcem a vědecky zdůvodněným ( možná ještě teď pochybujete, zda celá typologie je vůbec k něčemu dobrá ) pamatovat si spíše čísla a data než obličeje a jména

9 9 Jako Extravert, budete mít sklon k tomu: dříve mluvit, než myslet, až se slovy Jana Wericha někdy ucho se diví, kam to ta huba jde znát mnoho lidí a řadu z nich počítat ke svým přátelům do svých aktivit zahrnovat co nejvíce lidí nevidět nic špatného na tom, že s někým mluvíte nebo si něco čtete, zatímco v místnosti je zapnuta televize nebo rádio nenechat se od známých a přátel dlouho přemlouvat dominovat v rozhovorech, nečekat, až ti druzí domluví považovat telefony za zpestření denní činnosti a ochotně je využívat i jen ke sdělení okamžitých nápadů a maličkostí chodit rádi mezi lidi, kde vám nečiní potíže mluvit s mnohými nelibě nést, když se nemůžete vyjádřit nebo zapojit do debaty nalézat řešení problémů společně s druhými spíše, než o samotě mít více potíže s nasloucháním než s vlastním projevem, pokud se nemůžete projevit cítíte se frustrování a začínáte se nudit nechávat si z cizích úst potvrzovat kdo jste, co jste udělali, jak vypadáte; nebýváte si zcela jisti zda tomu tak je, pokud to nesdělí někdo druhý

10 10 Jste-li Introvertní typ, pak míváte sklon spíše: dávat přednost tomu, předem si věci promyslet, neřku-li nacvičit, než je pronesete na veřejnosti a vítat totéž u druhých častěji používat to si musím ještě rozmyslet, to ti řeknu později dávat přednost klidu a tichu, mít čas jen pro sebe často zakoušet pocit, že se někdo pokouší narušit vaše soukromí, nebo by se o to mohl pokusit koncentrovat se natolik, že přestanete vnímat televizi, rádio nebo hovor a hluk vystupovat plaše, ať už to je, nebo není pravda pozorně naslouchat i když míváte občas pocit, že toho lidé zneužívají být spokojenější v malém kruhu rodiny nebo přátel opatrně vyjadřovat své názory a nepříjemně nést, když někdo před vámi řekne to, co jste měli připraveno nechávat druhé vyjádřit se bez přerušování a současně totéž vyžadovat pro sebe k tomu být sám, než jít do skupiny se bavit

11 11 Jako člověku s převahou usuzování (J), vám více vyhovuje: mít pocit, že čekáte na jiné, kteří nic nemohou stihnout včas mít pocit, že vše má své místo a řád nemít dobrý pocit pokud věci nejsou na svém místě, nebo se neřídí pravidly pro ně stanovenými vědět, že na světě by bylo daleko lépe, kdyby všichni plnili to, co mají mít přesný denní rozvrh a plán své činnosti nezažívat žádná překvapení a velká již vůbec ne a dávat to okolí najevo dělat si seznamy a pořadí věcí, které máte udělat a odškrtávat si je. Pokud se tam něco omylem nedostalo, pak míváte tendenci si to tam dopsat a odškrtnout mít pořádek a libovat si v něm, mít ve všem systém ( lednička, pracovní stůl, šatník,..) dělat věci důkladně a pořádně, dokončit to, co bylo již započato a teprve potom to pouštět ze zřetele, i když někdy víte, že se k tomu ještě budete muset vrátit zdůrazňovat svůj názor a to někdy až tak, že jste obviňováni, že se vztekáte a rozčilujete

12 12 Jako člověk s převahou vnímání (P), máte tendence : snadno obracet pozornost jinam. To se může projevovat i tím, že se občas musíte vrátit zpět, abyste si připomněli, co jste to vlastně chtěli rádi zkoušet nové věci, byť jsou to banality neplánovat příliš, raději dočkat, jak se to vyvine a podle toho se zařídit vypadat zvenčí chaoticky a zmateně, byť tomu tak ve skutečnosti není spoléhat na závěrečný spurt daleko více, než na pravidelnou a vytrvalou práci stíhat vše na poslední chvíli, i když ani vy sami nevíte, zda to vskutku stihnete nebo ne nebýt zastánci pravidla pořádek nade vše, i když nejste odpůrce pořádku, rozhodně v něm nevynikáte. Mnohem důležitější jsou spontaneita, tvořivost a schopnost reagovat rychle proměňovat si práci v zábavu a potěšení, pokud něco takovým snahám odolává, pak asi nemá smysl se tím zabývat měnit témata rozhovoru a přeskakovat z jednoho na druhé a zase zpět nechávat otevřené konce u všeho, kde to jde

13 Kdo je lepší? Mnoho lidí mívá pocit, že ta jejich část určité dimenze je přece jenom, ať se na to kouká z jedné, či druhé strany, nějak lepší. Nakonec staré české přísloví praví: každému své milé. Abychom předešli nějakým pocitům nadřazenosti, nebo naopak méněcennosti podívejme se na každou charakteristiku z té její temnější, méně vyvinuté stránky. Extraverti - často otálejí se záležitostmi, které potřebují rozvažování a klidné soustředěné úsilí. Neznamená to, že by byli neschopní, a nebo k tomu měli nepřekonatelný odpor, raději se tomu vyhnou a dělají něco jiného, co jim skočí do jejich dobrých úmyslů. Introverti - naproti tomu odkládají to, v čem je obsažena interakce s jinými, nejspíše úplně neznámými lidmi. Trvá jim déle, než opětují telefonát, častěji, než ostatní využijí možnosti nezúčastnit se něčeho nebo vynechat setkání a umějí si odůvodnit, proč tam nemuseli. Lidem se smyslovým vnímáním - nevyhovují pohledy do budoucna a formulace koncepcí a vizí. Raději se věnují nevyřízeným účtům, poště a jiným konkrétním činnostem, které jsou zaměřeny na současnost, nebo na vyrovnání se s minulostí. Intuitivně vnímající lidé - se neradi zabývají přízemnostmi současnosti, podružnostmi, které nás neposunou vpřed. Raději budou přemítat o tom, jak bude projekt vypadat, až bude hotov a co zlepšit nebo udělat nově a jinak. Lidé s převahou myšlení - se raději budou věnovat pořádné činnosti, než si v diskusi dávat pozor na to, zda někomu nešlápli na kuří oko.raději budou analyzovat. Převaha cítění vede - k obcházení problémů (jako okolo horké kaše), k oddalování kritiky, negativních hodnocení a špatných zpráv. Současně k hledání toho, co všechny spojuje, na čem lze stavět, co může prospět a jak posílit týmového ducha. 13

14 14 Usuzující - Vnímající - budou především oddalovat odpočinek a relaxaci, zkrátka vše, co by mohlo odvádět od práce. Nemohou snad ani na chvíli vypnout a odpočívat. Musí alespoň uklidit, dát do pořádku to, či ono a hlídat harmonogram a nutit ostatní, aby si mohli odškrtnout další položku na seznamu co nejdříve. by se raději viděli někde jinde, když se plánuje a činí závazná rozhodnutí. Unikají, aby prozkoumali ještě další možnosti a podívali se na vše z jiného úhlu pohledu, poučili se, jak to dělají jiní jinde a jak využít nové poznatky.

15 15 Vzájemné užitečnost jednotlivých typů Intuitivní typy potřebují smyslové pro : Zprostředkování faktů Lepší seznámení se s realitou Uplatnění předchozích zkušeností Pečlivému čtení smluv,. Vyhmátnutí toho, na co je třeba se soustředit v první řadě Péči o neodchylování se od směru Realistickému vypořádávání se s potížemi Upoutání pozornosti nejen na příjemné stránky situace Převaha cítění potřebuje myšlení k : Analýze souvislostí a důsledků Lepšímu organizování Schopnosti předem hledat slabiny Změně toho, co vyžaduje změnu Objektivnímu zvážení důkazů a fakt Schopnosti někoho propustit, je-li to nutné Odolávání opozici Smyslové typy potřebují intuitivní k : Převádění na nové možnosti Upozornění na případné změny Přípravě na budoucnost Pomoci, jak rozeznat a předvídat trendy Pochopení, že budoucnost stojí na současné oběti Převaha myšlení potřebuje cítění pro : Přesvědčování Usmiřování Předvídání toho, jak se druzí mohou cítit Učení a vzdělávání Probouzení nadšení druhých Prodeji Orientaci v tom, co je správné Vážení si ostatních

16 16 Dominance funkcí MBTI Introverti využívají jejich dominantní funkci vnitřně a jejich pomocnou funkci směrem k vnějšímu světu. Extraverti využívají jejich dominantní funkci vůči vnějšímu světu a jejich pomocnou funkci dovnitř. Dominantní funkce & pomocná funkce jsou rozhodovány podle 'judging' nebo 'perceiving' preference. ISTJ ISFJ INFJ INTJ ISTP ISFP INFP INTP ESTP ESFP ENFP ENTP ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

17 17 Závěr Smíření se s tím, že ostatní se od nás liší, není snadné ani pro nejtolerantnější povahy. Jinakost ostatních na nás klade nároky, a proto se snažíme si je usnadnit. Nejjednodušším způsobem, který praktikujeme je nálepkování nebo škatulkování (kancelářská myš, do party, kliďas, pruďas,..). Na rozdíl od těchto jednoduchých kategorií se pokouší typologie o interpretaci rozdílů a překonávání nedorozumění, která mohou vzniknout v naší komunikaci a styku. Kromě partnerských vztahů vznikají největší potíže z typové odlišnosti lidí na pracovišti. Nejhorší, co můžeme udělat a čeho se nevědomky snadno dopouštíme, že této různosti přisuzujeme morální rozměr a negativní dimenzi. Kdo je jiný, je horší nebo to alespoň myslí zle. Doufáme, že kurz vám pomůže takovým jednostranným odsudkům se vyhnout a současně vám poskytne vodítko pro to, abyste lépe vycházeli s těmi jinými ostatními.

18 18 Spolupráce jako životní postoj Spolupráci bychom mohli popsat: Vysoká (nejvyšší) úroveň demokratické administrativní reflexe a postupující citlivosti, souvislá práce mezi vedením a všemi jednotlivci ve skupině. Učitelé, vedení a ostatní zaměstnanci spolupracují na cílech, plánech, procedurách, evaluaci a přípravě změn. Autorita je delegována na skupiny, vlastnictví odpovědnosti je přesunuto na všechny členy. Všichni se stávají spoluvlastníky problémů. Na světě stále ubývá oblastí lidské činnosti, kde se může člověk prosadit sám za sebe a bez podpory týmu. Činnosti a věci jsou stále složitější a komplexnější a vyžadují si soustředění stále většího počtu odborníků. V takzvaném "Silicon valey", kde je soustředěna výroba a vývoj hardware výpočetní techniky a řada softwarových firem, pracují týmy inženýrů a techniků veliké i přes sta lidí a základem jejich práce není vynalézání, ale nalézání možností a přijatelných forem spolupráce, bez níž není práce týmů možná Škola a podobné systémy jsou typické tím, že člověka vnímají jako triviální stroj. Vzdělávaným se sděluje X a vyžaduje se, aby vyšlo očekávané X. Tyto přístupy proto člověka trivializují, berou mu schopnost tvořivosti a schopnost se sám učit. Požadují především reprodukci

19 19 Program rozvoje školy není akcí jednotlivce, kdy se ředitel rozhodne, ale skutečností se stává až ve chvíli, kdy jej za své přijmou pracovníci školy a začnou jej podporovat rodiče a žáci. Žádné chování samo o sobě není problém. Až negativní hodnocení chování vytváří problém. Problémovému systému tak dává vzniknout komunikace To jediné, co jsme na světě schopni sami změnit, jsme my sami. Všechny ostatní změny závisí na rozhodnutí někoho jiného

20 20 Porozumění řešení problémů Řízení procesů je kritickým faktorem implementace jakékoli inovace a závisí do značné míry na schopnosti řešit problémy. Přístupy k řešení problémů zahrnují v sobě otevřenou diskusi a společné rozhodování, a ne tak, jak se často děje, ignorování otázek a přehlížení nesouhlasu, které pokud nejsou řešeny, mohou ohrozit dosažení plánovaných změn. Ve skutečnosti tedy nejde o řešení za každou cenu, ale o postup, v němž účastníci používají systematický přístup k řešení problémů a mají schopnost učinit a odpovědnost za implementaci společného rozhodnutí. Modely řešení problémů Následující čtyři kroky jsou typické pro všechny modely řešení problémů: popis problému a jeho podstaty a ujasnění, co je na něm nezbytné identifikace možností jeho řešení výběr nejlepšího možného řešení uskutečnění akcí pro implementaci přijatého řešení Dalším možným postupem je postup podle zkratky S P - N (situace - plán - návrh), který je zaměřen na hlavní otázky nebo rozměry problému: Situace: kde jsme? Plán: kam bychom se chtěli dostat? Návrh: jak se tam dostaneme?

21 21 Skupina/tým může být efektivní až tehdy, když každý její člen bude přispívat ke společnému úkolu a k vytváření skupiny podle svých možností a sil a skupina takovou roli přijme Skupina/tým má tři základní spjaté potřeby, a to potřebu společně něčeho dosáhnout, potřebu rozvíjet a udržovat pracovní vztahy mezi svými členy tak, aby bylo možno efektivně splnit úkol a konečně jsou to potřeby jednotlivých členů skupiny, které však bývají různé. Tyto individuální potřeby naplňují jak potřebu sociálních vazeb, tak i spokojení vlastních představ a potřeb zachování života Vedení jako spojovací článek Dva principy pro práci vedení (člověka odpovědného za spojování lidí a zdrojů) jsou podstatné. Prvním je vyhledávání zdrojů a druhým je facilitace používání zdrojů. Spojovací článek představuje lidem ve škole to nové, snaží se o validitu vytvořených vzdělávacích praktik vyvinutých ze zdrojů nebo vzniklých při praktickém uplatňování nového, a tím pomáhá škole implementovat vybrané programy

22 22 Odkrývání zdrojů Přirozenou tendencí je porozhlédnout se okolo školy po zdrojích a využít je. Jakkoliv je to přirozené, je současně přirozené přehlížet možné zdroje uvnitř školy. Je to proto, že je ani za zdroje nemáme ve zvyku považovat. Při prvních krocích v projektech většina uchazečů neví, jak započítávat vlastní zdroje a mají problémy s vyvážením finančních a jiných zdrojů projektu. Přitom rozsah přiměřených a nevyužívaných zdrojů je až překvapivý. Jaké jsou praktické možnosti při odhalování takových zdrojů? Stručně je lze seřadit do následujících kategorií: Lidé Prostor Vybavení Profesní materiály a doplňky Peníze

23 23 Tým jako základní jednotka činnosti je vynikající nástroj pro plnění složitých a jinak zřejmě nezvládnutelných činností. Je však nutno zvážit i to, že například na zavazování tkaniček je tým naprosto nevhodný nástroj a vede k pravému opaku než bylo cílem, a to bylo rychle a dobře zavázat tkaničky na botách První otázky členů: Proč jsme v této skupině? Je zapotřebí, aby to byl tým? Přinese nám to nějaký prospěch? Budeme spolupracovat nebo soutěžit? Je cíl reálný? Jak se bude rozhodovat? Jak se bude hodnotit náš (můj) výkon? Jaké budou možnosti pro rozvoj své efektivity? Fáze projektu: Nadšení Deziluze Panika Hledání viníků Potrestání nevinných Pochvala a ocenění nezúčastněných

24 24 Vlivy na rozhodování : Faktory osobnosti : Stres Motivace, zájem Obavy z realizace Odpor k předčasnému konci Vytrvalost Faktory zkušenosti: Věk (?) Dřívější zkušenosti Znalosti řešení hledání strategií, znalost problému a jeho kontextu Faktory poznání: Paměť Analytické schopnosti Logika a zdůvodnění Schopnost hodnotit Schopnost syntézy Schopnost vidět celek Kreativita Intuice Umění počítat Gramotnost

25 Vybudování systému zdrojů Bývalí kolegové Rodinné a sociální kontakty Vrstevníci Vydavatelé a prodejci Profesní asociace Úřady Informační systémy Externí agentury 25

26 26 Informační systémy Moore a Blair (1982) navrhují, že sociální či vzdělávací hnutí spojené s místním programem rozvoje školy může být potenciální zdroj informací, idejí, legitimity, emocionální podpory, potenciálních kolegů a finančních zdrojů. Příklady takovéhoto hnutí v USA zahrnují lidé aktivní v učitelských centrech (Devaney, 1982), efektivní školy a efektivní učení (Mileas a Kaufman, 1985), organizační rozvoj ve školách (Schmuck a kol. 1985), adopce prokázaných praktik (National Diffusion Network, Educational Programs that Work), jakož i centra ředitelů a akademie (Harvard Principals Center 1984, 1985). V českých zemích se jedná o různé asociace a organizace působící ve školství (např. Kritické myšlení, Zdravá škola, Daltonské školy, PAU atd.) a o možnosti studia ředitelů a učitelů na fakultách a účast na různých kurzech krátkodobých i dlouhodobých u různých organizací a institucí. Pět kritických elementů pro taková hnutí je následujících: Silné vědomí zaujetí pro inovace, kolem kterých je systém organizován Pocit sdílení účelu, který vede k jednoznačným cílům Směs sdílení informací a psychologické podpory Efektivní facilitátor, který je zaujatý a má interpersonální dovednosti a schopnost udržovat ostatní v produktivním zapojení Vliv na dobrovolnost, paritu a vzájemnou výhodnost a prospěšnost

27 27 Chvála a kritika mají jedno společné jsou důležité v pravý čas a na pravém místě. Chvála však není náhrada. Finanční nebo věcnou odměnu není možno nahradit chválou a podobně ani naopak to není možné Motivační prvky : 1. Stálý a neměnný plat (byť jakkoliv vysoký) přestává být motivací 2. Hodnocení věrnosti je možností, jak bojovat proti fluktuaci, pokud to je potřeba 3. Jasné ocenění vůle a snahy, kdy každý z nás se musí jinak snažit pro dosažení téhož výsledku 4. Zájem o soukromí pracovníka a pomoc v rámci možností 5. Dobrá atmosféra na pracovišti 6. Nadšení vedoucích pracovníků je nakažlivé Možné zdroje frustrace: 1. Odkládání v uspokojení potřeb 2. Nedostatečné uspokojování některých motivů 3. Ztráta něčeho co má pro pracovníka hodnotu 4. Neúspěch 5. Sociálně technické změny na pracovišti 6. Osobní změny a ztráty

28 28 Implementace nových praktik totiž často (většinou) znamená i nové materiály, postupy nebo dokonce osoby. Oblasti uvažování si můžeme rozdělit na dvě základní třídy (Loucks-Horsley a Hergetr, již v roce 1985): Finance pro: Trenéry a tréninky uvnitř organizace (na počátku a následně) Zastupování nebo vysílání učitelů na tréninky mimo organizaci Plánování a mítinky Materiály Osobní podpora (koordinátoři a zdroje) Cestovné Vybavení Evaluace Čas pro: Sdílení informací Trénink (počáteční a následující) Podporu setkávání skupin Administrativní podporu, koordinaci Týmová setkávání Přiměřenost těchto zdrojů je klíčová při uskutečňování programů změn. Bez nich jsou změny buďto malé, nebo mají programy krátkou životnost. Prostě je nutno vytvořit dostatečné zdroje financí, času, materiálů a podpory lidem mimo jiné i za pomoci konzultantů.

29 29 Pojmenování problému je jen první krok k jeho řešení a ne poslední, jak se mnozí domnívají. Proto je dobré zavést pravidlo při práci, že kritizovat a vyslovovat soudy je možné jen tehdy, když mám alespoň jedno lepší řešení Můžeme si uvést uváděnou škálu měřítek, která spolurozhodují o uplatnění jakéhokoliv nového školního programu (Miles, 1987): Jasnost nové znalosti jsou přijímány s porozuměním, nejsou složité, vágní nebo zavádějící. Relevance nové znalosti vypadají smysluplně, zapadají do běžného života a životních zkušeností. Nemohou být nereálné, neaplikovatelné nebo nepraktické. Představa uplatnění nové znalosti se zdají být použitelné ve specifických akcích a situacích a mohou být jednoduše vizualizovány. Bez této představy jsou akce založené na znalostech nepoužitelné. Energie, vůle je zapotřebí zájmu, motivace, akční orientace energie nebo vůle realizovat nové poznatky. Dovednost je zapotřebí aktuální dovednosti v chování uskutečnit akci. Bez takové dovednosti není možno uskutečnit akci tak, aby bylo zřejmé, že používáme právě nové znalosti Musíme mít za sebou veliký kus cesty, než pro nás přestane být cestování motivačním prvkem.

30 30 Co bude příště jinak?? Co změním, udělám???? Kdy a jak to udělám??? Co si chci do příště splnit za přání????

3.1 Historie MBTI. 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI

3.1 Historie MBTI. 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI 3.1 Historie MBTI Šestnáct osobnostních typu z MBTI je založeno na známém výzkumu Carl Junga, Katharine C. Briggsové, a Isabel Briggs Myersové. Jung jako první rozvinul teorii,

Více

Osm preferencí : Extroversion, Introversion, Sensing, intuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging

Osm preferencí : Extroversion, Introversion, Sensing, intuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging Cvičení z předmětu Management jméno a příjmení:. Téma: OSOBNÍ MANAGEMENT Podtéma : SEBEPOZNÁNÍ a SEBEOCENĚNÍ 1.) Test typologie osobnosti MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) Indikátor typu Myersové a Briggsové

Více

Vìnování. Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová. Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof

Vìnování. Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová. Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof Vìnování Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof PhDr. Anna Crkalová PhDr. Norbert Riethof JAK ZEFEKTIVNIT PRÁCI V TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s.

Více

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků MBTI - OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK COPE - STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ Vítejte na stránkách, jež jsou součástí bakalářské práce na téma "Strategie zvládání ve vztahu

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

HRY, PŘÍPRAVA AKCÍ PŘÍPRAVA HRY

HRY, PŘÍPRAVA AKCÍ PŘÍPRAVA HRY HRY, PŘÍPRAVA AKCÍ Využíváním her i soutěží v naší činnosti učíme děti poctivosti, ukázněnosti, smyslu pro kamarádství, pro společnost, ohleduplnosti k mladším. Jejích smyslem a cílem je výchova k fairplay,

Více

OSOBNÍ EFEKTIVITA. Ing. Miloš Paleček (Brno) 22.11.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

OSOBNÍ EFEKTIVITA. Ing. Miloš Paleček (Brno) 22.11.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ OSOBNÍ EFEKTIVITA Ing. Miloš Paleček (Brno) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 OBSAH Část 1: Motivace ke změně v osobní efektivitě - Najdi

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ REALIZAČNÍ MANUÁL Hlavním tématem programu je osobnostní a sociální rozvoj vedoucích pracovníků a pedagogů (především mateřských škol), kteří po absolvování

Více

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID)

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) Každé z následujících 36 tvrzení je doprovázeno dvěma alternativami, které reprezentují rozdílné manažerské hodnoty. Vaším úkolem bude vyjádřit, které z alternativ

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka Najdete zde - desatero pro prvňáčka - rady a informace pro rodiče prvňáčků - co by mělo umět dítě, které jde do školy - co potřebuje prvňák od rodičů - pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ - školní zralost Desatero

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Praha, červen 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Role národního rámce kvality při inspekční činnosti... 3 3 Cíle metodiky využití národního rámce kvality

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 4. Jak nejlépe zvládnout otázky u výběrového řízení Tento osvědčený postup pomáhá uživatelům s přípravou na výběrové řízení, konkrétně na tu část řízení, kdy se jich dotazuje zástupce zaměstnavatele (zpravidla

Více

O B J E D N A N Ý B A L Í Č E K "50 ODSTÍNŮ DUŠE" VÁŠ OSOBNÍ REPORT. Dušan Marný 10 18.1.2016. Celkový počet účastníků:

O B J E D N A N Ý B A L Í Č E K 50 ODSTÍNŮ DUŠE VÁŠ OSOBNÍ REPORT. Dušan Marný 10 18.1.2016. Celkový počet účastníků: O B J E D N A N Ý B A L Í Č E K "50 ODSTÍNŮ DUŠE" VÁŠ OSOBNÍ REPORT Dušan Marný 10 18.1.2016 Celkový počet účastníků: OBSAH VAŠEHO OSOBNÍHO REPORTU Každá stránka reportu se zabývá jedním z deseti témat

Více

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ A JEHO KONCEPCE

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ A JEHO KONCEPCE ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ A JEHO KONCEPCE Základní škola Hostivař Kozinova 1000, Praha 10, 102 00, Tel. 271 750 630 Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně

Více

1.1.1 Jak se budeme učit a proč

1.1.1 Jak se budeme učit a proč 1.1.1 Jak se budeme učit a proč Předpoklady: Pedagogická poznámka: Otázky v této hodině nepromítám, ale normálně pokládám. Nechávám žákům čas a chci, aby své návrhy psali do sešitu. Pedagogická poznámka:

Více

GPOP. Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání. Stefan Bergmann

GPOP. Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání. Stefan Bergmann GPOP Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání Stefan Bergmann ID 32768 Datum administrace 13.03.2015 GPOP Přehled výsledků 2 / 38 PŘEHLED VÝSLEDKŮ Souhrn výsledků ISTP Percentily Extraverze (E) Introverze

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ PRINCIPY

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ PRINCIPY PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ PRINCIPY Štěpán Boháč RS POZNEJ SVŮJ ODDÍL Než může vůdce začít plánovat program svého oddílu, musí jej dobře poznat, aby program odpovídal potřebám jeho svěřenců. Vůdce oddílu však

Více

Kodex profesionálního jednání Evropské asociace tradiční čínské medicíny (ETCMA) Verze 1_090227

Kodex profesionálního jednání Evropské asociace tradiční čínské medicíny (ETCMA) Verze 1_090227 Kodex profesionálního jednání Evropské asociace tradiční čínské medicíny (ETCMA) Verze 1_090227 Přeložila Nina Fibigerová Tento Kodex profesionálního jednání budiž přeložen do jazyků všech členských asociací

Více

Poučení o právech. Vaše práva:

Poučení o právech. Vaše práva: Poučení o právech Tento prospekt vám poskytne důležité informace o Vašich právech v případě zadržení na policejní stanici. Právy se rozumí důležité svobody a podpora, na kterou má podle práva nárok každý.

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ

INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ za období realizace projektu Příprava a podpora vstupu na trh práce pro bývalé uživatele návykových látek a osoby ohrožené drogovou závislostí v konfliktu se zákonem CZ.2.17/2.1.00/32326

Více

PROBLÉMOVÁ JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ II.

PROBLÉMOVÁ JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ II. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PROBLÉMOVÁ JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ II. STRATEGIE A TAKTIKY V JEDNÁNÍ S LIDMI 2 6. JEDNÁNÍ S NEPŘÁTELSKÝMI PARTNERY 4 7. JAK ZEFEKTIVNIT

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE ETAPY VÝVOJE, VĚKOVÉ ZVLÁŠTNOSTI - různé možnosti dělení (následující ukázky zahrnují hrubší celkové dělení i tabulku obsahující detailnější popis a rozdělení) Dítě mladšího školního

Více

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní.

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní. Jsem dokonalý takový, jaký jsem. Odkládáme-li lásku k sobě samým na dobu, kdy budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme dokonalí právě tady a právě nyní. Nejsem ani příliš mnoho, ani příliš málo. Nikomu

Více

Svéprávnost od roku 2014

Svéprávnost od roku 2014 Svéprávnost od roku 2014 Základní informace Nový občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb. přinese od roku 2014 změny a nové možnosti pro lidi, kteří potřebují podporu při rozhodování a pro lidi, kteří je

Více

Postupy a techniky při práci s dětmi se specifickými poruchami chování

Postupy a techniky při práci s dětmi se specifickými poruchami chování Postupy a techniky při práci s dětmi se specifickými poruchami chování příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

EM-kit Empowerment of immigrant women

EM-kit Empowerment of immigrant women RADA PRVNÍ: Jak se vypořádat se stresem způsobeným ztrátou zaměstnání Neotáčejte se ke svým pocitům zády Jak přežít stres spojený se ztrátou zaměstnání Vypište se ze svých pocitů. Vyjádřete vše, co cítíte

Více

PRVNÍ KNIHA Temné noci sv. Jana od Kříže

PRVNÍ KNIHA Temné noci sv. Jana od Kříže PRVNÍ KNIHA Temné noci sv. Jana od Kříže komentář PRVNÍ KAPITOLA PRVNÍ KNIHY 1,1 Do temné noci začínají duše vstupovat, když je Bůh postupně vytrhuje ze stavu začátečníků, nejde tedy v prvé řadě o kategorie

Více

9,1 styl: KONTROLA (naøizovat a ovládat)

9,1 styl: KONTROLA (naøizovat a ovládat) 9,1 styl: KONTROLA (naøizovat a ovládat) 4 Kapitola Pøehled 9,1 styl pøedstavuje pravý dolní roh møíky (obr. 4-1). Tato osoba 27 projevuje vysoký stupeò zamìøení na výsledky, ale malé zamìøení na lidi.

Více

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 Grantový projekt CZ.1.07/1.3.04/02.0016 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 ČÁST II. PROFESNÍ MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŘEDITELŮ / ZÁSTUPCŮ

Více

Uvolnění energie, která je blokovaná dávnými utkvělými představami

Uvolnění energie, která je blokovaná dávnými utkvělými představami Uvolnění energie, která je blokovaná dávnými utkvělými představami Co to je utkvělá víra v náboženský systém? Je to obraz promítnutý do vědomí. Síť utkaná v naší duši. Je to postoj k životu, kterému jsme

Více

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE 24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE plánovitý a nepřetržitý cílově orientovaný proces přeměn organizace proces vytváření předpokladů pro budoucí úspěšný rozvoj organizace je prioritním úkolem vrcholového

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010 Aktualizace pro rok 2009 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Implementace inkluzívního hodnocení

Implementace inkluzívního hodnocení Implementace inkluzívního hodnocení Závěrečným bodem první fáze projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzívních podmínkách byla diskuze a posléze výklad konceptu inkluzívní hodnocení a formulace souhrnu

Více

1 Základní principy řízení lidí

1 Základní principy řízení lidí 1 Základní principy řízení lidí Hlavní témata kapitoly: Odborná a personální dimenze managementu Tři pilíře úspěšného řízení Tradiční a nové řídící úkoly Řídící styl Situační řízení 1.1 Řízení lidí a jeho

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. anonym_ukázka - diagnostická pouť 36

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. anonym_ukázka - diagnostická pouť 36 VÝSTUPNÍ ZPRÁVA anonym_ukázka - diagnostická pouť 36 Multifaktorový osobnostní profil VÝSLEDKY DÍLČÍCH ŠKÁL Výsledky jsou v grafu uvedeny v podobě vážených skórů. CELKOVÝ PROFIL barevné pozadí v jednotlivých

Více

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá)

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) (Recenze - Mgr. J. Šupa) Kniha nese podtitul - průvodce světem vašeho dítěte a už obrázek na obalu slibuje,

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení.

Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení. Vedení lidí Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení. Tato funkce zahrnuje schopnost, dovednost

Více

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací program je určen k profesní přípravě na pozici manažera lidských zdrojů. Jedná se

Více

Co ANO při čtení dětem

Co ANO při čtení dětem Co ANO při čtení dětem Dobré rady pro rodiče, prarodiče, učitele a všechny, kteří mají chuť číst dětem. Dětem začněte číst co nejdříve. Čím dříve je motivujete, tím je to snazší a lepší. Využívejte dětské

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 4 0 Vydání odborné knihy

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

3 Pedagogická diagnostika

3 Pedagogická diagnostika 3 Pedagogická diagnostika Pedagogická diagnostika je speciální pedagogická disciplína, která se zabývá objektivním zjišťováním, posuzováním a hodnocením vnitřních a vnějších podmínek i průběhu a výsledků

Více

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Úvod Než jsem se pustil do práce na této koncepci, stále jsem si připomínal, že musí obsahovat/zohledňovat představy, potřeby či požadavky pracovníků

Více

GRAFOLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI

GRAFOLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI GRAFOLOGICKY.CZ NASTAVTE ZRCADLO SVÉ OSOBNOSTI GRAFOLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI PRO PERSONALISTICKÉ ÚČELY ANNA ŠTOHANZLOVÁ / GRAFOLOGICKY.CZ / 12.3.2014 / CENTRUM OSOBNOSTI Autor rukopisu má průměrně silné

Více

KONTAKTNÍ SKUPINA ŘEDITELŮ

KONTAKTNÍ SKUPINA ŘEDITELŮ KONTAKTNÍ SKUPINA ŘEDITELŮ PRVNÍ VYDÁNÍ (4. června 2014) KONTROLNÍ SEZNAM PRO VÝBĚR DOBRÉHO KONZULTANTA I. Interní přípravné práce II. Osobní kritéria konzultanta III. Znalosti konzultanta IV. Přístup

Více

TEST ÚROVNĚ NEZÁVISLOSTI

TEST ÚROVNĚ NEZÁVISLOSTI TEST ÚROVNĚ NEZÁVISLOSTI Využitelný pro měření kompetence: vedení lidí, flexibilita Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 10 min. Časový limit: ne Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu)

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu) PARTNERSKÝ HOROSKOP 1. osoba: Jméno: Jaroslav Datum a čas:2.2.1962, 14:0 UT+1:0 Místo:Náchod 2. osoba: Jméno: Radka Datum a čas:31.10.1970, 10:30 UT+1:0 Místo:Rokycany Spojení Vodnáře a Štírky může být

Více

17. JAK ZLePŠIT SPOLUPRáCI S RODIČI, PRAKTICKý MANUáL PRO RODIČe TéMA: SPOLUPRáCe S RODIČI Anotace Praxe kodexu komunikace s rodiči

17. JAK ZLePŠIT SPOLUPRáCI S RODIČI, PRAKTICKý MANUáL PRO RODIČe TéMA: SPOLUPRáCe S RODIČI Anotace Praxe kodexu komunikace s rodiči 17. Jak zlepšit spolupráci s rodiči, praktický manuál pro rodiče Téma: spolupráce s rodiči Anotace Dobrá komunikace mezi učitelem a rodiči žáka stojí na oboustranném porozumění a důvěře. Ve vztahu k rodinám

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul Lektorské dovednosti.

Více

1. Raději: a. řešíte nový a komplikovaný problém b. pracujete na něčem, co jste již dělali dříve

1. Raději: a. řešíte nový a komplikovaný problém b. pracujete na něčem, co jste již dělali dříve Dotazník MBTI Postup: U každé položky bez velkého přemýšlení rozdělte 5 bodů podle toho které vám více vyhovuje. Pokud cítíte, že pro vás platí obě varianty, rozhodněte se pro tu, která vám více vyhovuje,

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Jóga smíchu. Petr Fridrich core questions s.r.o. 1 Národní vzdělávací fond

Jóga smíchu. Petr Fridrich core questions s.r.o. 1 Národní vzdělávací fond Jóga smíchu Smát se můžeme i bez důvodu. Když se rozhodneme smát, nic a nikdo Vás nemůže zastavit. Ke smíchu není potřeba důvod, smysl pro humor, nebo být dokonce šťastný. Smích je velmi jednoduchý, dá

Více

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace Transatlantické obchodní a investiční partnerství Aspekty týkající se regulace Září 2013 2 Předseda Evropské komise Barroso, předseda Evropské rady Van Rompuy a prezident Obama dali jasně najevo, že snižování

Více

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Rozvoj klíčových kompetencí pedagogů s důrazem na pozitivní přístup k práci i k životu CZ.1.07/1.3.48/02.0044 Studijní materiál ke kurzu SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Tento projekt je spolufinancován

Více

THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS

THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS -POKYNY PRO SENIORY The Knowledge Volunteers www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento projekt byl realizován za finanční

Více

Měli jste někdy spolupracovníka, který k vám přišel a, aniž byste

Měli jste někdy spolupracovníka, který k vám přišel a, aniž byste 7 STRATEGIE SOCIÁLNÍHO POVĚDOMÍ Měli jste někdy spolupracovníka, který k vám přišel a, aniž byste mu cokoliv řekli, věděl, jaký zrovna máte den a co se odehrává ve vaší mysli? Bylo mu jasné, že jste byli

Více

Strategie Kapitola 5 Kapitola 6

Strategie Kapitola 5 Kapitola 6 Část II Strategie Předtím, než budete moci implementovat váš SEO plán, musíte vymyslet funkční strategii. V této části se naučíte nejenom zapojit svůj firemní tým, ale také poznáte rozličné disciplíny,

Více

Skupinový nácvik sociálních a asertivních dovedností

Skupinový nácvik sociálních a asertivních dovedností Skupinový nácvik sociálních a asertivních dovedností Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA Terapeutická místnost

Více

Magie Vědomého Uzdravení

Magie Vědomého Uzdravení Magie Vědomého Uzdravení jak za 21 dní nastartovat uzdravení a zbavit se nemocí bez léků a lékařů autor: Jan Čejka www.vedome-uzdraveni.cz Vydavatel: Jan Šuba Makniha.cz rok vydání: 2015 Jan Šuba Makniha.cz

Více

Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes?

Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes? Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes? Tento článek bych nechtěl, aby byl vnímán čtenáři jako reakce na 2 ne zrovna povedené poslední víkendové turnaje (ne vždy se daří a vyhrává, i hokej je jen sport

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Zdůvodů legislativních požadavků

Zdůvodů legislativních požadavků Kapitola 4 Děti s fyzickými nebo psychickými problémy Zdůvodů legislativních požadavků a také pro řadu objektivních přínosů jsou v mnoha předškolních zařízeních do programů výchovné péče integrovány děti

Více

140.187 Str. 1 DOTAZNÍK CESES

140.187 Str. 1 DOTAZNÍK CESES . Str. DOTAZNÍK CESES Rád(a) bych Vám položil(a) několik otázek na téma Vaší budoucnosti a budoucnosti naší země. Nejdříve bych se rád(a) zeptal(a) na Vaši budoucnost.. Zkuste si, prosím, představit, jak

Více

důvěru plnou Začněte Stavební kámen 1 S očekáváními zacházet ofenzivně Mám k vám

důvěru plnou Začněte Stavební kámen 1 S očekáváními zacházet ofenzivně Mám k vám Stavební kámen 1 S očekáváními zacházet ofenzivně Začněte Mám k vám plnou důvěru Tím nejjistějším na výměně vedení jsou očekávání. Výměny vedení jak se zdá mají téměř magickou přitažlivost a všem přáním

Více

Hlasování o usnesení, a to schválení navrženého programu: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Hlasování o usnesení, a to schválení navrženého programu: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Program: ZÁPIS mimořádného jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 11. 2. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním

Více

Nižší arkany - Meče ESO MEČŮ (ACE OF SWORDS) Klíčová slova: Intelektuální jasnost, originální myšlení, jasná myšlení, božská inspirace.

Nižší arkany - Meče ESO MEČŮ (ACE OF SWORDS) Klíčová slova: Intelektuální jasnost, originální myšlení, jasná myšlení, božská inspirace. Nižší arkany - Meče ESO MEČŮ (ACE OF SWORDS) Klíčová slova: Intelektuální jasnost, originální myšlení, jasná myšlení, božská inspirace. Na čepeli zeleného meče je vyryto řecké slovo, jehož význam je jasnost.

Více

Program Podnikání 5. týden. a produktivita

Program Podnikání 5. týden. a produktivita Program Podnikání 5. týden Systémy a produktivita Vítám vás u nového modulu našeho programu! Tentokrát se vrhneme na trochu nudnější téma, které je ale v podnikání zcela nezbytné. Když podnikáme, máme

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci instrukce pro modelovou situaci informace pro hodnotitele /pozorovatele/ zadání pro sparing-partnery hodnotící arch zadání

Více

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY Základní škola Kojetín náměstí Míru 83 752 01 Kojetín Telefon: 581 762 036 Web: www.zskojetin.cz E-mail: skola@zsnammiru.kojetin.cz DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY NA OBDOBÍ DO ROKU 2018 V Kojetíně 19. 3. 2012

Více

Obsah Jak se vyrovnat s pocity, které jsou s učením spojeny... 14 Sedm dovedností, které vybídnou děti ke spolupráci... 44

Obsah Jak se vyrovnat s pocity, které jsou s učením spojeny... 14 Sedm dovedností, které vybídnou děti ke spolupráci... 44 Obsah Jak tato kniha vznikla... 9 Kdo je to já?... 13 Jak se vyrovnat s pocity, které jsou s učením spojeny... 14 Otázky a příběhy rodičů a učitelů... 35 Sedm dovedností, které vybídnou děti ke spolupráci...

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1 Příloha č. 1 Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy Vyhodnocení dotazníkového šetření Pro dotazníkové šetření bylo náhodným výběrem zvoleno 1500 mateřských škol (MŠ) ze všech krajů České republiky,

Více

Seznámit účastníky se základními principy bezpečnosti práce. Cíl výukový: Návod pro práci s dospělými, jak předávat informace o BOZP.

Seznámit účastníky se základními principy bezpečnosti práce. Cíl výukový: Návod pro práci s dospělými, jak předávat informace o BOZP. Název lekce: Bezpečnost práce /1L/ Seznámit účastníky se základními principy bezpečnosti práce Návod pro práci s dospělými, jak předávat informace o BOZP Technické zabezpečení: Zpětný projektor, počítač,

Více

35 ZPŮSOBŮ JAK OUTSOURCINGEM PODPOŘIT VAŠE PODNIKÁNÍ

35 ZPŮSOBŮ JAK OUTSOURCINGEM PODPOŘIT VAŠE PODNIKÁNÍ 35 ZPŮSOBŮ JAK OUTSOURCINGEM PODPOŘIT VAŠE PODNIKÁNÍ KREATIVNÍ PRÁCE 1. TVORBA BLOGU Nezáleží na tom, o čem váš blog je. Důležité je, aby byl neustále aktuální, s relevantními informacemi a aktivní ve

Více

Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání

Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Při styku s lidmi jsem pochopil, že jim nedokáži pomoci, jestliže nebudu sám sebou.

Více

58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY

58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY 58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY Dolní končetiny se dělí na několik oblastí. Část od kolene k nártu se nazývá noha, stehno sahá od kolene k rozkroku, pak je tu koleno, kotník (zde jsou rozdíly u mužů

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy)

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) Stereotypy, jak je rozpoznat a využít při práci s klienty i v rámci týmu ANOTACE KURZU Introverti jsou asociální! Věc dělaná na poslední chvíli bude odfláknutá!

Více

Projekt: Dětský volnočasový klub Skřítek

Projekt: Dětský volnočasový klub Skřítek Projekt: Dětský volnočasový klub Skřítek Žadatel: Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, Jiráskova 1a, 794 01 Krnov Jedná se o školní instituci s dlouhodobými

Více

AGIN. Proč už není prosociální výchova ve 3. ročnících? Jak vznikla AG TV? A jak by měla vypadat? + FOTOREPORTÁŽ

AGIN. Proč už není prosociální výchova ve 3. ročnících? Jak vznikla AG TV? A jak by měla vypadat? + FOTOREPORTÁŽ AGIN? Proč už není prosociální výchova ve 3. ročnících? Jak vznikla AG TV? A jak by měla vypadat? + FOTOREPORTÁŽ Reportáž AG Tentokrát formou recenze... Jak vybrat povinně volitelný předmět Josef Novák

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více