Návod k montáži a obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáži a obsluze"

Transkript

1 Návod k montáži a obsluze TRACK-Guide Stav: CS Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Uchovejte tento návod k obsluze k budoucímu použití.

2 Impressum Dokument Autorská práva Návod k montáži a obsluze Produkt: TRACK-Guide Číslo dokumentu: CS Platné pro artikl: Od verze softwaru: Původní jazyk: němčina Müller-Elektronik GmbH & Co.KG Franz-Kleine-Straße Salzkotten Německo Tel: ++49 (0) 5258 / Telefax: ++49 (0) 5258 / Webová stránka:

3 Obsah Obsah 1 Pro vaši bezpečnost Základní bezpečnostní informace Struktura a význam výstrah Požadavky na uživatele Používání v souladu s určením Prohlášení o shodě ES 27 2 Popis produktu Popis výkonů Struktura obrazovky Struktura spouštěcí obrazovky Struktura pracovní obrazovky 39 3 Montáž a instalace Pokyny k dovybavení Instalace terminálu v kabině traktoru Přišroubování GSM antény Přípojky terminálu Přijímač GPS Montáž přijímače GPS Připojení přijímače GPS k terminálu Podklady obsluhy První uvedení do provozu Ovládací prvky Vkládání dat Použití monitoru Lightbar Monitor Lightbar v grafickém režimu Monitor Lightbar v textovém režimu Používání náhledu SECTION-View Konfigurace Konfigurace systémových nastavení Založení nového profilu stroje Výběr profilu stroje Seznam parametrů stroje Seznam parametrů v oblasti Nastavení" Aktivace softwaru Zadávání šířky sekcí Konfigurace čidla sklonu Kalibrace nulové polohy sklonu 327 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 3

4 Obsah 5.9 Výběr satelitů DGPS Výběr opravných satelitů (e-dif) Procesy obsluhy Pokud zpracováváte pole poprvé Pokud pole zpracováváte znovu 30 7 Připravte navigaci Zvolte nastavení navigace Nastavení navigace rovnoběžný Nastavení navigace vyhlazený obrys Nastavení navigace identický obrys Nastavení navigace A Plus Nastavte vodicí stopy Nastavte šířku vodicí stopy Nastavte interval vodicí stopy 33 8 Spuštění navigace Spustit novou navigaci Pokračovat s již spuštěnou navigací Spouštění přehrávání dat projetí Kalibrace DGPS GPS bez signálu korekce 36 K čemu potřebujete referenční bod? 36 Určete referenční bod 1 37 Kalibrace signálu GPS DGPS se signálem korekce Kontrola kvality signálu DGPS Zaznamenejte hranice pole Založte vodicí stopu A-B Vytvoření vodicí stopy A-B v rovnoběžném a obrysovém režimu Založte vodicí stopu A-B v nastavení navigace A Zaznamenejte překážky Obsluha během práce Změna formy pracovní obrazovky Přesunutí vodicí stopy Smazání vodicí stopy Chování při výpadku satelitu Uložení dat pole Uložení a nahrávání dat pole Uložení dat pole Nahrávání dat pole Zamítnutí dat pole Export a import dat pole pro GIS Export dat pro GIS Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

5 Obsah Import dat pole z GIS Reorganizace dat Prohlížení zdokumentovaných projetí Smazat pole z USB flash disku Vymazat projetí Obsluha a údržba Údržba a čištění terminálu Likvidace zařízení Technická data terminálu Obsazení kolíků přípojky A a B Obsazení kolíků přípojky C při hlášení chyb 354 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 5

6 1 Pro vaši bezpečnost Základní bezpečnostní informace Pro vaši bezpečnost Základní bezpečnostní informace Předtím, než zařízení poprvé použijete, si pozorně přečtěte následující bezpečnostní informace. Předtím, než provedete údržbu nebo opravu traktoru, vždy přerušte jeho spojení s terminálem.track-guide Předtím, než začnete nabíjet baterii traktoru, vždy přerušte jeho spojení s terminálemtrack- Guide. Předtím, než začnete svářet na traktoru nebo na jednom z připojených strojů, vždy odpojte přívod proudu k terminálutrack-guide. Udržujte terminál TRACK-Guide a jeho příslušenství v dobrém stavu. Neprovádějte na zařízení žádné nedovolené změny. Nedovolené změny nebo nedovolené používání může omezit provoz či bezpečnost a ovlivnit délku životnosti. Nedovolené změny jsou všechny změny, které nejsou popsány v dokumentaci produktu. Neodstraňujte ze stroje žádné bezpečnostní mechanismy ani štítky. Dodržujte všechny příslušné bezpečnostní předpisy. Dodržujte všechna všeobecně uznávaná bezpečností, průmyslová, lékařská a silniční pravidla. Struktura a význam výstrah Všechna bezpečnostní opatření, která najdete v tomto návodu k obsluze, se tvoří podle následujícího vzoru: VAROVÁNÍ Toto signální slovo označuje stření riziko ohrožení, které může mít za následek smrt či těžké ublížení na zdraví, pokud mu nezabráníte. POZOR Toto signální slovo označuje nízké riziko ohrožení, které může mít za následek lehké ublížení na zdraví či věcné škody, pokud mu nezabráníte. UPOZORNĚNÍ Toto signální slovo označuje činnosti, které při chybném provedení mohou vést k poruchám provozu. Při takových činnostech musíte být precizní a opatrní, abyste dosáhli optimálních pracovních výsledků. Existují činnosti, které musí být provedeny v několika krocích. Pokud je jeden z těchto kroků rizikový, zobrazí se bezpečnostní opatření přímo u návodu k manipulaci. Tato bezpečnostní opatření stojí vždy přímo před rizikovým krokem činnosti a jsou vyznačena tučným písmem a odpovídajícím signálním slovem. 6 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

7 Pro vaši bezpečnost Požadavky na uživatele 1 Příklad 1. UPOZORNĚNÍ! Toto je upozornění. Varuje Vás před rizikem, které vzniká při následujícím kroku. 2. Riskantní krok Požadavky na uživatele Naučte se obsluhovat terminál podle předpisů. Terminál nesmí obsluhovat nikdo, kdo si předtím nepřečetl návod k obsluze. Pečlivě si přečtěte a dodržujte všechna bezpečnostní opatření a výstrahy uvedené v návodu k obsluze a v návodech pro připojené stroje a zařízení. Pokud se Vám v návodu zdá být něco nesrozumitelného, kontaktujte svého prodejce nebo nás. Zákaznická podpora společnosti Müller-Elektronik Vám ráda dále pomůže. Používání v souladu s určením Terminál TRACK-Guide lze používat pouze ve spojení se zemědělským zařízením a stroji. Terminál lze používat během prací na poli jen mimo veřejné komunikace. Výrobce neručí za žádné věcné škody či zranění, vzniklé nedodržením těchto pokynů. Všechna rizika za použití, které není v souladu s určeným účelem, nese pouze uživatel. Mezi použití k určenému účelu patří také dodržení podmínek provozu a oprav, určených výrobcem. Musí být dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy, stejně jako další všeobecně uznávaná bezpečností, průmyslová, lékařská a silniční pravidla. Výrobce neručí za neoprávněné změny zařízení. 1.5 Prohlášení o shodě ES Tento produkt je vyroben v souladu s následujícími národními a harmonizovanými normami ve smyslu platných směrnic EMK (elektromagnetické kompatibility) 2004/108/ES: EN ISO Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 7

8 2 Popis produktu Popis výkonů Popis produktu Popis výkonů Struktura obrazovky TRACK-Guide disponuje následujícími funkcemi: Ukazuje, které sekce musí řidič vypnout a zapnout, aby nedocházelo k překrývání. Řízení podél vytvořený jízdních pruhů za pomoci navigační lišty Varování před překážkami Uložení dat pole ve dvou formátech Podle toho, které moduly jste aktivovali, se vzhled obrazovky může poněkud lišit Struktura spouštěcí obrazovky Když spustíte aplikaci, objeví se spouštěcí obrazovka. Úvodní obrazovka terminálu TRACK-Guide Na spouštěcí obrazovce můžete: Přejít na další obrazovky. Přečíst status signálu GPS. Zobrazení aktivovaného profilu stroje Zobrazení názvu aktuálně zpracovávaného pole Ovládací prvky Funkční symbol Funkce Přejděte na přípravnou obrazovku. Přejděte na obrazovku Paměť. Přejděte na obrazovku Nastavení. 8 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

9 Popis produktu Struktura obrazovky 2 Funkční symbol Funkce Přejděte na obrazovku Informace Struktura pracovní obrazovky Na pracovní obrazovce najdete všechny informace, které potřebujete k práci se softwarem. Následující přehled zobrazí informace pracovní obrazovky. Pracovní obrazovka terminálu TRACK-Guide Záhlaví Zde lze zobrazit monitor Lightbar nebo SECTION-View (dle obrázku). Hranice pole Překážka Měřič Ukazuje rychlost, zbývající plochu určenou ke zpracování a celkovou plochu. Vodicí stopa Vodicí stopa ukazuje, kudy probíhají paralelní stopy. Aktivovaná vodicí stopa Vodicí stopa, ke které jste nejblíže, bude aktivována a označí se modře. Symbol stroje Symbolizuje stroj a zemědělské zařízení. Záznam projetí Projeté plochy se označují zeleně. Plochy, které se projíždějí dvakrát, se označují tmavě zeleně Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 9

10 3 Montáž a instalace Pokyny k dovybavení 3 Montáž a instalace Namontujte terminál a doplňkové součástky v následujícím pořadí: 1. Instalace terminálu v kabině traktoru. 2. Zapojte terminál do palubní síťové zásuvky nebo k základnímu vybavení ISO. 3. Připojte terminál k dalším součástem. 3.1 Pokyny k dovybavení Pokyn k dodatečné instalaci elektrických a elektronických zařízení popř. součástí Dnešní zemědělské stroje jsou vybaveny elektronickými součástkami a díly, jejichž funkce může být ovlivněna vysíláním elektromagnetických vln jiných zařízení. Takové ovlivňování může vést k ohrožení osob, když se neřídí následujícími bezpečnostními opatřeními. Výběr součástek Odpovědnost uživatele Další požadavky Při výběru součástek dbejte především na to, aby dodatečně instalované elektrické a elektronické díly odpovídaly směrnice EMK 2004/108/ES v právě platném znění a nesly označení CE. Při dodatečné instalaci elektrických a elektronických zařízení popř. součástí stroje s připojením k sítí vozidla musíte na vlastní zodpovědnost zkontrolovat, zda instalace nezpůsobuje poruchy elektroniky vozidla či jiných součástek. Toto platí především pro elektronické řízení: EHR, předního zdvihacího mechanismu, vývodové hřídele, motoru, převodovky. Pro dodatečnou instalaci mobilních komunikačních systémů (např. rozhlas, telefon) musí být splněny následující dodatečné požadavky: Lze instalovat pouze zařízení s povolením podle platných zemědělských předpisů (např. Povolení spolkového úřadu telekomunikačních licencí v Německu). Zařízení musí být instalováno napevno. Provoz přenosných či mobilních zařízení ve vozidle je přípustný pouze tehdy, jsou-li připojena k napevno instalované vnější anténě. Vysílací část musí být instalována tak, aby byla prostorově oddělena od elektroniky vozidla. Při montáži antény musíte dbát na odbornou instalaci s dobrým uzemněním mezi anténou a vozidlem. U kabeláže a instalace stejně jako při max. odběru proudu navíc dodržujte návod k montáži od výrobce stroje. 3.2 Instalace terminálu v kabině traktoru UPOZORNĚNÍ Elektromagnetické poruchy Funkčnost terminálu mohou negativně ovlivnit elektromagnetické vlny jiných zařízení. Namontujte terminál minimálně 1 m od rozhlasové antény nebo od rádia. 10 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

11 Montáž a instalace Přípojky terminálu 3 1. Přišroubujte držák k terminálu. 2. Upevněte terminál držákem v kabině traktoru. Za tímto účelem můžete např. použít základní konzolu ME. Základní konzola Přišroubování GSM antény GSM anténa vysílá informace na portál FarmPilot před mobilní síť. 1. UPOZORNĚNÍ! Uprostřed GSM antény se nachází velmi citlivý kolík. Dávejte pozor, abyste tento kolík při montáži GSM antény nepoškodili. 2. Přišroubujte GSM anténu na horní stranu terminálu. 3.3 Přípojky terminálu Přípojky kabelu přívodního napětí k anténě GPS se nacházejí na spodní straně terminálu. Přípojky terminálu TRACK-Guide Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 11

12 3 Montáž a instalace Přijímač GPS Přípojka B 9-pólová zásuvka D-sub Přípojka A 9-pólová zásuvka D-sub Napájení Přípojka C Sériový konektor RS232 Přípojka USB flash disku USB Připojte 9-pólový konektor D-SUB napájecího kabelu na přípojku A na terminálu. 2. Pevně zašroubujte pojistné šrouby konektoru. 3. Zastrčte druhou stranu napájecího kabelu do palubní síťové zásuvky. 4. Připojte připojovací kabel antény GPS k přípojce C na terminálu. 5. Pevně zašroubujte pojistné šrouby konektoru. 3.4 Přijímač GPS Přijímač GPS sbírá a vysílá informace o pozici stroje a připojeného terminálu. Technické předpoklady pro použití přijímače DGPS Provozní napětí: Odběr proudu Napájecí napětí terminálu 1,5V Maximálně 200mA (při 70 C) Standard GPS NMEA 0183 Aktualizujte kapacitu a signály 5 Hz (GPGGA, GPVTG) 1 Hz (GPGSA, GPZDA) Přenosový výkon baudů Datové bity 8 Parita ne Závěrné bity 1 Řízení toku žádné Montáž přijímače GPS UPOZORNĚNÍ Přijímač GPS vyžaduje volný výhled na nebe. Přijímač GPS na střeše kabiny traktoru. Vyvarujte se zastínění přijímače GPS. 12 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

13 Montáž a instalace Přijímač GPS 3 POZOR Nebezpečí zmáčknutí prstů v důsledku působení velmi silných magnetů Magnetická noha přijímače GPS je velmi silná. Nikdy nepokládejte prsty mezi magnetickou nohu přijímače GPS a magnetickou plochu. Držte přijímač GPS pevně v rukou, nepokládejte však prsty pod magnetickou nohu. 1. Určení polohy pro montáž přijímače GPS na traktoru. Přijímač GPS musí být co nejvíce vepředu, na středu a vodorovně (viz fotku). 2. Montáž na různých střechách: U kovových střech položte přijímač GPS opatrně na kovovou střechu vozidla. U umělohmotných střech nejprve na střechu nalepte kovovou desku, která je součástí dodávky. Poté upevněte přijímač GPS magnetickou nohou na kovovou desku. Na přání lze magnetickou nohu odstranit, aby bylo možné přijímač GPS přišroubovat přímo Připojení přijímače GPS k terminálu POZOR Poškození zařízení zkratem Kolík 4 přípojky C je pod napětím. Napětí je závislé na provozním napětí terminálu a slouží k napájení přijímače DGPS A100 společnosti Müller-Elektronik. Jiné přijímače GPS se mohou při připojení poškodit. Předtím, než připojíte další přijímač GPS: Zkontrolujte, na jaké napětí je terminál připojen (12V nebo 24V). Zkontrolujte obsazení kolíků konektoru přijímače GPS. Zkontrolujte přípustné napětí přijímače GPS. Srovnejte napětí terminálu s přípustným napětím přijímače GPS. Porovnejte obsazení kolíků konektoru. Připojte přijímač GPS jen tehdy, když se rozmezí napětí a obsazení kolíků konektoru obou zařízení neliší. Přijímač DGPS A100 má status LED, který ukazuje kvalitu spojení: Červená: Přijímač DGPS je připojen na terminál, ale nemá žádný příjem GPS Oranžová: Příjem GPS funguje Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 13

14 3 Montáž a instalace Přijímač GPS Zelená: Příjem DGPS funguje Při prvním spuštění může cca 30 minut trvat, než přijímač GPS začne přijímat. Při každém dalším spuštění toto trvá jen cca 1-2 minuty. Přijímač GPS je namontován na střeše traktoru Vypněte terminál. 2. Zaveďte připojovací kabel od přijímače GPS do kabiny. 3. POZOR! Ujistěte se, že kabel neleží na žádné ostré hraně a že se nemůže zlomit. Položte kabel na takové místo, aby o něj nikdo nezakopl. 4. Připojte připojovací kabel přijímače GPS k přípojce C terminálu. 14 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

15 Podklady obsluhy První uvedení do provozu 4 4 Podklady obsluhy 4.1 První uvedení do provozu 1. - Zapněte terminál. Objeví se spouštěcí obrazovka: Eventuálně nyní musíte změnit jazyk. Změna jazyka Po provedení aktualizace a u prvního uvedení do provozu je nastaveným jazykem angličtina. Proto nyní musíte jazyk změnit. 1. Přejděte na obrazovku System ( Systém ): Settings setup Klikněte na řádek Language ( jazyk ) Řádek Language ( jazyk ) se osvětlí zeleně Otáčejte otočným tlačítkem, dokud se na řádku Language ( jazyk ) neobjeví Váš jazyk Potvrďte vybraný jazyk. Jazyk terminálu se přepne. 4.2 Ovládací prvky V této kapitole naleznete přehled všech funkčních symbolů, které se mohou v softwaru objevit a jejich funkce. Funkční symbol Funkce Výpočet hranic pole Hranice pole se vypočítají podle zaznamenaného objíždění. Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 15

16 4 Podklady obsluhy Vkládání dat Funkční symbol Funkce Zobrazení celého pole Úprava jasu obrazovky pro denní nebo noční provoz. Záznam projetí Zobrazí se jen v případě, kdy nemáte čidlo pracovní polohy. Ukončení přehrávání dat projetí Založení vodicí stopy A-B v nastavení navig. rovnoběžný. V jiných režimech vypadá tento funkční symbol jinak, nachází se však na stejném místě. Přechod na obrazovku Nastavení GPS Zobrazí se jen v případě, kdy jste nestanovili žádný určený referenční bod 1 nebo nenastavili signál GPS. Přechod na obrazovku Nastavení GPS Zobrazí se jen v případě, že jste nastavili signál GPS. Aktivace 3D náhledu Aktivace 2D náhledu Přechod na obrazovku zjišťování překážek nebo zjištění překážky. Podle kontextu má funkční symbol různé funkce. Listování dále. 4.3 Vkládání dat Při vkládání názvu pole nebo registračních informací musíte zadávat čísla a písmena. K tomuto účelu slouží obrazovka vkládání dat. 16 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

17 Podklady obsluhy Použití monitoru Lightbar 4 Obrazovka vkládání dat při ukládání do paměti Ovládací prvky Funkční symbol Funkce Smazat znaky Přejít mezi psaním velkých a malých písmen Stornovat zadání Potvrdit zadání 1. - Zvolte požadovaný znak Převezměte zvolený znak. Znak je převzat. Kurzor přeskočí o pozici dál. 3. Zadejte další znaky Po zadání všech znaků, zadání potvrďte. 4.4 Použití monitoru Lightbar Monitor Lightbar má za úkol podporovat řidiče při sledování vodicí stopy. Ukáže řidiči, když opustí stupu a jak se zase zpátky dostane na stopu. Existují následující druhy vybavení monitoru Lightbar: Monitor Lightbar v grafickém režimu Monitor Lightbar v textovém režimu SECTION-View Navíc k monitoru Lightbar se na monitoru zobrazí směrová šipka, která ukazuje správný směr řízení. Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 17

18 4 Podklady obsluhy Používání náhledu SECTION-View Monitor Lightbar v grafickém režimu Monitor Lightbar - grafický režim Obrazovka monitoru Lightbar se v grafickém režimu skládá ze dvou lišt: Dole se zobrazuje aktuální odchylka od vodicí stopy. Nahoře se zobrazuje odchylka v určité vzdálenosti. Viz parametr Náhled [ 23]. Každý kruh reprezentuje konkrétní odchylku v centimetrech. Viz parametr Citlivost [ 23]. Protože jízdní úhel může z technických důvodu lehce kolísat, používá se pro zobrazení v liště náhledu dvojitá hodnota citlivosti. Cílem řízení je, aby vždy svítily jen centrální čtyřúhelníky Monitor Lightbar v textovém režimu Monitor Lightbar Vám v textovém režimu ukáže, kolik metrů od vodicí stopy se nacházíte. Ukáže Vám také, kterým směrem musíte jet, abyste se dostali zpátky do stopy. Náhled v textovém režimu není. Monitor Lightbar - textový režim 4.5 Používání náhledu SECTION-View SECTION-View je schématické zobrazení pracovního záběru a sekcí. Je-li tento náhled aktivní, je zobrazen v záhlaví obrazovky místo monitoru Lightbar. 18 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

19 Podklady obsluhy Používání náhledu SECTION-View 4 Náhled SECTION-View ukazuje řidiči, v jakém stavu má spínat danou sekci. Řidič poté musí např. pomocí rozvaděče spínat danou sekci v tomto stavu. Stavy v náhledu SECTION-View Barva Šedá Žlutá Červená Modrá Proveďte následující: Vypněte sekci. Záznam je vypnutý. Zapněte sekci. Záznam je vypnutý. Vypněte sekci. Záznam je zapnutý. Zapněte sekci. Záznam je zapnutý. Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 19

20 5 Konfigurace Konfigurace systémových nastavení 5 Konfigurace V této kapitole se dozvíte, jak můžete aplikaci nakonfigurovat. Abyste mohli používat terminál TRACK-Guide, musíte provést následující nastavení: 1. Nakonfigurovat parametry na obrazovce Nastavení. 2. Založit profil stroje. 3. Nakonfigurovat parametry stroje. 4. Zvolit profil stroje. V následujících kapitolách si přečtěte, jak máte tyto kroky provést. 5.1 Konfigurace systémových nastavení 1. Přejděte na obrazovku Nastavení : Nastavení Zobrazí se obrazovka Systém. 2. Nastavte požadované parametry. 5.2 Založení nového profilu stroje Každý stroj, se kterým používáte terminál TRACK-Guide, může mít rozdílné parametry. Abyste je nemuseli nastavovat vždy před každým zahájením práce, můžete zakládat různé profily s nastavením stroje. Jako stroj je zde chápána kombinace traktoru a zemědělského zařízení. Příklad Jestliže Váš vozový park zahrnuje dva traktory a dvě zařízení, musíte za daných okolností založit čtyři profily stroje. Traktor A a postřikovač Traktor B a postřikovač Traktor A a rozprašovač hnojiva Traktor B a rozprašovač hnojiva Založte vždy jako profil stroje všechny kombinace, které používáte. Založit lze až 20 profilů stroje. 1. Přejděte na obrazovku Nastavení : 2. - Klikněte na Zadání dat stroje. Zobrazí se obrazovka zadání dat. 3. Zadejte označení nového profilu stroje Potvrďte a uložte zadání. Zobrazí se obrazovka Data stroje. 5. Nastavte parametry stroje. 20 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

21 Konfigurace Výběr profilu stroje Výběr profilu stroje Vždy před prací musíte určit, se kterým strojem ze svého vozového parku chcete pracovat. K tomu je nutné vybrat profil stroje, se kterým hodláte pracovat. 1. Přejděte na obrazovku Výběr stroje : Výběr stroje Zobrazí se obrazovka Výběr stroje. Na této obrazovce je uveden seznam všech uložených profilů stroje Klikněte na požadovaný profil stroje. Zobrazí se obrazovka Data stroje. 3. Zkontrolujte parametry stroje Opusťte obrazovku, jakmile budou parametry aktuální. Zvolený profil stroje bude aktivován. Název aktivovaného profilu stroje se zobrazí v úvodní obrazovce na řádku Stroj. 5.4 Seznam parametrů stroje Parametry stroje budete potřebovat v následujících případech: Když chcete založit profil stroje u nového stroje Když chcete změnit profil stroje Na následujících stranách naleznete vysvětlení všech parametrů stroje. Prac. záběr Tento parametr uvádí nastavený pracovní záběr zařízení. Počet sekcí Zadejte počet sekcí. Každá sekce se zobrazí jako část rozprašovače na navigační obrazovce. Sekce Otevře masku, ve které můžete zadat šířku jednotlivých sekcí. Stupeň přesahu Stupeň překrytí při zpracovávání klínovité plochy. Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 21

22 5 Konfigurace Seznam parametrů stroje 0% stupeň přesahu 50% stupeň přesahu 100% stupeň přesahu Dbejte na to, aby na obrázcích bylo znázorněno chování při spínání sekcí. Na obrazovce terminálu TRACK-Guide se v případě vypnutí jedné ze sekcí zelená čára nepřeruší. Možné hodnoty: 0% - každá sekce se při opouštění zpracované plochy zapne teprve tehdy, když plochu úplně opustí. Při proježdění zpracované plochy se sekce vypne teprve tehdy, když je sekce větší než 1% zpracovávané plochy. 50% - každá sekce se při opouštění zpracované plochy zapne teprve tehdy, když plochu opustí z 50%. Při proježdění zpracované plochy se sekce vypne teprve tehdy, když je sekce větší než 50% zpracovávané plochy. Při 50% stupeň přesahu, nemá tolerance přesahu žádné účinky. 100% - každá sekce se při opouštění zpracované plochy zapne hned, jak plochu opustí z 1%. Při proježdění zpracované plochy se sekce vypne teprve tehdy, když je sekce větší než 100% zpracovávané plochy. Anténa GPS vpravo/vlevo Pokud přijímač GPS není umístěn na podélné ose vozidla, musí se zde tento posun nastavit. Podélná osa vozidla a přijímač GPS Podélná osa vozidla Přijímač GPS Nachází se vpravo od podélné osy vozidla Možné hodnoty: Zadejte negativní hodnotu. Např.: m Pokud se přijímač GPS nachází vlevo od podélné osy. Zadejte pozitivní hodnotu. Např.: 0,20m Pokud se přijímač GPS nachází vpravo od podélné osy. 22 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

23 Konfigurace Seznam parametrů stroje 5 Anténa GPS vpredu/vzadu Vzdálenost přijímače GPS od bodu zpracování. Bod zpracování je např. rozprašovač polního postřikovače. Možné hodnoty: Zadejte negativní hodnotu. Např.: - 4,00m Pokud se přijímač GPS nachází za bodem zpracování, zadejte negativní hodnotu. Zadejte pozitivní hodnotu. Např.: 4,00m Pokud se přijímač GPS nachází před bodem zpracování, zadejte pozitivní hodnotu. Akustická výstraha Tento parametr rozhoduje, jestli se má v blízkosti hranice pole a zaznamenaných překážek ozvat varovný tón. Možné hodnoty: Ano Ne Citlivost Nastavení citlivosti navigační lišty. Při kolika centimetrové odchylce se má zapnout LED na navigační liště? Standardní hodnota: 30cm Náhled Tento parametr rozhoduje o tom, kolik metrů před vozidlem počítá ukazatel náhledu monitoru Lightbar budoucí pozici vozidla. Standardní hodnota: 8m Viz také: Monitor Lightbar v grafickém režimu [ 18] Úhel oscilace Od definovaného úhlu program předpokládá, že vozidlo chce zabočit na stopu. Pokud vozidlo jede s malým úhlovým odklonem ke stopě, není tato stopa rozpoznaná jako aktuální. Standardní hodnota: 30 stupňů. Čidlo pracovní polohy Je čidlo pracovní polohy namontováno na stroji? Ano Ne Invertovaná senzorová logika Je invertovaná senzorová logika čidla pracovní polohy? Ano - Přehrávání dat zpracovávání začne tehdy, když čidlo pracovní polohy není obsazené. Skončí, když je čidlo pracovní polohy obsazeno. Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 23

24 5 Konfigurace Seznam parametrů v oblasti Nastavení" Ne - Přehrávání dat zpracovávání začne tehdy, když je čidlo pracovní polohy obsazené. Skončí, když čidlo pracovní polohy již není obsazeno. 5.5 Seznam parametrů v oblasti Nastavení" V této kapitole naleznete popis všech parametrů, které se zobrazují na obrazovce Nastavení. Některé parametry slouží ke konfiguraci připojených zařízení. Například čidla sklonu. Jsou proto uváděny na obrazovce jen tehdy, kdy připojíte tato zařízení. Jazyk Jazyk softwaru. Jedn. Vyberte rozměrový systém. Možné hodnoty: m Metrická soustava ft Angloamerická měrová soustava Satelit DGPS Otevře masku, ve které můžete nakonfigurovat, které satelity DGPS se mají použít. Můžete zde rovněž nastavit chování při výpadku satelitu. e-dif Otevře masku, ve které můžete vybrat interní softwarovou korekturu polohy. K použití funkce e-dif budete potřebovat zvláštní GPS anténu a licenci. Čidlo sklonu Otevře masku, ve které můžete nakonfigurovat moduly GPS TILT. Monitor Lightbar Druh monitoru Lightbar Možné hodnoty: deaktivováno Deaktivuje monitor Lightbar Grafický Aktivuje monitor Lightbar v grafickém režimu Textový režim Aktivuje monitor Lightbar v textovém režimu SECTION-View Aktivuje náhled SECTION-View 24 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

25 Konfigurace Seznam parametrů v oblasti Nastavení" 5 Číslování vodicích stop Tento parametr rozhoduje o tom, jakým způsobem mají být číslovány založené vodicí stopy. Možné hodnoty: absolutní Vodicí stopy mají fixní čísla. Stopě A-B je přiděleno číslo 0. Vodicí stopy vlevo a vpravo od vodicí stopy A-B jsou číslovány. relativní Vodicí stopy se vždy znovu přečíslují, když stroj aktivuje novou vodicí stopu. Aktivovaná vodicí stopa má vždy číslo 0. Jas ve dne Tímto parametrem můžete nastavovat jas pro denní provoz. Jas v noci Tímto parametrem můžete nastavovat jas pro noční provoz. Hlasitost Regulace hlasitosti. Test zvuku Tento parametr slouží k vyzkoušení nastavení hlasitosti. Přehlednost stopy Tento parametr rozhoduje o tom, jestli a jak mají být zobrazena překrytí na obrazovce. Možné hodnoty: 0 Překrytí se nezobrazují. 1 6 Intenzita barvy, kterou se překrytí mají označovat. 3 Standardní hodnota Datum Aktuální datum. Používá se při ukládání polí a údajů o polích. Čas Aktuální čas Zobrazit mřížku Zapne rastr masky navigace. Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 25

26 5 Konfigurace Aktivace softwaru Vzdálenosti jednotlivých čar mřížky odpovídají zadané pracovní šířce. Čáry mřížky jsou vyrovnávány podle os sever-jih a východ-západ. Vyhladit směr jízdy Jestliže se přijímač GPS na střeše kabiny traktoru silně kýve, mohou být jízdní pruhy zobrazené na monitoru značně zubaté. Funkcí Vyhladit směr jízdy vyhladíte zobrazené jízdní pruhy. Zadání v tomto návodu platí jen při používání antény GPS A100. V případě jiných antén GPS mohou být správně jiná nastavení. Možné hodnoty: Ano Vyhladit směr jízdy Ne Nevyhladit směr jízdy Model stroje Tento parametr rozhoduje o tom, jak se má provádět výpočet polohy stroje při jízdě v zatáčce. Nastavení má vliv na zobrazení stroje na monitoru a na způsob jeho fungování. Možné hodnoty: Samojízdný stroj vlečený stroj deaktivováno Demorežim Spustí simulaci aplikace. 5.6 Aktivace softwaru Software je aktivovaný již při koupi. U starších verzí softwaru se však může stát, že dojde ke ztrátě aktivace při aktualizaci BIOSu. V tomto případě musíte aktivovat nový software. Aktivace je pro Vás v tomto případě bezplatná. 1. Připravte si sériové číslo a číslo artiklu terminálu. Obě čísla naleznete na štítku na zadní straně terminálu. 2. Přejděte na obrazovku Info : 3. - Klikněte na TRACK-Guide. Na řádku SN: se objeví 18-místný písmenný kód. 4. Napište si tento písemný kód a při žádosti o aktivaci jej sdělte prodejci resp. společnosti Müller- Elektronik. Prodejce zjistí u společnosti Müller-Elektronik Vaši verzi a zašle Vám 10-místný aktivační kód. 26 Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG

27 Konfigurace Zadávání šířky sekcí 5 5. Zadejte do terminálu 10-místný aktivační kód spol. Müller-Elektronik. 6. stiskněte k potvrzení zadání. Na obrazovce Info ve sloupci tabulky Aktivní se vedle aktivované vlastnosti objeví Ano. 5.7 Zadávání šířky sekcí Můžete zadávat různé šířky jednotlivých sekcí. Mějte na paměti, že součet sekcí musí dávat celý pracovní závěr. 1. Přejděte na obrazovku Sekce : Nastavení Výběr stroje (požadovaný stroj) Sekce 2. Vyberte požadovanou sekci. Sekce 01 je vnější levá sekce (ve směru jízdy). Zobrazí se obrazovka zadání dat. 3. Zadejte šířku sekce. 4. K potvrzení zadání klikněte na OK. 5. Zadejte další šířky sekce, aby celkový součet sekcí dal skutečný pracovní záběr. Ze součtu šířek sekcí se nově spočítá pracovní záběr. 5.8 Konfigurace čidla sklonu Čidlo sklonu zjišťuje sklon traktoru v průběhu jízdy. Software tím dokáže spočítat, o kolik centimetrů se anténa GPS vykloní na stranu, když je kabina traktoru nakloněna na stranu. Tím je zajištěno ještě přesnější určování polohy. Software dokáže pracovat pouze s čidlem sklonu GPS TILT-Module. Čidlo sklonu GPS TILT Module můžete objednat u společnosti Müller Elektronik pod následujícím číslem artiklu: Změřte vzdálenost mezi středem antény GPS a povrchem země. 2. Zapněte terminál. 3. Přejděte na obrazovku Nastavení : Nastavení Nastavení 4. Klikněte na Čidlo sklonu. 5. Zadejte vzdálenost změřenou mezi anténou GPS a povrchem země do řádku Výška antény GPS. Nakonfigurovali jste čidlo sklonu. Nyní můžete nastavit nulovou polohu sklonu Kalibrace nulové polohy sklonu Kdy kalibrovat? Kalibrace je nutná v následujících případech: Při prvním uvedení do provozu Když traktor stojí na známém rovném terénu a na řádku Sklon je zobrazen úhel sklonu, který je jiný než 0 1. Postavte traktor na známý rovný povrch. Autorská práva Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 27

Návod k obsluze. TRACK-Leader. Stav: V4.20130412

Návod k obsluze. TRACK-Leader. Stav: V4.20130412 Návod k obsluze TRACK-Leader Stav: V4.20130412 30302432-02-CS Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Uchovejte tento návod k obsluze k budoucímu použití. Impressum Dokument Autorská práva Návod

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Přijímač DGPS/Glonass AG-STAR Stav: V5.20150602 3030247600-02-CS Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Uchovejte tento návod k obsluze k budoucímu použití. Impressum

Více

Návod k obsluze. TRACK-Leader. pro klávesové terminály. Stav: V6.20141016. Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej.

Návod k obsluze. TRACK-Leader. pro klávesové terminály. Stav: V6.20141016. Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Návod k obsluze pro klávesové terminály TRACK-Leader Stav: V6.20141016 30302432-02-CS Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Uchovejte tento návod k obsluze k budoucímu použití. Impressum Dokument

Více

Stav: červen 2008. TRACK-Guide

Stav: červen 2008. TRACK-Guide Stav: červen 2008 TRACK-Guide Obsah TRACK-Guide... 1 1 Úvod... 3 1.1 Rozsah funkcí...3 1.2 Zadávání číslic a písmen...3 1.3 Úvodní maska...4 2 Navigace... 5 2.1 Spuštění navigace...5 2.2 Maska navigace...6

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Přijímač DGPS/Glonass SMART-6L Stav: V3.20150602 3030247606-02-CS Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Uchovejte tento návod k obsluze k budoucímu použití. Impressum

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Přijímač DGPS A101 Stav: V3.20150602 3030246900-02-CS Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Uchovejte tento návod k obsluze k budoucímu použití. Impressum Dokument

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Joystick III Stav: V2.20141208 3032258305-02-CS Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Uchovejte tento návod k obsluze k budoucímu použití. Impressum Dokument Autorská

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze TRACK-Guide II Stav: V5.20130422 30302710-02-CS Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Uchovejte tento návod k obsluze k budoucímu použití. Impressum Dokument Autorská

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze COMFORT-Terminal Stav: V3.20111208 30322527-02-CS Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Uchovejte tento návod k obsluze k budoucímu použití. Impressum Dokument Autorská

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze BASIC-Terminal TOP Stav: V5.20130422 30322521-02-CS Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Uchovejte tento návod k obsluze k budoucímu použití. Impressum Dokument

Více

Návod k obsluze. TRACK-Leader. pro TOUCH1200. Stav: V5.20140417. Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej.

Návod k obsluze. TRACK-Leader. pro TOUCH1200. Stav: V5.20140417. Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Návod k obsluze pro TOUCH1200 TRACK-Leader Stav: V5.20140417 30302432a-02-CS Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Uchovejte tento návod k obsluze k budoucímu použití. Impressum Dokument Autorská

Více

CCI.GPS. Nastavení GPS a geometrie traktoru. Návod k obsluze. Reference: CCI.GPS v1.0

CCI.GPS. Nastavení GPS a geometrie traktoru. Návod k obsluze. Reference: CCI.GPS v1.0 CCI.GPS Nastavení GPS a geometrie traktoru Návod k obsluze Reference: CCI.GPS v1.0 Copyright 2012 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst Číslo verze: v1.01 Úvod

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze TRACK-Guide III Stav: V4.20151217 31302713-02-CS Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Uchovejte tento návod k obsluze k budoucímu použití. Impressum Dokument Autorská

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Návod na použití portálu 802

Návod na použití portálu 802 Návod na použití portálu 802 Použití nápovědy Nápovědu aktivujete stiskem zeleného tlačítka v dolní části ovladače (Aplikace) a zeleného tlačítka (Help). Rolování v textu provedete pomocí rolovacích tlačítek.

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze TOUCH1200 Stav: V4.20151217 30322537-02-CS Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Uchovejte tento návod k obsluze k budoucímu použití. Impressum Dokument Autorská

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Mini PC ITV26. Návod k použití

Mini PC ITV26. Návod k použití Návod k použití Poslední revize: 13. 6. 2013 Obsah Spuštění... 3 Připojení napájení... 3 Připojení příslušenství... 3 Připojení televize... 3 Připojení myši... 4 Způsob použití... 4 Připojení k internetu...

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Aplikace Nokia Autem 3 Jízda k cíli 3 Uložení nebo zobrazení místa 4 Hlasové pokyny 4 Stahování a odebírání map 5 Navigace offline 5 Pomoc

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

Návod na aktualizaci firmwaru RC souprav Hitec 2.4GHz

Návod na aktualizaci firmwaru RC souprav Hitec 2.4GHz Návod na aktualizaci firmwaru RC souprav Hitec 2.4GHz 1. HPP-22 Pokyny pro instalaci softwaru 2. Aurora 9 Postup aktualizace na verzi V 1.07 3. SPECTRA 2.4 Postup aktualizace na verzi V 2.0 4. SPECTRA

Více

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0 NAvigaCE Quick Start Guide X-302MH Čeština Rev 1.0 Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Přečtěte si licenční ujednání

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

CCI.Cam. Vizuální sledování stroje. Návod k obsluze. Reference: CCI.Cam v4

CCI.Cam. Vizuální sledování stroje. Návod k obsluze. Reference: CCI.Cam v4 CCI.Cam Vizuální sledování stroje Návod k obsluze Reference: CCI.Cam v4 Copyright 2014 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Straße 1 D-49076 Osnabrück Číslo verze: v4.01 2 1 Úvod...

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Instalační návod a Návod k obsluze

Instalační návod a Návod k obsluze Instalační návod a Návod k obsluze EKRUCBS Instalační návod a Návod k obsluze čeština Obsah Obsah Pro uživatele 2 1 Tlačítka 2 2 Stavové ikony 2 Pro instalačního technika 3 3 Přehled: Instalace a konfigurace

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze Ultrazvukový dálkoměr Model JT-811 Návod k obsluze I. Funkce 1) Měření v britských délkových / metrických jednotkách 2) Možnost výběru počátečního bodu měření 3) Ukládání / vyvolávání údajů 4) Výpočet

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky Uživatelská příručka Navigační software Blaupunkt BikePilot Česky Děkujeme, že jste si vybrali navigační systém Blaupunkt. Velmi dobrá volba. Přejeme Vám mnoho zábavy a ujetých kilometrů s Vaším novým

Více

PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH. Návod k obsluze. www.soehnle-professional.com

PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH. Návod k obsluze. www.soehnle-professional.com PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH 3020 Návod k obsluze www.soehnle-professional.com Obsah 1.............................................Úvod.................Strana 3 2.....................................Základní funkce.................strana

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 12 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE CZ Počáteční nastavení 1. Vyberte preferovaný jazyk a poté klepněte na tlačítko, abyste výběr potvrdili. Později je lze kdykoli změnit v menu Místní nastavení.

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Terminál HORSCH ISOBUS

Terminál HORSCH ISOBUS 07/2014 Terminál HORSCH ISOBUS Terminál TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC Kód: 80650904 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu pozorně přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! - Originál návodu

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

NÁVOD K INSTALACI SINGLE ZAŘÍZENÍ PARTNER BOX

NÁVOD K INSTALACI SINGLE ZAŘÍZENÍ PARTNER BOX NÁVOD K INSTALACI SINGLE ZAŘÍZENÍ PARTNER BOX Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Uživatelský Návod HUD 01

Uživatelský Návod HUD 01 Uživatelský Návod HUD 01 Úvod o produktu Děkujeme že jste si zakoupili náš automobilový "Head Up" displej, ve zkratce "HUD" displej vztyčená hlava, zařízení které umožňuje řidiči dívat vpřed na cestu a

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Obsah 1. Úvod...2 2. Systémové požadavky...2 3. Instalace Ladibug...3 4. Začínáme používat Ladibug...5 5. Provoz...6 5.1 Hlavní

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSTRČKA 230V

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSTRČKA 230V Přijímač dálkového ovládání Orienta Receiver RTS NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností přijímače dálkového ovládání Orienta Receiver RTS, přečtěte si prosím pečlivě tento návod

Více