Zahájení školního roku 2005/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zahájení školního roku 2005/2006"

Transkript

1

2 Zahájení školního roku 2005/2006 Školní rok 2005/2006 byl zahájen ve čtvrtek 1.září K tomuto datu měla škola celkem 638 žáků, z toho na prvním stupni 314 žáků ve 14 třídách a na stupni druhém 324 žáků ve 13 třídách. Do prvních ročníků bylo do dvou tříd přijato celkem 53 žáků.

3 Pedagogičtí pracovníci Od školního roku 2005/2006 pracovalo ve škole 36 pedagogických pracovníků, z toho na I. stupni bylo zaměstnáno 15 učitelů, na II. stupni 22 učitelé, ve školní družině pracovaly 4 vychovatelky. Nově byla přijata vyučující I. stupně Mgr. Michaela Kosová. Dvě vychovatelky Vlasta Macháňová a Eva Bašková- s koncem školního roku odešly do důchodu. Vedení školy Ředitel školy: Zástupci ředitele: Výchovný poradce: Mgr. Milan Kotek Mgr. Stanislava Křenová Mgr. Věra Valčáková Mgr. Zdeněk Kaplan Seznam tříd a třídních učitelů 1. stupeň 2. stupeň Třída Třídní učitel Třída Třídní učitel 1.A Mgr. Michaela Kosová 6. A Mgr. Irena Mervartová 1. B Mgr. Eva Černá 6. B Mgr. Ondřej Hojný 2. A Mgr. Zora Žatečková 6. C Mgr. Zdeňka Matějková 2. B Mgr. Dagmar Barnetová 7. A Mgr. Olga Holoubková 2. C Mgr. Jana Jakoubková 7. B Mgr. Filipína Ondráková 3. A Mgr. Eva Knitlová 7. C Mgr. Renata Hovorková 3. B Mgr. Milena Homolková 8. A Mgr. Pavla Macháňová 3. C Mgr. Helena Štěpánková 8. B Mgr. Dědic Jaroslav 4. A Mgr. Edita Janečková 8. C Mgr. Monika Abelová 4. B Mgr. Ivana Berková 8. D Mgr. Alena Houštěková 4. C Mgr. Hana Plašilová 9. A Mgr. Libor Dufek 5. A Mgr. Jiří Janovec 9. B Mgr. Jarmila Kuželová 5. B Mgr. Hana Daníčková 9. C Mgr. Dana Piskorová 5. C Mgr. Eva Dufková Učitelé bez třídnictví Mgr. Marie Karaszová Mgr. Zdeněk Paleček Mgr. Petr Jirsa Mgr. Lucie Zajíčková Ing. Václav Valeš Mgr. Jan Zemen Ve školní družině pracovaly Vlasta Macháňová (vedoucí vychovatelka) Eva Bašková Miroslava Rozumová Marcela Jirásková

4 Provozní zaměstnanci Marie Martincová hospodářka Zdeňka Beková mzdová účetní Bedřich Lienert školník Radomír Abel školník Eva Kubcová, Věra Novotná, Milena Kaufmanová, Milada Korábová, Hana Křivancová, Miroslava Süssserová uklízečky. Byla opět otevřena školní čajovna v přízemí nové budovy, kterou provozuje paní Süsserová. Kromě povinných předmětů byly letos také zavedeny na II. stupni předměty volitelné. Byla to cvičení z matematiky v 8. a 9. třídách, cvičení z českého jazyka v 7., 8. a 9. třídách a dějepisná cvičení v 7. ročnících. Kroužek informatiky pro žáky devátých ročníků vedl Mgr. Libor Dufek a na I. stupni Mgr. Jiří Janovec. Sportovní hry tento školní rok byly pod vedením Petra Jirsy, Ing. Václava Valeše a Mgr. Jana Zemena, na I. stupni Mgr. Hany Plašilové. Žákům prvních, šestých a sedmých tříd byla nabídnuta třetí hodina tělesné výchovy v rámci nepovinného předmětu. Na prvním stupni úspěšně pracoval kroužek mladých zdravotníků pod vedením Mgr. Evy Knitlové. Kroužek dopravní výchovy vedla Mgr. Helena Štěpánková. Opět bylo také postaráno o 36 žáků se speciálními poruchami učení. 17 reedukačních skupin pracovalo pod vedením 15 speciálně vyškolených učitelek naší školy. Výuka probíhala ve dvou budovách v nové budově v ulici Javornická, kde byly umístěny třídy druhého stupně a první, druhé a jedna třetí třída stupně prvního, odloučené pracoviště se nacházelo v ulici Komenského, kde byly umístěny 3., 4., a 5. třídy I. stupně. Investice do zařízení školy Počítačová učebna na staré budově byla vybavena třemi dalšími počítači v hodnotě ,- Kč. Pan učitel Janovec dostal pro I. stupeň digitální fotoaparát za 5 329,-Kč. Do počítačové učebny na nové budově byly pořízeny počítače a tiskárny, které stály ,-Kč.Pro II. stupeň obdržel pan učitel Dufek notebook za ,-Kč. Výuku zkvalitní tyto nové pomůcky: lidská kostra za ,50-Kč, kytara pro výuku hudební výchovy na II. stupni za 4 839,80-Kč, dva kusy klávesových nástrojů pro výuku hudební výchovy na I. stupni na nové budově po 5 870,- Kč, laminátor na výrobu pomůcek na staré budově za 4 839,80 Kč. Zakoupením snowboardu za 4 190,-Kč získá i lyžařský výcvik na atraktivitě. Novými pojízdnými tabulemi bylo vybaveno 5 tříd na staré budově (celkem v hodnotě ,- Kč) a jedna třída I. stupně na nové budově ( v hodnotě 7 021,-Kč). Pro vybavení školní družiny byl pořízen nábytek za ,- Kč. Ve sborovnách I. stupně na obou budovách přibyly dvě ledničky v ceně 5 990,- Kč za jednu. Škola investovala do zakoupení nových čistících a úklidových zařízení: podlahového čistícího stroje za ,- Kč, vysavače za ,- Kč a mycího stroje za ,- Kč. I letos došlo k dovybavení školní dílny.. Soustruh na dřevo stál ,- Kč a kotoučová pila ,- Kč.Tyto stroje slouží nejen pro přípravu materiálu na pracovní činnosti, ale zároveň jako ukázka s účelem zvýšení zájmu žáků o dělnické profese.

5 Co jsme zažili v průběhu školního roku PŘEHLÍDKA DRAVCŮ NA STADIONU Ve středu nás navštívila brněnská společnost ZAYFERUS, která vlastní největší sbírku dravců a sov v naší republice. V programu, který jsme zhlédli na místním stadionu, jsme se seznámili se sovami (jednu z nich jsme si mohli i pohladit) a se skupinou dravců sokolovitých. V druhé části nám dravci ukázali, jak létají a loví svou kořist. V průběhu září jsme dostali pozvánku na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DÉČKA. Jednotlivá oddělení a jejich nabídku zájmových kroužků si postupně prohlédly děti ze všech tříd I. stupně. Na tradičně velmi krásnou a rozsáhlou VÝSTAVU AKVARIJNÍCH RYBIČEK se byli podívat žáci tříd 1.B, 4.B a 5.B. V rámci učiva vlastivědy téměř pravidelně každý podzim vyrážejí žáci 4. ročníků do hlavního města Prahy. I letos se VLASTIVĚDNÁ EXKURZE DO PRAHY uskutečnila. Čtvrťáci začali Václavském náměstí, pak se přesunuli na nábřeží Vltavy, dál došli až na Pražský hrad, kde si prohlédli i chrám sv. Víta.Tam po 276 schodech vystoupili na věž, odkud byl výhled na Prahu jako na dlani. Po návštěvě Karlova mostu se svezli na nádraží metrem. Pěkné podzimní dny využili učitelé tělesné výchovy na I. i II. stupni k návštěvě MINIGOLFU. 7. října se žáci 4.A, 4.B, 4.C, 5.B. a 5.C vydali na oblastní výstavu ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH do Častolovic. Nejprve si ale prohlédli častolovický zámek s krásným parkem.zpestřením exkurze byla i návštěva malé přilehlé ZOO. Teprve potom se vydali na výstavu podzimních plodů, květin a dekoračních vazeb. Ve čtvrtek se uskutečnilo SLAVNOSTNÍ PŘIJETÍ PRVŇÁČKŮ do stavu naší školy. Na programu byly též informace o provozu a zvyklostech školy. Každý prvňáček dostal od pana ředitele taštičku s logem naší školy jako symbol přijetí mezi nás. V říjnu přijali žáci sedmých ročníků pozvání do ZUŠ na divadelní představení dramatického kroužku O princezně solimánské.

6 Naše škola využila nabídku ze vzdělávacího projektu Planeta Země 3000.Vzdělávací program VÝCHODNÍ AFRIKA ČERNÝ DRAHOKAM se uskutečnil v kině. Organizátorem byla Media Pro- tisková agentura Náchod. Program byl založen na expozici poutavých diapozitivů doplněných videoprojekcemi z Ugandy, Keni a Tanzánie.Živé moderování zážitků z cest doplňovaly autentické zvuky zvířat a domorodé písně. Žáci II. stupně si tak zábavnou formou doplnili učivo zeměpisu a biologie. Také se ve třídě 2. A konala BESEDA S POLICIÍ ČR. Přímo do budovy Policie ČR v Rychnově nad Kněžnou se třída podívala v listopadu. Na EXKURZI DO PLANETÁRIA v Hradci Králové se rozjely třídy 5.B a 5.C. Nejdříve se děti podívaly na soutok Labe a Orlice, pak zhlédly malou vodní elektrárnu a teprve pak si prohloubily své poznatky z přírodovědy v planetáriu a hvězdárně. Nemohly vynechat ani prohlídku historického jádra Hradce Králové. Dne se žáci 4.A, 4.B, 4.C a 5.C vydali do Synkova na exkurzi DO SADŮ, VEPŘÍNA A BAŽANTNICE. Během měsíce října navštívily postupně šesté třídy místní KNIHOVNU. EXKURZE DO VÍDNĚ Asi 40 žáků naší školy, kteří se učí německy, mělo možnost se podívat do Vídně s učiteli i odborným průvodcem. Po celkové prohlídce Vídně autobusem navštívili přírodovědné muzeum, Stephansdom, zámek Schöbrunn s velkými zahradami, Hundertwasser- Haus.Chlapce zaujala přehlídka vojenské techniky.

7 Třída 5.A v pátek 11.listopadu prožila neobvyklou událost nocování ve škole. AKCE BIVAK měla tentokrát taneční a zpívánkový ráz. NÁŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V týdnu od do se do prvních a druhých tříd přišly podívat děti z rychnovských mateřských škol. 13. prosince 2005 naše škola pozvala veřejnost na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory nové i staré školní budovy a podívat se do učeben v době výuky.

8 SPOLUPRÁCE S DÉČKEM Už od října využívají zvláště třídy I. stupně nabídky pracovníků Déčka si zkusila vytvořit něco z hlíny v keramické dílně třída 3.B, v listopadu další třídy. V prosinci se uskutečnila výstava čertů, kde byly i výrobky žáků naší školy, ale pak naší školu poctili návštěvou živí čerti z Déčka. Paní učitelky Pavla Macháňová a Eva Knitlová s dětmi 1. i 2.stupně připravily pásmo ZPÍVÁNÍ PRO OBČANY NAŠEHO MĚSTA. V prosinci tak potěšily jedním vystoupením bývalé učitele naší školy a dvěma vystoupeními občany v rychnovském Klubu seniorů. Vánoční atmosféru načerpali téměř všichni na VÝSTAVĚ BETLÉMŮ ve společenském centru. Tam si také třídy 3.C a 5.B zkusily RUČNÍ VÝROBU SVÍČEK z vosku. V opravdové svíčkárně a ve VÝROBNĚ VÁNOČNÍCH OZDOB v Rokytnici v O.h. se byla též podívat třída 2.A. Letos již potřetí měli žáci naší školy možnost poslat vánoční dárek pro děti z chudých zemí. Pro balíčky si přijela pracovnice organizace ADRA. Dárků se sešlo hodně ( přes 200 ), což nás potěšilo. Středa před Štědrým dnem patřila na ZŠ Javornická předvánoční akci SBĚRAČKA. Děti zde vystavovaly své sbírky, které zaplnily celou velkou tělocvičnu. Vedle velkého množství tradičních sbírek pohledů, ubrousků, časopisů, známek, odznaků, plakátů, modelů aut a letadel, či hokejových kartiček se našly i rarity. K těm patřila např. sbírka paroží, vítězných pohárů, školních gum nebo céček. O mnohých sbírkách nemají ostatní spolužáci ani tušení a Sběračka dává dětem možnost se navzájem více poznat.

9 V pondělí 16. ledna 2006 se konal na naší škole ZÁPIS DĚTÍ DO BUDOUCÍHO PRVNÍHO ROČNÍKU. V přízemí nové školy byli rodiče s dětmi přivítáni žáky a žákyněmi devátých ročníků a uvedeni do tříd, kde probíhal vlastní zápis. Většina dětí přišla k zápisu velice dobře připravena a zvládala zadávané úkoly bez problémů. Třídy 4.C a 5.C uskutečnily 17. ledna 2006 ZIMNÍ EXKURZI DO ORLICKÝCH HOR. Navštívily muzeum v Deštném v Orl.h., vyzkoušely si výstup na Velkou Deštnou v zimních podmínkách a na závěr se ohřály v krytém bazénu v Dobrušce. Tyto třídy si následující týden vyposlechly přednášku skutečného horolezce s ukázkami různých horolezeckých pomůcek a výzbroje a diapozitivů z Alp. Dne se šli žáci 2.A podívat do VÝTOPNY na Drahách, kde viděli, jak je postaráno o teplo domovů a naší školy v zimě.

10 Výstava MAKROFOTOGRAFIE HMYZU ve vzdělávacím středisku upoutala 2.A, 2.C a 5.B. A JEDEME NA LYŽE! Pro žáky sedmých ročníků proběhly ve dnech a dva lyžařské kurzy v penzionu Národní dům v Olešnici v Orl.h. Aby mohl jet každý, zapůjčuje naše škola žákům lyžařskou výbavu. Na lyžařském kurzu se snažíme naučit nebo zlepšit lyžařský styl žáků na běžkách, na sjezdových lyžích a poslední dva roky i jízdy na snowboardu. Večery jsou věnované teorii o chování na horách, údržbě lyží, ale hlavně zábavě dětí, kterou si z velké části organizují samy. Počasí přálo oběma skupinám, sněhu bylo dostatek, energie a elánu na rozdávání! V těchto zimních měsících jsme využili nabídku Déčka s programem STUDENÁ KUCHYNĚnapř. 4.B a 5.B Děti vyráběly různé pomazánky a jednohubky, zdobily sklenice a soutěžily o nejkrásněji protřený talíř. Pak si na svém díle pochutnaly. Paní Dagmar Serbousková, pracovnice Zdravotního ústavu Hradec králové, také letos připravila v měsících lednu, únoru a březnu několik programů. Byly to 4 lekce projektu pro 4. ročníky POJĎME NEKOUŘIT. Pro 8. ročníky proběhly besedy na téma DROGY, ZDRAVÍ A PRÁVNÍ VĚDOMÍ, kde se osmáci zamýšleli nad svým žebříčkem hodnot a úlohou svědomí v životě. Ve druhé části nazvané SOUD NAD DROGOU se dozvěděli, jak drogy na člověka působí a jak vzniká závislost. Závěr: DROGY NE! Též v rámci protidrogové prevence na naší škole zhlédli žáci devátých ročníků 3. března 2006 dramatizaci románu Radka Johna MEMENTO. Zkrácenou formu dramatizace knihy předvedl pan Mgr. Vít Chadima. Pořad o tom, k čemu může droga člověka dovést, vzbudil mezi mladými diváky velký ohlas.

11 Dne navštívili žáci nižších ročníků I. stupně muzikál DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA. Po celé zimní období téměř všichni naši učitelé tělesné výchovy pravidelně bruslí se svými žáky na novém zimním stadionu v našem městě. Letos podruhé uzavřeli bruslařskou sezónu žáci I. stupně akcí KARNEVAL NA LEDĚ kolektivy tříd soutěžily o nejlepší vystoupení na bruslích v různých nápaditých kostýmech např. bohů, českých sportovců, čuníků, Večerníčka a pohádkových bytostí za hudebního doprovodu z Déčka. Nakonec se všichni rozloučili s královnou Zimou. ŠKOLNÍ VÝLET V BŘEZNU? A proč ne? Žáci 9.B se rozhodli poslední výlet na ZŠ strávit neobvyklým způsobem pohybem na ještě zimním horském vzduchu. Ubytování bylo zajištěno od v Orlickém Záhoří na Bedřichovce. Dva dny trochu pršelo, ale třetí den lyžovali jen v tričku. A sjezdovku měli celou dobu jen sami pro sebe! HADI VE ŠKOLE se na hodině přírodopisu v 6.C a v 7.A téměř všichni báli. Pan Jiří Nejdl nám přinesl ukázat několik svých miláčků hadů. Dozvěděli se o hadech spoustu zajímavých věcí a někdo se s hady i osobně spřátelil.

12 Velmi pěkný a veselý výchovný KONCERT PAVLA NOVÁKA ZVĚŘINEC měli možnost vidět žáci 1. až 4. ročníků 4. dubna. VELIKONOCE V úterý 11. dubna se v přízemí nové budovy naší školy konal již druhý ročník Velikonoční výstavy. Návštěvníci si mohli na panelech a lavicích prohlédnout projekty a práce z tvorby žáků v různých předmětech. Zástupci tříd II. stupně zájemcům předváděli své dovednosti pletli pomlázky, vajíčka zdobili známými i netradičními technikami, vyráběli velikonoční dekorace. Součástí byla také soutěž žáků I. stupně O nejhezčí velikonoční vajíčko. PEČENÍ VELIKONOČNÍCH PERNÍČKŮ si v dubnu vyzkoušely v kuchyňce Déčka děti ze 3.B a 5.B. Zpočátku se někteří potýkali se zpracováním tuhého perníkového těsta, ale nakonec upečené voňavé perníčky byly zdárně ozdobeny barevnými polevami. Během dubna navštívili všichni třeťáci MUZEUM HRAČEK na rychnovské radnici.zcela je okouzlily panenky a vláčky, některé hračky byly staré i sto let. Druháci zase v květnu zhlédli výstavu JOSEFA ČAPKA v Orlické galerii, na které si mohli i pohrát. V dubnu a v květnu se byli podívat na divadelním vystoupení v ZUŠ osmé třídy ( představení Trumf ) a 9.C ( představení Aueassin a Nicoletta ). Pak ještě žáci 9.C navštívili skutečné divadelní představení v KLICPEROVĚ DIVADLE V HRADCI KRÁLOVÉ BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA se konal výchovný koncert žáků ZUŠ pro 1. ročníky. V květnu se také byli postupně žáci I. stupně podívat na divadelním představení KAŃKA DO POHÁDKY, které si pro ně připravili pod vedením pana učitele Janovce žáci 5.A. Déčko pro nás zorganizovalo akci ke DNI DĚTÍ ve středu Na programu tentokrát bylo filmové představení Anděl Páně a diskotéka ve společenském centru.

13 VÝLET ZA ODMĚNU Dne 1. června 2006 navštívili vybraní žáci I. i II. stupně vojenské zařízení v Týništi nad Orlicí. Vojáci pro ně připravili přehlídku vojenské techniky, zbraní, vozidel i tanků, dokonce přiletěl i vrtulník. Dětem se velmi líbila ukázka hledání výbušnin a zadržení pachatele pomocí psů. BRANNÝ DEN Hned se konal branný den. I. stupeň se v první části vystřídal na několika stanovištích, kde žáci se zájmem sledovali přednášky pracovnic ČČK o zásadách první pomoci a některé techniky si mohli hned sami vyzkoušet. Pak se podle evakuačního plánu postupně přemístili za město, kde sledovali likvidaci požáru místním hasičským sborem. II. stupeň si prohlédl na různých místech města vybavení rychlé záchranné služby, techniky a vozidel hasičů a Policie ČR.

14 Třídy 2.A, 2C. se byly podívat na výstavě výtvarných prací žáků ZUŠ, starší 4.A a 5.B si k tomu přidaly výstavku ručních prací Svazu invalidů žáci 4.C a.c uskutečnili EXKURZI DO MUZEA PORKERT ve Skuhrově nad Bělou, odtud do VILLA NOVY v Uhřínově se vydaly děti z 5.B na EXKURZI DO PODNIKU MAJA, kde se vyrábí dětská konfekce. Viděly, jak se oblečení stříhá, šije a hlavně zdobí na spoustě strojů s novými technikami, jak probíhá žehlení, balení a expedice. Za několik dní absolvovala exkurzi i třída 5.A. Také 2.A byla na EXKURZI S NÁZVEM ROBOTI ve SPŠ. Koncem června se vystřídaly třetí, čtvrté a páté třídy na návštěvě VÝSTAVY JAK TO BYLO S JEŽIBABOU, kde se dozvěděly, jak se získává med a pečou perníky. Třída 4.C připravila pro 1. ročníky za odměnu na konec školního roku POHÁDKOVÝ LES ( ). SPORTOVNÍ DEN Předposlední den školního roku se konal na naší škole sportovní den. Pro I. stupeň připravili žáci 5.A s pomocí žáků 5.B netradiční sportovní soutěže, hry, kvízy na dvoře a zahradě a v tělocvičnách u staré budovy. V červnu proběhly školní výlety jednotlivých tříd.

15 Dlouhodobé projekty Veselá školička aneb škola hrou Tento tříměsíční program pro budoucí prvňáčky zahájila naše škola letos poprvé. Od 1. prosince 2005 se předškoláci popř. i s rodiči setkávali jednou týdně s paní učitelkou Mgr. Evou Knitlovou, které pomáhali ještě paní učitelka Mgr. Pavla Macháňová a pan asistent Josef Kotek. Pro velký zájem byla otevřena dvě oddělení. Cílem bezplatného kroužku byla postupná adaptace dětí na nové prostředí školy. Hravou formou se seznamovaly se životem a pravidly školy.pracovaly střídavě ve třídách I. stupně, v prostorách školní družiny, v počítačové učebně, zacvičily si v tělocvičně a zavítaly i do jídelny. Chtěli bychom, aby tento způsob přípravy na školu ( hraní si na školu přímo v prostorách školy ) pomohl dětem překonat počáteční bariéru obav z neznámého prostředí, budoucí prvňáček se tak stává postupně samostatnější, sebevědomější, klidnější a jistější, dokáže se lépe orientovat a soustředit. Doufáme, že se k nám do školy bude těšit. Školní časopis ZIP ZIP-jaký význam mají tato tři písmena pro naši školu? Znamenají ZAJÍMAVOSTI INFORMACE POVÍDAČKY nebo také ZÁBAVNÉ A INTELIGENTNÍ POČTENÍČKO. Je to název našeho školního časopisu, který již vychází tři roky. V každém roce se podařilo vydat pět čísel, v červnu jsme si mohli tedy přečíst již patnáctý výtisk. Šéfredaktorkou časopisu je paní učitelka Mgr. Monika Abelová, členkami reakce jsou hlavně děvčata osmých tříd. V Zipu je místo pro křížovky, testy či rébusy, rozhovory, ukázky z tvorby žáků od nejmladších po nejstarší, reportáží a fotografií z dění ve škole. Minimální preventivní program Za realizaci minimálního preventivního programu byla ve školním roce odpovědná Mgr. Monika Abelová, která dále spolupracovala s výchovným poradcem, vedením školy i ostatními učiteli. Výchova ke zdravému životnímu stylu probíhala ve vyučovacích

16 předmětech v průběhu celého školního roku, aktuálním problémům se třídní učitelé věnovali při třídnických hodinách i mimo vyučování. Na druhém stupni se problematice patologických jevů věnovali vyučující především v hodinách občanské a rodinné výchovy. V rámci minimálního preventivního programu proběhly kromě mnoha akcí, které byly zmíněné na předešlých stránkách, ještě např. projekt Ajaxův zápisník pro žáky 2. a 3. ročníku, v šestých třídách sociometrické měření zaměřené na vztahy ve třídách ( vyučující byli následně seznámeni s výsledky a dostali doporučení, jak v těchto třídách vytvářet atmosféru důvěry ). Schránky SOS byly dětem k dispozici na nové i staré školní budově

17 Soutěže Sportovní soutěže Dne se konaly v Solnici atletické závody mladšího žactva. V konkurenci několika škol se naši žáci neztratili a přivezli diplomy za své výkony. Okresního kola v přespolním běhu v Novém Městě nad Metují se účastnilo šest žáků naší školy. Účast v krajském kole si vybojovali Tomáš Pirkl- 8.A a Hana Reslová -7.C, která dokonce postoupila do republikového finále.

18 Do sportu patří i šachy se v DDM v Kostelci nad Orlicí uskutečnil okresní přebor ZŠ v šachu. Naše škola vyslala tři družstva. Bez jediné porážky skončil tým žáků 1. stupně ve složení Pavel Horníček 4.B, Jan Macháň 3.C, Vít Hartman 4.C, Josef Derner 2.C. Druzí skončili v kategorii 2.stupně žáci Adam Ježek 6.A, Jan Švec 6.B, Petr Koblása 6.B a Jiří Král 6.B. Obě družstva postoupila do krajského kola se konal OP žáků ZŠ ve florbale. Naše družstvo složené z šesťáků a sedmáků obsadilo třetí místo v okresním kole. V březnu se umístili hoši ze ročníků na 4. místě v okresním kole v basketbalu. Naše škola se stala pořadatelem okresního kola v minifotbalu ve dnrch 27. a Hoši ze ročníků obsadili 5. místo, hoši z ročníků obsadili 3.místo. Ve dnech 3. a 12. května proběhlo první a druhé kolo OP družstev žactva v atletické lize, kterého se účastnila i dvě naše družstva. V Kostelci nad Orlicí se v 1. kole na prvním místě umístili Hana Reslová v běhu na 800 metrů a Stanislav Beran v běhu na 60 metrů. Na prvním místě skončila i štafeta na 4krát 60 metrů ve složení Beran, Doleček,Plašil a Plíhal. Ve druhém kole v Solnici opět získal Stanislav Beran 1. místo v běhu na 60 metrů, též ve skoku do výšky a 3. místo ve štafetě. Celkově chlapci získali skvělé 1.místo a děvčata 3. místo. Čtyři družstva nás reprezentovala na atletickém čtyřboji, který se uskutečnil 18. května 2006 v Dobrušce. Družstva starších dívek a chlapců se shodně umístila na pěkném 3. místě získaly pro naši školu dívky ze ročníků 4. místo v okresním kole ve volejbalu. Žáci a žákyně prvního stupně se 9. června 2006 účastnili okresní soutěže ve vybíjené v Kostelci nad Orlicí. Na prvním místě se umístilo naše družstvo děvčat, které si tak zajistilo účast na krajském kole v Česticích.

19 Olympiády Na škole proběhlo několik školních kol olympiád v různých předmětech. Mnozí žáci se pak účastnili okresních kol např. Radek Dostál, Anna Cabalková a Tereza Hanusová v dějepisu, Pavla Jiroutová, Karolina Daudová a Matouš Hutník v českém jazyce, dále v matematice a v chemii.v prosinci vyslala naše škola dvě družstva na Vánoční turnaj mladých chemiků do Dvora Králové. Soutěž hlídek mladých zdravotníků a mladých cyklistů Již v říjnu 2005 soutěžili cyklisté z 5. ročníků na dopravním hřišti ve dvou smíšených družstvech. Akci organizoval BESIP společně s AUTOŠKOLOU PODORLICKO. Dne proběhlo oblastní kolo dopravní soutěže Mladých cyklistů. Reprezentovala nás dvě družstva v kategorii 1. a 2. stupně. Žáci 1.stupně ve složení Jiroutová Kateřina, Schulerová Gabriela, Tichý Filip a Švarc Jan obsadili pěkné 3.místo. Mladí zdravotníci vyslali do soutěže dvě pětičlenné hlídky dne 12. května Na 2.místě skončila hlídka z 1. stupně ve složení: Silvie Sarwová 2.C, Kristýna Lánská, Kristýna Vacková, Dominika Dostálová, Simona Lorencová ze 3.A a Jaroslav Hofman z 5.C. Postoupila do krajského kola, které se konalo 5. června v Hradci Králové. Tam získala nejvyšší počet bodů a obsadila skvělé 1.místo! Tyto úspěchy jsou výsledkem píle a pravidelné přípravy v zájmových kroužcích, kterou zajišťují paní učitelky Helena Štěpánková a Eva Knitlová.

20 Karlovarský skřivánek V prosinci bylo vybráno na naší škole 6 žáků z 1. i 2. stupně, kteří nás dne reprezentovali na pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek v Opočně. Dočkali jsme se nejlepšího umístění, kterého dosáhla Anička Vašatová z první třídy. A tak postoupila poprvé do celostátního kola XI.ročníku Karlovarského skřivánku, který se uskutečnil ve dnech v Karlových Varech. Umístění Anny Vašatové na místě mezi 25 nejlepšími z celé republiky patří ke skvělému výkonu. Mladí malíři Celosvětová organizace Lions Clubs International vyhlašuje každoročně výtvarnou soutěž Mírový plakát. Tématem letošního roku bylo Mír bez hranic. Dne vyhlásila porota pořadí: 1.místo Jan Drejsl 6.B, 2. místo Anežka Koubková 7.A a3. místo Michaela Lepková 7.A.

21 Sběrové akce Sběrové akce na 1. stupni Tradiční sběr papíru se uskutečnil dvakrát za školní rok. V prvním kole soutěže, které se konalo , zvítězila 5.C s 943 kg papíru. Celkem žáci odevzdali kg papíru. Při jarní akci konané děti z 1. stupně přinesly celkem neuvěřitelných kg starého papíru, nejlépe se umístila 3.C s kg. Tuto zimu také proběhl sběr pomerančové a citrónové kůry, který byl ukončen Nashromáždilo se celkem 229 kg citrusové kůry. Sběrové akce na 2. stupni Podzimní sběr starého papíru na 2. stupni se konal ve dnech Nashromáždilo se kg. V dubnu 2006 to bylo kg papíru a nejvíce odevzdala třída 8. A kg. Žáci 2. stupně přinesli celkem 102 kg citrusové kůry. Peníze získané ze sběrových akcí byly použity na finanční odměny třídám a věcné odměny jednotlivcům. Také se jimi přispělo na akci ke Dni dětí (příspěvek na autobus do Týniště nad Orlicí ).

22 Umístění vycházejících žáků naší školy za školní rok Celkem vychází 77 žáků, z toho 74 žáků z 9. ročníku a 3 z nižších ročníků. Z pátých ročníků bylo přijato ze 14 zájemců 7žáků na osmileté gymnázium. Vycházející - na gymnázium 13 - na obchodní akademii 9 - na střední odborné školy 30 - na střední odborná učiliště 21 - ostatní 3 Na maturitní obory středních škol přechází 60 žáků - 78 %. Na učební obory středních škol přechází 16 žáků 22%. Jeden žák nebyl umístěn. SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ V ZÁMECKÉ JÍZDÁRNĚ a V ZÁŘÍ SE TĚŠÍME NA NOVÉ PRVŇÁČKY

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 Výroční zpráva Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 školní rok 2008-2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 adresa školy

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 www.zsoskol.cz skola@zsoskol.cz 573 331 188 O škole 418 žáků 12 tříd na 1. stupni 3 oddělení školní družiny 11 tříd na 2. stupni 36 pedagogických pracovníků

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Akce školy školní rok 2012/2013

Akce školy školní rok 2012/2013 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: Akce školy školní rok 2012/2013 27. ledna 2013 - Dívka roku, K3 Bohumín (Dívka publika žákyně 9. B), 8. února 2013 - Školní kolo v recitační soutěži, 25. února 2013

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Co jsme prožili v Mateřské škole ve školním roce 2012/2013

Co jsme prožili v Mateřské škole ve školním roce 2012/2013 Co jsme prožili v Mateřské škole ve školním roce 2012/2013 Návštěva kina Panorama dle počasí vždy 1. středa v měsíci Září divadlo Šikulka s pohádkami v MŠ: Polámané hračky O lakomé Markétce Otík a zápalky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Silniční běh O pohár Sedloňova

Silniční běh O pohár Sedloňova Výsledková listina Silniční běh O pohár Sedloňova Ročník: 35. 1.10.2005 Kategorie A - Muži do 34 let 1. 3 Šmíd Michal 1971 Hvězda SKP Pardubice 00:31:49,04 2. 18 Pross David 1975 SKI Skuhrov nad Bělou

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Historie a současnost školy

Historie a současnost školy Historie a současnost školy Škola přivítala první žáky 4. září 1965. V roce 1984 byly otevřeny třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, které navštěvují všestranně nadaní žáci z

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zahájení školního roku 2006/2007

Zahájení školního roku 2006/2007 Zahájení školního roku 2006/2007 Školní rok 2006/2007 byl zahájen v pondělí 4. září 2006. K tomuto datu měla škola celkem 624 žáků, z toho na prvním stupni 298 žáka ve 14 třídách a na stupni druhém 326

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11 Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík Úterý 4.11 SCIO TESTY Mgr.Švehla 1.+2.vyuč.hodina 9.B Matematika 8.00-9.40 4.+5.vyuč.hodina 9.A Český jazyk 10.55-12.40 KL Prolhané národní obrození

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace 696 31 Bukovany 132 Kontakt: zs.bukovany@seznam.cz

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2012 zahajovací 1. pedagogická rada 29. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 30. 8. příprava na zahájení školního roku 2012/2013 ZÁŘÍ 2012

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 Výroční zpráva Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 školní rok 2011-2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 adresa školy

Více

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Naše 4.třída Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Vážení rodiče, v případě,že nesouhlasíte s uvedenými informacemi

Více

Plán práce ZŠ a MŠ. Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace. školní rok 2013 / 2014

Plán práce ZŠ a MŠ. Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace. školní rok 2013 / 2014 č.j.: 2013/47 Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Plán práce ZŠ a MŠ školní rok 2013 / 2014 Hlavní úkoly výchovně vzdělávacího procesu

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Bukovany, srpen 2012-1 - Charakteristika školy Škola je malotřídní integrované zařízení. Její součástí je mateřská škola a školní družina.

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole Vážení rodiče, jsme rádi, že Vaše dítě navštěvuje naši školu. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před zahájením školního

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více