Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)"

Transkript

1 Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR Olomouc,

2 Obsah přednášky 1) Právo na zaměstnání 2) Politika zaměstnanosti (dále PZ) definice a obsah PZ velká a malá PZ aktivní a pasivní PZ 3) Národní plán zaměstnanosti, jednotlivé pilíře 4) Osoby se zdravotním postižením a jejich zaměstnávání definice OZP, počty a struktura, nezaměstnanost povinný podíl OZP, sleva na dani, minimální mzda 5) Integrovaný portál MPSV zdroj informací i pomocník při hledání zaměstnání

3 Právo na zaměstnání Právo na práci x Právo na zaměstnání Právo na zaměstnání definováno zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (ZoZ) Právem na zaměstnání je právo fyzické osoby (která chce a může pracovat a o práci se uchází) na zaměstnání v pracovněprávním vztahu, na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb za podmínek stanovených tímto zákonem. Při uplatňování tohoto práva je zakázaná přímá i nepřímá diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů; diskriminace z důvodu těhotenství nebo mateřství se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví.

4 Politika zaměstnanosti Definice politiky zaměstnanosti Politika zaměstnanosti = činnost směřující k dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, k produktivnímu využití zdrojů pracovních sil a k zabezpečení práva občanů na zaměstnání. Obsah státní PZ v ČR definován zákonem o zaměstnanosti ( 2) - zabezpečování práva na zaměstnání - sledování a vyhodnocování situace na trhu práce (prognózy a koncepce) - koordinace opatření s evropskou strategií a ESF, uplatňování APZ - poskytování informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb - poskytování podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci - opatření na podporu rovného zacházení a pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením a dalších skupin se ztíženým postavením na trhu práce - usměrňování zaměstnávání cizinců

5 Velká a malá politika zaměstnanosti Velká PZ zaměřuje se na odstranění příčin vzniku nadměrné nezaměstnanosti, působí víceméně plošně. Opatření velké PZ jsou odvislé od celkové hospodářské politiky. Malá PZ řeší již existující negativní důsledky fungování trhu práce, zohledňuje regionální aspekty. Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti APZ souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti, podpora vytváření a udržení nových pracovních míst. PPZ jedná se o kompenzaci ztraceného příjmu, na kterou mají nárok uchazeči o zaměstnání během nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci.

6 Národní plán zaměstnanosti Usnesení Vlády ČR č. 418 o Národním plánu zaměstnanosti (1999) Na základě zásad schválených Radou EU stanoveny čtyři priority PZ: 1. podpora zaměstnatelnosti lidí, 2. rozvoj malého a středního podnikání, 3. podpora schopnosti podniků a jejich zaměstnanců přizpůsobit se změnám, 4. podpora rovných příležitostí všech osob. Rozpracováno postupně do tzv. akčních plánů zaměstnanosti na jednotlivá léta. Národní program reforem (vycházel z Lisabonské strategie z r. 2000) - zvýšit flexibilitu trhu práce (volnost v PP vztazích, územní mobilita ), - zlepšit začleňování na TP (mladí do 25 let, ženy x muži, nad 50 let, cizinci ), - podpora vzdělávání (rozšíření přístupu k vyššímu vzdělávání, celoživotní vzdělávání, vzdělávání ve firmách ).

7 Národní program reforem : - podpora celoživotního přístupu k práci, - zvýšení pracovní motivace nízkopříjmových skupin, - liberalizace podmínek pracovní migrace, - rozšíření smluvní volnosti v pracovně - právních vztazích, - snížení nemzdových nákladů na pracovní sílu, - zkvalitňování vzdělávání, propojení počátečního a dalšího vzdělávání, - podpora spolupráce vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů, - přizpůsobení systémů vzdělávání novým kvalifikačním podmínkám, - podpora celoživotního učení atd..atd.

8 Osoby se zdravotním postižením Definice OZP Stanoveno zákonem o zaměstnanosti (platnost od ) v 67 odst. 2. I. osoby invalidní ve třetím stupni (osoby s těžším zdravotním postižením) dříve osoby plně invalidní. II. osoby invalidní v prvním a druhém stupni dříve osoby částečně invalidní. III. osoby zdravotně znevýhodněné (rozhodnutím vydaným úřadem práce) - dříve osoby se změněnou pracovní schopností. POZOR! Osoby s průkazy TP, ZTP, ZTP/P nejsou automaticky OZP! Věková struktura a ekonomická aktivita OZP (průměr za rok 2010) Věk Zaměstnaní Nezaměstnaní Ekonomicky neaktivní let 5,3 tis. 2,3 tis. 27,3 tis let 30,1 tis. 9,5 tis. 48,2 tis let 67,7 tis. 22,5 tis. 177,9 tis. 60 a více let 11,2 tis. 1,6 tis. 264,9 tis. Celkem 114,3 tis. 35,9 tis. 518,3 tis.

9 Věková struktura OZP Ekonomická aktivita OZP 45% 40% 35% 30% podíl věkové skupiny 40,1% 41,5% 17% 5% 25% 20% 15% 78% 10% 5% 0% 5,2% 13,1% let let let 60 a více let Zaměstnaní Nezaměstnaní Ekonomicky neaktivní Vzdělanostní struktura OZP Celkem OZP v ČR: 668,4 tisíc - z toho: 313 tis. mužů (46,8 %) 355,5 tis. žen (53,2 %)

10 počet podíl Nezaměstnanost OZP (okres Olomouc) Počet nezaměstnaných se ZP Podíl OZP 24% 23% 22% 21% 20% 19% 18% 17% 16% 15% 14% 13% 12% 11% 10% období Počet a podíl OZP v evidenci ÚP od konce 90. let stále narůstal. Maximální počet I/ 2005 (2 072 OZP) Nejvyšší podíl OZP VI/2007 (23 %)

11 Věková struktura nezaměstnaných OZP Struktura dle statutu OZP 45% 40% 35% 1% 17% 30% 25% 20% podíl věkové skupiny 41,9% 39,9% 21% 61% 15% 10% 5% 0% 3,1% 15,1% do 24 let let let 55 a více I. stupeň invalidity II. stupeň invalidity III. stupeň invalidity osoba zdrav. znevýhod. Vzdělanostní struktura nezam. OZP Délka evidence OZP nad 1 rok 60,8% 9-12 měsíců 6-9 měsíců 3-6 měsíců do 3 měsíců 10,5% 8,0% 9,1% 11,6% podíl nezaměstnaných OZP 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

12 Podíl OZP mezi uchazeči o zaměstnání k

13 Zaměstnávání OZP - možnost dotace z APZ (společensky účelné PM, chráněné PM, chráněná PD) - sleva na dani ( 35 zákona 193/2008 Sb., o daních z příjmu) korun za OZP, korun za invaliditu 3. stupně - u invalidů možnost snížení minimální mzdy ( 4 nařízení vlády 567/2006 Sb.) 75 % pro invaliditu 1. a 2. stupně, 50 % pro invaliditu 3. stupně - plnění povinného podílu OZP ( 81 ZoZ) U zaměstnavatele s více než 50 % OZP další výhody: - příspěvek na podporu zaměstnanosti OZP (dle 78 ZoZ) - možnost poskytování tzv. náhradního plnění ( 81 ZoZ) - zvýhodnění ve veřejné soutěži ( 101 zákona 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách) výše nabídkové ceny je pro hodnocení snížena o 15 % - více než 25 zaměstnanců sleva na dani ( 35 zákona 193/2008 Sb., o daních z příjmu) daň se snižuje na polovinu

14 Plnění povinného podílu OZP Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci musí zaměstnávat 4 % OZP ( 81 ZoZ): - fyzicky - odběrem výrobků a služeb (7 násobek průměrné mzdy) korun, - odvodem do státního rozpočtu (2,5 násobek průměrné mzdy) korun. Podrobnosti k výpočtu ve Vyhlášce č. 518/2004 Sb., kterou se provádí ZoZ. Způsob plnění v okrese Olomouc: - pouze fyzickým zaměstnáváním 93 subjektů (tj. 23 %) - odběrem výrobků (+ částeč. fyzicky) 197 subjektů (tj. 48 %) - pouze odvodem 16 firem (4 %) - kombinací s odvodem 106 společností (26 %) Schvalovaná novela ZoZ: Omezit možnost poskytování tzv. náhradního plnění na 36 násobek průměrné mzdy na jednoho pracovníka s OZP.

15 Integrovaný internetový portál MPSV Pro zaměstnavatele: - hlášení volných pracovních míst - výběr pracovníků z databáze životopisů - informace o dotacích na podporu zaměstnanosti - problematika OZP, statistiky nezaměstnanosti (obec okres kraj ČR) - zahraniční zaměstnanost (právní předpisy, tiskopisy) - informace z jednotlivých úřadů práce, formuláře - kontakty na další státní organizace - regionální statistika ceny práce Pro ostatní zájemce: - hledání volných pracovních míst (celá ČR) - vložení pracovního inzerátu - právní předpisy z oblasti zaměstnanosti - soukromé zprostředkovatelny práce a pracovní portály - informace o práci v zahraničí - školy a studijní obory v ČR - sociální tematika (sociální dávky a služby) - poradenství při ztrátě a hledání zaměstnání

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 68. Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn Strana 842

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní úprava politiky zaměstnanosti Evropské unie (Legal Reglementation of the Employment Policy of the European

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY HLAVA II

435/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY HLAVA II Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 435/2004 Sb. - o zaměstnanosti - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR Actual problems of employment policy in the Czech Republic Lucie Yagci Auingerová Plzeň

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Program ČMKOS pro období 2010 2014

Program ČMKOS pro období 2010 2014 Program ČMKOS pro období 2010 2014 Motto: ČMKOS je Vaše pojistka zaměstnaneckých práv Č - M - K - O - S - členové usilují o slušnou práci mzdy a platy za rovných podmínek kolektivní smlouvy zajistí více

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Definice a charakteristika pojmů... 3 2. Faktory charakterizující práci... 12 3. Kvalifikační standardy... 17 4. Trh práce... 20 5. Role státu na trhu práce... 24 6. Role EU na trhu práce... 31

Více

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)...

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)... Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2004 červen 2005 1 OBSAH Seznam zkratek... 4 ÚVOD... 6 1. SITUACE NA TRHU PRÁCE

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

Analýza zaměstnanosti OZP a využívání nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti z pohledu zaměstnavatele

Analýza zaměstnanosti OZP a využívání nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti z pohledu zaměstnavatele Analýza zaměstnanosti OZP a využívání nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti z pohledu zaměstnavatele výstup veřejné zakázky Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním

Více

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 Zaměstnávání OZP Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 7. 3. 2014 Legislativa osoba se zdravotním postižením OZP

Více

Právní úprava zaměstnávání osob se zdravotním postižením Ekonomika nebo charita? JUDr. Jan Hutař Základní předpisy Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Vyhláška č. 518/2004 Sb.,kterou se provádí zákon

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE

ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE Úřad práce ČR partner pro nezaměstnané i zaměstnavatele Úřad práce ČR (ÚP ČR) je samostatnou organizační složkou státu. Zřizovatelskou funkci plní

Více

Metodická příručka pro zaměstnavatele v oblasti asistenčních činností. rehabilitace aktivace práce

Metodická příručka pro zaměstnavatele v oblasti asistenčních činností. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodická příručka pro zaměstnavatele v oblasti asistenčních činností Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. AUTOŘI:

Více

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A N A L Ý Z A Projekt OP VK Společně v dalším vzdělávání DPP č. 68/2013 Vy Vývoj na trhu práce v ČR a Jihomoravském kraji v aktuálním kontextu práce s dospělými osobami MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO

Více