INST-EN-03 NEMOCNICE Břeclav, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INST-EN-03 NEMOCNICE Břeclav, příspěvková organizace"

Transkript

1 S účinností od jsou v Nemocnici Břeclav, příspěvkové organizaci stanoveny na jednotlivých útvarech a odděleních dále uvedené ceny za poskytované služby a výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami a jiné. Od je dle 58 zákona č. 235/2004 Sb., zákon o DPH, osvobozena od DPH jen taková zdravotní služba, která je poskytovaná poskytovatelem zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví, a služba s ní úzce související. Ostatní zdravotní služby, nesplňující tuto podmínku, budou hrazeny včetně příslušného DPH. Pol. C E N Í K Ceny služeb poskytovaných jednotlivými odděleními Nemocnice Břeclav, příspěvkové organizace fyzickým a právnickým osobám, případně zaměstnancům. 01. Služba Částka v Kč/jed Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie A 363,- V případě souhlasu 2 pacientů se společným pobytem cena 181,50/osoba Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie A - GY- NEKOLOGIE Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie A - chirurgické oddělení 318,- 277,- V případě souhlasu 2 pacientů se společným pobytem cena 159,-/osoba V případě souhlasu 2 pacientů se společným pobytem cena 138,50/osoba Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie B 267,- V případě souhlasu 2 pacientů se společným pobytem cena 133,50/osoba Porod a pobyt na nadstandardním porodním pokoji 950,-/24 hod. Porodní oddělení Doprovod dítěte plně kojící matka Doprovod dítěte do 6 let Doprovod dítěte do 6 let - samostatný pokoj 212, Doprovod dítěte nad 6 let 106,- + úhrada odebrané stravy Samostatný pokoj - DĚT 212, Doprovod pacienta dospělé osoby 212,- + úhrada odebrané stravy TV; DVD; VHS; PC; notebook; tablet - zapůjčené 30, TV zapůjčená infekční oddělení 10,-/ den/osoba TV; DVD; VHS; PC; notebook; tablet - vlastní 15, Telefon 60,-/zapojení + hovorné Fax vlastní 60,-/ zapojení + poplatky Wi-Fi připojení (dle možnosti pokrytí areálu signálem) 50, Wi-Fi připojení 252,-/pobyt Lék.zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby (administrativní výkon) Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladě zdravotnické dokumentace (podrobný výpis z dokumentace) LZ o výsledku prohlídky osoby podezřelé ze spáchání násilného trestného činu (cílené vyšetření lékařem+ administrativní úkon) Cena stravy dle ceníku dodavatele stravy (Příloha č. 1 INST/EN-03) Cena stravy dle ceníku dodavatele stravy (Příloha č. 1 INST/EN-03) Hovorné dle podkladů z TÚ Poplatky dle podkladů z TÚ Aktivační kód po dobu pobytu. 94,38/ks Věstník MZ ČR 8/ ,25/ks Věstník MZ ČR 8/ ,45/ks Věstník MZ ČR 8/2014 Verze 17.0 Strana 1 (celkem 16) Platnost od

2 Pol. Služba Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu (cílené vyšetření lékařem) Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve (cílené vyšetření lékařem+odběr krve ze žíly u dospělého) Klinické vyšetření osoby při podezření z požití či podání návykových, psychotropních a jiných látek než alkohol (cílené vyšetření lékařem) Odběr žilní krve osoby při podezření z požití nebo podání návykové, psychotropní či jiné látky (odběr krve ze žíly u dospělého) Prohlídka osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením LZ (cílené vyšetření lékařem) Prohlídka těhotné ženy před jejím umístěním v policejní cele s vystavením LZ (cílené vyšetření gynekologem) Vystavení LZ o možnosti dalšího pobytu osoby nebo těhotné ženy v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním (administrativní úkon) Vyšetření osoby cizince před vrácením nebo policejním průvozem s vystavením LZ (cílené vyšetření lékařem) Vyšetření dítěte cizince před vrácením nebo policejním průvozem s vystavením LZ (cílené vyšetření lékařem) Vyšetření osoby cizince vráceného orgány cizího státu orgánům ČR s vystavením LZ (cílené vyšetření lékařem) Vyšetření dítěte cizince vráceného orgány cizího státu orgánům ČR s vystavením LZ (cílené vyšetření lékařem) Částka v Kč/jed. 217,35/ks Věstník MZ ČR 8/ ,50ks Věstník MZ ČR 8/ ,65/ks Věstník MZ ČR 8/ ,- odběr 217,35 osoba 302,45 osoba Věstník MZ ČR 8/2014 Věstník MZ ČR 8/2014 Věstník MZ ČR 8/ ,38/ks Věstník MZ ČR 8/ ,35 osoba 356,50 osoba 217,35 osoba 356,50 osoba Věstník MZ ČR 8/2014 Věstník MZ ČR 8/2014 Věstník MZ ČR 8/2014 Věstník MZ ČR 8/ Vypsání pojistné události lékařem 120,-/ks Na vyžádání Lékařská zpráva, nález (administrativní úkon) 86,-/ks Na vyžádání Vyhotovení opisu, výpisu ze ZD lékařem v rozsahu do A4 86,-/ks Na vyžádání dle zák. č. 372/2011 Sb. + příp. poštovné Závěrečná lékařská zpráva 247,-/ks Na vyžádání Vyhotovení opisu, výpisu ze ZD lékařem v rozsahu nad A Vyhotovení kopie obrazového záznamu/nálezu ze ZD na CD nosič Vyjádření lékaře na tiskopise E 213 (komplexní vyšetření lékařem + 4x administrativní úkon) Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu občana zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace vyplnění dodatečné stránky č. 1, 2, 4, 5 nebo 3 formuláře 213, je-li požadováno (podrobný výpis z dokumentace) Vyjádření lékaře - na tiskopise E k formuláři E 107, E 112(S2), E 115, E 123 (DA1) a E 202, pokud není požadováno vyšetření pacienta (podrobný výpis z dokumentace,) Vyjádření (potvrzení) o zdravotním stavu osoby dožádané státním zastupitelstvím nebo soudem (administrativní úkon) 247,-/ks Na vyžádání dle zák. č. 372/2011 Sb + příp. poštovné 130,-/ks Na vyžádání dle zák. č. 372/2011 Sb + příp. poštovné 1201,75 /ks Věstník MZ ČR 8/2014 EXT/KUJMK ,25/ks Věstník MZ ČR 8/2014 EXT/KUJMK ,25/ks Věstník MZ ČR 8/2014 EXT/KUJMK-02 94,38 /ks Věstník MZ ČR 8/ Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace (podrobný výpis z dokumentace) 275,25 /ks Věstník MZ ČR 8/2014 Verze 17.0 Strana 2 (celkem 16) Platnost od

3 Pol. Služba LZ o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem zpracovaná na základě ZD obsahující celkové zhodnocení zdravotního stavu (podrobný výpis z dokumentace+posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika profesionálního poškození nebo posouzení změny formy ochranného léčení a schopnosti dodržovat léčebný režim) Vyšetření tělní dutiny za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu (cílené vyšetření všeobecným chirurgem + administrativní úkon) Vyšetření osoby z důvodu kontroly pod sádrovou fixací za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu (RTG kostí a kloubů končetin + administrativní úkon) Vyšetření osob za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu pod protézou končetiny (cílené vyšetření všeobecným chirurgem + administrativní úkon) RTG vyšetření žaludku se zaměřením na požití cizích předmětů (RTG žaludku a duodena + administrativní úkon) RTG vyšetření tlustého střeva při podezření na přítomnost cizích předmětů (RTG vyšetření tlustého střeva + administrativní výkon) Klinické vyšetření osoby před RTG vyšetřením žaludku a RTG vyšetřením tlustého střeva při podezření na přítomnost cizích předmětů (cílené vyšetření všeobecným chirurgem + administrativní úkon) Částka v Kč/jed Veškeré výkony pro samoplátce 1,12 / bod dle aktuálního sazebníku 547,40 /ks Věstník MZ ČR 8/ ,30 /ks Věstník MZ ČR 8/ ,30 /ks Věstník MZ ČR 8/ ,30/ks Věstník MZ ČR 8/ ,75 /ks Věstník MZ ČR 8/ ,75/ks Věstník MZ ČR 8/ ,30 /ks Věstník MZ ČR 8/2014 Dle aktuálního sazebníku, dle případu Vstupní prohlídka před nástupem do zaměstnání 1,12-/bod Dle aktuálního sazebníku Preventivní prohlídka pro organizace 1,12-/bod Dle aktuálního sazebníku Regulační poplatky Dle platné legislativy Sazba DPH dle daného výkonu Parkování v areálu 100,- Den příjmu a den ukončení hospitalizace = 1 den Parkování na parkovišti před budovou S 5,- Kč/hod. První 3 hod Parkování na parkovišti před budovou S 10,- Kč/hod. 4. a každá další započatá hod Nesprávné parkování smluvní poplatek za instalaci a demontáž botičky Vjezd do areálu a parkování (záloha) nad 30 min. 50,- Kč /nad 30 min Potvrzení * (formulář PŘ Pr-02) 300,- Kč/ks + doplacení parkovného od doby zjištění nesprávného parkování do doby odstranění botičky (netýká se zaměstnanců nemocnice). Při vjezdu vozidla do areálu výběr zálohy bezpečnostním pracovníkem; v případě výjezdu z areálu do 30 min. vrácení zálohy; v případě pobytu vozidla v areálu nad 30 min. se záloha nevrací. 85,- Kč/ks Potvrzení o ošetření, hospitalizaci,..na vlastní žádost žadatele 02. ORL ODDĚLENÍ Modelace a přitažení odstálého boltce (jedna strana) 1,-/bod Dle aktuálního sazebníku Modelace a přitažení odstálého boltce (dvě strany) 1,-/bod Dle aktuálního sazebníku Verze 17.0 Strana 3 (celkem 16) Platnost od

4 03. DĚTSKÉ ODDĚLENÍ Vydání potvrzení na vlastní žádost 120,- Vystaveno lékařem 04. GYNEKOLOGICKO-PORODNÍ ODDĚLENÍ Včetně DPH Předporodní kurz 185,-/os Doklad na těhotnou ženu možnost čerpání příspěvku od ZP ověřit. Možnost účasti další osoby cena 370,-/2 osoby Jiná blízká osoba u porodu 700,- Otec u porodu zdarma Dula u porodu 1500, Potvrzení (administrativní úkon) Přerušení těhotenství (ITP): Pokud není s cílem ochrany zdraví AMB provedení s anestézií 3 030, AMB proved. Bez anestézie 1 520, hospitalizace při placené ITP 350,- Pacientka, která nemá zdravotní pojištění: cílené vyšetření gynekolog. 200, ultrazvuk 300, foto UZV 50,- 85,- Vystavení potvrzení na žádost pacientky Postkoitální servis 575,- V době ÚPS + regulační poplatek Vyhotovení žádosti o přerušení těhotenství 555, Cvičení pro těhotné 60,- /lekce Cvičení pro těhotné lekce zdarma 302,-/6 lekcí Cvičení pro těhotné předplatné celého kursu 1512, Sterilizace ,- Na vlastní žádost Resekce malého stydkého pysku s plastickou úpravou -jednostranná Resekce malého stydkého pysku s plastickou úpravou - oboustranná 6 605,-/výkon 8 573,- /výkon Umělé přerušení těhotenství tableta 3 600,- /výkon 05. PLICNÍ ODDĚLENÍ Vstupní prohlídka organizace 2,-/bod Dle aktuálního sazebníku Bodypletysmografie organizace 2,-/bod Dle aktuálního sazebníku Bodypletysmografie klient samoplátce 2,-/bod Dle aktuálního sazebníku Samostatný pobyt na standardním pokoji na žádost pacienta 232,- Pouze v případě, že je volná kapacita na odd. Verze 17.0 Strana 4 (celkem 16) Platnost od

5 06. CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Vyšetření bariatrickým chirurgem a konzultace 500,- / výkon Adjustace gastrické bandáže 500,- / výkon Intragastrický balon ,-/ výkon Měření tělesného tuku Body Star systém 200,-/výkon 07. AMBULANCE PLASTICKÉ CHIRURGIE Základní lékařské vyšetření specialistou a pohovor s klientem Základní lékařské vyšetření specialistou při provedení excize ložiska Excize ložiska v lokální anestézii: 700,- 500, obličej jedno 700, každé další 500, víčko oční 700, každé další 500, ostatní jedno na těle 500, každé další 500, Korekce jizev v místní anestézii (dle rozsahu) 800,- až 6 000,- Dle rozsahu Odstranění vrásek očních víček včetně event. tukových proplasů: horní víčka 7 900, dolní víčka 8 900,- Ušní boltec (operace odstátých ušních boltců) v místní anestézii: jeden boltec 4 000, oba boltce 8 000,- Operace převislého břicha v celkové anestézii: s redukcí tuku a kůže břicha , s redukcí tuku a kůže břicha vč. plastiky břišních svalů Operace prsou v celkové anestézii z důvodu: , modelace (mastopexe) , zmenšení (redukce) ,- Liposukce (odsávání tuku tvarování postavy): břicho horní 5 000, břicho dolní 8 000, břicho celé , boky 8 000, hýždě 8 000, stehna vnitřní 7 000, stehna zevní 8 500, stehna celá , kolena 4 500,- Verze 17.0 Strana 5 (celkem 16) Platnost od

6 Pol. Služba Částka v Kč/jed. Redukce kůže při liposukci 4 000, Korekce červeně rtu 9 800, Redukce paží , Redukce stehen , Redukce hýždí , Botox 4 000, Restylan, Hylaform 8 000,- Další event. náklady spojené s operací: předoperační vyšetření klienta do 40 let věku 1 300, předoperační vyšetření klienta nad 40 let věku 1 800,- Celková anestézie: první hodina 2 650, každá další započatá ½ hod. 650,- Hospitalizační den (plná penze včetně převazů bez léků): na jednolůžkovém pokoji 1100, na 2-3 lůžkovém pokoji 900, Použití dospávacího pokoje bez přenocování 500, Odstranění xantelesmatu dle rozsahu 1 000,- až 1 500,- Dle rozsahu Převaz po operaci na žádost pacienta 300,- Dle žádosti pacienta Histologické vyšetření (po excizi) kožního útvaru do ø 2 cm Histologické vyšetření (po excizi) kožního útvaru za každý další 1cm ø nad 2 cm (viz. pol ) 775,- 188,- 08. KOŽNÍ ODDĚLENÍ Elektrokoagulace drobných kožních lézí: ks 116, ks 171, ks 232, a více 288,- Exprese mílií: ks 116, a více 232,- Kosmetická poradna vstupní vyšetření 290, kontrolní vyšetření 175, Vstupní vyš. Před nástupem na pracoviště organizace Vstupní vyšetření před nástupem na pracoviště klient 330,- 280,- Verze 17.0 Strana 6 (celkem 16) Platnost od

7 Pol. Sklerotizace varixů: Služba Částka v Kč/jed vstup. Vyš. Před zákrokem 290, aplikace Aethoxyslerolu při 1 sezení 171- (elastická obinadla + etboxysclerol si klient zakoupí na vlastní náklady) Administrativní výkon na žádost klienta 120,- Vystaveno lékařem Operační výkony: obličej + krk 575, ostatní části těla 464, oční víčka, okolí oka 928, Chemický peeling 575,-/ 1 sezení Lymfodrenáž 232,-/ 1 aplikace Mimo indikace hrazené ze zdravotního pojištění 09. ARO ITP výkony Plastická operace anestézie AKUPUNKTURA Viz. ceník GYN-POR odd. Viz. ceník AMB plastické CHIR Pohovor bez aplikace 30 minut 200,- / 30 min Pohovor bez aplikace 60 minut 310,- / 60 min Aplikace s pohovorem 30 minut 5 jehel 240,- / aplikace Aplikace s pohovorem 30 minut 10 jehel 250, -/ aplikace Aplikace s pohovorem 30 minut 15 jehel 260,- / aplikace Aplikace s pohovorem 60 minut 5 jehel 350,- / aplikace Aplikace s pohovorem 60 minut 10 jehel 360,- / aplikace Aplikace s pohovorem 60 minut 15 jehel 370,- / aplikace Aplikace bez pohovoru 5 jehel 80,- / aplikace Aplikace bez pohovoru 10 jehel 90,- / aplikace Aplikace bez pohovoru 15 jehel 100,- / aplikace 10. INFEKČNÍ ODDĚLENÍ Cestovní medicína - sestavení cestovatelského plánu vč. povinného a doporučeného očkování před výjezdem; - provedení očkování; - vystavení mezinárodního očkovacího průkazu 200, Jednorázová vakcinace 50,- Verze 17.0 Strana 7 (celkem 16) Platnost od

8 11. FYZIATRICKO-REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ Neinvazivní laseroterapie bodové ošetření sondou 40,-/ 1 aplikace plošné ošetření scannerem 70,-/ 1 aplikace Zdravotní, klasické masáže masáž zad celková 200, dolní končetina 100, horní končetina 70, bederní páteř + kříže 120, krční páteř + ramena 100, celotělová masáž 400, Reflexní masáže plosek noh 200,-/ošetření Celková perličková koupel 100,-/ 15 minut Podvodní masáž 150,-/ 15 minut Končetinová vířivá koupel 50,-/ 15 minut Těhotenské cvičení 115,-/lekce Přístrojová presoterapie (přístrojová lymfodrenáž) 200,-/ 40 minut Samolepící elektroda, Ø 3 cm 240,-/ 4 ks Samolepící elektroda 5x5 cm 262,-/ 4 ks Vaginální tlaková sonda 763,- /ks Vaginální sonda Novatys 752,- /ks Vaginální sonda Optima 3 654,- /ks Vaginální sonda V2B+ 850,- /ks Anální sonda Analia 1090,-/ks Praxe v rámci akreditovaného vzdělávacího programu v oboru Aplikovaná fyzioterapie Konzultace kasuistiky zpracované na jiném pracovišti práce školitele Ubytování v rámci akreditovaného vzdělávacího programu v oboru Aplikovaná fyzioterapie 182,- 182,- /hodina Týká se úkonů prováděných mimo doporučení lékaře nebo aplikaci nad rámec zdravotního pojištění tj. více než 10 aplikací/3 měsíce. Mimo indikace hrazené ze zdravotního pojištění 235,- /noc V případě volné kapacity Taping pevný 50,-/aplikace Materiál kupuje pacient Kineziotaping jednoduchý 50,-/aplikace do 1,5 m pásky Materiál kupuje pacient Kineziotaping složitý 100,-/aplikace nad 1,5 m pásky Lymfodrenáž manuální 400, Komplexní kineziologické vyšetření 500, Fyzioterapie 400, Návštěva posilovny 50, Zapůjčení prostěradla 10,- Materiál kupuje pacient Verze 17.0 Strana 8 (celkem 16) Platnost od

9 12. PATOLOGICKO-ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ Uložení těla á 24 hod. po uplynutí 48 hod. od úmrtí (příp. po provedení pitvy) 285, Oblékání a úprava těla zesnulého 185,- 13. CENTRÁLNÍ STERILIZACE Sterilizování 30,75/ks Destilovaná voda 5,75-/litr 14. HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ Prodej krve 1 670,-/TU Cena platná k Prodej plazmy 750,-/TU Cena platná k ODDĚLENÍ LABORATORNÍ HEMATOLOGIE Vyšetření krevní skupiny průkazka 220,-/ks Vyšetření zvířat 1,35/bod dle aktuálního sazebníku 16. ODDĚLENÍ LABORATORNÍ MIKROBIOLOGIE Vyšetření zvířat 1,35/bod dle aktuálního sazebníku 17. ODDĚLENÍ LABORATORNÍ BIOCHEMIE Vyšetření zvířat 1,35/bod dle aktuálního sazebníku 18. ZAMĚSTNANECKÉ ODDĚLENÍ Zapůjčení magnetické karty na odběr stravy; výměna za nefunkční kartu 37,-/ks Platba na zaměstnaneckém odd Ztráta, poškození, zlomení magnetické karty 242,-/ks Platba na zaměstnaneckém odd Výuková praxe v délce do jednoho kalendářního měsíce 363,-/počet pracovních dnů Na základě uzavřené smlouvy Verze 17.0 Strana 9 (celkem 16) Platnost od

10 Pol. Služba Částka v Kč/jed Výuková praxe v délce nad jeden kalendářní měsíc 121,-/počet pracovních dnů Na základě uzavřené smlouvy Ztráta čipu/karty pro parkování na zaměstnaneckém park. 1005,-/ks Platba v pokladně nemocnice Stáž lékaře na akreditovaném pracovišti 2420,-/ 1. měsíc Stáž lékaře na akreditovaném pracovišti 1210,-/každý další započatý měsíc Na základě uzavřené smlouvy Na základě uzavřené smlouvy 19. ODDĚLENÍ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY + ŘEDITELSTVÍ Kopírování tiskopisů A4; ZD jednostranně 2,-/ks oboustranně 3,-/ks Kopírování tiskopisů A3; ZD jednostranně 3,50/ks oboustranně 6,-/ks Laminování vizitka vč. klipsů 12,50/ks formát A5 5,-/ks formát A4 8,50/ks Zasedací místnost č ,-/ hod. (započatá) Ústavní seminář/konference pořádány v NB v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků Povolení vjezdu do areálu smluvní partneři na základě uzavřené smlouvy o nájmu nebytových prostor, kteří pro nemocnici vykonávají dodávky, služby, Povolení vjezdu do areálu smluvní partneři na základě uzavřené smlouvy o nájmu nebytových prostor, kteří pro nemocnici nevykonávají dodávky, služby, vč. kopií ZD na vyžádání dle zák. č. 372/2011Sb. + příp. poštovné vč. kopií ZD na vyžádání dle zák. č. 372/2011Sb. + příp. poštovné Externí organizace bez garance odd. nemocnice (PŘ 02/2003) 205,- Pro externí zájemce 1020,- /rok 3. a každá další vystavená povolenka 2040,-/rok /ks 20. ODDĚLENÍ NEMOCNIČNÍ INFORMATIKY A TELEKOMUNIKACÍ Zapůjčení dataprojektoru 410,-/ hodina Soukromé tel. hovory Dle výpisu z TÚ Dle ceníku dodavatele telekomunikačních služeb 21. ODDĚLENÍ SPRÁVY Ubytování Dle smlouvy Zálohy na energie vyúčtování 21%DPH Pronájem nebytových prostor Smluvní cena m Služby spojené s pronájmem nebytových prostor Smluvní cena Svoz biologického materiálu 0,- Zdarma Pronájem movitého majetku Dle smlouvy Verze 17.0 Strana 10 (celkem 16) Platnost od

11 21.06 Elektrikářské práce 202,- /hod. Za každou započatou hodinu Vodoinstalatérství, topenářství 222,- /hod. Za každou započatou hodinu Zednictví 209,-/ hod Dokončovací stavební práce 189,- / hod. Za každou započatou hodinu 22. ODDĚLENÍ MTZ Pol. Služba Částka v Kč/jednotka Kopírování tiskopisů A4 ks 1str 2str ,32 18, ,84 9, ,34 6, ,15 3, ,26 2, ,65 1, ,54 0, ,45 0, ,41 0, ,39 0, ,38 0, ,36 0,46 1 str. jednostranně 2 str. oboustranně Verze 17.0 Strana 11 (celkem 16) Platnost od

12 Příloha č. 01 CENA STRAVY ODEBÍRANÉ DOPROVODEM PACIENTŮ platnost od Položka Druh stravy Cena za jednotku v Kč Snídaně 34, Oběd 66, Večeře 49, Celkem 149, Náhradní strava I. (polévka + bramborová kaše) Náhradní strava II. (polévka + bramb. Kaše + šunka) 13,50 25, Náhradní strava večeře 7, Menu výběr (polévka + výběr dle personálního jídelníčku) 77,- Dodavatel: ARAMARK, a.s. Praha Strava běžná pacientská nedietní strava. Náhradní strava poskytuje se v den přijetí k hospitalizaci Menu výběr dle personálního jídelníčku Strava je z oddělení objednávána prostřednictvím NIS jako pacientská strava. Již objednanou stravu nelze během dne, na který byla objednána zrušit. Případné změny odběru stravy ze strany doprovodu pacientů na další kalendářní den, je nutno nahlásit personálu oddělení vždy do hod., v případě Menu výběr do hod. V Břeclavi dne Verze 17.0 Strana 12 (celkem 16) Platnost od

13 Příloha č. 02 CENA STRAVY II. STUDENÉ VEČEŘE ODEBÍRANÉ PACIENTY platnost od Den Položka Typ Druh stravy Cena za jednotku v Kč Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota A 2x chléb, máslo, paštika 16, B 2x rohlík, máslo, puding se šlehačkou 21, C 2x rohlík, máslo, Lučina, jablko 29, A 2x chléb. Máslo, salám dietní 50g 16, B 2x rohlík, ovocný tvaroh 21, C 2x chléb, máslo, eidam 100g 29, A 2x rohlík, Smetánek 16, B 2x chléb, máslo, tavené plátky 4 ks C 2x rohlík, máslo, sýr žervé kelímek 80g 21,- 29, A 2x chléb, máslo, tavený sýr 50g 16, B 2x rohlík, máslo, tvaroháček 21, C 2x rohlík, máslo, ovocná přesnídávka, jablko 29, A 2x chléb, máslo, paštika 16, B 2x chléb, máslo, salám dietní 50g, jablko C 2x rohlík, máslo 2ks, termix, jablko 21,- 29, A 2x rohlík, Smetánek 16, B 2x rohlík, máslo, Duko 21,- Neděle Dodavatel: ARAMARK, a.s. Praha C 2x chléb, máslo eidam 100g 29, A 2x rohlík, máslo, salám dietní 50g B 2x chléb, máslo, tavené plátky 4 ks 16,- 21, C 2x rohlík, mléčná rýže, jablko 29,- II. studená večeře je nadstandardní služba poskytovaná pacientům nemocnice za přímou úhradu. Pacient si ji může po dohodě s personálem odd. (s ohledem na dietní omezení, diabetes, ) objednat. V případě zájmu musí pacient provést objednávku II. studené večeře u personálu odd. vždy do hod. a vybrané jídlo mu bude dodáno současně s běžnou pacientskou večeří. Případné změny nebo zrušení již objednané II. studené večeře je nutné personálu odd. nahlásit také do hod., později nelze II. studenou večeři na den, na který byla objednána již zrušit. V Břeclavi dne Verze 17.0 Strana 13 (celkem 16) Platnost od

14 Příloha č. 05 C E N Í K PRO DRŽITELE RODINNÝCH PASŮ Pol. Služba Částka v Kč/jed včetně DPH Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie A 363,- Sazba slevy v % Částka v Kč po slevě , Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie A - Gynekologie Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie B 318,- 267, , , Doprovod dítěte nad 6 let 106,- + úhrada odebrané stravy Vyšetření ultrazvukem 1,-/bod dle platného sazebníku Vyšetření ultrazvukem 1,-/bod dle platného sazebníku Končetinová vířivá koupel 58,-/ 15 minut Cena stravy dle ceníku dodavatele stravy (Příloha č. 1 INST/EN-03) Samoplátce, UZV na vlastní žádost bez indikace lékařem Samoplátce, UZV na vlastní žádost bez indikace lékařem CENÍK PRO DRŽITELE RODINNÝCH PASŮ 10 95,- 10 0,90/ bod dle platného sazebníku 10 0,90/ bod dle platného sazebníku 10 52,-/15 minut Elektrokoagulace drobných kožních lézí: ks 116, , ks 171, , ks 232, , a více 288, ,- Exprese mílií: ks 116, , a více 232, ,- Verze 17.0 Strana 14 (celkem 16) Platnost od

15 Pol. Služba Částka v Kč/jed včetně DPH Kosmetická poradna: Sazba slevy v % vstupní vyšetření 288, , kontrolní vyšetření 171, , Chemický peeling 575,- /sezení ,- Částka v Kč po slevě CENÍK PRO DRŽITELE RODINNÝCH PASŮ Pol. Služba Částk v Kč/jed. Stravování doprovodu hospitalizovaného dítěte Sazba slevy v % Částka v Kč po slevě Snídaně 34,- Kč 10 31,- Kč Oběd 66,- Kč 10 59,- Kč Večeře 49,- Kč 10 44,- Kč Celkem 149,- Kč ,- Kč Náhradní strava I. (polévka + bramborová kaše) Náhradní strava II. (polévka + bramb. kaše + šunka) 13,50 Kč 25,- Kč 10 12,- Kč 10 22,- Kč Náhradní stra a - večeře 7,50 Kč 10 7,- Kč Menu výběr (polévka + výběr dle personálního jídelníčku) 77,- Kč Cena stravy se může lišit v závislosti na výši ceny dodavatele ,- Kč Dodavatel: ARAMARK, a. s. - Praha Strava běžná pacientská nedietní strava. Náhradní strava poskytuje s v den přijet k hospitalizaci. Menu výběr dle personálního jídelníčku. Strava j z oddělení objednávána prostřednictvím NIS jako pacientská strava. Již objednanou stravu nelze během dne, na který byla objednána zrušit. Případné změny odběru stravy ze strany doprovodu dětí na další kalendářní den, je nutno nahlásit personálu oddělení vždy do hod. v případě Menu výběr do hod. Verze 17.0 Strana 15 (celkem 16) Platnost od

16 C E N Í K Příloha č. 06 PRO DRŽITELE SENIOR PASU Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie A Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie A chirurgické oddělení Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie B Vyšetření ultrazvukem 1,-/bod dle platného sazebníku Celková perličková koupel 115,-/ 15 minut Končetinová vířivá koupel 58,-/ 15 minut Elektrokoagulace drobných kožních lézí: Sazba slevy v % Částka v Kč po slevě 363, ,- 277, ,- 267, ,- Samoplátce, UZV na vlastní žádost bez indikace lékařem Týká se úkonů prováděných mimo doporučení lékaře nebo aplikaci nad rámec zdravotního pojištění tj. více než 10 aplikací/3 měsíce. 10 0,90/ bod dle platného sazebníku ,- /15 minut 10 52,- /15 minut ks 116, , ks 171, , ks 232, , a více 288, ,- Exprese mílií: ks 116, , a více 232, ,- Kosmetická poradna: vstupní vyšetření 288, , kontrolní vyšetření 171, , Chemický peeling 575,-/sezení ,- Verze 17.0 Strana 16 (celkem 16) Platnost od

INST-EN-03 NEMOCNICE Břeclav, příspěvková organizace

INST-EN-03 NEMOCNICE Břeclav, příspěvková organizace S účinností od 1. 1. 2014 jsou v Nemocnici Břeclav, příspěvkové organizaci stanoveny na jednotlivých útvarech a odděleních dále uvedené ceny za poskytované služby a výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

Více

C E N Í K. 01.01 Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie A 360,-/den V případě souhlasu 2 pacientů se. 315,-/den

C E N Í K. 01.01 Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie A 360,-/den V případě souhlasu 2 pacientů se. 315,-/den S platností od 1. 1. 2012 jsou v Nemocnici Břeclav, příspěvkové organizaci stanoveny na jednotlivých útvarech a odděleních dále uvedené ceny za poskytované služby a výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

Více

INST-EN-03 NEMOCNICE Břeclav, příspěvková organizace

INST-EN-03 NEMOCNICE Břeclav, příspěvková organizace S účinností od 1. 10. 2015 jsou v Nemocnici Břeclav, příspěvkové organizaci stanoveny na jednotlivých útvarech a odděleních dále uvedené ceny za poskytované služby a výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení Ceník poskytovaných služeb, které nejsou zahrnuty v seznamu zdravotních výkonů a některých služeb ze seznamu zdravotních výkonů poskytovaných na žádost pacientů nebo jiných objednavatelů nad rámec úhrad

Více

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví O B L A S T N Í N E M O C N I C E J I Č Í N a.s. Bolzanova ul. čp. 512, 506 43 J i č í n, tel. 582111, fax. 523514 Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Více

CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost

CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost Pro FN Brno byla provedena kalkulace na výkony bez vazby na odbornost. Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu

Více

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví O B L A S T N Í N E M O C N I C E J I Č Í N a. s. Bolzanova ul. čp. 512, 506 43 J i č í n, tel. 582111, fax. 523514 Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Více

5/4 VZOR Specifické zdravotní v kony (maximální ceny a urãené podmínky)

5/4 VZOR Specifické zdravotní v kony (maximální ceny a urãené podmínky) vzor A, str. 1 VZOR Specifické zdravotní v kony (maximální ceny a urãené podmínky) I. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH 1),2),3),4),5),6),7),8),9),10),22), 23) VĚCÍ A. Oblast důchodového a nemocenského pojištění,

Více

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K úhrad za vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní, nezdravotní výkony v osobním zájmu fyzických nebo právnických

Více

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K úhrad za vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní, nezdravotní výkony v osobním zájmu fyzických nebo právnických

Více

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB Nemocnice Boskovice s.r.o. Otakara Kubína 179, 680 21 Boskovice www.nembce.cz D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB platnost od 20.10.2014 I. Zdravotní služby mající za cíl ochranu lidského zdraví

Více

CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘÍMOU ÚHRADU (ceník aktualizovaný 1. 8. 2012)

CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘÍMOU ÚHRADU (ceník aktualizovaný 1. 8. 2012) CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘÍMOU ÚHRADU (ceník aktualizovaný 1. 8. 2012) ODDĚLENÍ PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE Ceník estetických, kosmetických výkonů a laserových operací

Více

I. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY mající za cíl ochranu lidského zdraví

I. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY mající za cíl ochranu lidského zdraví strana 1/8 Zpracoval: Ing. Štěpánka Hemzáčková datum 29.5.2015 Účinnost od: 1.6.2015 Schválil: Dan Navrátil, MSc, MBA datum 29.5.2015 Vytiskl: CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB I. Zdravotní služby mající

Více

CENÍK. NEMOCNICE Tábor, a.s. Platnost od 15.06.2015. I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění

CENÍK. NEMOCNICE Tábor, a.s. Platnost od 15.06.2015. I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění CENÍK I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění Gynekologické oddělení bez Interrupce do 8. týdne těhotenství 3 000,00 2 608,70 391,30 15 Interrupce po 8. týdnu těhotenství

Více

1. Účel. 2. Platnost dokumentu. 3. Použité zkratky a pojmy. 4. Odpovědnosti a pravomoci. 5. Vlastní popis předmětu. 3.1 Zkratky. 3.

1. Účel. 2. Platnost dokumentu. 3. Použité zkratky a pojmy. 4. Odpovědnosti a pravomoci. 5. Vlastní popis předmětu. 3.1 Zkratky. 3. Žitenická2084,41201Litoměřice Identifikacedokumentu:III_D_SM_OZP/02 Platíod:1.ledna2016 Číslojednací: Rušíse:verze13platnáod1.3.2015 Mgr.LenkaKalábová Vypracoval: Přezkoumal: Ing.VladimírKestřánek,MBA

Více

Cenový předpis MZ ČR 2/2013/DZP

Cenový předpis MZ ČR 2/2013/DZP 17. ročník 2/2013 Příloha 2 Cenový předpis MZ ČR 2/2013/DZP ze dne 9. ledna 2013. o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři

Více

1. Účel. 2. Platnost dokumentu. 3. Použité zkratky a pojmy. 4. Odpovědnosti a pravomoci. 5. Vlastní popis předmětu. 3.1 Zkratky. 3.

1. Účel. 2. Platnost dokumentu. 3. Použité zkratky a pojmy. 4. Odpovědnosti a pravomoci. 5. Vlastní popis předmětu. 3.1 Zkratky. 3. Žitenická2084,41201Litoměřice Identifikacedokumentu:III_D_SM_OZP/02 Platíod:1.března2015 Číslojednací: Rušíse:verze12platnáod1.10.2014 Mgr.LenkaKalábová Vypracoval: Přezkoumal: Ing.VladimírKestřánek,MBA

Více

CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘÍMOU ÚHRADU (ceník aktualizovaný 1. 2. 2013)

CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘÍMOU ÚHRADU (ceník aktualizovaný 1. 2. 2013) CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘÍMOU ÚHRADU (ceník aktualizovaný 1. 2. 2013) ODDĚLENÍ PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE Ceník estetických, kosmetických výkonů a laserových operací

Více

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU*

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* Název výkonu ( Kč) Hodnota bodu pro fakturaci klienty vyžádané péče, pokud se jedná o výkony, pro které není stanovena jiná cena a zdravotní pojišťovny

Více

Komplexní vyšetření lékařem 0% 15% 720,00 Kč Cílené vyšetření lékařem 0% 15% 485,00 Kč Kontrolní vyšetření lékařem 0% 15% 240,00 Kč

Komplexní vyšetření lékařem 0% 15% 720,00 Kč Cílené vyšetření lékařem 0% 15% 485,00 Kč Kontrolní vyšetření lékařem 0% 15% 240,00 Kč Rozhodnutí, které služby jsou léčením, je na lékaři. Psychiatrická léčebna Šternberk Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk Ceník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a nezdravotních služeb

Více

CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB

CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. Lužická nemocnice, odštěpný závod Lužická poliklinika, odštěpný závod Jiráskova 1378/4 408 01 Rumburk CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB NEHRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Více

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ Věstník MZ ČR CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ 1. podmínky cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, způsoby cenové

Více

CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB

CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. Lužická nemocnice, odštěpný závod Lužická poliklinika, odštěpný závod Jiráskova 1378/4 408 01 Rumburk CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB NEHRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Více

Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní

Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní Označení služby a ostatní výkony Česko samoplátci cizinci samoplátci akutní výkony Doprovod pacienta Strava

Více

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění (Smluvní ceny platné od 1. 1. 2013)

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění (Smluvní ceny platné od 1. 1. 2013) Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění (Smluvní ceny platné od 1. 1. 2013) Zdravotní výkony Píchnutí uší náušnice l ucho 175,- Kč vč.15% DPH 2 uši 235,- Kč vč.15% DPH Audio vyšetření na ORL

Více

Seznam nehrazených výkonů - Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Seznam nehrazených výkonů - Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Seznam nehrazených výkonů - Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Cena v Kč Oddělení Název výkonu MJ vč. DPH Nutriční poradna - 1 návštěva sezení 250,00 Nutriční poradna Nutriční poradna - kontrolní

Více

CENÍK POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

CENÍK POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB CENÍK POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB Schválil: MUDr. Václav Volejník CSc. * při léčbě rooming platí pouze doprovod, děti do 18let nadstandard neplatí, ** terasa od 1.5. do 30.9. + 6,- Kč Pozn.: nadstandard

Více

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU*

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* Název výkonu ( Kč) Hodnota bodu pro fakturaci klienty vyžádané péče, pokud se jedná o výkony, pro které není stanovena jiná nebo smluvní cena a zdravotní

Více

příspěvková organizace Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1, IČ: 00879444

příspěvková organizace Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1, IČ: 00879444 Nemocnice Na Františku, příspěvková organizace Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1, IČ: 00879444 Ceník výkonů a služeb nehrazených ZP Platnost ceníku od: 1.listopadu 2012 Druh výkonu/služby oddělení Cena

Více

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU*

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* Název výkonu Hodnota bodu pro fakturaci klienty vyžádané péče, pokud se jedná o výkony, pro které není stanovena jiná cena, a zdravotní pojišťovny

Více

P Ř Í K A Z PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Číslo: PPP 02/15

P Ř Í K A Z PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Číslo: PPP 02/15 Strana 1/13 P Ř Í K A Z PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Číslo: PPP 02/15 CENÍK VÝKONŮ Vypracoval Schválil Funkce Místopředseda představenstva Předseda představenstva Jméno Ing. Irena Orságová MUDr. Marián Olejník,

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace Nemocnice Na Františku, příspěvková organizace Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1, IČ: 00879444 Ceník výkonů a služeb nehrazených ZP a způsob jejich úhrady PPl llaat tnnoosst t cceenní ííkkuu oodd 2255...

Více

den 0% 15% 320,00 Kč ubytování rodinného příslušníka (na dvoulůžkovém pokoji), platnost od 1.6.2014

den 0% 15% 320,00 Kč ubytování rodinného příslušníka (na dvoulůžkovém pokoji), platnost od 1.6.2014 Nemocnice s poliklinikou v Semilech Ceník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a nezdravotnických služeb k 1.1.2016 - Příloha č. 4 ke SM 10 - Úhrady za služby, verze 07 Není-li dále

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015 BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015 ČTYŘDENNÍ REHABILITAČNÍ POBYT

Více

Ceník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a nezdravotnických služeb

Ceník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a nezdravotnických služeb Ceník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a nezdravotnických služeb - pro zdravotní výkony provedené na vlastní žádost pacienta je stanovena maximální cena 1,12 Kč/1 bod 1. Výkony bez

Více

1. Nadstandardní ubytování + stravování. 2. Krátkodobá péče o seniory (respitní) 3. Interní oddělení. 4. Chirurgické oddělení

1. Nadstandardní ubytování + stravování. 2. Krátkodobá péče o seniory (respitní) 3. Interní oddělení. 4. Chirurgické oddělení Nemocnice s poliklinikou v Semilech Ceník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a nezdravotnických služeb k 7.9.2015 - Příloha č. 4 ke SM 10 - Úhrady za služby, verze 06 Není-li dále

Více

Odborná lékařská nebo středně zdravotnická konzultace nebo konzultace o zdravotním stavu pacienta. Stránka 1 z 5

Odborná lékařská nebo středně zdravotnická konzultace nebo konzultace o zdravotním stavu pacienta. Stránka 1 z 5 Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění (smluvní ceny platné od 1.7.2015) Zdravotní výkony Píchnutí uší náušnice l ucho 175,- Kč vč.15% DPH 2 uši 235,- Kč vč.15% DPH Audio vyšetření na ORL Audio

Více

CENÍK POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

CENÍK POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB CENÍK POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB Schválil: MUDr. Václav Volejník CSc. Platnost od: 1. 11.2012 Strana 1 z 7 Ověřil: MUDr. Klapalová Alena Platnost: od 1. 11. 2012 procedura Upřesnění služby Cena v

Více

1.8.2014. Výkony ambulance. Ostatní služby. Nepojištění pacienti (Kč za bod výkonu)

1.8.2014. Výkony ambulance. Ostatní služby. Nepojištění pacienti (Kč za bod výkonu) Provozovna Odbornost gynekologie a porodnictví Aplikace I.M. hormonálního přípravku nehrazená zdrav.poj. Cytologické vyšetření + odběr - samoplátce Fotodokumentace z UZ vyšetření na žádost pacientky Gynekologické

Více

1.8.2014. Cílené vyšetření dermatologem Kontrolní vyšetření dermatologem

1.8.2014. Cílené vyšetření dermatologem Kontrolní vyšetření dermatologem Odbornost dermatovenerologie Cílené vyšetření dermatologem Komplexní vyšetření dermatologem Kontrolní vyšetření dermatologem Kryalizace kožní léze tekutým dusíkem 1 sezení - 1 útvar Ošetření a převaz bércového

Více

TP Ceník - Nemocnice Teplice, o.z.

TP Ceník - Nemocnice Teplice, o.z. TP Ceník - Nemocnice Teplice, o.z. výrobku, výkonu, služby 55 103 CHIR 503 001 Odstranění kožní léze - za každých i započatých 15 min. 15 min 0,00 307,02 42,98 350,00 1.5.2012 14 55 108 INT 508 001 Stanovení

Více

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč CENÍK č. 116/2010-09.5 Vyšetření před umělým přerušením těhotenství Pro Gynekologicko-porodnickou kliniku byla provedena kalkulace výkonů za úhradu. Toto vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Hodnota

Více

Ceník služeb Nemocnice Sokolov

Ceník služeb Nemocnice Sokolov Stránka 1 z 7 PII 11 05 Ceník služeb Obsah: Ceník služeb Nemocnice Sokolov 1. Ceník zdravotnických služeb.. 2 1.1. ORL výkony.. 2 1.2. Oční výkony... 2 1.3. GYN POR výkony 2 1.4. OKBH výkony... 3 1.5.

Více

DC Ceník - Nemocnice Děčín, o.z.

DC Ceník - Nemocnice Děčín, o.z. DC Ceník - Nemocnice Děčín, o.z. výrobku, výkonu, služby 65 103 CHIR 603 001 Sklerotizace žilních spojek a reziduí výkon 0,00 438,60 61,40 500,00 1.5.2012 14 65 103 CHIR 603 002 Sklerotizace žilních spojek

Více

Ceník placených úkonů a služeb a zdravotních prostředků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Ceník placených úkonů a služeb a zdravotních prostředků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění číslo úkonu placený úkon posl.aktualizace ke dni: 1.2.2016 a 1.3.2016 cena včetně DPH (Kč) sazba DPH (%) 002 zapůjčení zdrav. dokumentace na vyžádání: (jen opis nebo fotokopie) 100,00 21 003 RTG snímky

Více

Ceník placených úkonů a služeb a zdravotních prostředků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Ceník placených úkonů a služeb a zdravotních prostředků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění číslo úkonu placený úkon posl.aktualizace ke dni: 1.7.2016 cena včetně DPH (Kč) sazba DPH (%) 002 zapůjčení zdrav. dokumentace na vyžádání: (jen opis nebo fotokopie) 100,00 21 003 RTG snímky (netýká se

Více

Ceník placených úkonů a služeb a zdravotních prostředků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Ceník placených úkonů a služeb a zdravotních prostředků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění číslo úkonu placený úkon posl.aktualizace ke dni: 01.03.2016 002 zapůjčení zdrav. dokumentace na vyžádání: (jen opis nebo fotokopie) 100,00 21 003 RTG snímky (netýká se pacientů) 100,00 21 lékařská zpráva,

Více

1.8.2014. Výkony ambulance. Ostatní služby. Nepojištění pacienti (Kč za bod výkonu)

1.8.2014. Výkony ambulance. Ostatní služby. Nepojištění pacienti (Kč za bod výkonu) Provozovna Odbornost gynekologie a porodnictví Aplikace I.M. hormonálního přípravku nehrazená zdrav.poj. Fotodokumentace z UZ vyšetření na žádost pacientky Gynekologické vyšetření - na žádost pacientky

Více

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace CENÍK - tabulková část 001, Nemocnice Jihlava Oddělení Položka Cena v Kč včetně DPH Edukační centrum Nutriční poradna první návštěva (hod.) 300 Kč Edukační centrum Nutriční poradna každá další návštěva

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

Gynekologicko-porodnické oddělení

Gynekologicko-porodnické oddělení 1. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Typ výkonu vyšetření Chirurgické oddělení Přiložení sádrové fixace Celacast (dle ceny materiálu) nehrazeno ze ZP Aplikace Barronovy ligatury (cena 1 gumičky vč. fotodokumentace) Gynekologicko-porodnické

Více

Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 16

Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 16 Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 16 CENÍK ZDRAVOTNÍCH I NEZDRAVOTNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V NEMOCNICI HRANICE A.S. NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Ceny za zdravotní

Více

Ceník služeb Nemocnice Ostrov

Ceník služeb Nemocnice Ostrov PIV 10 14 Ceník služeb Obsah: Ceník služeb Nemocnice Ostrov Stránka 1 z 8 1. Ceník zdravotnických služeb... 2 1.1. Plastové fixace... 2 1.2. RHB výkony... 2 1.3. Gastroenterologické výkony... 3 1.4. Vyšetření

Více

Seznam cen vyžádaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Seznam cen vyžádaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění Seznam cen vyžádaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění 1. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Typ výkonu vyšetření Chirurgické oddělení Přiložení sádrové fixace Celacast (dle ceny materiálu)

Více

Ceník služeb Nemocnice Sokolov

Ceník služeb Nemocnice Sokolov Stránka 1 z 6 PII 11 07 Ceník služeb Obsah: Ceník služeb Nemocnice Sokolov 1. Ceník zdravotnických služeb.. 2 1.1. ORL výkony.. 2 1.2. Oční výkony... 2 1.3. GYN POR výkony 2 1.4. OKBH výkony... 3 1.5.

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD základní služby a fakultativní činnosti

SAZEBNÍK ÚHRAD základní služby a fakultativní činnosti SAZEBNÍK ÚHRAD základní služby a fakultativní činnosti (platný od 1. 6. 2008; aktualizace k 1. 9. 2008; 1. 1. 2009; 1. 7. 2009; 1. 8. 2009; 1.11.2009;1.1.2011;1. 4. 2011; 1.1.2012;1.2.2012; 1.4.2012 )

Více

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB NEMOCNICE MĚLNÍK (výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou) s účinností od 1.9.2014

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB NEMOCNICE MĚLNÍK (výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou) s účinností od 1.9.2014 CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB NEMOCNICE MĚLNÍK (výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou) s účinností od 1.9.2014 Název služby Dokumentace a výkony vyžádané právnickou, fyzickou osobou Lékařská prohlídka klienta

Více

Ceník služeb pro klienty DL VESNA platný od 1.1.2016

Ceník služeb pro klienty DL VESNA platný od 1.1.2016 Ceník služeb pro klienty DL VESNA platný od 1.1.2016 1. Vybavení pokoje Televize na pokoji Lednice na pokoji 20 Kč/den 20 Kč/den Při léčbě rooming-in platí poplatky pouze doprovod. Tyto poplatky nejsou

Více

NÁVRH NA LÁZEÒSKOU PÉÈI - díl 6 pouèení pacienta JAK S VZP ČR DO LÁZNÍ 1. Lázeňskou péči jako nezbytnou součást léčebného procesu doporučuje pojištěnci ošetřující lékař přímo na návrhu v části lékařská

Více

Seznam výkonů hrazených pacientem

Seznam výkonů hrazených pacientem Seznam výkonů hrazených pacientem dle vnitropodnikového ceníku Oddělení Název výkonu MJ Cena v Kč vč. DPH 00531, 00532 Pobyt doprovodu pacientů, který nehradí ZP - bez stravování den 200,00 00531, 00532

Více

Imunologický test okultního krvácení do stolice itoks (ifobt) na vlastní žádost 120

Imunologický test okultního krvácení do stolice itoks (ifobt) na vlastní žádost 120 Ceník zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a ostatních služeb MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. 1. Ceník administrativních úkonů Potvrzení o hospitalizaci 50 Potvrzení lékaře o zdravotním

Více

Název IČO MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 9 0 2 1 4 8 6 IČZ smluvního ZZ 3 2 3 7 4 2 7 4 Číslo smlouvy 7 C 3 2 A 1 2 5 Název IČO MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

WWW.PLASTICKACHIRURGIE.COM

WWW.PLASTICKACHIRURGIE.COM WWW.PLASTICKACHIRURGIE.COM POZICE VYBRANÝCH KLÍČOVÝCH SLOV 12. 01. 2011 PŘEHLED POZIC VYBRANÝCH KLÍČOVÝCH SLOV Tento dokument obsahuje přehled pozic vybraných klíčových slov za domluvenou periodu. Sledovány

Více

CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP

CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP čá 8/2014 Věst. MZd CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. prosince 2014, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných

Více

Ceník služeb Nemocnice Sokolov

Ceník služeb Nemocnice Sokolov Stránka 1 z 7 PII 11 09 Ceník služeb Obsah: Ceník služeb Nemocnice Sokolov 1. Ceník zdravotnických služeb.. 2 1.1. ORL výkony.. 2 1.2. Oční výkony... 2 1.3. GYN POR výkony 2 1.4. OKBH výkony... 3 1.5.

Více

Ceník placených služeb

Ceník placených služeb Ceník placených služeb Rokycanská nemocnice, a.s. (Ceník lékařských výkonů a služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 15 odst. 9) Obecná ustanovení: Jedná se o péči, která je

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

Více

sekce A Ceník FNKV pro oblast léčebné a preventivní péče DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA KOSMETICKÉ VÝKONY

sekce A Ceník FNKV pro oblast léčebné a preventivní péče DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA KOSMETICKÉ VÝKONY Dermabraze tetováží 929009 929010 Dermabraze tetováží v místním znecitlivění - do 10cm 2 1 150,00 Dermabraze tetováží v místním znecitlivění - za každý 1cm 2 navíc nad 10cm 2 120,00 Odstranění drobných

Více

CENOVÝ PŘEDPIS MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 1/2011/DZP ZE DNE 21. PROSINCE 2010,

CENOVÝ PŘEDPIS MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 1/2011/DZP ZE DNE 21. PROSINCE 2010, 20 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 1 CENOVÝ PŘEDPIS MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 1/2011/DZP ZE DNE 21. PROSINCE 2010, O REGULACI CEN ZDRAVOTNÍ PÉČE, STANOVENÍ MAXIMÁLNÍCH CEN ZDRAVOTNÍ PÉČE ZUBNÍCH LÉKAŘŮ HRAZENÉ Z

Více

1.8.2014. Aplikace laseru - 1 sezení

1.8.2014. Aplikace laseru - 1 sezení Odbornost dermatovenerologie Aplikace laseru - 1 sezení 20,00 Kč 1 2 Odbornost gynekologie a porodnictví Fotodokumentace z UZ vyšetření na žádost pacientky gynekologická cytologie metodou Liquid based

Více

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os).

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os). SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Odlehčovací služba CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba

Více

PACKAGE 2010. Wellness & Spa Hotel Ambiente****, Karlovy Vary

PACKAGE 2010. Wellness & Spa Hotel Ambiente****, Karlovy Vary PACKAGE 2010 Wellness & Spa Hotel Ambiente****, Karlovy Vary BEAUTY JEDNODENNÍ BALÍČKY bez ubytování 1. Den pro sebe (1 den) welcome drink 1x oběd formou bufetu 1x bylinná koupel s přísadou 1x masáž šíje

Více

Ceník FNKV. pro oblast léčebné a preventivní péče KLINIKA PRACOVNÍHO A CESTOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ. Výkony prováděné ambulantně. Kód Název Klient hradí

Ceník FNKV. pro oblast léčebné a preventivní péče KLINIKA PRACOVNÍHO A CESTOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ. Výkony prováděné ambulantně. Kód Název Klient hradí Výkony vakcinace 392296 391773 394989 356573 356574 357521 376063 368971 364782 393001 393074 386403 3107496 3149080 3120112 3083443 393075 393076 393078 3100085 393077 385172 394994 356575 310277 Avaxim

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Žádost o poskytnutí pobytové služby

Žádost o poskytnutí pobytové služby Seniorcentrum-Domov pro seniory OASA Petřvald Provozovatel: Seniorcentrum OASA s.r.o., Petřvald 68 e-mail: m.borkova@seznam.cz, otisk podacího razítka žádost domovu podána dne: Žádost o poskytnutí pobytové

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu:

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu: Žít naplno s cukrovkou Léčebný pobyt zahrnuje: plná penze vstupní lékařské vyšetření a závěrečná konzultace nutná laboratorní vyšetření konzultační hodiny s odborným lékařem, diabetologickou edukační sestrou

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Komplexní zdravotní péče

Komplexní zdravotní péče Komplexní zdravotní péče MED POINT s.r.o. Stroupežnického 522/18 150 00 Praha 5 telefon: 277 779 747 mobil: 776 649 949 MED POINT s.r.o. - Stroupežnického 522/18-150 00 Praha 5 - tel: 277 779 747 776 649

Více

Název IČO MUDr.Zdeňka Hanzlíková. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO MUDr.Zdeňka Hanzlíková. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 8 6 5 9 5 3 2 6 IČZ smluvního ZZ 0 9 4 2 5 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 9 A 4 2 5 Název IČO MUDr.Zdeňka Hanzlíková PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

sekce A Příloha č. 11 Ceník FNKV

sekce A Příloha č. 11 Ceník FNKV Výkony vakcinace 392296 391773 394989 356573 356574 376063 368971 364782 393001 393074 386403 3107496 3083443 393075 393076 393078 3100085 393077 385172 394994 356575 Avaxim včetně aplikace 1 Engerix včetně

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Název IČO Sdružené zdravotnické zařízení Krnov. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Sdružené zdravotnické zařízení Krnov. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 4 6 4 1 IČZ smluvního ZZ 8 5 6 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 8 5 N 0 0 2 Název IČO Sdružené zdravotnické zařízení Krnov PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

CENÍK UBYTOVÁNÍ, VÝKONŮ, ZBOŽÍ A SLUŽEB

CENÍK UBYTOVÁNÍ, VÝKONŮ, ZBOŽÍ A SLUŽEB CENÍK UBYTOVÁNÍ, VÝKONŮ, ZBOŽÍ A SLUŽEB v Městské nemocnici Neratovice ALMEDA, a.s. Městská nemocnice Neratovice Alšova 462 277 11 NERATOVICE 2 INTERNÍ LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ UBYTOVÁNÍ ubytování na 1. - 3. lůžku

Více

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku Smolkov IČO 71196978, Tel/fax 553 773 233, E-mail : ddsmolkov@hajveslezsku.cz S M Ě R N I C E Věc: CENÍK SLUŽEB Registrační

Více

s účinností od 2. 9. 2013

s účinností od 2. 9. 2013 CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB ŠUMPERSKÉ NEMOCNICE a.s. s účinností od 2. 9. 2013 Název služby CENA v Kč vč. DPH Hodnota bodu za výkony nehrazené ze zdravotního pojištění Cizí státní příslušníci z členských zemí

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 2 0 IČZ smluvního ZZ 0 8 4 2 8 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 8 G 4 2 8 Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

1.8.2014. Výkony ambulance. Ostatní služby. Nepojištění pacienti (Kč za bod výkonu)

1.8.2014. Výkony ambulance. Ostatní služby. Nepojištění pacienti (Kč za bod výkonu) Provozovna Odbornost dermatovenerologie Kryalizace kožní léze tekutým dusíkem 1 sezení - 1 útvar Lokální fototerapie optimálním UV světlem 1 sezení Odstranění malých lézí kůže ( fibromy nebo seborhoické

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Pravidla pro provádění úhrad za poskytované služby - Odlehčovací služba

Pravidla pro provádění úhrad za poskytované služby - Odlehčovací služba Centrum Kociánka Kociánka 2 612 47 Brno Pravidla pro provádění úhrad za poskytované služby - Odlehčovací služba V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhl. 505/2006

Více

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Pracoviště: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chářovská 785/85, Krnov PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Více

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 2 0 IČZ smluvního ZZ 0 8 4 2 6 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 8 A 4 2 6 Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

1. Účel. 2. Platnost dokumentu. 3. Použité zkratky a pojmy. 4. Odpovědnosti a pravomoci. 5. Vlastní popis předmětu. 3.1 Zkratky. 3.

1. Účel. 2. Platnost dokumentu. 3. Použité zkratky a pojmy. 4. Odpovědnosti a pravomoci. 5. Vlastní popis předmětu. 3.1 Zkratky. 3. Žitenická2084,41201Litoměřice Identifikacedokumentu:III_D_SM_OZP/02 Platíod:1.června2016 Číslojednací: Rušíse:verze14platnáod1.1.2016 Mgr.LenkaKalábová Vypracoval: Přezkoumal: Ing.VladimírKestřánek,MBA

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více