Vítejte na palubě vašeho nového vozu DACIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítejte na palubě vašeho nového vozu DACIA"

Transkript

1 Vítejte na palubě vašeho nového vozu DACIA Tento návod k použití a údržbě sdružuje informace, které vám umožní: lépe poznat svůj vůz značky DACIA, a tak za optimálních provozních podmínek plně využít všech technických zlepšení, kterými je vybaven, dosáhnout optimálního provozního výkonu prostým, avšak přesným dodržováním pokynů pro údržbu, bez přílišné ztráty času čelit drobným problémům, které nevyžadují zásah odborníka. Čas strávený čtením tohoto návodu vám bohatě vynahradí informace, které v něm naleznete, a technické novinky, které díky němu objevíte. Pokud vám i po přečtení návodu nebudou některé body jasné, bude pro techniky naší prodejní sítě potěšením poskytnout vám jakékoli další informace, které budete potřebovat. Abychom vám čtení tohoto návodu usnadnili, uvádíme následující symbol: Označení rizika, nebezpečí nebo bezpečnostního pokynu. Popis modelů, které jsou uvedeny v tomto návodu, byl vypracován na základě technických údajů známých v době sepisování tohoto dokumentu. Návod sdružuje soubor vybavení (sériového nebo volitelného), které je k dispozici pro tyto modely. Jeho přítomnost ve vozidle závisí na provedení, vybraných volitelných prvcích a zemi prodeje. Stejně tak může být v tomto dokumentu popsáno některé vybavení, které by se mělo objevit v průběhu následujícího roku. Šťastnou cestu za volantem vašeho vozu DACIA. Rozmnožování nebo překládání této dokumentace, byť jen částečné, je bez písemného souhlasu fy DACIA 2006 zakázáno. 0.1

2 Stručný přehled Tlak v pneumatikách Nastavování sedadel a místa řidiče Dětské zádržné prostředky Kontrolní svítilny (panel přístrojové desky) Zvuková a světelná signalizace Odmrazování/odmlžování Záběh, jízda Topení/klimatizace Otevření kapoty Hladiny náplní (motorového oleje, kapaliny do ostřikovačů atd.) Rezervní kolo Praktické rady (výměna žárovek, pojistek, odstraňování poruch, funkční poruchy)

3 O B S A H Seznamte se svým vozidlem... Jízda... Vaše pohodlí... Údržba... Praktické rady... Technické charakteristiky... Abecední rejstřík... Kapitoly

4 TLAK VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH ZASTUDENA (v bar) Rozměry pneumatik 185/70 R14 88T 185/65 R15 88T 185/65 R15 92T Běžný provoz Přední Zadní 2,4 2,6 2,4 2,6 2,4 3,2 Provoz při plném zatížení a/nebo na dálnici (1) Přední Zadní 2,4 2,6 2,4 2,6 2,4 3,2 Rezervní kolo Rozměry ráfků 5,5 J 14 6 J 15 6 J 15 Bezpečnost pneumatik a montáž řetězů Informace o údržbě pneumatik a o používání sněhových řetězů (podle provedení) naleznete v odstavci Pneumatiky v kapitole 5. (1) Zvláštnost provozu vozidel při plném zatížení (při maximální přípustné hmotnosti) a při tažení přívěsu. Maximální rychlost nesmí překročit 100 km/h a tlak v pneumatikách musí být zvýšen o 0,2 bar. Pro informace o hmotnostech viz odstavec Hmotnosti v kapitole

5 Kapitola 1: Seznamte se svým vozidlem Klíče / Radiofrekvenční dálkové ovládání Dveře Systém blokace startování Opěrky hlavy - Sedadla Bezpečnostní pásy Doplňková zařízení k předním bezpečnostním pásům Boční ochranná zařízení Bezpečnost dětí Zpětná zrcátka Místo řidiče Kontrolní přístroje Palubní počítač Čas Vnější osvětlení a signalizace Seřizování světlometů Zvuková a světelná výstražná zařízení Stěrače/Ostřikovač/Odmrazování Palivová nádrž (tankování paliva)

6 KLÍČE A RADIOFREKVENČNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 1 1 Kódovaný klíč ke spínací skříňce, dveřím a uzávěru hrdla palivové nádrže. A 3 Radiofrekvenční dálkové ovládání A Zamykání nebo odemykání dveří zajišťuje dálkové ovládání A. Je napájeno jednou baterií, kterou je vhodné vyměnit přibližně každé dva roky (viz odstavec Radiofrekvenční dálkové ovládání: baterie v kapitole 5.). 2 Zamknutí a odemknutí dveří Po dobu asi jedné sekundy stiskněte tlačítko 2 dálkového ovládání A k provedení uzamknutí a tlačítko 3 k provedení odemknutí. Zamknutí je signalizováno dvojím bliknutím výstražných světel a bočních směrových světel. Odemknutí je signalizováno jedním bliknutím výstražných světel a bočních směrových světel. Poznámka: pokud jsou některé otevírací součásti vozidla (dveře nebo víko zavazadlového prostoru) špatně zavřeny nebo zůstanou otevřeny, nedojde k blikání výstražných světel. Odpovědnost řidiče Nikdy neopouštějte své vozidlo s klíčem ve spínací skříňce, pokud uvnitř zůstává dítě (anebo zvíře). Mohlo by totiž dojít ke spuštění motoru nebo některých elektrických zařízení (například ovládání oken), což by vedlo k nebezpečí přivření části těla (krku, paže, ruky apod.). Mohlo by tak dojít k vážným zraněním. 1.2

7 KLÍČE / RADIOFREKVENČNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (pokračování) Poznámka: U některých vozidel se dveře opět automaticky zamknou, pokud nejsou přibližně do 30 sekund od odemknutí otevřeny žádné dveře. Rušení V závislosti na blízkém okolí (vnější zařízení nebo použití přístrojů, které používají stejnou frekvenci jako dálkové ovládání) může být funkce dálkového ovládání rušena. Dosah dálkového ovládání Je různý podle prostředí: pozor na manipulaci s dálkovým ovládáním, při níž by mohlo dojít k nechtěnému zamknutí nebo odemknutí dveří! V případě ztráty nebo pokud si budete přát další sadu klíčů nebo dálkové ovládání se obracejte výhradně na svého zástupce fy DACIA. V případě výměny dálkového ovládání bude nutné dovézt vozidlo k vašemu zástupci prodejní sítě DACIA za účelem provedení inicializace celého systému. Pro jedno vozidlo je možné používat až čtyři dálková ovládání. Porucha dálkového ovládání Zkontrolujte, zda je vaše baterie v dobrém stavu, zda máte její správný model a zda je správně vložena. Životnost baterie je přibližně 2 roky. Viz odstavec Radiofrekvenční dálkové ovládání: baterie v kapitole

8 OTEVŘENÍ DVEŘÍ Zvuková signalizace při nezhasnutých světlech Při otevření dveří řidiče, když je vypnuto zapalování, se ozve zvukový signál jako upozornění, že zůstala rozsvícena světla (nebezpečí vybití akumulátoru). 1 Ruční otevření dveří zvenčí Podle provedení vozidla ovládá klíč zamykání/odemykání dveří řidiče nebo čtyř dveří. Pomocí klíče odemkněte jeden ze zámků 2. Dejte ruku pod kliku 1 a přitáhněte ji směrem k sobě. Ruční otevření dveří zevnitř Vytáhněte zevnitř odjišťovací tlačítko 3 a zatáhněte za kliku 4 dveří. Odpovědnost řidiče Nikdy neopouštějte své vozidlo s klíčem ve startovacím spínači, pokud uvnitř zůstává dítě (nebo zvíře). Mohlo by totiž dojít ke spuštění motoru nebo některých elektrických zařízení (například ovládání oken), což by vedlo k nebezpečí přivření části těla (krku, paže, ruky apod.). Mohlo by tak dojít k vážným zraněním. 1.4

9 ZAMKNUTÍ DVEŘÍ Ruční ovládání Zvenčí použijte klíč nebo stiskněte zevnitř kolík 1, pokud jsou dveře zamčené. Elektrické centrální zamykání Umožňuje současné zamknutí zámků všech čtyř dveří. Zamknutí provedete zatlačením na dolní část ovladače 2. Při otevřených dveřích nemůže být provedeno zamknutí předních dveří. Bezpečnostní dětská pojistka Pro zamezení otevření zadních dveří zevnitř přemístěte páčku 3 obou dveří a zevnitř zkontrolujte, zda jsou dveře správně zamknuty. Pokud se rozhodnete jet se zamčenými dveřmi, je nutno si uvědomit, že to znesnadní přístup záchranářů do kabiny v případě nouze. 1.5

10 ZAMKNUTÍ DVEŘÍ (pokračování) Zadní křídlové dveře Ruční otevření dveří zvenčí Odemkněte pomocí klíče. Dejte ruku pod kliku 4 a přitáhněte ji směrem k sobě. Úplné otevření Pro úplné otevření dveří odstraňte západku 5 a dveře zcela otevřete tak, abyste uvolnili přidržovací kolík dveří 6. Stejně postupujte u jiných dveří. Ruční zavření dveří zvenčí Nejdříve zavřete malé, poté velké dveře. Přidržovací kolíky 6 se samy zasunou do svého původního uložení. Otevření zevnitř K otevření velkých dveří sklopte páčku 7. V případě stání na svažující se straně vozovky mohou být při otevření dveří zavazadlového prostoru zakryta zadní světla. Vaši přítomnost musíte ostatním účastníkům silničního provozu signalizovat pomocí výstražného trojúhelníku nebo jiných zařízení předepsaných příslušnými předpisy. 1.6

11 SYSTÉM BLOKACE STARTOVÁNÍ Znemožňuje spuštění motoru vozidla všem osobám, které nemají k dispozici kódovaný klíč k vozidlu. Popis funkce Vozidlo je automaticky chráněno několik sekund po vytažení klíče ze spínací skříňky. Pokud vozidlo nerozpozná kód klíče spínací skříňky, kontrolka 1 neustále bliká, motor vozidla není možné spustit. Jakýkoliv zásah nebo úprava na systému blokace startování (řídicích jednotkách, kabeláži atd.) mohou být nebezpečné. Proto je musí provádět kvalifikovaní pracovníci fy DACIA. Kontrolka 1 Kontrolka funkce systému Po zapnutí zapalování se přibližně na tři sekundy trvale rozsvítí kontrolka 1, která poté zhasne. Vozidlo rozpoznalo kód. Můžete spustit motor. Kontrolka signalizace ochrany vozidla Několik sekund po vypnutí zapalování kontrolka 1 trvale bliká. Vozidlo bude chráněno po vytažení klíče ze spínací skříňky. Kontrolka signalizace poruchy funkce Pokud kontrolka 1 po zapnutí zapalování stále bliká nebo zůstane trvale rozsvícená, signalizuje poruchu systému. V každém případě se obraťte výhradně na zástupce DACIA, který jediný je oprávněn odstranit poruchu systému blokace startování. V případě poruchy kódovaného klíče spínací skříňky použijte druhý klíč (dodaný s vozidlem). 1.7

12 OPĚRKY HLAVY 1 2 Seřízení výšky Stiskněte jazýček 1 a zároveň nechte posouvat opěrku hlavy. Odstranění opěrky Stiskněte jazýčky 1 a 2 vodicích lišt opěrky hlavy. Zpětná instalace Zasuňte tyče do pouzder ozubením směrem dopředu a spusťte opěrku hlavy do požadované výšky. Protože je opěrka hlavy také bezpečnostní prvek, dbejte na její správnou polohu: horní část opěrky musí být umístěna co nejblíž temeni hlavy. 1.8

13 PŘEDNÍ SEDADLA Posunutí vpřed nebo vzad Pro odjištění nadzvedněte tyč 1. Ve zvolené poloze tyč uvolněte a zkontrolujte správné zajištění. Pro zvednutí nebo snížení sedáku sedadla řidiče Pohněte páčkou 2. Nastavení sklonu opěradla Otáčejte stavěcím kolečkem 5 a skloňte opěradlo do požadované polohy. Pro seřízení sedadla řidiče v oblasti beder Otáčejte stavěcím kolečkem 4. Vyhřívání sedadel Při zapnutém zapalování stiskněte spínač 3. Systém obsahující termostat zjistí případnou potřebu spuštění topení. Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení při stojícím vozidle. Na podlaze (na místě před řidičem) se nesmí nacházet žádné předměty: při brzdění by se mohly dostat pod pedály, a zabránit tak jejich použití. 1.9

14 BEZPEČNOSTNÍ PÁSY Pro zajištění vaší bezpečnosti používejte při všech jízdách bezpečnostní pásy. Navíc je vaší povinností dodržovat předpisy platné v zemi, v níž se právě nacházíte. Před jízdou proveďte: nejdříve seřízení místa řidiče, následně seřízení bezpečnostního pásu, abyste zajistili optimální ochranu. Aby nedošlo ke snížení účinnosti bezpečnostních pásů, doporučujeme vám nesklánět opěradla sedadel příliš dozadu. Dbejte na to, aby byla opěradla sedadel dobře zajištěna. Pás musí používat i těhotné ženy. V takovém případě dohlédněte, aby bederní pás nevyvíjel příliš velký tlak na spodní část břicha, aniž by však byla vytvořena nadměrná vůle. Seřízení místa řidiče Usedněte do zadní části vašeho sedadla (po odložení pláště, bundy atd.). To je základním předpokladem pro správnou polohu zad. Seřiďte polohu sedadla vzhledem k pedálům. Sedadlo musí být posunuto maximálně dozadu za zachování úplného sešlápnutí spojkového pedálu. Opěradlo musí být seřízeno tak, aby paže zůstaly mírně pokrčeny. Seřiďte polohu opěrky hlavy. Pro maximální zajištění vaší bezpečnosti musí být horní okraj opěrky hlavy umístěn v úrovni temene hlavy. Seřiďte výšku sedáku. Toto seřízení umožní optimalizovat váš zorný úhel. 1 2 Seřízení bezpečnostních pásů Dobře se opřete o opěradlo. Ramenní pás 1 musí být co nejblíže k dolní části krku, avšak nesmí se o ni opírat. Bederní pás 2 musí naplocho naléhat na stehna a proti pánvi. Bezpečnostní pás musí co nejtěsněji přiléhat k tělu. Např. : vyhýbejte se příliš silnému oděvu, vloženým předmětům apod. 1.10

15 PŘEDNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY 1 Seřízení výšky bezpečnostního pásu Pomocí ovladače 1 nastavte úchyt pásu 2 do takové výšky, aby byl bezpečnostní pás nastaven tak, jak je uvedeno výše. Jakmile je seřízení provedeno, zkontrolujte správné zajištění. 5 2 Nesprávně seřízené bezpečnostní pásy mohou být v případě nehody příčinou zranění. Pásy musí použít i těhotné ženy. V takovém případě dohlédněte, aby bederní pás nevyvíjel příliš velký tlak na spodní část břicha, aniž by však byla vytvořena dodatečná vůle Zajištění Odviňte pás pomalu a bez rázů a zkontrolujte zapnutí západky 3 do pouzdra 5 (zajištění zkontrolujte tahem za západku 3). Pokud dojde k zablokování, vraťte větší kus pásu zpět a znovu jej odviňte. Pokud je pás zcela zablokován: pomalu, ale silně zatáhněte za pás, abyste jej vytáhli přibližně o 3 cm; následně nechte pás samočinně navinout, znovu pás odviňte, Jestliže problém přetrvává, obraťte se na vašeho zástupce fy DACIA Kontrolka výstrahy nezapnutého bezpečnostního pásu ç Tato kontrolka na panelu přístrojů nebo palubní desce (podle země prodeje vozidla) zhasne, čímž vás informuje o správném zapnutí bezpečnostních pásů. Odepnutí Stiskněte tlačítko 5 pouzdra 4, pás bude navinut navíječem. Pro usnadnění tohoto úkonu veďte západku. 1.11

16 ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY: zadní sedadla první řady Pomalu odviňte pás 1. Zacvakněte posuvnou západku 2 do červeného pouzdra 3. Střední zadní bezpečnostní pás (podle vybavení vozidla) Pomalu odviňte pás 4 z jeho uložení 5. Pro vaši bezpečnost musíte pás protáhnout vodítkem popruhu 6. Zacvakněte západku do černého zajišťovacího pouzdra 7. Zacvakněte poslední posuvnou západku 8 do červeného pouzdra 9. Polohy zadních sedadel. Viz odstavec Zadní sedadla: polohy v kapitole 3. pásů. Po každé manipulaci se zadními sedadly zkontrolujte správnou polohu a funkci zadních bezpečnostních 1.12

17 ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY : zadní sedadla první řady (pokračování) 10 Pro povolení pootočte nastavovací sponu 13 kolmo k pásu, stiskněte sponu na straně oka, přičemž táhněte za bederní pás Bederní pás s ručním nastavováním 10 (podle vybavení vozidla) Pás musí přiléhat naplocho na stehna a na pánev. Bezpečnostní pás musí co nejtěsněji přiléhat k tělu. Např.: vyhýbejte se příliš silnému oděvu, vloženým předmětům apod. Pro napnutí zatáhněte za volnou část 11 pásu. Po každé manipulaci se zadními sedadly zkontrolujte správnou polohu a funkci zadních bezpečnostních pásů. 1.13

18 ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY : adních sedadla druhé řady 2 1 Polohy zadních sedadel Viz odstavec Zadní sedadla: polohy v kapitole 3. 3 Zadní sedadla druhé řady (podle vybavení vozidla) Pomalu odviňte pás 1. Zapněte posuvnou západku 2 do odpovídajícího červeného pouzdra 3. pásů. Po každé manipulaci se zadními sedadly zkontrolujte správnou polohu a funkci zadních bezpečnostních 1.14

19 BEZPEČNOSTNÍ PÁSY Následující informace se týkají předních a zadních bezpečnostních pásů vozidla. Na prvcích zádržného systému namontovaných ve výrobě nesmí být prováděny žádné úpravy: na bezpečnostních pásech, na sedadlech ani na jejich upevněních. Ve zvláštních případech (např. při montáži dětské sedačky) se obraťte na svého zástupce fy DACIA. Nepoužívejte předměty, které by mohly vytvořit na pásech vůli (např. kolíčky na prádlo, spony atd.), protože příliš volně nasazený pás by v případě nehody mohl způsobit zranění. Ramenní pás nikdy nepodvlékejte pod paží ani za zády. Nepoužívejte jeden pás pro více než jednu osobu a nikdy nepřipoutávejte svým pásem miminko nebo dítě sedící na klíně. Pás nesmí být překroucený. Po vážné nehodě nechte vyměnit pásy, které byly zapnuté v okamžiku nehody. Stejně tak nechte pás vyměnit, pokud vykazuje známky poškození. Při ukládání zadní sedačky zpět na místo dohlédněte na správné umístění bezpečnostního pásu tak, aby mohl být správně použit. Pokud bude třeba, upravte během jízdy polohu a napnutí pásu. Dbejte na to, aby byla západka pásu zasunuta do správného pouzdra. 1.15

20 DOPLŇKOVÁ ZAŘÍZENÍ K PŘEDNÍM BEZPEČNOSTNÍM PÁSŮM Tato představují : Airbagy řidiče a spolujezdce. Podle intenzity nárazu mohou nastat dva případy: ochranu zajistí samotný bezpečnostní pás, v případech nejsilnějších nárazů se přidá spuštění airbagu. Boční airbagy jsou určeny k zajištění ochrany při silných bočních nárazech. Po nehodě nechte zkontrolovat celou sestavu zádržných prostředků. Jakýkoliv zásah na celém systému (elektronické jednotce, kabeláži) nebo opětovné použití na jiném vozidle, byť stejném, je přísně zakázáno. Aby se zamezilo jakémukoli nežádoucímu spuštění, které může způsobit škody, jsou k zásahům na tomto systému oprávněni pouze kvalifikovaní pracovníci prodejní sítě DACIA. Kontrolu elektrických charakteristik rozněcovače mohou provádět pouze speciálně vyškolení pracovníci za použití vhodného materiálu. Při vyřazování vozidla z provozu se obraťte na svého zástupce prodejní sítě DACIA, aby provedl odstranění vyvíječe plynu airbagů. 1.16

21 DOPLŇKOVÁ ZAŘÍZENÍ K PŘEDNÍM BEZPEČNOSTNÍM PÁSŮM (pokračování) Airbagy řidiče a spolujezdce Mohou být nainstalovány na předních místech na straně řidiče a spolujezdce. Přítomnost tohoto vybavení je vyznačena označením Airbag na volantu a palubní desce, etiketou v dolní části čelního skla nebo na sluneční cloně. Každý systém airbagu se skládá: Z airbagu a jeho vyvíječe plynu, které jsou instalovány na volantu pro řidiče a v palubní desce pro spolujezdce. Ze společné řídicí jednotky, ve které je integrován detektor nárazu a řízení systému, které ovládá elektrický rozněcovač vyvíječe plynu. Ze samostatné kontrolky å na panelu přístrojů. 1.17

22 DOPLŇKOVÁ ZAŘÍZENÍ K PŘEDNÍM BEZPEČNOSTNÍM PÁSŮM (pokračování) Funkce Systém je aktivován pouze při zapnutém zapalování. Při silném čelním nárazu se airbag(y) rychle nafouknou, a tak umožní ztlumit náraz hlavy a hrudníku řidiče na volant a spolujezdce na palubní desku; poté se ihned po nárazu vyfouknou, aby nebyly překážkou v opuštění vozidla. Systém airbagu spolujezdce oproti systému airbagu řidiče navíc zahrnuje kontrolku dezaktivace airbagu spolujezdce na předním sedadle na panelu přístrojů. Tato kontrolka je napojená na systém dezaktivace airbagu spolujezdce. Její rozsvícení znamená, že v případě nárazu nedojde k nafouknutí airbagu spolujezdce (bližší informace k jeho funkci naleznete v kapitole Dezaktivace airbagu spolujezdce na předním sedadle ). 1 Poruchy funkce Při zapnutí zapalování se na panelu přístrojů rozsvítí kontrolka 1 a po několika sekundách opět zhasne. Pokud se kontrolka při zapnutí zapalování nerozsvítí nebo se rozsvítí při běžícím motoru, signalizuje poruchu systému. V tomto případě je montáž dětské sedačky na přední sedadlo spolujezdce zády ke směru jízdy ZAKÁZÁNA. Rovněž se nedoporučuje použít toto místo pro spolujezdce. V obou těchto případech se co nejdříve obraťte na svého zástupce fy DACIA. Systém airbagu je založen na pyrotechnickém principu, což vysvětluje vývin tepla a uvolnění kouře při jeho spuštění (nejde o příznak počátku požáru), jakož i detonační hluk. Nafouknutí airbagu, které musí být okamžité, může způsobit zranění na povrchu kůže nebo jiné nepříjemnosti. 1.18

23 DOPLŇKOVÁ ZAŘÍZENÍ K PŘEDNÍM BEZPEČNOSTNÍM PÁSŮM (pokračování) 1 Účelem všech následujících upozornění je zabránit překážkám v nafouknutí airbagu a předejít přímým těžkým zraněním způsobeným vymrštěním při jeho otevření. Upozornění týkající se airbagu řidiče Neprovádějte žádné úpravy na volantu ani jeho airbagu. Jakékoliv zakrývání airbagu volantu je zakázáno. Na airbag neupevňujte žádné předměty (sponky, logo, hodiny, držák telefonu apod.). Demontáž volantu je zakázána (s výjimkou prací prováděných kvalifikovanými pracovníky fy DACIA). Při řízení neseďte příliš blízko volantu: zaujměte pozici s mírně pokrčenými pažemi (viz odstavec Nastavení sedadla řidiče v kapitole 1). Tím získáte dostatečný prostor pro správné nafouknutí a účinek vaku. Upozornění týkající se airbagu spolujezdce: umístění 1 Nelepte ani neupevňujte žádné předměty (sponky, logo, hodiny, držák telefonu apod.) na palubní desku v oblasti airbagu. Nevkládejte nic mezi palubní desku a spolujezdce (zvíře, deštník, hůl, balíčky apod.). Nepokládejte nohy na palubní desku nebo sedadlo, protože při takových polohách by mohlo dojít k vážným zraněním. Obecně udržujte veškeré části těla (kolena, ruce, hlavu atd.) v dostatečné vzdálenosti od palubní desky. Po odstranění dětské sedačky znovu aktivujte airbag spolujezdce, aby byla v případě nárazu zajištěna jeho ochrana. JE ZAKÁZÁNO MONTOVAT DĚTSKOU SEDAČKU NA SEDADLO SPOLUJEZDCE ZÁDY KE SMĚRU JÍZDY, ANIŽ BY BYLA DEZAKTIVOVÁNA DOPLŇKOVÁ ZAŘÍZENÍ PŘEDNÍHO BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU. (Viz odstavec Dezaktivace airbagu spolujezdce na předním sedadle v kapitole 1.). 1.19

24 BOČNÍ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ Boční airbagy Jedná se o airbag, kterým mohou být vybavena přední sedadla a který se nafukuje na boku sedadel (na straně dveří), aby ochránil osoby ve vozidle v případě silného bočního nárazu. Upozornění týkající se bočního airbagu Instalace potahů: sedadla vybavená airbagem vyžadují potahy specifické pro vaše vozidlo. Za účelem zjištění, zda jsou takové potahy v prodejní síti DACIA k dispozici, se obraťte na vašeho zástupce fy DACIA. Použití jakýchkoliv jiných potahů (nebo potahů specifických pro jiné vozidlo) by mohlo negativně ovlivnit funkci těchto airbagů a ohrozit vaši bezpečnost. Neumísťujte žádné příslušenství, předmět nebo dokonce zvíře mezi opěradlo, dveře a vnitřní obložení. Opěradlo sedadla také nezakrývejte předměty, jako například oblečením nebo příslušenstvím. To by mohlo negativně ovlivnit funkci airbagu nebo vést ke zraněním při jeho nafouknutí. Jakákoli demontáž či úpravy sedadla a vnitřního obložení jsou zakázány, s výjimkou prací prováděných kvalifikovanými pracovníky prodejní sítě DACIA. Mezery na opěradlech předních sedadel (na straně dveří) odpovídají oblasti nafukování airbagu: je zakázáno do nich vkládat předměty. Označení na předním skle indikuje přítomnost doplňkových zařízení (airbagů atd.) v prostoru pro cestující. 1.20

25 DOPLŇKOVÁ ZÁDRŽNÁ ZAŘÍZENÍ Účelem všech následujících upozornění je zabránit překážkám v nafouknutí airbagu a předejít přímým těžkým zraněním způsobeným vymrštěním při jeho otevření. Airbag je navržen tak, aby doplňovat účinek bezpečnostního pásu; airbag a bezpečnostní pás představují neoddělitelné prvky téhož ochranného systému. Je tedy nezbytné stále používat bezpečnostní pás, jeho nepoužití by v případě nehody vystavilo osoby jedoucí ve vozidle nebezpečí těžkých zranění a rovněž by mohlo zvýšit nebezpečí poranění na povrchu pokožky, která jsou s nafouknutím airbagu spojena. Ke spuštění airbagů v případě převrácení vozidla nebo nárazu zezadu, i velmi silného, nedojde ve všech případech. Spuštění těchto systémů mohou vyvolat také nárazy do spodní části vozidla, jako prudké nájezdy na chodník, výmoly, kameny atd.. Jakýkoli zásah nebo úprava na celém systému airbagu řidiče nebo spolujezdce (airbag, elektronická jednotka, kabeláž atd.) jsou přísně zakázány (s výjimkou kvalifikovaných pracovníků sítě DACIA). Aby byla zachována správná funkce a zabránilo se jakémukoliv náhodnému spuštění, smí zásahy na systému airbagů provádět pouze kvalifikovaní pracovníci sítě DACIA. Z bezpečnostních důvodů nechte zkontrolovat systém airbagů, pokud u vozidla dojde k nehodě, odcizení nebo pokusu o odcizení. Při zapůjčení nebo prodeji vozidla informujte nového uživatele o těchto podmínkách a předejte mu tento návod k použití a údržbě. Před vyřazením vozidla z provozu se obraťte na svého zástupce prodejní sítě DACIA, aby zajistil odstranění vyvíječe nebo vyvíječů plynu. 1.21

26 BEZPEČNOST DĚTÍ Pro miminka a děti je předepsáno použití zádržného zařízení. V Evropě musí být děti mladší 10 let (1) povinně připoutány homologovaným zařízením, které je přizpůsobeno hmotnosti a výšce dítěte. Za správné použití tohoto zařízení je odpovědný řidič. Zařízení schválená po lednu 1992 poskytují vyšší úroveň bezpečnosti než ta, která byla schválena před tímto datem. Doporučuje se tedy vybrat zařízení, které bylo schváleno podle evropské normy ECE 44. Taková zařízení jsou povinně označena oranžovou etiketou s písmenem E, za kterým následuje číslo (země, ve které byla schválena) a rok schválení. Při výběru sedačky vhodné pro vaše dítě a doporučené pro vaše vozidlo se obraťte na prodejní síť DACIA. Uvědomte si, že náraz při rychlosti 50 km/h představuje pád z výšky 10 metrů. Jinak řečeno, nepřipoutání dítěte znamená totéž, jako nechat jej hrát si na balkóně bez zábradlí v pátém patře! Miminka a děti nesmějí být v žádném případě převáženy na klíně osob jedoucích ve vozidle. V případě čelního nárazu při rychlosti 50 km/h se dítě hmotnosti 30 kg stává jednotunovou střelou. Nebudete schopni je udržet, ani když budete připoutáni. Rovněž je obzvláště nebezpečné připoutat vaše dítě bezpečnostním pásem, když vám sedí na kolenou. Nikdy nepoužívejte jeden bezpečnostní pás pro připoutání dvou osob současně. Na některá místa spolujezdců není montáž dětské sedačky povolena. Informace o tom, na která místa je instalace dětské sedačky povolena a které typy sedaček můžete použít, naleznete v tabulkách na následujících stranách. Před instalací dětské sedačky na přední místo (pokud je instalace povolena) Pokud je sedadlo spolujezdce náležitě vybaveno, proveďte následující nastavení: posuňte sedadlo spolujezdce co nejvíce dozadu, zvedněte opěradlo do co možná nejsvislejší polohy, co nejvíce zvedněte sedák, co nejvíce zvedněte opěrku hlavy, umístěte výškové nastavení bezpečnostního pásu do dolní polohy (1) Bezpodmínečně dodržujte zákony, které jsou platné v zemi, ve které se nacházíte. Mohou se lišit od zde uvedených informací.

27 BEZPEČNOST DĚTÍ (pokračování) Typ dětských sedaček Příčná sedačka ve tvaru gondoly Homologovaná pro skupinu 0 Skořepina pro jízdu zády ke směru jízdy Homologováno pro skupinu 0 nebo 0+ Sedačka pro jízdu zády ke směru jízdy Homologováno pro skupinu 0+ nebo 1 Sedačka pro jízdu zády ke směru jízdy Homologováno pro skupinu 0+ nebo 1 Sedačka pro jízdu čelem ke směru jízdy Homologováno pro skupinu 1 Sedačka pro jízdu čelem ke směru jízdy Homologováno pro skupinu 1 Sedačka Homologovaná pro skupinu 2 Sedačka Homologovaná pro skupinu 3 (5) Hmotnost dítěte Velikost sedačky (2) Sedadla spolujezdců připravená pro montáž dětské sedačky u provedení dodávka Místa spolujezdců na předních sedadlech bez airbagu spolujezdce (3) s airbagem spolujezdce (1) (3) < 10 kg F - G X X < 13 kg E U U < 13 kg od 9 kg do 18 kg < 13 kg od 9 kg do 18 kg D U U C U U od 9 kg do 18 kg B - B1 U (4) X od 9 kg do 18 kg A U (4) X od 15 kg do 25 kg U (4) X od 22 kg do 36 kg U (4) X (1) NEBEZPEČÍ SMRTELNÉHO ÚRAZU NEBO VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ: PŘED MONTÁŽÍ DĚTSKÉ SEDAČKY ZÁDY KE SMĚRU JÍZDY NA TOTO MÍSTO: ZKONTROLUJTE, ZDA JE AIRBAG SPOLUJEZDCE NA PŘEDNÍM SEDA- DLE DEZAKTIVOVÁN (Viz odstavec Dezaktivace airbagu spolujezdce na předním sedadle v kapitole 1.) 1.23

28 BEZPEČNOST DĚTÍ (pokračování) X = Místo nepřipravené pro montáž dětské sedačky. U = Místo umožňující upevnění sedačky homologované jako Universal běžným bezpečnostním pásem. Zkontrolujte, zda je tato montáž možná. Sedačku vhodnou pro vaše dítě a doporučenou pro vaše vozidlo vyberte podle příručky Zařízení pro bezpečnost dětí, která je k dispozici v prodejní síti DACIA. (2) Velikost dětské sedačky s úchyty ISOFIX je označena logem ü a písmenem (A, B, B1, C, D, E, F, G). (3) Doporučujeme umístit sedadlo vozidla do polohy co nejvíce vzadu a opěradlo sklopit cca o 25 (pokud lze takové nastavení provést). (4) Opěradlo dětské sedačky opřete o opěradlo sedadla. Upravte výšku opěrky hlavy nebo ji v případě potřeby demontujte. (5) Od 10 let a při hmotnosti vyšší než 36 kg nebo při výšce nad 1,36 m může být dítě stejně jako dospělý připoutáno přímo k sedadlu. 1.24

29 BEZPEČNOST DĚTÍ (pokračování) Typ dětských sedaček Příčná sedačka ve tvaru gondoly Homologovaná pro skupinu 0 Hmotnost dítěte Velikost sedačky (2) Sedadla spolujezdců připravená pro montáž dětských sedaček u provedení s 5 nebo 7 místy Místo spolujezdce na Místa na zadních sedadlech předním sedadle bez airbagu spolujezdce (3) (4) s airbagem spolujezdce (1) (3) (4) 2 e boční místa < 10 kg F - G X U - IL (5) (6) 2 e prostřední místo X 3 e místo X Skořepina pro jízdu zády ke směru jízdy Homologováno pro skupinu 0 nebo 0+ < 13 kg E U U - IL (6) X X Sedačka pro jízdu zády ke směru jízdy Homologovaná pro skupinu 0+ nebo 1 < 13 kg od 9 kg do 18 kg D U U - IL (6) X X Sedačka pro jízdu zády ke směru jízdy Homologováno pro skupinu 0+ nebo 1 < 13 kg od 9 kg do 18 kg C U U (6) X X Sedačka pro jízdu čelem ke směru jízdy Homologováno pro skupinu 1 od 9 kg do 18 kg B - B1 X U - IUF - IL (7) (8) X X Sedačka pro jízdu čelem ke směru jízdy Homologovaná pro skupinu 1 od 9 kg do 18 kg A X U - IUF - IL (7) (8) X X Sedačka Homologovaná pro skupinu 2 od 15 kg do 25 kg X U (7) (8) X X Sedačka Homologovaná pro skupinu 3 (9) od 22 kg do 36 kg X U (7) (8) X X (1) NEBEZPEČÍ. NEBEZPEČÍ SMRTELNÉHO ÚRAZU NEBO VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ: PŘED MONTÁŽÍ DĚTSKÉ SEDAČ- KY ZÁDY KE SMĚRU JÍZDY NA TOTO MÍSTO ZKONTROLUJTE, ZDA JE AIRBAG SPOLUJEZDCE NA PŘEDNÍM SEDADLE DEZAKTIVOVÁN (Viz odstavec Dezaktivace airbagu spolujezdce na předním sedadle v kapitole 1.) 1.25

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

FORD C-MAX Návod k obsluze pro vlastníky

FORD C-MAX Návod k obsluze pro vlastníky FORD C-MAX Návod k obsluze pro vlastníky Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné. Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme právo na změnu specifikací, designu

Více

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY F I A T S C U D O P O U Î I T Í A Ú D R Î B A PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY My, co jsme vyprojektovali a zkonstruovali Vaše vozidlo, jej známe skutečně do posledního detailu a dílu. V autorizovaných

Více

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. F I A T D U C A T O P O U Î I T Í A Ú D R Î B A Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste zvolil značku Fiat, a blahopřejeme Vám, že jste si vybral Fiat Ducato. Tento návod k použití a údržbě jsme sestavili

Více

WEB EDITION U Ž IVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WEB EDITION U Ž IVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEB EDITION U Ž IVATELSKÁ PŘÍRUČKA VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak,

Více

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY F I A T 5 0 0 L P O U Î I T Í A Ú D R Î B A PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY My, co jsme vymysleli, vyprojektovali a zkonstruovali Vaše vozidlo, jej známe skutečně do posledního detailu a dílu.

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze je

Více

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze

Více

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. POUŽITÍ A ÚDRŽBA Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám a děkujeme, že jste si vybral právě značku Alfa Romeo. Sestavili jsme tento návod k použití tak, abyste Vám umožnil plně využívat kvality tohoto vozidla.

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Návod k obsluze Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením.

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

ARCTIC CAT Prowler HDX

ARCTIC CAT Prowler HDX Uživatelská příručka ARCTIC CAT Prowler HDX Toto vozidlo NENÍ určeno osobám MLADŠÍM 16 LET! Autorizovaný dovozce ASP Group s.r.o. www.ac-usa.cz Náměstí 13, 267 53 Žebrák ASP Group s.r.o. 2014 Tel.: +420

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE

Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupili čtyřkolku YUKI ATV. Čtyřkolky YUKI ATV patří mezi velmi spolehlivé výrobky vysoké kvality. U konstrukce

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209 Př ručka k obsluze Válec RD 27-100 RD 27-120 0171754cz 003 1209 0 1 7 1 7 5 4 C Z Oznámení o autorských právech Copyright 2009, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz výrobní assembly hala Factory kola pro ce producer / VÝRoBCE BoHEmIA BIkE a.s. / Okružní 697 / 370 04 České Budějovice / Czech Republic

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 40 40. Bezpečnostní předpisy

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 40 40. Bezpečnostní předpisy NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 23 40 40 Konstrukce výrobku odpovídá evropským a národním normám a směrnicím. Výrobek je vybaven značkou CE a byla u něho doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení

Více

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO KLÍČE: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO RÁMU VOZIDLA:

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO KLÍČE: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO RÁMU VOZIDLA: ÚVOD Blahopřejeme, že jste si zakoupili Gamax AX 600 4x4. Do příslušných míst pod tímto odstavcem si poznačte identifikační čísla Vašeho klíče a rámu vozidla. Tyto čísla budete potřebovat při komunikaci

Více

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci ContiPressureCheck Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách Návod na instalaci Obsah Obsah 1 Všeobecně...6 1.1 Informace k tomuto návodu na instalaci... 6 1.2 Omezení záruk... 7 1.3 Výklad symbolů...

Více

Návod k použití Koloběžka vybavená dodatečně pomocným elektrickým pohonem typ EK - CROSCO

Návod k použití Koloběžka vybavená dodatečně pomocným elektrickým pohonem typ EK - CROSCO Návod k použití Koloběžka vybavená dodatečně pomocným elektrickým pohonem typ EK - CROSCO POVYS s. r. o., Rokytnice 440, 751 04 Rokytnice Tento návod k použití je nutné považovat za součást koloběžky vybavené

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více