Plán a informace na školní rok. školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán a informace na školní rok. školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Plán a informace na školní rok školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Jiřina Trunková ředitelka srpen 2010

2 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2010/2011 Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí školní jídelny, koordinátor kulturních akcí Mgr.Hana Dusílková: učitelka II. stupně, TU VI.třídy Ing. Štefan Dvorščík: učitel II. stupně, koordinátor ICT, člen PH, invent. komise, poradního sboru ŘŠ, TU VII.tř. Olga Dvorščíková: provozní zaměstnanec - uklízečka Mgr. Zdenek Dvořák vyučující I. stupně, TU IV.tř. Milena Dvořáková: vychovatelka ŠD, učitelka na I. stupni Miloslava Guttenbergová: provozní zaměstnanec kuchařka Hana Házová: učitelka I. stupně, TU III.tř. Iveta Javůrková provozní zaměstnanec - uklízečka Mgr.Vladislava Kaulerová Vaňková: na MD Tomáš Kindl: vyučující II. stupně, koordinátor kult. akcí žáků školy Věra Kindlová: hospodářka, administrativní pracovnice školy, vedoucí provozních zaměst., zajištění učebnic, uč. Pomůcek, ochranných prostředků, obsluha telefonu a faxu, evidence pošty a faktur, seznamy žáků, příprava podkladů výplatě. Martina Klementová: vyučující I.a II. stupně, částečný úvazek, koordinátora školních kult. akcí Helena Křížová: provozní zaměstnanec - kuchařka Milada Křížová: učitelka II. stupně, koordinátorka výzdoby školy Jaroslav Kůtek: učitel I. stupně, člen PH, správce učit. knihovny, TU V.tř. Renata Kůtková: učitelka I. stupně, TU I.A Mgr. Jaroslava Matúšková: učitelka I. stupně, předseda MS, členka PS ŘŠ, zajištění spolupráce se ZUŠ, TU II.tř. Mgr. Hana Nečasová: ZŘŠ, člen PS ŘŠ, předseda inv. komise, evid. úrazů, školení BOZP a PO, vedení provozních a správních zaměstnanců, zajištění učebnic a učebních pomůcek, koordinátor protidrogové prevence a prevence kriminality, vedení dokumentace PO, BOZP, vedení školního parlamentu preventista PO a BOZP, dopravní výchova, koordinátor Tv, TU VIII. tř. Mgr. Markéta Palkosková: učitelka I. speciální třídy, speciální pedagog, logopedický nácvik, členka PS ŘŠ Mgr. Jan Podpěra: učitel II. stupně, poradce pro DT Mgr. Věra Podpěrová vyučující II. stupně, částečný úvazek Ing. Daniela Sobotková: učitelka II. stupně, předseda PK-M, koordinátor enviromentální výchovy, TU IX.B Mgr. Jiřina Trunková: ŘŠ, výchovný poradce, předseda PK ČJ,D, KMČ, TU IX.A Mgr. Lenka Tylová: učitelka I. stupně, kronikářka školy, člen PH, TU I.B Magda Vaňková: vedoucí vychovatelka ŠD, člen PS ŘŠ, člen PH Alena Vašíčková: asistent pedagoga I.A, vychovatelka ŠD, částečný úvazek Josef Vyhlas: školník - domovník, topič, vlajková výzdoba, člen PH, sběrový referent Mgr. Zdeňka Vyhlasová vyučující na II. stupni Hana Zabilanská: provozní zaměstnanec - uklízečka

3 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2010/2011 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) Počet žáků: 273 k b) Počet tříd: I.stupeň: 6 II. stupeň: 5 SP: 1 c) Počet oddělení ŠD: 5 2. Zaměstnanci školy : 30 (z toho 1 na MD) a) Pedagogičtí pracovníci: 22 ( z toho 1 na MD) II. Funkce ve škole Ředitelka školy: Zástupkyně ředitelky školy: Výchovný poradce: Předseda MS I. stupně: PK přírodovědných předmětů: PK humanitních předmětů: PK cizích jazyků: Speciální pedagog: Preventista PO, BOZP: Metodik prevence: Koordinátor ICT: Koordinátor enviromentální výchovy: Zdravotník: III. Třídnictví Mgr. Jiřina Trunková Mgr. Hana Nečasová Mgr. Jiřina Trunková Mgr. Jaroslava Matúšková Ing. Daniela Sobotková Ing. Daniela Sobotková Mgr. Jan Podpěra Mgr. Markéta Palkosková Mgr. Hana Nečasová Mgr. Hana Nečasová Ing. Štefan Dvorščík Ing. Daniela Sobotková Mgr. M. Palkosková, ing. D. Sobotková, Věra Kindlová, Magda Vaňková 1) Pedagogičtí pracovníci a) Třídnictví I. stupeň 1.A Renata Kůtková 1.B Mgr. Lenka Tylová 2.tř. Mgr. Jaroslava Matúšková 3.tř. Hana Házová 4.tř. Mgr. Zdenek Dvořák 5.tř. Jaroslav Kůtek I.SP Mgr. Markéta Palkosková a) Třídnictví II. stupeň 6.tř. Mgr. Hana Dusílková 7. tř. Ing. Štefan Dvorščík 8. tř. Mgr. Hana Nečasová 9.A Mgr. Jiřina Trunková 9.B Ing. Daniela Sobotková

4 b) Vychovatelky ŠD: Magda Vaňková (vedoucí vychovatelka) Milena Dvořáková Alena Vašíčková c) Vyučující bez třídnictví: Dvořáková Milena, Kindl Tomáš, Mgr. Klementová Martina, Křížová Milada, Mgr. Podpěra Jan, Mgr. Podpěrová Věra, Mgr.Vyhlasová Zdeňka 2) Provozní pracovníci: 8 a) technicko hospodářští pracovníci: Věra Kindlová b) školník domovník: Josef Vyhlas c) uklízečky Iveta Javůrková, Hana Zabilanská, Olga Dvorščíková d) vedoucí školní jídelny: Dana Dlouhá e) kuchařky: Miloslava Guttenbergová, Helena Křížová Předmětové komise a metodická sdružení ve šk. roce 2010/2011 I.stupeň J. Matúšková, členové: H.Házová, J. Kůtek, R. Kůtková, L. Tylová, M. Dvořáková, Z. Dvořák, M. Klementová Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a dějepis H.Dusílková, členové: J. Trunková, příp. J. Kůtek, Z. Dvořák Cizí jazyky Aj J. Podpěra, členové: Š. Dvorščík, Z. Vyhlasová, M. Křížová, Z. Dvořák, vyučující Aj na I. stupni Nj J. Kůtek Matematika a její aplikace Matematika a fyzika J. Podpěra, členové: V. Podpěrová, D. Sobotková Člověk a příroda Biologie a chemie D. Sobotková, členové: Š. Dvorščík Zeměpis M. Křížová, členové: Z.Dvořák, J. Podpěra Informační a komunikační technologie Š. Dvorščík, J. Podpěra, Z.Dvořák Člověk a zdraví Tělesná výchova H. Nečasová, členové: Š. Dvorščík, T. Kindl, H. Házová, vyučující Tv na I. stupni

5 Výchova ke zdraví + VkO+Ev H. Nečasová, členové: M. Klementová, H. Házová, M. Křížová, V. Podpěrová Praktické činnosti + Vv M.Křížová: členové: T. Kindl, M. Dvořáková, vyučující na I. stupni Speciální školství M.Palkosková, členové: Z.Vyhlasová, J.Podpěra, J.Trunková, D.Sobotková Správcovství kabinetů na ZŠ Mšeno ve šk. roce 2010/2011 Š.Dvorščík: Aj, PC, Tv M. Dvořáková: ŠD1 T. Kindl Hv, Šdí, Z M. Křížová: Vv, kabinet Rv J. Kůtek: UK, kabinet I. stupně M. Palkosková. SP J.Podpěra: F V.Podpěrová: sborovna H.Dusílková Čj, D D. Sobotková: Př, Ch M. Vaňková: ŠD2 L. Tylová: ŽK, kronika Správcovství učeben na ZŠ Mšeno ve šk. roce 2010/2011 H.Dusílková: Čj Š.Dvorščík: Aj, Mt, Vt Z.Dvořák IV.tř. H. Házová III.tř. M.Klementová: Hv J. Kůtek: IV., Nj R. Kůtková: I.A M. Křížová: Vv, Šk J. Matúšková: II. H.Nečasová: Z M. Palkosková: I. SP J.Podpěra: F D. Sobotková: M, Př L. Tylová: I.B M. Vaňková ŠD2 M. Dvořáková ŠD1, přírodovědná uč. I.st. A.Vašíčková: ŠD3 Správcovství ostatních prostor ve šk. roce 2010/2011 Š. Dvorščík sklad lyží H. Nečasová: sklad PV, kancelář ZŠ V. Kindlová: školní kiosek, sklad učebnic, sklad čistících prostředků, archiv J. Trunková: ředitelna ZŠ V.Podpěrová: sborovna ZŠ J. Vyhlas: dílna školníka, kotelna, sklad nábytku, půdní prostor, hřiště,

6 Organizace školního roku 2010/2011 Termíny vedlejších prázdnin: č.j. 920/ Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní zkoušky a školská zařízení na školní rok 2010/2011 Začátek školního roku 2009/2010: Konec školního roku: 1. září středa 30. června 2011 čtvrtek Podzimní prázdniny: st, , pá Vánoční prázdniny: čt ne, vyučování začne v pondělí Pololetní prázdniny: , pá Jarní prázdniny: Velikonoční prázdniny: čt, , pá Hlavní prázdniny: od , pá do , st Vyučování ve šk. roce 2011/12 začne: , čt Zápis žáků do 1. ročníku: Zápis žáků do 1. ročníku se pro školní rok 2011/2012 uskuteční: 1. a 2. února 2011 Přijímací zkoušky na střední školy: 1. kolo: od kolo: rozhodne ředitel SŠ Termíny revizí: Srpen didaktická technika, sportovní nářadí Září kotelna, výtahy, komín Osvědčení o BOZP a PO Proškolení všech zaměstnanců ZŠ srpen 2010 Podklady k výplatě Zpracování k 31., resp. 30. v měsíci hospodářka, ŘŠ Předání účetní do 3. v následujícím měsíci hospodářka Výplatní termín k 10. v měsíci

7 Výchovně vzdělávací činnost Naše škola vyučuje: 1) v a ročníku podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Mšeno č.j. 394/2007 Život pro školu škola pro život ve speciálních třídách v 1. 4., resp roč. podle ŠVP ZV č.j. 396/2007 2) v ostatních ročnících dle výchovně vzdělávacího programu, který je schválen MŠMT č.j /96-2, Základní škola č.j /97-22, Zvláštní škola 3) ve školní družině podle ŠVP pro ŠD č.j. 395/2007 Integrovaným žákům nabízíme individuální vzdělávací plány. Porady, konzultace Konzultační hodiny pro rodiče jsou ve středu od do 15 hodin, nebo po dohodě individuálně. Pro pravidelné pracovní porady, metodické schůzky a jiná setkávání pedagogických pracovníků je určeno poslední pondělí v měsíci. Pravidelné pedagogické rady ve školním roce 2010/2011: , , , , , Třídní schůzky: (od hod.), (od 15.30hod.) Pravidelné setkávání poradního sboru ŘŠ - poslední čtvrtek v měsíci od hod. Nebo dle potřeby od hod. Žákovský parlament se bude pravidelně setkávat každé první úterý v měsíci od hod u ŘŠ. Úsek prevence Mgr. Hana Nečasová Úsek výchovného poradenství Mgr. Jiřina Trunková Úsek ICT ing. Štefan Dvorščík Úsek EVVO ing. Daniela Sobotková Delegování kompetencí

8 Úsek testů SCIO Mgr. Jan Podpěra Úsek sportu Hana Házová, Tomáš Kindl, Mgr. Hana Nečasová Úsek kulturních představení Mgr. Martina Klementová, Tomáš Kindl Úsek výtvarnictví Milada Křížová Poradenský tým Výchovný poradce: Mgr. Jiřina Trunková Preventista: Mgr. Hana Nečasová Speciální pedagog: Mgr. Markéta Palkosková Nácvik ADN: Jiřina Stejskalová (externí pracovník) Další spolupráce: PPP Mělník, PPP Mladá Boleslav, SPC Mladá Boleslav

9 Hodnocení pracovníků školy Příplatek za třídnictví Kritéria pro přiznání příplatku za třídnictví: - počet žáků ve třídě : do 20 žáků 400Kč žáků 500 Kč žáků 600 Kč žáků 700 Kč 30 a více 800 Kč - bezchybné vedení dokumentace - pravidelný kontakt se třídou, plnění plánu třídního učitele, kvalita vztahů se třídou - schopnost řešit problémy - spolupráce s rodiči žáků - plán třídního učitele Vnitřní kritéria jako podklad pro přiznání mimořádné odměny Zaměstnavatel přizná zaměstnanci mimořádnou odměnu za úspěšné splnění mimořádného úkolu, nebo zvlášť významného úkolu. Kritéria pro přiznání mimořádné odměny: (odměna v Kč je od.) Sestavení a vydávání školního časopisu 250 Kč Podíl na centrální výzdobě školy 200 Kč Průkazná pomoc nekvalifikovaným a neaprobovaným 100 Kč Nadpočetná třída (nad 30 žáků) 300 Kč Sociální prevence, prevence v oblasti návykových látek 200 Kč Sestavení a vydávání třídního časopisu za 1 vydání-150 Kč Příprava a sestavení školního kalendáře za 1 vydání Kč Odborná publikační a lektorská činnost Kč Individuální péče o žáky, péče o žáky s IVP, zdrav. postižené Kč Příprava a realizace soutěží a projektů (školních) Kč Rozvrh hodin 500 Kč Práce na plánu ICT Kč www stránky, aktualizace 200 Kč Příprava a realizace školního plesu 200 Příprava a realizace ŠvP, LK, OZ 500 Účast při vypracování projektů vyhlášených jed. rezorty Kč Ukázková hodina 500 Kč Vedení školní kroniky 500 Kč/za pololetí Jiné aktuálně Kč Další kritéria nenárokového ohodnocení (např. i osobního ohodnocení) - profesionální přístup k pracovním povinnostem - výsledky výchovně vzdělávacího procesu (komutace se žáky, práce se sborem,..) - ochota vzdělávat se a uplatňovat poznatky ve výchovně vzdělávacím procesu - spolupráce při dalších aktivitách školy práce v MS, PK, poradním sboru školy, mimoškolní akce, příprava sportovních a kulturních pořadů, správcovství kabinetů - dozory nad žáky, plnění pokynů ŘŠ, ZŘŠ, dodržování pracovního řádu a všech platných zákonů, nařízení, pokynů a vyhlášek MŠMT - dobrá prezentace školy na veřejnosti - spolupráce s jinými pedagogy, výchovnou poradkyní - spolupráce s rodiči žáků

10 - kvalitní plnění většího rozsahu úkolů, než ostatní zaměstnanci - rozvoj pozitivních pracovních vztahů - podíl na projektech školy Výše odměny závisí na významnosti provedeného úkolu a výši finančních prostředků, kterými může škola v daném rozhodném období disponovat. Roční plán akce Září - 1.září slavnostní přivítání na sále školy - celoškolní projekt Zdraví v našich rukách - sběr papíru a kaštanů - Návštěva Muzea pravěku v Lobči třída - zážitkový kurz žáků 6. ročníku - přírodovědné představení na sále školy Říjen - školní fotbalová liga - exkurze žáků IX. tříd v Terezíně - žáci IX. třídy v IPS Mělník volba povolání - noční družina ŠD2 - dopravní výchova 4. třída - projektové dny téma: podzim - VI., VII. třída galerie Templ Mladá Boleslav interaktivní vyučování dějepisu Listopad - volba povolání schůzka rodičů a žáků 9. ročníků - DK Mělník akce Vzdělávání celoškolní projekt - třídní schůzky - exkurze žáků 9. ročníků do učilišť a středních škol - turnaj ve stolním tenise - školní florbalový turnaj - dějepisný celostátní projekt Jeden svět na školách - představení na sále školy Prosinec - florbalový turnaj - šachový turnaj - Mikulášská nadílka ve třídách a na sále školy spojená s Mikulášskou diskotékou - návštěva škol a učilišť 9. ročníky - vystoupení na sále školy - vánoční jarmark spojený s vánočním posezením a programem na sále školy Leden - v rámci prevence sociálně patologických jevů beseda pro šesté až deváté ročníky o drogách - vystoupení v Domově seniorů školní ples

11 Únor - zápis do 1. ročníku - ozdravný pobyt na horách - Valentýnská diskotéka Březen - Exkurze do ZOO Praha - školní turnaj v sálové kopané - celoškolní projektové dny heterogenní skupiny - mezinárodní matematická soutěž Klokan - oslava Dne učitelů Duben - velikonoční maškarní diskotéka - přírodovědná exkurze ZOO Praha - Den Země v rámci města Agenda MA 21 - pohár Coca-cola cup - den s ekocentrem Kladno ve škole - slet čarodějnic na hřišti za školou Květen - testování - SCIO - třídní výlety - okresní a krajské kolo soutěže - noční ŠD - školní turnaj v malé kopané - poznávací exkurze Červen - oslava Dne dětí individuální program tříd - obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníků - třídní výlety - cyklistická časovka Ráj - turnaj ve florbalu - branný den - slavnostní zakončení školního roku na sále školy, vyřazení a šerpování žáků devátých tříd

Plán a informace na školní rok. školní rok 2011/2012

Plán a informace na školní rok. školní rok 2011/2012 Plán a informace na školní rok školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Jiřina Trunková ředitelka srpen 2011 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2011/2012 Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

Plán a informace na školní rok

Plán a informace na školní rok Plán a informace na školní rok školní rok 2009/2010 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2009/2010 Milena Baďurová: vychovatelka ŠD, učitelka na I. stupni Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10 ZÁKLDNÍ ŠKOL MTEŘSKÁ ŠKOL STRÉ MĚSTO OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGNIZCE se sídlem Jamnická 270, Staré Město, PSČ 738 01 Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: 10 PLÁN PRÁCE ZÁKLDNÍ ŠKOLY N ŠKOLNÍ ROK

Více

Základní škola Zlaté Hory CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Základní škola Zlaté Hory CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 OBSAH strana Oblast výchovy a vzdělávání 3 Pedagogičtí pracovníci 4 Rodičovská veřejnost 4 Oblast řízení 4 Úkoly školního roku 2013/2014 5 Plán kontrol ČŠI ve

Více

III. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 /2015 - Časový harmonogram školního roku strana 12 - Souhrnný výkaz školního roku 2014/2015..

III. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 /2015 - Časový harmonogram školního roku strana 12 - Souhrnný výkaz školního roku 2014/2015.. OBSAH I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE - Identifikační údaje, historie školy, organizační členění..strana 2 - Organizační schéma, personální a pracovní kompetence strana 4 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY - Vzdělávací

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku.

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku. ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014 Části plánu: 1) Organizace výuky 2) Organizace školy 3) Organizace šk. roku 4) Hlavní úkoly 5) ŠVP Trhový Štěpánov dne 2.9.2013. ředitelka školy 1. Organizace

Více

Základní škola, Chrudim

Základní škola, Chrudim Základní škola, Chrudim U Stadionu 756 537 03 Chrudim 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Mgr. Jindřich Vyhnánek ředitel školy V Chrudimi, září 2011 Základní údaje o škole Název školy:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod, Machov 103, 549 63, IČO 70985812, www.skolamachov.cz Kontakt: Mgr. Helena Martincová, ředitelka školy 491 547 195 mobil

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne 1.9.2013 v platném znění.

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2011-2012 Plán byl projednán a schválen dne : Mgr. Manfred Hubálek, ředitel školy Obsah PLÁN PRÁCE ŠKOLY...1

Více

Plán práce školy. na školní rok 2011/ 2012

Plán práce školy. na školní rok 2011/ 2012 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Tel./fax 547 225 129 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň Tel.:474316430 Fax: 474345287 e-mail: reditel@2zskadan.cz www.2zskadan.cz. Plán školy 2012-2013

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň Tel.:474316430 Fax: 474345287 e-mail: reditel@2zskadan.cz www.2zskadan.cz. Plán školy 2012-2013 Plán školy 2012-2013 1. Vedení školy... 3 2. Přidělení tříd... 3 3. Netřídní učitelé... 3 4. Vychovatelky školní družiny... 3 5. Uvádějící učitelky... 4 6. Správní zaměstnanci... 4 7. Pracovnice školní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola Brno. Blažkova 9. 638 00 Brno

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola Brno. Blažkova 9. 638 00 Brno PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Brno Blažkova 9 638 00 Brno Obsah: Obsah:... 2 I. Plán schůzí... 3 II. Organizace školního roku... 4 III. Organizační schéma řízení školy,

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 [1] 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1/520, 746 01 Opava Telefon: 553622904 Fax 553622904/33 E-mail:

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1/520, 746 01 Opava Telefon: 553622904 Fax 553622904/33 E-mail: Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1/520, 746 01 Opava Telefon: 553622904 Fax 553622904/33 E-mail: spec.zs@zrak.opava.cz PLÁNY ČINNOSTI ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELIV okres Pelhřimov 394 44 ŽELIV 220 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013 V Želivě 11. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Marie Dolejšová řed. školy 1. Základní údaje o škole Název:

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Mgr. Martin Kružica ředitel školy

Mgr. Martin Kružica ředitel školy Dýňové odpoledne akce školní družiny za účasti rodičů Č.j.: Mgr. Martin Kružica ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Mělník Pšovka školní rok 2012 2013 Zřizovatel: Město Mělník Právní subjekt od 1. 9. 1993

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Plán práce školy. Školní rok 2014/2015 (platnost od 1. 9. 2014) Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2014

Plán práce školy. Školní rok 2014/2015 (platnost od 1. 9. 2014) Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2014 Plán práce školy Školní rok 2014/2015 (platnost od 1. 9. 2014) Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2014 Mgr. Roman Rozkošný ředitel školy Obsah PŘÍLOHY... 3 1. VÝCHOZÍ PODMÍNKY... 4 2. HLAVNÍ ÚKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2007-2008

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2007-2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŢELIV okres Pelhřimov 394 44 ŢELIV 220 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2007-2008 V Ţelivě 29. 8. 2008 Zpracovala: Mgr. Marie Dolejšová řed. školy 1. Základní údaje o škole Název:

Více