VÝROČNÍ ZPRÁVA. roku o činnosti a hospodaření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. roku o činnosti a hospodaření"

Transkript

1 ČESKÝ MERÁN, obecně prospěšná společnost Vítkovo nám Sedlec-Prčice 2 IČ: VÝROČNÍ ZPRÁVA roku 2007 o činnosti a hospodaření Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2007 Obecné údaje o Český Merán o.p.s. Přehled příjmů a výdajů v roce 2007 strana 1

2 Přehled činností vykonávaných Český Merán o.p.s. v roce 2007 Greenways Praha Vídeň, o.s. ČESKÝ MERÁN o.p.s. byla a je aktivním členem občanského sdružení GREENWAYS Praha Vídeň. Jaroslav Krejčí se na valné hromadě sdružení dne 11. prosince 2006 v Keramické dílně Romany Hulíkové (Děbolín u Jindřichova Hradce) stal opět členem výboru sdružení. V roce 2007 proběhlo několik zasedání výboru sdružení, ovšem činnost sdružení byla dosti utlumena. Realizované projekty obecně prospěšné společnosti Český Merán v roce 2007 Projekt Z Prahy do Vídně přes Český Merán byl podpořen v roce 2006 z Nadace Partnerství ve výši ,- Kč, spoluúčast (31,9 %) = ,50 Kč, celkem = ,50 Kč. Projekt byl realizován v období červen Základním cílem projektu bylo prostřednictvím nových služeb a dlouhodobých aktivit zadržet a pozitivně unavit uživatele Greenways Praha-Vídeň a Greenways Čertovo břemeno tak, aby prodloužili délku svého pobytu a odjížděli maximálně spokojeni. K tomuto cíli jsme přispěli 2 aktivitami realizovanými na základě možností rozpočtu projektu: 1. instalace oboustranného informačního panelu o Greenways Praha-Vídeň a Greenways Čertovo břemeno. Panel je umístěn před Hospodou U škrpálu, přímo na trati GRPV, na Vítkově náměstí v Prčici. 2. úprava relaxační zahrady sídla Český Merán o.p.s. Zahrada Atelieru Prčice je součástí Ateliéru Prčice, který se nachází na Vítkově náměstí v Prčice, v centru městské památkové zóny. V objektu Atelieru Prčice najdete galerii, muzeum, prostor pro společenské setkávání a drobné občerstvení. Na zahradě probíhaly terénní úpravné práce odstranění náletů, navážky odpadů, původního nevhodného oplocení. Výsadbu zeleně prováděla na základě projektu ing.arch. Petra Růžičky organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Slavnostní otevření zahrady proběhlo dne Tento den se zde koná Pochod Praha-Prčice a mnozí účastníci pochodu mohli využít klidného prostoru relaxační zahrady k odpočinku. Akce byla doprovázena výstavami místních umělců a žáků Základní umělecké školy Sedlec-Prčice, koncerty, čajovnou a občerstvením. Výdaje: Položky rozpočtu Celkové náklady Nadace Partnerství informační panel o Greenways úprava relaxační zahrady výsadba rostlin - ČSOP Vlašim úprava terénu - Služby Sedlec-Prčice s.r.o. úprava terénu - p. Hošna oprava vstupních vrat - Služby Sedlec- Prčice s.r.o. výsadba rostlin - ČSOP Vlašim občerstvení slavnostního otevření zahrady ( ) výsadba bylin , , , , , ,- 650,- 107,- Celkem , ,- (68,1 %) Spoluúčast ,50 (31,9 %) strana 2

3 V rámci dotačního řízení Středočeského kraje v oblasti cestovního ruchu pro rok 2006 z rozpočtu kap. 08, akce Destinační management byl předložen a podpořen náš projekt Za krásami Českého Meránu. Rozpočet: celkem ,30 Kč, dotace ,- Kč (58,8 %), podíl obcí ,30 Kč (41,2 %). Cílem projektu bylo vytvoření nového turistického produktu pro území Českého Meránu. Předpokladem bylo, že realizací projektu dojde ke zkvalitnění nabídky využití volného času a ke zvýšení počtu návštěvníků našeho kraje. Byly realizovány následující aktivity: 1. propagace Městské památkové zóny Sedlec-Prčice (inf.panel, inf. leták a zajištění průvodcovství) Ing.arch. Petr Růžička nakreslil mapu města s památkovou zónou byl vydán leták A4 o Městské památkové zóny Sedlec-Prčice ks a leták A3 s plánem města Sedlec-Prčice ks byly opraveny informační panely před kostelem s. Jeronýma v Sedlci a u poutního místa Ježovka. Byly instalovány informační panely s plánem města v Sedlci a Prčici. 2. organizace letních výstav v galeriích Českého Meránu (příprava výstavních prostor, adjustace expozic, propagace prostřednictvím inf. letáků, web-stránek, médií apod.) byl vydán propagační plakát Letní výstavy v galeriích Českého Meránu 100 ks byly provedeny opravy výstavních prostor galerie Ateliér Prčice byl zajištěn provoz galerie Ateliér Prčice dohody o provedení práce 3. organizace letních zájmových dílen (potřeby pro uměleckou tvorbu, propagace, apod.) nákup materiálu pro letní zájmové dílny. Ve spolupráci s občanským sdružením INEX Sdružení dobrovolných aktivit proběhly přímo v Ateliéru Prčice dva mezinárodní pracovní tábory mládeže. První tábor proběhl od pondělí do pondělí za účasti 7 dobrovolníků (z Finska, Korei, Španělska, Ruska, Belgie a Švýcarska) a dvou českých vedoucích (Halina Zawiszová a Petr Sejkot). Druhý tábor proběhl ve dnech za účasti 8 dobrovolníků (z Francie, Korei, Španělska, Ruska, Ukrajiny a Polska) a 2 vedoucí (Adéla Čiháková a Zuzana Nováková). V rámci workcampů byly provedeny následující práce: drobné stavební a úpravné práce v interiérech ateliéru (natírání, malování, čištění stropních trámů, apod.). Dále oprava nádvoří odstraňování omítky hospodářských budov, úprava terénu, pomoc při stavbě dětské houpačky a pískoviště, výzdoba na vstupních dveří, výroba mozaiky pod odborným vedením výtvarnic (Andrejka Culková a Eliška Hejduková), apod. 4. dovybavení sídla Český Merán o.p.s. (příprava expozic pro malé regionální muzeum a galerii, přístup na Internet, zajištění personálu, apod.) příprava výstavních prostor a expozic galerie Ateliéru Prčice klempířské prvky venkovní galerie, výroba vitrážového okna do galerie odborné práce na přípravě výstavních expozic pro malé regionální muzeum a galerii - dohody o provedení práce vytvoření webových stránek pro propagaci turistického produktu Za krásami Českého Meránu. Položky rozpočtu Částka Podíl v % Středočeský kraj ,- Kč 58,8 % Český Merán o.p.s ,30 Kč 41,2 % Celkem ,30 Kč 100 % strana 3

4 V rámci dotačního řízení Středočeského kraje v oblasti cestovního ruchu pro rok 2006 z rozpočtu kap. 08, akce Destinační management byl předložen a podpořen náš projekt První cyklostezka Českého Meránu. Rozpočet: celkem ,- Kč, dotace ,- Kč (58,8 %), podíl obcí ,- Kč (41,2 %). Prvotním cílem projektu bylo vyprojektovat historicky první cyklostezku pro území Českého Meránu. Tato cyklostezka měla splňovat několik funkcí - měla doplnit místní dopravní infrastrukturu a bezpečně propojit blízké osady s centrální obcí (využitelné pro cykloturisty, pro děti při cestě do školy a pro účelovou cyklistiku). Následná realizace je předpokládána s využitím finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury nebo z fondů Evropské Unie. Postupem času (duben květen 2007) se cíl projektu posunul na vytvoření cyklostezky, která by propojila města Sedlec-Prčice a Sedlčany. Mezi uvedenými městy by stezka procházela ještě územím obce Jesenice, Kosova Hora a Nedrahovice. Tento záměr byl konzultován s oddělením cestovního ruchu Krajského úřadu Středočeského kraje (p. Drobný) a odsouhlasen. Dne se v Jesenici uskutečnila schůzka starostů Jesenice, Nedrahovic, Kosovy Hory, Sedlčan a Sedlce-Prčice. Přítomni byli také Jaroslav Krejčí st. - zástupce obecně prospěšné společnosti Český Merán a manažerka Sdružení obcí Sedlčanska Štěpánka Barešová. Pan Krejčí na ní objasnil velký význam tohoto projektu. Starosta Sedlčan ing. Burian připomněl, že podobný záměr byl diskutován už asi před 15 lety. Bylo domluveno, že hlavní dozor nad vypracováním projektu bude mít Český Merán o.p.s. a garantem bude Jaroslav Krejčí (předseda dozorčí rady Český Merán o.p.s.). Realizace projektu je předběžně odhadnuta na mil. Kč a bude se realizovat v horizontu 3 let z prostředků Regionálního operačního programu Středočeského kraje. Předpokládaná výše dotace je 90 % v případě, že nositelem projektu bude nezisková organizace, v našem případě Český Merán o.p.s. Finanční podíl spoluúčasti jednotlivých partnerů při následné realizaci projektu bude dále diskutován, tak aby byla respektována územní velikost a rozpočty jednotlivých obcí. Projektová dokumentace byla zpracována společně firmou QUO s.r.o. a ing.arch. Petrem Růžičkou. Aktivita Zpracování a projednání projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí projektu Cyklostezka Sedlčany Sedlec-Prčice Spoluúčast (41,4 %) Dotace (58,6 %) Celkem (100 %) , , ,- Rozpočet , , ,- Projekt Návštěvnické centrum a výletní stezka Českého Meránu byl podpořen v roce 2007 z Nadace Partnerství ve výši 5.000,- Kč, spoluúčast (48,3 %) = 4.658,- Kč, celkem = 9.658,- Kč. Podmínkou příjmu grantu bylo použití peněz pouze na výsadbu stromů v Chotěticích. Prvotně předkládaný projekt měl rozpočet celkem ,- Kč, požadovaný příspěvek z Nadace Partnerství byl ve výši ,- Kč. Projekt byl realizován v období září V rámci projektu byla realizována výsadba dvou lip malolistých na rozcestí cyklotras v osadě Chotětice. Původně bylo poměrně frekventované rozcestí vybaveno pouze informačním panelem a prostoru chybělo odpočívadlo a zeleň. Zároveň s touto aktivitou byla zásluhou partnerských subjektů (Město Sedlec-Prčice a Společenství obcí Čertovo břemeno, svazek obcí) vyměněna mapová část informačního panelu, zakoupena lavička, opravena část strana 4

5 cyklotrasy v úseku Chotětice Vozerovice a nad Vozerovicemi bude v roce 2008 vybudována vyhlídka s panoramatickým panelem. Rozpočet projektu: Položky rozpočtu Celkové náklady Nadace Partnerství výsadba 2 lip v Chotěticích 9.658,- Kč Celkem 9.658,- Kč 5.000,- (51,7 %) Spoluúčast 4.658,- Kč (48,3 %) Obecně prospěšné společnosti Český Merán získala v březnu 2007 dotační peníze na realizaci projektu s dlouhým názvem Ozelenění, barvami oživení a veřejnosti otevření nádvoří Ateliéru Prčice. Od brněnské Nadace Partnerství jsme získali ,- Kč v rámci jejich podprogramu Místo pod stromy. Konkurence byla velmi vysoká a z celkově 109 předložených projektů jich bylo podpořeno pouze devět. Záměrem projektu bylo vytvořit nový zelený prostor přístupný veřejnosti a návštěvníkům Českého Meránu. Naším cílem je, aby si každý, kdo navštíví Ateliér Prčice, mohl říct stálo to za to. Ateliér Prčice by se měl stát komunitním otevřeným prostorem pro místní obyvatele, spolky a přibývající návštěvníky našeho kraje. Prostor bude sloužit pro společensko-kulturních aktivity všech místních zájmových skupin veřejnosti. Úprava nádvoří historického objektu v centru městské památkové zóny přispěje ke zvýšení atraktivity Českého Meránu a doplní již nabízené služby muzeum, galerie, obchod a relaxační zahrada. Od poloviny června probíhá vlastní realizace projektu. Většina prací byla prováděna o velkých prázdninách. Odborné práce vykonávaly místní firmy, ostatní práce především účastníci dvou mezinárodních pracovních táborů mládeže. První část výsadby zeleně proběhla na podzim, druhá část proběhne na jaře Dokončení výsadby a následné slavnostní otevření bude provedeno na jaře 2008 (zřejmě v květnu 2008). Projekty Český Merán o.p.s. předložené na rok 2008 V září 2007 jsme do grantového kola Nadace Via (Fond místního rozvoje) předložili projekt s názvem Komunitní centrum Ateliér Prčice tvůrčí prostor tvůrčí komunity. Projekt byl podpořen v plné výši tj. grant ,- Kč, naše spoluúčast bude činit ,- Kč. Celkem bylo předloženo 126 žádostí různých neziskových organizací z celé České republiky. Vybráno bylo pouhých 20 žadatelů a my mezi nimi docela úspěch. Cíl je následující - rádi bychom z Ateliéru Prčice vytvořili celoročně fungující komunitní centrum přístupné všem místním zájmovým organizacím alternativa nicnedělání, vysedávání u televize, nesmyslné poflakování se, apod. Budeme se snažit nastartovat systém poskytování služeb a společensko-kulturních aktivit tak, aby byla zkvalitněna nabídka využití volného času všech místních obyvatel (hlavně dětí, mládeže a důchodců) či návštěvníků regionu. Důraz bude kladen na to, aby se oslovené subjekty či jedinci sami podíleli na organizaci programu komunitního domu. strana 5

6 Projekt od Nadace Vodafone Česká Republika V rámci grantového programu Mladí lidé a komunita (neformální skupiny mladých lidí) byl do Nadace Vodafone Česká Republika předložen dne projekt s názvem Konečně tvůrčí prostor naší tvůrčí komunity. Projekt byl předložen samostatně skupinou mladých lidí vedených Jakubem Trnobranským a Romanou Koblihovou. Garantem projektu je Zdeněk Sedláček z Český Merán o.p.s. Rozpočet projektu je celkem ,- Kč, požadovaný grant je ve výši ,- Kč. Cílem projektu by mělo být vytvoření místa, kde se něco bude dít magnet pro mladé lidi ze široké okolí. Pro místní mládež by měl projekt mít význam hlavně v možnosti zkusit si něco organizovat, poznat zajímavé lidi a udělat něco pro druhé. O výsledku bylo rozhodnuto v únoru 2008 a projekt byl podpořen v požadované výši ,- Kč. Fond kultury Středočeského kraje na rok 2008 Název projektu: Multikulturní podzimní festival - PRČICKÉ BÁBENÍ (II.ročník). Předkladatel projektu: Město Sedlec-Prčice Rozpočet: celkem = ,- Kč, dotace = ,- Kč, spoluúčast = ,- Kč. Název projektu: Kulturní léto Českého Meránu Předkladatel projektu: Český Merán o.p.s. Rozpočet: celkem = ,- Kč, dotace = ,- Kč, spoluúčast = ,- Kč. Do programu Strom života Nadace Partnerství (Malé granty do Kč) byl v lednu 2008 předložen projekt Konec stříbrných smrčků na návsích osad Českého Meránu. Cílem tohoto pilotního projektu je odstranit nevhodné dřeviny z návsí či veřejných prostor osad města Sedlec-Prčice a ve spolupráci s místními spolky či jednotlivými občany je nahradit druhově vhodnou a typickou zelení. Byly vybrány dvě lokality Měšetice a Sedlec, kde místní projevili zájem a kde byly v minulosti vysazeny nevhodné dřeviny. Rozpočet projektu je celkem ,- Kč, dotace činní ,- Kč. Do programu Strom života Nadace Partnerství (Místo pod stromy - granty do Kč) byl v lednu 2008 předložen projekt Probuzení Jeronýmova zákoutí za Základní uměleckou školou v Sedlci-Prčici. Záměrem projektu je zkulturnit v současné době zanedbaný prostor tzv. nádvoří za Základní uměleckou školou v Sedlci-Prčici. Úvahy o jeho obnově a společenském využití existují již desetiletí, neboť cesta parčíkem propojuje významné cíle pro místní obyvatele (náměstí se školou, bytovými domy, garážemi, knihovnou, apod.), prostor je součástí městské strana 6

7 památkové zóny a v zázemí umělecké školy, kde by se mohlo konat mnoho kulturních a společenských aktivit. Současnost je ovšem následující: Parčík je neudržovaný, špinavý, bez možnosti posezení, neosvětlený a za tmy nebezpečný. Na základě jednání s městským úřadem, základní školou, ZUŠ Sedlec-Prčice a dalšími místními spolky jsme se rozhodli tuto situaci výrazně změnit. Základním cílem projektu je vytvořit zelené a kulturní prostranství určené pro širokou veřejnost. Plocha nádvoří by měla být rozčleněna zelení, drobným mobilářem (lavice, posezení) a herními prvky pro děti. Rádi bychom zachovali genium loci prostoru nacházejícího se v historické zástavbě městské památkové zóny, kudy navíc směřují děti do školy a dospělí za službami občanské vybavenosti. Volné plochy zdí by měly být využity pro výtvarnou činnost či výstavy a vzniklá posezení pro výuku místních škol. Rozpočet projektu je celkem ,- Kč, dotace činní ,- Kč. Vypracoval Mgr. Zdeněk Sedláček.. Pavel Janda předseda správní rady strana 7

8 Obecné údaje o ČESKÝ MERÁN o.p.s. Obecně prospěšná společnost Český Merán byla založena podpisem zakládací smlouvy dne 25. ledna 2001 v Sedlci-Prčici a dne byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze. Český Merán o.p.s. je nezisková organizace a její činnost je finančně zajištěna z příspěvků vlastních členů, grantů a darů. Základní prioritou Český Merán o.p.s. je na základě principu partnerství podpora všech činností a aktivit, které vedou k pozitivnímu rozvoji regionu Český Merán (okolí města Sedlec-Prčice), zejména v oblastech rozvoje občanské společnosti, rozvoje cestovního ruchu, zaměstnanosti, propagace regionu a ochrany životního prostředí. Adresa: Vítkovo nám. 69, Sedlec-Prčice Statutární zástupce: Pavel Janda předseda správní rady, tel.: Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Sedláček, tel.: , IČ: bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Sedlec-Prčice číslo účtu: /0800 Organizační změny Dne 4. prosince 2006 se sešlo třináct zakladatelů společnosti, aby byly provedeny formální kroky k zajištění organizačního a technického chodu obecně prospěšné společnosti. Byla provedena volba šesti členů správní rady a tří členů dozorčí rady. Správní rada Český Merán o.p.s. působí od v následujícím složení: Pavel Král od do Antonín Podzimek od do Jiří Barták od do Pavel Janda od do Tomáš Kocman od do Michal Kofroň od do Členové správní rady zvolili ze svého středu předsedu Pavla Jandu, jehož funkční období je tříleté. Dozorčí rada Český Merán o.p.s. působí od v následujícím složení: Jaroslav Krejčí od do Otto Srb od do Tomáš Míka od do Členové dozorčí rady zvolili ze svého středu předsedu Jaroslava Krejčího, jehož funkční období je tříleté. strana 8

9 Přehled příjmů a výdajů v roce 2007 Příjmy: Dary od zakladatelů a sponzorů Granty od nadací Výzvy na realizaci projektů Kolky Městský soud v Praze Fórum dárců Dny pro Charitu Úroky z bankovního účtu Celkem Výdaje: Poštovné Kancelářské potřeby Město Sedlec-Prčice sponzorský dar na festival Kolky Městský soud v Praze Poplatky banky Členství GWPV 2007 Fórum dárců občerstvení dobrovolníků a pracovní potřeby Koordinační služby Zdeněk Sedláček Realizace projektů CELKEM ,- Kč ,- Kč ,- Kč 1.000,- Kč 4.494,- Kč 139,86 Kč ,86 Kč 794,- Kč 237,- Kč 500,- Kč 1.000,- Kč 1.838,- Kč 1.000,- Kč 4.494,- Kč 5.000,- Kč ,70 Kč ,70 Kč Rozdíl: Příjmy - Výdaje = , ,70 = ,84 Kč Stav bankovního účtu K K Stav pokladny K K ,63 Kč ,09 Kč 8.770,80 Kč 7.371,50 Kč Vypracoval dne Mgr. Zdeněk Sedláček (tel.: ) strana 9

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO ČINNOST SVAZKU OBCÍ Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO v roce 2008 Mgr. Zdeněk Sedláček, Vítkovo nám. 6, 257 92 Sedlec-Prčice, tel: 604 151 452, zdenek.sedlacek@seznam.cz strana 1 Opět uběhl rok v životě

Více

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO ČINNOST SVAZKU OBCÍ Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO v roce 2003 Mgr. Zdeněk Sedláček, Jankov 131, 257 03, tel: 604 151 452, zdenek.sedlacek@seznam.cz strana 1 Společenství obcí Čertovo břemeno v roce

Více

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO ČINNOST SVAZKU OBCÍ Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO v roce 2005 Mgr. Zdeněk Sedláček, Jankov 131, 257 03, tel: 604 151 452, zdenek.sedlacek@seznam.cz strana 1 Společenství obcí Čertovo břemeno v roce

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO Zhodnocení činnosti Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO v roce 2012 Mgr. Zdeněk Sedláček, tel: 604 151 452, e-mail: zdenek.sedlacek@seznam.cz strana 1 Zhodnocení činnosti Společenství obcí Čertovo břemeno

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s.

Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s. Prezentace projektu Kuks - Braunův kraj financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s. Revitalizace KUKS o.p.s. Kuks 12, 544

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Kjaůldsfjalkjdfkajdkjafdlksa

Kjaůldsfjalkjdfkajdkjafdlksa Zámek a park Vlašim OBNOVA KULTURNÍ PAMÁTKY Společný regionální operační program 1. kolo výzvy červenec 2004 Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Podopatření

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 Zpracováno ke dni 31.12.2010 1. Úvod 1.1 Základní údaje Název: Sídlo: Místní akční skupina Zámecké náměstí 19/4, 792 01 Bruntál IČ: 27028240 Webové stránky: Email:

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO Na realizaci projektu byla podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV), prioritní osy 13. 3 Cestovní ruch, oblasti

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice Členská schůze MAS Krajina srdce 31.5.2012 Mladá Vožice Program schůze 1. Zpráva z konference v Bruselu 2. Výroční zpráva za rok 2011 3. Zpráva o hospodaření 4. Územní působnost MAS Krajina srdce 5. Výzvy

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Portedo o.p.s. 0 1) Historie společnosti Společnost Portedo o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 19. července 2013 a zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Kulturní komise doporučuje radě města následující opatření ke zvýšení úrovně kultury v Dačicích, přičemž respektuje finanční možnosti města a dbá

Více

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce GRANTOVÝ PROGRAM REGIONU HRANICKO pravidla na rok 2008 1. Úvod, cíl programu Grantový program regionu Hranicko vznikl na základě spolupráce Mikroregionu Hranicko, Hranické rozvojové agentury a významných

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Představení projektu realizovaného s podporou iniciativy společenství INTERREG IIIA, Mikulov 10. 12. 2007 Tento projekt byl

Více

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012 OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti Základní údaje 954 hektarů, 2 katastrální území 3 sídla: Ratměřice, Hrzín, Skrýšov 262 obyvatel 135 mužů (z toho 12 mladších 15- let)

Více

Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji. Chocerady - Hotel Akademie Naháč 8. června 2015

Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji. Chocerady - Hotel Akademie Naháč 8. června 2015 Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji Chocerady - Hotel Akademie Naháč 8. června 2015 Spolupracující MAS Posázaví o.p.s. KMAS Rakovnicko o.p.s. PMAS 1 Lípa pro venkov z.s. PMAS 2 Region

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Marketing dálkových tras v ČR Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Definice dálkových cyklotras nadregionální, značené cyklotrasy sloužící především cykloturistice, které splňují minimální standardy na délku,

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MAS kraje Vysočina o.p.s. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 1 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Slovo

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí regionálního charakteru konaných

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Trail running / Singltrek CENTRUM CHUCHELSKÝ HÁJ

Trail running / Singltrek CENTRUM CHUCHELSKÝ HÁJ CENTRUM CHUCHELSKÝ HÁJ 1. Záměr Trail running / Singltrek centrum v Chuchelském háji je určeno pro sportovce všech věkových kategorií se zaměřením na běh, cyklistiku a běh na lyžích. Cílem tohoto centra

Více

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTÍ 3) ORGÁNY A MANAGEMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2009 1 1) Úvod Naše MAS vstoupila

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny za rok 2010 1. Obecná charakteristika období 2. Stav členské základny 3. Orgány sdružení 4. Hlavní aktivity roku 2010 5. Finanční zpráva

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

Částky poskytnutých dotací

Částky poskytnutých dotací 64% kultura,sport,cestovní ruch bydlení,občanská vybavenost ochrana a údržba historických ochrana obyvatelstva činnost úřadu 4% 19% 1% 7% 0% 2% 3% zdravotnictví,sociální oblast vč. prevence kriminality

Více

BRNO KULTURNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

BRNO KULTURNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 BRNO KULTURNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 BRNO KULTURNÍ Iniciativa Brno kulturní vznikla na podzim roku 2011. Iniciativa sdružuje jednotlivce z neziskových kulturních, uměleckých a vzdělávacích organizací v Brně.

Více

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013 Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC 1 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání a cíle společnosti 4 Obecné informace o společnosti 5 Zpráva o činnosti 6

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Kulturní dědictví. Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací

Kulturní dědictví. Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací Kulturní dědictví Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací Nadace VIA Zaměření Řada programů zaměřených přímo nebo nepřímo na záchranu na obnovu kulturního dědictví a na obnovu památek

Více

Nákup vybavení k managementu lokalit (motorová pila), koordinace práce 18 dobrovolníků, zajištění správy pozemků a vytvoření propagačního baneru.

Nákup vybavení k managementu lokalit (motorová pila), koordinace práce 18 dobrovolníků, zajištění správy pozemků a vytvoření propagačního baneru. REALIZOVANÉ PROJEKTY NA PODPORU VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ V ROCE 2014 Podáno 30 projektů. 30 realizovaných projektů podpořeno částkou 1.400.000 Kč. Projekt: 321401 ZO ČSOP Buchlovice (IČ 70967318)

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2012 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2012 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Konzervatoř Olomouc o.p.s. Konzervatoř Olomouc o.p.s. 1 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Přítomni: viz prezenční listina 8. 9. 2011 od 9:00 ve Velkém Grunově KD 1. Předseda Jiří Hauzer zahájil členskou schůzi, seznámil s programem schůze

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OBEC ŠTARNOV Motto:

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OBEC ŠTARNOV Motto: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OBEC ŠTARNOV Motto:,,Chceme si hrát v naší vsi Předložil a zpracoval: Martin Šamaj (zástupce předkladatelů) 20. 5. 2013, mar.samaj@seznam.cz, 723 020 000 PROJEKT,,DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OBEC ŠTARNOV

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE Marketingová značka Kvalitní a reprezentativní materiál o městě Turistické informace Cizojazyčné

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele :

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Město Česká Lípa Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Sídlo: IČ, DIČ, ev.č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 -

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 - Místní akční skupina MAS Jižní Haná o.p.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 751 37 925, +420 554 646 200 www.mikroregion-osoblazsko.

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 751 37 925, +420 554 646 200 www.mikroregion-osoblazsko. Zpráva o činnosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska za rok 2013 V roce 2013 se členská základna mikroregionu neměnila, členy svazku je 14 obcí, jejichž zástupce se sešli na

Více

Zábřeh na Moravě 11.3.2015

Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Příjmy plán plnění poznámka: členské příspěvky: 1 610 000,00 Kč 1 670 000,00 Kč členské příspěvky (10 000 Kč) - 167 členů (k 31.12.) dary na vyjednávání: 755 000 Kč 268 500,00

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více