Kvalita z hlíny. cihly, broušené cihly, doplňkové cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalita z hlíny. cihly, broušené cihly, doplňkové cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy"

Transkript

1 Kvalita z hlíny cihly, broušené cihly, doplňkové cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy CÍTIT SE DOBŘE OD SKLEPA PO STŘECHU

2 přírodní stavební materiál pro zdravé bydlení Zdi jsou multifunkční konstrukční součásti, jejich úkol nekončí jen u ohraničení místnosti. Vnější zdi přebírají jiné funkce než vnitřní zdi, nosné zdi jiné než nenosné zdi. Pro všechny tyto požadavky nabízí společnost GIMA správné řešení. V rámci naší obsáhlé nabídky výrobků zahrnující broušené a zdící cihly, sklepní cihly, roletové skříně a různé příslušenství - Vám nabízíme přírodní stavební materiál pro zdravé a bezpečné bydlení. Ať už soukromý stavebník, zkušený architekt nebo generální dodavatel, všichni mají stejný požadavek: Postavit budovu, a to solidně, přiměřeně, hospodárně, moderně, z hlediska energetické účinnosti, s odpovědností před společností nebo také vůči budoucím generacím. Kdo takto uvažuje, vytváří používáním hliněných cihel nejlepší předpoklady k úspěchu své práce, stará se o přirozené zdravé prostorové klima a zabezpečuje trvání hodnoty nemovitosti na desetiletí. Cihly vyrobené firmou GIMA odpovídají normě DIN EN , případně DIN 105, jejich kvalita je stále prověřována vlastní kontrolou. K tomu navíc probíhá i pravidelná cizí kontrola, kterou provádí společnost Güteschutz Ziegel Bayern e.v. 2

3 Cítit se dobře od sklepa po střechu Komín Střešní taška Masivní cihelná střecha Hotové cihelné stropy Keramické a roletové překlady Zdící a broušené cihly Lícové cihly klinker Zvukově izolační cihly Sklepní cihly Cihelný dlažební prvek Cihelné základové desky Sklepní biocihly 3

4 CIHLY - TEPELNÁ JISTOTA A OCHRANA Nový rozměr energeticky úsporného stavění již od síly stěny 36,5cm s tepelnou vodivostí 0,07 W/mK nejvhodnější pro nízkoenergetický a pasivní dům jistota vnitřního zateplení oproti venkovnímu maximální tepelná izolace díky minimální zbytkové vlhkosti v cihlách 4

5 Broušené cihly pro rozpočtáře Maltová vrstva mezi řadami cihel je jen 1 mm tlustá. Na styčné spáře už není žádná malta zapotřebí, o držení a těsnost se v tomto případě stará ozubení. To umožňuje rychlejší stavební postup, což se projeví potěšitelnými úsporami v době uvádění staveniště do provozu - co se týče například pronájmu jeřábu, nákladů na lešení, pracovní doby atd. a snížení celkových nákladů na hrubou stavbu. SNÍŽENÉ NÁKLADY A VÍCE KVALITY - VYŠŠÍ PŘESNOST LÍCOVÁNÍ - LEHČÍ ZPRACOVÁNÍ - RYCHLEJŠÍ STAVEBNÍ POSTUP - MÉNĚ MALTY toto jsou snad nejdůležitější argumenty, které mluví pro broušené cihly Izotherm. Jednotlivě je zde však obsaženo mnohem více: - NIŽŠÍ STAVEBNÍ NÁKLADY Vzhledem k vynikajícím stavebně fyzikálním vlastnostem a jak ekologickému, tak ekonomickému smluvnímu stavebnímu postupu, bychom Vám chtěli používání cihelných systémů od firmy GIMA doporučit. Na následujících stránkách získáte podrobné informace k celkové nabídce produktů: OD SKLEPA PO STŘECHU - GIMA Radost ze stavění, bezpečnosti a kvality bydlení pro Váš nový domov. Vyšší přesnost lícování u broušených cihel Izotherm znamená: díky přesně broušeným ložným plochám stačí již tenká vrstva malty (malta pro zdění na tenkou spáru), která se nanáší pomocí nanášecího válce. Systémem zazubení (pero a drážka) na styčných plochách se dají cihly snadněji pokládat. Cihly leží těsně a pevně na sobě. 5

6 CIHLY PRO VNITŘNÍ ZDI (BROUŠENÉ) Kapilární dynamika pálené cihly způsobuje vyrovnání teploty a vlhkosti vzduchu a tak zajišťuje optimální klima bydlení. nepříjemně vlhko Relativní vlhkost vnitřního vzduchu pod 20% a ve špičkách přes 88% se v závislosti na teplotě pod 16 a nad 27 C pociťuje jako neútulná. Cihla má stav této nevyváženosti na základě svých stavebně fyzikálních vlastností vyrovnat. Při vyšší vlhkosti vzduchu přebírá vlhkost, při nižší vlhkosti vzduchu odvádí nahromaděnou vlhkost a zajišťuje tak stálé zdravé prostorové klima. relativní prostorová vlhkost (%) nepříjemně sucho příjemně ještě příjemně teplota vnitřního vzduchu ( C) BROUŠENÉ CIHLY PRO VNITŘNÍ STĚNU Plán příčně děrovaných cihel podle přílohy Z /483 Položka č. Rozměry v mm Pevnost Třída objemové D Š V hmotnosti 24,0 CM PL ,8 48 PL ,0 48 PL 14 AKU ,2 32 PL 30 AKU , ,5 CM PL ,8 64 PL 73 AKU ,2 54 PL 32 AKU , ,5 CM PL ,8 96 PL ,8 72 PL ,0 80 PL 79 AKU ,2 80 Kusů na paletě Váha s paletou v kg = Cihla s perodrážkou. Ke zpracování válečkem nebo sáněmi je dodáváno dostatečné množství malty pro zdění na tenkou spáru. Vyhrazujeme si právo obsah palet krátkodobě měnit. Technické změny a omyly jsou rovněž vyhrazeny. 6

7 CIHLY PRO VNITŘNÍ STĚNU (VYZDĚNÉ) VELKÝ CIHLOVÝ BLOK PRO VNITŘNÍ STĚNU (VYZDĚNÉ) Velký blok - dutá cihla podle normy DIN (EN 771-1) Položka č. 24,0 CM SM ,8 48 SM ,0 48/30 SM 14 AKU ,2 32/30 SM 30 AKU , ,5 CM SM ,8 64 SM 73 AKU ,2 58/54 SM 32 AKU ,4 58/54 SM 32a AKU ,6 58/54 14,5 CM SM , ,5 CM SM ,8 96 SM ,8 72 SM ,0 96/60 SM 79 AKU ,2 84 SM 86 AKU ,4 SM 89 AKU , ,0 CM SM ,8 72 8,0 CM SM ,0 96 6,5 CM Rozměry v mm D Š V Pevnost Třída objemové hmotnosti Kusů na paletě SM ,2 132/120 Váha s paletou v kg = Cihla s perodrážkou. Vyhrazujeme si právo obsah palet krátkodobě měnit. Technické změny a omyly jsou rovněž vyhrazeny. 7

8 TECHNICKÉ ÚDAJE Vnější stěny z příčně děrovaných cihel Přímou vzduchovou neprůzvučnost R W u stěn z příčně děrovaných cihel lze podle DIN 105 nebo DIN771-1 ve spojení s DIN stanovit do jmenovité tloušťky 24 cm z plošné hmotnosti konstrukce stěny. Vnitřní a vnější omítkové vrstvy jsou přitom v plošné hmotnosti m obsaženy. Pokud jsou takové zdi opatřeny kontaktním zateplovacím systémem (WDVS), musí být u měření vůči vnějšímu hluku přihlédnuto k vlivu WDVS. Pro stanovení bočního přenosu musí být použito jedině přímé vzduchové neprůzvučnosti R W masivní konstrukce stěny. i Dodatečně izolované konstrukce Hlz uvedené v tabulce jsou rozlišeny podle tloušťky zdiva a třídy objemové hmotnosti, jakož i podle druhu injektáže ložné spáry. Vychází se z toho, že se nanáší sádrová omítka tl. 15 mm. Možné zvenčí nanesené izolační vrstvy se při zjišťování stavební neprůzvučnosti R nezohledňují! W Vnitřní stěny ze zdících cihel Platí stejné okrajové podmínky jako pro dříve uvedené vnější stěny. Protože se těžké vnitřní stěny zhotovují také v síle stěny >24 cm, může se při použití děrovaných cihel třídy objemové hmotnosti 1,0 a vyšší počítat přímá vzduchová neprůzvučnost Rw podle plošné hmotnosti m. Stěny z příčně děrovaných cihel a stěny z plných cihel jsou rozděleny podle tloušťky stěny a objemové hmotnosti, jakož i druhu injektáže ložné spáry. Vychází se z toho, že se oboustranně nanáší sádrová omítka po 15 mm. Hodnocená vzduchová neprůzvučnost u zdiva z tepelně izolačních příčně děrovaných cihel U zdiva z tepelně izolačních příčně děrovaných cihel může být existující zvuková izolace mezi těmi, které se podle údajů očekávají na základě plošné hmotnosti pro homogenní jednoplášťové stavební konstrukce. Pro zdivo z tepelně izolačních příčně děrovaných cihel s odlišnými vlastnostmi se má proto vycházet z osvědčení o zkoušce s uvedenou hodnocenou přímou vzduchovou neprůzvučností.i R W,Bau,ref. Tyto hodnoty se zjišťují s přihlédnutím na korekturu ztrátového faktoru (korektura in-situ). Hodnocená přímá vzduchová neprůzvučnost R W pro jednoplášťové vnitřní omítnuté cihlové zdivo. Tloušťka Třída stěny objemové (jmenovitý rozměr) hmotnosti v cm běžnou maltou Ložná spára s lehkou maltou maltou ke zdění na tenkou spáru m ges R w m ges R w m ges R w kg/m² db kg/m² db kg/m² db 11, , , ,1 17,5 0, , , ,0 24, , , ,8 11, , , ,8 17,5 0, , , ,7 24, , , ,6 11, , , ,2 17,5 0, , , ,2 24, , , ,1 11, , , ,5 17,5 1, , , ,6 24, , , ,5 11, , , ,3 17,5 1, , , ,4 24, , , ,4 11, , , ,3 17,5 1, , , ,5 24, , , ,5 Hodnocená přímá vzduchová neprůzvučnost R W pro jednoplášťové oboustranně omítnuté cihlové vnitřní stěny Tloušťka Třída stěny obje- (jmenovitý mové rozměr) hmot- v cm nosti běžnou maltou Ložná spára s lehkou maltou maltou ke zdění na tenkou spáru m ges R w m ges R w m ges R w kg/m² db kg/m² db kg/m² db 11, , , ,2 17,5 0, , , ,5 24, , , ,9 11, , , ,6 17,5 0, , , ,0 24, , , ,6 11, , , ,9 17,5 0, , , , 4 24, , , ,0 11, , , ,0 17,5 1, , , ,6 24,0 2 52, , ,3 11, , , ,6 17,5 1, , , ,3 24, , , ,1 11, , , ,5 17,5 1, , , ,3 24, , , ,1 11, , , ,1 17,5 1, , , ,0 24, , , ,9 11, , , ,5 17,5 1, , , ,5 24, , , ,4 11, , , ,8 17,5 2, , , ,9 24, , , ,8 8

9 TECHNICKÉ ÚDAJE OCHRANA PROTI HLUKU Hodnocení indexu vzduchové neprůzvučnosti R W,R (db)* dvouplášťových dělících příček v domě podle DIN 4109 objemová hmotnost cihly objemová hmotnost zdi druh malty Plošná hmotnost/ index vzduchové neprůzvučnosti * u tloušťky stěny (cm) 2 x 11,5 2 x 14,5 2 x 17,5 2 x 20,0 2 x 24,0 kg/m² db kg/m² db kg/m² db kg/m² db kg/m² db 0,8 820 NM* ,9 910 NM* , NM* , NM* , NM* , NM* PFZ s plnícím betonem 2, *NM normální omítka spára 3cm deska z minerální plsti Typ T vyplněna struktura omítky: 2x 1,0 cm vápenosádrová jednovrstvá omítka (2x 10 kg/m 2 ) POŽADAVKY Hodnocený index vzduchové neprůzvučnosti R W,R (db)* dvouplášťových dělících příček v domě podle DIN 4109 Minimální požadavky podle DIN 4109, díl 1 erf. R W,R (db)* Doporučení pro zvýšenou ochranu proti hluku podle DIN 4109, příloha 2 erf. R (db)* W,R mezibytová příčka schodišťový prostor, předsíňová stěna nástěnný prvek pro oddělení domu vnější stěny > 53 > 55 > 52 > 55 > 57 > 67 v závislosti na hlučnosti STATIKA Základní hodnoty přípustného tlakového napětí Druhový typ Třída tlakové pevnosti Základní hodnota 0 přípustného tlakového napětí MN/m 2 Cihla bez zazubení styčné spáry 0,8/0,16 (LM 21) 0,8/0,18 (LM 36) Plánované příčně děrované cihly se zazubením styčné spáry (Cihly pro vnitřní stěny) Broušené příčně děrované cihly se zazubením styčné spáry (vnější zeď 0,8/0,18 ) Lehké příčně děrované cihly (vnější zeď 0,75/0,14 ) 8 0,6 LM 21 0,8 LM ,2 8 1,4 12 1,8 20 2,4 6 1,2 6 0,4 8 0,5 9

10 CIHLY PRO VNĚJŠÍ STĚNY (BROUŠENÉ, CELOPLOŠNÁ KRYCÍ MALTA) TEPELNĚ IZOLAČNÍ CIHLY PRO VNĚJŠÍ STĚNU (BROUŠENÉ S CELOPLOŠNOU MALTOU PRO ZDĚNÍ NA TENKOU SPÁRU) Broušené příčně děrované cihly podle normy DIN 105 (EN 771-1), příp. schválení Z , 840 Položka č. 49,0 CM PL broušená , PL broušená , PA půlka , PL broušená , PA půlka , TV broušená s miner. vatou 6 0, TVA broušená půlka s m. vatou 6 0, ,0 CM PL broušená , PA půlka , ,5 CM TV broušená s miner. vatou 4 0, TV broušená s miner. vatou 6 0, SL , PL broušená , PE rohová cihla , PA půlka , ,0 CM PL broušená , PL broušená , PA půlka , ,5 CM TV broušená s miner. vatou 4 0, TV broušená s miner. vatou 6 0, TVA broušená půlka s m. vatou 6 0, SL broušená , PA půlka , PL broušená , PE rohová cihla PA půlka PA půlka , PL broušená , ,0 CM PL broušená , PZ půlka , PL broušená , PA půlka , PL broušená , Rozměry v mm D Š V Popis Pevnost Koeficient tepelné vodivosti Kusů na paletě Váha s paletou v kg = Cihla s perodrážkou. Ke zpracování válečkem nebo sáněmi je dodáváno dostatečné množství malty pro zdění na tenkou spáru. Vyhrazujeme si právo obsah palet krátkodobě měnit. Technické změny a omyly jsou rovněž vyhrazeny. 10

11 SPOTŘEBA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Tloušťka stěny v cm Rozměry v mm Potřebné množství na ks D Š V m 2) m m 3) 6, ,0-8, ,0-10, ,0-11,5 372 (249) 11,0-497 (249) 8,0-14, ,0 57,1 17, (249) 13,0 68, (249) 11,0 44,6 24, (249) 13,0 54, (249) 11,0 44,6 30, (249) 16,0 53,3 36, (249) 16,0 43,8 40, (249) 16,0 40,0 42, (249) 16,0 38,0 44, (249) 16,0 36,4 49, (249) 16,0 32,7 Číselné údaje ohledně počtu cihel zahrnují bezpečnostní přirážku ve výši 3% na teoretickou hodnotu 11

12 BROUŠENÁ CIHLA PŘÍSLUŠENSTVÍ BROUŠENÁ CIHLA NA MALTU KE ZDĚNÍ NA TENKOU SPÁRU Výrobek č. PL 02 PL 05 PL 03 PL 01 PL 04 Popis nanášecí válec 36,5 cm nanášecí válec 30 cm nanášecí válec 24 cm malta pro zdění (balení a 25 kg) příložná pomůcka (1 pár) nanášecí válec na maltu pro zdění na tenkou spáru BROUŠENÁ CIHLA NA (CELOPLOŠNOU) MALTU PRO ZDĚNÍ NA TENKOU SPÁRU PL 09 PL 12 PL 06 DM 01 PL 04 nanášecí válec 49 cm (celoplošná malta) nanášecí válec 42,5 cm (celoplošná malta) nanášecí válec 36,5 cm (celoplošná malta) celoplošná malta pro zdění na tenkou spáru (balení a 15 kg) příložná pomůcka (1 pár) nanášecí válec na celoplošnou maltu pro zdění na tenkou spáru Technické změny a omyly vyhrazeny BROUŠENÁ CIHLA - ZPRACOVÁNÍ Malta pro zdění na tenkou spáru se jednoduše položí na cihlu pomocí nanášecího válce a nanese pomocí točivého pohybu. Tak vznikne milimetr tlustá, rovnoměrná vrstva malty. Následně se přiloží cihla tak, aby lícovala se styčnou stranou. S rostoucí jistotou zpracování se dá docílit 30 40% úspory času a úspory cihel a až 80% úspory malty oproti tradičním způsobům stavění používajícím cihlové bloky. 12

13 TECHNICKÉ ÚDAJE TEPELNÁ OCHRANA 2 Hodnota U (W/m /K) pro vnitřní stěny Třída objemové hmotnosti cihla Součinitel tepelné vodivosti 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,8 2,0 PFZ omítka 0,39 0,42 0,45 0,50 0,58 0,81 0,96 1,50* 11,5 vápenocementová sádrová 1, 1,76 1,82 1,91 2,03 2,29 2,41-1,71 1,78 1,84 1,93 2,05 2,32 2,45-14,5 vápenocementová 1,50 1,56 1,62 1,71 1,84 2,11 2,24 - sádrová 1,51 1,58 1,64 1,73 1,86 2,14 2,27-17,5 vápenocementová 1,35 1,41 1,46 1,55 1,68 1,96 2,10 2,43 sádrová 1,36 1,42 1,48 1,57 1,69 1,98 2,12 2,47 20,0 vápenocementová ,34 sádrová ,37 24,0 vápenocementová 1,09 1,15 1,21 1,44 1,41 1,69 1,84 2,20 sádrová 1,11 1,16 1,22 1,45 1,42 1,71 1,86 2,23 oboustranná omítka vápenocementová sádrová vápenocementová omítka 15 mm sádrová jednovrstvá omítka 10 mm * po schválení Z Hodnota U (W/m /K) pro omítnuté vnější stěny 2 Hodnota U (W/m /K) pro omítnuté vnější stěny cihla tloušťka zdi Vnější stěna s lehkou omítkou Zvenčí: lehká omítka 20 mm, WLZ 0,31 Uvnitř: 10 mm sádrová nebo vápenosádrová omítka Vnější stěna s izolační omítkou Zvenčí: izolační omítka 50 mm, WLZ 0,07 Uvnitř: 10mm sádrová nebo vápenosádrová omítka tloušťka zdi Součinitel tepelné vodivosti 0,07 0,09 0,11 0,12 0,14 0,16 0,12 0,14 0,16 0,18 49, 0 52,0 0,14 0,18 0,21 0,23 0,27 0,30 55,0 0,20 0,23 0,25 0,28 42,5 45,5 0,16 0,20 0,24 0,26 0,30 0,34 48,5 0,23 0,25 0,28 0,31 36,5 39,5 0,18 0,23 0,28 0,30 0,35 0,40 42,5 0,25 0,29 0,31 0,34 30,0 33,0 0,22 0,28 0,34 0,36 0,42 0,47 36,0 0,29 0,33 0,36 0,39 2 Hodnota U (W/m /K) pro vnější zdi s tepelně izolačním kontaktním systémem Vnější: WDV-Systém 80 mm, WLZ 0,004 Vnější: WDV-Systém 120 mm, WLZ 0,004 Třída objemové hmotnosti cihla Součinitel tepelné vodivosti 0,8 0,9 1,0 1,2 PFZ 0,16 0,42 0,45 0,50 1,50 0,8 0,16 0,9 1,0 1,2 SMZ 0,42 0,45 0,50 1,50 30,0 40,0 0,25 0, ,0 24,0 34,0-0,36 0,37 0,37 0,42 38,0 20,0 30, ,43 34,0 0, , ,26 0,27 0, , ,30 17,5 27, ,43 31, ,30 13

14 CIHLY PRO VNĚJŠÍ STĚNY (VYZDĚNÉ) TEPELNĚ IZOLAČNÍ CIHLY PRO VNĚJŠÍ STĚNU (VYZDĚNÉ) Velký blok z příčně děrovaných cihel podle DIN 105, díl1 a 2 (EN 771), příp. schválení Z , 808 Položka č. Rozměry v mm D Š V Popis Pevnost Koeficient tepelné vodivosti lehká lehká normální malta malta malta LM 21 LM36 NM Kusů na paletě Váha s paletou v kg 49,0 CM SM , SA půlka , SM , SM ,16 0,18 0, SM 43 SM 33 SA 33 44,0 CM ,5 CM Schválení , , , SM , SA půlka , ,5 CM SM ,16 0, SE rohová cihla 6 0, SA půlka , SM , ,0 CM 30,0 CM CM Schválení Z /697/864/420/9 19 SM , SM , SE rohová cihla 6 0, SA půlka , SZ půlka , SM ,16 0,18 0, SA půlka ,16 0,18 0, SM 23 AKU SM 23a AKU SM ,16 0,18 0, = Cihla s perodrážkou. Vyhrazujeme si právo obsah palet krátkodobě měnit. Technické změny a omyly jsou rovněž vyhrazeny. 14

15 POČÍTAT TEPELNÉ MOSTY SE VYPLATÍ Grafické srovnání tepelných mostů Referenční hodnota pro ψ podle DIN 4108 příloha Nejlepší hodnoty zobrazovaných výrobků 1 Cihelné izolace - zateplené věncovky od strany 4 ψ=0,06 W/(mK) podle obr. 71 ψ 0,06 W / (mk) ψ = 0,06 W / (mk) 2 ROKA-LITH NEOLINE od strany 6 ψ=0,05 W/(mK) ψ=0,07 W/(mK) podle obr. 61 ψ 0,30 W / (mk) ψ = 0,05 W / (mk) ψ = 0,07 W / (mk) NEBO Cihelné zateplené překlady od strany 12 ψ=0,06 W/(mK) ψ=0,04 W/(mK) podle obr. 54 ψ 0,15 W / (mk) ψ = 0,06 W / (mk) ψ = 0,04 W / (mk) 3 NOVÉ! - Okenní cihly zateplené od strany 12 ψ=0,01 W/(mK) ψ= 0,005W/(mK) podle obr. 48 ψ 0,05 W / (mk) ψ = 0,01 W / (mk) ψ = -0,005 W / (mk) 4 Okenní parapet - osazení izolace od strany 14 ψ= 0,01W/(mK) podle obr. 42 ψ 0,07 W / (mk) ψ = -0,01 W / (mk) 5 ROKA-LITH CLASSIC od strany 16 ψ=0,20 W/(mK) podle obr. 61 ψ 0,30 W / (mk) ψ = 0,20 W / (mk) 15

16 KERAMICKÉ PŘEKLADY CIHLOVÉ PŘEKLADY PŘEKLADY mm - NOSNÉ Označení výrobku Rozměry v mm Š D V Hmotnost v kg/ks Počet ks/paleta Hmotnost v kg/paleta překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad Ložení na kamion cca bm PŘEKLADY mm - NENOSNÉ Označení výrobku Rozměry v mm Š D V Hmotnost v kg/ks Počet ks/paleta Hmotnost v kg/paleta překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad ,0 17,5 21,0 24,5 28,0 31,5 35,0 38,5 42, Ložení na kamion cca bm PŘEKLADY 145 mm - PLOCHÉ, NENOSNÉ Označení výrobku Rozměry v mm Š D V Hmotnost v kg/ks Počet ks/paleta Hmotnost v kg/paleta překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad ,0 21,0 22,7 27,5 36,0 41,5 45,0 50,0 55, Ložení na kamion cca bm Ložení na paletách 96 x 72 cm. Od délky překladu 150 cm musí být 2 palety na podklad. Vyhrazujeme si právo obsah palet krátkodobě měnit. Technické změny a omyly jsou rovněž vyhrazeny. 16

17 CIHLOVÉ ROLETOVÉ PŘEKLADY PODLE ENEV Optimální detaily ohledně tepelných mostů k DIN 4108, příloha 2 Podle nařízení o úsporách energie (EnEV) se zohledňují tepelné ztráty roletového překladu jen v případě, pokud je ještě v zabudovaném stavu. Zcela zabudovaný roletový překlad se počítá k detailům tepelných mostů. Tepelné ztráty jednotlivostí tepelných mostů se hodnotí pomocí koeficientu tepelných mostů (Psi). Pokud není hodnota vyšší než tepelná ztráta uvedená v příloze 2 Vzory detailů, shoduje se zabudovaný díl s danou přílohou. Síly zdi v cm / výška překladů 30 cm roletový překlad - Typ ROKA-LITH-RG-CLASSIC (s pásovým průchodem) 28,0 30,0 34,5 36,5 42,5 49,0 x x x x s tepelně izolačním klínem z Neoporu, tepelně izolační boční díly a izolace uložení ROKA-LITH-RG-CLASSIC plněná perlitem x x x x s tepelně izolačním klínem z Neoporu, tepelně izolační boční díly a izolace uložení ROKA-LITH-SHADOW x x x x s tepelně izolačním klínem z Neoporu, tepelně izolační boční díly a izolace uložení ROKA-LITH-SHADOW plněná perlitem x x x x s tepelně izolačním klínem z Neoporu, tepelně izolační boční díly a izolace uložení ROKA-LITH NEOLINE Pro okenní prvky s roletovým prostorem 16,5 cm nebo dveřní prvky s roletovým prostorem 21,0 cm. Všechny cihlové dutiny jsou vyplněny perlitem, minerální vlnou nebo Neoporem, včetně vodítka popruhu ESM nebo EVS ROKA-LITH-SHADOW NEOLINE x x x x x x x x Šířka šachty 130 mm pro lamely 80 do výše balení 25 cm ROKA-RUBO-Z-EXCLUSIV pro rohový nebo stlačený oblouk ( < 1,75 m) se zárukou otevírání oken do úhlu 90 x x x x Technické změny a omyly vyhrazeny. 17

18 FASÁDA / OBKLAD TERASY / VNITŘNÍ VÝSTAVBA LÍCOVÁ CIHLA KLINKER zvláštní prospektový materiál, na vyžádání Cihlová fasáda společnosti GIMA je co se týče délky životnosti a stálé krásy nepřekonatelná. Již před staletími se stavěly fasády z cihel, které i přesto, že čelí vlivům prostředí, jsou dodnes nádherné a půvabné a přitom technicky zcela neporušené. Z dnešního pohledu to znamená, že fasádní cihla je stavební materiál, který díky svým pozitivním vlastnostem postačuje duchu doby a z hospodárného hlediska je daleko před ostatními fasádami. DLAŽDICE zvláštní prospektový materiál, na vyžádání Při výrobě se nepoužívají pouze tuzemské přírodní suroviny, které na základě svého organického složení odolávají i nejnáročnějším klimatickým nárokům. Dlaždice GIMA odpovídají platným normám DIN a jsou odolné proti kyselinám, oleji a alkáliím, absolutně mrazuvzdorné, odolné proti posypové soli, vysokému tlaku, otěru, jisté pro chůzi a proti uklouznutí a po výstavbě podkladu vhodné pro lehký, středně těžký a těžký provoz. CIHLOVÉ ZÁKLADOVÉ DESKY zvláštní prospektový materiál, na vyžádání Cihlové základové desky GIMA, vypálené z přírodní hlíny přetrvají generace. Na základě svých vynikajících vlastností jsou mnohostranně použitelné. Další kvalitní výrobek od firmy GIMA, necitlivé na vlivy počasí a absolutně mrazuvzdorné. Různé formy a barvy vytvářejí nesrovnatelnou a charakteristickou podlahu. SKLEPNÍ BIOCIHLA zvláštní prospektový materiál, na vyžádání Sklepní cihla GIMA je ideální podlahová krytina pro biosklep ve vlastním domě. Biosklep se hodí výborně pro uskladnění ovoce, zeleniny, brambor a je nutností pro každého znalce vína. Tato plná cihla, která se sama vyrovnává danému klimatu, z vypálené hlíny, se dá doporučit obzvlášť z ekologického hlediska. CIHLY CAVINO URČENÉ PRO REGÁLY NA VÍNO zvláštní prospektový materiál, na vyžádání Vnější rozměry v cm D Š V Otvor O Ostatní rozměry (cm) Hmotnost drážka uložení kg/ks vedení litrových lahví ,2 6ks 16,8 48 Vyhrazujeme si právo obsah palet krátkodobě měnit. Technické změny a omyly jsou rovněž vyhrazeny. Kusů na paletě 18

19 POZNÁMKY

20 Cihly, broušené cihly Tepelně izolační cihly Cihly plněné minerální vatou Akustické cihly Doplňkové cihly Keramické překlady Roletové překlady Doplňky a příslušenství Komíny a tašky Klinkery P.B.C.-Praha, s.r.o. tel: fax:

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání Podklad pro provádění systému POROTHERM 3. vydání OBSAH A. Cihla - klasický stavební materiál v bytové výstavbě... 2 1. Ekologie a hospodárnost......................... 2 2. Optimalizace stavebně fyzikálních

Více

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK PLATNOST OD 1. 10. 011 1 OBSAH Strana : Profil společnosti Betonové stavby Group s.r.o. 34 Základní charakteristika a možnosti použití zdících prvků LTHERM 4 Stavebně technické

Více

Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ. komplexní cihelný systém HELUZ

Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ. komplexní cihelný systém HELUZ Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ komplexní cihelný systém HELUZ ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMACE OBSAH ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMACE 2 ZDĚNÍ Z BROUŠENÝCH CIHEL HELUZ 11 ZDĚNÍ Z NEBROUŠENÝCH CIHEL HELUZ

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K PSMCZ 4+5 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HELUZ FAMILY 50 2in1 broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací

Více

Zateplení stěn a fasád

Zateplení stěn a fasád Zateplení stěn a fasád Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) O společnosti Rigips, s.r.o. je členem koncernu Saint-Gobain, který jakožto světový výrobce a distributor zpracovává suroviny (sklo,

Více

10. Malty pro zdění. 10.1 Malty pro zdění z maloformátových cihel

10. Malty pro zdění. 10.1 Malty pro zdění z maloformátových cihel 10. Malty pro zdění Všeobecně se pro zdění zdiva používá obyčejná vápenocementová malta složená z cementu, vápenného hydrátu a písku, popř. s příměsí přísad. Pro zdění lze rovněž použít maltu vyrobenou

Více

KONSTRUKČNÍ KATALOG DŘEVOSTAVBY V PRAXI PROFESSIONAL. Informace pro projektanty a zpracovatele. www.egger.cz/drevostavby

KONSTRUKČNÍ KATALOG DŘEVOSTAVBY V PRAXI PROFESSIONAL. Informace pro projektanty a zpracovatele. www.egger.cz/drevostavby PROFESSIONAL KONSTRUKČNÍ KATALOG DŘEVOSTAVBY V PRAXI Informace pro projektanty a zpracovatele www.egger.cz/drevostavby OBSAH 1 VŠEOBECNÉ ZÁKLADY STAVĚNÍ ZE DŘEVA 1 1.1 Statické dimenzování 1.2 Požární

Více

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Ing. Belica Petr Ing. Hlaváč Josef Kubešová Marie Lenža Libor Ing. Mužík Miloslav Ing. Panovec Zbislav, CSc. Ing. Štekl Zdeněk Ing. Tesaříková

Více

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY Koncern Xella patří mezi nejvýznamnější výrobce na trhu se stavebními řešeními a naše značky Ytong, Silka a Multipor jsou

Více

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1 14. Zvuková izolace Zvuková izolace 14.1 Základní pojmy a definice Zvuk je mechanické vlnění a pohyb částic pružného prostředí kolem rovnovážné polohy. Slyšitelný zvuk je akustické kmitání v kmitočtech,

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119 Maloformátové cihly HELUZ 114 Cihelný obkladový pásek HELUZ 116 Cihelná dlažba HELUZ 118 Speciální tvarovky HELUZ 119 2015-03-01 / Strana 113 Použití Maloformátové cihly HELUZ pro vnitřní nosné a výplňové

Více

Odborná montáž oken se značkou greenteq

Odborná montáž oken se značkou greenteq Q01 Odborná montáž oken se značkou greenteq Vydání I 2011 greenteq silná značka od VBH. Vysoká kvalita. Dobrý poměr mezi cenou a výkonem. Jednoduše vše, tuto část hesla z našeho Jméno pro tuto značku vznikl

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System . Technologický předpis Pro kontaktní zateplovací systém Murexin ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál Murexin Energy Saving System 1 Obsah 1. Všeobecné údaje 1.1. Definice a názvosloví 3 1.2. Druhy zateplovacích

Více

Evropa izoluje nazeleno. Styrodur C

Evropa izoluje nazeleno. Styrodur C Evropa izoluje nazeleno Styrodur C Tepelná izolace zdí 1 Tepelná izolace Styrodur C 3 2 Tepelné mosty 4 2.1 Geometrické tepelné mosty 5 2.2 Konstrukční a materiálové tepelné mosty 5 2.3 Nepříznivé vlivy

Více

Polystyrenové izolace ISOVER EPS

Polystyrenové izolace ISOVER EPS Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací Polystyrenové izolace ISOVER EPS Grafitové izolace nové generace Izolace pro sokl a spodní stavbu Isover EPS 2 Základní vlastnosti pěnového

Více

Zdicí materiály KERATHERM

Zdicí materiály KERATHERM Zdicí materiály KERATHERM O C Cihly KERATHERM broušené KERATHERM 44 B THERMO KERATHERM 44 B KERATHERM 44 B 1/2 KERATHERM 44 B R KERATHERM 44 B K 1/2 KERATHERM 44 B K KERATHERM 38 B KERATHERM 38 B 1/2 KERATHERM

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

Okna do rodinných domů

Okna do rodinných domů W W W. D O M O V I N Y. C Z BAVTE SE BYDLENÍM srpen 2008 ZDARMA Zdokonalené vlastnosti střešní krytiny str. 8-9 Předokenní rolety str. 6-7 Okna do rodinných domů i paneláků str. 10-11 12 833 Kč nebo 1

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Tepelné izolace Ing. Roman Šubrt sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

KATALOG VÝROBKŮ. FenStar s.r.o.

KATALOG VÝROBKŮ. FenStar s.r.o. FenStar s.r.o. FenStar s.r.o. Fenstarová 1, 684 01 Hodějice tel. +420 544 146 111, fax +420 544 146 006 info@fenstar.com www.fenstar.com KATALOG VÝROBKŮ Katalog výrobků Společnost FenStar 4 Proč právě

Více

ODBORNÁ MONTÁž PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ

ODBORNÁ MONTÁž PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ ODBORNÁ MONTÁž PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ PODKLADY A PRAKTICKÉ POUžITÍ BERNER I MONTÁž OKEN A DVEŘÍ PŘEDNOSTI ODBORNÉ MONTÁžE PRO STAVEBNÍKA... n Šetří energii n Zajišťuje si příjemné klima v prostoru bez průvanu

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora.

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora Marek Velička Ostrava 2013 Recenzent: prof. Ing. Miroslav Příhoda,

Více

ROCKWOOL, a.s. ECOROCK FF. pokyny pro montáž. Vnější tepelněizolační kontaktní systém (ETICS) CREATE AND PROTECT

ROCKWOOL, a.s. ECOROCK FF. pokyny pro montáž. Vnější tepelněizolační kontaktní systém (ETICS) CREATE AND PROTECT ECOROCK FF ROCKWOOL, a.s. ECOROCK FF pokyny pro montáž Vnější tepelněizolační kontaktní systém (ETICS) T E P E L N É A P R O T I P O Ž Á R N Í I Z O L A C E CREATE AND PROTECT ECOROCK FF Vnější tepelněizolační

Více