Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie"

Transkript

1 Oddělení lékařské mikrobiologie Centrální laboratoře ONK Žižkova 146, Kolín SM_OLM_001 Počet stran: 24 Verze č.: 4 Výtisk č.: 1 oddělení lékařské mikrobiologie Zpracoval RNDr. Jan Pomykal Schválil RNDr. Jan Pomykal Jméno Datum Podpis Nahrazuje dokument: SM_OLM_001 oddělení lékařské mikrobiologie V3 ze dne Obsah 1. Všeobecné ustanovení Cíl a účel směrnice Oblast platnosti Informace o laboratoři Základní informace o laboratoři Odpovědní pracovníci a kontakty Organizace oddělení Zaměření laboratoře, popis nabízených služeb Manuál pro odběry primárních vzorků Základní informace Žádanky Požadavky na urgentní vyšetření Používaný odběrový systém Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Odběr vzorků Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Doprava vzorků Preanalytické postupy Příjem žádanek a vzorků Kritéria pro odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Postupy u kolizních vzorků/žádanek Smluvní laboratoře Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří Hlášení obzvlášť závažných výsledků Způsob vydávání výsledků Změny ve výsledcích vyšetření Dokument je duševním vlastnictvím Oblastní nemocnice Kolín. Šíření tohoto typu dokumentu lze pouze se schválením vedoucího Centrálních laboratoří ONK. Po vytištění z intranetu se stává dokument neřízeným!!!

2 Strana č.: 2 (celkem: 24) 5.4 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Konzultační činnost Stížnosti Použité zkratky... 24

3 1. Všeobecné ustanovení SM_OLM_001 Strana č.: 3 (celkem: 24) 1.1 Cíl a účel směrnice je vydána jako základní dokument systému zabezpečování kvality na Oddělení lékařské mikrobiologie. Je členěna dle požadavků ČSN EN ISO a navazuje na další dokumenty. V laboratoři je nastaven systém jakosti dle požadavků normy 15189:2013. Tato příručka má sloužit jako podklad spolupráce mezi Oddělením lékařské mikrobiologie (OLM) ONK, a.s. a uživateli laboratorních služeb. Je určena především lékařům a sestrám; jejím úkolem je informovat o službách poskytovaných OLM ONK, a.s. Příručka byla zpracována v souladu s doporučeními normy ISO Oblast platnosti Dokument je závazný pro pracovníky OLM Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje. 2 Informace o laboratoři 2.1 Základní informace o laboratoři Název organizace: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Adresa: Žižkova 146, Kolín III, IČO: DIČ: CZ Název oddělení: Umístění: Oddělení lékařské mikrobiologie Oblastní nemocnice Kolín, a.s., budova Z Provozní doba: Po Pá So Ne Odpovědní pracovníci a kontakty Vedoucí pracoviště: RNDr. Jan Pomykal Tel. číslo: (195) Zástupce vedoucího: MUDr. Antonín Horák Tel. číslo: (195) Zmocněnec pro kvalitu: Ing. Lenka Unucková Tel. číslo: (195)

4 Vedoucí laborantka: Mirjam Šeniglová Tel. číslo: (195) Strana č.: 4 (celkem: 24) Telefonní číslo do laboratoře: Organizace oddělení MK CL VEDOUCÍ OLM METROLOG ONK ZMOCNĚNEC PRO KVALITU SPRÁVCE MĚŘIDEL INTERNÍ AUDITOR ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ ODBORNÝ VŠ PRACOVNÍK VEDOUCÍ LABORANT ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO LABORANTA LABORANT A JOP Legenda: Metodické řízení SANITÁŘ/DĚLNÍK V provozu OLM pracují 2 lékaři a 2 odborní VŠ pracovníci, 7 laborantů, 2 JOP (jiný odborný pracovník) a 1 sanitář a 1 dělník ve zdravotnickém zařízení. Zaměstnanci splňují svým vzděláním podmínky odborné způsobilosti.

5 2.4 Zaměření laboratoře, popis nabízených služeb Strana č.: 5 (celkem: 24) Oddělení lékařské mikrobiologie je součástí Centrálních laboratoří ONK, a.s. a součástí laboratorního komplementu ONK, a.s. Hlavní náplní činnosti je laboratorní diagnostika infekčních nemocí (včetně tuberkulózy a sexuálně přenosných chorob) a infekčních komplikací. K tomuto účelu pracoviště využívá metod mikroskopických, sérologických a zejména kultivačních (kultivace mikroorganismů na široké škále kultivačních médií). Nedílnou součástí vyšetření je stanovení citlivosti či odolnosti (rezistence) izolovaných mikrobiálních infekčních agens k účinku antimikrobiálních látek, které má bezprostřední dopad na volbu nejvhodnějšího preparátu pro cílenou léčbu konkrétního infekčního onemocnění. Na oddělení se provádějí vyšetření na přítomnost střevních parazitů a nejvýznamnějších patogenních hub, dále vybraná vyšetření sérologická a některá speciální vyšetření (detekce Helicobacter pylori v bioptických vzorcích, přímý průkaz mikrobiálních patogenů v biologickém materiálu, anaerobní kultivace aj.). Oddělení poskytuje klinickým pracovištím nemocnice i praktickým lékařům v terénu konzultační servis v oblasti racionální léčby antibiotiky. Sleduje aktuální situaci v bakteriální rezistenci problémových bakteriálních agens na nemocničních odděleních a má přehled o stavu rezistence invazivních agens v rámci celé ČR. Při monitorování bakteriální rezistence intenzívně spolupracuje se Státním zdravotním ústavem a od roku 2000 se aktivně účastní dlouhodobého projektu sledování rezistence v Evropě (EARS- Net). Rozsah poskytovaných služeb a prováděných vyšetření Běžná bakteriologická diagnostika = přímý kultivační a mikroskopický průkaz (izolace a determinace, ev. typizace agens, antibiogram, mikroskopický obraz materiálu); u vzorků moči stanovení kvantitativní bakteriurie Cílené vyšetření na přítomnost patogenních mikromycet (Candida, Aspergillus), vč. stanovení citlivosti na antimykotika Vyšetření na přítomnost anaerobních agens: anaerobní kultivační a mikroskopická diagnostika s určením agens min. do úrovně rodu, orientační sumární antibiogram, v indikovaných případech druhová determinace a stanovení citlivosti na jednotlivá agens Vyšetření bakteriálních izolátů na citlivost k základním a rozšířeným řadám antimikrobiálních látek, vč. stanovení MIC, produkce betalaktamázy a detekce závažných fenoménů bakteriální rezistence (MRSA, širokospektré betalaktamázy, polyrezistence aj.) Přímý průkaz původců STD (sexuálně přenosných onemocnění): Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, Candida, Trichomonas Kultivační vyšetření rektálních výtěrů na střevní patogeny: Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, EPEC, STEC O157, Aeromonas Vyšetření stolice na přítomnost antigenu rotavirů, adenovirů, norovirů a Ag Helicobacter pylori Vyšetření stolice na přítomnost antigenu a exotoxinů Cl. difficile Vyšetření moči na přítomnost antigenů S. pneumoniae a L. pneumophila 1 Vyšetření bioptických vzorků na přítomnost Helicobacter pylori (ureázový test, mikroskopie tkáně, kultivace) Parazitologické vyšetření stolice na přítomnost střevních protozoí a helmintů, vyšetření perianálních otisků na enterobiózu. Určování helmintů a ektoparazitů Sérologická vyšetření: ASO, heterofilní protilátky u inf. mononukleózy, reumatoidní faktor, lues (specif. a nespecif. reakce) Konzultační činnost: metodika odběrů, interpretace výsledků, ATB terapie, trendy rezistence.

6 3 Manuál pro odběry primárních vzorků Strana č.: 6 (celkem: 24) 3.1 Základní informace Odběr biologického materiálu se obecně provádí tak, aby byla maximalizována pravděpodobnost záchytu infekčního agens a minimalizována kontaminace vzorku fyziologickou flórou. V procesu mikrobiologického vyšetření je správný odběr primárního vzorku a dodržení podmínek jeho skladování a transportu naprosto klíčovým krokem a nezbytným předpokladem pro úspěšný záchyt mikrobiálního patogena. Chyby, k nimž dojde v tomto prvním kroku, nemá laboratoř obvykle možnost kompenzovat, a hrozí tak nebezpečí nezachycení některých závažných patogenů stejně jako nebezpečí falešné pozitivity výsledků. 3.2 Žádanky Ke každému vzorku biologického materiálu musí být přiložena řádně vyplněná žádanka. Přijatá žádanka je považována za smlouvu mezi lékařem, vyžadujícím vyšetření, a laboratoří, která vyšetření provádí. Je základním dokumentem pro prokázání provedených výkonů zdravotním pojišťovnám. Žádanky jsou archivovány po dobu 5 let nebo podle platné legislativy. Žádáme proto o pečlivé a čitelné vyplňování žádanek!! Formuláře žádanky lze obdržet na OLM, nebo jsou dostupné k tisku na internetových stránkách nemocnice Kolín a.s. (http://www.nemocnicekolin.cz/ke-stazeni). Laboratoř nicméně přijme i jiné druhy žádanek za předpokladu, že obsahují minimálně následující údaje: 1. Jednoznačnou identifikaci pacienta (příjmení, jméno, rodné číslo/číslo pojištěnce) V případě novorozených dětí a pacientů neznámé identity lze zadat rodné číslo dočasné, zkonzultované s odborem zdravotního pojištění ONK a zároveň zadané do NIS. 2. Datum narození a pohlaví pacienta v případě, že tato nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce (novorozenci, cizinci) 3. Kód pojišťovny pacienta 4. Kód základní diagnózy 5. Jednoznačná identifikace žadatele ústav/ oddělení, razítko, IČP, IČZ, odbornost, identifikace a podpis lékaře 6. Datum a čas odběru primárního vzorku, Identifikace osoby provádějící odběr 7. Druh materiálu / primární vzorek, lokalizace odběru, seznam požadovaných vyšetření Kromě těchto minimálních údajů by žádanka měla obsahovat ještě následující doplňkové údaje, pokud jsou relevantní: 1. Diagnózu vztahující se k požadovanému vyšetření a bližší specifikaci patologického procesu souvisejícího s odebraným materiálem. 2. Významné skutečnosti, které mohou vést k podezření na méně běžnou etiologii (pobyt v tropech, rány způsobené kousnutím či vzniklé ve vodním prostředí, rány znečištěné, cizí tělesa v ranách, práce v zemědělství, práce se zvířaty, apod.). 3. Antibiotika, které pacient užívá, právě doužíval, nebo která ošetřující lékař plánuje nasadit. 4. Alergie na antibiotika, je-li známa Laboratoř neakceptuje ústní požadavky na vyšetření bez žádanky. Lze ale takto dodatečně dohodnout rozšíření nebo cílené zaměření původního, na žádance požadovaného vyšetření. V tomto případě je ale vždy nutné vystavit novou žádanku s dodatečným požadavkem. 3.3 Požadavky na urgentní vyšetření V laboratoři nejsou prováděna statimová vyšetření ve smyslu úhrady zdravotními pojišťovnami, ale jedná se pouze o zdůraznění časové urgence dostupnosti dílčího výsledku.,,statimové,, vyšetření znamená především fakt, že indikujícímu lékaři bude neprodleně poskytnuta každá relevantní informace, která v průběhu vyšetření vyplyne, a to bez ohledu na nekompletnost výsledků, tedy i pouhý odhad nebo podezření na určitého patogena.,,statimová,, vyšetření jsou dostupná v průběhu pracovní doby

7 Strana č.: 7 (celkem: 24) laboratoře. Biologický materiál zpracovávaný ve,,statimovém,, režimu musí být na OLM dopraven neprodleně po odběru. Laboratoř akceptuje i dodatečný telefonický požadavek na,,statimové,, vyšetření. Ve,,statimovém,, režimu se automaticky zpracovávají následující vzorky: 1) Likvor 2) Krev na hemokultivaci 3) Stolice na průkaz toxinů C. difficile 4) Stolice na průkaz rotavirů, norovirů, adenovirů, H. pylori 5) Moč na průkaz antigenu Streptococcus pneumoniae a Legionella pneumophila Na vyžádání je možno ve,,statimovém,, režimu provést: a) pokus o předběžné orientační stanovení antibiotické citlivosti klinicky významného bakteriálního izolátu týž den b) mikroskopické vyšetření tekutého materiálu s pokusem o přímé orientační stanovení sumárního antibiogramu c) mikroskopické vyšetření tekutého materiálu s pokusem o kvalifikovaný odhad typu přítomných mikroorganismů d) mikroskopický průkaz acidorezistentních tyček v materiálu z dolních cest dýchacích e) pokus o mikroskopické zhodnocení výtěrů z infekčních procesů (u výtěrů se mikroskopie standardně neprovádí) 3.4 Používaný odběrový systém Doporučené odběrové soupravy jsou uvedeny v kapitole 3.6. Laboratoř poskytuje spolupracujícím mimo nemocničním ambulantním zařízením odběrové soupravy zdarma. Nemocniční oddělení si odběrové soupravy objednávají ve Skladu zdravotnického zásobování. 3.5 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Identifikace pacienta na žádance. viz 3.2 Na etiketě vzorku musí být uvedeno minimálně příjmení a rodné číslo/číslo pojištěnce (v případě cizinců datem narození) a identifikace materiálu (lokalita odběru). Štítky na odběrových soupravách nesmí být přelepeny či jiným způsobem poškozeny (potřísněny, roztrženy apod.). 3.6 Odběr vzorků Obecná pravidla pro uchování a transport vzorků biologického materiálu Obecně platí, že v pracovní době laboratoře má být každý vzorek doručen co možná nejdříve po odběru. Tento požadavek je akcentován nejen u závažných a choulostivých materiálů, jako např. likvor, hnis a punktáty z hlubokých infektů, u cíleného vyšetření na anaeroby apod., ale také u vzorků moči. Naopak výtěry odebrané do Amiesovy transportní půdy (černý rosol ) uchovají infekční agens ve viabilním stavu až 24 hod. Mimo pracovní dobu laboratoře je třeba dbát na to, aby byl vzorek, dočasně uložený podle níže uvedených pravidel, dopraven do laboratoře neprodleně po nejbližším začátku její pracovní doby. Níže uvedená pravidla pro uchovávání vzorků biologického materiálu jsou kompromisem mezi nebezpečím, že přítomné bakterie v důsledku utrpěného chladového šoku podlehnou autolýze nebo se stanou nezpůsobilými kultivace (uložení v lednici), a nebezpečím, že balastní flóra přítomná ve vzorku přeroste (potlačí) hledané signifikantní patogeny (uložení při pokojové teplotě).

8 Chladničková teplota (2-8 st. C): separované krevní sérum moč stolice na parazity a na přímý průkaz virových antigenů; krev pro sérologii; cervikální a uretrální výtěry pro průkaz chlamydií, transportní médium pro mykoplazmy Strana č.: 8 (celkem: 24) Pokojová teplota ( st. C): a) co nejblíže dolní hranici výše uvedeného rozpětí : tekuté materiály kromě moči a krve, tj. např. hnis, punktát, exsudát, sputum, BAL; tkáň; katetry, kanyly, drény; vzorky k vyšetření na anaeroby; výtěry v transportní půdě; b) co nejblíže horní hranici výše uvedeného rozpětí, nelze-li při 37 st. C: hemokultura a jiné tekuté materiály v hemokultivační lahvičce (likvor, punktáty aj.), dip-slide systémy pro vyšetření moči (Uritest apod.), médium pro trichomonády Dýchací systém Výtěr z tonsil Odběr: Ráno, nalačno a před hygienou dutiny ústní (čištění zubů, výplach ústní vodou, kloktání apod.). Při výtěru z tonsil se tampón nasadí na dolním pólu tonsily a valivým pohybem (otáčení tyčinky v prstech) se posunuje po ploše dostupného povrchu mandle k jejímu hornímu pólu, odkud se tampón přemístí na horní pól druhé tonsily, která se stejným způsobem stírá směrem k dolnímu pólu. Setřít zejména hnis (čepy), pokud jsou přítomny. Při odběru se vyhýbáme kontaktu s kořenem jazyka (stlačení jazyka špátlí). Odběrový materiál: Sterilní tampon ve zkumavce s transportní půdou Uchovávání před transportem: Max. 24 hod. při pokojové teplotě. Dostupnost vyšetření: viz pracovní doba OLM Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-4 dny Poznámka: relevantní pro průkaz infekce v dolních cestách dýchacích. Tento způsob odběru není Výtěr z dutiny ústní Odběr: Ráno, nalačno a před hygienou dutiny ústní (čištění zubů, výplach ústní vodou, kloktání apod.). Tamponem se setře sliznice dutiny ústní. Odběrový materiál: Sterilní tampon ve zkumavce s transportní půdou Uchovávání před transportem: Max. 24 hod. při pokojové teplotě. Dostupnost vyšetření: viz pracovní doba OLM Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-4 dny

9 Strana č.: 9 (celkem: 24) Stěr z jazyka Odběr: Ráno, nalačno a před hygienou dutiny ústní (čištění zubů, výplach ústní vodou, kloktání apod.). Tamponem se setře povrch jazyka. Odběrový materiál: Sterilní tampon ve zkumavce s transportní půdou Uchovávání před transportem: Max. 24 hod. při pokojové teplotě. Dostupnost vyšetření: viz pracovní doba OLM Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-4 dny Výtěr z nosu Odběr: Tampón se zavede šroubovitým pohybem do obou nosních průduchů. Odběrový materiál: Sterilní tampon ve zkumavce s transportní půdou Uchovávání před transportem: Max. 24 hod. při pokojové teplotě. Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-4 dny Poznámka: Tento způsob odběru není relevantní pro průkaz bakteriálních původců sinusitidy. Výtěr z nosohltanu Odběr: Ráno, nalačno a před hygienou dutiny ústní (čištění zubů, výplach ústní vodou, kloktání apod.). Tampon na kovovém drátku se na koci ohne do úhlu cca 100 stupňů o hranu zkumavky. Po stlačení jazyka špachtlí zavést tampon (nedotýkat se ústních sliznic) za zadní okraj měkkého patra a koncem otočeným vzhůru setřít povrch sliznice v klenbě nosohltanu. Tampon opatrně vyjmout (bez doteku sliznic), sterilní pinzetou narovnat drátek a zasunout zpět do zkumavky. Odběrový materiál: Sterilní tampon na kovovém drátku ve zkumavce. Uchovávání před transportem: Nevhodné. Podmínky transportu: Ihned po odběru a při pokojové teplotě. Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-4 dny Poznámka: Tento způsob odběru není relevantní pro průkaz infekce v dolních cestách dýchacích ev. požadavek na kultivační vyšetření na přítomnost bordetel avizovat aspoň 3 dny předem. Výtěr z laryngu Odběr: Ráno, nalačno a před hygienou dutiny ústní (čištění zubů, výplach ústní vodou, kloktání apod.). Tampon na kovovém drátku se na konci ohne do úhlu cca 120 stupňů o hranu zkumavky. Pacient vyplázne jazyk, který se přidrží špachtlí. Tampon se zavede za kořen jazyka (nedotýkat se ústních sliznic) a pacient se vyzve, aby zakašlal. Tampon se opatrně vyjme (bez doteku sliznic), sterilní pinzetou se narovná drátek a zasune se do zkumavky Odběrový materiál: Sterilní tampon na kovovém drátku ve zkumavce. Uchovávání před transportem: Nevhodné. Podmínky transportu: Ihned po odběru a při pokojové teplotě. Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-4 dny, při požadavku na kultivaci bordetel 5-6 dní Poznámka: požadavek na kultivační vyšetření na přítomnost bordetel avizovat aspoň 3 dny předem.

10 Strana č.: 10 (celkem: 24) Odsátý hlen Odběr: Hlen odsátý z dutiny ústní, nosohltanu, dolních cest dýchacích Odběrový materiál: Sterilní kontejner se šroubovacím uzávěrem. Uchovávání před transportem: Max. 6 h při pokojové teplotě, poté max. 24 hod. při chladničkové teplotě Podmínky transportu: Při dolní hranici pokojové teploty Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-4 dny Výtěr (tekutina) ze středouší, výtěr (tekutina) z paranazálních dutin Odběr: Tekutinu po paracentéze (provádí specialista) zachytit na sterilní tampon. Předcházet by měla dezinfekce zevního zvukovodu. Tekutinu z punkce paranazálních dutin (provádí specialista) zachytit na sterilní tampón. V obou případech je mnohem cennějším materiálem přímo aspirovaná tekutina. Odběrový materiál): Sterilní tampon ve zkumavce s transportní půdou; sterilní zkumavka Uchovávání před transportem: Max. 24 hod. při pokojové teplotě v případě tampónu v transportním médiu. Případný vzorek volné tekutiny ve zkumavce nutno doručit do laboratoře ihned, jinak uchovávat při dolní hranici pokojové teploty. Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-4 dny Výtěr ze zevního zvukovodu Odběr: Tampon se zvlhčí sterilním fyziologickým roztokem (destilovanou vodou) a stírá se povrch zvukovodu. Odběrový materiál): Sterilní tampon ve zkumavce s transportní půdou. Uchovávání před transportem: Max. 24 h. při pokojové teplotě. Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-4 dny Výtěr ze spojivkového vaku Odběr: Tamponem zvlhčeným sterilním fyziologickým roztokem se po oddálení očního víčka kruhovitým pohybem setře sekret ze spojivkového vaku (provádí specialista). Odběrový materiál: Sterilní tampon na drátku nebo tampón na tyčince ve zkumavce s transportní půdou. Uchovávání před transportem: Nevhodné (tampón na drátku); max. 24 h. při pokojové teplotě (tampón s transportní půdou) Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-4 dny Tekutina z nitroočního prostoru, stěr z rohovky Odběr: Tekutina z nitroočního prostoru získaná punkcí nebo peroperačně; stěr z rohovky (provádí specialista)

11 Strana č.: 11 (celkem: 24) Odběrový materiál: Sterilní injekční stříkačka, sterilní zkumavka, sterilní tampon ve zkumavce s transportní půdou. Uchovávání před transportem: Max. 24 hod. při pokojové teplotě v případě tampónu; v případě tekutiny doručení ihned po odběru. Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-5 dní Sputum Odběr: Ráno, nalačno, po vypláchnutí dutiny ústní vlažnou pitnou vodou se pacient zhluboka nadechne a vykašle sekret z dolních cest dýchacích (první ranní sputum) do sterilního kontejneru. Vhodný je dohled zdravotníka, pacienta je třeba náležitě poučit. Pouhý obsah dutiny ústní je zcela nevhodný materiál. Odběrový materiál: Sterilní kontejner se šroubovacím uzávěrem Uchovávání před transportem: Max. 4 hod. při dolní hranici pokojové teploty, v nouzi do 24 hod. při chladničkové teplotě. Podmínky transportu: Při dolní hranici pokojové teploty. Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-5 dní u běžné kultivace; obvykle 6 týdnů v případě kultivace na BK. Mikroskopie: do 24 hodin u Grama, hodin u Ziehl-Neelsena. Tekutina z bronchoskopie, endotracheální aspirát (včetně TBC) Odběr: Při bronchoskopii (provádí specialista); odsátí hlenu z dolních cest dýchacích Odběrový materiál: Sterilní kontejner se šroubovacím uzávěrem. Uchovávání před transportem: Max. 6 hod. při dolní hranici pokojové teploty; v nouzi do 24 hod. při chladničkové teplotě Podmínky transportu: Při dolní hranici pokojové teploty. Dostupnost výsledku: negativní 2-3 dny, pozitivní 3-5 dní u běžné kultivace; obvykle 6 týdnů v případě kultivace na BK. Mikroskopie: do 24 hodin u Grama, hodin u Ziehl-Neelsena. Endotracheální cévka Odběr: Odsávací cévka (ARO, JIP) obsahující hlen z dolních cest dýchacích (obvykle součást pravidelného monitoringu pacientů v intenzivní péči) Odběrový materiál: Sterilní zkumavka Uchování před transportem: Nevhodné; v nouzi max. 12 hod. při chladničkové teplotě Podmínky transportu: Při spodní hranici pokojové teploty Dostupnost výsledku: : negativní 2-3 dny, pozitivní 3-5 dní

12 Kůže, Podkoží SM_OLM_001 Strana č.: 12 (celkem: 24) Stěr z kožních lézí (pyodermie, defekt, ulcerace, flegmóna, rána ) Odběr: Pokud se odběr provádí tampónem, je třeba odstranit vrchní nekrotickou tkáň (krustu) a provést výtěr pokud možno z rozhraní patologického procesu a zdravé tkáně (z periferie procesu). Cennějším materiálem je tekutina nebo tkáň (viz níže). Odběrový materiál: Sterilní tampon ve zkumavce s transportní půdou. Uchovávání před transportem: Max. 24 h při pokojové teplotě. Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-4 dny, při požadavku na anaerobní vyšetření 5-6 dní Poznámka: Z mikrobiologického hlediska je cennější tekutý materiál (stačí 0,5 ml) než stěr tampónem. Žádá-li klinik i vyšetření na anaeroby, je validním materiálem patologická tekutina aspirovaná bez vzduchové bubliny ve stříkačce, s jehlou chráněnou plastovým uzávěrem nebo zabodnutou do sterilní gumové zátky. Další možností je poslat vzorek tkáně, nejlépe v delší zkumavce naplněné CO2. Nejméně vhodný, ale přijatelný je odběr na tampón v transportní půdě. Gastrointestinální systém Výtěr z rekta Odběr: Pacient stojí při odběru v hlubokém předklonu a rukama si roztahuje hýždě nebo klečí na lůžku v poloze na čtyřech. Odběr lze provést i u pacienta, který leží na zádech s roztaženými a pokrčenými dolními končetinami. Tampón se zavádí do konečníku šroubovitým pohybem bez násilí za anální svěrač, až se jeho povrch zbarví stolicí. Odběrový materiál: Sterilní tampon ve zkumavce s transportní půdou Uchovávání před transportem: Max. 24 h při pokojové teplotě. Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-4 dny Průkaz toxinů Clostridium difficile Odběr: Stolice velikosti lískového ořechu nebo adekvátní množství tekuté stolice Odběrový materiál: Kontejner se šroubovacím uzávěrem a lopatkou. Uchovávání před transportem: Při chladničkové teplotě, max. 24 hodin. Dostupnost výsledku: Do 2 hod.

13 Strana č.: 13 (celkem: 24) Průkaz antigenu rotavirů, adenovirů,norovirů a antigenu Helicobacter pylori Odběr: Stolice velikosti lískového ořechu, nebo adekvátní množství tekuté stolice Odběrový materiál: Kontejner se šroubovacím uzávěrem a lopatkou. Uchovávání před transportem: Při chladničkové teplotě max. 24 hodin Dostupnost výsledku: Do 2 hod. Vyšetření bioptického vzorku na přítomnost Helicobacter pylori Odběr: Endoskopická biopsie žaludeční sliznice - vhodné zaslat 3 částečky sliznice (provádí specialista). Odběrový materiál: Sterilní nádobka s transportním médiem BHI (vydává laboratoř). Uchovávání před transportem: Nevhodné, dodat co nejdříve po odběru; jinak při pokojové teplotě. Dostupnost výsledku: Mikroskopie a ureázový test na vyžádání do 24 hodin, kultivace min. 4 dny. Vyšetření stolice na střevní parazity a perianální otisk dle Grahama Kompletní vyšetření na střevní parazity zahrnuje vyšetření tří vzorků stolice, odebraných v různých dnech jednoho týdne, a tří perianálních otisků (jednorázové vyšetření je nedostatečné!). Ze stolice mohou být diagnostikováni střevní prvoci a červi, perianální otisk slouží k detekci vajíček roupů, příp. tasemnice. Stolice: Odebírají se tři vzorky velikosti lískového ořechu (každý vzorek v jiný den). Vzorek odebraný na tampón nelze akceptovat!. Při průjmu se odebere adekvátní množství tekuté stolice. Odběrový materiál: Kontejner se šroubovacím uzávěrem a lopatkou Uchovávání před transportem: 1-2 dny při chladničkové teplotě Perianální otisk dle Grahama: Odebírá se u předkloněného nebo klečícího pacienta ráno po probuzení, před ranní defekací a hygienou a před případnou aplikací pudrů, mastí apod., třikrát v průběhu cca 1 týdne. Odstřihne se proužek průhledné lepicí pásky stejně dlouhý jako mikroskopické podložní sklíčko (cca 7,5 cm). Lepicí páska se přitiskne lepivou stranou přes anální otvor kolmo na intergluteální rýhu tak, aby kopírovala kožní řasy v okolí konečníku a zadní části perinea. Předkloněný pacient může pomoci tím, že si oběma rukama odtáhne hýždě. Hned poté se páska odtrhne a nalepí podélně na podložní sklo tak, aby její povrch zůstal hladký, nezvlněný. Preparát se vyšetřuje mikroskopicky, proto štítek se jménem a rodným číslem pacienta musí být nalepen na samém okraji sklíčka, nikdy ne uprostřed přes lepicí pásku. Pokud si provádí odběr sám pacient nebo matka dítěti, je vždy třeba je dokonale instruovat v metodice odběru. Odběrový materiál: Mikroskopické podložní sklíčko, průhledná lepicí páska. Uchovávání před transportem: 1-2 dny při pokojové teplotě. Podmínky transportu (stolice + perianální otisk): Při pokojové teplotě. Dostupnost vyšetření (stolice + perianální otisk): cca 1x týdně; perianální otisk na vyžádání do 2 hodin Dostupnost výsledku (stolice + perianální otisk): 2-7 dní

14 Urogenitální systém SM_OLM_001 Strana č.: 14 (celkem: 24) Moč pro semikvantitativní bakteriurii a pro průkaz antigenů L. pneumophila a S. pneumoniae Odběr: První ranní moč, střední proud; u mužů předchází omytí zevního ústí uretry, u žen okolí zevního ústí uretry a vaginálního introitu mýdlovou vodou. Další možností je odběr moči jednorázovým cévkováním močového měchýře. Pro průkaz antigenů lze moč odebrat kdykoliv v průběhu dne. Odběr z permanentního katetru: v žádném případě neodebírat moč ze sběrného vaku. Odběr optimálně provést z nově vyměněného katetru a u symptomatických pacientů. Odběr z adhezivních dětských sáčků. Odběr z arteficiálních vývodů. Odběrový materiál: Sterilní zkumavka s uzávěrem. Uchovávání před transportem: Do 2 h při pokojové teplotě, 2-24 hod. při chladničkové teplotě Podmínky transportu: Do 2 h při pokojové teplotě, 2-24 hod. při chladničkové teplotě Dostupnost výsledku: Mikroskopie na vyžádání do 2 hodin, kultivační vyšetření při negativním výsledku hodin, při pozitivním 2-4 dny; průkaz antigenů do 2 hodin Moč pro semikvantitativní bakteriurii v soupravách typu dip slide (Uricult aj.) Odběr: První ranní moč, střední proud; u mužů předchází omytí zevního ústí uretry, u žen okolí zevního ústí uretry a vaginálního introitu mýdlovou vodou. Další možností je odběr moči jednorázovým cévkováním močového měchýře. Postupovat dle návodu výrobce. Obecně se jedná o zachycení středního proudu moči do nádobky (součást soupravy) a smočení kultivačních plošek (součást soupravy) v tomto vzorku. Odběrový materiál: Komerční souprava sterilní kontejner se šroubovacím víčkem a kultivačními médii Uchovávání před transportem: max. 24 hodin při 37 st. C nebo při pokojové teplotě této hodnotě co možná nejbližší. Podmínky transportu: Při pokojové teplotě Dostupnost výsledku: při negativním výsledku hodin, při pozitivním 2-4 dny Výtěr z uretry (včetně GO) Odběr: Výtěr z uretry (provádí specialista), příp. zachycení kapky hnisu v ústí uretry na tampón, podle možnosti i nátěr sekretu na podložní mikroskopické sklo. Požadavek na odběr co největšího množství sekretu (co nejvíc nasáklý tampón). Před výtěrem 3 hodiny nemočit. Odběrový materiál: Sterilní tampon ve zkumavce s transportní půdou Uchovávání před transportem: Při žádosti o cílenou kultivaci gonokoků uchovávání nevhodné, jinak max. 24 hodin při pokojové teplotě. Podmínky transportu: Ihned (cílená kultivace gonokoků); při pokojové teplotě. Dostupnost výsledku: při negativním výsledku 48 hodin, při pozitivním 2-4 dny

15 Výtěr z ženského genitálu SM_OLM_001 Strana č.: 15 (celkem: 24) Odběr: Výtěry ze zadní klenby poševní, z vulvy, z cervikálního kanálu (po odstranění hlenové zátky jiným tampónem) a z různých lokálních fokusů. Požadavek na odběr co největšího množství sekretu (co nejvíc nasáklý tampón). Ojediněle se jedná o tekutý materiál (hnis, sekret) odebraný aspirací pastérkou nebo stříkačkou. Odběrový materiál: Sterilní tampon ve zkumavce s transportní půdou, stříkačka, sterilní pastérka, plastová sterilní zkumavka. Uchovávání před transportem: Při žádosti o cílenou kultivaci gonokoků a v případě tekutého materiálu uchovávání nevhodné, nutno neprodleně dopravit do laboratoře; jinak max. 24 hod. při pokojové teplotě Dostupnost výsledku: při negativním výsledku 48 hodin, při pozitivním 2-4 dny Ostatní gynekologický materiál Odběr: Lochie, plodová voda, stěr z placenty, tekutina z Douglasova prostoru Odběrový materiál: transportní půdou Sterilní zkumavka nebo injekční stříkačka; sterilní tampon ve zkumavce s Uchovávání před transportem: U tekutého materiálu uchovávání nevhodné, tampón max. 24 hod. při pokojové teplotě. Dostupnost výsledku: při negativním výsledku 48 hodin, při pozitivním 2-4 dny, mikroskopie na vyžádání do dvou hodin Sekret z Bartholinské žlázy Odběr: Sekret z Bartholinské žlázy získaný aspirací nebo tampónem. Odběrový materiál: Do stříkačky, z níž byl vypuzen vzduch a jejíž jehla je překryta plastovým uzávěrem nebo zabodnuta do sterilní gumové zátky, sterilní plastová zkumavka, sterilní tampón ve zkumavce s transportní půdou. Uchovávání před transportem: U tekutiny požadavek na neprodlené dodání do laboratoře; tampón max. 24 hodin při pokojové teplotě. Podmínky transportu: při pokojové teplotě.. Dostupnost výsledku: při negativním výsledku 48 hodin, při pozitivním 2-4 dny, při požadavku na anaerobní kultivaci 5-6 dní, mikroskopie na vyžádání do 2 hodin. IUD Odběr: Vyjmuté nitroděložní tělísko. Odběrový materiál: Sterilní plastový kontejner, příp. naplněný CO2. Uchovávání před transportem: Nevhodné. Podmínky transportu: Do 2 hod. při pokojové teplotě

16 Strana č.: 16 (celkem: 24) Dostupnost výsledku: 5-7 dní, mikroskopie na vyžádání do 2 hodin. Poznámka: Vždy se provádí cílená anaerobní kultivace na přítomnost aktinomycet. Kultivační vyšetření na Trichomonas vaginalis Odběr: Sterilním tamponem provést výtěr ze zadní klenby poševní, a/nebo z uretry. Poté tampon vytřepat do kultivační půdy (soupravu tamponu s kultivační půdou na vyžádání poskytne laboratoř). Další možností je použití soupravy CAT SWAB dle návodu (na vyžádání poskytne laboratoř). Odběrový materiál: Transportní soupravy obsahující kultivační médium a odběrový tampón Uchovávání před transportem: Nevhodné; v krajním případě uchovávání při teplotě co nejbližší 37 C. Podmínky transportu: Ihned, pokojová teplota. Dostupnost výsledku: 4-5 dní Kultivační vyšetření na Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum Odběr: Sterilním tamponem provést výtěr z cervixu (po odstranění hlenu jiným tampónem) a/nebo uretry (2 hodiny před odběrem nemočit). Výtěr má obsahovat epiteliální buňky. Poté tampon vytřepat do kultivační půdy (soupravu tamponu s transportním médiem na vyžádání poskytne laboratoř). Odběrový materiál: Lahvička s transportním médiem, suchý sterilní tampon Uchovávání před transportem: Nevhodné; chladničkové teplotě Podmínky transportu: Při pokojové teplotě Dostupnost výsledku: 48 hod. max. 6 hod. při pokojové teplotě, max. 48 hodin při Průkaz antigenu Chlamydia Odběr: Speciální odběrové tampóny dodává laboratoř. Sterilním tamponem provést výtěr z cervixu (po předchozím odstranění hlenu jiným tampónem), uretry (před odběrem min. 2 hodiny nemočit). Materiál musí obsahovat abradované epiteliální buňky. Příp. odebrat vzorek první ranní moči (pouze u mužů). Odběrový materiál: Sterilní suchý tampon (speciální), sterilní plastová zkumavka Uchovávání před transportem: Nevhodné Podmínky transportu: Ihned, při pokojové teplotě Dostupnost výsledku: Do 5 hod.

17 Ostatní klinický materiál SM_OLM_001 Strana č.: 17 (celkem: 24) Krev - hemokultura Odběr: Úspěšnou izolaci patogenů z krve významně ovlivňuje správné načasování odběru hemokultur, tj. těsně před předpokládaným vzestupem, na začátku a v průběhu vzestupu teploty a pokud možno ještě před aplikací první dávky antibiotika (i jediná dávka ATB prudce sníží šanci na kultivační průkaz infekčního agens). Je-li již pacient antibiotiky léčen, pak se doporučuje načasovat odběr pokud možno těsně před aplikací další dávky. Zkušenost ukazuje, že se vyplatí odebrat hemokultury i u pacientů sice afebrilních, ale s významnou elevací zánětlivých parametrů. Kromě horečnatých a septických stavů by odběr hemokultur měl být indikován vždy při podezření na pneumonii, pyelonefritidu, hnisavou meningitidu, septickou artritidu a tromboflebitidu, endokarditidu, hluboké hnisavé procesy. Optimální množství krve aplikované do jedné hemokultivační lahvičky Oxoid Signal je 10 ml u dospělého pacienta. Optimální hemokultivační set zahrnuje 3 lahvičky pro jednoho pacienta, intervaly mezi jednotlivými odběry obvykle min., jinak dle klinického obrazu a charakteru teplotní křivky. Odběr se provádí přísně asepticky, přednostně venepunkcí periferní žíly, a to pokud možno minimálně ze dvou různých míst (vpichů); odběr z cévního katetru pouze při suspekci na katetrovou infekci nebo není-li možná periferní venepunkce (na žádance nutno uvést, že se jedná o odběr z katetru). Zároveň se doporučuje zaslat také stěr z kůže (místo vpichu) před odběrem vzorku hemokultury. (Hemokultivační lahvičky lze s výhodou použít i pro vyšetření jiných tělních tekutin (likvor, ascites, punktáty, výpotky ). Je ale vhodné zároveň zaslat týž materiál i ve zkumavce nebo ve stříkačce.) Odběrový materiál: Hemokultivační lahvičky Oxoid Signal Blood Culture System Uchovávání před transportem: Při teplotě co nejbližší 37 C, max. 24 hod. Dostupnost výsledku: při negativním výsledku 5 dní, při pozitivním 3-7 dní. Pozitivní mikroskopie se hlásí ošetřujícímu lékaři neprodleně. Předběžné určení a předběžná citlivost patogena je obvykle k dispozici následující den po zjištění mikroskopické pozitivity. Likvor Odběr: Lumbální punkce, přísně aseptický odběr. Okamžitá doprava do laboratoře. Telefonické upozornění laboratorního pracoviště. Odběrový materiál: Sterilní zkumavka s víčkem (zároveň možno použít i hemokultivační lahvičku). Uchovávání před transportem: Nevhodné; max. 2 hod. při pokojové teplotě, hemokultivační lahvičky max. 24 hod. při teplotě co nejbližší 37 st.c Podmínky transportu: Ihned při pokojové teplotě v případě použití Dostupnost výsledku: při negativním výsledku 48 hodin, při pozitivním 2-4 dny, mikroskopie do 3 hod od doručení do laboratoře. Tekutý klinický materiál Odběr: Hnis, obsah abscesu, výpotek, punktát, exsudát, empyém a jiný tekutý materiál. Odběrový materiál: Po předchozí dezinfekci povrchu místa vpichu aspirovat tekutinu z co největší hloubky patologického procesu do stříkačky, z níž byl poté vypuzen vzduch a jejíž jehla je překryta plastovým uzávěrem nebo zabodnuta do sterilní gumové zátky. Alternativou je odběr tekutiny do

18 Strana č.: 18 (celkem: 24) zkumavky. Lze také použít hemokultivační lahvičku, a to hlavně v případě materiálů, u nichž bývá infekční agens přítomno v nízké kvantitě (pleurální výpotky, kloubní tekutina, ascites apod.) a v případě, že se odběr provádí mimo pracovní dobu laboratoře. Striktní požadavek na neprodlené doručení do laboratoře. Uchovávání před transportem: Nevhodné; v krajním případě max. 3 hod. při pokojové teplotě; v případě použití hemokultivační lahvičky při teplotě co nejbližší 37 st. C max. 24 hodin. Podmínky transportu: Ihned při pokojové teplotě. Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-4 dny, při požadavku na anaerobní vyšetření 5-6 dní mikroskopie na vyžádání do 2 hod. Tkáň Odběr: Vzorek tkáně odebraný obvykle peroperačně; přednostně z periferie infekčního procesu. Odběrový materiál: Sterilní kontejner (zkumavka) se šroubovacím víčkem, ev. s CO2 Uchovávání před transportem: Nevhodné, v krajním případě max. 3 hodiny při pokojové teplotě. Podmínky transportu: Ihned při pokojové teplotě. Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-4 dny, při požadavku na anaerobní vyšetření 5-6 dní mikroskopie na vyžádání do 2 hod od doručení do laboratoře. Cizorodý klinický materiál Odběr: Asepticky odstřižená špička katetru, drénu, implantát. Odběrový materiál: Sterilní kontejner (zkumavka) se šroubovacím víčkem. Uchovávání před transportem: Nevhodné; max. 3 hod. při pokojové teplotě Dostupnost výsledku: : při negativním výsledku 48 hodin, při pozitivním 2-4 dny Sérologie ASLO Odběr: Srážlivá krev, standardní odběr ze žíly na paži, nalačno Odběrový materiál: Plastová zkumavka (typu DispoLab, Vacutainer bez aditiv ) Uchovávání před transportem: Maximálně 48 hod při chladničkové teplotě (2-8 C) Podmínky transportu: Při pokojové teplotě Dostupnost vyšetření: 1 x týdně. Dostupnost výsledku: V den vyšetření.

19 Strana č.: 19 (celkem: 24) Průkaz revmatoidního faktoru (latex) Odběr: Srážlivá krev, standardní odběr ze žíly na paži, nalačno Odběrový materiál: Plastová zkumavka (typu DispoLab, Vacutainer bez aditiv ) Uchovávání před transportem: Maximálně 48 hod při chladničkové teplotě (2-8 C) Podmínky transportu: Při pokojové teplotě Dostupnost vyšetření: Denně Dostupnost výsledku: Do 6 hod. Průkaz heterofilních protilátek (IM) Odběr Srážlivá krev, standardní odběr ze žíly na paži, nalačno Odběrový materiál: Plastová zkumavka (typu DispoLab, Vacutainer bez aditiv ) Uchovávání před transportem: Maximálně 48 hod při chladničkové teplotě (2-8 C) Dostupnost vyšetření: Denně. Dostupnost výsledku: Do 6 hod. Sérologie lues (RPR, TPHA) Odběr: Srážlivá krev, standardní odběr ze žíly na paži, nalačno Odběrový materiál: Plastová zkumavka (typu DispoLab, Vacutainer bez aditiv ) Uchovávání před transportem: Maximálně 48 hod při chladničkové teplotě (2-8 C) Dostupnost vyšetření: 2x týdně úterý a čtvrtek. Dostupnost výsledku: V den vyšetření. 3.7 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření Ústní či telefonické požadavky na vyšetření bez příslušné žádanky nejsou akceptovány. Dodatečná vyšetření (doordinování) u vzorků již dodaných do laboratoře lze v zásadě dohodnout na základě telefonického doobjednání lékařem. Možnosti provést tato dodatečná, původně neobjednaná vyšetření jsou limitovány druhem a způsobem zpracování toho kterého druhu klinického materiálu v laboratoři, jeho množstvím, stářím a kvalitou, takže konkrétní domluva mezi klinickým lékařem a mikrobiologem je v tomto ohledu velmi žádoucí. Požadujeme ex post zaslání žádanky s příslušným doobjednaným požadavkem. 3.8 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Některé důležité skutečnosti: a) Každý vzorek musí být považován za infekční. b) Žádanky nesmí být kontaminovány infekčním materiálem c) Vzorky jsou přepravovány tak, aby během přepravy nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem či k jiné nehodě hrozící kontaminací a infekcí personálu.

20 Strana č.: 20 (celkem: 24) d) Vzorky od pacientů s již diagnostikovaným infekčním onemocněním, příp. od známých nosičů infekčního agens mají být zřetelně označeny na žádance. Podobně mají být označeny vzorky od pacientů s prokázanými či suspektními vysoce kontagiózními či virulentními patogeny (tbc, zoonózy, bakteriální úplavice, hepatitidy ) 3.9 Doprava vzorků Transport vzorků od externích lékařů Vzorky od externích lékařů jsou sváženy svozovou službou ONK a.s. Řízené podmínky transportu plně podléhají pracovnímu postupu CL, v němž je podrobně specifikováno: vybavení vozidel, teplota a doba transportu a postup při havárii během transportu. Tyto podmínky byly zpracovány po konzultaci všech oddělení CL a vyhovují podmínkám uváděným v bodě 3.6. Vzorky jsou transportovány neprodleně po převzetí od externího lékaře. Transport vzorků z oddělení ONK a.s. Transport vzorků v rámci ONK a.s. zajišťují zaměstnanci jednotlivých oddělení. Vzorky jsou přenášeny v transportních boxech vyhrazených pro tyto účely. Teplota v boxu při transportu vzorků není s ohledem na krátkou dobu transportu zaznamenávána. 4. Preanalytické postupy 4.1 Příjem žádanek a vzorků Identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla tvoří na žádance jméno a příjmení pacienta, číslo pojištěnce (rodné číslo, v případě cizinců datum narození) a typ vzorku. Na vlastním vzorku musí být uvedeno jméno, příjmení, rodné číslo pacienta (není-li vzorek označen celým rodným číslem, ale jen rokem narození, lze toto akceptovat jen v případě, že je vzorek vložen s příslušnou kompletně vyplněnou žádankou samostatně v uzavíratelném obalu) a druh a lokalita vzorku. Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici. Odesílající oddělení je povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace. Dodatečně zjištěné identifikační znaky pacienta je pak povinno nahlásit na OLM. Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští a může být důvodem k odmítnutí vzorku. Podmínky převzetí vzorku v mikrobiologické laboratoři: - dodržení zásad odběru, transportu a uchovávání vzorku, dodržení časových parametrů (= dodržení preanalytické fáze) - nezaměnitelné označení vzorku - dokumentace s odpovídajícími a čitelnými údaji (průvodní list k materiálu - žádanka). - validní vzorek biologického materiálu Příjem materiálu do laboratoře je realizován na jediném místě (součást OLM), které je řádně označeno a opatřeno zvonkem pro přivolání personálu. Pracovník OLM je povinen za přítomnosti osoby, která s materiálem přišla, na místě zkontrolovat shodu identifikace na žádance s označením materiálu a ověřit, zda materiál je určený na OLM. Laboratoř monitoruje čas uplynulý od odběru do dodání vzorku. Proto uvedení času odběru na žádance je nutné. Laboratoř má vypracován interní postup předepisující jednotlivé kroky při příjmu vzorků. Společně s postupy CL tyto kroky zahrnují:

21 Strana č.: 21 (celkem: 24) - identifikaci dvojice vzorek-žádanka, kontrola úplnosti údajů na žádance - kontrola dodržení pravidel pro preanalytickou fázi před příjmem vzorku (odběr, uchování, transport) - kontrola vhodnosti vzorku vzhledem k požadovaným vyšetřením 4.2 Kritéria pro odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Laboratoř může odmítnout vyšetření vzorku v těchto případech: vzorek nedostatečně dokumentovaný, zejména z hlediska nezaměnitelnosti; vzorek s poškozenou, potřísněnou, nečitelnou žádankou; vzorek v mechanicky poškozené odběrové soupravě vzorek v odběrové soupravě viditelně na vnější straně kontaminované biologickým materiálem; vzorek, u něhož nepochybně došlo k porušení kritérií preanalytické fáze vzorek kontaminovaného, chylózního, hemolytického séra vzorek zjevně nevalidní, např. vzorek slin deklarovaný jako sputum Jsou-li přijaty k vyšetření primární vzorky nesplňující daná kritéria (většinou v situacích, kdy jde o nenahraditelný materiál či kdy nelze opakovat odběr), pak je ošetřující lékař formou komentáře na výsledkovém listu upozorněn na možné zkreslení výsledku a na nutnou opatrnost při jeho interpretaci. Pokud je vzorek adresován na OLM, ale je požadováno vyšetření, které laboratoř neposkytuje, je bezprostředně vrácen na příslušné oddělení, které ho předisponuje na Odběrové centrum. 4.3 Postupy u kolizních vzorků/žádanek Postup laboratoře při kolizi vzorku Při nejasné identifikaci pacienta na vzorku (tj. např. odlišná jména na žádance a vzorku) se vyšetření obvykle neprovádí. Odesílající subjekt je o odmítnutí vzorku telefonicky informován. Tento případ je zaznamenán do knihy Neshody při příjmu vzorků. V případě závažného, urgentního, neopakovatelného vzorku se laboratoř pokusí doplnit chybějící potřebná data prostřednictvím telefonického dotazu odesílateli. Jsou-li validní data dodatečně získána, je vzorek zpracován. Tento případ je zaznamenán do knihy Neshody při příjmu vzorků. Při nejasné identifikaci materiálu (tj. např. na žádance zaškrtnut nos na výtěru označen krk) se laboratoř pokusí telefonicky získat správné údaje. Vzorek je zpracován a údaj o kolizi je uveden na originálu žádanky. Postup laboratoře při nesprávné nebo nedostatečné identifikaci pacienta na žádance: Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se laboratoř obvykle pokusí telefonicky vyžádat potřebná data. Jsou-li validní data dodatečně získána, je vzorek zpracován. Tento případ je zaznamenán do knihy Neshody při příjmu vzorků. 4.4 Smluvní laboratoře Smluvními aboratořemi jsou národní referenční laboratoře SZÚ (NRL). Tyto specializované laboratoře jsou využívány v těchto případech: determinace či konfirmace správného určení mikrobiálního agens konfirmace správného stanovení citlivosti na antibiotika, zejména u vybraných kmenů s nebezpečnými fenomény rezistence typizace vzácnějších sérovarů salmonel typizace kmenů izolovaných ze závažných onemocnění, jejichž odeslání do příslušné NRL je dáno zákonnými normami (S. pneumoniae, N. meningitidis aj.) určení a stanovení citlivosti u izolátů rodu Mycobacterium konfirmace pozitivního výsledku u sérologického vyšetření na lues

22 Strana č.: 22 (celkem: 24) V těchto případech je žadateli vydán předběžný výsledek v tištěné podobě, do LIS a záznamu Evidence vzorků odeslaných do smluvní laboratoře, je proveden zápis o zaslání kmene do specializované laboratoře. Konečný výsledek je indikujícímu lékaři zaslán po obdržení příslušné zprávy od NRL. 5. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří 5.1 Hlášení obzvlášť závažných výsledků Jedná se jednak o výsledky (vč. předběžných nebo suspektních nálezů), u nichž by časová prodleva mohla mít zásadní negativní vliv na zdravotní stav pacienta, jednak o výsledky závažné z epidemiologického hlediska. V takových případech se výsledek hlásí ošetřujícímu lékaři, resp. orgánu veřejného zdraví neprodleně telefonicky a v LIS je o této skutečnosti učiněn záznam (kdy a co bylo hlášeno, kdo a komu hlásil). Bezprostředně po zjištění jsou hlášeny zejména: pozitivní hemokultury pozitivní nález v likvoru průkaz antigenu S. pneumoniae a L. pneumophila v moči průkaz toxinů C. difficile ve stolici průkaz rotavirů, norovirů, adenovirů a obligátních bakteriálních střevních patogenů ve stolici průkaz acidorezistentních tyček pozitivní kultivace S. agalactiae u novorozenců první kultivační nález MRSA (meticilín rezistentní S. aureus) podezření na přítomnost klostridií v klinickém materiálu pozitivní kultivace N. gonorrhoeae pozitivní sérologie lues VŠ pracovník OLM může vydat pokyn k neprodlenému telefonickému nahlášení výsledku nebo suspekce i v dalších případech, které vyhodnotí jako významné z hlediska možné klinické závažnosti a časové prodlevy. Epidemiologicky závažné nálezy jsou formou opisu poskytnuty také příslušnému protiepidemickému oddělení KHS, u hospitalizovaných pacientů též ústavnímu hygienikovi. 5.2 Způsob vydávání výsledků Výsledkové listy obsahují standardní záhlaví: protokolární číslo vzorku, identifikační údaje pacienta, identifikační údaje žadatele a typ vzorku. Pod záhlavím je uveden výsledek příslušného laboratorního vyšetření. Připojena může být textová interpretace nebo komentář k výsledku. Připojeny mohou být i jiné poznámky, např. ke kvalitě a množství vzorku a jiným okolnostem, které mohly ovlivnit výsledek (např. text: Významná kontaminace orofaryngeální flórou. Výsledek kultivace irelevantní, zašlete validní vzorek! upozorňuje, že podle mikroskopického obrazu vzorek nevyhovuje pro průkaz patogenů dolních cest dýchacích; text: Nedodrženy podmínky preanalytické fáze - možnost zkreslení výsledku! upozorňuje nejčastěji na překročení doby mezi odběrem materiálu a doručením vzorku do laboratoře). Výsledky procházejí před expedicí dvoustupňovou kontrolou. V prvním stupni kontroluje asistující laborantka v LIS úplnost všech výkonů a údajů. V druhém stupni kontroluje VŠ pracovník správnost kompletního výsledku v náhledu a vzápětí ho uvolňuje pro elektronické odeslání do NIS. Zároveň je každý výsledek vydán i v tištěné formě. Tištěné výsledky jsou parafovány odpovědným VŠ pracovníkem a distribuovány na nemocniční oddělení a ambulance prostřednictvím nemocniční podatelny, mimo nemocnici prostřednictvím svozové služby nebo poštou. Výsledek, resp. předběžný výsledek, resp.

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka F a k u l t n í n e m o c n i c e K r á l o v s k é V i n o h r a d y, Š r o b á r o v a 5 0, P r a h a 1 0 Ústav soudního lékařství Laboratorní příručka ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ Toxikologická laboratoř

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029 Klinický materiál odeslaný do laboratoře je zpracován dle standardních postupů (SOP) a vyšetření je kódováno dle sazebníku zdravotnických. O dalším vyšetřovacím postupu rozhoduje lékař se specializovanou

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6

Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6 Vypracoval: MUDr. Kateřina Laskafeldová RNDr. Marie Machučová Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6 Strana: 2 Obsah 1. Úvod...

Více

Žádanka na neinvazivní prenatální test aneuplodií cfdna vyšetření

Žádanka na neinvazivní prenatální test aneuplodií cfdna vyšetření Žádanka na neinvazivní prenatální test aneuplodií cfdna vyšetření Osobní data pacienta (štítek) Jméno a příjmení: Indikující lékař: Číslo pojištěnce: Pojišťovna: Samoplátce Adresa: Diagnóza (MKN): (jméno,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č.: 2 1 Celkem 14 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A Úvod B Informace o laboratoři B-1 Základní identifikace a důležité údaje B-2 Zaměření laboratoře B-3 Úroveň a stav akreditace pracoviště B-4 Organizace laboratoře,

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,

Více

Souhrn údajů o přípravku. Typhoidi capsulae Vi polysaccharidum purificatum (stirpe Ty 2)

Souhrn údajů o přípravku. Typhoidi capsulae Vi polysaccharidum purificatum (stirpe Ty 2) Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Typherix, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Polysacharidová vakcína proti tyfu 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 dávka (0,5 ml) vakcíny

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie Strana č: 1 Kultivační vyšetření výtěrů z horních cest dýchacích Kultivační vyšetření materiálu z dolních cest dýchacích (mimo TBC) B01/LKM B06/LKM B02/LKM Kultivační semikvantitativní vyšetření moče Typ

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU A MARKETINGU Vedoucí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz IČO: 652

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz. Nakládání s odpady

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz. Nakládání s odpady FAKULTNÍ NEMCNICE LMUC I. P. Pavlova 6, 775 20 lomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz SMĚRNICE Č. SM-K001 Nakládání s odpady 6. vydání ze dne: 10. 4. 2012 Skartační znak: A Účinnost od: 10. 4. 2012

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Datum Podpis Vydává Milan Růžička, ředitel

Více

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení

Více

54_2008_Sb 54/2008 VYHLÁŠKA. ze dne 6. února 2008

54_2008_Sb 54/2008 VYHLÁŠKA. ze dne 6. února 2008 54/2008 VYHLÁŠKA ze dne 6. února 2008 o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů Změna: 405/2008 Sb. Změna: 177/2010

Více

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Č.j.:MŠ 103 /2015 Účinnost od: 1.9.2015, projednáno na poradě dne 27.8.2015 Spisový znak:1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Sokolská 211, 768 32 ZBOROVICE 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 878/2012 Vypracovala: Mgr. Marcela Hanáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření Tento dokument popisuje zásady skladování a transportu nejčastějších typů odběrů z nejčastějších infekčních lokalizací.

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Noclehárna, číslo služby 48 4862422

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Noclehárna, číslo služby 48 4862422 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v České republice z.s. Noclehárna, číslo služby 48

Více

LP Laboratorní příručka

LP Laboratorní příručka Topelex s.r.o. Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii Počet stran: 15 Zpracoval: MUDr. Ondřej Sobek, CSc. Vedoucí laboratoře Zkontroloval: Bc. Martina Sobková Manažer kvality Výtisk číslo: Schválil:

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE NEMOCNICE PELHŘIMOV, p.o. Verze č. 2 Datum platnosti: od 1. 4.. 2016 1/37 Vypracovala: Ing. Stanislava Čechová (zástupce primáře pro

Více

Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí

Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí NÁZEV PROJEKTU: Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí Projekt do soutěže Bezpečná nemocnice na téma: Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou

Více

učební texty Univerzity Karlovy v Praze PRINCIPY A PRAKTIKA LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE Oto Melter Annika Malmgren KAROLINUM

učební texty Univerzity Karlovy v Praze PRINCIPY A PRAKTIKA LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE Oto Melter Annika Malmgren KAROLINUM učební texty Univerzity Karlovy v Praze PRINCIPY A PRAKTIKA LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE Oto Melter Annika Malmgren KAROLINUM Principy a praktika lékařské mikrobiologie MVDr Oto Melter, PhD Annika Malmgren Recenzovaly:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 Platnost od 1.1.2004 VÝROBA PLYNŮ PRO MEDICINÁLNÍ ÚČELY VYDÁNÍ PROSINEC 2003 1. Zásady Tento doplněk se zabývá průmyslovou výrobou medicinálních plynů,

Více

Zásady přípravy Národních standardních vyšetřovacích postupů (NSVP) v lékařské mikrobiologii. Josef Scharfen

Zásady přípravy Národních standardních vyšetřovacích postupů (NSVP) v lékařské mikrobiologii. Josef Scharfen Zásady přípravy Národních standardních vyšetřovacích postupů (NSVP) v lékařské mikrobiologii Josef Scharfen Zásady tvorby konsensuálních dokumentů v lékařství Na prvním místě je pacient s dodržením základního

Více

Školní řád. od 1. 9. 2015

Školní řád. od 1. 9. 2015 Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace pracoviště Jubilejní 3 http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Školní řád od 1. 9. 2015

Více

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1. 1a Název stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275. A.1. 1b Místo stavby Adresa: č. p. 2275, Roudnice n. L. Podlusky

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, MYKOLOGIE A MYKOBAKTERIOLOGIE PRAHA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, MYKOLOGIE A MYKOBAKTERIOLOGIE PRAHA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, MYKOLOGIE A MYKOBAKTERIOLOGIE PRAHA Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Sídlo ředitelství: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Sídlo oddělení: Sokolovská

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 590 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 590 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1. 16 9. funkční období 16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb.,

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

Nákup zdravotnických pomůcek

Nákup zdravotnických pomůcek VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka zadávaná na části

Více

84/2008 Sb. VYHLÁŠKA

84/2008 Sb. VYHLÁŠKA 84/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. února 2008 o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé

Více

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, Reklamační řád Výrobní společnosti SIR JOSEPH s.r.o., se sídlem Koškova 1766, Turnov, 51101, IČ 46506152, DIČ CZ46506152, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl

Více

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče CQS - CZECH ASSOCIATION FOR QUALITY CERTIFICATION SECRETARIAT: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek IČ: 69346305 DIČ: CZ69346305 tel.: +420 286 019 533, +420 286 019 534 e-mail: jolsanska@cqs.cz, vfiliac@ezu.cz

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida Verze č 2016 2. DIAGNOSA A TERAPIE 2.1 Jak se revmatická horečka diagnostikuje? Žádný konkrétní

Více

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník)

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) SMLOUVA KUPNÍ č uzavřená podle 409 a následujících zák č 513/1991 Sb (Obchodní zákoník) Smluvní strany: Prodávající: Jméno: Sídlo: IČO: DIČ: obchodní rejstřík: zastoupená: bankovní spojení: - na straně

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: SDRUŽENÍ FILIA z. s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: KAMENKA DVĚ PRACOVIŠTĚ: Staré náměstí 225/27a, 619 00

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

Karviná-Ráj. Název normy Dohled Etické komise nad průběhem klinického hodnocení

Karviná-Ráj. Název normy Dohled Etické komise nad průběhem klinického hodnocení NP Karviná-Ráj Název normy Dohled Etické komise nad průběhem klinického hodnocení Tento dokument je výhradním duševním vlastnictvím Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvkové organizace. Tento

Více

120/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 8. března 2002. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

120/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 8. března 2002. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 120/2002 Sb. (část) Změna: 120/2002 Sb. (část)

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Čl. I Smluvní strany.. se sídlem/místem podnikání:.. jednající:.. IČO:.. DIČ:.. bankovní spojení:.. číslo účtu:.. Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném. (dále jen prodávající

Více

Laboratorní příručka Oddělení patologie

Laboratorní příručka Oddělení patologie úsek: NH - PAT LP_PAT č.verze:03 počet výtisků:3 strana:1/20 NEMOCNICE HOŘOVICE Oddělení patologie NEMOCNICE HOŘOVICE NÁZEV: Laboratorní příručka odd.patologie platnost dokumentu od:1.4.2014 revize dne:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU S NÁZVEM

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU S NÁZVEM VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU S NÁZVEM STAVEBNÍ ÚPRAVA PROSTOR VE 4. NP BUDOVY CT V AREÁLU ÚSTAVU STRUKTURY A MECHANIKY HORNIN AV ČR, V. V. I., NA ADRESE V HOLEŠOVIČKÁCH 94/41, PRAHA

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 JAK ŽÁDAT O NAHLÍŽENÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE, POŘIZOVÁNÍ JEJÍCH VÝPISŮ NEBO KOPIÍ Vážená paní, vážený pane,

Více

VYHLÁŠKA č. 84/2008 Sb. ze dne 26. února 2008

VYHLÁŠKA č. 84/2008 Sb. ze dne 26. února 2008 VYHLÁŠKA č. 84/2008 Sb. ze dne 26. února 2008 o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o.

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. vzdělávací instituce akreditované Ministerstvem vnitra ČR číslo akreditace AK/I 49/2010 IČ: 29218705 tel.: 516.442.310, mobil 602.568.728

Více

Zásady správné manipulace s pacientem po cévní mozkové příhodě jako metoda prevence poškození zdraví pacienta a personálu

Zásady správné manipulace s pacientem po cévní mozkové příhodě jako metoda prevence poškození zdraví pacienta a personálu Celostátní soutěž Bezpečná nemocnice zastřešující téma soutěže Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou péči Zásady správné manipulace s pacientem po cévní mozkové příhodě

Více

148/2004 Sb. VYHLÁŠKA

148/2004 Sb. VYHLÁŠKA 148/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 24. března 2004, kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Smlouvu o provedení externího auditu projektu

Smlouvu o provedení externího auditu projektu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 zastoupený prof. RNDr. Václavem Hořejším

Více

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum Provozní řád ELMÍK Dětské centrum ELMET, spol. s r. o. Vypracoval: ing. Lenka Koterová Schválil: Lumír Kysela Platnost od: Revize: Kopie: Podpis: Podpis: 05-01-2015 B 2 z 12 Obsah: ODDÍL I.- Úvodní ustanovení

Více

STUDNY a jejich právní náležitosti.

STUDNY a jejich právní náležitosti. STUDNY a jejich právní náležitosti. V současné době je toto téma velmi aktuální, a to na základě mediální kampaně, která však je, jako obvykle, silně poznamenána povrchními znalostmi a řadou nepřesností,

Více

Předmět úpravy. Umístění

Předmět úpravy. Umístění 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášek č. 148/2004 Sb., č. 320/2010 Sb. a č. 422/2013 Sb. Ministerstvo

Více

84_2008_Sb. 84/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 26. února 2008

84_2008_Sb. 84/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 26. února 2008 84/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. února 2008 o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé

Více

Nařízení inární správy pro Olomoucký kraj č.22/2010 ze dne 15.9.2010

Nařízení inární správy pro Olomoucký kraj č.22/2010 ze dne 15.9.2010 f' Nařízení inární správy pro Olomoucký kraj č.22/2010 ze dne 15.9.2010 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - varroázy včel Krajská eterinární správa pro Olomoucký

Více

Obchodní podmínky II. Objednávka, vznik kupní smlouvy

Obchodní podmínky II. Objednávka, vznik kupní smlouvy Obchodní podmínky I. Hlavní charakteristika zboží a služeb E-shop www.drevenekoliky.cz zastoupený panem Dušanem Marečkem, dále jen prodávající, nabízí koupi výrobků, pomůcek a příslušenství používaných

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V K 1 Základní informace, možnost poradit se Možnosti řešit nepříznivou sociální situaci Identi ikace vlastních potřeb Vytvoření pocitu přijetí a bezpečí pro řešení situace Podpora motivace k přijetí dlouhodobých

Více

Baby centrum M O T Ý L E K, s.r.o.

Baby centrum M O T Ý L E K, s.r.o. P R O T O K O L H A C C P stanovení kritických bodů Baby centrum M O T Ý L E K, s.r.o. Obchodní firma: Sídlo firmy: Přemyšlenská 90, Praha 8 Kobylisy, 182 00 IČ: 24693383 Účinnost: od 8. 11. 2010 POŢADAVKY

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ Uherskohradišťská nemocnice a.s. J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ LP-01-2011-UHN Verze provedení/dostupnost 4.0 / ox.nspuh.cz Autor

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Králíky

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Králíky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Králíky poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

BMI a akreditace nemocnice

BMI a akreditace nemocnice BMI a akreditace nemocnice Josef Jirsa Pardubice 2009 Hospitalizovaný pacient v ohrožen ení viry mikroby ohrožuj ující faktory bakterie b. infekce mám na svědom domí stejný počet obětí jako dopravní nehody

Více

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v

Více

1. Základní údaje o dodavateli. Obchodní oddělení a produkční centrum: 2. Dodavatel a zákazník. 3. Uzavření smlouvy

1. Základní údaje o dodavateli. Obchodní oddělení a produkční centrum: 2. Dodavatel a zákazník. 3. Uzavření smlouvy 1. Základní údaje o dodavateli Dodavatel: Martin Coufal, Prokopova 476, 560 02 Česká Třebová IČ: 73805645 DIČ: CZ 84 07 11 36 71 Společnost je zapsána v živnostenském rejstříku Městského úřadu v České

Více

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km. KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 07 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku: KOUTEX 2014 (recyklace textilního odpadu) - zadávanou jako zakázku malého rozsahu nespadající pod aplikaci zákona

Více

Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253 01 Hostivice. VNITŘNÍ ŘÁD. Čl. 1

Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253 01 Hostivice. VNITŘNÍ ŘÁD. Čl. 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253 01 Hostivice. VNITŘNÍ ŘÁD Čl. 1 Vnitřní řád je závazný pro uživatele služby, jejich rodinné příslušníky, návštěvníky a zaměstnance.

Více

V lednici (2 8 C) Do 24 hod dní BK - 50 dnů. Uricult Při pokojové teplotě Do hod dní. Při pokojové teplotě

V lednici (2 8 C) Do 24 hod dní BK - 50 dnů. Uricult Při pokojové teplotě Do hod dní. Při pokojové teplotě Přehled základních odběrů na bakteriologii - KULTIVACE: Laboratoř upozorňuje, že odběr bez transportní půdy je pro delší uchování a transport nevhodný. Při nedodržení postupů preanalytické fáze nemusí

Více

Pásová bruska SB 180

Pásová bruska SB 180 Návod na obsluhu a údržbu Pásová bruska SB 180 Obj. č. N16000514 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY (platný od 12.4.2016) Projednáno na provozní poradě v dubnu 2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

S_5_Spisový a skartační řád

S_5_Spisový a skartační řád Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_5_Spisový a skartační řád Č.j.:ZS6/2006-3 Účinnost od: 1. 5. 2011 Spisový znak: C19 Skartační znak: S10 Změny:

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obsah: B1 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Úvod II. Provoz a vnitřní režim školy III. Prevence sociálně patologických

Více

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ ČÁSTKA 6 VĚSTNÍK MZ ČR 63 Ministerstvo zdravotnictví Č. j.: MZDR 29930/2009 Referent.: Bc. Petra Borovičková Tel. číslo: 224 972 553 AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ Laboratorní metody pro získání odborné

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 84

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 84 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 84 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a o poplatku za komunální odpad Městské zastupitelstvo v Hranicích schválilo dne 13. června 2000 usnesením č.

Více

Všeobecné obchodní podmínky Bakker Holland CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Bakker Holland CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Bakker Holland CZ s.r.o. Článek 1 - Všeobecné informace 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na používání webové stránky, tištěných katalogů a dalších publikací

Více

209/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. dubna 2004. o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

209/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. dubna 2004. o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 209/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. dubna 2004 o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty Změna: 86/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., Změna:

Více

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o.

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky. Obchodní společnost PRESPLAST s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Kubelkova 497, PSČ 560 02, IČ 27502317, společnost zapsaná v obchodním

Více

ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb., 320/2010 Sb., 422/2013 Sb. Čl. 1 1 Předmět úpravy

ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb., 320/2010 Sb., 422/2013 Sb. Čl. 1 1 Předmět úpravy VYHLÁŠKA 106/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb., 320/2010 Sb., 422/2013 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

1.4 Specifické požadavky na odběr vzorků některých komodit jsou stanoveny zvláštními právními předpisy a příslušnými českými technickými normami.

1.4 Specifické požadavky na odběr vzorků některých komodit jsou stanoveny zvláštními právními předpisy a příslušnými českými technickými normami. Strana: 1/20 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tato organizační směrnice stanovuje vnitřní pravidla odběru a přípravy vzorků potravin, surovin a ostatních při úřední kontrole jakosti a zdravotní nezávadnosti prováděné

Více

Zapojením ÚKZÚZ se zvýší transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků

Zapojením ÚKZÚZ se zvýší transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků Zapojením ÚKZÚZ se zvýší transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků S ohledem na zvyšující se počet ekofarem dochází od nového roku v zajišťování kontrol ekologického zemědělství k rozdělení

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Sp.zn. sukls201931/2013 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Souhrn údajů o přípravku Influvac Injekční suspenze (vakcína proti chřipce, povrchový antigen, inaktivovaná) Sezóna 2013/2014 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice Směrnice č.2 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola: Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Vypracoval: Mgr. David Šrom, ředitel školy Vydáno dne: 26.12.2011 Účinnost od: 1.1.2012 Počet stran : 6 Pedagogická

Více

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření ODBĚRY VZORKŮ Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření Uchovávání a transport odebraných vzorků Odběry krve na průkaz protilátek (obecně) Stanovení protilátek komplementfixační

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví. ze dne 2. března 2001. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví. ze dne 2. března 2001. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Změna: 148/2004 Sb. Změna: 320/2010 Sb. Změna: 422/2013 Sb. 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více