Krytosemenné rostliny. Vít Grulich

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krytosemenné rostliny. Vít Grulich"

Transkript

1 Krytosemenné rostliny Vít Grulich

2 Slabá místa v klasickém systému krytosemenných Chybějící paleontologické důkazy Časté evoluční konvergence jako odraz působení ekologických podmínek Problémy při posuzování morfologických znaků Nemožnost experimentálního důkazu fylogeneze Východiska Molekulárně biologická data

3 Molekulární data v evolucionistice Pro fylogenetickou interpretaci jsou nutné části genomu dostatečně konzervativní dostatečně velké často se opakující Chloroplastová DNA dědí se matroklinně gen rbcl - kóduje podjednotku fotosyntetického enzymu ribulózo-1,5-bisfosfátkarboxylázy/oxygenázy (RuBisCO) Jaderná DNA/ribozomová RNA sekvence 18S a 26S

4 Literatura - systémy Spichiger R. & Savolainen V. (1997): Present state of Angiospermae phylogeny. - Candollea, Genéve, 52: The Angiosperm Phylogeny Group (1998): An ordinal classification for the families of flowering plants. - Annals of the Missouri Botanical Garden, St. Louis, 85: Mártonfi P. (2003): Systematika cievnatých rastlín p., Univerzita P. J. Šafárika Košice. [Skriptum]

5 Literatura - přehledy čeledí [Hejný S. et] Slavík B. [eds.] (1988 ): Květena České republiky. Vol. 1-6( ). - Academia, Praha. Heywood V. H. (1993): Flowering plants of the World. - BT Batsford, London. Novák F. A. (1972): Vyšší rostliny. Tracheophyta. Vol Ed Academia, Praha.

6 Schéma vývoje krytosemenných ANITA Archaefructus Amborellales Nymphaeales Chloranthales Ceratophyllales Austrobaileyales Magnoliidová větev Jednoděložné let Dvouděložné let

7 Archaefructus sinensis Před lety Čína Zřejmě mokřadní bylina

8 ANITA skupina samostatných vývojových linií název podle začátečních písmen řádů: Amborellales, Nymphaeales, Illiciales, Trimeniales, Austrobaileyales samičí gametofyt o 4 buňkách diploidní endosperm pouze tracheidy často ataktostélé (roztroušené cévní svazky) molekulární data rozšíření: většinou tropy jv. Asie a stř. Ameriky

9 Amborellaceae Fylogeneticky nejstarší recentní rostlina Keř Cévní svazky pouze s tracheidami Listy střídavé, celokrajné, bez palistů Květy jednopohlavné, spirální Tyčinky s plochou nitkou Pylová zrna trojjaderná, nonaperturátní 5 volných neúplně uzavřených plodolistů Vajíčko jediné, anatropické Plod peckovice Malé embryo, bohatý endosperm Amborella trichopoda, endemit Nové Kaledonie

10 Amborella trichopoda

11 Nymphaeaceae Vytrvalé vodní byliny s oddenky Oddenky často s ataktostélé, převládají tracheidy Květy vesměs velké, spirocyklické, polymerické Tyčinky s lupenitou nitkou přechody k normáním Pylová zrna trojjaderná, monosulkátní až polysulkátní Gyneceum apokarpní, zpravidla ponořené do květního lůžka Zdánlivé cenokarpium Placenta laminální, počet vajíček může být redukován (až na 2) Semena s arillem, endospermem i perispermem Plod dužnatý, semena se uvolňují ve vodě Téměř kosmopolitní: 8/70 V ČR: 2/4

12 Nymphaea alba Nuphar lutea

13 Illiciaceae Keře nebo malé stromky Dřevo s tracheidami i trachejemi Listy střídavé, jednoduché, celokrajné, bez palistů Květy oboupohlavné, polymerické Gyneceum apokrapní, v kruhu, 5-20četné Plodolisty s jedním vajíčkem Semena s malým embryem a velkým endospermem Plody měchýřky Význačné silice Východní Asie, Karibská oblast: 1/40 Illicium verum koření badyán

14 Illiciaceae Illicium verum Illicium hennryi Illicium floridanum

15 Schizandraceae Liány, jednodomé nebo dvoudomé Dřevo s tracheidami i trachejemi Listy střídavé, jednoduché, celokrajné, bez palistů Květy jednopohlavné, polymerické, obaly nedokonale rozlišené Ploché nitky Gyneceum apokrapní, s plodolisty Plodolisty zpravidla s 2 vajíčky Semena s malým embryem a velkým endospermem Plody bobule Východní Asie, Florida: 2/50 Schizandra sinensis tradiční léčivá rostlina

16 Schizandra sinensis

17 Austrobaileyaceae Bylinné nebo dřevnaté liány Dřevo s tracheidami i trachejemi Listy vstřícné, jednoduché, celokrajné, s malými palisty Květy oboupohlavné, polymerické, obaly rozlišené Tyčinky petaloidní, ploché nitky Gyneceum apokrapní, s ± 8 plodolisty Plodolisty s mnoha vajíčky ve 2 řadách Semena s malým embryem a velkým endospermem Plody neznámý Východní Austrálie: 1/2

18 Austrobaileya scandens

19 Winteraceae Stromy nebo keře, jednodomé nebo dvoudomé Dřevo pouze s tracheidami Listy jednoduché, celokrajné, bez palistů Květy oboupohlavné nebo jednopohlavné, polymerické, spirální Květní obaly rozlišené, kalich srostlý Nitky zpravidla ploché, pylová zrna monosulkátní Gyneceum apokrapní, počet plodolistů neustálený Plodolisty velmi primitivní, nedokonale srostlé, s více vajíčky Semena s malým embryem a velkým endospermem Plody měchýřky Význačné silice Jihovýchodní Asie, Austrálie, Madagaskar, Jižní Amerika: 7-8/60-120

20 Drimys winteri Winteraceae

21 Ceratophyllaceae Vodní submerzní nezakořeněné byliny Lodyhy s jediným cévním svazkem Listy v přeslenech, vidličnatě dělené v nitkovité úkrojky Květy jednopohlavné, hydrogamické, spirální Květní obaly nerozlišené, redukované Tyčinek Pylová zrna dvoujaderná, nonaperturátní Plodolist jediný Placenta laminální, vajíčko 1, anatropní Semena s chudým endospermem Plod oříšek Téměř kosmopolitní: 1/2(-30) V ČR: 1/2

22 Ceratophyllum demersum

23 Magnoliidová větev Magnoliales Piperales Laurales Canellales Aristolochiaceae Piperaceae

24 Magnoliaceae Stromy nebo keře, vždyzelené nebo opadavé Dřevo s trachejemi i tracheidami (převažují) Listy jednoduché, střídavé, s opadavými palisty Květy většinou oboupohlavné, spirální Květní obaly nerozlišené Tyčinek mnoho, vesměs lupenitých, trojžilných Pylová zrna dvoujaderná, monosulkátní Plodolistů mnoho, na prodlouženém květním lůžku Placenta laminální, vajíčka zpravidla 2, anatropní Semena s malým embryem a bohatým endospermem Plod měchýřek Jihovýchodní Asie, Amerika: 12/220 Význam: okrasné dřeviny - Magnolia, Liriodendron

25 Magnolia

26 Liriodendron tulipifera

27 Lauraceae Stromy nebo keře, vždyzelené, řidčeji opadavé Dřevo s trachejemi i tracheidami Listy jednoduché, střídavé, bez palistů Květy oboupohlavné i jednopohlavné, cyklické, zpravidla 3četné Květní obaly nerozlišené, ve 2 kruzích Tyčinky ve 3-4 kruzích, nitka široká Pylová zrna nonaperturátní Plodolist 1 v miskovitém květním lůžku Vajíčko 1, anatropní Semena s velkým embryem, bez endospermu Plod bobule nebo peckovice Subtropy a tropy: 32/asi 2500 Význam: Laurus nobilis, Persea americana, Cinnamomum ceylanicum, Camphora officinarum

28 Cinnamomum ceylanicum Laurus nobilis Persea americana

29 Piperaceae Byliny, liány, keře, vzácně stromy Cévní svazky ve 2-mnoha kruzích, dřevo jen s trachejemi, někdy ataktostélé Listy jednoduché, střídavé nebo vstřícné, s palisty Květy oboupohlavné, vzácně jednopohlavné, cyklické, v hroznech Květní obaly chybějí Tyčinek 1-10 Pylová zrna monosulkátní nebo nonaperturátní Gyneceum cenokarpní, zpravidla ze 3 plodolistů Placenta bazální, vajíčko 1, atropní Semena s malým embryem, s endospermem i perispermem Plod bobule Subtropy a tropy: 5/asi 2000 Význam: Piper nigrum, P. betle

30 Piper nigrum Peperomia

31 Aristolochiaceae Byliny, dřevnaté liány i keře Cévní svazky v 1 kruhu + ataktostélé, dřevo jen s trachejemi Listy jednoduché, střídavé, bez palistů Květy oboupohlavné, vzácně jednopohlavné, cyklické, hexamerické Květní obaly v 1-2 kruzích, ± nerozlišené Tyčinky v 1-mnoha kruzích, často přirůstají k čnělce Pylová zrna vzácně monokolpátní Gyneceum cenokarpní, spodní, zpravidla ze 6 plodolistů Placenta axilární, vajíček mnoho Semena s malým embryem a s endospermem Plod tobolka Subtropy a tropy: 7/450 ČR: 2/2

32 Asarum europaeum Aristolochia clematitis

33 Dvouděložné Jádrové trikolpátní Bazální trikolpátní Ranunculales Proteales Ranunculaceae Fumariaceae Proteaceae Berberidaceae Papaveraceae Platanaceae

34 Ranunculaceae Suchozemské (vzácně vodní) byliny, výjimečně liány (i dřevité) Cévní svazky ve stonku často koncentrické nebo roztroušené Listy střídavé (výjimečně vstřícné), jednoduché, členěné nebo složené Palisty zpravidla chybějí Květenství hroznovité nebo květy jednotlivé Květy oboupohlavné, aktinomorfní i zygomorfní, zpravidla spirocyklické Květní obaly často nedokonale rozlišené, volné Tyčinek zpravidla mnoho Gyneceum apokarpní, svrchní, plodolistů často mnoho, vzácně redukce až na 1 Placenta parietální, vajíček 1-mnoho, anatropních Embryo přímé, endosperm bohatý Plod měchýřek, nažka nebo bobule Časté alkaloidy nebo glykosidy Především mírné pásmo severní polokoule: 47/2000 ČR: 25/65

35 Caltha palustris Trollius altissimus

36 Aconitum vulparia Aconitum callibotryon

37 Consolida regalis Actaea spicata

38 Isopyrum thalictroides Anemone nemorosa

39 Anemone ranunculoides Hepatica nobilis

40 Pulsatilla grandis Pulsatilla pratensis

41 Adonis vernalis Adonis aestivalis

42 Batrachium aquatile Clematis vitalba

43 Berberidaceae Keře (někdy stálezelené) nebo vytrvalé byliny Někdy ataktostélé Listy střídavé (výjimečně vstřícné), jednoduché nebo složené Palisty zpravidla chybějí Květenství hroznovité nebo květy jednotlivé Květy oboupohlavné, aktinomorfní, cyklické (až 9 kruhů), 2-3merické Květní obaly často nedokonale rozlišené, volné Tyčinek zpravidla mnoho Gyneceum pseudomonomerní, svrchní, plodolist 1 Placenta parietální nebo bazální, vajíček více Embryo malé, přímé, endosperm bohatý Plod bobule nebo nažka Časté alkaloidy nebo glykosidy Především mírné pásmo severní polokoule: 15/600 ČR: 1/1

44 Berberis vulgaris

45 Papaveraceae Byliny, vzácně keře Stonek s mléčnicemi Listy střídavé, jednoduché nebo složené Palisty chybějí Květenství hroznovité nebo květy jednotlivé Květy oboupohlavné, aktinomorfní, cyklické, 2-3merické Květní obaly rozlišené, volné, kalich prchavý Tyčinek zpravidla mnoho v několika kruzích Gyneceum cenokarpní, svrchní, plodolisty 2-mnoho Placenta parietální, vajíček mnoho, anatropních Embryo malé, přímé, endosperm bohatý, škrobnatý nebo olejnatý Plod tobolka Alkaloidy Především v mírném pásmu severní polokoule: 26/250 ČR: 3/8

46 Papaver rhoeas Chelidonium majus

47 Fumariaceae Byliny, někdy popínavé Někdy jen jediná děloha Stonek s idioblasty Listy střídavé, složené Palisty chybějí Květenství hroznovité nebo květy jednotlivé Květy oboupohlavné, zygomorfní nebo bisymetrické, cyklické, dimerické Květní obaly rozlišené, volné Tyčinky původně 2+2, většinou dvoubratré a trojdílné Gyneceum cenokarpní, svrchní, plodolisty 2 Placenta parietální, vajíčko 1-mnoho, anatropní Embryo malé, přímé, endosperm bohatý Plod tobolka nebo nažka Alkaloidy Především v mírném pásmu: 16/400 ČR: 2/8

48 Corydalis solida Corydalis cava

49 Proteaceae Dřeviny (keře nebo stromy) Listy střídavé, jednoduché, často monofaciální Palisty chybějí Květenství hrozny, klasy nebo strbouly, podepřené listeny Květy oboupohlavné, vzácně jednopohlavné, asymetrické Květní obaly nerozlišené, volné, okvětní lístky 4, korunovité Tyčinky 4, většinou přirostlé k okvětí Plodolist 1, svrchní, stopkatý Placenta parietální, vajíčko 1-více Embryo malé, přímé, endosperm chybí Plod měchýřek, bobule nebo oříšek Jižní polokoule, především subtropy: 60/1000

50 Protea cynaroides Telopea candidissima

51 Platanaceae Stromy Listy střídavé, dlanitě členěné Řapík na bázi kápovitě rozšířený Palisty velké, opadavé Květenství strbouly Květy malé, jednopohlavné, isomerické Květní obaly rozlišené, volné Tyčinek 3-8, většinou dvoubratré a trojdílné Gyneceum apokarpní, svrchní, plodolistů 3-9 Placenta parietální, vajíčko 1(-2), anatropní Embryo malé, přímé, endosperm zpravidla chybí Plod ochmýřená nažka Severní polokoule, mírné pásmo a subtropy: 1/10

52 Platanus occidentalis

53 Jádrové trikoplátní Caryophyllidová větev Asteridová větev Vitales Rosidová větev Santalales Saxifragales Vitaceae Saxifragaceae Loranthaceae Santalaceae Haloragaceae Crassulaceae Grossulariaceae

54 Caryophyllidová větev Caryophyllales Polygonales Tamaricaceae Cactaceae Portulacaceae Droseraceae Plumbaginaceae Caryophyllaceae Polygonaceae Amaranthaceae

55 Cactaceae Stonkoví sukulenti Stonek s idioblasty, chybějí pravé cévy Listy zpravidla metamorfované v trny Květy jednotlivé Květy oboupohlavné, aktinomorfní nebo zygomorfní, spirální Květních obalů mnoho, nedokonale rozlišených, volných Tyčinek mnoho Gyneceum cenokarpní, spodní, plodolisty 3-mnoho Placenta parietální, vajíčko 1-mnoho, anatropních Embryo malé, přímé nebo zakřivené, endosperm chybí, často perisperm Plod bobule Alkaloidy nebo saponiny, betalainy, častá CAM fotosyntéza V Americe: 100/2000

56 Opuntia ficus-indica Mamillaria

57 Portulacaceae Jednoleté nebo vytrvalé byliny Listy střídavé nebo vstřícné,celokrajné, sukulentní Palisty přítomny, v podobě chloupků nebo šupin Květy jednotlivé nebo květenství cymózní Květy oboupohlavné, aktinomorfní, cyklické, dimerické Květní obaly rozlišené, kališní lístky 2, zelené, koruna ze (4-)5(-6) lístků Tyčinek (4-)5(-6) Gyneceum cenokarpní, svrchní, jednopouzdré, plodolisty 3(-5) Placenta bazální, vajíčka 2-mnoho, kampylotropní Embryo velké, stočené, perisperm Plod tobolka Téměř kosmopolitní: 19/500 ČR: 2/8

58 Montia fontana Portulaca oleracea

59 Caryophyllaceae Byliny, vzácně keře, vzácně dvoudomé Listy zpravidla vstřícné, jednoduché Palisty často chybějí Květenství vrcholičnaté nebo heterotaktické Květy oboupohlavné nebo jednopohlavné, aktinomorfní, 4-5cyklické, 4-5merické Květní obaly rozlišené (koruny ve skutečnosti staminodiální) Tyčinky v 1-2 kruzích Gyneceum cenokarpní, svrchní, plodolistů 2-5 Placenta centrální nebo bazální, vajíček zpravidla mnoho, kampylotropních nebo anatropních Embryo zkroucené nebo přímé, perisperm škrobnatý Plod tobolka (výjimečně bobule nebo nažka) Saponiny Především v mírném pásmu: 70/2200 ČR: 28/100

60 Minuartia setacea Myosoton aquaticum

61 Lychnis flos-cuculi Silene vulgaris

62 Silene latifolia Silene dioica

63 Dianthus deltoides Dianthus superbus

64 Cucubalus baccifer Gypsophila muralis

65 Amaranthaceae Byliny, řidčeji keře Stonek s koncentrickými cévními svazky Listy střídavé nebo vstřícné, jednoduché Palisty chybějí Květenství cymózní nebo heterotaktické Květy oboupohlavné nebo jednopohlavné, nevýrazné Květní obaly nerozlišené, zakrnělé, kožovité, někdy chybějí Tyčinek zpravidla 5 Gyneceum cenokarpní, svrchní, plodolisty 2-3 Placenta bazální, vajíčko 1, anatropní nebo kampylotropní Embryo malé, škrobnatý perisperm Plod tobolka nebo nažka Betalainy, častá C 4 fotosyntéza Především v mírném pásmu: 170/2400 ČR: 15/70

66 Amaranthus retroflexus Salicornia europaea

67 Chenopodium album Atriplex patula

68 Tamaricaceae Keře až stromky Listy střídavé, šupinovité nebo jehlicovité Palisty chybějí Květenství jehnědovité Květy drobné, oboupohlavné, aktinomorfní, 4-5merické Květní obaly rozlišené Tyčinky v 1-2 kruzích nebo tyčinek mnoho, pylová zrna v tetrádách Gyneceum parakarpní, svrchní, plodolistů 2-5 Placenta parietální nebo bazální, vajíček mnoho, anatropních Embryo velké, přímé, endosperm škrobnatý Plod tobolka Především v mírném pásmu: 4/120 ČR: 1/1

69 Myricaria germanica

70 Polygonaceae Byliny, keře, stromy nebo liány, někdy dvoudomé Listy střídavé, jednoduché, celokrajné Palisty srostlé, tvoří botku Květenství hroznovité nebo květy jednotlivé Květy oboupohlavné nebo jednopohlavné, aktinomorfní, cyklické Kališních lístků 3 nebo 6, kožovitých, korunní lístky chybějí Tyčinek 6 nebo 9 Gyneceum cenokarpní, svrchní, jednopouzdrý, plodolisty 2-4 Placenta bazální, vajíčko 1, atropní Embryo přímé nebo zakřivené, endosperm bohatý Plod nažka Taniny a kyselina šťavelová Především na severní polokouli: 30/750 ČR: 10/30

71 Persicaria amphibia Persicaria lapathifolia

72 Reynoutria japonica Rumex acetosella

73 Plumbaginaceae Byliny nebo keře Listy jednoduché, střídavé nebo v přízemní růžici Palisty chybějí Květenství hroznovité nebo vrcholičnaté Květy oboupohlavné, aktinomorfní, tetracyklické, pentamerické Květní obaly rozlišené, srostlé; kalich vytrvalý Tyčinky volné Gyneceum cenokarpní, svrchní, jednopouzdré Placenta bazální, vajíčko 1, anatropní Embryo přímé, škrobnatý endosperm Plod nažka Téměř kosmopolitní, často na slaných půdách: 10/560 ČR: 1/1

74 Limonium neglectum Armeria vulgaris

75 Droseraceae Masožravé byliny, až polokeře Primární kořen zaniká Listy střídavé, s circinátní vernací, s tentakulemi Palisty chybějí Květenství vrcholičnaté Květy oboupohlavné, aktinomorfní, tetracyklické, pentamerické Květní obaly rozlišené, volné Pylová zrna v tetrádách Gyneceum cenokarpní, svrchní, jednopouzdré, plodolisty 3(-5) Placenta bazální, vajíčka 3-mnoho, anatropní Embryo malé, přímé, endosperm masitý Plod přehrádkosečná tobolka Především v mírném pásmu: 4/110 ČR: 1/3

76 Drosera rotundifolia Drosera intermedia Drosera anglica

77 Jádrové trikolpátní Caryophyllidová větev Asteridová větev Rosidová větev Saxifragales Vitales Santalales Vitaceae Santalaceae Haloragaceae Saxifragaceae Crassulaceae Loranthaceae Grossulariaceae

78 Santalaceae Poloparazitické byliny nebo dřeviny, někdy dvoudomé Pozemní rostliny i epifyty Listy střídavé nebo vstřícné, někdy šupinovité Palisty chybějí Květenství hroznovitá, někdy složená z vidlanů Květy jedno- i oboupohlavné, aktinomorfní, zpravidla 4-5merické Okvětí v jednom kruhu, volné Tyčinek v počtu okvětních lístků Gyneceum cenokarpní, spodní nebo polospodní Plodolistů 2-5, semeník jednopouzdrý Placenta centrální, vajíčka 1-3 Vajíčka postrádají integument, jsou volně v placentě Embryo malé, přímé nebo zakřivené, endosperm masitý Plod nažka, peckovice nebo bobule Těžiště v tropech: 40/950 ČR: 2/9

79 Thesium linophyllon Viscum album

80 Loranthaceae Poloparazitické byliny nebo dřeviny, někdy dvoudomé Epifyty i pozemní rostliny Listy zpravidla vstřícné Palisty chybějí Květy ve vidlanech, řidčeji v hroznu Květy obou- i jednopohlavné, zpravidla aktinomorfní, 2-3merické Květní lůžko miskovité Květní obaly nerozlišené, ve 2 kruzích Tyčinek v počtu okvětních lístků Gyneceum cenokarpní, spodní Plodolisty 2-3, semeník jednopouzdrý Placenta vyplňuje semeník, vajíček mnoho, ponořených do placenty Vajíčka postrádají integument Embryo malé, přímé nebo zakřivené, endosperm masitý Plod bobule, peckovice, někdy vysýchavá Především v tropech: 25/850 ČR: 1/1

81 Loranthus europaeus

82 Haloragaceae Vodní i terestrické byliny Listy střídavé, vstřícné i v přeslenech U vodních typů heterofylie, ponořené listy zpeřené s čárkovitými úkrojky Palisty přítomny nebo chybějí Květy úžlabní nebo v hroznech či latách Květy obou- i jednopohlavné, aktinomorfní, 2-4merické, velmi drobné Květní obaly rozlišené Kalich srůstá se semeníkem, koruna volná nebo chybí Tyčinek 2-8 Gyneceum cenokarpní, spodní Plodolisty 2-4, pouzdro 1-4 Placenta centrální, vajíčka 1-4, anatropní Embryo přímé, endosperm bohatý Plod nažka nebo rozpadavý V subtropech a mírných pásmech: 7/180 ČR: 1/3

83 Myriophyllum spicatum

84 Crassulaceae Listoví sukulenti; byliny, výjimečně polokeře, výjimečně dvoudomé Listy střídavé, vstřícné nebo v přeslenech Palisty chybějí Květy ve vrcholičnatých květenstvích Květy obou- i jednopohlavné, aktinomorfní, izomerické, 3-20merické Květní obaly rozlišené, volné, koruna vzácně srostlá nebo i chybí Tyčinky v 1-2 kruzích Gyneceum apokarpní, svrchní Placenta parietální, vajíček většinou mnoho, anatropních Embryo malé, přímé, endosperm redukovaný nebo chybí Plod měchýřek Častá CAM fotosyntéza Kosmopolitní: 35/1500 ČR: 6/12

85 Sedum acre Jovibarba globifera

86 Saxifragaceae Byliny i keře, výjimečně dvoudomé Listy střídavé nebo vstřícné, jednoduché, vzácně složené Palisty chybějí Květy jednotlivé nebo květenství hroznovité či vrcholičnaté Květy obou- i jednopohlavné, aktinomorfní až zygomorfní, 4-5merické Květní obaly rozlišené, kalich volný nebo srostlý, koruna volná Tyčinky v 1-2 kruzích Gyneceum neúplně cenokarpní, svrchní nebo polospodní Plodolisty 2, někdy neúplně srostlé Placenta axilární, vajíček mnoho, anatropní Embryo malé, přímé, endosperm bohatý Plod tobolka nebo měchýřek Téměř kosmopolitní: 30/550 ČR: 2/10

87 Saxifraga paniculata Chrysosplenium alternifolium

88 Grossulariaceae Keře, výjimečně dvoudomé Listy střídavé, jednoduché Palisty chybějí nebo přirostlé k řapíku Květy v hroznech Květy obou- i jednopohlavné, aktinomorfní, tetracyklické, pentamerické Květní rozlišené, volné Tyčinek 5 Gyneceum cenokarpní, spodní Plodolisty 2, semeník jednopouzdrý Placenta axilární, vajíček několik, anatropních Embryo malé, přímé nebo zakřivené, endosperm přítomen Plod bobule V mírném pásmu: 1/140 ČR: 1/4

89 Ribes uva-crispa Ribes alpinum

90 Vitaceae Převážně dřevité liány, řidčeji keře nebo stromky, vzácně dvoudomé Listy střídavé, laločnaté nebo dlanitě složené Palisty chybějí Květenství hroznovitá nebo vrcholičnaté Úponky představují přeměněná květenství Květy obou- nebo jednopohlavné, aktinomorfní, 4-5merické, velmi drobné Květní obaly rozlišené, kalichy srostlé, koruny víceméně volné Tyčinky 4-5, vyrůstající z kruhového disku, prašníky někdy srostlé Gyneceum cenokarpní, svrchní Plodolisty zpravidla 2, pouzder 2-6 Placenta parietální, vajíčka 2 v každém pouzdře, atropní Embryo přímé, endosperm početný Plod bobule Alkaloidy nebo saponiny, betalainy, častá CAM fotosyntéza Převážně v tropech a subtropech: 12/700 ČR: 1/1

91 Vitis labrusca

92 Jednoděložné Acorales Liliidová větev Acoraceae Araceae Alismatales Tofieldiaceae Alismataceae Hydrocharitaceae Butomaceae Scheuchzeriaceae Juncaginaceae Commeliidová větev Pandanales Potamogetonaceae

93 Acoraceae Mokřadní byliny Listy jednoduché, mečovité, dvouřadé Květenství palice, toulec připomíná list Květy oboupohlavné, cyklické, trimerické Květní obaly ve 2 kruzích, nerozlišené Tyčinky ve 2 kruzích Gyneceum cenokarpní, svrchní, z 3 plodolistů Placenta axilární, vajíček několik, atropních Semena s malým embryem a s endospermem i perispermem Plod bobule Subtropy a tropy: asi 5/asi 10 ČR: 1/1, zřejmě nepůvodní

94 Acorus calamus

95 Araceae Liány, byliny (i vodní), někdy dvoudomé Listy řapíkaté, jednoduché, střídavé, bez palistů, žilnatina síťovitá Květenství palice s toulcem Květy oboupohlavné i jednopohlavné, cyklické Květní obaly ve 2 kruzích, nerozlišené, někdy redukované Tyčinky v 2 kruzích, někdy redukce na jedinou Gyneceum cenokarpní, svrchní, z 1-2 plodolistů Placenta parietální, axilární nebo bazální, vajíček 1-mnoho, anatropních Semena s endospermem nebo bez něj, embryo zpravidla přímé Plod zpravidla bobule Tropy až mírné pásmo: 110/2850 ČR: 5/9

96 Arum cylindraceum Spirodela polyrrhiza

97 Alismataceae Mokřadní a vodní byliny Tracheje jen v kořenech Listy jednoduché, přízemní, bez palistů, občas heterofylie Květenství latovité Květy zpravidla oboupohlavné, spirocyklické až cyklické, trimerické Květní obaly ve 2 kruzích, rozlišené Tyčinek 6-mnoho, v kruzích nebo ve šroubovici Gyneceum apokarpní, svrchní, z 6-mnoha plodolistů Placenta axilární nebo bazální, vajíčko 1(-2), anatropní Semena bez endospermu, embryo zakřivené Plod měchýřek, nažka nebo peckovice Téměř kosmopolitní: 11/asi 100 ČR: 3/5

98 Sagittaria sagittifolia Alisma plantago-aquatica

99 Hydrocharitaceae Byliny mokřadní nebo vodní (vzplývavé i ponořené), někdy dvoudomé Listy střídavé, bez palistů, častá heterofylie Květenství s toulcem Květy jednopohlavné, cyklické, trimerické, entomogamní nebo hydrogamní Květní obaly ve 2 kruzích, rozlišené, někdy chybějí Tyčinky zpravidla ve více kruzích, v počtu 1-mnoho Gyneceum zdánlivě cenokarpní, ponořené do květního lůžka, spodní, z 2- mnoha plodolistů Placenta parietální, vajíček zpravidla mnoho, atropních Semena bez endospermu, embryo přímé Plod často dužnatý, někdy oříšek Téměř kosmopolitní: 16/150 ČR: 3/4

100 Stratiotes aloides Hydrocharis morsus-ranae

101 Butomaceae Mokřadní byliny Listy přízemní, čárkovité Květenství zdánlivý okolík tvořený šroubeli Květy oboupohlavné, cyklické Květní obaly ve 2 kruzích, rozlišené Tyčinek 6+3 Gyneceum apokarpní, svrchní, ze 6 plodolistů Placenta laminální, vajíček, atropních Semena bez endospermu, embryo přímé Plod měchýřek Subtropy a mírné pásmo: 1/asi 1 ČR: 1/1

102 Butomus umbellatus

103 Potamogetonaceae Ponořené nebo vzplývavé byliny Listy střídavé, vzácně vstřícné, s palisty, častá heterofylie Květenství zpravidla klasovité Květy oboupohlavné, vzácně jednopohlavné, cyklické, tetramerické Oboupohlavné anemogamní, jednopohlavné hydrogamní Květní obaly zpravidla 4, nerozlišené, šupinovité Tyčinky v 1-mnoha kruzích, u jednopohlavných květů jediná Gyneceum cenokarpní, svrchní, zpravidla ze 4 plodolistů Placenta axilární, vajíčko 1 Semena bez endospermu Plod bobule nebo nažka Téměř kosmopolitní: 5/asi 100 ČR: 3/20

104

105 Potamogeton alpinus

106 Potamogeton pectinatus Potamogeton natans Zannichellia palustris

107 Juncaginaceae Mokřadní byliny Listy trávovité, přízemní, s jazýčkem Květenství klasovité, na stvolu, bez listenů Květy oboupohlavné, cyklické, převážně trimerické Květní obaly nerozlišené, šupinovité Tyčinky ve 2 kruzích Gyneceum nedokonale cenokarpní, svrchní, z 3 nebo 6 plodolistů Vajíčko 1, anatropní Semena bez endospermu, embryo přímé Plod měchýřek Převážně v mírném pásmu obou polokoulí: 4/15 ČR: 1/2

108 Triglochin palustre

109 Scheuchzeriaceae Mokřadní byliny Listy trávovité, střídavé, na lodyze Květenství hrozen s listeny Květy oboupohlavné, cyklické, trimerické, pentacyklické Květní obaly ve 2 kruzích, nerozlišené, šupinovité Tyčinky v 2 kruzích Gyneceum neúplně cenokarpní, svrchní, ze 3 nebo 6 plodolistů Placenta axilární, vajíčka 2, anatropní Semena bez endospermu Plod měchýřek Mírné a chladné pásmo severní polokoule: 1/2 ČR: 1/1

110 Scheuchzeria palustris

111 Tofieldiaceae Byliny s oddenkem Listy mečovité, dvouřadé, bez palistů Květenství hrozen s listeny Květy oboupohlavné, cyklické, trimerické, pentacyklické Květní obaly v 2 kruzích, nerozlišené, drobné, petaloidní Tyčinky v 2 kruzích Gyneceum neúplně cenokarpní, svrchní, ze 3 plodolistů Semena s malým embryem a s endospermem Plod tobolka Mírné a chladné pásmo: 1/2 ČR: 1/1

112 Tofieldia calyculata

113 Liliidová větev Melanthiaceae Liliales Asparagales Liliaceae Trilliaceae Colchicaceae Alliaceae Asparagaceae Convallariaceae Orchidaceae Iridaceae Amaryllidaceae Agapanthaceae Hyacinthaceae

114 Melanthiaceae Byliny s oddenkem, obsahují alkaloidy Stonek listnatý Listy mečovité, dvouřadé, bez palistů, se souběžnou žilnatinou Květenství lata Květy oboupohlavné, cyklické, trimerické, pentacyklické Květní obaly v 2 kruzích, nerozlišené, volné Tyčinky v 2 kruzích Gyneceum cenokarpní, svrchní, ze 3 plodolistů Semena bez fytomelanů, s malým přímým embryem a s endospermem Plod přehrádkosečná tobolka Téměř kosmopolitní: 4/60 ČR: 1/1

115 Veratrum album subsp. album Veratrum album subsp. lobelianum

116 Trilliaceae Byliny s oddenkem, obsahují alkaloidy nebo saponiny Listy v 1 páru nebo přeslenu, bez palistů, se síťovitou žilnatinou Květenství okolík nebo jediný terminální květ Květy oboupohlavné, cyklické, zpravidla tetramerické, pentacyklické Květní obaly v 2 kruzích, rozlišené Tyčinky v 2 kruzích Gyneceum cenokarpní, svrchní Semena bez fytomelanů, s malým embryem a s endospermem Plod bobule Mírné a chladné pásmo severní polokoule: 4/80 ČR: 1/1

117 Paris quadrifolia

118 Liliaceae Byliny s cibulemi Lodyha často listnatá, někdy listy jen přízemní Květenství zpravidla hrozen Květy oboupohlavné, cyklické, trimerické, pentacyklické Květní obaly nápadné, v 2 kruzích, nerozlišené Tyčinky v 2 kruzích Gyneceum cenokarpní, svrchní, ze 3 plodolistů Semena bez fytomelanů, s malým embryem a s endospermem Plod pouzdrosečná tobolka Subtropy až chladné pásmo severní polokoule: 13/400 ČR: 5/12

119 Lilium bulbiferum Lilium martagon

120 Gagea bohemica Gagea lutea

121 Colchicaceae Byliny s bazální hlízou a přízemními listy, obsahují alkaloidy Lodyha krátká, podzemní Květy jednotlivé, oboupohlavné, cyklické, trimerické, pentacyklické Květní obaly v 2 kruzích, nerozlišené, s dlouhou srostlou trubkou Tyčinky v 2 kruzích Gyneceum cenokarpní, svrchní, ze 3 plodolistů, nevyrůstá nad zem Semena bez fytomelanů, s malým embryem a s endospermem Plod přehrádkosečná tobolka Sutropy a mírné pásmo severní polokoule: 3/70 ČR: 1/1

122 Colchicum autumnale

123 Alliaceae Byliny s cibulemi nebo oddenky, obsahují sirné silice Stonek listnatý nebo listy jen přízemní Listy ploché nebo trubkovité Květenství zdánlivý okolík, složený ze šroubelů nebo vijanů, s toulcem Květy oboupohlavné, cyklické, trimerické, pentacyklické Květní obaly v 2 kruzích, nerozlišené, volné nebo na bázi srostlé Tyčinky v 2 kruzích Gyneceum cenokarpní, svrchní, ze 3 plodolistů Semena s fytomelany, s malým přímým embryem a s endospermem Plod přehrádkosečná tobolka Téměř kosmopolitní: 19/650 ČR: 1/14

124 Allium ursinum

125 Allium senescens Allium scorodoprasum

126 Hyacinthaceae Byliny s cibulemi Listy přízemní Květenství hroznovité Květy oboupohlavné, cyklické, trimerické, pentacyklické Květní obaly v 2 kruzích, nerozlišené, volné nebo mírně srostlé Tyčinky v 2 kruzích Gyneceum cenokarpní, svrchní, ze 3 plodolistů Vajíček mnoho Semena s fytomelany, s malým přímým embryem a s endospermem Plod pouzdrosečná tobolka Subtropy až mírné pásmo: 28/500 ČR: 3/20

127 Muscari racemosum Ornithogalum orthophyllum

128 Convallariaceae Byliny s oddenkem, často obsahují glykosidy Stonek listnatý Listy ploché, se souběžnou žilnatinou Květenství hrozen nebo květy úžlabní Květy oboupohlavné, cyklické, trimerické, pentacyklické Květní obaly v 2 kruzích, nerozlišené, srostlé Tyčinky v 2 kruzích Gyneceum cenokarpní, svrchní, ze 3 plodolistů Vajíček mnoho Semena s fytomelany, s malým přímým embryem a s endospermem Plod bobule Subtropy až chladné pásmo: 20/200 ČR: 4/6

129 Polygonatum verticillatum Convallaria majalis

130 Majanthemum bifolium Streptopus amplexifolius Convallaria majalis

131 Asparagaceae Byliny s oddenkem, keře nebo liány Stonek listnatý, rozvětvený, listnatý Listy zakrnělé, nezelené, funkčně nahrazeny fylokladii Květy úžlabní, drobné, na článkované stopce Květy jednopohlavné, cyklické, trimerické, tricyklické Květní obaly v 2 kruzích, nerozlišené, volné Tyčinky v 2 kruzích Gyneceum cenokarpní, svrchní, ze 3 plodolistů Vajíček mnoho Semena s fytomelany, s malým přímým embryem a s endospermem Plod bobule Téměř kosmopolitní: 5/320 ČR: 1/1

132 Anthericaceae Byliny s oddenkem Listy čárkovité, přízemní Květenství hroznovité Květy oboupohlavné, cyklické, trimerické, pentacyklické Květní obaly v 2 kruzích, nerozlišené, volné Tyčinky v 2 kruzích Gyneceum cenokarpní, svrchní, ze 3 plodolistů Vajíček mnoho Semena s fytomelany, s malým přímým embryem a s endospermem Plod pouzdrosečná tobolka Subtropy až mírné pásmo: 25/200 ČR: 1/2

133 Anthericum ramosum Anthericum liliago

134 Amaryllidaceae Byliny s cibulemi nebo oddenky, obsahují alkaloidy Listy čárkovité, zpravidla přízemní, se souběžnou žilnatinou Květy jednotlivé nebo v okolících Květy oboupohlavné, cyklické, trimerické, pentacyklické Květní obaly v 2 kruzích, nerozlišené, volné nebo srostlé Tyčinky v 2 kruzích Gyneceum cenokarpní, spodní, ze 3 plodolistů Placenta axillární, vajíček mnoho, anatropních Semena s fytomelany, s malým přímým embryem a s endospermem Plod pouzdrosečná tobolka nebo bobule Subtropy až mírné pásmo: 50/900 ČR: 2/3

Systém a zástupci semenných rostlin pozn. pokud není uvedeno české jméno, tak se u rostliny český název nepoužívá

Systém a zástupci semenných rostlin pozn. pokud není uvedeno české jméno, tak se u rostliny český název nepoužívá Systém a zástupci semenných rostlin pozn. pokud není uvedeno české jméno, tak se u rostliny český název nepoužívá V tomto sylabu je skupina semenné použita skutečně jako skupina, nikoliv jako taxon. V

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Biologie. Přehled učiva a školních výstupů. Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Biologie. Přehled učiva a školních výstupů. Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 Biologie Přehled učiva a školních výstupů Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum Autoři: Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Lenka Kořínková, Mgr. Kateřina

Více

Zpracovatel a zadavatel děkují za spolupráci všem spolupracujícím jednotlivcům i organizacím, především pak: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Zpracovatel a zadavatel děkují za spolupráci všem spolupracujícím jednotlivcům i organizacím, především pak: Škroupova 18, 306 13 Plzeň KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY PLZEŇSKÉHO KRAJE Zadavatel: Plzeňský kraj Škroupova 18, 306 13 Plzeň Zpracovatel a zadavatel děkují za spolupráci všem spolupracujícím jednotlivcům i organizacím, především

Více

Flóra Přírodní rezervace Suché skály

Flóra Přírodní rezervace Suché skály Acta rerum naturalium 5: 169 176, 2008 ISSN 1801-5972 Flóra Přírodní rezervace Suché skály Flora of the Suché skály Nature Reserve PETR ŠMARDA Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova

Více

Živá příroda. Aby život platil, musí všechny tyto podmínky fungovat současně!!! Organizace živé přírody

Živá příroda. Aby život platil, musí všechny tyto podmínky fungovat současně!!! Organizace živé přírody Živá příroda Charakteristika živé přírody - živá příroda se vyznačuje biologickými vlastnostmi (zákonitostmi) o specifické chemické složení bílkoviny, nukleové kyseliny o schopnost metabolismu přijímají

Více

395/1992 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky

395/1992 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky Systém ASPI - stav k 10.12.2007 do částky 99/2007 Sb. a 47/2007 Sb.m.s. Obsah a text 395/1992 Sb. - poslední stav textu 395/1992 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 11.

Více

Zámecký park Neplachovice

Zámecký park Neplachovice Zámecký park Neplachovice popelavý, liliovník tulipánokvětý žlutopestrý javor klen, červenolistý buk lesní a javor dlanitolistý. Mezi dřevinami u průčelí zámku jsou především keře, jako hlošina stříbrná,

Více

6Doteky přírody. geologie, botanika, zoologie. Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm

6Doteky přírody. geologie, botanika, zoologie. Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm 6Doteky přírody geologie, botanika, zoologie Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm 6 Geologie, geomorfologie Region Frenštátska se rozkládá na rozhraní horské západní části Moravskoslezských Beskyd ve skupině

Více

Inventarizaãní prûzkumy

Inventarizaãní prûzkumy Pfiíroda 21 Inventarizaãní prûzkumy JI Í DANIHELKA & MICHAL TEFÁNEK editofii Praha 2004 RNDr. Petr Albrecht (30. 8. 1961 11. 11. 2001) Od tragické smrti RNDr. Petra Albrechta, a tedy i od doby, kdy jsme

Více

9 Pěstované okrasné dřeviny, zahrady

9 Pěstované okrasné dřeviny, zahrady 154 Neznámá tvář Prahy 9 Pěstované okrasné dřeviny, zahrady a parky V předchozích odstavcích jsme se zabývali přirozenou vegetací města, která se na jeho malé části zachovala téměř zázrakem po staletích

Více

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 Přírodopis Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola Autoři: Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Lenka Kořínková, Mgr. Kateřina

Více

Projekt byl financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 98 520,- Kč

Projekt byl financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 98 520,- Kč Základní škola Blovice Mgr. Petra Bardounová Mgr. Miroslava Březinová Mgr. Hana Menclová Projekt byl financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 98 520,- Kč z rozpočtu Základní

Více

ROSTLINY S ANTINUTRIČNÍMI A TOXICKÝMI LÁTKAMI VYSKYTUJÍCÍ SE POTENCIÁLNĚ V PÍCNINÁCH V ČR. Metodická příručka. Lubomír Opletal, Bohumír Šimerda

ROSTLINY S ANTINUTRIČNÍMI A TOXICKÝMI LÁTKAMI VYSKYTUJÍCÍ SE POTENCIÁLNĚ V PÍCNINÁCH V ČR. Metodická příručka. Lubomír Opletal, Bohumír Šimerda ROSTLINY S ANTINUTRIČNÍMI A TOXICKÝMI LÁTKAMI VYSKYTUJÍCÍ SE POTENCIÁLNĚ V PÍCNINÁCH V ČR Metodická příručka Lubomír Opletal, Bohumír Šimerda Vědecký výbor pro výživu zvířat při MZe, Výzkumný ústav živočišné

Více

Rostlinné omamné drogy Prof. ing. Pavel Valíček, DrSc.,

Rostlinné omamné drogy Prof. ing. Pavel Valíček, DrSc., Rostlinné omamné drogy Prof. ing. Pavel Valíček, DrSc., Institut tropického a subtropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze Obsah: Betel... 3 Durman... 4 Kata jedlá... 5 Kawa... 7 Koka...

Více

Floristický materiál ke květeně Dačicka

Floristický materiál ke květeně Dačicka Acta rerum naturalium 1: 17 44, 2005 ISSN 1801-5972 Floristický materiál ke květeně Dačicka Floristic contribution from the region around the town of Dačice VÁCLAV CHÁN 1, IVAN RŮŽIČKA 2, PETR LEPŠÍ 3,

Více

...protirakovinné působení - Lapačo. antioxidačnf účinek - Brutnák. zvyšování imunity - Echinacea. stimulující vlastnosti - Ženšen

...protirakovinné působení - Lapačo. antioxidačnf účinek - Brutnák. zvyšování imunity - Echinacea. stimulující vlastnosti - Ženšen ...protirakovinné působení - Lapačo antioxidačnf účinek - Brutnák zvyšování imunity - Echinacea stimulující vlastnosti - Ženšen afrodiziakální účinky - Kotvičník zdroj enzymů - Papája lóčebné účinky -

Více

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM Plán péče a návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM na období 2012-2020 Salvia o.s. sdružení pro ochranu přírody Míšovická 454/6 155 21 Praha 5 e-mail:

Více

Posouzení vlivu TT Podbaba Suchdol na EVL Kaňon Vltavy u Sedlce

Posouzení vlivu TT Podbaba Suchdol na EVL Kaňon Vltavy u Sedlce Posouzení vlivu TT Podbaba Suchdol na EVL Kaňon Vltavy u Sedlce Objednatel: Útvar rozvoje hl. m. Prahy Vyšehradská 57/2077 128 00 Praha 2 Zpracovatel posouzení: Mgr. Pavel Bauer Březový vrch 737 460 15

Více

Aleje a křížky 2011. SRG Přírodní škola o. p. s. Expedice Tepelsko 2011

Aleje a křížky 2011. SRG Přírodní škola o. p. s. Expedice Tepelsko 2011 SRG Přírodní škola o. p. s. Expedice Tepelsko 211 Aleje a křížky 211 Matěj Horák, Jáchym Belcher, Johanka Simonová, Matyáš Kapic, Jakub Grosman, Hermína Motlová, Lucie Kolínová 2 Poděkování: Ing. Lence

Více

Reprodukční orgány. Sexualita vyšších rostlin Sexualita vyšších rostlin. Reprodukční orgány

Reprodukční orgány. Sexualita vyšších rostlin Sexualita vyšších rostlin. Reprodukční orgány Sexualita vyšších rostlin Sexualita vyšších rostlin 5000 B.C. Asyrští kněží znali pohlavnost rostlin, egyptský Bůh opyluje palmu datlovou Přesný popis pohlavního rozmnožování rostlin (Giovanni Battista

Více

Školitel: Ing. Milan Štech Ph.D.

Školitel: Ing. Milan Štech Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Literární rešerše a analýza dostupných dat Melampyrum nemorosum agg. na území Balkánského poloostrova Tereza Baďurová

Více

Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ. na období 2013-2022

Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ. na období 2013-2022 Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ na období 2013-2022 Obsah 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 1.2 Platný právní předpis

Více

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS.

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Antioxidační vlastnosti naklíčených semen Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Diplomová práce 2011/2012 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou a vlastnostmi luštěnin a olejnin.

Více

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 2. Jako metabolismus označujeme: A A) přeměnu látek a energií B) syntézu organických látek C) schopnost

Více

Floristický minikurz na Plumlovsku

Floristický minikurz na Plumlovsku Floristický minikurz na Plumlovsku Zpráva z minifloristického kurzu ze dne 5. 7. 5.2012, pořádala Moravskoslezská pobočka ČBS ve spolupráci s ČSOP Hořepník Marie Popelářová, připomínkoval Jaroslav Podhorný

Více

Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy)

Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy) Acta rerum naturalium 4: 31 42, 2008 ISSN 1803-1587 Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy) Inventorization of the flora and vegetation of Mlýnský potok

Více

Čítanka starého zálesáka. Akát trnovník nepravá akácie kapinice - Robinia pseudoacacia L. Ambrovník styraxový Liquidambar styraciflua L.

Čítanka starého zálesáka. Akát trnovník nepravá akácie kapinice - Robinia pseudoacacia L. Ambrovník styraxový Liquidambar styraciflua L. Čítanka starého zálesáka Jak přežít a nezemřít Akát trnovník nepravá akácie kapinice - Robinia pseudoacacia L. opadavý listnatý strom USA a Kanady Appalačské a Ozark pohoří Čeleď Leguminosae Synonyma -

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra biochemie Identifikace a biotypizace fytopatogenů kulturních rostlin pomocí hmotnostní spektrometrie DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Studijní program:

Více

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Stepní stráň u Komořan 4 Modrá záplava 22 Jaro je tady 6 Vičenec 23 Třešňový sad 8 Terasy 24 Severní lesík 9 Cizopasné

Více