Návod k montáži a obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáži a obsluze"

Transkript

1 Návod k montáži a obsluze TRACK-Guide Stav: CS Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Uchovejte tento návod k obsluze k budoucímu použití.

2 Impressum Dokument Autorská práva Návod k montáži a obsluze Produkt: TRACK-Guide Číslo dokumentu: CS Platné pro artikl: Od verze softwaru: Původní jazyk: němčina Müller-Elektronik GmbH & Co.KG Franz-Kleine-Straße Salzkotten Německo Tel: ++49 (0) 5258 / Telefax: ++49 (0) 5258 / Webová stránka:

3 Obsah Obsah 1 Pro vaši bezpečnost Základní bezpečnostní informace Struktura a význam výstrah Požadavky na uživatele Používání v souladu s určením Prohlášení o shodě ES 27 2 Popis produktu Popis výkonů Struktura obrazovky Struktura spouštěcí obrazovky Struktura pracovní obrazovky 39 3 Montáž a instalace Pokyny k dovybavení Instalace terminálu v kabině traktoru Přišroubování GSM antény Přípojky terminálu Přijímač GPS Montáž přijímače GPS Připojení přijímače GPS k terminálu Podklady obsluhy První uvedení do provozu Ovládací prvky Vkládání dat Použití monitoru Lightbar Monitor Lightbar v grafickém režimu Monitor Lightbar v textovém režimu Používání náhledu SECTION-View Konfigurace Konfigurace systémových nastavení Založení nového profilu stroje Výběr profilu stroje Seznam parametrů stroje Seznam parametrů v oblasti Nastavení" Aktivace softwaru Zadávání šířky sekcí Konfigurace čidla sklonu Kalibrace nulové polohy sklonu 327 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 3

4 Obsah 5.9 Výběr satelitů DGPS Výběr opravných satelitů (e-dif) Procesy obsluhy Pokud zpracováváte pole poprvé Pokud pole zpracováváte znovu 30 7 Připravte navigaci Zvolte nastavení navigace Nastavení navigace rovnoběžný Nastavení navigace vyhlazený obrys Nastavení navigace identický obrys Nastavení navigace A Plus Nastavte vodicí stopy Nastavte šířku vodicí stopy Nastavte interval vodicí stopy 33 8 Spuštění navigace Spustit novou navigaci Pokračovat s již spuštěnou navigací Spouštění přehrávání dat projetí Kalibrace DGPS GPS bez signálu korekce 36 K čemu potřebujete referenční bod? 36 Určete referenční bod 1 37 Kalibrace signálu GPS DGPS se signálem korekce Kontrola kvality signálu DGPS Zaznamenejte hranice pole Založte vodicí stopu A-B Vytvoření vodicí stopy A-B v rovnoběžném a obrysovém režimu Založte vodicí stopu A-B v nastavení navigace A Zaznamenejte překážky Obsluha během práce Změna formy pracovní obrazovky Přesunutí vodicí stopy Smazání vodicí stopy Chování při výpadku satelitu Uložení dat pole Uložení a nahrávání dat pole Uložení dat pole Nahrávání dat pole Zamítnutí dat pole Export a import dat pole pro GIS Export dat pro GIS Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

5 Obsah Import dat pole z GIS Reorganizace dat Prohlížení zdokumentovaných projetí Smazat pole z USB flash disku Vymazat projetí Obsluha a údržba Údržba a čištění terminálu Likvidace zařízení Technická data terminálu Obsazení kolíků přípojky A a B Obsazení kolíků přípojky C při hlášení chyb 354 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 5

6 1 Pro vaši bezpečnost Základní bezpečnostní informace Pro vaši bezpečnost Základní bezpečnostní informace Předtím, než zařízení poprvé použijete, si pozorně přečtěte následující bezpečnostní informace. Předtím, než provedete údržbu nebo opravu traktoru, vždy přerušte jeho spojení s terminálem.track-guide Předtím, než začnete nabíjet baterii traktoru, vždy přerušte jeho spojení s terminálemtrack- Guide. Předtím, než začnete svářet na traktoru nebo na jednom z připojených strojů, vždy odpojte přívod proudu k terminálutrack-guide. Udržujte terminál TRACK-Guide a jeho příslušenství v dobrém stavu. Neprovádějte na zařízení žádné nedovolené změny. Nedovolené změny nebo nedovolené používání může omezit provoz či bezpečnost a ovlivnit délku životnosti. Nedovolené změny jsou všechny změny, které nejsou popsány v dokumentaci produktu. Neodstraňujte ze stroje žádné bezpečnostní mechanismy ani štítky. Dodržujte všechny příslušné bezpečnostní předpisy. Dodržujte všechna všeobecně uznávaná bezpečností, průmyslová, lékařská a silniční pravidla. Struktura a význam výstrah Všechna bezpečnostní opatření, která najdete v tomto návodu k obsluze, se tvoří podle následujícího vzoru: VAROVÁNÍ Toto signální slovo označuje stření riziko ohrožení, které může mít za následek smrt či těžké ublížení na zdraví, pokud mu nezabráníte. POZOR Toto signální slovo označuje nízké riziko ohrožení, které může mít za následek lehké ublížení na zdraví či věcné škody, pokud mu nezabráníte. UPOZORNĚNÍ Toto signální slovo označuje činnosti, které při chybném provedení mohou vést k poruchám provozu. Při takových činnostech musíte být precizní a opatrní, abyste dosáhli optimálních pracovních výsledků. Existují činnosti, které musí být provedeny v několika krocích. Pokud je jeden z těchto kroků rizikový, zobrazí se bezpečnostní opatření přímo u návodu k manipulaci. Tato bezpečnostní opatření stojí vždy přímo před rizikovým krokem činnosti a jsou vyznačena tučným písmem a odpovídajícím signálním slovem. 6 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

7 Pro vaši bezpečnost Požadavky na uživatele 1 Příklad 1. UPOZORNĚNÍ! Toto je upozornění. Varuje Vás před rizikem, které vzniká při následujícím kroku. 2. Riskantní krok Požadavky na uživatele Naučte se obsluhovat terminál podle předpisů. Terminál nesmí obsluhovat nikdo, kdo si předtím nepřečetl návod k obsluze. Pečlivě si přečtěte a dodržujte všechna bezpečnostní opatření a výstrahy uvedené v návodu k obsluze a v návodech pro připojené stroje a zařízení. Pokud se Vám v návodu zdá být něco nesrozumitelného, kontaktujte svého prodejce nebo nás. Zákaznická podpora společnosti Müller-Elektronik Vám ráda dále pomůže. Používání v souladu s určením Terminál TRACK-Guide lze používat pouze ve spojení se zemědělským zařízením a stroji. Terminál lze používat během prací na poli jen mimo veřejné komunikace. Výrobce neručí za žádné věcné škody či zranění, vzniklé nedodržením těchto pokynů. Všechna rizika za použití, které není v souladu s určeným účelem, nese pouze uživatel. Mezi použití k určenému účelu patří také dodržení podmínek provozu a oprav, určených výrobcem. Musí být dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy, stejně jako další všeobecně uznávaná bezpečností, průmyslová, lékařská a silniční pravidla. Výrobce neručí za neoprávněné změny zařízení. 1.5 Prohlášení o shodě ES Tento produkt je vyroben v souladu s následujícími národními a harmonizovanými normami ve smyslu platných směrnic EMK (elektromagnetické kompatibility) 2004/108/ES: EN ISO Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 7

8 2 Popis produktu Popis výkonů Popis produktu Popis výkonů Struktura obrazovky TRACK-Guide disponuje následujícími funkcemi: Ukazuje, které sekce musí řidič vypnout a zapnout, aby nedocházelo k překrývání. Řízení podél vytvořený jízdních pruhů za pomoci navigační lišty Varování před překážkami Uložení dat pole ve dvou formátech Podle toho, které moduly jste aktivovali, se vzhled obrazovky může poněkud lišit Struktura spouštěcí obrazovky Když spustíte aplikaci, objeví se spouštěcí obrazovka. Úvodní obrazovka terminálu TRACK-Guide Na spouštěcí obrazovce můžete: Přejít na další obrazovky. Přečíst status signálu GPS. Zobrazení aktivovaného profilu stroje Zobrazení názvu aktuálně zpracovávaného pole Ovládací prvky Funkční symbol Funkce Přejděte na přípravnou obrazovku. Přejděte na obrazovku Paměť. Přejděte na obrazovku Nastavení. 8 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

9 Popis produktu Struktura obrazovky 2 Funkční symbol Funkce Přejděte na obrazovku Informace Struktura pracovní obrazovky Na pracovní obrazovce najdete všechny informace, které potřebujete k práci se softwarem. Následující přehled zobrazí informace pracovní obrazovky. Pracovní obrazovka terminálu TRACK-Guide Záhlaví Zde lze zobrazit monitor Lightbar nebo SECTION-View (dle obrázku). Hranice pole Překážka Měřič Ukazuje rychlost, zbývající plochu určenou ke zpracování a celkovou plochu. Vodicí stopa Vodicí stopa ukazuje, kudy probíhají paralelní stopy. Aktivovaná vodicí stopa Vodicí stopa, ke které jste nejblíže, bude aktivována a označí se modře. Symbol stroje Symbolizuje stroj a zemědělské zařízení. Záznam projetí Projeté plochy se označují zeleně. Plochy, které se projíždějí dvakrát, se označují tmavě zeleně Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 9

10 3 Montáž a instalace Pokyny k dovybavení 3 Montáž a instalace Namontujte terminál a doplňkové součástky v následujícím pořadí: 1. Instalace terminálu v kabině traktoru. 2. Zapojte terminál do palubní síťové zásuvky nebo k základnímu vybavení ISO. 3. Připojte terminál k dalším součástem. 3.1 Pokyny k dovybavení Pokyn k dodatečné instalaci elektrických a elektronických zařízení popř. součástí Dnešní zemědělské stroje jsou vybaveny elektronickými součástkami a díly, jejichž funkce může být ovlivněna vysíláním elektromagnetických vln jiných zařízení. Takové ovlivňování může vést k ohrožení osob, když se neřídí následujícími bezpečnostními opatřeními. Výběr součástek Odpovědnost uživatele Další požadavky Při výběru součástek dbejte především na to, aby dodatečně instalované elektrické a elektronické díly odpovídaly směrnice EMK 2004/108/ES v právě platném znění a nesly označení CE. Při dodatečné instalaci elektrických a elektronických zařízení popř. součástí stroje s připojením k sítí vozidla musíte na vlastní zodpovědnost zkontrolovat, zda instalace nezpůsobuje poruchy elektroniky vozidla či jiných součástek. Toto platí především pro elektronické řízení: EHR, předního zdvihacího mechanismu, vývodové hřídele, motoru, převodovky. Pro dodatečnou instalaci mobilních komunikačních systémů (např. rozhlas, telefon) musí být splněny následující dodatečné požadavky: Lze instalovat pouze zařízení s povolením podle platných zemědělských předpisů (např. Povolení spolkového úřadu telekomunikačních licencí v Německu). Zařízení musí být instalováno napevno. Provoz přenosných či mobilních zařízení ve vozidle je přípustný pouze tehdy, jsou-li připojena k napevno instalované vnější anténě. Vysílací část musí být instalována tak, aby byla prostorově oddělena od elektroniky vozidla. Při montáži antény musíte dbát na odbornou instalaci s dobrým uzemněním mezi anténou a vozidlem. U kabeláže a instalace stejně jako při max. odběru proudu navíc dodržujte návod k montáži od výrobce stroje. 3.2 Instalace terminálu v kabině traktoru UPOZORNĚNÍ Elektromagnetické poruchy Funkčnost terminálu mohou negativně ovlivnit elektromagnetické vlny jiných zařízení. Namontujte terminál minimálně 1 m od rozhlasové antény nebo od rádia. 10 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

11 Montáž a instalace Přípojky terminálu 3 1. Přišroubujte držák k terminálu. 2. Upevněte terminál držákem v kabině traktoru. Za tímto účelem můžete např. použít základní konzolu ME. Základní konzola Přišroubování GSM antény GSM anténa vysílá informace na portál FarmPilot před mobilní síť. 1. UPOZORNĚNÍ! Uprostřed GSM antény se nachází velmi citlivý kolík. Dávejte pozor, abyste tento kolík při montáži GSM antény nepoškodili. 2. Přišroubujte GSM anténu na horní stranu terminálu. 3.3 Přípojky terminálu Přípojky kabelu přívodního napětí k anténě GPS se nacházejí na spodní straně terminálu. Přípojky terminálu TRACK-Guide Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 11

12 3 Montáž a instalace Přijímač GPS Přípojka B 9-pólová zásuvka D-sub Přípojka A 9-pólová zásuvka D-sub Napájení Přípojka C Sériový konektor RS232 Přípojka USB flash disku USB Připojte 9-pólový konektor D-SUB napájecího kabelu na přípojku A na terminálu. 2. Pevně zašroubujte pojistné šrouby konektoru. 3. Zastrčte druhou stranu napájecího kabelu do palubní síťové zásuvky. 4. Připojte připojovací kabel antény GPS k přípojce C na terminálu. 5. Pevně zašroubujte pojistné šrouby konektoru. 3.4 Přijímač GPS Přijímač GPS sbírá a vysílá informace o pozici stroje a připojeného terminálu. Technické předpoklady pro použití přijímače DGPS Provozní napětí: Odběr proudu Napájecí napětí terminálu 1,5V Maximálně 200mA (při 70 C) Standard GPS NMEA 0183 Aktualizujte kapacitu a signály 5 Hz (GPGGA, GPVTG) 1 Hz (GPGSA, GPZDA) Přenosový výkon baudů Datové bity 8 Parita ne Závěrné bity 1 Řízení toku žádné Montáž přijímače GPS UPOZORNĚNÍ Přijímač GPS vyžaduje volný výhled na nebe. Přijímač GPS na střeše kabiny traktoru. Vyvarujte se zastínění přijímače GPS. 12 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

13 Montáž a instalace Přijímač GPS 3 POZOR Nebezpečí zmáčknutí prstů v důsledku působení velmi silných magnetů Magnetická noha přijímače GPS je velmi silná. Nikdy nepokládejte prsty mezi magnetickou nohu přijímače GPS a magnetickou plochu. Držte přijímač GPS pevně v rukou, nepokládejte však prsty pod magnetickou nohu. 1. Určení polohy pro montáž přijímače GPS na traktoru. Přijímač GPS musí být co nejvíce vepředu, na středu a vodorovně (viz fotku). 2. Montáž na různých střechách: U kovových střech položte přijímač GPS opatrně na kovovou střechu vozidla. U umělohmotných střech nejprve na střechu nalepte kovovou desku, která je součástí dodávky. Poté upevněte přijímač GPS magnetickou nohou na kovovou desku. Na přání lze magnetickou nohu odstranit, aby bylo možné přijímač GPS přišroubovat přímo Připojení přijímače GPS k terminálu POZOR Poškození zařízení zkratem Kolík 4 přípojky C je pod napětím. Napětí je závislé na provozním napětí terminálu a slouží k napájení přijímače DGPS A100 společnosti Müller-Elektronik. Jiné přijímače GPS se mohou při připojení poškodit. Předtím, než připojíte další přijímač GPS: Zkontrolujte, na jaké napětí je terminál připojen (12V nebo 24V). Zkontrolujte obsazení kolíků konektoru přijímače GPS. Zkontrolujte přípustné napětí přijímače GPS. Srovnejte napětí terminálu s přípustným napětím přijímače GPS. Porovnejte obsazení kolíků konektoru. Připojte přijímač GPS jen tehdy, když se rozmezí napětí a obsazení kolíků konektoru obou zařízení neliší. Přijímač DGPS A100 má status LED, který ukazuje kvalitu spojení: Červená: Přijímač DGPS je připojen na terminál, ale nemá žádný příjem GPS Oranžová: Příjem GPS funguje Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 13

14 3 Montáž a instalace Přijímač GPS Zelená: Příjem DGPS funguje Při prvním spuštění může cca 30 minut trvat, než přijímač GPS začne přijímat. Při každém dalším spuštění toto trvá jen cca 1-2 minuty. Přijímač GPS je namontován na střeše traktoru Vypněte terminál. 2. Zaveďte připojovací kabel od přijímače GPS do kabiny. 3. POZOR! Ujistěte se, že kabel neleží na žádné ostré hraně a že se nemůže zlomit. Položte kabel na takové místo, aby o něj nikdo nezakopl. 4. Připojte připojovací kabel přijímače GPS k přípojce C terminálu. 14 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

15 Podklady obsluhy První uvedení do provozu 4 4 Podklady obsluhy 4.1 První uvedení do provozu 1. - Zapněte terminál. Objeví se spouštěcí obrazovka: Eventuálně nyní musíte změnit jazyk. Změna jazyka Po provedení aktualizace a u prvního uvedení do provozu je nastaveným jazykem angličtina. Proto nyní musíte jazyk změnit. 1. Přejděte na obrazovku System ( Systém ): Settings setup Klikněte na řádek Language ( jazyk ) Řádek Language ( jazyk ) se osvětlí zeleně Otáčejte otočným tlačítkem, dokud se na řádku Language ( jazyk ) neobjeví Váš jazyk Potvrďte vybraný jazyk. Jazyk terminálu se přepne. 4.2 Ovládací prvky V této kapitole naleznete přehled všech funkčních symbolů, které se mohou v softwaru objevit a jejich funkce. Funkční symbol Funkce Výpočet hranic pole Hranice pole se vypočítají podle zaznamenaného objíždění. Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 15

16 4 Podklady obsluhy Vkládání dat Funkční symbol Funkce Zobrazení celého pole Úprava jasu obrazovky pro denní nebo noční provoz. Záznam projetí Zobrazí se jen v případě, kdy nemáte čidlo pracovní polohy. Ukončení přehrávání dat projetí Založení vodicí stopy A-B v nastavení navig. rovnoběžný. V jiných režimech vypadá tento funkční symbol jinak, nachází se však na stejném místě. Přechod na obrazovku Nastavení GPS Zobrazí se jen v případě, kdy jste nestanovili žádný určený referenční bod 1 nebo nenastavili signál GPS. Přechod na obrazovku Nastavení GPS Zobrazí se jen v případě, že jste nastavili signál GPS. Aktivace 3D náhledu Aktivace 2D náhledu Přechod na obrazovku zjišťování překážek nebo zjištění překážky. Podle kontextu má funkční symbol různé funkce. Listování dále. 4.3 Vkládání dat Při vkládání názvu pole nebo registračních informací musíte zadávat čísla a písmena. K tomuto účelu slouží obrazovka vkládání dat. 16 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

17 Podklady obsluhy Použití monitoru Lightbar 4 Obrazovka vkládání dat při ukládání do paměti Ovládací prvky Funkční symbol Funkce Smazat znaky Přejít mezi psaním velkých a malých písmen Stornovat zadání Potvrdit zadání 1. - Zvolte požadovaný znak Převezměte zvolený znak. Znak je převzat. Kurzor přeskočí o pozici dál. 3. Zadejte další znaky Po zadání všech znaků, zadání potvrďte. 4.4 Použití monitoru Lightbar Monitor Lightbar má za úkol podporovat řidiče při sledování vodicí stopy. Ukáže řidiči, když opustí stupu a jak se zase zpátky dostane na stopu. Existují následující druhy vybavení monitoru Lightbar: Monitor Lightbar v grafickém režimu Monitor Lightbar v textovém režimu SECTION-View Navíc k monitoru Lightbar se na monitoru zobrazí směrová šipka, která ukazuje správný směr řízení. Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 17

18 4 Podklady obsluhy Používání náhledu SECTION-View Monitor Lightbar v grafickém režimu Monitor Lightbar - grafický režim Obrazovka monitoru Lightbar se v grafickém režimu skládá ze dvou lišt: Dole se zobrazuje aktuální odchylka od vodicí stopy. Nahoře se zobrazuje odchylka v určité vzdálenosti. Viz parametr Náhled [ 23]. Každý kruh reprezentuje konkrétní odchylku v centimetrech. Viz parametr Citlivost [ 23]. Protože jízdní úhel může z technických důvodu lehce kolísat, používá se pro zobrazení v liště náhledu dvojitá hodnota citlivosti. Cílem řízení je, aby vždy svítily jen centrální čtyřúhelníky Monitor Lightbar v textovém režimu Monitor Lightbar Vám v textovém režimu ukáže, kolik metrů od vodicí stopy se nacházíte. Ukáže Vám také, kterým směrem musíte jet, abyste se dostali zpátky do stopy. Náhled v textovém režimu není. Monitor Lightbar - textový režim 4.5 Používání náhledu SECTION-View SECTION-View je schématické zobrazení pracovního záběru a sekcí. Je-li tento náhled aktivní, je zobrazen v záhlaví obrazovky místo monitoru Lightbar. 18 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

19 Podklady obsluhy Používání náhledu SECTION-View 4 Náhled SECTION-View ukazuje řidiči, v jakém stavu má spínat danou sekci. Řidič poté musí např. pomocí rozvaděče spínat danou sekci v tomto stavu. Stavy v náhledu SECTION-View Barva Šedá Žlutá Červená Modrá Proveďte následující: Vypněte sekci. Záznam je vypnutý. Zapněte sekci. Záznam je vypnutý. Vypněte sekci. Záznam je zapnutý. Zapněte sekci. Záznam je zapnutý. Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 19

20 5 Konfigurace Konfigurace systémových nastavení 5 Konfigurace V této kapitole se dozvíte, jak můžete aplikaci nakonfigurovat. Abyste mohli používat terminál TRACK-Guide, musíte provést následující nastavení: 1. Nakonfigurovat parametry na obrazovce Nastavení. 2. Založit profil stroje. 3. Nakonfigurovat parametry stroje. 4. Zvolit profil stroje. V následujících kapitolách si přečtěte, jak máte tyto kroky provést. 5.1 Konfigurace systémových nastavení 1. Přejděte na obrazovku Nastavení : Nastavení Zobrazí se obrazovka Systém. 2. Nastavte požadované parametry. 5.2 Založení nového profilu stroje Každý stroj, se kterým používáte terminál TRACK-Guide, může mít rozdílné parametry. Abyste je nemuseli nastavovat vždy před každým zahájením práce, můžete zakládat různé profily s nastavením stroje. Jako stroj je zde chápána kombinace traktoru a zemědělského zařízení. Příklad Jestliže Váš vozový park zahrnuje dva traktory a dvě zařízení, musíte za daných okolností založit čtyři profily stroje. Traktor A a postřikovač Traktor B a postřikovač Traktor A a rozprašovač hnojiva Traktor B a rozprašovač hnojiva Založte vždy jako profil stroje všechny kombinace, které používáte. Založit lze až 20 profilů stroje. 1. Přejděte na obrazovku Nastavení : 2. - Klikněte na Zadání dat stroje. Zobrazí se obrazovka zadání dat. 3. Zadejte označení nového profilu stroje Potvrďte a uložte zadání. Zobrazí se obrazovka Data stroje. 5. Nastavte parametry stroje. 20 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

21 Konfigurace Výběr profilu stroje Výběr profilu stroje Vždy před prací musíte určit, se kterým strojem ze svého vozového parku chcete pracovat. K tomu je nutné vybrat profil stroje, se kterým hodláte pracovat. 1. Přejděte na obrazovku Výběr stroje : Výběr stroje Zobrazí se obrazovka Výběr stroje. Na této obrazovce je uveden seznam všech uložených profilů stroje Klikněte na požadovaný profil stroje. Zobrazí se obrazovka Data stroje. 3. Zkontrolujte parametry stroje Opusťte obrazovku, jakmile budou parametry aktuální. Zvolený profil stroje bude aktivován. Název aktivovaného profilu stroje se zobrazí v úvodní obrazovce na řádku Stroj. 5.4 Seznam parametrů stroje Parametry stroje budete potřebovat v následujících případech: Když chcete založit profil stroje u nového stroje Když chcete změnit profil stroje Na následujících stranách naleznete vysvětlení všech parametrů stroje. Prac. záběr Tento parametr uvádí nastavený pracovní záběr zařízení. Počet sekcí Zadejte počet sekcí. Každá sekce se zobrazí jako část rozprašovače na navigační obrazovce. Sekce Otevře masku, ve které můžete zadat šířku jednotlivých sekcí. Stupeň přesahu Stupeň překrytí při zpracovávání klínovité plochy. Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 21

22 5 Konfigurace Seznam parametrů stroje 0% stupeň přesahu 50% stupeň přesahu 100% stupeň přesahu Dbejte na to, aby na obrázcích bylo znázorněno chování při spínání sekcí. Na obrazovce terminálu TRACK-Guide se v případě vypnutí jedné ze sekcí zelená čára nepřeruší. Možné hodnoty: 0% - každá sekce se při opouštění zpracované plochy zapne teprve tehdy, když plochu úplně opustí. Při proježdění zpracované plochy se sekce vypne teprve tehdy, když je sekce větší než 1% zpracovávané plochy. 50% - každá sekce se při opouštění zpracované plochy zapne teprve tehdy, když plochu opustí z 50%. Při proježdění zpracované plochy se sekce vypne teprve tehdy, když je sekce větší než 50% zpracovávané plochy. Při 50% stupeň přesahu, nemá tolerance přesahu žádné účinky. 100% - každá sekce se při opouštění zpracované plochy zapne hned, jak plochu opustí z 1%. Při proježdění zpracované plochy se sekce vypne teprve tehdy, když je sekce větší než 100% zpracovávané plochy. Anténa GPS vpravo/vlevo Pokud přijímač GPS není umístěn na podélné ose vozidla, musí se zde tento posun nastavit. Podélná osa vozidla a přijímač GPS Podélná osa vozidla Přijímač GPS Nachází se vpravo od podélné osy vozidla Možné hodnoty: Zadejte negativní hodnotu. Např.: m Pokud se přijímač GPS nachází vlevo od podélné osy. Zadejte pozitivní hodnotu. Např.: 0,20m Pokud se přijímač GPS nachází vpravo od podélné osy. 22 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

23 Konfigurace Seznam parametrů stroje 5 Anténa GPS vpredu/vzadu Vzdálenost přijímače GPS od bodu zpracování. Bod zpracování je např. rozprašovač polního postřikovače. Možné hodnoty: Zadejte negativní hodnotu. Např.: - 4,00m Pokud se přijímač GPS nachází za bodem zpracování, zadejte negativní hodnotu. Zadejte pozitivní hodnotu. Např.: 4,00m Pokud se přijímač GPS nachází před bodem zpracování, zadejte pozitivní hodnotu. Akustická výstraha Tento parametr rozhoduje, jestli se má v blízkosti hranice pole a zaznamenaných překážek ozvat varovný tón. Možné hodnoty: Ano Ne Citlivost Nastavení citlivosti navigační lišty. Při kolika centimetrové odchylce se má zapnout LED na navigační liště? Standardní hodnota: 30cm Náhled Tento parametr rozhoduje o tom, kolik metrů před vozidlem počítá ukazatel náhledu monitoru Lightbar budoucí pozici vozidla. Standardní hodnota: 8m Viz také: Monitor Lightbar v grafickém režimu [ 18] Úhel oscilace Od definovaného úhlu program předpokládá, že vozidlo chce zabočit na stopu. Pokud vozidlo jede s malým úhlovým odklonem ke stopě, není tato stopa rozpoznaná jako aktuální. Standardní hodnota: 30 stupňů. Čidlo pracovní polohy Je čidlo pracovní polohy namontováno na stroji? Ano Ne Invertovaná senzorová logika Je invertovaná senzorová logika čidla pracovní polohy? Ano - Přehrávání dat zpracovávání začne tehdy, když čidlo pracovní polohy není obsazené. Skončí, když je čidlo pracovní polohy obsazeno. Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 23

24 5 Konfigurace Seznam parametrů v oblasti Nastavení" Ne - Přehrávání dat zpracovávání začne tehdy, když je čidlo pracovní polohy obsazené. Skončí, když čidlo pracovní polohy již není obsazeno. 5.5 Seznam parametrů v oblasti Nastavení" V této kapitole naleznete popis všech parametrů, které se zobrazují na obrazovce Nastavení. Některé parametry slouží ke konfiguraci připojených zařízení. Například čidla sklonu. Jsou proto uváděny na obrazovce jen tehdy, kdy připojíte tato zařízení. Jazyk Jazyk softwaru. Jedn. Vyberte rozměrový systém. Možné hodnoty: m Metrická soustava ft Angloamerická měrová soustava Satelit DGPS Otevře masku, ve které můžete nakonfigurovat, které satelity DGPS se mají použít. Můžete zde rovněž nastavit chování při výpadku satelitu. e-dif Otevře masku, ve které můžete vybrat interní softwarovou korekturu polohy. K použití funkce e-dif budete potřebovat zvláštní GPS anténu a licenci. Čidlo sklonu Otevře masku, ve které můžete nakonfigurovat moduly GPS TILT. Monitor Lightbar Druh monitoru Lightbar Možné hodnoty: deaktivováno Deaktivuje monitor Lightbar Grafický Aktivuje monitor Lightbar v grafickém režimu Textový režim Aktivuje monitor Lightbar v textovém režimu SECTION-View Aktivuje náhled SECTION-View 24 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

25 Konfigurace Seznam parametrů v oblasti Nastavení" 5 Číslování vodicích stop Tento parametr rozhoduje o tom, jakým způsobem mají být číslovány založené vodicí stopy. Možné hodnoty: absolutní Vodicí stopy mají fixní čísla. Stopě A-B je přiděleno číslo 0. Vodicí stopy vlevo a vpravo od vodicí stopy A-B jsou číslovány. relativní Vodicí stopy se vždy znovu přečíslují, když stroj aktivuje novou vodicí stopu. Aktivovaná vodicí stopa má vždy číslo 0. Jas ve dne Tímto parametrem můžete nastavovat jas pro denní provoz. Jas v noci Tímto parametrem můžete nastavovat jas pro noční provoz. Hlasitost Regulace hlasitosti. Test zvuku Tento parametr slouží k vyzkoušení nastavení hlasitosti. Přehlednost stopy Tento parametr rozhoduje o tom, jestli a jak mají být zobrazena překrytí na obrazovce. Možné hodnoty: 0 Překrytí se nezobrazují. 1 6 Intenzita barvy, kterou se překrytí mají označovat. 3 Standardní hodnota Datum Aktuální datum. Používá se při ukládání polí a údajů o polích. Čas Aktuální čas Zobrazit mřížku Zapne rastr masky navigace. Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 25

26 5 Konfigurace Aktivace softwaru Vzdálenosti jednotlivých čar mřížky odpovídají zadané pracovní šířce. Čáry mřížky jsou vyrovnávány podle os sever-jih a východ-západ. Vyhladit směr jízdy Jestliže se přijímač GPS na střeše kabiny traktoru silně kýve, mohou být jízdní pruhy zobrazené na monitoru značně zubaté. Funkcí Vyhladit směr jízdy vyhladíte zobrazené jízdní pruhy. Zadání v tomto návodu platí jen při používání antény GPS A100. V případě jiných antén GPS mohou být správně jiná nastavení. Možné hodnoty: Ano Vyhladit směr jízdy Ne Nevyhladit směr jízdy Model stroje Tento parametr rozhoduje o tom, jak se má provádět výpočet polohy stroje při jízdě v zatáčce. Nastavení má vliv na zobrazení stroje na monitoru a na způsob jeho fungování. Možné hodnoty: Samojízdný stroj vlečený stroj deaktivováno Demorežim Spustí simulaci aplikace. 5.6 Aktivace softwaru Software je aktivovaný již při koupi. U starších verzí softwaru se však může stát, že dojde ke ztrátě aktivace při aktualizaci BIOSu. V tomto případě musíte aktivovat nový software. Aktivace je pro Vás v tomto případě bezplatná. 1. Připravte si sériové číslo a číslo artiklu terminálu. Obě čísla naleznete na štítku na zadní straně terminálu. 2. Přejděte na obrazovku Info : 3. - Klikněte na TRACK-Guide. Na řádku SN: se objeví 18-místný písmenný kód. 4. Napište si tento písemný kód a při žádosti o aktivaci jej sdělte prodejci resp. společnosti Müller- Elektronik. Prodejce zjistí u společnosti Müller-Elektronik Vaši verzi a zašle Vám 10-místný aktivační kód. 26 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

27 Konfigurace Zadávání šířky sekcí 5 5. Zadejte do terminálu 10-místný aktivační kód spol. Müller-Elektronik. 6. stiskněte k potvrzení zadání. Na obrazovce Info ve sloupci tabulky Aktivní se vedle aktivované vlastnosti objeví Ano. 5.7 Zadávání šířky sekcí Můžete zadávat různé šířky jednotlivých sekcí. Mějte na paměti, že součet sekcí musí dávat celý pracovní závěr. 1. Přejděte na obrazovku Sekce : Nastavení Výběr stroje (požadovaný stroj) Sekce 2. Vyberte požadovanou sekci. Sekce 01 je vnější levá sekce (ve směru jízdy). Zobrazí se obrazovka zadání dat. 3. Zadejte šířku sekce. 4. K potvrzení zadání klikněte na OK. 5. Zadejte další šířky sekce, aby celkový součet sekcí dal skutečný pracovní záběr. Ze součtu šířek sekcí se nově spočítá pracovní záběr. 5.8 Konfigurace čidla sklonu Čidlo sklonu zjišťuje sklon traktoru v průběhu jízdy. Software tím dokáže spočítat, o kolik centimetrů se anténa GPS vykloní na stranu, když je kabina traktoru nakloněna na stranu. Tím je zajištěno ještě přesnější určování polohy. Software dokáže pracovat pouze s čidlem sklonu GPS TILT-Module. Čidlo sklonu GPS TILT Module můžete objednat u společnosti Müller Elektronik pod následujícím číslem artiklu: Změřte vzdálenost mezi středem antény GPS a povrchem země. 2. Zapněte terminál. 3. Přejděte na obrazovku Nastavení : Nastavení Nastavení 4. Klikněte na Čidlo sklonu. 5. Zadejte vzdálenost změřenou mezi anténou GPS a povrchem země do řádku Výška antény GPS. Nakonfigurovali jste čidlo sklonu. Nyní můžete nastavit nulovou polohu sklonu Kalibrace nulové polohy sklonu Kdy kalibrovat? Kalibrace je nutná v následujících případech: Při prvním uvedení do provozu Když traktor stojí na známém rovném terénu a na řádku Sklon je zobrazen úhel sklonu, který je jiný než 0 1. Postavte traktor na známý rovný povrch. Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 27

Návod k obsluze. TRACK-Leader. pro TOUCH1200. Stav: V5.20140417. Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej.

Návod k obsluze. TRACK-Leader. pro TOUCH1200. Stav: V5.20140417. Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Návod k obsluze pro TOUCH1200 TRACK-Leader Stav: V5.20140417 30302432a-02-CS Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Uchovejte tento návod k obsluze k budoucímu použití. Impressum Dokument Autorská

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Instalace a obsluha OPN2001

Instalace a obsluha OPN2001 Instalace a obsluha OPN2001 Obsah Instalace ovladače 2 Připojení skeneru 3 OPN2001 připojení USB 3 Snímání skeneru 3 Skener OPN2001 4 Obsluha 4 Funkce 5 Řešení problémů 6 Význam LCD ukazatelů 6 Instalace

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži Návod k obsluze a návod k montáži Verze 5.2 Datum: 20.8.2013 Obsah Úvod... 3 Popis zařízení... 3 Obsah balení... 3 Základní technické údaje... 3 Bezpečnostní informace... 4 Návod k obsluze... 4 Návod k

Více

CCI.Courier. Výměna údajů o zakázce mezi PC Hof a terminálem. Reference: CCI.Courier v2.0

CCI.Courier. Výměna údajů o zakázce mezi PC Hof a terminálem. Reference: CCI.Courier v2.0 CCI.Courier Výměna údajů o zakázce mezi PC Hof a terminálem Reference: CCI.Courier v2.0 Copyright 2014 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Str. 1 D-49076 Osnabrück Číslo verze: v2.01

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Ovládání programu Měření délky

Ovládání programu Měření délky Ovládání programu Měření délky Program Měření délky je jednoduchý program pro měření rozměrů na fotografii podle předem známého měřítka. Tento program umožňuje zjistit rozměry jednotlivých objektů (velikost

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Mobilní jednotka O2 Car Control

Mobilní jednotka O2 Car Control Mobilní jednotka O2 Car Control Obsah: 1. co je mobilní jednotka 2. popis fungování 3. obsah balení 4. aktivace a sledování jednotky 5. instalace 6. otestování 7. obsluha jednotky 1 1. Co je mobilní jednotka

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačním systému Windows 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

-1- Loc GPS. (program pro navigaci pomocí GPS modulu) OVLÁDANÍ PROGRAMU. Menu. Po spuštění programu se zobrazí hlavní menu s následující strukturou:

-1- Loc GPS. (program pro navigaci pomocí GPS modulu) OVLÁDANÍ PROGRAMU. Menu. Po spuštění programu se zobrazí hlavní menu s následující strukturou: -1- Loc GPS (program pro navigaci pomocí GPS modulu) Program LocGPS slouží k navigaci mezi zadanými orientačními body. Je určen především pro pěší turistiku, čemuž je přizpůsobeno zobrazení a ovládání

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus je nejnovější terminál, vyvinutý společností Kverneland Group. Pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji a

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

WD My Book Essential Edition

WD My Book Essential Edition WD My Book Essential Edition Pro zabezpečení bezproblémové funkčnosti, stability a vyšší výkonnosti, je doporučeno stažení a nainstalování nejnovější verze service pack pro Windows a také nejnovější aktualizace

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více