Anatomie. Pavel Hráský,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anatomie. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz"

Transkript

1 Anatomie Pavel Hráský,

2 Přehled uvedených systémů: Soustava kosterní Pohybový aparát Srdce a cévní systém Dýchací ústrojí Trávicí systém Neurofyziologie Specifika dětského věku

3 Kostra osového orgánu Páteř-tvoří osu těla, na kterou navazuje pletenec horních a dolních končetin a na které začínají svaly trupu. Skládá se z obratlů: 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových a 4-5 kostrčních. Obratel je složen: z těla, oblouku a výběžků. Odchylná stavba: první dva krční obratle-nosič,čepovec. Křížové a kostrční obratle srůstají v křížovou kost a kostrč. Spoje na páteři: a/ pohyblivé-kloubní spoje b/ málo pohyblivé-vazy c/chrupavčité meziobratlové destičky Oblouk s tělem uzavírají obratlový otvor. Sloupce obratlů tvoří páteřní kanál, ve kterém leží mícha, její obaly a kořeny míšních nervů. Výběžky slouží ke vzájemnému spojení obratlů, připojení žeber, upevnění svalů.

4 Kostra osového orgánu Fyziologické zakřivení páteře-esovité prohnutí, zajišťuje pružnost páteře, po narození se postupně vyvíjí, ustaluje se u dětí mezi 5-6 lety. A/ dozadu prohnutý úsek: hrudní a křížová kyfosa B/ prohnutí dopředu: krční a bederní lordosa Kostra hrudníku: 12 párů žeber, hrudní kost, hrudní obratle. Obratle se liší velikostí těl-nejmenší-krční, největšíbederní. V příčných výběžcích 2.-7.C obratle-otvory, kterými probíhají páteřní tepny zásobující mozkový kmen, mozeček a část mozku.

5 Kostní tkáň Patří mezi oporná pojiva,která se skládají z kostních buněk,vláken a mezibuněčné hmoty.mezibuněčná hmota a vlákna jsou mineralizovány/sloučeniny Ca,P,Mg,Na/. Celý život remodelační změny v závislosti na silách,které na ní působí. Kostní minerály jsou vázány na povrch kolagenních vláken. Kolagenní vlákna jsou v kostní tkáni orientována většinou ve vrstváchvytvářejí destičky/lamely/.ve stěnách lamel jsou osteocyty/kostní buňky/. Dětství-pružná kost,v kostní tkáni převažují organické látky,hl.bílkoviny x dospělí-převažují minerální látky-kost je tvrdší,ale i křehká!!! Kost-orgán,který se skládá :z periostu,kompakty, spongiosy a kostní dřeně. Periost = silný vazivový list na povrchu kosti.nervy periostu zabezpečují vedení kostní bolesti x vlastní kostní tkáň nervy nemá-je necitlivá. Pod periostem leží kompakta,jejíž architektonickou jednotkou jsou lamely,které dodávají kosti pevnost a pružnost.

6 Kostní tkáň Uvnitř kostí,hl. v kloubních koncích/s výjimkou dutin/je houbovitá kostní tkáň-spongiosa. Architektonická jednotka spongiosy=kostní trámec. Trámce jsou uspořádány do oblouků. Tzn.maximální odolnost na největší zatížení kosti. Kostní dřeň-vyplňuje dřeňovou dutinu,je krvetvorným orgánem/všechny typy krvinek/.

7 Kostra končetin Ke kostře trupu připojena lopatkovým a pánevním pletencem. HK-paže,předloktí,ruka DK-stehno,bérec,noha Lopatkový pletenec-2 lopatky,2 klíční kosti!!! klíční kost se připojuje k hrudní kosti a lopatce Pánevní pletenec-2 pánevní kosti,složené z kosti kyčelní,stydké,sedací a křížové

8 Kostra končetin Kostra HK-pažní kost/humerus/,vřetenní kost/radius/,loketní kost/ulna/,zápěstní kosti,záprstní kosti,články prstů. Kostra DK-stehenní kost/femur/,!!! bércové kosti-holenní kost/tibia/,lýtková kost/fibula/, zánártní kosti,články prstů.

9 Kloub Pohyblivé spojení dvou nebo více kostí. Složení kloubu:pouzdro,kloubní konce spojovaných kostí a tzv.pomocných zařízení kloubu/nitrokloubní chrupavčité destičky/. Kloubní pouzdro-2 vrsty:vnější vazivová a vnitřní synoviální.pevné vazy hl.v místech,kde je pouzdro namáháno.synoviální vrstva/nitroblána kloubní/-vystýlá kloubní dutinu,zvlhčována kloubní tekutinou-synovií produkovanou bb.synoviální vrstvy. Synovie=ochrana kloubu,vyživuje kl.chrupavku Kl.pouzdro-dobře prokrvené a inervované.silná BOLEST PŘI PORANĚNÍ.

10 Kloub Kloubní hlavice a jamky tvoří styčné plochy kloubu,kryty kloubní chrupavkou,která se při poškození prakticky neobnovuje!!! Nitrokloubní chrupavčité destičky/disky a menisky/ vyrovnávají nestejné zakřivení hlavic a jamek-kolenní kloub!!!

11 Klouby HKK RAMENNÍ kl.-velmi pohyblivý,volné kl.pouzdro x vykloubení/luxace/!!! LOKETNÍ kl.-složený kl.,při rotaci předloketních kostí se vřetenní kost otáčí kolem kosti loketní/pronacesupinace/,extenze=natažení,flexe=ohnutí. KLOUBY RUKY-velká pohyblivost,nejpohyblivější prstpalec-schopen OPOZICE-tj.postavení proti kterémukoliv zbývajícímu prstu-úchopová funkce ruky. Léčení poraněných kloubů-nutné znehybnění ve střední poloze kloubu-zde je kl.pouzdro nejméně namáháno a vazivová vlákna kloubního pouzdra se v době nehybnosti nejméně zkracují,takže pozdější rozcvičování kloubu je snazší!!!

12 Klouby DKK Kyčelní kl.-připojuje volnou DK k pánevním kostem. Kolenní kl.-největší kloub těla,menisky,čéška,postranní vazy,zkřížené vazy. STABILITA KOLENNÍHO KLOUBU JE PŘEDPOKLADEM STABILITY CELÉ DK!!! MENISKY vyrovnávají nestejná zakřivení kloubních ploch KOSTI STEHENNÍ A HOLENNÍ!!! Hlezenný kl.-spojení bércových a hlezenní kosti -velmi slabé pouzdro,při chybném došlápnutí se často trhá. Klouby nohy

13 Dělení svalů - hladká/útrobní/, - příčně pruhovaná tkáň kosterní, - srdeční svalová tkáň - základní vlastnost svalové tkáně-schopnost smrštění,zkrácení-kontrakce - zkrácení je vyvoláno nervovými podněty a je umožněno přítomností jemných vláken - myofibril

14 Typy svalové tkáně Hladká - tvoří stěny dutých orgánů a svalovou vrstvu cévní stěny - inervována tzv.autonomními nervy Srdeční - inervována autonomními nervy,které mohou zpomalit nebo zrychlit srdeční akci - kromě této inervace má vlastní systém vodivé svaloviny, která sama /automaticky/vytváří vzruchy vedoucí k rytmickému smršťování srdce Kosterní,příčně pruhovaná - základ svalstva končetin, zádových, břišních, hrudních, krčních a žvýkacích svalů Základní jednotka = svalová vlákna, složená do svazků spojených jemným vazivem

15 Začátek Bříško Úpon Šlacha Stavba svalů Tvary svalů Vřetenovitý (biceps) Plochý (břišní svaly) Kruhovitý (oční svaly) Svěrače

16 Stavba svalů Myofibrily = tenká vlákénka složená ze 2 typů bílkovin Při kontrakci vyvolané nervovým podnětem se molekuly obou bílkovin zasouvají mezi sebe a celý sval se zkracuje Příčně pruhovaná tkáň-řízena míšními a hlavovými nervy,je pod kontrolou mozkové kůry,a je tedy ovládána vůlí-má volní inervaci Hojení svalové tkáně-svalová vlákna kosterních svalů jsou nahrazena pevnou,ale nefunkční vazivovou jizvou.

17 Pojivové tkáně Vlastnosti všech pojivových tkání kloubuhl.vaziva a chrupavek se v průběhu života mění. Věk ovlivňuje fyziologický rozsah pohybu, pevnost a pružnost pojivového aparátu kloubu. Pružnost a protažitelnost vazivových struktur je největší v předškolním věku a v období puberty.

18 Neurofyziologický podklad čidla - receptory - proprioreceptory - uloženy ve svalech, šlachách a kloubech - exteroreceptory - uloženy v kůži, receptory, zraku, sluchu, chuti, hmatu, čichu; - visceroreceptory ve vnitřních orgánech, - nociceptory reagují na bolest, atd.

19 podnět změní místní podráždění receptorů vzruch se šíří z periférie vzestupnou tzv. aferentní nervovou dráhou do centrálního nervového systému (CNS) podrobení analýze reakce na podnět pokyn pro odpověď je veden sestupnou tzv. eferentní nervovou dráhou k perifernímu výkonnému orgánu - efektoru - sval či svalová skupina popsaná reakce tzv. reflexní oblouk

20 Neurofyziologický podklad

21 Neurofyziologický podklad Typy proprioreceptorů a jejich funkce - podíl na řízení stoje a vzpřímeného držení těla - podíl na aktivaci nervových drah a center, které se podílejí na regulaci stoje a provedení přesného koordinovaného pohybu

22 Svalová vřeténka v podélné ose svalu citlivé na tah informace do CNS jak o rychlých (fázických) změnách délky svalu při pohybu, tak i o změnách dlouhodobých (tonických) při udržování určité polohy

23 Šlachová (Golgiho) tělíska na rozhraní svalu a šlachy aktivovány při napnutí šlachy chrání sval i šlachu před přetížením

24 Dělení svalových skupin podle funkce: Agonisté: vykonavatelé a iniciátoři pohybu Antagonisté: působící v protilehlém pohybu Synergisté: spoluúčastní se na jednom pohybu

25 Typy svalových kontrakcí Dělení typu stahu (kontrakce): ale Kontrakce isotonická: mění se délka svalu, napětí zůstává stejné Kontrakce isometrická: nemění se délka, ale napětí je v čase rozdílné

26 Svalový stah Vyvolán nervovým vzruchem-vzájemné zasouvání molekul myosinu a aktinu, ze kterých se skládají myofibrily zkrácení myofibril svalového vlákna zkrácení celého svalu.

27 Motorická jednotka Svalový tonus-klidové napětí svalu-zabezpečuje trvalý kontakt kloubních ploch, zajišťuje vzpříměné držení těla, udržuje polohu útrob v dutině břišní. Morfologická jednotka kosterního svalu=svalové vlákno Funkční jednotka svalu=motorická jednotka složena -z nervové b. a jejího výběžku-axonu, který inervuje svalová vlákna -z vláken svalu inervovaných tímto jediným nervovým vláknem

28 Svalový stah Jedno nervové vlákno inervuje desítky až stovky svalových vláken. Vlákna nervů končí na motorických ploténkách. Zpětné informace pro CNS o napětí ve svalech, poloze a stupni kontrakce-ze šlachových tělísek a svalových vřetének.

29 Srdce a cévní systém Srdeční dutiny-2 síně, 2 komory Průtok krve: PS-PK-plicní tepna-m/plicní/o-výměna plynů mezi krví a vdechovaným vzduchem,okysličení krve v plicích-plicní žíly-ls- LK-aorta/srdečnice/-VO-horní a dolní dutá žíla-ps Smrštění srdečního svalu-systola-vyvoláno vzruchy z převodního systému srdce X relaxace-diastola. Změny srdeční frekvence-s a PS inervace.norma 70-80/min.!!! Max.možná TF- 220/min-věk. ZÁVISÍ NA VĚKU!!! Pokud více srdeční selhání x trénovaný sportovec-klidová TF pod 60/min. Tepový objem srdeční / ml/-množství krve vypuzené jedním srdečním stahem x při práci až 3x více Minutový objem-to x počet tepů / /-cca 5 l / min. x práce 30 i více l/min

30 Typy cév: Cévní skladba Tepny (arterie) Žíly (vény) Kapiláry Mízní cévy Speciální druhy cév: Kolaterály Arteriovenosní můstky Portální cévy Anastomosy

31 Anatomie cévního řečiště

32 Anatomie cévního řečiště

33 Cévní řečiště schematicky

34 Krevní buňky Červené krvinky-erytrocyty obsahují červené krevní barvivo-hemoglobin-přenos O 2 a CO 2 Bílé krvinky-obranné reakce organismu-specificképrodukují protilátky, nespecifické-fagocytují Krevní destičky-proces krevní srážlivosti

35 Dýchací systém

36 Dýchací systém 1. plicní ventilace výměna vzduchu mezi vnějším prostředím a plícemi 2. výměna O2 a CO2 mezi vzduchem a krví 3. tkáňové dýchání oxidativní metabolismus tkání spotřebovává se O2 a vydává se CO2 vnější dýchání plicní ventilace + výměna plynů mezi vzduchem a krví vnitřní dýchání výměna plynů mezi krví a tkáněmi + tkáňové dýchání

37 Trávící systém Může sportovní výkon kladně i záporně ovlivnit. Preventivní opatření-vhodná výživa a pitný režim sportovců. Před sportováním nadměrně nejístzatížení organismu

38 Neurofyziologie Centrální nerovová soustava: Mozek - koncový mozek (vědomí, myšlení, pamět) - mezimozek (autonomní nerstvo) - mozeček (rovnováha, pohyby) - mozkový kmen (prodl. Mícha, most, střední mozek) životně důležitá centra)

39 Neurofyziologie Centrální nerovová soustava: Mícha Periferní nervová soustava Mozkové nervy Míšní nervy Autonomní (vegetativní) nervy Sympatikus Parasympatikus

40 Specifika dětského věku Postupné vyzrávání jednotlivých tkání-funkční i anatomické změny Počet tukových bb. Narůstá do cca 1. roku věku dítěte -konec 1.roku a začátek 2.roku života-citlivé období pro vývoj obezity-přechod na umělou výživu Energetický příjem-nadměrná výživa vede ke zmnožení tukových bb. a zvětšení jejich objemu.tzn.vznik nebezpečné tkáně, kam se ukládá při dietní nekázni zásobní tuk. Naproti tomu běžná obezita vzniklá v dospělosti-zvětšuje se objem tukových bb., bez jejich zmnožení.

41 Specifika dětského věku Počet svalových vláken vzrůstá v období 6-8 let Až ke konci 4.roku života zvládají komplikovaný pohyb, jakým je běh + další pohybové projevy Asi do 7 let nepevná nožní klenba-nevhodná obuv, nadměrné posilování-vede k jejímu zborcení

kapitoly z biologie člověka

kapitoly z biologie člověka kapitoly z biologie člověka PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (Cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA 21 6. Anatomie zkoumá stavbu lidského těla. Popisuje tvar, vnitřní složení a polohu jeho jednotlivých částí a tím umožňuje pochopit i jejich funkci. Ukazuje, že stavba a funkce jsou vždy nerozlučně spjaty.

Více

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah:

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Biologie člověka Obsah: 1. Systematické

Více

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Stavba a funkce lidského těla Základní stavební a funkční jednotka buňka. Tkáň vzniká dělením buněk. Histologie je věda, zabývající se mikroskopickou

Více

Člověk. Mgr. Petr Křížek

Člověk. Mgr. Petr Křížek Člověk Mgr. Petr Křížek Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu Základy obecné anatomie NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO a fyziologie Obsah: 1. Buňka 2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém 6. Dýchací ústrojí 7. Trávící ústrojí

Více

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1 Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 2002 Lékařská komise Českého horolezeckého svazu a Společnost horské medicíny MUDr. Ivan Rotman, MUDr.Petr Machold, MUDr. Jana Voborníková únor 2002, verze

Více

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka.

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření

Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách

Více

Imobilizace a transport v přednemocniční a nemocniční péči

Imobilizace a transport v přednemocniční a nemocniční péči Imobilizace a transport v přednemocniční a nemocniční péči SOBALÍK TOMÁŠ VILÍMKOVÁ ANDREA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ. 1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ

Více

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní Pohybový aparát Kostra 206 kostí v těle závislé na věku, novorozence 270 Cca 14%hmotnosti Opora těla Ochrana orgány, mozek Pohyb Krvetvorba Zásobárna minerálů Ca (až 1,5 kg), P Kostra Osová kostra Páteř

Více

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Table of Contents 1. Dýchací soustava... 1 1. Úvod... 1 2. Ústrojí dýchací...

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Svalové dysbalance Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz FLEXORY-ohybače: dvojhlavý sval pažní flexe loketního kloubu sval bedrokyčlostehenní flexe kyčelního kloubu EXTENZORY natahovače, napínače trojhlavý

Více

POHYB V ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠI

POHYB V ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠI Maturitní téma č.22 POHYB V ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠI Pohyb je jedním z nejzákladnějších projevů činnosti živého organismu. Pohyb = lokomoce. Nejjednodušší formy pohybu: Fagocytóza schopnost pohlcení velké molekuly

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

Pojivo VAZIVO, CHRUPAVKA, KOST, ZUBNÍ TKÁŇ, rná a pohybová soustava. a) vazivo b) chrupavka c) kost. e) trofická pojiva

Pojivo VAZIVO, CHRUPAVKA, KOST, ZUBNÍ TKÁŇ, rná a pohybová soustava. a) vazivo b) chrupavka c) kost. e) trofická pojiva BIOLOGIE ČLOVĚKA Opěrn rná a pohybová soustava TKÁNĚ 1. Epitelová tkáň 2. Pojivová tkáň a) vazivo b) chrupavka c) kost d) zubní tkáň e) trofická pojiva 3. Svalová tkáň 4. Nervová tkáň Pojivo VAZIVO, CHRUPAVKA,

Více

FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30

FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30 FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30 7. FYZIOLOGIE ČLOVĚKA Fyziologie se zabývá funkčními projevy organismu jako celku, zkoumá činnosti jednotlivých tělesných soustav, jejich souhru a vztahy organismu k prostředí. Základními

Více

Soustava dýchací funkce, popis

Soustava dýchací funkce, popis Soustava dýchací funkce, popis Funkce hlavní =dýchání =přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu plíce se podílí na regulaci tělesné teploty a na hospodaření s vodou Dýchání 3 funkce

Více

Oběhová soustava člověka (angiologia)

Oběhová soustava člověka (angiologia) Oběhová soustava člověka (angiologia) soustava krevní (systema cardiovasculare) - zahrnuje krevní cévy, srdce a krev. soustava mízní (systema limphaticum) - zahrnující mízní cévy, mízu, mízní uzliny a

Více

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 2. ročník Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 VÝZNAM ZDRAVOVĚDY PRO KADEŘNÍKA Osobní hygiena kadeřníka Péče o čistotu těla: pravidelné mytí rukou před a po každém Z po návštěvě

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA Katedra učitelství odborných předmětů BIOLOGIE ČLOVĚKA Antonín Roják Ostrava 2006 Úvod Předložený text k předmětu Biologie člověka je určen studentům oboru učitelství odborných

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

Michal Živný Biologie člověka a antropologie Studijní opora k inovovanému předmětu: Antropologie 1(KBE/ANT01) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-443-6

Michal Živný Biologie člověka a antropologie Studijní opora k inovovanému předmětu: Antropologie 1(KBE/ANT01) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-443-6 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

zdravotní tělesná výchova

zdravotní tělesná výchova Mgr. Lucie Schwarzová zdravotní tělesná výchova Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Více

Savci, Člověk. Třída: 8. Savci... 2. Řád hmyzožravci... 3. ř. Letouni... 3. ř. Hlodavci... 3. ř. Ploutvonožci... 3. ř. Sirény = ochechule...

Savci, Člověk. Třída: 8. Savci... 2. Řád hmyzožravci... 3. ř. Letouni... 3. ř. Hlodavci... 3. ř. Ploutvonožci... 3. ř. Sirény = ochechule... Autor: Mgr. Blanka Škrabalová Připraveno pro školní rok 2013-14 Savci, Člověk Třída: 8 Materiál je vytvořen v souladu s RVP s úpravami verze 2013 a v souladu se ŠVP ZŠ Lipůvka Veškeré připomínky prosím

Více

Sportovní masáž. Dominik Volavý 2013, www.ascm.cz; www.omasazi.cz

Sportovní masáž. Dominik Volavý 2013, www.ascm.cz; www.omasazi.cz Sportovní masáž Dominik Volavý 2013, www.ascm.cz; www.omasazi.cz Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Úvod.....4 Historie masáží...7 Účinky

Více

Helena Jarkovská. míči. Grada Publishing

Helena Jarkovská. míči. Grada Publishing 264 cvičení Helena Jarkovská na velkém míči Grada Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více