5. ZPF A PUPFL 5.1 HRADECKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. ZPF A PUPFL 5.1 HRADECKO"

Transkript

1 5. A PUPFL 5.1 HRADECKO - typ zemědělské, produktivní - v západní části vyšší procento půd v I. a II. třídě ochrany - v západní části investice do půdy (závlahy) - dostatek lesních ploch (město Hradec Králové, obec Vysoká nad Labem) - vybavenost městských lesů pro rekreační účely (upravené a značené stezky, veřejná tábořiště, naučné stezky, mobiliář) - převážně půdy náchylné ohrožení vodní erozí - absence lesů vyjma jihovýchodní části - převaha smrkových monokultur nad přirozenou skladbou lesa - na převážné části území (vyjma okrajové západní části území) půdy ohrožené větrnou erozí tvorbu a ochranu - dořešení souladu stávajících rekreačních osad na lesních pozemcích - podpora mimoprodukčních funkcí lesa zejména půdoochranné - zatížení okolích lesů turistickým ruchem (hluk, odpadky, ničení lesního porostu..) - riziko eroze na blocích orné půdy - znehodnocování zemědělské půdy zvyšováním intenzity hospodaření, riziko eroze - rostoucí neúměrný zábor zemědělských a lesních půd pro novou výstavbu - Chránit půdní fond ( a PUPFL) v nejvyšších třídách ochrany před zastavěním - Podpořit přeměny smrkových monokultur na přirozenou skladbu lesa

2 5. A PUPFL 5.2 CHLUMECKO - typ zemědělské, produktivní - ve východní části oblasti půdy v I. a II. tř.ochrany - dostatek lesních ploch v západní části území - převážně půdy náchylné ohrožení vodní i větrnou erozí - nižší procento půd v I. a II. tř.ochrany - v jižní části území půdy ohrožené větrnou erozí (Klamoš, Káranice) - podpora mimoprodukčních funkcí lesa zejména půdoochranné - znehodnocování zemědělské půdy zvyšováním intenzity hospodaření, riziko eroze - rostoucí neúměrný zábor zemědělských a lesních půd pro novou výstavbu - Chránit půdní fond ( a PUPFL) v nejvyšších třídách ochrany před zastavěním

3 5. A PUPFL 5.3 URBANICKÁ BRÁZDA - typ zemědělské, produktivní - vyšší procento půd v I. a II. třídě ochrany - intenzivně zemědělsky obhospodařovaná krajina - převážně půdy bez ohrožení vodní i větrnou erozí - nevhodné obhospodařování mírně svažitých zemědělských ploch - zábor půdy pro těžbu štěrkopísků - v severní části území půdy mírně ohrožené větrnou erozí (Roudnice, Hvozdnice) - nízké procento lesních ploch tvorbu a ochranu - znehodnocování zemědělské půdy zvyšováním intenzity hospodaření, riziko eroze - rostoucí neúměrný zábor zemědělských a lesních půd pro novou výstavbu - Chránit půdní fond ( a PUPFL) v nejvyšších třídách ochrany před zastavěním

4 5. A PUPFL 5.4 NECHANICKO - typ zemědělské, produktivní - nižší procento lesních ploch - intenzivně zemědělsky obhospodařovaná krajina - převážně půdy náchylné ohrožení vodní erozí - převážně půdy bez ohrožení větrnou erozí - území s převažující třídou ochrany půdy 3, 4 / tzn. - nižší procento půd v I. a II. třídě ochrany tvorbu a ochranu - podpora mimoprodukčních funkcí lesa zejména půdoochranné - znehodnocování zemědělské půdy zvyšováním intenzity hospodaření, riziko eroze - rostoucí neúměrný zábor zemědělských a lesních půd pro novou výstavbu - Chránit půdní fond ( a PUPFL) v nejvyšších třídách ochrany před zastavěním

5 5. A PUPFL 5.5 BOJIŠTĚ typ zemědělské, produktivní - vysoké procento půd v I. a II. třídě ochrany - investice do půdy (závlahy) - existence intenzivní zemědělské výroby (pěstitelé, - převážně půdy bez ohrožení, místně ojediněle (ve východní části) náchylné větrnou erozí - nevhodné obhospodařování mírně svažitých zemědělských ploch - nedostatek lesních ploch - nízká prostupnost - půdy ohrožené vodní erozí (Hoříněves, Sendražice, Máslojedy, Všestary k.ú. Lípa u Všestary, k.ú. Chlum) tvorbu a ochranu - riziko eroze na blocích orné půdy - znehodnocování půdy zvyšováním intenzity hospodaření - rostoucí zábor zemědělských a lesních půd pro novou výstavbu - Chránit půdní fond ( a PUPFL) v nejvyšších třídách ochrany před zastavěním

6 5. A PUPFL 5.6 SMIŘICKO - typ zemědělské, produktivní - vysoké procento půd v I. a II. třídě ochrany - investice do půdy (závlahy) - existence intenzivní zemědělské výroby (pěstitelé, - převážně půdy bez ohrožení větrnou erozí - nevhodné obhospodařování mírně svažitých zemědělských ploch - nedostatek lesních ploch - nízká prostupnost - v severní části území půdy ohrožené vodní erozí (Račice n.t, Lužany, Smiřice k.ú. Rodov) tvorbu a ochranu - riziko eroze na blocích orné půdy - znehodnocování půdy zvyšováním intenzity hospodaření - rostoucí zábor zemědělských a lesních půd pro novou výstavbu - Chránit půdní fond ( a PUPFL) v nejvyšších třídách ochrany před zastavěním

7 5. A PUPFL 5.7 ČERNILOVSKO - typ zemědělské, produktivní - převážně půdy bez ohrožení větrnou erozí - velmi nízké procento půd v I. a II. třídě ochrany - nedostatek lesních ploch - území s převažující třídou ochrany půdy 3, 4 tvorbu a ochranu - snižování kvality zemědělských půd v důsledku intenzifikace hospodaření - rostoucí zábor zemědělských a lesních půd pro novou výstavbu - Chránit půdní fond ( a PUPFL) v nejvyšších třídách ochrany před zastavěním

8 5. A PUPFL 5.8 TŘEBECHOVICKO - typ zemědělské, produktivní - vyšší procento lesních ploch - převaha smrkových monokultur nad přirozenou skladbou lesa - území s převažující třídou ochrany půdy 3, 4 - nízké procento půd v I. a II. třídě ochrany - na převážné části území (vyjma okrajové severovýchodní části území) půdy ohrožené větrnou erozí tvorbu a ochranu - podpora mimoprodukčních funkcí lesa zejména půdoochranné - dořešení souladu stávajících rekreačních osad na lesních pozemcích - riziko eroze na blocích orné půdy - rostoucí zábor zemědělských a lesních půd pro novou výstavbu - znehodnocování půdy zvyšováním intenzity hospodaření - Chránit půdní fond ( a PUPFL) v nejvyšších třídách ochrany před zastavěním - Podpořit přeměny smrkových monokultur na přirozenou skladbu lesa

10. HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 10.1 HRADECKO

10. HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 10.1 HRADECKO 10.1 HRADECKO - nízká míra nezaměstnanosti v okolních obcích - vysoký počet středních a vysokých škol - přiblížení dálnice D 11 k Hradci Králové - nabídka pracovních příležitostí v Hradci Králové - lokálně

Více

8. BYDLENÍ 8.1 HRADECKO

8. BYDLENÍ 8.1 HRADECKO 8.1 HRADECKO - stávající struktura bytových a rodinných - realizovaná výstavba nových bytů v bytových domech v okolních obcích - atraktivní prostředí pro trvalé bydlení - vysoká cena nových bytů v HK -

Více

10. HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 10.1 HRADECKO

10. HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 10.1 HRADECKO 10.1 HRADECKO nízká míra nezaměstnanosti průměrné zastoupení obyvatel v produktivním v okolních obcích vysoký počet středních a vysokých škol dokončení dalšího úseku mimoúrovňové křižovatky Opatovice nad

Více

4. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 4.1 HRADECKO

4. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 4.1 HRADECKO 4.1 HRADECKO - přírodní památky vč. OP/např. Plachta, Roudnička-Datlík - významné krajinné prvky registrované - přechodně chráněná plocha/rameno u Stříbrného rybníka - lokality výskytu zvl. chráněných

Více

7. SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 HRADECKO

7. SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 HRADECKO 7.1 HRADECKO - Hradec Králové je nejlepším městem pro bydlení / vítěz soutěže Obec přátelská rodině za rok 2009 - dobrá síť sociálních služeb a zdravotní péče - kvalitní občanská vybavenost v krajském

Více

2. VODNÍ REŽIM 2.1 HRADECKO

2. VODNÍ REŽIM 2.1 HRADECKO 2.1 HRADECKO - odpovídající protipovodňová opatření - rozsáhlá závlahová zařízení - relativní dostupnost zdrojů podzemních / povrchových vod - dobré zastoupení v území - niva řeky Labe s velmi významnou

Více

3. HYGIENA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3.1 HRADECKO

3. HYGIENA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3.1 HRADECKO 3.1 HRADECKO - zajištění kvalitního způsobu vytápění separace odpadu včetně biomasy, využívané sběrné dvory - vyhovující stav v oblasti odvádění a čištění odpadních vod /min. podíl obcí bez napojení na

Více

9. REKREACE 9.1 HRADECKO

9. REKREACE 9.1 HRADECKO 9.1 HRADECKO - rekreační osady na Orlici - zahrádkářské kolonie - rozlehlé rekreační lesy včetně vybavenosti (veřejná tábořiště, naučné stezky) - rekreační plochy ve vazbě na vodní plochy (např. Stříbrný

Více

8. BYDLENÍ 8.1 HRADECKO

8. BYDLENÍ 8.1 HRADECKO 8.1 HRADECKO - stávající struktura bytových a rodinných - realizovaná výstavba nových bytů v bytových domech v okolních obcích - dobrá dopravní dostupnost - atraktivní prostředí pro trvalé bydlení - dostatečné

Více

3. HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3.1 HRADECKO

3. HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3.1 HRADECKO 3.1 HRADECKO - zajištění kvalitního způsobu vytápění separace odpadu včetně biomasy, využívané sběrné dvory - vyhovující stav v oblasti odvádění a čištění odpadních vod /min. podíl obcí bez napojení na

Více

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Obec Bělotín místní části Lučice, Nejdek, Kunčice... 2 Obec Horní Těšice... 4 Obec Olšovec... 6 Obec Partutovice... 8 Obec Provodovice... 10 Obec Rouské... 12

Více

1. HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 1.1 HRADECKO

1. HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 1.1 HRADECKO 1.1 HRADECKO - evidováno výhradní ložisko - evidováno chráněné ložiskové - převážně nízký (severovýchodní část ) - přechodný radonový index - těžená nevýhradní ložiska štěrkopísků - nejsou evidována poddolovaná

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Hradec Králové. 1. úplná aktualizace 2010

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Hradec Králové. 1. úplná aktualizace 2010 ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MAGISTRÁTU MĚSTA Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Hradec Králové 1. úplná aktualizace 2010 Zpracoval Úřad územního plánování Hradec Králové 1.úplnou aktualizaci

Více

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO 6.1 HRADECKO - funkční MHD s obsluhou navazujících obcí - nový terminál hromadné dopravy v Hradci Králové - dobré napojení krajského města všemi druhy dopravy mimo - existence letiště HK a jeho převedení

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚPO ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova

Více

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO 6.1 HRADECKO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - funkční MHD s obsluhou navazujících obcí - nový terminál hromadné dopravy v Hradci Králové - dobré napojení krajského města všemi druhy dopravy mimo - existence letiště

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

9. REKREACE 9.1 HRADECKO

9. REKREACE 9.1 HRADECKO 9.1 HRADECKO - rekreační osady na Orlici - zahrádkářské kolonie - rozlehlé rekreační lesy včetně vybavenosti (veřejná tábořiště, naučné stezky, hradiště) - rekreační plochy ve vazbě na vodní plochy (např.

Více

název zdroj datum poznámky Digitalizované a digitální mapy ve formátech.dgn.,.shp. MÚ Telč 2012

název zdroj datum poznámky Digitalizované a digitální mapy ve formátech.dgn.,.shp. MÚ Telč 2012 OBEC: JINDŘICHOVICE Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 303 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

1. HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 1.1 HRADECKO

1. HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 1.1 HRADECKO 1.1 HRADECKO - evidováno chráněné ložiskové území - převážně nízký (severovýchodní část území) - přechodný radonový index území - těžená nevýhradní ložiska štěrkopísků - nejsou evidována poddolovaná území

Více

ČINNOST SPÚ V OCHRANĚ PŮDY. Ing. František Pavlík, Ph.D. Státní pozemkový úřad

ČINNOST SPÚ V OCHRANĚ PŮDY. Ing. František Pavlík, Ph.D. Státní pozemkový úřad ČINNOST SPÚ V OCHRANĚ PŮDY Ing. František Pavlík, Ph.D. Státní pozemkový úřad SOUČASNÉ PROBLÉMY ČESKÉ KRAJINY Nevhodné podmínky pro hospodaření Nevyjasněné vlastnické vztahy Degradace půdy Nezadržitelná

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1143-227/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1143-227/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1143-227/2013 o odhadu ceny obvyklé pozemků p.č. 811/3, 811/4 a 812/1 včetně porostů, v k.ú. Skřečoň, obci Bohumín, okres Karviná (LV č. 523) Objednatel posudku: Soudní exekutor

Více

Další specifikace Funkce dle platného ÚP Plochy pro bydlení nízkopodlažní 2.2. Požadavek na změnu Výstavba RD, zrušení plánované pozemní komunikace

Další specifikace Funkce dle platného ÚP Plochy pro bydlení nízkopodlažní 2.2. Požadavek na změnu Výstavba RD, zrušení plánované pozemní komunikace Podnět č. 1 do územního plánu obce Šimonovice Parcelní číslo 74/10 Orná půda Funkce dle platného ÚP Plochy pro bydlení nízkopodlažní 2.2. Požadavek na změnu Výstavba RD, zrušení plánované pozemní komunikace

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice)

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice) SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí

Více

ZMĚNA Č. IV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE O M I C E okr. Brno - venkov

ZMĚNA Č. IV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE O M I C E okr. Brno - venkov ZMĚNA Č. IV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE O M I C E okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Obecní úřad Omice, Tetčická 51, 664 41 Troubsko Obec Omice, Tetčická 51,

Více

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH - stavby bytových domů PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH tab. č. 1 - stavby a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, pro sociální služby, pro zdravotní služby, pro kulturu a církve, pro

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo města Roztoky datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta Jan Jakob otisk úředního

Více

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK 3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK V Nepomuku dne 12.12.2014 Vypracoval: Ing. Jiří Levý Tel.: 371 51 97 30 e-mail: jiri.levy@urad-nepomuk.cz www.urad-nepomuk.cz Stránka 1 Obsah

Více

Rozdělovník Dotčené orgány:

Rozdělovník Dotčené orgány: Rozdělovník Dotčené orgány: 1. Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, nábřeží L.Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 2. Ministerstvo obrany Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Teplého

Více

Bílina. PŘÍLEŽITOSTI využití tradice těžby, geologie a paleontologické lokality pro turismus. Vodní režim

Bílina. PŘÍLEŽITOSTI využití tradice těžby, geologie a paleontologické lokality pro turismus. Vodní režim Bílina Horninové prostředí a geologie pestrá geologická stavba zásoby hnědého uhlí povrchový lom Bílina - paleontologická lokalita světového významu geologicky a geomorfologicky významný vrch Bořeň uvolnění

Více

Výtisk číslo: 1. Rozdělovník výtisků: č. 1 Obec Dražice č. 2 Obec s rozšířenou působností Tábor č. 3 Zpracovatel Ing.Tomáš PAPEŽ. Strana 1 (celkem 45)

Výtisk číslo: 1. Rozdělovník výtisků: č. 1 Obec Dražice č. 2 Obec s rozšířenou působností Tábor č. 3 Zpracovatel Ing.Tomáš PAPEŽ. Strana 1 (celkem 45) Výtisk číslo: 1 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE DRAŽICE Rozdělovník výtisků: č. 1 Obec Dražice č. 2 Obec s rozšířenou působností Tábor č. 3 Zpracovatel Ing.Tomáš PAPEŽ Potvrzení souladu od povodňového orgánu obce

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Ú Z E M N Í P L Á N Ž I D L O C H O V I C E tabulky ů ZPF - příloha k odůvodnění čl. II.14.1, upraveno 04/2016 VYHODNOCENÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SMRŽOV TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN SMRŽOV TEXTOVÁ ČÁST Realizováno za podpory Královéhradeckého kraje Pořizovatel Objednatel Zhotovitel ÚZEMNÍ PLÁN SMRŽOV Magistrát města Hradec Králové Obec Smržov Ing. Kristina Kuchařová DATUM IX/2013 PARE TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL:

Více

Příloha č.1 REGULAČNÍ PODMÍNKY PRO PLOCHY STAVEBNÍ - URBANIZOVANÉ -funkční regulace. PLOCHY BYDLENÍ (jsou určeny především k bydlení )

Příloha č.1 REGULAČNÍ PODMÍNKY PRO PLOCHY STAVEBNÍ - URBANIZOVANÉ -funkční regulace. PLOCHY BYDLENÍ (jsou určeny především k bydlení ) PLOCHY BYDLENÍ (jsou určeny především k bydlení ) BP - PLOCHY PŘEDMĚSTSKÉHO BYDLENÍ Plochy převážně pro bydlení předměstského charakteru. Plochy předměstského bydlení (BP) stanoví stávající a navržené

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í N Á V R H Z A D Á N Í pro vypracování Územního plánu J E D L O V Á Říjen 2013 P o ř i z o v a t e l ÚP: Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého náměstí 160,

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Třebětice

Zpráva o uplatňování územního plánu Třebětice Městský úřad Dačice, úřad územního plánování - odbor stavební úřad Krajířova 27/1, 380 13 Dačice Zpráva o uplatňování územního plánu Třebětice Zpráva o uplatňování územního plánu Třebětice je zpracována

Více

Integrovaná strategie území MAS Hradecký venkov 2014 2020. verze k veřejnému připomínkování

Integrovaná strategie území MAS Hradecký venkov 2014 2020. verze k veřejnému připomínkování Integrovaná strategie území MAS Hradecký venkov 2014 2020 verze k veřejnému připomínkování srpen 2014 Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Hradecký venkov 2014-2020 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Základní

Více

2. kolo příjmu žádostí z programu rozvoje venkova 2014-2020. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře

2. kolo příjmu žádostí z programu rozvoje venkova 2014-2020. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře 2. kolo příjmu žádostí z programu rozvoje venkova 2014-2020 Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře - OD 3. května 2016 8:00 hodin - DO 16. května 2016 13:00 hodin. Operace vyhlášené

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV - VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Pořizovatel: Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Svárov 1080 VSETÍN 755 24 Orgán územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

Ostrov nad Ohří. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Ostrov nad Ohří. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 715883_5 Ostrov nad Ohří : Obec: Ostrov ORP: Ostrov Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.303026 E 12.931481 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí:

Více

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA program Název Fiche 1 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Vymezení Fiche Podpora je zaměřena

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Ing. Martin Jareš, Ph.D. E-mail: jares@ropid.mepnet.cz Místnost: K405 Více informací: ids.zastavka.net SEZNAM PŘEDNÁŠEK: 1. Úvod do IDS (5.10.) 2. Rozdělení integračních opatření

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU

ZPRAVODAJSTVÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU Oddělení metodiky opatření OP V Praze dne 29. března 25 Ve Smečkách 33, 11 Praha 1 tel.: 222 871 2 fax: 222 871 75 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.: 222 871

Více

Výměra nost. KN 74/2 zahrada 27 2538 32914 239 1414.88S 2299 13794.00 1296 KN: ovocný ovocný sad 27 32914 2299 13610.08Z 239 1434.

Výměra nost. KN 74/2 zahrada 27 2538 32914 239 1414.88S 2299 13794.00 1296 KN: ovocný ovocný sad 27 32914 2299 13610.08Z 239 1434. Označení pozemkových úprav: KoPÚ Močovice katastrální území: Krchleby u Čáslavi zpracováno z dat SPI ze dne: 23. 11. 2015 obec: Krchleby zpracovatel: GEO Hrubý spol. s r.o. Vlastníci zapsaní na listu vlastnictví

Více

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ÚZEMNÍ PLÁN TROUBKY- ZDISLAVICE - ZMĚNA Č. 1 - P3-1 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Dle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot OBSAH 1 Vymezení zastavěného území... 4 2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 4 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

Potenciál těžeb v lesích v České republice

Potenciál těžeb v lesích v České republice Potenciál těžeb v lesích v České republice Jaromír Vašíček 28. dubna 2016 Obsah prezentace Cíl příspěvku Analýza výhledů těžebních možností v příštích čtyřech decenniích (2014 2054) v lesích na celém území

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Obec Kunčice Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Územní plán Kunčice právní stav po vydání Změny č.1 Projektant: Autorský kolektiv: Objednatel: Obec Kunčice Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D,

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Obecný zájem. občanské sdružení Gen. Govorova 575 503 03 Smiřice. www. pssmirice.wbs.cz

Zpráva o činnosti za rok 2011. Obecný zájem. občanské sdružení Gen. Govorova 575 503 03 Smiřice. www. pssmirice.wbs.cz Zpráva o činnosti za rok 2011 Kontakty: Mgr. Iveta Jankovičová Telefon: 495 422 805, 495 422 804 731 185 873, 733 707 887 e-mail: iveta.jankovicova@e-mail.cz Identifikace: IČO: 26643715 Registrace: Ministerstvo

Více

Černěves. Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014

Černěves. Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Černěves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ČENKOV U BECHYNĚ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ČENKOV U BECHYNĚ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ČENKOV U BECHYNĚ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti: Vydávající orgán: Zastupitelstvo obce Čenkov u Bechyně Starosta: p. František Suchan Číslo usnesení: Datum vydání ÚP: Datum nabytí účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HLUBOKÁ NAD VLTAVOU TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. starosta - ING. TOMÁŠ JIRSA

ÚZEMNÍ PLÁN HLUBOKÁ NAD VLTAVOU TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. starosta - ING. TOMÁŠ JIRSA PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN HLUBOKÁ NAD VLTAVOU TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Datum:

Více

č. zakázky 03_14 Změna č. 1 Územního plánu Hošťálková datum 02-2015 HOŠTÁLKOVÁ Změ na č. 1

č. zakázky 03_14 Změna č. 1 Územního plánu Hošťálková datum 02-2015 HOŠTÁLKOVÁ Změ na č. 1 č. zakázky 03_14 Změna č. 1 Územního plánu Hošťálková datum 02-2015 Ú Z E M N Í P L Á N HOŠTÁLKOVÁ Změ na č. 1 Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA 03 654 I Ohrada 1854, 755 01 Vsetín I gsm

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ k. ú. Bělá u Staré Paky Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Bělá, usnesením č. Číslo jednací: Datum vydání: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Oprávněná úřední osoba

Více

6 Správa Národního parku České Švýcarsko

6 Správa Národního parku České Švýcarsko 6 Správa Národního parku České Švýcarsko Správa NP České Švýcarsko byla zřízena k 1. 1. 2000 zákonem č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje NP České Švýcarsko a zřizovací listinou - rozhodnutím ministra

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, DATOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ MAPOVÉ název zdroj datum poznámky

PODKLADY - MAPOVÉ, DATOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ MAPOVÉ název zdroj datum poznámky OBEC: OŘECHOV Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 630 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Možné dopady měnícího se klimatu na zemědělství v ČR

Možné dopady měnícího se klimatu na zemědělství v ČR Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Možné dopady měnícího se klimatu na zemědělství v ČR Jaroslav Rožnovský Okruhy přednášky Podnebí a zemědělství Počasí posledních

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Ing. Martin Jareš, Ph.D. E-mail: jares@ropid.mepnet.cz Místnost: K405 Více informací: ids.zastavka.net SEZNAM PŘEDNÁŠEK: 1. Úvod do IDS (4.10.) 2. Rozdělení integračních opatření

Více

výměra výměra KÚ parcela druh pozemku způsob využití pozemku LV

výměra výměra KÚ parcela druh pozemku způsob využití pozemku LV 656267 1409/17 lesní pozemek PUPFL 40 10 10 656267 1409/18 lesní pozemek PUPFL 40 172 172 656267 1425/4 ostatní plocha neplodná půda 40 996 996 656267 1417/5 trvalý travní porost zemědělský půdní fond

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Tašov. Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Tašov. Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Tašov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.07/2012 ve Vysokém konaného dne

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ AKTUALIZACE 2014 LITOMĚŘICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ AKTUALIZACE 2014 LITOMĚŘICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ AKTUALIZACE 2014 LITOMĚŘICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ROZBORY JEDNOTLIVÝCH OBCÍ Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice Úřad

Více

CHLUM SVATÉ MAŘÍ. Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č... o závazné části územního plánu obce

CHLUM SVATÉ MAŘÍ. Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č... o závazné části územního plánu obce Obec Chlum Svaté Maří Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č.... o závazné části územního plánu obce CHLUM SVATÉ MAŘÍ str.č. 1 Zastupitelstvo obce Chlum Svaté Maří se na svém zasedání dne.. usneslo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST únor 2016 Územní plán Chrtníky Objednatel: Obec Chrtníky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Přelouč Pardubický kraj Zhotovitel:

Více

muži 98 56,0% státní sektor 29 ženy 77 44,0% soukromý sektor 52 Celkem 175 100,0% Celkem 81

muži 98 56,0% státní sektor 29 ženy 77 44,0% soukromý sektor 52 Celkem 175 100,0% Celkem 81 Tabulka 3.1. Tabulka 3.2. Obec Návratnost dotazníků počet počet Čížov 9 5,1% rozdáno 1573 Havraníky 16 9,0% nevyplněno 1396 Hnanice 8 4,5% návratnost 177 Horní Břečkov 16 9,0% Hradiště 15 8,5% Konice 26

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014)

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014) OBEC: BOROVNÁ Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 184 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Salačova Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Proseč komplexní geografický průzkum

Proseč komplexní geografický průzkum Téma č. 1: Kulturní a sociální profil sídla, bydlení Jak vypadá zdejší společenský život, místní kultura? Fungují zde kulturní spolky? Co je zde nekulturního, jak to vypadá s kriminalitou? Jaká je sociální

Více

PŘÍLOHA Č. 1. VYHLÁŠKA č... /2003 o závazných částech územního plánu obce ŽĎÁRNÁ,

PŘÍLOHA Č. 1. VYHLÁŠKA č... /2003 o závazných částech územního plánu obce ŽĎÁRNÁ, PŘÍLOHA Č. 1 ke změně č.2 ÚPO Žďárná srovnávací text (doplněný text je tištěn červeně) VYHLÁŠKA č... /2003 o závazných částech územního plánu obce ŽĎÁRNÁ, aktualizovaná pod č../2016 1 VYHLÁŠKA č... /2003

Více

Příklady praktického využití systému a navrhovaná opatření a

Příklady praktického využití systému a navrhovaná opatření a Příklady praktického využití systému a navrhovaná opatření a Zdeněk Žalud a kol. ke zmírnění dopadů sucha v JMK Mendelova univerzita v Brně Centrum výzkumu globální změny AV ČR v.v.i (CzechGlobe) AK ČR

Více

KRATONOHY II.A. Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice ETAPA

KRATONOHY II.A. Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ETAPA ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍLOHA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KRATONOHY ZMĚNA č.1 ÚPO KRATOHONY II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ETAPA UPRAVENÝ NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Atelier "AURUM"

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

OBJEKT č.3 - PERGOLA

OBJEKT č.3 - PERGOLA Veřejná zakázka: Vestavba nových oddělení MŠ do objektu ZŠ Smolkova v Praze 12 II. Etapa projektová dokumentace Název akce: Úprava a revitalizace zahrady parc. č. 884/1, k.ú. Kamýk ZŠ a MŠ Smolkova v Praze

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

BÍLSKO. Změna č. 2 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. : Olomoucký. : Městský úřad Litovel, odbor výstavby

BÍLSKO. Změna č. 2 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. : Olomoucký. : Městský úřad Litovel, odbor výstavby ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BÍLSKO Změna č. 2 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Bílsko OKRES : Olomouc KRAJ : Olomoucký POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Litovel, odbor výstavby Obec Bílsko PROJEKTANT :

Více

ZMĚNA č.2 CHVALOVICE

ZMĚNA č.2 CHVALOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ září 2009 1 Schvalující správní orgán: Zastupitelstvo obce Chvalovice Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti změny č.2: Razítko

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: únor březen 2014 OBSAH Obsah...

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2008 český úřad zeměměřický a katastrální s t a t i s t i c k á r o č e n k a p ů d n í h o f o n d u č e s

Více

Programový rámec: PRV

Programový rámec: PRV Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2014 2020 Programový rámec: PRV Plánovaná alokace pro období 2016(2017) 2023: 11,241 mil Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce)

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TLUMAČOV Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

Pachtovní smlouva. pachtovní smlouvu :

Pachtovní smlouva. pachtovní smlouvu : Pachtovní smlouva uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 2332 a násl. a zejména 2345 a násl, občanského zákoníku mezi propachtovatelem díl Obec Studená, nám. Sv. J. Nepomuckého 18, 378

Více

Územní plán Klášterec nad Ohří Vyhodnocení vlivů územního plánu Klášterec nad Ohří na udržitelný rozvoj území

Územní plán Klášterec nad Ohří Vyhodnocení vlivů územního plánu Klášterec nad Ohří na udržitelný rozvoj území Název dokumentace: Návrh územního plánu Klášterec nad Ohří Pořizovatel: Městský úřad Klášterec nad Ohří Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Územní plán Klášterec nad Ohří Vyhodnocení

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV TEXTOVÁ ČÁST POKYNY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV TEXTOVÁ ČÁST POKYNY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV TEXTOVÁ ČÁST POKYNY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : KURDĚJOV ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRANČICE ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Obecní úřad Strančice PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér, Šumberova 8, Praha 6 Září 2011 STRANČICE - ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1 Název územně plánovací

Více

Poznámky: + - zastávka na znamení Spoje končící "Střekov, nádraží ČD točna" jsou označeny jako linka X

Poznámky: + - zastávka na znamení Spoje končící Střekov, nádraží ČD točna jsou označeny jako linka X 1 DIVADLO - BRNÁ NAD LABEM - /CÍRKVICE/ 6.2.2007 PRACOVNÍ DNY 4 5 6 7 8 9 DIVADLO 06 16 31 46 01 08 16 23 31 38 46 53 01 08 16 23 31 38 46 53 01 08 16 23 31 38 46 53 01 16 31 46 01 16 31 46 Hlavní nádraží

Více

Nová Ves Nachází se asi 3,5 km na severovýchod od Olešníka. Prochází zde silnice II/105. Je zde evidováno 24 adres. Trvale zde žije 29 obyvatel.

Nová Ves Nachází se asi 3,5 km na severovýchod od Olešníka. Prochází zde silnice II/105. Je zde evidováno 24 adres. Trvale zde žije 29 obyvatel. Olešník Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Netržní produkce lesa a návštěvnost lesa

Netržní produkce lesa a návštěvnost lesa Netržní produkce lesa a návštěvnost lesa V období 29. 11. 9. 12. 2014 bylo provedeno šetření na reprezentativním souboru domácností ČR (na základě kvótního výběru) týkající se množství sbíraných lesních

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

ORP VIMPERK 2. AKTUALIZACE 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území

ORP VIMPERK 2. AKTUALIZACE 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území . AKTUALIZACE Rozbor udržitelného rozvoje území R U R Ú PRACOVNÍ VERZE K PROJEDNÁNÍ S OBCEMI Zpracovatel: Městský úřad Vimperk odbor výstavby a územního plánování Ing. Filip Takáč úřad územního plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY. srpen 2 014. Spolufinancováno Jihomoravským krajem

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY. srpen 2 014. Spolufinancováno Jihomoravským krajem ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY srpen 2 014 Spolufinancováno Jihomoravským krajem Správní orgán, který územní plán vydal: Záznam o účinnosti Zastupitelstvo obce Moravany Datum nabytí účinnosti územního plánu:...

Více

Územní plán Dolní Krupá

Územní plán Dolní Krupá Územní plán Dolní Krupá Opatření obecné povahy č. 1/2010 Zastupitelstvo obce Dolní Krupá příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

Více