Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč"

Transkript

1 REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového pláště , ávrh dekorativních fasádních prvků , ávrh výměny stavebních výplní soklové části , ávrh hydroizolačního opatření spodní stavby , ,67 DPH 15% ,67 15,00% ,05 celkové náklady Kč ,72 Ing. Václav PASTIRIK - stavební rozpočty a kalkulace, inženýrská činnost Strana 1 z 16

2 REKAPITULACE Rozpočet : Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového pláště Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 2 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč Stav. díl 6 - úpravy povrchů , Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce , Konstrukce klempířské ,16 Celkem , ,05 DPH 15% ,05 15,00% ,30 celkové náklady Kč ,35 Ing. Václav PASTIRIK - stavební rozpočty a kalkulace, inženýrská činnost Strana 2 z 16

3 Položkový rozpočet objektu - cenová úroveň 06/2013 Rozpočet : Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového pláště Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: Stav. díl 6 - úpravy povrchů Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou m2 41,820 30, ,69 (41,820)<- 19*1,2*1,5+4*0,6*0,9+2*1,2*1,3+1,2*0,6+0,6*0,6+6*0,6*0, Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou m2 527,979 51, ,91 (527,979)<- 418, , Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 30 % m2 418, , , Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová hladká složitosti II m2 109, , ,55 "soklová část" (57,852)<- (2,8+2,16+4,7+2,16+2,8)*1,1+(4,9+0,5+5,3)*(1,1+1,5)/2+(9,3*1,5)+(4,9+0,5+5,3)*(1,1+1, 5)/2 "přípočet otlučeného pásu a zazděných oken" (43,020)<- 11,97+9,63+8,37+9,63+3,42 "přípočet horní hrany předsazeného soklu" (4,402)<- 44,02*0,1 "přípočet bočních zídek schodiště" (5,702)<- (2*1,8*1,1)*(2*2,4*0,3) "odečet sklepních oken""" (-1,260)<- -6*0,6*0, KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 100 mm - budou použity šroubovací hmoždinky STR U včetně zátek STR MW m2 429, , ,00 SEVERÍ STRAA (137,970)<- "základní plocha fasády" (2,8+2,15+4,7+2,15+2,8)*9,45 (8,760)<- "zvýšený štít" (4,7*3)/2+ "čelní plocha ozdobných prvků" (1*1,2)/2*2+(1,7*0,3) (-6,080)<- "odečty výplní" (1,2*1,3+1*2+4*0,6*0,9+0,6*0,6)*-1 VÝCHODÍ STRAA (94,220)<- "základní plocha fasády" (4,9+0,5)*9,45+(4,9*4)/2+(5,3*6,3) (14,100)<- "zvýšený štít" (4,9*4)/2+ "čelní plocha ozdobných prvků" (1,6*1)/2*2+(1,2*1)/2*2+(1,5*1) Ing. Václav PASTIRIK - stavební rozpočty a kalkulace, inženýrská činnost Strana 3 z 16

4 Strana: 4 (-10,800)<- "odečty výplní" (1,2*1,5*6)*-1 JIŽÍ STRAA (87,885)<- "základní plocha fasády" 9,3*9,45 (21,000)<- "zvýšený štít" (9,3*4)/2+ "čelní plocha ozdobných prvků" (2,4*1) (-15,960)<- "odečty výplní" (1,2*1,5*8+1,2*1,3)*-1 ZÁPADÍ STRAA (94,220)<- "základní plocha fasády" (4,9+0,5)*9,45+(4,9*4)/2+(5,3*6,3) (14,100)<- "zvýšený štít" (4,9*4)/2+ "čelní plocha ozdobných prvků" (1,6*1)/2*2+(1,2*1)/2*2+(1,5*1) (-9,720)<- "odečty výplní" (1,2*1,5*5+1,2*0,6)* KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 20 mm m2 16, , ,47 SEVERÍ STRAA (2,280)<- "ostění oken" ((1,3+1,2+1,3)+4*(0,9+0,6+0,9)+3*0,6)*0,15 (0,728)<- "ostění dveří" ((2,07-0,9)*2+1,3)*0,2 VÝCHODÍ STRAA (3,780)<- "ostění oken" (1,5+1,2+1,5)*6*0,15 JIŽÍ STRAA (5,610)<- "ostění oken" ((1,5+1,2+1,5)*8+(1,3+1,2+1,3))*0,15 ZÁPADÍ STRAA (3,780)<- "ostění oken" (1,5+1,2+1,5)*6*0, KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 50 mm s hmoždinkami s m2 56, , ,71 kovovým trnem - budou použity šroubovací hmoždinky STR U "soklová část" (57,852)<- (2,8+2,16+4,7+2,16+2,8)*1,1+(4,9+0,5+5,3)*(1,1+1,5)/2+(9,3*1,5)+(4,9+0,5+5,3)*(1,1+1, 5)/2 "odečet sklepních oken""" (-1,260)<- -6*0,6*0, KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 20 mm s hmoždinkami s m2 1, ,00 774,54 plastovým trnem (1,170)<- 6*(0,35+0,6+0,35)*0, Potažení vnějších pilířů a sloupů sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele m2 23, , ,43 (2,610)<- "severní strana - plocha ozdobných prvků" (1*1,2)/2*2+(1,7*0,3)+3*0,3 (4,900)<- "východní strana - plocha ozdobných prvků" (1,6*1)/2*2+(1,2*1)/2*2+(1,5*1)+(2*0,3) (3,000)<- "jižní strana - plocha ozdobných prvků" (2,4*1)+(0,3*1)*2 Ing. Václav PASTIRIK - stavební rozpočty a kalkulace, inženýrská činnost Strana 4 z 16

5 Strana: 5 (4,900)<- "západní - plocha ozdobných prvků" (1,6*1)/2*2+(1,2*1)/2*2+(1,5*1)+(2*0,3) (2,266)<- "předsazená horní hrana soklu" 45,32*0,05 (5,702)<- "boční zídky schodiště" (2*1,8*1,1)*(2*2,4*0,3) KZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm šířky 53 mm m 43, , ,80 (43,900)<- 2,15+2,8+4,9+0,5+5,3+9,3+5,3+0,5+4,9+2,8+2,15+3, KZS lišta rohová stěnová Al s tkaninou 10/10 mm m 269, , ,60 výplně (109,000)<- 19*(1,5+1,2+1,5)+4*(0,9+0,6+0,9)+2*(1,3+1,2+1,3)+0,6+1,2+0,6+3*0,6+6*(0,35+0,6+0,3 5) ostatní (85,600)<- 4*(3*3,15+1,1)+2*(3*3,15+1,3)+2*(3*3,15+1,5) (29,200)<- 4*1,2+4*0,5+2*(4*1+4*0,8+4*0,5)+4*1 (45,320)<- 45, KZS lišta začišťovací s tkaninou u oken, dveří, výloh m 109, , ,00 výplně (109,000)<- 19*(1,5+1,2+1,5)+4*(0,9+0,6+0,9)+2*(1,3+1,2+1,3)+0,6+1,2+0,6+3*0,6+6*(0,35+0,6+0,3 5) KZS profil PVC s viditelnou okapní hranou m 29, , ,20 - nadpraží výplní (29,400)<- 22*1,2+5*0, átěr základní pod tenkovrstvé omítky m2 524,747 27, ,16 (524,747)<- 429,695+16,178+56,592+1,17+23,378-2, Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 2 mm m2 466, , ,67 (466,985)<- 429,695+16,178+23,378-2, Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá mozaiková tl. do 4 mm m2 57, , ,06 - jen soklová část a boční zídky schodiště (57,762)<- 56,592+1, Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm m 29,400 62, , Stav. díl 6 - úpravy povrchů , Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 554,500 37, ,55 severní strana (183,380)<- (2,8+2,15+4,7+2,15+2,8+1)*(3*3,15+1,1)+ "zvýšená část štítu" (4,7*4) východní strana Ing. Václav PASTIRIK - stavební rozpočty a kalkulace, inženýrská činnost Strana 5 z 16

6 Strana: 6 (126,790)<- (4,9+0,5)*(3*3,15+(1,1+1,5)/2)+ "zvýšená část štítu" (4,9*4)+ "nižší část" jižní strana (117,540)<- (9,3+1)*(2*3,15+1,5)+ "zvýšená část štítu" (9,3*4) západní strana (126,790)<- (4,9+0,5)*(3*3,15+(1,1+1,5)/2)+ "zvýšená část štítu" (4,9*4)+ "nižší část" Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m ,000 2, ,50 (33270,000)<- 554,5* Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 554,500 20, , Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 554,500 12, , Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m ,000 0, , Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 554,500 8, , Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 30 % - soklová část a část omítky mezi vrchní hranou soklu a spodní hranou nejnižších výplní je již otlučena m2 418,263 13, ,02 SEVERÍ STRAA (137,970)<- "základní plocha fasády" (2,8+2,15+4,7+2,15+2,8)*9,45 (11,370)<- "zvýšený štít" (4,7*3)/2+ "plocha ozdobných prvků" (1*1,2)/2*4+(1,7*0,3*2)+3*0,3 (-6,080)<- "odečty výplní" (1,2*1,3+1*2+4*0,6*0,9+0,6*0,6)*-1 (-11,970)<- "odečet otlučených ploch" ((2,8+2,15+4,7-1,3+2,15+2,8)*0,9)*-1 (2,280)<- "přípočet ostění oken" ((1,3+1,2+1,3)+4*(0,9+0,6+0,9)+3*0,6)*0,15 (0,728)<- "přípočet ostění dveří" ((2,07-0,9)*2+1,3)*0,2 VÝCHODÍ STRAA (94,220)<- "základní plocha fasády" (4,9+0,5)*9,45+(4,9*4)/2+(5,3*6,3) (19,000)<- "zvýšený štít" (4,9*4)/2+ "plocha ozdobných prvků" (1,6*1)/2*4+(1,2*1)/2*4+(1,5*1)*2+(2*0,3) (-10,800)<- "odečty výplní" (1,2*1,5*6)*-1 (-9,630)<- "odečet otlučených ploch" ((4,9+0,5+5,3)*0,9)*-1 (3,780)<- "přípočet ostění oken" (1,5+1,2+1,5)*6*0,15 JIŽÍ STRAA (87,885)<- "základní plocha fasády" 9,3*9,45 (24,000)<- "zvýšený štít" (9,3*4)/2+ "plocha ozdobných prvků" (2,4*1)*2+(0,3*1)*2 (-15,960)<- "odečty výplní" (1,2*1,5*8+1,2*1,3)*-1 (-8,370)<- "odečet otlučených ploch" (9,3*0,9)*-1 Ing. Václav PASTIRIK - stavební rozpočty a kalkulace, inženýrská činnost Strana 6 z 16

7 Strana: 7 (5,610)<- "přípočet ostění oken" ((1,5+1,2+1,5)*8+(1,3+1,2+1,3))*0,15 ZÁPADÍ STRAA (94,220)<- "základní plocha fasády" (4,9+0,5)*9,45+(4,9*4)/2+(5,3*6,3) (19,000)<- "zvýšený štít" (4,9*4)/2+ "plocha ozdobných prvků" (1,6*1)/2*4+(1,2*1)/2*4+(1,5*1)*2+(2*0,3) (-9,720)<- "odečty výplní" (1,2*1,5*5+1,2*0,6)*-1 (-9,630)<- "odečet otlučených ploch" ((4,9+0,5+5,3)*0,9)*-1 (3,780)<- "přípočet ostění oken" (1,5+1,2+1,5)*6*0,15 OSTATÍ ODEČTY (-3,420)<- "zazděné okna" (1,2*1,5 *-1)+(0,6*0,9*-1)+ "přizděné okno na západní straně" 1,2*0,9* Úprava dvířek domovního rozvaděče kpl 1, , , Demontáž a zpětná montáž poštovních schránek s dodávkou kotevního materiálu kpl 1, , , Ostatní práce položkovým rozpočtem nespecifikované - demontáže vlajkových stožárů, úprava odkouření a ventilačních průduchů bez dodávky koncovek (budou upřesněny v rámci stavby), demontáž a zpětná osvětlení, hod 48, , ,00 - zasekání elektroinstalačních rozvodů na fasádě) Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m (aut.vým.) t 32, , ,11 ( 32,434 t ) Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží (aut.vým.) t 6, ,00 772,24 ( 6,895 t ) Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží (aut.vým.) t 13, , ,85 ( 6,895 t * 2,000 ) Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m (aut.vým.) t 6, , ,21 ( 6,895 t ) akládání suti a vybouraných hmot (aut.vým.) t 6,895 96,90 668,12 ( 6,895 t ) Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km (aut.vým.) t 6, , ,67 ( 6,895 t ) Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek k ceně za každý další 1 km t 41,370 13,80 570,90 (aut.vým.) ( 6,895 t * 6,000 ) Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění (aut.vým.) t 6,895 10,80 74,46 ( 6,895 t ) Ing. Václav PASTIRIK - stavební rozpočty a kalkulace, inženýrská činnost Strana 7 z 16

8 Strana: Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 6, , , Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce , Konstrukce klempířské Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm m 29,400 27,80 817,32 (29,400)<- 22*1,2+5*0, Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm (atik) m 20,700 31,30 647,91 (20,700)<- (2*1,2+1,7)+(2*1,6+2*1,2+1,5)+(2,4)+(2*1,6+2*1,2+1,5) Demontáž kolen výtokových kruhových průměr 75 a 100 mm kus 4,000 24,30 97, Demontáž koleno horní dvojité 75 a 100 mm kus 4,000 34,80 139, Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm m 36,300 17,40 631,62 (36,300)<- 2*((3*3,15+1,1)+(2*3,15+1,3)) Oplechování parapetů Al tl 0,8 mm rš 330 mm včetně rohů m 29, , ,00 (29,400)<- 29, Oplechování Zn-Ti zdí do rš 250 mm včetně rohů m 44, , ,60 (44,020)<- 45,32-1, Montáž Zn-Ti kolena horní kruhová průměr 100 mm - zpětná montáž kus 4,000 73,20 292, Montáž Zn-Ti odskoky kruhové průměr 100 mm - zpětná montáž kus 4,000 69,40 277, Odpadní trouby Zn-Ti kruhové průměr 100 mm - zpětná montáž s dodávkou objímek m 36, , , Montáž Zn-Ti výpusti vody kruhové průměr 100 mm - zpětná montáž kus 4,000 41,00 164, Oplechování Zn-Ti atik rš 750 mm včetně rohů m 20, , , Střešní prvky Zn-Ti - závětrná lišta rš 250 mm (prodloužení oplechování štítů) m 22, , ,00 (22,000)<- (6*2,5)+(2*3,5) Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m (aut.výp.) % 1, ,51 682, Konstrukce klempířské ,16 Celkem Kč ,05 Ing. Václav PASTIRIK - stavební rozpočty a kalkulace, inženýrská činnost Strana 8 z 16

9 REKAPITULACE Rozpočet : ávrh dekorativních fasádních prvků Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 9 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč Stav. díl 6 - úpravy povrchů ,79 Celkem , ,79 DPH 15% 71048,79 15,00% ,31 celkové náklady Kč ,10 Ing. Václav PASTIRIK - stavební rozpočty a kalkulace, inženýrská činnost Strana 9 z 16

10 Strana: 10 Položkový rozpočet objektu - cenová úroveň 06/2013 Rozpočet : ávrh dekorativních fasádních prvků Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Stav. díl 6 - úpravy povrchů Montáž svislých lizén na rozích objektu deskami z polystyrénu XPS tl 30 mm š.350 mm - lizény by bylo vhodné zvýraznit omítkou v jiném odstínu (barvy) od základní plochy fasády (75,300)<- 6*(3,15*3+1)+2*(3,15*2) Montáž vodorovných oddělujících říms deskami z polystyrénu XPS tl 20 mm č.200 mm - oddělující římsy by bylo vhodné zvýraznit omítkou v jiném odstínu (barvy) od základní plochy fasády m 75, , ,90 m 75, , ,64 (75,220)<- (4,7-0,7)*2+(2,15-0,35)*4+(2,8-0,35)*4+(4,9-0,35)*4+(0,5-0,35)*4+(5,3-0,7)*4+(9,3*0,7)* tmel lepící a stěrkový 25 kg bal. kg 165,176 9, ,60 (165,176)<- (75*0,35)*4+(75,22*0,2)* deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 30 SF 20 mm m2 79, , ,01 (79,065)<- 75,3*1, deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 30 SF 30 mm m2 78, , ,07 (78,981)<- 75,22*1, KZS lišta rohová stěnová Al s tkaninou 10/10 mm m 75, , ,50 (75,300)<- 6*(3,15*3+1)+2*(3,15*2) átěr základní pod tenkovrstvé omítky m2 48,173 27, ,67 (48,173)<- 75,3*0,4+75,22*0, Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 2 mm m2 48, , , Stav. díl 6 - úpravy povrchů ,79 Celkem Kč ,79 Ing. Václav PASTIRIK - stavební rozpočty a kalkulace, inženýrská činnost Strana 10 z 16

11 REKAPITULACE Rozpočet : ávrh výměny stavebních výplní soklové části Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 11 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč Stav. díl 6 - úpravy povrchů 503, Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce 249, Konstrukce truhlářské ,15 Celkem , ,98 DPH 15% ,98 15,00% 3 125,54 celkové náklady Kč ,52 Ing. Václav PASTIRIK - stavební rozpočty a kalkulace, inženýrská činnost Strana 11 z 16

12 Strana: 12 Položkový rozpočet objektu - cenová úroveň 06/2013 Rozpočet : ávrh výměny stavebních výplní soklové části Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Stav. díl 6 - úpravy povrchů Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 11,400 41,10 468,54 (11,400)<- 6*(0,6+0,35)* Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m (aut.vým.) t 0, ,00 35,08 ( 0,049 t ) Stav. díl 6 - úpravy povrchů 503, Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m (aut.vým.) t 0, ,00 27,55 ( 0,127 t ) akládání suti a vybouraných hmot (aut.vým.) t 0,127 96,90 12,30 ( 0,127 t ) Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km (aut.vým.) t 0, ,00 46,35 ( 0,127 t ) Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek k ceně za každý další 1 km t 0,762 13,80 10,51 ( 0,127 t * 6,000 ) Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění (aut.vým.) t 0,127 10,80 1,37 ( 0,127 t ) Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0, ,00 151, Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce 249, Konstrukce truhlářské Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2 kus 6,000 12,70 76, Demontáž rámu jednoduchých oken včetně křídel do 1m2 m2 1, ,00 250,74 (1,260)<- 6*0,6*0, Montáž oken plastových bez zednického začištění m2 1, ,00 589, okno plastové 1křídlové vyklápěcí, bezpečnostní výplň kus 6, , , Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m (aut.výp.) % 0, ,37 147,53 ( 0,740 % ) Konstrukce truhlářské ,15 Celkem Kč ,98 Ing. Václav PASTIRIK - stavební rozpočty a kalkulace, inženýrská činnost Strana 12 z 16

13 REKAPITULACE Rozpočet : ávrh hydroizolačního opatření spodní stavby Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 13 jednotková v Kč Stav. díl 1 - zemní práce , Stav. díl 2 - základy , Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce 7 424, Stav. díl 6 - úpravy povrchů , Stav. díl 8 - trubní vedení , Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce , Izolace proti vodě ,76 Celkem , ,85 DPH 15% ,85 15,00% ,87 celkové náklady Kč ,72 Ing. Václav PASTIRIK - stavební rozpočty a kalkulace, inženýrská činnost Strana 13 z 16

14 Strana: 14 Položkový rozpočet objektu - cenová úroveň 06/2013 Rozpočet : ávrh hydroizolačního opatření spodní stavby Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Stav. díl 1 - zemní práce Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 58, , ,12 (53,391)<- "kolem objektu" (2,7+2,15+2,8+4,9+0,5+5,3+9,3+5,3+0,5+4,9+2,8+2,15+4,8)*0,6*(2,05+1,65)/2 (4,800)<- "výkopy ke kanalizaci" 4*0,6* Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 58, , , Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 58,191 79, , Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 13, , ,90 (13,260)<- (0,5+4,9+2,8+2)+(0,5+4,9+2,8+2)*0,6*0, štěrkopísek frakce 0-16 t 25, , ,56 (25,194)<- 13,26*1, Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 53, , ,12 (53,071)<- 58,191-5, Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 106, , ,30 (106,142)<- 53,071* Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 52,120 40, ,28 (48,120)<- "kolem objektu" (2,7+2,16+2,8+4,9+0,5+5,3+9,3+5,3+0,5+4,9+2,8+2,16+4,8)*1 (4,000)<- "po výkopech ke kanalizaci" 4* Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 52,120 6,16 321, osivo směs jetelotravní kg 1,500 79,20 118, Stav. díl 1 - zemní práce , Stav. díl 2 - základy Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 47,300 38, ,86 (43,300)<- "kolem objektu" 2,7+2,15+2,8+4,9+0,5+5,3+9,3+5,3+0,5+4,9+2,8+2,15 (4,000)<- "ke kanalizaci" 4 Ing. Václav PASTIRIK - stavební rozpočty a kalkulace, inženýrská činnost Strana 14 z 17

15 Strana: Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 m3 44, , ,38 mm - navrhujeme zásyp drceným kamenivem v celém objemu výkopu (vyjma obsypu KG potrubí dešťových svodů, který bude proveden štěrkopískem) (44,931)<- 58,191-13, Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do m2 93,780 27, ,95 2,5 m (86,580)<- "kolem objektu" (2,7+2,15+2,8+4,9+0,5+5,3+9,3+5,3+0,5+4,9+2,8+2,15+4,8)*(0,6+0,3)*2 (7,200)<- "výkopy ke kanalizaci" 4*(0,6+0,3)* textilie GEOFILTEX 63 63/ g/m2 do š 8,8 m m2 109,410 23, ,37 (101,010)<- "kolem objektu" (2,7+2,15+2,8+4,9+0,5+5,3+9,3+5,3+0,5+4,9+2,8+2,15+4,8)*2,1 (8,400)<- "výkopy ke kanalizaci" 4*2, Příplatek za napojení do kanalizace kpl 2, , , Stav. díl 2 - základy , Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 26, , ,25 (24,050)<- "kolem objektu" (2,7+2,15+2,8+4,9+0,5+5,3+9,3+5,3+0,5+4,9+2,8+2,15+4,8)*0,5 (2,000)<- "výkopy ke kanalizaci" 4*0, Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce 7 424, Stav. díl 6 - úpravy povrchů Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 80,105 87, ,18 (80,105)<- "kolem objektu" (2,7+2,15+2,8+4,9+0,5+5,3+9,3+5,3+0,5+4,9+2,8+2,15)*(2,05+1,65)/ Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC m2 25, , ,65 (25,550)<- "kolem objektu" (2,7+3+2,15+2,8+4,9+0,5+5,3+9,3+5,3+0,5+4,9+2,8+2,15+4,8)*0, Stav. díl 6 - úpravy povrchů , Stav. díl 8 - trubní vedení Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy S4 D100 včetně tvarovek m 20, , ,80 (20,400)<- (0,5+4,9+2,8+2)+(0,5+4,9+2,8+2) Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG D 100 kus 4, ,00 572, lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem HL600 D 110 kus 4, , ,00 Ing. Václav PASTIRIK - stavební rozpočty a kalkulace, inženýrská činnost Strana 15 z 17

16 Strana: Příplatek za napojení do kanalizace kpl 2, , , Stav. díl 8 - trubní vedení , Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce Bourání konstrukcí zděných, z betonu nebo asfaltobetonu m3 1, , ,50 - původní betonových chodníček (u vstupní části objektu zcela chybí), předpokládáme tl. max. 100 mm (1,050)<- (5,4+0,5+5,8+9,8+5,3+0,5+4,9+2,8)*0,3*0, Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m (aut.vým.) t 2, ,00 603,91 ( 2,783 t ) akládání suti a vybouraných hmot (aut.vým.) t 2,783 96,90 269,67 ( 2,783 t ) Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km (aut.vým.) t 2, , ,79 ( 2,783 t ) Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek k ceně za každý další 1 km t 16,698 13,80 230,43 (aut.vým.) ( 2,783 t * 6,000 ) Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění (aut.vým.) t 2,783 10,80 30,05 ( 2,783 t ) Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 2, , , Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce , Izolace proti vodě Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nopovou fólií m2 80, , ,38 (80,105)<- "kolem objektu" (2,7+2,15+2,8+4,9+0,5+5,3+9,3+5,3+0,5+4,9+2,8+2,15)*(2,05+1,65)/ fólie multifunkční profilovaná (nopová) m2 96,126 55, ,60 (96,126)<- 80,105*1, Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 80,105 71, , textilie GEOFILTEX 63 63/ g/m2 do š 8,8 m m2 92,121 23, ,99 (92,121)<- 80,105*1, Izolace proti zemní vlhkosti TECHODRE odvětrávací lišta pro překrytí okraje izolace m 43, , ,00 (43,300)<- "kolem objektu" 2,7+2,15+2,8+4,9+0,5+5,3+9,3+5,3+0,5+4,9+2,8+2, lišta odvětrávací L = 1,5 m pozinkovaná TECHODRE m 49,795 51, ,50 (49,795)<- 43,3*1, Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m (aut.výp.) % 3, ,96 972,82 Ing. Václav PASTIRIK - stavební rozpočty a kalkulace, inženýrská činnost Strana 16 z 17

17 Strana: 17 ( 3,050 % ) Izolace proti vodě ,76 Celkem Kč ,85 Ing. Václav PASTIRIK - stavební rozpočty a kalkulace, inženýrská činnost Strana 17 z 17

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO 01: Kino 1 335

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00 ROZPOČET Stavba: Objekt: Část: JKSO: Oprava fasády domu č.p. 431, Třída 5. května Pečky č.p. 431, Třída 5. května Pečky Objednatel: Město Pečky Zhotovitel: dle výběrového řízení Datum: 23.7. 2015 Množství

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě Celkem za 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 D1:140,80*0,20 D2:3,35*0,20

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 28,16 K2:1,10*0,20 0,22 3 133201101R00

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO:

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO: 12 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce K HSV 001 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 0,300

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ( dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61.

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61. ZADÁNÍ Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61 P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00 REKAPITULACE STAVBY Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice Místo: Ohrazenice, ČR Datum: 05.12.2012 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :.

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :. POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK ke dni : 05032013 strana 1 STAVBA : 0003020 OBJEKT ČP100, HORNÍ MALÁ ÚPA ZAKÁZKA : 120/11-13 OBJEKT : 0004 SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP100 REGČÍSLO: 11/2010 POŘADÍ POLOŽKA

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: 12.11.2015 Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice,

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0)

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0) Díl: 1 Zemní práce 1 1396112R Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odebrání v celé ploše sálu (vč. 13,14), hl. 23cm: m3 66,11 *,23 + 1/2 hloubky "niky" do m.č. 17:2,55*,25*4*,23 *,23,59,36 odkop

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

Krycí list výkazu výměr

Krycí list výkazu výměr Krycí list výkazu výměr Číslo zakázky Zakázka 201312 MŠ Horoměřice - kuchyňský pavilon - 3. etapa Komentář Popis verze výkaz výměr Komentář verze sestaveno dle cenové soustavy ÚRS 2013/I Adresa Horoměřice

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846.

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846 1 112 10-1101.R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 50,00 2 112 10-1102.R00Kácení stromů

Více

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 1513 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Ing. Jan Červinka Základ pro sníženou DPH: Snížená DPH Základ pro základní DPH: Základní DPH 15 % 15 % 21

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice Díl: 1 Zemní práce 1 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 73,71 142,80 10 525,79 2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,strojně m3 73,71 154,00 11 351,34

Více

REKAPITULAE STAVBY Kód: Stavba: 2016/7/J KSO: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 17.3.2016 -Z: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25937499 REDOMO a.s. DIČ: Z25937499 Projektant:

Více

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt :

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt : Díl: 1 Zemní práce 1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 14,49 drenáže:10,22*1,1*1,2 13,49 ornice:10,22*0,65*0,15 1,00 2 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4,

Více

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha CELKOVÁ REKAPITULACE I.a ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - VÝCHODNÍ PRŮČELÍ 462 710,16 I.b ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - ZÁPADNÍ PRŮČELÍ 460 926,93 I.c ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - SEVERNÍ ŠTÍT 289 265,60

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526 KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Horní očernice - rojekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, dodatečných informací č. 2 a 3. Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF! Strana 1 z 7 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_1 - SO.03 HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná 27, Olomouc IČ:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00 p;'lolt. ě.'" KRycí LST VÝKAZU VÝMĚR Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Obec Koryta Oprava obecní stodoly JKSO ECO Misto CO DC Rozpočet číslo Zpracoval Dne Měrné a

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Revitalizace sídlištního prostoru Laudova, Praha 17 JKSO Název objektu 01 - Etapa 1 EČO Název části Místo Praha 17 IČO DIČ Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163

Více

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ j Imagine the result ARCADIS CZ a.s. divize Geotechnika ČR Správa Národního parku České Švýcarsko Pražská 52 47 46 Krásná Lípa VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Zabezpečení nestabilních

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 6 106 961,38 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 6 106 961,38 1 282 461,89 7 389 423,27 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Miami Ytong Ytong JKSO: CCCZ: Místo: Datum: 10.03.2015 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Michaela Böhmová IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Náklady

Více

Slepý rozpočet. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 311238511R00 Zdivo POROTHERM 17,5 Profi DRYFIX P10, tl. 175 mm m2 22,02 0,00 0,00 6,29*3,50 22,02 2 317168112R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm kus 5,00

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Objednavatel: Město Doksy, nám.republiky 193, 472 01 Doksy Zhotovitel: 29016797 Savory Group a.s. CZ29016797 Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného

Více

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část:

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: Objednatel: Město Broumov JKSO: EČO: Zpracoval: Jiří Zahradníček Zhotovitel: Datum: 16.2.2016 P.Č. Kód položky Popis

Více

Daňový doklad.dph FAKTURA. Faktura. Konstantní symbol HS-obj ednávka Obch.případ Odběratel DIČ IČ 00635766

Daňový doklad.dph FAKTURA. Faktura. Konstantní symbol HS-obj ednávka Obch.případ Odběratel DIČ IČ 00635766 Daňový doklad.dph FAKTURA CZ27802469 DIČ 27802469 IČ S.M. - Olomouc, s.r.o. Dolní hejčínská 47/25 779 00 Olomouc Peněžní ústav Komerční banka Číslo účtu 35-9461950237/0100 Faktura Číslo Konstantní symbol

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7 JKSO Název objektu Oplocení a mobiliář EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Sinpps s.r.o. Zhotovitel

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace.

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace. SO01 Díl: 000 Projektova dokumentace 1 1 Realizační projektová dokumentace kompl 1,00 000 Projektova dokumentace Díl: 1 Zemní práce 2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 219,00

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5. ROZPOČET Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4 Objekt: SO3-3, úsek km 0,136-0,2933 Objednatel: ČR-SPÚ Kolín Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.2015

Více

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr BRNO, 11-12-2013 VYPRACOVAL: ING. JOSEF BUSÍNSKÝ Vyplňte následující údaje o Vaší

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH)

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH) Zakázka: Domov pro seniory Skalka u Chebu Popis Cena 001: Etapa I 000: Společné práce 001: Zemní práce 002: Základy 003: Svislé konstrukce 004: Vodorovné konstrukce 005: Komunikace 006: Úpravy povrchu

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH nízká DPH vysoká Cena celkem s DPH 1 S 716030 Rekonstrukce vybraných

Více

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr Novotný - stavební projekce Na Hutích 44, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Penzion pro důchodce Tyršova č.p. 1346, Smržovka VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Pódium Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Pódium Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 19 Pódium - Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Objednatel

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 "Regenerace areálu Modřanské vinice - I. etapa - replika původní stodoly a sadové úpravy" - dodatek č. 2 ke smlouvě o

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911 ASPE 9 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky: výkaz výměr Stavba : 13-037 Parkoviště na poz. č. p. 2767 TUL číslo a název SO: SO 101 Parkoviště číslo a název rozpočtu: SO 101 Parkoviště Poř. Kód Varianta

Více

Soupis prací Datum: 29.1.2015

Soupis prací Datum: 29.1.2015 Soupis prací Datum: 29.1.2015 Stavba : 1061 SEN - Středisko volného času Semily Objednatel : Město Semily IČO : Husova 82 DIČ : 51301 Semily Zhotovitel : D-BAU s.r.o. IČO : 25990764 Nábř.Sv.Čecha 430 DIČ

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby

Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby Stavba : Objekt : 2931 Obnova a rozvoj obce Žlunice. Rozpočet: 2931/05 05 Víceúčelové sportovní hřiště Víceúčelové sportovní hřiště

Více

Příloha č.1 - VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÁ REKAPITULACE

Příloha č.1 - VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÁ REKAPITULACE Příloha č.1 - VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÁ REKAPITULACE II. ETAPA 2010 - ( TERMÍN REALIZACE 19.4.2010 16.8.2010) Cena celkem bez DPH za soubor prací a materiálu - SO 01-staveb.úpravy sut.na archivy. - SO 02-odvod

Více

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE Stavba: Místo: Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa Část: Rekapitulace Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Více