sta p . as př řádně si spo ch lhů jde. čil po ěst em m áno u sta ro í svá ice. J sto M ů mě ravníh tnanc doko ní ř ním č a 23.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sta p . as př řádně si spo ch lhů jde. čil po ěst em m áno u sta ro í svá ice. J sto M ů mě ravníh tnanc doko ní ř ním č a 23."

Transkript

1 h či lý h ý i í čl bil l j l l, l i z š j i i ř h I f i y y b í. i éh č, j l l, li lé y ýh z ly, ší. D éh b i lý z l l l ly, by í li z z j é. j z l z ř i z č lč ř lší č hů, čil i ý j j. ž ž b, ůú. K l, l č i ř z č iž z lů ý h z íh i é l i lý b y bí byl í ý z ž b l é l l z l éh éh š ji j l íh i j i ž i lš ji bů. P i V é Z i, ý z V lby. li. é. Kž é 2 ž ž 2 h i. 0 j ly í ji 2 li é ž K, j 2018 í M b J í ž. b ť 9 1 hly ZÚR ý ý, b íh í. O z, b í. i lh ř ž lb z h z i byl l ý í ři l č y b j, j ů šh í gl lé č l é blé é é ly bíh z z í i ř V b. li ř ly í b hly. V é h ů 20. Již řš l ři b h é. íh M 0 59 č b 3 l úč š l bzí z P l č b í Hyb í. j ž í iž j y íz J l b í ř b í b í ý. č j jší y l l i h z z í li z č, išť i í č jl ží jy íh hř j y i č 0 yl 2 N y 0 y j ř íh 23. y jů h Chli b i z l ů hzí li íl h by í i. J ičí 20. Z l zí é z ř Mř h i řh l čy H 3 í J b D. S J z ziš í ý ýh b, y z l yly D zil l b P M í i í li.z h ři i B é šbíh iičí íů li í ú j z S yb h š ý h bíh l íz í ř b B i i l K li M P Nj VJ lé íů, i. ů I. h y í M éh H 1 čy, h í i 7 ř í 1 M lš í y O PP b l byl z. S K í ih řb i. z Dl li z j ši é ři h čí bj ři ť j bl l b fi h lhů l b li i ý i ž í ž j ř y b, z íh žl ž lš i P íh? l b. ř 2020 MV bž i l í g ý řišť. S h č iž íh ř é h J lš jý již é i é ři í Mř ř yl í b h i b ř é. C ý é b : i h í zj é i z lby j l é jji 9 z l 1 0 é íh j 2 j yhl ř j yl úz ů z b ly z JMK i b zi ž j i li č, ž ú i b é i j z b f liz úlů il j ýi l b y z l ů h j h š i ř č l či jý z i l íh i Nyí š řil č i í. y š jí í ť é í fi z íil, b j i z z ž ů í zí íi, č ř li b í z lbí ři í h, é é í. K j i bš z i j lbí. é h li é Hy i li y, y ž i, b l i éh l č é h l zí, l. V ř h i í í í jš j ýši éh yb í b jé č ži é í. í lš y. S li i j í ř ly z l z K. ů. h l ří i ů é h i 0 i ř C 2 0 l j g lů 2 b č í b ý ly í š ř í ů, ý éh ř úč ř řlž V y í h y i ř ý l š h jí ř í čí VO ylil lí j K z zh y ý, V š i z í í jí l é h č í i jé lů hj l ři ýh ú V

2 2 MĚSTO MODŘICE Fblý j Mil Jf Šl O h y Mři F: M.Hj DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Mý úř Mři l.: , fx: M lii Mři l.: 156, M ih l.: Pií byý ů iy l.: , , Víúčl í hl l.: Wbé y Mři:

3 OBSAH Zy z i MĚSTO MODŘICE 3 Uí RMM č. 31/ Uí RMM č. 32/ Ozí - Mí í lb 8 Ki účí 9 If bčy Bílý h bzčí 10 P říí Mřiíh 12 If zilů Pjď i líz Mři 12 Ži š Šlí ži 2020/21 14 Bbi 15 Sý b 17 Pz: Slé hy 18 Ný hí 19 J říi y 20 Rlié iz Mřiíh 22 Lí i Mřiíh 23 If řié MK Slč i 25 M ih 26 M lii Mři 28 Mil Jf Šl 31 Dlší zlý bl řié žé hjbliy 32 Iz 35

4 4 ZPRÁVY Z RADNICE USNESENÍ 31. hůz RMM Kř ybý bů í z 31. hůz RMM é O híů l. B RMM hlil D č. 3 Sl íl fi BK... lizi Sil úžb híů l. B, ý j íl čýh ,44 Kč bz DPH, ž j , Kč é ž bí, bť šl z ýh í. ( í 31R-2.1/2020) Piš ř ZŠ l. Kéh RMM hlil D č. 1 Sl íl fi Ig. Kl Bš lizi Pí í ú hí ší l. Kéh ř ZŠ, ý zyšj , Kč bz DPH z ů čé úi l éh řlží říjy ly ZŠ. ( í 31R-2.2/2020) Dý fllóí ž RMM hlil Dé fllóí ž, z.. ýůjč lé zí íi Méh úř Mři žy č 15:15 19:00 h. ří zš b. ( í 31R-2.9/2020) Pj hly fl lig RMM hlil flé lb ASM P Dlí Lčy j é hly iý zů 2. ligy žy 19:30 éiý j lí ř b 20:30 22:00 h. ( í 31R-3.3/2020) Oi hl RMM čí b iříh í fičíh b hlil iy hl z hzé y lžé řé řízí lh ýši , Kč z hzé y lžé M liií Mři 2017 ýši , Kč. J yhlé y b, é jí lé byliš zříz bí úř j iy hllí. ( í 31R-7.1/ R-7.2/2020) Ví říj Sbý ů Z ů í Sly íl í bíy fi Khil y... i Plží íh ř říj y bý ů Mři byl l hzč z 2. í ýbéh řízí fi IGGU... zří ly hlil. C j 568, Kč yšší ž ů ybéh hzč. ( í 31R / R /2020)

5 ZPRÁVY Z RADNICE 5 Sl yéh il hiy RMM ýbé řízí b Sl yéh il hiy ybl j jýhjší bí fiy gik Bhi... z Sřli, bíl ,79 Kč bz DPH lizí él 13 íů. ( í 31R-7.5/2020) Zí jé bj. Sby 171 N zl čé hiié ž byly RMM hly ly ýbé řízí i jíh řízí bz řjí řjé zzy Mři z, ih if j, ižý či ý z. J Výz úči, Zí i lží híí i č jjih híů. Z čly i byli hli: Šiš, Chybí í, Dlč í, Phz zil Vjš čl KSDÚP Nhíy j: Vb, Slý, Chybí, B Mš ( í 31R /2020 ž 31R /2020) POPLATKY Mý úř Mři řií bčů, ří lili l i zlili íí l z ů j z bíh z, ýh byl lž l , by čiili hí lhů, jzji Úh lz é h l éh úř b lb úč. N lfí číl b -il: b l číl úč, ibilí ybl lí č úh. Přií, ž žil i řihli šíh ří íů i, 15 ů ži jh byí. V jé í žil i hli šé zy, é jí li ýši b zi lé ii.

6 6 ZPRÁVY Z RADNICE USNESENÍ 32. hůz RMM Kř ybý bů í z 32. hůz RMM é Ví říj Sbý ů N zl hlýh í í, é j l i zí í, RMM hlil lží í čí í říjy bý ů ( í 32R-3.1/2020) Pj Mé hly Mři RMM hlil jy Mé hl Mři bjů: Hí lh - ASM P Dlí Lčy fl - Vlčé Tygří Mři í š - Mý l Tygři B bbl í - SDH Mři í ří - Mihl lř flbl - H B ZŠ Hí flbl Zlý l - Ig. J K ičí - L Plí jóg ( í 32R-3.3/2020 ž 32R-3.10/2020) Rl fblý j RMM hlil Sl j lí lhy ři ji žů é O h y h z ,- Kč bz DPH fi Mg I.,.. Z j. ( í 32R-3.13/2020) Pť íří 2020 RMM hlil z P íří 2020 Mé hly Mři ( í 32R-4.5/2020) Ag z lzů RMM hlil ř čy 2.000,- Kč z gy z lzů z 2016 ly hlil i iýh í z gy z lzů z ( í 32R-8.3.1/ R-8.3.2/2020) Tříí Slč Al.. ifl ží yříéh ýši ,98 g, ý hl ři ř l y, 952 ³ y 261 MWh lié gi lč E-,.. ifl z ží ů z blů yříýh

7 Mři z bbí ýši ,23 Kč. ( í 32R-8.6/ R-8.7/2020) ZPRÁVY Z RADNICE 7 Pz RMM zíl bíy zi řiýh bliíh lčí IV-Nllí... CBS Nllí... Zlí, zh l říjů li i COVID-19. ( í 32R-8.10/ R-8.11/2020)

8 8 ZPRÁVY Z RADNICE OZNÁMENÍ O Z N Á M E N Í b í í lb zil jů V l í z č. 130/2000 Sb., lbh zil jů z ýh zů, zí zjšíh řiů z j : lby zil jů čí 2. říj :00 hi 22:00 hi b 3. říj :00 hi 14:00 hi 1. Mí í lb lbí č. 1 j lbí í b Piíh byéh iy l. Nží 1123 lič hlšé lé by liíh: B Bb E H Kéh Nží Pčhy Pi Příčí S (šh í číl i číl éh lbí č. 2) Sjí S Cihl Tyš Lčí U Hřiš K L Pb (č.. 230, 335, 411, 524, 574, 577, 578, 580, 581) 2. Mí í lb lbí č. 2 j lbí í lé zí íi é úř Mřiíh í Sby 93, Mři (hlí h i) lič hlšé lé by liíh: Bš Dbéh Hlíč Hybš Hřbií Chli K My My. Mí. Sby Pléh Pil Pb (šh í číl i číl ýh lbí č. 1)

9 ZPRÁVY Z RADNICE 9 Plí Piéh Přízři Rybíč S (č.. 569) Sí Sl Sří Ulič Z Hy Zhy Žiž 3. Vliči b ž hlí é, y ž ji ž í bčí Čé bliy (lý bčý ůz b í, iliý b lžbí Čé bliy b í ůz). Nž-li lič é či ýi ly, b hlí ž. 4. Kžé liči b y jzji 3 y ř í lb hlí líy íh h í léh byliš. V h lb lič ůž bž hlí líy i lbí íi. 5. Vlič ůž ž z zžýh, zjé zíh ůů i MÚ Mřiíh, l h lb i é lbí i, by hl hl i lbí í řé lbí hy. 6. Kžý lič i ůž úříh hih, i ii byl MÚ Mři ři, z j z z ličů. KORONAVIRUS OPĚT ÚTOČÍ Pí l bj i j zlli Mřiíh l éh z bř. O 1. zří 2020 j li ří, j řb ž l bí b ůbh lšíh ýů či íů i. Ž, by lli éi, zh řízíh zí jí jyhlji. Alí if zí b h Mři. Ní řb léh i. N šy,, j řb, čli j l j é šy yř b 60 C řžhli, b ží jzé. Pil ůl i ýj, žj zy, šj í lí léh ží lií. Džj ži. O lí ýz, ří ili i ízlé i ůl í b éy b i hi zjii y či yz léy, ž ůž. V é ří lj j l. č h zjií. Ig. H Chybí, í

10 10 INFORMACE PRO OBČANY

11 INFORMACE PRO OBČANY 11

12 12 INFORMACE PRO OBČANY Vží bčé, í ři hlí číh lší. P by l i, b by l z éh z, b i. J j řb yl, ž by l í řiř ýš l by bý říý, by l řéz í Sby. K říé hy: Jiří Šl l.: il: PODPORA TŘÍDĚNÍ V MODŘICÍCH P jšší říí ů h bízí z řiý bčů říií šy l, í, ly yblíy bi. Výj čí bbí 5. říj 30. li úříh hih ifíh éh úř. Třiď ůl, ůž j b, l i ý zlší žiíh ří. If řé říí j jié í zji. Ig. H Chybí í

13 INFORMACE OD ZASTUPITELŮ 13 POJĎTE S NÁMI UKLÍZET MODŘICE Jí í lí Uliď Č byl z ů řijýh iřýh ří zš. J hí í byl i yhlš b 19. zří, l člů šh l Z čié lié Mři již ič í yhj l. Z šhy bčy, ří hjí úli i, by ili li 20. zří í z h li Hlíč (iz řilž ), yzí Žlšií. Pyl y i by ly bý zjišy. Pž b hyb l šé ili, z ů ší bzči čj b zí flxí y. Čí í b, í ří b hi, ž jš ih h ý lí b :). Vyžij é řílžii blíž b z flí féř zi ší í. Ri i éž ylh š y řiíy zlší j žiíh ří šh. Mí z li h Lib Phz zil z Nzilí z čié lié Mři

14 14 ŠKOLNÍ DRUŽINA 2020/21 Zj ŠD j žý lý, i l j i ši lí l. Rí ži j řihlšé žy ř 6:30 h. líh. Př j řiji ši jlší, řšli, ži z číů jížjíí ži z 4. ří. B i l ži ji šhy zj, ří zli č řihlš ŠD. V šlí ži ůzé iiy, ží i zbi ři zjíý g čií b i i šlí y. N hz zj ří, j lý í. Ri hí l jzí iů lj, l j j. Při by šlí hřiši j í ii, yží hí y zh, lé čí í y yží h. Té ší, ž l izii ičb, i ůž zži. O b l iy z Piíh Mřiíh, ýi i lč řč hy či zhj lí hy. T j žý i ří iy š jíh číh j, i zí jjih é ýby. Sj j řšlýh lh b il š ři ih, é lší šlí čjí jé y. Při ří ŠD i yzší i i hlí, šií, i íl. Dl b hi ůzé ily, ří z Fi hy, léí lů, lié bzy, lí ří, zžhl ly i, z y, hi či flé. Rzíjí í ii i. N šlí ší ří, ž b lýh 10 íů. yhly ŠD

15 BRABROUCI 15 TÁBOR CESTA KMENE Zší lšíh l b, jhž lí l l hlí úýh lí, é by zly yi b š iié y. T hlí zl h ú, é l iii č řli. H íh h jší říl l éšť, l lh jí ší zůl. Mh ší blé l bj řžií zi b y. Nbšl i bz bj. Vlčíi č řli bih ů, jíl i č. Pl i ší b zhé i, jjíž lé li lčíi hl lé y. T byl z jí b ů. Kyž j iž zili úýh i, zjiili j, ž j již bylé žý zlšť by ih řžil. Nš y čil zjý zí b y hly či h lč i z Mři. Hlč Cíř F: hi Bbů

16 16 BRABROUCI PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR JAK VYCVIČIT DRAKA V lí zié ý bhl hý bh říéh b é J yiči. Dčí jzi lč lí zíli if íh, jjih hí, hiii, l zli é zjíýh žičýh ifí lšíh j žičišýh zíh. Pzli ži lí řiéh bi, Ořé zh iy zšli fgí ů, ybli čí zbj žé í, lézli čí lj Mé šli h číh jíč ž é čí híz. Hl i l žili lé ží zby lýh zžiů zů zíli é é y. C j šh žili, i ůž hlé ljííh fgfiíh wb Eliš Cíř Pziy ly j již zčl lší šlí, y i lší ší ilé ílé čii. Bh zi j zlli říé by é čií b. I yž byly l íy říjší jié ž byl, š j zlli bz jšíh bléů. Bh zří l zbh hůzy šh ži é čí lí, zhjí lší ílý. Dh říj b čí í z Zlé ligy šifí ž Z P i říj y zií ziy. Alí if š, j, j wb íl b ší fbé. Tš Kč Hj hlí í íl ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU F: hi Bbů

17 17 SKAUTSKÝ TÁBOR: HOŠI OD BOBŘÍ ŘEKY Čé V řy Di Oli l b 95. íl ů é Hši Bbří řy. Tbíi zžili l lýh, l i íýh hil. Nříl blí ýh jjšíh í ůli i zříčié zýš hli řy, l břiš. E l ší l. Jí z jšíh číh zžiů byl i lčí h, y řly lí b ly hlí ljy ýh bů, é ly z úl i. H i žily j i, l i í, ří i li i í, by lyli ří hlíí b. Clý b y bžl zl říš, ll hly, ýh j j zli, l y i lili, j z říš j. N bř j é hli zhlé lčí fily, é byly íy lší ž igilí řlh. If hlíh líh filh i ýh zhh hzi fil j hli i zh, é byly žý č l ří čí lší. T šh by zřj l bz l b, ših hř, é i ř žé íy řily ýb zlly é í hlb, í lší úžé by, ýh i lý b hl. Th č í i šihi žili f, ž říší ií iil jé, -li ší č. Vi Ch V F: hi íl

18 18

19 NOVÝ DUCHOVNÍ SPRÁVCE 19 V či lšíh byl ši f j ý hí P. Mg. Z Dš. K jh ří ůž lži x, jhž j : Nil j j li lé í ř čyři ilíi, é by j yl. K bčýh ýjzů j il ži é B, j yl zlí šl, Bié gyzi Filzfi fl Myy iziy, by li b jzy. Nl j il Ri Pgl by bžý ž é B. Z ýh l (řibliž zi 1992) j l žií l ; zh zčé íř. Ji j l bý. V glýh lh é ihl lí, čž j zří 2008 il i lgi Cyiljé lgié fl Uiziy Pléh. N Ol zí li, zlš íy řlů z é fi. P čí i j ůbil fh Li Rzhí, B-Zbi, Mří Uhří, Tlč lí, Ohz B Bbi Si. K ší fi řil é f Rjh, zůl Ohz B. T V, fři, Mřiíh í. Jf Chybí F: hi Zň Dšy Dlň jš li z: Z Dš blij čly iié íčí Tii í Mié ly i. Mzi jh zliby ří, čí (iy čhli zi i y žií), lí íš liy, blib ij ( ří) b, hj iiglf, j íl čéh li Jy Ci í čy. Nší hlí, zí z bb.

20 20

21 21

22 22 ROSTLINNÉ INVAZE V MODŘICÍCH Kyž řij řč izí hy li, éř žý i ybí yé y blší zíh Čhh. V Mřiíh jj ší. R y š b bzč říl j. Sj j blší byl ů j li, č 20. lí š zčl zlň. Kříl hzí z J z Číy, Mřiíh lj ilii Olyii bhžl zů é z ř lýý h. T byli z l lýh čiýh liů, é yůjí é. Kyby byly jjí ž y yé y il ičy hbii, bzy by říl ůí břh gi h hil. Oliil by ýy hyz í by byl hž i ýy ů, ří žijí. N lj ilč byh jíš hli z. Kříl j F: Sil Kli Z izíh ů i š jí blíbily í, ý hzí z Sí Aiy j žlzý, ů z Číy. Kžý i í, ž Ey byly řizy j é y. Ki izí F: Sil Kli Ml by š yl, ž j ři z Číy Ey l é i izí. T ř Mřiíh h íh, ř. Hlíč lii i Viéy. Ný j ýi bli hýi, šíhlýi, iýi y. M bé filé y, é zjí čé bbl. Ryhl šíří řýi ýbžy yí zlzj. V bíh j i íš j říjý, l lý řiý ll. V š zl é lii ři lbi iliý, zý j í Zlbýl ý F: Sil Kli í. M lé ičé, zi č zbé liy. Jh é, jíé bbl j ů, ří zší. Lbi hzí z Sí Aiy, l E j ůí lů zí ž ř 200 l. Bzy š zčl

23 bíh zlň é Mřiíh lizj ši ýh lů. Z izíh byli j ď lé jjší zlbýl ý. T zhb y, ů li žlý í hzí éž z Sí Aiy. Oílil y úhy l i i hy él ili é él Sy. S ýš š lčj ši ůí lčí. P š, zlbýl zšířil, izí iy, zy, hzíy, šlj i í hy ših lčíh li. Ohi říy ší zjiili, ž jh ů ří zi jí čí z é č hé zi, ž. Izíh hů li š Mřiíh i jjih blízé lí í j řb j l lč, by š ůí í liy zl hily. PhD. Sil Kli 23 LETNÍ KINO Lí i l P Kšy F: M.Hj

24 24 INFORMACE O PŘIPRAVOVANÉM KONCERTU MK101 Přij lžý 101. í ii ř 21. říj h, jh čí š b zi lí ii l i. N byh č li í ž zlh čí bí hby, é í z í i b, jjihž é j l zličýh bh. Mzi i j bč i zíy či l íl jiý by ž li. Růzé hy zíř ííh bíh bjjí hýh či žýh iíh, bjí lié hí, b j z liýh býh či šýh lí. Pg z Mzi i zířy, ý z ilýh, šlýh, gliýh či ďýh íí, i z xů by XV. ž XVII. lí, jjihž lčý jl j ůz zíř, lyší í jié ýh účijííh, ýi b Mi M (z), Si Hlb (z, hb l il gb) V Milš (il gb). Všhy ři y ž řiýh h li li úš yly (MK74, 62*, 32, 28, 17*, 13), ž i j h ší Mlé hbí iy ůž ři h fgfiíh. N iíh izzh z MK17 (2005/11) zí S. Hlb hjší bé zř, I Kjčiří, j I R či ůbí j óli y Klí Rý (iz zy jé). Z lizčí ý íh ů č z Vliil Čl i-y.wb.z/l-hbi-i/

25 SPOLEČENSKÁ KRONIKA 25 Ví ži P T Jb Pli Sfi Ší Rzlčili j Wilfi S B Zli Mil Č Š Hl VÝZVA MATRIKY PRO RODIČE A JUBILANTY V Ý Z V A ič zýh bčů Mři Vží ič, l Nřízí Eéh l Ry (EU) 2016/679 GDPR l z č. 110/2019 Sb., zí bíh újů, V h bý l bz Všh řhzíh hl zíly zy íí í. P b í zj zúči bř, j řb hli i éh úř či ylý hl. Víí h zúči z i, é jí b zí lý by Mřiíh. Zň j ý hl zéh z zřjí jé říjí lčé bi Zji Mři. Přbé flř j izii i Méh úř,. Sby 93, Mři, b i j ůž h yi h Méh úř Mři. V Ý Z V A jbily Mři Sb bčé zlžii řij žý í é bčy jbily lý by úzí 80, 85, 90 l žý Blhří jbilů. Pí bčy, ří ší zíéh jbil jí zj bí š y čl b bčé zlžii j glí, by ylili ili ý i hl zí bíh újů. V l řízí Eéh l Ry (EU) 2016/679 GDPR l z č. 110/2019 Sb., zí bíh újů, ůž l bz Všh řhzíh hl čň bí šy í Mři. Zň j ý Vš hl zřjí jé říjí lčé bi Zji Mři. Vylý hl zšl b řj b Vy, b Vši ií řílšíi i éh úř. Přbé flř j izii i Méh úř,. Sby 93, Mři, b i j ůž h yi h Méh úř Mři.

26 26 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MODŘICÍCH OTVÍRACÍ DOBA Plí Úý Sř P Pbjší if ih ihh zí é wb fbýh h Mé ihy h:// ih7/.

27 Výb z ižíh i zří PRO ŽENY: Ah, Cili: Dí z Ly Bgg, My: Plí řé lé B, Hh: Kéž byh i zl ří Cl, Bb: Nlíb Dw, Mi: Dhzčy H, M: Bjčé čy Ji, Sh: Vzň i l My, Jj: Shj ši Nzl, R: Tií j Ab Rb, N: C z l Tyl, Khy: Sy ili Wl Bš, Bb: Síl j Willig, L: Slý PRO SILNÉ NERVY: Al Ii: N Ryjí Al Ii: Síy i Ciiý, J: Ch ž Clly, Mihl: B blý Čš, Sil: O ž D, Dii: Niý ší Fi, Jh: Vyjč Ig, Db J: Zji Kť, Jl: I zi jí é y My, P: Ké Pzi, Ul: Ayi Ub, Di: Tři i: iilí íy HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ: D Wi, Ey: Kč i Oi Fll, K: Mž i ilí H, A: Oiý Hlič, Pl: Úl šš Ji, Jí: Pří šíléh b Sl, M: Mijší: ú iy Vš, Vliil: P bíléh jž SVĚTOVÁ LITERATURA: C, Jh: Zléř h Gili, S: Ci Bll Chg, Jg: Dié lb Jwl, Blli K: Nč bží Šgilýh MEw, I: B zh Nilih, Sbi: Přží S í lg S, Di: Tičy Th, H. S.: Rý í Wlf, Vigii: Tři gij/vlí j ČESKÁ LITERATURA: l.: Zilé íy Kl, Fiš: Vlůi Kb, Tň: Bůy M, Mil: O j b Mžl yhl Pwlw, Hli: Čl: lylé íy Píšil, Jil: l liy Vň, Lil: My ř č PRO DĚTI A MLÁDEŽ: Blš, Mihl: Pý l Bly, Ki: R hlí: ih lé zhíy Hé, Lil: J ly iy H, E: C š, D hy z zířy Kigi, Hi: Sň ý i Kj, Mš: Ti bží bií

28 28 MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE 156 TÍSŇOVÁ LINKA Zžjší li í břz, é řšili žíi Mé lii Mři: Sžíi bh h íů řšili ž ž bhí Olyi. Hlí MP řijl ž OOP Rjh ří i é zil zé iši l. H, é j új lé zyé i j jý hyb. Pzří byl, ž by hl hz, í. Hlí í ži il z zi i byl i, ž j j b. T byl hlí yz, ť yí. Z zil yil ž ťh, byl lý zý, zlý yšý. N ýz řlžil OP, ŘP i ORV, l byl hý yli, z l č j zřý lé zlé i. Pé i hlí šil lšíh hyb zil jjí z lší b zil jý řizl, ž j il. Hlí ž čil čil řj jié hjší í iií hil. Sžíi řijli ž DPMB, ž lii B jé yč lží il ž ljiš. Hlí řijl í lzl hí lž il ž, l, ž j 5. íi hí, bč b gy ři hé zš jí byl ř 2,97 il. Sl í byl í jjí, ý š byl z ř. Vzhl žy hlí zhl řilí iy RZS. Si řijl í, ž zíi zlli l byl š h ů. Hlí MP byl ž či z y PČR ři ňí z lii Víň, šl ž y. Sžíi řšili zí ži jz, ý í új b zbň, ilj l ji řji i bí. Hlí MP Mři ži yzl li 158 jl í. T l í jz jh lí, zh j, lii Tyš bé z l. B, lzl zřléh ž, ý hl b Pl. Mž byl í jí řílyí. Hlí MP Mři ži zzl b, h hl řil, z zbň ři b, žl h bzčé zli jh zzl říjz i híh j PČR OOP Rjh. OOP Rjh i ž i jh zzl řzl. Mž byl ilý jh zzl byl lz ly zbň bič bjů. Ul l zůl i PČR.

29 MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE 29 Hlí řijl ž OOP Rjh ři í bhi, ý l jjih ifí hz lé ží Mřiíh. Sžíi říjz í li l b léh ží lzli ž íjííh i l řlžéh h zžili. Mž l, ž ll SMS é, ž i h zí ži l. Hlí MP Mři ž yzl, by í l říjz hlíy OOP Rjh. T í il l l i řzl lší šří. Hlí MP Mři í l l říjz RZS l í il. Sžíi řijli zí, ž lii Tyš bé zy Žilhi ý š. Hlí řijl í ý š hil. Hlí byl OOP Rjh ž ii ři hlí OC Olyi z ů hlší bby. Sžíi ili i ři hlí jšíh. Phlí byl gií l č. Sžíi byli ži z y čí RZS ii ří zh RZS B Mřiíh, l hz lý ž yžjíí RZS. N í hlí jil zl, l, ž jjí říl l z zz ší ží y. Mž hl i, il, ž j š š. Z h ů hlí MP zll RZS, ž l zlí yšří. Té byl h zš ýl 0,2 il lhl h. P yšří, é zjiil žé zí zí y, byl ž z hlí MP l. B Mřiíh. Byl řij zí i 4 b, é šjí řjý ř OC Olyi. Hlí í zjiil 4 by, é byly izí í řílši. D ži ž byli lé i. Dl byl í zž ž lé i. U b byl zjiš byliš, ly, ž z ily l. U ž lé i, ý bh říi hlíy MP í l šl řjý ř, zjé ři í by, byl h zš ýl 1,42 il lhl h. Jh i li, ž ž lií j b B. Hlí MP ž il b z. Při b řiič íl zí ž lé i ůli jh hí ili yzl jj z řy. Mž gl, ž lil řiič b, řil jj í bličj l břih. Řiič b žl léřé šří. P jj ž l, byly ůči žiy z y MP í řy, hy í zi l byl řilž zzí lšíh iíh jí. Mž byl l řz ilhlí zhy ii, jh hí byl lifi j řé l í b zbý ř i.

30 30 MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE Sžíi řijli zí í h OC Olyi. N í li hé zšy b řiiči gií ýl zží b řiičů. D říjz lšíh lž IZS žíi í ňli. Pé řli PČR. Hlí řšil zí í zi byli byy. Dl zl ly by, ž ž, ž, ý bylí jié ji. Ný l, ž šl z ly ří j h li bylé héh j. Ný l iilé zí žl léřé šří. Při í l jí zží jh ič šzí říz. Mž ž i li, ž j l hý ž, ž ji l lší b hly. Mž ž byli iil zí žli léřé šří, zil ji š j. U šh éů byl h zš ýly 0,67 il, 1,04 il, 0,82 il. Si byl í li by byly čy lší. Účíi fli l hli i řši l í byl č. Sžíi řijli zí, ž lii My ž blhé i ž jié i li í. P říjz í ž l, ž l blé ž, ý byl lh ilý hl jí í j, l hl. Dšl z lí zři ž hlí žl, by z lil. Ž byl ij z šl ů. Mž byl zž, č šl ů. Sžíi zúčili, j j ili, řlýh zů řýh M liií Mil. Sžil iilíh, íř řlb i řlb. Z MP Mři zúčil 5 žíů. Sj j řhzíh lh j čli úh. N 1. í gii ž íil š lgy L. Phz. P řií z líh čyř číů 1. í íil L. Phz h ři, j ří jl 2. í. Z MP Mři: Lš Kwzy, Učý ží F: hi MP Mři

31 MEMORIÁL JOSEFA ŠURALA SPORT 31 Fblý j lšíh žů Mil Jf Šl O h y Mři F: M.Hj

32 32 SPORT DALŠÍ ZLATÝ DOUBLE PRO MODŘICKÉ ŽÁKOVSKÉ NOHEJBALISTY Plí ziý í Čé B l lší Mií Čé bliy hjbl ji ji gi lšíh žů. Nši hči zýh h ylýh h ýh hčů šíh žů bhjli lňé ily. N bí MČR ji zl 18 ýů zlí čyř i hly bj y. I ř li izi řď čí hzb š j b, li lil, b y hl z ilíh čí bzří, zž h šťýh byl j l. D ž ji ll š lb Tš Jh Fiš Dlb, li řil zi hé fiy j. J lil Lš Tíč Aí Mi, ří li z íl i z iy. Tš F jli i j ůž l lili bzbléý ří čfil. Lš T li li ž i, l lí bji š i Čý Bjií zli zízi z říh í i ifil. V i ý Žď Sz žli č, l ř hli ůj bj řh ýh h. H ljíí l j T F ili, yž čfil ý z Žď řjli zíl říy. Nš A il zčýh bjů il. Z již zil lšíh z fiů ý z Klýh Vů. T l é jyššíh hč léh ií, ý ý bl lý ll řů h í. Al lil j ifil. T F i éiů řili i i by řů hl hl i jh bl ili. P ýhř 10:8 10:6 hli li fil. V hé ifil hl bž bi ýů A B z Čéh B. Áč i il, filý hl l bj jší fiy. Hči z Čéh B již li l šii bi il jí ý l í řjí jyšší li. V lší COVID lié z li z j ž, yž fil Ph ČNS j ši bi říi hl zili. T byl yhi ýh. P í z hl l li čé il fíí í bli. T F fil ili, j hli lý. Zl ř lili ié yy, é j i lič řli, hli iy bz hyb l zih l účili í. A y jil i líčý f ší y. Sčjíí l čjíí, ří jí é účé jří l šl hiy zlýh úů. V í xlli zízili 10:4. Vli j š, ž í řj j hl zy i léh ůbí gii lšíh žů ž zjí lh. V hé z ih l zi řil ši hčů ji zí í 7:10. T j ý j hli, byl ř i úl filí, ří hj zéh 5:5. Z ž í hyby b zhí ží j í šii. Všihi hči řli fié ýy, é řihlížjíí bli ňl b y břliý l. A filý šl ž 9:9. Kžý lší b ž byl iý žý hyb říb. Bh líh íč ři žý li úů, l by byly lé. A j ž bý, zhl

33 lič ší. Čbý J Bl ll ůj lí ú j y ší hl y fi z il. J é h říi, ž j ly li yšý. I yž byli l j jší fi jjih hlí ř l ýh íh hřiš i bli, j hli l. I l yjří íh éů i il jzč zlžili, ž jjih hi h čl íi ýy. Clé ří MČR lšíh žů gi ji 2020: 1. í Mý hjblý lb Mři (Tš Jh, Fiš Dlb) 2. í Slj Čý B (J Bl, Mihl Č) 3. í Li WITTE Kly Vy (Tbiš Gg, P Sýbl M Lb) V li j l šli ili ji. N zl 10 ýů. I é ži byl š ý z čl é iy, i yž z j již h- SPORT ýi fiy j jííh byli. Ti F í z li hli Lš Tíč T Mň. Ti il říli h říi, ž ji li blhy šh éh zlli ýb. Nš j ř lil zl i žý l, j j jh l. Ní T z i íi íííh ů lý šl zlží ú ř lií i. Mylí i, ž h říi, ž giz hy lí li byl šh ý jzč jlší z šh. Z li l zúčili ilí éiy, é blli. Sji i hl yhli ili již ří ifil. Z j čl ý Klýh Vů ji ží bl. Pí j yhli l bz bléů 10:6. V hé i ši hči ybli í ji lb hil b iíh. Nšl ůb i ýl byl ž 2:10. Tž šl šiéh říh zéh. Kli š li ji ízí 10:7 ili éh héh fil. T čl řiý ř. Tji z Žď Sz i iž é ifil il 2:1 33 F: Alš Mň

34 34 SPORT hý fi A ý Čéh B. P í ž byl hé zlí il, j žé j yh. Čč i blí fli ízý z bz, ý řhzl fil. Ob filí ři ž li zlí i ši hči z zízili h. T byl ř fil či yhi ýh. V j li, ž jší bzčí hzí z ú yéh iléh Mj Sby. Ti y byl zl, byh h li z hy. V í í yhzl l bz bléů j jj yhli 10:7. V hé zihy i ú lil hybič lií ií h zl yh 6:10. Tž filé ří zé. Nši hči z b li šh li zé iy hé ý zli zízi 10:7 již hé ié ly hly zčí. Clé ří MČR lšíh žů gi ji 2020: 1. í Mý hjblý lb Mři (Tš Jh, Fiš Dlb, Lš Tíč Aí Mň) 2. í UNITOP SKP Žď Sz (Mj Sb, Fiš Sl, M Zll Dii Lš) 3. í Slj Čý B (J Bl, Mihl Č, Aí Blž J Zbíl) Nši lší žů z jjih bliéh ií jiíh i jiíh řil ybj xi. Zi b iýh ilů bili é ší lgy, ří bbý zůb ifli ýh iíh. Sl y ůž říi, ž li hjblé lž Mřiíh j jlší lé bli. K hýh ičů, ří zí é yy éiy zbzli j i ií, ří hlí í jjih éů ů Bři, Sbi Shlíi. A il í i jjih éiý igů z iy šíh žů, ří ii iy b hli ilíh éiíh il i, i i h b ií. P Jh ř MNK Mři F: Alš Mň

35 INZERCE 35 VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB Fi D Již Kč liizí ZDARMA ybý lý zů Dyh 65, B - K Tl.: , il:

36 36 INZERCE P ič í by il 2+1/3+1 Mřiíh, Rjh, Šliíh b lí. Tl ANGLIČTINA Vý gličiy čb Mřiíh (My 118) b / fi P šhy é gi i i lé P šhy ú zččíů čilé P jli i iy HLEDÁME CHATU lň lý z. Tl K: Zň Ciy Vl M: E: RODINA S DĚTMI HLEDÁ KE KOUPI RD 6 il. Kč 30 B. Tl Pýč fi P Kl B 463, Mři Nbízí: - glí y řh - ýčé (č. zz) - lířé (ý ů) - řé - y íů K: OPRAVÍM POČÍTAČ SEŘÍDÍM

37 INZERCE 37

38 38 INZERCE

39 INZERCE 39 ADACH l... KLEMPÍŘSTVÍ-POKRÝVAČSTVÍ-HYDROIZOLACE PROVÁDÍM KOMPLETNÍ KLEMPÍŘSKÉ, POKRÝVAČSKÉ A IZOLAČNÍ PRÁCE lířé /žlby, y/ z šh ilů ž řšíh lx -ifi fi ž hů ž hýh zhyčů lí ýčé Pb 630, Mři I Šb T: E:

40 Piiý i úzíh éh l. Vyhzí: 1x íč j iib žé iy z. Sč j zřjň é bi i EV. č.: MK ČR E Rčí : Mil Hj, P Kč, J Mč (ř), E S, L Vb, Vl Z Ei yí: P Kč Vy: M Mři,. Sby 93, Mři, IČO: D yí: 10 ů hlí RR Příy: Zy yí čj Ifčí ř hlý R ( izii ii www). Pf f říů j zí ř žilé flř iýh h. K říy, zy y i řiíy - L Vb, -il: z, l.: Uz říy j líh íh íi 12 hi. Zj hzí jzy ú. A lg Zj: H Mg Gfi ú, i: Pfi-i g..., Chli 223/5, Ol

KVÁSKOVÉ BUCHTY "HONZOVKY" (nebo svatební koláčky)

KVÁSKOVÉ BUCHTY HONZOVKY (nebo svatební koláčky) Tiy iy P č č j řišl ůzé fgl, j i řý ži i, i yž j ěy j bi. A lě l é é fgl řiz j ě lý ýz. Č ě řb lii j, j z ůb Pz gié. P, řilš b zgij ř. Pě b l bi lň, řb i š iy, yž i j š. @i.z KVÁSKOVÉ BUCHTY "HONZOVKY"

Více

Cibulový chleba tety Marti

Cibulový chleba tety Marti Ciblý lb y Mi C l zi lb, ý j j ý, lb ibly, ňý ěý? N jš ž l ž zl b j ibl zl yl. Nb ibl ůb ž při ji ě y, j b. Nč i 2 lž lěý 2 lž zý. Zlšť li č 1 lži pylli i 2 l y. Vš. V pě i 75 l pl, 75 l lé y, 300 g lé

Více

Sádlové rohlíky z kvásku i z kvasnic

Sádlové rohlíky z kvásku i z kvasnic Slé ly z i z i Č é ly K by i l ěli i ňé, řpé, plé ly? 250 l lžé y, 400 g plbé y, 100 g lé y, 12 g li, lžič lěy, 1/2 blč ž b lžič, 2 lž l. Č y plbé y, lě ž z řý žďý, ý zj. P při zby plbé y, z ( pě) i pči.

Více

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka?

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka? ČÍSLO 33 WWW.SOJKA.CZ SOJKA@SOJKA.CZ ROČNÍK 11 TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 C j t Sj? Pč t čl Sjy?» J čé zýj z lčý tt t l» Př č-é j řl lt ty N lč Č ý wů té tč SOJKA-l» Nš č 2008 fč řly tyt t: MŠMT ČR MZV ČR Č-ý

Více

Obecního úřadu v Palkovicích 06/2013

Obecního úřadu v Palkovicích 06/2013 O ú P 06/2013 P j Š - - S Pą H z 12 z 0 2 V j z 20 6 z 6 z 2 6 j S 5 ý z 2 - P z Š z Š V j j P Hz j z B ú j é Jz O é j z f F- z z é é ý P f A z P j j B B V z P ; z 9 O ý; D K j- J ) D j é N é f ý C é j

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE KUÍSPWM94U MRASKSLZSKÝ KRAJ - KRAKÝ ÚŘAD ČÍSL SMLUY (DDATKU) -4- SMLUA ř. l ~^. Mléh j Z.. Ml j l. řj 7, 7 _ Lš Cl Mg ^g. ě hj j IC DIČ b j (l j l") 7969 CZ7969 UC B Ch Rbl Sl,..,. ú. 6974/7. Řl f - M

Více

š ý é á ě ý ěž é á áž íž š í á š íř á ší ř í ě ž é ž š ř í í ě ž á á íž č í ě í í ě á í á č ž á ý ě š ť ř ů ý ř í é á ž í éč é í č ý á ň á í ž ě á í ž

š ý é á ě ý ěž é á áž íž š í á š íř á ší ř í ě ž é ž š ř í í ě ž á á íž č í ě í í ě á í á č ž á ý ě š ť ř ů ý ř í é á ž í éč é í č ý á ň á í ž ě á í ž Š Í Ř Ě É Í Ř Á Ř Á Í É á ý á ý í é á í ž č í é ř ý č í í í ý žš ě á í é í ě í í ě é á ž š č í í ů á č é á š ú ž í ř á í á é í úč ý ěšé í í é á ř é íú é í ů ří š í á í ří š á ě í í š ř í ž í ě á ž é ě

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Celostátní garance DVPP

Celostátní garance DVPP Výč é P j č j i f 5 j 3 ř i 4 4 l ž j ů 7 iž é ř l iř 6 j i Mi j ř é i i é 3 ř ý i i l jj l č f 5 ič l šl i l l, š lš l j Č ř R ž ů lgi l é i l l B ú Pg lů Mi M ili ý š ilů ř č é l l š I č l l Pš T C I

Více

Č š ý č ČŠ Č í í š Í íš ř š č ří ě Ž č Ž č Ž č ó Ú ř Ú ř ě č íč í í ě ý ů ě í é ř š í Á č ř š í í í ř í šší é é ě í š ý ě í ě ší ř ů š í í ě ý ů ě ří š ý š í ě š í í í ě íš í ě ů ř ý ě í Š é í í ě í ě

Více

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy L b P B b j ž Kř Kř - O S x DEN ý žů b b 2. bř, b ý. Přb ý, b ů, ř, ý ř, g úů, b x w,, ý, j Sb b ý ů, ý j. A Z Sb j š j b, b j, ů g, ý ů x. Z ž žj x řš j. A wb Z fb j j 2. 3. 2013 P B L b. O ř ý : K Z?

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

úý é Ú ú ř Č š ď ýúř é ú ř ř Š ý č ř ě Í ě š ř ů ř č ú ř é ě č éř Í ě ě š ř ů ě Í ř ř ě ý č ě é Úř úř č ý úř ě úí č ě ř Ř ř ú ě š ř Ž ř ě š č Ž š é ý é ř ě ří Í ě ý Í ř č é ě ě ú č ě ř ě ě ý ř ú ě š ř

Více

č á Č Ě ó č á ů á ě ě é ď Ú č á Č ě ě š č ě í ří á ů š í š í í é ě ů č ě ří č ě ě í ý č á í í á ý á ě í ář š á í á í ň á č é ó í á ě á íč ě á á ě ří č ě í á Č ě á á Ž á ú í ě Č č ý ě ě ď á é á á ě ě

Více

í ě ý ě ý á ů ě ší á ž á ý á ž ý č ě ě á ý ě ě ě á ž é é ě ř á ů š ý ů ě é í í í č í í ě ř ý é ě ě ě é ě á í á č ý í ří ž ě ý á í č í í í ří í ý á í ž

í ě ý ě ý á ů ě ší á ž á ý á ž ý č ě ě á ý ě ě ě á ž é é ě ř á ů š ý ů ě é í í í č í í ě ř ý é ě ě ě é ě á í á č ý í ří ž ě ý á í č í í í ří í ý á í ž Ě ĚŠŤ É ří á ý í á ý í Í á í ší ý ň í á ý í čí á ě í ěšé á ě ž ě ť á á ú í é ý ý á ž á ý í á í í š ě í í ří á ž ě ší č é šíř í í ě í í é í ďá á í č ě í á í ý á í ř í á á ž ď á á é í ř á ý í č ý ů č š í

Více

na výkon inženýrské činiwsbfcíavsicoslf-.zský KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD Smluvní strany 28. října 117, Ostrava vedoucí odboru

na výkon inženýrské činiwsbfcíavsicoslf-.zský KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD Smluvní strany 28. října 117, Ostrava vedoucí odboru EVRPSKÁ UNIE Eý f j Iý č MINISTERSTV PR MÍSTNÍ RZVJ ČR KUMSP88RK0ND ý žýé čwbfíalf-.ký KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD ČÍSL SMLUVY (DDATKU} 1. Mý j S : Zu: Su 28. řj 117 702 18 u bu -.ulúj. 7.: b ÍC: DIČ: B j: Č úču:

Více

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á ÚČ É ŘÍ Ě Č Í Č Í Í čá í ř á ý í í á ě ě š é á í á ž é é ě í ří ě ě á í č ž é í á ř íč ů ě á í ě ě ší ý č í í ý í ů í á ý ý í č í ů čá í á ý í í ě í í í ě ř č í ř í á í é ě ě ě ěž ř í š ě á ě í í é ář

Více

ů ý é š ž ý ě ř ý ý ý Š Ž ú Č ě Í Ž ř Ž ů Ž é č ř ě ř é ř č č š é ů š é é ě ř Ž ý š ě ř é ě ě é é ě Ž ý ř ř č éí Ž ý ů š ý é č ř ě ř é ř ý ů ě ě č ý Ž ř ý ň ý Í ý ř Ž é ě é Ž é ý ý ě ý š ě Ž ů Ž ř š ů

Více

ě č ý č Ž ž í í č í č é ý š í í í í é ě í ů ý š Ž ý ě š í ě š ě š ý Ž č é ýí ž š í í žší Ž ř ě Ž ě č ř žč ž í ř í č ě ž é ý š ě ř ě é č í é ří í í Ž ů

ě č ý č Ž ž í í č í č é ý š í í í í é ě í ů ý š Ž ý ě š í ě š ě š ý Ž č é ýí ž š í í žší Ž ř ě Ž ě č ř žč ž í ř í č ě ž é ý š ě ř ě é č í é ří í í Ž ů š čó š č éí íí Óý ý ě ší č é í ý ý ý ě ší ý ý ě ž í í ýú ř í í í í ů é é č é é č ř í ý ů š é ř é Ž č í é ý í ř ů í ů ě č é ň í í ř ří ě ě ý ý ů ě é ě š ě é í ů ř ř ž ý ě ří ž ří ý č í í í Ž í ý ý ě ší

Více

Í ř Á ě ř é ř š ř ř ž ď ě Š ž ř ř ý ř ř é ř ě ě Ú ř žž ř ší ě š š šš š Ť š š ř Ú ě ý ě É Í Í š ř ý ř ý ž š ěš é é šš š ě ř ů ý š š ě é ř ě é ě ě ž ý é é ý ě ěř ý ěř ž ě ž ž ý ě ř ě é é é š ř ž šš ě š ř

Více

Ú Í Í ř ř ě Č ří Ú ř ě Ž ý ě Ú ř ě ů ř ř ě ý ý Ž ý ň ř ř ě ýž ř ř ý ň ý ř ý ú ú ý ž Í Ú ý ě ě ý ř ř ý ě Í ř ř ř š Ž Í ř ř Š Ž ý ř Ž Í Ž Ž ý Ú ý ý ř ř É ý ý ž Ž Í ý ř ú Ů É ž Ž ž ř ž Ř Ě ů ý ě ř ě Ž žř

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

ž Í ú č č ě ó ě ě é ó ů Ú č Č č ý š ú ě ó š ý ě é ó ý ý ř ž ó č ť Č č ř č é ý é ě ř é é č é ý č é č č ř ě ě ř ě ž č ý ó ž ý č ý š ě é ř ý š š č é č č é ě č Í ó ó ý č ó ý Ž č č é ů ů ř ě ě š ř ě é ř ě

Více

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu Č P ť, ť ř řz 2009 4., 4. K ://..b.z/f é : Aý á D -f SDENI S D PRO Kářé é SDENY Zřý ff K é S ú I Mé,, j jž ř j š á - f. é j á f, ž š f 50 z é 110. P j j é z f. Dš zj á j á -f. Cý z ý záž, ž. ž áš á j zý

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

á ž í žší é í ň í á ě í ý á ů ů ř í á ř é í ť í á é á ů á ě ý úř š ň í ů Ž č é á ů é í á ý č ý Ží á í ý š ý á á ě ý Šť ří í á ý á á á á Ž í žší é í ň í ě í Ž ř í á ří é á Í é ť í á í í ž í ť Ž á ě ž ý

Více

SMLOUVA. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUVA. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP88U7M40 J::^'^^ / ""*/'., KAf - RAKÝ ÚŘAD.../: ; ;. :I '"* } : -:.;:.I^' -^AK)'"~ -~ SMLUVA./J._,>Jb č Mléh j I. Sl. Mlý j l: 28. řj 7, 702 8 : Jř áh MBA áě hj j IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 b j:

Více

ř ž č ú é ě é ě š í ř á á ř ě ý ž š í íž ří ě č á ě ý á á ž ř é ř é č é á ř úč í ý ů ří ý ů í á ž é á ý á á í ě é á í í í í é č ě í ř š í éž č ě č ž á

ř ž č ú é ě é ě š í ř á á ř ě ý ž š í íž ří ě č á ě ý á á ž ř é ř é č é á ř úč í ý ů ří ý ů í á ž é á ý á á í ě é á í í í í é č ě í ř š í éž č ě č ž á ČÁ É á ý í á ý í á é á ř á í ý í é é řá á í č Ú í š ý ů ě é í á í é ř ž ě ě á ě ě ý ář ý í ý á á ň í é ř ší á ů ířů é á ž ý ě é á í ý á á í íř é ř é ř é č é á í á á í ř š é Íí í á á á í é ý š ě ů ď í ž

Více

Á Č ří ří ý ě ě í ář í í ž í í čí í í é é ě ě š ě š ý č ář ý á ř ě Č ě ě ě č ář á á ý ě č í ě č á ž ř á í ě é á ě ž ř á ý ú č ý š Č í čá é é á é é é í ž í í á á á š í í ž č é č ě é é í ě é ě í ě ě ó š

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

í á ž é ř ě í é á Ž ú ů í ú ř č í ů ř ý ř ýí ř ž í ř ý ř č í í ř ň Š ř í é š á í é ú čí Í ří ě šííř áž ří š ě Š í ý á á ď á é ě Í á ý ů ří ě á é á ěž

í á ž é ř ě í é á Ž ú ů í ú ř č í ů ř ý ř ýí ř ž í ř ý ř č í í ř ň Š ř í é š á í é ú čí Í ří ě šííř áž ří š ě Š í ý á á ď á é ě Í á ý ů ří ě á é á ěž í á ž é ř ě í é á Ž ú ů í ú ř č í ů ř ý ř ýí ř ž í ř ý ř č í í ř ň Š ř í é š á í é ú čí Í ří ě šííř áž ří š ě Š í ý á á ď á é ě Í á ý ů ří ě á é á ěž éú Í ř ý ří č ý Á á í é ý ř á é é á á í ří á áš í á

Více

č š š ř ř Í ů č Ě Á Š ŠÁ Ř Ď É Í Ě Í Í čí ž ě č é č ě ý Ž ř ě č ý ě ý ý ř ě š ý ě ť ý é é ě ě é ě é ř é ř Ť ě š ě ž ě é ě é é ů ě é ř ú ý ý é ěř ý ý š ý ý ž é é š ý š ě ý ř ř ř ě š ý ě ý ý ř ě é Ž é é

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Š Í ÚŘÁ Á Ě Ú Č ř Í á ě á úř ěš úř Úřá á č č ď á ě Ý úř Š ýí éý Í ť Í ď Ř Á ÁŠ Ú Í ý ýá čá á ě úř úř ř š ý Š Í č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ú ř Ž á žá á Í ýě ř á ě á Č á č á ě é š č é á á á ě á Í č řá ú

Více

GRAFICKÉ STUDIO SPOLEČNOSTI LOGIK

GRAFICKÉ STUDIO SPOLEČNOSTI LOGIK GRAFICKÉ STUDIO SPOLEČNOSTI LOGIK 2-3 4-5 6-7 8-9 0-2 - 3 4-5 6-7 8-9 20-2 22-23 24 OBSAH NAŠE SLUŽBY CHTĚJTE VÍC OD SVÉ TISKÁRNY NAŠE SLUŽBY 3 - GRAFICKÉ STUDIO 3 GRAFICKÉ STUDIO SPOLEČNOSTI LOGIK - ORIGINÁLNÍ

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

íř é é í Č é í ří é ě Í í ž é Í Ř ř ř Š ř í ří é ž ř ří ř í ý ř ě ř ý ý í ě í ř ř Ž ě ř ě í í í é Ž ý ř ú é í ú é ě í ý í í íú í ě ř Í Í ý ž ý ř í ú é í ě Ž é ř í ř íř é é ř ř ř ř í ř é é ě Ž ř í š íř

Více

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á Ý Á Í ŘÁ Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á ř ů ý Ť Ž ř ř č Í Á ď č ě ř ú ž ě ř ý ý ů řů č ú č ř ž ě ú ž ř ť č ř Ť ú ř ě š ř ý ž ú ě č ý ý ú Ř ú ěš ě ě ř ř č ž ě ř ě ř ě Í ě ý š ý ž šš ě šč ř ř š ř č ý ř ř ý ř

Více

ě Í ł ľ ä ĺč řĺ Í Ú é ě ř ľ Í úř ř ć č Ęý č Ę č ř ý ě ě š ř ů Č ě řč ý ľ ř ŕ ů Č Č č ř ě č úč é Ę Č ř š ąĺ Ę ř Č ř é ě ž č č úč é Ę Č ĺ É ĺě ľ ĺ Ú ľí ľłľ ľ Í ľ Š ř é ě ú ř ř é Ę ě ř é Ę ě š č ľ Ť ľ ľíľ

Více

č ę ý úč ý ě č ř š ř Ę ů ě ę ě š ý ý ý ě é é ěľ é ř Ť ý ľ Ę Ę ě ě é ý ý ý ľ ů é ý ý é č ě ě ý ý ú č ř š ľ ů ě ý ů ů ě ř šľ Ť ý ý ť ř č é ý ů ř ý đ ů ě

č ę ý úč ý ě č ř š ř Ę ů ě ę ě š ý ý ý ě é é ěľ é ř Ť ý ľ Ę Ę ě ě é ý ý ý ľ ů é ý ý é č ě ě ý ý ú č ř š ľ ů ě ý ů ů ě ř šľ Ť ý ý ť ř č é ý ů ř ý đ ů ě ąę ą é ě Ě ľ ÁŠ ČÍ Í Ř ľ ć ř Éľľ č ř ľü ř Ť ú ř ž ý ř é ô ś Ť č Ż ř ź č é Ę č ŕ ú ľ č ź č ž ě ř ě ů Í é ěř é ě ý ý ý č Ż é Ť ěř ů ě ž Úř ě ř č ę ý úč ý ě č ř š ř Ę ů ě ę ě š ý ý ý ě é é ěľ é ř Ť ý ľ Ę

Více

ý í á á š ě é í š íž á á ě š š ě ě á ě é ř é ž čá é ž ř í ř í í á č í š á í š ř í é ě š ž í ý é ě í í í á ř é ě ě ší ž ů ý á ě š é číš ě á ú ě í á í ě

ý í á á š ě é í š íž á á ě š š ě ě á ě é ř é ž čá é ž ř í ř í í á č í š á í š ř í é ě š ž í ý é ě í í í á ř é ě ě ší ž ů ý á ě š é číš ě á ú ě í á í ě Í Á Í Ý Á Ú Ř Č Í Í č ř á ý š á ý í í č í í ě í ž ě í č í á í í í í č í í á í ěž ě á í č í ěř í é ýš ý á á ě í í š ů í á í ů č í ž í ž í áš ě ě á é ě á í é š í é ř é á é á í á ě ž áž í ý č á í ž ý ě ší

Více

Í ó ů ě á á Ž ě á Ž ý ě ě Ž á ří ý á ž ž ř č áť í í á í ě ě ě ý á ž ě í č á í í š ě ť ě í á ě á ě Ž ž á á ý á á áť ě é ž ť á ěř š á ě í ř ž á á Ž ě í Ť ý Ž ě ě ř ž á í ě á í í í á š ě ř í č ť í Ž á ě ť

Více

Č Á ý é í íč í é ě Ž é ř Ž ří í í ě é ř š é ž ý ří Í í í ď ý Ž ě ě í ž é ř ě š é č Ž š ý ě é č Ž é ě š í ý é č Ž ý č é é ú ř ě Ž š é š ú ů ě Ž ů Ž ú ů ř é é ě č ě í Ž é ů í ěž é ú ď í é š í ů ř í ž í é

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Š Á í ě ů Íč ě ý ů ú í ý č é ě ý ý ý ů ě ě ý ř ší ý é ě ů ž é é č ů ž ě ší é é ě ý ří ý é ů í š ě ý š č ý í í ů ř ě ý í šť ů ý č ý ů ř í ří č ý ž ů ž ř š ě ý ý š ř í í í í š é í é č í ě ů ý č ý Í ů é é

Více

ě ř ř č Ě ě ř ř č ě ě Í Í ě šž š ě Ú Ž ě ý ý ř ů č ě ý ř č ý ý ý Žš Ž ř ý ř ů ý ý ý Žš Ž é é ř č ý ý ý ě š ř ě é Ž ý ě ý ů ř ř ý ý ř ů ř Ž ý é ý é ý ů Ů é ě Í Ž ě ý ý ů ě ý ý Ž ř čů ř ř ý ř ě Ž č ě ř ř

Více

FOLLOW. Jak je důležité míti Balíka. (nebo třeba Straka) l c. ě ná Kdo m. dit ve t m. Jeh afejeton na rozloučenou (a na přivítanou)

FOLLOW. Jak je důležité míti Balíka. (nebo třeba Straka) l c. ě ná Kdo m. dit ve t m. Jeh afejeton na rozloučenou (a na přivítanou) FOLLOW K 4. č j, ch. 19. 8. 2017 J 8,12 5 Kč Jh fj zč ( ř) é.. P ď ( éh c j, é j J j ůé B, c, ch. V j š ( ř S) ř c ůh z z D B : Ž č, N šé ý š,,, h z h c, ý B. T ř zb K c ch j. M J B, éh ůh z, ý ř M B.A

Více

PaedDr. Jindřich Marek: Prapor z žižkovského muzea

PaedDr. Jindřich Marek: Prapor z žižkovského muzea Č Í Í í Ý Ú Á Ý ž É Í ď Ý É š ř í Ž Í íž š Ó Ž Ř ř É ř Ó ý ý ý ř Ó É ý ě Ó ř í É í č Ž Ťů Ó č Ž ď ě ů ř Ú ť Ř É Ť ř ě ú ů É ú ý ů š šší Ó ě ů ý Ú č č ě ď É É ř í í ú É úí Ť í Ž ňě ď ť íč Í í š úš ě í ě

Více

ž é í ě é ř ě í é í é ě ž í é é ě ř í é čí é č ř Š ě ý ě ý íč ý é ř ě í ě í í ě íř é í ě é íř ě í č ě é ř ý í é í ří ěž š ě é ř č é ř ý ě ů é ě ó í í

ž é í ě é ř ě í é í é ě ž í é é ě ř í é čí é č ř Š ě ý ě ý íč ý é ř ě í ě í í ě íř é í ě é íř ě í č ě é ř ý í é í ří ěž š ě é ř č é ř ý ě ů é ě ó í í í ó ď é ď Í ú ů í ří ť ě é é č é ř é ř č š ří š é ě ěří š ě é í ž ů ý é é í č ší ž ě í ší Í ý é č é ě é í ů Č ď í ř ů ě č ý č í Í ř ý ž ř ůž ž í ě ý ů ý ě é ě ě ó ě ě ř ž Í šíě ř ň é í ě ý é ř š ří ý ř

Více

Í Í ť ř ř í š í ý ě é ří í úč ží í ý č ť š ř é č í í ě Í č íú č é Č í ě ě é í Ž ř ě ř é š í ý ě é ří í úč Ží í ý č š ř é č í í ě š ý č í é ý í ý ý í é í é š ř í ř ě š í é ř ě ý í Í Í Ý í Ú í ř š í ý ě

Více

řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě

řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě ř ý čí ý řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě ě ě ř á š Žíš á á í ž č é á é í ž ň š ř ě

Více

Ý č ř Č ř č ř š é ř š é ý ů ž č é éš Ž é š š š ř ž é č ž ž ř ž é ř ř ř ř ý é ý ř é Č é č ž ř Í š é š é ú ř ř ú ů ř ý ú š Ž ý šř ý š é ř ř é ř ú éš ř é é ý ř š Ž ý ů ý ž ř š ř Č ý š ř ů ř é č ý ř ý ů š

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

Ě Ý Í Č í ě ří í Č á í á Í čá é ý ý Č é č ý Í á ř é é í ý Í ý ý é á ě á á čá á ě é ž é ť é í šíř ý á í é é ů Í ý ů í ř ší á í á í ů Í čí ý é í í ý é Í í á ěří á ě ř í Í ý ů ě ů ý ů ů é á ý ř ýš í é ý ů

Více

Í Ě č á Íů ě é í í ú é í á í í ě ď Š Ž ří ď í ž ě ý ů á ý á Ž é á é í ď č á é í á ěť á á č á í í í á í č ě á ů é ň í ý ů číý č č ě í č í í á č é řá ý á í ý ý á á í ý á ý ě čá é í ě ř á č ě ě é č é é á

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

čá é č é é í á č é ď čí ě é í š ě šíč č í Č á á ě í ů í ě ý ý š Í á ů č ě é á í š ě í í č ě í č ě á í á ě ří é é á ž í ý ě č ý á é ý é í č á ě ě ě ší

čá é č é é í á č é ď čí ě é í š ě šíč č í Č á á ě í ů í ě ý ý š Í á ů č ě é á í š ě í í č ě í č ě á í á ě ří é é á ž í ý ě č ý á é ý é í č á ě ě ě ší č é ě é ú í ř á ý á Ž éž ý á ě š é ří é č éž í ý ÍŽ é ř ší é é č ě ě éú é á á ý ů ň ž á í á í ů č í č ě ý š ý é í á é ř á í í í š ý á ý ů ž í Ž ú á é č ě á é ř ř í š ý č é é ý ž é č ě ě é é í š ě í í ř

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

ľ í ář ý á ý ď ř í í á ář í í ář á ář í Ú í á ľ Ží Č í ě é í í á Š š í á í ář í í í ě é ľ é í ž ě ľ Č žá í í ľ Č íí Č Ż é í ľ ří é ě ý í ž éž í í ě í ář é řá ě í ž ý á í á í á ů ě í ľ í řá é é ľ í í ľ

Více

ř ý Ř É Á Ě Ě Ú é á í í č ě á é š Ťťé ó í ú ýó í ř š ě š í á ě í ý í Ř ú í é í í ú ů íš ě í í Í ď ňí ý í ýř čá ě á é š é é í ž í ó Í íóď ř ě é í ý č ě

ř ý Ř É Á Ě Ě Ú é á í í č ě á é š Ťťé ó í ú ýó í ř š ě š í á ě í ý í Ř ú í é í í ú ů íš ě í í Í ď ňí ý í ýř čá ě á é š é é í ž í ó Í íóď ř ě é í ý č ě ř ý Ř É Á Ě Ě Ú č š Ťť ó ú ýó ř š š ý Ř ú ú ů š Í ď ň ý ýř č š ž ó Í óď ř ý č ř š š ď ý Ť č É č ú ž ý ř ú ř šú Í ž ř ř ř ď Í ř Ú ř ý É ů ž ý ý ř Ů ř ý ň ď ř ř ž ř ž ž ř ý š ý ž ú Ú š ý Ťž É ú ž ř ň ž ž

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

á é ě ý ý ů čí é ř č é íš á á ř í í ý á í í íž í é á ú ř í í ů čí ě í á ží í č ý í á š ě íč í č í č á é á ě í é á í ý é í ů š č é é á é žá ěř í Ó É Č

á é ě ý ý ů čí é ř č é íš á á ř í í ý á í í íž í é á ú ř í í ů čí ě í á ží í č ý í á š ě íč í č í č á é á ě í é á í ý é í ů š č é é á é žá ěř í Ó É Č Ó ř á ý á č á ó ý é ě ší á č é ř ě č é š ě á ý ů ěž á ž é č é á á ě ě ý í á á č é é ů čí á řá ň á í ě ů á í í č á ř í žá á á á á á í ý ý ů ú ý ě ý í í ž íš ý ří ú í é ř í ý ň é š í ř í ě í í ě é ý ě í

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ě áňí š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ý ý ý ě ší í í ý ě í ěč ý ů ží í í ří í ů ř

Více

č íč ý š íč š í é ř í ě ř é ě í č š í ž í č ě á ří ž é ě é á ě é í č é š ř í é í ě í ý á í ů á í ž ř š ž é ř é ě í á í ý š íč é á í ě ě í ž čá ý é žá

č íč ý š íč š í é ř í ě ř é ě í č š í ž í č ě á ří ž é ě é á ě é í č é š ř í é í ě í ý á í ů á í ž ř š ž é ř é ě í á í ý š íč é á í ě ě í ž čá ý é žá ÍČ Ý č ář ý ý č ě í á í ž č ř á ý ří á č é ž í é í š í š ší ý á í ý ý č ě ř č á é ří íč č é é ář í á í ů ší é é í š ý č ě á í ý ů ří ů í ě á č ř á í á í á í á č é ě í íč č á ž ě č é č ě ě č í á í č ě š

Více

í ě ž č é čí ý ř ý ě ě í ý ů ř ě í ý ž ě Í é ě ří é ě ý ů ě ě ž ě ý ú é é č Í í í ě é ů ě ý ří ž ý ě ý ě ř ě é ž ž í ž č ě í ž ř č ž ž í ž ě ý ý ě ě ě

í ě ž č é čí ý ř ý ě ě í ý ů ř ě í ý ž ě Í é ě ří é ě ý ů ě ě ž ě ý ú é é č Í í í ě é ů ě ý ří ž ý ě ý ě ř ě é ž ž í ž č ě í ž ř č ž ž í ž ě ý ý ě ě ě í ž ěď ž čč ě ž é č ě ř ě ý ž č Í ž ě ě é ž ž ě ě ý č ž č ý ď č íč ř í ž ý ť ě é é ň é í ě ě ží ě ý é ď ď ě é ě ř ž ý ží é ří ž ě ě ý ý ď í ě ě říž í ě ž é é ě é é ě č ř ý ě ě ý č í ě ř č ě é í í ž ě ý

Více

é ž ř á á ů á ů é í č č á ř á š á ě ší ý říší ý ý á í ář í ý á í á í š ý ý á č í í í é í ě á áří í á í ší č ý é é ů ý ý í í á í í é í š á í ý ř ě í í

é ž ř á á ů á ů é í č č á ř á š á ě ší ý říší ý ý á í ář í ý á í á í š ý ý á č í í í é í ě á áří í á í ší č ý é é ů ý ý í í á í í é í š á í ý ř ě í í Č Á É Í Á Í Ý ý í č é í á á é ý é é é í ý á é ří í í ř ě ž á í á á ř ě ř á č á ší á č á ř ší ě č é š é ě Ž á Ž ě ď š é í ř í á č í í č ž ů é áž á í í á á í ž ů é í á í Č é í š ý á á í é á í ě ž č á ášť

Více

í á ě ý ů ý č ář í š éž á ý š á ě č á ý ý č ě ř ří é ě ší ř í ě í á ž ý č á á é é á í á é ář é č é é ě á š á ř í ě ů á á á ž é ě á ž ý ě ě ů ý š é ř š

í á ě ý ů ý č ář í š éž á ý š á ě č á ý ý č ě ř ří é ě ší ř í ě í á ž ý č á á é é á í á é ář é č é é ě á š á ř í ě ů á á á ž é ě á ž ý ě ě ů ý š é ř š Á Ď é á á ř š ú í á í í ě í é ě š žá é ě ý ý ů ý é í é í ě é á í é ý é áš é š ž í á ý ž á é á řá ý ý ž é í é ě ší š í ě í á á ý í á í ů ž éú é í í á á í ř á í ř á ý ú í á í ú í á á í á ý č í á á á ě ě

Více

č ě á é č č é á ě ň ř ě á í ž í čá é á é ř á ů á í é č é á ě ů ý í á á ě ří ř á í é ž ý ř ě ý ů č ý ě é á Ž í č é é ěž čí ě é ý ě í é ř á ý ř ě ů ě š

č ě á é č č é á ě ň ř ě á í ž í čá é á é ř á ů á í é č é á ě ů ý í á á ě ří ř á í é ž ý ř ě ý ů č ý ě é á Ž í č é é ěž čí ě é ý ě í é ř á ý ř ě ů ě š Č Á ÍÝ É č é í í ř á ý š ý í ř á í í ě ší é ú č á ě ý ů á í ů čí í ř č ž í í ř ů ě é ě éú í ě č ě ě í í í í ý ý ří č ý čá á ý ář á á é ú ůž é č ě ří ž í ří á í á á é á á ý ě ů á í á č č ě Ž ú á ú ří š

Více

ě ěš é ě ě ě é ě í ě Šý ě ě ě ěš ý ě ě ě íě ý ů ě í í í ě ěš é Ž í í í ě ň é í ě í ě í ř ý ě ěš éž Ó ý ě ěš ý Ž í í ůř ř ů í ě ě í é í íě í ě ě í í ý í Ž í ří í í ý í ří ý ří íš š í í é í í í í Ž í í í

Více

Š Š á ý í á íč é á í í á í ě ž ř á í í ě é í í č ř ů čí ří š í í š Š č é í á š á í ó í á ž í ů čí ý í ě é í ý ý ý ý ůč é ě é ý é ů číý ř á í í ů ě ý ě é ář ě ří é á č ý ě ý í é ě í ř é í é á í ě í ě ý

Více

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ E Vřj Čý iiý úřd dj d zj ICT řjé ě. J h zdj if ICT řj šř ICT řj, é j řh h h iiéh ýz h. J dňý zdj if šř ůz wýh řjé. Cý zdj if j šř ifh ih hi jdii fii. Kéě jd údj i jdii di zh řjé ě, wýh řjé hd if, fřů ň

Více

ř š ě ř Č á ě á š á č Ž é č š ú ó é é ě Žá ě í ý ž ý ž é ř řé ž ě ý ó ř ý í č ě č á é í ú č í é é í řé Ó ý říš Ž žé ó ž ý á é šé ř š á é ě šá ú ú á ě

ř š ě ř Č á ě á š á č Ž é č š ú ó é é ě Žá ě í ý ž ý ž é ř řé ž ě ý ó ř ý í č ě č á é í ú č í é é í řé Ó ý říš Ž žé ó ž ý á é šé ř š á é ě šá ú ú á ě ž é ú ý číž ř ž ě ž é ú á ž ř ě š ú ř ý ý Ž š Č é ú š ě ž ě é í Ž ý á á á á ž Ž é š ě Ž ě é í ý Ž í ž ý é č é ř óž ě ž é á ř ř ť é á á ú é é ž ě í á é Í í í ť í ě ší é á é číž Ž ě í ě í í ž É í ý ř é í

Více

ý ř ě ď ú š ě í í Ý í Ů ěž ň ž Ó ě Ť ť ť Ť ž Ý ď ž Á Á ý žř ě Ť ě ž ýš ý ž ě ň ž ú ř ž É ě ž Ý š ú ň í ř ě ý Ú ž ě ě řš ě ú ž ř ý ě ť Ý í Ý Ř í ú í ě

ý ř ě ď ú š ě í í Ý í Ů ěž ň ž Ó ě Ť ť ť Ť ž Ý ď ž Á Á ý žř ě Ť ě ž ýš ý ž ě ň ž ú ř ž É ě ž Ý š ú ň í ř ě ý Ú ž ě ě řš ě ú ž ř ý ě ť Ý í Ý Ř í ú í ě š ž ň ě ž ý ý ť ú ž ň ě ž ž ů ěí ý ř š ř í ž š ř š ú ž ý ň ž ňú ěř ř ý ě ú š ž ú ě ý š ě ě ú ř ňě í ř ý ú ž ž ř í ší ě ž ž ý ů ňů ě ž ž š ě šíš š šť ě ě ř š ž ň í ú ě ň ň ž ě ž ž ě ř ž í ž ř š ž í š ž

Více

ě ý úř ň ý á ě í Č ň ó Č á ě Ž ř í é ř ř í Ú Ú ň Í ý á ř áš ě ý ř ň ý í úř ří š ý á ú í á í í í řá í á ě í ě ší ř ů á í á é ú í í ří í ř ž ž á žá á í á í í ě í í Č á ěí é á ě é Ý Č á á ž ó ó á í á ě ř

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

ť ď ď É ď Íú é Á Í Í Ř Č Č é Č é ý Ž ů é Č é Ž ů Č é é ž ř š ů Č é ř š ý ý ř š ů Ž ů ě ů ě Č é ř š Č é ž Ž é é ř ý š é ý ř ý ů ý ř ř ě š ř š ý ě ý ě ý š ř ý Ž é Ž ě é ý ě ř é Č é Ž é é ř é é Č é Ž ř ě

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

č ý č í ó č éš í í Č čš í š ě č ý é ž é ž ů íž ž š ě ý č Ž ů č ý é š ší ů č í ý ž é č ž ů é í í é ěš ě č ž ů é Ť é í íí í Ž ě é í ě ýš ý Í ě ý ě ů ů č

č ý č í ó č éš í í Č čš í š ě č ý é ž é ž ů íž ž š ě ý č Ž ů č ý é š ší ů č í ý ž é č ž ů é í í é ěš ě č ž ů é Ť é í íí í Ž ě é í ě ýš ý Í ě ý ě ů ů č Č š í č ý č čš é í íč š í č í Í í č íč í č íč ó ó ý š í é íš ý ý ý í ě é ý ě í ý ó í ěý ý č Í ě í óí ý š ě č č í í ě Ú ů ě í ý é íš í í ě š í ď íí šší é é ě í š ý ě ě ší ů č íč é ě ě í š é í š ě í í š

Více

ó Á Í ý ý š š ť š š š Ú Ý ř Ž š ř Í ř ř ě ř ě ě ř ě ř ř ň ř Š ř Í ť ú ýž ě š ý ů ú ňě Óř ú š ó É ýž ř ý ť ď ýý ť ř ěř ř ř ž ě ř ě ě ě ř š ž ý Ž ů Ž ě Ž Í Ó ů ř ž ů ě ě ů ř ě ř Í ě ř ý ř ý ž ý ě ž ž Éš

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

ř ě ú ě Ž Č ř ě ř ř ě ż ę ľ ľ ž đ ř Ę š ź ř ě ě ě ř ž ž ě ě ř ř ř ň ř Č ž ľ

ř ě ú ě Ž Č ř ě ř ř ě ż ę ľ ľ ž đ ř Ę š ź ř ě ě ě ř ž ž ě ě ř ř ř ň ř Č ž ľ ĺ ĺ š š ě ľ Ę ľ ĺĺš ĺ ř ě ľ ř ľ ě ú ě ž š ě ř ě Ę ř ě ě ě Ę ź ě ľ ř ž ĺč ř ě Ę ě ś ě Ę ě Ż ě ź ě š ř š ě Ę š ě ž ľ Ę ř ž Č ĺč Ż ř ě Ę ě úě ř ě ě ě š ř ě ž ě ř ě ř ř ř ĺ ě ě š ě ěľ ľ ř ě ě ú ž ú ě ú ě ř

Více

ý ř š ý ů áž ý ú ě í áš ě ř ě é ň í í á í ř é í á ě č ý ů é ě é ě á č ůž ž ě á ú í í é ý é č ý ů ř ř í ř é í š ě ší á í ůý í íž ě čí í ý ý é é á ž é é

ý ř š ý ů áž ý ú ě í áš ě ř ě é ň í í á í ř é í á ě č ý ů é ě é ě á č ůž ž ě á ú í í é ý é č ý ů ř ř í ř é í š ě ší á í ůý í íž ě čí í ý ý é é á ž é é Ě Á Í É á í í ší í ý á ř ý í ř š ř ů í ř ť í éí ž á í á í ů ř é í ř í é á ř ší úč ž é ě é í í ů í ž ří ý ě í í í í á ž á ř á í ří á ů í í é ě í í á í ř é í ě ž á é č é řá čá é á í ůž čá š á ý í á č á ří

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

Č á í č ř é ř í ý č č á Ž ž á í í č Č á ý ř ž ř á Ž á í í čá ý ř č ý ú ý í á č á é ý í á í čí Č é á ý ř ů ň á í č á ň č í čí í á ů é Č č é í č íůč á ě í í í íž ě é ý í á í č ě é é é í á í ů ř č ý ý č é

Více

ń ď ł đ Á Đ ł đ ł Í ľ ľäę ř č ě ř č ů č Š ř č Í č č ě řĺ ĺ Č č ř ř ů č ř ě č úč Č č ř ů ž ĺ Č Úč č ř ř Č č ě Ż č Í ĺ Ć Č É ě ř ř č ě ĺ ĺ ř ť č ů Č ř Ž ř ĺ ě ř Í ě Šĺ č ĺ ř ĺ ř ĺ ř Ž ř ř Úč ř Š Ú ů č ě

Více

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á Ó ě é ě ý á íč á í ě é á í ř ě é ó ž é é á č é ó ě ší íř ář ší í é á é ě ř á č ý ý é á ř ě ř á í í á ě í á í ě š í ř ů ř š ě č í Ž č á ě í á á í ý ý á ý á ý Ž é ší é é ó í í ý ě á í č í ě š é š é é č ě

Více

é Í č Š Í ě í ě š í í í š í ří ří í ě č ý š š í í ě ÍÍí í ž š ó í ž ý é í Í Í Ž ý ř Í š í é Í í č éč é í ř Í čí š é é é ů í é ý ť Í Í š í říž ý ý Í Ž ě é ě íž ň ž éš ší š í í ŽÍ ě é š í é í í š ř é é ř

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

Í Č Ý ě ě ř é š Š š ó Í ř ř š š Í ř ř ý ř é ř ě ě Ú ř ž ž ř š Í ě š Šť ý ž Ť ěž š ř ř š ř ú ě ú ý ě Í Á Á Í Ý Ě ŠÁ Ř Ě ŘÍ Á ÚĚ Č Ě Ů Á Á Č Ě Š Ě É Á Á Ř Ě ÁŽ ÚČ Ě ÁŘŮ Ě Š Ř Ř úš ř ř š Í Í Í ř é ř š é ý

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

Á Í Ř á ó ř š ú ě ú Í Í č ř ě éčá ě ř š íúř íť ě ě ří š ý í á č ú í á á í ířá é ě í á í ď í ěří š ý á č á ířá é ě ú í ří žá ďí íú í á í í ě í ý á ý á á ě é í ů ž ú ý á ž é á ě á á ý í á ú í Ť í í ě í áž

Více

é š ě ř é ř í é ř Í é Í í íž ě íž Í é ýš ř í úě ří ě Ý é ýš š ýš Ží ýš Í ř ě Í é ýš Í ýš í é ř Í é é Í í ř é í é ýš ě ř í ú í ří ě Í ýš š ýš ě ě í ýš

é š ě ř é ř í é ř Í é Í í íž ě íž Í é ýš ř í úě ří ě Ý é ýš š ýš Ží ýš Í ř ě Í é ýš Í ýš í é ř Í é é Í í ř é í é ýš ě ř í ú í ří ě Í ýš š ýš ě ě í ýš ř ý í é ř Í é Í ýé ř í ě é é ýš í ý Í í Í š íí ú ří ě ý í ě é í ýš ý é ž ýš ě ř í Í í Í ř ě í é ě ýš ú í í ř í ř ý ř ě ě Ž í Š í Ž ě ý í í Š ří ě é Íš ř š í řé í ř é ř Í é í Ě í ť ý ý é ýš í ř í ú í í

Více

Ě Ý Í Č í ě ří í š í ý Ž ý ů ý í Ž Š Í Ř Ú Žď ý ů Ž ř ý č í ří ří š ú í š ý ř í ý ý ů Ží ď ě Ž č ů í í ř ě š í Ž ý ří š ě ý í í ů ě óř ě í ó Ž Ž ý ů ó Žď ý ů ě ý ď ě ř ší í íč ěř Ž í ší č ý ší ř í ě ů

Více