Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaměstnávání osob se zdravotním postižením"

Transkript

1 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013

2 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III ZoZ Vyhláška MPSV 518/2004 Sb. k provedení ZoZ ( Vyhláška ) Zákon 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění (vymezení kritérií invalidity) Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmu

3 Kdo je člověk se zdravotním postižením? 3 Je to člověk, který má v určité míře omezení na trhu práce. Nemusí ovšem pobírat invalidní důchod ani sociální dávky! Příklady: Člověk s těžkou alergií na prach (práce v skladu) Žena 10 let po rakovině prsu (nesmí zvedat těžké věci) Epileptik (nesmí pracovat ve výškách) Pacient s roztroušenou sklerózou (infekční prostředí) Člověk po transplantaci, psoriázou, astmatem.

4 Aspekty zaměstnávání OZP 4 Pojem OZP, dříve = občan se změněnou pracovní schopností Současný Zákon o zaměstnanosti rozlišuje: Osoba uznaná invalidní ve třetím stupni (= osoba s těžším zdravotním postižením, TZP) Osoba uznaná invalidní v prvním nebo druhém stupni Osoba zdravotně znevýhodněná od druhé poloviny roku 2013 zpět v systému Kritérium = procentní míra poklesu schopnosti vykonávat soustavnou výdělečnou činnost

5 Je rozdíl v zaměstnávání u 3., 2. a 1. stupně ID? 5 Pro zaměstnavatele je důležité vědět, co OZP umí, jaké jsou schopnosti, praxe, vzdělání, zdravotní omezení. Práce, kterou OZP odvede lajdácky, neprofesionálně musí být obratem hodnocena nadřízeným kriticky. Pozdní reakce = špatná reakce OZP i kolektivu. Braní ohledu na OZP = demotivace OZP, ale i kolektivu! Zákoník práce ani Zákon o zaměstnanosti nás v tomto nijak nesvazuje!

6 Jak rozlišujeme trh práce 6 Chráněný trh práce OZP podnikající jako OSVČ Zaměstnavatel zaměstnávající nad 50% OZP Otevřený, volný trh, běžný práce Běžný zaměstnavatel, firma, státní správa, samospráva, nezisková organizace, má povinnost zaměstnávat povinný podíl OZP

7 Změna od Došlo ke zrušení chráněných pracovních dílen CHPD se transformovaly se na chráněná pracovní místa a to jak na otevřeném tak i na chráněném trhu práce Rozlišujeme pouze běžného zaměstnavatele a zaměstnavatel nad 50% osob se zdravotním postižením Zákonný příspěvek na mzdu již nesmí tvořit 100% mzdových nákladů!

8 Změna od Zaměstnavatel z chráněného trhu práce má nárok na příspěvek na mzdu na vymezené chráněné pracovní místo OZP 8 000,-Kč (minimálně 75% mzdových nákladů!), po 12 měsících nárok na další 2 000,-Kč 25% lze dofinancovat např. z příspěvku na poskytování sociálních služeb, grantu atd. Nemusí jít o podnikatelskou činnost.) Příspěvek 76 ZoZ ve výši ,-Kč nově určen i pro podporu CHMP chráněných pracovních míst na volném trhu práce Vymezené chráněné pracovní místo: 3 roky, lze přerušit Zřízené chráněné pracovní místo: 3 roky, vyšší příspěvky, ale stále obsazeno

9 Způsob plnění zákonné povinnosti 9 Od r. 2002: na každých 25 zaměstnanců (v jakémkoli typu organizace) je povinnost zaměstnávat 1 OZP 3 možné způsoby plnění povinnosti: Zaměstnáváním OZP ve výši povinného podílu, zaměstnanec ve 3. stupni ID se počítá 3x Odvodem do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy ve sledovaném roce za každou chybějící OZP Nákupem zboží nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří mají vymezeno více než 50% CHPM pro OZP zaměstnance a to ve výši 7 násobku průměrné mzdy ve sledovaném roce za každou chybějící OZP. Tzv. náhradní plnění

10 Odvod do státního rozpočtu 10 Za každého zaměstnance OZP, kterého má zaměstnavatel povinnost zaměstnat a nezaměstná 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy ročně Průměrná mzda za rok Kč Kč ročně za jednoho OZP Příklad: Počet zaměstnanců Povinný podíl OZP Odvod do státního rozpočtu v Kč , , , ,-

11 11 Odebrání výrobků či služeb tzv. náhradní plnění: od zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50% OZP od osoby zdravotně postižené, která je OSVČ zadáním zakázky těmto subjektům Od ledna 2012 platí limit na poskytnuté náhradní plnění cca ,-Kč/1 zaměstnanec u 50% zaměstnavatele OZP. Od léta 2013 limit NP pouze dle vymezených CHPM POZOR 81 odst. 3 ZoZ lze poskytnout pouze na vlastní výrobky nebo služby

12 Kde najít dodavatele prověřeného náhradního plnění 12 - Ideálně od firem se značkou Práce postižených (www.pracepostizenych.cz) - Registr organizací s vymezených CHPM na konec roku 2013?

13 Legislativou dané motivační nástroje proč zaměstnávat OZP 13 Samotné zaměstnávání je společensky nejefektivnější způsob výrazná státní podpora Slevy na dani - 35 ZDP Příspěvky od státu část III. ZoZ Minimální pracovní mzda nově stejná!

14 14 Slevy na dani z příjmů pro zaměstnavatele ,-Kč na 1. a 2. st. invalidity/1 zaměstnance ,-Kč na 3. st. invalidity/1 zaměstnance vypočítanou polovinu daně z příjmu u 50% zaměstnavatele OZP Slevy na dani z příjmů pro OZP 2 520,- Kč za rok na 1. a 2. st. invalidity 5 040,- Kč za rok na 3. st. invalidity Držitel průkazu ZTP/P ,- Kč

15 15 Každá osoba se zdravotním postižením by si měla uvědomit, že díky své diagnóze může svému zaměstnavateli na běžném trhu práce ušetřit až 275 tisíc korun

16 Když firma zaměstná OZP 16 Nemusí platit odvod do státního rozpočtu Nemusí řešit tzv. náhradní plnění Má na běžném trhu práce nárok na: Slevu na dani z příjmů: cca ,-/1 OZP, která chybí cca ,-(bez DPH)/1 OZP, která chybí příspěvek dle 76 ZoZ ,-/12 měsíců/1 OZP další příspěvky dle Zákona o zaměstnanosti ,-Kč na 1. a 2. st. invalidity/1 OZP zaměstnance ,-Kč na 3. st. invalidity/ 1 OZP zaměstnance

17 Firma I 17 Celkem zaměstnanců 56,62 Povinný podíl (výpočet) 2,26 Skutečně zaměstnáno OZP 0 Rozdíl mezi povinným podílem OZP a skutečně zaměstnanými OZP byl v období 2011 byl 2 osoby. Odvod do státního rozpočtu výpočet: 132 tis. Náhradní plnění výpočet: 370 tis. l 17

18 Firma II 18 Celkem zaměstnanců 137 Povinný podíl (výpočet) 5,47 Skutečně zaměstnáno OZP 1 Rozdíl mezi povinným podílem OZP a skutečně zaměstnanými OZP byl v období 2011 byl 4 osoby. Odvod do státního rozpočtu výpočet: 260 tis. Náhradní plnění výpočet: 730 tis. l 18

19 Firma III 19 Celkem zaměstnanců 213,07 Povinný podíl (výpočet) 8,52 Skutečně zaměstnáno OZP 0 Rozdíl mezi povinným podílem OZP a skutečně zaměstnanými OZP byl v období 2011 byl téměř 9 osob. Odvod do státního rozpočtu výpočet: 497 tis. Náhradní plnění výpočet: tis. l 19

20 Firma IV 20 Celkem zaměstnanců ,41 Povinný podíl (výpočet) 409,10 Skutečně zaměstnáno OZP 85,37 Rozdíl mezi povinným podílem OZP a skutečně zaměstnanými OZP byl v období 2011 téměř 330 osob Odvod do státního rozpočtu výpočet: téměř 19 mil. Náhradní plnění výpočet: téměř 53 mil. l 20

21 Co pro nás může udělat Úřad práce? 21 Důležité je uvědomit si, že tento úřad má být mým přítelem Zajištění pracovní rehabilitace Vyhledávání vhodného pracovního uplatnění Zajištění rekvalifikačních kurzů Chráněné pracovní místo Pomoc s OSVČ Pomoc s příspěvky

22 Co je to pracovní rehabilitace 22 Osoby se zdravotním postižením mají právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitaci zabezpečuje úřad práce místně příslušný podle bydliště OZP ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky nebo může na základě písemné dohody pověřit zabezpečením pracovní rehabilitace jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání OZP, kterou na základě její žádosti zabezpečují úřady práce a hradí náklady s ní spojené. Žádost OZP obsahuje její identifikační údaje; součástí žádosti je doklad osvědčující, že je osobou se zdravotním postižením.

23 Proces pracovní rehabilitace 23 Vyplnění žádosti o PR Návrh Individuálního plánu PR Vyjádření odborné skupiny PR a následné schválení ÚP Uzavření individuálního plánu PR+podepsání účastníkem PR Realizace PR - uzavíraní dohod a jejich plnění - vyřízení podpory při rekvalifikaci a přípravě k práci Hodnocení pracovní rehabilitace - průběžné - závěrečné

24 Formy pracovní rehabilitace Poradenská činnost 2. Teoretická a praktická příprava na zaměstnání 2.1 Příprava na budoucí povolání 2.2 Příprava k práci 2.3 Specializované rekvalifikační kurzy 3. Zprostředkování zaměstnání 4. Udržení a změna zaměstnání, změna povolání 5. Vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání a výdělečné činnosti (OSVČ) (fakticky to funguje pouze na ÚP, které mají zájem o integraci OZP, není jich mnoho )

25 Jak si najít zaměstnance z řad OZP? 25 Každá pracovní pozice je vhodná pro OZP. Pokud ale má dostatečné vzdělání, praxi. Zaměstnanec z řad OZP by neměl před zaměstnavatelem svoji diagnózu tajit! v případě problému zaměstnavatel ví, jak pomoci v případě pracovní neschopnosti kolektiv ví, že se OZP nefláká, ale skutečně marodí OZP je pro zaměstnavatele velmi daňově výhodným zaměstnancem Zákoník práce nijak OZP nezvýhodňuje

26 26 Pracovní požadavky na zaměstnance z řad OZP musí být stejné jako na zdravého zaměstnance. Jen je třeba například vyjít vstříc s flexibilním úvazkem, sick days

27 Pro hledání kandidátů lze využít 27 - inzerce na sekci Práce OZP na - interní nábor - komunikovat volnou pracovní pozici pro OZP dovnitř společnosti ke stávajícím zaměstnancům - motivovat stávající zaměstnance, aby doporučili své známé - zviditelnit nabídku na vlastním firemním webu, respektive kariérních stránkách

28 28 Zaměstnávání zdravotně postižených má svá specifika, se kterými je dobré se seznámit předem a připravit se na ně. Velká část odpovědnosti za úspěch, či neúspěch OZP zaměstnance ve společnosti leží na jeho liniovém manažerovi. Proto je nutné věnovat se nemalou měrou proškolení manažerů!

29 29 Co na závěr? To, že nejsem OZP, neznamená, že zítra může být vše jinak

30 30

31 31 Děkuji za Děkuji pozornost! za pozornost! Kontakt: Hana Potměšilová Kontakt: Hana Potměšilová

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Diverzita a integrace jako součást odpovědné firmy Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM

Více

Právní úprava zaměstnávání osob se zdravotním postižením Ekonomika nebo charita? JUDr. Jan Hutař Základní předpisy Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Vyhláška č. 518/2004 Sb.,kterou se provádí zákon

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH STUDIÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V DOSPĚLÉM A SENIORSKÉM VĚKU Dita Finková, Veronika Růžičková, Kateřina

Více

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Veronika Vránová, DiS.

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Veronika Vránová, DiS. Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Veronika Vránová, DiS. Poděkování: Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli na vzniku této práce, zejména

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Praktické informace a tipy pro zaměstnavatele www.prah-brno.cz 3 5 5 7 9 9 11 12 ÚVOD 1. KROK DO NEZNÁMA ANEB DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ Co je duševní onemocnění? Předsudky

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví

Více

Ergonomie pracovních míst

Ergonomie pracovních míst Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením Petr Skřehot a kolektiv Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením 1. ÚVOD V České

Více

Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. Rovné příležitosti

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Vznik pracovní ch materia lů pro JOB KLUBy Metodika Obsah Specifika práce s osobami po CMP a poranění mozku... 3 Organizace kurzu... 5 Tématické okruhy... 5 1. Úvod, osobnostní předpoklady... 6 2. Životopis,

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

Na aktuální téma: Jde jaro, jde jaro.

Na aktuální téma: Jde jaro, jde jaro. Na aktuální téma: Jde jaro, jde jaro. BŘEZEN Karel Toman Na naší studně ráno hvízdal kos. Jde jaro, jde jaro. A když jsem okno na sad otvíral, Šeptaly pukající pupeny: Jde jaro, jde jaro. Bez chvěje se

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

Nemusíte na to být sami

Nemusíte na to být sami Nemusíte na to být sami příručka pro osoby pečující o osobu blízkou Obsah Principy sdílené péče, síť sociálních služeb a možnosti využití dalších běžných služeb, úloha poskytovatelů sociálních služeb 1

Více

manuál zaměstnávání osob po poškození mozku < >

manuál zaměstnávání osob po poškození mozku < > manuál zaměstnávání osob po poškození mozku < > +?» Úvod Poděkování Tato publikace byla vydána v rámci projektu Cesta do práce osob po poškození mozku, který byl financován z prostředků Evropského sociálního

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 51 jaro 2015 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Foto k článku: Rehabilitační pobyt ve FN Motol Rehabilitace stability stoje a chůze na dynamickém chodníku s integrovanými

Více

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Přínos projektu Agentura podporovaného zaměstnávání optikou klientů se zdravotním postižením Mgr. Šárka

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz SBoRnÍK SÍTĚ TÉMATICKÉ VÝSTUPŮ K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz Úvod O projektu SOUČASNÝ STAV PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ČR Ambulantní a lůžková péče - současný stav Komunitní péče

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na zaměstnávání OZP na CHPM Pracoviště Úřadu práce ČR 1) : S 15 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním

Více

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 778 Sbírka zákonů č. 73 / 2011 73 ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více