Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/ TYPOLOGIE ÚLOH III NÁCVIK ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074 TYPOLOGIE ÚLOH III NÁCVIK ČTENÍ S POROZUMĚNÍM"

Transkript

1 Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/ TYPOLOGIE ÚLOH III NÁCVIK ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Ze spolupráce a z diskuzí v didaktickém semináři němčiny jako cizího jazyka vyplynula potřeba typologií úloh pro nácvik jazykových prostředků a řečových dovedností ve vyučování cizímu jazyku. Konstatovali jsme totiž, že mezi osvojením teoretických základů didaktiky cizího jazyka na jedné straně a plánováním, provedením a analýzou prvních vyučovacích hodin na straně druhé existuje důležitá, avšak dosud málo specifikovaná a diferencovaná oblast formulace konkrétních učebních úloh, s jejichž pomocí učitel na základě zákonitostí učení, učebního pokroku žáků a výukových i učebních cílů rozvrhuje vyučování a učení. Typologie úloh pro čtení s porozuměním sestává z následujících částí: I. Předtextové úlohy II. Textové úlohy III. Potextové úlohy Věříme, že předložená typologie usnadní učiteli formulaci a výběr úloh a přispěje tak k úspěšnému učení žáka. 1 I. Předtextové úlohy 1. Co napovídá nadpis textu? Co prozrazují obrázky? Kterému tématu by mohl být text věnován? 2. Co již o tomto tématu víte? Jaká je Vaše dosavadní zkušenost v dané oblasti? Text má například název Nákupy. Před přečtením textu aktivujeme povědomí žáků o tématu jednou nebo několika jednoduchými otázkami: Kdo ve Vaší rodině nakupuje? Jak často nakupujete? Co kupujete často, co málo? Kolik peněz denně utratíte? Které obchody máte blízko? Chodíte na nákup pěšky nebo jezdíte autem? Nakupujete každý den? Máte nakupování rádi? Proč ano, proč ne? 1 Předkládáme formulace úloh v češtině. Jejich převedení do kteréhokoliv cizího jazyka je jistě snadné. Navíc lze na samém počátku učení se cizího jazyka využít při zadávání úloh také mateřský jazyk.

2 2 (5) 3. Přelétněte text zběžně očima a popište či odhadněte jeho strukturu počet odstavců, dílčí témata. 4. Jak se Vám text na první pohled jeví? Snadný nebo obtížný? V čem by mohly spočívat jeho obtíže? V délce vět? V množství nových slovíček? V neznámém tématu? 5. Navrhněte na základě zběžného prohlédnutí textu jedno nebo dvě slova či slovní spojení, která je třeba společně vyslovit nebo si je navzájem předem vysvětlit. II. Textové úlohy 1. Učitel přečte hlasitě text, žáci na základě poslechu česky rekapitulují obsah. 2. Učitel čte hlasitě text, žáci na základě poslechu postupně překládají. Odhadují neznámá slovíčka. 3. Učitel čte hlasitě text, žáci sledují text očima a značí si přízvuky, pauzy, intonaci. 4. Učitel čte text, žáci čtou po něm a napodobují modelovou prozodii. 5. Žáci čtou nahlas, posléze česky rekapitulují obsah. 6. Žáci čtou nahlas a překládají. Odhadují neznámá slovíčka. 7. Žáci čtou text v rolích a snaží se o základní výrazové rozlišení hlasů dle role, věku, pohlaví (např. vypravěč, muž, žena, chlapec, děvče). 8. Žáci čtou text a podtrhávají nebo vypisují klíčová slova. 9. Žáci čtou text a nahrazují vybraná slova a slovní spojení alternativními výrazy. 10. Žáci čtou text, podtrhávají a vyhodnocují vybrané gramatické jevy. 11. Žáci čtou text a obměňují vybrané gramatické konstrukce. 12. Žáci čtou text po odstavcích a ke každému odstavci formulují heslo (podnadpis), v němž co nejkratším a co nejvýstižnějším způsobem zachytí obsah odstavce. 13. Žáci formulují otázky k textu, kladou si je navzájem a odpovídají na ně. 14. Žáci formulují otázky k prázdným místům textu a formulují hypotetické odpovědi. 15. Žáci čtou text po částech. Po každé části formulují hypotézy o pokračování. Své hypotézy posléze srovnávají s pokračováním. III. Potextové úlohy 1. Žáci si vyberou v textu po jednom motivu. Vybraný motiv zobrazí každý žák v jednoduché kresbě s pomocí takzvaných stick figures (Strichmännchen, bonhomme allumette). Pod svou ilustraci žák napíše slova, část věty, větu, k nimž/k níž se jeho ilustrace vztahuje. Z ilustrací je sestavena výstavka. Níže uvedené příklady obrázků pocházejí ze stránky Google stick figure https://www.google.cz/search?q=stick+figure&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=x &ei=rybbuv7ncmothqf9zyg4da&ved=0cc4qsaq&biw=1680&bih=956. Na této a na podobných stránkách naleznete další ukázky.

3 3 (5) 2. Určení klíčových slov každého odstavce. 3. Zhuštění každého odstavce nebo úseku na jádro sdělení. 4. Reprodukce textu. 5. Tvorba paralelního textu vztahujícího se k vlastní osobě. Obsah výchozího textu je gramaticky a formálně modifikován dle potřeby. 6. Modifikace funkčního stylu. Obsah a forma textu jsou modifikovány do vybraných textových druhů zvolených funkčních stylů. Výchozí text bude vypadat jinak, bude-li koncipován například jako telegram, jako báseň, jako úřední oznámení. 7. Kritika textu od jednoduché několikaslovné kritiky až po kritiku jako publicistickou formu. Jádrem je posouzení kladů a záporů textu a navázání na mínění spolužáků. 8. Pokračování textu. V několika málo větách žáci rozvedou obsah textu, pojmenují další možné směry uvažování o tématu. 9. Inscenace textu. Každý text lze prezentovat scénicky ať už ve formě čtení pro publikum či ve formě krátké rekapitulace nebo jako drobnou dramatizaci ve fiktivní rámcové situaci, jíž může být soutěž, televizní vysílání, reklamní akce, pracovní porada, nenadálé setkání. 10. Tvorba hypertextu. Na vybraná podnětová slova žáci navazují v drobných rešerších v gramatikách, slovnících, encyklopediích, na internetu. Připraví si vysvětlivky a doplňky a sestaví z nich hypertextovou koláž. Hypertext je vystaven na nástěnce. 11. Návrh projektu. K některému zajímavému či aktuálnímu tématu naplánujeme společně s žáky jednou za čtvrt až půl roku rozvedení a prohloubení výchozího podnětového učebnicového textu v projektové práci. Žáci se poradí a sami navrhnou výsledek projektu může to být například komentovaná výstavka fotodokumentace, promítnutí žákovského videa, mezitřídní prezentace obrazových a textových materiálů k tématu. Žáci spolurozhodují o rozdělení úkolů a sestavují časový harmonogram projektu.

4 4 (5) 12. Srovnání textu s jinými texty ke stejnému tématu učitel poskytne ke srovnání texty z vlastních textových souborů i z jiných učebnic nebo žáci provádějí rešerše s pomocí publicistických a beletristických textů přístupných online. 13. Příprava a realizace diskuze k zvolenému tématu. Přidělení role moderátora. Výběr rozšiřující četby k tématu pro všechny účastníky diskuze. Osvojení slovní zásoby potřebné pro strukturování diskuze a pro jazykovou metarovinu (souhlas, vyjádření výhrady, pochybování, odmítání, protest, navazování, upozornění na nesrovnalosti, podtržení významu a podobně) 2. Příprava všech účastníků diskuze spočívá v čtení doporučených textů, v uvažování o tématu a v tvorbě postojů. ZUSTIMMEN Das möchte ich unterstützen. In diesem Punkt gebe ich dir recht. Ich bin völlig deiner Meinung. Ganz meine Meinung. Das ist auch meine Überzeugung. Ganz meine Meinung. Genau. Das kann ich bestätigen. Dieser Behauptung stimme ich zu. Das kann ich unterschreiben. WIDERSPRECHEN Da muss ich widersprechen. Da habe ich Zweifel. Das nehme ich nicht an. Ich wäre da nicht so sicher. Irrst du dich nicht? Entgegen dem, was du sagst, meine ich Im Gegenteil! Ich behaupte das Gegenteil. Gegen diese Meinung muss ich mich nachdrücklich verwahren. In einem Punkt kann ich dir nicht zustimmen. Ich formuliere meinen Standpunkt so: Das gehört nicht zur Sache/ hat doch mit der Sache gar nichts zu tun. EINWENDEN Gut / Schön/ Das kann sein, aber Du magst recht haben/ Das stimmt zwar, aber Es lässt sich Folgendes einwenden:... Das hängt davon ab, ob In diesem Zusammenhang kommt es darauf an, ob Hast du schon mal daran gedacht, dass Ich möchte auf einen anderen Gesichtspunkt hinweisen, nämlich auf Noch eines ist zu berücksichtigen: Ich habe da eine andere Erfahrung gemacht. Ich glaube, das ist ein Missverständnis! Wir vergessen eine wichtige Tatsache: NACHFRAGEN Was meinst du damit? Wie meinst du das? Woher willst du das wissen? Kannst du mir genauer das Moment erklären, von dem du am Anfang im Zusammenhang mit. gesprochen hast? Kannst du ein Beispiel für geben? Darf ich dich jetzt bitte kurz unterbrechen? Habe ich dich richtig verstanden? Du hast also gesagt, dass Kannst du bitte die Information/ Erwähnung von ausführen? Kannst du bitte wiederholen? 2 Příklady převzaty z Zajícová, Pavla. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache. Ostrava: OU, 2002,

5 5 (5) ANKNÜPFEN Ich möchte an deine Worte anknüpfen und einen Aspekt betonen. Du hast gesagt, Ich möchte deine Information von ergänzen. Was du gesagt hast, stimmt sehr wohl, du hast jedoch eine wichtige Tatsache vergessen und auf die möchte ich hinweisen. EIGENE MEINUNG UNTERSTREICHEN Ich selbst sehe das so: Ich will damit Folgendes sagen: Ich möchte Eines hervorheben/ betonen: Ich stelle es mir so vor: Mir scheint, Ich stehe auf dem Standpunkt/ bin der Ansicht/ bin der festen Überzeugung/ versichere dir, dass Ich möchte zu dem Punkt Stellung nehmen 14. Příprava a prezentace referátu. Četba a zpracování textů k tématu referátu, výběr a řazení informací, formulace závěrů, nácvik přednesu, přednesení referátu a účast na následné krátké diskuzi. 3 3 Fázím přípravy a realizace diskuze v němčině a fázím přípravy a prezentace referátu v němčině se podrobněji věnujeme v Bajerová, E.; Schwärzler, M.; Zajícová, P. Textarbeit im Studium des Deutschen als Fremdsprache. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013, strany

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 NĚMECKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 NĚMECKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

aneb So viele Sprachen du sprichst, so oft bist du ein Mensch! 1. Schritt: Begrüßung Hallo. Ich heiße... O. k., wir beginnen.

aneb So viele Sprachen du sprichst, so oft bist du ein Mensch! 1. Schritt: Begrüßung Hallo. Ich heiße... O. k., wir beginnen. PREZENTACE V NĚMČINĚ aneb So viele Sprachen du sprichst, so oft bist du ein Mensch! Prezentace by měla obsahovat: vaše jméno název co je účelem prezentace, proč dané téma prezentujete obsah hlavní body,

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z německého jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z německého jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z německého jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z německého jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Zvuková stránka jazyka ČJ pravopis, rozlišuje grafickou a mluvenou podobu suprasegmentální jevy (větná intonace) výslovnost

Více

Analýza příčin rozdílného přístupu k německému a anglickému jazyku u žáků ZŠ

Analýza příčin rozdílného přístupu k německému a anglickému jazyku u žáků ZŠ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie Analýza příčin rozdílného přístupu k německému a anglickému jazyku u žáků ZŠ Diplomová práce Lenka Hudečková Učitelství pro střední

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 - Německý jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 - Německý jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Německý jazyk koordinovali Mgr. Pavla Mračková a Mgr. Vladimír Böhm.

Více

Kurz německého jazyka pro dopravce

Kurz německého jazyka pro dopravce Kurz německého jazyka pro dopravce Mgr. Petr Vavrečka AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz německého jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály německého jazyka s využitím programu ActivInspire

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: podnikání Jména autorů PhDr.Janusz Karpeta OSTRAVA 2014 CIZÍ JAZYK II. Cizí jazyk II., Německý

Více

Výuka německého jazyka dvou studentů rozlišné úrovně znalostí

Výuka německého jazyka dvou studentů rozlišné úrovně znalostí Universität Ostrava Philosophische Fakultät Lehrstuhl für Germanistik Lehrerfortbildung 2005/2006 Fachdidaktik DaF Výuka německého jazyka dvou studentů rozlišné úrovně znalostí 9.12.2005 Lucie Pelcová

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Znalost němčiny vytváří předpoklady pro pochopení skutečností, které přesahují

Více

OBSAH. Úvod.. 2. Pracovní list 1 5. Pracovní list 2.. 7. Pracovní list 3.. 8. Pracovní list 4.. 11. Pracovní list 5.. 14. Pracovní list 6..

OBSAH. Úvod.. 2. Pracovní list 1 5. Pracovní list 2.. 7. Pracovní list 3.. 8. Pracovní list 4.. 11. Pracovní list 5.. 14. Pracovní list 6.. OBSAH Úvod.. 2 Pracovní list 1 5 Pracovní list 2.. 7 Pracovní list 3.. 8 Pracovní list 4.. 11 Pracovní list 5.. 14 Pracovní list 6.. 18 Kontakty 2 ÚVOD Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, dostává

Více

JAZYK. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

JAZYK. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

OBECNÁ NĚMČINA. Lenka Hrušková

OBECNÁ NĚMČINA. Lenka Hrušková OBECNÁ NĚMČINA Lenka Hrušková České Budějovice 2012 Tato publikace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Recenzovali: 1. vydání Dr. Ludwig Diess Michaela

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Výuka cizích jazyků je významnou součástí všeobecného vzdělávání žáků. Rozšiřuje a prohlubuje jejich komunikativní kompetence a celkový

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V rámci výuky dalšího cizího jazyka nabízí škola dva volitelné předměty německý jazyk a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE Also ich habe eigentlich meine Karriere vor fast zwanzig Jahre angefangen in eine Firma, die in Tschechei verschiedene kosmetische Luxusfirmen gebracht hat.

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk ( 2. cizí jazyk )

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk ( 2. cizí jazyk ) 7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk ( 2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky německého jazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na oboru cestovní ruch zastoupena

Více

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 Obecné cíle výuky Německéhojazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na ekonomickém lyceu zastoupena vzdělávacími

Více