FARMAKOGNOSIE podle Českého lékopisu Klárka Bechná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FARMAKOGNOSIE podle Českého lékopisu 2009. Klárka Bechná"

Transkript

1 FARMAKOGNOSIE podle Českého lékopisu 2009 Klárka Bechná 1

2 OBSAH Obsah... 2 Farmakognozie... 4 LÉKOPIS... 5 SACHARIDY... 9 SLIZY ROSTLINNÉ GUMY GLYKOSIDY A) Fenolické glykosidy B) Kumariny a jejich deriváty C) Antrachinonové glykosidy D) Kardioglykosidy E) Saponiny F) Kyanogenní glykosidy G) Thioglykosidy (glukosinoláty) H) Třísloviny I) Flavonoidy J) Amara - Iridoidní glykosidy ANTOKYANY LIPIDY A)Nevysychavé oleje B) Polovysychavé oleje C) Vysychavé oleje D) Oleje se specifickou funkcí E) Tuky F) Vosky SILICE A) Derivancia B) Expektorancia C) Stomachika - kořeniny

3 D) Karminativa E) Diuretika F) Korigencia G) Drogy ovlivňující CNS (Nervina) H) Desinficiencia I) Anthelmintika AMK, PEPTIDY, BÍLKOVINY, ENZYMY Aminokyseliny Peptidy a Proteiny Enzymy ŽIVOČIŠNÉ JEDY DROGY S OBSAHEM ROZPUSTNÝCH KŘEMIČITANŮ DROGY OBSAHUJÍCÍ VITAMINY ALKALOIDY A) Tropanové alkaloidy B) Pyrrolizidinové alkaloidy C) Piperidinové a pyridinové alkaloidy D) Chinolyzidinové alkaloidy E) Jednoduché aminy F) Benzylisochinolinové alkaloidy G) Alkaloidy odvozené od fenylalaninu H) Indolové alkaloidy I) Alkaloidy odvozené od histidinu J) Alkaloidy odvozené od kyseliny antranolové K) Terpenické alkaloidy L) Steroidní alkaloidy M) Purinové alkaloidy ANTIBIOTIKA OSTATNÍ DROGY

4 FARMAKOGNOZIE - věda o léčivech přírodního původu - vznik, využití a terapie vhodnými látkami (léčiva i pomocné látky) v humánní a veterinární medicíně (chemie přírodních látek) Historie - na léčivé rostliny se přišlo metodou pokusů a omylů - Egypt Ebersův papyrus obsahuje výčet a způsoby zpracování rostlin, použití na choroby i předpisy, 1500 př. n. l. - Řecko, Řím Demokritos - sestavil první antický seznam léčivých rostlin, čerpal z egyptských zdrojů Hippokrates - nemoci vysvětloval přirozeným způsobem Teofrastos - zakladatel botaniky Plinius 1000 léčivých rostlin jejich popis i použití Dioskorides De materia medica (500 léčivých rostlin, zpracovávání, sušení i falšování) středověk 12.stol. kláštery pěstování léčivých rostlin v klášterních zahradách - Mattioliho herbář - překlad od Tadeáše Hájka z Hájku Arábie o problematice léčivých rostlin, vynález přípravy etanolu přelom 15. a 16. stol. - Paracelsus chemické látky, ne celé rostlina, ale látky v ní obsažené jsou vlastními léčebným principy 17.stol. - objev mikroskopu (Leeuwenhoek) vznik systematické botaniky 19. stol. izolace a identifikace látek slovo farmakognozie se poprvé objevilo v diplomové práci německého studenta ( farmakon -lék, gnozie - poznání) za zakladatele moderní farmakognozie je považován Švýcar Tschürch Masaryk položil základ Ústřední poradní sbor pro léčivé rostliny na ministerstvu zdravotnictví v každém okrese 1 odborník, od roku 1923 Přírodní léčivo je produkt metabolismu rostlin a živočichů používaný k léčbě a prevenci chorob Droga - sušená či jinak konzervovaná upravená nebo neupravená část rostliny nebo živočišný orgán, část nebo produkt sloužící k výrobě léčiv nebo přímo používaný k léčivým či technickým účelům - názvosloví drog dvouslovné (1. název orgánu nebo produktu, 2. matečná rostlina,která drogu poskytuje; rod, ke kterému rostlina patří nebo přímo rostlinný druh) + ke každé droze se uvádí matečná rostlina a čeleď (výjimka Lycopodium) - látky v drogách účinné látky hlavní farmakologický účinek = léčí, látky vedlejší (kofaktory) ovlivňují účinek hlavní skupiny, látky balastní (vadí nebo nevadí) - rozlišujeme látky primární (základní nízkomolekulární karboxylové kyseliny, AMK, tuky, cukry) a sekundární (tvoří se v rostlinách z látek primárních, mají ohraničený taxonomický výskyt, pro jejich produkci je nutný specifický enzymatický systém není přesně známo, proč se tyto metabolity tvoří) 4

5 typy drog amylum škrob balzamum balzám bulbus cibule cortex kůra ether oleum silice flos květ folium list fructus plod gemma pupen glandula žláza gumi guma herba nať nux ořech oleum mastný olej pericarpium oplodí rezina - pryskyřice radix kořen rhizoma oddenek semen semeno stigma blizna stipes - stopka strobilus šištice tuber hlíza pix dehet LÉKOPIS - závazný pro všechny pracovníky podílející se na přípravě léčiv a léků, základem je evropský lékopis + národní specifity, droga musí splňovat podmínky lékopisu na 100% (drogy v lékopise = oficinální drogy) - i Český farmaceutický kodex jde jsou drogy co nejsou v lékopise, ale dnes už většina je - drogy v lékopise = oficinální - nyní platný lékopis 2009 (nově homeopatika) - snahy o unifikaci (japonský, americký a evropský lékopis) - Evropský lékopis v AJ a FJ a dílčí překlady - oprávněná autorita SÚKL, MZDR, Ústav pro kontrolu veterinárních preparátů a léčiv, MZEM Obecné lékopisné požadavky 1.díl obecná ustanovení obecné postupy (stanovení popela, odběr vzorku), základní metody (počet des. míst u vážení) 2.a 3. díl abecedně seřazené jednotlivé články I. DÍL FARMAKOGNOSTICKÁ ČÁST kapitola vzorkování drogy - zda je balení správně označeno, zda je obsah stejnorodý, charakteristická vůně, barva drogy odpovídá, nejsou přítomni škůdci nebo hrubé nečistoty kapitola odběr vzorku provádí se pouze splňuje-li droga předešlá kritéria, droga do 1kg promícháme a odebereme, droga do 5kg- odebereme z horní, spodní a střední části balení, nad 5kg odebereme 3 vzorky po 250 g, promícháme a odebereme průměrný vzorek kapitola stupeň rozdrobení u každé drogy je dáno na jaký stupeň má být rozdrobena, udává se podle síta (velikost otvorů v mikrometrech, kterými daná droga musí projít) důležité pro extrakci vážení drogy desetinná místa sušení a žíhání do konstantní hmotnosti teplota a principy metod 5

6 stanovení ztráty sušením - kolik vody a těkavých látek je v droze předvážené množství se zahřívá při 105 C po dobu 2 hodin, po této době se zváží, každá droga může obsahovat jen určité procento vlhkosti, má-li víc, tak je zde nebezpečí plísní, které jsou makroskopicky nepoznatelné, při vyšší vlhkosti může taktéž docházet k rozkladu účinných látek pro stanovení obsahu léčivých látek celkový popel jaká hmotnost anorganických látek je v droze (poukazuje na minerální znečištění drogy), předepsané množství se spálí, zbytek se zváží a vyjádří se v procentech, 30 minut žíháme, dáme zchladnout do exsikátoru popel nerozpustný v HCl popel z předchozí zkoušky se nechá zreagovat s HCl, promyje se vodou a vyžíhá, vyjádří se % zbytku k navážce popele, často jde o množství znečištěnin písku a bláta, každá droga může obsahovat jen určité % číslo bobtnavosti stanovuje se pouze u drog obsahujících slizy, udává množství drogy v ml, které zaujme 1g drogy (spolu s ulpívajícím slizem) po nabobtnání ve vodě za 4 hodiny stanovení silic v drogách provádí se ve speciální destilační aparatuře - xylen, dále se určuje voda v silicích, cizí estery v silicích, mastné oleje a zpryskyřičnatěné oleje v silicích, pach a chuť silic, zbytek po odpaření silic, rozpustnost silic v lihu, obsah cineolu stanovení cizí příměsi - maximálně 2% hmotnosti odváží se mezi g zkoušené látky a cizí příměsi se identifikují pouhým okem nebo lupou a zváží, existují 2 typy: jiné části matečné rostliny nebo cizí příměsi organické nebo anorganické, opět dáno kolik jich může být zbytky pesticidů tabulka nejčastějších pesticidních přípravků (látky určené k ochraně rostliny před škůdci), limity (kolik jich droga může obsahovat), směrnice EU (udává vzorec na základě denní dávky) i postupy stanovení stanovení tříslovin fotometrické stanovení po reakci s fosfomolybdenanem wolframu stanovení čísla hořkosti u amar převrácená hodnota zředění extraktu, která ještě chutná hořce, zředění se provádí pitnou vodou (před měřením se musíme otestovat různě zředěnými roztoky chloridu chininu jako standard) stanovení extraktivních látek látky, které se extrahují předepsanými rozpouštědly (voda, líh), stanovuje se u drog, kdy neznáme hlavní účinnou látku, nebo je účinné celé spektrum látek, nebo jsou tyto drogy zdrojem pro přípravu tekutých lékových forem konvenční čísla pro tuky a oleje: číslo kyselosti počet mg KOH nutných k neutralizaci volných kyselin v 1g drogy číslo zmýdelnění množství v mg KOH, které je potřebné k neutralizaci volných MK a ke zmýdelnění esterů v 1 g drogy číslo esterové rozdíl čísla zmýdelnění a kyselosti množství KOH potřebné ke zmýdelnění esterů v 1 g látky jodové číslo množství halogenu, který se aduje na nenasycené vazby ve 100 g látky pro nenasycené slooučeniny hydroxylové číslo množství KOH potřebné k neutralizaci kyseliny vázané při acetylaci 1 g látky peroxidové číslo množství aktivního kyslíku obsaženého v peroxidové formě v 1000 g látky 6

7 Článek OLEA PLANTARUM - co jsou rostlinné oleje - převážně tuhé nebo tekuté triacylglyceroly mastných kyselin (olea herbaria) panenský olej - olej získaný z čerstvé drogy vysoké kvality mechanickými postupy (např. lisováním za studena nebo odstřeďováním, extrakcí) čištěný olej - olej získaný lisováním a/nebo extrakcí rozpouštědlem a následně upraven bud' alkalickým přečištěním nebo fyzikálním přečištěním hydrogenovaný olej - olej získaný lisováním a/nebo extrakcí rozpouštědlem a následně bud' alkalicky, nebo fyzikálně přečištěný, případně bělený, hydrogenovaný a dezodorizovaný - obsah článku: výroba olejů pro farmaceutické účely - lisováním, odstřeďováním nebo extrakcí čištění oleje + od čeho se čistí voda, barviva, pigmenty, fosfolipidy chemické čištění (alkalické neutralizace volných MK hydroxidem, fyzikální filtrace přes bílou hlinku, čištění ochlazením) hydrogenace oleje označení oleje co má být na štítku Článek PLANTAE MEDICINALES - obecný článek pro drogy bez norem (z Indie, Číny) - rostliny, lišejníky, houby, části rostlin - výroba a obecné zásady: mohou pocházet z kultur i ze sběrů, bez nečistot, stanovení cizích příměsí, celkového popela, popela nerozpustného v HCl, extrahovatelné látky, charakteristická čísla, zkouška pesticidů, riziko kontaminace těžkými kovy, musí vyhovovat mikrobiologické jakosti léčivých přípravků, limity na aflatoxiny, specifické okolnosti riziko radioaktivní kontaminace Článek MIKROBIOLOGICKÁ JAKOST LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ - rozdělení do 4 skupin rostlinná léčiva patří do 4. skupiny - čaje tvoří 2 podskupiny: rostlinné LP, ke kterým se před užitím přidá vroucí voda - lékopis udává maximum bakterií rostlinné LP, ke kterým se před užitím přidá studená voda Článek PLANTAE MEDICINALES AD POTIONEM AQUOSAM - rostlinné drogy určené k přípravě čajů - zde je zkouška hmotnostní stejnoměrnosti - kontroluje hmotnosti nálevových sáčků (odchylka od dané hmotnosti) - čajové směsi sáček se smíchanými drogami kontrola zastoupených drog (odchylky celkem velké, protože homogenita čajové směsi se špatně udržuje; čaj ze 6 drog může mít odchylku 1. drogy až 30%, 2. drogy až 25% a všech ostatních po 10%) Článek PLANTARUM MEDICINALIUM PREPARATA - pro všechny druhy rostlinných drog přípravky z nich tinktury, extrakty, šťávy 7

8 II. DÍL - každý článek (monografie) má pevnou strukturu: jméno matečné rostliny (latinsky a česky), synonyma, stručná charakteristika drogy definice (co to je, něco o té části), obsahový požadavek (je-li, vztahuje se na absolutně suchou drogu), vlastnosti (mikroskopický a makroskopický popis), zkoušky totožnosti (metody mikroskopické a chemické, chromatografie), zkoušky na čistotu (cizí příměsi, ztráty sušením, popel), stanovení obsahu (stanovení obsahu hlavních účinných látek), doporučené uchovávání drogy - optimální rozdrcení drogy v lékopise: podle toho, co chceme získat 8

9 SACHARIDY - obecný vzorec C n(h 2O) n poměr H : O je stejný jako u vody uhlohydráty - sacharidy vyskytují se jako polyhydroxyaldehydy nebo polyhydroxyketony - nejméně tři uhlíkové atomy triózy = glyceraldehyd a dihydroxyaceton - nejčastěji se vykytují ve formě esterů s H 3PO 4 - jsou to meziprodukty biosyntézy Triosy A) MONOSACHARIDY Glyceraldehyd, dihydroxyaceton v rostlinných tkáních ve formě esterů s H 3PO 4, jsou základními kameny v biosyntézách primárních a sekundárních metabolitů Pentózy - nejsou v přírodě přítomny volné, nacházejí se ve formě polysacharidů (pentozanů araban, xylan) - nacházejí se v hemicelulózových gumách a slizech - získávají se hydrolýzou petozanů arabinosa - hydrolýza polysacharidů (arabanů) rostlinných gum, je součástí rostlinných gum, slizů a pektinů - součást některých glykosidů (např. antraglykosidů) - používá se do bakteriálních půd xylosa - ve formě xylanů se vyskytuje v přírodě, ve dřevě, slámě - připravuje se hydrolýzou xylanů ze slámy kyselinami - používá se jako fermentační činidlo a činidlo do bakteriálních půd fukosa je součást buněčných stěn, jako oligosacharid je v erytrocytech, jako polysacharid v mořských řasách a kardioaktivních glykosidů ribosa se nachází v nukleových kyselinách, získává se hydrolýzou NK ramnosa bakteriální půdy 9

10 Hexózy - výskyt ve formě D-hexóz glukosa - OFF. GLUKOSA, GLU ANHYDRICUM, GLU MONOHYDRICUM, GLU LIQUIDUM, GLU LIQUIDUM DISPERZIONE DESICCATUM, HROZNOVÝ CUKR, DEXTROZA - asi nejrozšířenější sloučenina na Zemi, nejvyšší zastoupení mají plody a zelenina - vyrábí se hydrolýzou sacharózy a polysacharidů - škrobu zředěnou kyselinou chlorovodíkovou pod tlakem - v dietách při jaterních chorobách, příprava isotonických infuzních roztoků (5%), důležitá u pacientů po operacích nebo při nemoci. Součást hypertonických roztoků (20%), výroba (oxidace) vápenaté soli kyseliny glukonové (glukonan vápenatý) pro kalciovou terapii, výroba kyseliny askorbové Redukcí za tlaku se získává sorbitol, který se v přírodě vyskytuje v plodech jeřábu a v šípcích, je cukrem pro diabetiky, v organismu se z něj stává fruktóza. fruktosa OFF. FRUKTOSA, LEVULOSUM, OVOCNÝ CUKR - volná se vyskytuje v medu (jako tekutý nekrystalizující podíl, čehož se dá využít při rozlišení od glukosy při isolacích), ve vázané formě jako inulin jako zásobní látka Asteraceae - výroba z inulinu a sacharózy - převádí se na alkohol a používá se do přípravků pro diabetiky - lépe se zpracovává, funkční zkoušky jater galaktosa - nachází se v laktóze nebo rafinóze, které jsou součástí slizu a rostlinných gum, u živočichů je složkou cerebrosidů nervové tkáně a mozku - připravuje se hydrolýzou laktózy a následným odstraněním glukosy k funkčním zkouškám jater, v sirupech manosa v hemicelulosách, slizech a rostlinných gumách 10

11 B) OLIGOSACHARIDY jednotek monosacharidů Disacharidy maltosa - složená z dvou glukóz - připravuje se opatrnou hydrolýzou škrobu zředěnými kyselinami nebo amylázou (odstranění dextrinu) ve výživných preparátech a potravinových doplňcích sacharosa OFF. SACHAROSA,SACHARIS SPHARE (zrnitý cukr s 92% obsahem sacharosy) - složená z glukózy a fruktózy - výroba z cukr. řepy (Beta vulgaris Chemopodiaceae) nebo cukr. třtiny (Saccharum officinarum - Poaceae) - korrigens chuti, po esterifikaci OH-skupin vyššími MK se používá jako emulgátor, čípkový základ laktosa OFF. LAKTOSA, LAC. ANHYDRICUM, LAC. MONOHYDRICUM, MLÉČNÝ CUKR - složená z galaktózy a glukózy - připraví se odstraněním tuku a bílkovin (kasseinu) z mléka - u dětí se lehce štěpí a vstřebává (výživa kojenců) ovlivňuje složení střevní mikroflóry dietou s ní lze omezit nevhodné střevní kvašení, plnivo při přípravě pilulek, suchých extraktech, tbl., zásypy na otevřené rány Rhizoma graminis (elytrigia repens, poaceae) - je to plevel, dlouhé tenké oddenky v písčitých půdách - OL: po extrakci s vodou fruktosa, fruktosany, inulin, sliz, málo silice (součástí agropyren, který má ATB účinky), dost solí železa, saponiny, kyselina křemičitá. - čajové směsi (diuretikum), při dlouhodobém používání se zlepšuje lupénka, mucilaginosum (tvorba ochranného obalu v GIT), lidově záněty močového měchýře a ledvin Fructus ceratonie (ceratonia siliqua, casalpiniaceae) -menší, vždy zelený strom východního středomoří, plodem je lusk (svatojánský chléb) - OL: 12% invertního cukru, 20% sacharidů, sliz, škrob - diuretikum, laxans, snižuje hladinu cholesterolu a glukozy, semena se využívají v potravinářství (váhová jednotka granát) 11

12 OFF. Mel (med) MEL DEPURATUM - vzniká čištěním medu bílou sterilizovanou hlinkou - hmota sesbíraná dělnicemi Apis mellifica (včela medonosná). Šťávy, které jsou v předním medovém žaludku enzymaticky změněny a zahuštěny. Podle zdroje se dělí na nektar (květy, světlý), medovice (na povrchu listů a jehličí, tmavý) a smíšený. - OL: Jde o přesycený roztok jednoduchých cukrů, obsahujících i silice. Invertní cukr (70-80%), sacharóza, dusíkaté látky (cholin, acetylcholin), vitaminy, ATB účinné látky, organické kyseliny, pylová zrna, - sladidlo, pochutina, lidově na léčbu respiračního traktu a jater Manna (fraxinus ornus jasan manový, oleaceae) - patologická tekutina stromu nebo keře ze Středomoří. Osmiletým stromům se schválně dělají zářezy. Je hořká, ale postupně hořkost ztrácí a na vzduchu tvrdne. - OL: cukerný alkohol OFF. D-MANNITOL. - šetrné osmotické diuretikum, dětský laxans C) POLYSACHARIDY - obsahují 10 a více monosacharidových jednotek, někdy i bílkovinnou (proteoglykany) nebo lipidovou složku (lipopolysacharidy). Mají rozmanitou formu - vyskytují se vyšších rostlin, řas i bakterií - slizy se používají k mírnění zánětu horních cest dýchacích a GIT - zabraňují dráždění periferních receptorů - hydratační účinky (zadržují vodu v organismu) - schopnost bobtnat (léčba zácpy důležitý je příjem vody) - vliv na periferní a cerebrální prokrvení a cirkulaci (větvené arabany z listů nebo plodů Ginkgo biloba) - snižují hladinu cholesterolu a glukózy v krvi (pektiny nebo galaktomanany tvorba difúzní bariéry, nevýhoda je vznik enormního množství střevních plynů) - protizánětlivý účinek (kosmetika Aloe vera) - antitumorový účinek posilují imunitní systém organismu (modifikátory biologické odpovědi schizofilan a lentinan), u rakoviny plic a žaludku - zvyšují odolnost proti infekcím (Echinacea purpurea, Eleutherococcus senticosus) Ginkgo biloba (ginkgo biloba, ginkgoaceae) prokrvující účinek, zejména cerebella Oryzae amylum (oryza sativa, poaceae) zrna byliny se drtí a vzniká bílý škrob, bez chuti a zápachu. Plnidlo a látka podporující rozpadavost. Tritici amylum (triticum osivu, poaceae) z endospermu obilky se získává škrob, příprava unguentum glyceroli. Důležitý je také olej (oleum embryonis tritici i maydis) lisováním klíčkůs esenc. nenasycenými MK 12

13 Solani amylum (solanum tuberosum, solanaceae) škrob tvoří 20% hlízy, je lesklý. Použití jako antidotum při otravě jodem, částečnou hydrolýzou se zř. kyselinami se z něj vyrábí amylum solubile. Není vhodný do zásypů vzhledem k velikosti zrn. Maydis amylum (zea mays, poaceae) zrna se měkčí při 50 C v kys.siřičité. Klíčky se používají k přípravě oleum maydis. Vzhled stejný jako amylum oryzae Maranthe amylum (maranta arundinacea, marantaceae) v korku jsou hořčin, škrob je z loupaných hlíz. Jde o velmi jemný škrob využívající se v kosmetice Maniyo amylum (maniyo utilissima, euphorbiaceae) běžná potrava, obsahuje kyanogenní glykosid, rozkládající se teplem Dextrinum (dextrin) získává se částečnou hydrolýzou škrobu těkavými minerálními kyselinami při C nebo enzymaticky. Má nasládlou chuť. Použití lepidla, suché extrakty. Dextran (org. Leuconostoc mesenteroides) slizovitý glukosan (rozvětvené molekuly D glukosy), produkt mléčného kvašení tohoto aerobního prvoka. Ten štěpí sacharosu na glukosu a fruktosu, glukosu pak polymerizuje. Má podobné osmotické vlastnosti jako krevní plazma = jedna z nejdokonalejších plazmatických náhrad (INFUSIO DEXTRANI 40, ID 60, ID70) Celulosa CELULOSUM ACETAT částečně nebo úplně acetylovaná celulosa CELULOSI PULVIS čištěná, mechanicky rozdrobnělá CELULOSUM MICROCRYSTALINUM čištěná, částečně depolymerizovaná CELA CEPHATUM 30% esterifikovaná, acetylovaná a ftalylovaná celulosa, ke stanovení těžkých kovů - nejčistší vlákno semen bavlníku odtučněného zbaveného nečistot, u nás ze smrkového dřeva - deriváty celulosy se používají jako stabilizátory, emulgátor a masťové základy Gossypium LANA GOSSYPII DEPURATUM LANA GOSSYPII STERILIS (gossypium barbadense, bombaceae) (gossypium hirsutum, g. herbaceum, g.vitifolium) - jedná se o keře a byliny, poskytující nejlepší bavlnu. Tobolka se 20-60cm dlouhými, bílými, jednobuněčnými trichomy, chomáčky se oddělí od semen, suší se, lisují se gossypium crudum (surová bavlna). Odtuněním KOH nebo NaOH, pak sírovkou a bělená - GOSSYPIUM DEPURATUM (čištěná vata) 88% celulosy a malé množství bílkovin a minerálních látek. Má schopnost nasávat tekutiny LANA MIXTA DEPURATA (čištěná obvazová bavlna) 45% bavlny, zbytek pryž. - jako obvazový, filtrační a chromatografický materiál. Tvorba derivátů (estery, ethery), ty se používají jako emulgátory a filmotvorné látky (obaly dražé). - nejčistší celulóza se získává z bavlníku (Gossypium čeleď Bombacaceae/Malvaceae) 3 druhy + kříženci o o o Gossypium barbadense semena s dlouhými trichomy nejlepší bavlna Gossypium hirsutum středně dlouhé trichomy, nejvíce pěstovaný Gossypium herbaceum dlouhé tenké trichomy 13

14 D) POLYSACHARIDY MOŘSKÝCH ŘAS -Nejdůležitější jsou alginové kyseliny (tvořeny z uronových kyselin) rodů Fucus a Laminaria - vápenaté algináty jsou nerozpustné ve vodě, pouze bobtnají. Alginát sodný, draselný a amonný ve vodě rozpustné jsou (alginát sodný reaguje s krevním Ca 2+ na nerozpustný alginát vápenatý, který snižuje krvácivost podpora srážení krve) gáza, vata, tampóny takový obvazový materiál je tělem absorbován stabilizátory mastí a krémů, podporují rozpadavost tablet OFF. Agar (Gelidium, Gracilaria a Euchema, Rodophylaceae) -největším producentem je Japonsko, ale vyskytují se ve všech světových mořích -drogu tvoří sušený sliz, získaný vytvářením stélek řas, sliz pochází z membrán (viskózní roztok se nechá ztuhnout). Ve studené vodě bobtná, v teplé se rozpouští. Droga musí mít tolik slizu, aby měla číslo bobtnavosti 15 a byla schpna vázat nejméně 5x větší množství vody. - složení: polysacharidy agarosa (modifikace galaktoz) a agaropektinu, který je částečně esterifikován sírovkou. Gelidium obsahuje 40% agaru. - laxans (5-10g nabobtná, zvětší svůj objem a tím zlepší peristaltiku střeva), výroba globulí a čípků Karagen irský mech (chondrus criscus, gigartina mamillosa, gigartinaceae) -tyto řasy se vyskytují spíše ve studenějších mořích (Irsko, Kanada, Skotsko), jsou to usušené červené řasy -usušená stélka obsahuje membránový sliz karragenin, podobná stavba jako v agaru z galaktózy (D galaktosa a 3,6-anhydro-D-galaktosa), 10% bílkovin, jód a brom, volné MK - léčba peptidických vředů (inhibice pepsinu mucinem), odtučňovací čajoviny, čaje při zánětech horních DC, extrakt z karagenu vyvolává v těle záněty zkoušení antiflogistik Fucus vesiculosus (Fucaceae) -hnědá větvená řasa, s vysokým obsahem jodu, je součástí přípravků na snížení hmotnosti 14

15 SLIZY Sliz - vysokomolekulární polysacharid rozštěpitelný na hexózy, pentózy, uronové kyseliny - slouží rostlinám jako zásobní látky, ochranné koloidy (zadržují vodu) - podle způsobu vzniku a uložení se dělí na: membránové, obsahové, mezibuněčné (typické pro mořské řasy) - z roztoku je lze vysrážet etanolem nejde to použít ke kvantitativnímu stanovení (vysráží se i jiné látky) - hodnotí se číslem bobtnavosti objem, který zaujme 1g drogy ve vodě za 4 hodiny - odvar ze slizových drog se provádí za studena připravuje se macerát terapie - ochranný prostředek proti dráždění pokožky nebo sliznice (horní cesty dýchací - HCD, GIT) použití do přípravků obsahujících dráždivá léčiva laxativa (v GIT sliz bobtná a dráždí střevo ke zvýšené peristaltice velice šetrné, podmínkou je přítomnost vody, jinak dojde k obstipaci!!!) prostředky ovlivňující rozpadavost lékových přípravků Flos et folium farfarae (Tussilago farfara, Asteraceae) OFF. POUZE FOLIUM - hlavně list, vyšší obsah slizu než květy sliz (hydrolýza na pentózy a galaktózu) třísloviny (kyselina gallová) inulin, pyrolizidinové alkaloidy (hepatotoxické, karcinogení nesmí se užívat dlouhodobě) hořčiny, silice a barviva v květu (žluté xanthofil) mucilaginosum - v čajových směsích při zánětech HCD (ochrana sliznic před drážděním) adstringens (mírné díky tříslovinám) zevněna špatně hojící se rány, podporuje epitelizaci 15

16 Cod. Semen foenugraeci (Trigonella foenum-graecum (pískavice řecké seno), Fabaceae) do 30% membránového slizu v endospermu semene, tvoří jej mannosa a galaktosa proteiny, bílkoviny, hořčiny, steroidní saponin, malé množství silice typického zápachu, mastný olej, saponiny (působí dráždivě na nervová zakončení žaludeční sliznice, zvýšená tvorba tekutého hlenu umožňuje lepší vykašlávání) zlepšení vykašlávání při zahlenění dýchacích cest, snižuje krevní tlak důvod se neví, zánětlivé procesy horních cest dýchacích (antiflogistikum) Semen lini (Linum usitatissimum, Linaceae ) - mikrospermum na vlákno a makrospermum na semeno - polovina produkce semen lini Argentina - zralá usušená semena, neboť u nezralých ještě není škrob přeměněn ve sliz - k získání slizu se semena nemelou, ale jako laxativum i umleté sliz v pokožkových buňkách osemení (5%), vysychavých olejů (obsahují nenasycené MK), bílkoviny, kyanogenní glykosid linamarin štěpí se na kyanovodík léčba vředových onemocnění, sliz je mírně laxativní (bobtnání zvětšení objemu zvýšení peristaltiky), izolovaný sliz při zánětlivých procesech GIT a dýchacích cest, demulcens obaluje léčivo a zabraňuje podráždění sliznice OFF. Althae radix (Althaea officinalis, Malvaceae) - loupaný (odstranění peridermu, droga je vzhlednější) nebo neloupaný kořen z kultur. Pozor ná vápnění, nutno kontrolovat. Jinak čím bělejší kořen tím více obsahových látek - sběr kořenových drog na podzim (nejvíce obsahových látek) až 35% kvalitního slizu mucilaginosum ochrana sliznice, species carminativae - čajové směsi Folium althaeae OFF. ALTHEAE FOLIUM, SIRUPUS ALTHEAE - sběr v době květu, na spodní straně listů nesmí být hnědé skvrny rzi Puccinia malvacearum škodlivé látky, smí mít max. 3% napadeno. Obsahuje tedy škodlivé metabolity pro tělo. Obsah lizu je menší než v kořeni mucilaginosum 16

17 NEOFF. Folium malvae (Malva sylvestris a neglecta, Malvaceae) - opět nesmí být napadena rzí slizy, třísloviny, silice mucilaginosum při zánětech HCD, adstringens OFF. Flos malvae OFF. Flos malvae arborae (Malva sylvestris, Malvaceae) (Alcea rosea, Malvaceae) -Oě drogy jsou jedinné off.květními drogami obsahujícími sliz, obsah je ale pod 10% málo slizu, barviva (anthokyany modré, modrofialové) spíše kvůli vzhledu čajové směsi (korigens vzhledu) - barevný zápar, mucilaginosum, adstringens Folium plantaginis (Plantago lanceolata, Plantaginaceae) sliz, třísloviny iridoidní glykosid aukubin (nestálá látka - hydrolýzou vzniká na vzduchu nestálý aglykon, vznik hnědočerných pigmentů s tlumivými účinky) záněty horních cest dýchacích (Sirupus plantaginis), zevně na mokvavé lišeje a špatně se hojící rány a vyrážky (účinek tříslovin a aukubinu) Semen psyllii (Psyllium afra, Plantaginaceae) PLANTAGINIS OVATAE TESTA (Planago ovatae) PLANTAGINIS OVATAE SEMEN (Plantago ispagula) - mletá drobounká semena či testa, sliz je ve vnějších vrstvách osemení, až 10% k izolaci slizu, ten pak bobtná a používá se jako laxativum, přípravky na hubnutí (urychlení pasáže potravy, zvýšení pocitu plnosti, snížení pocitu hladu) Lichen islandicus (Cetraria Islandika - pukléřka, Parmeliaceae terčovkovité) - hlavní producenti lišejníků (stélka z řasy a houby) sídlí ve Skandinávii, sbírá se od jaro do podzimu, rychle schne pro nízký obsah vody, je hořká jód, hořčiny polysacharidy: 50% licheninu (rozpustný v horké vodě, podobná celulose) a isolicheninu (rozpustný už ve studené vodě, podobnýamylose škrobu) kyseliny lišejníkové (fumaroprotocetrarová a protolichesterinová)- isolované kyseliny usnein, usniacin expectorans, kyseliny lišejníkové mají bakteriostatický účinek (plicní onemocnění, záněty HCD, TBC, zápaly plic), mucilaginosum amarum hořce chutnající slizová droga - studená voda, v teplé vodě ne, protože se hořčiny rozloží 17

18 Tuber salep salepová hlíza (Orchis mascula, morio, militaris (vstavač), Orchidaceae) - u nás je chráněn (v Evropě taktéž) - sběr v době květu - hlízky se spaří vodou zmazovatělý škrob, sliz, bílkoviny sliz jako pomocný pro dráždivá léčiva ROSTLINNÉ GUMY - podobné slizům, vznikají přeměnou látek v rostlinách, může jít i o patogenetický původ (infekce, poranění). Zgumovatění podléhají elementy kůry druhotného dřeva, dřeně a dřeňových paprsků. -gumy se na základě fyzikálních vlastností obsahových látek dělí na 3 frakce. Jde o amorfní látky, opticky aktivní, ve vodě koloidně lepivé roztoky, kysele reagující. Tvoří je řetězce cukrů, především arabinosa, glukosa a rhamnosa Arabin ve vodě rozpustný, nerozpustný v lihu a étheru. Při teplotě vyšší jak 120 C přechází na Cerasin ten se ve vodě nerozpouští, jen bobtná Basorin Gummi arabicum (Acacia senegal (kapinice senegalská), Mimosaceae citlivkovité) ACACIAE GUMMI ACACIAE GUMMI DISPERSIONE DESICCATUM rozprašováním roztoku ve fluidní sušárně - sběr z trnitých 4 až 6 letých stromů a keřů v období dešťů, kdy mají hodně mízy nařezáváním kmenů. Drogu tvoří ztvrdlá klovatina. Pochází ze sekundární kůry v blízkosti kambia a přilehlých tkání. Příčina tvorba je neznámá. - úprava: roztok arabské gumy se zahřeje na teplotu vyšší než 60 stupňů inaktivace enzymů oxidasy a peroxidasy Složení: Ca, K a Mg soli kyseliny arabinové pomocná látka - 33% roztok ke stabilizaci suspenzí, emulzí, příprava granulátu, pojivé vlastnosti Tragacantha tragant (Astragalus gummifer (kozinec slizodárný), Fabaceae) - jde o ztvrdlý sliz tvořený fyziologicky, získávaný nařezáváním (něco mezi slizem a gumou) Složení: směs polysacharidů (ve vodě nerozpustný basorin a arozpustný tragacanthin). Neobsahujé významné množství enzymů, jako je tomu u gummi arabicum stabilita emulzí, technická látka při výrobě (pojivo), fixace zubních protéz, rozpadavost tablet 18

19 GLYKOSIDY - skládají se ze dvou částí cukerná složka + necukerné složky (aglykonu neboli geninu) - cukry se ve glykosidech vyskytují v cyklické formě a vážou se zpravidla přes atom: O-glykosidy (acetáty) = většinou aglykon kondenzuje svou OH- skupinou s OH- skupinou cukru - snadno hydrolyzovatelné C-glykosidy pevné S-glykosidy = thioglykosidy, glukosinoláty N-glykosidy = kyanogenní glykosidy -podle polohy poloacetátového hydroxylu rozlišujeme α a isomery, většina přírodních cukrů ptří k D-řadě a jsou tedy (výjimka L-rhamnosa, která je vázaná α glykosidickou vazbou) cukerná část: - cukrem je nejčastěji monosacharid (glukosa, arabinosa, vzácněji deoxycukry digitoxóza, cymaróza) - podle počtu cukrů v řetězci rozlišujeme mono-, di-, triglykosidy - na 1 aglykon může být vázáno více řetězců (desmosidy mono, di, tri) - saponiny - dají se štěpit minerálními kyselinami nebo některými enzymy glykosidázami (někdy i specifickými) - thioglykosidy enzym myrosináza glykosid i enzym v jiných buňkách, ke sloučení dochází při poranění či stárnutí - jakákoli změna ve štěpení (odštěpení cukerné části) vede ke snížení účinku (u kardioglykosidů) - někdy k rozštěpení musí dojít (thioglykosidy) - glykosidy jsou velmi rozšířeny, takřka po celé rostlinné říši, pro některé čeledi jsou přímo typické rosaceae a kyanogenní glykosidy, brassicaceae a thioglykosidy. V jediné droze může být obsaženo i několik typů glykosidů zároveň -Význam glykosidů tkví (asi) v detoxikačním účinku (lipofilní toxiny se stávají po vzbě na cukr hydrofilními a mohou být snáze transportovány), dále slouží k ukládání cukrů - účinný je celý glykosid, aglykon je neúčinný!!! - rozdělení podle aglykonu: A) fenolické glykosidy B) kumariny C) antrachinonové glykosidy D) kardioaktivní glykosidy E) saponiny F) kyanogenní glykosidy G) thioglykosidy H) třísloviny I) flavonoidní glykosidy J) iridoidní glykosidy 19

20 A) FENOLICKÉ GLYKOSIDY - aglykonem je nějaký fenol s různým biogenetickým původem a biosyntézou - látky typu acetogenin vznik spojením acetylkoenzymu A - polymethylketony - látky z fenylpropanu vznik cestou kyseliny šikimové - řada ne moc terapeutické využití (spíš toxikologie) - hydroxyjuglon - barvivo v ořechu Juglans regia (je nestálý, oxidace na juglon, který barví hnědě pokožku), použití v kosmetice, ne v terapii hydroxyjuglonglykosid OH hydroxyjuglon OH juglon O OH OGlc OH OH OH O floridzin v kořenové kůře stromů čeledi Rosaceae (jabloně, hrušně, třešně), u Ericaceae, blokuje zpětnou resorpci glukózy v ledvinách a snižuje tak její hladinu v krvi (glukosurie) deriváty kyseliny salicylové methylester kys. salicylové - v březové kůře, vůně prvosenky LIGNANY - Jsou látky odvozené od koniferylalkoholu a dalších fenylpropanů. Koniferylalkohol, vzniký hydrolýzouglykosidu koniferinu. - Lignany se nacházejí nejen ve dřevě, ale i v pryskyřicích. Flos spiraeae tužebníkový list (Filipendula ulmaria, Rosacea) - často napadán plísní, obsahuje methylestery kys. salicylové a využívá se jako antipyretikum a analgeticum Vanillae fructus (Vanilla planifolia, Orchidaceae) - popínavý keř z Mexika nejkvalitnější vanilka, dnes především v tropických oblastech, ale problém opylování kolibříci jen v Mexiku. Je to dvoudomý epifyt (žije na rostlině, ale neparazituje) - sklízejí se žluté nezralé plody (tobolky), které se různě fermentují a dále zpracovávají vanilin (lze vyrábět i synteticky) vzniká působením hydroláz a oxidáz z vanilosidu a vanilolosidu. aromaticum, korigens chuti a vůně 20

21 Folium uvae-ursi (Arctostaphylos uva-ursi, Ericaceae) - vždy zelený keřík domácí na severní polokouli, chráněná rostlina - na podzim se sbírají listy, které se posléze suší arbutin 8 %, dále obsahuje methylarbutin (-OCH 3-skupina místo volné -OH) aglykon je účinná látka, nevýhoda - vysoký obsah tříslovin (15-20 %), kvercetin - v organismu (moči) se tyto látky štěpí na hydrochinon a methylhydrochinon - desinficiens močových cest - třísloviny působí dráždivě na žaludek, vznikají zácpy. Proto se výluh dělá za studena, přejde sice méně glykosidů ale žádné třísloviny. Dlouhodobé špatné užívání jaterní poruchy, glykosurie močové desinficiens, třísloviny mohou způsobit zácpu adstringentní účinek Herba callunae (Calluna vulgaris, Ericaceae) - podobné indikace jako Folium uvae-ursi Folium vitis-idaea (Rhodococcum vitis-idaea, Vacciniaceae) - arbutinu je poloviční než u medvědice, také ale třísloviny, použití jako folium uvae-ursi Myrtilli folium a Myrtilli fructus (Vaccinium myrtillus, Vacciniaceae) - také arbutin ale u nás méně, třísloviny typické, jako čajoviny s antidiabetickým účinkem obsah glukokininy ( hladiny cukru v krvi) Cortex salicis (Salix purpurea, alba, Salicaceae) -Salix alba je strom, salix purpurea keř 10% glykosidů obsahuje 2 % salicinu, z něhož se hydrolýzou odštěpuje glukosa a vzniká saligenin, který je v organismu oxidován kyselinou askorbovou na kyselinu salicylovou CH 2 OH CH 2 OH COH CH 2 OH OGlc OH OH OglcO O salicin saligenin salicylovákyselina populin acetylované deriváty salicynu, populin, fragilin a třísloviny, flavonoidy analgetikum, antipyretikum, antirevmatikum. Dnes nahrazeno syntetickými deriváty kys. salicylové. Resina pryskyřice benzoe (Styrax tonkinense, benzoin, Styraceae) - stromy domácí v J- a JV- Asii Indie, Thajsko, Vietnam - nařezávají se 6ti 10-tileté stromy, teprve po poranění se vytváří sekreční kanálky) vytéká balzám, který obsahuje kyselinu benzoovou a skořicovou. Vytékající hmota se nesbírá, teprve po dvou měsících (zaschlá pryskyřice). Celý proces se opakuje až do shynutí stromu. koniferylakohol - za normálních podmínek se mění v lignin, ale v ráně nefungují enzymy, reaguje esterifikací s kyselinou benzoovou na koniferylbenzoát 60-70% a triterpenické kyseliny stabilizace kosmetických přípravků (parfémy), lak na klavíry 21

22 Resina podophylli a Podophylli rhisoma (Podophyllum peltatum, Podopyllaceae) - trvalá bylina S-Ameriky, oddenky se vykopávají na jaře či na podzim. Jejich extrakcí alkoholem, vysrážením z lihového extraktu okyselenou vodou se získává pryskyřice 5% pryskyřice, účinné složky jsou lignany - podophyllotoxin, -a -peltatin tvoří se z kyseliny skořicové vysoké procento flavonoidy dříve laxans (resina je drastickým projímadlem, při chronické zácpě, při překročení dávky až krvácení), antimitotický účinek (léčba bradavic) Gaultheriae oleum libavková silice (Gaultheria procumbens, Ericaceae) -severo-americká rostlina, která obsahuje glykosid gaultherin, jehož součástí je methylester kyseliny salicylové. Tento glykosid obsahují i naše rostliny jako betula lenta (b. pomalá). Získává se destilací z čerstvých listů (přes noc namočených v teplé vodě) s vodní parou. Levněji se získává synteticky - lokálně dráždivý účinek se používá ve formě mastí a mazání proti revmatismu B) KUMARINY A JEJICH DERIVÁTY - kumarinové drogy jsou látky velmi rozšířené, ale většinou nejsou oficinální (často jsou toxické nebo mají vedlejší účinky) - vznikají z cis-formykyseliny o-hydroxyskořicové (kumarinové) vytvořením laktonu. Kyselina kumarinová je v rovnováze se svým isomerem kyselinou kumarovou. Při sušení se glykosidy štěpí a vzniká kumarin charakteristická vůně drog (parfémování tabáku) - nositelem účinku je nenasycený laktonový kruh - Důkaz fluorescencí pod UV světlem, jen kumarin ne až po rozštěpení laktonového kruhu NaOH, KOH - omezený obsah v kosmetice, působí tlumivě na CNS, snižují teplotu, působí spasmolyticky a hypnoticky - Velmi silně absorbují UV záření zejména (furanokumariny) a tím pádem senzibilizují kůži na sluneční ozáření léčba vitiliga. - typické pro čeledi: Asteraceae, Fabaceae, Poaceae a Apiaceae A) jednoduché kumariny bez heterocyklu, substituce v poloze 5,7 hydroxylem B) furanokumariny (imperatorin, psoralen, bergapten) C) pyranokumariny (eskulin, eskuletin) furanokumarin 22

23 Herba meliloti (Melilotus officinalis, Fabaceae) -dvouletá bylina Evropy a Asie, sbírají se kvetoucí vrcholky natě 1% kumarinů jehož prekursorem je glykosid melilotosid (není to kumarinový glykosid). Kumarin se tvoří přes méně stálou kyselinu kumarinovou účinekm UV záření. Mikrobiální činností při rozkladu drogy vzniká dikumarol (v živé rostlině není, první perorální antikoagulans) korigens vůně (aromatizace tabáku), spasmolytikum při bronchiálním kataru a střevních kolikách předávkování závratě, zvracení, bolesti hlavy, ospalost, katary HCD, střevní koliky Herba asperulae (Asperula odorata a Galium odoratum, Rubiaceae) - vytrvalá bylina Evropy a Sibiře a S. Afriky. Sběr v době květu kumariny (glykosid asperulosid), třísloviny diuretikum, spasmolytikum, antiflogistikum v čajových směsích Cortex viburni (Viburnum prunifolium, Caprifoliaceae) - keř nebo strom domácí v Severní Americe, voní jako Valeriana. Používá se usšená kůra kmenů a větví. kumariny (aeskuletin, skopoletin), triterpenické látky, kyselina oleanová, ursolová, třísloviny čajoviny ne samotná, spasmolytikum na svalovinu dělohy (bolestivé menstruace) Ammeos fructus (Ammi maius (morač větší), Apiaceae) fotodynamické furanokumariny - bergapten, imperatorin a xanthotoxin zvyšují citlivost na UV záření, léčba vitiliga, jak vnější tak vnitřní aplikace Fructus visnagae (Ammi visnaga, Apiaceae) - jednoletá bylina domácí ve Středomoří, S Afrika, typická pro Egypt furanokumariny khelin a visnagin pyranokumariny terapeuticky nevýznamné (visnadin) a flavonoidy spasmolytikum na svalstvo bronchů, žlučových cest, urogenitální oblasti, GIT, koronárních cév (rozšíření mírný pokles TK) khelin je podobný jako papaverin usnadňuje vyplavování písku z močových cest žlučové a ledvinové koliky Diuretikum 23

24 C) ANTRACHINONOVÉ GLYKOSIDY - aglykon je odvozen 1) od antrachinonu (oxidovaná forma) 2) od antronu, antranolu, anthrahydrochinonu (redukované formy) antrachinon O antrahydrochinon OH oxanthron O O 4 3 OH O OH OH anthron anthranol - biogeneze u nižších rostlin (i houby), přes jednoděložné č.liliaceae), dvouděložné i živočichy (košenila). Vznik jako acetogeniny (spojování acetylkoenzymů A, přes polyketokyseliny), u vyšších přes kyselinu šikimovou a 1,4naftochinon (přes aktivovaný isopren) čeledi Liliaceae, Rhamnaceae, Fabaceae, někdy i u živočichů, liší se formou biosyntézy obsah - mnoho faktorů, př. teplota (podzim/ zima redukované formy, nízká aktivita oxidáz a peroxidáz) glykosid je transportní forma a zabraňuje vyššímu vstřebávání v žaludku a ve střevě, účinnou látkou aglykon vznikající pomocí mikroflory v tlustlém střevě - cukernou složkou je glukóza nebo rhamnóza - užití jako laxans antharchinon v poloze 1 a 8 OH skupina, také OH v 6, v 3 methyl, methoxy, karboxy - dianthrony homo- či heterodianthrony O d ia n th ro n - stanovení obsahu účinných látek dříve: množství schopné paralyzovat peristaltické pohyby izolovaného králičího střeva, popř. množství měnící konzistenci trusu u myšek O dnes: Born-Trägerova reakce pouze pro oxidavané aglykony (OH v 1 a 8 fenolický charakter fenoláty v hydroxidu barevné). Reakce aglykonu s bazí, za vzniku červeného fenolátu. Barevnost se měří fotometricky - účinek aglykonu až ve střevech, kde dojde v přítomnosti bakteriální flóry k hydrolýze glykosidu - glykosidy nezískávají se jednotlivě, lepší účinek má celkový extrakt - účinnější jsou redukované formy (z antranolu a antronu), ale mají značné negativní účinky (zvracení, bolesti hlavy, nadýmání, krvavý průjem). Proto se více používají méně účinné oxidované formy odvozené od anthrachinonu mírnější, bez nepříznivých účinků. Nebo se redukované formy dlouho skladují, aby se částečně zoxidovaly. - vyloučení močí, dostávají se i do mateřského mléka, účinek po 6-12 hodinách (VEČER CHUTNÁ, RÁNO POMÁHÁ). Laxativa téhoto typu mají svá rizika, nejsou první volbou u těchto problémů v mléce u kojících žen, překrvení pánevní oblasti u některých drog x hemoroidy, menses, těhotenství 24

25 OFF. Aloë Aloe barbadensis (Aloe barbadensis aloe barbadonská, Aloaceae) Aloe capensis (Aloe ferox aloe kapská, Aloaceae) - sukulenty tropů a subtropů Afriky, drogou je zahuštěná a ztuhlá šťáva z listů - 2 způsoby zahušťování o o za vyšší teploty (var) a míchání aloe lucida (lesklé) za nižší teploty, volné odpařování vody aloe hepatica (neprůhledné, matné) - aloe hepatica je kvalitnější nedochází k odpařování účinných látek, ale dá se lehce zfalšovat, proto se používá více aloe lucida (hůře se falšuje) až 28% hydroxyantracenových derivátů (v barbadensis, v capensis jen 18%), C-glykosidy aloiny polysacharidy (slizy) protizánětlivé a hojivé účinky hořká chuť cholereticum - obsahuje i pryskyřičnaté látky laxativum působí v tlustém střevě, nenávykové. Nejspolehlivější a nejúčinnější projímadlo. Účinek za 8-12 hod. Větší dávky způsobují překrvení pánevní oblasti nepoužívá se při menses, graviditě, hemeroidech. malé dávky cholereticum (vylučování žluči), amarum, stomachicum kosmetika, léčba těžce se hojících ran (lidově na popáleniny i rentgenového typu) tuberkulostatické účinky, i proti rakovině žaludku technické využití impregnace drahých dřev OFF. Folium sennae (Cassia senna (= angustifolia, acutifolia), Cesalpiniaceae) - domácí v Africe (povodí Nilu) vývoz přes Alexandrii, Indie, Súdán - dříve Folium sennae preparatur vylouhování v ethanolu a teprve potom sušení nižší obsah pryskyřnatých látek. Ty se odstanily a zbytek se využil v čajových směsích -dnes výluh zastudena a několikeré macerace 2-3% antraglykosidů sennosidy (zdvojené) A a B jde o dianthrony (homodiantrony, heterodiantrony podle zastoupení) účinek po rozkladu na jednoduché aglykony, vysoké procento slizů nejběžnější rostlinné laxativum nevýhodou je obsah určitého procenta pryskyřičných látek (sennanigriny), které způsobují nadýmání a křeče (jsou ale lépe rozpustné v teplé vodě, proto se tato droga maceruje 2-3 hodiny za studena, aby nedošlo k nežádoucímu účinku pryskyřic) Fructus sennae lusky mají nižší obsah anthracenových derivátů i sennanigrinů proto jsou mírnější laxativa s menšími vedlejšími účinky (mnohem menší množství pryskyřice) 25

26 OFF. Cortex frangulae (Frangula alnus, Rhamnaceae) -roste u portoků, řek - jde o sušenou kůru větví nebo kmenů, sbírá se na jaře. Před použitím musí alespoň rok skladovat nebo zahřát alespoň na 1 hodinu na 100 C dojde k oxidaci (obsahuje vysoké % rdukovaných látek) obsahuje vysoké % redukovaných anthracenových derivátů (dojde k oxidaci a změně poměru obsahových látek) a dianthronů (diantrhron glukofrangulinu) alespoň 8% antraglykosidů glukofrangulin, vyšší procento C-glykosidů (hůře se rozkládají) laxans při chronických zácpách, ve směsích, odtučňovací přípravky urychlení pasáže v GIT OFF. Cortex rhamni purshianae (Rhamnus purshiana (řešetlák Purshův), Rhamnaceae) - strom S Ameriky, opět se používá 1 rok stará nebo vysušená oxidace redukovaných forem, podobná jako Cortex frangulae (větší spektrum účinných látek) C-glykosidy i O-glykosidy -nejpopulárnější laxativum v západní Evropě a v USA Fructus rhamni catharticae (Rhamnus cathartica (řešetlák počistivý), Rhamnaceae) - stará droga je i v Mathioliho herbáři (podle něj je vedlejším účinkem vyvolání zuřivosti), dnes obsoletní - zdroj zeleného barviva, forma sirupu, homeopatie - čerstvé Radix rhei (Rheum palmatum, officinale, Polygonaceae) - nesmí pocházet z rodů tvořících raponticin (derivát stilbenu s estrogenními účinky) x snadné křížení - kořeny se sbírají na jaře nebo na podzim - obsahové látky jsou různé v závislosti na teplotě sběru (chladno aktivita oxidáz a peroxidáz je nižší, proto obsahují větší procento redukovaných forem - nežádoucí) do 10-20% antracenových derivátů (aloein, rhein) až 10% tříslovin, flavonoidy, kumariny malé dávky hořká chuť adstringens, stomachika, která podporují vylučování trávicích šťáv třísloviny působí obstipačně, antraglykosidy působí laxačně protichůdný účinek malé dávky (do 1g) obstipačně, dávky nad 2g laxačně 26

27 Chrysarobinum (Andira araroba (andira brazilská), Fabaceae) - strom domácí v brazilských pralesích - drogou je benzenový extrakt žlutého prášku vyskytujícího se v dutinách stromů jako jeho výměšek (goa prášek), pokací se, rozdrobí a extrahuje směs redukovaných anthranoidů (až 70%), hořčiny a pryskyřice neužívá se vnitřně - nelze použít jako laxans pro velkou dráždivost, silně dráždí sliznice + redukční vlastnosti (antiseptický účinek) v dermatologii jako keratolytikum léčba psoriázy, chronických ekzémů a mykóz (nevýhoda aplikací na pokožku může dojít ke vniku do organismu a podráždění ledvin, průjmům, křečím) Herba hyperici (Hypericum perforatum, Hypericaceae) -vytrvalá bylina pojmenovaná podle teček (sekreční kanálky) třísloviny vysoký obsah (skladováním obsah klesá), flavonoidy hyperin a rutin, hyperforin anthracenové deriváty diantrony (hypericin a protohypericin) s fotodynamickým účinkem (toxičtější jsou na světle než ve tmě) dříve hemostatikum, adstringens extrakty antidepresivum a sedativum, vedlejší účinky ovlivňuje účinek jiných antidepresiv, rychleji se odbourává antikoncepce, zvyšuje citlivost na UV záření (třezalkové oleje), ovlivňuje antikoagulancia, antiparkingsonika. Navozuje euforii (asi hypericin) Radix rubiae tinctorum (Rubia tinctorum, Rubiaceae) účinná látka je alizarin (dříve jako barvivo), (derivát antrachinonu) urologicum (způsobuje zvyšování sekrece moči, rozpouští určitý druh močových kamenů tvořených fosforečnanem hořečnato-draselným) Coccionella (košenila) usušené oplodněné samičky červce nopálového (dactiophylus coccus) - žijí na kaktusech a sukulentních rostlinách - S Amerika, Španělsko... 10% karmínových barviv (deriváty anthracenu) barvení farmaceutických přípravků 27

28 D) KARDIOGLYKOSIDY - základní látkou aglykonu je 10,13-dimethylcyklopentanoperhydrofenanthren OH kardenolidy OH O O OH bufadienolidy OH O24 O v poloze 17: kardenolidy navázaný pětičlenný jednou nenasycený laktonový kruh (2-7x účinnější) bufedienolidy navázaný šestičlenný dvakrát nenasycený laktonový kruh - acetogenin ve své biosyntéze vycházejí z několika molekul acetylkoenzymu A, meziprodukty jsou deriváty kyseliny mevalonové, přechází na isopentenylpyrofosfát, izomeruje na dimethylallylpyrofosfát, ty pak spolu reagují a přes řadu sloučenin vzniká skvalen a lanosterol -Účinek: mají vliv na insuficienci zejména levé srdeční komory -nositelem specifického účinku je aglykon, cukerná složka modifikuje trvání a intensitu účinku. Celý glykosid je účinnější než aglykon (jsou rozpustnější a jsou pevněji vázány na srdeční sval) - cukry jsou netypické, většinou jde o deoxycukry nebo ethylethery (digitoxosa, antiarosa). Počet cukru je 1-5, cukerný řetězec obvykle končí glukózou. - pro účinek je důležitá polohová orientace (stereochemie) substituentů a kruhů otevření laktonového kruhu způsobí ztrátu účinku. Hydrogenace nebo isomerace na laktonovém kruhu opět snižují účinek. - typické čeledě: Asclepiadaceae, Apiaceae, Liliaceae a Scrofulariaceae. V živočišné říši u některých druhů hmyzu a ropuch - tři čtvrtiny spotřeby zaujímají náprstníkové glykosidy (ty nebyly dříve v ČSL, byly pouze surovinou pro izolaci krdioaktivních látek, kvalita byla řízena podnikovými či státními normami, v Evropském lékopise jsou), ten zbytek je hlavně Semen strophanti -75% těchto glykosidů používaných v terapii tvoří digitaloglykosidy, 25% další glykosidy z nichž nejvýznamnější je Semen strophanti 28

29 1. KARDENOLIDY OFF.Folium digitalis purpurae (Digitalis purpurea, Scrophulariaceae) -pěstuje se obtížněji než D.lanata, dlouho nebyla off - chráněná rostlina k izolaci OL se nepoužívá -v prvním roce se sbírají listy v říjnu a mají vyšší obsah účinných látek, v druhém roce v srpnu -listy se suší při teplotě cca 60 C (velmi důležité, kvůli enzymům), další uchovávání v suchu! - 0,3% kardioglykosidů (30 Typů kardenolidů), aglykony jsou neúčinné genuidní glykosidy = purpurea glykosidy (nezměněné, původní) cukerná složka tvořena 3 digitoxózami a glukózou; odštěpením glukózy (např. neopatrným sušením) vznikají triglykosidy digitoxin nejúčinnější látka hlavní skupiny, vzniká při sušení, gitoxin a gitaloxin steroidní saponiny, flavonoidy - kardiotonikum ve formě standardizované drogy Folium digitalis lanatae (Digitalis lanata, Scrophulariaceae) Dvouletá nebo vytrvalá bylina k extrakci účinných látek (75% produkce), sběr v prvém roce v září a v druhém při květu při sušení ve vyšší teplotě (nefermentuje) genuidní glykosidy lanatosidy jindy se nechají zavadnout a fermentovat odštěpí se konečná glukóza triglykosidy i postmortálně vznikají kardioglykosidy (jeden lajdácký pěstitel :-) ) 1% kardioglykosidů a třísloviny, stroidní glykosidy a saponiny cukerný řetězec genuidních glykosidů (lanatosidy) - tvořen 3 molekulami digitoxóz, poslední digitoxóza je acetylována a je zde navázána i glukóza - odštěpením glukózy a acylu vznikají triglykosidy = lanatosidy(nejdůležitější je C, pak A): OFF. digitoxin (z lanatosidu A) gitoxin (z lan. B) gitaloxin (z lan. E) OFF. digoxin (z lan. C) diginatin (z lan. D) -lanatosidy - rychlejší vylučování, menší dráždivost, větší diuretický účinek (vítaný) než Digitalis purpurea při srdeční nedostatečnosti proti edémům -nenacházejí se v droze aglykony, ale třeba látky bez laktonového kruhu -použití srdeční nedostatečnost insuficience levé komory srdeční, při normálním užívání pozvolný nástup i odeznění účinku 29

30 Semen strophanti (Strophantus gratus (krutikvět cenný), S.combae, S. hispidus, Apocynaceae) - africká liána, toxická, plodem je měchýřek obsahující mnoho semen. Chlupatá osina se musí odstranit. 7% kardenolidy - izolace g-strophantinu= v lékopise OFF ouabain ( tvoří 95% glykosidů v droze), v druzích S. hispidus a combé je 10% směsi k-strophantinu, z něhož po enzymatickém odstranění 2 molekul glukosy vzniká tzv. H-strophantin neboli cymarin tradiční použití jako šípový jed, špatně se perorálně vstřebává, proto parenterální podání, rychlý nástup a rychlé odeznění účinků při akutních selháních Herba adonidis (Adonis/Adonanthe vernalis, Ranunculaceae) - přísně chráněná rostlina u nás. Sběr natě v době květu, sušení rychlé, první půlhodinku při 55 C 1% kardioaktivních látek (20 typů adonitoxin, cimarin), flavonoidy - špatně se v organismu resorbují, rychle se odbourávají (podobné oubainu), poruchy při klimakteriu dekompenzační léčba, silné diuretikum (má také flavony) používá se standardizovaný extrakt Herba convallariae (Convallaria majalis, Convallariaceae) -vytrvalá bylina mírného pásu, sbírá se kvetoucí nať - glykosidy podobné náprstníku a strofantinu, celkem %, v květech dvojnásobek přes 20 kardenolidů hlavní konvallatoxin (v konvalinkách Z Evropy), konvallosid (konvalinky V Evropy), konvalatoxol jedovatá toxické aminokyseliny, steroidní saponiny, silice - působí podobně jako náprstníkové gylokosidy kvantitativně je méně účinný, diuretický účinek používá se standardizovaná tinktura 30

31 2. BUFADIENOLIDY Bulbus scillae - mořská cibule (Scilla (Urginea) maritima, Hyacynthaceae ) - okrasná rostlina, oblasti písčitého pobřeží Středozemního moře -Cibule je šupinovitá, těžká 2 až 8kg - 2 formy cibulí, morfologicky bez rozdílu bílá (glukoscilaren A) a červená (scilirubrosid) -Lékopisy požadují bílou varietu, červená se používá na otravu krys rodenticidum (nervový jed) bufadienolidy scilarcen A, proscillarcidin rychlejší působení než digitalis, nekumulují se, silnější diuretický účinek, u nás jen v zahraničních preparátech Radix hellebori (Helleborus niger, Heleboraceae) - vytrvalá bylina Evropy - bufadienolidy hellebrin - použití minoritní, protože heleborin dráždí sliznice a nepříjemně ovlivňuje užíváni drogy Folium oleandri (Nerium oleander (oleandr obecný), Apocynaceae) - keř či malý stromek, ze Středomoří - celá rostlina je jedovatá kardioaktivní glykosid - oleandrin kardiakum (homeopatie) 31

32 E) SAPONINY - jsou glykosidy, jejichž vodné roztoky silně pění jako mýdlo (lat. sapo ), snižují povrchové napětí heterogenní soustavy voda x plyn, mohou hemolyzovat erytrocyty - nepodávají se parenterálně pro svou vysokou dráždivost, toxicita. Vhodné použití perorální! - strukturně blízké kardioaktivním glykosidům - Stanovení obsahu číslo pěnivosti (dříve) koncentrace saponinu schopná vytvořit 1 cm vysokou pěnu, která vydrží 4 minuty dnes stanovení hemolytických jednotek u hovězí krve, standardizace na primulae saponin 1000 hemolytických jednotek (hj) na 1g!!! Charakteristická vlastnost př. radix liquiritiae je kvalitní, jestliže má 10% saponinů jednotek, u primuly např nemůžeme porovnávat drogy mezi sebou hemolytické jednotky neurčují obsah saponinů!! - neutrální, kyselé i bazické - cukerná složka obsahuje až 12 monosacharidů či uronových kyselin, rozvětvená - zvyšují diurézu solí i močoviny - pro ryby a vodní živočichy jsou toxické zvyšuje permeabilitu žaber a pokožky, rozvrácení osmotické rovnováhy osmotický šok - saponiny lékořice působí jako kortikoidy Účinky a o snižují povrchové napětí - použití jako pěny, emulgátory, dispergující látky, stabilizátory suspenzí o hemolyzují červené krvinky především ty s největší schopností se vstřebávat o ty co se vstřebávají - mají diuretický (podráždění ledvin) a antiflogistický účinek o toxické pro ryby zvyšují permeabilitu žaber a pokožky o dráždí žaludeční sliznici reflexní zvýšení sekrece bronchů, produkce tekutého hlenu = expektorancia o potencují rozpouštění a vstřebávání kardioaktivních glykosidů o Z některých se dají syntetizovat steroidní hormony (pokud mají OH skupiny v polohách 3 a 11) o Mají schopnost ovlivňovat resorbci emulgace nebo podražděním sliznice. -isolace saponinů z drog je obtížná, těžko se izolují v čistém stavu. Z drog se většinou extrahují vodou nebo zředěným alkoholem a ze zahuštěných výluhů se srážeejí méně polárními rozpouštědly př.etherem. 32

33 Dělení podle struktury: steroidní saponiny -neutrální, laciná surovina k výrobě steroidních hormonů - typické u 1D rostlin - OH skupina na C3 a C11 lze zavést biotechnologicky - diosgenin, botogenin z rodu Dioskorea - saponiny z rodu Agave a Smylax, stejně se využívají i steroidní alkaloidy -2 typy: typfuro O typspiro O O o furostanové saponiny většina má 2 cukerné řetězce = bidesmosidy, rozvětvené až 12 monosacharidů o spirostanové saponiny je jich víc triterpenoidní saponiny typ -amyrinu typ -amyrinu typluteolu typ: o α-amyrin o β-amyrin - nejčastější o luxol -většinou kyselé saponiny, nerozpustné ve vodě, srážejí se neutrálním octanem olovnatým -typické pro čeledi primulacea a polycastanaceae Bazické saponiny viz. Steroidní alkaloidy 1) STEROIDNÍ SAPONINY 33

34 Radix sarsaparillae (Smilax sp., Liliaceae) - popínavé liány se vzdušnými kořeny - droga, tropy Jižní Ameriky steroidní saponiny - monodesmosid parillin a bidesmosid sarsaparillosid tradičně léčba syfilis, metabolicum pozitivně ovlivňuje ekonomiku metabolismu, urychluje regenerační procesy také na kůži léčba tropických kožních onemocnění Radix ginseng (Panax ginseng, Araliaceae) - vytrvalá bylina domácí ve V Asii od Nepálu, Číny až do Ruska. Špatně se pěstuje, je o ni velký zájem - sběr kořenů u 6-8 leté rostliny, žije až 100 let, čím starší tím lepší. Usušený kořen tvar lidského těla žlutavě bílý kořen bílý ženšen kořeny se před sušením spařují horkou vodou nebo párou kořen se zabarví do červenohněda červený ženšen - Panax Quinquefolius (severoamerický)- menší obsah účinných látek, ale lepší pěstování, účinky nižší ale totožné s ginseng - falšován Radix gentianae - hořec saponiny bidesmosidy, ginsenosidy, také vitaminy, polysacharidy, steroly, AMK, peptidy Panaquilon stimuluje sekreci endokrinních žláz Panaxin stimulace NS a kardiovaskulární tonikum Kyselina panaxová účinkuje na srdce a cévní systém Panace analgetikum Gingenin antidiabetický účinek Panaxosidy A-F gonadotropní účinky nespecifická posilovací terapie přispívající k zlepšení celkového stavu, zvyšuje odolnost vůči stresu a fyzické námaze, zvyšuje odolnost vůči infekcím, obsahové látky stimulují endokrinní sekreci a CNS, analgetický a antidiabetický účinek, afrodiziakum Radix eleutherococci (Eleutherococcus senticosus (eleuterokok trnitý), Araliaceae) - dřevina z Dálného východu, eleuterosidy svoji strukturou připomínají hedera-saponiny jako léky pomáhající adaptaci na stres, metabolikum, tonikum účinek nespavost a zvýšená aktivita extrakt ve formě tinktury, kombinace s mateří kašičkou 2) TRITERPENICKÉ SAPONINY U NÁS Β-AMYRIN 34

35 Liquiritiae radix (Glycyrrhiza glabra, inflata a uralensis, Fabaceae) -vytrvalá vysoká bylina s mohutnými kořeny a dlouhými výběžky. Roste na písčité půdě nedaleko vodních toků. - Droga se získává z 3- až 4- letých rostlin. Je buď loupaná (má méně hořkou chuť, ale o ½ méně glycirrhizinu) nebo neloupaná. - velké množství drog se zpracovává na sušený extrakt Succus liquiritiae = zahuštěná lékořicová šťáva (pendrek). Proces: extrakce dogy za horka vodou, vyčeření, odpaření. hlavní obsahovou látkou (5-15%) je sladce chutnající saponin glycyrrhizin (amonná čí vápenatá sůl kyselina glycyrrhizinové ). Má glykosidový charakter a asi 50x sladší jak sacharosa (rozštěpením glykosidu sladká chuť mizí) žluté zbarvení způsobují flavonové glykosidy (chalkon isoliquiritin), které se při sušení změní na flavony (liquiritin) flavonoidy, kumariny doprovodný účinek stanovení celkových extraktivních látek (hlavní hodnotící metoda) více saponinů je v kůře kořene expectorans, sekretolyticum vznik tekutého hlenu, lepší transport, slabý antibakteriální a antivirový účinek korrigens chuti v čajových směsích (loupaná droga) antiflogistický a spasmolytický účinek (flavonoidy) doprovodná terapie žaludečních a dvanáctníkových vředů, spasmolytický účinek podobný s papaverinem mírní laxans saponiny potencují účinek anthraglykosidů ušušený vodný extrakt extraktu succus liquiritiae = pendrek, v potravinářském průmyslu NEOFF. Rhizoma primulae (Primula veris P. elatior, Primulaceae) - vytrvalé byliny mírného pásu, prvosenka jarní je chráněná! Používá se jako náhrada za Radix senege - usušeným oddenek s kořeny je drogou - sběr v době květu či na podzim 5-10% triterpenické saponinů kyselina primulová, primulosaponin, estery kyseliny salicylové expectorans a diuretikum PRIMULAE FLOS menší obsah saponinů, flavonoidy, silice, kyselina askorbová - expectorační čajové směsi Radix senegae (Polygala senega (vítod senega), Polygalaceae) - vytrvalá bylina S.Ameriky a Japonska, drogou jsou sušené kořeny 35

36 -u nás nahrazena primulae radix 10% senega-saponinů senegin, volná kyselina salicylová, také její methylester, kys. valerová expectorans, diuretikum Semen hippocastani (Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae) - strom domácí na Balkáně, Kavkaze směs triterpenických saponinů, z nichž nejvýznamnější je aescin, jinak hodně škrobu, oleje, bílkovin, flavonové glykosidy (kvercetin) aescin má antiflogistické a antiexsudativní vlastnosti venotonicum při periferních cévních onemocněních proti edémům, zvyšuje tonus vén hemoroidy, varixy masážní krémy pro dostihové koně snižuje permeabilitu krevních cév proti edémům, varixům, antihemoroidikum Folium hederae (Hedera helix, Araliaceae) - stálezelená liána Evropy s význačnou heterofilií (spodní listy laločnaté, horní zašpičatělé) - sbírají se pouze dolní laločnaté listy - plody černomodré bobule jsou jedovaté zvracení, průjmy, proti štěnicím a vším, homeopatie 5% bidesmosidických tritepenickách saponinů hederasaponin B a C(heteragenin) flavonoidy, stopa alkaloidu emetinu expectorans, spasmolytické účinky - vhodné při dávivém kašli = antitusikum vasodilatační účinky, snížení krevního tlaku malé dávky, větší dávky jsou toxické, mají opačné účinky! ve starých herbářích proti štěnicím a vším COD. Radix saponariae rubrae (Saponaria officinalis, Caryophyllaceae) - vytrvalá bylina Evropy 5% saponinů označovaných jako saporubrin, sacharidy (ale ne škrob!) expectorans a diureticum Radix saponariae albae (Gypsophila paniculata (šáter latnatý), Caryophyllaceae) -vytrvalé byliny, používají se jako dušičkové věnce 36

37 20% saponinů gypsosid A (cukr je vázán esterově přes CO navázaného na C16, aglykonem je kyselina quillajová) technické účely zlepšení rozpustnosti látek, izolace saponinů (saponinum album) Cortex quilajae (Quilaja saponaria (mydlokor tupolistý), Rosaceae) - strom J.Ameriky, bez korku, dříve se ji říkalo panamská kůra, neboť se dovážela přes Panamu - jedovatý pro ryby používá se k jejich lovu až 10% triterpenových quillaia saponinů (aglykonem kyselina quillajová, cukrem galaktosa) technické účely - emulgování a dispergování nerozpustných látek, zlepšení rozpustnosti nerozpustných léčiv (emulgace, disperzaceú), izolace saponinů COD. Herba herniariae (Herniaria glabra a hirsuta, I) - vytrvalé byliny Evropy, Ameriky, Asie - sbírá se kvetoucí nať až 10% saponiny neutrální a kyselé s hemolytickým účinkem flavonoidy (kvercetin), kumariny (herniarin, umbelliferon) diuretikum (významný podíl flavonoidů!) zvyšuje vylučování solí, proti močovým kamenům a písku, dávka kolem 1g drogy dříve lidově léčba kýl neboli hernií Herba equiseti (Equisetum arvense, Equisetaceae) - usušená nať letní sterilní lodyhy, nesmí se zaměnit s jinými jedovatými přesličkami 5% triterpenové saponiny (equisetonin) 10% rozpustné křemičitany - kyselina křemičitá a její deriváty aktivitu leukocytů (TBC, záněty HCD) Flavonoidy (kvercetin), stopy alkaloidů (nikotinu) diureticum, antisklerotikum, podpůrné čajoviny při plicních onemocněních - (působí na proces jizvení plicní tkáně). Podpůrné čajoviny při TBC Flos verbasci (Verbascum densiflorum, Scrophulariaceae) - dvouleté byliny, speciální sběr (dopoledne, sušit při umělém teple, odpoledne květy odkvetou) - pro tuto drogu je charakteristickým zvláštní trichom 37

38 saponiny (neznámé konzistence), flavonoidy, iridoidní látky, slizy, thapsinová kyselina příjemné expektorans a diuretikum F) KYANOGENNÍ GLYKOSIDY - jde o glykosidy, které za určitých podmínek odštěpují kyanovodík - chemicky jde o -hydroxynitrily, jejich molekula je glykosidně spojena s glukosou nebo jiným monosacharidem - dosud je známo asi 30 těchto glykosidů - glykosidy jsou doprovázeny enzymy (glukosidázy, oxinitrilázy) - udržují rovnováhu mezi HCN a ketonem a na druhé straně hydroxynitrilem - mají omezený terapeutický význam, HCN blokuje oxidaci hemoglobinu, ochromuje dechové centrum - typické pro čeleď Rosaceae - Amygdalaceae - zde amygdalin enzym odštěpí glukózy benzaldehydkyanhydrin benzaldehyd a kyanovodík - výskyt především v hořkých madlích, v semenech meruněk, v broskvích - 6 mandlí smrtelných pro dítě, 60 pro člověka. Otravy jsou časté CN amygdal i n Amygdalae amarae semen O gentiobiosa (Prunus amygdalus var. Amara, Rosaceae) asi 3-5% amygdalinu připravuje se z ní Agua amygdalarum amarum korrigens chuti, prostředek proti dráždění ke kašli a dávení Laurocerasi folium (Prunus laurocerasus - slivoň bobkotřešňová, Rosaceae) - keř domácí v malé Asii prunasin (jako amygdalin jen cukrem je glukosa) CN pr unasi n O glc z listů se destilací s vodní parou připravuje Agua laurocerasi použití jako předchozí droga G) THIOGLYKOSIDY (GLUKOSINOLÁTY) - nejsou zvláště v přírodě rozšířeny (100 typů), jsou typické pro Brassicaceae (př. Tropaeolaceae, Capparidaceae,..). 38

39 -aniont glykosidu se nazývá glukosinolát - jedná se o S-glykosidy štěpící enzym myrosinása v oddělených buňkách záleží na ph: o neutrální ph = následuje neenzymatický přesmyk a odštěpení síranového iontu za vzniku isothiokyanátu o ph kyselé = vzniká nitril terapeuticky nevýhodný. isothiokyanát thioglykosid nitril myrosináza Sglukosa myrosináza RNCS R RCN ph=7 ph=3-4 NOSO O 2 M+ - enzym je sině aktivován kyselinou askorbovou, která slouží jako koenzym - účinná látka vzniká tedy rozložením glykosidu - izokyanáty jsou buď pichlavě páchnoucí, s vodní parou těkající látky (tzv. hořčičné silice) nebo netěkavé páchnoucí látky ostré chuti. -mají antiseptické účinky, lokálně působí dráždivě s mítním rozšířením cév, zvyšují sekreci žaludečních šťáv, krevní tlak i aktivitu amylasy, zevně způsobují prokrvení místa (rubefaciens), na které byly aplikované -Thiaoxazolidy patří k tzv. brassica-faktorům, které způsobují zvětšení štítné žlázy a snížení bazálního metabolismu. Strumigenní efekt se projeví pře nedostatku jódu v potravě - Biosyntéza vychází z alifatického aglykonu metioninu a acetátových jednotek, síra vázající glukózu pochází z metioninu nebo z cysteinu. Aromatické skelety se tvoří cestou z kyseliny šikimové. Semen sinapis nigrae (Brassica nigra, Brassicaceae) - semena ze šešulí z této jednoleté byliny - z rozdrcených semen macerovaných ve vodě se získává silice (k rozkladu je nutná vlhkost) - možnost výroby hořčičného papíru rozdrcená semena a navlhčený papír thioglykosid sinapin, sinigrin (allylglukosinolát) isothiokyanatan allylnatý až 35% mastného oleje (OFF. sinapis etheroleum), proteiny, sliz externí derivans při revmatismu, emetikum, rubefaciens, výroba hořčice v potravinářství Semen sinapis albae (Erucae) (Sinapis alba, Brassicaceae) - usušená semena této jednoleté byliny. 39

40 thioglykosid sinalbin p-hydroxybenzylisothiokyanát až 35% mastného oleje, bílkoviny, sliz podobné účinky jako semen sinapis nigrae emeticum, rubefaciens, antibakteriální účinky v potravinářství výroba hořčice Semen tropaeoli (Tropaeolum majus, Tropaeolaceae) - plazivá rostlina, u nás jako okrasná glukotropaeolin benzylisothiokyanát antibiotické účinky, surovina pro výrobu léků s desinfenční vlastnosti na močové cesty, bronchiální onemocnění Radix raphani sativi (Raphanus sativus, Brassicaceae) - čerstvá vylisovaná šťáva z této drogy či ředkev, obsahující allyl- nebo butylisothiokyanát cholereticum a desinficiens, zelenina, krmivo 40

41 H) TŘÍSLOVINY - fenolické látky, čeledí Rosaceae, Polygonaceae, Fabaceae. Jinak velmi rozšířené, ale spíš jako vedlejší OL - jednoděložné rostliny a čeledi Brassicaceae a Papaveraceae třísloviny neobsahují -obvykle se třísloviny vyskytují v některých určitých rostlinných orgánech, jako v listech, plodech, kůře nebo kmenu. Opadávající listy obsahují hodně tříslovin, nezralé plody také zráním se obsah snižuje (oxidace tříslovin je pravděpodobně zdrojem energie pro metabolické pochody probíhající v plodu) - chemicky jsou třísloviny polyfenoly vysoké molární hmotnosti, nekrystalizují - ve vodě a v alkoholu se rozpouštějí na koloidní roztoky kyselé reakce - s bílkovinami a alkaloidy tvoří rozpustné sloučeniny srážejí je, se solemi těžkých kovů např. Fe 3+, Cu 2+, Pb 2+ tvoří barevné komplexy - schopnost shlukovat (aglutinovat) erytrocyty tímto způsobem se také dají stanovit (dříve) - třísloviny jsou látky dosti nestálé, na vzduchu se snadno kondenzují, polymerizují a oxidují na tmavé a terapeuticky neúčinné flobafeny (čaj ztmavne v důsledku flobafenů). Jejich účinnost se tedy dlouhým skladováním snižuje. - účinky a - adstringentní účinek - jsou to látky, jejichž společnou vlastností je schopnost srážet kožní bílkoviny (schopnost vyčiňovat kůže, díky vazbě tříslovin s AMK proteinů vodíkové můstky či vazby typu solí) - tvorba tenké antiseptické membrány ( snížení bolestivosti, inhibice zánětu, proti krvácivosti, urychlení regenerace, lepší granulace tkáně, vázání toxických produktů rozkladů bílkovin např. u nekrotizujících tkání) - S těžkými kovy a alkaloidy vytvářejí těžce rozpustné sloučeniny antidota. Podobně reagují i s bílkovinami, např. shlukují erytrocyty (tím je činí rezistentní vůči proteolytickým enzymům) - nevýhoda: průnik do tkání ve vyšších koncentracích při použití na velké plochy dávení, nebezpečí resorpce taninu poškození jater (hepatotoxicita) použití jen na malé plochy - zevní aplikace - výluhy na ústní dutinu při zánětech (kloktadla), bronchitidy, popáleniny, omrzliny, hemeroidy, při pocení nohou, na špatně se hojící rány - vnitřní aplikace - při léčbě průjmů a katarů GIT, při otravách těžkými kovy silný čaj s tříslovinami -vznik: - kyselina gallová vzniká z kyseliny šikimové: 1) mikroorganismy dehydrogenace kyseliny 5-dehydrošikimové 2) rostliny oxidace fenylpropanových prekurzorů 41

42 Důkaz tříslovin - použití látek, které jsou schopny srážet třísloviny z roztoku - soli těžkých kovů AgNO 3, CdCl 2, FeCl 3 vzniká tmavá barva - reakce s želatinou třísloviny ji srážejí z roztoku Stanovení obsahu - hlavně fotometrické metody reakce s Folin-Ciocalteuovým činidlem a kyselina fosfowolframová - směs fosfomolybdenanu a fosfoarseničnanu -2 základní typy: o hydrolyzovatelné třísloviny = galotaniny - estery cukrů s kys. gallovou jejich hydrolýzou vzniká většinou kyselina gallová a cukr - cukrem bývá glukóza, glukogallin, hamamelosa (rozvětvená hexosa) - méně obvyklé o nehydrolyzovatelné třísloviny (kondezované) = katechinové - vznik katechinu kombinace pochodů vycházejících z kyseliny šikimové a acetátu - základem katechin a jeho izomery, hydroxyflavandioly (leukoanthokyanidiny), hydroxyskořicové kyseliny (kys. kávová, ferulová) - nejsou ještě pravými tříslovinami, nesrážejí želatinu z roztoků - ve slabě kyselém prostředí buněčné šťávy se mění na ve vodě rozpustné amorfní třísloviny a teprve z nich vznikají pravé třísloviny bez působení enzymů postmortální kondenzace - hydroxyflavandioly nejprve kondenzace na rozpustné třísloviny, poté na nerozpustné bez enzymů - mohou vznikat i působením enzymů polyfenoloxidázy (zbarvení kakaových bobů) -většina katechinů vzniká postmortální kondenzací bez účasti enzymů o třísloviny neznámé konstituce 42

43 1) HYDROLYZOVATELNÉ TŘÍSLOVINY (GALOTANINY) Gallae - duběnky (Quercus infectoria, Fagaceae) - maloasijský strom - duběnky jsou sušené hálky = patologické novotvary vytvořené na listech; žlabatka duběnková naklade vajíčka do mladého pupenu, larvy vylíhlé tímto způsobem pak dráždí okolní pletivo a vytvoří se kulovité nádory (hálky), v nichž žije hmyz a jimiž se živí -když se larva začíná vyvíjet a hálka zvětšovat, buňky zevní a střední vrstvy obsahují četná škrobová zrna. V době zakuklení je již škrob nahrazen kyselinou gallovou a malým množstvím taninu. Jakmile se hmyz vyvine, tak všechny uňky obsahují tanin a malé množství kyseliny gallové -duběnky jsou obvykle kulovité, tvrdé, šedozelené až hnědé, nepravidelně hrbolaté a lysé 40-75% tříslovin (nejvíce 75% turecké, 50% čínské) galatonin, volná kyselina gallová, kyselina ellagová, glukosa, škrob Tanninum (tanin) - směs esterů kys. galové, elagové a glukosy, amorfní prášek z duběnek - získává se extrakcí vodných výluhů směsí etheru a lihu - hodně dráždí žaludeční sliznici Tanninum albuminatum tanin vysrážený s vaječným bílkem jako mírnější působení antidiarrhoicum adstringens, na popáleniny, omrzliny, ochranný prostředek proti slunečnímu záření Hamamelidis folium (Hamamelis virginiana, Hamamelidaceae) - keř nebo strom Severní Ameriky, pěstovaný i u nás. Kvete počátkem zimy současně s dozráváním plodů z minulého roku - sbírají se listy a suší se ve tmě, aby se zachovalo původní zbarvení, někdy i sběr kůry min. 3% tříslovin - hamamelitaniny zejména a ellagotanin, flavonoidy a saponiny ve formě tekutého extraktu masti a čípky k léčbě hemoroidů (mast Aviril H), kosmetika (adstringentní pleťová voda), léčba zánětlivých onemocnění (hamamel), semena jsou pochutina, homeopatie COD. Juglandis folium (Juglans regia, Juglandaceae) - listy se sbírají v červnu, mají 3% tříslovin ellagen, inositol, malý obsah silic, hořčiny, vitamin C - v čerstvých listech hydrojuglon a juglon hnědá barva vzniká hydrolýzou glykosidu - zabarvení pokožky - barvení vlasů, kosmetika, sušený list nálevy léčba průjmů, koupele, protikrvácivé účinky (díky vitaminu C), čerstvé listy jako insekticidum proti blechám 43

44 2) NEHYDROLYZOVATELNÉ TŘÍSLOVINY (KATECHINY) OFF. Cortex quercus (Quercus robur a petraea, Fagaceae) - k farmaceutickým účelům se sbírá kůra jen z mladších kmenů (max. 20-tiletých stromů, 10cm v průměru) - hladká bez borky (tzv. zrcadlová), sběr na jaře, sušení na slunci, dosušení v sušárnách - stará kůra už obsahuje místo tříslovin flobafenové buňky, vznikají i při delším skladování 12% katechinových tříslovin v okolí mechanického prstence kondenzované, malé % kys. gallové a ellagové vnitřně - očisťovací kůry žaludeční, střevní katar nebo průjmy zevně odvary proti omrzlinám, popáleninám, hemoroidům, na koupele nohou (přílišné pocení) OFF. Radix ratanhiae (Krameria triandra (kramerie trojmužná), Caesalpiniaceae) - suchomilný polokeř jižní Ameriky (Peru, Chile) - kořeny jsou velmi tvrdé, zbavují se oddenků až 8-20% třísloviny katechinového typu - v kůře a dřeňových paprscích škrob, šťavelan vápenatý, cukr adstringens vnitřně prášek či odvar proti průjmům ve formě tinktury k ošetřování ústní dutiny - kloktadlo proti hemoroidům a omrzlinám, antidiarrhoicum OFF. Tormentillae rhizoma (Potentilla Erecta/tormentilla, Rosaceae) - oddenky z této vytrvalé byliny mají hnědočervenou barvu, suší se umělým teplem 20% třísloviny katechinového typu - lehce přecházející na flobafeny kyselina ellagová, tormentol (ester triterpenické kyseliny), glykosid tormentillin silice, pryskyřice adstringens a antidiarrhoicum (střevní a žaludeční katary) - léčba průjmů, úplavic (často spojených s krvácením) OFF. TINKTURA TORMENTILLAE záněty mandlí, hrtanu, ale díky % tříslovin mají pacienti pocit dávení 44

45 Catechu (Acacia catechu (kapinice katechová), Mimosaceae) - strom domácí na Barmě a Cejlonu - drogou je ztvrdlý výluh z jádrového dřeva, které se vyváří s vodou a nechá odpařit na slunci až 20% katechinů, epikatechiny, flavonoid kvercetin a glykosid kvercitrin mohutné adstringens, obstipans tinktura k ošetřování dutiny ústní Kino (Pterocarpus marsupium (křídlok lékařský), Fabaceae) - strom rostoucí v JV Asii - drogou je zaschlá šťáva vytékající po poranění kmene, kůra obsahuje sekreční buňky vyplněné červenou tekutinou. Kůra se nařezává, extrakt se jímá a odpařuje na slunci až 85% katechinových tříslovin - pyrokatechin, kinová červeň k barvení kyselina gallová, pryskyřice, guma, pektin adstringens, antidiarrhoicum hypocholesterolemické a hypoglykemické účinky 3) TŘÍSLOVINY NEZNÁMÉ KONZISTENCE OFF. Herba agrimoniae (Agrimonia eupatoria a procera, Rosaceae) - vytrvalá bylina severní polkoule, drogou je sušená nať, která se sbírá na začátku kvetení třísloviny (5%) hlavně katechinového typu flavonoid kvercitrin, cholin, kyselina nikotinová a citronová, malé množství silic adstringens, stomachikum, cholagogum vnitřně - podpůrný prostředek při onemocněních žlučových cest, jater a poruchách trávení (nálevy) zevně - na špatně se hojící kožní vyrážky a rány (koupele) droga je součástí Species cholagogae, Stomaranu 45

46 Fructus myrtilli (Vaccinium myrtillus, Vacciniaceae) - mnohosemenná bobule, droga s obsahem tříslovin, obsahuje je i list - 2 monografie v lékopise: FM SICCUS sušený plod (1% tříslovin) FM RECENS obsahuje anthokyany, které se používají v oftalmologii (regenerace) třísloviny (5-20%), anthokyany (zbarvení plodu), cukry, pektin, volné organické kyseliny adstringens a antidiarrhoicum při střevních katarech oftalmologie - regenerace očního purpuru zlepšení vidění za šera angioperotektivum Folium rubi fruticosi (Rubus fruticosus, Rosaceae) gallotaniny (asi 10%), inositol a organické kyseliny - kyselina askorbová antidiarrhoicum čaje (má příjemnou chuť, jinak je objemovou náplní ostatních čaj.směsí má také baktericidní vlastnosti) záněty ústní dutiny Flos rosae (Rosa galica (růže keltská), Rosaceae) - sušené květní lístky před plným rozkvětem 10-20% tříslovin, flavonoid rhamnosid kvercitrin silice terpenové alkoholy antiseptické a antifungální účinky, korrigens vůně mírné adstringens při průjmech, kloktadlo Folium fragariae (Fragaria vesca, Rosaceae) - drogou je trojčetný list s částí stopky sušený kondenzované třísloviny, silice, flavonoidy, kyselina askorbová adstringens při průjmech, náhražka čaje OFF. Herba polygoni avicularis (Polygonum aviculare, Polygonaceae) 46

47 - celá nadzemní část se sbírá na podzim, suší se v tenkých vrstvách třísloviny, kyselina křemičitá (až 2%), avicularin flavoniodní glykosid adstringens, expektorans - avicularin, metabolikum díky kys. křemičité Radix sanguisorbae (Sanguisorba officinalis (krvavec toten), Rosaceae) třísloviny gallotaninového typu (až 17%), flavonoidy, triterpenické saponiny mohutné adstringens - protikrvácivý účinek zejména při silných menses, z nosu, krvavých průjmech, léčba vředů, kloktadla při angínách Herba et folium alchemillae (Alchemilla xanthochlora (kontryhel žlutozelený), Rosaceae) - 2 monografie, usušený list nebo nať na začátku květu (i přízemní listy bez stopek). Citlivá na sušení 6-8% tříslovin (zejména gallotaniny), hořčiny, deriváty kys. salicylové, silice, někdy saponiny adstringens, spasmolytikum průjmy s křečemi (gynekologika), při bolestivých menses, klimakteriu, spekulace s upevněním plodu před porodem Herba epilobii (Epilobium parviflorum, hirsutum, roseum, Oenotheraceae) kyselina gallová, ellagová, flavonoidy, mastné kyseliny, fytosteroly desinficiens močových cest, prostatické potíže (β-sitosterol při léčbě hypertrofie prostaty) Herba anserinae (Potentilla anserina, Rosaceae) - kvetoucí nať nebo jen květy a listy, rychle schne 6-10% tříslovin (ellagenové třísloviny), flavonoidy, cholin, spasmolytické aktivní látky neznámé struktury externí a interní adstringens mírné spasmolytikum při kolikách GIT, gynekologických potížích součást gynekologických fytofarmak při klimakterických potížích 47

48 - velká skupina látek, vyskytujících se ve většině drog I) FLAVONOIDY Biosyntéza: - malonyl-coa + cinamoyl-coa - kondenzace, chalkosyntéza - výchozí látka pro další typy flavonoidů CHALKON (kruh A pochází z malonátu, kruh B ze zbytku kyseliny skořicové) Struktura a klasifikace: 2-fenylchroman = flavonoidy 3-fenylchroman = isoflanovoidy - polohy na kruhu mohou být substituovány hydroxylem, methoxyskupinou, cukrem (přes kyslík O-glykosidy, nebo přes uhlík C-glykosidy) - společný biogenetický původ - klasifikace podle stupně oxidace pyranového kruhu 2-fenylchromon: flavon; flavonol; flavanon; dihydroflavonol 2-fenylchroman: flavan; flavan-3-ol, flavan3,4-diol; 3-fenylchromon: isoflavon; isoflavanon - otevřený pyranový kruh: chalkon, dihydrochalkon - 2-fenylbenzo-pyrilium: antokyan - 2-benzyliden-benzofuran-3-on: auron - aglykony, glykosidy Výskyt: - všeobecně rozšířené, pro některé čeledi typické (Fabaceae - isoflanoidy) - významným zdrojem flavonoidů je čaj, víno (červené a bílé), pivo - v ovoci a zelenině, akumulace v různých orgánech v rostlině - několik typů flavonoidů společně, aglykony i glykosidy (biogenetická příbuznost) o vakuoly buněk v buněčné šťávě glykosidy a aglykony hydroxylované = hydrofilní o silice, kutikula listů methoxylované a málo hydroxylované = lipofilní o pletiva listu mohou akumulovat různé typy flavonoidy (rozdíl v epidermis a mesofylu) Význam pro rostlinu: vábí opylovače (flavus = žlutý), ochrana před UV zářením, ochrana před volnými radikály Biologické účinky flavonoidů: - antioxidační aktivita proti stárnutí a nádorům - snížení patologicky zvýšené propustnosti a lomivosti kapilár ( venoaktivita ) P faktor - antihemorhagická aktivita - antiedematozní doplněk při léčbě ozařovaných pacientů - hypotenzivní účinek - antithrombotická aktivita (komplexy s Ca) - ovlivnění činnosti srdce, rozšiřují cévy - protizánětlivý a antialergická aktivita (inhibitory hyaluronidázy, brání šíření mikrobů) - hepatoprotektivní aktivita - spasmolytická aktivita - hypocholesterolemická aktivita deriváty flavanu - diuretický účinek - potencování účinku vitamínu C - antibakteriální a antivirová aktivita - cytostatická aktivita in vitro 48

učební texty Univerzity Karlovy v Praze FARMAKOGNOZIE Jiřina Spilková a kolektiv KAROLINUM

učební texty Univerzity Karlovy v Praze FARMAKOGNOZIE Jiřina Spilková a kolektiv KAROLINUM učební texty Univerzity Karlovy v Praze FARMAKOGNOZIE Jiřina Spilková a kolektiv KAROLINUM Farmakognozie Jiřina Spilková a kolektiv Recenzovali: prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc. prof. RNDr. Daniel Grančai,

Více

Umí živočichové vytvářet sacharidy? Název reakce, při které vznikají sacharidy: Které látky rostlina potřebuje na fotosyntézu?

Umí živočichové vytvářet sacharidy? Název reakce, při které vznikají sacharidy: Které látky rostlina potřebuje na fotosyntézu? Umí živočichové vytvářet sacharidy? Kde vznikají sacharidy? Název reakce, při které vznikají sacharidy: Které látky rostlina potřebuje na fotosyntézu? Co je produktem fotosyntézy? Za jakých podmínek probíhá

Více

Sacharidy. Sacharidy. z jednoduchých monosacharidů kondenzací vznikají polysacharidy

Sacharidy. Sacharidy. z jednoduchých monosacharidů kondenzací vznikají polysacharidy Sacharidy 1. Monosacharidy 2. Disacharidy 3. Polysacharidy Sacharidy nesprávně nazývány uhlovodany n ( 2 ) n - platí to pouze pro některé cukry přítomné ve všech rostlinných a živočišných buňkách vznik

Více

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 letní semestr 2011/2012 Léčivé rostliny (BOT/LER) Přednáška 24. března 2012 Legislativní rámec pro pěstování,

Více

Plasticky deformovatelné léčivé přípravky

Plasticky deformovatelné léčivé přípravky Plasticky deformovatelné léčivé přípravky Plasticky deformovatelné léčivé přípravky Unguenta Masti topické přípravky, Cremores Krémy topické přípravky obsahující více než 10 % vody, Gelata Gely Pastae

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK. Anotace. Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. Číslo projektu:

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK. Anotace. Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. Číslo projektu: Vzdělávací materiál vytvořený v projektu VK ázev školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí svobození 20 Číslo projektu: ázev projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek pro

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny

Aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny Aldehydy jsou organické sloučeniny, které obsahují aldehydickou funkční

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Sacharidy

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 Sacharidy RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 sákcharon - cukr, sladkost cukry mono a oligosacharidy (2-10 jednotek) ne: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty polysacharidy (více než 10 jednotek)

Více

Sacharidy: Přírodní organické látky v rostlinách i živočiších Ve struktuře: C, H, O (N, F, S)

Sacharidy: Přírodní organické látky v rostlinách i živočiších Ve struktuře: C, H, O (N, F, S) SACHARIDY (cukry) 1 Sacharidy: Přírodní organické látky v rostlinách i živočiších Ve struktuře: C, H, O (N, F, S) Dle počtu základních monosacharidových jednotek vázaných v jejich molekulách cukry 2 Biologický

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/CHPB2 Chemie pro biology 2 Karboxylové kyseliny Lucie Szüčová Osnova: fyzikální vlastnosti karboxylových kyselin, základní

Více

H 2 O, H + H 2 O, H + oligosacharidy. Příklad: hydrolýza škrobu (polysacharid) přes maltosu (disacharid) na glukosu (monosacharid).

H 2 O, H + H 2 O, H + oligosacharidy. Příklad: hydrolýza škrobu (polysacharid) přes maltosu (disacharid) na glukosu (monosacharid). Sacharidy Definice a klasifikace sacharidů Výraz karbohydráty (uhlovodany, atd.) vznikl na základě molekulového složení těchto sloučenin, neboť to může být vyjádřeno vzorcem C n (H 2 O) n, tedy jako hydráty

Více

Přídatné a pomocné látky při výrobě cereálií

Přídatné a pomocné látky při výrobě cereálií Přídatné a pomocné látky při výrobě cereálií Doc. Ing. Josef Příhoda, CSc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie Ústav

Více

Cukry (Sacharidy) Sacharidy a jejich metabolismus. Co to je?

Cukry (Sacharidy) Sacharidy a jejich metabolismus. Co to je? Sacharidy a jejich metabolismus Co to je? Cukry (Sacharidy) Organické látky, které obsahují karbonylovou skupinu (C=O) a hydroxylové skupiny (-O) vázané na uhlících Aldosy: karbonylová skupina na konci

Více

KAŠEL. Kašel se vyskytuje ve dvou formách, které se liší klinickými projevy a vyžadují odlišný léčebný postup. Jedná se o kašel suchý a vlhký:

KAŠEL. Kašel se vyskytuje ve dvou formách, které se liší klinickými projevy a vyžadují odlišný léčebný postup. Jedná se o kašel suchý a vlhký: KAŠEL Kašel je velmi častý zdravotní problém, se kterým pacienti samoléčitelé přicházejí pro radu do lékárny. Pro úspěšnou léčbu je důležité hned zpočátku určit, o jaký druh kašle se jedná, a následně

Více

Základní chemické pojmy a zákony

Základní chemické pojmy a zákony Základní chemické pojmy a zákony LRR/ZCHV Základy chemických výpočtů Jiří Pospíšil Relativní atomová (molekulová) hmotnost A r (M r ) M r číslo udávající, kolikrát je hmotnost daného atomu (molekuly) větší

Více

Aplikovaná biologie. Barbora Hoďáková, 4.A, 2012/2013

Aplikovaná biologie. Barbora Hoďáková, 4.A, 2012/2013 Aplikovaná biologie Barbora Hoďáková, 4.A, 2012/2013 Kebule korková, Anamirta cocculus, chebulovité statný keř z Indie (J Asie) užívá se sušených peckovic - chebulí neboli kebulí, obsahují jed cocculin

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

SACHARIDY. mono- + di- sacharidy -> jednoduché cukry hnědý cukr, melasa rafinovaný cukr, med,...

SACHARIDY. mono- + di- sacharidy -> jednoduché cukry hnědý cukr, melasa rafinovaný cukr, med,... SACHARIDY 50-80 % energetického příjmu funkce využitelných sacharidů: 1. zdroj energie - l g ~ 4kcal 2. stavební jednotky mono- + di- sacharidy -> jednoduché cukry hnědý cukr, melasa rafinovaný cukr, med,...

Více

dodržování zásad pro uchování zdraví (dnes synonymum pro dodržování čistoty)

dodržování zásad pro uchování zdraví (dnes synonymum pro dodržování čistoty) Otázka: Hygiena a toxikologie Předmět: Chemie Přidal(a): dan 1. Definice, základní poznatky HYGIENA = dodržování zásad pro uchování zdraví (dnes synonymum pro dodržování čistoty) vnějším znakem hygieny

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu,

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Tkáně trofické, svalové a nervové 1/48

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Tkáně trofické, svalové a nervové 1/48 "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Tkáně trofické, svalové a nervové Trofické tkáně Charakteristická je tekutá mezibuněčná hmota Tvoří je míza a krev 2

Více

Odměrná analýza základní pojmy

Odměrná analýza základní pojmy Odměrná analýza základní pojmy Odměrný roztok Odměrný roztok je činidlo, které se při titraci přidává ke stanovované látce (roztok, kterým titrujeme a jehož spotřebu měříme). Příprava odměrného roztoku

Více

LIŠEJNÍKY (LICHENES)

LIŠEJNÍKY (LICHENES) LIŠEJNÍKY (LICHENES) pracovní list Lišejníky jsou podvojné organismy. Jejich stélka je tvořena houbovými vlákny a řasami nebo sinicemi. Houby jsou heterotrofní organismy, nejsou schopny samy si vytvářet

Více

HYDROXYDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

HYDROXYDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Nemám - Samanta YDROXYDERIVÁTY ULOVODÍKŮ - deriváty vody, kdy jeden z vodíkových atomů je nahrazen uhlovodíkovým zbytkem alkyl alkoholy aryl = fenoly ( 3 - ; 3 2 - ;

Více

Chemické složení dřeva

Chemické složení dřeva Dřevo a jeho ochrana Chemické složení dřeva cvičení strana 2 Dřevo a jeho ochrana 2 Dřevo Znalost chemického složení je nezbytná pro: pochopení submikroskopické stavby dřeva pochopení činnosti biotických

Více

BiochemNet Vytvoření sítě pro podporu spolupráce biomedicínských. Mgr. Jan Muselík, Ph.D.

BiochemNet Vytvoření sítě pro podporu spolupráce biomedicínských. Mgr. Jan Muselík, Ph.D. BiochemNet Vytvoření sítě pro podporu spolupráce biomedicínských pracovišť a zvýšení uplatnitelnosti absolventů biochemických oborů v praxi Praxe na Farmaceutické fakultě VFU Brno Mgr. Jan Muselík, Ph.D.

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin 2. Bříza bělokorá (Betula pendula)

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin 2. Bříza bělokorá (Betula pendula) Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin 2. Bříza bělokorá (Betula pendula) 24. 2. 2012 Autor školícího materiálu: Blanka Kocourková PP8: Mendelova univerzita

Více

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P znát základní funkce hlavních orgánů a orgánových soustav rostlin i živočichů ročník 6. č.

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P znát základní funkce hlavních orgánů a orgánových soustav rostlin i živočichů ročník 6. č. č. 18 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 6. Význam a rozmnožování organismů - opakování V pracovních listech si žáci zopakují význam

Více

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 10 Funkční látky péče o kůži IV

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 10 Funkční látky péče o kůži IV Kosmetika a kosmetologie Přednáška 10 Funkční látky péče o kůži IV Přednáška byla připravena v rámci projektu Evropského sociálního fondu, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem

Více

SACHARIDY - Monosacharidy příručka pro učitele Obecné informace: Téma Monosacharidy se probírá v rozsahu jedné vyučovací hodiny.

SACHARIDY - Monosacharidy příručka pro učitele Obecné informace: Téma Monosacharidy se probírá v rozsahu jedné vyučovací hodiny. SACHARIDY - Monosacharidy příručka pro učitele Obecné informace: Téma Monosacharidy se probírá v rozsahu jedné vyučovací hodiny. Navazující učivo Před probráním tématu Monosacharidy probereme krátkou úvodní

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Metabolismus sacharidů. VY_32_INOVACE_Ch0216.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Metabolismus sacharidů. VY_32_INOVACE_Ch0216. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí svobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

ÚVOD DO VÝŽIVY Vláknina

ÚVOD DO VÝŽIVY Vláknina ÚVOD DO VÝŽIVY Vláknina 1. Definice vlákniny: - AACC (2001): - Vlákninu potravy tvoří jedlé části rostlin nebo analogické sacharidy, které jsou odolné vůči trávení a absorpci v lidském tenkém střevě a

Více

se vyrábí z list ke e Camelia sinensis jako erný, ervený, lutý nebo zelený aj. Listy mají obsah vody cca 75 %.

se vyrábí z list ke e Camelia sinensis jako erný, ervený, lutý nebo zelený aj. Listy mají obsah vody cca 75 %. ČAJ A KÁVA bsah kapitoly chemické slo ení aje chemické slo ení kávy analytické metody Čaj se vyrábí z list ke e Camelia sinensis jako erný, ervený, lutý nebo zelený aj. Listy mají obsah vody cca 75 %.

Více

Tužebník nať řezaný. www.steza.cz. www.steza.cz

Tužebník nať řezaný. www.steza.cz. www.steza.cz Tužebník nať řezaný Tato léčivá bylina je výborným protirevmatickým prostředkem, napomáhá látkové výměně, zvyšuje vylučování solí a kyseliny močové z organizmu. Je vhodným antipyretikem,tj. snižuje teplotu

Více

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KRMIVA AGROBS Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KŮŇ A POTRAVA Kůň je stepní zvíře Trávy a byliny s nízkým obsahem bílkovin Bohatá biodiversita Velmi dobrá kvalita bez plísní Čistá potrava díky stálému

Více

Vitaminy jsou látky různého charakteru, které se v přírodě vyskytují jen ve velmi malých koncentracích.

Vitaminy jsou látky různého charakteru, které se v přírodě vyskytují jen ve velmi malých koncentracích. VITAMINY Vitaminy jsou esenc. látky spolu s B, T, S patří k zákl. živinám. Vitaminy jsou látky různého charakteru, které se v přírodě vyskytují jen ve velmi malých koncentracích. Název: v r. 1912 Kazimír

Více

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 Lipidy RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 Lipidy estery vyšších mastných kyselin a alkoholů (příp. jejich derivátů) lipidy jednoduché = acylglyceroly (tuky a vosky) lipidy složené = fosfoacylglyceroly,

Více

Základy koloidní chemie

Základy koloidní chemie Základy koloidní chemie verze 2013 Disperzní soustava směs nejméně dvou látek (složek) Nejběžnějšími disperzními soustavami jsou roztoky, ve kterých složku, která je ve směsi v přebytku, nazýváme rozpouštědlo

Více

CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 2. 2013. Ročník: osmý

CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 2. 2013. Ročník: osmý CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 14. 2. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky 1 Anotace: Žáci

Více

Definice pojmu VLÁKNINA. Zdroje a význam vlákniny. Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí

Definice pojmu VLÁKNINA. Zdroje a význam vlákniny. Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí Mgr. Jana Petrová Mgr. Jana Stávková Definice pojmu VLÁKNINA Zdroje a význam vlákniny Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí Souhrnný název pro jedlé části rostlin nebo analogické (obdobné) sacharidy,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 1 8 76 DOMÁCÍ VÝROBA MOŠTŮ

Více

z lat. saccharum = cukr též glycidy, nepřesně cukry zastarale a chybně uhlovodany nebo karbohydráty

z lat. saccharum = cukr též glycidy, nepřesně cukry zastarale a chybně uhlovodany nebo karbohydráty Sacharidy Sacharidy charakteristika z lat. saccharum = cukr též glycidy, nepřesně cukry zastarale a chybně uhlovodany nebo karbohydráty polyhydroxyaldehydy nebo polyhydroxyketony významné přírodní látky,

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 07. Potravní řetězec a potravní pyramida Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

pracovní list Anorganická chemie Halogeny Mgr. Alexandra Šlegrová

pracovní list Anorganická chemie Halogeny Mgr. Alexandra Šlegrová Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Digitální učební materiály

Více

Variace Močový systém

Variace Močový systém Variace 1 Močový systém 21.7.2014 15:57:07 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA MOČOVÝ SYSTÉM Funkční anatomie ledvin Exkrece vyloučení škodlivých, nepotřebných látek (močovina, anorganické látky, voda)

Více

Nebezpečí popálení, poleptání

Nebezpečí popálení, poleptání Nebezpečí popálení, poleptání Popálení - výskyt Nebezpečí popálení spočívá v možnosti zranění tepelnými účinky (sálavé teplo, horký vzduch, horké předměty) nechráněných částí těla, dýchacích cest nebo

Více

Nutrienty v potravě Energetická bilance. Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková

Nutrienty v potravě Energetická bilance. Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková Nutrienty v potravě Energetická bilance Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková Energetická bilance energetický příjem ve formě chemické energie živin (sacharidů 4kcal/17kJ, tuků 9kcal/38kJ, bílkovin

Více

Krátká historie bioflavonoidů. Zdeněk Zloch. Ústav hygieny Lékařské fakulty UK v Plzni

Krátká historie bioflavonoidů. Zdeněk Zloch. Ústav hygieny Lékařské fakulty UK v Plzni Krátká historie Zdeněk Zloch Ústav hygieny Lékařské fakulty UK v Plzni přírodní látky s polyfenolovou, zpravidla C 6 -C 3 -C 6 strukturou ubikvitární výskyt v rostlinné říši sekundární produkty metabolismu

Více

IZOPRENOIDY. Řízení. Dělení: 1) Terpeny 2) Steroidy 1

IZOPRENOIDY. Řízení. Dělení: 1) Terpeny 2) Steroidy 1 IZOPRENOIDY Přírodní látky vznikající v rostlinných a živočišných organismech základní stavební jednotka: IZOPREN = 2-methylbut-1,3-dien Jednotky se spojují do různých řetězců Význam: v tělech organismů

Více

neviditelné a o to více nebezpečné radioaktivní částice. Hrozbu představují i freony, které poškozují ozónovou vrstvu.

neviditelné a o to více nebezpečné radioaktivní částice. Hrozbu představují i freony, které poškozují ozónovou vrstvu. OCHRANA OVZDUŠÍ Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších složek, které tvoří životního prostředí a bez které se nemůže obejít. Vdechovaný vzduch a vše, co obsahuje, se dostává do lidského těla

Více

kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána

kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána L 344/34 PŘÍLOHA II SEZNAM OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT PROVEDENA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY ZPRACOVANÝ PRODUKT MOHL ZÍSKAT STATUS PŮVODU kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly

Více

SACHARIDY. Vznik sacharidů v přírodě v buňkách autotrofů asimilací CO 2 v přítomnosti H 2 O FOTOSYNTÉZA

SACHARIDY. Vznik sacharidů v přírodě v buňkách autotrofů asimilací CO 2 v přítomnosti H 2 O FOTOSYNTÉZA SACHARIDY v těle člověka jen 2 % (v sušině) v rostlinách 85 90 % Funkce sacharidů v buňce: - zdroj energie (např. glukosa) - zásobní energetická surovina (škrob, glykogen) - zpevnění a ochrana buňky (celulosa,

Více

MITHON PVB PRŮMYSLOVÝ KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK

MITHON PVB PRŮMYSLOVÝ KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK MITHON PVB PRŮMYSLOVÝ KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK Mithon PVB je určen ke konzervaci nebo k potlačení nežádoucího mikrobiálního napadení surovin nebo průmyslových výrobků. Je používán především v textilním, kožedělném,

Více

Biologie - Prima. analyzuje možnosti existence živých soustav orientuje se v daném přehledu vývoje vymezí základní projevy života, uvede jejich význam

Biologie - Prima. analyzuje možnosti existence živých soustav orientuje se v daném přehledu vývoje vymezí základní projevy života, uvede jejich význam - Prima Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo vznik, vývoj,

Více

AKCE VITAKLUB (-15%)

AKCE VITAKLUB (-15%) A - Multivitamíny CentralVita Classic - 100 tbl., multivitaminy Komplexní složení od A do Z! Receptura složená ze 30 vitaminů a minerálů odpovídá místním výživovým poměrům. Jediná tableta denně zaručí

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Karboxylové kyseliny

Karboxylové kyseliny Karboxylové kyseliny Zpracovala: Ing. Štěpánka Janstová 21.1.2012 Určeno pro 9. ročník ZŠ V/II,EU-OPVK,41/CH9/Ja Přehled a využití organických kyselin,jejich názvy a charakteristické vlastnosti Autorem

Více

Pitný režim. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Pitný režim. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Pitný režim PaedDr. & Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Pitný režim 2. Vodní bilance 3. Kolik tekutin přijmout 4. Jak na pitný režim 5. Co pít 6. Voda 7. Perlivá či neperlivá 8. Minerální vody 9. Obsah zdravotně

Více

KYSELINY KYSLÍKATÉ. Obecný vzorec: H I XO -II (X = S, N, P, C, Cl..)

KYSELINY KYSLÍKATÉ. Obecný vzorec: H I XO -II (X = S, N, P, C, Cl..) KYSELINY KYSLÍKATÉ Kyslíkaté kyseliny jsou tříprvkové sloučeniny, jejichž molekuly jsou tvořeny z atomů vodíku H, dalšího kyselinotvorného prvku X a kyslíku O, Obecný vzorec: H I XO -II (X = S, N, P, C,

Více

Plátky extrudované. Podniková norma DUMAT soukromý podnik, v. o. s. PN 01-94 SKP 15.82.13. norma jakosti I. VŠEOBECNĚ II. POŽADAVKY (JK 773917)

Plátky extrudované. Podniková norma DUMAT soukromý podnik, v. o. s. PN 01-94 SKP 15.82.13. norma jakosti I. VŠEOBECNĚ II. POŽADAVKY (JK 773917) Podniková norma DUMAT soukromý podnik, v. o. s. PN 01-94 SKP 15.82.13 (JK 773917) Plátky extrudované norma jakosti Tato norma platí pro výrobu, kontrolu a prodej výrobků PLÁTKY KUKUŘIČNÉ, resp. JEČNÉ,

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 13

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 13 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Otázka: Dvouděložné rostliny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Jarys. Dvouděložné rostliny. ČELEĎ: ŠÁCHOLANOVITÉ (Magnoliaceae)

Otázka: Dvouděložné rostliny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Jarys. Dvouděložné rostliny. ČELEĎ: ŠÁCHOLANOVITÉ (Magnoliaceae) Otázka: Dvouděložné rostliny Předmět: Biologie Přidal(a): Jarys Dvouděložné rostliny ČELEĎ: ŠÁCHOLANOVITÉ (Magnoliaceae) Jsou to dřeviny, patří k vývojově nejstarším, v pletivech mají jedovaté látky, květní

Více

VYHLÁŠKA č. 243/2002 Sb. ze dne 31. května 2002,

VYHLÁŠKA č. 243/2002 Sb. ze dne 31. května 2002, VYHLÁŠKA č. 243/2002 Sb. ze dne 31. května 2002, kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele Ministerstvo zemědělství

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.10.2013

Více

SACHARIDY. Vznik sacharidů v přírodě v buňkách autotrofů asimilací CO 2 v přítomnosti H 2 O

SACHARIDY. Vznik sacharidů v přírodě v buňkách autotrofů asimilací CO 2 v přítomnosti H 2 O SACHARIDY v těle člověka jen 2 % (v sušině) v rostlinách 85 90 % Funkce sacharidů v buňce: - zdroj energie (např. glukosa) - zásobní energetická surovina (škrob, glykogen) - zpevnění a ochrana buňky (celulosa,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/15

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/15 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/15 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace Maturitní témata 2016 CHEMIE 1) Elektronový obal atomu a) Pravidlo o zaplňování orbitalů, tvary orbitalů b) Elektronová konfigurace

Více

Fragrance mix II. ( Mx 25 ) Směs parfémových haptenů II. ( Fragrance mixta II. )

Fragrance mix II. ( Mx 25 ) Směs parfémových haptenů II. ( Fragrance mixta II. ) Fragrance mix II. ( Mx 25 ) Směs parfémových haptenů II. ( Fragrance mixta II. ) Koncentrace přípravku: 14,0 % ve vazelíně Druhá směs 6 vonných látek, které patří mezi relativně silné senzibilizační látky

Více

příjem potravy rozklad látek složitých na jednoduché (= živiny) převedení živin a vody do krve odstranění odpadních látek

příjem potravy rozklad látek složitých na jednoduché (= živiny) převedení živin a vody do krve odstranění odpadních látek příjem potravy difúzí (prvoci, cizopasníci) fagocytózou (prvoci, porifera) ústy (většina živočichů) rozklad látek složitých na jednoduché (= živiny) trávení intracelulární (prvoci, porifera) trávení extracelulární

Více

Teorie: Trávení: proces rozkladu molekul na menší molekuly za pomoci enzymů trávícího traktu

Teorie: Trávení: proces rozkladu molekul na menší molekuly za pomoci enzymů trávícího traktu Trávení Jan Kučera Teorie: Trávení: proces rozkladu molekul na menší molekuly za pomoci enzymů trávícího traktu Trávicí trakt člověka (trubice + žlázy) Dutina ústní Hltan Jícen Žaludek Tenké střevo Tlusté

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls29227/2007, sukls29226/2007

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls29227/2007, sukls29226/2007 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls29227/2007, sukls29226/2007 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. Název přípravku SINECOD SINECOD 50 mg 2. Složení kvalitativní i kvantitativní Sinecod,

Více

SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 29. 1. 2013. Ročník: devátý

SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 29. 1. 2013. Ročník: devátý SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 29. 1. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s základními živinami

Více

Obalená tableta. Popis přípravku: fialovočervené kulaté lesklé obalené tablety čočkovitého tvaru.

Obalená tableta. Popis přípravku: fialovočervené kulaté lesklé obalené tablety čočkovitého tvaru. sp.zn. sukls130102/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Milgamma 50 mg / 250 g obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 obalená tableta obsahuje benfotiaminum 50 mg a cyanocobalaminum

Více

VYHLÁŠKA č. 235/2010 Sb. ze dne 19. července 2010. o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA č. 235/2010 Sb. ze dne 19. července 2010. o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů VYHLÁŠKA č. 235/2010 Sb. ze dne 19. července 2010 o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů Změna: 319/2010 Sb., 121/2011 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

b) strukturní- znázorňují vazby mezi atomy a jejich uspořádání - C C C C - c) racionální vyjadřují druh a počet atomů v molekule

b) strukturní- znázorňují vazby mezi atomy a jejich uspořádání - C C C C - c) racionální vyjadřují druh a počet atomů v molekule ORGANICKÁ CHEMIE Zabývá se zkoumáním organických sloučenin. Organické sloučeniny - sloučeniny, ve kterých jsou vázáné atomy uhlíku a většinou i vodíku. Některé z nich obsahují i vázaný O, N, S, P, méně

Více

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty triviální (glukóza, fruktóza ) vědecké (α-d-glukosa) organické látky nezbytné pro život hlavní zdroj energie

Více

Chemická analýza krmiv

Chemická analýza krmiv Chemická analýza krmiv Multimediální studijní materiál Vznik tohoto studijního materiálu finančně podpořil Fond rozvoje vysokých škol (projekt č. 1288/2012) Autoři: MVDr. Eva Štercová, Ph.D. (stercovae@vfu.cz)

Více

Doučování IV. Ročník CHEMIE

Doučování IV. Ročník CHEMIE 1. Chemie přírodních látek Biochemie a) LIPIDY 1. Triacylglyceroly se štěpí účinkem: a) ligas b) lyas c) lipas d) lihlas Doučování IV. Ročník CHEMIE 2. Žluknutí tuků je z chemického hlediska: a) polymerace

Více

Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP

Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP Nařízení 11/2002 Sb., Bezpečnostní značky a signály 4 odst. 1 nařízení 11/2002 Sb. Nádoby pro skladování nebezpečných chemických látek, přípravků

Více

a) pevná fáze půdy jíl, humusové částice vážou na svém povrchu živiny v podobě iontů

a) pevná fáze půdy jíl, humusové částice vážou na svém povrchu živiny v podobě iontů Otázka: Minerální výživa rostlin Předmět: Biologie Přidal(a): teriiiiis MINERÁLNÍ VÝŽIVA ROSTLIN - zahrnuje procesy příjmu, vedení a využití minerálních živin - nezbytná pro život rostlin Jednobuněčné

Více

MITHON NVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO ZDIVO A POVLAKY

MITHON NVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO ZDIVO A POVLAKY MITHON NVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO ZDIVO A POVLAKY Mithon NVA je určen ke konzervaci nebo k potlačení nežádoucího mikrobiálního napadení zdiva nebo jiných stavebních materiálů. Mithon NVA je dále určen

Více

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 8 Funkční látky péče o kůži II

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 8 Funkční látky péče o kůži II Kosmetika a kosmetologie Přednáška 8 Funkční látky péče o kůži II Přednáška byla připravena v rámci projektu Evropského sociálního fondu, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 157/2003 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 157/2003 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 157/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls190224/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Milgamma N Měkké tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky 1 tobolka obsahuje: benfotiaminum pyridoxini hydrochloridum

Více

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II 3..4 odobnost trojúhelníků II ředpoklady: 33 ř. 1: Na obrázku jsou nakresleny podobné trojúhelníky. Zapiš jejich podobnost (aby bylo zřejmé, který vrchol prvního trojúhelníku odpovídá vrcholu druhého trojúhelníku).

Více

10 CHEMIE. 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 10.2 Vzdělávací obsah

10 CHEMIE. 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 10.2 Vzdělávací obsah 10 CHEMIE 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Chemie zpracovává vzdělávací obsah oboru Chemie vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu chemie

Více

Sladidla se můžou dělit dle několika kritérií:

Sladidla se můžou dělit dle několika kritérií: SLADIDLA Sladidla, jiná než přírodní, jsou přídatné látky (označené kódem E), které udělují potravině sladkou chuť. Každé sladidlo má svoji hodnotu sladivosti, která se vyjadřuje poměrem k sacharose (má

Více

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Inovovaný předmět Výživa člověka Přednášející: prof. Ing. Karel Kopec, DrSc. Téma

Více

PŘÍLOHA. doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY,

PŘÍLOHA. doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2015 COM(2015) 182 final ANNEX 1 PART 3/3 PŘÍLOHA doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se schvaluje uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Předběžná a tepelná úprava potravin

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ KATEDRA MIKROBIOLOGIE, VÝŽIVY A DIETETIKY VÝŽIVA ZVÍŘAT

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ KATEDRA MIKROBIOLOGIE, VÝŽIVY A DIETETIKY VÝŽIVA ZVÍŘAT ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ KATEDRA MIKROBIOLOGIE, VÝŽIVY A DIETETIKY VÝŽIVA ZVÍŘAT 1. přednáška DOC. ING. ALOIS KODEŠ, CSc. VÝŽIVA ZVÍŘAT

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace. Výukový materiál

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace. Výukový materiál Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_32_INOVACE_09_13_Význam,

Více

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy Trávicí soustava - příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy děje probíhající v TS: 1) mechanické zpracování potravy - rozmělnění potravy

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 25.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 25.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_15 Název materiálu: Přehled vlastností a struktura materiálu Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace uvádí základní vlastnosti

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Cukr a ostatní sladidla Společná pro celou sadu oblast

Více