Vítejte na palubě vašeho nového vozu DACIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítejte na palubě vašeho nového vozu DACIA"

Transkript

1 Vítejte na palubě vašeho nového vozu DACIA Tento návod k použití a údržbě sdružuje informace, které vám umožní: lépe poznat svůj vůz značky DACIA, a tak za optimálních provozních podmínek plně využít všech technických zlepšení, kterými je vybaven, dosáhnout optimálního provozního výkonu prostým, avšak přesným dodržováním pokynů pro údržbu, bez přílišné ztráty času čelit drobným problémům, které nevyžadují zásah odborníka. Čas strávený čtením tohoto návodu vám bohatě vynahradí informace, které v něm naleznete, a technické novinky, které díky němu objevíte. Pokud vám i po přečtení návodu nebudou některé body jasné, bude pro techniky naší prodejní sítě potěšením poskytnout vám jakékoli další informace, které budete potřebovat. Abychom vám čtení tohoto návodu usnadnili, uvádíme následující symbol: Označení rizika, nebezpečí nebo bezpečnostního pokynu. Popis modelů, které jsou uvedeny v tomto návodu, byl vypracován na základě technických údajů známých v době sepisování tohoto dokumentu. Návod sdružuje soubor vybavení (sériového nebo volitelného), které je k dispozici pro tyto modely. Jeho přítomnost ve vozidle závisí na provedení, vybraných volitelných prvcích a zemi prodeje. Stejně tak může být v tomto dokumentu popsáno některé vybavení, které by se mělo objevit v průběhu následujícího roku. Šťastnou cestu za volantem vašeho vozu DACIA. Rozmnožování nebo překládání této dokumentace, byť jen částečné, je bez písemného souhlasu fy DACIA 2006 zakázáno. 0.1

2 Stručný přehled Tlak v pneumatikách Nastavování sedadel a místa řidiče Dětské zádržné prostředky Kontrolní svítilny (panel přístrojové desky) Zvuková a světelná signalizace Odmrazování/odmlžování Záběh, jízda Topení/klimatizace Otevření kapoty Hladiny náplní (motorového oleje, kapaliny do ostřikovačů atd.) Rezervní kolo Praktické rady (výměna žárovek, pojistek, odstraňování poruch, funkční poruchy)

3 O B S A H Seznamte se svým vozidlem... Jízda... Vaše pohodlí... Údržba... Praktické rady... Technické charakteristiky... Abecední rejstřík... Kapitoly

4 TLAK VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH ZASTUDENA (v bar) Rozměry pneumatik 185/70 R14 88T 185/65 R15 88T 185/65 R15 92T Běžný provoz Přední Zadní 2,4 2,6 2,4 2,6 2,4 3,2 Provoz při plném zatížení a/nebo na dálnici (1) Přední Zadní 2,4 2,6 2,4 2,6 2,4 3,2 Rezervní kolo Rozměry ráfků 5,5 J 14 6 J 15 6 J 15 Bezpečnost pneumatik a montáž řetězů Informace o údržbě pneumatik a o používání sněhových řetězů (podle provedení) naleznete v odstavci Pneumatiky v kapitole 5. (1) Zvláštnost provozu vozidel při plném zatížení (při maximální přípustné hmotnosti) a při tažení přívěsu. Maximální rychlost nesmí překročit 100 km/h a tlak v pneumatikách musí být zvýšen o 0,2 bar. Pro informace o hmotnostech viz odstavec Hmotnosti v kapitole

5 Kapitola 1: Seznamte se svým vozidlem Klíče / Radiofrekvenční dálkové ovládání Dveře Systém blokace startování Opěrky hlavy - Sedadla Bezpečnostní pásy Doplňková zařízení k předním bezpečnostním pásům Boční ochranná zařízení Bezpečnost dětí Zpětná zrcátka Místo řidiče Kontrolní přístroje Palubní počítač Čas Vnější osvětlení a signalizace Seřizování světlometů Zvuková a světelná výstražná zařízení Stěrače/Ostřikovač/Odmrazování Palivová nádrž (tankování paliva)

6 KLÍČE A RADIOFREKVENČNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 1 1 Kódovaný klíč ke spínací skříňce, dveřím a uzávěru hrdla palivové nádrže. A 3 Radiofrekvenční dálkové ovládání A Zamykání nebo odemykání dveří zajišťuje dálkové ovládání A. Je napájeno jednou baterií, kterou je vhodné vyměnit přibližně každé dva roky (viz odstavec Radiofrekvenční dálkové ovládání: baterie v kapitole 5.). 2 Zamknutí a odemknutí dveří Po dobu asi jedné sekundy stiskněte tlačítko 2 dálkového ovládání A k provedení uzamknutí a tlačítko 3 k provedení odemknutí. Zamknutí je signalizováno dvojím bliknutím výstražných světel a bočních směrových světel. Odemknutí je signalizováno jedním bliknutím výstražných světel a bočních směrových světel. Poznámka: pokud jsou některé otevírací součásti vozidla (dveře nebo víko zavazadlového prostoru) špatně zavřeny nebo zůstanou otevřeny, nedojde k blikání výstražných světel. Odpovědnost řidiče Nikdy neopouštějte své vozidlo s klíčem ve spínací skříňce, pokud uvnitř zůstává dítě (anebo zvíře). Mohlo by totiž dojít ke spuštění motoru nebo některých elektrických zařízení (například ovládání oken), což by vedlo k nebezpečí přivření části těla (krku, paže, ruky apod.). Mohlo by tak dojít k vážným zraněním. 1.2

7 KLÍČE / RADIOFREKVENČNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (pokračování) Poznámka: U některých vozidel se dveře opět automaticky zamknou, pokud nejsou přibližně do 30 sekund od odemknutí otevřeny žádné dveře. Rušení V závislosti na blízkém okolí (vnější zařízení nebo použití přístrojů, které používají stejnou frekvenci jako dálkové ovládání) může být funkce dálkového ovládání rušena. Dosah dálkového ovládání Je různý podle prostředí: pozor na manipulaci s dálkovým ovládáním, při níž by mohlo dojít k nechtěnému zamknutí nebo odemknutí dveří! V případě ztráty nebo pokud si budete přát další sadu klíčů nebo dálkové ovládání se obracejte výhradně na svého zástupce fy DACIA. V případě výměny dálkového ovládání bude nutné dovézt vozidlo k vašemu zástupci prodejní sítě DACIA za účelem provedení inicializace celého systému. Pro jedno vozidlo je možné používat až čtyři dálková ovládání. Porucha dálkového ovládání Zkontrolujte, zda je vaše baterie v dobrém stavu, zda máte její správný model a zda je správně vložena. Životnost baterie je přibližně 2 roky. Viz odstavec Radiofrekvenční dálkové ovládání: baterie v kapitole

8 OTEVŘENÍ DVEŘÍ Zvuková signalizace při nezhasnutých světlech Při otevření dveří řidiče, když je vypnuto zapalování, se ozve zvukový signál jako upozornění, že zůstala rozsvícena světla (nebezpečí vybití akumulátoru). 1 Ruční otevření dveří zvenčí Podle provedení vozidla ovládá klíč zamykání/odemykání dveří řidiče nebo čtyř dveří. Pomocí klíče odemkněte jeden ze zámků 2. Dejte ruku pod kliku 1 a přitáhněte ji směrem k sobě. Ruční otevření dveří zevnitř Vytáhněte zevnitř odjišťovací tlačítko 3 a zatáhněte za kliku 4 dveří. Odpovědnost řidiče Nikdy neopouštějte své vozidlo s klíčem ve startovacím spínači, pokud uvnitř zůstává dítě (nebo zvíře). Mohlo by totiž dojít ke spuštění motoru nebo některých elektrických zařízení (například ovládání oken), což by vedlo k nebezpečí přivření části těla (krku, paže, ruky apod.). Mohlo by tak dojít k vážným zraněním. 1.4

9 ZAMKNUTÍ DVEŘÍ Ruční ovládání Zvenčí použijte klíč nebo stiskněte zevnitř kolík 1, pokud jsou dveře zamčené. Elektrické centrální zamykání Umožňuje současné zamknutí zámků všech čtyř dveří. Zamknutí provedete zatlačením na dolní část ovladače 2. Při otevřených dveřích nemůže být provedeno zamknutí předních dveří. Bezpečnostní dětská pojistka Pro zamezení otevření zadních dveří zevnitř přemístěte páčku 3 obou dveří a zevnitř zkontrolujte, zda jsou dveře správně zamknuty. Pokud se rozhodnete jet se zamčenými dveřmi, je nutno si uvědomit, že to znesnadní přístup záchranářů do kabiny v případě nouze. 1.5

10 ZAMKNUTÍ DVEŘÍ (pokračování) Zadní křídlové dveře Ruční otevření dveří zvenčí Odemkněte pomocí klíče. Dejte ruku pod kliku 4 a přitáhněte ji směrem k sobě. Úplné otevření Pro úplné otevření dveří odstraňte západku 5 a dveře zcela otevřete tak, abyste uvolnili přidržovací kolík dveří 6. Stejně postupujte u jiných dveří. Ruční zavření dveří zvenčí Nejdříve zavřete malé, poté velké dveře. Přidržovací kolíky 6 se samy zasunou do svého původního uložení. Otevření zevnitř K otevření velkých dveří sklopte páčku 7. V případě stání na svažující se straně vozovky mohou být při otevření dveří zavazadlového prostoru zakryta zadní světla. Vaši přítomnost musíte ostatním účastníkům silničního provozu signalizovat pomocí výstražného trojúhelníku nebo jiných zařízení předepsaných příslušnými předpisy. 1.6

11 SYSTÉM BLOKACE STARTOVÁNÍ Znemožňuje spuštění motoru vozidla všem osobám, které nemají k dispozici kódovaný klíč k vozidlu. Popis funkce Vozidlo je automaticky chráněno několik sekund po vytažení klíče ze spínací skříňky. Pokud vozidlo nerozpozná kód klíče spínací skříňky, kontrolka 1 neustále bliká, motor vozidla není možné spustit. Jakýkoliv zásah nebo úprava na systému blokace startování (řídicích jednotkách, kabeláži atd.) mohou být nebezpečné. Proto je musí provádět kvalifikovaní pracovníci fy DACIA. Kontrolka 1 Kontrolka funkce systému Po zapnutí zapalování se přibližně na tři sekundy trvale rozsvítí kontrolka 1, která poté zhasne. Vozidlo rozpoznalo kód. Můžete spustit motor. Kontrolka signalizace ochrany vozidla Několik sekund po vypnutí zapalování kontrolka 1 trvale bliká. Vozidlo bude chráněno po vytažení klíče ze spínací skříňky. Kontrolka signalizace poruchy funkce Pokud kontrolka 1 po zapnutí zapalování stále bliká nebo zůstane trvale rozsvícená, signalizuje poruchu systému. V každém případě se obraťte výhradně na zástupce DACIA, který jediný je oprávněn odstranit poruchu systému blokace startování. V případě poruchy kódovaného klíče spínací skříňky použijte druhý klíč (dodaný s vozidlem). 1.7

12 OPĚRKY HLAVY 1 2 Seřízení výšky Stiskněte jazýček 1 a zároveň nechte posouvat opěrku hlavy. Odstranění opěrky Stiskněte jazýčky 1 a 2 vodicích lišt opěrky hlavy. Zpětná instalace Zasuňte tyče do pouzder ozubením směrem dopředu a spusťte opěrku hlavy do požadované výšky. Protože je opěrka hlavy také bezpečnostní prvek, dbejte na její správnou polohu: horní část opěrky musí být umístěna co nejblíž temeni hlavy. 1.8

13 PŘEDNÍ SEDADLA Posunutí vpřed nebo vzad Pro odjištění nadzvedněte tyč 1. Ve zvolené poloze tyč uvolněte a zkontrolujte správné zajištění. Pro zvednutí nebo snížení sedáku sedadla řidiče Pohněte páčkou 2. Nastavení sklonu opěradla Otáčejte stavěcím kolečkem 5 a skloňte opěradlo do požadované polohy. Pro seřízení sedadla řidiče v oblasti beder Otáčejte stavěcím kolečkem 4. Vyhřívání sedadel Při zapnutém zapalování stiskněte spínač 3. Systém obsahující termostat zjistí případnou potřebu spuštění topení. Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení při stojícím vozidle. Na podlaze (na místě před řidičem) se nesmí nacházet žádné předměty: při brzdění by se mohly dostat pod pedály, a zabránit tak jejich použití. 1.9

14 BEZPEČNOSTNÍ PÁSY Pro zajištění vaší bezpečnosti používejte při všech jízdách bezpečnostní pásy. Navíc je vaší povinností dodržovat předpisy platné v zemi, v níž se právě nacházíte. Před jízdou proveďte: nejdříve seřízení místa řidiče, následně seřízení bezpečnostního pásu, abyste zajistili optimální ochranu. Aby nedošlo ke snížení účinnosti bezpečnostních pásů, doporučujeme vám nesklánět opěradla sedadel příliš dozadu. Dbejte na to, aby byla opěradla sedadel dobře zajištěna. Pás musí používat i těhotné ženy. V takovém případě dohlédněte, aby bederní pás nevyvíjel příliš velký tlak na spodní část břicha, aniž by však byla vytvořena nadměrná vůle. Seřízení místa řidiče Usedněte do zadní části vašeho sedadla (po odložení pláště, bundy atd.). To je základním předpokladem pro správnou polohu zad. Seřiďte polohu sedadla vzhledem k pedálům. Sedadlo musí být posunuto maximálně dozadu za zachování úplného sešlápnutí spojkového pedálu. Opěradlo musí být seřízeno tak, aby paže zůstaly mírně pokrčeny. Seřiďte polohu opěrky hlavy. Pro maximální zajištění vaší bezpečnosti musí být horní okraj opěrky hlavy umístěn v úrovni temene hlavy. Seřiďte výšku sedáku. Toto seřízení umožní optimalizovat váš zorný úhel. 1 2 Seřízení bezpečnostních pásů Dobře se opřete o opěradlo. Ramenní pás 1 musí být co nejblíže k dolní části krku, avšak nesmí se o ni opírat. Bederní pás 2 musí naplocho naléhat na stehna a proti pánvi. Bezpečnostní pás musí co nejtěsněji přiléhat k tělu. Např. : vyhýbejte se příliš silnému oděvu, vloženým předmětům apod. 1.10

15 PŘEDNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY 1 Seřízení výšky bezpečnostního pásu Pomocí ovladače 1 nastavte úchyt pásu 2 do takové výšky, aby byl bezpečnostní pás nastaven tak, jak je uvedeno výše. Jakmile je seřízení provedeno, zkontrolujte správné zajištění. 5 2 Nesprávně seřízené bezpečnostní pásy mohou být v případě nehody příčinou zranění. Pásy musí použít i těhotné ženy. V takovém případě dohlédněte, aby bederní pás nevyvíjel příliš velký tlak na spodní část břicha, aniž by však byla vytvořena dodatečná vůle Zajištění Odviňte pás pomalu a bez rázů a zkontrolujte zapnutí západky 3 do pouzdra 5 (zajištění zkontrolujte tahem za západku 3). Pokud dojde k zablokování, vraťte větší kus pásu zpět a znovu jej odviňte. Pokud je pás zcela zablokován: pomalu, ale silně zatáhněte za pás, abyste jej vytáhli přibližně o 3 cm; následně nechte pás samočinně navinout, znovu pás odviňte, Jestliže problém přetrvává, obraťte se na vašeho zástupce fy DACIA Kontrolka výstrahy nezapnutého bezpečnostního pásu ç Tato kontrolka na panelu přístrojů nebo palubní desce (podle země prodeje vozidla) zhasne, čímž vás informuje o správném zapnutí bezpečnostních pásů. Odepnutí Stiskněte tlačítko 5 pouzdra 4, pás bude navinut navíječem. Pro usnadnění tohoto úkonu veďte západku. 1.11

16 ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY: zadní sedadla první řady Pomalu odviňte pás 1. Zacvakněte posuvnou západku 2 do červeného pouzdra 3. Střední zadní bezpečnostní pás (podle vybavení vozidla) Pomalu odviňte pás 4 z jeho uložení 5. Pro vaši bezpečnost musíte pás protáhnout vodítkem popruhu 6. Zacvakněte západku do černého zajišťovacího pouzdra 7. Zacvakněte poslední posuvnou západku 8 do červeného pouzdra 9. Polohy zadních sedadel. Viz odstavec Zadní sedadla: polohy v kapitole 3. pásů. Po každé manipulaci se zadními sedadly zkontrolujte správnou polohu a funkci zadních bezpečnostních 1.12

17 ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY : zadní sedadla první řady (pokračování) 10 Pro povolení pootočte nastavovací sponu 13 kolmo k pásu, stiskněte sponu na straně oka, přičemž táhněte za bederní pás Bederní pás s ručním nastavováním 10 (podle vybavení vozidla) Pás musí přiléhat naplocho na stehna a na pánev. Bezpečnostní pás musí co nejtěsněji přiléhat k tělu. Např.: vyhýbejte se příliš silnému oděvu, vloženým předmětům apod. Pro napnutí zatáhněte za volnou část 11 pásu. Po každé manipulaci se zadními sedadly zkontrolujte správnou polohu a funkci zadních bezpečnostních pásů. 1.13

18 ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY : adních sedadla druhé řady 2 1 Polohy zadních sedadel Viz odstavec Zadní sedadla: polohy v kapitole 3. 3 Zadní sedadla druhé řady (podle vybavení vozidla) Pomalu odviňte pás 1. Zapněte posuvnou západku 2 do odpovídajícího červeného pouzdra 3. pásů. Po každé manipulaci se zadními sedadly zkontrolujte správnou polohu a funkci zadních bezpečnostních 1.14

19 BEZPEČNOSTNÍ PÁSY Následující informace se týkají předních a zadních bezpečnostních pásů vozidla. Na prvcích zádržného systému namontovaných ve výrobě nesmí být prováděny žádné úpravy: na bezpečnostních pásech, na sedadlech ani na jejich upevněních. Ve zvláštních případech (např. při montáži dětské sedačky) se obraťte na svého zástupce fy DACIA. Nepoužívejte předměty, které by mohly vytvořit na pásech vůli (např. kolíčky na prádlo, spony atd.), protože příliš volně nasazený pás by v případě nehody mohl způsobit zranění. Ramenní pás nikdy nepodvlékejte pod paží ani za zády. Nepoužívejte jeden pás pro více než jednu osobu a nikdy nepřipoutávejte svým pásem miminko nebo dítě sedící na klíně. Pás nesmí být překroucený. Po vážné nehodě nechte vyměnit pásy, které byly zapnuté v okamžiku nehody. Stejně tak nechte pás vyměnit, pokud vykazuje známky poškození. Při ukládání zadní sedačky zpět na místo dohlédněte na správné umístění bezpečnostního pásu tak, aby mohl být správně použit. Pokud bude třeba, upravte během jízdy polohu a napnutí pásu. Dbejte na to, aby byla západka pásu zasunuta do správného pouzdra. 1.15

20 DOPLŇKOVÁ ZAŘÍZENÍ K PŘEDNÍM BEZPEČNOSTNÍM PÁSŮM Tato představují : Airbagy řidiče a spolujezdce. Podle intenzity nárazu mohou nastat dva případy: ochranu zajistí samotný bezpečnostní pás, v případech nejsilnějších nárazů se přidá spuštění airbagu. Boční airbagy jsou určeny k zajištění ochrany při silných bočních nárazech. Po nehodě nechte zkontrolovat celou sestavu zádržných prostředků. Jakýkoliv zásah na celém systému (elektronické jednotce, kabeláži) nebo opětovné použití na jiném vozidle, byť stejném, je přísně zakázáno. Aby se zamezilo jakémukoli nežádoucímu spuštění, které může způsobit škody, jsou k zásahům na tomto systému oprávněni pouze kvalifikovaní pracovníci prodejní sítě DACIA. Kontrolu elektrických charakteristik rozněcovače mohou provádět pouze speciálně vyškolení pracovníci za použití vhodného materiálu. Při vyřazování vozidla z provozu se obraťte na svého zástupce prodejní sítě DACIA, aby provedl odstranění vyvíječe plynu airbagů. 1.16

21 DOPLŇKOVÁ ZAŘÍZENÍ K PŘEDNÍM BEZPEČNOSTNÍM PÁSŮM (pokračování) Airbagy řidiče a spolujezdce Mohou být nainstalovány na předních místech na straně řidiče a spolujezdce. Přítomnost tohoto vybavení je vyznačena označením Airbag na volantu a palubní desce, etiketou v dolní části čelního skla nebo na sluneční cloně. Každý systém airbagu se skládá: Z airbagu a jeho vyvíječe plynu, které jsou instalovány na volantu pro řidiče a v palubní desce pro spolujezdce. Ze společné řídicí jednotky, ve které je integrován detektor nárazu a řízení systému, které ovládá elektrický rozněcovač vyvíječe plynu. Ze samostatné kontrolky å na panelu přístrojů. 1.17

22 DOPLŇKOVÁ ZAŘÍZENÍ K PŘEDNÍM BEZPEČNOSTNÍM PÁSŮM (pokračování) Funkce Systém je aktivován pouze při zapnutém zapalování. Při silném čelním nárazu se airbag(y) rychle nafouknou, a tak umožní ztlumit náraz hlavy a hrudníku řidiče na volant a spolujezdce na palubní desku; poté se ihned po nárazu vyfouknou, aby nebyly překážkou v opuštění vozidla. Systém airbagu spolujezdce oproti systému airbagu řidiče navíc zahrnuje kontrolku dezaktivace airbagu spolujezdce na předním sedadle na panelu přístrojů. Tato kontrolka je napojená na systém dezaktivace airbagu spolujezdce. Její rozsvícení znamená, že v případě nárazu nedojde k nafouknutí airbagu spolujezdce (bližší informace k jeho funkci naleznete v kapitole Dezaktivace airbagu spolujezdce na předním sedadle ). 1 Poruchy funkce Při zapnutí zapalování se na panelu přístrojů rozsvítí kontrolka 1 a po několika sekundách opět zhasne. Pokud se kontrolka při zapnutí zapalování nerozsvítí nebo se rozsvítí při běžícím motoru, signalizuje poruchu systému. V tomto případě je montáž dětské sedačky na přední sedadlo spolujezdce zády ke směru jízdy ZAKÁZÁNA. Rovněž se nedoporučuje použít toto místo pro spolujezdce. V obou těchto případech se co nejdříve obraťte na svého zástupce fy DACIA. Systém airbagu je založen na pyrotechnickém principu, což vysvětluje vývin tepla a uvolnění kouře při jeho spuštění (nejde o příznak počátku požáru), jakož i detonační hluk. Nafouknutí airbagu, které musí být okamžité, může způsobit zranění na povrchu kůže nebo jiné nepříjemnosti. 1.18

23 DOPLŇKOVÁ ZAŘÍZENÍ K PŘEDNÍM BEZPEČNOSTNÍM PÁSŮM (pokračování) 1 Účelem všech následujících upozornění je zabránit překážkám v nafouknutí airbagu a předejít přímým těžkým zraněním způsobeným vymrštěním při jeho otevření. Upozornění týkající se airbagu řidiče Neprovádějte žádné úpravy na volantu ani jeho airbagu. Jakékoliv zakrývání airbagu volantu je zakázáno. Na airbag neupevňujte žádné předměty (sponky, logo, hodiny, držák telefonu apod.). Demontáž volantu je zakázána (s výjimkou prací prováděných kvalifikovanými pracovníky fy DACIA). Při řízení neseďte příliš blízko volantu: zaujměte pozici s mírně pokrčenými pažemi (viz odstavec Nastavení sedadla řidiče v kapitole 1). Tím získáte dostatečný prostor pro správné nafouknutí a účinek vaku. Upozornění týkající se airbagu spolujezdce: umístění 1 Nelepte ani neupevňujte žádné předměty (sponky, logo, hodiny, držák telefonu apod.) na palubní desku v oblasti airbagu. Nevkládejte nic mezi palubní desku a spolujezdce (zvíře, deštník, hůl, balíčky apod.). Nepokládejte nohy na palubní desku nebo sedadlo, protože při takových polohách by mohlo dojít k vážným zraněním. Obecně udržujte veškeré části těla (kolena, ruce, hlavu atd.) v dostatečné vzdálenosti od palubní desky. Po odstranění dětské sedačky znovu aktivujte airbag spolujezdce, aby byla v případě nárazu zajištěna jeho ochrana. JE ZAKÁZÁNO MONTOVAT DĚTSKOU SEDAČKU NA SEDADLO SPOLUJEZDCE ZÁDY KE SMĚRU JÍZDY, ANIŽ BY BYLA DEZAKTIVOVÁNA DOPLŇKOVÁ ZAŘÍZENÍ PŘEDNÍHO BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU. (Viz odstavec Dezaktivace airbagu spolujezdce na předním sedadle v kapitole 1.). 1.19

24 BOČNÍ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ Boční airbagy Jedná se o airbag, kterým mohou být vybavena přední sedadla a který se nafukuje na boku sedadel (na straně dveří), aby ochránil osoby ve vozidle v případě silného bočního nárazu. Upozornění týkající se bočního airbagu Instalace potahů: sedadla vybavená airbagem vyžadují potahy specifické pro vaše vozidlo. Za účelem zjištění, zda jsou takové potahy v prodejní síti DACIA k dispozici, se obraťte na vašeho zástupce fy DACIA. Použití jakýchkoliv jiných potahů (nebo potahů specifických pro jiné vozidlo) by mohlo negativně ovlivnit funkci těchto airbagů a ohrozit vaši bezpečnost. Neumísťujte žádné příslušenství, předmět nebo dokonce zvíře mezi opěradlo, dveře a vnitřní obložení. Opěradlo sedadla také nezakrývejte předměty, jako například oblečením nebo příslušenstvím. To by mohlo negativně ovlivnit funkci airbagu nebo vést ke zraněním při jeho nafouknutí. Jakákoli demontáž či úpravy sedadla a vnitřního obložení jsou zakázány, s výjimkou prací prováděných kvalifikovanými pracovníky prodejní sítě DACIA. Mezery na opěradlech předních sedadel (na straně dveří) odpovídají oblasti nafukování airbagu: je zakázáno do nich vkládat předměty. Označení na předním skle indikuje přítomnost doplňkových zařízení (airbagů atd.) v prostoru pro cestující. 1.20

25 DOPLŇKOVÁ ZÁDRŽNÁ ZAŘÍZENÍ Účelem všech následujících upozornění je zabránit překážkám v nafouknutí airbagu a předejít přímým těžkým zraněním způsobeným vymrštěním při jeho otevření. Airbag je navržen tak, aby doplňovat účinek bezpečnostního pásu; airbag a bezpečnostní pás představují neoddělitelné prvky téhož ochranného systému. Je tedy nezbytné stále používat bezpečnostní pás, jeho nepoužití by v případě nehody vystavilo osoby jedoucí ve vozidle nebezpečí těžkých zranění a rovněž by mohlo zvýšit nebezpečí poranění na povrchu pokožky, která jsou s nafouknutím airbagu spojena. Ke spuštění airbagů v případě převrácení vozidla nebo nárazu zezadu, i velmi silného, nedojde ve všech případech. Spuštění těchto systémů mohou vyvolat také nárazy do spodní části vozidla, jako prudké nájezdy na chodník, výmoly, kameny atd.. Jakýkoli zásah nebo úprava na celém systému airbagu řidiče nebo spolujezdce (airbag, elektronická jednotka, kabeláž atd.) jsou přísně zakázány (s výjimkou kvalifikovaných pracovníků sítě DACIA). Aby byla zachována správná funkce a zabránilo se jakémukoliv náhodnému spuštění, smí zásahy na systému airbagů provádět pouze kvalifikovaní pracovníci sítě DACIA. Z bezpečnostních důvodů nechte zkontrolovat systém airbagů, pokud u vozidla dojde k nehodě, odcizení nebo pokusu o odcizení. Při zapůjčení nebo prodeji vozidla informujte nového uživatele o těchto podmínkách a předejte mu tento návod k použití a údržbě. Před vyřazením vozidla z provozu se obraťte na svého zástupce prodejní sítě DACIA, aby zajistil odstranění vyvíječe nebo vyvíječů plynu. 1.21

26 BEZPEČNOST DĚTÍ Pro miminka a děti je předepsáno použití zádržného zařízení. V Evropě musí být děti mladší 10 let (1) povinně připoutány homologovaným zařízením, které je přizpůsobeno hmotnosti a výšce dítěte. Za správné použití tohoto zařízení je odpovědný řidič. Zařízení schválená po lednu 1992 poskytují vyšší úroveň bezpečnosti než ta, která byla schválena před tímto datem. Doporučuje se tedy vybrat zařízení, které bylo schváleno podle evropské normy ECE 44. Taková zařízení jsou povinně označena oranžovou etiketou s písmenem E, za kterým následuje číslo (země, ve které byla schválena) a rok schválení. Při výběru sedačky vhodné pro vaše dítě a doporučené pro vaše vozidlo se obraťte na prodejní síť DACIA. Uvědomte si, že náraz při rychlosti 50 km/h představuje pád z výšky 10 metrů. Jinak řečeno, nepřipoutání dítěte znamená totéž, jako nechat jej hrát si na balkóně bez zábradlí v pátém patře! Miminka a děti nesmějí být v žádném případě převáženy na klíně osob jedoucích ve vozidle. V případě čelního nárazu při rychlosti 50 km/h se dítě hmotnosti 30 kg stává jednotunovou střelou. Nebudete schopni je udržet, ani když budete připoutáni. Rovněž je obzvláště nebezpečné připoutat vaše dítě bezpečnostním pásem, když vám sedí na kolenou. Nikdy nepoužívejte jeden bezpečnostní pás pro připoutání dvou osob současně. Na některá místa spolujezdců není montáž dětské sedačky povolena. Informace o tom, na která místa je instalace dětské sedačky povolena a které typy sedaček můžete použít, naleznete v tabulkách na následujících stranách. Před instalací dětské sedačky na přední místo (pokud je instalace povolena) Pokud je sedadlo spolujezdce náležitě vybaveno, proveďte následující nastavení: posuňte sedadlo spolujezdce co nejvíce dozadu, zvedněte opěradlo do co možná nejsvislejší polohy, co nejvíce zvedněte sedák, co nejvíce zvedněte opěrku hlavy, umístěte výškové nastavení bezpečnostního pásu do dolní polohy (1) Bezpodmínečně dodržujte zákony, které jsou platné v zemi, ve které se nacházíte. Mohou se lišit od zde uvedených informací.

27 BEZPEČNOST DĚTÍ (pokračování) Typ dětských sedaček Příčná sedačka ve tvaru gondoly Homologovaná pro skupinu 0 Skořepina pro jízdu zády ke směru jízdy Homologováno pro skupinu 0 nebo 0+ Sedačka pro jízdu zády ke směru jízdy Homologováno pro skupinu 0+ nebo 1 Sedačka pro jízdu zády ke směru jízdy Homologováno pro skupinu 0+ nebo 1 Sedačka pro jízdu čelem ke směru jízdy Homologováno pro skupinu 1 Sedačka pro jízdu čelem ke směru jízdy Homologováno pro skupinu 1 Sedačka Homologovaná pro skupinu 2 Sedačka Homologovaná pro skupinu 3 (5) Hmotnost dítěte Velikost sedačky (2) Sedadla spolujezdců připravená pro montáž dětské sedačky u provedení dodávka Místa spolujezdců na předních sedadlech bez airbagu spolujezdce (3) s airbagem spolujezdce (1) (3) < 10 kg F - G X X < 13 kg E U U < 13 kg od 9 kg do 18 kg < 13 kg od 9 kg do 18 kg D U U C U U od 9 kg do 18 kg B - B1 U (4) X od 9 kg do 18 kg A U (4) X od 15 kg do 25 kg U (4) X od 22 kg do 36 kg U (4) X (1) NEBEZPEČÍ SMRTELNÉHO ÚRAZU NEBO VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ: PŘED MONTÁŽÍ DĚTSKÉ SEDAČKY ZÁDY KE SMĚRU JÍZDY NA TOTO MÍSTO: ZKONTROLUJTE, ZDA JE AIRBAG SPOLUJEZDCE NA PŘEDNÍM SEDA- DLE DEZAKTIVOVÁN (Viz odstavec Dezaktivace airbagu spolujezdce na předním sedadle v kapitole 1.) 1.23

28 BEZPEČNOST DĚTÍ (pokračování) X = Místo nepřipravené pro montáž dětské sedačky. U = Místo umožňující upevnění sedačky homologované jako Universal běžným bezpečnostním pásem. Zkontrolujte, zda je tato montáž možná. Sedačku vhodnou pro vaše dítě a doporučenou pro vaše vozidlo vyberte podle příručky Zařízení pro bezpečnost dětí, která je k dispozici v prodejní síti DACIA. (2) Velikost dětské sedačky s úchyty ISOFIX je označena logem ü a písmenem (A, B, B1, C, D, E, F, G). (3) Doporučujeme umístit sedadlo vozidla do polohy co nejvíce vzadu a opěradlo sklopit cca o 25 (pokud lze takové nastavení provést). (4) Opěradlo dětské sedačky opřete o opěradlo sedadla. Upravte výšku opěrky hlavy nebo ji v případě potřeby demontujte. (5) Od 10 let a při hmotnosti vyšší než 36 kg nebo při výšce nad 1,36 m může být dítě stejně jako dospělý připoutáno přímo k sedadlu. 1.24

29 BEZPEČNOST DĚTÍ (pokračování) Typ dětských sedaček Příčná sedačka ve tvaru gondoly Homologovaná pro skupinu 0 Hmotnost dítěte Velikost sedačky (2) Sedadla spolujezdců připravená pro montáž dětských sedaček u provedení s 5 nebo 7 místy Místo spolujezdce na Místa na zadních sedadlech předním sedadle bez airbagu spolujezdce (3) (4) s airbagem spolujezdce (1) (3) (4) 2 e boční místa < 10 kg F - G X U - IL (5) (6) 2 e prostřední místo X 3 e místo X Skořepina pro jízdu zády ke směru jízdy Homologováno pro skupinu 0 nebo 0+ < 13 kg E U U - IL (6) X X Sedačka pro jízdu zády ke směru jízdy Homologovaná pro skupinu 0+ nebo 1 < 13 kg od 9 kg do 18 kg D U U - IL (6) X X Sedačka pro jízdu zády ke směru jízdy Homologováno pro skupinu 0+ nebo 1 < 13 kg od 9 kg do 18 kg C U U (6) X X Sedačka pro jízdu čelem ke směru jízdy Homologováno pro skupinu 1 od 9 kg do 18 kg B - B1 X U - IUF - IL (7) (8) X X Sedačka pro jízdu čelem ke směru jízdy Homologovaná pro skupinu 1 od 9 kg do 18 kg A X U - IUF - IL (7) (8) X X Sedačka Homologovaná pro skupinu 2 od 15 kg do 25 kg X U (7) (8) X X Sedačka Homologovaná pro skupinu 3 (9) od 22 kg do 36 kg X U (7) (8) X X (1) NEBEZPEČÍ. NEBEZPEČÍ SMRTELNÉHO ÚRAZU NEBO VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ: PŘED MONTÁŽÍ DĚTSKÉ SEDAČ- KY ZÁDY KE SMĚRU JÍZDY NA TOTO MÍSTO ZKONTROLUJTE, ZDA JE AIRBAG SPOLUJEZDCE NA PŘEDNÍM SEDADLE DEZAKTIVOVÁN (Viz odstavec Dezaktivace airbagu spolujezdce na předním sedadle v kapitole 1.) 1.25

doporučuje ELF ELF vyvinul pro Renault speciální řadu olejů: motorové oleje a oleje do manuálních a automatických převodovek.

doporučuje ELF ELF vyvinul pro Renault speciální řadu olejů: motorové oleje a oleje do manuálních a automatických převodovek. doporučuje ELF ELF vyvinul pro Renault speciální řadu olejů: motorové oleje a oleje do manuálních a automatických převodovek. Výstraha: pro optimální funkci motoru může být použití určitého maziva omezeno

Více

Uživatelská příručka TRAFIC

Uživatelská příručka TRAFIC Uživatelská příručka TRAFIC Verze Generation Bezpečnost dětí................................................................. 2 Přídavné topení................................................................

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

Elektrická zařízení PROPOJOVACÍ JEDNOTKA VOZIDLA

Elektrická zařízení PROPOJOVACÍ JEDNOTKA VOZIDLA Elektrická zařízení Č. programu: 522 Diagnostika - Předběžné údaje - 2 Diagnostika - Funkce systému - 7 Diagnostika - Přiřazení pinů řídicí jednotky - 8 Diagnostika - Výměna součástí - 10 Diagnostika -

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ

Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ ČERVENEC 2012 Česky lum_renault_mod 01.indd 1 16/07/2012 10:24:10 NÁVOD K POUŽITÍ Vozidla na LPG Vozidla tohoto typu mohou nezávisle na druhu svého využití jezdit na benzin

Více

CITROËN JUMPY ATLANTE. Návod k obsluze

CITROËN JUMPY ATLANTE. Návod k obsluze CITROËN JUMPY ATLANTE Návod k obsluze CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství Již 35 let vyvíjí společně partneři CITROËN a TOTAL motory a maziva s použitím nejmodernějších technologií.

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Poznámka Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento

Více

Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system)

Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system) Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system) Systém monitoring tlaku v pneumatikách používá tlakový sensor pro detekci tlaku v pneumatice. Tento systém se skládá ze snímače tlaku s vysílačem

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia 1. centrální řídící jednotka BSG (adresa 9) kódování (funkce 7) výbava aktivace funkce EKP (od 7/1) předčerpání paliva po otevření dveří hodnota 16384 zadní stěrač

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze

Více

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013)

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelská příručka Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Alfa Brera a Alfa Spider

Alfa Brera a Alfa Spider Alfa Brera a Alfa Spider Řešení na míru PŘEDNÍ SPOILER ** č. 50903198 ZADNÍ SPOILER ** Pouze Brera. č. 50903199 2 Řešení na míru ZADNÍ SPOILER ** Pouze Spider. č. 50903200 SADA PRAHOVÝCH NÁSTAVCŮ ** č.

Více

ECE R129 Po směru jízdy: výška 71-105cm (hmotnost do 19,5kg) Proti směru jízdy: výška 40-105cm (hmotnost do 18,5kg)

ECE R129 Po směru jízdy: výška 71-105cm (hmotnost do 19,5kg) Proti směru jízdy: výška 40-105cm (hmotnost do 18,5kg) ECE R129 Po směru jízdy: výška 71-105cm (hmotnost do 19,5kg) Proti směru jízdy: výška 40-105cm (hmotnost do 18,5kg) i-size (Integral Universal ISOFIX Child restrain system) je skupina autosedaček určených

Více

po směru jízdy Příručka pro uživatele ECE R44 04 Skupina Váha Věk 1 9-18 kg 9m-4r

po směru jízdy Příručka pro uživatele ECE R44 04 Skupina Váha Věk 1 9-18 kg 9m-4r po směru jízdy Příručka pro uživatele ECE R44 04 Skupina Váha Věk 1 9-18 kg 9m-4r 1 ! Děkujeme Vám, že jste si vybrali BeSafe izi Comfort. BeSafe pečlivě vyvinula tuto sedačku tak, aby chránila Vaše dítě

Více

2 Úvod Úvod Zpět na přehled

2 Úvod Úvod Zpět na přehled Opel Zafira 08/2011 Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 26 Sedadla, zádržné prvky... 43 Úložná schránka... 67 Přístroje a ovládací prvky... 78 Osvětlení... 111 Klimatizace... 119 Řízení

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

OPEL AMPERA. Uživatelská příručka

OPEL AMPERA. Uživatelská příručka OPEL AMPERA Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 20 Sedadla, zádržné prvky... 36 Úložná schránka... 54 Přístroje a ovládací prvky... 62 Osvětlení... 93 Klimatizace...

Více

2 Úvod Úvod Zpět na přehled

2 Úvod Úvod Zpět na přehled Opel Meriva 08/2011 Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 20 Sedadla, zádržné prvky... 35 Úložná schránka... 58 Přístroje a ovládací prvky... 79 Osvětlení... 111 Klimatizace... 120 Řízení

Více

Používání této příručky

Používání této příručky Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 21 Sedadla, zádržné prvky... 39 Úložné prostory... 57 Přístroje a ovládací prvky... 68 Osvětlení... 100 Informační systém... 107 Klimatizace... 211

Více

...find more about us: www.bellelli.com

...find more about us: www.bellelli.com A 19 17 B TAB.1...find more about us: www.bellelli.com 20 18 16 C Rabbit Pepe Mr Fox Tiger 15 13 14 1 3 5 4 6 9 Nanna Guri Tiziano Giotto Eos 2 7 12 11 10 8 D E 03ISFOXST04 B-taxi Caschi/Helmets Windbreak

Více

DŮLEŽITÉ! Uchovejte tento návod pro budoucí použití! Manuál uchovávejte pořád u sedačky v úložném prostoru na spodní straně sedáku.

DŮLEŽITÉ! Uchovejte tento návod pro budoucí použití! Manuál uchovávejte pořád u sedačky v úložném prostoru na spodní straně sedáku. Návod k obsluze Vítejte u Joie Gratulujeme vám, právě jste se stali součástí rodiny JOIE! Jsme nadšeni z toho, že se stáváme součástí cest s vaším maličkým. Při cestách s autosedačkou Trillo LX používáte

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

adjustable base základna pod autosedaèku CZ Návod na použití

adjustable base základna pod autosedaèku CZ Návod na použití adjustable base základna pod autosedaèku CZ Návod na použití A B OK NO C 1 click 2 3 click 4 5 BaseAdjustable_FI000701I64.indd 2 20-06-2007 11:19:37 B A 6 B A 7 BaseAdjustable_FI000701I64.indd 3 20-06-2007

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Poznámka Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento

Více

OPEL MERIVA. Uživatelská příručka

OPEL MERIVA. Uživatelská příručka OPEL MERIVA Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 20 Sedadla, zádržné prvky... 35 Úložné prostory... 59 Přístroje a ovládací prvky... 81 Osvětlení... 114 Klimatizace...

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

CITROËN C4 Návod k použití

CITROËN C4 Návod k použití CITROËN C4 Návod k použití Tento návod byl vypracován na základě seznamu výbavy (sériové nebo doplňkové) a technických charakteristik známých v době tvorby návodu. Úroveň vybavení Vašeho vozidla závisí

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

CITROËN C3 Návod k obsluze

CITROËN C3 Návod k obsluze CITROËN C3 Návod k obsluze Tento návod byl sestaven na základě technické výbavy vozidla (sériové nebo volitelné) a technických charakteristik známých v době vytvoření. Úroveň výbavy Vašeho vozidla závisí

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele 1 3 a b c d e f g h click! Příručka pro uživatele 4 i j k l m > 25 cm 2 5 Výška postavy 40-75 cm Max. váha 13 kg. Věk 0-12 m UN regulation no. R129 i-size 8 9 Děkujeme Vám, že jste si vybrali BeSafe izi

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

AVEO NÁVOD NA OBSLUHU

AVEO NÁVOD NA OBSLUHU AVEO NÁVOD NA OBSLUHU PŘEDMLUVA Tato příručka Vás seznámí s obsluhou a údržbou Vašeho nového vozidla. Také Vám má poskytnout důležité informace o bezpečnosti provozu. Doporučujeme Vám, abyste si návod

Více

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ!

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ! NOVÉ TWINGO Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky AKTUÁLNÍ AKCE S Novým Twingem vám bude město ležet u nohou! Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

NEJPRVE ČTĚTE - POTÉ BEZPEČNĚ JEĎTE PŘI ČTENÍ TOHOTO NÁVODU K OBSLUZE ÚPRAVY VAŠEHO VOZU

NEJPRVE ČTĚTE - POTÉ BEZPEČNĚ JEĎTE PŘI ČTENÍ TOHOTO NÁVODU K OBSLUZE ÚPRAVY VAŠEHO VOZU Vítáme Vás ve stále rostoucí rodině majitelů nových automobilů značky NISSAN. Tento vůz byl pro Vás připraven s maximální péčí. Při jeho výrobě byly použity nejnovější technologie a uplatněna přísná kontrola

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze je

Více

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

MEGANE COUPÉ. Od 299 900 Kč

MEGANE COUPÉ. Od 299 900 Kč MEGANE COUPÉ Od 299 900 Kč RENAULT MÉGANE COUPÉ LIMITED OD 284 900 Kč SLEVA 40 000 Kč BONUS PŘI VÝKUPU STARÉHO VOZU 15 000 Kč DODATEČNÁ SLEVA PŘI FINANCOVÁNÍ RENAULT FINANCE 20 000 Kč* SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Více

Opel Omega. Příručka pro majitele

Opel Omega. Příručka pro majitele Opel Omega Příručka pro majitele Váš vůz Omega Byl vyvinut s použitím nejnovějších výsledků výzkumu a nabízí technickou dokonalost a vynikající komfort. Váš vůz Omega reprezentuje ideální spojení pokrokové

Více

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!!

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ALBATROSS S1 Stručný návod k obsluze Verze ABO HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ZABEZPEČENÍ VAŠEHO AUTOMOBILU UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ AVYPNUTÍ ALARMU ZAPOMEŇTE, ŽE BYSTE

Více

Tuning & Výkon OCHRANNÝ KRYT NÁRAZNÍKU SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16

Tuning & Výkon OCHRANNÝ KRYT NÁRAZNÍKU SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16 Sedici Tuning & Výkon SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16 Rozměry: 6,5J x 16 Pro použití s pneumatikami 205/60 R16. Skládá se ze čtyř ráfků 71805635. č. 71805634 Ozdobná modrá krytka. č. 71803435 Ozdobná červená

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Obsah POUZE MOTOROVÁ NAFTA EURO DIESEL EN 590!*

Obsah POUZE MOTOROVÁ NAFTA EURO DIESEL EN 590!* Obsah Úvod... 0-1 V krátkosti... 1-1 Klíče, dveře a okna... 2-1 Sedadla, zádržné prvky... 3-1 Úložná schránka... 4-1 Přístroje a ovládací prvky... 5-1 Osvětlení... 6-1 Informační systém... 7-1 Klimatizace...

Více

VOLVO V50. Quick Guide WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVO!

VOLVO V50. Quick Guide WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVO! VOLVO V50 Quick Guide WEB EDITION VÍTEJTE VE VŠEM NOVÉM VOLVO! DÁLKOVÝ OVLDČ S KLÍČEM ČEPEL KLÍČE Používá se k zamykání/odemykání odkládací schránky v přístrojové desce nebo dveří řidiče, např. pokud je

Více

VÁŠ NÁVOD K POUŽITÍ NA INTERNETU!

VÁŠ NÁVOD K POUŽITÍ NA INTERNETU! NÁVOD K OBSLUZE VÁŠ NÁVOD K POUŽITÍ NA INTERNETU! CITROËN vám nabízí bezplatné a jednoduché prohlížení palubní dokumentace na Internetu, prohlížení historie a přístup k posledním informacím. Připojte se

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

Navíc oproti výbavě Trend:

Navíc oproti výbavě Trend: FORD KA I CENÍK Výbava Motor Palivo Výkon Převodovka Cena vč. DPH Trend 1.2 Duratec benzín 69 k (51 kw) 5st. manuální 184 990 Trend Plus 1.2 Duratec benzín 69 k (51 kw) 5st. manuální 199 990 Titanium 1.2

Více

AVEO NÁVOD NA OBSLUHU

AVEO NÁVOD NA OBSLUHU AVEO NÁVOD NA OBSLUHU PŘEDMLUVA Tato příručka Vás seznámí s obsluhou a údržbou Vašeho nového vozidla. Také Vám má poskytnout důležité informace o bezpečnosti provozu. Doporučujeme Vám, abyste si návod

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele 1 23 2 4 3 Příručka pro uživatele 5 6 7 24 25 8 9 10 11 12 13 27 14 26 Proti směru jízdy Výška postavy 61-105 cm 16 17 18 20 Max. váha 18 kg. 15 19 Věk 6 měsíců - 4 roky UN nařízení č. R129 i-size 21 22

Více

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Servisní knížka. Verze 1.0. Rover 75 Rover 75 Tourer

Servisní knížka. Verze 1.0. Rover 75 Rover 75 Tourer Servisní knížka Verze 1.0 Rover 75 Rover 75 Tourer Vaše motorizace Výkon (PS) Točivý moment (N/m) 0-100 km (s) Maximální rychlost (km/h) Spotřeba (l/100 km) Výroba v letech Benzín 1.8 120 160 10.9 195

Více

OPEL INSIGNIA. Uživatelská příručka

OPEL INSIGNIA. Uživatelská příručka OPEL INSIGNIA Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 20 Sedadla, zádržné prvky... 43 Úložná schránka... 63 Přístroje a ovládací prvky... 78 Osvětlení... 117 Klimatizace...

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Používání této příručky

Používání této příručky Obsah Úvod...1 V krátkosti...3 Klíče, dveře a okna...17 Sedadla, zádržné prvky...35 Úložná schránka...59 Přístroje a ovládací prvky...71 Osvětlení...107 Informační a zábavný systém...115 Klimatizace...185

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

CITROËN C4 Návod k použití

CITROËN C4 Návod k použití CITROËN C4 Návod k použití Tento návod byl vypracován na základě seznamu výbavy (sériové nebo doplňkové) a technických charakteristik známých v době tvorby návodu. Úroveň vybavení Vašeho vozidla závisí

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Příslušenství Alfa GT

Příslušenství Alfa GT Příslušenství Alfa GT Alfa GT Tuning & Performance SPORTOVNÍ PŘEDNÍ NÁRAZNÍK** Kód: 50903038 S širokým otvorem sání vzduchu a přídavnými štěrbinami pro optimalizaci chlazení motoru. Nevídaný směrový ukazatel

Více

Návody k obsluze on-line

Návody k obsluze on-line Návody k obsluze on-line Návod k obsluze je k dispozici rovněž na webových stránkách společnosti CITROËN, v rubrice MyCitroën. Váš osobní prostor na internetových stránkách, který si můžete upravit přesně

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaRoomster NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaRoomster NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaRoomster NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

2014 Příručka uživatele Chevrolet Captiva M

2014 Příručka uživatele Chevrolet Captiva M Příručka uživatele Chevrolet Captiva - 2014 - Black plate (1,1) 2014 Příručka uživatele Chevrolet Captiva M Krátce......................... 1-1 Informace pro první jízdu...... 1-1 Klíče..........................

Více

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více