Plán a informace na školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán a informace na školní rok"

Transkript

1 Plán a informace na školní rok školní rok 2009/2010

2 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2009/2010 Milena Baďurová: vychovatelka ŠD, učitelka na I. stupni Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí školní jídelny, koordinátor kulturních akcí Mgr.Hana Dusílková: učitelka II. stupně Ing. Štefan Dvorščík: učitel II. stupně, koordinátor ICT, člen PH, invent. komise, poradního sboru ŘŠ Mgr. Zdenek Dvořák vyučující II.SP Miloslava Guttenbergová: provozní zaměstnanec kuchařka Alena Gurvayová: provozní zaměstnanec kuchařka Hana Házová: učitelka I. stupně Iveta Javůrková provozní zaměstnanec, uklízečka Mgr.Vladislava Kaulerová Vaňková: na MD Tomáš Kindl: vyučující II. stupně, koordinátor kult. akcí žáků školy Věra Kindlová: hospodářka, administrativní pracovnice školy, vedoucí provozních zaměst., zajištění učebnic, uč. Pomůcek, ochranných prostředků, obsluha telefonu a faxu, evidence pošty a faktur, seznamy žáků, příprava podkladů výplatě. Martina Klementová: na MD Milada Křížová: učitelka II. stupně, koordinátorka výzdoby školy Jaroslav Kůtek: učitel I. stupně, člen PH, správce učit. knihovny Renata Kůtková: učitelka I. stupně, Mgr. Jaroslava Matúšková: učitelka I. stupně, předseda MS, členka PS ŘŠ, zajištění spolupráce se ZUŠ Mgr. Hana Nečasová: ZŘŠ, člen PS ŘŠ, předseda inv. komise, evid. Úrazů, školení BOZP a PO, vedení provozních a správních zaměstnanců, zajištění učebnic a učebních pomůcek, koordinátor protidrogové prevence a prevence kriminality, vedení dokumentace PO, BOZP, vedení školního parlamentu preventista PO a BOZP, dopravní výchova, koordinátor Tv Petra Oupická - vyučující II SP Mgr. Markéta Palkosková: učitelka I. speciální třídy, speciální pedagog, logopedický nácvik, členka PS ŘŠ Mgr. Jan Podpěra: učitel II. stupně, poradce pro DT Mgr. Věra Podpěrová vyučující II. stupně Ing. Daniela Sobotková: učitelka II. stupně, předseda PK-M, koordinátor enviromentální výchovy, Mgr. Jiřina Trunková: ŘŠ, výchovný poradce, předseda PK ČJ,D, KMČ, Mgr. Lenka Tylová: učitelka I. stupně, kronikářka školy, člen PH Magda Vaňková: vedoucí vychovatelka ŠD, člen PS ŘŠ, člen PH Josef Vyhlas: školník, topič, vlajková výzdoba, člen PH, sběrový referent, školní hodiny Mgr. Zdeňka Vyhlasová vyučující na II. stupni Hana Zabilanská: provozní zaměstnanec - uklízečka

3 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2009/2010 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) Počet žáků: 269 b) Počet tříd: I.stupeň: 5 II. stupeň: 5 SP: 2 c) Počet oddělení ŠD: 4 2. Zaměstnanci školy : 31 (z toho 2 na MD) a) Pedagogičtí pracovníci: 23 ( z toho 2 na MD, 2 na DPP) II. Funkce ve škole Ředitelka školy: Zástupkyně ředitelky školy: Výchovný poradce: Předseda MS I. stupně: PK přírodovědných předmětů: PK humanitních předmětů: PK cizích jazyků: Speciální pedagog: Preventista PO, BOZP: Metodik prevence: Koordinátor ICT: Koordinátor enviromentální výchovy: Zdravotník: III. Třídnictví Mgr. Jiřina Trunková Mgr. Hana Nečasová Mgr. Jiřina Trunková Mgr. Jaroslava Matúšková Ing. Daniela Sobotková Ing. Daniela Sobotková Mgr. Jan Podpěra Mgr. Markéta Palkosková Mgr. Hana Nečasová Mgr. Hana Nečasová Ing. Štefan Dvorščík Ing. Daniela Sobotková Mgr. M. Palkosková, ing. D. Sobotková, Věra Kindlová, Magda Vaňková 1) Pedagogičtí pracovníci a) Třídnictví I. stupeň b) Třídnictví II. stupeň 1.tř. Mgr. Jaroslava Matúšková 6. Ing. Štefan Dvorščík 2.tř. Renata Kůtková 7. Mgr. Hana Nečasová 3.tř. Mgr. Lenka Tylová 8.A Mgr. Jan Podpěra 4.tř. Jaroslav Kůtek 8.B Ing. Daniela Sobotková 5.tř. Hana Házová 9. Mgr. Hana Dusílková I.SP Mgr. Markéta Palkosková II.SP Mgr. Zdenek Dvořák b) Vychovatelky ŠD: Magda Vaňková (vedoucí vychovatelka) Milena Baďurová

4 c) Vyučující bez třídnictví: T. Kindl, M. Křížová, Mgr. V. Podpěrová, Mgr. Z. Vyhlasová, P. Oupická 2) Provozní pracovníci: 8 a) technicko hospodářští pracovníci: Věra Kindlová b) školník: Josef Vyhlas c) uklízečky Iveta Javůrková, Hana Zabilanská, Olga Dvorščíková d) vedoucí školní jídelny: Dana Dlouhá e) kuchařky: Miloslava Guttenbergová, Alena Gurvayová Předmětové komise a metodická sdružení ve šk. roce 2009/2010 I.stupeň J. Matúšková, členové: H.Házová, J. Kůtek, R. Kůtková, L. Tylová, M. Baďurová Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a dějepis H.Dusílková, členové: J. Trunková, příp. J. Kůtek, H. Házová Cizí jazyky Aj J. Podpěra, členové: Š. Dvorščík, Z. Vyhlasová, M. Křížová, Z. Dvořák, vyučující Aj na I. stupni Nj J. Kůtek Matematika a její aplikace Matematika a fyzika J. Podpěra, členové: V. Podpěrová, D. Sobotková Člověk a příroda Biologie a chemie D. Sobotková, členové: M. Křížová Zeměpis T. Kindl, členové: Z.Dvořák Informační a komunikační technologie Š. Dvorščík Člověk a zdraví Tělesná výchova H. Nečasová, členové: Š. Dvorščík, T. Kindl, H. Házová, vyučující Tv na I. stupni Výchova ke zdraví + VkO H. Nečasová, členové: J. Trunková, H. Házová, M. Křížová, D. Sobotková, V. Podpěrová Praktické činnosti + Vv M.Křížová: členové: T. Kindl, P. Oupická, M. Baďurová, vyučující na I. stupni Speciální školství M.Palkosková, členové: Z. Dvořák, M. Křížová, T. Kindl

5 Správcovství kabinetů na ZŠ Mšeno ve šk. roce 2009/2010 Š.Dvorščík: Aj, PC, Tv T. Kindl Hv, Šdí M. Kindl Z M. Křížová: Vv, kabinet Rv J. Kůtek: UK, kabinet I. stupně, Nj M. Palkosková. SP J.Podpěra: F V.Podpěrová: sborovna H.Rašáková Čj, D D. Sobotková: Př, Ch M. Vaňková: ŠD L. Tylová: ŽK, kronika Správcovství učeben na ZŠ Mšeno ve šk. roce 2009/2010 Š.Dvorščík: Aj, Inf.I + II Z.Dvořák II.SP H. Házová V.tř. T. Kindl: Hv, relaxační místnost, Tv J. Kůtek: IV., Nj R. Kůtková: II. M. Křížová: Vv, Rv J. Matúšková: I. H.Nečasová: Z M. Palkosková: I. SP J.Podpěra: F H.Rašáková: Čj D. Sobotková: M, Př L. Tylová: III.třída M. Vaňková ŠD2 M. Baďurová ŠD1, přírodovědná uč. I.st. Správcovství ostatních prostor ve šk. roce 2009/2010 Š. Dvorščík sklad lyží H. Nečasová: sklad PV, kancelář ZŠ V. Kindlová: školní kiosek, sklad učebnic, sklad čistících prostředků, archiv J. Trunková: ředitelna ZŠ V.Podpěrová: sborovna ZŠ

6 J. Vyhlas: dílna školníka, kotelna, sklad nábytku, půdní prostor, hřiště, Organizace školního roku 2009/2010 Termíny vedlejších prázdnin: č.j / Soubor pedagogicko-organizačních opatření pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, jazykové školy s právem státní zkoušky a školská zařízení na školní rok 2009/2010 Začátek školního roku 2009/2010: Konec školního roku: 1. září úterý 30. června 2010 středa Podzimní prázdniny: čt, , pá Vánoční prázdniny: st pá, vyučování začne ve pondělí Pololetní prázdniny: , pá Jarní prázdniny: Velikonoční prázdniny: 1.4. čt, , pá Hlavní prázdniny: od , čt do , út Vyučování ve šk. roce 2010/11 začne: , st Zápis žáků do 1. ročníku: Zápis žáků do 1. ročníku se ve školním roce 2009/2010 uskuteční: 9. a 10. února 2010 Přijímací zkoušky na střední školy: 1. kolo: od kolo: rozhodne ředitel SŠ Talentové zkoušky: Termíny revizí: Červenec, srpen didaktická technika, sportovní nářadí Září kotelna, výtahy, komín Osvědčení o BOZP a PO Proškolení všech zaměstnanců ZŠ srpen 2009 Podklady k výplatě Zpracování k 31., resp. 30. v měsíci hospodářka, ŘŠ Předání účetní do 3. v následujícím měsíci hospodářka Výplatní termín k 10. v měsíci

7 Výchovně vzdělávací činnost Naše škola vyučuje: 1) v a ročníku podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Mšeno č.j. 394/2007 Život pro školu škola pro život ve speciálních třídách v 1. 3., resp roč. podle ŠVP ZV č.j. 396/2007 2) v ostatních ročnících dle výchovně vzdělávacího programu, který je schválen MŠMT č.j /96-2, Základní škola č.j /97-22, Zvláštní škola 3) ve školní družině podle ŠVP pro ŠD č.j. 395/2007 Integrovaným žákům nabízíme individuální vzdělávací plány. Porady, konzultace Konzultační hodiny pro rodiče jsou ve středu od do 15 hodin, nebo po dohodě individuálně. Pro pravidelné pracovní porady, metodické schůzky a jiná setkávání pedagogických pracovníků je určeno poslední pondělí v měsíci. Pravidelné pedagogické rady ve školním roce 2009/2010: , , , , , Třídní schůzky: (od hod.), Pravidelné setkávání poradního sboru ŘŠ - poslední čtvrtek v měsíci od hod. Nebo dle potřeby od hod. Žákovský parlament se bude pravidelně setkávat každé první úterý v měsíci od hod u ŘŠ. Hodnocení pracovníků školy Příplatek za třídnictví Kritéria pro přiznání příplatku za třídnictví: - počet žáků ve třídě : do 20 žáků 400Kč žáků 500 Kč žáků 600 Kč žáků 700 Kč

8 30 a více 800 Kč - bezchybné vedení dokumentace - pravidelný kontakt se třídou, plnění plánu třídního učitele, kvalita vztahů se třídou - schopnost řešit problémy - spolupráce s rodiči žáků - plán třídního učitele Nenárokové složky platu mimořádné odměny Kritéria pro přiznání mimořádné odměny: (jedná se o výši minimální odměny, strop bude určen dle náročnosti vykonávané práce a aktuální finanční situace školy) Sestavení a vydávání školního časopisu 250 Kč Podíl na centrální výzdobě školy 200 Průkazná pomoc nekvalifikovaným a neaprobovaným 100 Kč Nadpočetná třída (nad 30 žáků) 300 Kč Sociální prevence, prevence v oblasti návykových látek 200 Sestavení a vydávání třídního časopisu za 1 vydání-150 Kč Příprava a sestavení školního kalendáře za 1 vydání Kč Odborná publikační a lektorská činnost 200 Individuální péče o žáky, péče o IŽ 200 Příprava a realizace soutěží a projektů 200 Rozvrh hodin 500 Kč www stránky, aktualizace 200 Kč Příprava a realizace školního plesu 200 Příprava a realizace ŠvP, LK, OZ 500 Účast při vypracování projektů vyhlášených jed. rezorty Kč Ukázková hodina 500 Kč Vedení školní kroniky 500 Kč Práce koordinátora 200 Další kritéria nenárokového ohodnocení (např. i osobního ohodnocení) - profesionální přístup k pracovním povinnostem - výsledky výchovně vzdělávacího procesu (komutace se žáky, práce se sborem,..) - ochota vzdělávat se a uplatňovat poznatky ve výchovně vzdělávacím procesu - spolupráce při dalších aktivitách školy práce v MS, PK, poradním sboru školy, mimoškolní akce, příprava sportovních a kulturních pořadů, správcovství kabinetů - dozory nad žáky, plnění pokynů ŘŠ, ZŘŠ, dodržování pracovního řádu a všech platných zákonů, nařízení, pokynů a vyhlášek MŠMT - dobrá prezentace školy na veřejnosti - spolupráce s jinými pedagogy, výchovnou poradkyní - spolupráce s rodiči žáků - kvalitní plnění většího rozsahu úkolů, než ostatní zaměstnanci - rozvoj pozitivních pracovních vztahů, podíl na projektech školy

9 Roční plán - akce Září - 1.září slavnostní přivítání na sále školy - celoškolní projekt Zdraví v našich rukách - sběr papíru a kaštanů - zážitkový kurz žáků 6. ročníku - historicko naučné představení na sále školy Říjen - školní fotbalová liga - exkurze do Senátu IX. třída - exkurze žáků IX. tříd v Terezíně - žáci IX. třídy v IPS Mělník volba povolání - noční družina ŠD2 - dopravní výchova 4. třída - projektové dny téma: podzim - Vi., VII. třída galerie Templ Mladá Boleslav interaktivní vyučování dějepisu - fotografování vánoční sada Listopad - volba povolání schůzka rodičů a žáků 9. ročníků - DK Mělník akce Vzdělávání celoškolní projekt - třídní schůzky - výukové představení na sále školy - angličtina - exkurze žáků IX. ročníků do učilišť a středních škol - turnaj ve stolním tenise - školní florbalový turnaj - dějepisný celostátní projekt Jeden svět na školách - představení na sále školy v rámci drogové prevence Prosinec - florbalový turnaj - šachový turnaj - Mikulášská nadílka ve třídách a na sále školy spojená s Mikulášskou diskotékou - návštěva škol a učilišť 9. ročníky - vystoupení na sále školy - vánoční jarmark spojený s vánočním posezením a programem na sále školy Leden - v rámci prevence sociálně patologických jevů beseda pro šesté až deváté ročníky o drogách - vystoupení v Domově seniorů - 9. školní ples

10 Únor - zápis do 1. ročníku - ozdravný pobyt na horách - Valentýnská diskotéka Březen - Exkurze do ZOO Praha - školní turnaj v sálové kopané - celoškolní projektové dny heterogenní skupiny - mezinárodní matematická soutěž Klokan - oslava Dne učitelů Duben - velikonoční maškarní diskotéka - přírodovědná exkurze ZOO Praha - Den Země oslava úklidem školy a okolí, výsadbou stromků na hřišti - celonárodní testování žáků - CERMAT - pohár Coca-cola cup - den s ekocentrem Kladno ve škole - slet čarodějnic na hřišti za školou Květen - testování - SCIO - třídní výlety - okresní a krajské kolo soutěže Ukaž, co umíš - dějepisná exkurze Národní muzeum Praha - noční ŠD - školní turnaj v malé kopané - kouzelnické vystoupení - poznávací exkurze Praha Červen - oslava Dne dětí individuální program tříd - obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníků - třídní výlety - cyklistická časovka Ráj - turnaj ve florbalu - branný den - slavnostní zakončení školního roku na sále školy, vyřazení a šerpování žáků devátých tříd

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10 ZÁKLDNÍ ŠKOL MTEŘSKÁ ŠKOL STRÉ MĚSTO OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGNIZCE se sídlem Jamnická 270, Staré Město, PSČ 738 01 Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: 10 PLÁN PRÁCE ZÁKLDNÍ ŠKOLY N ŠKOLNÍ ROK

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku.

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku. ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014 Části plánu: 1) Organizace výuky 2) Organizace školy 3) Organizace šk. roku 4) Hlavní úkoly 5) ŠVP Trhový Štěpánov dne 2.9.2013. ředitelka školy 1. Organizace

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2011-2012 Plán byl projednán a schválen dne : Mgr. Manfred Hubálek, ředitel školy Obsah PLÁN PRÁCE ŠKOLY...1

Více

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň Tel.:474316430 Fax: 474345287 e-mail: reditel@2zskadan.cz www.2zskadan.cz. Plán školy 2012-2013

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň Tel.:474316430 Fax: 474345287 e-mail: reditel@2zskadan.cz www.2zskadan.cz. Plán školy 2012-2013 Plán školy 2012-2013 1. Vedení školy... 3 2. Přidělení tříd... 3 3. Netřídní učitelé... 3 4. Vychovatelky školní družiny... 3 5. Uvádějící učitelky... 4 6. Správní zaměstnanci... 4 7. Pracovnice školní

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

Základní škola, Chrudim

Základní škola, Chrudim Základní škola, Chrudim U Stadionu 756 537 03 Chrudim 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Mgr. Jindřich Vyhnánek ředitel školy V Chrudimi, září 2011 Základní údaje o škole Název školy:

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P. Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2007 2008 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU okres Benešov, příspěvková organizace. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU okres Benešov, příspěvková organizace. za školní rok 2013 2014 Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou okres Benešov, příspěvková organizace, Školní 190, 257 21 Poříčí nad Sázavou IČ: 70 991 634, tel. 317 779 110, e-mail: skolaporici@quick.cz, web: www.zsporicins.cz

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více