Návod k montáži a obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáži a obsluze"

Transkript

1 Návod k montáži a obsluze TRACK-Guide Stav: CS Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Uchovejte tento návod k obsluze k budoucímu použití.

2 Impressum Dokument Autorská práva Návod k montáži a obsluze Produkt: TRACK-Guide Číslo dokumentu: CS Platné pro artikl: Od verze softwaru: Původní jazyk: němčina Müller-Elektronik GmbH & Co.KG Franz-Kleine-Straße Salzkotten Německo Tel: ++49 (0) 5258 / Telefax: ++49 (0) 5258 / Webová stránka:

3 Obsah Obsah 1 Pro vaši bezpečnost Základní bezpečnostní informace Struktura a význam výstrah Požadavky na uživatele Používání v souladu s určením Prohlášení o shodě ES 27 2 Popis produktu Popis výkonů Struktura obrazovky Struktura spouštěcí obrazovky Struktura pracovní obrazovky 39 3 Montáž a instalace Pokyny k dovybavení Instalace terminálu v kabině traktoru Přišroubování GSM antény Přípojky terminálu Přijímač GPS Montáž přijímače GPS Připojení přijímače GPS k terminálu Podklady obsluhy První uvedení do provozu Ovládací prvky Vkládání dat Použití monitoru Lightbar Monitor Lightbar v grafickém režimu Monitor Lightbar v textovém režimu Používání náhledu SECTION-View Konfigurace Konfigurace systémových nastavení Založení nového profilu stroje Výběr profilu stroje Seznam parametrů stroje Seznam parametrů v oblasti Nastavení" Aktivace softwaru Zadávání šířky sekcí Konfigurace čidla sklonu Kalibrace nulové polohy sklonu 327 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 3

4 Obsah 5.9 Výběr satelitů DGPS Výběr opravných satelitů (e-dif) Procesy obsluhy Pokud zpracováváte pole poprvé Pokud pole zpracováváte znovu 30 7 Připravte navigaci Zvolte nastavení navigace Nastavení navigace rovnoběžný Nastavení navigace vyhlazený obrys Nastavení navigace identický obrys Nastavení navigace A Plus Nastavte vodicí stopy Nastavte šířku vodicí stopy Nastavte interval vodicí stopy 33 8 Spuštění navigace Spustit novou navigaci Pokračovat s již spuštěnou navigací Spouštění přehrávání dat projetí Kalibrace DGPS GPS bez signálu korekce 36 K čemu potřebujete referenční bod? 36 Určete referenční bod 1 37 Kalibrace signálu GPS DGPS se signálem korekce Kontrola kvality signálu DGPS Zaznamenejte hranice pole Založte vodicí stopu A-B Vytvoření vodicí stopy A-B v rovnoběžném a obrysovém režimu Založte vodicí stopu A-B v nastavení navigace A Zaznamenejte překážky Obsluha během práce Změna formy pracovní obrazovky Přesunutí vodicí stopy Smazání vodicí stopy Chování při výpadku satelitu Uložení dat pole Uložení a nahrávání dat pole Uložení dat pole Nahrávání dat pole Zamítnutí dat pole Export a import dat pole pro GIS Export dat pro GIS Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

5 Obsah Import dat pole z GIS Reorganizace dat Prohlížení zdokumentovaných projetí Smazat pole z USB flash disku Vymazat projetí Obsluha a údržba Údržba a čištění terminálu Likvidace zařízení Technická data terminálu Obsazení kolíků přípojky A a B Obsazení kolíků přípojky C při hlášení chyb 354 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 5

6 1 Pro vaši bezpečnost Základní bezpečnostní informace Pro vaši bezpečnost Základní bezpečnostní informace Předtím, než zařízení poprvé použijete, si pozorně přečtěte následující bezpečnostní informace. Předtím, než provedete údržbu nebo opravu traktoru, vždy přerušte jeho spojení s terminálem.track-guide Předtím, než začnete nabíjet baterii traktoru, vždy přerušte jeho spojení s terminálemtrack- Guide. Předtím, než začnete svářet na traktoru nebo na jednom z připojených strojů, vždy odpojte přívod proudu k terminálutrack-guide. Udržujte terminál TRACK-Guide a jeho příslušenství v dobrém stavu. Neprovádějte na zařízení žádné nedovolené změny. Nedovolené změny nebo nedovolené používání může omezit provoz či bezpečnost a ovlivnit délku životnosti. Nedovolené změny jsou všechny změny, které nejsou popsány v dokumentaci produktu. Neodstraňujte ze stroje žádné bezpečnostní mechanismy ani štítky. Dodržujte všechny příslušné bezpečnostní předpisy. Dodržujte všechna všeobecně uznávaná bezpečností, průmyslová, lékařská a silniční pravidla. Struktura a význam výstrah Všechna bezpečnostní opatření, která najdete v tomto návodu k obsluze, se tvoří podle následujícího vzoru: VAROVÁNÍ Toto signální slovo označuje stření riziko ohrožení, které může mít za následek smrt či těžké ublížení na zdraví, pokud mu nezabráníte. POZOR Toto signální slovo označuje nízké riziko ohrožení, které může mít za následek lehké ublížení na zdraví či věcné škody, pokud mu nezabráníte. UPOZORNĚNÍ Toto signální slovo označuje činnosti, které při chybném provedení mohou vést k poruchám provozu. Při takových činnostech musíte být precizní a opatrní, abyste dosáhli optimálních pracovních výsledků. Existují činnosti, které musí být provedeny v několika krocích. Pokud je jeden z těchto kroků rizikový, zobrazí se bezpečnostní opatření přímo u návodu k manipulaci. Tato bezpečnostní opatření stojí vždy přímo před rizikovým krokem činnosti a jsou vyznačena tučným písmem a odpovídajícím signálním slovem. 6 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

7 Pro vaši bezpečnost Požadavky na uživatele 1 Příklad 1. UPOZORNĚNÍ! Toto je upozornění. Varuje Vás před rizikem, které vzniká při následujícím kroku. 2. Riskantní krok Požadavky na uživatele Naučte se obsluhovat terminál podle předpisů. Terminál nesmí obsluhovat nikdo, kdo si předtím nepřečetl návod k obsluze. Pečlivě si přečtěte a dodržujte všechna bezpečnostní opatření a výstrahy uvedené v návodu k obsluze a v návodech pro připojené stroje a zařízení. Pokud se Vám v návodu zdá být něco nesrozumitelného, kontaktujte svého prodejce nebo nás. Zákaznická podpora společnosti Müller-Elektronik Vám ráda dále pomůže. Používání v souladu s určením Terminál TRACK-Guide lze používat pouze ve spojení se zemědělským zařízením a stroji. Terminál lze používat během prací na poli jen mimo veřejné komunikace. Výrobce neručí za žádné věcné škody či zranění, vzniklé nedodržením těchto pokynů. Všechna rizika za použití, které není v souladu s určeným účelem, nese pouze uživatel. Mezi použití k určenému účelu patří také dodržení podmínek provozu a oprav, určených výrobcem. Musí být dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy, stejně jako další všeobecně uznávaná bezpečností, průmyslová, lékařská a silniční pravidla. Výrobce neručí za neoprávněné změny zařízení. 1.5 Prohlášení o shodě ES Tento produkt je vyroben v souladu s následujícími národními a harmonizovanými normami ve smyslu platných směrnic EMK (elektromagnetické kompatibility) 2004/108/ES: EN ISO Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 7

8 2 Popis produktu Popis výkonů Popis produktu Popis výkonů Struktura obrazovky TRACK-Guide disponuje následujícími funkcemi: Ukazuje, které sekce musí řidič vypnout a zapnout, aby nedocházelo k překrývání. Řízení podél vytvořený jízdních pruhů za pomoci navigační lišty Varování před překážkami Uložení dat pole ve dvou formátech Podle toho, které moduly jste aktivovali, se vzhled obrazovky může poněkud lišit Struktura spouštěcí obrazovky Když spustíte aplikaci, objeví se spouštěcí obrazovka. Úvodní obrazovka terminálu TRACK-Guide Na spouštěcí obrazovce můžete: Přejít na další obrazovky. Přečíst status signálu GPS. Zobrazení aktivovaného profilu stroje Zobrazení názvu aktuálně zpracovávaného pole Ovládací prvky Funkční symbol Funkce Přejděte na přípravnou obrazovku. Přejděte na obrazovku Paměť. Přejděte na obrazovku Nastavení. 8 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

9 Popis produktu Struktura obrazovky 2 Funkční symbol Funkce Přejděte na obrazovku Informace Struktura pracovní obrazovky Na pracovní obrazovce najdete všechny informace, které potřebujete k práci se softwarem. Následující přehled zobrazí informace pracovní obrazovky. Pracovní obrazovka terminálu TRACK-Guide Záhlaví Zde lze zobrazit monitor Lightbar nebo SECTION-View (dle obrázku). Hranice pole Překážka Měřič Ukazuje rychlost, zbývající plochu určenou ke zpracování a celkovou plochu. Vodicí stopa Vodicí stopa ukazuje, kudy probíhají paralelní stopy. Aktivovaná vodicí stopa Vodicí stopa, ke které jste nejblíže, bude aktivována a označí se modře. Symbol stroje Symbolizuje stroj a zemědělské zařízení. Záznam projetí Projeté plochy se označují zeleně. Plochy, které se projíždějí dvakrát, se označují tmavě zeleně Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 9

10 3 Montáž a instalace Pokyny k dovybavení 3 Montáž a instalace Namontujte terminál a doplňkové součástky v následujícím pořadí: 1. Instalace terminálu v kabině traktoru. 2. Zapojte terminál do palubní síťové zásuvky nebo k základnímu vybavení ISO. 3. Připojte terminál k dalším součástem. 3.1 Pokyny k dovybavení Pokyn k dodatečné instalaci elektrických a elektronických zařízení popř. součástí Dnešní zemědělské stroje jsou vybaveny elektronickými součástkami a díly, jejichž funkce může být ovlivněna vysíláním elektromagnetických vln jiných zařízení. Takové ovlivňování může vést k ohrožení osob, když se neřídí následujícími bezpečnostními opatřeními. Výběr součástek Odpovědnost uživatele Další požadavky Při výběru součástek dbejte především na to, aby dodatečně instalované elektrické a elektronické díly odpovídaly směrnice EMK 2004/108/ES v právě platném znění a nesly označení CE. Při dodatečné instalaci elektrických a elektronických zařízení popř. součástí stroje s připojením k sítí vozidla musíte na vlastní zodpovědnost zkontrolovat, zda instalace nezpůsobuje poruchy elektroniky vozidla či jiných součástek. Toto platí především pro elektronické řízení: EHR, předního zdvihacího mechanismu, vývodové hřídele, motoru, převodovky. Pro dodatečnou instalaci mobilních komunikačních systémů (např. rozhlas, telefon) musí být splněny následující dodatečné požadavky: Lze instalovat pouze zařízení s povolením podle platných zemědělských předpisů (např. Povolení spolkového úřadu telekomunikačních licencí v Německu). Zařízení musí být instalováno napevno. Provoz přenosných či mobilních zařízení ve vozidle je přípustný pouze tehdy, jsou-li připojena k napevno instalované vnější anténě. Vysílací část musí být instalována tak, aby byla prostorově oddělena od elektroniky vozidla. Při montáži antény musíte dbát na odbornou instalaci s dobrým uzemněním mezi anténou a vozidlem. U kabeláže a instalace stejně jako při max. odběru proudu navíc dodržujte návod k montáži od výrobce stroje. 3.2 Instalace terminálu v kabině traktoru UPOZORNĚNÍ Elektromagnetické poruchy Funkčnost terminálu mohou negativně ovlivnit elektromagnetické vlny jiných zařízení. Namontujte terminál minimálně 1 m od rozhlasové antény nebo od rádia. 10 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

11 Montáž a instalace Přípojky terminálu 3 1. Přišroubujte držák k terminálu. 2. Upevněte terminál držákem v kabině traktoru. Za tímto účelem můžete např. použít základní konzolu ME. Základní konzola Přišroubování GSM antény GSM anténa vysílá informace na portál FarmPilot před mobilní síť. 1. UPOZORNĚNÍ! Uprostřed GSM antény se nachází velmi citlivý kolík. Dávejte pozor, abyste tento kolík při montáži GSM antény nepoškodili. 2. Přišroubujte GSM anténu na horní stranu terminálu. 3.3 Přípojky terminálu Přípojky kabelu přívodního napětí k anténě GPS se nacházejí na spodní straně terminálu. Přípojky terminálu TRACK-Guide Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 11

12 3 Montáž a instalace Přijímač GPS Přípojka B 9-pólová zásuvka D-sub Přípojka A 9-pólová zásuvka D-sub Napájení Přípojka C Sériový konektor RS232 Přípojka USB flash disku USB Připojte 9-pólový konektor D-SUB napájecího kabelu na přípojku A na terminálu. 2. Pevně zašroubujte pojistné šrouby konektoru. 3. Zastrčte druhou stranu napájecího kabelu do palubní síťové zásuvky. 4. Připojte připojovací kabel antény GPS k přípojce C na terminálu. 5. Pevně zašroubujte pojistné šrouby konektoru. 3.4 Přijímač GPS Přijímač GPS sbírá a vysílá informace o pozici stroje a připojeného terminálu. Technické předpoklady pro použití přijímače DGPS Provozní napětí: Odběr proudu Napájecí napětí terminálu 1,5V Maximálně 200mA (při 70 C) Standard GPS NMEA 0183 Aktualizujte kapacitu a signály 5 Hz (GPGGA, GPVTG) 1 Hz (GPGSA, GPZDA) Přenosový výkon baudů Datové bity 8 Parita ne Závěrné bity 1 Řízení toku žádné Montáž přijímače GPS UPOZORNĚNÍ Přijímač GPS vyžaduje volný výhled na nebe. Přijímač GPS na střeše kabiny traktoru. Vyvarujte se zastínění přijímače GPS. 12 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

13 Montáž a instalace Přijímač GPS 3 POZOR Nebezpečí zmáčknutí prstů v důsledku působení velmi silných magnetů Magnetická noha přijímače GPS je velmi silná. Nikdy nepokládejte prsty mezi magnetickou nohu přijímače GPS a magnetickou plochu. Držte přijímač GPS pevně v rukou, nepokládejte však prsty pod magnetickou nohu. 1. Určení polohy pro montáž přijímače GPS na traktoru. Přijímač GPS musí být co nejvíce vepředu, na středu a vodorovně (viz fotku). 2. Montáž na různých střechách: U kovových střech položte přijímač GPS opatrně na kovovou střechu vozidla. U umělohmotných střech nejprve na střechu nalepte kovovou desku, která je součástí dodávky. Poté upevněte přijímač GPS magnetickou nohou na kovovou desku. Na přání lze magnetickou nohu odstranit, aby bylo možné přijímač GPS přišroubovat přímo Připojení přijímače GPS k terminálu POZOR Poškození zařízení zkratem Kolík 4 přípojky C je pod napětím. Napětí je závislé na provozním napětí terminálu a slouží k napájení přijímače DGPS A100 společnosti Müller-Elektronik. Jiné přijímače GPS se mohou při připojení poškodit. Předtím, než připojíte další přijímač GPS: Zkontrolujte, na jaké napětí je terminál připojen (12V nebo 24V). Zkontrolujte obsazení kolíků konektoru přijímače GPS. Zkontrolujte přípustné napětí přijímače GPS. Srovnejte napětí terminálu s přípustným napětím přijímače GPS. Porovnejte obsazení kolíků konektoru. Připojte přijímač GPS jen tehdy, když se rozmezí napětí a obsazení kolíků konektoru obou zařízení neliší. Přijímač DGPS A100 má status LED, který ukazuje kvalitu spojení: Červená: Přijímač DGPS je připojen na terminál, ale nemá žádný příjem GPS Oranžová: Příjem GPS funguje Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 13

14 3 Montáž a instalace Přijímač GPS Zelená: Příjem DGPS funguje Při prvním spuštění může cca 30 minut trvat, než přijímač GPS začne přijímat. Při každém dalším spuštění toto trvá jen cca 1-2 minuty. Přijímač GPS je namontován na střeše traktoru Vypněte terminál. 2. Zaveďte připojovací kabel od přijímače GPS do kabiny. 3. POZOR! Ujistěte se, že kabel neleží na žádné ostré hraně a že se nemůže zlomit. Položte kabel na takové místo, aby o něj nikdo nezakopl. 4. Připojte připojovací kabel přijímače GPS k přípojce C terminálu. 14 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

15 Podklady obsluhy První uvedení do provozu 4 4 Podklady obsluhy 4.1 První uvedení do provozu 1. - Zapněte terminál. Objeví se spouštěcí obrazovka: Eventuálně nyní musíte změnit jazyk. Změna jazyka Po provedení aktualizace a u prvního uvedení do provozu je nastaveným jazykem angličtina. Proto nyní musíte jazyk změnit. 1. Přejděte na obrazovku System ( Systém ): Settings setup Klikněte na řádek Language ( jazyk ) Řádek Language ( jazyk ) se osvětlí zeleně Otáčejte otočným tlačítkem, dokud se na řádku Language ( jazyk ) neobjeví Váš jazyk Potvrďte vybraný jazyk. Jazyk terminálu se přepne. 4.2 Ovládací prvky V této kapitole naleznete přehled všech funkčních symbolů, které se mohou v softwaru objevit a jejich funkce. Funkční symbol Funkce Výpočet hranic pole Hranice pole se vypočítají podle zaznamenaného objíždění. Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 15

16 4 Podklady obsluhy Vkládání dat Funkční symbol Funkce Zobrazení celého pole Úprava jasu obrazovky pro denní nebo noční provoz. Záznam projetí Zobrazí se jen v případě, kdy nemáte čidlo pracovní polohy. Ukončení přehrávání dat projetí Založení vodicí stopy A-B v nastavení navig. rovnoběžný. V jiných režimech vypadá tento funkční symbol jinak, nachází se však na stejném místě. Přechod na obrazovku Nastavení GPS Zobrazí se jen v případě, kdy jste nestanovili žádný určený referenční bod 1 nebo nenastavili signál GPS. Přechod na obrazovku Nastavení GPS Zobrazí se jen v případě, že jste nastavili signál GPS. Aktivace 3D náhledu Aktivace 2D náhledu Přechod na obrazovku zjišťování překážek nebo zjištění překážky. Podle kontextu má funkční symbol různé funkce. Listování dále. 4.3 Vkládání dat Při vkládání názvu pole nebo registračních informací musíte zadávat čísla a písmena. K tomuto účelu slouží obrazovka vkládání dat. 16 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

17 Podklady obsluhy Použití monitoru Lightbar 4 Obrazovka vkládání dat při ukládání do paměti Ovládací prvky Funkční symbol Funkce Smazat znaky Přejít mezi psaním velkých a malých písmen Stornovat zadání Potvrdit zadání 1. - Zvolte požadovaný znak Převezměte zvolený znak. Znak je převzat. Kurzor přeskočí o pozici dál. 3. Zadejte další znaky Po zadání všech znaků, zadání potvrďte. 4.4 Použití monitoru Lightbar Monitor Lightbar má za úkol podporovat řidiče při sledování vodicí stopy. Ukáže řidiči, když opustí stupu a jak se zase zpátky dostane na stopu. Existují následující druhy vybavení monitoru Lightbar: Monitor Lightbar v grafickém režimu Monitor Lightbar v textovém režimu SECTION-View Navíc k monitoru Lightbar se na monitoru zobrazí směrová šipka, která ukazuje správný směr řízení. Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 17

18 4 Podklady obsluhy Používání náhledu SECTION-View Monitor Lightbar v grafickém režimu Monitor Lightbar - grafický režim Obrazovka monitoru Lightbar se v grafickém režimu skládá ze dvou lišt: Dole se zobrazuje aktuální odchylka od vodicí stopy. Nahoře se zobrazuje odchylka v určité vzdálenosti. Viz parametr Náhled [ 23]. Každý kruh reprezentuje konkrétní odchylku v centimetrech. Viz parametr Citlivost [ 23]. Protože jízdní úhel může z technických důvodu lehce kolísat, používá se pro zobrazení v liště náhledu dvojitá hodnota citlivosti. Cílem řízení je, aby vždy svítily jen centrální čtyřúhelníky Monitor Lightbar v textovém režimu Monitor Lightbar Vám v textovém režimu ukáže, kolik metrů od vodicí stopy se nacházíte. Ukáže Vám také, kterým směrem musíte jet, abyste se dostali zpátky do stopy. Náhled v textovém režimu není. Monitor Lightbar - textový režim 4.5 Používání náhledu SECTION-View SECTION-View je schématické zobrazení pracovního záběru a sekcí. Je-li tento náhled aktivní, je zobrazen v záhlaví obrazovky místo monitoru Lightbar. 18 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

19 Podklady obsluhy Používání náhledu SECTION-View 4 Náhled SECTION-View ukazuje řidiči, v jakém stavu má spínat danou sekci. Řidič poté musí např. pomocí rozvaděče spínat danou sekci v tomto stavu. Stavy v náhledu SECTION-View Barva Šedá Žlutá Červená Modrá Proveďte následující: Vypněte sekci. Záznam je vypnutý. Zapněte sekci. Záznam je vypnutý. Vypněte sekci. Záznam je zapnutý. Zapněte sekci. Záznam je zapnutý. Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 19

20 5 Konfigurace Konfigurace systémových nastavení 5 Konfigurace V této kapitole se dozvíte, jak můžete aplikaci nakonfigurovat. Abyste mohli používat terminál TRACK-Guide, musíte provést následující nastavení: 1. Nakonfigurovat parametry na obrazovce Nastavení. 2. Založit profil stroje. 3. Nakonfigurovat parametry stroje. 4. Zvolit profil stroje. V následujících kapitolách si přečtěte, jak máte tyto kroky provést. 5.1 Konfigurace systémových nastavení 1. Přejděte na obrazovku Nastavení : Nastavení Zobrazí se obrazovka Systém. 2. Nastavte požadované parametry. 5.2 Založení nového profilu stroje Každý stroj, se kterým používáte terminál TRACK-Guide, může mít rozdílné parametry. Abyste je nemuseli nastavovat vždy před každým zahájením práce, můžete zakládat různé profily s nastavením stroje. Jako stroj je zde chápána kombinace traktoru a zemědělského zařízení. Příklad Jestliže Váš vozový park zahrnuje dva traktory a dvě zařízení, musíte za daných okolností založit čtyři profily stroje. Traktor A a postřikovač Traktor B a postřikovač Traktor A a rozprašovač hnojiva Traktor B a rozprašovač hnojiva Založte vždy jako profil stroje všechny kombinace, které používáte. Založit lze až 20 profilů stroje. 1. Přejděte na obrazovku Nastavení : 2. - Klikněte na Zadání dat stroje. Zobrazí se obrazovka zadání dat. 3. Zadejte označení nového profilu stroje Potvrďte a uložte zadání. Zobrazí se obrazovka Data stroje. 5. Nastavte parametry stroje. 20 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

21 Konfigurace Výběr profilu stroje Výběr profilu stroje Vždy před prací musíte určit, se kterým strojem ze svého vozového parku chcete pracovat. K tomu je nutné vybrat profil stroje, se kterým hodláte pracovat. 1. Přejděte na obrazovku Výběr stroje : Výběr stroje Zobrazí se obrazovka Výběr stroje. Na této obrazovce je uveden seznam všech uložených profilů stroje Klikněte na požadovaný profil stroje. Zobrazí se obrazovka Data stroje. 3. Zkontrolujte parametry stroje Opusťte obrazovku, jakmile budou parametry aktuální. Zvolený profil stroje bude aktivován. Název aktivovaného profilu stroje se zobrazí v úvodní obrazovce na řádku Stroj. 5.4 Seznam parametrů stroje Parametry stroje budete potřebovat v následujících případech: Když chcete založit profil stroje u nového stroje Když chcete změnit profil stroje Na následujících stranách naleznete vysvětlení všech parametrů stroje. Prac. záběr Tento parametr uvádí nastavený pracovní záběr zařízení. Počet sekcí Zadejte počet sekcí. Každá sekce se zobrazí jako část rozprašovače na navigační obrazovce. Sekce Otevře masku, ve které můžete zadat šířku jednotlivých sekcí. Stupeň přesahu Stupeň překrytí při zpracovávání klínovité plochy. Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 21

22 5 Konfigurace Seznam parametrů stroje 0% stupeň přesahu 50% stupeň přesahu 100% stupeň přesahu Dbejte na to, aby na obrázcích bylo znázorněno chování při spínání sekcí. Na obrazovce terminálu TRACK-Guide se v případě vypnutí jedné ze sekcí zelená čára nepřeruší. Možné hodnoty: 0% - každá sekce se při opouštění zpracované plochy zapne teprve tehdy, když plochu úplně opustí. Při proježdění zpracované plochy se sekce vypne teprve tehdy, když je sekce větší než 1% zpracovávané plochy. 50% - každá sekce se při opouštění zpracované plochy zapne teprve tehdy, když plochu opustí z 50%. Při proježdění zpracované plochy se sekce vypne teprve tehdy, když je sekce větší než 50% zpracovávané plochy. Při 50% stupeň přesahu, nemá tolerance přesahu žádné účinky. 100% - každá sekce se při opouštění zpracované plochy zapne hned, jak plochu opustí z 1%. Při proježdění zpracované plochy se sekce vypne teprve tehdy, když je sekce větší než 100% zpracovávané plochy. Anténa GPS vpravo/vlevo Pokud přijímač GPS není umístěn na podélné ose vozidla, musí se zde tento posun nastavit. Podélná osa vozidla a přijímač GPS Podélná osa vozidla Přijímač GPS Nachází se vpravo od podélné osy vozidla Možné hodnoty: Zadejte negativní hodnotu. Např.: m Pokud se přijímač GPS nachází vlevo od podélné osy. Zadejte pozitivní hodnotu. Např.: 0,20m Pokud se přijímač GPS nachází vpravo od podélné osy. 22 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

23 Konfigurace Seznam parametrů stroje 5 Anténa GPS vpredu/vzadu Vzdálenost přijímače GPS od bodu zpracování. Bod zpracování je např. rozprašovač polního postřikovače. Možné hodnoty: Zadejte negativní hodnotu. Např.: - 4,00m Pokud se přijímač GPS nachází za bodem zpracování, zadejte negativní hodnotu. Zadejte pozitivní hodnotu. Např.: 4,00m Pokud se přijímač GPS nachází před bodem zpracování, zadejte pozitivní hodnotu. Akustická výstraha Tento parametr rozhoduje, jestli se má v blízkosti hranice pole a zaznamenaných překážek ozvat varovný tón. Možné hodnoty: Ano Ne Citlivost Nastavení citlivosti navigační lišty. Při kolika centimetrové odchylce se má zapnout LED na navigační liště? Standardní hodnota: 30cm Náhled Tento parametr rozhoduje o tom, kolik metrů před vozidlem počítá ukazatel náhledu monitoru Lightbar budoucí pozici vozidla. Standardní hodnota: 8m Viz také: Monitor Lightbar v grafickém režimu [ 18] Úhel oscilace Od definovaného úhlu program předpokládá, že vozidlo chce zabočit na stopu. Pokud vozidlo jede s malým úhlovým odklonem ke stopě, není tato stopa rozpoznaná jako aktuální. Standardní hodnota: 30 stupňů. Čidlo pracovní polohy Je čidlo pracovní polohy namontováno na stroji? Ano Ne Invertovaná senzorová logika Je invertovaná senzorová logika čidla pracovní polohy? Ano - Přehrávání dat zpracovávání začne tehdy, když čidlo pracovní polohy není obsazené. Skončí, když je čidlo pracovní polohy obsazeno. Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 23

24 5 Konfigurace Seznam parametrů v oblasti Nastavení" Ne - Přehrávání dat zpracovávání začne tehdy, když je čidlo pracovní polohy obsazené. Skončí, když čidlo pracovní polohy již není obsazeno. 5.5 Seznam parametrů v oblasti Nastavení" V této kapitole naleznete popis všech parametrů, které se zobrazují na obrazovce Nastavení. Některé parametry slouží ke konfiguraci připojených zařízení. Například čidla sklonu. Jsou proto uváděny na obrazovce jen tehdy, kdy připojíte tato zařízení. Jazyk Jazyk softwaru. Jedn. Vyberte rozměrový systém. Možné hodnoty: m Metrická soustava ft Angloamerická měrová soustava Satelit DGPS Otevře masku, ve které můžete nakonfigurovat, které satelity DGPS se mají použít. Můžete zde rovněž nastavit chování při výpadku satelitu. e-dif Otevře masku, ve které můžete vybrat interní softwarovou korekturu polohy. K použití funkce e-dif budete potřebovat zvláštní GPS anténu a licenci. Čidlo sklonu Otevře masku, ve které můžete nakonfigurovat moduly GPS TILT. Monitor Lightbar Druh monitoru Lightbar Možné hodnoty: deaktivováno Deaktivuje monitor Lightbar Grafický Aktivuje monitor Lightbar v grafickém režimu Textový režim Aktivuje monitor Lightbar v textovém režimu SECTION-View Aktivuje náhled SECTION-View 24 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

25 Konfigurace Seznam parametrů v oblasti Nastavení" 5 Číslování vodicích stop Tento parametr rozhoduje o tom, jakým způsobem mají být číslovány založené vodicí stopy. Možné hodnoty: absolutní Vodicí stopy mají fixní čísla. Stopě A-B je přiděleno číslo 0. Vodicí stopy vlevo a vpravo od vodicí stopy A-B jsou číslovány. relativní Vodicí stopy se vždy znovu přečíslují, když stroj aktivuje novou vodicí stopu. Aktivovaná vodicí stopa má vždy číslo 0. Jas ve dne Tímto parametrem můžete nastavovat jas pro denní provoz. Jas v noci Tímto parametrem můžete nastavovat jas pro noční provoz. Hlasitost Regulace hlasitosti. Test zvuku Tento parametr slouží k vyzkoušení nastavení hlasitosti. Přehlednost stopy Tento parametr rozhoduje o tom, jestli a jak mají být zobrazena překrytí na obrazovce. Možné hodnoty: 0 Překrytí se nezobrazují. 1 6 Intenzita barvy, kterou se překrytí mají označovat. 3 Standardní hodnota Datum Aktuální datum. Používá se při ukládání polí a údajů o polích. Čas Aktuální čas Zobrazit mřížku Zapne rastr masky navigace. Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 25

26 5 Konfigurace Aktivace softwaru Vzdálenosti jednotlivých čar mřížky odpovídají zadané pracovní šířce. Čáry mřížky jsou vyrovnávány podle os sever-jih a východ-západ. Vyhladit směr jízdy Jestliže se přijímač GPS na střeše kabiny traktoru silně kýve, mohou být jízdní pruhy zobrazené na monitoru značně zubaté. Funkcí Vyhladit směr jízdy vyhladíte zobrazené jízdní pruhy. Zadání v tomto návodu platí jen při používání antény GPS A100. V případě jiných antén GPS mohou být správně jiná nastavení. Možné hodnoty: Ano Vyhladit směr jízdy Ne Nevyhladit směr jízdy Model stroje Tento parametr rozhoduje o tom, jak se má provádět výpočet polohy stroje při jízdě v zatáčce. Nastavení má vliv na zobrazení stroje na monitoru a na způsob jeho fungování. Možné hodnoty: Samojízdný stroj vlečený stroj deaktivováno Demorežim Spustí simulaci aplikace. 5.6 Aktivace softwaru Software je aktivovaný již při koupi. U starších verzí softwaru se však může stát, že dojde ke ztrátě aktivace při aktualizaci BIOSu. V tomto případě musíte aktivovat nový software. Aktivace je pro Vás v tomto případě bezplatná. 1. Připravte si sériové číslo a číslo artiklu terminálu. Obě čísla naleznete na štítku na zadní straně terminálu. 2. Přejděte na obrazovku Info : 3. - Klikněte na TRACK-Guide. Na řádku SN: se objeví 18-místný písmenný kód. 4. Napište si tento písemný kód a při žádosti o aktivaci jej sdělte prodejci resp. společnosti Müller- Elektronik. Prodejce zjistí u společnosti Müller-Elektronik Vaši verzi a zašle Vám 10-místný aktivační kód. 26 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

27 Konfigurace Zadávání šířky sekcí 5 5. Zadejte do terminálu 10-místný aktivační kód spol. Müller-Elektronik. 6. stiskněte k potvrzení zadání. Na obrazovce Info ve sloupci tabulky Aktivní se vedle aktivované vlastnosti objeví Ano. 5.7 Zadávání šířky sekcí Můžete zadávat různé šířky jednotlivých sekcí. Mějte na paměti, že součet sekcí musí dávat celý pracovní závěr. 1. Přejděte na obrazovku Sekce : Nastavení Výběr stroje (požadovaný stroj) Sekce 2. Vyberte požadovanou sekci. Sekce 01 je vnější levá sekce (ve směru jízdy). Zobrazí se obrazovka zadání dat. 3. Zadejte šířku sekce. 4. K potvrzení zadání klikněte na OK. 5. Zadejte další šířky sekce, aby celkový součet sekcí dal skutečný pracovní záběr. Ze součtu šířek sekcí se nově spočítá pracovní záběr. 5.8 Konfigurace čidla sklonu Čidlo sklonu zjišťuje sklon traktoru v průběhu jízdy. Software tím dokáže spočítat, o kolik centimetrů se anténa GPS vykloní na stranu, když je kabina traktoru nakloněna na stranu. Tím je zajištěno ještě přesnější určování polohy. Software dokáže pracovat pouze s čidlem sklonu GPS TILT-Module. Čidlo sklonu GPS TILT Module můžete objednat u společnosti Müller Elektronik pod následujícím číslem artiklu: Změřte vzdálenost mezi středem antény GPS a povrchem země. 2. Zapněte terminál. 3. Přejděte na obrazovku Nastavení : Nastavení Nastavení 4. Klikněte na Čidlo sklonu. 5. Zadejte vzdálenost změřenou mezi anténou GPS a povrchem země do řádku Výška antény GPS. Nakonfigurovali jste čidlo sklonu. Nyní můžete nastavit nulovou polohu sklonu Kalibrace nulové polohy sklonu Kdy kalibrovat? Kalibrace je nutná v následujících případech: Při prvním uvedení do provozu Když traktor stojí na známém rovném terénu a na řádku Sklon je zobrazen úhel sklonu, který je jiný než 0 1. Postavte traktor na známý rovný povrch. Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 27

Návod k obsluze. TRACK-Leader. pro TOUCH1200. Stav: V5.20140417. Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej.

Návod k obsluze. TRACK-Leader. pro TOUCH1200. Stav: V5.20140417. Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Návod k obsluze pro TOUCH1200 TRACK-Leader Stav: V5.20140417 30302432a-02-CS Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Uchovejte tento návod k obsluze k budoucímu použití. Impressum Dokument Autorská

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 max Čeština Duben 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 Čeština Leden 2008 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného sběru. Toto

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

Návod k použití. Digital. Digital. Digital. Innovative Mobile Technology

Návod k použití. Digital. Digital. Digital. Innovative Mobile Technology Návod k použití Digital Digital Digital Innovative Mobile Technology Stav: 08/2011 Jazyk: čeština Obsah Všeobecné Úvod 3 Účelové použití 5 Mít zvláště na zřeteli 6 Ovládací prvky přijímače Dálkové ovládání

Více

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 Verze 3.6 CZ Právní ustanovení SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Právní ustanovení Informace obsažené v

Více

Návod k obsluze Nav N Go igo 8

Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Navigační software pro systém PDA Čeština Duben 2008, verze 1.1 Poznámka k autorským právům Produkt a informace v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 4

Programová příručka. GoPal Navigator verze 4 Programová příručka GoPal Navigator verze 4 GoPal Navigator verze 4 Obsah KAPITOLA 1. ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémové požadavky...3 Konvence v této příručce...3 Rady a varovná upozornění...4

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

TomTom TRUCKER Referenční příručka

TomTom TRUCKER Referenční příručka TomTom TRUCKER Referenční příručka Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 6 Start 7 Instalace do automobilu... 7 Umístění zařízení... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Bezpečnostní upozornění... 8 Nastavení...

Více

TomTom GO Referenční příručka

TomTom GO Referenční příručka TomTom GO Referenční příručka Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 6 Co je nového 7 Co je nového v této verzi... 7 Start 9 Instalace do automobilu... 9 Umístění zařízení... 9 Zapnutí a vypnutí...

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

QUANTIEN Measurement System

QUANTIEN Measurement System QUANTIEN Measurement System 4283 QUANTIEN Úvod do návodu k použití Tento návod k použití obsahuje pokyny pro používání operátorem i technické informace zahrnující pokyny k instalaci a údržbě. Tento návod

Více

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Explorer-BA-cs-16 Verze 1.6 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar

Více

Návod k obsluze Alpine Navigation

Návod k obsluze Alpine Navigation Návod k obsluze Alpine Navigation Navigační software pro systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Čeština Leden 2014, verze 1.0 Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D.

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM Příručka k hardwaru Důležité bezpečnostní informace PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED MONTÁŽÍ TOHOTO VÝROBKU DO VOZIDLA Demontáž původního vybavení, montáž příslušenství nebo úpravy vozidla

Více

Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze

Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze 2010 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Všechna práva vyhrazena. Kromě případů, které jsou zde výslovně uvedeny, nesmí být žádná část tohoto návodu

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110 Čeština Stav: Březen 2007 Tiráž NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení.

Více

F10. Uzivatelská. Cestina

F10. Uzivatelská. Cestina F10 Uzivatelská cz Cestina Důležité bezpečnostní informace PŘED INSTALACÍ ZAŘÍZENÍ DO VOZIDLA SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO ODDÍL Tento symbol upozorňuje na bezpečnostní riziko. Slouží k upozornění na nebezpečí

Více

navi2coach Uživatelská příručka Čeština

navi2coach Uživatelská příručka Čeština navi2coach Uživatelská příručka Čeština Index 1 HLAVNÍ... 5 1.1 Obecné informace... 6 2 Rozsah dodávky... 6 2.1 Kompatibilní o- synce příslušenství ( volitelné)... 7 2.2 Jak používat kompatibilní příslušenství

Více

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více

Návod k obsluze NX404E

Návod k obsluze NX404E Návod k obsluze NX404E Čeština Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Clarion NX404. Začněte používat systém Clarion NX404 ihned. Tento dokument obsahuje podrobný popis navigačního

Více

MioMap Uživatelská příručka

MioMap Uživatelská příručka MioMap Uživatelská příručka Revize: R00 (2009/06) Zřeknutí se práv Technické údaje a dokumentace mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny. Společnost Mio Technology neručí za případné chyby

Více

Uživatelská příručka Vector Flight Controller + OSD

Uživatelská příručka Vector Flight Controller + OSD Uživatelská příručka Vector Flight Controller + OSD Březen 2015 Verze 2.2 Verze Software 11.70 + Poslední úprava: 29.5.2015 Neprošlo jazykovou úpravou! 1 Obsah 1 Bezpečnost... 6 1.1 Přečtěte si návod!...

Více

Návod k obsluze GPS 420

Návod k obsluze GPS 420 N á v o d k o b s l u z e GPS 420 Záruční podmínky Vážený zákazníku, děkujeme za váš zájem o výrobek firmy Thomson. Naším přáním je vaše maximální spokojenost. Pokud se rozhodnete pro koupi některého výrobku

Více

Uživatelská příručka. www.aponia.com

Uživatelská příručka. www.aponia.com Uživatelská příručka www.aponia.com 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY...5 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE...5 2. INSTALACE... 6 2.1. INSTALACE PŘES APONIA WIZARD...6 2.2. INSTALACE

Více