Europass Curriculum Vitae

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Europass Curriculum Vitae"

Transkript

1 Europass Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Address(es) Iveta Cheel Durychova 1391, Hradec Králové, Czech Republic. Mobile Nationality Czech Date of birth Gender Female Marital status : Married Work experience Dates 2012 up till now Teacher of English and Spanish language. -Teaching of foreign languages. - Design, planification and organization of education curricular programs for Spanish and English. - Development of digital teaching materials in pedagogy. Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692, Hradec Králové. Dates Teacher, translator, interpreter and editor in foreign languages. - Teaching of French, English and Spanish language to adults and children. - Interpretation, translation, edition and institutional communication in Spanish language in the fields of business, diplomacy, sports and legal aspects in relation to Spain and Latin America. - Planning and development of innovative learning programs in Spanish, English and French languages (Projekt E- LEARNING and Projekt SMS JAZYKY). Evropské Vzdělávací Centrum. Gymnázium Boženy Němcové, Pospíšilova 324, Dates 2012 Teacher of English and Spanish language. - Specialized teaching of English and Spanish language to children. - Design, planification and organization of education curricular programs of Spanish and English. Základní škola Milady Horákové, Hradec Králové. Dates Teacher of French, English and Spanish language. Specialized teaching to adults. Agentura ProLingua, s.r.o. Komenského 240, Strana 1/7- Životopis

2 Dates Guide/advisor for incoming foreign students. - Interactive counsellor to foreign students for administrative procedures at the Faculty. - Informative guide for procedures of registration and visa obtention. Univerzita Hradec Králové. Dates Several job positions related to products sales, photocopy/scann and internet services as well as customer attention in the sector of food sales. Sales services and customer attention. Ahold S.A. / Herbalife International / Copycenter. Dates 2003 Accounting assistant. - Prepares or checks invoices, requisitions and other documents for processing. - Verifies amounts and codes on various forms for accuracy. - Compiles routine numerical information. Private office. Education and training Dates 2010 up till now (to be completed in summer 2013) Bachelor in English and French languages with specialization in Education. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta. Dates 2009 Certificate in English, Spanish and French language. Karel de Grote-Hogeschool. Antwerpen, Belgium. Dates Certificate of graduation in English language. Euroškola s. r. o., Česká Lípa. Dates Certificate of French language. Agentura Cizí Jazyky Klapka, Česká Lípa. Dates Certificate of English language. Akademie J. A. Komenského, Česká Lípa. Dates Graduated in business academy with specialization in Economy and Business (Střední odborné vzdělání). Obchodní akademie. Česká Lípa. Strana 2/7- Životopis

3 Personal skills and competences Mother tongue(s) Other language(s) Czech language Self-assessment Understanding Speaking Writing European level (*) Listening Reading Spoken interaction Spoken production English Competent user Competent user Competent user Competent user Competent user Spanish Competent user Competent user Competent user Competent user Competent user French Independent user Independent user Independent user Independent user Independent user German Basic User Basic User Basic User Basic User Basic User (*) Common European Framework of Reference for Languages Social skills and competences - Good communicative skills. - International and/or multi-cultural experience. - Open-minded and interested in collaborating works across borders within and outside of EU. Organisational skills and competences - Excellent organizational and management skills. - Very good experience working with multidisciplinary topics. - Experience working in challenging and collaborative environments. Computer skills and competences Competent with most Microsoft office programmes. Other skills and competences Additional information - Course of professional massage for sport and relaxation - certificate. - Course of Indian massage of head - certificate. Certificates in foreign languagues : - DELE certificate of Spanish. Instituto Cervantes, Prague. - Certificate of State Examination in English. State Language School, Prague. - Certificate of First Certificate in English (FCE). Liberec. - Certificate of French language. Agentura Cizí Jazyky Klapka, Česká Lípa. - Certificate of English language. Akademie J. A. Komenského, Česká Lípa. - Certificate of graduation in English. Euroškola s. r. o., Česká Lípa. - Certificate of German language (Zertifikat Deutsch). Goethe Institut. Liberec. - Certificate of stay in abroad (Erasmus Fellowship). Courses/Seminars of methodology : - Course in e-learning teaching skills specializing in using LANGMaster course. - Seminar in e-learning teaching skills specializing in exercises, mock exams and communication with students. - Seminar : Real Life English Methodology on Functions. - Seminar : Sources for designing Digital Teaching Materials. Strana 3/7- Životopis

4 Europass - životopis Osobní údaje Příjmení, Jméno Cheel Iveta Adresa Durychova 1391, , Hradec Králové, Česká Republika Mobilní telefon Státní příslušnost Česká Datum narození Pohlaví Žena Rodinný stav: vdaná Pracovní zkušenosti Období 2012 současnost Učitelka anglického a španělského jazyka. - Výuka cizích jazyků. - Návrh, plánování a organizace vzdělávacích programů ve španělštině a angličtině. - Vývoj digitálních vzdělávacích materiálů v pedagogice. Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692, Hradec Králové. Období Učitelka, překladatelka, tlumočnice a editorka cizích jazyků. - Výuka francouzského, španělského a anglického jazyka. - Tlumočení, překlad, editace a institucionální komunikace v rámci španělského jazyka v oblasti obchodu, diplomacie, sportu a právních aspektů v souvislosti se Španělskem a Latinskou Amerikou. - Plánování a vývoj inovativních vzdělávacích programů v rámci francouzského, španělského a anglického jazyka (Projekt E-LEARNING and Projekt SMS JAZYKY). Evropské Vzdělávací Centrum. Gymnázium Boženy Němcové. Pospíšilova 324, Období 2012 Učitelka španělského a anglického jazyka. - Specializovaná výuka španělského a anglického jazyka pro děti. - Návrh, plánování a organizace vzdělávacích programů ve španělštině a angličtině. Základní škola Milady Horákové, Hradec Králové. Období Učitelka francouzského, španělského a anglického jazyka. Specializovaná výuka dospělých. Strana 4/7- Životopis

5 Agentura ProLingua, s.r.o. Komenského 240, Období Průvodce a poradce zahraničních studentů. - Interaktivní poradce zahraničních studentů v rámci administrativních záležitostí na fakultě. - Informativní průvodce v oblasti registrací a víz. Univerzita Hradec Králové. Období Několik pracovních pozic vztahujících se jak k prodeji produktů, kopírování a internetovým službám, tak ke klientskému servisu v sektoru prodeje potravin. Klientský servis. Ahold, a. s. / Herbalife International / Copycenter. Období 2003 Asistentka účetní. - Příprava a kontrola faktur, příjmových a výdajových dokladů a dalších dokumentů k dalšímu zpracování. - Numerická a věcná kontrola formulářů. - Rutinní numerické kontroly. Soukromá účetní kancelář. Vzdělání, odborná příprava a školení Období 2010 současnost (dokončeno v létě 2013). Bakalářské studium: Anglický a francouzský jazyk se zaměřením na vzdělání. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta. Období 2009 Certifikát z francouzského, anglického a španělského jazyka. Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen (Belgie). Období Vysvědčení o maturitní zkoušce. Euroškola s. r. o., Česká Lípa. Období Certifikát z francouzského jazyka. Agentura Cizí Jazyky Klapka, Česká Lípa. Období Certifikát z anglického jazyka. Akademie J. A. Komenského, Česká Lípa. Strana 5/7- Životopis

6 Období Vysvědčení o maturitní zkoušce na obchodní akademii se specializací na ekonomiku a obchod (střední odborné vzdělání). Obchodní akademie Česká Lípa. Schopnosti, znalosti a dovednosti Mateřský jazyk(y) český jazyk Jiný jazyk(y) Sebehodnocení Porozumění Mluvení Psaní Evropská úroveň (*) Poslech Čtení Ústní interakce Samostatný ústní projev Angličtina Španělština Francouzština Němčina (*) Společný evropský referenční rámec pro jazyky Sociální schopnosti a dovednosti - Dobré komunikační schopnosti. - Mezinárodní a multikulturní zkušenosti. - Otevřenost novým nápadům a názorům a spolupráci v Evropské Unii i za jejími hranicemi. Organizační schopnosti a dovednosti - Excelentní organizační a manažerské schopnosti. - Velmi dobré zkušenosti s prací na multidisciplinárních tématech. Zkušenost s prací v náročném prostředí. Počítačové znalosti a dovednosti Kompetence ve většině programů MS Office, Internet. Další schopnosti, znalosti a dovednosti - Masérský kurz pro sportovní a rekondiční masáž - certifikát. - Kurz indické masáže hlavy - certifikát. Strana 6/7- Životopis

7 Další informace Certifikáty týkající se cizích jazyků: - DELE certifikát ze španělského jazyka. Instituto Cervantes, Praha. - Certifikát o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka. Státní jazyková škola, Praha. - Certifikát: First Certificate in English (FCE) z anglického jazyka. Liberec. - Certifikát z francouzského jazyka. Agentura Cizí Jazyky Klapka, Česká Lípa. - Certifikát z anglického jazyka. Akademie J. A. Komenského. Česká Lípa. - Certifikát z německého jazyka (Zertifikat Deutsch). Goethe Institut. Liberec. - Certifikát o zahraničním pobytu (program Erasmus). Metodologické kurzy/semináře: - E-learningový kurz: Teaching skills specializing in using LANGMastesr course. - E-learningový seminář: Teaching skills specializing in exercises, mock exams and communication with students. - Seminář: Real Life English Methodology on Functions. - Seminář: Sources for designing Digital Teaching Materials. Strana 7/7- Životopis

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Osobní informace Jméno / Příjmení Adresa trvalého bydliště Krušnohorská 1662, 431 11 Jirkov Mobilní telefon +420 774 200 504 E-mail koprivaj@seznam.cz Národnost Česká Datum narození

Více

Zimní 19, 566 01 Vysoké Mýto (Česká republika)

Zimní 19, 566 01 Vysoké Mýto (Česká republika) Životopis OSOBNÍ ÚDAJE Špáta Dušan Zimní 19, 566 01 Vysoké Mýto (Česká republika) +420 465 429 692 +420 797 112 233 +420 782 605 022 dusan.spata@seznam.cz www.spata.eu Skype dusan.spata ICQ 797-112-233

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

CURRICULUM VITAE PETRA ANTOŠOVÁ

CURRICULUM VITAE PETRA ANTOŠOVÁ OSOBNÍ ÚDAJE Mgr. Petra Antošová Trvalé bydliště a kontaktní adresa: Zenklova 26/286, Praha 8, 180 00 00420 605 476 843 petraantosova@seznam.cz www.petra-antosova.cz www.about.me/petraantosova www.linkedin.com/in/petraantosova

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Vejdovského č. p. 988/4 779 00 Olomouc 9 - Hodolany ŽIVOTOPIS

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Vejdovského č. p. 988/4 779 00 Olomouc 9 - Hodolany ŽIVOTOPIS ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Vejdovského č. p. 988/4 779 00 Olomouc 9 - Hodolany ŽIVOTOPIS (latinsky CURRICULUM VITAE, zkráceně CV) Životopis je důležitým dokumentem při hledání

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ EUROPASS MOBILITY

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ EUROPASS MOBILITY POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ EUROPASS MOBILITY 1. THIS EUROPASS MOBILITY DOCUMENT IS AWARDED TO Surname(s) First name(s) Photograph (1) (*) Novák (2) (*) Josef (4) (3) Address (house number, street name, postcode,

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Česko-anglický slovník odborného vzdělávání

Česko-anglický slovník odborného vzdělávání Česko-anglický slovník odborného vzdělávání Slovník je převzat z přílohy Zpravodaje V/2007, v níž jsou vysvětlující poznámky k účelu slovníku, k jeho uspořádání, důvody, proč některá slova či slovní spojení

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2014 FINAL REPORT 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2014 FINAL REPORT 2014 MEZINÁRODNÍ VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ INTERNATIONAL JOB OPPORTUNITIES FAIR MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÝ A VZDĚLÁVACÍ VELETRH INTERNATIONAL LANGUAGE AND EDUCATION FAIR ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2014 FINAL REPORT 2014

Více

Angličtina v (odborném) vzdělávání

Angličtina v (odborném) vzdělávání Angličtina v (odborném) vzdělávání Slovník anglicko-český a česko-anglický vychází z přílohy Zpravodaje Odborné vzdělávání v zahraničí č. V/2007, kde v úvodu najdete vysvětlující poznámky k účelu slovníku,

Více

SUNNY CANADIAN SCHOOL NABÍZÍ ZDARMA SLUŽBY / SUNNY CANADIAN OFFERS FREE SERVICES

SUNNY CANADIAN SCHOOL NABÍZÍ ZDARMA SLUŽBY / SUNNY CANADIAN OFFERS FREE SERVICES říloha 5. vydání/attachement for Issue 5 září/september 2012 SUNNY CANADIAN SCHOOL NABÍZÍ ZDARMA SLUŽBY / SUNNY CANADIAN OFFERS FREE SERVICES KNIŽNÍ KLUB/ BOOK CLUB Věková kategorie: 1. 7. třída Klub bude

Více

15.8. - 22.12. 2003 Studium anglického jazyka v Dánsku Univerzita Roskilde (studijní stáž)

15.8. - 22.12. 2003 Studium anglického jazyka v Dánsku Univerzita Roskilde (studijní stáž) Mgr. Barbora Benešová Email: bbenesov@ujp.zcu.cz Vzdělání od září 2011 PhD. studium K.U. Leuven, Belgie, anglická lingvistika a metodologie 2001-2006 Mgr. - Západočeská Univerzita v Plzni, Pedagogická

Více

EXCELENTNÍ MANAŽER MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

EXCELENTNÍ MANAŽER MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY MANUÁL EXCELENTNÍ MANAŽER MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Publikaci vydala Okresní hospodářská komora Jihlava v rámci realizovaného projektu EXCELENTNÍ MANAŽER MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY registrační číslo CZ.1.07/3.2.09/01.0022,

Více

Šilhánová Kateřina, Mgr. (dříve Beaufortová)

Šilhánová Kateřina, Mgr. (dříve Beaufortová) Europass - životopis Osobní údaje Příjmení / Jméno /titul Adresa Mobilní telefon E- mail Státní příslušnost Datum narození Pohlaví Šilhánová Kateřina, Mgr. (dříve eaufortová) Fabiánská 679/4, 600 Praha

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Vlkov nad Lesy 14, 50351 Běrunice (Česká republika) +420 776 077158 cekia@cekia.eu www.cekia.eu Skype klaraze

Vlkov nad Lesy 14, 50351 Běrunice (Česká republika) +420 776 077158 cekia@cekia.eu www.cekia.eu Skype klaraze Životopis OSOBNÍ ÚDAJE JUDr. Klára Žejdlová Vlkov nad Lesy 14, 50351 Běrunice (Česká republika) +420 776 077158 cekia@cekia.eu www.cekia.eu Skype klaraze Pohlaví Žena Datum narození 15/11/1974 Státní příslušnost/i

Více

Europass curriculum vitae

Europass curriculum vitae Europass curriculum vitae Personal information Surname(s) / First name(s) Address(es) Konečný Milan Teyschlova, 1, 635 00, Brno, Czech Republic Telephone(s) +420549495135 Mobile: +420603872330 Fax(es)

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná

Více

Obsah 1. ÚVOD - INTRODUCTION...2 2. HISTORIE KATEDRY - HISTORY... 3. 3. SOUČASNÉ SLOžENÍ KATEDRY - CURRENT FACULTY...6

Obsah 1. ÚVOD - INTRODUCTION...2 2. HISTORIE KATEDRY - HISTORY... 3. 3. SOUČASNÉ SLOžENÍ KATEDRY - CURRENT FACULTY...6 Contents Obsah 1. ÚVOD - INTRODUCTION...2 2. HISTORIE KATEDRY - HISTORY... 3 3. SOUČASNÉ SLOžENÍ KATEDRY - CURRENT FACULTY...6 4. STUDIJNÍ OBORY A PŘEDMĚTY - GUARANTEED MAJORS AND COURSES...13 5. ABSOLVENTI

Více

Odborné. curiculum vitae

Odborné. curiculum vitae Odborné Curiculum Odborné curiculum vitae RNDr. Odborné curiculum RNDr. - 2 Obsah STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS PUBLIKAČNÍ ČINNOST PŘEDNÁŠKY A POESTRY SPOLUPRÁCE NA VÝZKUMNÝCH ÚKOLECH GRANTY APLIKAČNÍ SOFTWAROVÉ

Více

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví

Více

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic MEFANET.2010 4 th conference of Czech and Slovak faculties of medicine with international participation, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines November 24

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně DIPLOMA SUPPLEMENT / DODATEK K DIPLOMU. Diploma No: / Diplom č.: XXXX/2009 SPECIMEN

Janáčkova akademie múzických umění v Brně DIPLOMA SUPPLEMENT / DODATEK K DIPLOMU. Diploma No: / Diplom č.: XXXX/2009 SPECIMEN Janáčkova akademie múzických umění v Brně DIPLOMA SUPPLEMENT / DODATEK K DIPLOMU Diploma No: / Diplom č.: XXXX/2009 This Diploma Supplement model follows the developed by the European Commission, Council

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Sunny Canadian NEWSLETTER. Ročník/Volume 1 vydání/issue 6 5.9.2012 Z OBSAHU / ABSTRACT:

Sunny Canadian NEWSLETTER. Ročník/Volume 1 vydání/issue 6 5.9.2012 Z OBSAHU / ABSTRACT: Sunny Canadian NEWSLETTER Ročník/Volume 1 vydání/issue 6 5.9.2012 Z OBSAHU / ABSTRACT: DESETILETÉ VÝROČÍ ŠKOLY / 10 ANNIVERSARY SC PŘEDSTAVUJEME NOVÉ KOLEGY / WE INTRODUCE NEW COLLEAGUES KROUŽKY 20012/2013

Více