VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2009 Rozdělovník: Obec Velká Polom Školská rada Archiv ZŠ a MŠ Velká Polom STRANA 1 (CELKEM 18)... Ředitel školy

2 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Vzdělávací program... 3 C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 3 D) Zápis... 3 E) Zpráva výchovného poradenství... 3 F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů... 3 G) Další vzdělávání pedagogických pracovníků... 3 H) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti... 3 I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti... 3 J) Základní údaje o hospodaření... 3 K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů... 3 L) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení... 3 M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů... 3 N) Další údaje... 3 O) Sponzorské dary... 3 STRANA 2 (CELKEM 18)

3 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace A) Základní údaje o škole a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace, IČO: DIČ: CZ a) Zřizovatel: Obec Velká Polom b) Ředitel školy: Tomáš Olivka, Mgr. c) Zástupce ředitele: Anna Juchelková, Mgr. d) Vedoucí učitelka MŠ: Eva Válková e) Adresa pro dálkový přístup: f) Web: g) Školská rada: 9 členů h) Součásti školy: MŠ Velká Polom (2 oddělení, 48 dětí) MŠ Horní Lhota (1 oddělení, 25 dětí) 1. stupeň ZŠ (5 tříd, 96 žáků) 2. stupeň ZŠ (7 tříd, 132 žáků) STRANA 3 (CELKEM 18)

4 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace B) Vzdělávací program V mateřské škole Velká Polom se děti vzdělávaly podle ročního vzdělávacího projektu Rok s kocourem Matyášem a Rok s šaškem Vaškem... V Mateřské škole v Horní Lhotě se děti vzdělávaly podle ročního projektu Svět jako velká pohádková kniha. V letošním školním roce se žáci a ročníku vzdělávaly podle nového Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) vytvořeného na míru přesně pro potřeby naší školy. Žáci ostatních ročníků jsou vzděláváni podle programu. V 2. třídě byla integrována žákyně s mentálním postižením, vzdělávaná podle programu Pomocná škola. Vzdělávací program ŠVP, č.j /96-2 ( ročník a ročník) Škola pro všechny a ročník Lyžařský výcvik byl organizován pro žáky ročníku v rakouských Alpách. Plavecký výcvik (povinný) pro ročník probíhal v krytém bazénu v Kravařích. Dopravní výchova pro ročník se odehrávala na dopravním hřišti v Ostravě - Hrabůvce. Výchova k volbě povolání byla součástí tematických plánů Občanské výchovy a Pracovních činností v osmém a devátém ročníku. Enviromentální vzdělávání je zařazováno průběžně do vyučování v rámci přírodopisu, vlastivědy, českého jazyka, výtvarné výchovy, občanské výchovy, rodinné výchovy apod. STRANA 4 (CELKEM 18)

5 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Ochrana člověka za mimořádných situací žáci byli proškoleni na počátku školního roku v rámci třídnických prací. V průběhu školního roku se uskutečnilo testování žáků II. stupně které v rámci projektu Komplexní evaluační analýza prováděla firma Scio Praha. Testy z Matematiky, Jazyka českého, Jazyka anglického a z obecných studijních předpokladu vyplňovali žáci ON LINE C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Mateřská škola Velká Polom Pedagogičtí pracovníci: Eva Válková Eva Žídková Věra Brumková Alice Köhlerová Provozní zaměstnanci: Marta Šromová Vlasta Juřičková vedoucí učitelka učitelka učitelka učitelka školnice pracovnice výdeje stravy zkrácený úvazek Mateřská škola Horní Lhota Pedagogičtí pracovníci: Karla Blažejová Bc. Blanka Kozáková Provozní zaměstnanci: Lenka Janíčková učitelka učitelka školnice a pracovnice výdeje stravy Ve škole vyučovalo celkem 18 pedagogických pracovníků. Z tohoto počtu bylo 16 pracovníků plně kvalifikovaných pro výuku v základní škole. 1 pracovník se středním pedagogickým vzděláním vyučoval na částečný úvazek na I. stupni. 1 pracovník se středním vzděláním vyučoval anglický jazyk na II. stupni Neaprobovaně se vyučovaly tyto předměty: rodinná výchova, anglický jazyk Pedagogičtí pracovníci: Ředitel školy: Mgr. Tomáš Olivka (M - TV) Zástupce ředitele: Mgr. Anna Juchelková (M - Ch) Výchovný poradce: Mgr. Zdenka Kordasová (Jč - D) STRANA 5 (CELKEM 18)

6 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Titul, jméno a příjmení Aprobace Třídnictví Mgr. Anna Hrubá Barbora Rohelová Mgr. Denisa Thiemelová Mgr. Gabriela Vrťová Mgr. Hana Židková Mgr. Jan Šrajer Mgr. Jarmila Krejčí Mgr. Jitka Švidrnochová Mgr. Marcela Strnadová Marie Bachurová Mgr. Naděžda Branžovská Mgr. Věra Moravcová Mgr. Vlastislava Boleslavská Mgr. Libuše Gálová Mgr. Zuzana Coufalová Zuzana Novotná Magdaléna Gorpielová Michaela Pavlánová Provozní pracovníci: 1. stupeň bez aprobace 1. stupeň M - ZT F - ZPV Z - TV CH - PŘ HV RJ - NJ 1. stupeň asistentka pedagoga CH - ZZV ČJ OV - AJ 1. stupeň ČJ - VV 1. stupeň 1. stupeň vychovatelka asistentka pedagoga 1.A netřídní 3.A 7.B 9.B 7.A 8.B 9.A 2.A netřídní 8.A 6.A 5.A netřídní RD 4.A netřídní netřídní Ing. Milena Olivková Ivana Hošková Milan Vaško Ludmila Bubíková Naděžda Koprovská Ludmila Rozsypalová Pracovníci Školní jídelny : Alena Vandlíčková Marie Martiníková Lenka Tešnarová Zdeňka Nábělková Jana Hrbáčová Jarmila Jiříková Anna Tvarůžková ekonom RD školník uklízečka uklízečka uklízečka vedoucí školní jídelny hlavní kuchařka, dlouhodobá nemocenská kuchařka, zástup hlavní kuchařka kuchařka provozní pracovnice provozní pracovnice STRANA 6 (CELKEM 18)

7 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace D) Zápis Zápis dětí do MŠ Velká Polom: Dne 4. března 2009 proběhl zápis do mateřské školy. K zápisu se přihlásilo 32 dětí. Z důvodu malé kapacity naší mateřské školy jsme museli 10x rozhodnout o nepřijetí, 5 rodičů přihlášku neodevzdalo a u 2 dětí byla přihláška zrušena. Bylo přijato 15 dětí. Zápis do MŠ Horní Lhota: Zápis se konal , přihlásilo se 7 dětí, všechny byly přijaty. K zápisu do 1.třídy ZŠ ve Velké Polomi šlo 28. Děti předvedly paní učitelce, Mgr. Vlastislavě Boleslavské, jak jsou šikovné a připravené nastoupit do školy. Rodiče tří dětí požádali o odklad povinné školní docházky, ostatní děti byly přijaty. E) Zpráva výchovného poradenství Volba povolání Povinnou školní docházku ukončilo letos na naší škole 37 žáků 9. tříd. V letošním školním roce měli žáci všech základních škol možnost podat tři přihlášky ke studiu na střední škole. Většina dětí naší školy této možnosti využila. V médiích avizované zmatky a nesrovnalosti, které měly provázet přijímací řízení na střední školy, se však z pohledu našich žáků neprojevily a většina dětí byla přijata na školu, kterou si vybraly už v prvním kole přijímacího řízení. Nepřijatí žáci podávali přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení. V tomto kole nebyl počet přihlášek omezen. STRANA 7 (CELKEM 18)

8 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Více než polovina vycházejících žáků (51 ) bude studovat na gymnáziích nebo různá lycea (přírodovědné lyceum, ekonomické lyceum), 32 si vybralo ke studiu obory odborných středních škol, např. zdravotnický asistent, lesnictví, informatika v ekonomice, propagační výtvarnictví propagační grafika, zahradnictví, stavebnictví, obchodní akademie, elektronické počítačové systémy. Šest našich žáků, kteří se rozhodli se vyučit, si vybralo obory cukrář, kuchař, kadeřník, zahradník, montér suchých staveb, mechanik opravář motorových vozidel. 32 dětí využilo nabídky ostravských středních škol, 4 žáci budou jezdit do Opavy a 1 žák si vybral školu v Hranicích na Moravě. Dvě žákyně z 5. ročníku podávaly přihlášku na osmileté gymnázium. Obě byly ke studiu přijaty. Žáci 8. tříd v rámci přípravy na výběr střední školy, popř. budoucího povolání, absolvovali i letos besedu na IPS pro volbu a změnu povolání ÚP v Ostravě. Integrovaní žáci Ve školním roce 2008/2009 bylo na naší škole 11 integrovaných žáků - žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 2 žáci s mentálním postižením, 1 žákyně se sluchovým postižením, 7 žáků s vývojovými poruchami učení, 1 žák se specifickou vývojovou poruchou chování. S těmito žáky jsme jako každý rok pracovali podle platné legislativy a spolupracovali jsme se speciálními pracovišti: pedagogicko psychologická poradna, speciálně pedagogická centra. Na pomoc pedagogům při práci s dětmi se závažnými postiženími pracovaly na naší škole dvě asistentky pedagoga. Integrovaní žáci jsou podle potřeby a se souhlasem rodičů odesíláni ke kontrolnímu vyšetření. Naši školu pravidelně (většinou dvakrát ročně) navštěvují odborníci z příslušných pedagogických center a s učiteli konzultují odborné postupy k zajištění kvalitní péče a vzdělávání postižených dětí. Výsledky výchovy a vzdělávání Ve škole se vzdělávalo celkem 228 žáků. I. pololetí S vyznamenáním prospělo 163 žáků, žádný žák nebyl klasifikován nedostatečně. Bylo uděleno 641 pochval třídního učitele, kázeňské přestupky byly pouze méně závažné, chování žádného žáka nebylo klasifikováno sníženým stupněm z chování, byla udělena 2 napomenutí třídního učitele, 1 důtka třídního učitele a 1 důtka ředitele školy. STRANA 8 (CELKEM 18)

9 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Docházka V I. pololetí žáci zameškali celkem 8816 hodin, všechny byly řádně omluveny. II. pololetí S vyznamenáním prospělo 160 žáků, dva žáci byli klasifikováni nedostatečně. Bylo uděleno 13 pochval ředitele školy, Docházka Ve II. pololetí žáci zameškali celkem hodin, všechny byly řádně omluveny F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školní rok bez šikany byl naším cílem pro rok 2008/ toto téma bylo zahrnuto vhodnou formou ve všech školních předmětech. - zaměřili jsme se na chování žáků o přestávkách - pozornost byla kladena na komunikaci, posílení sebevědomí a spolupráci - v rámci navázání vztahů MALÍ VELCÍ se žáci 8. ročníku podíleli na akcích pořádaných MŠ G) Další vzdělávání pedagogických pracovníků V rámci DVPP se ve školním roce 2007/2008 vzdělávalo 13 pedagogů na 18 akcích. H) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Mateřská škola Velká Polom V loňském roce s námi opět velmi dobře spolupracovalo občanské sdružení rodičů při MŠ. Rodiče měli zájem o práci v MŠ, zúčastňovali se v takřka ve 100 % počtu všech akcí pořádaných kolektivem MŠ nebo akcí pořádaných výborem OSR. Byly to akce také pro veřejnost: každoroční Uspávání zvířátek, Mikulášská besídka s programem dětí, Maškarní rej, Velikonoce Den otevřených dveří, MDD, Stanování na naší zahradě a Slavnostní rozloučení s předškoláky. OSR pořádá již tradičně 2x za rok Burzu dětského ošacení a 1 x ročně, popř. 2x ročně čl. schůzi OSR. Velmi dobrá spolupráce byla se ZŠ např. na Mikuláše (děti nás navštívily a připravily si pásmo k Mikuláši), spolupracovali jsme při Uspávání zvířátek a navštívili jsme několikrát kamarády na I. stupni. Spolupracovali jsme se zástupci OÚ při Vítání nových občánků a tato tradice se táhne několik desítek let. Navštívili jsme 2x knihovnu, spolupracovali jsme s hasiči, rybáři a myslivci na výše uvedených akcích. Maminkám byla určena předvánoční akce s názvem Večer pro ženu, které se zúčastňují několik let i maminky, kterým už děti odrostly a další akcí byl Svátek matek s programem nejstarších dětí. V loňském školním roce jsme začali spolupracovat s Poštou Velká Polom, se kterou proběhla akce: Jede, jede poštovský panáček a se kterou počítáme i v dalším školním roce. Spolupracovali jsme s MŠ v Horní Lhotě, se kterou jsme byli na mnoha akcích (divadla, Planetárium a Zelená Louka v Podvihově.). STRANA 9 (CELKEM 18)

10 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Akce v rámci vyučování: navštívila nás divadélka, na která jsme dříve jezdili do Poruby, ale nyní si je zveme k nám a tím ušetříme finance za autobus. Byla to divadélka Beruška, Modrý slon, Divadlo v batohu a divadlo Sluníčko. Navštívili jsme s dětmi v kulturním středisku v Porubě hudební pořad Zahrajem si na malíře, Planetárium a sportovní akci v Podvihově - Zelená louka ve spolupráci s gymnastickým oddílem z Opavy. V rámci výuky jsme měli Vánoční nadílku u stromečku. Zahájili jsme výuku anglického jazyka agentury Rytmik a pokračovali v gymnastice, kterou provozuje Gymnastický oddíl Špičková z Opavy. Na jaře se děti předškolního oddělení zúčastnily, spolu s dětmi ZŠ, plaveckého kurzu v Kravařích. Fotografování proběhlo 2x ročně. Mateřská škola Horní Lhota V letošním školním roce nastoupila na místo vedoucí učitelky nová učitelka Bc. Blanka Kozáková. Paní Blažejová zůstala na místě učitelky. Stejně jako v minulých letech s námi velmi dobře spolupracovali rodiče. Připravili pro děti Mikulášskou nadílku, povídání o policii, loutkovou pohádku. Zdobili s námi adventní věnce, zúčastnili se drakiády, Hledání pokladu s procházkou do lesa. Jeli s námi na výlet na ranč do Hlučína, plnili měsíční úkoly pro rodiče a děti. V květnu nám pomohli při úklidu zahradního domečku. My jsme pro ně nachystali vánoční besídku a vystoupení ke Dni matek. Rádi spolupracujeme s MŠ Velká Polom hlavně v oblasti poradenské. Jsme zváni na divadélka, které MŠ pořádá. Společně jsme byli na akci Zelená louka v Podvihově. Vystoupili jsme na akci pro jubilanty obce, pro Klub důchodců jsme připravili vystoupení s vánoční tématikou. Nově jsme zahájili spolupráci s hasiči ( beseda), s agenturou Agel ( vystoupení na maškarním plese a na ukončení školního roku) a s místním obchodem, kde vystavujeme výrobky našich dětí. Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže při akci Na soutoku v Kyjovicích. I. pololetí 1. Akce v rámci vyučování Projektové dny Řecko aneb zrodila se olympiáda. Gotika doba Karla IV. Twister- soutěž v AJ. Spelling soutěž v AJ. STRANA 10 (CELKEM 18)

11 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Soutěž ve zpěvu Perníková nota. Konverzace v AJ. Přírodovědný klokan. Dopravní výchova žáků 1. stupně na dopravním hřišti v Ostravě Hrabůvce. Mikulášská laťka již tradiční sportovní soutěž ve skoku vysokém. V letošním školním roce přijeli závodit i žáci ze Základní školy Krásné Pole. 2. Mimoškolní akce Drakiáda. Sběrová akce. Turnaj ve Florbale. Zdobení adventních věnců. Setkání strašidel. Padesátníky pro slony bylo vybráno celkem 5510 padesátihaléřů a tím škola věnovala na pavilón slonů v Ostravské ZOO 2755 Kč. II. pololetí 1. Akce v rámci vyučování Projektové dny. Humanismus a renesance, období rozvoje vzdělanosti a poznání aneb Kdo byl Vyrostli jsme z 20. Století. Matematické soutěže - Pythagoriada, Klokan. Školní kolo fyzikální olympiády. Okresní kolo v Biologické olympiádě - kategorie C,D 1. místo Krajské kolo v Biologické olympiádě - kategorie C 14 místo, D 3. místo Okresní kolo Olympiády z českého jazyka. Školní kolo soutěže Konverzace v anglickém jazyce. STRANA 11 (CELKEM 18)

12 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Okresní kolo v Konverzaci v anglickém jazyce -10. místo. Lyžařský kurz letošním školním roce jsme poprvé uspořádali pro žáky naší školy lyžařský a snowboardový zájezd do rakouských Alp. Rozhodli jsme se tak z důvodu malého počtu žáků v 7. ročníku, základní výuka tedy proběhne pro žáky 7. a 8. ročníku společně v příštím školním roce 2009/2010. Zájezd byl zrealizován ve spolupráci s cestovní kanceláří MODEXSPORT, která také zdarma zapůjčila našim dětem lyžařské vybavení a helmy. Ubytováni jsme byli v mládežnickém penzionu ve vesničce Bruck, asi 12 km od střediska Saalbach Hinterglem, kam nás autobus každý den zavezl až k lanovkám. Toto lyžařské středisko patří mezi 10 nejlepších v Rakousku. Nabízí 250 km perfektně upravených svahů a my jsme ani nestačili po dobu našeho pobytu využít všech jeho možností. Měli jsme štěstí na vynikající sněhové podmínky i počasí, díky březnovému termínu jsme lyžovali na téměř prázdných svazích a nulové čekací doby u kabinových a sedačkových lanovek byly samozřejmostí. Vyzkoušeli jsme tratě různých druhů a obtížností, od mírných širokých značených modře, po prudké černé a zažívali radost z jejich překonání. Bylo možné vybrat si svah podle schopností dětí a jejich momentálních dispozic, v odpoledních hodinách už jsme dávali přednost těm mírnějším. Denně jsme ujeli asi km, což se dalo zjistit na internetu po zadání čísla permanentky. Vrátili jsme se domů unavení, ale vylyžovaní a spokojení. Streethokej sportovní soutěž pro žáky ročníku. Coca Cola Cup fotbalový turnaj pro žáky II. stupně Pohár rozhlasu lehkoatletická soutěž Opavský skřivánek - Ve Středisku volného času v Opavě se konal již 20. ročník soutěže ve zpěvu lidových písní. Naši školu úspěšně reprezentovali žáci Jana Máchová a Jan Kozelský. Oba žáky připravovala p. uč. Jitka Švidrnochová. Exkurze žáků 9. ročníků u soudu. STRANA 12 (CELKEM 18)

13 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Druhá část dopravní výchovy žáků 1. stupně na dopravním hřišti v Ostravě Hrabůvce. My se školy nebojíme. 2. Mimoškolní akce Zájezd do Polska - hodnotný sportovní zážitek a nová přátelství. V neděli 31. května se zúčastnilo 18 žáků šestého a sedmého ročníku zájezdu do polských Naczeslawic. Dopoledne si žáci za doprovodu učitelů projeli 16 km trasu v okolí vesničky a hlavní náplní odpoledne byly cyklistické závody na horských kolech. Žáci byli rozděleni do kategorií podle věku. Ačkoliv nám deštivé počasí příliš nepřálo, všichni závod zdárně absolvovali a byli odměněni nejen cenou, ale hlavně hodnotným sportovním zážitkem. Výsledkem bylo navázání mezinárodní spolupráce mezi školami. STRANA 13 (CELKEM 18)

14 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Sběrová akce. Dětský den na školní zahradě - díky nákupu sekačky a křovinořezu je zahrada školy i školky celoročně využívaná a letos zde mohl proběhnout i Den dětí. Tato akce byla navštívena dětmi, rodiči i veřejností v mimořádně hojném počtu Jarní odpoledne s písničkami vystoupení školního pěveckého sboru Paprsek. I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti Dne byla provedena Veřejno-správní kontrola (VSK) na základě pověření starostkou obce Velká Polom. VSK byla provedena Ing. Jiřím Turoněm (přizvanou osobou) a to Následná VSK za II. pololetí 2008 a Průběžná VSK za I. pololetí 2009,. Výsledek kontroly je shodný v obou případech a zní : Kontrolou nebylo zjištěno, že by příspěvková organizace postupovala při provádění operací v rozporu se zákonem nebo, že by operace prováděla neúčelně, neefektivně nebo nehospodárně. J) Základní údaje o hospodaření Plán čerpání finančních prostředků dle jednotlivých zdrojů, včetně očekávaných příjmů, je plněn. Pravidelné sledování spotřeby energií zavedené v roce 2007 dává možnost lepšího přehledu o skutečných nákladech na tuto významnou položku rozpočtu, včetně průběžného promítání do nákladů hlavní a doplňkové činnosti. Zvýšené sazby energie jsou částečně kompenzovány důsledným sledováním teploty vytápěných tříd a spotřeby provozovaných automatů. Škola se v roce 2008 stala plátcem DPH. Tato skutečnost přináší úsporu nákladů v řádu desítek tisíc Kč ročně kompenzovanou zvýšenými nároky na administrativu. Průběžně je modernizováno vybavení tříd, včetně provádění pravidelného vymalování. Během letních měsíců byly vymalovány prostory objektu tělocvičny, jídelny a vybraných tříd. Byla dokončena výměna lavic, v souladu s vyhláškou. Učebny na prvním stupni byly vybaveny novými koberci, jsou využívány zejména při neformální komunikaci při výuce jazyků a výuce v první třídě. Havarijní stav koupelny v objektu tělocvičny bude řešen koncem roku Trvale je kladen důraz na vybavenost a modernizaci výpočetní techniky. Počítače a SW vybavení pro výuku je zajišťováno zejména z darů. Koncem roku 2008 byly vybaveny počítači učebny na prvním stupni ZŠ, pro počítačovou učebnu byl zakoupen nový SW. Vybavení Mateřské školy ve Velké Polomi je rovněž průběžně doplňováno s využitím finanční podpory rodičů formou darů. Lyžařský výcvik byl letos zajištěn v Rakouských Alpách, zvýšené finanční nároky byly kryty zvýšenými dotacemi obcí a úhradou rodiči. Úroveň akce odpovídala očekávání a zvýšeným finančním nárokům. Plavecký výcvik byl realizován v novém areálu v Kravařích. Většina obcí poskytla příspěvek na výcvik, pro děti z Ostravy byl výcvik hrazen rodiči v plném rozsahu, případně získán z darů jiných organizací-. Dobrá úroveň stravování přináší zvyšující se zájem strávníků. Zvyšující se nároky na kvalitu a kvantitu stravování vyžaduje nejen dobré organizační zajištění chodu jídelny, STRANA 14 (CELKEM 18)

15 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace ale i modernizaci vybavení. Kromě průběžné obnovy vybavení jídelny byl počátkem roku 2009 v souladu se schváleným rozpočtem zakoupen konvektomat v hodnotě Kč bez DPH. Zařízení umožňuje kvalitnější a efektivnější přípravu stravy. Prostory jídelny nabízíme k pronájmu pro menší soukromé akce včetně zajištění jídla. Využívání sekačky na trávu se osvědčilo, přináší nejen finanční úsporu v řádově desítkách tisíc Kč za dříve využívanou externí službu, ale dává i lepší možnosti k využití zahrady, a to jak v Mateřské škole, tak žáky Školní družiny. Znamená rovněž zvýšení estetické úrovně okolí školy. Náklady na odpady jsou zvýšeny o zajištění pravidelného čerpání septiku, prováděného na základě zjištění závady při kontrole Inspekce ŽP v roce Konečné řešení bude realizováno až s vybudování kanalizace obce. V oblasti legislativy jsme provedli revizi stávajících směrnic. Provedené změny znamenaly úpravu některých organizačních a administrativních postupů. Pro lepší sledování legislativních změn a jejich promítání do chodu školy jsme uzavřeli smlouvu s dodavatelem Právního servisu. K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Výstavba multifunkčního hřiště předložena do Regionálního operačního programu Moravskoslezsko výsledek bude znám v lednu Lyžařský kurs v projektu Silesia v prvním kole neuspěl a bude předložen po úpravě v další lednové výzvě 2010 Vybudování interaktivní učebny v projektu s nadaci ČEZ - neúspěšně Rozvoj moderních metod v kariérovém poradenství žáků ZŠ Moravskoslezského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost- neúspěšně Řekni mi co chceš zkoumat, pozorovat, udělat výchova k vědě,technice a přírodovědě ve školních družinách v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost- neúspěšně L) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Školy společně pro rozvoj regionu v Operačním programu - Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení - neúspěšně M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2008/2009 nebyly realizované žádné projekty financované z cizích zdrojů STRANA 15 (CELKEM 18)

16 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace N) Spolupráce s Občanským sdružením při škole Akce pořádané ve spolupráci s Občanským sdružením Drakiáda Rej strašidel Tradiční společenský ples výtěžek věnován škole na materiální vybavení školní družiny, sportovního vybavení školní zahrady. Diskotéky Netradiční sportovní odpoledne - za pěkného počasí se sešlo více než 50 dětí. Všechny úspěšně zvládly připravenou soutěžní trasu lesem i s úkoly, které je cestou čekaly.každý účastník obdržel malé občerstvení a vítězové věcné ceny. Dětský den - ten letošní prověřil u dětí i dospělých fantazii a smysl pro humor. Bylo totiž zvoleno nezvyklé téma,, Vzpomínka na zimní olympiádu. Účastníci si mohli vyzkoušet stavění sněhuláků, střelbu na ledovou kru,lední hokej, ale také tradiční olympijskou disciplínu běh na lyžích nebo bobování. Všichni sportovci obdrželi odměny a občerstvení. O) Další údaje Kroužky Mateřská škola Velká Polom Kroužek Gymnastiky. Mateřská škola Horní Lhota Kroužek gymnastiky pořádaný SK Gymnastika Špičková v Opavě STRANA 16 (CELKEM 18)

17 a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Žáci se mohli zapojit do práce následujících kroužků : - dva kroužky keramiky (pro straší a mladší žáky), - kroužek sportovních aktivit pro žáky 1. stupně, - kroužek výtvarných a pracovních činností pro žáky 1. stupně, - kroužek taneční, - sportovní hry pro žáky 2. stupně - kroužek anglického jazyka pro 1. třídu - kroužek školního časopisu. Díky dobrým grafickým návrhům naší pedagogické asistentky paní Marie Bachurové vzniklo ve školním roce 2007/2008 logo školy (viz úvodní strana). P) Sponzorské dary Ve školním roce 2007/2008 jsme od sponzorů pro základní školu získali částku v celkové výši Kč. Dary byly využívány v souladu s jejich určením zejména na vybavení učeben stoly a židlemi k umístění darovaných PC, na SW pro výuku a podporu účasti žáků na sportovní soutěži. Z VŠB-TU Ostrava byly získány formou daru počítače a další komponenty výpočetní techniky, které umožnily vybavení učeben 1. stupně školy a rozšíření stávajícího vybavení učeben výpočetní techniky. Dary pro Mateřské školy ve výši Kč byly použity na podporu činnosti kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí pořádaných Mateřskou školou Velká Polom a Mateřskou školou Horní Lhota a na dovybavení pomůckami pro hry a rozvoj dětí. Dary ve výši Kč byly využity v souladu s určením na podporu činnosti kroužku pro nápravu řeči zejména předškolních dětí. STRANA 17 (CELKEM 18)

18 Vyjádření školské rady: a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Ve velké Polomi: Předseda školské rady STRANA 18 (CELKEM 18)

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva byla vypracována

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Výroční zpráva byla zpracována ředitelkou školy a schválena

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více