Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne v Prčici od 17 hodin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin"

Transkript

1 Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí Sedlec-Prčice IČ: Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé: 1. Jiří Barták 8. Ing. Zbyněk Kobliha za Farmu Prčice s.r.o. 2. Pavel Janda za Agro Měšetice s.r.o. 9. Pavel Král za město Sedlec-Prčice 3. Mgr. Zdeněk Sedláček Jaroslav Krejčí st Jaroslav Krejčí st. za ČSOP Vlašim Antonín Podzimek Ing. Zbyněk Kobliha 14. Omluveni: RNDr. Marie Kovalová Tomáš Reml Hosté: Tomáš Míka člen dozorčí rady Jaroslava Trková Vojtěch Hlaváček Milena Valentová Ing. Michal Kofroň Mgr. Josef Nádvorník za TJ Sokol Sedlec-Prčice Miroslav Neumann Vladimíra Horáková Kateřina Hladká (zplnomocněná Tomášem Kocmanem členem správní rady) Karel Hocke 1. Uvítání Přítomné přivítal Pavel Janda, předseda správní rady. 2. Zpráva o činnosti Český Merán o.p.s. za rok 2007 Z. Sedláček zpracoval Výroční zprávu Český Merán o.p.s. za rok 2007, která byla elektronicky rozeslána všem zakladatelům a sympatizantům společnosti. Výdaje na realizaci projektů Český Merán o.p.s. dosáhly v roce 2007 nejvyšší historickou výši = ,70 Kč. Správní rada schvaluje znění výroční zprávy. Z. Sedláček seznámil přítomné se stavem pokladny a účtu společnosti. Podrobnější informace jsou obsaženy ve Výroční zprávě. Stav bankovního účtu K K Stav pokladny K K ,63 Kč ,09 Kč 8.770,80 Kč 7.371,50 Kč strana 1

2 3. Finanční záležitosti vedení účetnictví, podvojné účetnictví, příprava darovacích smluv Vedení účetnictví: Od bude účetnictví vedeno pí. Richterovou z Mezna tel.: Na příštím jednání správní rady bude určena odměna pro novou účetní o.p.s. Z.Sedláček i nadále bude organizačně zajišťovat chod o.p.s. Podvojné účetnictví: od musí naše společnost vést podvojné účetnictví. Příprava darovacích smluv: v roce 2007 jsme na základě darovacích smluv získali od zakladatelů a sponzorů celkem ,- Kč. Administrace byla značně náročná proto bude v roce 2008 posílání darovacích smluv zajištěno převážně písemně a platby prováděny bezhotovostní. Prosíme všechny o včasné vracení posílaných smluv. 4. Volby orgánů Český Merán o.p.s. K poslední změně v orgánech společnosti došlo dne viz tabulky níže uvedené. Dne 4. prosince 2006 se sešlo třináct zakladatelů společnosti, aby byly provedeny formální kroky k zajištění organizačního a technického chodu obecně prospěšné společnosti. Byla provedena volba šesti členů správní rady a tří členů dozorčí rady. Z organizačních důvodů byla zrušena funkce ředitele společnosti. Správní rada Český Merán o.p.s. působí od v následujícím složení: Pavel Král od do Antonín Podzimek od do Jiří Barták od do Pavel Janda (předseda) od do Tomáš Kocman od do Michal Kofroň od do Dozorčí rada Český Merán o.p.s. působí od v následujícím složení: Jaroslav Krejčí (předseda) od do Tomáš Míka od do Otto Srb od do A. Podzimkovi a T. Kocmanovi ze správní rady a T. Míkovi z dozorčí rady uplynulo ke dni funkční období. Návrhy a volba nových členů správní rady: Miroslav Neumann návrh nepřijímá. Jaroslava Trpková návrh přijímá. Volba: 9 zakladatelů pro. Tomáš Kocman návrh přijímá. Volba: 9 zakladatelů pro. Návrhy a volba nových členů dozorčí rady: Tomáš Míka návrh přijímá. Volba: 9 zakladatelů pro. strana 2

3 Funkční období členů správní i dozorčí rady je tříleté. Celkový počet funkčních období vykonávaných jednou osobou není omezen, ovšem po šestiletém členství ve správní radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku. Z. Sedláček zajistí jednání s výše uvedenými osobami a dále jednání a podklady pro zanesení do rejstříku o.p.s. u Městského soudu v Praze. U členů správní a dozorčí rady o.p.s. je nutné následující: čestné prohlášení se souhlasem s jmenováním do funkce výpis z rejstříku trestů V rámci změn údajů do rejstříku o.p.s. u Městského soudu v Praze budou změněny adresy trvalého bydliště dvou zakladatelů Ing. Michal Kofroň a Mgr. Zdeněk Sedláček. 5. Greenways Praha-Vídeň o.s. Jaroslav Krejčí Obecně prospěšná společnost Český Merán je již několikaletým členem občanského sdružení Greenways Praha Vídeň a Jaroslav Krejčí je jedním z pěti členů výboru sdružení. Jaroslav Krejčí podal informaci o činnosti občanského sdružení v roce 2007 byla činnost značně utlumena, došlo k odstoupení manažerky sdružení Olgy Žampachové a v současnosti se hledá řešení, jak činnost oživit. 6. Projekty pro rok 2008 a jejich realizace Z.Sedláček informoval přítomné o předložených a získaných grantech na rok Podrobné informace jsou součástí výroční zprávy. Byla podána informace o přípravě spolupráce s francouzským městem Saint-Leu-la-Forêt, které chce s námi navázat spolupráci. Byly diskutovány možnosti kulturních akcí na území Českého Meránu. Z.Sedláček bude zakladatelům a sympatizantům o.p.s. posílat informace o možnostech získávání dotačních prostředků. Historicky nejvýznamnější a nejnákladnější projekt Český Merán o.p.s. je Cyklostezka Sedlec-Prčice Sedlčany. Projekt je naší prioritou a intenzivně pokračují jednání se starosty obcí, jejímž územím je trasa naplánována. V letošním roce proběhnou jednání s vlastníky dotčených pozemků a začne se připravovat projektová dokumentace pro územní řízení. Budeme žádat o dotaci 92,5 % na realizaci celého projektu. Oceňuji tímto velice dobrou spolupráci se starosty obcí Jesenice, Nedrahovice, Kosova Hora, Sedlčany a Sedlec-Prčice. Lídr projektu je p. Krejčí Jaroslav st. O vývoji jednání a postupu prací budete pravidelně informováni. 7. Propagace Českého Meránu a Český Merán o.p.s. - web-stránky, apod. Z. Sedláček informoval o postupu aktualizace web-stránek V rámci loňských grantů byla podepsaná dohoda o provedení práce se studentem F.Stočesem ve výši 5.000,- Kč, který aktualizaci připravuje. Marie Zemanová připravuje změnu loga o.p.s. 8. Diskuse J. Krejčí hovořil o rozvoji cestovního ruchu v našem regionu, o významu cestovního ruchu pro zvyšování zaměstnanosti a o možnostech zkvalitňování služeb pro turisty. Stručně zmínil spolupráci několika podnikatelů v oblasti Javorové skály a myšlenku vytvoření destinačního managementu. Vyzdvihl zvyšující se význam zimního období (naše zimní běžecké trasy jsou co do počtu km na 4-5 místě v ČR). Dále informoval přítomné o projektu strana 3

4 Nadace Partnerství s názvem Cyklisté vítáni cílem je zvýšení kvality služeb nabízených ve stravovacích a ubytovacích zařízeních, v turistických cílech. Z. Sedláček informoval o evropském programu LEADER+, který bude v příštím období hlavním zdrojem pro rozvoj venkova. Jsou zde finanční možnosti nejen pro obce, ale i pro podnikatele a neziskové organizace. Obce Středočeského kraje mikroregionu Společenství obcí Čertovo břemeno vstoupily do Místní akční skupiny (MAS) Krajina srdce na Táborsku. V dubnu se rozhodne, zda bude finančně podpořena jejich rozvojová strategie. registrace ochranné známky názvu Český Merán a loga Český Merán Usnesení: Volba správní rady Český Merán o.p.s. Novými členy správní rady jsou Jaroslava Trpková a Tomáš Kocman. Pavel Král od do Michal Kofroň od do Jiří Barták od do Pavel Janda od do Tomáš Kocman od do Jaroslava Trpková od do Volba dozorčí rady Český Merán o.p.s. Novým členem dozorčí rady je Tomáš Míka. Otto Srb od do Jaroslav Krejčí od do Tomáš Míka od do Zajistit administrativní podklady pro zanesení volebních změn do rejstříku o.p.s. u Městského soudu v Praze a změny podpisových vzorů u bankovního účtu. Zapsal: Zdeněk Sedláček Kontaktní osoba pro případné dotazy či podměty: Mgr. Zdeněk Sedláček, tel.: , Ověřil: Pavel Janda, předseda správní rady V Sedlci-Prčici dne strana 4

5 Podpisy přítomných zakladatelů na schůzi obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne v Prčici, kteří jsou uvedeni v zakládací smlouvě společnosti ze dne : Město Sedlec-Prčice Český svaz ochránců přírody, ZO Vlašim Agro Měšetice spol. s r.o. Farma Prčice spol. s r.o. Antonín Podzimek Jiří Barták Ing. Zbyněk Kobliha Mgr. Zdeněk Sedláček Jaroslav Krejčí st. strana 5

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO ČINNOST SVAZKU OBCÍ Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO v roce 2003 Mgr. Zdeněk Sedláček, Jankov 131, 257 03, tel: 604 151 452, zdenek.sedlacek@seznam.cz strana 1 Společenství obcí Čertovo břemeno v roce

Více

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO ČINNOST SVAZKU OBCÍ Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO v roce 2005 Mgr. Zdeněk Sedláček, Jankov 131, 257 03, tel: 604 151 452, zdenek.sedlacek@seznam.cz strana 1 Společenství obcí Čertovo břemeno v roce

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

NÁVRH. Zápisu Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 8. 10. 2013, 9 13 hodin Spolkový dům Vlašim

NÁVRH. Zápisu Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 8. 10. 2013, 9 13 hodin Spolkový dům Vlašim NÁVRH Zápisu Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 8. 10. 2013, 9 13 hodin Spolkový dům Vlašim Přítomni: 33 z 51 členů, z toho 18 soukromý sektor, 15 veřejný sektor >> VALNÉ SHROMÁŽDNÍ ČLENŮ JE

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. je založena na základě zákona č. 248/1995

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, ve které se snažíme rekapitulovat poslední rok naší činnosti.

Více

Přítomni >> Cáder, Havlíček, Klímová Vaňková, Kuře, Nekvasil, Švejda, Švejdová, Vondráková, Vrzalová, Kučerová

Přítomni >> Cáder, Havlíček, Klímová Vaňková, Kuře, Nekvasil, Švejda, Švejdová, Vondráková, Vrzalová, Kučerová Zápis z jednání výboru MAS Blaník o.s. 24.9. Přítomni >> Cáder, Havlíček, Klímová Vaňková, Kuře, Nekvasil, Švejda, Švejdová, Vondráková, Vrzalová, Kučerová Omluveni >>, Duda, Hosté >> 0 Hosté z řad členů

Více

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 82, 391 43 Mladá Vožice

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 82, 391 43 Mladá Vožice OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 82, 391 43 Mladá Vožice Zápis z Členské schůze OS MAS Krajina srdce ze dne 31.5.2012 v Mladé Vožici Přítomní členové: Ing. Monika Hienlová, Ing. Petr Hienl, Milena

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Charakteristika společnosti Orgány a personální zajištění o.p.s. Přehled činností v roce 2013 Členská základna Zpráva o hospodaření Stránka 1 z 13 Charakteristika společnosti:

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI I. Zakladatelé SVAZEK MĚST A OBCÍ REGIONU POMALŠÍ Římov 2, 373 24 Římov IČO: 62536443 Zastoupený: Ing. Jaroslavem Chmelařem, bytem Roudné 36, 370 07 České

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

Výroční zpráva MAS České středohoří za rok 2008. Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva MAS České středohoří za rok 2008. Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 0 1. Vznik sdružení 2. Zaměření činnosti 3. Členové a orgány sdružení 3.1 Členové sdružení 3.2 Orgány sdružení 3.3 Partnerské smlouvy OBSAH: 4. Aktivity MAS České středohoří

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp.

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. Výroční zpráva 2008 Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1 Realizace Strategického plánu LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Výroční zpráva 2014. Jeseníky Sdružení cestovního ruchu

Výroční zpráva 2014. Jeseníky Sdružení cestovního ruchu Výroční zpráva 2014 Jeseníky Sdružení cestovního ruchu OBSAH ÚVODEM 3 I. Základní údaje o J-SCR 4 II. Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2014 14 III. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2014 28 ZÁVĚREM 49 ANNUAL

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012. Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012. Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012 Bod programu: 16 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního

Více

Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti. V Krásné Hoře nad Vltavou dne...2014. Razítko a podpis:...

Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti. V Krásné Hoře nad Vltavou dne...2014. Razítko a podpis:... Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne...2014 Razítko a podpis:... 2 Obsah: 1. Úvod 4 2. Základní údaje..5 10 3. Zpráva o činnosti...11 12 4. Zpráva o auditu...13-14

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 - Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007 Obsah: 1. Úvod - 3-1.1 Vznik společnosti - 3-2. Organizační struktura společnosti - 6-2.1 Přehled orgánů společnosti - 6-2.1.1 Správní rada - 6-2.1.2 Dozorčí

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MAS kraje Vysočina o.p.s. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 1 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Slovo

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Obsah 1 Základní pojmy a zkratky... 3 1.1 Definice zkratek... 3 1.2 Pojmy... 3 2 Úvod... 5 3 Proces standardizace... 6

Více

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTÍ 3) ORGÁNY A MANAGEMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2009 1 1) Úvod Naše MAS vstoupila

Více

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Termín pátek 8. února 2013 Místo Pečky, Masarykovo nám. 78, Kulturní dům Program Valné hromady: 1. Zahájení jednání Valné hromady 2. Přivítání a představení

Více

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..)

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Preambule Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (případně Klastr Karlštejnsko) - je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé,

Více