INST-EN-03 NEMOCNICE Břeclav, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INST-EN-03 NEMOCNICE Břeclav, příspěvková organizace"

Transkript

1 S účinností od jsou v Nemocnici Břeclav, příspěvkové organizaci stanoveny na jednotlivých útvarech a odděleních dále uvedené ceny za poskytované služby a výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami a jiné. Od je dle 58 zákona č. 235/2004 Sb., zákon o DPH, osvobozena od DPH jen taková zdravotní služba, která je poskytovaná poskytovatelem zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví, a služba s ní úzce související. Ostatní zdravotní služby, nesplňující tuto podmínku, budou hrazeny včetně příslušného DPH. Za pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace nebo jiných zápisů dle zák. č. 372/2011 Sb., odpovědný pracovník příslušného odd. žadateli vyúčtuje a převezme v hotovosti úhradu ve výši nákladů spojených s jejich vyhledáním, pořízením, v souladu s platným ceníkem nemocnice INST/EN-03. Požaduje-li žadatel zaslání kopií dokumentů/cd poštou, nemocnice náklady na poštovné nehradí, tj. budou žadateli ve výši dle platného ceníku služeb České pošty, s.p., přičteny k nákladům za pořízení výpisů a kopií (dle podkladů z příslušného odd.) a zásilka bude zaslána na dobírku. Slevy poskytované držitelům Rodinného pasu/senior pasu viz. Příloha č. 03. Při poskytnutí služby více jak 1x (tzn. např. 10 dnů pobytu na nadstandardním pokoji), se sleva uplatňuje z celkové sumy za poskytnutou nadstandardní službu. C E N Í K Ceny služeb poskytovaných jednotlivými odděleními Nemocnice Břeclav, příspěvkové organizace fyzickým a právnickým osobám, případně zaměstnancům Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie A 400,-/den V případě souhlasu 2 pacientů se společným pobytem cena 200,-/osoba/den Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie B 300,-/den V případě souhlasu 2 pacientů se společným pobytem cena 150,-/osoba/den Porod a pobyt na nadstandardním porodním pokoji 950,-/24 hod. Porodní oddělení Doprovod dítěte plně kojící matka Doprovod dítěte do 6 let Doprovod dítěte do 6 let - samostatný pokoj 212,-/den Doprovod dítěte nad 6 let 106,-/den + úhrada odebrané stravy Samostatný pokoj - DĚT 212,-/den Doprovod pacienta dospělé osoby 212,-/den + úhrada odebrané stravy TV; DVD; VHS; PC; notebook; tablet - zapůjčené 30,- /den TV zapůjčená infekční oddělení 10,-/ den/osoba TV; DVD - vlastní 15,-/den Telefon 60,-/zapojení + hovorné Fax vlastní 60,-/ zapojení + poplatky Wi-Fi připojení (dle možnosti pokrytí areálu signálem) 50,-/den Wi-Fi připojení 252,-/pobyt Cena stravy dle ceníku dodavatele stravy (Příloha č. 1 INST/EN-03) Cena stravy dle ceníku dodavatele stravy (Příloha č. 1 INST/EN-03) Hovorné dle podkladů z TÚ Poplatky dle podkladů z TÚ Aktivační kód po dobu pobytu Lék.zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby 94,38/ks Věstník MZ ČR 8/2014 Verze 20.0 Strana 1 (celkem 16) Platnost od

2 (administrativní výkon) Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladě zdravotnické dokumentace (podrobný výpis z dokumentace) LZ o výsledku prohlídky osoby podezřelé ze spáchání násilného trestného činu (cílené vyšetření lékařem+ administrativní úkon) Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu (cílené vyšetření lékařem) Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve (cílené vyšetření lékařem+odběr krve ze žíly u dospělého) Klinické vyšetření osoby při podezření z požití či podání návykových, psychotropních a jiných látek než alkohol (cílené vyšetření lékařem) Odběr žilní krve osoby při podezření z požití nebo podání návykové, psychotropní či jiné látky (odběr krve ze žíly u dospělého) Prohlídka osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením LZ (cílené vyšetření lékařem) Prohlídka těhotné ženy před jejím umístěním v policejní cele s vystavením LZ (cílené vyšetření gynekologem) Vystavení LZ o možnosti dalšího pobytu osoby nebo těhotné ženy v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním (administrativní úkon) Vyšetření osoby cizince před vrácením nebo policejním průvozem s vystavením LZ (cílené vyšetření lékařem) Vyšetření dítěte cizince před vrácením nebo policejním průvozem s vystavením LZ (cílené vyšetření lékařem) Vyšetření osoby cizince vráceného orgány cizího státu orgánům ČR s vystavením LZ (cílené vyšetření lékařem) Vyšetření dítěte cizince vráceného orgány cizího státu orgánům ČR s vystavením LZ (cílené vyšetření lékařem) 270,25/ks Věstník MZ ČR 8/ ,45/ks Věstník MZ ČR 8/ ,35/ks Věstník MZ ČR 8/ ,50ks Věstník MZ ČR 8/ ,65/ks Věstník MZ ČR 8/ ,- odběr 217,35 osoba 302,45 osoba Věstník MZ ČR 8/2014 Věstník MZ ČR 8/2014 Věstník MZ ČR 8/ ,38/ks Věstník MZ ČR 8/ ,35 osoba 356,50 osoba 217,35 osoba 356,50 osoba Věstník MZ ČR 8/2014 Věstník MZ ČR 8/2014 Věstník MZ ČR 8/2014 Věstník MZ ČR 8/ Vypsání pojistné události lékařem 200,-/ks Na vyžádání Lékařská zpráva, nález (administrativní úkon) 86,-/ks Na vyžádání Vyhotovení opisu, výpisu ze ZD lékařem v rozsahu do A4 86,-/ks Na vyžádání dle zák. č. 372/2011 Sb. + příp. poštovné Závěrečná lékařská zpráva 247,-/ks Na vyžádání Vyhotovení opisu, výpisu ze ZD lékařem v rozsahu nad A Vyhotovení kopie obrazového záznamu/nálezu ze ZD na CD nosič Vyjádření lékaře na tiskopise E 213 (komplexní vyšetření lékařem + 4x administrativní úkon) Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu občana zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace vyplnění dodatečné stránky č. 1, 2, 4, 5 nebo 3 formuláře 213, je-li požadováno (podrobný výpis z dokumentace) Vyjádření lékaře - na tiskopise E k formuláři E 107, E 112(S2), E 115, E 123 (DA1) a E 202, pokud není požadováno vyšetření pacienta (podrobný výpis z dokumentace,) Vyjádření (potvrzení) o zdravotním stavu osoby dožádané státním zastupitelstvím nebo soudem 247,-/ks Na vyžádání dle zák. č. 372/2011 Sb. + příp. poštovné 130,-/ks Na vyžádání dle zák. č. 372/2011 Sb. + příp. poštovné 1201,75 /ks Věstník MZ ČR 8/2014 EXT/KUJMK ,25/ks Věstník MZ ČR 8/2014 EXT/KUJMK ,25/ks Věstník MZ ČR 8/2014 EXT/KUJMK-02 94,38 /ks Věstník MZ ČR 8/2014 Verze 20.0 Strana 2 (celkem 16) Platnost od

3 (administrativní úkon) Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace (podrobný výpis z dokumentace) LZ o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem zpracovaná na základě ZD obsahující celkové zhodnocení zdravotního stavu (podrobný výpis z dokumentace+posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika profesionálního poškození nebo posouzení změny formy ochranného léčení a schopnosti dodržovat léčebný režim) Vyšetření tělní dutiny za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu (cílené vyšetření všeobecným chirurgem + administrativní úkon) Vyšetření osoby z důvodu kontroly pod sádrovou fixací za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu (RTG kostí a kloubů končetin + administrativní úkon) Vyšetření osob za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu pod protézou končetiny (cílené vyšetření všeobecným chirurgem + administrativní úkon) RTG vyšetření žaludku se zaměřením na požití cizích předmětů (RTG žaludku a duodena + administrativní úkon) RTG vyšetření tlustého střeva při podezření na přítomnost cizích předmětů (RTG vyšetření tlustého střeva + administrativní výkon) Klinické vyšetření osoby před RTG vyšetřením žaludku a RTG vyšetřením tlustého střeva při podezření na přítomnost cizích předmětů (cílené vyšetření všeobecným chirurgem + administrativní úkon) Veškeré výkony pro samoplátce 1,12 / bod dle aktuálního sazebníku 275,25 /ks Věstník MZ ČR 8/ ,40 /ks Věstník MZ ČR 8/ ,30 /ks Věstník MZ ČR 8/ ,30 /ks Věstník MZ ČR 8/ ,30/ks Věstník MZ ČR 8/ ,75 /ks Věstník MZ ČR 8/ ,75/ks Věstník MZ ČR 8/ ,30 /ks Věstník MZ ČR 8/2014 Dle aktuálního sazebníku, dle případu Vstupní prohlídka před nástupem do zaměstnání 1,12-/bod Dle aktuálního sazebníku Preventivní prohlídka pro organizace 1,12-/bod Dle aktuálního sazebníku Regulační poplatky Dle platné legislativy Sazba DPH dle daného výkonu Parkování v areálu 100,-/den Den příjmu a den ukončení hospitalizace = 1 den Parkování na parkovišti před budovou S 5,-/30 min. do 30 min Parkování na parkovišti před budovou S 10,- /3 hod. 1. až 3. hodina Parkování na parkovišti před budovou S 5,-/30 min. Každých dalších započatých 30 minut Nesprávné parkování smluvní poplatek za instalaci a demontáž botičky Vjezd do areálu a parkování (záloha) nad 30 min. 50,- Kč /nad 30 min Potvrzení * (formulář PŘ Pr-02) 300,- Kč/ks + doplacení parkovného od doby zjištění nesprávného parkování do doby odstranění botičky (netýká se zaměstnanců nemocnice). Při vjezdu vozidla do areálu výběr zálohy bezpečnostním pracovníkem; v případě výjezdu z areálu do 30 min. vrácení zálohy; v případě pobytu vozidla v areálu nad 30 min. se záloha nevrací. 85,- Kč/ks Potvrzení o ošetření, hospitalizaci,..na vlastní žádost žadatele Verze 20.0 Strana 3 (celkem 16) Platnost od

4 01.60 Posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově 200,- Kč/ks Potvrzení lékařem na žádost Vyhledání zdravotnické dokumentace ve spisovně manipulační poplatek 100,- Kč/ vyhledání Na vlastní žádost žadatele + náklady na kopírování, poštovné; hodina narození 02. ORL ODDĚLENÍ Modelace a přitažení odstálého boltce (jedna strana) 1,-/bod Dle aktuálního sazebníku Modelace a přitažení odstálého boltce (dvě strany) 1,-/bod Dle aktuálního sazebníku Perforace jednoho ušního lalůčku 150,-/výkon 03. DĚTSKÉ ODDĚLENÍ Vydání potvrzení na vlastní žádost 200,- Vystaveno lékařem 04. GYNEKOLOGICKO-PORODNÍ ODDĚLENÍ Včetně DPH Předporodní kurz 185,-/os Doklad na těhotnou ženu možnost čerpání příspěvku od ZP ověřit. Možnost účasti další osoby cena 370,-/2 osoby Jiná blízká osoba u porodu 700,- Otec u porodu zdarma Dula u porodu 1500, Potvrzení (administrativní úkon) Přerušení těhotenství (ITP): Pokud není s cílem ochrany zdraví AMB provedení s anestézií 3 030, AMB proved. Bez anestézie 1 520, hospitalizace při placené ITP 350,-/den Pacientka, která nemá zdravotní pojištění: cílené vyšetření gynekolog. 200, ultrazvuk 300, foto UZV 50,- 85,- Vystavení potvrzení na žádost pacientky Postkoitální servis 575,- V době ÚPS + regulační poplatek Vyhotovení žádosti o přerušení těhotenství 555, Cvičení pro těhotné 60,- /lekce Cvičení pro těhotné lekce zdarma 302,-/6 lekcí Cvičení pro těhotné předplatné celého kursu 1512, Sterilizace ,- Na vlastní žádost Resekce malého stydkého pysku s plastickou úpravou -jednostranná 6 605,-/výkon Verze 20.0 Strana 4 (celkem 16) Platnost od

5 04.19 Resekce malého stydkého pysku s plastickou úpravou - oboustranná 8 573,- /výkon Umělé přerušení těhotenství tableta 3 600,- /výkon 05. PLICNÍ ODDĚLENÍ Vstupní prohlídka organizace 2,-/bod Dle aktuálního sazebníku Bodypletysmografie Organizace 2,-/bod Dle aktuálního sazebníku Bodypletysmografie klient samoplátce 2,-/bod Dle aktuálního sazebníku 06. CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Vyšetření bariatrickým chirurgem a konzultace 500,- / výkon Adjustace gastrické bandáže 500,- / výkon Intragastrický balon ,-/ výkon Měření tělesného tuku Body Star systém 200,-/výkon 07. AMBULANCE PLASTICKÉ CHIRURGIE Základní lékařské vyšetření specialistou a pohovor s klientem Základní lékařské vyšetření specialistou při provedení excize ložiska Excize ložiska v lokální anestézii: 700,- 500, obličej jedno 700, každé další 500, víčko oční 700, každé další 500, ostatní jedno na těle 500, každé další 500, Korekce jizev v místní anestézii (dle rozsahu) 800,- až 6 000,- Dle rozsahu Odstranění vrásek očních víček včetně event. tukových proplasů: horní víčka 7 900, dolní víčka 8 900,- Ušní boltec (operace odstátých ušních boltců) v místní anestézii: jeden boltec 4 000, oba boltce 8 000,- Operace převislého břicha v celkové anestézii: s redukcí tuku a kůže břicha , s redukcí tuku a kůže břicha vč. plastiky břišních svalů Operace prsou v celkové anestézii z důvodu: , modelace (mastopexe) ,- Verze 20.0 Strana 5 (celkem 16) Platnost od

6 zmenšení (redukce) ,- Liposukce (odsávání tuku tvarování postavy): břicho horní 5 000, břicho dolní 8 000, břicho celé , boky 8 000, hýždě 8 000, stehna vnitřní 7 000, stehna zevní 8 500, stehna celá , kolena 4 500,- Redukce kůže při liposukci 4 000, Korekce červeně rtu 9 800, Redukce paží , Redukce stehen , Redukce hýždí , Botox 4 000, Restylan, Hylaform 8 000,- Další event. náklady spojené s operací: předoperační vyšetření klienta do 40 let věku 1 300, předoperační vyšetření klienta nad 40 let věku 1 800,- Celková anestézie: první hodina 2 650, každá další započatá ½ hod. 650,- Hospitalizační den (plná penze včetně převazů bez léků): na jednolůžkovém pokoji 1100, na 2-3 lůžkovém pokoji 900, Použití dospávacího pokoje bez přenocování 500, Odstranění xantelesmatu dle rozsahu 1 000,- až 1 500,- Dle rozsahu Převaz po operaci na žádost pacienta 300,- Dle žádosti pacienta Histologické vyšetření (po excizi) kožního útvaru do ø 2 cm Histologické vyšetření (po excizi) kožního útvaru za každý další 1cm ø nad 2 cm (viz. pol ) 775,- 188,- Verze 20.0 Strana 6 (celkem 16) Platnost od

7 08. KOŽNÍ ODDĚLENÍ Elektrokoagulace drobných kožních lézí: ks 116, ks 171, ks 232, a více 288,- Exprese mílií: ks 116, a více 232,- Kosmetická poradna vstupní vyšetření 290, kontrolní vyšetření 175, Vstupní vyš. Před nástupem na pracoviště organizace Vstupní vyšetření před nástupem na pracoviště klient Sklerotizace varixů: 330,- 280, vstup. Vyš. Před zákrokem 290, aplikace Aethoxyslerolu při 1 sezení 171- (elastická obinadla + etboxysclerol si klient zakoupí na vlastní náklady) Administrativní výkon na žádost klienta 120,- Vystaveno lékařem Operační výkony: obličej + krk 575, ostatní části těla 464, oční víčka, okolí oka 928, Chemický peeling 575,-/ 1 sezení Lymfodrenáž 232,-/ 1 aplikace Mimo indikace hrazené ze zdravotního pojištění 09. ARO ITP výkony Plastická operace anestézie AKUPUNKTURA Viz. ceník GYN-POR odd. Viz. ceník AMB plastické CHIR Pohovor bez aplikace 30 minut 200,- / 30 min Pohovor bez aplikace 60 minut 310,- / 60 min Aplikace s pohovorem 30 minut 5 jehel 240,- / aplikace Aplikace s pohovorem 30 minut 10 jehel 250, -/ aplikace Aplikace s pohovorem 30 minut 15 jehel 260,- / aplikace Aplikace s pohovorem 60 minut 5 jehel 350,- / aplikace Aplikace s pohovorem 60 minut 10 jehel 360,- / aplikace Aplikace s pohovorem 60 minut 15 jehel 370,- / aplikace Verze 20.0 Strana 7 (celkem 16) Platnost od

8 09.11 Aplikace bez pohovoru 5 jehel 80,- / aplikace Aplikace bez pohovoru 10 jehel 90,- / aplikace Aplikace bez pohovoru 15 jehel 100,- / aplikace 10. INFEKČNÍ ODDĚLENÍ Cestovní medicína - sestavení cestovatelského plánu vč. povinného a doporučeného očkování před výjezdem; - provedení očkování; - vystavení mezinárodního očkovacího průkazu 200, Jednorázová vakcinace 50,- 11. FYZIATRICKO-REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ Neinvazivní laseroterapie bodové ošetření sondou 40,-/ 1 aplikace plošné ošetření scannerem 70,-/ 1 aplikace Zdravotní, klasické masáže masáž zad celková 200, dolní končetina 100, horní končetina 70, bederní páteř + kříže 120, krční páteř + ramena 100, celotělová masáž 400, Reflexní masáže plosek noh 200,-/ošetření Celková perličková koupel 100,-/ 15 minut Podvodní masáž 150,-/ 15 minut Končetinová vířivá koupel 50,-/ 15 minut Těhotenské cvičení 115,-/lekce Přístrojová presoterapie (přístrojová lymfodrenáž) 200,-/ 40 minut Samolepící elektroda, Ø 3 cm 240,-/ 4 ks Samolepící elektroda 5x5 cm 262,-/ 4 ks Vaginální tlaková sonda 763,- /ks Vaginální sonda Novatys 752,- /ks Vaginální sonda Optima 3 654,- /ks Vaginální sonda V2B+ 850,- /ks Anální sonda Analia 1090,-/ks Praxe v rámci akreditovaného vzdělávacího programu v oboru Aplikovaná fyzioterapie Konzultace kasuistiky zpracované na jiném pracovišti práce školitele 182,- /den 182,- /hodina Týká se úkonů prováděných mimo doporučení lékaře nebo aplikaci nad rámec zdravotního pojištění tj. více než 10 aplikací/3 měsíce. Mimo indikace hrazené ze zdravotního pojištění Verze 20.0 Strana 8 (celkem 16) Platnost od

9 11.24 Ubytování v rámci akreditovaného vzdělávacího programu v oboru Aplikovaná fyzioterapie 235,- /noc V případě volné kapacity Taping pevný 50,-/aplikace Materiál kupuje pacient Kineziotaping jednoduchý 50,-/aplikace do 1,5 m pásky Materiál kupuje pacient Kineziotaping složitý 100,-/aplikace nad 1,5 m pásky Lymfodrenáž manuální 400, Komplexní kineziologické vyšetření 500, Fyzioterapie 400, Návštěva posilovny 50, Zapůjčení prostěradla 10,- Materiál kupuje pacient 12. PATOLOGICKO-ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ Uložení těla á 24 hod. po uplynutí 48 hod. od úmrtí (příp. po provedení pitvy) 285, Oblékání a úprava těla zesnulého 185,- 13. CENTRÁLNÍ STERILIZACE Sterilizování 30,75/ks Destilovaná voda 5,75-/litr 14. HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ Prodej krve 1 770,-/TU Cena platná k Prodej plazmy 800,-/TU Cena platná k ODDĚLENÍ LABORATORNÍ HEMATOLOGIE Vyšetření krevní skupiny průkazka 220,-/ks 16. ODDĚLENÍ LABORATORNÍ MIKROBIOLOGIE Vyšetření zvířat 1,35/bod dle aktuálního sazebníku Verze 20.0 Strana 9 (celkem 16) Platnost od

10 17. ODDĚLENÍ LABORATORNÍ BIOCHEMIE Vyšetření zvířat 1,35/bod dle aktuálního sazebníku 18. ZAMĚSTNANECKÉ ODDĚLENÍ Zapůjčení magnetické karty na odběr stravy; výměna za nefunkční kartu 37,-/ks Platba na zaměstnaneckém odd Ztráta, poškození, zlomení magnetické karty 242,-/ks Platba na zaměstnaneckém odd Výuková praxe v délce do jednoho kalendářního měsíce 363,-/počet pracovních dnů Výuková praxe v délce nad jeden kalendářní měsíc 121,-/počet pracovních dnů Na základě uzavřené smlouvy Na základě uzavřené smlouvy Ztráta čipu/karty pro parkování na zaměstnaneckém park. 1005,-/ks Platba v pokladně nemocnice Stáž lékaře na akreditovaném pracovišti 2420,-/ 1. měsíc Stáž lékaře na akreditovaném pracovišti 1210,-/každý další započatý měsíc Na základě uzavřené smlouvy Na základě uzavřené smlouvy 19. ODDĚLENÍ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY + ŘEDITELSTVÍ Kopírování tiskopisů A4; ZD jednostranně 2,-/ks oboustranně 3,-/ks Kopírování tiskopisů A3; ZD jednostranně 3,50/ks oboustranně 6,-/ks Laminování vizitka vč. klipsů 12,50/ks formát A5 5,-/ks formát A4 8,50/ks Zasedací místnost č ,-/ hod. (započatá) Ústavní seminář/konference pořádány v NB v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků Povolení vjezdu do areálu smluvní partneři na základě uzavřené smlouvy o nájmu nebytových prostor, kteří pro nemocnici vykonávají dodávky, služby, Povolení vjezdu do areálu smluvní partneři na základě uzavřené smlouvy o nájmu nebytových prostor, kteří pro nemocnici nevykonávají dodávky, služby, vč. kopií ZD na vyžádání dle zák. č. 372/2011Sb. + příp. poštovné vč. kopií ZD na vyžádání dle zák. č. 372/2011Sb. + příp. poštovné Externí organizace bez garance odd. nemocnice (PŘ 02/2003) 205,- Pro externí zájemce 1020,- /rok 2040,-/rok /ks Verze 20.0 Strana 10 (celkem 16) Platnost od

11 20. ODDĚLENÍ NEMOCNIČNÍ INFORMATIKY A TELEKOMUNIKACÍ Zapůjčení dataprojektoru 410,-/ hodina Soukromé tel. hovory Dle výpisu z TÚ Dle ceníku dodavatele telekomunikačních služeb 21. ODDĚLENÍ SPRÁVY Ubytování Dle smlouvy Zálohy na energie vyúčtování 21%DPH Pronájem nebytových prostor Smluvní cena m Služby spojené s pronájmem nebytových prostor Smluvní cena Svoz biologického materiálu 0,- Zdarma Pronájem movitého majetku Dle smlouvy Elektrikářské práce 202,- /hod. Za každou započatou hodinu Vodoinstalatérství, topenářství 222,- /hod Zednictví 209,-/ hod. Za každou započatou hodinu Dokončovací stavební práce 189,- / hod. Za každou započatou hodinu 22. ODDĚLENÍ MTZ Částka v Kč/jednotka Kopírování tiskopisů A4 ks ,32 18, ,84 9, ,34 6, ,15 3, ,26 2, ,65 1, ,54 0, ,45 0, ,41 0, ,39 0, ,38 0, ,36 0,46 Verze 20.0 Strana 11 (celkem 16) Platnost od

12 Příloha č. 01 CENA STRAVY ODEBÍRANÉ DOPROVODEM PACIENTŮ platnost od Položka Druh stravy Cena za jednotku v Kč Snídaně 34, Oběd 66, Večeře 49, Celkem 149, Náhradní strava I. (polévka + bramborová kaše) Náhradní strava II. (polévka + bramborová kaše + šunka) 13,50 25, Náhradní strava večeře 7, Menu výběr (polévka + výběr dle personálního jídelníčku) 77,- Dodavatel: ARAMARK, a.s. Praha Strava běžná pacientská nedietní strava. Náhradní strava poskytuje se v den přijetí k hospitalizaci Menu výběr dle personálního jídelníčku Strava je z oddělení objednávána prostřednictvím NIS jako pacientská strava. Již objednanou stravu nelze během dne, na který byla objednána zrušit. Případné změny odběru stravy ze strany doprovodu pacientů na další kalendářní den, je nutno nahlásit personálu oddělení vždy do hod., v případě Menu výběr do hod. V Břeclavi dne Verze 20.0 Strana 12 (celkem 16) Platnost od

13 Příloha č. 02 CENA STRAVY II. STUDENÉ VEČEŘE ODEBÍRANÉ PACIENTY platnost od Den Položka Typ Druh stravy Cena za jednotku v Kč Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Dodavatel: ARAMARK, a.s. Praha A 2x chléb, máslo, paštika 16, B 2x rohlík, máslo, puding se šlehačkou 21, C 2x rohlík, máslo, Lučina, jablko 29, A 2x chléb. Máslo, salám dietní 50g 16, B 2x rohlík, ovocný tvaroh 21, C 2x chléb, máslo, eidam 100g 29, A 2x rohlík, Smetánek 16, B 2x chléb, máslo, tavené plátky 4 ks C 2x rohlík, máslo, sýr žervé kelímek 80g 21,- 29, A 2x chléb, máslo, tavený sýr 50g 16, B 2x rohlík, máslo, tvaroháček 21, C 2x rohlík, máslo, ovocná přesnídávka, jablko 29, A 2x chléb, máslo, paštika 16, B 2x chléb, máslo, salám dietní 50g, jablko C 2x rohlík, máslo 2ks, termix, jablko 21,- 29, A 2x rohlík, Smetánek 16, B 2x rohlík, máslo, Duko 21, C 2x chléb, máslo eidam 100g 29, A 2x rohlík, máslo, salám dietní 50g B 2x chléb, máslo, tavené plátky 4 ks 16,- 21, C 2x rohlík, mléčná rýže, jablko 29,- II. studená večeře je nadstandardní služba poskytovaná pacientům nemocnice za přímou úhradu. Pacient si ji může po dohodě s personálem odd. (s ohledem na dietní omezení, diabetes, ) objednat. V případě zájmu musí pacient provést objednávku II. studené večeře u personálu odd. vždy do hod. a vybrané jídlo mu bude dodáno současně s běžnou pacientskou večeří. Případné změny nebo zrušení již objednané II. studené večeře je nutné personálu odd. nahlásit také do hod., později nelze II. studenou večeři na den, na který byla objednána již zrušit. V Břeclavi dne Verze 20.0 Strana 13 (celkem 16) Platnost od

14 Příloha č. 05 C E N Í K PRO DRŽITELE RODINNÝCH PASŮ Částka v Kč/jed včetně DPH Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie A 400,- /den Sazba slevy v % Částka v Kč po slevě ,- /den Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie B 300,- /den ,- /den Doprovod dítěte nad 6 let 106,- /den + úhrada odebrané stravy Vyšetření ultrazvukem 1,-/bod dle platného sazebníku Vyšetření ultrazvukem 1,-/bod dle platného sazebníku Končetinová vířivá koupel 58,-/ 15 minut Cena stravy dle ceníku dodavatele stravy (Příloha č. 1 INST/EN-03) Samoplátce, UZV na vlastní žádost bez indikace lékařem Samoplátce, UZV na vlastní žádost bez indikace lékařem 10 95,- /den 10 0,90/ bod dle platného sazebníku 10 0,90/ bod dle platného sazebníku 10 52,-/15 minut Elektrokoagulace drobných kožních lézí: ks 116, , ks 171, , ks 232, , a více 288, ,- Exprese mílií: ks 116, , a více 232, ,- Kosmetická poradna: vstupní vyšetření 288, , kontrolní vyšetření 171, , Chemický peeling 575,- /sezení ,- Verze 20.0 Strana 14 (celkem 16) Platnost od

15 CENÍK PRO DRŽITELE RODINNÝCH PASŮ Částk v Kč/jed. Stravování doprovodu hospitalizovaného dítěte Sazba slevy v % Částka v Kč po slevě Snídaně 34,- Kč 10 31,- Kč Oběd 66,- Kč 10 59,- Kč Večeře 49,- Kč 10 44,- Kč Celkem 149,- Kč ,- Kč Náhradní strava I. (polévka + bramborová kaše) Náhradní strava II. (polévka + bramb. kaše + šunka) 13,50 Kč 25,- Kč 10 12,- Kč 10 22,- Kč Náhradní stra a - večeře 7,50 Kč 10 7,- Kč Menu výběr (polévka + výběr dle personálního jídelníčku) 77,- Kč Cena stravy se může lišit v závislosti na výši ceny dodavatele ,- Kč Dodavatel: ARAMARK, a. s. - Praha Strava běžná pacientská nedietní strava. Náhradní strava poskytuje s v den přijet k hospitalizaci. Menu výběr dle personálního jídelníčku. Strava j z oddělení objednávána prostřednictvím NIS jako pacientská strava. Již objednanou stravu nelze během dne, na který byla objednána zrušit. Případné změny odběru stravy ze strany doprovodu dětí na další kalendářní den, je nutno nahlásit personálu oddělení vždy do hod. v případě Menu výběr do hod. Verze 20.0 Strana 15 (celkem 16) Platnost od

16 C E N Í K Příloha č. 06 PRO DRŽITELE SENIOR PASU Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie A Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie B Vyšetření ultrazvukem 1,-/bod dle platného sazebníku Celková perličková koupel 115,-/ 15 minut Končetinová vířivá koupel 58,-/ 15 minut Elektrokoagulace drobných kožních lézí: Sazba slevy v % Částka v Kč po slevě 400,-/den ,- /den 300,-/den ,- /den Samoplátce, UZV na vlastní žádost bez indikace lékařem Týká se úkonů prováděných mimo doporučení lékaře nebo aplikaci nad rámec zdravotního pojištění tj. více než 10 aplikací/3 měsíce. 10 0,90/ bod dle platného sazebníku ,- /15 minut 10 52,- /15 minut ks 116, , ks 171, , ks 232, , a více 288, ,- Exprese mílií: ks 116, , a více 232, ,- Kosmetická poradna: vstupní vyšetření 288, , kontrolní vyšetření 171, , Chemický peeling 575,-/sezení ,- Verze 20.0 Strana 16 (celkem 16) Platnost od

Seznam výkonů hrazených pacientem

Seznam výkonů hrazených pacientem Seznam výkonů hrazených pacientem dle vnitropodnikového ceníku Oddělení Název výkonu MJ Cena v Kč vč. DPH 00531, 00532 Pobyt doprovodu pacientů, který nehradí ZP - bez stravování den 200,00 00531, 00532

Více

- pro zdravotní výkony provedené na vlastní žádost pacienta je stanovena maximální cena 1,12 Kč/1 bod

- pro zdravotní výkony provedené na vlastní žádost pacienta je stanovena maximální cena 1,12 Kč/1 bod Ceník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a nezdravotnických služeb - pro zdravotní výkony provedené na vlastní žádost pacienta je stanovena maximální cena 1,12 Kč/1 bod 1. Výkony bez

Více

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví O B L A S T N Í N E M O C N I C E J I Č Í N a.s. Bolzanova ul. čp. 512, 506 43 J i č í n, tel. 582111, fax. 523514 Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Více

Příkaz ředitele č. 7/2014

Příkaz ředitele č. 7/2014 Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Purkyňova 36 682 01 Vyškov Verze č. 6 Počet stran textu: 16 Počet příloh: 0 Příkaz ředitele č. 7/2014 Ceník a pravidla pro poskytování zdravotní péče nehrazené

Více

CV Ceník - Nemocnice Chomutov, o.z. Poskytované výkony a služby za zdravotní péči nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

CV Ceník - Nemocnice Chomutov, o.z. Poskytované výkony a služby za zdravotní péči nehrazené z veřejného zdravotního pojištění CV Ceník - Nemocnice Chomutov, o.z. Poskytované výkony a služby za zdravotní péči nehrazené z veřejného zdravotního pojištění Položka výrobku, výkonu, služby MJ VPC 35 109 KOZ 309 001 Elektrokoagulace

Více

CENÍK UBYTOVÁNÍ, VÝKONŮ, ZBOŽÍ A SLUŽEB

CENÍK UBYTOVÁNÍ, VÝKONŮ, ZBOŽÍ A SLUŽEB CENÍK UBYTOVÁNÍ, VÝKONŮ, ZBOŽÍ A SLUŽEB v Nemocnici Neratovice ALMEDA, a.s. Nemocnice Neratovice Alšova 462 277 11 NERATOVICE 2 INTERNÍ LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ UBYTOVÁNÍ ubytování na 1. - 3. lůžku na pokoji ubytování

Více

INST-EN-03 NEMOCNICE Břeclav, příspěvková organizace

INST-EN-03 NEMOCNICE Břeclav, příspěvková organizace S účinností od 1. 1. 2015 jsou v Nemocnici Břeclav, příspěvkové organizaci stanoveny na jednotlivých útvarech a odděleních dále uvedené ceny za poskytované služby a výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

Více

1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU

1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU 1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU Vyplněný a podepsaný formulář Provozně bezpečnostní předpisy (PBP), které je nutné bezpodmínečně dodržovat při Vaší účasti na veletrzích a výstavách v areálu

Více

INST-EN-03 NEMOCNICE Břeclav, příspěvková organizace

INST-EN-03 NEMOCNICE Břeclav, příspěvková organizace S účinností od 1. 1. 2014 jsou v Nemocnici Břeclav, příspěvkové organizaci stanoveny na jednotlivých útvarech a odděleních dále uvedené ceny za poskytované služby a výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

Více

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Chirurgické oddělení zajišťuje lůžkovou i ambulantní specializovanou léčebnou diagnostickou péči pro pacienty z Děčínska a přilehlého okolí. Zabývá se všeobecnou břišní chirurgií,

Více

Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům týdenního stacionáře

Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům týdenního stacionáře Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům týdenního stacionáře A) Obecná ustanovení 1. Denní a týdenní stacionář Klíček poskytuje svým uživatelům fakultativní služby, které

Více

C E N Í K. 01.01 Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie A 360,-/den V případě souhlasu 2 pacientů se. 315,-/den

C E N Í K. 01.01 Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie A 360,-/den V případě souhlasu 2 pacientů se. 315,-/den S platností od 1. 1. 2012 jsou v Nemocnici Břeclav, příspěvkové organizaci stanoveny na jednotlivých útvarech a odděleních dále uvedené ceny za poskytované služby a výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

Více

Lázeňské a rekondiční pobyty pro samoplátce 2016

Lázeňské a rekondiční pobyty pro samoplátce 2016 Lázeňské a rekondiční pobyty pro samoplátce 2016 Ceník platný 03. 01. 2016 18. 12. 2016 obsah Pobyty pro dospělé Léčebný lázeňský pobyt Léčebný lázeňský pobyt SPECIÁL Program proti bolesti zad Lázeňská

Více

CENÍK PŘÍMÝCH ÚHRAD (platnost od 31.5.2016)

CENÍK PŘÍMÝCH ÚHRAD (platnost od 31.5.2016) CENÍK PŘÍMÝCH ÚHRAD (platnost od 31.5.2016) klin.logopedie komplexní vyšetření bez doporučení cílené vyšetření bez doporučení program speciální péče pro děti - 1 hod program speciální péče KUPOZ pro děti

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 JAK ŽÁDAT O NAHLÍŽENÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE, POŘIZOVÁNÍ JEJÍCH VÝPISŮ NEBO KOPIÍ Vážená paní, vážený pane,

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. v Mariánských Lázních. CENÍK 2016 v Kč

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. v Mariánských Lázních. CENÍK 2016 v Kč MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE v Mariánských Lázních CENÍK 2016 v Kč PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE 2016 Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. navazují na více jak 200letou léčebnou tradici.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

CENTRUM PÉČE O MATKU A DÍTĚ Vítkovická porodnice. Baby Friendly Hospital INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY

CENTRUM PÉČE O MATKU A DÍTĚ Vítkovická porodnice. Baby Friendly Hospital INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY CENTRUM PÉČE O MATKU A DÍTĚ Vítkovická porodnice Baby Friendly Hospital INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY Informace pro nastávající maminky Milá maminko, právě prožíváte jedno z nejkrásnějších období ve

Více

Ceník zdravotních o nezdravotních služeb poskytovaných v NZZ Viamedica spol. s r.o., nehrazených ze zdravotního pojištění.

Ceník zdravotních o nezdravotních služeb poskytovaných v NZZ Viamedica spol. s r.o., nehrazených ze zdravotního pojištění. Strana 1/6 Ceník zdravotních o nezdravotních služeb poskytovaných v NZZ Viamedica spol. s r.o., nehrazených ze zdravotního pojištění Webová prezentace Ceny za zdravotní a nezdravotní služby poskytované

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Noclehárna, číslo služby 48 4862422

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Noclehárna, číslo služby 48 4862422 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v České republice z.s. Noclehárna, číslo služby 48

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V D 1 Denní hygiena Běžná denní hygiena Péče o ústa Česání a mytí vlasů Péče o nehty na rukou Mytí během dne (rukou, obličeje atd.) Vysmrkání se Použití intimspreje Péče o zubní náhrady očištění Nasazení

Více

Základní informace pro zákonné zástupce žáků a nově přijaté žáky 1. ročníku ve školním roce 2014-2015

Základní informace pro zákonné zástupce žáků a nově přijaté žáky 1. ročníku ve školním roce 2014-2015 33-56-E/01 Truhlářské a čalounické výroba OT1. Pro ubytované žáky je n á s t u p na domov mládeže dne 31. srpna 2014 v době od 15. 00 do 17. 00 hodin. Pro dojíždějící žáky je zahájení školního roku v pondělí

Více

Směrnice rektora č. 7/2014

Směrnice rektora č. 7/2014 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 7/2014 k pravidlům uchovávání dokumentů Operačních programů strukturálních fondů Evropské unie pro programovací období 2007-2013 Vydáno: V Opavě, březen 2014

Více

Postup při úmrtí. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc

Postup při úmrtí. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc Postup při úmrtí Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc 1 Postup při úmrtí Úmrtí osoby nebo nález těla mimo zdravotnické zařízení poskytovatele se

Více

C E N Í K S L U Ţ E B č. 20a)

C E N Í K S L U Ţ E B č. 20a) OBEC LUKAVICE, okres Šumperk Lukavice č.p. 47 789 01 Zábřeh Obec Lukavice vyhlašuje ceny poskytovaných služeb: 1) V o d n é 2) Sběr a zneškodňování komunálního odpadu pro fyzické osoby 3) S t o č n é 4)

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka F a k u l t n í n e m o c n i c e K r á l o v s k é V i n o h r a d y, Š r o b á r o v a 5 0, P r a h a 1 0 Ústav soudního lékařství Laboratorní příručka ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ Toxikologická laboratoř

Více

Domov seniorů Vidim, poskytovatel sociálních služeb, Vidim 1, 277 21 Liběchov. Směrnice č. 3 / SQ 3. Vnitřní pravidla pro pobyt v Domově seniorů Vidim

Domov seniorů Vidim, poskytovatel sociálních služeb, Vidim 1, 277 21 Liběchov. Směrnice č. 3 / SQ 3. Vnitřní pravidla pro pobyt v Domově seniorů Vidim Směrnice č. 3 / SQ 3 Vnitřní pravidla pro pobyt v Domově seniorů Vidim Úvod Posláním Domova seniorů Vidim je poskytovat služby seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2014 v Kč. v Mariánských Lázních

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2014 v Kč. v Mariánských Lázních MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE v Mariánských Lázních CENÍK 2014 v Kč PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE 2014 PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE Cena v Kč za osobu / noc zahrnuje ubytování a plnou

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 2

STANDARD KVALITY SPOD č. 2 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 2 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci

Více

Název IČO MUDr. Jitka Lukáčová,PLDD, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO MUDr. Jitka Lukáčová,PLDD, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 8 2 4 4 9 IČZ smluvního ZZ 3 3 7 5 3 Číslo smlouvy C 3 3 C Název IČO MUDr. Jitka Lukáčová,PLDD, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-2 / 7.7.7 /4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

Smlouva o pronájmu vozidla Podlešák T700A, RZ: 3A00661

Smlouva o pronájmu vozidla Podlešák T700A, RZ: 3A00661 Smlouva o pronájmu vozidla Podlešák T700A, RZ: 3A00661 Jan Jeřábek, sídlem Smíchovská 337/34, 155 00 Praha 5 Řeporyje, IČ: 75510481 (dále jen pronajímatel ), Non-Stop T: 777 656 668, E: rezervace@pujcovna-dodavek-praha-5.cz,

Více

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v

Více

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334, FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD 1. OBSAH A PRŮBĚH POSKYTOVANÉ SLUŽBY a) Tento domovní řád je určen pro Armádu spásy, Dům pro matky s dětmi, Dvořákova 21/235, Havířov. Řád je

Více

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů?

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? 1 Chronické střevní problémy trápí stále více pacientů V posledních letech roste počet těch, kteří se potýkají s chronickými střevními záněty.

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

SMĚRNICE č. Sm-M010. Řízení dopravy

SMĚRNICE č. Sm-M010. Řízení dopravy FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz SMĚRNICE č. Sm-M010 Řízení dopravy 4. vydání ze dne: 1. 11. 2009 Skartační znak: A Účinnost od: 1. 11. 2009

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád domova mládeže. domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád domova mládeže. domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou strana: 1/6 PROVOZNÍ ŘÁD domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

C E N Í K Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie A 360,-/den V případě souhlasu 2 pacientů se. 315,-/den

C E N Í K Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie A 360,-/den V případě souhlasu 2 pacientů se. 315,-/den S platností od 1. 1. 2012 jsou v Nemocnici Břeclav, příspěvkové organizaci stanoveny na jednotlivých útvarech a odděleních dále uvedené ceny za poskytované služby a výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

Více

Školní řád. od 1. 9. 2015

Školní řád. od 1. 9. 2015 Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace pracoviště Jubilejní 3 http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Školní řád od 1. 9. 2015

Více

Čl. I. Předmět úpravy... 2. Článek II. Individuální plánování služby... 2. Článek III. Ubytování... 2. Článek IV. Odpovědnost za škodu...

Čl. I. Předmět úpravy... 2. Článek II. Individuální plánování služby... 2. Článek III. Ubytování... 2. Článek IV. Odpovědnost za škodu... OBSAH DOMÁCÍHO ŘÁDU Čl. I. Předmět úpravy... 2 Článek II. Individuální plánování služby... 2 Článek III. Ubytování... 2 Článek IV. Odpovědnost za škodu... 3 Článek V. Úschova cenných věcí, vkladních knížek

Více

PŘÍLOHA KE SMLOUVĚ O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

PŘÍLOHA KE SMLOUVĚ O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ PŘÍLOHA KE SMLOUVĚ O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Příloha č. 1 PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ pro účastníky zájezdů (typ 721 a 722) I. ÚVOD Cestovní pojištění pro účastníky

Více

Čl. 1. Právní zakotvení. 1) V souladu se zřizovací listinou školy vydávám Knihovní řád školní knihovny Vyšší

Čl. 1. Právní zakotvení. 1) V souladu se zřizovací listinou školy vydávám Knihovní řád školní knihovny Vyšší Knihovní řád školní knihovny Vyšší odborné školy textilních řemesel a Střední umělecké školy textilních řemesel, U Půjčovny 1274/9, Praha 1, 110 00 č. j.: 312/15 ze dne 22. 9. 2015 Čl. 1. Právní zakotvení

Více

Název IČO MUDr. Straková Jaroslava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO MUDr. Straková Jaroslava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 7 7 3 0 4 8 0 IČZ smluvního ZZ 4 3 1 6 3 0 0 0 Číslo smlouvy 5 P 4 3 A 0 0 4 Název IČO MUDr. Straková Jaroslava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby

Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍÍŠKY Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby KRIITÉRIIA 1. Poskytovatel má písemně stanovenou strukturu a počet

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY (platný od 12.4.2016) Projednáno na provozní poradě v dubnu 2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX001EHTD* HZSPX001EHTD Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Hotel Praděd-vysílač, s.r.o. Ubytovací řád. Provozovatel Tomáš Hrazdil Struhlovsko 1413, Hranice 75301 IČ: 76003027, DIČ: CZ8101145327

Hotel Praděd-vysílač, s.r.o. Ubytovací řád. Provozovatel Tomáš Hrazdil Struhlovsko 1413, Hranice 75301 IČ: 76003027, DIČ: CZ8101145327 Hotel Praděd-vysílač, s.r.o Provozovatel Tomáš Hrazdil Struhlovsko 1413, Hranice 75301 IČ: 76003027, DIČ: CZ8101145327 Ubytovací řád 1. Hotel a restaurace Praděd (dále jen Hotel ) je oprávněn ubytovat

Více

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY Cenový věstník 12/2015 40 Za každých dalších 20 km 20 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující

Více

Novela zákona o DPH a změny v programu Účtárna k 1.4.2011

Novela zákona o DPH a změny v programu Účtárna k 1.4.2011 Novela zákona o DPH a změny v programu Účtárna k 1.4.2011 Vážení uživatelé programového vybavení firmy VIS, jistě jste z médií zaznamenali informaci, o novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

Více

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Pravidla pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory 1 I. Základní ustanovení Domov Pod Lipami Smečno služba Denního stacionáře pro

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

CENÍK. Částka v Kč/jednotka vč. DPH. 106,-/den + úhrada odebrané stravy. 60,-/zapojení + hovorné. 286,35/ks 323,15

CENÍK. Částka v Kč/jednotka vč. DPH. 106,-/den + úhrada odebrané stravy. 60,-/zapojení + hovorné. 286,35/ks 323,15 S účinností od. 5. 2016 jsou v Nemocnici Břeclav, příspěvkové organizaci stanoveny na jednotlivých útvarech a odděleních dále uvedené ceny za poskytované služby a výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Výměna oken MŠ Svojsíkova č.p. 352, Šluknov strana 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst.

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné

Více

URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ

URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ Příloha č. 5 k výměru MF č. 01/2013 URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ I. Obecné podmínky 1. Regulaci formou věcně usměrňovaných cen podléhají ceny (jízdné) ve

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb TOREAL, spol. s r. o. Pobytová sociální služba domov pro seniory Lázeňská čp. 173 a 174 Královské Poříčí 356 01 Jaroslav Pokorný jednatel Ing. Petr Mašek jednatel

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny 1. Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném

Více

UST- 29 verze 4 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony, náhrady za úkony spojené s poskytováním informací a náhrady za ostatní úkony

UST- 29 verze 4 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony, náhrady za úkony spojené s poskytováním informací a náhrady za ostatní úkony UST- 29 verze 4 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony, náhrady za úkony spojené s poskytováním informací a náhrady za ostatní úkony Tento pokyn nahrazuje pokyn UST- 29 verze 3 s platností od:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ C ENÍK OD 1.3.2015 REKLAMA V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ V BRNĚ Statutární město Brno včetně obsluhovaného území leží na 230 km 2 s 405 000 obyvatel. MHD s celkovou délkou linek

Více

I. Ambulantní zdravotní péče

I. Ambulantní zdravotní péče Česká průmyslová zdravotní pojišťovna bude v roce 2011 hradit zdravotní péči poskytovanou zdravotnickými zařízeními v souladu s 17 odst. 6 Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění

Více

Přihláška do Jezdeckého oddílu Blaťák Mažice, z.s.

Přihláška do Jezdeckého oddílu Blaťák Mažice, z.s. Přihláška do Jezdeckého oddílu Blaťák Mažice, z.s. Jméno a příjmení člena: Adresa: Kontakt na člena (mobil a e-mail): Datum narození: Rodné číslo: Pojišťovna: Jméno a příjmení kontakt: Jméno a příjmení

Více

Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253 01 Hostivice. VNITŘNÍ ŘÁD. Čl. 1

Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253 01 Hostivice. VNITŘNÍ ŘÁD. Čl. 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253 01 Hostivice. VNITŘNÍ ŘÁD Čl. 1 Vnitřní řád je závazný pro uživatele služby, jejich rodinné příslušníky, návštěvníky a zaměstnance.

Více

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum Provozní řád ELMÍK Dětské centrum ELMET, spol. s r. o. Vypracoval: ing. Lenka Koterová Schválil: Lumír Kysela Platnost od: Revize: Kopie: Podpis: Podpis: 05-01-2015 B 2 z 12 Obsah: ODDÍL I.- Úvodní ustanovení

Více

S T I P E N D I U M K L I N I K A D r. P Í R K A

S T I P E N D I U M K L I N I K A D r. P Í R K A S T I P E N D I U M K L I N I K A D r. P Í R K A Klinika Dr. Pírka je zdravotnické zařízení, které bylo založeno v r. 1934. Klinika Dr. Pírka je v rámci českého zdravotnictví ojedinělým a mimořádným projektem.

Více

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Město Blovice VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 2 /2012 Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Článek 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice stanoví pravidla pro poskytování informací

Více

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ. Vážení hosté, vítáme Vás!

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ. Vážení hosté, vítáme Vás! NABÍDKA STRAVOVÁNÍ Vážení hosté, vítáme Vás! Jsme rádi, že jste si pro svůj pobyt zvolili naše zařízení a chtěli bychom Vám nabídnout výběr z pestré nabídky jídel v našem stravovacím provozu. Nabízíme:

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

ZÁKON ze dne 2004, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Čl.

ZÁKON ze dne 2004, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Čl. ZÁKON ze dne 2004, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Více

CENÍK. 106,-/den + úhrada odebrané stravy. 60,-/zapojení + hovorné

CENÍK. 106,-/den + úhrada odebrané stravy. 60,-/zapojení + hovorné S účinností od 1. 2. 2016 jsou v Nemocnici Břeclav, příspěvkové organizaci, stanoveny na jednotlivých útvarech a odděleních dále uvedené ceny za poskytované služby a výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy MĚSTO KRNOV Nařízení obce č. 1/2012 O placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě ve městě Krnově Rada města Krnova se na svém zasedání dne 24.dubna 2012 usnesla

Více

Název IČO Rehabilitace a akupunktura s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Rehabilitace a akupunktura s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 4 1 7 3 7 0 8 IČZ smluvního ZZ 0 1 2 1 2 0 0 0 Číslo smlouvy 8 A 0 1 A 2 1 2 Název IČO Rehabilitace a akupunktura s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Penzion pro důchodce Loštice, příspěvková organizace, IČO 75004020 Hradská 113, 789 83 Loštice Výroční zpráva za rok 2008 V Lošticích dne 7. března 2009 Zpracovala a předkládá: Bc. Jana Fričerová, ředitelka

Více

č. A/0../10 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Azylovém domě Samaritán

č. A/0../10 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Azylovém domě Samaritán č. A/0../10 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Azylovém domě Samaritán Níţe uvedeného měsíce, dne a roku uzavřeli 1) Pan/paní: Datum narození: Rodné číslo: Trvalý pobyt: Číslo OP: v textu této smlouvy

Více

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV Příloha I Podmínky zadávacího řízení ze dne 2. března 2009 SPECIFIKACE Produkce "open air" festivalu k oslavě Dne Evropy (9. května), který bude informovat o záležitostech EU, propagovat 5.výročí rozšíření

Více

Kolejní řád. K o l e j n í ř á d. 1 Základní ustanovení

Kolejní řád. K o l e j n í ř á d. 1 Základní ustanovení Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava Čj.: KR/11/00208-11/04106 K o l e j n í ř á d 1 Základní ustanovení 1. Vysokoškolská kolej (dále jen kolej) je účelovým zařízením Vysoké

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE V souladu s 28 písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 108/2005

Více

Ceník placených služeb uživatele pro rok 2014

Ceník placených služeb uživatele pro rok 2014 Domov pro seniory kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Směrnice ředitele č. 3/14 Ceník placených služeb uživatele pro rok 2014 I. Uživatelé na oddělení D1 až D4 s individuálně sjednanou podporou

Více

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2016 Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2016 1. Identifikace Program: Podporovaná aktivita: Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení

Více

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče Evidenční číslo: datum: SMLOUVA Uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely uvedené strany tuto smlouvu: Jméno a příjmení: bytem: narozen: (dále jen uživatel ) na straně jedné a Ruprechtický farní spolek Sídlem:

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť, ředitel KaM Zpracovala:

Více

Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001

Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001 Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 12.6. 2001 na základě žádosti o povolení výjimky ze dne 8.6. 2001, č.j. 15692/01, podle 6 odst. 1 zákona

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ostrá se na svém zasedání dne 22.12.2015 usnesením č.7/13 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

CENÍK. Článek 2. a) rezident této části oblasti, b) abonent této části oblasti,

CENÍK. Článek 2. a) rezident této části oblasti, b) abonent této části oblasti, CENÍK Rada města Třebíče vydává dne 14. 12. 2010 na základě nařízení města Třebíče č. 5/2006, o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních komunikací ve vymezené oblasti

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Dotace na výrobu tvarovaných biopaliv

Dotace na výrobu tvarovaných biopaliv Dotace na výrobu tvarovaných biopaliv Dotační program podporující nové výstavby a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv. Výše dotace 45 % pro malé podniky (méně než 50 zaměstnanců, roční

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 939/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 972 ze dne 14.12.2015 Směrnice rady městské části k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich dokumentaci

Více

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 )

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. TALISMAN (dále také jen TAL 5.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen

Více

Název IČO Městská nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Městská nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 6 3 5 1 6 2 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 1 N 0 0 2 Název IČO Městská nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více