Mechanismy a příslušenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mechanismy a příslušenství"

Transkript

1 Mechanismy a příslušenství MECHANISMY BOČNÍCH OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ MECHANISMY OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH SKLA VNĚJŠÍ OCHRANNÉ PRVKY VNĚJŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DOLNÍ VNITŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ HORNÍ VNITŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ VNITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG0G LISTOPAD 2000 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na technických specifikacích platných ke dni sepsání dokumentace. Jsou předmětem úprav v případě změn provedených výrobcem při výrobě různých částí a příslušenství vozidel jeho značky." Veškerá autorská práva jsou vyhrazena společnosti Renault. Reprodukce nebo překlad této dokumentace i její části stejně jako použití systému číslování k označení náhradních dílů jsou bez písemného a předběžného souhlasu společnosti Renault zakázány. Renault 2000

2 Mechanismy a příslušenství Obsah Strany Strany 51 A B C D E 52 MECHANISMY BOČNÍCH OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ Cylindrická vložka předních dveří 51-1 Vnější rukojet dveří 51-2 Zámky dveří 51-3 Ovládání okna předních dveří 51-5 Ovládání okna zadních dveří 51-5 MECHANISMY OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH 56 A B C D E F G H VNĚJŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Zadní aerodynamický prvek 56-1 Zadní aerodynamický prvek u verze break 56-2 Vnější zpětné zrcátko 56-3 Sklo vnějšího zpětného zrcátka 56-4 Vnější ozdobný kryt sloupku předních dveří 56-5 Vnější ozdobný kryt sloupku zadních dveří 56-6 Ozdobný kryt žlábku u verze break 56-7 Střešní nosič 56-8 A B C D E Ovládání otevření a zámek výklopných zadních dveří 52-1 Střešní okno 52-3 Motor střešního okna 52-6 Pohyblivý panel 52-8 Plachta A B DOLNÍ VNITŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Střední konzola 57-1 Palubní deska A B C D E F SKLA Přední sklo 54-1 Sklo předních dveří 54-3 Skla zadních dveří 54-4 Zadní okno 54-5 Zadní okno u verze break 54-7 Otevíratelné zadní okno u verze break A 59 HORNÍ VNITŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Přídržná rukojet a držák zadního okna 58-1 VNITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 55 VNĚJŠÍ OCHRANNÉ PRVKY A B C Přední bezpečnostní pás 59-1 Zadní bezpečnostní pás 59-2 Bezpečnostní pás zadního sedadla 2/ A B C D E F G Přední nárazník 55-1 Zadní nárazník 55-4 Zadní nárazník u verze break 55-6 Boční ochranné lišty 55-9 Mřížka masky chladiče Mřížky větracího otvoru Ozdobný kryt dolní části výklopných zadních dveří u verze break 55-14

3 151 MECHANISMY BOČNÍCH OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ 51 Cylindrická vložka předních dveří A DEMONTÁŽ Demontujte: kryt cylindrické vložky (A), uzávěr a následně odšroubujte šroub (1) (hvězdicový T 20), aniž byste jej demontovali. Uvolněte cylindrickou vložku (2). POZNÁMKA: Kryt cylindrické vložky lze demontovat v místě (A) bez demontáže cylindrické vložky. 51-1

4 MECHANISMY BOČNÍCH OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ 51 Vnější rukojet dveří B DEMONTÁŽ Uvolněte rukojet (3) a následně (4). Demontujte uzávěr. Odšroubujte šroub (1) (hvězdicový T 20), aniž byste jej demontovali tak, abyste uvolnili cylindrickou vložku (2). ZPĚTNÁ MONTÁŽ Zkontrolujte umístění těsnění rukojeti dveří (A). 51-2

5 MECHANISMY BOČNÍCH OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ 51 Zámky dveří C DEMONTÁŽ zámku předních dveří Po demontáži obkládacího panelu (kapitola 72 A) a vnější rukojeti (kapitola 51 B) ZVLÁŠTNOSTI demontáže zámků zadních dveří Nejdříve demontujte: posuvné sklo, pevný sloupek. Uvolněte zámek s modulem. DEMONTÁŽ HRANOLU (nákres je uveden níže) demontujte tři upevňovací šrouby (A) (hvězdicové T 30). Mírně stiskněte dvě zarážky modulu (B). Uvolněte zámek a modul přes těleso dveří. Odpojte konektory. ZPĚTNÁ MONTÁŽ Připněte vnější hranol dveří. 51-3

6 MECHANISMY BOČNÍCH OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ 51 Zámky dveří C ZPĚTNÁ MONTÁŽ zámků Umístěte zámek na upevňovací háček tělesa dveří (C) a následně postupujte v opačném pořadí než při demontáži. 51-4

7 MECHANISMY BOČNÍCH OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ 51 Ovládání okna předních dveří D DEMONTÁŽ Po demontáži vnitřního obložení (kapitola 72.A) Odpojte konektor napájení. Uvolněte mechanismus ovládání okna přes dolní otvor v tělese dveří. ZPĚTNÁ MONTÁŽ Postupujte v opačném pořadí než při demontáži. INICIALIZACE MOTORU OVLÁDÁNÍ OKNA! Zapněte zapalování.! Zavřete okno až na horní doraz (to se zavře přerušovanými pohyby).! Držte spínač (přibližně dvě sekundy).! Spust te sklo až na dolní doraz a držte spínač.! Motor je inicializován. demontujte obě upevňovací spony skla (A) a uvolněte sklo z čepů unášeče ovládání okna. Ručně přemístěte sklo do horní polohy a zablokujte jej pomocí lepicí pásky. Demontujte pět upevňovacích šroubů mechanismu (B) (M6 s hlavou velikosti 10). 51-5

8 MECHANISMY BOČNÍCH OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ 51 Ovládání okna zadních dveří E DEMONTÁŽ (elektrického ovládání okna) Po demontáži vnitřního obložení (kapitola 72.B) Odpojte konektor napájení. Uvolněte ovládání okna přes levý dolní otvor tělesa dveří. ZPĚTNÁ MONTÁŽ Postupujte v opačném pořadí než při demontáži. INICIALIZACE MOTORU OVLÁDÁNÍ OKNA B! Zapněte zapalování.! Zavřete okno až na horní doraz (to se zavře přerušovanými pohyby).! Držte spínač (přibližně dvě sekundy).! Spust te sklo až na dolní doraz a držte spínač.! Motor je inicializován. demontujte upevňovací sponu skla (A). Uvolněte sklo z čepu unášeče ovládání okna. Ručně přemístěte sklo do horní polohy. Zablokujte jej pomocí lepicí pásky. Demontujte tři upevňovací šrouby mechanismu (B) (M6 s hlavou velikosti 10). 51-6

9 MECHANISMY BOČNÍCH OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ 51 Ovládání okna zadních dveří E ZVLÁŠTNOSTI DEMONTÁŽE RUČNÍHO OVLÁDÁNÍ OKNA Vložte ochranu (hadřík nebo lepenku) v úrovni horního čepu (D) mezi unášeč a sklo. Uvolněte dolní upevňovací čepy. Sklopte dolní část mechanismu. Uvolněte: horní čep (D), sestavu mechanismu. Uvolněte sklo z čepu unášeče ovládání okna. Zablokujte sklo v horní poloze. Demontujte tři upevňovací matice mechanismu (C). 51-7

10 252 MECHANISMY OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH 52 Ovládání otevření a zámek výklopných zadních dveří A POZNÁMKA: V případě poruchy lze výklopné zadní dveře otevřít ručně. Pomocí malého šroubováku pohněte výstupkem (A) zevnitř vozidla. DEMONTÁŽ Po demontáži obložení výklopných zadních dveří demontujte ochranný kryt zámku. Odpojte konektor (B). Demontujte obě matice upevňovacího držáku ovládání otevření (C). 52-1

11 MECHANISMY OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH 52 Ovládání otevření a zámek výklopných zadních dveří A Odepněte označovací sponu (C). Demontujte: ovládání otevření a jeho držák, oba upevňovací šrouby zámku. Odpojte konektor a následně demontujte zámek. 52-2

12 MECHANISMY OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH 52 Střešní okno B DEMONTÁŽ: Po demontáži obložení střechy (kapitola 71 N) a sklopení opěradel všech sedadel Demontujte dvanáct upevňovacích šroubů (A). Odpojte čtyři potrubí pro odvádění vody (B). Ve dvou osobách: demontujte čtyři upevňovací šrouby na středním příčníku, uvolněte střešní okno přes zadní část vozidla. 52-3

13 MECHANISMY OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH 52 Střešní okno B ZPĚTNÁ MONTÁŽ Před zpětnou montáží střešního okna povolte upevňovací šrouby pohyblivého panelu. Ve dvou osobách umístěte zpět sestavu, následně zpět instalujte šrouby (A) (M5 se šestihrannou hlavou velikosti 8) a následně (D) (šrouby M8) na obou stranách, aniž byste je zablokovali. Vystřeďte střešní okno pomocí dvou kolíků ( 10) v otvorech (E) umístěných na koncích příčníku. 52-4

14 MECHANISMY OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH 52 Střešní okno B Začněte utažením čtyř šroubů (D) (M8) středního příčníku a následně utáhněte upevnění (E) střešního okna (šrouby M5 se šestihrannou hlavou velikosti 8), přičemž postupujte diagonálně. DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte montáž potrubí pro odvádění vody na kazetě. POZNÁMKA: Pokud se šroub (E) (M5 se šestihrannou hlavou velikosti 8) nedostane do otvoru pro utažení, lze změnit otvor. Použijte otvor umístěný v blízkosti - je určen k tomuto účelu. UTAHOVACÍ MOMENTY (v Nm) šroub (D) úchytu na kazetě (M8) 21 šroub (E) kazety (M5 se šestihrannou hlavou velikosti 8) 4 ± 20 % šroub (F) úchytu na nosníku (M6) 8 Po zpětné montáži kazety: seřiďte pohyblivý panel (kapitola 52 D), proveďte zkoušku funkce a utěsnění střešního okna, instalujte zpět obložení. 52-5

15 152 MECHANISMY OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH 52 Motor střešního okna C PL DEMONTÁŽ stropní svítidlo. Demontujte: ovládací blok střešního okna, 52-6

16 MECHANISMY OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH 52 Motor střešního okna C ZPĚTNÁ MONTÁŽ V případě odpojení akumulátoru, elektrické poruchy nebo zásahu na střešním okně systém funguje pouze v ručním režimu, v němž se přemíst uje postupným posouváním. POSTUP INICIALIZACE Umístěte přepínač do polohy pro maximální vyklopení. Přepínač dlouze stiskněte (na minimálně dvě sekundy) a držte jej stisknutý. Motor se přestaví do krokového režimu až do vyklopení a následného sklopení o několik centimetrů. Uvolněte přepínač. Odpojte oba konektory motoru. Znovu stiskněte přepínač a držte jej stisknutý (uvolnění během provádění cyklů povede k zastavení, po kterém je nezbytný návrat k předešlým korekcím). Střešní okno provede úplný cyklus otevření a zavření v posuvném režimu. POZNÁMKA: Mezi dvěma kroky postupu inicializace nesmí uplynout více než pět sekund, jinak elektronika provede nový cyklus inicializace. Pomocí klíče (šestihranného, velikosti 4) ručně otáčejte šroubem (A) tak, abyste uzavřeli pohyblivý panel (pokud je otevřen). Demontujte tři hvězdicové upevňovací šrouby (B) (T 20) a následně uvolněte motor přes otvor stropního svítidla. 52-7

17 152 MECHANISMY OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH 52 Pohyblivý panel D MOMENT PRO PŘEDBĚŽNÉ UTAŽENÍ: (A) 1,5 Nm MOMENT PRO DOTAŽENÍ: (A) 4 Nm ± 20% DEMONTÁŽ Po demontáži obou krytů mechanismu Dejte pozor na podložky (B). demontujte čtyři upevňovací šrouby (A) (M5 s hlavou BTR 4). Po zpětné montáži střešního okna proveďte seřízení panelu. 52-8

18 MECHANISMY OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH 52 Pohyblivý panel D Vůle mezi panelem a hranami střechy musí být rozdělena napůl mezi přední a zadní a pravou a levou hranu. Pomocí pravítka zkontrolujte na třech místech rozdělení vůlí. Tato měření musí být prováděna mezi hranou střechy a horní části lišty v místě (A): Přední hrana: 14 Pravá hrana: 15 ± 0,5 Zadní hrana: 14 Levá hrana: 15 ± 0,5 52-9

19 MECHANISMY OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH 52 Pohyblivý panel D SEŘÍZENÍ ZADNÍ, PŘEDNÍ A BOČNÍ VŮLE Tento úkon musí být proveden po demontáži pohyblivého panelu nebo sestavy střešního okna. Pro seřízení v ose Y je nezbytné mírně povolit upevnění střešního okna. Instalujte dva kolíky 10 do otvorů určených k tomuto účelu, abyste znehybnili kazetu v ose X a umístili panel v ose Y. 1 - Seřízení přední, zadní a boční vůle: Pro provedení seřízení je třeba, aby byl panel v zavřené poloze, aby byly čtyři upevňovací šrouby mírně povoleny a umístěny v ose X

20 MECHANISMY OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH 52 Seřízení pohyblivého panelu D 2 - Výškové seřízení vůlí v ose (Z): Umístěte střešní okno do zavřené polohy. Jako u seřízení vůle vpředu a vzadu pohybujte šrouby a panelem podle výše uvedeného znázornění. Přiložte hranu pravítka na hranu otvoru střechy a sledujte zákryt s pohyblivým panelem. Výškové seřízení: Tolerance na zadní hraně: 1 mm přesahu panelu. Tolerance na přední hraně: 1 mm zasunutí panelu

21 MECHANISMY OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH 52 Plachta E DEMONTÁŽ Po demontáži: těsnění střešního okna, přídržných rukojetí (pomocí přípravku Car. 1597), horních obložení středního sloupku, obložení zadního bočního okna, obou zadních spon obložení střechy

22 MECHANISMY OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH 52 Plachta E ZPĚTNÁ MONTÁŽ Instalujte novou plachtu - dejte pozor, abyste nepoškodili šest opěrek (B). Umístěte pohyblivý panel do vyklopené polohy. Pomocí dlouhého plochého šroubováku odepněte příčník pro odvádění vody (A). Opatrně jej uvolněte. Instalujte zpět příčník pro odvádění vody, přičemž stiskněte spony (A). Před zpětnou instalací obložení proveďte zkoušku posouvání plachty. Odstraňte obložení střechy v zadní části, aniž byste jej poškodili. Uvolněte plachtu vysunutím směrem k zadní části kazety

23 154 SKLA 54 Přední sklo A PŘÍPRAVEK POTŘEBNÝ K DEMONTÁŽI ochranný kryt palubní desky: (Car. 1583) upevňovací přípravek (pro odřezání lepeného spoje): ( ) DEMONTÁŽ: Po demontáži: ramen stěračů (Elé. 1552), obou polovin mřížky větracího otvoru (kapitola 55 F). Demontujte: ozdobné lišty sloupku (A), horní ozdobnou lištu (B), upevňovací podložky (C). 54-1

24 SKLA 54 Přední sklo A ZPĚTNÁ MONTÁŽ Postup přípravy a lepení naleznete v technické nótě (560 A). Demontujte: sluneční clony s držáky, obložení sloupků předního skla, vnitřní zpětné zrcátko a odpojte konektory. Osaďte horní ozdobnou lištu skla (D). Přilepte samolepicí zarážku (E) (ve střední části dolní strany rámu okenního otvoru na linii lepeného spoje). Instalujte upevňovací podložky (F). Dodržte velikost lepeného spoje. Přilepte sklo (ve dvou osobách). Rovnoměrně upravte boční vůle. Ochraňte obvod skla krycí páskou. Instalujte ochranný kryt palubní desky a následně odřízněte lepený spoj. 54-2

25 SKLA 54 Sklo předních dveří B DEMONTÁŽ Po demontáži vnitřního obložení (kapitola 72.A) Odstraňte sklo. ZPĚTNÁ MONTÁŽ Zkontrolujte umístění upevňovacích spon s pěnovým těsněním (C). Následně postupujte v opačném pořadí než při demontáži. demontujte: vnitřní lištu skla (A), obě upevňovací spony skla (B). Uvolněte sklo z čepů unášečů. 54-3

26 SKLA 54 Skla zadních dveří C DEMONTÁŽ Po demontáži vnitřního obložení (kapitola 72.B) Demontujte: částečně vodítko dveří, horní upevňovací šroub pevného sloupku (D) (hvězdicový T velikosti 20), otočte jím (o 1/4 otáčky), abyste jej vyjmuli z tělesa dveří. Uvolněte: posuvné sklo, pevné sklo, přičemž dejte pozor, abyste nesevřeli vnější lištu skla. ZPĚTNÁ MONTÁŽ Před zpětnou montáží pevného skla zkontrolujte umístění obou upevňovacích spon (E) vnitřního obložení. Následně postupujte v opačném pořadí než při demontáži. POZNÁMKA: Demontáž pevného skla lze provést pouze po demontáži posuvného skla. demontujte vnitřní lištu skla (A) a upevňovací sponu skla (B). Uvolněte sklo z čepu unášeče. Položte sklo na dno tělesa dveří. Demontujte oba dolní upevňovací šrouby pevného sloupku (C). 54-4

27 SKLA 54 Zadní okno D DEMONTÁŽ Po demontáži: zadního křidélka (kapitola 56 A), ramena stěrače (Elé. 1552), obložení výklopných zadních dveří (kapitola 73 B) Odpojte: konektor antény satelitu (A) a následně jej odstraňte (B), demontujte boční těsnění obložení. konektory kabelového svazku odmrazování (C), konektor antény (D). 54-5

28 SKLA 54 Zadní okno D ODŘEZÁNÍ LEPENÉHO SPOJE Ochraňte obvod skla krycí páskou. Dodržte velikost lepeného spoje. Přilepte sklo (ve dvou osobách). Propíchněte lepený spoj v místě (1). Rovnoměrně upravte boční vůle. Provlečte řezací drát (E) pod lemem dolní lišty. Odřežte sklo v dolní části (z bodu 1 do bodu 2). Stejným způsobem postupujte u horní lišty (z bodu 3 do bodu 4). ZPĚTNÁ MONTÁŽ Postup přípravy a lepení naleznete v technické nótě (560 A). 54-6

29 SKLA 54 Zadní okno u verze break E UPOZORNĚNÍ: Sklo zadního okna je opatřeno lištou. Toto těsnění není samostatně dodáváno skladem náhradních dílů. V případě demontáže a zpětné montáže dodržte níže popsaný postup tak, abyste při odřezávání nepoškodili lištu. DEMONTÁŽ Po demontáži: zadní boční desky (kapitola 71 G), obložení zadního skla (kapitola 71 I), zadního světla ODŘEZÁNÍ LEPENÉHO SPOJE Provlečte řezací drát (A) pod lemem dolní lišty. Odřežte lepený spoj z bodu (B) až do bodu (C). ochraňte obvod skla krycí páskou. Pro provlečení lepeného spoje v zadní dolní části použijte splétané lanko. DŮLEŽITÉ: Provlékací přípravek musí být zasunut maximálně v zákrytu s plechem. Protáhněte řezací drát pod lemem lišty z bodu (C) až do bodu (D) a následně odřízněte lepený spoj. Držte vnější sklo a následně dokončete řezání z bodu (D) do bodu (B). Instalujte upevňovací přípravek uvnitř vozidla a následně tažnou rukojet vně vozidla (ve dvou osobách). 54-7

30 SKLA 54 Zadní okno u verze break E ZPĚTNÁ MONTÁŽ Dodržte velikost lepeného spoje. Postup přípravy a lepení naleznete v technické nótě (560A). 54-8

31 SKLA 54 Otevíratelné zadní okno u verze break F DEMONTÁŽ Demontujte: upevňovací kryt třetího brzdového světla (B), ozdobný kryt západky (C), Odepněte přístupový příklop (A). Odpojte konektor kabelového svazku odmrazování. oba upevňovací šrouby třetího brzdového světla (D). Odepněte jej v místě (E). Odpojte kabelový svazek. 54-9

32 SKLA 54 Otevíratelné zadní okno u verze break F Demontujte: oba upevňovací šrouby na aerodynamickém prvku (F), Pomocí malého plochého šroubováku odstraňte příchytky upevňovací spony, aniž byste ji vyjmuli z jejího uložení. rameno zadního stěrače. Odepněte vyrovnávací páky výklopných zadních dveří (na skle). (Ve dvou osobách) Uvolněte kabelový svazek mlhového světla (G). Demontujte: čtyři upevňovací šrouby otevíracího zadního okna (H), sklo

33 155 VNĚJŠÍ OCHRANNÉ PRVKY 55 Přední nárazník A DEMONTÁŽ Demontujte: tři dolní upevňovací šrouby a sponu (A) vnitřních ochranných krytů předních blatníků, upevňovací šrouby lišty (B) (M6 s hlavou velikosti 10), upevňovací šrouby (C) (hvězdicové T20), spony (D) a následně částečně uvolněte vnitřní ochranný kryt blatníku. 55-1

34 VNĚJŠÍ OCHRANNÉ PRVKY 55 Přední nárazník A Připojte přívod kapaliny do ostřikovačů světlometů (G) (pokud jsou instalovány). Přiložte nárazník před příčník a uveďte jej do zákrytu s vodicími destičkami označovacích prvků (H). Odpojte konektory (E) pro napájení mlhových světlometů (pokud jsou instalovány). Demontujte oba boční upevňovací šrouby (F). Částečně uvolněte nárazník a odpojte přívod kapaliny do ostřikovačů světlometů (G) (pokud jsou instalovány). Odstraňte nárazník (ve dvou osobách). ZPĚTNÁ MONTÁŽ (ve dvou osobách) Zkontrolujte připnutí mezi označovací sponou blatníku a nárazníkem. ÚPRAVA NÁHRADNÍHO DÍLU PRO MONTÁŽ OSTŘIKOVAČŮ SVĚTLOMETŮ POZNÁMKA: Pokud mají být na nárazník instalovány ostřikovače světlometů, je nezbytné jej provrtat. Proveďte řezy podle předběžného vyznačení (na vnitřní straně nárazníku). 55-2

35 VNĚJŠÍ OCHRANNÉ PRVKY 55 Přední nárazník A DEMONTÁŽ krytu ostřikovače světlometu Odepněte jej v místě (I). DEMONTÁŽ ostřikovače světlometu Rukou ostřikovač nadzvedněte a následně odepněte ozdobný kryt v místě (J). Demontujte oba upevňovací šrouby (K). Odpojte potrubí pro přívod kapaliny a následně díl uvolněte. 55-3

36 VNĚJŠÍ OCHRANNÉ PRVKY 55 Zadní nárazník B DEMONTÁŽ Po demontáži zadních světel tři dolní upevňovací šrouby (B) (plastové nýty), upevňovací šrouby (C) (hvězdicové T 20), demontujte: horní upevňovací šrouby (A) (hvězdicové T20), 55-4

37 VNĚJŠÍ OCHRANNÉ PRVKY 55 Zadní nárazník B ZPĚTNÁ MONTÁŽ (ve dvou osobách) Naneste ucpávací tmel (obj. č ) po obvodu horních upevnění (F). oba boční upevňovací šrouby (D) (hvězdicové T20), Zkontrolujte připnutí absorbéru. boční upevňovací spony (E) (plastové nýty). Uvolněte nárazník z vnitřních ochranných krytů zadních blatníků. Odpojte konektor pro napájení osvětlení SPZ a systému pomoci při parkování (pokud je instalován). Táhněte za nárazník směrem dozadu, abyste jej odstranili (ve dvou osobách). 55-5

38 VNĚJŠÍ OCHRANNÉ PRVKY 55 Zadní nárazník u verze break C DEMONTÁŽ Demontujte tři upevňovací šrouby zadních světel (A). Demontujte: upevňovací šrouby (B), Odpojte konektory a následně demontujte světla. 55-6

39 VNĚJŠÍ OCHRANNÉ PRVKY 55 Zadní nárazník u verze break C obě upevňovací spony (C) (plastové nýty), upevňovací šroub ochranného krytu blatníku (F) (hvězdicový T 20), boční upevňovací spony (G) (plastové nýty). Uvolněte nárazník z vnitřních ochranných krytů zadních blatníků. Odpojte konektor pro napájení osvětlení SPZ a systému pomoci při parkování (pokud je instalován). Táhněte za nárazník směrem dozadu, abyste jej odstranili (ve dvou osobách). tři dolní upevňovací šrouby (D) (plastové nýty), upevňovací šrouby (E) (hvězdicové T 20), 55-7

40 VNĚJŠÍ OCHRANNÉ PRVKY 55 Zadní nárazník u verze break C ZPĚTNÁ MONTÁŽ (ve dvou osobách) Naneste ucpávací tmel (obj. č ) po obvodu horních upevnění (H). DŮLEŽITÉ: Začněte utažením světla prostřednictvím vnitřního upevňovacího šroubu (A). 55-8

41 VNĚJŠÍ OCHRANNÉ PRVKY 55 Boční ochranné lišty D DEMONTÁŽ lišty předních dveří Demontujte uzávěr a následně pomocí malého šroubováku (hvězdicového T 30) stiskněte výstupek (A). Vysuňte lištu směrem k zadní části vozidla. DEMONTÁŽ lišty zadních dveří Uzávěr a přístupové otvory (k výstupku A) se nacházejí v přední části zadních dveří. Vysuňte lištu směrem k přední části vozidla. Pomocí malého plochého šroubováku demontujte ze dveří blikač. Odpojte konektor. 55-9

42 VNĚJŠÍ OCHRANNÉ PRVKY 55 Mřížka masky chladiče E DEMONTÁŽ Demontujte čtyři upevňovací spony (A) (plastové nýty). Pomocí klíče s okem (velikosti 17) vyviňte páku na střední sponu tak, abyste uvolnili mřížku masky chladiče směrem nahoru

43 VNĚJŠÍ OCHRANNÉ PRVKY 55 Mřížky větracího otvoru F DEMONTÁŽ levé půlmřížky Po demontáži ramen stěračů (pomocí přípravku Elé. 1552) demontujte: těsnění příčky topení (A), tři spony (B) (plastové nýty). Uvolněte půlmřížku v místě 1 a následně v místě 2. Stejným způsobem postupujte u pravé půlmřížky

44 VNĚJŠÍ OCHRANNÉ PRVKY 55 Mřížky větracího otvoru F ZPĚTNÁ MONTÁŽ Zkontrolujte správné umístění deflektoru mřížky (C). Nasaďte půlmřížku na kolík blatníku (D) a následně ji instalujte zpět opačným pohybem než při demontáži. Stejným způsobem postupujte u levé půlmřížky. POZNÁMKA: Instalujte ramena stěračů zpět na značky předního skla (E). Utahovací moment ramen (12 Nm ± 15 %) 55-12

45 VNĚJŠÍ OCHRANNÉ PRVKY 55 Ozdobný kryt dolní části výklopných zadních dveří u verze break G DEMONTÁŽ Demontujte střední upevňovací šroub (A) (hvězdicový T 20). Vložte přípravek pro demontáž skel zpětných zrcátek (Car. 1363) mezi výklopné zadní dveře a ozdobný kryt. Vyviňte páku v místě (1). Demontujte ozdobný kryt v místě (2)

46 156 VNĚJŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 56 Zadní aerodynamický prvek A ZPĚTNÁ MONTÁŽ DEMONTÁŽ Naneste ucpávací tmel (obj. č ) kolem otvoru pro upevňovací sponu (B). ZVLÁŠTNOSTI NÁHRADNÍHO DÍLU Výklopné zadní dveře ze skladu náhradních dílů jsou dodávány s předběžným označením (A), uprostřed předběžného označení perforovány a následně provrtány 9.2 (zevnitř výklopných zadních dveří). Po provrtání aplikujte fosfatační nátěr (obj. č ) a reaktivní rozpouštědlo (obj. č ). Při výměně výklopných zadních dveřích je nezbytné odřezat upevňovací sponu (B) na křidélku. Demontujte: čtyři upevňovací šrouby (A) (M6 s hlavou velikosti 10), prvek. 56-1

47 VNĚJŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 56 Zadní aerodynamický prvek B DEMONTÁŽ Po demontáži otevíratelného zadního okna (kapitola 54E), B A demontujte: potrubí ostřikovače skla (A), oba upevňovací šrouby (B). Uvolněte prvek. 56-2

48 VNĚJŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 56 Vnější zpětné zrcátko C DEMONTÁŽ (pomocí přípravku Car. 1363) Demontujte vnitřní kryt (A) upevněný v místech (B). Odpojte konektor (C). Demontujte tři upevňovací šrouby (D). Uvolněte zpětné zrcátko s těsnicí pěnou. ZPĚTNÁ MONTÁŽ Před zpětnou montáží zkontrolujte umístění konektoru na zpětném zrcátku. 56-3

49 VNĚJŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 56 Sklo vnějšího zpětného zrcátka D DEMONTÁŽ SKEL VYBAVENÝCH SYSTÉMEM PROTI OSLNĚNÍ DEMONTÁŽ Pomocí přípravku pro demontáž přídržných rukojetí Car příčným pohybem odepněte kolík (A). ZPĚTNÁ MONTÁŽ Připojte zpět různé konektory. Přiložte sklo na místo (B). Ručně připněte sklo a následně jej zajistěte v místě (A). Zasuňte přípravek Car.1363, opřete jej o okraj plastového krytu zpětného zrcátka a zatlačte podle výše uvedeného znázornění. 56-4

50 VNĚJŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 56 Vnější ozdobný kryt sloupku předních dveří E DEMONTÁŽ Protáhněte nůž na tmel (bez ostří) mezi sloupkem dveří a ozdobným krytem. Pomocí horkovzdušné pistole odlepte ozdobný kryt v místě (1). 56-5

51 VNĚJŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 56 Vnější ozdobný kryt sloupku zadních dveří F DEMONTÁŽ Demontujte upevňovací sponu těsnění (A) předního sloupku dveří. Protáhněte nůž na tmel (bez ostří) mezi sloupky dveří a ozdobnými kryty (1). Pomocí horkovzdušné pistole odlepte ozdobný kryt v místě (1) a následně jej uvolněte v místě (2). 56-6

52 VNĚJŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 56 Ozdobný kryt žlábku u verze break G DEMONTÁŽ Pomocí přípravku pro demontáž přídržných rukojetí (Car. 1597) oblepeného na konci krycí páskou odepněte ozdobný kryt (A), přičemž začněte zadní částí. 56-7

53 VNĚJŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 56 Střešní nosič H DEMONTÁŽ upevňovací šrouby (A) a následně (B), střešní nosič. Pomocí přípravku Car (oblepeného na konci krycí páskou) demontujte: kryty předního a zadního upevnění, Odšroubujte zadní upevnění zadního obložení střechy. Demontujte: (kapitola 71) obložení zadního bočního okna, zadní a přední přídržné rukojeti, horní obložení středního sloupku. 56-8

54 VNĚJŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 56 Střešní nosič H Maximálně odstraňte obložení střechy, přičemž dejte pozor, abyste jej nepoškodili. Demontujte upevňovací matici středního držáku. 56-9

55 157 DOLNÍ VNITŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 57 Střední konzola A DEMONTÁŽ POZNÁMKA: Pákou automatické převodovky lze manipulovat po stisknutí tlačítka (C). Odepněte: manžety řadicí páky a ruční brzdy, horní čelo konzoly (1) a (2) (pomocí přípravku Car oblepeného na konci krycí páskou). Odpojte konektory (zapalovače, nouzových světel a zamykání dveří podle vybavení vozidla). Posuňte přední sedadla maximálně dopředu. Demontujte oba upevňovací šrouby (B) (hvězdicové T20). Uvolněte střední konzolu (1) a následně (2). Demontujte oba upevňovací šrouby (A) (hvězdicové T20). 57-1

56 DOLNÍ VNITŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 57 Palubní deska B DŮLEŽITÉ: Veškeré zásahy na systémech airbagů a předpínačů musí být prováděny kvalifikovanými pracovníky, kteří byli příslušně vyškoleni. UPOZORNĚNÍ: Je zakázáno manipulovat s pyrotechnickými systémy (předpínači nebo airbagy) v blízkosti zdroje tepla nebo plamene - hrozilo by jejich spuštění. Pomocí přípravku Car (oblepeného na konci krycí páskou) demontujte: čtečku karty RENAULT v místě (1), POZNÁMKA: Zablokování řídicí jednotky airbagů umožňuje rovněž odblokovat elektrický zámek sloupku řízení. Posuňte přední sedadla dopředu, abyste demontovali upevňovací šrouby střední konzoly. šrouby konzoly na palubní desce (2), Posuňte sedadla maximálně dozadu. Odpojte akumulátor. konzolu (kapitola 57 A). 57-2

57 DOLNÍ VNITŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 57 Palubní deska B Demontujte (podle vybavení vozidla) (pomocí přípravku Ms 1373): autorádio, centrální komunikační jednotku, Uvolněte ovládací panel. Odepněte lanka. Odpojte konektory. Demontujte upevňovací šroub palubní desky (B). ovládací panel klimatizace. Pomocí přípravku Car (oblepeného na konci krycí páskou) demontujte oba kryty umístěné po stranách displeje a následně oba upevňovací šrouby (C). Zvláštnosti ovládacího panelu neregulované klimatizace Demontujte: ozdobný kryt ovládacího panelu, upevňovací šrouby (A). 57-3

58 DOLNÍ VNITŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 57 Palubní deska B Odepněte displej systému Carminat v místě (D). U vozidla s odděleným displejem autorádia (bez upevňovacího šroubu): Odepněte displej v místě (D). Odpojte konektory. Demontujte: upevňovací šroub vnitřního krytu odkládací přihrádky, svítidlo odkládací přihrádky, přičemž dejte pozor na kontaktní výstupky (F), svítidlo pod palubní deskou. Pomocí malého plochého šroubováku: Demontujte snímač intenzity slunečního svitu (E). Odpojte konektor. Nasaďte klíč s okem velikosti 13 mm, abyste zablokovali upevňovací sponu airbagu na nosníku, nebo demontujte upevňovací šroub (podle verze). 57-4

59 DOLNÍ VNITŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 57 Palubní deska B Odpojte spínač airbagu spolujezdce. Odpojte konektory airbagu na volantu (G) a konektory tlačítek regulátoru rychlosti (H) (podle verze). Demontujte: šroub volantu, volant po nastavení kol přímo vpřed, dolní půlkryt volantu prostřednictvím dvou šroubů (hvězdicových T20). Odepněte modul airbagu na volantu. 57-5

60 DOLNÍ VNITŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 57 Palubní deska B UPOZORNĚNÍ: Obložení štítku a horní půlkryt jsou vzájemně spojeny pásem kůže, který je přilepen a připnut sponami. Pro demontáž sestavy není nutné je oddělovat. Pomocí přípravku Car (oblepeného na konci krycí páskou) demontujte blok spínačů. Odpojte konektory (podle verze). Odpojte konektory (stěračů, autorádia a osvětlení) a konektory otočného kontaktu (airbagu a regulátoru rychlosti). Odepněte obložení štítku s horním půlkrytem volantu. 57-6

61 DOLNÍ VNITŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 57 Palubní deska B Demontujte upevňovací šroub přístrojové desky (K). Uvolněte oba čepy v horní části (L). Odpojte konektory. Před demontáží sestavy otočného kontaktu označte jeho polohu: ujistěte se, zda kola stále směřují přímo vpřed, zkontrolujte, zda je značka "O" otočného kontaktu správně umístěna proti ukazateli. Uvolněte přístrojovou desku. Demontujte upevňovací šroub palubní desky. Zatlačte na otočný kontakt (I). Povolte upevňovací šroub (J). Uvolněte ovládací blok. 57-7

62 DOLNÍ VNITŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 57 Palubní deska B Vysuňte obložení (2), přičemž současně držte upevňovací spony. Odepněte boční kryty palubní desky. Demontujte: boční upevňovací šrouby (M), sluneční clony (kapitola 71 N). Odstraňte palubní desku, přičemž ji odepněte ze spon umístěných v horní boční části. ZPĚTNÁ MONTÁŽ Částečně demontujte těsnění rámu předních dveří. Odepněte obložení v horní části (1). 57-8

63 DOLNÍ VNITŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 57 Palubní deska B Před uložením palubní desky zpět na místo instalujte kabelové svazky výškových reproduktorů, displeje a snímače intenzity slunečního svitu. Před zpětnou montáží: Ujistěte se, zda kola stále směřují přímo vpřed. Zkontrolujte, zda je značka "O" otočného kontaktu správně umístěna proti ukazateli. Zvláštnosti volantu DŮLEŽITÉ: Drážky volantu jsou opatřeny ochranou před nesprávným nasazením. Volant se musí do drážek volně zasunout. Dejte pozor, abyste je nepoškodili. Připojte kabelový svazek airbagu spolujezdce. Zvláštnosti otočného kontaktu DŮLEŽITÉ: Po každé demontáži bezpodmínečně vyměňte šroub volantu a utáhněte jej na předepsaný moment (utahovací moment 4,4 dan.m). 57-9

64 DOLNÍ VNITŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 57 Palubní deska B ZVLÁŠTNOSTI AIRBAGU DŮLEŽITÉ: Před zpětným připojením modulu airbagu řidiče je nezbytné provést postup kontroly funkčnosti systému: zkontrolujte, zda je kontrolka airbagů na přístrojové desce při zapnutém zapalování rozsvícena (při odblokované řídicí jednotce), připojte inertní rozněcovač ke konektoru na každém modulu airbagu a zkontrolujte, zda kontrolka zhasne, vypněte zapalování, připojte modul airbagu na místo inertních rozněcovačů a umístěte jej na volant, zapněte zapalování a zkontrolujte, zda se kontrolka při zapnutí zapalování na 3 sekundy rozsvítí a následně zhasne. Pokud kontrolka nezhasne, přejděte na kapitolu "Diagnostika". UPOZORNĚNÍ: Jakékoliv nedodržení těchto předpisů by mohlo uvést tyto systémy mimo normální provozní stav nebo i způsobit jejich náhodné spuštění. Odblokujte řídicí jednotku airbagů

65 DOLNÍ VNITŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 57 Odkládací přihrádka pod předním sedadlem B DEMONTÁŽ Po demontáži sedadla (kapitola 75 A) odepněte obě zarážky. Uvolněte odkládací přihrádku

66 158 HORNÍ VNITŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 58 Přídržná rukojet a držák zadního okna A DEMONTÁŽ Přípravek pro demontáž (Car. 1597) Pomocí specifického přípravku odepněte oba upevňovací kolíky (A) (vysunou se o jeden centimetr) a následně díl demontujte tahem rukou shora. 58-1

67 259 VNITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 59 Přední bezpečnostní pás A UTAHOVACÍ MOMENTY (v Nm) Horní upevnění (A) 21 Výškové seřízení (B) 21 Dolní upevnění (C) 21 Upevnění předpínače (D)

68 VNITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 59 Zadní bezpečnostní pás B UTAHOVACÍ MOMENTY (v Nm) Horní upevnění (A) 21 Výškové seřízení (B) 21 Dolní upevnění navíječe (C) 21 Dolní upevnění (D) 44 Dolní upevnění (E)

69 VNITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 59 Bezpečnostní pás zadního sedadla 2/3 C DEMONTÁŽ Demontujte opěradlo sedadla (kapitola 76 A). UTAHOVACÍ MOMENTY (v Nm) Otevřete zdrhovací uzávěr. Upevňovací šroub (A) 44 Demontujte: upevňovací šroub pásu (A) (hvězdicový T 50), oba ozdobné kryty (B). Uvolněte pás z horního vodítka přes spáru určenou k tomuto účelu. Provlečte pás mezi výztuhou a pěnovou výplní, abyste jej zcela uvolnili. 59-3

OBLOŽENÍ BOČNÍCH OTVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ OBLOŽENÍ OTVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH VÝZTUHY A KLUZNICE PŘEDNÍCH SEDADEL

OBLOŽENÍ BOČNÍCH OTVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ OBLOŽENÍ OTVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH VÝZTUHY A KLUZNICE PŘEDNÍCH SEDADEL Obložení a čalounění VNITŘNÍ OBLOŽENÍ KAROSERIE OBLOŽENÍ BOČNÍCH OTVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ OBLOŽENÍ OTVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH VÝZTUHY A KLUZNICE PŘEDNÍCH SEDADEL VÝZTUHY ZADNÍCH SEDADEL OBLOŽENÍ PŘEDNÍHO

Více

X76, a FÁZE TVORBY TECHNICKÉ DOKUMENTACE 2

X76, a FÁZE TVORBY TECHNICKÉ DOKUMENTACE 2 3 Dolní část vozidla 30A OBECNÉ ÚDAJE 31A PŘEDNÍ NOSNÉ PRVKY 33A ZADNÍ NOSNÉ PRVKY 35A KOLA A PNEUMATIKY 36A SESTAVA ŘÍZENÍ 36B POSILOVAČ ŘÍZENÍ 37A OVLÁDÁNÍ MECHANICKÝCH PRVKŮ 38C PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM

Více

NT 3286A CB0M. Zvláštnosti vozidel vybavené motorem F4R 730

NT 3286A CB0M. Zvláštnosti vozidel vybavené motorem F4R 730 NT 3286A CB0M Základní dokumentace: MR 337 Zvláštnosti vozidel vybavené motorem F4R 730 Části, které nejsou popsány v této technické nótě, viz MR 337 Ruší a nahrazuje technickou nótu 3243A 77 11 198 443

Více

Obecné údaje o vozidle

Obecné údaje o vozidle Obecné údaje o vozidle BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 77 11 297 509 LISTOPAD 2000 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti

Více

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů Prelims Obsah 5 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla...

Více

5 Mechanismy a příslušenství

5 Mechanismy a příslušenství 5 Mechanismy a příslušenství 51A MECHANISMY BOČNÍCH OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ 52A MECHANISMY OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH 54A SKLA 55A VNĚJŠÍ OCHRANNÉ PRVKY 56A VNĚJŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 57A VNITŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

Elektrická zařízení 88C AIRBAGY A PŘEDPÍNAČE

Elektrická zařízení 88C AIRBAGY A PŘEDPÍNAČE Elektrická zařízení AIRBAG TEMIC Diagnostika - Předběžné údaje - 2 Diagnostika - Výměna součástí - 8 Diagnostika - Konfigurace a inicializační nastavení - 9 Diagnostika - Rekapitulační tabulka poruch -

Více

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Inspiron 14 5000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP ŘEZAČKA Návod k obsluze EBA 435 E EBA 435 EP 1 Bezpečnostní opatření Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být

Více

2 Úvod Úvod Zpět na přehled

2 Úvod Úvod Zpět na přehled Opel Movano 07/2011 Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 18 Sedadla, zádržné prvky... 34 Úložná schránka... 56 Přístroje a ovládací prvky... 64 Osvětlení... 83 Klimatizace... 90 Řízení

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

VOLVO C30 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!

VOLVO C30 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! VOLVO C30 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VŠEM NOVÉM VOLVU! DÁLKOVÝ OVLDČ S KLÍČEM ČEPEL KLÍČE Používá se k zamykání/odemykání odkládací schránky v přístrojové desce nebo dveří řidiče, např. pokud je

Více

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Odsavač par Model 6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Návod k použití a instalaci OD 9 1 2 3* 4 2 a b c 3 5 4 Návod k montáži a k použití Při čtení návodu sledujte také obrázky na prvních stranách, na které

Více

Topení, klimatizace a ventilace

Topení, klimatizace a ventilace Topení, klimatizace a ventilace TOPENÍ KLIMATIZACE BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 77 11 297 449 LISTOPAD 2000 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci

Více

Opel Astra Uživatelská příručka

Opel Astra Uživatelská příručka Opel Astra Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 20 Sedadla, zádržné prvky... 36 Úložná schránka... 54 Přístroje a ovládací prvky... 93 Osvětlení... 129 Klimatizace...

Více

SEØÍZENÍ VÝŠKY VOZIDLA

SEØÍZENÍ VÝŠKY VOZIDLA C5_06_2_G081-FRA.qxd C5_06_2_G081-TCH.qxp 10:17 3:42 84 84 III 84 SEØÍZENÍ VÝŠKY VOZIDLA III Maximální výška: Výmìna kola. Zmìny polohy vozidla lze provádìt pouze za chodu motoru Výška vozidla odpovídá

Více

OPEL CASCADA Uživatelská příručka

OPEL CASCADA Uživatelská příručka OPEL CASCADA Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 21 Sedadla, zádržné prvky... 47 Úložné prostory... 71 Přístroje a ovládací prvky... 80 Osvětlení... 118 Klimatizace...

Více

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG52431) Traktor BX 2200 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI PRO PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ

Více

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ ČELNÍ ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ + PTO (TAG3954) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI

Více

VNITŘNÍ VYHŘÍVÁNÍ RUKOJETÍ HEAT DEMON - METRICKÉ NÁVOD K INSTALACI

VNITŘNÍ VYHŘÍVÁNÍ RUKOJETÍ HEAT DEMON - METRICKÉ NÁVOD K INSTALACI VNITŘNÍ VYHŘÍVÁNÍ RUKOJETÍ HEAT DEMON - METRICKÉ NÁVOD K INSTALACI Tato univerzální sada je určena pro typy motocyklů, které mají řídítkovou tyč uvnitř dutou (tzn. nic nebrání umístění topných těles dovnitř

Více

MASTER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

MASTER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MASTER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA výkony s vášní ELF je partner RRENAULT doporučuje ELF Partneři v automobilové hi-tech technologii Elf a Renault spojují své know-how na závodních okruzích i v městském provozu.

Více

Elektrická zařízení 86A AUTORÁDIO

Elektrická zařízení 86A AUTORÁDIO Elektrická zařízení AUTORÁDIO Obecné údaje - 1 Postup získání ochranného kódu - 7 Ochranný kód - 8 Výměna součástí - 11 Konfigurace a nastavení parametrů - 12 Zapojení - 13 Autodiagnostika - 14 Diagnostika

Více

Používání této příručky

Používání této příručky Obsah Úvod... 2 Krátce... 6 Klíče, dveře a okna... 21 Sedadla, zádržné prvky... 33 Úložné prostory... 54 Přístroje a ovládací prvky... 61 Osvětlení... 78 Informační systém... 83 Klimatizace... 123 Řízení

Více

Popis výrobku 1/11. O co se jedná? Jak systém pracuje? Součásti výrobku

Popis výrobku 1/11. O co se jedná? Jak systém pracuje? Součásti výrobku Popis výrobku 1/11 O co se jedná Asistenční systém parkování vzad vybavený ultrazvukovými senzory (4), napojený na kameru s výhledem dozadu poskytuje zvukovou a obrazovou informaci během couvání. Odhaluje

Více

Vítejte ve svém voze

Vítejte ve svém voze Vítejte ve svém voze Tento návod k použití a údržbě sdružuje informace, které Vám umožní: Lépe poznat svůj vůz, a tak za optimálních provozních podmínek plně využít všech funkcí a technických zlepšení,

Více

4122A LAGUNA II. vybavená převodovkou PK6/JH3/JR5 ZELENÁ TECHNICKÁ NÓTA EDITION TCHEQUE

4122A LAGUNA II. vybavená převodovkou PK6/JH3/JR5 ZELENÁ TECHNICKÁ NÓTA EDITION TCHEQUE ZELENÁ TECHNICKÁ NÓTA EDITION TCHEQUE LAGUNA II XG0 Typ X SRPEN 2001 77 11 307 649 4122A Service 00429 vybavená převodovkou PK6/JH3/JR5 21 Rekapitulace závad vozidel LAGUNA II (převodovka PK6/JH3/JR5)

Více

Montážní příručka 1/14. Popis výrobku

Montážní příručka 1/14. Popis výrobku 1/14 Popis výrobku beep&park je systém podpory parkování, který řidiče upozorňuje na přítomnost překážek před a/nebo za vozidlem, a usnadňuje mu tak zajíždění a vyjíždění z parkoviště. Řada se skládá ze

Více

Návod k montáži a k obsluze. Nosič jízdních kol na tažné zařízení

Návod k montáži a k obsluze. Nosič jízdních kol na tažné zařízení Basisträger_hoch.fm Seite 0 Dienstag,. März 0 10:19 10 Návod k montáži a k obsluze Nosič jízdních kol na tažné zařízení - Uebler X1 nano, pro jízdní kola, obj. č. 15650 - Uebler X31 nano, pro 3 jízdní

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

Servis. Montážní návod. Karoserie. Audi A1 2010. Tažné zařízení pro přívěs (EHK), pro dodací komplet 8X0.092.155 originální příslušenství Audi

Servis. Montážní návod. Karoserie. Audi A1 2010. Tažné zařízení pro přívěs (EHK), pro dodací komplet 8X0.092.155 originální příslušenství Audi Servis Montážní návod Audi A 00 Karoserie Tažné zařízení pro přívěs (EHK), pro dodací komplet 8X0.09.55 originální příslušenství Audi Vydání 4.0 Servisní služby. Technické informace Servis Obsah Všeobecné

Více

Řídicí moduly elektromotoru NLX pro systémy A-dec 300 a A-dec 500 I n s t a l a č n í p ř í r u č k a

Řídicí moduly elektromotoru NLX pro systémy A-dec 300 a A-dec 500 I n s t a l a č n í p ř í r u č k a Řídicí moduly elektromotoru NLX pro systémy A-dec 300 a A-dec 500 I n s t a l a č n í p ř í r u č k a NEBEZPEČÍ: Pokud před zahájením tohoto postupu nevypnete napájení, může dojít k zasažení elektrickým

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

Standardní výbava pro modely Cayman. Cayman GTS. Cayman S. Cayman

Standardní výbava pro modely Cayman. Cayman GTS. Cayman S. Cayman Motor 6válcový celohliníkový motor boxer, zdvihový objem 2,7 l, maximální výkon 202 kw (275 k), maximální točivý moment 290 Nm 6válcový celohliníkový motor boxer, zdvihový objem 3,4 l, maximální výkon

Více

Universální upínací přípravek UNIFIX

Universální upínací přípravek UNIFIX Universální upínací přípravek UNIFIX ZW71TJ38 Návod k obsluze Základní bezpečnostní pokyny Seznamte se s výrobkem. Přečtěte si a řádně nastudujte tento návod k obsluze. Seznamte se s použitím a s každým

Více

Sirocco. automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači. autorizovaný prodejce

Sirocco. automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači. autorizovaný prodejce Sirocco automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači autorizovaný prodejce AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM SIROCCO 2. POPIS Automatizovaný systém SIROCCO pro křídlové brány je elektromechanický

Více

CITROËN JUMPY Návod k obsluze

CITROËN JUMPY Návod k obsluze CITROËN JUMPY Návod k obsluze CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství Již 35 let vyvíjí společně partneři CITROËN a TOTAL motory a maziva s použitím nejmodernějších technologií. Optimální

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FDW 908 IB XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY...2 TECHNICKÁ DATA...3 MONTÁŽ...5 OBSLUHA...14 ÚDRŽBA...16 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

Aktualizace firmwaru pomocí SD karty SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER

Aktualizace firmwaru pomocí SD karty SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Aktualizace firmwaru pomocí SD karty SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Technický popis NG_UpdSD-TB-cs-32 Verze 3.2 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE

MONTÁŽNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 85 47 64 Tento kompaktní systém Vám zajistí pomocí 2 ultrazvukových senzorů větší jistotu a bezpečnost při parkování a couvání vozidla. Signalizace pomocí piezoelektrického

Více

Technická specifikace automobilů pro část E

Technická specifikace automobilů pro část E Technická specifikace automobilů pro část E Kategorie E1.BA.0 Centrální zadavatel poptává dodání 7 ks (slovy: sedm kusů) nových pětimístných osobních automobilů s celoprosklenou karosérií sedan 1, kategorie

Více

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10 OBSAH Úvod................................................................ 9 Popis a ovládání vozidla.......................................... 10 Technický popis.....................................................

Více

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA Hypex d.o.o. Alpska cesta 43, 4248 Lesce Slovinsko Tel.: +386 (0)4 531 8700 Fax: +386 (0)4 531 8740 www.unimotion.eu e-mail: sales@unimotion.eu www.unimotion.eu OBSAH OBSAH STRANA

Více

INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY. www.kovopolotovary.cz

INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY. www.kovopolotovary.cz INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY www.kovopolotovary.cz Obsah: strana 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Předběžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD PRO HŘEBENOVÉ POHONY

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD PRO HŘEBENOVÉ POHONY MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD PRO HŘEBENOVÉ POHONY [Řada Systém 0]+ RWA systémy, spol. s r.o., Jinonická 804/80, 158 00 Praha 5, CZ; IČ: 267 12 679 DIČ: CZ26712679 reg. v OR MS Praha odd. C, vložka 88996 Divize

Více

Manuální, pět rychlostí vpřed a zpátečka. Synchronizace na všech rychlostech vpřed.

Manuální, pět rychlostí vpřed a zpátečka. Synchronizace na všech rychlostech vpřed. Obsah Všeobecné informace...1 Manuální převodovka - vypouštění a doplňování...2 Řadicí táhla - hlavní informace a seřízení...3 Řadicí táhla - demontáž a montáž...4 Olejové těsnění výměna...5 Spínač zpětných

Více

PROTI SMĚRU JIZDY ECE R44 04. Věk 6 měsíců 5 roky. Skupina Hmotnost 6 8 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

PROTI SMĚRU JIZDY ECE R44 04. Věk 6 měsíců 5 roky. Skupina Hmotnost 6 8 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE 20 1 21 2 4 3 5 PROTI SMĚRU JIZDY 7 6 8 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE 11 12 13 14 23 22 10 9 15 16 18 17 24 25 19 ECE R44 04 Skupina Hmotnost 0+. 1-2 0-25 kg Věk 6 měsíců 5 roky 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32

Více

Montage- und Bedienungsanleitung. Mounting and Operating Instructions. Notice de montage et d utilisation. Manual de uso y montaje

Montage- und Bedienungsanleitung. Mounting and Operating Instructions. Notice de montage et d utilisation. Manual de uso y montaje Fahrradträger für Anhängevorrichtung - Uebler X2S, für 2 Fahrräder, Best.-Nr. 570 - Uebler X3S, für 3 Fahrräder, Best.-Nr. 5770 Trailer hitch bicycle rack - Uebler X2S, for 2 bicycles, order no. 570 -

Více

Pohon pro jednokřídlou bránu PKM-C02-2. Montážní návod. Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2

Pohon pro jednokřídlou bránu PKM-C02-2. Montážní návod. Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2 Pohon pro jednokřídlou bránu PKM-C02-2 Montážní návod Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2 Abyste s tímto zařízením mohli prožívat spokojenost, je třeba provést správnou montáž

Více

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem 2. Podrobný popis funkce zařízení Jakmile tento systém zapnete (automaticky zařazením zpátečky nebo ručně vhodným spínačem), zobrazí se jako potvrzení

Více

FordFusion Návod k obsluze pro vlastníky. Feel the difference

FordFusion Návod k obsluze pro vlastníky. Feel the difference FordFusion Návod k obsluze pro vlastníky Feel the difference Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné. Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme právo na

Více

V této příručce pro majitele jsou popsány všechny verze vozu

V této příručce pro majitele jsou popsány všechny verze vozu Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Váš vůz Alfa 147 byl zkonstruován tak, aby Vám poskytl maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy, které jsou vlastní značce

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP Návod k použití GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP/ST/50/BSP VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS s garantovaným výkonem a bezproblémovým provozem. Čerpadlo dávkuje mazivo při tlacích více než 50x než je tlak přívodu vzduchu.

Více

Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747. Obj. č.: 67 93 80. Instalace radiačního štítu s denním větráním

Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747. Obj. č.: 67 93 80. Instalace radiačního štítu s denním větráním Montážní materiál 3 x šroub 32 x 3-1/4 (#8) 3 x distanční kolík Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747 6 x Plochá podložka (#6) 3 x šroub 32 x ½ (#8) 6 x Pojistný kroužek (#8) 2 x vázací páska kabelů

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 00 96 0/004 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Spalinový výměník tepla WT50/60 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno

Více

Uživatelský manuál. Pokyny k obsluze a údržbě elektrokola. Momentum Model T a UpStart. 1.vydání únor 2013

Uživatelský manuál. Pokyny k obsluze a údržbě elektrokola. Momentum Model T a UpStart. 1.vydání únor 2013 Uživatelský manuál Pokyny k obsluze a údržbě elektrokola Momentum Model T a UpStart 1.vydání únor 2013 Doporučujeme důkladné seznámení s tímto manuálem před použitím vašeho elektrokola UKAZATEL ÚROVNĚ

Více

Quick GUIDE Web EDITION

Quick GUIDE Web EDITION v40 Cross country Quick GUIDE Web EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! Poznávání nového vozu je vzrušující zážitek. Prohlédněte si tohoto Quick Guide a seznamte se rychle a snadno s některými z nejběžnějších

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

Balancéry Tecna typ 9354 9359

Balancéry Tecna typ 9354 9359 Balancéry Tecna typ 9354 9359 Návod k obsluze a údržbě Nosnost 9354 9355 9356 9357 9358 9359 4 7 7 0 0 4 4 8 8 5 Délka Váha Váha lanka balancéru s obalem 000 5 5,8 000 5,5 6,3 000 5,5 6,3 000 6,5 7,3 000

Více

TDR Buffer Stroj pro opravu disků. Návod k použití. Ver 1.0

TDR Buffer Stroj pro opravu disků. Návod k použití. Ver 1.0 TDR Buffer Stroj pro opravu disků Návod k použití Ver 1.0 Děkujeme za zakoupení stroje od společnosti Total Disc Repair. Věnujte prosím pozornost tomuto manuálu. Jeho přečtením si usnadníte práci se strojem

Více

TAŽENÉ ROZMETADLO 175LB NÁVOD K SESTAVENÍ A K OBSLUZE

TAŽENÉ ROZMETADLO 175LB NÁVOD K SESTAVENÍ A K OBSLUZE TAŽENÉ ROZMETADLO 175LB NÁVOD K SESTAVENÍ A K OBSLUZE UŽITEČNÉ RADY: PŘED SESTAVENÍM ROZMETADLA SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY NEBUDE-LI VÁM NĚCO ZCELA JASNÉ, PŘEČTĚTE SI UVEDENÉ POKYNY ZNOVU Nebude-li vaše rozmetadlo

Více

Pohon bran SGS 501. Obj. č. 62 04 50

Pohon bran SGS 501. Obj. č. 62 04 50 Pohon bran SGS 501 Obj. č. 62 04 50 Bezpečnostní pokyny Před instalací výrobku si prosím pozorně přečtěte tento návod. Postupujte podle pokynů a uchovejte tento návod po celou dobu životnosti produktu.

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Dodatek

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Dodatek SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Dodatek Dodatek Technické změny 05.2013 Tento dodatek doplňuje Návod k obsluze Rapid, vydání 11.2012. Údaje v tomto dodatku mají přednost před údaji uvedenými v návodu k obsluze

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 02 28 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz Jiří Schwarz ŠKODA FELICIA 1994 2001 Opravy a údržba OBSAH KNIHY ŠKODA AUTO a. s. A U T O RIZ O VA L A postupy oprav a seřizování svépomocí diagnostika poruch časový a kilometrový plán údržby elektrická

Více

Důležité. Česky. 1Čištění holícího strojku

Důležité. Česky. 1Čištění holícího strojku 1 Důležité 1Před použitím Tento holící strojek pro mokré/suché holení se používá pro mokré holení s pěnou na holení nebo pro suché holení. Tento holící strojek je vodotěsný, a lze jej tudíž používat ve

Více

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky Vlastnosti IR Model vrtulníku Revell X-Razor Obj. č.: 23 57 99 Vrtulník: Pevný aerodynamický hliníkový trup Přídavná vrtule pro let do stran Spínač/Vypínač ON/OFF a nabíjecí port na vrtulníku Nový systém

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8310-6 CS. Pneumatické servopohony typ 3271 a typ 3277. Plocha pohonu: 80, 240, 350, 700 cm²

Návod k instalaci a obsluze EB 8310-6 CS. Pneumatické servopohony typ 3271 a typ 3277. Plocha pohonu: 80, 240, 350, 700 cm² Pneumatické servopohony typ 3271 a typ 3277 Plocha pohonu: 80, 240, 350, 700 cm² Pneumatický servopohon typ 3271 Pneumatický servopohon typ 3277 pro přímou montáž Návod k instalaci a obsluze EB 8310-6

Více

IOn-line návody na používání

IOn-line návody na používání IOn-line návody na používání Váš návod na použití je k dispozici rovněž na internetových stránkách společnosti Citroën, v rubrice MyCitroën. Váš osobní prostor na internetových stránkách, který si můžete

Více

PROVEDENÍ A VYBAVENÍ

PROVEDENÍ A VYBAVENÍ PROVEDENÍ A VYBAVENÍ ŘADY VISION DESIGN COUPÉ N 1 PRO ŘIDIČE OD 15 LET SESTAVTE SI SVÉ COUPÉ DOKONČETE MODEL PREMIUM A GTI PODLE SVÝCH PŘEDSTAV STŘECHA Bez sportovních pruhů Sportovní pruhy v barvě : černá,

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

Mercedes-Benz. Příslušenství. Dětská sedačka KID Návod k obsluze B6 6 86 8303

Mercedes-Benz. Příslušenství. Dětská sedačka KID Návod k obsluze B6 6 86 8303 Mercedes-Benz Příslušenství B6 6 86 8303 Dětská sedačka KID Návod k obsluze -2- Dětská bezpečnostní sedačka Mercedes-Benz (KID) Blahopřejeme Vám k Vaší nové dětské bezpečnostní sedačce Mercedes-Benz (KID).

Více

Dříve, než začnete: Zkontrolujte a zjistěte si, zda vložky budou vhodné pod potahy Vašeho sedadla v požadované ploše.

Dříve, než začnete: Zkontrolujte a zjistěte si, zda vložky budou vhodné pod potahy Vašeho sedadla v požadované ploše. Montážní návod univerzálního ohřevu sedadel z uhlíkových vláken Univerzální sada ohřevu sedadel 227102 je systém, který byl navrhnut tak, aby ho bylo možno namontovat v krátkém čase a pomocí běžného nářadí.

Více

VIESMANN. Návod k montáži VITOLIGNO 100-S. pro odborné pracovníky. Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm

VIESMANN. Návod k montáži VITOLIGNO 100-S. pro odborné pracovníky. Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm Návod k montáži pro odborné pracovníky VIESMANN Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm VITOLIGNO 100-S 12/2008 Po montáži zlikvidovat! Bezpečnostní pokyny Dodržujte

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ B010043 Elektrický motor Aqua Marina ET30 pro čluny

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ B010043 Elektrický motor Aqua Marina ET30 pro čluny UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ B010043 Elektrický motor Aqua Marina ET30 pro čluny OBSAH CHARAKTERISTIKA PRODUKTU... 3 MONTÁŽ MOTORU... 3 REGULACE VÝŠKY MOTORU... 3 SEŘÍZENÍ ŘÍDÍCÍHO ÚSTROJÍ... 3 SEŘÍZENÍ DRŽÁKU

Více

Obsah Strana. Volvo Car Corporation

Obsah Strana. Volvo Car Corporation Obsah Strana V tomto manuálu budou popsány vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická nebo automatická převodovka. V některých zemích jsou určité prvky

Více

Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Kapitola

Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Kapitola Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Kapitola Přístroje, spínače a ovládací prvky 1 Karosérie a interiér 2 Startování a jízda 3 V této příručce je popsáno jednak standardní

Více

Extenzometr AHX800 pro velké protažení Manual Title

Extenzometr AHX800 pro velké protažení Manual Title Extenzometr AHX800 pro velké protažení Manual Title Příručka Additional k Information produktu be certain. 100-238-346 A Informace o autorských právech Informace o ochranné značce Vlastnické informace

Více

Návod k obsluze pro vlastníky FordMondeo. 100% Ford. 100% spokojenost.

Návod k obsluze pro vlastníky FordMondeo. 100% Ford. 100% spokojenost. Návod k obsluze pro vlastníky FordMondeo 100% Ford. 100% spokojenost. Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné. Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme

Více

Testováno za nejpřísnějších kritérií.

Testováno za nejpřísnějších kritérií. Testováno za nejpřísnějších kritérií. Autosedačky Obsah Důležité... 10 Varování... 10 Důležité bezpečnostní informace... 10 Sestavní autosedačky... 11 Předběžné nastavení autosedačky... 12 Použití

Více

Před prvním použitím sedačky RÖMER LORD plus si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Obsah

Před prvním použitím sedačky RÖMER LORD plus si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Obsah RÖMER LORD plus CZ Návod k použití Před prvním použitím sedačky RÖMER LORD plus si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Obsah 1. Přezkoušení, schválení, způsobilost...2 2. Použití ve vozidle...2 3. Montáž

Více

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze Kapitola V tomto manuálu budou popsána vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická

Více

Handlefix: Dodávají se dve plastové redukce odlišných rozmeru: Vyberte si tu, která je pro Váš rám vhodnější (obr. C).

Handlefix: Dodávají se dve plastové redukce odlišných rozmeru: Vyberte si tu, která je pro Váš rám vhodnější (obr. C). CZ Než začnete sedačku používat, pozorně si přečtěte návod. Návod si pečlivě uschovejte pro možnost nahlédnutí v budoucnu. Než začnete výrobek používat, ověřte si dopravní předpisy v zemi, ve které se

Více

Golfky Combi F2 NÁVOD K POUŽITÍ

Golfky Combi F2 NÁVOD K POUŽITÍ Golfky Combi F2 NÁVOD K POUŽITÍ SEZNAM DÍLŮ 1 1. 1 2. 1. 2. 1 3. 3. 4. 5. 1 4. 6. 1 0. 1 6. 1 5. 7. 1 7. 8. 9. 1 8. 1 9. 2 3 2.5 4 2.5 5 6 4.4 DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ PŘED POUŽITÍM A UCHOVEJTE PRO

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 8 ÚDRŽBA... 9

Více

UPOZORNĚNÍ. Leica Biosystems Nussloch GmbH. Vydáno: Leica Biosystems Nussloch GmbH

UPOZORNĚNÍ. Leica Biosystems Nussloch GmbH. Vydáno: Leica Biosystems Nussloch GmbH Držák čepele Premium Návod k použití Leica držák čepele Premium V erze 1.3, česky 10/2012 Číslo objednávky: 14 0491 82117, RevD Uchovávejte tento návod vždy poblíž přístroje! Pečlivě jej pročtěte, než

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů PROVOZNÍ INSTRUKCE Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů OBSAH 1. Bezpečnostní instrukce 2. Uspořádání 3. Dodávané díly 4. Správné použití 5. Technické údaje 6. Před zapnutím zařízení 7. Start

Více

AL - KO. Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004. Návod k používání

AL - KO. Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004. Návod k používání AL-KO Automobilová technika Kvalita a bezpečnost AL - KO Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004 Návod k používání Pozor: Před uvedením do provozu se seznamte s návodem k používání a dbejte bezpečnostní

Více

Ventilátor EUL(B,F) Pozor! Pozor! Pozor!

Ventilátor EUL(B,F) Pozor! Pozor! Pozor! Čištění Ventilátor otřete hadrem. Je velmi důležité udržovat lopatky ventilátoru v čistotě. Předejdete tím možnému nevyvážení oběžného kola. Pozor! Nikdy nečistěte ventilátor kapalinou. Mohla by prosáknout

Více

Dříve než začnete zacházet se zbraní, seznamte se s tímto návodem a zvláště s následujícími bezpečnostními pokyny. OBSAH

Dříve než začnete zacházet se zbraní, seznamte se s tímto návodem a zvláště s následujícími bezpečnostními pokyny. OBSAH Dříve než začnete zacházet se zbraní, seznamte se s tímto návodem a zvláště s následujícími bezpečnostními pokyny. Nesprávné a nedbalé zacházení se zbraní může způsobit neúmyslný výstřel, který může mít

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Montážní návod pro vakuový solární kolektor s přímým průtokem. Hotjet Seido 2. Strana: 1 z 15 v 1.00/2009/06

Montážní návod pro vakuový solární kolektor s přímým průtokem. Hotjet Seido 2. Strana: 1 z 15 v 1.00/2009/06 Montážní návod pro vakuový solární kolektor s přímým průtokem Hotjet Seido 2 Strana: 1 z 15 v 1.00/2009/06 Hotjet Seido-2 je sluneční kolektor s nejvyšším výkonem fotografie je ilustrační řez trubicí Výhody:

Více