Zahájení školního roku 2005/2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zahájení školního roku 2005/2006"

Transkript

1

2 Zahájení školního roku 2005/2006 Školní rok 2005/2006 byl zahájen ve čtvrtek 1.září K tomuto datu měla škola celkem 638 žáků, z toho na prvním stupni 314 žáků ve 14 třídách a na stupni druhém 324 žáků ve 13 třídách. Do prvních ročníků bylo do dvou tříd přijato celkem 53 žáků.

3 Pedagogičtí pracovníci Od školního roku 2005/2006 pracovalo ve škole 36 pedagogických pracovníků, z toho na I. stupni bylo zaměstnáno 15 učitelů, na II. stupni 22 učitelé, ve školní družině pracovaly 4 vychovatelky. Nově byla přijata vyučující I. stupně Mgr. Michaela Kosová. Dvě vychovatelky Vlasta Macháňová a Eva Bašková- s koncem školního roku odešly do důchodu. Vedení školy Ředitel školy: Zástupci ředitele: Výchovný poradce: Mgr. Milan Kotek Mgr. Stanislava Křenová Mgr. Věra Valčáková Mgr. Zdeněk Kaplan Seznam tříd a třídních učitelů 1. stupeň 2. stupeň Třída Třídní učitel Třída Třídní učitel 1.A Mgr. Michaela Kosová 6. A Mgr. Irena Mervartová 1. B Mgr. Eva Černá 6. B Mgr. Ondřej Hojný 2. A Mgr. Zora Žatečková 6. C Mgr. Zdeňka Matějková 2. B Mgr. Dagmar Barnetová 7. A Mgr. Olga Holoubková 2. C Mgr. Jana Jakoubková 7. B Mgr. Filipína Ondráková 3. A Mgr. Eva Knitlová 7. C Mgr. Renata Hovorková 3. B Mgr. Milena Homolková 8. A Mgr. Pavla Macháňová 3. C Mgr. Helena Štěpánková 8. B Mgr. Dědic Jaroslav 4. A Mgr. Edita Janečková 8. C Mgr. Monika Abelová 4. B Mgr. Ivana Berková 8. D Mgr. Alena Houštěková 4. C Mgr. Hana Plašilová 9. A Mgr. Libor Dufek 5. A Mgr. Jiří Janovec 9. B Mgr. Jarmila Kuželová 5. B Mgr. Hana Daníčková 9. C Mgr. Dana Piskorová 5. C Mgr. Eva Dufková Učitelé bez třídnictví Mgr. Marie Karaszová Mgr. Zdeněk Paleček Mgr. Petr Jirsa Mgr. Lucie Zajíčková Ing. Václav Valeš Mgr. Jan Zemen Ve školní družině pracovaly Vlasta Macháňová (vedoucí vychovatelka) Eva Bašková Miroslava Rozumová Marcela Jirásková

4 Provozní zaměstnanci Marie Martincová hospodářka Zdeňka Beková mzdová účetní Bedřich Lienert školník Radomír Abel školník Eva Kubcová, Věra Novotná, Milena Kaufmanová, Milada Korábová, Hana Křivancová, Miroslava Süssserová uklízečky. Byla opět otevřena školní čajovna v přízemí nové budovy, kterou provozuje paní Süsserová. Kromě povinných předmětů byly letos také zavedeny na II. stupni předměty volitelné. Byla to cvičení z matematiky v 8. a 9. třídách, cvičení z českého jazyka v 7., 8. a 9. třídách a dějepisná cvičení v 7. ročnících. Kroužek informatiky pro žáky devátých ročníků vedl Mgr. Libor Dufek a na I. stupni Mgr. Jiří Janovec. Sportovní hry tento školní rok byly pod vedením Petra Jirsy, Ing. Václava Valeše a Mgr. Jana Zemena, na I. stupni Mgr. Hany Plašilové. Žákům prvních, šestých a sedmých tříd byla nabídnuta třetí hodina tělesné výchovy v rámci nepovinného předmětu. Na prvním stupni úspěšně pracoval kroužek mladých zdravotníků pod vedením Mgr. Evy Knitlové. Kroužek dopravní výchovy vedla Mgr. Helena Štěpánková. Opět bylo také postaráno o 36 žáků se speciálními poruchami učení. 17 reedukačních skupin pracovalo pod vedením 15 speciálně vyškolených učitelek naší školy. Výuka probíhala ve dvou budovách v nové budově v ulici Javornická, kde byly umístěny třídy druhého stupně a první, druhé a jedna třetí třída stupně prvního, odloučené pracoviště se nacházelo v ulici Komenského, kde byly umístěny 3., 4., a 5. třídy I. stupně. Investice do zařízení školy Počítačová učebna na staré budově byla vybavena třemi dalšími počítači v hodnotě ,- Kč. Pan učitel Janovec dostal pro I. stupeň digitální fotoaparát za 5 329,-Kč. Do počítačové učebny na nové budově byly pořízeny počítače a tiskárny, které stály ,-Kč.Pro II. stupeň obdržel pan učitel Dufek notebook za ,-Kč. Výuku zkvalitní tyto nové pomůcky: lidská kostra za ,50-Kč, kytara pro výuku hudební výchovy na II. stupni za 4 839,80-Kč, dva kusy klávesových nástrojů pro výuku hudební výchovy na I. stupni na nové budově po 5 870,- Kč, laminátor na výrobu pomůcek na staré budově za 4 839,80 Kč. Zakoupením snowboardu za 4 190,-Kč získá i lyžařský výcvik na atraktivitě. Novými pojízdnými tabulemi bylo vybaveno 5 tříd na staré budově (celkem v hodnotě ,- Kč) a jedna třída I. stupně na nové budově ( v hodnotě 7 021,-Kč). Pro vybavení školní družiny byl pořízen nábytek za ,- Kč. Ve sborovnách I. stupně na obou budovách přibyly dvě ledničky v ceně 5 990,- Kč za jednu. Škola investovala do zakoupení nových čistících a úklidových zařízení: podlahového čistícího stroje za ,- Kč, vysavače za ,- Kč a mycího stroje za ,- Kč. I letos došlo k dovybavení školní dílny.. Soustruh na dřevo stál ,- Kč a kotoučová pila ,- Kč.Tyto stroje slouží nejen pro přípravu materiálu na pracovní činnosti, ale zároveň jako ukázka s účelem zvýšení zájmu žáků o dělnické profese.

5 Co jsme zažili v průběhu školního roku PŘEHLÍDKA DRAVCŮ NA STADIONU Ve středu nás navštívila brněnská společnost ZAYFERUS, která vlastní největší sbírku dravců a sov v naší republice. V programu, který jsme zhlédli na místním stadionu, jsme se seznámili se sovami (jednu z nich jsme si mohli i pohladit) a se skupinou dravců sokolovitých. V druhé části nám dravci ukázali, jak létají a loví svou kořist. V průběhu září jsme dostali pozvánku na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DÉČKA. Jednotlivá oddělení a jejich nabídku zájmových kroužků si postupně prohlédly děti ze všech tříd I. stupně. Na tradičně velmi krásnou a rozsáhlou VÝSTAVU AKVARIJNÍCH RYBIČEK se byli podívat žáci tříd 1.B, 4.B a 5.B. V rámci učiva vlastivědy téměř pravidelně každý podzim vyrážejí žáci 4. ročníků do hlavního města Prahy. I letos se VLASTIVĚDNÁ EXKURZE DO PRAHY uskutečnila. Čtvrťáci začali Václavském náměstí, pak se přesunuli na nábřeží Vltavy, dál došli až na Pražský hrad, kde si prohlédli i chrám sv. Víta.Tam po 276 schodech vystoupili na věž, odkud byl výhled na Prahu jako na dlani. Po návštěvě Karlova mostu se svezli na nádraží metrem. Pěkné podzimní dny využili učitelé tělesné výchovy na I. i II. stupni k návštěvě MINIGOLFU. 7. října se žáci 4.A, 4.B, 4.C, 5.B. a 5.C vydali na oblastní výstavu ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH do Častolovic. Nejprve si ale prohlédli častolovický zámek s krásným parkem.zpestřením exkurze byla i návštěva malé přilehlé ZOO. Teprve potom se vydali na výstavu podzimních plodů, květin a dekoračních vazeb. Ve čtvrtek se uskutečnilo SLAVNOSTNÍ PŘIJETÍ PRVŇÁČKŮ do stavu naší školy. Na programu byly též informace o provozu a zvyklostech školy. Každý prvňáček dostal od pana ředitele taštičku s logem naší školy jako symbol přijetí mezi nás. V říjnu přijali žáci sedmých ročníků pozvání do ZUŠ na divadelní představení dramatického kroužku O princezně solimánské.

6 Naše škola využila nabídku ze vzdělávacího projektu Planeta Země 3000.Vzdělávací program VÝCHODNÍ AFRIKA ČERNÝ DRAHOKAM se uskutečnil v kině. Organizátorem byla Media Pro- tisková agentura Náchod. Program byl založen na expozici poutavých diapozitivů doplněných videoprojekcemi z Ugandy, Keni a Tanzánie.Živé moderování zážitků z cest doplňovaly autentické zvuky zvířat a domorodé písně. Žáci II. stupně si tak zábavnou formou doplnili učivo zeměpisu a biologie. Také se ve třídě 2. A konala BESEDA S POLICIÍ ČR. Přímo do budovy Policie ČR v Rychnově nad Kněžnou se třída podívala v listopadu. Na EXKURZI DO PLANETÁRIA v Hradci Králové se rozjely třídy 5.B a 5.C. Nejdříve se děti podívaly na soutok Labe a Orlice, pak zhlédly malou vodní elektrárnu a teprve pak si prohloubily své poznatky z přírodovědy v planetáriu a hvězdárně. Nemohly vynechat ani prohlídku historického jádra Hradce Králové. Dne se žáci 4.A, 4.B, 4.C a 5.C vydali do Synkova na exkurzi DO SADŮ, VEPŘÍNA A BAŽANTNICE. Během měsíce října navštívily postupně šesté třídy místní KNIHOVNU. EXKURZE DO VÍDNĚ Asi 40 žáků naší školy, kteří se učí německy, mělo možnost se podívat do Vídně s učiteli i odborným průvodcem. Po celkové prohlídce Vídně autobusem navštívili přírodovědné muzeum, Stephansdom, zámek Schöbrunn s velkými zahradami, Hundertwasser- Haus.Chlapce zaujala přehlídka vojenské techniky.

7 Třída 5.A v pátek 11.listopadu prožila neobvyklou událost nocování ve škole. AKCE BIVAK měla tentokrát taneční a zpívánkový ráz. NÁŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V týdnu od do se do prvních a druhých tříd přišly podívat děti z rychnovských mateřských škol. 13. prosince 2005 naše škola pozvala veřejnost na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory nové i staré školní budovy a podívat se do učeben v době výuky.

8 SPOLUPRÁCE S DÉČKEM Už od října využívají zvláště třídy I. stupně nabídky pracovníků Déčka si zkusila vytvořit něco z hlíny v keramické dílně třída 3.B, v listopadu další třídy. V prosinci se uskutečnila výstava čertů, kde byly i výrobky žáků naší školy, ale pak naší školu poctili návštěvou živí čerti z Déčka. Paní učitelky Pavla Macháňová a Eva Knitlová s dětmi 1. i 2.stupně připravily pásmo ZPÍVÁNÍ PRO OBČANY NAŠEHO MĚSTA. V prosinci tak potěšily jedním vystoupením bývalé učitele naší školy a dvěma vystoupeními občany v rychnovském Klubu seniorů. Vánoční atmosféru načerpali téměř všichni na VÝSTAVĚ BETLÉMŮ ve společenském centru. Tam si také třídy 3.C a 5.B zkusily RUČNÍ VÝROBU SVÍČEK z vosku. V opravdové svíčkárně a ve VÝROBNĚ VÁNOČNÍCH OZDOB v Rokytnici v O.h. se byla též podívat třída 2.A. Letos již potřetí měli žáci naší školy možnost poslat vánoční dárek pro děti z chudých zemí. Pro balíčky si přijela pracovnice organizace ADRA. Dárků se sešlo hodně ( přes 200 ), což nás potěšilo. Středa před Štědrým dnem patřila na ZŠ Javornická předvánoční akci SBĚRAČKA. Děti zde vystavovaly své sbírky, které zaplnily celou velkou tělocvičnu. Vedle velkého množství tradičních sbírek pohledů, ubrousků, časopisů, známek, odznaků, plakátů, modelů aut a letadel, či hokejových kartiček se našly i rarity. K těm patřila např. sbírka paroží, vítězných pohárů, školních gum nebo céček. O mnohých sbírkách nemají ostatní spolužáci ani tušení a Sběračka dává dětem možnost se navzájem více poznat.

9 V pondělí 16. ledna 2006 se konal na naší škole ZÁPIS DĚTÍ DO BUDOUCÍHO PRVNÍHO ROČNÍKU. V přízemí nové školy byli rodiče s dětmi přivítáni žáky a žákyněmi devátých ročníků a uvedeni do tříd, kde probíhal vlastní zápis. Většina dětí přišla k zápisu velice dobře připravena a zvládala zadávané úkoly bez problémů. Třídy 4.C a 5.C uskutečnily 17. ledna 2006 ZIMNÍ EXKURZI DO ORLICKÝCH HOR. Navštívily muzeum v Deštném v Orl.h., vyzkoušely si výstup na Velkou Deštnou v zimních podmínkách a na závěr se ohřály v krytém bazénu v Dobrušce. Tyto třídy si následující týden vyposlechly přednášku skutečného horolezce s ukázkami různých horolezeckých pomůcek a výzbroje a diapozitivů z Alp. Dne se šli žáci 2.A podívat do VÝTOPNY na Drahách, kde viděli, jak je postaráno o teplo domovů a naší školy v zimě.

10 Výstava MAKROFOTOGRAFIE HMYZU ve vzdělávacím středisku upoutala 2.A, 2.C a 5.B. A JEDEME NA LYŽE! Pro žáky sedmých ročníků proběhly ve dnech a dva lyžařské kurzy v penzionu Národní dům v Olešnici v Orl.h. Aby mohl jet každý, zapůjčuje naše škola žákům lyžařskou výbavu. Na lyžařském kurzu se snažíme naučit nebo zlepšit lyžařský styl žáků na běžkách, na sjezdových lyžích a poslední dva roky i jízdy na snowboardu. Večery jsou věnované teorii o chování na horách, údržbě lyží, ale hlavně zábavě dětí, kterou si z velké části organizují samy. Počasí přálo oběma skupinám, sněhu bylo dostatek, energie a elánu na rozdávání! V těchto zimních měsících jsme využili nabídku Déčka s programem STUDENÁ KUCHYNĚnapř. 4.B a 5.B Děti vyráběly různé pomazánky a jednohubky, zdobily sklenice a soutěžily o nejkrásněji protřený talíř. Pak si na svém díle pochutnaly. Paní Dagmar Serbousková, pracovnice Zdravotního ústavu Hradec králové, také letos připravila v měsících lednu, únoru a březnu několik programů. Byly to 4 lekce projektu pro 4. ročníky POJĎME NEKOUŘIT. Pro 8. ročníky proběhly besedy na téma DROGY, ZDRAVÍ A PRÁVNÍ VĚDOMÍ, kde se osmáci zamýšleli nad svým žebříčkem hodnot a úlohou svědomí v životě. Ve druhé části nazvané SOUD NAD DROGOU se dozvěděli, jak drogy na člověka působí a jak vzniká závislost. Závěr: DROGY NE! Též v rámci protidrogové prevence na naší škole zhlédli žáci devátých ročníků 3. března 2006 dramatizaci románu Radka Johna MEMENTO. Zkrácenou formu dramatizace knihy předvedl pan Mgr. Vít Chadima. Pořad o tom, k čemu může droga člověka dovést, vzbudil mezi mladými diváky velký ohlas.

11 Dne navštívili žáci nižších ročníků I. stupně muzikál DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA. Po celé zimní období téměř všichni naši učitelé tělesné výchovy pravidelně bruslí se svými žáky na novém zimním stadionu v našem městě. Letos podruhé uzavřeli bruslařskou sezónu žáci I. stupně akcí KARNEVAL NA LEDĚ kolektivy tříd soutěžily o nejlepší vystoupení na bruslích v různých nápaditých kostýmech např. bohů, českých sportovců, čuníků, Večerníčka a pohádkových bytostí za hudebního doprovodu z Déčka. Nakonec se všichni rozloučili s královnou Zimou. ŠKOLNÍ VÝLET V BŘEZNU? A proč ne? Žáci 9.B se rozhodli poslední výlet na ZŠ strávit neobvyklým způsobem pohybem na ještě zimním horském vzduchu. Ubytování bylo zajištěno od v Orlickém Záhoří na Bedřichovce. Dva dny trochu pršelo, ale třetí den lyžovali jen v tričku. A sjezdovku měli celou dobu jen sami pro sebe! HADI VE ŠKOLE se na hodině přírodopisu v 6.C a v 7.A téměř všichni báli. Pan Jiří Nejdl nám přinesl ukázat několik svých miláčků hadů. Dozvěděli se o hadech spoustu zajímavých věcí a někdo se s hady i osobně spřátelil.

12 Velmi pěkný a veselý výchovný KONCERT PAVLA NOVÁKA ZVĚŘINEC měli možnost vidět žáci 1. až 4. ročníků 4. dubna. VELIKONOCE V úterý 11. dubna se v přízemí nové budovy naší školy konal již druhý ročník Velikonoční výstavy. Návštěvníci si mohli na panelech a lavicích prohlédnout projekty a práce z tvorby žáků v různých předmětech. Zástupci tříd II. stupně zájemcům předváděli své dovednosti pletli pomlázky, vajíčka zdobili známými i netradičními technikami, vyráběli velikonoční dekorace. Součástí byla také soutěž žáků I. stupně O nejhezčí velikonoční vajíčko. PEČENÍ VELIKONOČNÍCH PERNÍČKŮ si v dubnu vyzkoušely v kuchyňce Déčka děti ze 3.B a 5.B. Zpočátku se někteří potýkali se zpracováním tuhého perníkového těsta, ale nakonec upečené voňavé perníčky byly zdárně ozdobeny barevnými polevami. Během dubna navštívili všichni třeťáci MUZEUM HRAČEK na rychnovské radnici.zcela je okouzlily panenky a vláčky, některé hračky byly staré i sto let. Druháci zase v květnu zhlédli výstavu JOSEFA ČAPKA v Orlické galerii, na které si mohli i pohrát. V dubnu a v květnu se byli podívat na divadelním vystoupení v ZUŠ osmé třídy ( představení Trumf ) a 9.C ( představení Aueassin a Nicoletta ). Pak ještě žáci 9.C navštívili skutečné divadelní představení v KLICPEROVĚ DIVADLE V HRADCI KRÁLOVÉ BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA se konal výchovný koncert žáků ZUŠ pro 1. ročníky. V květnu se také byli postupně žáci I. stupně podívat na divadelním představení KAŃKA DO POHÁDKY, které si pro ně připravili pod vedením pana učitele Janovce žáci 5.A. Déčko pro nás zorganizovalo akci ke DNI DĚTÍ ve středu Na programu tentokrát bylo filmové představení Anděl Páně a diskotéka ve společenském centru.

13 VÝLET ZA ODMĚNU Dne 1. června 2006 navštívili vybraní žáci I. i II. stupně vojenské zařízení v Týništi nad Orlicí. Vojáci pro ně připravili přehlídku vojenské techniky, zbraní, vozidel i tanků, dokonce přiletěl i vrtulník. Dětem se velmi líbila ukázka hledání výbušnin a zadržení pachatele pomocí psů. BRANNÝ DEN Hned se konal branný den. I. stupeň se v první části vystřídal na několika stanovištích, kde žáci se zájmem sledovali přednášky pracovnic ČČK o zásadách první pomoci a některé techniky si mohli hned sami vyzkoušet. Pak se podle evakuačního plánu postupně přemístili za město, kde sledovali likvidaci požáru místním hasičským sborem. II. stupeň si prohlédl na různých místech města vybavení rychlé záchranné služby, techniky a vozidel hasičů a Policie ČR.

14 Třídy 2.A, 2C. se byly podívat na výstavě výtvarných prací žáků ZUŠ, starší 4.A a 5.B si k tomu přidaly výstavku ručních prací Svazu invalidů žáci 4.C a.c uskutečnili EXKURZI DO MUZEA PORKERT ve Skuhrově nad Bělou, odtud do VILLA NOVY v Uhřínově se vydaly děti z 5.B na EXKURZI DO PODNIKU MAJA, kde se vyrábí dětská konfekce. Viděly, jak se oblečení stříhá, šije a hlavně zdobí na spoustě strojů s novými technikami, jak probíhá žehlení, balení a expedice. Za několik dní absolvovala exkurzi i třída 5.A. Také 2.A byla na EXKURZI S NÁZVEM ROBOTI ve SPŠ. Koncem června se vystřídaly třetí, čtvrté a páté třídy na návštěvě VÝSTAVY JAK TO BYLO S JEŽIBABOU, kde se dozvěděly, jak se získává med a pečou perníky. Třída 4.C připravila pro 1. ročníky za odměnu na konec školního roku POHÁDKOVÝ LES ( ). SPORTOVNÍ DEN Předposlední den školního roku se konal na naší škole sportovní den. Pro I. stupeň připravili žáci 5.A s pomocí žáků 5.B netradiční sportovní soutěže, hry, kvízy na dvoře a zahradě a v tělocvičnách u staré budovy. V červnu proběhly školní výlety jednotlivých tříd.

15 Dlouhodobé projekty Veselá školička aneb škola hrou Tento tříměsíční program pro budoucí prvňáčky zahájila naše škola letos poprvé. Od 1. prosince 2005 se předškoláci popř. i s rodiči setkávali jednou týdně s paní učitelkou Mgr. Evou Knitlovou, které pomáhali ještě paní učitelka Mgr. Pavla Macháňová a pan asistent Josef Kotek. Pro velký zájem byla otevřena dvě oddělení. Cílem bezplatného kroužku byla postupná adaptace dětí na nové prostředí školy. Hravou formou se seznamovaly se životem a pravidly školy.pracovaly střídavě ve třídách I. stupně, v prostorách školní družiny, v počítačové učebně, zacvičily si v tělocvičně a zavítaly i do jídelny. Chtěli bychom, aby tento způsob přípravy na školu ( hraní si na školu přímo v prostorách školy ) pomohl dětem překonat počáteční bariéru obav z neznámého prostředí, budoucí prvňáček se tak stává postupně samostatnější, sebevědomější, klidnější a jistější, dokáže se lépe orientovat a soustředit. Doufáme, že se k nám do školy bude těšit. Školní časopis ZIP ZIP-jaký význam mají tato tři písmena pro naši školu? Znamenají ZAJÍMAVOSTI INFORMACE POVÍDAČKY nebo také ZÁBAVNÉ A INTELIGENTNÍ POČTENÍČKO. Je to název našeho školního časopisu, který již vychází tři roky. V každém roce se podařilo vydat pět čísel, v červnu jsme si mohli tedy přečíst již patnáctý výtisk. Šéfredaktorkou časopisu je paní učitelka Mgr. Monika Abelová, členkami reakce jsou hlavně děvčata osmých tříd. V Zipu je místo pro křížovky, testy či rébusy, rozhovory, ukázky z tvorby žáků od nejmladších po nejstarší, reportáží a fotografií z dění ve škole. Minimální preventivní program Za realizaci minimálního preventivního programu byla ve školním roce odpovědná Mgr. Monika Abelová, která dále spolupracovala s výchovným poradcem, vedením školy i ostatními učiteli. Výchova ke zdravému životnímu stylu probíhala ve vyučovacích

16 předmětech v průběhu celého školního roku, aktuálním problémům se třídní učitelé věnovali při třídnických hodinách i mimo vyučování. Na druhém stupni se problematice patologických jevů věnovali vyučující především v hodinách občanské a rodinné výchovy. V rámci minimálního preventivního programu proběhly kromě mnoha akcí, které byly zmíněné na předešlých stránkách, ještě např. projekt Ajaxův zápisník pro žáky 2. a 3. ročníku, v šestých třídách sociometrické měření zaměřené na vztahy ve třídách ( vyučující byli následně seznámeni s výsledky a dostali doporučení, jak v těchto třídách vytvářet atmosféru důvěry ). Schránky SOS byly dětem k dispozici na nové i staré školní budově

17 Soutěže Sportovní soutěže Dne se konaly v Solnici atletické závody mladšího žactva. V konkurenci několika škol se naši žáci neztratili a přivezli diplomy za své výkony. Okresního kola v přespolním běhu v Novém Městě nad Metují se účastnilo šest žáků naší školy. Účast v krajském kole si vybojovali Tomáš Pirkl- 8.A a Hana Reslová -7.C, která dokonce postoupila do republikového finále.

18 Do sportu patří i šachy se v DDM v Kostelci nad Orlicí uskutečnil okresní přebor ZŠ v šachu. Naše škola vyslala tři družstva. Bez jediné porážky skončil tým žáků 1. stupně ve složení Pavel Horníček 4.B, Jan Macháň 3.C, Vít Hartman 4.C, Josef Derner 2.C. Druzí skončili v kategorii 2.stupně žáci Adam Ježek 6.A, Jan Švec 6.B, Petr Koblása 6.B a Jiří Král 6.B. Obě družstva postoupila do krajského kola se konal OP žáků ZŠ ve florbale. Naše družstvo složené z šesťáků a sedmáků obsadilo třetí místo v okresním kole. V březnu se umístili hoši ze ročníků na 4. místě v okresním kole v basketbalu. Naše škola se stala pořadatelem okresního kola v minifotbalu ve dnrch 27. a Hoši ze ročníků obsadili 5. místo, hoši z ročníků obsadili 3.místo. Ve dnech 3. a 12. května proběhlo první a druhé kolo OP družstev žactva v atletické lize, kterého se účastnila i dvě naše družstva. V Kostelci nad Orlicí se v 1. kole na prvním místě umístili Hana Reslová v běhu na 800 metrů a Stanislav Beran v běhu na 60 metrů. Na prvním místě skončila i štafeta na 4krát 60 metrů ve složení Beran, Doleček,Plašil a Plíhal. Ve druhém kole v Solnici opět získal Stanislav Beran 1. místo v běhu na 60 metrů, též ve skoku do výšky a 3. místo ve štafetě. Celkově chlapci získali skvělé 1.místo a děvčata 3. místo. Čtyři družstva nás reprezentovala na atletickém čtyřboji, který se uskutečnil 18. května 2006 v Dobrušce. Družstva starších dívek a chlapců se shodně umístila na pěkném 3. místě získaly pro naši školu dívky ze ročníků 4. místo v okresním kole ve volejbalu. Žáci a žákyně prvního stupně se 9. června 2006 účastnili okresní soutěže ve vybíjené v Kostelci nad Orlicí. Na prvním místě se umístilo naše družstvo děvčat, které si tak zajistilo účast na krajském kole v Česticích.

19 Olympiády Na škole proběhlo několik školních kol olympiád v různých předmětech. Mnozí žáci se pak účastnili okresních kol např. Radek Dostál, Anna Cabalková a Tereza Hanusová v dějepisu, Pavla Jiroutová, Karolina Daudová a Matouš Hutník v českém jazyce, dále v matematice a v chemii.v prosinci vyslala naše škola dvě družstva na Vánoční turnaj mladých chemiků do Dvora Králové. Soutěž hlídek mladých zdravotníků a mladých cyklistů Již v říjnu 2005 soutěžili cyklisté z 5. ročníků na dopravním hřišti ve dvou smíšených družstvech. Akci organizoval BESIP společně s AUTOŠKOLOU PODORLICKO. Dne proběhlo oblastní kolo dopravní soutěže Mladých cyklistů. Reprezentovala nás dvě družstva v kategorii 1. a 2. stupně. Žáci 1.stupně ve složení Jiroutová Kateřina, Schulerová Gabriela, Tichý Filip a Švarc Jan obsadili pěkné 3.místo. Mladí zdravotníci vyslali do soutěže dvě pětičlenné hlídky dne 12. května Na 2.místě skončila hlídka z 1. stupně ve složení: Silvie Sarwová 2.C, Kristýna Lánská, Kristýna Vacková, Dominika Dostálová, Simona Lorencová ze 3.A a Jaroslav Hofman z 5.C. Postoupila do krajského kola, které se konalo 5. června v Hradci Králové. Tam získala nejvyšší počet bodů a obsadila skvělé 1.místo! Tyto úspěchy jsou výsledkem píle a pravidelné přípravy v zájmových kroužcích, kterou zajišťují paní učitelky Helena Štěpánková a Eva Knitlová.

20 Karlovarský skřivánek V prosinci bylo vybráno na naší škole 6 žáků z 1. i 2. stupně, kteří nás dne reprezentovali na pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek v Opočně. Dočkali jsme se nejlepšího umístění, kterého dosáhla Anička Vašatová z první třídy. A tak postoupila poprvé do celostátního kola XI.ročníku Karlovarského skřivánku, který se uskutečnil ve dnech v Karlových Varech. Umístění Anny Vašatové na místě mezi 25 nejlepšími z celé republiky patří ke skvělému výkonu. Mladí malíři Celosvětová organizace Lions Clubs International vyhlašuje každoročně výtvarnou soutěž Mírový plakát. Tématem letošního roku bylo Mír bez hranic. Dne vyhlásila porota pořadí: 1.místo Jan Drejsl 6.B, 2. místo Anežka Koubková 7.A a3. místo Michaela Lepková 7.A.

21 Sběrové akce Sběrové akce na 1. stupni Tradiční sběr papíru se uskutečnil dvakrát za školní rok. V prvním kole soutěže, které se konalo , zvítězila 5.C s 943 kg papíru. Celkem žáci odevzdali kg papíru. Při jarní akci konané děti z 1. stupně přinesly celkem neuvěřitelných kg starého papíru, nejlépe se umístila 3.C s kg. Tuto zimu také proběhl sběr pomerančové a citrónové kůry, který byl ukončen Nashromáždilo se celkem 229 kg citrusové kůry. Sběrové akce na 2. stupni Podzimní sběr starého papíru na 2. stupni se konal ve dnech Nashromáždilo se kg. V dubnu 2006 to bylo kg papíru a nejvíce odevzdala třída 8. A kg. Žáci 2. stupně přinesli celkem 102 kg citrusové kůry. Peníze získané ze sběrových akcí byly použity na finanční odměny třídám a věcné odměny jednotlivcům. Také se jimi přispělo na akci ke Dni dětí (příspěvek na autobus do Týniště nad Orlicí ).

22 Umístění vycházejících žáků naší školy za školní rok Celkem vychází 77 žáků, z toho 74 žáků z 9. ročníku a 3 z nižších ročníků. Z pátých ročníků bylo přijato ze 14 zájemců 7žáků na osmileté gymnázium. Vycházející - na gymnázium 13 - na obchodní akademii 9 - na střední odborné školy 30 - na střední odborná učiliště 21 - ostatní 3 Na maturitní obory středních škol přechází 60 žáků - 78 %. Na učební obory středních škol přechází 16 žáků 22%. Jeden žák nebyl umístěn. SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ V ZÁMECKÉ JÍZDÁRNĚ a V ZÁŘÍ SE TĚŠÍME NA NOVÉ PRVŇÁČKY

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 Výroční zpráva Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 školní rok 2011-2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 adresa školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Jevíčko U Zámečku 784, 569 43 Jevíčko V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012/2013 strana 2 / 80 Obsah: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 6 VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE... 7 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice za školní rok 2009/2010 Štefánikova 117, 742 21 Kopřivnice Moravskoslezský kraj e-mail: zdislava@zdislava.net www: http://www.zdislava.net

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399

Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399 Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399 školní rok 2013 2014 Mgr. Petr Horčička ředitel školy Obsah Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání 6 Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rychnov nad Kněžnou Javornická 1596 školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rychnov nad Kněžnou Javornická 1596 školní rok 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rychnov nad Kněžnou Javornická 1596 školní rok 2013-2014 1. ZAKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO identifikátor školy vedení školy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Ve Vnorovech 1. 9. 2014 PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín,

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 63 563 1 Lanškroun tel.: 465 321 99, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy Redakční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola JIH v Mariánských Lázních Školní rok 2010/2011 a) Základní údaje o škole o Název školy - Základní škola JIH Mariánské Lázně, Komenského 459 o Zřizovatel Městský

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace Fučíkova 430, 463 61 Raspenava tel.: 482 319 003 e-mail: skola@skolaraspenava.net web: http://www.skolaraspenava.cz Zpráva

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Výroční zpráva 2012/2013 Učební plány V roce 2012/2013 jsme vyučovali podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání POMÁHÁME DĚTEM VKROČIT DO ŽIVOTA. Zahájení školního roku Školní rok byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne 10.9.2014 podpis a razítko: OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy... 3

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/198/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Jevíčko U Zámečku 784, 569 43 Jevíčko V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 / 2011 strana 2 / 53 Obsah: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY... 6 VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 630 563 01 Lanškroun tel.: 465 321 099, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Výroční zpráva - byla předána ke schválení školské radě dne 15. 9. 2014. -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne 26. 8. 2013 podpis a razítko: OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy...

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov Obsah Základní údaje o škole Název a adresa zřizovatele školy Školská rada Charakteristika školy Přehled oborů vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/101/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Lukavec. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Lukavec. za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Lukavec za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Petr Musil - ředitel školy Název školy: Základní škola a Mateřská škola Lukavec, Na Podskalí 282,

Více