Vítejte na palubě vašeho nového vozu DACIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítejte na palubě vašeho nového vozu DACIA"

Transkript

1 Vítejte na palubě vašeho nového vozu DACIA Tento návod k použití a údržbě sdružuje informace, které vám umožní: lépe poznat svůj vůz značky DACIA, a tak za optimálních provozních podmínek plně využít všech technických zlepšení, kterými je vybaven, dosáhnout optimálního provozního výkonu prostým, avšak přesným dodržováním pokynů pro údržbu, bez přílišné ztráty času čelit drobným problémům, které nevyžadují zásah odborníka. Čas strávený čtením tohoto návodu vám bohatě vynahradí informace, které v něm naleznete, a technické novinky, které díky němu objevíte. Pokud vám i po přečtení návodu nebudou některé body jasné, bude pro techniky naší prodejní sítě potěšením poskytnout vám jakékoli další informace, které budete potřebovat. Abychom vám čtení tohoto návodu usnadnili, uvádíme následující symbol: Označení rizika, nebezpečí nebo bezpečnostního pokynu. Popis modelů, které jsou uvedeny v tomto návodu, byl vypracován na základě technických údajů známých v době sepisování tohoto dokumentu. Návod sdružuje soubor vybavení (sériového nebo volitelného), které je k dispozici pro tyto modely. Jeho přítomnost ve vozidle závisí na provedení, vybraných volitelných prvcích a zemi prodeje. Stejně tak může být v tomto dokumentu popsáno některé vybavení, které by se mělo objevit v průběhu následujícího roku. Šťastnou cestu za volantem vašeho vozu DACIA. Rozmnožování nebo překládání této dokumentace, byť jen částečné, je bez písemného souhlasu fy DACIA 2006 zakázáno. 0.1

2 Stručný přehled Tlak v pneumatikách Nastavování sedadel a místa řidiče Dětské zádržné prostředky Kontrolní svítilny (panel přístrojové desky) Zvuková a světelná signalizace Odmrazování/odmlžování Záběh, jízda Topení/klimatizace Otevření kapoty Hladiny náplní (motorového oleje, kapaliny do ostřikovačů atd.) Rezervní kolo Praktické rady (výměna žárovek, pojistek, odstraňování poruch, funkční poruchy)

3 O B S A H Seznamte se svým vozidlem... Jízda... Vaše pohodlí... Údržba... Praktické rady... Technické charakteristiky... Abecední rejstřík... Kapitoly

4 TLAK VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH ZASTUDENA (v bar) Rozměry pneumatik 185/70 R14 88T 185/65 R15 88T 185/65 R15 92T Běžný provoz Přední Zadní 2,4 2,6 2,4 2,6 2,4 3,2 Provoz při plném zatížení a/nebo na dálnici (1) Přední Zadní 2,4 2,6 2,4 2,6 2,4 3,2 Rezervní kolo Rozměry ráfků 5,5 J 14 6 J 15 6 J 15 Bezpečnost pneumatik a montáž řetězů Informace o údržbě pneumatik a o používání sněhových řetězů (podle provedení) naleznete v odstavci Pneumatiky v kapitole 5. (1) Zvláštnost provozu vozidel při plném zatížení (při maximální přípustné hmotnosti) a při tažení přívěsu. Maximální rychlost nesmí překročit 100 km/h a tlak v pneumatikách musí být zvýšen o 0,2 bar. Pro informace o hmotnostech viz odstavec Hmotnosti v kapitole

5 Kapitola 1: Seznamte se svým vozidlem Klíče / Radiofrekvenční dálkové ovládání Dveře Systém blokace startování Opěrky hlavy - Sedadla Bezpečnostní pásy Doplňková zařízení k předním bezpečnostním pásům Boční ochranná zařízení Bezpečnost dětí Zpětná zrcátka Místo řidiče Kontrolní přístroje Palubní počítač Čas Vnější osvětlení a signalizace Seřizování světlometů Zvuková a světelná výstražná zařízení Stěrače/Ostřikovač/Odmrazování Palivová nádrž (tankování paliva)

6 KLÍČE A RADIOFREKVENČNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 1 1 Kódovaný klíč ke spínací skříňce, dveřím a uzávěru hrdla palivové nádrže. A 3 Radiofrekvenční dálkové ovládání A Zamykání nebo odemykání dveří zajišťuje dálkové ovládání A. Je napájeno jednou baterií, kterou je vhodné vyměnit přibližně každé dva roky (viz odstavec Radiofrekvenční dálkové ovládání: baterie v kapitole 5.). 2 Zamknutí a odemknutí dveří Po dobu asi jedné sekundy stiskněte tlačítko 2 dálkového ovládání A k provedení uzamknutí a tlačítko 3 k provedení odemknutí. Zamknutí je signalizováno dvojím bliknutím výstražných světel a bočních směrových světel. Odemknutí je signalizováno jedním bliknutím výstražných světel a bočních směrových světel. Poznámka: pokud jsou některé otevírací součásti vozidla (dveře nebo víko zavazadlového prostoru) špatně zavřeny nebo zůstanou otevřeny, nedojde k blikání výstražných světel. Odpovědnost řidiče Nikdy neopouštějte své vozidlo s klíčem ve spínací skříňce, pokud uvnitř zůstává dítě (anebo zvíře). Mohlo by totiž dojít ke spuštění motoru nebo některých elektrických zařízení (například ovládání oken), což by vedlo k nebezpečí přivření části těla (krku, paže, ruky apod.). Mohlo by tak dojít k vážným zraněním. 1.2

7 KLÍČE / RADIOFREKVENČNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (pokračování) Poznámka: U některých vozidel se dveře opět automaticky zamknou, pokud nejsou přibližně do 30 sekund od odemknutí otevřeny žádné dveře. Rušení V závislosti na blízkém okolí (vnější zařízení nebo použití přístrojů, které používají stejnou frekvenci jako dálkové ovládání) může být funkce dálkového ovládání rušena. Dosah dálkového ovládání Je různý podle prostředí: pozor na manipulaci s dálkovým ovládáním, při níž by mohlo dojít k nechtěnému zamknutí nebo odemknutí dveří! V případě ztráty nebo pokud si budete přát další sadu klíčů nebo dálkové ovládání se obracejte výhradně na svého zástupce fy DACIA. V případě výměny dálkového ovládání bude nutné dovézt vozidlo k vašemu zástupci prodejní sítě DACIA za účelem provedení inicializace celého systému. Pro jedno vozidlo je možné používat až čtyři dálková ovládání. Porucha dálkového ovládání Zkontrolujte, zda je vaše baterie v dobrém stavu, zda máte její správný model a zda je správně vložena. Životnost baterie je přibližně 2 roky. Viz odstavec Radiofrekvenční dálkové ovládání: baterie v kapitole

8 OTEVŘENÍ DVEŘÍ Zvuková signalizace při nezhasnutých světlech Při otevření dveří řidiče, když je vypnuto zapalování, se ozve zvukový signál jako upozornění, že zůstala rozsvícena světla (nebezpečí vybití akumulátoru). 1 Ruční otevření dveří zvenčí Podle provedení vozidla ovládá klíč zamykání/odemykání dveří řidiče nebo čtyř dveří. Pomocí klíče odemkněte jeden ze zámků 2. Dejte ruku pod kliku 1 a přitáhněte ji směrem k sobě. Ruční otevření dveří zevnitř Vytáhněte zevnitř odjišťovací tlačítko 3 a zatáhněte za kliku 4 dveří. Odpovědnost řidiče Nikdy neopouštějte své vozidlo s klíčem ve startovacím spínači, pokud uvnitř zůstává dítě (nebo zvíře). Mohlo by totiž dojít ke spuštění motoru nebo některých elektrických zařízení (například ovládání oken), což by vedlo k nebezpečí přivření části těla (krku, paže, ruky apod.). Mohlo by tak dojít k vážným zraněním. 1.4

9 ZAMKNUTÍ DVEŘÍ Ruční ovládání Zvenčí použijte klíč nebo stiskněte zevnitř kolík 1, pokud jsou dveře zamčené. Elektrické centrální zamykání Umožňuje současné zamknutí zámků všech čtyř dveří. Zamknutí provedete zatlačením na dolní část ovladače 2. Při otevřených dveřích nemůže být provedeno zamknutí předních dveří. Bezpečnostní dětská pojistka Pro zamezení otevření zadních dveří zevnitř přemístěte páčku 3 obou dveří a zevnitř zkontrolujte, zda jsou dveře správně zamknuty. Pokud se rozhodnete jet se zamčenými dveřmi, je nutno si uvědomit, že to znesnadní přístup záchranářů do kabiny v případě nouze. 1.5

10 ZAMKNUTÍ DVEŘÍ (pokračování) Zadní křídlové dveře Ruční otevření dveří zvenčí Odemkněte pomocí klíče. Dejte ruku pod kliku 4 a přitáhněte ji směrem k sobě. Úplné otevření Pro úplné otevření dveří odstraňte západku 5 a dveře zcela otevřete tak, abyste uvolnili přidržovací kolík dveří 6. Stejně postupujte u jiných dveří. Ruční zavření dveří zvenčí Nejdříve zavřete malé, poté velké dveře. Přidržovací kolíky 6 se samy zasunou do svého původního uložení. Otevření zevnitř K otevření velkých dveří sklopte páčku 7. V případě stání na svažující se straně vozovky mohou být při otevření dveří zavazadlového prostoru zakryta zadní světla. Vaši přítomnost musíte ostatním účastníkům silničního provozu signalizovat pomocí výstražného trojúhelníku nebo jiných zařízení předepsaných příslušnými předpisy. 1.6

11 SYSTÉM BLOKACE STARTOVÁNÍ Znemožňuje spuštění motoru vozidla všem osobám, které nemají k dispozici kódovaný klíč k vozidlu. Popis funkce Vozidlo je automaticky chráněno několik sekund po vytažení klíče ze spínací skříňky. Pokud vozidlo nerozpozná kód klíče spínací skříňky, kontrolka 1 neustále bliká, motor vozidla není možné spustit. Jakýkoliv zásah nebo úprava na systému blokace startování (řídicích jednotkách, kabeláži atd.) mohou být nebezpečné. Proto je musí provádět kvalifikovaní pracovníci fy DACIA. Kontrolka 1 Kontrolka funkce systému Po zapnutí zapalování se přibližně na tři sekundy trvale rozsvítí kontrolka 1, která poté zhasne. Vozidlo rozpoznalo kód. Můžete spustit motor. Kontrolka signalizace ochrany vozidla Několik sekund po vypnutí zapalování kontrolka 1 trvale bliká. Vozidlo bude chráněno po vytažení klíče ze spínací skříňky. Kontrolka signalizace poruchy funkce Pokud kontrolka 1 po zapnutí zapalování stále bliká nebo zůstane trvale rozsvícená, signalizuje poruchu systému. V každém případě se obraťte výhradně na zástupce DACIA, který jediný je oprávněn odstranit poruchu systému blokace startování. V případě poruchy kódovaného klíče spínací skříňky použijte druhý klíč (dodaný s vozidlem). 1.7

12 OPĚRKY HLAVY 1 2 Seřízení výšky Stiskněte jazýček 1 a zároveň nechte posouvat opěrku hlavy. Odstranění opěrky Stiskněte jazýčky 1 a 2 vodicích lišt opěrky hlavy. Zpětná instalace Zasuňte tyče do pouzder ozubením směrem dopředu a spusťte opěrku hlavy do požadované výšky. Protože je opěrka hlavy také bezpečnostní prvek, dbejte na její správnou polohu: horní část opěrky musí být umístěna co nejblíž temeni hlavy. 1.8

13 PŘEDNÍ SEDADLA Posunutí vpřed nebo vzad Pro odjištění nadzvedněte tyč 1. Ve zvolené poloze tyč uvolněte a zkontrolujte správné zajištění. Pro zvednutí nebo snížení sedáku sedadla řidiče Pohněte páčkou 2. Nastavení sklonu opěradla Otáčejte stavěcím kolečkem 5 a skloňte opěradlo do požadované polohy. Pro seřízení sedadla řidiče v oblasti beder Otáčejte stavěcím kolečkem 4. Vyhřívání sedadel Při zapnutém zapalování stiskněte spínač 3. Systém obsahující termostat zjistí případnou potřebu spuštění topení. Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení při stojícím vozidle. Na podlaze (na místě před řidičem) se nesmí nacházet žádné předměty: při brzdění by se mohly dostat pod pedály, a zabránit tak jejich použití. 1.9

14 BEZPEČNOSTNÍ PÁSY Pro zajištění vaší bezpečnosti používejte při všech jízdách bezpečnostní pásy. Navíc je vaší povinností dodržovat předpisy platné v zemi, v níž se právě nacházíte. Před jízdou proveďte: nejdříve seřízení místa řidiče, následně seřízení bezpečnostního pásu, abyste zajistili optimální ochranu. Aby nedošlo ke snížení účinnosti bezpečnostních pásů, doporučujeme vám nesklánět opěradla sedadel příliš dozadu. Dbejte na to, aby byla opěradla sedadel dobře zajištěna. Pás musí používat i těhotné ženy. V takovém případě dohlédněte, aby bederní pás nevyvíjel příliš velký tlak na spodní část břicha, aniž by však byla vytvořena nadměrná vůle. Seřízení místa řidiče Usedněte do zadní části vašeho sedadla (po odložení pláště, bundy atd.). To je základním předpokladem pro správnou polohu zad. Seřiďte polohu sedadla vzhledem k pedálům. Sedadlo musí být posunuto maximálně dozadu za zachování úplného sešlápnutí spojkového pedálu. Opěradlo musí být seřízeno tak, aby paže zůstaly mírně pokrčeny. Seřiďte polohu opěrky hlavy. Pro maximální zajištění vaší bezpečnosti musí být horní okraj opěrky hlavy umístěn v úrovni temene hlavy. Seřiďte výšku sedáku. Toto seřízení umožní optimalizovat váš zorný úhel. 1 2 Seřízení bezpečnostních pásů Dobře se opřete o opěradlo. Ramenní pás 1 musí být co nejblíže k dolní části krku, avšak nesmí se o ni opírat. Bederní pás 2 musí naplocho naléhat na stehna a proti pánvi. Bezpečnostní pás musí co nejtěsněji přiléhat k tělu. Např. : vyhýbejte se příliš silnému oděvu, vloženým předmětům apod. 1.10

15 PŘEDNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY 1 Seřízení výšky bezpečnostního pásu Pomocí ovladače 1 nastavte úchyt pásu 2 do takové výšky, aby byl bezpečnostní pás nastaven tak, jak je uvedeno výše. Jakmile je seřízení provedeno, zkontrolujte správné zajištění. 5 2 Nesprávně seřízené bezpečnostní pásy mohou být v případě nehody příčinou zranění. Pásy musí použít i těhotné ženy. V takovém případě dohlédněte, aby bederní pás nevyvíjel příliš velký tlak na spodní část břicha, aniž by však byla vytvořena dodatečná vůle Zajištění Odviňte pás pomalu a bez rázů a zkontrolujte zapnutí západky 3 do pouzdra 5 (zajištění zkontrolujte tahem za západku 3). Pokud dojde k zablokování, vraťte větší kus pásu zpět a znovu jej odviňte. Pokud je pás zcela zablokován: pomalu, ale silně zatáhněte za pás, abyste jej vytáhli přibližně o 3 cm; následně nechte pás samočinně navinout, znovu pás odviňte, Jestliže problém přetrvává, obraťte se na vašeho zástupce fy DACIA Kontrolka výstrahy nezapnutého bezpečnostního pásu ç Tato kontrolka na panelu přístrojů nebo palubní desce (podle země prodeje vozidla) zhasne, čímž vás informuje o správném zapnutí bezpečnostních pásů. Odepnutí Stiskněte tlačítko 5 pouzdra 4, pás bude navinut navíječem. Pro usnadnění tohoto úkonu veďte západku. 1.11

16 ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY: zadní sedadla první řady Pomalu odviňte pás 1. Zacvakněte posuvnou západku 2 do červeného pouzdra 3. Střední zadní bezpečnostní pás (podle vybavení vozidla) Pomalu odviňte pás 4 z jeho uložení 5. Pro vaši bezpečnost musíte pás protáhnout vodítkem popruhu 6. Zacvakněte západku do černého zajišťovacího pouzdra 7. Zacvakněte poslední posuvnou západku 8 do červeného pouzdra 9. Polohy zadních sedadel. Viz odstavec Zadní sedadla: polohy v kapitole 3. pásů. Po každé manipulaci se zadními sedadly zkontrolujte správnou polohu a funkci zadních bezpečnostních 1.12

17 ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY : zadní sedadla první řady (pokračování) 10 Pro povolení pootočte nastavovací sponu 13 kolmo k pásu, stiskněte sponu na straně oka, přičemž táhněte za bederní pás Bederní pás s ručním nastavováním 10 (podle vybavení vozidla) Pás musí přiléhat naplocho na stehna a na pánev. Bezpečnostní pás musí co nejtěsněji přiléhat k tělu. Např.: vyhýbejte se příliš silnému oděvu, vloženým předmětům apod. Pro napnutí zatáhněte za volnou část 11 pásu. Po každé manipulaci se zadními sedadly zkontrolujte správnou polohu a funkci zadních bezpečnostních pásů. 1.13

18 ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY : adních sedadla druhé řady 2 1 Polohy zadních sedadel Viz odstavec Zadní sedadla: polohy v kapitole 3. 3 Zadní sedadla druhé řady (podle vybavení vozidla) Pomalu odviňte pás 1. Zapněte posuvnou západku 2 do odpovídajícího červeného pouzdra 3. pásů. Po každé manipulaci se zadními sedadly zkontrolujte správnou polohu a funkci zadních bezpečnostních 1.14

19 BEZPEČNOSTNÍ PÁSY Následující informace se týkají předních a zadních bezpečnostních pásů vozidla. Na prvcích zádržného systému namontovaných ve výrobě nesmí být prováděny žádné úpravy: na bezpečnostních pásech, na sedadlech ani na jejich upevněních. Ve zvláštních případech (např. při montáži dětské sedačky) se obraťte na svého zástupce fy DACIA. Nepoužívejte předměty, které by mohly vytvořit na pásech vůli (např. kolíčky na prádlo, spony atd.), protože příliš volně nasazený pás by v případě nehody mohl způsobit zranění. Ramenní pás nikdy nepodvlékejte pod paží ani za zády. Nepoužívejte jeden pás pro více než jednu osobu a nikdy nepřipoutávejte svým pásem miminko nebo dítě sedící na klíně. Pás nesmí být překroucený. Po vážné nehodě nechte vyměnit pásy, které byly zapnuté v okamžiku nehody. Stejně tak nechte pás vyměnit, pokud vykazuje známky poškození. Při ukládání zadní sedačky zpět na místo dohlédněte na správné umístění bezpečnostního pásu tak, aby mohl být správně použit. Pokud bude třeba, upravte během jízdy polohu a napnutí pásu. Dbejte na to, aby byla západka pásu zasunuta do správného pouzdra. 1.15

20 DOPLŇKOVÁ ZAŘÍZENÍ K PŘEDNÍM BEZPEČNOSTNÍM PÁSŮM Tato představují : Airbagy řidiče a spolujezdce. Podle intenzity nárazu mohou nastat dva případy: ochranu zajistí samotný bezpečnostní pás, v případech nejsilnějších nárazů se přidá spuštění airbagu. Boční airbagy jsou určeny k zajištění ochrany při silných bočních nárazech. Po nehodě nechte zkontrolovat celou sestavu zádržných prostředků. Jakýkoliv zásah na celém systému (elektronické jednotce, kabeláži) nebo opětovné použití na jiném vozidle, byť stejném, je přísně zakázáno. Aby se zamezilo jakémukoli nežádoucímu spuštění, které může způsobit škody, jsou k zásahům na tomto systému oprávněni pouze kvalifikovaní pracovníci prodejní sítě DACIA. Kontrolu elektrických charakteristik rozněcovače mohou provádět pouze speciálně vyškolení pracovníci za použití vhodného materiálu. Při vyřazování vozidla z provozu se obraťte na svého zástupce prodejní sítě DACIA, aby provedl odstranění vyvíječe plynu airbagů. 1.16

21 DOPLŇKOVÁ ZAŘÍZENÍ K PŘEDNÍM BEZPEČNOSTNÍM PÁSŮM (pokračování) Airbagy řidiče a spolujezdce Mohou být nainstalovány na předních místech na straně řidiče a spolujezdce. Přítomnost tohoto vybavení je vyznačena označením Airbag na volantu a palubní desce, etiketou v dolní části čelního skla nebo na sluneční cloně. Každý systém airbagu se skládá: Z airbagu a jeho vyvíječe plynu, které jsou instalovány na volantu pro řidiče a v palubní desce pro spolujezdce. Ze společné řídicí jednotky, ve které je integrován detektor nárazu a řízení systému, které ovládá elektrický rozněcovač vyvíječe plynu. Ze samostatné kontrolky å na panelu přístrojů. 1.17

22 DOPLŇKOVÁ ZAŘÍZENÍ K PŘEDNÍM BEZPEČNOSTNÍM PÁSŮM (pokračování) Funkce Systém je aktivován pouze při zapnutém zapalování. Při silném čelním nárazu se airbag(y) rychle nafouknou, a tak umožní ztlumit náraz hlavy a hrudníku řidiče na volant a spolujezdce na palubní desku; poté se ihned po nárazu vyfouknou, aby nebyly překážkou v opuštění vozidla. Systém airbagu spolujezdce oproti systému airbagu řidiče navíc zahrnuje kontrolku dezaktivace airbagu spolujezdce na předním sedadle na panelu přístrojů. Tato kontrolka je napojená na systém dezaktivace airbagu spolujezdce. Její rozsvícení znamená, že v případě nárazu nedojde k nafouknutí airbagu spolujezdce (bližší informace k jeho funkci naleznete v kapitole Dezaktivace airbagu spolujezdce na předním sedadle ). 1 Poruchy funkce Při zapnutí zapalování se na panelu přístrojů rozsvítí kontrolka 1 a po několika sekundách opět zhasne. Pokud se kontrolka při zapnutí zapalování nerozsvítí nebo se rozsvítí při běžícím motoru, signalizuje poruchu systému. V tomto případě je montáž dětské sedačky na přední sedadlo spolujezdce zády ke směru jízdy ZAKÁZÁNA. Rovněž se nedoporučuje použít toto místo pro spolujezdce. V obou těchto případech se co nejdříve obraťte na svého zástupce fy DACIA. Systém airbagu je založen na pyrotechnickém principu, což vysvětluje vývin tepla a uvolnění kouře při jeho spuštění (nejde o příznak počátku požáru), jakož i detonační hluk. Nafouknutí airbagu, které musí být okamžité, může způsobit zranění na povrchu kůže nebo jiné nepříjemnosti. 1.18

23 DOPLŇKOVÁ ZAŘÍZENÍ K PŘEDNÍM BEZPEČNOSTNÍM PÁSŮM (pokračování) 1 Účelem všech následujících upozornění je zabránit překážkám v nafouknutí airbagu a předejít přímým těžkým zraněním způsobeným vymrštěním při jeho otevření. Upozornění týkající se airbagu řidiče Neprovádějte žádné úpravy na volantu ani jeho airbagu. Jakékoliv zakrývání airbagu volantu je zakázáno. Na airbag neupevňujte žádné předměty (sponky, logo, hodiny, držák telefonu apod.). Demontáž volantu je zakázána (s výjimkou prací prováděných kvalifikovanými pracovníky fy DACIA). Při řízení neseďte příliš blízko volantu: zaujměte pozici s mírně pokrčenými pažemi (viz odstavec Nastavení sedadla řidiče v kapitole 1). Tím získáte dostatečný prostor pro správné nafouknutí a účinek vaku. Upozornění týkající se airbagu spolujezdce: umístění 1 Nelepte ani neupevňujte žádné předměty (sponky, logo, hodiny, držák telefonu apod.) na palubní desku v oblasti airbagu. Nevkládejte nic mezi palubní desku a spolujezdce (zvíře, deštník, hůl, balíčky apod.). Nepokládejte nohy na palubní desku nebo sedadlo, protože při takových polohách by mohlo dojít k vážným zraněním. Obecně udržujte veškeré části těla (kolena, ruce, hlavu atd.) v dostatečné vzdálenosti od palubní desky. Po odstranění dětské sedačky znovu aktivujte airbag spolujezdce, aby byla v případě nárazu zajištěna jeho ochrana. JE ZAKÁZÁNO MONTOVAT DĚTSKOU SEDAČKU NA SEDADLO SPOLUJEZDCE ZÁDY KE SMĚRU JÍZDY, ANIŽ BY BYLA DEZAKTIVOVÁNA DOPLŇKOVÁ ZAŘÍZENÍ PŘEDNÍHO BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU. (Viz odstavec Dezaktivace airbagu spolujezdce na předním sedadle v kapitole 1.). 1.19

24 BOČNÍ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ Boční airbagy Jedná se o airbag, kterým mohou být vybavena přední sedadla a který se nafukuje na boku sedadel (na straně dveří), aby ochránil osoby ve vozidle v případě silného bočního nárazu. Upozornění týkající se bočního airbagu Instalace potahů: sedadla vybavená airbagem vyžadují potahy specifické pro vaše vozidlo. Za účelem zjištění, zda jsou takové potahy v prodejní síti DACIA k dispozici, se obraťte na vašeho zástupce fy DACIA. Použití jakýchkoliv jiných potahů (nebo potahů specifických pro jiné vozidlo) by mohlo negativně ovlivnit funkci těchto airbagů a ohrozit vaši bezpečnost. Neumísťujte žádné příslušenství, předmět nebo dokonce zvíře mezi opěradlo, dveře a vnitřní obložení. Opěradlo sedadla také nezakrývejte předměty, jako například oblečením nebo příslušenstvím. To by mohlo negativně ovlivnit funkci airbagu nebo vést ke zraněním při jeho nafouknutí. Jakákoli demontáž či úpravy sedadla a vnitřního obložení jsou zakázány, s výjimkou prací prováděných kvalifikovanými pracovníky prodejní sítě DACIA. Mezery na opěradlech předních sedadel (na straně dveří) odpovídají oblasti nafukování airbagu: je zakázáno do nich vkládat předměty. Označení na předním skle indikuje přítomnost doplňkových zařízení (airbagů atd.) v prostoru pro cestující. 1.20

25 DOPLŇKOVÁ ZÁDRŽNÁ ZAŘÍZENÍ Účelem všech následujících upozornění je zabránit překážkám v nafouknutí airbagu a předejít přímým těžkým zraněním způsobeným vymrštěním při jeho otevření. Airbag je navržen tak, aby doplňovat účinek bezpečnostního pásu; airbag a bezpečnostní pás představují neoddělitelné prvky téhož ochranného systému. Je tedy nezbytné stále používat bezpečnostní pás, jeho nepoužití by v případě nehody vystavilo osoby jedoucí ve vozidle nebezpečí těžkých zranění a rovněž by mohlo zvýšit nebezpečí poranění na povrchu pokožky, která jsou s nafouknutím airbagu spojena. Ke spuštění airbagů v případě převrácení vozidla nebo nárazu zezadu, i velmi silného, nedojde ve všech případech. Spuštění těchto systémů mohou vyvolat také nárazy do spodní části vozidla, jako prudké nájezdy na chodník, výmoly, kameny atd.. Jakýkoli zásah nebo úprava na celém systému airbagu řidiče nebo spolujezdce (airbag, elektronická jednotka, kabeláž atd.) jsou přísně zakázány (s výjimkou kvalifikovaných pracovníků sítě DACIA). Aby byla zachována správná funkce a zabránilo se jakémukoliv náhodnému spuštění, smí zásahy na systému airbagů provádět pouze kvalifikovaní pracovníci sítě DACIA. Z bezpečnostních důvodů nechte zkontrolovat systém airbagů, pokud u vozidla dojde k nehodě, odcizení nebo pokusu o odcizení. Při zapůjčení nebo prodeji vozidla informujte nového uživatele o těchto podmínkách a předejte mu tento návod k použití a údržbě. Před vyřazením vozidla z provozu se obraťte na svého zástupce prodejní sítě DACIA, aby zajistil odstranění vyvíječe nebo vyvíječů plynu. 1.21

26 BEZPEČNOST DĚTÍ Pro miminka a děti je předepsáno použití zádržného zařízení. V Evropě musí být děti mladší 10 let (1) povinně připoutány homologovaným zařízením, které je přizpůsobeno hmotnosti a výšce dítěte. Za správné použití tohoto zařízení je odpovědný řidič. Zařízení schválená po lednu 1992 poskytují vyšší úroveň bezpečnosti než ta, která byla schválena před tímto datem. Doporučuje se tedy vybrat zařízení, které bylo schváleno podle evropské normy ECE 44. Taková zařízení jsou povinně označena oranžovou etiketou s písmenem E, za kterým následuje číslo (země, ve které byla schválena) a rok schválení. Při výběru sedačky vhodné pro vaše dítě a doporučené pro vaše vozidlo se obraťte na prodejní síť DACIA. Uvědomte si, že náraz při rychlosti 50 km/h představuje pád z výšky 10 metrů. Jinak řečeno, nepřipoutání dítěte znamená totéž, jako nechat jej hrát si na balkóně bez zábradlí v pátém patře! Miminka a děti nesmějí být v žádném případě převáženy na klíně osob jedoucích ve vozidle. V případě čelního nárazu při rychlosti 50 km/h se dítě hmotnosti 30 kg stává jednotunovou střelou. Nebudete schopni je udržet, ani když budete připoutáni. Rovněž je obzvláště nebezpečné připoutat vaše dítě bezpečnostním pásem, když vám sedí na kolenou. Nikdy nepoužívejte jeden bezpečnostní pás pro připoutání dvou osob současně. Na některá místa spolujezdců není montáž dětské sedačky povolena. Informace o tom, na která místa je instalace dětské sedačky povolena a které typy sedaček můžete použít, naleznete v tabulkách na následujících stranách. Před instalací dětské sedačky na přední místo (pokud je instalace povolena) Pokud je sedadlo spolujezdce náležitě vybaveno, proveďte následující nastavení: posuňte sedadlo spolujezdce co nejvíce dozadu, zvedněte opěradlo do co možná nejsvislejší polohy, co nejvíce zvedněte sedák, co nejvíce zvedněte opěrku hlavy, umístěte výškové nastavení bezpečnostního pásu do dolní polohy (1) Bezpodmínečně dodržujte zákony, které jsou platné v zemi, ve které se nacházíte. Mohou se lišit od zde uvedených informací.

27 BEZPEČNOST DĚTÍ (pokračování) Typ dětských sedaček Příčná sedačka ve tvaru gondoly Homologovaná pro skupinu 0 Skořepina pro jízdu zády ke směru jízdy Homologováno pro skupinu 0 nebo 0+ Sedačka pro jízdu zády ke směru jízdy Homologováno pro skupinu 0+ nebo 1 Sedačka pro jízdu zády ke směru jízdy Homologováno pro skupinu 0+ nebo 1 Sedačka pro jízdu čelem ke směru jízdy Homologováno pro skupinu 1 Sedačka pro jízdu čelem ke směru jízdy Homologováno pro skupinu 1 Sedačka Homologovaná pro skupinu 2 Sedačka Homologovaná pro skupinu 3 (5) Hmotnost dítěte Velikost sedačky (2) Sedadla spolujezdců připravená pro montáž dětské sedačky u provedení dodávka Místa spolujezdců na předních sedadlech bez airbagu spolujezdce (3) s airbagem spolujezdce (1) (3) < 10 kg F - G X X < 13 kg E U U < 13 kg od 9 kg do 18 kg < 13 kg od 9 kg do 18 kg D U U C U U od 9 kg do 18 kg B - B1 U (4) X od 9 kg do 18 kg A U (4) X od 15 kg do 25 kg U (4) X od 22 kg do 36 kg U (4) X (1) NEBEZPEČÍ SMRTELNÉHO ÚRAZU NEBO VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ: PŘED MONTÁŽÍ DĚTSKÉ SEDAČKY ZÁDY KE SMĚRU JÍZDY NA TOTO MÍSTO: ZKONTROLUJTE, ZDA JE AIRBAG SPOLUJEZDCE NA PŘEDNÍM SEDA- DLE DEZAKTIVOVÁN (Viz odstavec Dezaktivace airbagu spolujezdce na předním sedadle v kapitole 1.) 1.23

28 BEZPEČNOST DĚTÍ (pokračování) X = Místo nepřipravené pro montáž dětské sedačky. U = Místo umožňující upevnění sedačky homologované jako Universal běžným bezpečnostním pásem. Zkontrolujte, zda je tato montáž možná. Sedačku vhodnou pro vaše dítě a doporučenou pro vaše vozidlo vyberte podle příručky Zařízení pro bezpečnost dětí, která je k dispozici v prodejní síti DACIA. (2) Velikost dětské sedačky s úchyty ISOFIX je označena logem ü a písmenem (A, B, B1, C, D, E, F, G). (3) Doporučujeme umístit sedadlo vozidla do polohy co nejvíce vzadu a opěradlo sklopit cca o 25 (pokud lze takové nastavení provést). (4) Opěradlo dětské sedačky opřete o opěradlo sedadla. Upravte výšku opěrky hlavy nebo ji v případě potřeby demontujte. (5) Od 10 let a při hmotnosti vyšší než 36 kg nebo při výšce nad 1,36 m může být dítě stejně jako dospělý připoutáno přímo k sedadlu. 1.24

29 BEZPEČNOST DĚTÍ (pokračování) Typ dětských sedaček Příčná sedačka ve tvaru gondoly Homologovaná pro skupinu 0 Hmotnost dítěte Velikost sedačky (2) Sedadla spolujezdců připravená pro montáž dětských sedaček u provedení s 5 nebo 7 místy Místo spolujezdce na Místa na zadních sedadlech předním sedadle bez airbagu spolujezdce (3) (4) s airbagem spolujezdce (1) (3) (4) 2 e boční místa < 10 kg F - G X U - IL (5) (6) 2 e prostřední místo X 3 e místo X Skořepina pro jízdu zády ke směru jízdy Homologováno pro skupinu 0 nebo 0+ < 13 kg E U U - IL (6) X X Sedačka pro jízdu zády ke směru jízdy Homologovaná pro skupinu 0+ nebo 1 < 13 kg od 9 kg do 18 kg D U U - IL (6) X X Sedačka pro jízdu zády ke směru jízdy Homologováno pro skupinu 0+ nebo 1 < 13 kg od 9 kg do 18 kg C U U (6) X X Sedačka pro jízdu čelem ke směru jízdy Homologováno pro skupinu 1 od 9 kg do 18 kg B - B1 X U - IUF - IL (7) (8) X X Sedačka pro jízdu čelem ke směru jízdy Homologovaná pro skupinu 1 od 9 kg do 18 kg A X U - IUF - IL (7) (8) X X Sedačka Homologovaná pro skupinu 2 od 15 kg do 25 kg X U (7) (8) X X Sedačka Homologovaná pro skupinu 3 (9) od 22 kg do 36 kg X U (7) (8) X X (1) NEBEZPEČÍ. NEBEZPEČÍ SMRTELNÉHO ÚRAZU NEBO VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ: PŘED MONTÁŽÍ DĚTSKÉ SEDAČ- KY ZÁDY KE SMĚRU JÍZDY NA TOTO MÍSTO ZKONTROLUJTE, ZDA JE AIRBAG SPOLUJEZDCE NA PŘEDNÍM SEDADLE DEZAKTIVOVÁN (Viz odstavec Dezaktivace airbagu spolujezdce na předním sedadle v kapitole 1.) 1.25

Renault KADJAR. Uživatelská příručka

Renault KADJAR. Uživatelská příručka Renault KADJAR Uživatelská příručka výkony s vášní ELF je partner RRENAULT doporučuje ELF Partneři v automobilové hi-tech technologii Elf a Renault spojují své know-how na závodních okruzích i v městském

Více

Vítejte ve svém voze

Vítejte ve svém voze Vítejte ve svém voze Tento návod k použití a údržbě sdružuje informace, které Vám umožní: Lépe poznat svůj vůz, a tak za optimálních provozních podmínek plně využít všech funkcí a technických zlepšení,

Více

MASTER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

MASTER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MASTER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA výkony s vášní ELF je partner RRENAULT doporučuje ELF Partneři v automobilové hi-tech technologii Elf a Renault spojují své know-how na závodních okruzích i v městském provozu.

Více

TWINGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

TWINGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TWINGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA výkony s vášní ELF je partner RRENAULT doporučuje ELF Partneři v automobilové hi-tech technologii Elf a Renault spojují své know-how na závodních okruzích i v městském provozu.

Více

doporučuje ELF ELF vyvinul pro Renault speciální řadu olejů: motorové oleje a oleje do manuálních a automatických převodovek.

doporučuje ELF ELF vyvinul pro Renault speciální řadu olejů: motorové oleje a oleje do manuálních a automatických převodovek. doporučuje ELF ELF vyvinul pro Renault speciální řadu olejů: motorové oleje a oleje do manuálních a automatických převodovek. Výstraha: pro optimální funkci motoru může být použití určitého maziva omezeno

Více

doporučuje ELF ELF vyvinul pro Renault speciální řadu olejů: motorové oleje a oleje do manuálních a automatických převodovek.

doporučuje ELF ELF vyvinul pro Renault speciální řadu olejů: motorové oleje a oleje do manuálních a automatických převodovek. doporučuje ELF ELF vyvinul pro Renault speciální řadu olejů: motorové oleje a oleje do manuálních a automatických převodovek. Výstraha: pro optimální funkci motoru může být použití určitého maziva omezeno

Více

Váš manuál RENAULT CLIO http://sk.yourpdfguides.com/dref/2711042

Váš manuál RENAULT CLIO http://sk.yourpdfguides.com/dref/2711042 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre. Odpovede na všetky vaše otázky o nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno

Více

/ CSY

/ CSY 828-2 - 10/2008-82 01 019 826 - CSY Vítejte ve svém voze Tento návod k použití a údržbě sdružuje informace, které Vám umožní: lépe poznat svůj nový vůz, a tak za optimálních provozních podmínek plně využít

Více

0.2

0.2 Vítejte ve svém voze tento návod k použití a údržbě sdružuje informace, které Vám umožní: Lépe poznat svůj vůz, a tak za optimálních provozních podmínek plně využít všech funkcí a technických zlepšení,

Více

0.2

0.2 Vítejte ve svém voze tento návod k použití a údržbě sdružuje informace, které Vám umožní: Lépe poznat svůj vůz, a tak za optimálních provozních podmínek plně využít všech funkcí a technických zlepšení,

Více

doporu uje ELF ELF vyvinul pro Renault speciální adu olej : motorové oleje a oleje do manuálních a automatických p evodovek.

doporu uje ELF ELF vyvinul pro Renault speciální adu olej : motorové oleje a oleje do manuálních a automatických p evodovek. doporu uje ELF ELF vyvinul pro Renault speciální adu olej : motorové oleje a oleje do manuálních a automatických p evodovek. Výstraha: pro optimální funkci motoru m že být použití ur itého maziva omezeno

Více

Používání této příručky

Používání této příručky Obsah Úvod... 2 Krátce... 6 Klíče, dveře a okna... 21 Sedadla, zádržné prvky... 33 Úložné prostory... 54 Přístroje a ovládací prvky... 61 Osvětlení... 78 Informační systém... 83 Klimatizace... 123 Řízení

Více

ŠkodaRoomster DODATEK NÁVODU K OBSLUZE

ŠkodaRoomster DODATEK NÁVODU K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaRoomster DODATEK NÁVODU K OBSLUZE Technické změny 05/2008 Technické změny 1 Technické změny Úvod Tyto technické změny doplňují Návod k obsluze Roomster vydání 05.07 (dále jen Návod k

Více

Vítejte ve svém voze

Vítejte ve svém voze Vítejte ve svém voze Tento návod k použití a údržbě sdružuje informace, které Vám umožní: Lépe poznat svůj vůz, a tak za optimálních provozních podmínek plně využít všech funkcí a technických zlepšení,

Více

Mercedes-Benz. Příslušenství. Dětská sedačka KID Návod k obsluze B6 6 86 8303

Mercedes-Benz. Příslušenství. Dětská sedačka KID Návod k obsluze B6 6 86 8303 Mercedes-Benz Příslušenství B6 6 86 8303 Dětská sedačka KID Návod k obsluze -2- Dětská bezpečnostní sedačka Mercedes-Benz (KID) Blahopřejeme Vám k Vaší nové dětské bezpečnostní sedačce Mercedes-Benz (KID).

Více

Směřující proti směru jízdy. Skupina Hmotnost Věk. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Směřující proti směru jízdy. Skupina Hmotnost Věk. 0+ 0-13 kg 0-12 m Směřující proti směru jízdy Návod k obsluze ECE R44 04 Skupina Hmotnost Věk 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 Děkujeme, že jste si vybrali BeSafe izi Go ISOfix BeSafe vytvořil tuto sedačku s velkou péčí, aby ochránila

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

OBLOŽENÍ BOČNÍCH OTVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ OBLOŽENÍ OTVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH VÝZTUHY A KLUZNICE PŘEDNÍCH SEDADEL

OBLOŽENÍ BOČNÍCH OTVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ OBLOŽENÍ OTVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH VÝZTUHY A KLUZNICE PŘEDNÍCH SEDADEL Obložení a čalounění VNITŘNÍ OBLOŽENÍ KAROSERIE OBLOŽENÍ BOČNÍCH OTVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ OBLOŽENÍ OTVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH VÝZTUHY A KLUZNICE PŘEDNÍCH SEDADEL VÝZTUHY ZADNÍCH SEDADEL OBLOŽENÍ PŘEDNÍHO

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze Kapitola V tomto manuálu budou popsána vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická

Více

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 840 je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

Obsah. Volvo Car Corporation

Obsah. Volvo Car Corporation V tomto manuálu budou popsány vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická nebo automatická převodovka. V některých zemích jsou určité prvky výbavy přímo

Více

Obsah Strana. Volvo Car Corporation

Obsah Strana. Volvo Car Corporation Obsah Strana V tomto manuálu budou popsány vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická nebo automatická převodovka. V některých zemích jsou určité prvky

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

CITROËN JUMPY Návod k obsluze

CITROËN JUMPY Návod k obsluze CITROËN JUMPY Návod k obsluze CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství Již 35 let vyvíjí společně partneři CITROËN a TOTAL motory a maziva s použitím nejmodernějších technologií. Optimální

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

Testováno za nejpřísnějších kritérií.

Testováno za nejpřísnějších kritérií. Testováno za nejpřísnějších kritérií. Autosedačky Obsah Důležité... 11 Varování... 11 Důležité bezpečnostní informace... 11 Sestavní autosedačky... 12 Předběžné nastavení autosedačky... 13 Použití

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

2 Úvod Úvod Zpět na přehled

2 Úvod Úvod Zpět na přehled Opel Movano 07/2011 Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 18 Sedadla, zádržné prvky... 34 Úložná schránka... 56 Přístroje a ovládací prvky... 64 Osvětlení... 83 Klimatizace... 90 Řízení

Více

Quick GUIDE Web EDITION

Quick GUIDE Web EDITION v40 Cross country Quick GUIDE Web EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! Poznávání nového vozu je vzrušující zážitek. Prohlédněte si tohoto Quick Guide a seznamte se rychle a snadno s některými z nejběžnějších

Více

O B S A H. Seznamte se se svým vozidlem... Způsob jízdy... Vaše pohodlí... Údržba... Praktické rady... Technické charakteristiky...

O B S A H. Seznamte se se svým vozidlem... Způsob jízdy... Vaše pohodlí... Údržba... Praktické rady... Technické charakteristiky... O B S A H Seznamte se se svým vozidlem... Způsob jízdy... Vaše pohodlí... Údržba... Praktické rady... Technické charakteristiky... Abecední rejstřík... Kapitoly 1 2 3 4 5 6 7 0.3 0.4 Kapitola 1: Seznamte

Více

Opel Astra Uživatelská příručka

Opel Astra Uživatelská příručka Opel Astra Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 20 Sedadla, zádržné prvky... 36 Úložná schránka... 54 Přístroje a ovládací prvky... 93 Osvětlení... 129 Klimatizace...

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách Uživatelská příručka Obsah Snímač tlaku v pneumatikách...2 Funkce systému............2 Alarmy........2 Technické specifikace......2 Popis řídící jednotky a displeje...3 Nastavení

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Elektrická zařízení 83A PŘÍSTROJE PALUBNÍ DESKY

Elektrická zařízení 83A PŘÍSTROJE PALUBNÍ DESKY Elektrická zařízení PŘÍSTROJE PALUBNÍ DESKY Diagnostika - Předběžné údaje - 1 Diagnostika - Funkce systému - 9 Diagnostika - Přiřazení pinů řídicí jednotky - 13 Diagnostika - Výměna součástí - 15 Diagnostika

Více

Uživatelská příručka TRAFIC

Uživatelská příručka TRAFIC Uživatelská příručka TRAFIC Verze Generation Bezpečnost dětí................................................................. 2 Přídavné topení................................................................

Více

00:01-06. Produktové informace pro záchranné složky. Nákladní vozidla. Platí pro řadu P, G a R. Vydání 1. Scania CV AB 2009, Sweden

00:01-06. Produktové informace pro záchranné složky. Nákladní vozidla. Platí pro řadu P, G a R. Vydání 1. Scania CV AB 2009, Sweden 00:01-06 Vydání 1 cs Produktové informace pro záchranné složky Nákladní vozidla Platí pro řadu P, G a R 308 626 Scania CV AB 2009, Sweden Obsah Obsah Před prostudováním informací... 3 Otevření čelní masky...

Více

Uživatelská příručka. Speedkid1 (Model TJ-24A) Tato uživatelská příručka byla zpracována pro www.mrakyhracek.cz. Uživatelskou příručku uschovejte!

Uživatelská příručka. Speedkid1 (Model TJ-24A) Tato uživatelská příručka byla zpracována pro www.mrakyhracek.cz. Uživatelskou příručku uschovejte! Uživatelská příručka Uživatelská příručka Speedkid1 (Model TJ-24A) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

Mechanismy a příslušenství

Mechanismy a příslušenství Mechanismy a příslušenství MECHANISMY BOČNÍCH OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ MECHANISMY OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH SKLA VNĚJŠÍ OCHRANNÉ PRVKY VNĚJŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DOLNÍ VNITŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ HORNÍ VNITŘNÍ

Více

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A Příloha č. 1 - Technická specifikace vozidel Parametry požadované zadavatelem sedan (4dveřový) / liftback (5dveřový) 5ti místný (homologováno pro řidiče + 4 cestující) motor zážehový, přeplňovaný (palivo

Více

Školení KB 8 a jízdní zkoušky Řízení kvality Kvasiny GQK

Školení KB 8 a jízdní zkoušky Řízení kvality Kvasiny GQK Školení KB 8 a jízdní zkoušky Školení KB 8 a jízdní zkoušky Bezpečnost na dráze Kontrolky: Tlak motorového oleje Množství motorového oleje Elektrohydraulické servořízení Elektromechanické servořízení Teplota,

Více

PROTI SMĚRU JIZDY ECE R44 04. Věk 6 měsíců 5 roky. Skupina Hmotnost 6 8 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

PROTI SMĚRU JIZDY ECE R44 04. Věk 6 měsíců 5 roky. Skupina Hmotnost 6 8 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE 20 1 21 2 4 3 5 PROTI SMĚRU JIZDY 7 6 8 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE 11 12 13 14 23 22 10 9 15 16 18 17 24 25 19 ECE R44 04 Skupina Hmotnost 0+. 1-2 0-25 kg Věk 6 měsíců 5 roky 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32

Více

CZ ES FR DE IT PT. Dětská autosedačka SKUPINY kg NÁVOD K POUŽITÍ DĚTSKÉ AUTOSEDAČKY

CZ ES FR DE IT PT. Dětská autosedačka SKUPINY kg NÁVOD K POUŽITÍ DĚTSKÉ AUTOSEDAČKY CZ ES FR DE IT PT Dětská autosedačka SKUPINY 1+2+3 9 36 kg NÁVOD K POUŽITÍ DĚTSKÉ AUTOSEDAČKY 1 Bezpečnostní upozornění Dodržujte všechny pokyny uvedené v návodu; nerespektování pokynů může vést k vážnému

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

LACETTI NÁVOD K OBSLUZE

LACETTI NÁVOD K OBSLUZE LACETTI NÁVOD K OBSLUZE POUZE EURO DIESEL EN 590!* Vznětový motor Vašeho vozidla je vyvinutý podle nejnovějších poznatků automobilového výzkumu, představuje nejpokročilejší technologii a technickou zkušenost,

Více

UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU

UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU Tato kapitola se zabývá vybavením vašeho traktoru, které zvyšuje jeho výkon na poli. UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU VÝSTRAHA: Nejezděte po silnicích, nebo vysokou rychlostí kdekoli, se zapnutou uzávěrkou diferenciálu.

Více

Myčky na nádobí Návod k instalaci CDI 45 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45 PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45 Obsah: 1. ÚVOD.. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. 3 2.1. Před jízdou 2.2. Při jízdě 3. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 4. Ovládání.. 6 4.1. Ovládací panel 4.2. Ovládání stroje 4.3.

Více

Uživatelská. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Uživatelská. 0+ 0-13 kg 0-12 m Směřující proti směru jízdy Uživatelská ECE R44 04 Skupina Hmotnost Věk 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 Děkujeme, že jste si vybrali BeSafe izi Sleep ISOfix BeSafe vytvořil tuto sedačku s velkou péčí, aby ochránila

Více

FordFusion Návod k obsluze pro vlastníky. Feel the difference

FordFusion Návod k obsluze pro vlastníky. Feel the difference FordFusion Návod k obsluze pro vlastníky Feel the difference Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné. Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme právo na

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Uživatelská příručka 1. Úvod Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Tento zabezpečovací systém představuje velký

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY. Řídící jednotka centrálního zamykání na DO E27*10R-02-1204*00

NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY. Řídící jednotka centrálního zamykání na DO E27*10R-02-1204*00 NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY E27*10R-02-1204*00 Řídící jednotka centrálního zamykání na DO OBSAH BALENÍ 1x řídící jednotka 2x 3-tlačítkový dálkový ovladač 1x kabelový svazek 1x montážní návod

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Vehicle Security System VSS 1. Přůvodce nastavením systému - Czech

Vehicle Security System VSS 1. Přůvodce nastavením systému - Czech Vehicle Security System VSS 1 Přůvodce nastavením systému - Czech Vážený zákazníku, v tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné: k potvrzení instalace systému alarmu k aktivaci a deaktivaci některých

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele Příručka pro uživatele Internetový návod na použití On-line prohlížení přířučky pro uživatele umožňuje seznámit se s nejaktuálnějšími informacemi, které jsou snadno rozpoznatelné podle označení stránek

Více

Dětská sedačka MaxiProtect ERGO SP. Návod k použití (Originální návod je v kapsičce v pravé boční části podsedáku pod symbolem i )

Dětská sedačka MaxiProtect ERGO SP. Návod k použití (Originální návod je v kapsičce v pravé boční části podsedáku pod symbolem i ) Dětská sedačka MaxiProtect ERGO SP Obsah Návod k použití (Originální návod je v kapsičce v pravé boční části podsedáku pod symbolem i ) 1. Použití HEYNER MaxiProtect ERGO SP jako dětské sedačky 2.Věková

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ - SIGNALIZACE

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ - SIGNALIZACE S pomocí diagnostického přístroje je možno číst následující závady : Čtení závad Závady inteligentní jednotky (BSI) Závada činnosti stropního světla (vpředu/vzadu) Závada činnosti směrového světla vzadu

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

Renault MEGANE. Uivatelská příručka

Renault MEGANE. Uivatelská příručka Renault MEGANE Uivatelská příručka výkony s vá ní ELF je partner RRENAULT doporučuje ELF Partneři v automobilové hi-tech technologii Elf a Renault spojují své know-how na závodních okruzích i v městském

Více

Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Kapitola

Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Kapitola Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Kapitola Přístroje, spínače a ovládací prvky 1 Karosérie a interiér 2 Startování a jízda 3 V této příručce je popsáno jednak standardní

Více

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství.

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Mazda CX-5 Kč704,900 Barva karoserie a některé prvky interiéru/exteriéru

Více

* dosah závisí na místních podmínkách a nemusí vždy dosahovat uvedené hodnoty

* dosah závisí na místních podmínkách a nemusí vždy dosahovat uvedené hodnoty NÁVOD K POUŽITÍ Abyste optimálně využili vlastnosti pohonu Roll Up WireFree TM RTS, přečtěte si prosím pozorně následující návod k montáži a obsluze. Návod uschovejte pro budoucí použití. A. Technické

Více

SPARK NÁVOD NA OBSLUHU

SPARK NÁVOD NA OBSLUHU SPARK NÁVOD NA OBSLUHU PŘEDMLUVA Tato příručka Vás seznámí s obsluhou a údržbou Vašeho nového vozidla. Také Vám má poskytnout důležité informace o bezpečnosti provozu. Doporučujeme Vám, abyste si návod

Více

VOLVO C30 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!

VOLVO C30 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! VOLVO C30 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VŠEM NOVÉM VOLVU! DÁLKOVÝ OVLDČ S KLÍČEM ČEPEL KLÍČE Používá se k zamykání/odemykání odkládací schránky v přístrojové desce nebo dveří řidiče, např. pokud je

Více

Uživatelský Návod HUD 01

Uživatelský Návod HUD 01 Uživatelský Návod HUD 01 Úvod o produktu Děkujeme že jste si zakoupili náš automobilový "Head Up" displej, ve zkratce "HUD" displej vztyčená hlava, zařízení které umožňuje řidiči dívat vpřed na cestu a

Více

Alfa Brera a Alfa Spider

Alfa Brera a Alfa Spider Alfa Brera a Alfa Spider Řešení na míru PŘEDNÍ SPOILER ** č. 50903198 ZADNÍ SPOILER ** Pouze Brera. č. 50903199 2 Řešení na míru ZADNÍ SPOILER ** Pouze Spider. č. 50903200 SADA PRAHOVÝCH NÁSTAVCŮ ** č.

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Technické specifikace. Auris TS 1,6 Valvematic 6 M/T Active. Toyota kód 1AMDHDz. Změna cen vyhrazena. Vytištěno :

Technické specifikace. Auris TS 1,6 Valvematic 6 M/T Active. Toyota kód 1AMDHDz. Změna cen vyhrazena. Vytištěno : Toyota kód 1AMDHDz Auris TS 1,6 Valvematic 6 M/T Active Model Auris TS 1,6 Valvematic 6 M/T Active 447 900 Kč Barva exteriéru Bílá - čistá (040) Čalounění Černá látka (FB20) Cena celkem: 447 900 Kč Změna

Více

Testováno za nejpřísnějších kritérií.

Testováno za nejpřísnějších kritérií. Testováno za nejpřísnějších kritérií. AUTOSEDAČKY Obsah Varování... 10 Důležité bezpečnostní informace... 11 Komponenty autosedačky... 11 Předběžné nastavení autosedačky... 12 Připevnění autosedačky...

Více

max 40 mm 30-55 mm max 30-55 mm 03ISRABSF01

max 40 mm 30-55 mm max 30-55 mm 03ISRABSF01 A B 30-55 mm max 40 mm 30-55 mm max 40 mm C D 03ISRABSF01 E F M N G H O P I L Q R CZ Než začnete sedačku používat, pozorně si přečtěte návod. Návod si pečlivě uschovejte pro možnost nahlédnutí v budoucnu.

Více

KOLEOS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

KOLEOS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KOLEOS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RENAULT doporučuje ELF ELF pro RENAULT vyvíjí kompletní řadu maziv: f motorové oleje f oleje do manuálních i automatických převodovek UPOZORNĚNÍ: Kvůli optimalizaci činnosti

Více

KANGOO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

KANGOO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KANGOO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA výkony s vášní Un réseau automobile à l échelle mondiale 6 000 points Renault en France 11 000 en Europe ELF je partner 14 000 dans le Monde À votre service RRENAULT doporučuje

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Bezpečnostní normy. Nedemontovat ochranné kryty

Bezpečnostní normy. Nedemontovat ochranné kryty Nadzemní pohon Bezpečnost Tato příručka slouží k podpoře instalace vašeho pohonu. Dále jsou uvedeny nejen funkce pohonu, ale i bezpečnostní normy, které musí být při bezvadném provozu dodrženy. Pozorně

Více

CAPTUR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CAPTUR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CAPTUR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA výkony s vášní ELF je partner RRENAULT doporučuje ELF Partneři v automobilové hi-tech technologii Elf a Renault spojují své know-how na závodních okruzích i v městském provozu.

Více

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data Úvod Všeobecné informace Série R8300 digitální topící termostat využívá předností mikro-počítačových ovládacích čipů, rozpoznávající teplotu díky vnitřním a venkovním senzorům. Porovnáním nastavených teplot

Více

PŘÍLOHA TECHNICKÁ SPECIFIKACE :44 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

PŘÍLOHA TECHNICKÁ SPECIFIKACE :44 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PŘÍLOHA K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE Osobní automobil, obchodní třída Terénní, kompaktní SUV 4x4 (pohon všech kol), pravostranný provoz Motor o výkonu min. 80 kw, max. objem motoru 2000

Více

Renault MEGANE. Uživatelská příručka

Renault MEGANE. Uživatelská příručka Renault MEGANE Uživatelská příručka výkony s vášní ELF je partner RRENAULT doporučuje ELF Partneři v automobilové hi-tech technologii Elf a Renault spojují své know-how na závodních okruzích i v městském

Více

Akční ceník Platný od 1. ledna 2013. Užitkové vozy. Transporter

Akční ceník Platný od 1. ledna 2013. Užitkové vozy. Transporter Akční ceník Platný od 1. ledna 2013 Užitkové vozy Transporter Akční ceník může obsahovat modely a výbavy, které budou do výroby zařazeny později. Aktuální nabídka může být ovlivněna změnami vyvolanými

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Renault CAPTUR. U ivatelská příručka

Renault CAPTUR. U ivatelská příručka Renault CAPTUR U ivatelská příručka výkony s vá ní ELF je partner RRENAULT doporučuje ELF Partneři v automobilové hi-tech technologii Elf a Renault spojují své know-how na závodních okruzích i v městském

Více

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do Stránka č. 1 z 5 Údaje o zákazníkovi: Jméno: Poštovní Kód: : : SPZ: Stav najetých kilometrů: Vysvětlující ikony: Kód OE Dodatečná Práce OK Dokončeno Potřebuje výměnu/opravu * Mohou být potřebné náhradní

Více

Kompresor olejový, 200l, GEKO

Kompresor olejový, 200l, GEKO S t r á n k a 1 Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nářadím. Bezpečnostní prohlášení:

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

ES08-P01 9-11. ES08 15-36 kg II + III

ES08-P01 9-11. ES08 15-36 kg II + III ES08-P01 9-11 ES08 15-6 kg II + III 1 1 -A- -B- -C- Click Certifikát Autosedačka ES08 je univerzální, schválená podle normy ECE R.0 pro použití ve vozidlech a pasuje do většiny aut, i když ne úplně do

Více

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství.

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Mazda CX-5 Kč878,600 Barva karoserie a některé prvky interiéru/exteriéru

Více