Krytosemenné rostliny. Vít Grulich

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krytosemenné rostliny. Vít Grulich"

Transkript

1 Krytosemenné rostliny Vít Grulich

2 Slabá místa v klasickém systému krytosemenných Chybějící paleontologické důkazy Časté evoluční konvergence jako odraz působení ekologických podmínek Problémy při posuzování morfologických znaků Nemožnost experimentálního důkazu fylogeneze Východiska Molekulárně biologická data

3 Molekulární data v evolucionistice Pro fylogenetickou interpretaci jsou nutné části genomu dostatečně konzervativní dostatečně velké často se opakující Chloroplastová DNA dědí se matroklinně gen rbcl - kóduje podjednotku fotosyntetického enzymu ribulózo-1,5-bisfosfátkarboxylázy/oxygenázy (RuBisCO) Jaderná DNA/ribozomová RNA sekvence 18S a 26S

4 Literatura - systémy Spichiger R. & Savolainen V. (1997): Present state of Angiospermae phylogeny. - Candollea, Genéve, 52: The Angiosperm Phylogeny Group (1998): An ordinal classification for the families of flowering plants. - Annals of the Missouri Botanical Garden, St. Louis, 85: Mártonfi P. (2003): Systematika cievnatých rastlín p., Univerzita P. J. Šafárika Košice. [Skriptum]

5 Literatura - přehledy čeledí [Hejný S. et] Slavík B. [eds.] (1988 ): Květena České republiky. Vol. 1-6( ). - Academia, Praha. Heywood V. H. (1993): Flowering plants of the World. - BT Batsford, London. Novák F. A. (1972): Vyšší rostliny. Tracheophyta. Vol Ed Academia, Praha.

6 Schéma vývoje krytosemenných ANITA Archaefructus Amborellales Nymphaeales Chloranthales Ceratophyllales Austrobaileyales Magnoliidová větev Jednoděložné let Dvouděložné let

7 Archaefructus sinensis Před lety Čína Zřejmě mokřadní bylina

8 ANITA skupina samostatných vývojových linií název podle začátečních písmen řádů: Amborellales, Nymphaeales, Illiciales, Trimeniales, Austrobaileyales samičí gametofyt o 4 buňkách diploidní endosperm pouze tracheidy často ataktostélé (roztroušené cévní svazky) molekulární data rozšíření: většinou tropy jv. Asie a stř. Ameriky

9 Amborellaceae Fylogeneticky nejstarší recentní rostlina Keř Cévní svazky pouze s tracheidami Listy střídavé, celokrajné, bez palistů Květy jednopohlavné, spirální Tyčinky s plochou nitkou Pylová zrna trojjaderná, nonaperturátní 5 volných neúplně uzavřených plodolistů Vajíčko jediné, anatropické Plod peckovice Malé embryo, bohatý endosperm Amborella trichopoda, endemit Nové Kaledonie

10 Amborella trichopoda

11 Nymphaeaceae Vytrvalé vodní byliny s oddenky Oddenky často s ataktostélé, převládají tracheidy Květy vesměs velké, spirocyklické, polymerické Tyčinky s lupenitou nitkou přechody k normáním Pylová zrna trojjaderná, monosulkátní až polysulkátní Gyneceum apokarpní, zpravidla ponořené do květního lůžka Zdánlivé cenokarpium Placenta laminální, počet vajíček může být redukován (až na 2) Semena s arillem, endospermem i perispermem Plod dužnatý, semena se uvolňují ve vodě Téměř kosmopolitní: 8/70 V ČR: 2/4

12 Nymphaea alba Nuphar lutea

13 Illiciaceae Keře nebo malé stromky Dřevo s tracheidami i trachejemi Listy střídavé, jednoduché, celokrajné, bez palistů Květy oboupohlavné, polymerické Gyneceum apokrapní, v kruhu, 5-20četné Plodolisty s jedním vajíčkem Semena s malým embryem a velkým endospermem Plody měchýřky Význačné silice Východní Asie, Karibská oblast: 1/40 Illicium verum koření badyán

14 Illiciaceae Illicium verum Illicium hennryi Illicium floridanum

15 Schizandraceae Liány, jednodomé nebo dvoudomé Dřevo s tracheidami i trachejemi Listy střídavé, jednoduché, celokrajné, bez palistů Květy jednopohlavné, polymerické, obaly nedokonale rozlišené Ploché nitky Gyneceum apokrapní, s plodolisty Plodolisty zpravidla s 2 vajíčky Semena s malým embryem a velkým endospermem Plody bobule Východní Asie, Florida: 2/50 Schizandra sinensis tradiční léčivá rostlina

16 Schizandra sinensis

17 Austrobaileyaceae Bylinné nebo dřevnaté liány Dřevo s tracheidami i trachejemi Listy vstřícné, jednoduché, celokrajné, s malými palisty Květy oboupohlavné, polymerické, obaly rozlišené Tyčinky petaloidní, ploché nitky Gyneceum apokrapní, s ± 8 plodolisty Plodolisty s mnoha vajíčky ve 2 řadách Semena s malým embryem a velkým endospermem Plody neznámý Východní Austrálie: 1/2

18 Austrobaileya scandens

19 Winteraceae Stromy nebo keře, jednodomé nebo dvoudomé Dřevo pouze s tracheidami Listy jednoduché, celokrajné, bez palistů Květy oboupohlavné nebo jednopohlavné, polymerické, spirální Květní obaly rozlišené, kalich srostlý Nitky zpravidla ploché, pylová zrna monosulkátní Gyneceum apokrapní, počet plodolistů neustálený Plodolisty velmi primitivní, nedokonale srostlé, s více vajíčky Semena s malým embryem a velkým endospermem Plody měchýřky Význačné silice Jihovýchodní Asie, Austrálie, Madagaskar, Jižní Amerika: 7-8/60-120

20 Drimys winteri Winteraceae

21 Ceratophyllaceae Vodní submerzní nezakořeněné byliny Lodyhy s jediným cévním svazkem Listy v přeslenech, vidličnatě dělené v nitkovité úkrojky Květy jednopohlavné, hydrogamické, spirální Květní obaly nerozlišené, redukované Tyčinek Pylová zrna dvoujaderná, nonaperturátní Plodolist jediný Placenta laminální, vajíčko 1, anatropní Semena s chudým endospermem Plod oříšek Téměř kosmopolitní: 1/2(-30) V ČR: 1/2

22 Ceratophyllum demersum

23 Magnoliidová větev Magnoliales Piperales Laurales Canellales Aristolochiaceae Piperaceae

24 Magnoliaceae Stromy nebo keře, vždyzelené nebo opadavé Dřevo s trachejemi i tracheidami (převažují) Listy jednoduché, střídavé, s opadavými palisty Květy většinou oboupohlavné, spirální Květní obaly nerozlišené Tyčinek mnoho, vesměs lupenitých, trojžilných Pylová zrna dvoujaderná, monosulkátní Plodolistů mnoho, na prodlouženém květním lůžku Placenta laminální, vajíčka zpravidla 2, anatropní Semena s malým embryem a bohatým endospermem Plod měchýřek Jihovýchodní Asie, Amerika: 12/220 Význam: okrasné dřeviny - Magnolia, Liriodendron

25 Magnolia

26 Liriodendron tulipifera

27 Lauraceae Stromy nebo keře, vždyzelené, řidčeji opadavé Dřevo s trachejemi i tracheidami Listy jednoduché, střídavé, bez palistů Květy oboupohlavné i jednopohlavné, cyklické, zpravidla 3četné Květní obaly nerozlišené, ve 2 kruzích Tyčinky ve 3-4 kruzích, nitka široká Pylová zrna nonaperturátní Plodolist 1 v miskovitém květním lůžku Vajíčko 1, anatropní Semena s velkým embryem, bez endospermu Plod bobule nebo peckovice Subtropy a tropy: 32/asi 2500 Význam: Laurus nobilis, Persea americana, Cinnamomum ceylanicum, Camphora officinarum

28 Cinnamomum ceylanicum Laurus nobilis Persea americana

29 Piperaceae Byliny, liány, keře, vzácně stromy Cévní svazky ve 2-mnoha kruzích, dřevo jen s trachejemi, někdy ataktostélé Listy jednoduché, střídavé nebo vstřícné, s palisty Květy oboupohlavné, vzácně jednopohlavné, cyklické, v hroznech Květní obaly chybějí Tyčinek 1-10 Pylová zrna monosulkátní nebo nonaperturátní Gyneceum cenokarpní, zpravidla ze 3 plodolistů Placenta bazální, vajíčko 1, atropní Semena s malým embryem, s endospermem i perispermem Plod bobule Subtropy a tropy: 5/asi 2000 Význam: Piper nigrum, P. betle

30 Piper nigrum Peperomia

31 Aristolochiaceae Byliny, dřevnaté liány i keře Cévní svazky v 1 kruhu + ataktostélé, dřevo jen s trachejemi Listy jednoduché, střídavé, bez palistů Květy oboupohlavné, vzácně jednopohlavné, cyklické, hexamerické Květní obaly v 1-2 kruzích, ± nerozlišené Tyčinky v 1-mnoha kruzích, často přirůstají k čnělce Pylová zrna vzácně monokolpátní Gyneceum cenokarpní, spodní, zpravidla ze 6 plodolistů Placenta axilární, vajíček mnoho Semena s malým embryem a s endospermem Plod tobolka Subtropy a tropy: 7/450 ČR: 2/2

32 Asarum europaeum Aristolochia clematitis

33 Dvouděložné Jádrové trikolpátní Bazální trikolpátní Ranunculales Proteales Ranunculaceae Fumariaceae Proteaceae Berberidaceae Papaveraceae Platanaceae

34 Ranunculaceae Suchozemské (vzácně vodní) byliny, výjimečně liány (i dřevité) Cévní svazky ve stonku často koncentrické nebo roztroušené Listy střídavé (výjimečně vstřícné), jednoduché, členěné nebo složené Palisty zpravidla chybějí Květenství hroznovité nebo květy jednotlivé Květy oboupohlavné, aktinomorfní i zygomorfní, zpravidla spirocyklické Květní obaly často nedokonale rozlišené, volné Tyčinek zpravidla mnoho Gyneceum apokarpní, svrchní, plodolistů často mnoho, vzácně redukce až na 1 Placenta parietální, vajíček 1-mnoho, anatropních Embryo přímé, endosperm bohatý Plod měchýřek, nažka nebo bobule Časté alkaloidy nebo glykosidy Především mírné pásmo severní polokoule: 47/2000 ČR: 25/65

35 Caltha palustris Trollius altissimus

36 Aconitum vulparia Aconitum callibotryon

37 Consolida regalis Actaea spicata

38 Isopyrum thalictroides Anemone nemorosa

39 Anemone ranunculoides Hepatica nobilis

40 Pulsatilla grandis Pulsatilla pratensis

41 Adonis vernalis Adonis aestivalis

42 Batrachium aquatile Clematis vitalba

43 Berberidaceae Keře (někdy stálezelené) nebo vytrvalé byliny Někdy ataktostélé Listy střídavé (výjimečně vstřícné), jednoduché nebo složené Palisty zpravidla chybějí Květenství hroznovité nebo květy jednotlivé Květy oboupohlavné, aktinomorfní, cyklické (až 9 kruhů), 2-3merické Květní obaly často nedokonale rozlišené, volné Tyčinek zpravidla mnoho Gyneceum pseudomonomerní, svrchní, plodolist 1 Placenta parietální nebo bazální, vajíček více Embryo malé, přímé, endosperm bohatý Plod bobule nebo nažka Časté alkaloidy nebo glykosidy Především mírné pásmo severní polokoule: 15/600 ČR: 1/1

44 Berberis vulgaris

45 Papaveraceae Byliny, vzácně keře Stonek s mléčnicemi Listy střídavé, jednoduché nebo složené Palisty chybějí Květenství hroznovité nebo květy jednotlivé Květy oboupohlavné, aktinomorfní, cyklické, 2-3merické Květní obaly rozlišené, volné, kalich prchavý Tyčinek zpravidla mnoho v několika kruzích Gyneceum cenokarpní, svrchní, plodolisty 2-mnoho Placenta parietální, vajíček mnoho, anatropních Embryo malé, přímé, endosperm bohatý, škrobnatý nebo olejnatý Plod tobolka Alkaloidy Především v mírném pásmu severní polokoule: 26/250 ČR: 3/8

46 Papaver rhoeas Chelidonium majus

47 Fumariaceae Byliny, někdy popínavé Někdy jen jediná děloha Stonek s idioblasty Listy střídavé, složené Palisty chybějí Květenství hroznovité nebo květy jednotlivé Květy oboupohlavné, zygomorfní nebo bisymetrické, cyklické, dimerické Květní obaly rozlišené, volné Tyčinky původně 2+2, většinou dvoubratré a trojdílné Gyneceum cenokarpní, svrchní, plodolisty 2 Placenta parietální, vajíčko 1-mnoho, anatropní Embryo malé, přímé, endosperm bohatý Plod tobolka nebo nažka Alkaloidy Především v mírném pásmu: 16/400 ČR: 2/8

48 Corydalis solida Corydalis cava

49 Proteaceae Dřeviny (keře nebo stromy) Listy střídavé, jednoduché, často monofaciální Palisty chybějí Květenství hrozny, klasy nebo strbouly, podepřené listeny Květy oboupohlavné, vzácně jednopohlavné, asymetrické Květní obaly nerozlišené, volné, okvětní lístky 4, korunovité Tyčinky 4, většinou přirostlé k okvětí Plodolist 1, svrchní, stopkatý Placenta parietální, vajíčko 1-více Embryo malé, přímé, endosperm chybí Plod měchýřek, bobule nebo oříšek Jižní polokoule, především subtropy: 60/1000

50 Protea cynaroides Telopea candidissima

51 Platanaceae Stromy Listy střídavé, dlanitě členěné Řapík na bázi kápovitě rozšířený Palisty velké, opadavé Květenství strbouly Květy malé, jednopohlavné, isomerické Květní obaly rozlišené, volné Tyčinek 3-8, většinou dvoubratré a trojdílné Gyneceum apokarpní, svrchní, plodolistů 3-9 Placenta parietální, vajíčko 1(-2), anatropní Embryo malé, přímé, endosperm zpravidla chybí Plod ochmýřená nažka Severní polokoule, mírné pásmo a subtropy: 1/10

52 Platanus occidentalis

53 Jádrové trikoplátní Caryophyllidová větev Asteridová větev Vitales Rosidová větev Santalales Saxifragales Vitaceae Saxifragaceae Loranthaceae Santalaceae Haloragaceae Crassulaceae Grossulariaceae

54 Caryophyllidová větev Caryophyllales Polygonales Tamaricaceae Cactaceae Portulacaceae Droseraceae Plumbaginaceae Caryophyllaceae Polygonaceae Amaranthaceae

55 Cactaceae Stonkoví sukulenti Stonek s idioblasty, chybějí pravé cévy Listy zpravidla metamorfované v trny Květy jednotlivé Květy oboupohlavné, aktinomorfní nebo zygomorfní, spirální Květních obalů mnoho, nedokonale rozlišených, volných Tyčinek mnoho Gyneceum cenokarpní, spodní, plodolisty 3-mnoho Placenta parietální, vajíčko 1-mnoho, anatropních Embryo malé, přímé nebo zakřivené, endosperm chybí, často perisperm Plod bobule Alkaloidy nebo saponiny, betalainy, častá CAM fotosyntéza V Americe: 100/2000

56 Opuntia ficus-indica Mamillaria

57 Portulacaceae Jednoleté nebo vytrvalé byliny Listy střídavé nebo vstřícné,celokrajné, sukulentní Palisty přítomny, v podobě chloupků nebo šupin Květy jednotlivé nebo květenství cymózní Květy oboupohlavné, aktinomorfní, cyklické, dimerické Květní obaly rozlišené, kališní lístky 2, zelené, koruna ze (4-)5(-6) lístků Tyčinek (4-)5(-6) Gyneceum cenokarpní, svrchní, jednopouzdré, plodolisty 3(-5) Placenta bazální, vajíčka 2-mnoho, kampylotropní Embryo velké, stočené, perisperm Plod tobolka Téměř kosmopolitní: 19/500 ČR: 2/8

58 Montia fontana Portulaca oleracea

59 Caryophyllaceae Byliny, vzácně keře, vzácně dvoudomé Listy zpravidla vstřícné, jednoduché Palisty často chybějí Květenství vrcholičnaté nebo heterotaktické Květy oboupohlavné nebo jednopohlavné, aktinomorfní, 4-5cyklické, 4-5merické Květní obaly rozlišené (koruny ve skutečnosti staminodiální) Tyčinky v 1-2 kruzích Gyneceum cenokarpní, svrchní, plodolistů 2-5 Placenta centrální nebo bazální, vajíček zpravidla mnoho, kampylotropních nebo anatropních Embryo zkroucené nebo přímé, perisperm škrobnatý Plod tobolka (výjimečně bobule nebo nažka) Saponiny Především v mírném pásmu: 70/2200 ČR: 28/100

60 Minuartia setacea Myosoton aquaticum

61 Lychnis flos-cuculi Silene vulgaris

62 Silene latifolia Silene dioica

63 Dianthus deltoides Dianthus superbus

64 Cucubalus baccifer Gypsophila muralis

65 Amaranthaceae Byliny, řidčeji keře Stonek s koncentrickými cévními svazky Listy střídavé nebo vstřícné, jednoduché Palisty chybějí Květenství cymózní nebo heterotaktické Květy oboupohlavné nebo jednopohlavné, nevýrazné Květní obaly nerozlišené, zakrnělé, kožovité, někdy chybějí Tyčinek zpravidla 5 Gyneceum cenokarpní, svrchní, plodolisty 2-3 Placenta bazální, vajíčko 1, anatropní nebo kampylotropní Embryo malé, škrobnatý perisperm Plod tobolka nebo nažka Betalainy, častá C 4 fotosyntéza Především v mírném pásmu: 170/2400 ČR: 15/70

66 Amaranthus retroflexus Salicornia europaea

67 Chenopodium album Atriplex patula

68 Tamaricaceae Keře až stromky Listy střídavé, šupinovité nebo jehlicovité Palisty chybějí Květenství jehnědovité Květy drobné, oboupohlavné, aktinomorfní, 4-5merické Květní obaly rozlišené Tyčinky v 1-2 kruzích nebo tyčinek mnoho, pylová zrna v tetrádách Gyneceum parakarpní, svrchní, plodolistů 2-5 Placenta parietální nebo bazální, vajíček mnoho, anatropních Embryo velké, přímé, endosperm škrobnatý Plod tobolka Především v mírném pásmu: 4/120 ČR: 1/1

69 Myricaria germanica

70 Polygonaceae Byliny, keře, stromy nebo liány, někdy dvoudomé Listy střídavé, jednoduché, celokrajné Palisty srostlé, tvoří botku Květenství hroznovité nebo květy jednotlivé Květy oboupohlavné nebo jednopohlavné, aktinomorfní, cyklické Kališních lístků 3 nebo 6, kožovitých, korunní lístky chybějí Tyčinek 6 nebo 9 Gyneceum cenokarpní, svrchní, jednopouzdrý, plodolisty 2-4 Placenta bazální, vajíčko 1, atropní Embryo přímé nebo zakřivené, endosperm bohatý Plod nažka Taniny a kyselina šťavelová Především na severní polokouli: 30/750 ČR: 10/30

71 Persicaria amphibia Persicaria lapathifolia

72 Reynoutria japonica Rumex acetosella

73 Plumbaginaceae Byliny nebo keře Listy jednoduché, střídavé nebo v přízemní růžici Palisty chybějí Květenství hroznovité nebo vrcholičnaté Květy oboupohlavné, aktinomorfní, tetracyklické, pentamerické Květní obaly rozlišené, srostlé; kalich vytrvalý Tyčinky volné Gyneceum cenokarpní, svrchní, jednopouzdré Placenta bazální, vajíčko 1, anatropní Embryo přímé, škrobnatý endosperm Plod nažka Téměř kosmopolitní, často na slaných půdách: 10/560 ČR: 1/1

74 Limonium neglectum Armeria vulgaris

75 Droseraceae Masožravé byliny, až polokeře Primární kořen zaniká Listy střídavé, s circinátní vernací, s tentakulemi Palisty chybějí Květenství vrcholičnaté Květy oboupohlavné, aktinomorfní, tetracyklické, pentamerické Květní obaly rozlišené, volné Pylová zrna v tetrádách Gyneceum cenokarpní, svrchní, jednopouzdré, plodolisty 3(-5) Placenta bazální, vajíčka 3-mnoho, anatropní Embryo malé, přímé, endosperm masitý Plod přehrádkosečná tobolka Především v mírném pásmu: 4/110 ČR: 1/3

76 Drosera rotundifolia Drosera intermedia Drosera anglica

77 Jádrové trikolpátní Caryophyllidová větev Asteridová větev Rosidová větev Saxifragales Vitales Santalales Vitaceae Santalaceae Haloragaceae Saxifragaceae Crassulaceae Loranthaceae Grossulariaceae

78 Santalaceae Poloparazitické byliny nebo dřeviny, někdy dvoudomé Pozemní rostliny i epifyty Listy střídavé nebo vstřícné, někdy šupinovité Palisty chybějí Květenství hroznovitá, někdy složená z vidlanů Květy jedno- i oboupohlavné, aktinomorfní, zpravidla 4-5merické Okvětí v jednom kruhu, volné Tyčinek v počtu okvětních lístků Gyneceum cenokarpní, spodní nebo polospodní Plodolistů 2-5, semeník jednopouzdrý Placenta centrální, vajíčka 1-3 Vajíčka postrádají integument, jsou volně v placentě Embryo malé, přímé nebo zakřivené, endosperm masitý Plod nažka, peckovice nebo bobule Těžiště v tropech: 40/950 ČR: 2/9

79 Thesium linophyllon Viscum album

80 Loranthaceae Poloparazitické byliny nebo dřeviny, někdy dvoudomé Epifyty i pozemní rostliny Listy zpravidla vstřícné Palisty chybějí Květy ve vidlanech, řidčeji v hroznu Květy obou- i jednopohlavné, zpravidla aktinomorfní, 2-3merické Květní lůžko miskovité Květní obaly nerozlišené, ve 2 kruzích Tyčinek v počtu okvětních lístků Gyneceum cenokarpní, spodní Plodolisty 2-3, semeník jednopouzdrý Placenta vyplňuje semeník, vajíček mnoho, ponořených do placenty Vajíčka postrádají integument Embryo malé, přímé nebo zakřivené, endosperm masitý Plod bobule, peckovice, někdy vysýchavá Především v tropech: 25/850 ČR: 1/1

81 Loranthus europaeus

82 Haloragaceae Vodní i terestrické byliny Listy střídavé, vstřícné i v přeslenech U vodních typů heterofylie, ponořené listy zpeřené s čárkovitými úkrojky Palisty přítomny nebo chybějí Květy úžlabní nebo v hroznech či latách Květy obou- i jednopohlavné, aktinomorfní, 2-4merické, velmi drobné Květní obaly rozlišené Kalich srůstá se semeníkem, koruna volná nebo chybí Tyčinek 2-8 Gyneceum cenokarpní, spodní Plodolisty 2-4, pouzdro 1-4 Placenta centrální, vajíčka 1-4, anatropní Embryo přímé, endosperm bohatý Plod nažka nebo rozpadavý V subtropech a mírných pásmech: 7/180 ČR: 1/3

83 Myriophyllum spicatum

84 Crassulaceae Listoví sukulenti; byliny, výjimečně polokeře, výjimečně dvoudomé Listy střídavé, vstřícné nebo v přeslenech Palisty chybějí Květy ve vrcholičnatých květenstvích Květy obou- i jednopohlavné, aktinomorfní, izomerické, 3-20merické Květní obaly rozlišené, volné, koruna vzácně srostlá nebo i chybí Tyčinky v 1-2 kruzích Gyneceum apokarpní, svrchní Placenta parietální, vajíček většinou mnoho, anatropních Embryo malé, přímé, endosperm redukovaný nebo chybí Plod měchýřek Častá CAM fotosyntéza Kosmopolitní: 35/1500 ČR: 6/12

85 Sedum acre Jovibarba globifera

86 Saxifragaceae Byliny i keře, výjimečně dvoudomé Listy střídavé nebo vstřícné, jednoduché, vzácně složené Palisty chybějí Květy jednotlivé nebo květenství hroznovité či vrcholičnaté Květy obou- i jednopohlavné, aktinomorfní až zygomorfní, 4-5merické Květní obaly rozlišené, kalich volný nebo srostlý, koruna volná Tyčinky v 1-2 kruzích Gyneceum neúplně cenokarpní, svrchní nebo polospodní Plodolisty 2, někdy neúplně srostlé Placenta axilární, vajíček mnoho, anatropní Embryo malé, přímé, endosperm bohatý Plod tobolka nebo měchýřek Téměř kosmopolitní: 30/550 ČR: 2/10

87 Saxifraga paniculata Chrysosplenium alternifolium

88 Grossulariaceae Keře, výjimečně dvoudomé Listy střídavé, jednoduché Palisty chybějí nebo přirostlé k řapíku Květy v hroznech Květy obou- i jednopohlavné, aktinomorfní, tetracyklické, pentamerické Květní rozlišené, volné Tyčinek 5 Gyneceum cenokarpní, spodní Plodolisty 2, semeník jednopouzdrý Placenta axilární, vajíček několik, anatropních Embryo malé, přímé nebo zakřivené, endosperm přítomen Plod bobule V mírném pásmu: 1/140 ČR: 1/4

89 Ribes uva-crispa Ribes alpinum

90 Vitaceae Převážně dřevité liány, řidčeji keře nebo stromky, vzácně dvoudomé Listy střídavé, laločnaté nebo dlanitě složené Palisty chybějí Květenství hroznovitá nebo vrcholičnaté Úponky představují přeměněná květenství Květy obou- nebo jednopohlavné, aktinomorfní, 4-5merické, velmi drobné Květní obaly rozlišené, kalichy srostlé, koruny víceméně volné Tyčinky 4-5, vyrůstající z kruhového disku, prašníky někdy srostlé Gyneceum cenokarpní, svrchní Plodolisty zpravidla 2, pouzder 2-6 Placenta parietální, vajíčka 2 v každém pouzdře, atropní Embryo přímé, endosperm početný Plod bobule Alkaloidy nebo saponiny, betalainy, častá CAM fotosyntéza Převážně v tropech a subtropech: 12/700 ČR: 1/1

91 Vitis labrusca

92 Jednoděložné Acorales Liliidová větev Acoraceae Araceae Alismatales Tofieldiaceae Alismataceae Hydrocharitaceae Butomaceae Scheuchzeriaceae Juncaginaceae Commeliidová větev Pandanales Potamogetonaceae

93 Acoraceae Mokřadní byliny Listy jednoduché, mečovité, dvouřadé Květenství palice, toulec připomíná list Květy oboupohlavné, cyklické, trimerické Květní obaly ve 2 kruzích, nerozlišené Tyčinky ve 2 kruzích Gyneceum cenokarpní, svrchní, z 3 plodolistů Placenta axilární, vajíček několik, atropních Semena s malým embryem a s endospermem i perispermem Plod bobule Subtropy a tropy: asi 5/asi 10 ČR: 1/1, zřejmě nepůvodní

94 Acorus calamus

95 Araceae Liány, byliny (i vodní), někdy dvoudomé Listy řapíkaté, jednoduché, střídavé, bez palistů, žilnatina síťovitá Květenství palice s toulcem Květy oboupohlavné i jednopohlavné, cyklické Květní obaly ve 2 kruzích, nerozlišené, někdy redukované Tyčinky v 2 kruzích, někdy redukce na jedinou Gyneceum cenokarpní, svrchní, z 1-2 plodolistů Placenta parietální, axilární nebo bazální, vajíček 1-mnoho, anatropních Semena s endospermem nebo bez něj, embryo zpravidla přímé Plod zpravidla bobule Tropy až mírné pásmo: 110/2850 ČR: 5/9

96 Arum cylindraceum Spirodela polyrrhiza

97 Alismataceae Mokřadní a vodní byliny Tracheje jen v kořenech Listy jednoduché, přízemní, bez palistů, občas heterofylie Květenství latovité Květy zpravidla oboupohlavné, spirocyklické až cyklické, trimerické Květní obaly ve 2 kruzích, rozlišené Tyčinek 6-mnoho, v kruzích nebo ve šroubovici Gyneceum apokarpní, svrchní, z 6-mnoha plodolistů Placenta axilární nebo bazální, vajíčko 1(-2), anatropní Semena bez endospermu, embryo zakřivené Plod měchýřek, nažka nebo peckovice Téměř kosmopolitní: 11/asi 100 ČR: 3/5

98 Sagittaria sagittifolia Alisma plantago-aquatica

99 Hydrocharitaceae Byliny mokřadní nebo vodní (vzplývavé i ponořené), někdy dvoudomé Listy střídavé, bez palistů, častá heterofylie Květenství s toulcem Květy jednopohlavné, cyklické, trimerické, entomogamní nebo hydrogamní Květní obaly ve 2 kruzích, rozlišené, někdy chybějí Tyčinky zpravidla ve více kruzích, v počtu 1-mnoho Gyneceum zdánlivě cenokarpní, ponořené do květního lůžka, spodní, z 2- mnoha plodolistů Placenta parietální, vajíček zpravidla mnoho, atropních Semena bez endospermu, embryo přímé Plod často dužnatý, někdy oříšek Téměř kosmopolitní: 16/150 ČR: 3/4

100 Stratiotes aloides Hydrocharis morsus-ranae

101 Butomaceae Mokřadní byliny Listy přízemní, čárkovité Květenství zdánlivý okolík tvořený šroubeli Květy oboupohlavné, cyklické Květní obaly ve 2 kruzích, rozlišené Tyčinek 6+3 Gyneceum apokarpní, svrchní, ze 6 plodolistů Placenta laminální, vajíček, atropních Semena bez endospermu, embryo přímé Plod měchýřek Subtropy a mírné pásmo: 1/asi 1 ČR: 1/1

102 Butomus umbellatus

103 Potamogetonaceae Ponořené nebo vzplývavé byliny Listy střídavé, vzácně vstřícné, s palisty, častá heterofylie Květenství zpravidla klasovité Květy oboupohlavné, vzácně jednopohlavné, cyklické, tetramerické Oboupohlavné anemogamní, jednopohlavné hydrogamní Květní obaly zpravidla 4, nerozlišené, šupinovité Tyčinky v 1-mnoha kruzích, u jednopohlavných květů jediná Gyneceum cenokarpní, svrchní, zpravidla ze 4 plodolistů Placenta axilární, vajíčko 1 Semena bez endospermu Plod bobule nebo nažka Téměř kosmopolitní: 5/asi 100 ČR: 3/20

104

105 Potamogeton alpinus

106 Potamogeton pectinatus Potamogeton natans Zannichellia palustris

107 Juncaginaceae Mokřadní byliny Listy trávovité, přízemní, s jazýčkem Květenství klasovité, na stvolu, bez listenů Květy oboupohlavné, cyklické, převážně trimerické Květní obaly nerozlišené, šupinovité Tyčinky ve 2 kruzích Gyneceum nedokonale cenokarpní, svrchní, z 3 nebo 6 plodolistů Vajíčko 1, anatropní Semena bez endospermu, embryo přímé Plod měchýřek Převážně v mírném pásmu obou polokoulí: 4/15 ČR: 1/2

108 Triglochin palustre

109 Scheuchzeriaceae Mokřadní byliny Listy trávovité, střídavé, na lodyze Květenství hrozen s listeny Květy oboupohlavné, cyklické, trimerické, pentacyklické Květní obaly ve 2 kruzích, nerozlišené, šupinovité Tyčinky v 2 kruzích Gyneceum neúplně cenokarpní, svrchní, ze 3 nebo 6 plodolistů Placenta axilární, vajíčka 2, anatropní Semena bez endospermu Plod měchýřek Mírné a chladné pásmo severní polokoule: 1/2 ČR: 1/1

110 Scheuchzeria palustris

111 Tofieldiaceae Byliny s oddenkem Listy mečovité, dvouřadé, bez palistů Květenství hrozen s listeny Květy oboupohlavné, cyklické, trimerické, pentacyklické Květní obaly v 2 kruzích, nerozlišené, drobné, petaloidní Tyčinky v 2 kruzích Gyneceum neúplně cenokarpní, svrchní, ze 3 plodolistů Semena s malým embryem a s endospermem Plod tobolka Mírné a chladné pásmo: 1/2 ČR: 1/1

112 Tofieldia calyculata

113 Liliidová větev Melanthiaceae Liliales Asparagales Liliaceae Trilliaceae Colchicaceae Alliaceae Asparagaceae Convallariaceae Orchidaceae Iridaceae Amaryllidaceae Agapanthaceae Hyacinthaceae

114 Melanthiaceae Byliny s oddenkem, obsahují alkaloidy Stonek listnatý Listy mečovité, dvouřadé, bez palistů, se souběžnou žilnatinou Květenství lata Květy oboupohlavné, cyklické, trimerické, pentacyklické Květní obaly v 2 kruzích, nerozlišené, volné Tyčinky v 2 kruzích Gyneceum cenokarpní, svrchní, ze 3 plodolistů Semena bez fytomelanů, s malým přímým embryem a s endospermem Plod přehrádkosečná tobolka Téměř kosmopolitní: 4/60 ČR: 1/1

115 Veratrum album subsp. album Veratrum album subsp. lobelianum

116 Trilliaceae Byliny s oddenkem, obsahují alkaloidy nebo saponiny Listy v 1 páru nebo přeslenu, bez palistů, se síťovitou žilnatinou Květenství okolík nebo jediný terminální květ Květy oboupohlavné, cyklické, zpravidla tetramerické, pentacyklické Květní obaly v 2 kruzích, rozlišené Tyčinky v 2 kruzích Gyneceum cenokarpní, svrchní Semena bez fytomelanů, s malým embryem a s endospermem Plod bobule Mírné a chladné pásmo severní polokoule: 4/80 ČR: 1/1

117 Paris quadrifolia

118 Liliaceae Byliny s cibulemi Lodyha často listnatá, někdy listy jen přízemní Květenství zpravidla hrozen Květy oboupohlavné, cyklické, trimerické, pentacyklické Květní obaly nápadné, v 2 kruzích, nerozlišené Tyčinky v 2 kruzích Gyneceum cenokarpní, svrchní, ze 3 plodolistů Semena bez fytomelanů, s malým embryem a s endospermem Plod pouzdrosečná tobolka Subtropy až chladné pásmo severní polokoule: 13/400 ČR: 5/12

119 Lilium bulbiferum Lilium martagon

120 Gagea bohemica Gagea lutea

121 Colchicaceae Byliny s bazální hlízou a přízemními listy, obsahují alkaloidy Lodyha krátká, podzemní Květy jednotlivé, oboupohlavné, cyklické, trimerické, pentacyklické Květní obaly v 2 kruzích, nerozlišené, s dlouhou srostlou trubkou Tyčinky v 2 kruzích Gyneceum cenokarpní, svrchní, ze 3 plodolistů, nevyrůstá nad zem Semena bez fytomelanů, s malým embryem a s endospermem Plod přehrádkosečná tobolka Sutropy a mírné pásmo severní polokoule: 3/70 ČR: 1/1

122 Colchicum autumnale

123 Alliaceae Byliny s cibulemi nebo oddenky, obsahují sirné silice Stonek listnatý nebo listy jen přízemní Listy ploché nebo trubkovité Květenství zdánlivý okolík, složený ze šroubelů nebo vijanů, s toulcem Květy oboupohlavné, cyklické, trimerické, pentacyklické Květní obaly v 2 kruzích, nerozlišené, volné nebo na bázi srostlé Tyčinky v 2 kruzích Gyneceum cenokarpní, svrchní, ze 3 plodolistů Semena s fytomelany, s malým přímým embryem a s endospermem Plod přehrádkosečná tobolka Téměř kosmopolitní: 19/650 ČR: 1/14

124 Allium ursinum

125 Allium senescens Allium scorodoprasum

126 Hyacinthaceae Byliny s cibulemi Listy přízemní Květenství hroznovité Květy oboupohlavné, cyklické, trimerické, pentacyklické Květní obaly v 2 kruzích, nerozlišené, volné nebo mírně srostlé Tyčinky v 2 kruzích Gyneceum cenokarpní, svrchní, ze 3 plodolistů Vajíček mnoho Semena s fytomelany, s malým přímým embryem a s endospermem Plod pouzdrosečná tobolka Subtropy až mírné pásmo: 28/500 ČR: 3/20

127 Muscari racemosum Ornithogalum orthophyllum

128 Convallariaceae Byliny s oddenkem, často obsahují glykosidy Stonek listnatý Listy ploché, se souběžnou žilnatinou Květenství hrozen nebo květy úžlabní Květy oboupohlavné, cyklické, trimerické, pentacyklické Květní obaly v 2 kruzích, nerozlišené, srostlé Tyčinky v 2 kruzích Gyneceum cenokarpní, svrchní, ze 3 plodolistů Vajíček mnoho Semena s fytomelany, s malým přímým embryem a s endospermem Plod bobule Subtropy až chladné pásmo: 20/200 ČR: 4/6

129 Polygonatum verticillatum Convallaria majalis

130 Majanthemum bifolium Streptopus amplexifolius Convallaria majalis

131 Asparagaceae Byliny s oddenkem, keře nebo liány Stonek listnatý, rozvětvený, listnatý Listy zakrnělé, nezelené, funkčně nahrazeny fylokladii Květy úžlabní, drobné, na článkované stopce Květy jednopohlavné, cyklické, trimerické, tricyklické Květní obaly v 2 kruzích, nerozlišené, volné Tyčinky v 2 kruzích Gyneceum cenokarpní, svrchní, ze 3 plodolistů Vajíček mnoho Semena s fytomelany, s malým přímým embryem a s endospermem Plod bobule Téměř kosmopolitní: 5/320 ČR: 1/1

132 Anthericaceae Byliny s oddenkem Listy čárkovité, přízemní Květenství hroznovité Květy oboupohlavné, cyklické, trimerické, pentacyklické Květní obaly v 2 kruzích, nerozlišené, volné Tyčinky v 2 kruzích Gyneceum cenokarpní, svrchní, ze 3 plodolistů Vajíček mnoho Semena s fytomelany, s malým přímým embryem a s endospermem Plod pouzdrosečná tobolka Subtropy až mírné pásmo: 25/200 ČR: 1/2

133 Anthericum ramosum Anthericum liliago

134 Amaryllidaceae Byliny s cibulemi nebo oddenky, obsahují alkaloidy Listy čárkovité, zpravidla přízemní, se souběžnou žilnatinou Květy jednotlivé nebo v okolících Květy oboupohlavné, cyklické, trimerické, pentacyklické Květní obaly v 2 kruzích, nerozlišené, volné nebo srostlé Tyčinky v 2 kruzích Gyneceum cenokarpní, spodní, ze 3 plodolistů Placenta axillární, vajíček mnoho, anatropních Semena s fytomelany, s malým přímým embryem a s endospermem Plod pouzdrosečná tobolka nebo bobule Subtropy až mírné pásmo: 50/900 ČR: 2/3

Krytosemenné rostliny. Vít Grulich

Krytosemenné rostliny. Vít Grulich Krytosemenné rostliny Vít Grulich Jednoděložné Acorales Liliidová větev Acoraceae Araceae Alismatales Tofieldiaceae Alismataceae Hydrocharitaceae Butomaceae Scheuchzeriaceae Juncaginaceae Commeliidová

Více

Krytosemenné rostliny. Vít Grulich

Krytosemenné rostliny. Vít Grulich Krytosemenné rostliny Vít Grulich Slabá místa v klasickém systému krytosemenných Chybějící paleontologické důkazy Časté evoluční konvergence jako odraz působení ekologických podmínek Problémy při posuzování

Více

Krytosemenné rostliny. Vít Grulich

Krytosemenné rostliny. Vít Grulich Krytosemenné rostliny Vít Grulich Rosidová větev Zygophyllales Crossomatales Staphyleaceae Zygophyllales Pravé Rosidy II Geraniales Geraniaceae Pravé Rosidy I Zygophyllaceae Byliny i dřeviny Listy vstřícné

Více

Krytosemenné rostliny. Vít Grulich

Krytosemenné rostliny. Vít Grulich Krytosemenné rostliny Vít Grulich Pravé Asteridy II Aquifoliales Apiales Asterales Apiaceae Araliaceae Dipsacales Asteraceae Adoxaceae Caprifoliaceae Campanulaceae Dipsacaceae Menyanthaceae Valerianaceae

Více

Systém rostlin. Část vyšší rostliny Krytosemenné II

Systém rostlin. Část vyšší rostliny Krytosemenné II Systém rostlin Část vyšší rostliny Krytosemenné II Okruh čeledí kolem Rosaceae Fabaceae Fabales Cucurbitales Polygalaceae Rosales Rosaceae Urticaceae Cucurbitaceae Fagales Rhamnaceae Cannabaceae Ulmaceae

Více

Systém krytosemenných rostlin v době molekulárních metod. Vít Grulich

Systém krytosemenných rostlin v době molekulárních metod. Vít Grulich Systém krytosemenných rostlin v době molekulárních metod Vít Grulich Literatura - systémy The Angiosperm Phylogeny Group (1998): An ordinal classification for the families of flowering plants. - Annals

Více

M A G N O L I O P H Y T A

M A G N O L I O P H Y T A M A G N O L I O P H Y T A Rozdíly nahosemenné x krytosemenné výhradně dřeviny s druhotným tloustnutím v sekundárním dřevě tracheidy sítkovice bez průvodních buněk jednopohlavné samčí a samičí pohlavní

Více

Systém a evoluce vyšších rostlin Bazální jednoděložné; liliidní linie Petr Bureš

Systém a evoluce vyšších rostlin Bazální jednoděložné; liliidní linie Petr Bureš MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Systém a evoluce vyšších rostlin Bazální jednoděložné; liliidní linie Petr Bureš 2. třída Monocotyledonae jednoděložné (Liliopsida)

Více

Květ, jeho stavba, květenství, význam 1/41

Květ, jeho stavba, květenství, význam 1/41 Květ, jeho stavba, květenství, KVĚT - FLOS = výtrusorodý prýt omezeného vzrůstu listy na něm jsou přeměněny a přizpůsobeny pohlavnímu rozmnožování rostliny 2 Stavba květu KVĚTNÍ LŮŽKO Vyrůstají na něm

Více

Poaceae (lipnicovité) Cyperaceae (šáchorovité) Asteraceae (hvězdnicovité)

Poaceae (lipnicovité) Cyperaceae (šáchorovité) Asteraceae (hvězdnicovité) Poaceae (lipnicovité) Cyperaceae (šáchorovité) Asteraceae (hvězdnicovité) Poaceae lipnicovité Druhově velmi početná čeleď, 7 % flóry ČR Systematické zařazení: Oddělení: Magnoliophyta krytosemenné Třída:

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Květní vzorce a diagramy autor: Mgr. Lenka Jančíková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Generativní orgány rostlin I.

Generativní orgány rostlin I. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 9 Generativní orgány rostlin I.

Více

specifický orgán krytosemenných rostlin sloužící k pohlavnímu rozmnožování

specifický orgán krytosemenných rostlin sloužící k pohlavnímu rozmnožování 7. KVĚT specifický orgán krytosemenných rostlin sloužící k pohlavnímu rozmnožování Funkce květu zajištění pohlavního rozmnožování umožnění opylení a oplození ochrana pohlavních buněk a semen Stavba květu

Více

generativní orgán superlativy v rostlinné říši MORFOLOGIE CÉVNATÝCH ROSTLIN - Květ česká květena leknín (Nymphaea) ocún (Colchicum) Květenství:

generativní orgán superlativy v rostlinné říši MORFOLOGIE CÉVNATÝCH ROSTLIN - Květ česká květena leknín (Nymphaea) ocún (Colchicum) Květenství: generativní orgán česká květena superlativy v rostlinné říši leknín (Nymphaea) ocún (Colchicum) Rafflesia arnoldii Květenství: Wolffia arrhiza Corypha umbraculefira Amorphophallus titanum Květní části:

Více

Oddělení Liliopsida (jednoděložné rostliny)

Oddělení Liliopsida (jednoděložné rostliny) Oddělení Liliopsida (jednoděložné rostliny) monofyletická skupina 52 000 druhů většinou byliny, pokud dřeviny, pak tloustnou atypicky pomocí listových pochev adventivní kořeny cibule, hlízy, oddenky cévní

Více

Obrázky viz: http://www.ta3k.sk/bio/

Obrázky viz: http://www.ta3k.sk/bio/ Rozmnožování krytosemenných rostlin Materiál a pomůcky: Květy různých rostlin (doporučuji vybírat velké květy např. tulipán a pozor na záměnu květu a květenství), ostrá žiletka, pinzeta, preparační jehla.

Více

Rostlinná anatomie. generativní orgány, rozmnožování rostlin

Rostlinná anatomie. generativní orgány, rozmnožování rostlin Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Název: VNITŘNÍ STAVBA KVĚTU

Název: VNITŘNÍ STAVBA KVĚTU Název: VNITŘNÍ STAVBA KVĚTU Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie Ročník: 2. a 3. (1. ročník vyššího

Více

Rozmnožovací (generativní) rostlinné orgány semenných rostlin. Milan Dundr

Rozmnožovací (generativní) rostlinné orgány semenných rostlin. Milan Dundr Rozmnožovací (generativní) rostlinné orgány semenných rostlin Milan Dundr Květ tyčinky (samčí pohlavní ústrojí) nitka prašník 2 prašné váčky 4 prašná pouzdra pylová zrna Květ plodolisty (samičí pohlavní

Více

Nároky na stanoviště

Nároky na stanoviště Základní rozdělení Vzplývavé (lekníny, stulíky, ) Submerzní ponořené (pramenička, vodní mor kanadský) Plovoucí (voďanka, kotvice, tokozelka) Pobřežní (většina vlhkomilných trvalek) Nároky na stanoviště

Více

Květní vzorec: b listen (bractea) α, β listence (α, β - prophylla) P okvětí, perigon (perigonium) K kalich (calyx) k kalíšek (calyculus) C koruna

Květní vzorec: b listen (bractea) α, β listence (α, β - prophylla) P okvětí, perigon (perigonium) K kalich (calyx) k kalíšek (calyculus) C koruna Květní vzorec: b listen (bractea) α, β listence (α, β - prophylla) P okvětí, perigon (perigonium) K kalich (calyx) k kalíšek (calyculus) C koruna (corolla) A soubor tyčinek andreceum (androeceum) St zakrnělá

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 8.4.2013

Martina Bábíčková, Ph.D. 8.4.2013 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 8.4.2013 Ročník 6. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Přírodopis Tematický okruh Anatomie a morfologie rostlin Téma klíčová slova Květ a květenství

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Dělnická 6. 7. tř. ZŠ základní / zvýšený zájem

Více

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/ Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin Bazální asteridy Petr Bureš

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/ Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin Bazální asteridy Petr Bureš MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin Bazální asteridy Petr Bureš Bazální krytosemenné Jednoděložné Bazální dvouděložné Rosidy

Více

Amborellales. EUDICOTS - ROSOPSIDA PRAVÉ DVOUDĚLOŽKY Laurales vavřínotvaré

Amborellales. EUDICOTS - ROSOPSIDA PRAVÉ DVOUDĚLOŽKY Laurales vavřínotvaré Amborellales Nymphaeales leknínotvaré Piperales pepřotvaré magnoliová větev MONOCOTS LILIOPSIDA JEDNODĚLOŽKY EUDICOTS - ROSOPSIDA PRAVÉ DVOUDĚLOŽKY Laurales vavřínotvaré Magnoliales Amborella Peperomia

Více

Otázka: Dvouděložné rostliny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Jarys. Dvouděložné rostliny. ČELEĎ: ŠÁCHOLANOVITÉ (Magnoliaceae)

Otázka: Dvouděložné rostliny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Jarys. Dvouděložné rostliny. ČELEĎ: ŠÁCHOLANOVITÉ (Magnoliaceae) Otázka: Dvouděložné rostliny Předmět: Biologie Přidal(a): Jarys Dvouděložné rostliny ČELEĎ: ŠÁCHOLANOVITÉ (Magnoliaceae) Jsou to dřeviny, patří k vývojově nejstarším, v pletivech mají jedovaté látky, květní

Více

Užitkové rostliny IV. Vít Grulich

Užitkové rostliny IV. Vít Grulich Užitkové rostliny IV Vít Grulich Koření Přísady do pokrmů nebo nápojů s charakteristickou vůní Často dráždivá chuť Silice, alkaloidy, glykosidy Uplatnění v parfumerii, kosmetice, farmacii a medicíně Chuťová

Více

ROSTLINNÉ ORGÁNY - KVĚT

ROSTLINNÉ ORGÁNY - KVĚT Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Řád Pandanales pandánotvaré Dřeviny i byliny s cévami jen schodovitě perforovanými. Listy mají pochvaté dvouřadě nebo trojřadě uspořádané.

Řád Pandanales pandánotvaré Dřeviny i byliny s cévami jen schodovitě perforovanými. Listy mají pochvaté dvouřadě nebo trojřadě uspořádané. Řád Pandanales pandánotvaré Dřeviny i byliny s cévami jen schodovitě perforovanými. Listy mají pochvaté dvouřadě nebo trojřadě uspořádané. Jednopohlavné květy v palicích podpíraných listenci. Květy s neustálenými

Více

Kód VM: VY_52_INOVACE_ 3MER28 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_52_INOVACE_ 3MER28 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_52_INOVACE_ 3MER28 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: PaedDr. Zuzana Mertlíková Datum: leden 2012 Ročník: VII. Vzdělávací oblast:

Více

ROZMNOŽOVÁNÍ A REPRODUKČNÍ ORGÁNY KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN S NÁVAZNOSTÍ NA SYSTÉM.

ROZMNOŽOVÁNÍ A REPRODUKČNÍ ORGÁNY KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN S NÁVAZNOSTÍ NA SYSTÉM. ROZMNOŽOVÁNÍ A REPRODUKČNÍ ORGÁNY KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN S NÁVAZNOSTÍ NA SYSTÉM. Práce obsahuje následující části: 1) HLAVNÍ PREZENTACE (24 snímků, 25 fotokoláží) S ODKAZY FOTO NA SOUBORY FOTOKOLÁŽÍ (více

Více

LILIOPSIDA jednoděložné

LILIOPSIDA jednoděložné LILIOPSIDA jednoděložné Embryo má zpravidla jedinou dělohu. Hlavní kořen obvykle záhy zakrní a místo něho se vyvinou z báze hypokotylu adventivní kořínky. Časté jsou oddenky, hlízy a cibule, vesměs s adventivními

Více

1. Rozměry a životní formy

1. Rozměry a životní formy nadzemní část rostlin, nese listy a květy, je článkovaný (internodia=články nody=uzliny) 1. Rozměry a životní formy Výška: mamutí stromy -Sequoiadendron giganteum 115 m -Eucalyptus amygdalina 150 m Šířka:

Více

BOBOVITÉ (FABACEAE) pracovní list

BOBOVITÉ (FABACEAE) pracovní list BOBOVITÉ (FABACEAE) pracovní list Tato čeleď zahrnuje stromy, keře i byliny velmi rozmanitého vzhledu. Na kořenech mají hlízky se symbiotickými bakteriemi. Listy jsou jednoduché nebo složené, většinou

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/OBBC LRR/OBB Obecná biologie Orgány rostlin II. Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D. Cíl přednášky Popis anatomie, morfologie a funkce

Více

Čeleď Životní forma, habitus Listy Květy a květenství Plody. MAGNOLIOPSIDA - dvouděložné rostliny

Čeleď Životní forma, habitus Listy Květy a květenství Plody. MAGNOLIOPSIDA - dvouděložné rostliny Čeleď Životní forma, habitus Listy Květy a květenství Plody RANUNCULACEAE pryskyřníkovité PAPAVERACEAE mákovité FUMARIACEAE zemědýmovité FAGACEAE bukovité BETULACEAE břízovité CORYLACEAE lískovité CARYOPHLLACEAE

Více

Rostlinné orgány. Na podélné stavbě kořene můžeme rozlišit několik zón:

Rostlinné orgány. Na podélné stavbě kořene můžeme rozlišit několik zón: Rostlinné orgány - orgány jsou soubory pletiv s určitou charakteristickou funkcí - obor, který se zabývá orgány, se označuje organologie podle funkce můžeme orgány rozdělit na: - vegetativní zabezpečují

Více

2. třída Monocotyledonae jednoděložné

2. třída Monocotyledonae jednoděložné 2. třída Monocotyledonae jednoděložné Protoangiospermae Monocotyledonae Eudicotyledonae pyl monokolpátní monokolpátní trikolpátní okvětí často nerozlišené čepel listů Protoangiospermae pyl žilnatina listová

Více

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/ Systém a evoluce vyšších rostlin Bazální a pravé dvouděložné Petr Bureš

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/ Systém a evoluce vyšších rostlin Bazální a pravé dvouděložné Petr Bureš MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Systém a evoluce vyšších rostlin Bazální a pravé dvouděložné Petr Bureš Dvouděložné Vývojová linie pravých dvouděložných se vyznačuje

Více

Gymnospermické rostliny. (nahosemenné)

Gymnospermické rostliny. (nahosemenné) Gymnospermické rostliny (nahosemenné) Dokonalá převaha sporofytu nad gaetofytem Dřeviny s otevřenými kolaterálními svazky Listy stálezelené, zřídka každoročně opadavé Květy jednopohlavné, bezobalné v šišticových

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí listu. Materiál je plně funkční pouze s použitím

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí listu. Materiál je plně funkční pouze s použitím Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí listu. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. transpirace fotosyntéza čepel řapík žilnatina

Více

Vodních a mokřadních rostlin

Vodních a mokřadních rostlin Vodních a mokřadních rostlin Litorál Litorál pobřežní pásmo, vymezeno fotickou zónou Ripál pobřežní pásmo tekoucích vod Sublitorál vymezen letní hladinou podzemní vody, natantní a submerzní hydrofyty hlouběji,

Více

Passiflora P. edulis

Passiflora P. edulis Užitkové rostliny IIIc Vít Grulich Passifloraceae Passiflora - mučenka Liány Původ: Jižní Amerika P. edulis P. quadrangularis P. alata P. caerulea P. mollissima Pěstování: subtropy Užití: bobule P. caerulea

Více

Cupressaceae Taxaceae

Cupressaceae Taxaceae řád: Pinales čeledě: Pinaceae Cupressaceae Taxaceae Cévnaté rostliny výtrusné semenné nahosemenné krytosemenné plavuně přesličky kapradiny... cykasy jinany liánovce jehličnany jednoděložné dvouděložné

Více

VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN

VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN 13 Soubory určitých pletiv vytvářejí u rostlin rostlinné orgány, a to buď vegetativního nebo generativního charakteru. Vegetativní orgány slouží rostlinám k zajištění růstu,

Více

Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj:

Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj: Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj: www.uhul.cz Příloha 7b Porostní mapa chráněného území. Zdroj: OZP MHMP. Příloha 7c Změny lesních společenstev na opakovaných plochách podle

Více

Stavba květu a odvození květního vzorce

Stavba květu a odvození květního vzorce BIOLOGIE Stavba květu a odvození květního vzorce V rámci laboratorního cvičení se studenti podrobněji seznámí se stavbou květu, tvorbou květního vzorce a květního diagramu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže

Více

vytrvalé Rostliny pocházející z oblastí mírného klimatu a v našich podmínkách vytrvávají na Každý rok opakovaně kvetou a Na zimu zatahují do země nebo

vytrvalé Rostliny pocházející z oblastí mírného klimatu a v našich podmínkách vytrvávají na Každý rok opakovaně kvetou a Na zimu zatahují do země nebo Trvalky = pereny Druhy nedřevnatějící í (byliny), vytrvalé Rostliny pocházející z oblastí mírného klimatu a v našich podmínkách vytrvávají na stanovišti více jak 3 roky. Každý rok opakovaně kvetou a tvoří

Více

Vnější stavba listů (nemusí být vyvinuty všechny): - palisty (stipulae) - řapík (petiolus) - listová pochva (vagina) - čepel (lamina).

Vnější stavba listů (nemusí být vyvinuty všechny): - palisty (stipulae) - řapík (petiolus) - listová pochva (vagina) - čepel (lamina). Listy podle okraje čepele: a) celokrajný, šeřík obecný Syringa vulgaris, b) pilovitý, lípa srdčitá Tilia cordata, c) dvakrát pilovitý, habr obecný Carpinus betulus, d) zubatý, podběl obecný Tussilago farfara,

Více

Oddělení Krytosemenné rostliny (Magnoliophyta):

Oddělení Krytosemenné rostliny (Magnoliophyta): Oddělení Krytosemenné rostliny (Magnoliophyta): Třída Dvouděložné (Magnoliopsida) - Přehled čeledí: - Šácholanovité (Magnoliaceae) - Šácholan (Magnolia) velkokvětý - Liliovník (Liriodendron) tulipánokvětý

Více

Vojtěška setá Medicago sativa L.

Vojtěška setá Medicago sativa L. Vojtěška setá Medicago sativa L. Lodyhy: přímé i vystoupavé, lysé Listy: trojčetné, lístky v horní třetině na obvodu zubaté, prostřední lístek dlouze řapíčkatý Květenství: hlávkovitě zkrácený hrozen Květy:

Více

ČÁSTI KVĚTU. květní lůžko květní obaly kalich a koruna nebo okvětí andreceum soubor tyčinek gyneceum soubor plodolistů

ČÁSTI KVĚTU. květní lůžko květní obaly kalich a koruna nebo okvětí andreceum soubor tyčinek gyneceum soubor plodolistů Okrotice bílá Cephalanthera alba Asparagus officinalis ČÁSTI KVĚTU květní lůžko květní obaly kalich a koruna nebo okvětí andreceum soubor tyčinek gyneceum soubor plodolistů Slavíková 1984: Morfologie rostlin

Více

LISTNATÉ DŘEVINY. metodický list

LISTNATÉ DŘEVINY. metodický list LISTNATÉ DŘEVINY metodický list Úkol 1: určování listnáčů v zimě podle větviček Žáci by měli mít vystaveny olistěné větvičky ve třídě tak, aby si mohli jejich určování procvičovat. Proto jsem volila méně

Více

PROČ ROSTLINA KVETE Při opylení

PROČ ROSTLINA KVETE Při opylení - Při opylení je pylové zrno přeneseno u nahosemenných rostlin na nahé vajíčko nebo u krytosemenných rostlin na bliznu pestíku. - Květy semenných rostlin jsou přizpůsobeny různému způsobu opylení. - U

Více

Rozmnožování rostlin

Rozmnožování rostlin Rozmnožování rostlin 1. Rozmnožování pohlavní a nepohlavní Rozmnožování slouží k zachování druhu. Existují dvě různé strategie rozmnožování pohlavní a nepohlavní. Nepohlavní rozmnožování znamená, že vznikne

Více

Makrotyta vyšší rostliny

Makrotyta vyšší rostliny VODNÍ MAKROFYTA cvičení Makrotyta vyšší rostliny primárním článkem potravního řetězce tvorba organické hmoty produkce kyslíku při fotosyntéze Miloslav Petrtýl http://home.czu.cz/petrtyl/ Specifika vodního

Více

Bučiny a doubravy. Třída: Querco-Fagetea. Řád: Fagetalia sylvaticae. Řád: Quercetalia pubescenti-petraeae

Bučiny a doubravy. Třída: Querco-Fagetea. Řád: Fagetalia sylvaticae. Řád: Quercetalia pubescenti-petraeae Bučiny a doubravy Třída: Querco-Fagetea společenstva xerofilních až hygrofilních opadavých listnatých lesů a křovin Řád: Fagetalia sylvaticae mezofilní až hygrofilní opadavé lesy mírné zóny Evropy Řád:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 4 Reprodukční orgány

Více

Mléčnice ve stonku pryšce (Euphorbia) obsahují jedovaté mléko latex. Žlaznaté emergence (tentakule) listu masožravé rosnatky (Drosera).

Mléčnice ve stonku pryšce (Euphorbia) obsahují jedovaté mléko latex. Žlaznaté emergence (tentakule) listu masožravé rosnatky (Drosera). Mléčnice ve stonku pryšce (Euphorbia) obsahují jedovaté mléko latex. Žlaznaté emergence (tentakule) listu masožravé rosnatky (Drosera). Řez pryskyřičným kanálkem borovice černé (Pinus nigra) a schéma vzniku

Více

Název materiálu: Květ

Název materiálu: Květ Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Historie mikroskopu. 1 Přílohy. 1.1 Příloha 1: Prezentace k laboratorní práci. Mikroskop

Historie mikroskopu. 1 Přílohy. 1.1 Příloha 1: Prezentace k laboratorní práci. Mikroskop 1 Přílohy 1.1 Příloha 1: Prezentace k laboratorní práci Historie mikroskopu Mikroskop Česky též DROBNOHLED Optický přístroj pro zobrazení malého sledovaného objektu ve větším zvětšení V mikroskopu vidíme

Více

1. Opakování vybraných èeledí z 1. dílu 1/16

1. Opakování vybraných èeledí z 1. dílu 1/16 1. Opakování vybraných èeledí z 1. dílu 1/16 1.1 Napiš k ilustracím ukazujícím rozdíly mezi jednodìložnými a dvoudìložnými rostlinami správné popisky (, nebo ). 1.2 Pozornì si prohlédni ilustrace koøenových

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Dělnická 6. 7. tř. ZŠ základní / zvýšený zájem

Více

Listy = boční výrůstky stonku, zakládají se exogeně, postranní orgány omezeného růstu

Listy = boční výrůstky stonku, zakládají se exogeně, postranní orgány omezeného růstu Listy = boční výrůstky stonku, zakládají se exogeně, postranní orgány omezeného růstu 1. Rozměry a životní formy Welwitschia a některé tropické kapradiny mají neomezený růst; staré přes 500 let Victoria

Více

SROVNÁNÍ DVOUDĚLOŽNÝCH A JEDNODĚLOŽNÝCH ROSTLIN

SROVNÁNÍ DVOUDĚLOŽNÝCH A JEDNODĚLOŽNÝCH ROSTLIN SROVNÁNÍ DVOUDĚLOŽNÝCH A JEDNODĚLOŽNÝCH ROSTLIN metodický list Pro laboratorní práce vypěstujeme klíční rostlinky ve velkých Petriho miskách, jejichž spodní díly vyložíme filtračním papírem a na něj rozložíme

Více

List (fylom) Welwitschia mirabilis (Namibie)

List (fylom) Welwitschia mirabilis (Namibie) List (fylom) Postranní orgán prýtu, rozšířený do plochy, omezeného růstu (výjimkou Welwitschia). Primární funkce: fotosyntéza, transpirace a výměna plynů Ontogeneze listu: Vyvíjí se exogenně na vzrostném

Více

LIPNICOVITÉ (POACEAE)

LIPNICOVITÉ (POACEAE) LIPNICOVITÉ (POACEAE) pracovní list Zástupci čeledi lipnicovitých jsou také nazýváni trávy. Jsou to jednoleté až vytrvalé byliny s kolénkatými stébly. Listy jsou čárkovité se souběžnou žilnatinou. Na rozhraní

Více

Flóra České republiky (původní a nepůvodní druhy) Lenka Nováková Pavlína Kosíková Renáta Strohová

Flóra České republiky (původní a nepůvodní druhy) Lenka Nováková Pavlína Kosíková Renáta Strohová Flóra České republiky (původní a nepůvodní druhy) Lenka Nováková Pavlína Kosíková Renáta Strohová Oproti jiným částem světa Evropa, tedy i ČR poměrně druhově chudé. Dnes původní květena ČR zastoupena více

Více

Vegetativní a generativní orgány rostlin

Vegetativní a generativní orgány rostlin Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): 1234abc Vegetativní a generativní orgány rostlin Vegetativní orgány Neslouží k pohlavnímu rozmnožování Kořen Podzemní nečlánková část ( nezelený orgán) Funkce: upevňuje

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/6 3.2.08.15 Lilkovité - pětičetné, oboupohlavné květy, rozlišené na kalich a korunu, 5 tyčinek, 1 pestík - listy střídavé - plodem je bobule, tobolka - jedovaté látky /léky/ - hospodářské rostliny lilek

Více

Živé organismy. Člověk Ostatní živočichové Rostliny Houby

Živé organismy. Člověk Ostatní živočichové Rostliny Houby Živá příroda Člověk Živé organismy Člověk Ostatní živočichové Rostliny Houby Znaky života rostlin Rostliny: Dýchají Přijímají vodu a živiny Vylučují odpadní látky Rozmnožují se Rostou Vyvíjejí se Rostliny

Více

Orgány homologické jsou stejného původu, ale různé stavby, vzhledu a funkce.

Orgány homologické jsou stejného původu, ale různé stavby, vzhledu a funkce. Otázka: Morfologie rostlinných orgánů Předmět: Biologie Přidal(a): nty9 Rostlinné orgány - Orgány jsou soubory pletiv s charakteristickou stavbou a funkcí. U rostlin rozlišujeme orgány vegetativní (kořen,

Více

Stavba těla rostlin. VY_32_Inovace_05_09_stavba_těla_rostlin_1.notebook. March 23, Škola. Vzdělávací oblast. Anotace.

Stavba těla rostlin. VY_32_Inovace_05_09_stavba_těla_rostlin_1.notebook. March 23, Škola. Vzdělávací oblast. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Stavba těla rostlin Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Mgr. Zuzana Drahotová

Více

Šablona č Přírodopis. Krytosemenné rostliny

Šablona č Přírodopis. Krytosemenné rostliny Šablona č. 01.17 Přírodopis Krytosemenné rostliny Anotace: Pracovní list určený k opakování probraných čeledí krytosemenných rostlin. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Zopakování znalostí

Více

9 Květy a květenství (rozmnožovací orgány)

9 Květy a květenství (rozmnožovací orgány) 9 Květy a květenství (rozmnožovací orgány) 9.1 Stavba květu 1 - podkvětní listy: b - listen b 1 - (braktea), listeny 2. řádu, α, β - listénce (profyla) 2 - gynofor (G) 3 - androgynofor (AG): A - tyčinky,

Více

Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin. pomocný materiál k poznávačce

Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin. pomocný materiál k poznávačce Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin pomocný materiál k poznávačce pomněnka rolní - kališní cípy delší než ½ kalicha - kalich s rovnými i háčkovitými chlupy; pokud háčkovité chlupy chybějí, pak

Více

stavba oplodí anýzu (Pimpinella anisum) http://www.faf.cuni.cz/apps/drugmounts /DrugMountGallery.asp?DrugType=Fructus

stavba oplodí anýzu (Pimpinella anisum) http://www.faf.cuni.cz/apps/drugmounts /DrugMountGallery.asp?DrugType=Fructus 9. PLOD mnohobun. rozmnožovací útvar krytosemenných definice: Plod je květ ve stadiu zralosti semen uzavírá jedno nebo větší množství semen chrání semena během zrání často se podílí na jejich šíření stavba

Více

Anatomie a morfologie rostlin - květ

Anatomie a morfologie rostlin - květ Anatomie a morfologie rostlin - květ Autor: Datum: Mgr. Jitka Mašková 12. 5. 2013 Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0702 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_BIO.PRIMA - 16 Škola

Více

Generativní orgány a rozmnožování vyšších rostlin. Květ

Generativní orgány a rozmnožování vyšších rostlin. Květ Generativní orgány a rozmnožování vyšších rostlin Květ Květ soubor listů vyrůstajících na zkrácené ose a metamorfovaných k účelům pohlavního rozmnožování směřujícího k vytvoření semen a plodů. na květním

Více

Živé organismy. Člověk Ostatní živočichové Rostliny Houby

Živé organismy. Člověk Ostatní živočichové Rostliny Houby Živá příroda Člověk Živé organismy Člověk Ostatní živočichové Rostliny Houby Znaky života rostlin Rostliny: Dýchají Přijímají vodu a živiny Vylučují odpadní látky Rozmnožují se Rostou Vyvíjejí se Rostliny

Více

Rostlinné orgány. Kořen (radix)

Rostlinné orgány. Kořen (radix) - jsou tvořeny soubory pletiv - vyznačují se určitou funkcí a stavbou Rostlinné orgány Rostlinné orgány vegetativní (vyživovací) kořen, stonek, list - funkce : zajištění výživy, růstu a výměny látek s

Více

Liliovité (Liliaceae)

Liliovité (Liliaceae) Jednoděložné rostliny (Liliopsida) Krytosemenné rostliny obsahují asi 250 000 druhů rostlin. Můžeme je rozdělit na dvouděložné rostliny (asi 175 000 druhů) a jednoděložné rostliny (asi 75 OOO druhů). Liliovité

Více

Užitkové rostliny VII. Vít Grulich

Užitkové rostliny VII. Vít Grulich Užitkové rostliny VII Vít Grulich Rostliny přadné Vytvářejí vlákna, která lze spřádat Vlákna na semenech Svazky cévní Cenné vlastnosti: Délka vlákna Pevnost vlákna Snadnost spřádání Zásadní význam má 8

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/6 3.2.08.13 Růžovité - byliny, keře, stromy - obsahují vonné oleje /vůně květů/ - pětičetné, oboupohlavné, květní obaly rozdělené na kalich a korunu - střídavé listy s palisty - plod nažka /zdužnatělá

Více

Užitkové rostliny IIIc. Vít Grulich

Užitkové rostliny IIIc. Vít Grulich Užitkové rostliny IIIc Vít Grulich Passifloraceae Passiflora - mučenka Liány Původ: Jižní Amerika P. edulis P. quadrangularis P. alata P. caerulea Užití: bobule P. caerulea Passiflora P. edulis Passiflora

Více

Autoři: Jana Kučerová (repa@emsbrno.cz) Zdeňka Vlahová (zdena.vlahova@centrum.cz) Gymnázium J.G. Mendela, Brno 1998. Maturitní téma č.

Autoři: Jana Kučerová (repa@emsbrno.cz) Zdeňka Vlahová (zdena.vlahova@centrum.cz) Gymnázium J.G. Mendela, Brno 1998. Maturitní téma č. Maturitní téma č. 10 VYŠŠÍ ROSTLINY NAHOSEMENNÉ, KRYTOSEMENNÉ a) NAHOSEMENNÉ ROSTLINY 4 oddělení - rostliny lyginodendrové - cykasy - jinany - jehličnany Společné znaky : - převaha sporofytu nad gametofytem,

Více

zásobní cibule zdužnatělé spodní části listů podpučí velmi krátký stonek

zásobní cibule zdužnatělé spodní části listů podpučí velmi krátký stonek Rostliny jednoděložné Hlavní znaky jednoděložných rostlin: v semenu je jedna děloha květní obaly nerozlišené květní lístky tvoří okvětí listy mají souběžnou žilnatinu svazčité kořeny LILIOVITÉ - vytrvalé

Více

Kurz BOT/VCRSB VEGETACE. ČESKÉ REPUBLIKY I. Lubomír Kincl Martin Duchoslav 2012-2013

Kurz BOT/VCRSB VEGETACE. ČESKÉ REPUBLIKY I. Lubomír Kincl Martin Duchoslav 2012-2013 Kurz BOT/VCRSB VEGETACE ČESKÉ REPUBLIKY I. Lubomír Kincl Martin Duchoslav 2012-2013 Většina prezentovaných fotografií pochází z Portálu české flóry (flora.upol.cz). Suché trávníky suché trávníky představují

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Plody, semena autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu:

Více

Studijní materiál pro přípravu na přijímací zkoušky ROSTLINY II.

Studijní materiál pro přípravu na přijímací zkoušky ROSTLINY II. Studijní materiál pro přípravu na přijímací zkoušky ROSTLINY II. Kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris) Brukvovité (Brassicaceae) drobné bílé květy v bezlistenných hroznech šešulky trojúhelníkovité,

Více

Mapa aktuální vegetace

Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Typologická mapa Výsledek: Tvorba mapy aktuální vegetace na podkladu typologické mapy je problematická Část území je přesnímkována, část naopak Výsledek: Tvorba

Více

7. VYŠŠÍ ROSTLINY - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN

7. VYŠŠÍ ROSTLINY - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN 7. VYŠŠÍ ROSTLINY - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN A) Charakteristika, květ krytosemenných rostlin, květní vzorec, diagram, opylení, oplození, stavba semene, plody + typy B) Rozdíly mezi

Více

Pracovní list: Vodní a bahenní rostliny - podzim

Pracovní list: Vodní a bahenní rostliny - podzim Pracovní list: Vodní a bahenní rostliny - podzim Jméno: S využitím expozice vodních a bahenních rostlin vyřešte následující úlohy: 1) Kategorie vodních rostlin Vodní rostliny (hydrofyty) lze podle způsobu,

Více

ANATOMIE STONKU. sekundární stavba. kambium. sekundární xylém a floém dvouděložných rostlin a nahosemenných. felogén. sekundární krycí pletivo

ANATOMIE STONKU. sekundární stavba. kambium. sekundární xylém a floém dvouděložných rostlin a nahosemenných. felogén. sekundární krycí pletivo ANATOMIE STONKU sekundární stavba kambium sekundární xylém a floém dvouděložných rostlin a nahosemenných felogén sekundární krycí pletivo abnormální tloustnutí jednodělož. rostlin druhotné tloustnutí stonku

Více

ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN

ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN Maturitní téma č. 13 ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN Reprodukční orgány semenných rostlin: Rozmnožovací (reprodukční) orgány semenných rostlin jsou listového původu. U nahosemenných rostlin jsou uspořádány většinou

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 VY_32_INOVACE_1.7.Bi.Rostlinne_ organy_ stonek_ list Autor: ing. Tkáč Ladislav Datum

Více

Aplikovaná biologie. Barbora Hoďáková, 4.A, 2012/2013

Aplikovaná biologie. Barbora Hoďáková, 4.A, 2012/2013 Aplikovaná biologie Barbora Hoďáková, 4.A, 2012/2013 Kebule korková, Anamirta cocculus, chebulovité statný keř z Indie (J Asie) užívá se sušených peckovic - chebulí neboli kebulí, obsahují jed cocculin

Více

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Seznam domácích dřevin pro okres Benešov/MAS Blaník (Seznam zahrnuje všechny domácí stromy, keře a polokeře na okrese Benešov dle názoru ČSOP, vytvořeného na základě

Více