INST-EN-03 NEMOCNICE Břeclav, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INST-EN-03 NEMOCNICE Břeclav, příspěvková organizace"

Transkript

1 S účinností od jsou v Nemocnici Břeclav, příspěvkové organizaci stanoveny na jednotlivých útvarech a odděleních dále uvedené ceny za poskytované služby a výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami a jiné. Od je dle 58 zákona č. 235/2004 Sb., zákon o DPH, osvobozena od DPH jen taková zdravotní služba, která je poskytovaná poskytovatelem zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví, a služba s ní úzce související. Ostatní zdravotní služby, nesplňující tuto podmínku, budou hrazeny včetně příslušného DPH. Pol. C E N Í K Ceny služeb poskytovaných jednotlivými odděleními Nemocnice Břeclav, příspěvkové organizace fyzickým a právnickým osobám, případně zaměstnancům. 01. Služba Částka v Kč/jed Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie A 363,- V případě souhlasu 2 pacientů se společným pobytem cena 181,50/osoba Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie A - GY- NEKOLOGIE Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie A - chirurgické oddělení 318,- 277,- V případě souhlasu 2 pacientů se společným pobytem cena 159,-/osoba V případě souhlasu 2 pacientů se společným pobytem cena 138,50/osoba Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie B 267,- V případě souhlasu 2 pacientů se společným pobytem cena 133,50/osoba Porod a pobyt na nadstandardním porodním pokoji 950,-/24 hod. Porodní oddělení Doprovod dítěte plně kojící matka Doprovod dítěte do 6 let Doprovod dítěte do 6 let - samostatný pokoj 212, Doprovod dítěte nad 6 let 106,- + úhrada odebrané stravy Samostatný pokoj - DĚT 212, Doprovod pacienta dospělé osoby 212,- + úhrada odebrané stravy TV; DVD; VHS; PC; notebook; tablet - zapůjčené 30, TV zapůjčená infekční oddělení 10,-/ den/osoba TV; DVD; VHS; PC; notebook; tablet - vlastní 15, Telefon 60,-/zapojení + hovorné Fax vlastní 60,-/ zapojení + poplatky Wi-Fi připojení (dle možnosti pokrytí areálu signálem) 50, Wi-Fi připojení 252,-/pobyt Lék.zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby (administrativní výkon) Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladě zdravotnické dokumentace (podrobný výpis z dokumentace) LZ o výsledku prohlídky osoby podezřelé ze spáchání násilného trestného činu (cílené vyšetření lékařem+ administrativní úkon) Cena stravy dle ceníku dodavatele stravy (Příloha č. 1 INST/EN-03) Cena stravy dle ceníku dodavatele stravy (Příloha č. 1 INST/EN-03) Hovorné dle podkladů z TÚ Poplatky dle podkladů z TÚ Aktivační kód po dobu pobytu. 94,38/ks Věstník MZ ČR 8/ ,25/ks Věstník MZ ČR 8/ ,45/ks Věstník MZ ČR 8/2014 Verze 17.0 Strana 1 (celkem 16) Platnost od

2 Pol. Služba Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu (cílené vyšetření lékařem) Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve (cílené vyšetření lékařem+odběr krve ze žíly u dospělého) Klinické vyšetření osoby při podezření z požití či podání návykových, psychotropních a jiných látek než alkohol (cílené vyšetření lékařem) Odběr žilní krve osoby při podezření z požití nebo podání návykové, psychotropní či jiné látky (odběr krve ze žíly u dospělého) Prohlídka osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením LZ (cílené vyšetření lékařem) Prohlídka těhotné ženy před jejím umístěním v policejní cele s vystavením LZ (cílené vyšetření gynekologem) Vystavení LZ o možnosti dalšího pobytu osoby nebo těhotné ženy v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním (administrativní úkon) Vyšetření osoby cizince před vrácením nebo policejním průvozem s vystavením LZ (cílené vyšetření lékařem) Vyšetření dítěte cizince před vrácením nebo policejním průvozem s vystavením LZ (cílené vyšetření lékařem) Vyšetření osoby cizince vráceného orgány cizího státu orgánům ČR s vystavením LZ (cílené vyšetření lékařem) Vyšetření dítěte cizince vráceného orgány cizího státu orgánům ČR s vystavením LZ (cílené vyšetření lékařem) Částka v Kč/jed. 217,35/ks Věstník MZ ČR 8/ ,50ks Věstník MZ ČR 8/ ,65/ks Věstník MZ ČR 8/ ,- odběr 217,35 osoba 302,45 osoba Věstník MZ ČR 8/2014 Věstník MZ ČR 8/2014 Věstník MZ ČR 8/ ,38/ks Věstník MZ ČR 8/ ,35 osoba 356,50 osoba 217,35 osoba 356,50 osoba Věstník MZ ČR 8/2014 Věstník MZ ČR 8/2014 Věstník MZ ČR 8/2014 Věstník MZ ČR 8/ Vypsání pojistné události lékařem 120,-/ks Na vyžádání Lékařská zpráva, nález (administrativní úkon) 86,-/ks Na vyžádání Vyhotovení opisu, výpisu ze ZD lékařem v rozsahu do A4 86,-/ks Na vyžádání dle zák. č. 372/2011 Sb. + příp. poštovné Závěrečná lékařská zpráva 247,-/ks Na vyžádání Vyhotovení opisu, výpisu ze ZD lékařem v rozsahu nad A Vyhotovení kopie obrazového záznamu/nálezu ze ZD na CD nosič Vyjádření lékaře na tiskopise E 213 (komplexní vyšetření lékařem + 4x administrativní úkon) Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu občana zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace vyplnění dodatečné stránky č. 1, 2, 4, 5 nebo 3 formuláře 213, je-li požadováno (podrobný výpis z dokumentace) Vyjádření lékaře - na tiskopise E k formuláři E 107, E 112(S2), E 115, E 123 (DA1) a E 202, pokud není požadováno vyšetření pacienta (podrobný výpis z dokumentace,) Vyjádření (potvrzení) o zdravotním stavu osoby dožádané státním zastupitelstvím nebo soudem (administrativní úkon) 247,-/ks Na vyžádání dle zák. č. 372/2011 Sb + příp. poštovné 130,-/ks Na vyžádání dle zák. č. 372/2011 Sb + příp. poštovné 1201,75 /ks Věstník MZ ČR 8/2014 EXT/KUJMK ,25/ks Věstník MZ ČR 8/2014 EXT/KUJMK ,25/ks Věstník MZ ČR 8/2014 EXT/KUJMK-02 94,38 /ks Věstník MZ ČR 8/ Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace (podrobný výpis z dokumentace) 275,25 /ks Věstník MZ ČR 8/2014 Verze 17.0 Strana 2 (celkem 16) Platnost od

3 Pol. Služba LZ o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem zpracovaná na základě ZD obsahující celkové zhodnocení zdravotního stavu (podrobný výpis z dokumentace+posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika profesionálního poškození nebo posouzení změny formy ochranného léčení a schopnosti dodržovat léčebný režim) Vyšetření tělní dutiny za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu (cílené vyšetření všeobecným chirurgem + administrativní úkon) Vyšetření osoby z důvodu kontroly pod sádrovou fixací za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu (RTG kostí a kloubů končetin + administrativní úkon) Vyšetření osob za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu pod protézou končetiny (cílené vyšetření všeobecným chirurgem + administrativní úkon) RTG vyšetření žaludku se zaměřením na požití cizích předmětů (RTG žaludku a duodena + administrativní úkon) RTG vyšetření tlustého střeva při podezření na přítomnost cizích předmětů (RTG vyšetření tlustého střeva + administrativní výkon) Klinické vyšetření osoby před RTG vyšetřením žaludku a RTG vyšetřením tlustého střeva při podezření na přítomnost cizích předmětů (cílené vyšetření všeobecným chirurgem + administrativní úkon) Částka v Kč/jed Veškeré výkony pro samoplátce 1,12 / bod dle aktuálního sazebníku 547,40 /ks Věstník MZ ČR 8/ ,30 /ks Věstník MZ ČR 8/ ,30 /ks Věstník MZ ČR 8/ ,30/ks Věstník MZ ČR 8/ ,75 /ks Věstník MZ ČR 8/ ,75/ks Věstník MZ ČR 8/ ,30 /ks Věstník MZ ČR 8/2014 Dle aktuálního sazebníku, dle případu Vstupní prohlídka před nástupem do zaměstnání 1,12-/bod Dle aktuálního sazebníku Preventivní prohlídka pro organizace 1,12-/bod Dle aktuálního sazebníku Regulační poplatky Dle platné legislativy Sazba DPH dle daného výkonu Parkování v areálu 100,- Den příjmu a den ukončení hospitalizace = 1 den Parkování na parkovišti před budovou S 5,- Kč/hod. První 3 hod Parkování na parkovišti před budovou S 10,- Kč/hod. 4. a každá další započatá hod Nesprávné parkování smluvní poplatek za instalaci a demontáž botičky Vjezd do areálu a parkování (záloha) nad 30 min. 50,- Kč /nad 30 min Potvrzení * (formulář PŘ Pr-02) 300,- Kč/ks + doplacení parkovného od doby zjištění nesprávného parkování do doby odstranění botičky (netýká se zaměstnanců nemocnice). Při vjezdu vozidla do areálu výběr zálohy bezpečnostním pracovníkem; v případě výjezdu z areálu do 30 min. vrácení zálohy; v případě pobytu vozidla v areálu nad 30 min. se záloha nevrací. 85,- Kč/ks Potvrzení o ošetření, hospitalizaci,..na vlastní žádost žadatele 02. ORL ODDĚLENÍ Modelace a přitažení odstálého boltce (jedna strana) 1,-/bod Dle aktuálního sazebníku Modelace a přitažení odstálého boltce (dvě strany) 1,-/bod Dle aktuálního sazebníku Verze 17.0 Strana 3 (celkem 16) Platnost od

4 03. DĚTSKÉ ODDĚLENÍ Vydání potvrzení na vlastní žádost 120,- Vystaveno lékařem 04. GYNEKOLOGICKO-PORODNÍ ODDĚLENÍ Včetně DPH Předporodní kurz 185,-/os Doklad na těhotnou ženu možnost čerpání příspěvku od ZP ověřit. Možnost účasti další osoby cena 370,-/2 osoby Jiná blízká osoba u porodu 700,- Otec u porodu zdarma Dula u porodu 1500, Potvrzení (administrativní úkon) Přerušení těhotenství (ITP): Pokud není s cílem ochrany zdraví AMB provedení s anestézií 3 030, AMB proved. Bez anestézie 1 520, hospitalizace při placené ITP 350,- Pacientka, která nemá zdravotní pojištění: cílené vyšetření gynekolog. 200, ultrazvuk 300, foto UZV 50,- 85,- Vystavení potvrzení na žádost pacientky Postkoitální servis 575,- V době ÚPS + regulační poplatek Vyhotovení žádosti o přerušení těhotenství 555, Cvičení pro těhotné 60,- /lekce Cvičení pro těhotné lekce zdarma 302,-/6 lekcí Cvičení pro těhotné předplatné celého kursu 1512, Sterilizace ,- Na vlastní žádost Resekce malého stydkého pysku s plastickou úpravou -jednostranná Resekce malého stydkého pysku s plastickou úpravou - oboustranná 6 605,-/výkon 8 573,- /výkon Umělé přerušení těhotenství tableta 3 600,- /výkon 05. PLICNÍ ODDĚLENÍ Vstupní prohlídka organizace 2,-/bod Dle aktuálního sazebníku Bodypletysmografie organizace 2,-/bod Dle aktuálního sazebníku Bodypletysmografie klient samoplátce 2,-/bod Dle aktuálního sazebníku Samostatný pobyt na standardním pokoji na žádost pacienta 232,- Pouze v případě, že je volná kapacita na odd. Verze 17.0 Strana 4 (celkem 16) Platnost od

5 06. CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Vyšetření bariatrickým chirurgem a konzultace 500,- / výkon Adjustace gastrické bandáže 500,- / výkon Intragastrický balon ,-/ výkon Měření tělesného tuku Body Star systém 200,-/výkon 07. AMBULANCE PLASTICKÉ CHIRURGIE Základní lékařské vyšetření specialistou a pohovor s klientem Základní lékařské vyšetření specialistou při provedení excize ložiska Excize ložiska v lokální anestézii: 700,- 500, obličej jedno 700, každé další 500, víčko oční 700, každé další 500, ostatní jedno na těle 500, každé další 500, Korekce jizev v místní anestézii (dle rozsahu) 800,- až 6 000,- Dle rozsahu Odstranění vrásek očních víček včetně event. tukových proplasů: horní víčka 7 900, dolní víčka 8 900,- Ušní boltec (operace odstátých ušních boltců) v místní anestézii: jeden boltec 4 000, oba boltce 8 000,- Operace převislého břicha v celkové anestézii: s redukcí tuku a kůže břicha , s redukcí tuku a kůže břicha vč. plastiky břišních svalů Operace prsou v celkové anestézii z důvodu: , modelace (mastopexe) , zmenšení (redukce) ,- Liposukce (odsávání tuku tvarování postavy): břicho horní 5 000, břicho dolní 8 000, břicho celé , boky 8 000, hýždě 8 000, stehna vnitřní 7 000, stehna zevní 8 500, stehna celá , kolena 4 500,- Verze 17.0 Strana 5 (celkem 16) Platnost od

6 Pol. Služba Částka v Kč/jed. Redukce kůže při liposukci 4 000, Korekce červeně rtu 9 800, Redukce paží , Redukce stehen , Redukce hýždí , Botox 4 000, Restylan, Hylaform 8 000,- Další event. náklady spojené s operací: předoperační vyšetření klienta do 40 let věku 1 300, předoperační vyšetření klienta nad 40 let věku 1 800,- Celková anestézie: první hodina 2 650, každá další započatá ½ hod. 650,- Hospitalizační den (plná penze včetně převazů bez léků): na jednolůžkovém pokoji 1100, na 2-3 lůžkovém pokoji 900, Použití dospávacího pokoje bez přenocování 500, Odstranění xantelesmatu dle rozsahu 1 000,- až 1 500,- Dle rozsahu Převaz po operaci na žádost pacienta 300,- Dle žádosti pacienta Histologické vyšetření (po excizi) kožního útvaru do ø 2 cm Histologické vyšetření (po excizi) kožního útvaru za každý další 1cm ø nad 2 cm (viz. pol ) 775,- 188,- 08. KOŽNÍ ODDĚLENÍ Elektrokoagulace drobných kožních lézí: ks 116, ks 171, ks 232, a více 288,- Exprese mílií: ks 116, a více 232,- Kosmetická poradna vstupní vyšetření 290, kontrolní vyšetření 175, Vstupní vyš. Před nástupem na pracoviště organizace Vstupní vyšetření před nástupem na pracoviště klient 330,- 280,- Verze 17.0 Strana 6 (celkem 16) Platnost od

7 Pol. Sklerotizace varixů: Služba Částka v Kč/jed vstup. Vyš. Před zákrokem 290, aplikace Aethoxyslerolu při 1 sezení 171- (elastická obinadla + etboxysclerol si klient zakoupí na vlastní náklady) Administrativní výkon na žádost klienta 120,- Vystaveno lékařem Operační výkony: obličej + krk 575, ostatní části těla 464, oční víčka, okolí oka 928, Chemický peeling 575,-/ 1 sezení Lymfodrenáž 232,-/ 1 aplikace Mimo indikace hrazené ze zdravotního pojištění 09. ARO ITP výkony Plastická operace anestézie AKUPUNKTURA Viz. ceník GYN-POR odd. Viz. ceník AMB plastické CHIR Pohovor bez aplikace 30 minut 200,- / 30 min Pohovor bez aplikace 60 minut 310,- / 60 min Aplikace s pohovorem 30 minut 5 jehel 240,- / aplikace Aplikace s pohovorem 30 minut 10 jehel 250, -/ aplikace Aplikace s pohovorem 30 minut 15 jehel 260,- / aplikace Aplikace s pohovorem 60 minut 5 jehel 350,- / aplikace Aplikace s pohovorem 60 minut 10 jehel 360,- / aplikace Aplikace s pohovorem 60 minut 15 jehel 370,- / aplikace Aplikace bez pohovoru 5 jehel 80,- / aplikace Aplikace bez pohovoru 10 jehel 90,- / aplikace Aplikace bez pohovoru 15 jehel 100,- / aplikace 10. INFEKČNÍ ODDĚLENÍ Cestovní medicína - sestavení cestovatelského plánu vč. povinného a doporučeného očkování před výjezdem; - provedení očkování; - vystavení mezinárodního očkovacího průkazu 200, Jednorázová vakcinace 50,- Verze 17.0 Strana 7 (celkem 16) Platnost od

8 11. FYZIATRICKO-REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ Neinvazivní laseroterapie bodové ošetření sondou 40,-/ 1 aplikace plošné ošetření scannerem 70,-/ 1 aplikace Zdravotní, klasické masáže masáž zad celková 200, dolní končetina 100, horní končetina 70, bederní páteř + kříže 120, krční páteř + ramena 100, celotělová masáž 400, Reflexní masáže plosek noh 200,-/ošetření Celková perličková koupel 100,-/ 15 minut Podvodní masáž 150,-/ 15 minut Končetinová vířivá koupel 50,-/ 15 minut Těhotenské cvičení 115,-/lekce Přístrojová presoterapie (přístrojová lymfodrenáž) 200,-/ 40 minut Samolepící elektroda, Ø 3 cm 240,-/ 4 ks Samolepící elektroda 5x5 cm 262,-/ 4 ks Vaginální tlaková sonda 763,- /ks Vaginální sonda Novatys 752,- /ks Vaginální sonda Optima 3 654,- /ks Vaginální sonda V2B+ 850,- /ks Anální sonda Analia 1090,-/ks Praxe v rámci akreditovaného vzdělávacího programu v oboru Aplikovaná fyzioterapie Konzultace kasuistiky zpracované na jiném pracovišti práce školitele Ubytování v rámci akreditovaného vzdělávacího programu v oboru Aplikovaná fyzioterapie 182,- 182,- /hodina Týká se úkonů prováděných mimo doporučení lékaře nebo aplikaci nad rámec zdravotního pojištění tj. více než 10 aplikací/3 měsíce. Mimo indikace hrazené ze zdravotního pojištění 235,- /noc V případě volné kapacity Taping pevný 50,-/aplikace Materiál kupuje pacient Kineziotaping jednoduchý 50,-/aplikace do 1,5 m pásky Materiál kupuje pacient Kineziotaping složitý 100,-/aplikace nad 1,5 m pásky Lymfodrenáž manuální 400, Komplexní kineziologické vyšetření 500, Fyzioterapie 400, Návštěva posilovny 50, Zapůjčení prostěradla 10,- Materiál kupuje pacient Verze 17.0 Strana 8 (celkem 16) Platnost od

9 12. PATOLOGICKO-ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ Uložení těla á 24 hod. po uplynutí 48 hod. od úmrtí (příp. po provedení pitvy) 285, Oblékání a úprava těla zesnulého 185,- 13. CENTRÁLNÍ STERILIZACE Sterilizování 30,75/ks Destilovaná voda 5,75-/litr 14. HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ Prodej krve 1 670,-/TU Cena platná k Prodej plazmy 750,-/TU Cena platná k ODDĚLENÍ LABORATORNÍ HEMATOLOGIE Vyšetření krevní skupiny průkazka 220,-/ks Vyšetření zvířat 1,35/bod dle aktuálního sazebníku 16. ODDĚLENÍ LABORATORNÍ MIKROBIOLOGIE Vyšetření zvířat 1,35/bod dle aktuálního sazebníku 17. ODDĚLENÍ LABORATORNÍ BIOCHEMIE Vyšetření zvířat 1,35/bod dle aktuálního sazebníku 18. ZAMĚSTNANECKÉ ODDĚLENÍ Zapůjčení magnetické karty na odběr stravy; výměna za nefunkční kartu 37,-/ks Platba na zaměstnaneckém odd Ztráta, poškození, zlomení magnetické karty 242,-/ks Platba na zaměstnaneckém odd Výuková praxe v délce do jednoho kalendářního měsíce 363,-/počet pracovních dnů Na základě uzavřené smlouvy Verze 17.0 Strana 9 (celkem 16) Platnost od

10 Pol. Služba Částka v Kč/jed Výuková praxe v délce nad jeden kalendářní měsíc 121,-/počet pracovních dnů Na základě uzavřené smlouvy Ztráta čipu/karty pro parkování na zaměstnaneckém park. 1005,-/ks Platba v pokladně nemocnice Stáž lékaře na akreditovaném pracovišti 2420,-/ 1. měsíc Stáž lékaře na akreditovaném pracovišti 1210,-/každý další započatý měsíc Na základě uzavřené smlouvy Na základě uzavřené smlouvy 19. ODDĚLENÍ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY + ŘEDITELSTVÍ Kopírování tiskopisů A4; ZD jednostranně 2,-/ks oboustranně 3,-/ks Kopírování tiskopisů A3; ZD jednostranně 3,50/ks oboustranně 6,-/ks Laminování vizitka vč. klipsů 12,50/ks formát A5 5,-/ks formát A4 8,50/ks Zasedací místnost č ,-/ hod. (započatá) Ústavní seminář/konference pořádány v NB v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků Povolení vjezdu do areálu smluvní partneři na základě uzavřené smlouvy o nájmu nebytových prostor, kteří pro nemocnici vykonávají dodávky, služby, Povolení vjezdu do areálu smluvní partneři na základě uzavřené smlouvy o nájmu nebytových prostor, kteří pro nemocnici nevykonávají dodávky, služby, vč. kopií ZD na vyžádání dle zák. č. 372/2011Sb. + příp. poštovné vč. kopií ZD na vyžádání dle zák. č. 372/2011Sb. + příp. poštovné Externí organizace bez garance odd. nemocnice (PŘ 02/2003) 205,- Pro externí zájemce 1020,- /rok 3. a každá další vystavená povolenka 2040,-/rok /ks 20. ODDĚLENÍ NEMOCNIČNÍ INFORMATIKY A TELEKOMUNIKACÍ Zapůjčení dataprojektoru 410,-/ hodina Soukromé tel. hovory Dle výpisu z TÚ Dle ceníku dodavatele telekomunikačních služeb 21. ODDĚLENÍ SPRÁVY Ubytování Dle smlouvy Zálohy na energie vyúčtování 21%DPH Pronájem nebytových prostor Smluvní cena m Služby spojené s pronájmem nebytových prostor Smluvní cena Svoz biologického materiálu 0,- Zdarma Pronájem movitého majetku Dle smlouvy Verze 17.0 Strana 10 (celkem 16) Platnost od

11 21.06 Elektrikářské práce 202,- /hod. Za každou započatou hodinu Vodoinstalatérství, topenářství 222,- /hod. Za každou započatou hodinu Zednictví 209,-/ hod Dokončovací stavební práce 189,- / hod. Za každou započatou hodinu 22. ODDĚLENÍ MTZ Pol. Služba Částka v Kč/jednotka Kopírování tiskopisů A4 ks 1str 2str ,32 18, ,84 9, ,34 6, ,15 3, ,26 2, ,65 1, ,54 0, ,45 0, ,41 0, ,39 0, ,38 0, ,36 0,46 1 str. jednostranně 2 str. oboustranně Verze 17.0 Strana 11 (celkem 16) Platnost od

12 Příloha č. 01 CENA STRAVY ODEBÍRANÉ DOPROVODEM PACIENTŮ platnost od Položka Druh stravy Cena za jednotku v Kč Snídaně 34, Oběd 66, Večeře 49, Celkem 149, Náhradní strava I. (polévka + bramborová kaše) Náhradní strava II. (polévka + bramb. Kaše + šunka) 13,50 25, Náhradní strava večeře 7, Menu výběr (polévka + výběr dle personálního jídelníčku) 77,- Dodavatel: ARAMARK, a.s. Praha Strava běžná pacientská nedietní strava. Náhradní strava poskytuje se v den přijetí k hospitalizaci Menu výběr dle personálního jídelníčku Strava je z oddělení objednávána prostřednictvím NIS jako pacientská strava. Již objednanou stravu nelze během dne, na který byla objednána zrušit. Případné změny odběru stravy ze strany doprovodu pacientů na další kalendářní den, je nutno nahlásit personálu oddělení vždy do hod., v případě Menu výběr do hod. V Břeclavi dne Verze 17.0 Strana 12 (celkem 16) Platnost od

13 Příloha č. 02 CENA STRAVY II. STUDENÉ VEČEŘE ODEBÍRANÉ PACIENTY platnost od Den Položka Typ Druh stravy Cena za jednotku v Kč Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota A 2x chléb, máslo, paštika 16, B 2x rohlík, máslo, puding se šlehačkou 21, C 2x rohlík, máslo, Lučina, jablko 29, A 2x chléb. Máslo, salám dietní 50g 16, B 2x rohlík, ovocný tvaroh 21, C 2x chléb, máslo, eidam 100g 29, A 2x rohlík, Smetánek 16, B 2x chléb, máslo, tavené plátky 4 ks C 2x rohlík, máslo, sýr žervé kelímek 80g 21,- 29, A 2x chléb, máslo, tavený sýr 50g 16, B 2x rohlík, máslo, tvaroháček 21, C 2x rohlík, máslo, ovocná přesnídávka, jablko 29, A 2x chléb, máslo, paštika 16, B 2x chléb, máslo, salám dietní 50g, jablko C 2x rohlík, máslo 2ks, termix, jablko 21,- 29, A 2x rohlík, Smetánek 16, B 2x rohlík, máslo, Duko 21,- Neděle Dodavatel: ARAMARK, a.s. Praha C 2x chléb, máslo eidam 100g 29, A 2x rohlík, máslo, salám dietní 50g B 2x chléb, máslo, tavené plátky 4 ks 16,- 21, C 2x rohlík, mléčná rýže, jablko 29,- II. studená večeře je nadstandardní služba poskytovaná pacientům nemocnice za přímou úhradu. Pacient si ji může po dohodě s personálem odd. (s ohledem na dietní omezení, diabetes, ) objednat. V případě zájmu musí pacient provést objednávku II. studené večeře u personálu odd. vždy do hod. a vybrané jídlo mu bude dodáno současně s běžnou pacientskou večeří. Případné změny nebo zrušení již objednané II. studené večeře je nutné personálu odd. nahlásit také do hod., později nelze II. studenou večeři na den, na který byla objednána již zrušit. V Břeclavi dne Verze 17.0 Strana 13 (celkem 16) Platnost od

14 Příloha č. 05 C E N Í K PRO DRŽITELE RODINNÝCH PASŮ Pol. Služba Částka v Kč/jed včetně DPH Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie A 363,- Sazba slevy v % Částka v Kč po slevě , Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie A - Gynekologie Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie B 318,- 267, , , Doprovod dítěte nad 6 let 106,- + úhrada odebrané stravy Vyšetření ultrazvukem 1,-/bod dle platného sazebníku Vyšetření ultrazvukem 1,-/bod dle platného sazebníku Končetinová vířivá koupel 58,-/ 15 minut Cena stravy dle ceníku dodavatele stravy (Příloha č. 1 INST/EN-03) Samoplátce, UZV na vlastní žádost bez indikace lékařem Samoplátce, UZV na vlastní žádost bez indikace lékařem CENÍK PRO DRŽITELE RODINNÝCH PASŮ 10 95,- 10 0,90/ bod dle platného sazebníku 10 0,90/ bod dle platného sazebníku 10 52,-/15 minut Elektrokoagulace drobných kožních lézí: ks 116, , ks 171, , ks 232, , a více 288, ,- Exprese mílií: ks 116, , a více 232, ,- Verze 17.0 Strana 14 (celkem 16) Platnost od

15 Pol. Služba Částka v Kč/jed včetně DPH Kosmetická poradna: Sazba slevy v % vstupní vyšetření 288, , kontrolní vyšetření 171, , Chemický peeling 575,- /sezení ,- Částka v Kč po slevě CENÍK PRO DRŽITELE RODINNÝCH PASŮ Pol. Služba Částk v Kč/jed. Stravování doprovodu hospitalizovaného dítěte Sazba slevy v % Částka v Kč po slevě Snídaně 34,- Kč 10 31,- Kč Oběd 66,- Kč 10 59,- Kč Večeře 49,- Kč 10 44,- Kč Celkem 149,- Kč ,- Kč Náhradní strava I. (polévka + bramborová kaše) Náhradní strava II. (polévka + bramb. kaše + šunka) 13,50 Kč 25,- Kč 10 12,- Kč 10 22,- Kč Náhradní stra a - večeře 7,50 Kč 10 7,- Kč Menu výběr (polévka + výběr dle personálního jídelníčku) 77,- Kč Cena stravy se může lišit v závislosti na výši ceny dodavatele ,- Kč Dodavatel: ARAMARK, a. s. - Praha Strava běžná pacientská nedietní strava. Náhradní strava poskytuje s v den přijet k hospitalizaci. Menu výběr dle personálního jídelníčku. Strava j z oddělení objednávána prostřednictvím NIS jako pacientská strava. Již objednanou stravu nelze během dne, na který byla objednána zrušit. Případné změny odběru stravy ze strany doprovodu dětí na další kalendářní den, je nutno nahlásit personálu oddělení vždy do hod. v případě Menu výběr do hod. Verze 17.0 Strana 15 (celkem 16) Platnost od

16 C E N Í K Příloha č. 06 PRO DRŽITELE SENIOR PASU Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie A Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie A chirurgické oddělení Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie B Vyšetření ultrazvukem 1,-/bod dle platného sazebníku Celková perličková koupel 115,-/ 15 minut Končetinová vířivá koupel 58,-/ 15 minut Elektrokoagulace drobných kožních lézí: Sazba slevy v % Částka v Kč po slevě 363, ,- 277, ,- 267, ,- Samoplátce, UZV na vlastní žádost bez indikace lékařem Týká se úkonů prováděných mimo doporučení lékaře nebo aplikaci nad rámec zdravotního pojištění tj. více než 10 aplikací/3 měsíce. 10 0,90/ bod dle platného sazebníku ,- /15 minut 10 52,- /15 minut ks 116, , ks 171, , ks 232, , a více 288, ,- Exprese mílií: ks 116, , a více 232, ,- Kosmetická poradna: vstupní vyšetření 288, , kontrolní vyšetření 171, , Chemický peeling 575,-/sezení ,- Verze 17.0 Strana 16 (celkem 16) Platnost od

Komplexní vyšetření lékařem 0% 15% 720,00 Kč Cílené vyšetření lékařem 0% 15% 485,00 Kč Kontrolní vyšetření lékařem 0% 15% 240,00 Kč

Komplexní vyšetření lékařem 0% 15% 720,00 Kč Cílené vyšetření lékařem 0% 15% 485,00 Kč Kontrolní vyšetření lékařem 0% 15% 240,00 Kč Rozhodnutí, které služby jsou léčením, je na lékaři. Psychiatrická léčebna Šternberk Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk Ceník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a nezdravotních služeb

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

CENÍK PŘÍMÝCH ÚHRAD (platnost od 20.7.2015)

CENÍK PŘÍMÝCH ÚHRAD (platnost od 20.7.2015) ambulance klin.logopedie CENÍK PŘÍMÝCH ÚHRAD (platnost od 20.7.2015) komplexní vyšetření bez doporučení cílené vyšetření bez doporučení program speciální péče pro děti - 1 hod program speciální péče KUPOZ

Více

s účinností od 2. 9. 2013

s účinností od 2. 9. 2013 CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB ŠUMPERSKÉ NEMOCNICE a.s. s účinností od 2. 9. 2013 Název služby CENA v Kč vč. DPH Hodnota bodu za výkony nehrazené ze zdravotního pojištění Cizí státní příslušníci z členských zemí

Více

I. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY mající za cíl ochranu lidského zdraví

I. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY mající za cíl ochranu lidského zdraví strana 1/8 Zpracoval: Ing. Štěpánka Hemzáčková datum 29.5.2015 Účinnost od: 1.6.2015 Schválil: Dan Navrátil, MSc, MBA datum 29.5.2015 Vytiskl: CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB I. Zdravotní služby mající

Více

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB Nemocnice Boskovice s.r.o. Otakara Kubína 179, 680 21 Boskovice www.nembce.cz D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB platnost od 20.10.2014 I. Zdravotní služby mající za cíl ochranu lidského zdraví

Více

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB NEMOCNICE MĚLNÍK (výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou) s účinností od 1. 7. 2015

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB NEMOCNICE MĚLNÍK (výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou) s účinností od 1. 7. 2015 Název služby Dokumentace a výkony vyžádané právnickou, fyzickou osobou Lékařská prohlídka klienta v zájmu právnické nebo fyzické osoby, včetně výpisu z dokumentace (vstupní, periodická, výstupní prohlídka,

Více

CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP

CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP čá 8/2014 Věst. MZd CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. prosince 2014, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných

Více

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ Věstník MZ ČR CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ 1. podmínky cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, způsoby cenové

Více

Krajská nemocnice Liberec,a.s. Husova 10 460 63 Liberec Tel.: +420 485 311 111 Fax: +420 485 101 119 CENÍKY

Krajská nemocnice Liberec,a.s. Husova 10 460 63 Liberec Tel.: +420 485 311 111 Fax: +420 485 101 119 CENÍKY Obsah Úhrada za bod Poplatky ostatní Knihovna Etická komise Údržba, parkovné, Termovizní měření Prádelna Sterilizace Ubytování byty, ubytovna Domácí péče Nemocni z povolání Interna Diabetologie Plicní

Více

Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní

Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní Označení služby a ostatní výkony Česko samoplátci cizinci samoplátci akutní výkony Doprovod pacienta Strava

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2015/DZP ze dne 2.

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2015/DZP ze dne 2. Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 12. PROSINCE 2014 Cena: 46 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2015/DZP ze dne 2. prosince 2014, o regulaci

Více

příspěvková organizace Olomoucká 86, 746 01 Opava CENÍK zdravotnických výkonů a ostatních služeb (aktualizace k 1.10. 2014)

příspěvková organizace Olomoucká 86, 746 01 Opava CENÍK zdravotnických výkonů a ostatních služeb (aktualizace k 1.10. 2014) příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava CENÍK zdravotnických výkonů a ostatních služeb Účinnost od 1. 1. 2013 (aktualizace k 1.10. 2014) OBSAH 1. Lékařské úkony hrazené samoplátci 1.1 Interní

Více

Ceník zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a ostatních služeb MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o.

Ceník zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a ostatních služeb MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. Ceník zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a ostatních služeb MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. 1. Ceník administrativních úkonů Administrativní výkon do 10 min. 100 zahrnuje: plná

Více

Zdravotní služby. Nutrice. Gynekologicko-porodnické oddělení. Cena v Kč. Sazba daně. Cena v Kč vč.dph. Název služby

Zdravotní služby. Nutrice. Gynekologicko-porodnické oddělení. Cena v Kč. Sazba daně. Cena v Kč vč.dph. Název služby Název služby Cena v Kč bez DPH Sazba daně Cena v Kč vč.dph Zdravotní služby Nutrice První nutriční konzultace pro pacienty obezitologické poradny stanovení BMI, určení stravovacího režimu, edukace, zhodnocení

Více

Odborná lékařská nebo středně zdravotnická konzultace nebo konzultace o zdravotním stavu pacienta. Stránka 1 z 5

Odborná lékařská nebo středně zdravotnická konzultace nebo konzultace o zdravotním stavu pacienta. Stránka 1 z 5 Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění (smluvní ceny platné od 1.7.2015) Zdravotní výkony Píchnutí uší náušnice l ucho 175,- Kč vč.15% DPH 2 uši 235,- Kč vč.15% DPH Audio vyšetření na ORL Audio

Více

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN PROSINEC 2012... 2 ZE DNE 9. LEDNA 2013... 6

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN PROSINEC 2012... 2 ZE DNE 9. LEDNA 2013... 6 Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 22. LEDNA 2013 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN

Více

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU*

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* Název výkonu ( Kč) Hodnota bodu pro fakturaci klienty vyžádané péče, pokud se jedná o výkony, pro které není stanovena jiná nebo smluvní cena a zdravotní

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V Plzni dne 28. 1. 2014 Ing.Jaroslava Kunová ředitelka FN Plzeň OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2013 PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ

Více

Ceník výkonů a služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění,

Ceník výkonů a služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, Ceník výkonů a služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, s platností od 1.dubna 2013 Nemocnice Sušice o.p.s. Ceník služeb nabízených Nemocnicí Sušice, které nesouvisí s poskytováním zdravotních

Více

Vzorec výpočtu pro celkovou úhradu za konkrétní výkon: Čas výkonu x minutová režijní sazba + počet bodů za výkon, to celé krát platná hodnota bodu

Vzorec výpočtu pro celkovou úhradu za konkrétní výkon: Čas výkonu x minutová režijní sazba + počet bodů za výkon, to celé krát platná hodnota bodu VYHLÁŠKA č. 439, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Vzorec výpočtu pro celkovou

Více

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s.

Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva 2010 Litomyšlská nemocnice, a.s. Obsah Úvod 1. Organizační struktura 2. Přehled oddělení 3. Všeobecné informace 4. Personální politika 5. Hospodaření LN 6. Činnost medicínských pracovišť

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY č... Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace Zřizovatel hlavní město Praha K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje IČO: 708 75 111 DIČ:

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 V Ivančicích dne: 28.2. 2013 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR. (verze 6.1)

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR. (verze 6.1) Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR (verze 6.1) Ústřední pojišťovna Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Praha leden 2006 Obsah Úvod... 4 I. Výklad základních pojmů a pravidel používaných pro

Více

SNL/DOS/SOP/027/VERZE 03 Výživa a podávání stravy nemocným Dieta 0S čajová (0S) Indikace: nemožnost příjmu per os ( parenterální výživa). Nutričně definovaná strava (NTS) Indikace: pro klienty s rizikem

Více

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková 1 Základní terminologie Sociální službou je činnost nebo soubor činností

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více