Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/ / ) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu"

Transkript

1 Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/ / ) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

2 HRAČKA Magnetické puzzle 1. Seznámení s hračkou Magnetické puzzle Děti 2. Rozvoj jednotlivých složek 3. Zapracování využití hračky do třídních plánů v MŠ 4. Konkrétní příklady využití hračky 2 HRAČKA - MAGNETICKÉ PUZZLE 3

3 1. SEZNÁMENÍ S HRAČKOU Jedná se o magnetickou skládanku puzzle, obsahující magnetickou tabulku, stojánek a 40 dřevěných dílků s magnetem, z nichž lze sestavit různé obrázky. Tvary jsou různobarevné, spíše menší, hračka je určena výrobcem až od 3 let, ale i pro některé 3letéděti mohou být díly drobné. Lze sestavovat obrázky dle návodných obrázků na zadní straně krabice nebo libovolné obrázky a tvary. Tvary: 10 obdélníkových tvarů ve 4 barvách bílá, žlutá, zelená, červená 4 větší půlkruhové tvary ve 2 barvách - žlutá, modrá, přičemž jeden je pruhovaný 2 menší půlkruhové tvary ve dvou barvách červená, bílá 6 malých kruhových tvarů ve 3 barvách zelená, modrá, přírodní dřevo 8 čtvrkruhový tvarů ve 3 barvách bílá, růžová a fialová 10 trojůheníkových tvarů různých rozměrů v 5 barvách žlutá, červená, bílá, oranžová se vzorem 1 tvar oblouk 1 čtyřúhleníkový tvar růžový 2 tvary obličeje. 2. ROZVOJ JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK Všechny složky jsou navzájem propojeny, při hře s hračkou se rozvoj jednotlivých oblastí prolíná. Vždy je nutné přizpůsobit úkol vývojové úrovni dítěte. Hračka tedy může pomoci i při diagnostice dítěte, kdy si dle věku dítěte vybereme úkoly vhodné pro tento věk a zaznamenat, zda dítě tyto úkoly splnilo či ne. Pro určení vhodných úkolů dle věku dítěte lze využít publikaci J. Bednářové, Diagnostika dítěte předškolního věku, kde jsou přehledné tabulky k jednotlivým oblastem, rozdělené do věkových kategorií od 3 do 6 let. ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ Užívají se též pojmy optické vnímání, vizuální vnímání. Pro zrakové vnímání v předškolním věku je charakteristický konkrétní obsah (Bednářová, str. 14). Zrakové vnímání je globální, zaměřené na celek, než na detail, dítě upoutávají nápadné vlastnosti (barva apod.) nebo podněty, které mohou uspokojit momentální potřeby. V souvislosti s myšlením se rozvíjí zraková analýza a syntéza (Zelinková, 2001, str. 70). V batolecím období dítě pozoruje a vnímá okolní předměty, diferencuje předměty podle tvaru a barvy, ale až okolo 2 roku začíná rozeznávat známé objekty i ve formě symbolů na obrázku. Později se vyvíjí vnímání tvarů, které jsou pro dítě abstraktními figurami. Při rozvíjení zrakového vnímání rozlišujeme několik oblastí: - vnímání barev zraková diferenciace a pozornost schopnost rozlišovat stejné a odlišné tvary, velikost, tvar, barva (vyhledávání tvarů podle velikosti, tvaru atd.), polohu v prostoru (stranově obrácené tzv. reverzní tvary), zaměřit zrakovou pozornost na jeden podnět zraková analýza a syntéza skládání rozstříhaných obrázků, puzzle, z jakých tvarů je složený obrázek, vybrat tvar, který je obsažený v obrázku optická figura pozadí schopnost podržet jeden podnět a udržet v centru pozornosti, sledovat případnou změnu jednoho konkrétního podnětu (co se změnilo na obrázku, hledat mezi překrývajícími se obrázky, hledat obrázky ve změti čar) zraková paměť umět si zapamatovat pouze na podkladě zrakového vjemu, zapamatovat si určitý tvar. Hračku Magnetické puzzle lze využít pro rozvoj všech oblastí zrakového vnímání. HMAT A PROPRIORECEPCE Podobné skládanky jako je tato, jsou v mateřských školách poměrně rozšířené v různých podobách a velikostech. Jsou tradičními hračkami, které lze velmi variabilně využívat. Některé magnetické skládanky mají tvary z umělé hmoty, je v nich zastoupeno větší množství stejných tvarů v několika barvách, mají také tvary s obličeji, takže lze sestavovat postavičky, některé magnetické skládanky jsou pouze pro skládání obrazců z různých geometrických tvarů. S touto hračkou můžeme rozvíjet: zrakové vnímání hmat a propriorecepci jemnou motoriku vizuomotorickou koordinaci předmatematické představy pravolevou orientaci řeč a komunikační kompetence pozornost. Hmat a propriorecepci (polohocit) je důležité rozvíjet pro správné vnímání a uvědomování si vlastních pohybů, vnímání tělesného schématu. Při hře s Magnetickým puzzlem můžeme rozvoj tohoto vnímání podporovat různými hmatovými hrami s tvary: rozlišování tvarů hmatem třídění geometrických tvarů poslepu počítání předmětů poslepu, apod. JEMNÁ MOTORIKA Vývoj jemné motoriky vychází z motoriky hrubé. Pohyb ruky postupuje od ramene k prstům. V batolecím věku se zdokonaluje koordinace pohybů, stává se přesnějším a diferencovanějším (Zelinková, str. 52). Mezi měsícem by již dítě mělo položit předmět kam chce, stavět věž ze dvou kostek, mělo by být schopno dávat korálky do lahvičky. Ve 2 letech by mělo umět postavit věž z 6 kostek, stavět kostky vedle sebe jako vlak. Po3 roce by mělo schopno navlékat větší korálky, manipulovat s drobnějšími předměty. Jemná motorika se opět rozvíjí (kromě jiných činností) manipulací s kostkami, předměty, se stavebnicemi. Hračku lze využít pro manipulaci s tvary, skládání obrázků již od 3 let, je třeba však věku dítěte a motorickým schopnostem přizpůsobit náročnost úkolu. Díly magnetického puzzle jsou poměrně malé, proto může být manipulace s nimi pro některé děti obtížnější. 4 HRAČKA - MAGNETICKÉ PUZZLE 5

4 VIZUOMOTORICKÁ KOORDINACE Jedná se o koordinaci oka a ruky, jejíž rozvoj je jednou z důležitých podmínek úspěšného rozvoje grafických dovedností dítěte (psaní, kreslení). Dítě tuto schopnost rozvíjí při manipulaci s jednotlivými tvary a skládání dle předlohy, překreslením tvarů a obrázků dle složené předlohy. PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY Hračku lze využít pro různé oblasti rozvoje předmatematických představ: třídění přiřazování porovnávání vytváření pojmu čísla rozvoj geometrických představ rovinné útvary, orientace v rovině. PRAVOLEVÁ ORIENTACE Od 5 let dítěte rozvíjíme cíleně uvědomování si pravé a levé strany na vlastním těle a následně dovednost umístit předměty vpravo vlevo dle instrukce. S Magnetickým puzzlem mohou děti umísťovat tvary na označené poloviny podložky, samostatně určovat polohu umístěných tvarů např. Míč je vpravo, holčička vlevo. ŘEČ A KOMUNIKAČNÍ KOMPETENCE Při hře, manipulaci s hračkou rozvíjíme: slovní zásobu pojmenování tvarů, barev, objektů vytvořených z jednotlivých tvarů, tvoření antonym (slov opačného význam), např. velký x malý, děvče x chlapec, nahoře x dole verbální pohotovost popis tvarů, vytvořených obrázků, vymýšlení příběhu podle vytvořeného obrázku; porozumění řeči manipulace s tvary a skládání obrázků dle slovní instrukce rozvoj jednotlivých slovních druhů přídavná jména (např. dřevěný, červený, barevný, pruhovaný, tvrdý ), předložky (na, nad, pod, vedle, mezi ), číslovky (jedna, dva, polovina, čtvrtka ) tvoření věty - od tvoření jednoduché věty To je až po tvoření rozvitých souvětí, např. Je to kluk se žlutou čepicí, který má míč. ROZVOJ POZORNOSTI Pozornost je zaměřenost a soustředěnost duševní činnosti na určitý objekt nebo děj. U předškolních dětí se mění kapacita a kvalita pozornosti, mění se ovládání pozornosti a schopnost pozornost přesouvat. Soustředění se na jednu činnost je podmíněno věkem, zralostí CNS, zkušenostmi dítěte, jak byla jeho pozornost rozvíjena. Pozornost dětí může být negativně ovlivněna přemírou podnětů působících na dítě, zdravotním stavem, strukturálně funkčními změnami mozku (porucha pozornosti). Při hře s puzzlem si děti rozvíjejí schopnost udržet pozornost na určitý podnět, nenechat se rozptýlit, dokončit úkol. Velkou roli v udržení pozornosti hraje motivace, zájem o předmět, psychická pohody dítěte, stupeň náročnosti úlohy. 3. ZAPRACOVÁNÍ VYUŽITÍ HRAČKY DO TŘÍDNÍCH PLÁNŮ V MŠ Hračku je možno využít při rozvoji oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Dítě a jeho tělo a Dítě a jeho psychika. Lze ji zařadit tematicky do třídních plánů, děti k danému tématu skládají obrázek dle předloh (viz kapitola 4) např. Jaro, Léto, Podzim, Zima s doprovodnými obrázky, Dopravní prostředky, Ve školce, Poznáváme svoje tělo, Co dělám celý den, Na louce Tematické obrázky doprovodíme motivací vyprávěním, příběhem, písní, říkankou. Dále lze využít jednotlivé tvary jako součást rozvoje jednotlivých oblastí předmatematických představ (viz kapitola 4). Konkretizované výstupy RVP PV v jednotlivých oblastech, které lze s hračkou plnit: DÍTĚ A JEHO TĚLO Podooblast: Jemná motorika, koordinace ruky a oka napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary pracovat se stavebnicemi, skládankami - skládat mozaiky. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Jazyk a řeč Podoblast Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, vyjadřování, dorozumívání mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve svém okolí používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci poznat a vyhledat slova protikladného významu (antonyma). Poznávací schopnosti Podoblast Vnímání rozlišit tvary předmětů, základní geometrické tvary, základní barvy (červená, modrá, žlutá), barvy složené (oranžová, zelená, fialová), další barevné kvality (odstíny aj.) a vlastnosti objektů např. lesk, hladkost a jiné specifické znaky rozpoznat odlišnosti v detailech- vyhledat a doplnit chybějící část v obrázku, jednotlivé části složit v celek rozlišit hmatem vlastnosti předmětu (např. strukturu povrchu), určit tvar, materiál, počet, velikost. Podoblast Pozornost, soustředěnost, paměť dokončit hru (neodbíhat od ní) i rozdělanou činnost pamatovat si postup řešení, např. postup jednoduché stavby, umístění obrázku. Podoblast Tvořivost, vynalézavost, fantazie rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie sestavit části v celek, vytvořit jednoduchý model, stavbu, provést obměnu, tvořit dle vlastní představy. Podoblast Základní matematické, početní a číselné pojmy a operace rozpoznat geometrické tvary - čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník rozumět a používat základní pojmy označující velikost (malý - velký, větší menší, nejmenší největší, dlouhý- krátký, vysoký - nízký, stejný) třídit předměty minimálně dle jednoho kritéria chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné, porovnat, dle společných či rozdílných znaků. 6 HRAČKA - MAGNETICKÉ PUZZLE 7

5 Podoblast Sebevědomí a sebeuplatnění přijmout roli ve hře (např. jako organizátor, jako pozorovatel, jako spoluhráč) nebát se požádat o pomoc, radu. Sebepojetí, city, vůle Podooblast Sebevědomí a sebeuplatnění přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit. Podooblast Vůle, vytrvalost, city a jejich projevy přijímat pokyny plnit činnosti podle instrukcí. obr KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY VYUŽITÍ HRAČKY Obrázky Rozvoj zrakového vnímání, hmatu, jemné motoriky, vizuomotorické koordinace, řeči, pozornosti. Varianta I Sestavení jednoduchého obrázku dle konkrétní předlohy sestavené učitelkou. K sestavování jsou třeba dvě Magnetická puzzle. Podle věku dítěte učitelka vybere počet tvarů a sestaví jednoduchý obrázek. 3leté děti 2 3 tvary 4leté děti 4 a více tvarů 5leté děti sestavování složitějších obrázků. Tvary s dítětem učitelka pojmenuje, okomentuje umísťování tvarů, výsledný obrázek. Motivace např. Čarujeme obrázky Vezmu jedno kolečko, vezmu ještě jedno kolečko, dám je na silnici, vezmu kabinu, dám ji na kolečka a čáry máry, je tu auto. Vezmu kornout / barevný trojúhelník a kopeček /půlkolečko a je tu zmrzlina. obr. 3 Jednotlivé kompozice lze stupňovat přidáváním dalších tvarů viz obrázky (přílohy) č. 1-5 obr. 1 obr. 4 8 HRAČKA - MAGNETICKÉ PUZZLE 9

6 obr. 5 obr. 7 Varianta IIa Sestavení obrázku dle předlohy na fotografii. Tuto variantu volíme u starších dětí, od 4 let mohou děti skládat obrázek přímo na předlohu a později i podle předlohy. Vždy děti motivujeme příběhem, konkrétní událostí vztahující se k dění v MŠ, tématům MŠ apod. Příklady kompozicí viz obrázky (přílohy) č obr. 8 obr. 6 obr HRAČKA - MAGNETICKÉ PUZZLE 11

7 obr. 10 Varianta IIb Sestavení obrázku dle předlohy na obrázku, s bílým podkladem. Jedná se o náročnější činnost na rozlišování jednotlivých tvarů. Příklady kompozicí obrázků viz obrázky (přílohy) č obr. 12 obr. 11 obr HRAČKA - MAGNETICKÉ PUZZLE 13

8 obr. 14 obr. 16 Varianta III U předškolních dětí můžeme zkusit zvolit předlohu, na které jsou graficky zobrazeny pouze obrysy tvarů nebo jako stíny. Děti si mohou některé tvary z těchto nakreslených předloh také nakreslit zmrzlina, loďka ). Příklady obrázků pouze s obrysy tvarů viz obrázky (přílohy) č obr. 17 obr. 15 obr HRAČKA - MAGNETICKÉ PUZZLE 15

9 Varianta IV Další variantou u předškolních dětí je předloha obrázku sestavená z magnetických tvarů na vícebarevném podkladu nebo podkladu s doplňující kresbou. Děti mají zrakově odlišit tvary, které jsou součástí magnetického puzzle a sestavit stejný obrázek z tvarů jako na předloze jedná se o zrakové rozlišování figury a pozadí. Příklady obrázků na vícebarevném podkladu viz obrázek. Domečky Rozvoj předmatematických představ (třídění), zrakového vnímání, řeči, pozornosti. K třídění u starších dětí je třeba použít další tvary použité z jiných stavebnic, skládaček, které jsou různých velikostí. Obrázky Co chybí Rozvoj zrakového vnímání, řeči, pozornosti. Učitelka připraví dítěti obrázkovou předlohu (fotografie nebo nakreslený obrázek z předchozích variant) a sestavený obrázek z tvarů, který není úplný, dítě hledá chybějící tvar (tvary). Obrázky Jak to bylo Rozvoj zrakového vnímání, paměti, pozornosti, řeči. Ke hře je třeba dvou Magnetických puzzlí. Učitelka či další dítě (spoluhráč) sestaví z tvarů jednoduchý obrázek, dítě (hráč) si důkladně obrázek prohlédne, případně obrázek spolu s učitelkou popíší, z jakých se skládá tvarů. Pak učitelka (spoluhráč) obrázek zakryje, dítě se snaží sestavit identický obrázek. Pokud si nemůže vzpomenout, učitelka napovídá popisem tvarů. Kouzelné obrázky Rozvoj zrakového vnímání, fantazie, tvořivosti. Učitelka motivuje dítě příběhem, vyprávěním, písní k vytvoření obrázku z magnetických tvarů dle vlastní fantazie. Dítě může dotvořit obrázek vlastní kresbou, použitím dalších obrázků, magnetků. Nebo může vytvořit, nakreslit tematické pozadí k obrázku, které se připevní na magnetickou podložku a dítě na něj s tvarů sestaví obrázek z tvarů. Vytváří tak komplexní obrázek, který se po zasazení do podstavců může stát dekorací k určitému tématu. Třídění magnetických tvarů dle předem vymezené vlastnosti. 3 4leté děti vytváření souborů na základě jedné vymezené vlastnosti (např. barvy). Učitelka vytvoří na magnetické podložce domečky pro jednotlivé barvy, pod děti třídí vybrané tvary na modré tvary ( modrý domeček ), červené tvary, žluté tvary 4 5leté děti vytváření souborů na základě dvou vymezených vlastností. Učitelka vytvoří na magnetické podložce domečky, kam děti umisťují děti tvary podle barvy a tvaru např. všechny modré kruhové tvary. 5-6leté děti - vytváření souborů na základě předem vymezených vlastností barva, tvar, velikost. Děti vybírají např. všechny velké červené trojúhelníkové tvary. Dvojice Rozvoj předmatematických představ (přiřazování), zrakového vnímání, řeči, pozornosti. Děti přiřazují stejné tvary k sobě. Děti přiřazují každému obdélníkovému tvaru jeden kruhový tvar Kterých tvarů je více? Diktát obrázku Rozvoj předmatematických představ (prostorové představivosti, geometrických tvarů), zrakového vnímání, řeči, pozornosti. Děti sestavují obrázek dle slovní instrukce učitelky: Vezmi bílé kolečko a dej doprostřed tabulky, vezmi další bílé kolečko a dej vpravo od kolečka na tabulce, vezmi modré půlkolečko a dej je nad bílá kolečka. Vezmi dvě žlutá půlkolečka, utvoř z nich celé kolečko vpravo nahoře Dítě popisuje, jaké obrázky dle instrukcí vzniky auto. Sluníčko apod. 16 HRAČKA - MAGNETICKÉ PUZZLE 17

10 LITERATURA, ELEKTRONICKÉ ZDROJE BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Computer Press, a.s., ISBN: KASLOVÁ, M. Předmatematické činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe, s. ISBN KŘÍŽOVÁ, J., MRUŠKOVIČOVÁ, L. Rozvíjení základních matematických představ v mateřské škole. Praha: Naše vojsko, ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. 1. vyd. Praha: Portál, ISBN X. Konkretizované očekávané výstupy RVP PV. [on-line] NÚV - Národní ústav pro vzdělávání. [cit ]. Dostupné z: 18 HRAČKA - MAGNETICKÉ PUZZLE 19

11 20 VÝUKOVÉ KARTY K POLYTECHNICKÉ VÝCHOVĚ. 21

12 22 VÝUKOVÉ KARTY K POLYTECHNICKÉ VÝCHOVĚ. 23

13 24 VÝUKOVÉ KARTY K POLYTECHNICKÉ VÝCHOVĚ. 25

14 26 VÝUKOVÉ KARTY K POLYTECHNICKÉ VÝCHOVĚ. 27

15 28 VÝUKOVÉ KARTY K POLYTECHNICKÉ VÝCHOVĚ. 29

16 30 VÝUKOVÉ KARTY K POLYTECHNICKÉ VÝCHOVĚ. 31

17 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace Masarykova 542/18, Liberec Kancelář: iqlandia, Nitranská 410/ Liberec tel.: Autoři: Kolektiv autorů CVLK pod vedením Mgr. Jiřiny Jehličkové Ilustrátorka: MgA. Kateřina Krausová Odborná korekce: Mgr. Mirka Bartoňová Grafická příprava a tisk: PMH, Liberec, CVLK děkuje firmám - výrobcům hraček, které nám poskytly své fotografie.

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Metodická příručka PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Mgr. Jiřina Bednářová Obsah Projekt Skládám, tvořím myslím...4 Prostorová orientace...5 Oslabení prostorového vnímání...7

Více

Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Montážní stůl Výukový materiál pro účastníky kurzu

Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Montážní stůl Výukový materiál pro účastníky kurzu Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Montážní stůl Výukový materiál pro účastníky kurzu Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

PES KOČKA SLEPICE KOZA KRÁVA KŮŇ KACHNA BERUŠKA PRASE

PES KOČKA SLEPICE KOZA KRÁVA KŮŇ KACHNA BERUŠKA PRASE SLOVNÍ ZÁSOBA Pojmenuj, co vidíš na každém obrázku. Zkus tleskáním naznačit slabiky. Řekni, jakou hlásku slyšíš na začátku (konci) slova. PES KOČKA SLEPICE KOZA KRÁVA KŮŇ KACHNA BERUŠKA PRASE Procvičujeme:

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

DODATEK ŠVP Program_- Angličtina hrou

DODATEK ŠVP Program_- Angličtina hrou DODATEK ŠVP Program_- Angličtina hrou Účinnost a platnost od 1.9.2015 Vypracovala: Bc. Renata Šibravová Mateřská škola Veltruská, Veltruská 560, Praha 9, 190 00 1 Angličtina hrou metodou Wattsenglish Seznámení

Více

Desatero pro rodiče dle MŠMT

Desatero pro rodiče dle MŠMT Desatero pro rodiče dle MŠMT 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např.

Více

Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte. a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35

Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte. a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35 Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35 Poznámky o rozvoji a učení dítěte Přehled o rozvoji dítěte v oblasti

Více

Se skřítky po planetě Zemi

Se skřítky po planetě Zemi Se skřítky po planetě Zemi Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se života na planetě Zemi. Děti celým rokem budou provázet čtyři skřítci, kteří je hravou formou seznámí s obměnami ročních

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Školní zralost x odklad školní docházky

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Školní zralost x odklad školní docházky Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog Školní zralost x odklad školní docházky Přednášející Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog psenickova.petra@centrum.cz lektorka kurzů pro předškoláky

Více

ZPRÁVA MŠ O DÍTĚTI. Po vyplnění důvěrné! Jméno a příjmení dítěte:... Datum narození:... Bydliště: kontakt... Navštěvuje MŠ:., od škol. roku...

ZPRÁVA MŠ O DÍTĚTI. Po vyplnění důvěrné! Jméno a příjmení dítěte:... Datum narození:... Bydliště: kontakt... Navštěvuje MŠ:., od škol. roku... SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695, Zlín 760 01 Pracoviště: Lazy 3695, Zlín tel.: 577 058 252, 736 105 795 e-mail: spc@ddskolyzlin.cz

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Dodatek č. 1 Aktualizace Obsah: - Organizační upořádání školy

Více

Š kolní zralost PhDr. Šárka Kratinová

Š kolní zralost PhDr. Šárka Kratinová Š kolní zralost PhDr. Šárka Kratinová Školní zralost je souborný název pro připravenost různých duševních funkcí a dovedností, umožňující dítěti s úspěchem si osvojovat školní vědomosti a dovednosti v

Více

PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017

PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017 1 PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017 1. Obecná charakteristika dětské skupiny Tykadýlko Dětská skupina má zázemí v budově Centra

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz Katalog forem a metod PDF publikace Upozornění pro uživatele této publikace: Elektronická verze publikace podléhá stejným pravidlům užívání jako tištěná. Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí

Více

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HR14 Barevná písmena na provlékání Balení obsahuje 325 kostiček v 11 barvách a šňůrky na vytvoření jmen nebo různých slov. rozměr písmenkové

Více

Příloha č. 1 Tabulka pro I. fázi výzkumu

Příloha č. 1 Tabulka pro I. fázi výzkumu Příloha č. 1 Tabulka pro I. fázi výzkumu Kritéria Záznamy z pozorování 1) ORGANIZACE ŽIVOTA DĚTÍ Pravidelný denní řád je podle potřeb přizpůsobován měnícím se okolnostem, činnostem a aktivitám dětí Organizace

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 4 týdně, povinný ČaPO: Číselná řada do 20 Žák: ČaPO: užije čísla k vyjádření počtu a pořadí ČaPO: třídí skupiny prvků podle počtu ČaPO: vytvoří soubor prvků s počtem do 20 ČaPO:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Cerhenice, okres Kolín příspěvková organizace Školská 280, 281 02 Cerhenice, tel.321 793 373, mobil:603544417, email: skola@skolacerhenice.cz IČO 75034654, DIČ CZ 75034654,

Více

JARO - LÉTO 2014 / Didaktické pomůcky a hry

JARO - LÉTO 2014 / Didaktické pomůcky a hry JARO - LÉTO 014 / Didaktické pomůcky a hry EPL1001KT 149 Kč Čtvercové panely Balení obsahuje 6 panelů se různými povrchy. Slouží k rozvoji hmatového vnímní. Jednoduchým spojením z nich dovedete vytvořit

Více

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Jak rozvíjet motoriku u. předškoláků?

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Jak rozvíjet motoriku u. předškoláků? Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog Jak rozvíjet motoriku u předškoláků? Přednášející Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog, psenickova.petra@centrum.cz lektorka kurzů pro předškoláky

Více

III. KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV. Materiál pro PV, č.j.msmt-9482/2012-22

III. KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV. Materiál pro PV, č.j.msmt-9482/2012-22 KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV III. Materiál očekávané doplňuje dokument Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV). očekávané rozpracovávají a zpřesňují jednotlivé očekávané

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Instrukce pro administrátora

Instrukce pro administrátora nomi Instrukce pro administrátora POTŘEBNÝ PODNĚTOVÝ MATERIÁL: 4 hrací kostky 1 tužka obyčejná volný papír k testu vytvořené sady obrázků I. Počty A) Auta s koly Popis úkolu: V podnětovém materiálu má

Více

Plán využití přírodní zahrady pro 1. rok činnosti

Plán využití přírodní zahrady pro 1. rok činnosti Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Dílčí vzdělávací program environmentálního vzdělávání POZNÁVÁME SVĚT PŘÍRODY Plán využití přírodní zahrady pro 1. rok činnosti Budova

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. Kuřátko Mgr. et Bc. Iva Novotná Cíl: rozvoj hbitosti, postřehu, jemné motoriky, orientace v prostoru, napomáhá zbystření smyslů, povzbuzení důvěry a sebeovládání, rozvíjí hudební cítění a ovládání pohybově

Více

Sport OBŘÍ STAVEBNICE. 35 cm. 35 cm

Sport OBŘÍ STAVEBNICE. 35 cm. 35 cm 5 cm 5 cm OBŘÍ STAVEBNICE. Obří stavebnice 0 maxi dílů z pevného plastu v barvách:červená, žlutá, oranžová, modrá. Velikost dílu je 5 x 5 cm. Jednotlivé díly se do sebe vzájemně zapojují jako puzzle. Snadno

Více

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ Obsah 1. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 2. CÍLE PROJEKTU 3. METODY A

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Metodická příručka UČENÍ NENÍ MUČENÍ. Program odpolední aktivity v rámci projektu. Víme jak na to, aneb škola je kamarád

Metodická příručka UČENÍ NENÍ MUČENÍ. Program odpolední aktivity v rámci projektu. Víme jak na to, aneb škola je kamarád Metodická příručka UČENÍ NENÍ MUČENÍ Program odpolední aktivity v rámci projektu Víme jak na to, aneb škola je kamarád Zpracovala a realizovala Jana Dušková a Jarmila Štěpánová Základní škola, Vítkov,

Více

Marielle Seitz Napiš to do písku Hravé kreslení pro rozvoj koncentrace, jemné motoriky a koordinace pohybů

Marielle Seitz Napiš to do písku Hravé kreslení pro rozvoj koncentrace, jemné motoriky a koordinace pohybů Marielle Seitz Napiš to do písku Hravé kreslení pro rozvoj koncentrace, jemné motoriky a koordinace pohybů Téměř všichni lidé se cítí přitahování teplým, jemným pískem. Ve vlhkém stavu je písek hutný a

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY PŘÍPRAVA NA ŠKOLNÍ DOCHÁZKU U DĚTÍ SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Alena Ditrychová Učitelství pro mateřské školy Vedoucí

Více

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka Najdete zde - desatero pro prvňáčka - rady a informace pro rodiče prvňáčků - co by mělo umět dítě, které jde do školy - co potřebuje prvňák od rodičů - pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ - školní zralost Desatero

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná - 1.období Na 1.stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím výtvarných činností s výrazovými prostředky výtvarného umění.učí se s nimi tvořivě

Více

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Matematika Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) používá přirozená čísla

Více

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obecné zásady reedukace specifických poruch učení

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obecné zásady reedukace specifických poruch učení REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciálně vzdělávací potřeby zjištěny

Více

vzdělávání 2 Zpracovala: Naděžda Kalábová

vzdělávání 2 Zpracovala: Naděžda Kalábová Pohádkové vzdělávání 2 Zpracovala: Naděžda Kalábová 1 Pohádkové vzdělávání 2 Autor: Naděžda Kalábová Jazyková korektura: PaedDr. Eva Schneiderová Vydal: Národní institut dětí a mládeže MŠMT 2009 Počet

Více

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 1. Procvičování zručnost: HR2 Tři medvídci (zručnost manipulační hra) Dřevěné puzzle k rozvíjení zručnosti - manipulační hra. Obsahuje 16

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-482/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223 Za Nádražím 223, 381 01

Více

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PONDĚLÍ Sluchové vnímání a paměť kniha: Mezi námi předškoláky (1,2,3) Sluchová paměť Opakování vět s více slovy (básničky ) 1 Vnímání rytmu Napodobování rytmu (dítě

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

ČESKÉ DŘEVĚNÉ STAVEBNICE

ČESKÉ DŘEVĚNÉ STAVEBNICE ČESKÉ DŘEVĚNÉ STAVEBNICE WWW.MAKURA.CZ Najdete nás i na O NÁS Představujeme Vám zbrusu nové dřevěné stavebnice a hračky MAKURA. Na českém trhu, není jednoduché najít kvalitní a originální dřevěné hračky,

Více

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HR71 Věž dřevěná Postav si vysokou věž. Barevná skládačka dřevěné kroužky na tyči. Rozměr 10 x 10 x 22 cm, 9 ks. HR72 Puzzle dřevěné magnetické

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 2. Časová dotace: 1 hodina týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Rozpoznává a pojmenovává

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pohádka, Praha 4, Imrychova 937. Imrychova 937, 143 00 Praha 4 - Kamýk. Identifikátor školy: 600 036 448

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pohádka, Praha 4, Imrychova 937. Imrychova 937, 143 00 Praha 4 - Kamýk. Identifikátor školy: 600 036 448 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Pohádka, Praha 4, Imrychova 937 Imrychova 937, 143 00 Praha 4 - Kamýk Identifikátor školy:

Více

Hledej k obrázku jeho stín

Hledej k obrázku jeho stín 1a Hledej k obrázku jeho stín 1b Hledej k obrázku jeho stín 2a Slož rozstříhané obrázky 2b Slož rozstříhané obrázky 3a Roční období JARO 3b Roční období LÉTO 4a Roční období PODZIM 4b Roční období ZIMA

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI l. - 3. ROČNÍK Žák pozná různé druhy materiálu, jeho vlastnosti a různé způsoby zacházení. Porovná vlastnosti zpracovaného materiálu Ověří si vlastnosti materiálu v praxi. Dokáže zhotovit

Více

Tvoøení slov. Využití: Pomùcky a potøeby:

Tvoøení slov. Využití: Pomùcky a potøeby: II. st. 3 Tvoøení slov OSV VDO EGS MKV ENV MED Klíèové pojmy: Pomùcky a potøeby: Cvièení se dá použít v kterémkoliv roèníku pøi opakování tvoøení slov. K tomu se dají využít i jiné úkoly, napø. slovní

Více

Všeobecné informace k zápisu pro r. 2016

Všeobecné informace k zápisu pro r. 2016 Všeobecné informace k zápisu pro r. 2016 1. Termín a místo zápisu Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v úterý dne 19. ledna 2016

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) zorganizuje si

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Libštát, okres Semily. Adresa: 512 03 Libštát 212. Identifikátor školy: 600 098 745

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Libštát, okres Semily. Adresa: 512 03 Libštát 212. Identifikátor školy: 600 098 745 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Libštát, okres Semily Adresa: 512 03 Libštát 212 Identifikátor školy: 600 098 745 Termín konání inspekce: 2. 3. června 2004 Čj.:

Více

Quatrata.

Quatrata. Quatrata www.olifu.cz 2 QuaTrata QuaTrata je strategická hra společnosti olifu. Jedná se o výhradní produkt společnosti olifu, dodáván v typické žluté dřevěné krabici, který slouží k pobavení nejen dětí,

Více

Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací plán předškoláka s odkladem školní docházky. Mgr. Stanislava Emmerlingová 2012

Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací plán předškoláka s odkladem školní docházky. Mgr. Stanislava Emmerlingová 2012 Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací plán předškoláka s odkladem školní docházky Mgr. Stanislava Emmerlingová 2012 Význam předškolního období Mozek dítěte v předškolním věku je nejpružnější

Více

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012 5 DNÍ 7 11 Let 20 Účastníků TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Příměstské tábory Jana Jelínková a kolektiv Praha, Středočeský kraj Místo konání Praha 2012 Průřezové

Více

METODIKA ČINNOSTNÍHO UČENÍ S POMŮCKOU SKLÁDACÍ ABECEDA

METODIKA ČINNOSTNÍHO UČENÍ S POMŮCKOU SKLÁDACÍ ABECEDA METODIKA ČINNOSTNÍHO UČENÍ S POMŮCKOU SKLÁDACÍ ABECEDA Autoři: Mgr. Alena Bára Doležalová, Mgr. Čeněk Rosecký Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Tvořivá škola čtení a psaní s porozuměním, který

Více

PRO RODIČE A DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU ANEB PŘÍPRAVA DO ŠKOLY

PRO RODIČE A DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU ANEB PŘÍPRAVA DO ŠKOLY PRO RODIČE A DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU ANEB PŘÍPRAVA DO ŠKOLY DESATERO PRO BUDOUCÍHO PRVŇÁČKA 1. ZNÁM SVÉ JMÉNO A VÍM, KDE BYDLÍM. 2. UMÍM POZDRAVIT A POUŢÍVÁM KOUZELNÁ SLOVA PROSÍM, DĚKUJI. 3. JSEM POŘÁDNÝ

Více

Soubor námětů a aktivit z oblasti psychomotoriky

Soubor námětů a aktivit z oblasti psychomotoriky Soubor námětů a aktivit z oblasti psychomotoriky PaedDr. Eva Mrázová 2011 Tato pomůcka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1. část AKTIVITY Skládanka Zaměření:

Více

ROZVOJ ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ PŘEDŠKOLÁK EDŠKOLÁKŮ FORMOU HER, HLAVOLAMŮ A VHODNÝCH ČINNOSTÍ

ROZVOJ ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ PŘEDŠKOLÁK EDŠKOLÁKŮ FORMOU HER, HLAVOLAMŮ A VHODNÝCH ČINNOSTÍ ROZVOJ ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ PŘEDŠKOLÁK EDŠKOLÁKŮ FORMOU HER, HLAVOLAMŮ A VHODNÝCH ČINNOSTÍ - PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. - CENTRUM NADÁNÍ Lidský mozek má více než 100 miliard neuronů, a z každého z nich

Více

Přípravná třída. pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Přípravná třída. pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Přípravná třída pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Cíle a prostředky Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k bezproblémovému začlenění

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

5.1.2.1. Matematika. 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace

5.1.2.1. Matematika. 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.1.2.1. Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni: Vychází ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, která je v základním

Více

Metodika činnostního učení v přípravném ročníku

Metodika činnostního učení v přípravném ročníku Metodika činnostního učení v přípravném ročníku se zaměřením na předčtenářské období Mgr. Alena Bára Doležalová OBSAH I. ÚVOD 1. Vstup dítěte do školy 3 2. Školní zralost a připravenost 4 3. Pedagogická

Více

METODY ROZVÍJENÍ JEMNÉ MOTORIKY ŢÁKŮ NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY DIPLOMOVÁ PRÁCE

METODY ROZVÍJENÍ JEMNÉ MOTORIKY ŢÁKŮ NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY METODY ROZVÍJENÍ JEMNÉ MOTORIKY ŢÁKŮ NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY DIPLOMOVÁ PRÁCE Autorka diplomové

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

MATEŘSKÁ ŠKOLA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obecná charakteristika mateřské školy Mateřská škola je součástí zařízení MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené v Českých Budějovicích. Má 2 oddělení třídu pro

Více

Diagnostika dítěte předškolního věku

Diagnostika dítěte předškolního věku Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová Diagnostika dítěte předškolního věku Co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let Computer Press, a.s. Brno 2011 Diagnostika dítěte předškolního věku Co by dítě mělo umět

Více

Metodika činnostního učení v 1. ročníku

Metodika činnostního učení v 1. ročníku Metodika činnostního učení v 1. ročníku se zaměřením na předčtenářské období Mgr. Alena Bára Doležalová OBSAH I. ÚVOD I. ÚVOD Vyučovací předmět český jazyk je základem vyučování v 1. ročníku. Úkoly a cíle

Více

Hry a cvičení se zvuky

Hry a cvičení se zvuky Hry a cvičení se zvuky 1. Podmíněná reakce na zvuk - reakce na zvuk určitým pohybem - zjištění, jaké zvuky je dítě schopno vnímat - nezbytná při audiometrickém vyšetření - Pomůcky: bubínek, kostka, krabice(kbelík,..)

Více

Rozvoj předmatematických představ v podmínkách preprimárního vzdělávání. Bc. Iveta Potschová

Rozvoj předmatematických představ v podmínkách preprimárního vzdělávání. Bc. Iveta Potschová Rozvoj předmatematických představ v podmínkách preprimárního vzdělávání Bc. Iveta Potschová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá předmatematickými představami v podmínkách preprimárního

Více

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace NABÍDKA KURZŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ LEDEN 2015

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace NABÍDKA KURZŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ LEDEN 2015 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace NABÍDKA KURZŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ LEDEN 2015 OBSAH 1.1 Metodická podpora logopedických asistentek a preventistek v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

KOSTKY. počítačová stavebnice. Ing. Hana Vláčilová

KOSTKY. počítačová stavebnice. Ing. Hana Vláčilová KOSTKY počítačová stavebnice Ing. Hana Vláčilová Možná, že se poprvé v životě setkáváte s počítačovou stavebnicí?! Jaké má počítačová stavebnice výhody? Každý díl stavebnice modelujete pouze jednou, ale

Více

Dobrý den, Činnosti pro prezentaci nového jazyka.

Dobrý den, Činnosti pro prezentaci nového jazyka. WATTSENGLISH POSTER ACTIVITIES Dobrý den, doufáme, že se Vám plakát líbí. V naší publikaci Průvodce metodikou výuky angličtiny v mateřské škole I., která byla vytvořena ve spolupráci s VÚP a MŠMT jsme

Více

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk listopad říjen září Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk měsíc téma Projekty + mezipředmětové vztahy Čt Cesta do školy vyprávění podle obrázku Ps Správné psací návyky,

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Bříza a oheň Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Bříza a oheň Stručná anotace učební jednotky V této hodině ţáci na základě

Více

Zahájení činnosti kroužků: v prvním týdnu měsíce října. Ukončení činnosti kroužků: květen

Zahájení činnosti kroužků: v prvním týdnu měsíce října. Ukončení činnosti kroužků: květen Kroužky mohou navštěvovat děti ze ZŠ a MŠ Janová, ale i děti docházející do ZŠ mimo obec Janová Rozvrh kroužků se upřesní dle zájmu dětí Poplatek za jeden kroužek je od 600,- ( ročně ) při minimálním počtu

Více

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu.

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu. Slovo autorky Didaktické listy jsou určeny rodičům, učitelkám mateřských škol a dětem. Rodičům, aby uměli svým dětem ukázat možnosti dané hračky, učitelkám mateřských škol, které může jedna hračka inspirovat

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno č.j. 1/2014 platný od 15.10.2014 schváleno ŠR 14.10.2014 pro období 2015/2016 vypracovala ved. vychovatelka Bc. Ilona

Více

Zájmové. ve Vaší MŠ. kroužky. www.rytmik-krouzky.cz

Zájmové. ve Vaší MŠ. kroužky. www.rytmik-krouzky.cz Zájmové kroužky ve Vaší MŠ www.rytmik-krouzky.cz Vážená paní reditelko, dovolte, abychom se Vám představili. Jsme společnost Rytmik a od roku 1997 se zabýváme pořádáním zájmových kroužků pro děti z mateřských

Více

1. ÚVOD... 3 2. TEORETICKÁ ČÁST... 4. 2.1 Výtvarná výchova v mateřských školách a RVP PV... 4. 2.1.1 Jak pracovat s RVP PV ve výtvarné výchově...

1. ÚVOD... 3 2. TEORETICKÁ ČÁST... 4. 2.1 Výtvarná výchova v mateřských školách a RVP PV... 4. 2.1.1 Jak pracovat s RVP PV ve výtvarné výchově... Obsah 1. ÚVOD... 3 2. TEORETICKÁ ČÁST... 4 2.1 Výtvarná výchova v mateřských školách a RVP PV... 4 2.1.1 Jak pracovat s RVP PV ve výtvarné výchově... 4 2.2 Výtvarné činnosti v mateřských školách... 7 2.2.1

Více

Povinná školní docházka

Povinná školní docházka Povinná školní docházka Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1.2012 36 Plnění povinnosti školní docházky (3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě

Více

OBSAH. Obsah. Poděkování 13 Úvod 14 Zpětná vazba od čtenářů 15 Errata 15

OBSAH. Obsah. Poděkování 13 Úvod 14 Zpětná vazba od čtenářů 15 Errata 15 Obsah Poděkování 13 Úvod 14 Zpětná vazba od čtenářů 15 Errata 15 KAPITOLA 1 17 Systém LEGO a jeho nekonečné možnosti 17 Stavitelský slovníček 17 Velikost dílů 18 Kostka: standardní 2 4 19 Výstupky 19 Rourky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Charlese de Gaulla, Praha 6 Bubeneč, Charlese de Gaulla 18/832. Charlese de Gaulla 18/832, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Charlese de Gaulla, Praha 6 Bubeneč, Charlese de Gaulla 18/832. Charlese de Gaulla 18/832, 160 00 Praha 6 - Bubeneč Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Charlese de Gaulla, Praha 6 Bubeneč, Charlese de Gaulla 18/832 Charlese de Gaulla 18/832, 160 00 Praha 6 - Bubeneč Identifikátor

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 053 116/99-1002 Signatura: be3as106 Oblastní pracoviště č. 5 Karlovy Vary Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka

Více

ED3004230. Průhledné korálky 250 ks plastových korálků v kyblíčku, 8 ks šňůrek na navlékání (2 x 75 cm a 2 x 45 cm ve 4 barvách).

ED3004230. Průhledné korálky 250 ks plastových korálků v kyblíčku, 8 ks šňůrek na navlékání (2 x 75 cm a 2 x 45 cm ve 4 barvách). ED3004252 1150 Kč Plastové korálky 250 ks plastových korálků, 8 ks červené navlékací šňůrky (4 x 75 cm, 4 x 45 cm). PB2471173 205 Kč Plastové korálky - Kostky s písmenky 300 ks plastových korálků k navlékání.

Více

HRY, PŘÍPRAVA AKCÍ PŘÍPRAVA HRY

HRY, PŘÍPRAVA AKCÍ PŘÍPRAVA HRY HRY, PŘÍPRAVA AKCÍ Využíváním her i soutěží v naší činnosti učíme děti poctivosti, ukázněnosti, smyslu pro kamarádství, pro společnost, ohleduplnosti k mladším. Jejích smyslem a cílem je výchova k fairplay,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP- 191 /13-P. Gagarinova 202, 334 01 Přeštice. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP- 191 /13-P. Gagarinova 202, 334 01 Přeštice. příspěvková organizace Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP- 191 /13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČ: Identifikátor: Právní forma: Zastoupená: Zřizovatel: Místo inspekční

Více

Individuální vzdělávací plán pro dítě s oslabeným zrakovým vnímáním, Adam Jméno: Adam

Individuální vzdělávací plán pro dítě s oslabeným zrakovým vnímáním, Adam Jméno: Adam Přílohy Příloha1: Individuální vzdělávací plán pro dítě s oslabeným zrakovým vnímáním, Adam Jméno: Adam Datum narození: 5, 3 let Škola: Mateřská škola Čejetice Třída: heterogenní Základní údaje vyplývající

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra matematiky. Bakalářská práce. Renáta KANIOKOVÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra matematiky. Bakalářská práce. Renáta KANIOKOVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky Bakalářská práce Renáta KANIOKOVÁ MANIPULATIVNÍ ČINNOSTI DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU V NUMERICKÝCH PŘEDSTAVÁCH Olomouc 2013 vedoucí práce:

Více