Právo byznys. kpmg Legal: Jsme víc než advokátní kancelář. ve společnosti, která patří do Velké čtyřky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právo byznys. kpmg Legal: Jsme víc než advokátní kancelář. ve společnosti, která patří do Velké čtyřky"

Transkript

1 říjen 2014 Právo příloha E15 pro právnickou obec a top management kpmg Legal: Jsme víc než advokátní kancelář S radkem halíčkem, Martinem kofroněm a martinem hrdlíkem o tom, jaké je dělat advokáta ve společnosti, která patří do Velké čtyřky komunální nešťastníci Z údajů Nejvyššího soudu plyne, že sporných rozsudků nad komunálními politiky bylo minimum. Většina z nich si za tresty mohla sama naší prioritou je mládež O vizích a plánech Autoklubu ČR do budoucna s námi mluvil jeho první viceprezident, advokát a specialista na sportovní právo Jan Šťovíček fórum e15 Zástupci renomovaných právních firem rozebírají novinky, které přinesla rekodifikace v oblasti daní a daňového práva

2 rozhovor měsíce JSME VÍC NEŽ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ S radkem halíčkem, Martinem kofroněm a martinem hrdlíkem o tom, jaké je dělat advokáta ve společnosti, která patří do Velké čtyřky. CText: redakce / foto: Tomáš Novák Celosvětově patří KPMG do Velké čtyřky poradenských společností. V České republice funguje už od roku 1990, ovšem přidružená advokátní kancelář KPMG Legal vznikla před čtyřmi lety. Proč jste se rozhodli spolehnout na vlastní právníky? RH: KPMG je celosvětová síť poradenských společností s mimořádně širokým záběrem napříč řadou oborů. A to klienti velice oceňují. Historicky nám ale v České republice v portfoliu chybělo právní poradenství a my jsme v jednu chvíli zjistili, že naši klienti u specializovaných právních kanceláří zdaleka ne vždy nalezli to, co hledali. Před čtyřmi lety jsme proto na poptávku našich klientů zareagovali a rozhodli se založit vlastní advokátní kancelář KPMG Legal. Z poměrně malého týmu lidí se kancelář postupně rozrostla až na více než dvacet právníků. Podařilo se nám najít výborné lidi a zasadit je do konceptu, který propojuje právní služby s ostatními službami společnosti KPMG Česká republika. Na našem trhu jde o unikátní model a ten funguje díky úzké spolupráci lidí, kteří jsou spolu dennodenně ve styku, umějí spolu mluvit a řešit problémy. A my víme, že právě to naši klienti potřebují. Nechtějí totiž spolupracovat s několika různými týmy, které mezi sebou jen obtížně komunikují. Klienti oceňují náš komplexní a účinný přístup a my jsme schopni jim ho připravit na klíč. Jinak řečeno klientovi poskytneme nejen právní rady, ale také další poradenství, např. daňového či finančního rázu. Můžete krátce představit priority svojí kanceláře? RH: Vyzdvihl bych pět pilířů, na které se soustředíme obchodní právo, transakční poradenství, specializované právní poradenství pro finanční instituce, pracovní právo a litigační služby. V těchto zásadních oborech dokážeme klientovi pod značkou KPMG dát mnohem větší přidanou hodnotu než úzce specializovaná právní kancelář. Typické je to například v poradenství, které se týká finančních institucí, kde jsme díky spolupráci s kolegy z oddělení řízení rizik KPMG Česká republika a týmem vedeným kolegou Zdeňkem Tůmou, někdejším guvernérem České národní banky, schopni klientům poskytnout vysokou přidanou hodnotu právě v kombinaci ekonomického a právního poradenství. Stejné to je i v oblasti transakčního poradenství díky spolupráci s našimi kolegy, kteří se věnují daňovému poradenství a transakčním službám. MK: Je zřejmé, že uvedené klíčové oblasti, na které se zaměřujeme, jsou determinovány cílovou skupinou našich klientů. Ta se svou strukturou významně neliší od cílové skupiny, na kterou se zaměřuje KPMG Česká republika. Jde především o velké domácí obchodní korporace a finanční skupiny i zahraniční investory. Z nich hrají důležitou roli především finanční instituce, kde má KPMG Česká republika historicky velmi silnou pozici. V KPMG Legal nyní pracuje více než dvacet právníků. Plánujete další růst? RH: Určitě. Zájem o naše služby je enormní a jedinou cestou, jak ho uspokojit, je na tuto poptávku reagovat. Stále najímáme další kolegy a v oblasti právních služeb plánujeme expanzi tak, abychom naše klienty dokázali plně uspokojit. Navíc jde o obousměrný proces. Advokátní kancelář jsme sice zakládali proto, aby naši klienti dostali odpovídající právní služby, ovšem funguje to pochopitelně i obráceně řada klientů se na nás obrátí v prvé řadě kvůli právním službám, ale ve spolupráci s kolegy z ostatních oddělení jim dokážeme nabídnout přidanou hodnotu ve formě širokého spektra poradenských služeb. 2 Právo

3 příloha E15 Radek Halíček - vedoucí partner advokátní kanceláře KPMG Legal a člen vedení společnosti KPMG v České republice - absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Dopravní fakultu Univerzity Pardubice Martin Kofroň - vedoucí advokát advokátní kanceláře KPMG Legal - absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Stavební fakultu ČVUT v Praze Martin Hrdlík - senior advokát advokátní kanceláře KPMG Legal - absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy Můžete uvést typické významné projekty, které vaše kancelář pomáhala v poslední době uskutečnit? MH: Z těch opravdu unikátních, které proběhly v poslední době, bych určitě zmínil třeba převod a sloučení penzijních fondů mezi dvěma předními českými penzijními společnostmi nebo založení první pojišťovny podle nového zákona o pojišťovnictví. RH: Mezi zajímavé projekty pro nás patří také zakládání investičních fondů, kde máme velké zkušenosti. Nedávno jsme též připravovali historicky první migraci zahraničních fondů do České republiky. Velký zájem je i o strukturované finanční produkty na klíč jak pro finanční instituce, tak pro významné fyzické osoby. Právě v oblasti komplexních služeb pro tzv. high-net-worth individuals, tedy osoby, které svou prací vybudovaly podnik, získaly poměrně významné zdroje a teď řeší, jak majetek zachovat do budoucna či jakým způsobem ho odkázat těm správným následovníkům, máme velké zkušenosti a vidíme v ní velkou budoucnost. MK: K významným projektům z posledního období jak co do jejich počtu, tak rozsahu patří rovněž zakázky týkající se nového občanského zákoníku a rekodifikace soukromého práva. Řadě Právo 3

4 rozhovor měsíce KPMG je celosvětová síť poradenských společností, která se řadí do tzv. Velké čtyřky. V jejích členských společnostech pracuje více než 155 tisíc zaměstnanců a v minulém fiskálním období dosáhly její tržby rekordní výše 23,42 miliardy dolarů. KPMG Česká republika zahájila svou činnost roku 1990 a nyní má čtyři kanceláře v Praze, Brně, Ostravě a Českých Budějovicích. Tržby společnosti KPMG Česká republika přesáhly v roce 2013 výši 1,4 miliardy korun. Advokátní kancelář KPMG Legal vznikla v roce 2010 a dnes má 22 právníků. zejména obchodních společností, a to včetně významných finančních institucí z oblasti pojišťovnictví či bankovní sféry, jsme pomáhali s přizpůsobením jejich obchodních a provozních procesů či smluvní a jiné dokumentace novým soukromoprávním normám nejen v oblasti závazkového práva. Právě PROBLÉMY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU JSOU V MÉDIÍCH SPÍŠE ZVELIČOVÁNY. dílčí NEDODĚLKY TU POCHOPITELNĚ JSOU, NAŠE KLIENTY ALE NIJAK VÝZNAMNĚ NELIMITUJÍ. v procesní a implementační rovině bylo významné spojení našich služeb s poradenskými službami poskytovanými KPMG Česká republika. Když už jsme u nového občanského zákoníku, zeptal bych se, jak ho hodnotíte a které jeho nedostatky působí vašim klientům v praxi největší obtíže? MK: Z našeho pohledu jsou problémy nového občanského zákoníku v médiích spíš zveličovány. Naše zkušenosti se přirozeně týkají zejména oblastí obchodního a závazkového práva, kde na nepřekonatelné problémy nenarážíme. Dílčí nedostatky či nedodělky tu Inzerce A Právo

5 rozhovor měsíce poradit relativně bezpečný postup tak, aby jeho podnikání nebylo paralyzováno. Souhlasím s kolegou, že nejde o zásadní obtíže. MK: Necelý rok je navíc na seriózní zhodnocení tak rozsáhlé právní úpravy příliš krátká doba. Pokud už ale nějakou změnu skutečně vnímáme, pak je spíše kladná. Naši klienti oceňují například posun v oblasti platnosti či neplatnosti právního jednání, kdy je preferována vůle smluvních stran před dodržováním všech formálních náležitostí. Vítanou a využívanou změnou je v této souvislosti například možnost zhojit vadné právní jednání. Není sporu, že dílčí nedostatky například nejasná regulace rozdělování vlastních zdrojů akciových společností by měly být napraveny. Bohužel je stále zřejmější, že náprava těchto zjevných nedodělků se odkládá, neboť Ministerstvo spravedlnosti namísto žádoucí rychlé technické novely připravuje rozsáhlejší změny, které jsou z našeho pohledu většinou naprosto zbytečné. Vůbec pak nerozumíme návrhům měnit rok po přijetí nového kodexu dokonce celou koncepci některých oblastí či institutů, u kterých se za tak krátkou dobu ani žádné praktické problémy nemohly projevit. pochopitelně jsou například v zákoně o obchodních korporacích najdeme některá rozporná ustanovení nejde však o nic, co by nějak významně limitovalo naše klienty při realizaci jejich záměrů. MH: I když se občas nabízejí různé možnosti interpretace nějakého ustanovení a rozhodnutí soudu v takové věci lze jen těžko predikovat, klientovi jsme schopni zájemců o svěřenské fondy máme desítky. nejsou to zločinci ani bývalí politikové, ale dobře zajištění PODNIKATELÉ, KTEŘÍ SE SVOU PRACÍ DOMOHLI URČITÉHO POSTAVENÍ. Rekodifikace přinesla i jednu naprostou novinku svěřenské fondy. Ty se okamžitě staly terčem kritiky kvůli tvrzení, že lze jejich prostřednictvím snadno zastírat původ nepoctivě nabytého majetku... RH: Tady si musíme uvědomit dvě věci. Zaprvé poptávka po optimálním řešení správy majetku do budoucna existuje a bude existovat vždycky, bez ohledu na českého zákonodárce. A zadruhé žijeme v globálním světě, ve kterém je kapitál relativně lehce přenositelný ze země do země, a pokud nějaké řešení neexistuje v České republice, najde se jinde. Česká republika podle mého názoru správně zareagovala na poptávku po svěřenských fondech a my můžeme jen diskutovat, jestli v některých detailech nemohlo být zvoleno malinko jiné řešení. Faktem ale je, že pokud u nás svěřenské fondy nebudou, bude jen pokračovat současný trend, kdy klienti řeší své potřeby pomocí trustů v jiných jurisdikcích, jako je Jersey, Malta či Lichtenštejnsko, 6 Právo

6 příloha E15 využívají rakouské nadace a podobně. Úvaha, že český zákonodárce šlápl vedle, proto naprosto není na místě. Zneužít lze každou dobrou myšlenku včetně svěřenských fondů a zastírat původ nabytého majetku lze mnoha jinými a podstatně jednoduššími způsoby. Ostatně ke zjištění, jak těžké bylo dohledání původu některých aktiv i za situace, kdy žádné české svěřenské fondy neexistovaly, stačí denní četba tisku. Ale znovu opakuji, hlavním smyslem českých svěřenských fondů je zajištění správy majetku do budoucna v rámci české legislativy. A tak to má být. Osamostatnění majetku za účelem jeho dlouhodobé správy je zcela chvályhodný cíl. Za dnešní právní úpravy totiž může po úmrtí majitele fungujícího podniku a následném sporu dědiců o majetek snadno dojít k jeho totální destrukci. Jaký registrujete o založení svěřenských fondů zájem a jak vypadá váš typický klient? RH: Klientů, kteří se zajímají o plánování dědictví a budoucí správu majetku, je hodně, určitě desítky. Na druhou stranu jsme zaznamenali trend, kdy klienti kvůli trvající mediální kampani, která staví svěřenské fondy do pozice jakéhosi společensky nepřátelského nástroje, opět zvažují spíše využití obdobných nástrojů, které se nabízejí v zahraničí. Pokud jde o profil klientů, nejsou to žádní zločinci ani žádní bývalí politici, ale dobře zajištění podnikatelé, kteří se svou prací domohli určitého postavení a majetku. Lidé, kteří by chtěli pouze zastírat svůj majetek, k nám určitě nechodí. Naše klienty většinou spíš trápí, jak pracně nabytý majetek předat budoucím generacím, jak svým dětem a dětem svých dětí zajistit dobré vzdělání a podobně. Otázka na závěr. Proč jste se stali právníky a co vás přivedlo zrovna do KPMG Legal? RH: Zřejmě právě kvůli tomu, jak jsme silně vzájemně provázaní se zbytkem světa KPMG, skoro všichni naši právníci vystudovali dvě vysoké školy. Kromě právního vzdělání mají ještě titul z ekonomické či technické univerzity. Je to taková zajímavost, ale zřejmě právě díky tomu dokážou najednou vnímat dva světy svět čísel, za kterým se skrývá konkrétní fungování nějakého podniku, a svět práva, ve kterém jde o analýzu relativně abstraktních pravidel. Možná právě to nás přitahovalo nebýt jen právníkem, který většinu času rozebírá nějaký text, ale umět propojovat oba tyto světy dohromady.

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta Apogeo News Prosinec 2014 Vážení klienti, obchodní partneři, dostává se Vám do rukou poslední Vánoční číslo našeho APOGEO News, které je malým sumářem nejen uplynulého čtvrtletí, ale i roku 2014. Samozřejmostí

Více

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s.

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s. Praktický průvodce světem podnikání cz 03 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 3 / ročník 9, březen 2008 Téma měsíce: Řemesla strana 20 Jsme rájem IT firem...

Více

právo & byznys S menší formálností musí přijít i opatrnost a rozvážnost Jiří Grygar:

právo & byznys S menší formálností musí přijít i opatrnost a rozvážnost Jiří Grygar: Jiří Grygar: S menší formálností musí přijít i opatrnost a rozvážnost rozhovor se členem expertní komise ministerstva spravedlnosti CMYK pro přípravu nového občanského zákoníku Partneři přílohy Pantone

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

HORIZONTY. Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice. Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily

HORIZONTY. Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice. Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily červenec 2009 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY Finanční poradenství Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily Obnovitelné

Více

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ 3 2010 INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ SW PODPORA INTERNÍHO AUDITU ROZHOVOR SE STAROSTOU KUTNÉ HORY, IVO ŠALÁTKEM POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

Více

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE Právní formy sociálního podnikání pro obce Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek Založení sociálního podniku Příklady dobrých praxí ze zahraničí Projektové záměry zapojených

Více

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP News Vážení klienti a obchodní partneři, OBSAH Současné trendy v oboru Tax & Transaction 2 Změny v oblasti daní a v legislativě dotýkající se mezd 2 Firmy neumějí efektivně pracovat s daty 3 Zákon o obchodních

Více

20 let. Asociace českých pojišťovacích makléřů. úspěšné reprezentace profese. odborných služeb klientům

20 let. Asociace českých pojišťovacích makléřů. úspěšné reprezentace profese. odborných služeb klientům 20 let Asociace českých pojišťovacích makléřů 20 let úspěšné reprezentace profese 20 let odborných služeb klientům komerční příloha HN říjen 2014 20 let AČPM partneři přílohy Vydání této přílohy podpořili:

Více

obchodní RejstříK Přehledný výběr novinek k 1. 1. 2014 DoPRoVoDná legislativa noz Co nového přináší schválená legislativa?

obchodní RejstříK Přehledný výběr novinek k 1. 1. 2014 DoPRoVoDná legislativa noz Co nového přináší schválená legislativa? obchodní RejstříK Přehledný výběr novinek k 1. 1. 2014 DoPRoVoDná legislativa noz Co nového přináší schválená legislativa? DaňoVé ZmĚny Přehled nejdůležitějších změn v souvislosti s rekodifi kací PRáVní

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice

klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice 6 Lidé Poznejte naše klienty, kteří mají skutečně zajímavé životní osudy i kariéry Grand Tour. Velká cesta Švýcarskem autem

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo News Září 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, dostává se Vám do rukou předposlední číslo APOGEO News, které je malým sumářem uplynulého léta a vyhlídkou do barevného podzimu a mrazivé zimy.

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Praha Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija Inovační vouchery v Praze rozhovor s radní Evou Vorlíčkovou

Více

České grassroots organizace jdou do Evropy

České grassroots organizace jdou do Evropy České grassroots organizace jdou do Evropy Případová studie projektu Grassroots Europe for Local Wellbeing Vojtěch Černý Agora CE Obsah O realizátorovi projektu v ČR 4 1. Úvod 5 2. Popis projektu Grassroots

Více

Komora certifikovaných účetních stojí na startu nové etapy

Komora certifikovaných účetních stojí na startu nové etapy 2 bulletin institutu certifikace účetních Komora certifikovaných účetních stojí na startu nové etapy V prostorách Institutu certifikace účetních se 29. června letošního roku konal XIII. (mimořádný) sněm

Více

příloha > audit daně

příloha > audit daně audit daně Foto na titulní straně Anna Vacková, Foto profimedia.cz, koláž E15 obsah > Daně kvůli krizi rostou, audit zlevnil II III Judikatura EU a její vliv na daně III IV Rozhovor s Janou Skálovou V

Více

PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů

PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů ANKETA V čem je nabídka produktů a služeb vaší společnosti pro investora nejzajímavější, popřípadě na českém trhu ojedinělá? Vladimír Fichtner, marketingový ředitel, Pioneer Investments New Europe: Už

Více

SMARTstavebnictví. Jaká bude strategie v dopravě? Strategie. Výsledkový servis. Analýza

SMARTstavebnictví. Jaká bude strategie v dopravě? Strategie. Výsledkový servis. Analýza SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 212 Strategie Právní rizika expanze české stavební společnosti do zahraničí str. 7 Výsledkový servis Stavebnictví je již 4. rok

Více

BURZA. jeden ze symbolů transformace. Konference o předsednictví v Evropské unii. Unikátní průzkum Aktuální stav správy a řízení společností

BURZA. jeden ze symbolů transformace. Konference o předsednictví v Evropské unii. Unikátní průzkum Aktuální stav správy a řízení společností CL_number 22.qxd:Sestava 1 13.11.2009 19:19 Stránka 1 ČASOPIS PRO AKCIONÁŘE A ČLENY SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ L I S T O P A D 2 0 0 9 BURZA jeden ze symbolů transformace rozhovor s Ing. Petrem Koblicem, generálním

Více

Petr Vácha. metodiky účetnictví

Petr Vácha. metodiky účetnictví AUDITOR 5/2013 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Evidenční záznamy o účasti na KPV v roce 2012...3 Nabídka vzdělávacích akcí na druhé pololetí 2013...3 Konference a oslavy 20. výročí

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

Vladimír Tošovský: Chci zjednodušit podmínky pro podnikání. Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost

Vladimír Tošovský: Chci zjednodušit podmínky pro podnikání. Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost Společník ve S větě podnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost Kongres EUROCHAMBRES: Podnikatelé

Více

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská

Více

HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013

HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013 HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013 Vladimír Dvořáček o dopadech nové regulace: Proplouváme regulatorní smrští. Finanční ústav budoucnosti Expedice na regulatorní horu Znáte svoji distribuční

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

www.jsmepartners.cz 1/12 Rzeczpospolita Partners Praha Brno Katowice HledáŠ

www.jsmepartners.cz 1/12 Rzeczpospolita Partners Praha Brno Katowice Hledአwww.jsmepartners.cz 1/12 Rzeczpospolita Partners Praha Brno Katowice HledአPARTNERA POLSKU? V Dáváme finančnímu poradenství důstojnost, která mu náleží. Srdečně gratulujeme našim poradcům, kteří získali

Více

www.jsmepartners.cz 2/11 Partners ve filmu

www.jsmepartners.cz 2/11 Partners ve filmu www.jsmepartners.cz 2/11 Partners ve filmu 15. DEN 50% 50% Partners Partners Universe 10 Universe 13 Od 28. 5. 2011 společně do vesmíru fondů! 2 TÉMA JSME PARTNERS 4 Kampaně připravované ve spolupráci

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro Auditor 4/2013 Obsah Aktuality Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Úprava copyrightu příručky a Etického kodexu...2 Nově schválené interpretace NÚR...2 Technická novela zákona o přezkoumání hospodaření...3

Více