Zpravodaj ZŠ PLAMÍNKOVÉ PRŮBĚH ŠKOLNÍHO POLOLETÍ INFORMACE PRO ŽÁKY A PŘÍZNIVCE ZŠ PLAMÍNKOVÉ. Vážení!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj ZŠ PLAMÍNKOVÉ PRŮBĚH ŠKOLNÍHO POLOLETÍ INFORMACE PRO ŽÁKY A PŘÍZNIVCE ZŠ PLAMÍNKOVÉ. Vážení!"

Transkript

1 Zpravodaj ZŠ PLAMÍNKOVÉ INFORMACE PRO ŽÁKY A PŘÍZNIVCE ZŠ PLAMÍNKOVÉ Č E R V E N 0 7 Vážení! ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, již skončilo období školního vyučování a myšlenky většiny z Vás směřují pravděpodobně k létu (k prázdninám či k dovolené). Přesto věříme, že Vás náš pravidelný Zpravodaj, který shrnuje nejdůležitější události v životě naší školy ve druhém pololetí školního roku zaujme natolik, že jej dočtete až do konce, kde najdete i obvyklou část věnovanou přípravě nového školního roku. Díky spolupráci s novým partnerem školy, který nám zabezpečuje grafi ku a tisk, můžeme následující stránky v daleko větší míře využít k obrazové prezentaci, která tak přispívá k vyšší úrovni této tradiční tiskoviny, kterou škola vydává již sedmým rokem. Největší problém nastává vždy ve chvíli, kdy je potřeba obsahově navázat na Zpravodaj lednový. Tyto řádky vznikají (z důvodu výrobních termínů) v polovině června, tedy v době, kdy podnebí výrazně připomíná tropy a skok do třeskuté zimy, kdy končily informace z posledního vydání, by mohl někomu způsobit i zdravotní problémy. Jenže v letošním roce je to jinak! Počasí v Evropě totiž zimní období přeskočilo a teplotní rozdíl nebude tak veliký, abyste se museli obtížně aklimatizovat. Takže směle do toho ale vlastně ještě jedno upozornění. Zpravodaj zachová tradiční členění po měsících, ale některým aktivitám věnujeme navíc i samostatné části, kde se dozvíte další podrobnosti. PRŮBĚH ŠKOLNÍHO POLOLETÍ ÚNOR Tak, a teď už opravdu do únorové Ledové Prahy, která je tradičně první akcí druhého pololetí. Jedná se o akci, kdy v průběhu pololetních prázdnin a následujícího víkendu ubytováváme děti z dětských domovů z celé České republiky, pro které je v hlavním městě připravena celá řada kulturních a vzdělávacích programů. Téměř dvěma stům dětí tak umožňujeme návštěvu muzejí, divadel, zoo a dalších zařízení, která by jinak neměly možnost navštívit. Pro žáky naší školy to přináší zvýhodněné vstupné na řadu akcí v Praze. Přestože zima sněhem příliš nehýřila, podařilo se nám ve spolupráci s Občanským sdružením rodičů a příznivců ZŠ uspořádat dlouho připravovanou akci jednodenní sobotní lyžařské kurzy pro nejmladší žáky školy. Rovněž lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku proběhl ke všeobecné spokojenosti, i když za nejednoduchých sněhových podmínek. V letošním roce jsme k nabídce zimních sportů přidali další bruslení. Děti z tříd se zúčastnily bruslařských dnů na stadionu Kobra. Více informací naleznete v samostatné části věnované zimním sportům. Děvčata 8. a 9. tříd v tomto měsíci učinila další krok k velkému fl orbalovému úspěchu zvítězila v pražském semifi nále soutěže Poprask (Pohár pražských škol) a probojovala se do fi nále soutěže. V naší škole se samozřejmě jenom nesportuje. Na tomto místě bychom chtěli připomenout, že záměrem tohoto textu je informovat Vás o mimořádných událostech ve škole, nikoli o každodenní hlavní náplni, kterou je vzdělávací činnost. O té jste informováni jinými prostředky a podstatně častěji, než jednou za pololetí, a navíc by na její popis rozhodně nestačil tento formát. Jednou z aktivit, která se v posledním období v naší škole úspěšně rozvíjí, je výtvarná činnost vedená zejména Mgr. Evou Vejvodovou. Únorovou zdařilou akcí bylo malování na trička, kvalitativních změn doznala i nápaditá výzdoba školy. Pod vedením Mgr. Ivy Hromířové proběhlo školní kolo biologické olympiády. BŘEZEN V březnu se naplno rozběhl školní projekt Stop kouření. Kromě dotazníků a účasti na velmi zdařilých seminářích, se žáci podíleli na výzdobě školy s protikuřáckou tématikou. Celý projekt vyvrcholil poslední květnový den, který je celosvětovým dnem proti kouření a práce našich žáků byly veřejně vystaveny a prezentovány i na televizních obrazovkách. 1

2 ZPRAVODAJ - ZŠ PLAMÍNKOVÉ V tomto měsíci už sedmým rokem podstupují žáci pátých a sedmých tříd vědomostní testy připravované společností Kalibro. Jejich výsledky nám umožňují objektivně srovnávat vědomosti a dovednosti (speciálně připravované dovednostní testy) našich žáků s výsledky klasifi kace jednotlivých předmětů a to v dlouhodobém vývoji. Letos poprvé jsme ale měli problémy s dodáním výsledků a zvažujeme proto změnu zpracovatele. To by ovšem znamenalo přerušení kontinuity při zpracovávání dlouhodobých statistických údajů. Dalším sportovním odvětvím Poprasku je basketbal. Opakovaně připomínáme, že za naši školu smějí v této soutěži startovat pouze nebasketbalisté z běžných tříd a tomu odpovídají i výsledky. I když v kategorii dívek v letošním roce nebyly vůbec špatné naše děvčata byla s přehledem nejlepší v Praze 4 a v březnovém městském semifi nále vybojovala postup mezi nejlepší školy v Praze! Třídy 1. stupně zahájily výuku dopravní výchovy, kterou pro ně na dětském dopravním hřišti organizuje Městská část Praha 4 a pro žáky školní družiny zorganizovaly paní vychovatelky již tradiční Jarní karneval, tentokrát za podpory MČ Praha 4. DUBEN Další charitativní akce tradičně zahajuje měsíc duben. Je to známý Srdíčkový den OS Život dětem, při kterém každoročně spolupracujeme a děti i pracovníci školy zakoupením symbolických srdíček (v letošním roce se ale jednalo o praktické bezpečnostní refl exní pásky) přispívají na vybavení dětských oddělení nemocnic. Při letošní sbírce vybraly dvojice žáků převážně z 8.C, jejichž třídní učitelka Mgr. Iva Hromířová si tuto akci vzala na starost, 6590,50 Kč. Sportovní disciplínou, ve které zaznamenávají úspěchy žáci 1. stupně, se pozvolna stává fotbal. Každoročně pořádaná školní kola soutěže Mc Donald s Cup se těší veliké oblibě u dětí. Na základě školních kol je vybrána školní reprezentace, která nastupuje v obvodním kole v průběhu května. Naše reprezentantka Zhanna Tysjaková ze 6.A se velmi dobře umístila v obvodním kole matematické olympiády a potvrdila tak, že v naší škole zdaleka nepečujeme pouze o sportovní talenty, jak je nám někdy na základě sportovního zaměření školy podsouváno. Vždyť žáků sportovních tříd je v naší škole pouhá třetina, ale tvoří díky výborné přípravě a skvělým výsledkům tu pomyslnou nejviditelnější špičku ledovce. Jedním z vrcholů sezóny bylo pro naše fl orbalistky dubnové fi nále Středoškolské fl orbalové ligy. Ano, nenechte se mýlit názvem, naše děvčata skutečně bojují ve středoškolské soutěži, neboť v jejich věkové kategorii není dostatečná konkurence. A vedou si skvěle celkové druhé místo v Praze s jedinou porážkou od týmu Gymnázia Postupická, jehož členky se zúčastní MS středních škol, je velikým úspěchem! Florbalu a basketbalu je rovněž věnována samostatná část tohoto zpravodaje. Rovněž úspěšné bylo dubnové přijímací řízení na střední školy. Pouze 3 žáci devátých tříd z celkového počtu 43 nebyli úspěšní v prvním kole zkoušek, z pátých tříd bylo přijato 62% zájemců o víceletá gymnázia. Tyto výsledky nás na jednu stranu velice těší, neboť dávají jasnou výpověď o úrovni vzdělávání v naší škole, na druhou stranu nám ale odchody žáků na víceletá gymnázia a tzv. jazykové školy (rovněž velmi úspěšné přijímací řízení) komplikují život úbytkem žáků ve třídách. Jedná se o dlouholetý problém kvalitních škol, kdy střední a jazykové školy nerespektují trend celkového úbytku dětí v ČR a otvírají stále stejný počet tříd, jako za doby silných populačních ročníků. Přitom zejména jazykové vyučování na základních školách je svým rozsahem srovnatelné a se začátkem platnosti nového školského zákona mají i dříve jazykové školy povinnost přijímat i běžné žáky do prvních tříd, nikoli jen vybrané děti. V naší škole zajišťujeme výuku angličtiny již od 1. třídy a i to je možná paradoxně důvod úspěšnosti našich žáků. V dubnu stále pokračoval již zmíněný projekt Stop kouření programem pro žáky 1. stupně s názvem Pozor, koza nekouří. Všichni žáci také absolvovali další testování, tentokrát v podobě interních Srovnávacích testů. KVĚTEN Kromě pobytových výjezdů byly květnovými událostmi vzdělávací akce agentura Merlin přivezla dravé ptáky a předvedla s nimi v areálu školního dvora kromě jiného i letové ukázky. Děti ze všech ročníků tak měly možnost vidět na vlastní oči živočichy, které by ve volné přírodě pro jejich plachost asi nikdy nespatřily. Přínosná a zajímavá byla určitě i návštěva archeologického muzea, kterou pro žáky 6. a 7.A zorganizovaly třídní učitelky Mgr. Mária Molnárová a Mgr. Jana Davidová. V průběhu návštěvy si děti mohly vyzkoušet, jak náročná je práce archeologů. 2

3 ČERVEN 2007 Stále se zvyšující úroveň výuky volejbalu potvrdily hráčky tříd, vesměs frekventantky školního kroužku volejbalu. Po loňské premiéře v soutěži Poprasku se letos v obvodním kole konaném v ZŠ Filosofská probojovaly do fi nálové skupiny a v ní se rozhodně neztratily. Po jasné prohře s celkovými vítězkami svedly naše hráčky vyrovnanou bitvu s domácím výběrem, kterému nakonec podlehly nejtěsnějším rozdílem v tie-breaku. Celkově tak naše reprezentace obsadila třetí místo a potvrdila tak všestrannost sportovní přípravy v naší škole vždyť řada hráček úspěšně reprezentuje i ve fl orbalu, basketbalu a dalších sportech. V květnu jsme organizovali basketbalový turnaj žáků sportovních tříd semifi nálové kolo, ve kterém se rozhodovalo o postupujících družstvech z českých krajů. Společně s družstvem z Písku vybojovali postup naši hráči. Vzhledem k výborné organizaci a atmosféře turnaje nás Česká basketbalová federace požádala o pořadatelství celostátního Final Four. To proběhlo začátkem června a bylo pro nás velmi úspěšné. V květnu ještě odehráli naši fotbaloví reprezentanti a reprezentantky (jako jediná škola jsme měli ve svých řadách i dívky!) převážně z 5.C obvodní kolo turnaje McDonald s Cup. A přestože v našem týmu bylo minimum fotbalistů, probojoval se do fi nálové skupiny. Výsledkem bylo celkové 3. místo, a za naší reprezentací skončilo například družstvo ZŠ Bítovská, která se specializuje právě na fotbal. ČERVEN Červnový závěr školního roku, to je vždy období vyvrcholení celoročního snažení žáků i pracovníků školy. Pro celou řadu žáků se jedná o poslední možnost, jak dohnat zanedbanou školní přípravu a na poslední chvíli zlepšit své školní výsledky. Ti svědomitější, jejichž práce nepostrádala rysy soustavnosti, si užívají předprázdninovou atmosféru školních výletů a dalších akcí, které do tohoto období odedávna patří. Letos byl tento čas obohacen o jeden z největších sportovních úspěchů naší školy posledních let, který předčil pouze titul mistrů ČR v malé kopané z roku V naší škole vyvrcholila soutěž nejlepších basketbalistů ČR sportovních tříd, která je skutečnou přehlídkou toho nejlepšího, co český basketbal v této kategorii nabízí. A jsme hrdí na to, že reprezentace ZŠ Plamínkové získala titul vicemistrů ČR, když nestačila pouze na svého odvěkého rivala z Písku. Více informací naleznete v již avizované části věnované našim profi lovým sportům basketbalu a fl orbalu. Své sportovní snažení završila i volejbalová reprezentace pracovníků. Ve fi nálovém play-off náš tým tentokrát zůstal těsně pod stupni vítězů, kdy jej ke konečnému 4. místu v konkurenci 17 týmů v Pražské lize pracovníků škol odsoudila porážka v tie-breaku od několikanásobného vítěze uspořádal pro bezmála 30 účastníků z řad žáků a pracovníků Mgr. Zdeněk Nulíček. Konalo se také druhé kolo testů sportovních tříd, určené žákům, kteří se nemohli zúčastnit kola prvního nebo těm, kteří testy neabsolvovali v rámci soustředění ST. Těsně před uzávěrkou se našim chlapcům z tříd podařil excelentní kousek! Podařilo se jim ve fi nálovém kole Florbalové ligy základních škol přehrát všechny své soupeře a stali se tak celkovými vítězi!!! Do konce školního roku proběhne ještě řada akcí volejbalový turnaj starších žákyň pořádaný ve škole K Milíčovu (Praha 11), soutěž ZOO Piškvorky v pražské Zoo, beseda s předním českým potápěčem a dobrodruhem Janem Hejmou na téma Za žraloky kolem světa, sportovní dny, (včetně letošního ročníku) ZŠ Jižní, která je rovněž pořadatelem celé soutěže. Přesto se jedná o druhý nejlepší výsledek naší reprezentace v devítileté historii účasti v soutěži. Neobvyklou akci zorganizovali žáci 8.C se svou třídní učitelkou. Naši školu tak milují, že se rozhodli v ní strávit celou noc. Toto dobrodružství se jim zjevně líbilo a zdá se, že inspirovali i řadu žáků z jiných tříd. Úspěch této netradiční akce nás těší, ale masovějšímu rozšíření se budeme muset bránit, neboť nemáme kapacity na to stát se internátní školou :-). Novou aktivitou byl také turnaj ve stolním tenisu, jehož první ročník Poslední zvonění. Ty všechny se konají až po uzávěrce Zpravodaje, takže Vás o nich budeme informovat jiným způsobem. Jednou z možností jsou naše webové stránky na kterých Vás aktuálně informujeme o dění ve škole a kde najdete i většinu fotodokumentace. 3

4 ZPRAVODAJ - ZŠ PLAMÍNKOVÉ Hodnocení školního roku a připravované změny Školní rok 2006/2007 lze určitě hodnotit jako úspěšný. Problémy, které se v jeho průběhu vyskytly, se týkaly zejména personálního zabezpečení výuky. V této oblasti bylo nejobtížnější zabezpečení výuky předmětu Český jazyk, kde nás již druhý rok sužovaly časté absence jedné z vyučujících, způsobené jejími vážnými zdravotními potížemi. Vzhledem k tomu, že se nikdy nejednalo o delší souvislou nepřítomnost, nebylo možné nasadit trvalý zástup. Celou situaci jsme proto řešili operativními změnami rozvrhu a pracovních úvazků zbývajících vyučujících ČJ, které se o výuku podělily. V současné chvíli intenzivně pracujeme na zabezpečení výuky v příštím školním roce, neboť je nutné nahradit do starobního důchodu odcházející Mgr. Blanku Peroutkovou. Ze stejného důvodu nás opouští i Mgr. Věra Čakrtová, současná třídní učitelka 5.A. Pan Michal Jedlička, který v lednu nahradil Mgr. Puchmertlovou, úspěšně dokončil FTVS UK a rozhodl se odejít mimo rezort školství dalo by se hovořit o charakteristickém jevu, kdy absolventi vysokých škol po dokončení vzdělání nastupují jinam, než do školství, zejména ne do základního. S personální oblastí souvisí i další problém, který jsme popsali již v části týkající se odchodu žáků na výběrové školy. Plánovaný počet dětí budoucího druhého a třetího ročníku nám bohužel - vzhledem k ekonomickému tlaku, který je na české školství vyvíjen - s velkou pravděpodobností neumožní zachovat stávající počet tříd. Pokud během prázdninových měsíců nedojde k razantnímu nárůstu počtu žáků, dojde ke sloučení současných paralelních tříd vždy do jedné třídy v ročníku. V průběhu školních prázdnin by se měly uskutečnit stavební akce rekonstrukce venkovního schodiště do tělocvičen a oprava výměníku tepla a teplé vody. Z grantu MHMP hodláme zkvalitnit náš školní areál. Přestože jsme obdrželi pouze část potřebných fi nancí, doufáme, že se podaří vybudovat dlouhodobě chybějící atletický ovál. Zadavatelem všech těchto akcí je MČ Praha 4. V souvislosti se zkvalitňováním školního areálu je nutné připomenout, že díky spolupráci s ECM a OS rodičů a příznivců ZŠ se nám podařilo vybavit hřiště buňkou se sociálním zázemím šatnou, toaletou a sprchou. Toto zázemí je určeno pro veřejnost sportující v odpoledních hodinách na našich pískových kurtech. V poslední době je v tisku často zmiňován záměr MČ Praha 4 posílit roli naší školy její výraznější sportovní profi lací a soustředit do ní sportovně talentované žáky z celé městské části. Tento projekt, který je zjevně inspirován dlouhodobými kvalitními výsledky v oblasti výuky tělesné výchovy v naší škole, vítáme, ale je jasné, že se netýká následujícího školního roku. V souvislosti s tímto záměrem znovu zdůrazňujeme, že škola bude i nadále poskytovat kvalitní základní vzdělání všem žákům bez ohledu na to, zda jsou či nejsou sportovně talentovaní. To potvrzuje i vznik dvou školních vzdělávacích programů, podle kterých zahájíme výuku v 1. a 6. ročníku v příštím školním roce. Jeden (Míříme vysoko) je koncipován pro běžné třídy, druhý (Míříme vysoko Sport) se týká sportovních tříd. Oba dva programy jsou vytvořeny na základě osvědčené koncepce, která umožní žákům bez problémů navázat na předcházející ročníky. Do naší koncepce určitě zařadíme i poznatky, které vzešly z vyplněných dotazníků, které v květnu rodičům a žákům zadával ÚMČ Praha 4. Bohužel do doby uzávěrky Zpravodaje jsme s výsledky nebyli seznámeni, takže nemůžeme informovat ani Vás. Závěrem Vám přejeme jako každoročně příjemné prožití letního období a hlavně zdraví. Hodně zdaru a nashledanou v září. Srovnávací testy 1.A Němeček Jakub 1.B Skalička Jan (plný počet bodů) 2.A Boušková Kateřina 2.B Purnochová Noemi 3.A Grulich Matouš 3.B Janavali Sára 4.A Myška Vojtěch 5.A Hrdlička Martin 5.C Svejkovská Barbora (plný počet bodů) 6.A Samek Martin 6.C Myšková Anna 7.A Maršál Josef 7.C Tůmová Tereza 8.A Horáková Kateřina 8.C Červenková Anna 9.A Knor Matyáš 9.C Kindl David Sportovci NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŽÁCI ROKU Školu navštěvuje celá řada žáků, kteří patří mezi nejlepší sportovce v našem městě i v celé ČR. Svědčí o tom jejich zařazení do reprezentačních výběrů rozličných sportů a úspěchy jednotlivců. Zde uvádíme jejich výčet, v závorce třídu, zkratku výběru - akce a druh sportu: Adášek Dominik (9.C - HMP 3.LODM basketbal) Baranovsky Nikita (8.C MČR karate) Bernáth Michal (8.C - HMP - 3.LODM - basketbal) Burian Miroslav (9.C - HMP 3.LODM atletika) Haffnerová Tereza (9.C - HMP 3.LODM basketbal) Hovorková Markéta (7.C mistryně ČR moderní gymnastika) Kindl David (9.C ČR moderní pětiboj) Křivanová Sára (8.C - HMP 3.LODM volejbal) Sudolská Petra (8.C - ČR ME softbal) Toběrný Jan (8. -, HMP 3.LODM basketbal) Vávrová Viktorie (8.C ME voltiž) Večerková Tereza (7.C ČR MS - aerobik) Žákyně a žák roku TEREZA VEČERKOVÁ 7.C MIROSLAV BURIAN 9.C 4

5 ČERVEN 2007 Sníh a led Přes rozmary letošní zimy, která byla skoupá na sníh i na mráz, se nám podařilo uspořádat velmi zdařilé sportovní akce. Pravda, ne všechny, které jsme plánovali a také ne vždy v plánovaném rozsahu prostě počasí zatím poručit neumíme (i když toho umíme dost). Tak bohužel nedošlo na tradiční lyžařské závody O pohár starosty (loni úžasné běžecké podmínky ve Žlutých lázních letos vyhovovaly spíš vodním sportům) a museli jsme odvolat i první z plánovaných tří sobotních lyžařských kurzů. Zbytek ale stál za to. Žáci sedmých tříd (či spíše sedmé sportovní třídy o nepochopitelném nezájmu 7.A, ze které se zúčastnily pouze 4 žákyně, jsme psali již v lednu) absolvovali lyžařský kurz v naší oblíbené destinaci v Penzionu U kovárny v Desné v Jizerských horách. Přestože jsme nemohli využít sjezdový areál v místě, absolvovali žáci kompletní sjezdový program v areálech Paseky nad Jizerou a v Příchovicích. Ideální byly podmínky běžecké bezprostředně u penzionu. Všichni účastníci se zdokonalili ve svých lyžařských dovednostech a užili si tradiční pohostinnosti majitelů penzionu, která je proslulá. Velké pokroky udělali i účastníci dvou sobotních kurzů. V péči instruktorů Skicentra ZŠ Plamínkové bylo 30 žáků tříd a ve střediscích Černá Říčka a zejména v Horních Mísečkách (vzhledem ke sníženým cenám pro nás bylo nejdražší české středisko dostupné) prošli úspěšně základním výcvikem. Pro příští rok počítáme se zopakováním kurzů, snad bude zima tentokrát počítat se sněhem. Novinkou letošní sezóny byla výuka bruslení. Provozovatel zimního stadionu Kobra oslovil naši školou s nabídkou využití ledové plochy a vyučující našich tříd se nabídky aktivně chopily. Děti absolvovaly dvě bruslařská dopoledne a podle ohlasů byly velmi spokojené. Rovněž tuto aktivitu bychom rádi zopakovali i v případě, že nabídka nebude tak výhodná, jako letos. Míče, hokejky a něco navíc Reprezentanti v našich profi lových sportech nám letos udělali velkou radost. Krásné sportovní zážitky nám připravili basketbalisté sportovních tříd, kteří bojovali v celostátní soutěži žáků sportovních škol a po postupových turnajích v Nymburce a v Praze (semifi nále v naší škole) se probojovali mezi čtyři nejlepší týmy České republiky. Díky výborné organizaci (ve spolupráci se Sokolem Vyšehrad) a troše sportovní diplomacie se nám podařilo získat pořadatelství závěrečného Final Four. Na ně se sjeli hráči zbývajících týmů vítěz české skupiny ZŠ Tylova Písek, druhý z moravské skupiny ZŠ Sekaniny Ostrava a vítěz moravské části ZŠ Jubilejní z Nového Jičína. A právě na hosty z Nového Jičína jsme narazili v prvním zápase, který se svou dramatičností a atmosférou, kterou vytvořili naši žáci, mohl směle rovnat vrcholným sportovním akcím dospělých. Naši diváci neúnavně hnali své spolužáky dopředu a ti se jim odvděčili doslova infarktovým závěrem, kdy nejlepší hráč turnaje Dominik Adášek (na snímku s číslem 16) tříbodovým košem v poslední sekundě utkání rozhodl. Závěr jako z NBA znamenal stříbrnou příčku, neboť ve vyrovnaném fi nále s družstvem Písku už naši hráči tradičního rivala nepokořili. Přesto se svým druhým místem zařadili mezi nejúspěš- 5

6 ZPRAVODAJ - ZŠ PLAMÍNKOVÉ nější sportovce školy od roku Výsledky dívek v basketbalových soutěžích také nebyly špatné, vzhledem k tomu, že se na tuto kategorii nespecializujeme a družstva tvoří z větší části fl orbalistky. Postup do městského semifi nále Poprasku a celkové 5. místo je nebývalým úspěchem. Výborně si vedli naše fl orbalistky a fl orbalisté. Sport, který jsme do naší koncepce zařadili teprve v roce 2001, začal přinášet úspěchy, které svědčí o kvalitní práci našich vyučujících a trenérů. V kategorii tříd jsme v Praze dominovali. Družstvo dívek zvítězilo v Poprasku a v již zmiňované Středoškolské lize obsadilo stříbrnou příčku. Družstvo chlapců, kterému se do městského fi nále postoupit nepodařilo, si spravilo chuť v předposledním červnovém týdnu a zvítězilo v pražské fl orbalové lize. Zajímavostí je, že kádr týmu tvořili žáci běžných tříd, nikoli sportovních. Z celé řady sportů, které mají své místo v naší škole, přinášíme fotografi e z jednoho unikátního. Sálové cyklistice, konkrétně krasojízdě, se věnují naše žákyně již čtvrtým rokem ve školním kroužku. Kromě naší školy víme v ČR pouze o jediné další, kde toto sportovní odvětví provozují. Pobytové výjezdy Květen je tradičně měsícem, ve kterém jednotlivé třídy, nebo spíše skupiny tříd, vyjíždějí na zotavovací pobyty a v případě sportovních tříd na Jarní soustředění. Všechny podobné akce jsou důležité nejen z hlediska zdravotního, ale i z hlediska vzájemného soužití dětí za podmínek odlišných od školního prostředí. Zcela v souladu s nejmo dernějšími pedagogickými postupy se zde děti učí spolupracovat, mnohdy i v záměrně připravených obtížnějších modelových situacích. Tyto postupy jsou charakteristické zejména pro sportovní soustředění sportovních tříd, kde žáci nejsou rozděleni podle ročníků, ale do skupin tvořených napříč věkovým spektrem. V hodnocených soutěžích během pobytu (Orientační závod, Železný muž-železná žena) jsou děti rozdělené do dvojic tak, že ti sportovně nejzdatnější spolupracují ve dvojicích s těmi nejslabšími a naopak. Dvojice tak tvoří mnohdy žáci 9. tříd (ti se soustředění mohou zúčastnit pouze za odměnu se souhlasem třídního učitele a metodického orgánu Tv) se žáky sportovní přípravky (5. ročník). Pro mladší děti je tento postup obrovskou motivací a možností dosáhnout v konkurenci starších a zdatnějších spolužáků úspěchu, pro starší žáky naopak školou tolerance a aktivní spolupráce. Tato dlouholetá praxe se nám velice osvědčuje a má kladný vliv na chování žáků v naší škole. Není náhodou, že jsme v posledních 6

7 ČERVEN 2007 letech nebyli nuceni řešit žádné závažnější rozpory mezi žáky 2. stupně, natož pak jednání, které by bylo možné označovat termínem šikana. Tyto pobyty jsou pochopitelně velmi důležitou součástí pedagogického procesu a přinášejí všem řadu poznatků, které aplikujeme ve školní práci. Díky nim zjišťujeme i reakci veřejnosti na chování našich žáků i na práci našich pedagogů a jsme s ní velmi spokojeni. Zde jsou vyjádření provozovatelů všech středisek, do kterých naše děti letos vyjely: Parkhotel Mozolov Jižní Čechy - (8.A), Jarní soustředění Nemáme jedinou připomínku k chování ani k organizaci. Naopak, učitelé a vychovatelé se o žáky opravdu dobře starali, v jídelně byl pořádek, stejně jako na pokojích. Večer byste nepoznali, že je zde ubytováno tolik dětí. S učiteli jsme se perfektně domlouvali. Učitelé při odjezdu zašli do kuchyně a poděkovali kuchařkám za dobrou stravu, stejně jako servírkám za obsluhu (kuchařky si pochutnaly na bonbonech, které dostaly). Z naší strany si myslíme, že všichni odjížděli spokojeni a těšíme se na příští rok, že se k nám opět podíváte. Pokud bych měla srovnat s ostatními školami, Vaše škola je z těch ukázkových. Tejnorová Alena - Parkhotel MOZOLOV ředitelka společnosti Turist s.r.o. Hotel Belveder Železná Ruda (2. 3.třídy) ŠVP proběhla na hotelu Belveder v Ž.Rudě a pokud mně je známo jako vedoucímu hotelu, tak v absolutní pohodě jak ze strany školy, tak ze strany našich zaměstnanců. Spolupráce se všemi dospělými byla velmi dobrá a rovněž nic nevím o nějakém nedorozumění s dětmi. Budeme rádi, když Vaše škola se bude k nám na Šumavu vracet. JUDr.Strnad - vedoucí hotelu Belveder v Ž.Rudě Pension U Zvonu Janov n. Nisou (4.A+5.A) Pobyt žáků Vaší školy v termínu proběhl bez problémů. Kolektiv dětí se zdál stmelen, projevovalo se to jejich celkovým příjemným jednáním. Myslím, že velmi dobře spolupracovaly ve svém volném čase s doprovodem - 2 praktikanty. Z mého hlediska to byl dobrý kolektiv, který poznám nejlépe tím, že mě s nimi práce baví a to jsem jim na závěr pobytu sdělil. V porovnání s dětmi ostatních škol mohu tento pobyt zařadit do výborného hodnocení. Dobře si pamatuji i pobyt dětí z Vaší školy v roce 2001, kdy v termínu zde byly děti pod vedením p. Trubačové a zdravotnice p. McDonald. Děkuji Vám za Váš zájem a rád zde děti z Vaší školy znovu přivítám. Erik Kratochvíl penzion U ZVONU 7

8 Partner školy Vážení rodiče a přátelé školy, máme za sebou prvních šest měsíců spolupráce mezi ECM a základní školou Plamínkové a jsem potěšena, že mohu konstatovat, že se jedná o spolupráci úspěšnou. Dovolte mi, abych se na několika následujících řádcích ohlédla za uplynulými šesti měsíci a společně s vámi je zrekapitulovala. Hned v lednu letošního roku poskytla společnost ECM škole fi nanční dar, za který vedení školy pořídilo sociální jednotku se šatnou, sprchou a WC. Jednotka je určena nejen pro žáky školy, ale také pro všechny residenty Pankráce, kteří v letních měsících navštěvují sportoviště školy a využívají je ke svým volnočasovým aktivitám. Počátkem května někteří z vás možná navštívili tenisový turnaj ECM Prague Open, který společnost ECM po několik let podporuje. Jako partneři spolupořadatele této prestižní sportovní události, kterou letos navštívil také prezident republiky Václav Klaus, měli žáci školy vstup zdarma. V červnu společnost ECM poskytla škole věcné dary pro účastníky a organizátory celostátního fi nále basketbalového turnaje sportovních škol, kde žáci ZŠ Plamínkové získali titul vicemistrů České republiky. Ještě jednou bych ráda poblahopřála jak reprezentantům školy k tomuto vynikajícímu sportovnímu úspěchu, tak vedení a žákům školy, že dokázali vytvořit vynikající podmínky i atmosféru, které provázely celý turnaj. Na sklonku května vstoupila společnost ECM jménem ZŠ Plamínkové do jednání se soukromou fi rmou o dovybavení školy kontejnery na tříděný odpad a jejich následný svoz. Budou-li tato jednání úspěšná, a já jsem o tom přesvědčena, budou žáci od příštího školního roku moci třídit veškerý papír, plasty a tetra obaly. Na závěr bych několika slovy okomentovala také dění, jež sice přesahuje hranice školy, ale které se nás jako obyvatel Pankráce také týká. V těchto měsících jsme svědky toho, jak se nám pankrácká pláň mění doslova před očima. Podíl na tom má zejména budova CITY TOWER, která již brzo razantně změní svou původní podobu. Z nevzhledného torza bývalého Československého rozhlasu se stává moderní kancelářský objekt. Ve třetím čtvrtletí tohoto roku začnou také stavební práce na budově CITY ELEMENT, která se bude nacházet na rohu ulic Na Strži a Milevská. Těm z vás, kteří se o projektech skupiny ECM a její vizi pankrácké pláně chtějí dozvědět více, doporučuji navštívit stránky společnosti, které najdete na Závěrem nám všem přeji příjemné prožití letních měsíců, hodně sluníčka na letní dovolené a našim dětem dlouhé a zasloužené prázdniny. Kateřina Hainzová marketingová a PR manažerka 8

1 Statistická část. obsahově překrývají či dokonce shodují, je použit odkaz na bod, který je v osnově uveden ve dřívějším pořadí 1

1 Statistická část. obsahově překrývají či dokonce shodují, je použit odkaz na bod, který je v osnově uveden ve dřívějším pořadí 1 1 Statistická část 1 Osnova Výroční zprávy je předepsána nadřízeným orgánem. V případě nejasností, kdy se některé body osnovy obsahově překrývají či dokonce shodují, je použit odkaz na bod, který je v

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2012/2013 Mgr. Ondřej Hubáček ředitel školy 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 3

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

2013/2014 www.vsps-su.cz

2013/2014 www.vsps-su.cz 2013/2014 dny otevřených dveří SPŠ pro výtvarné obory 20. 10. 23. 10. 2014, 9 17 hod. SPŠ ostatní obory 1. 12. 5. 12. 2014, 9 17. hod., pátek 9 12 hod. VOŠ 18. 3. 2015 9 17 hod. Výroční zpráva VOŠ a SPŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013/2014 Mgr. Ondřej Hubáček ředitel školy 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zřizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

a) základní údaje o škole

a) základní údaje o škole Stránka 1 z 27 a) základní údaje o škole Název: Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace Adresa: 405 02 Děčín II, Vrchlického 630/5 Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2009-2010

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2009-2010 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2009-2010 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy Základní škola ve Starém Jičíně je základní školou se všemi ročníky.poskytuje úplné základní vzdělání, a to podle vzdělávacího

Více

Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999)

Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) (Od 1.1.2002 je součástí školy také mateřská škola Janákova,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2013 2014 Pedagogická rada schválila dne 1. 9. 2014 Školská rada schválila dne 5. 11. 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Zpracováno podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Mgr. Zuzana Škapová Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915. 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

Výroční zpráva. školní rok 2012/ 2013. Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00

Výroční zpráva. školní rok 2012/ 2013. Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00 Výroční zpráva školní rok 2012/ 2013 Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00 Telefon: 546220173, tel./fax. 546211322, e-mail: zsvejrostova@vejrostova.cz 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více