Zpravodaj ZŠ PLAMÍNKOVÉ PRŮBĚH ŠKOLNÍHO POLOLETÍ INFORMACE PRO ŽÁKY A PŘÍZNIVCE ZŠ PLAMÍNKOVÉ. Vážení!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj ZŠ PLAMÍNKOVÉ PRŮBĚH ŠKOLNÍHO POLOLETÍ INFORMACE PRO ŽÁKY A PŘÍZNIVCE ZŠ PLAMÍNKOVÉ. Vážení!"

Transkript

1 Zpravodaj ZŠ PLAMÍNKOVÉ INFORMACE PRO ŽÁKY A PŘÍZNIVCE ZŠ PLAMÍNKOVÉ Č E R V E N 0 7 Vážení! ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, již skončilo období školního vyučování a myšlenky většiny z Vás směřují pravděpodobně k létu (k prázdninám či k dovolené). Přesto věříme, že Vás náš pravidelný Zpravodaj, který shrnuje nejdůležitější události v životě naší školy ve druhém pololetí školního roku zaujme natolik, že jej dočtete až do konce, kde najdete i obvyklou část věnovanou přípravě nového školního roku. Díky spolupráci s novým partnerem školy, který nám zabezpečuje grafi ku a tisk, můžeme následující stránky v daleko větší míře využít k obrazové prezentaci, která tak přispívá k vyšší úrovni této tradiční tiskoviny, kterou škola vydává již sedmým rokem. Největší problém nastává vždy ve chvíli, kdy je potřeba obsahově navázat na Zpravodaj lednový. Tyto řádky vznikají (z důvodu výrobních termínů) v polovině června, tedy v době, kdy podnebí výrazně připomíná tropy a skok do třeskuté zimy, kdy končily informace z posledního vydání, by mohl někomu způsobit i zdravotní problémy. Jenže v letošním roce je to jinak! Počasí v Evropě totiž zimní období přeskočilo a teplotní rozdíl nebude tak veliký, abyste se museli obtížně aklimatizovat. Takže směle do toho ale vlastně ještě jedno upozornění. Zpravodaj zachová tradiční členění po měsících, ale některým aktivitám věnujeme navíc i samostatné části, kde se dozvíte další podrobnosti. PRŮBĚH ŠKOLNÍHO POLOLETÍ ÚNOR Tak, a teď už opravdu do únorové Ledové Prahy, která je tradičně první akcí druhého pololetí. Jedná se o akci, kdy v průběhu pololetních prázdnin a následujícího víkendu ubytováváme děti z dětských domovů z celé České republiky, pro které je v hlavním městě připravena celá řada kulturních a vzdělávacích programů. Téměř dvěma stům dětí tak umožňujeme návštěvu muzejí, divadel, zoo a dalších zařízení, která by jinak neměly možnost navštívit. Pro žáky naší školy to přináší zvýhodněné vstupné na řadu akcí v Praze. Přestože zima sněhem příliš nehýřila, podařilo se nám ve spolupráci s Občanským sdružením rodičů a příznivců ZŠ uspořádat dlouho připravovanou akci jednodenní sobotní lyžařské kurzy pro nejmladší žáky školy. Rovněž lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku proběhl ke všeobecné spokojenosti, i když za nejednoduchých sněhových podmínek. V letošním roce jsme k nabídce zimních sportů přidali další bruslení. Děti z tříd se zúčastnily bruslařských dnů na stadionu Kobra. Více informací naleznete v samostatné části věnované zimním sportům. Děvčata 8. a 9. tříd v tomto měsíci učinila další krok k velkému fl orbalovému úspěchu zvítězila v pražském semifi nále soutěže Poprask (Pohár pražských škol) a probojovala se do fi nále soutěže. V naší škole se samozřejmě jenom nesportuje. Na tomto místě bychom chtěli připomenout, že záměrem tohoto textu je informovat Vás o mimořádných událostech ve škole, nikoli o každodenní hlavní náplni, kterou je vzdělávací činnost. O té jste informováni jinými prostředky a podstatně častěji, než jednou za pololetí, a navíc by na její popis rozhodně nestačil tento formát. Jednou z aktivit, která se v posledním období v naší škole úspěšně rozvíjí, je výtvarná činnost vedená zejména Mgr. Evou Vejvodovou. Únorovou zdařilou akcí bylo malování na trička, kvalitativních změn doznala i nápaditá výzdoba školy. Pod vedením Mgr. Ivy Hromířové proběhlo školní kolo biologické olympiády. BŘEZEN V březnu se naplno rozběhl školní projekt Stop kouření. Kromě dotazníků a účasti na velmi zdařilých seminářích, se žáci podíleli na výzdobě školy s protikuřáckou tématikou. Celý projekt vyvrcholil poslední květnový den, který je celosvětovým dnem proti kouření a práce našich žáků byly veřejně vystaveny a prezentovány i na televizních obrazovkách. 1

2 ZPRAVODAJ - ZŠ PLAMÍNKOVÉ V tomto měsíci už sedmým rokem podstupují žáci pátých a sedmých tříd vědomostní testy připravované společností Kalibro. Jejich výsledky nám umožňují objektivně srovnávat vědomosti a dovednosti (speciálně připravované dovednostní testy) našich žáků s výsledky klasifi kace jednotlivých předmětů a to v dlouhodobém vývoji. Letos poprvé jsme ale měli problémy s dodáním výsledků a zvažujeme proto změnu zpracovatele. To by ovšem znamenalo přerušení kontinuity při zpracovávání dlouhodobých statistických údajů. Dalším sportovním odvětvím Poprasku je basketbal. Opakovaně připomínáme, že za naši školu smějí v této soutěži startovat pouze nebasketbalisté z běžných tříd a tomu odpovídají i výsledky. I když v kategorii dívek v letošním roce nebyly vůbec špatné naše děvčata byla s přehledem nejlepší v Praze 4 a v březnovém městském semifi nále vybojovala postup mezi nejlepší školy v Praze! Třídy 1. stupně zahájily výuku dopravní výchovy, kterou pro ně na dětském dopravním hřišti organizuje Městská část Praha 4 a pro žáky školní družiny zorganizovaly paní vychovatelky již tradiční Jarní karneval, tentokrát za podpory MČ Praha 4. DUBEN Další charitativní akce tradičně zahajuje měsíc duben. Je to známý Srdíčkový den OS Život dětem, při kterém každoročně spolupracujeme a děti i pracovníci školy zakoupením symbolických srdíček (v letošním roce se ale jednalo o praktické bezpečnostní refl exní pásky) přispívají na vybavení dětských oddělení nemocnic. Při letošní sbírce vybraly dvojice žáků převážně z 8.C, jejichž třídní učitelka Mgr. Iva Hromířová si tuto akci vzala na starost, 6590,50 Kč. Sportovní disciplínou, ve které zaznamenávají úspěchy žáci 1. stupně, se pozvolna stává fotbal. Každoročně pořádaná školní kola soutěže Mc Donald s Cup se těší veliké oblibě u dětí. Na základě školních kol je vybrána školní reprezentace, která nastupuje v obvodním kole v průběhu května. Naše reprezentantka Zhanna Tysjaková ze 6.A se velmi dobře umístila v obvodním kole matematické olympiády a potvrdila tak, že v naší škole zdaleka nepečujeme pouze o sportovní talenty, jak je nám někdy na základě sportovního zaměření školy podsouváno. Vždyť žáků sportovních tříd je v naší škole pouhá třetina, ale tvoří díky výborné přípravě a skvělým výsledkům tu pomyslnou nejviditelnější špičku ledovce. Jedním z vrcholů sezóny bylo pro naše fl orbalistky dubnové fi nále Středoškolské fl orbalové ligy. Ano, nenechte se mýlit názvem, naše děvčata skutečně bojují ve středoškolské soutěži, neboť v jejich věkové kategorii není dostatečná konkurence. A vedou si skvěle celkové druhé místo v Praze s jedinou porážkou od týmu Gymnázia Postupická, jehož členky se zúčastní MS středních škol, je velikým úspěchem! Florbalu a basketbalu je rovněž věnována samostatná část tohoto zpravodaje. Rovněž úspěšné bylo dubnové přijímací řízení na střední školy. Pouze 3 žáci devátých tříd z celkového počtu 43 nebyli úspěšní v prvním kole zkoušek, z pátých tříd bylo přijato 62% zájemců o víceletá gymnázia. Tyto výsledky nás na jednu stranu velice těší, neboť dávají jasnou výpověď o úrovni vzdělávání v naší škole, na druhou stranu nám ale odchody žáků na víceletá gymnázia a tzv. jazykové školy (rovněž velmi úspěšné přijímací řízení) komplikují život úbytkem žáků ve třídách. Jedná se o dlouholetý problém kvalitních škol, kdy střední a jazykové školy nerespektují trend celkového úbytku dětí v ČR a otvírají stále stejný počet tříd, jako za doby silných populačních ročníků. Přitom zejména jazykové vyučování na základních školách je svým rozsahem srovnatelné a se začátkem platnosti nového školského zákona mají i dříve jazykové školy povinnost přijímat i běžné žáky do prvních tříd, nikoli jen vybrané děti. V naší škole zajišťujeme výuku angličtiny již od 1. třídy a i to je možná paradoxně důvod úspěšnosti našich žáků. V dubnu stále pokračoval již zmíněný projekt Stop kouření programem pro žáky 1. stupně s názvem Pozor, koza nekouří. Všichni žáci také absolvovali další testování, tentokrát v podobě interních Srovnávacích testů. KVĚTEN Kromě pobytových výjezdů byly květnovými událostmi vzdělávací akce agentura Merlin přivezla dravé ptáky a předvedla s nimi v areálu školního dvora kromě jiného i letové ukázky. Děti ze všech ročníků tak měly možnost vidět na vlastní oči živočichy, které by ve volné přírodě pro jejich plachost asi nikdy nespatřily. Přínosná a zajímavá byla určitě i návštěva archeologického muzea, kterou pro žáky 6. a 7.A zorganizovaly třídní učitelky Mgr. Mária Molnárová a Mgr. Jana Davidová. V průběhu návštěvy si děti mohly vyzkoušet, jak náročná je práce archeologů. 2

3 ČERVEN 2007 Stále se zvyšující úroveň výuky volejbalu potvrdily hráčky tříd, vesměs frekventantky školního kroužku volejbalu. Po loňské premiéře v soutěži Poprasku se letos v obvodním kole konaném v ZŠ Filosofská probojovaly do fi nálové skupiny a v ní se rozhodně neztratily. Po jasné prohře s celkovými vítězkami svedly naše hráčky vyrovnanou bitvu s domácím výběrem, kterému nakonec podlehly nejtěsnějším rozdílem v tie-breaku. Celkově tak naše reprezentace obsadila třetí místo a potvrdila tak všestrannost sportovní přípravy v naší škole vždyť řada hráček úspěšně reprezentuje i ve fl orbalu, basketbalu a dalších sportech. V květnu jsme organizovali basketbalový turnaj žáků sportovních tříd semifi nálové kolo, ve kterém se rozhodovalo o postupujících družstvech z českých krajů. Společně s družstvem z Písku vybojovali postup naši hráči. Vzhledem k výborné organizaci a atmosféře turnaje nás Česká basketbalová federace požádala o pořadatelství celostátního Final Four. To proběhlo začátkem června a bylo pro nás velmi úspěšné. V květnu ještě odehráli naši fotbaloví reprezentanti a reprezentantky (jako jediná škola jsme měli ve svých řadách i dívky!) převážně z 5.C obvodní kolo turnaje McDonald s Cup. A přestože v našem týmu bylo minimum fotbalistů, probojoval se do fi nálové skupiny. Výsledkem bylo celkové 3. místo, a za naší reprezentací skončilo například družstvo ZŠ Bítovská, která se specializuje právě na fotbal. ČERVEN Červnový závěr školního roku, to je vždy období vyvrcholení celoročního snažení žáků i pracovníků školy. Pro celou řadu žáků se jedná o poslední možnost, jak dohnat zanedbanou školní přípravu a na poslední chvíli zlepšit své školní výsledky. Ti svědomitější, jejichž práce nepostrádala rysy soustavnosti, si užívají předprázdninovou atmosféru školních výletů a dalších akcí, které do tohoto období odedávna patří. Letos byl tento čas obohacen o jeden z největších sportovních úspěchů naší školy posledních let, který předčil pouze titul mistrů ČR v malé kopané z roku V naší škole vyvrcholila soutěž nejlepších basketbalistů ČR sportovních tříd, která je skutečnou přehlídkou toho nejlepšího, co český basketbal v této kategorii nabízí. A jsme hrdí na to, že reprezentace ZŠ Plamínkové získala titul vicemistrů ČR, když nestačila pouze na svého odvěkého rivala z Písku. Více informací naleznete v již avizované části věnované našim profi lovým sportům basketbalu a fl orbalu. Své sportovní snažení završila i volejbalová reprezentace pracovníků. Ve fi nálovém play-off náš tým tentokrát zůstal těsně pod stupni vítězů, kdy jej ke konečnému 4. místu v konkurenci 17 týmů v Pražské lize pracovníků škol odsoudila porážka v tie-breaku od několikanásobného vítěze uspořádal pro bezmála 30 účastníků z řad žáků a pracovníků Mgr. Zdeněk Nulíček. Konalo se také druhé kolo testů sportovních tříd, určené žákům, kteří se nemohli zúčastnit kola prvního nebo těm, kteří testy neabsolvovali v rámci soustředění ST. Těsně před uzávěrkou se našim chlapcům z tříd podařil excelentní kousek! Podařilo se jim ve fi nálovém kole Florbalové ligy základních škol přehrát všechny své soupeře a stali se tak celkovými vítězi!!! Do konce školního roku proběhne ještě řada akcí volejbalový turnaj starších žákyň pořádaný ve škole K Milíčovu (Praha 11), soutěž ZOO Piškvorky v pražské Zoo, beseda s předním českým potápěčem a dobrodruhem Janem Hejmou na téma Za žraloky kolem světa, sportovní dny, (včetně letošního ročníku) ZŠ Jižní, která je rovněž pořadatelem celé soutěže. Přesto se jedná o druhý nejlepší výsledek naší reprezentace v devítileté historii účasti v soutěži. Neobvyklou akci zorganizovali žáci 8.C se svou třídní učitelkou. Naši školu tak milují, že se rozhodli v ní strávit celou noc. Toto dobrodružství se jim zjevně líbilo a zdá se, že inspirovali i řadu žáků z jiných tříd. Úspěch této netradiční akce nás těší, ale masovějšímu rozšíření se budeme muset bránit, neboť nemáme kapacity na to stát se internátní školou :-). Novou aktivitou byl také turnaj ve stolním tenisu, jehož první ročník Poslední zvonění. Ty všechny se konají až po uzávěrce Zpravodaje, takže Vás o nich budeme informovat jiným způsobem. Jednou z možností jsou naše webové stránky na kterých Vás aktuálně informujeme o dění ve škole a kde najdete i většinu fotodokumentace. 3

4 ZPRAVODAJ - ZŠ PLAMÍNKOVÉ Hodnocení školního roku a připravované změny Školní rok 2006/2007 lze určitě hodnotit jako úspěšný. Problémy, které se v jeho průběhu vyskytly, se týkaly zejména personálního zabezpečení výuky. V této oblasti bylo nejobtížnější zabezpečení výuky předmětu Český jazyk, kde nás již druhý rok sužovaly časté absence jedné z vyučujících, způsobené jejími vážnými zdravotními potížemi. Vzhledem k tomu, že se nikdy nejednalo o delší souvislou nepřítomnost, nebylo možné nasadit trvalý zástup. Celou situaci jsme proto řešili operativními změnami rozvrhu a pracovních úvazků zbývajících vyučujících ČJ, které se o výuku podělily. V současné chvíli intenzivně pracujeme na zabezpečení výuky v příštím školním roce, neboť je nutné nahradit do starobního důchodu odcházející Mgr. Blanku Peroutkovou. Ze stejného důvodu nás opouští i Mgr. Věra Čakrtová, současná třídní učitelka 5.A. Pan Michal Jedlička, který v lednu nahradil Mgr. Puchmertlovou, úspěšně dokončil FTVS UK a rozhodl se odejít mimo rezort školství dalo by se hovořit o charakteristickém jevu, kdy absolventi vysokých škol po dokončení vzdělání nastupují jinam, než do školství, zejména ne do základního. S personální oblastí souvisí i další problém, který jsme popsali již v části týkající se odchodu žáků na výběrové školy. Plánovaný počet dětí budoucího druhého a třetího ročníku nám bohužel - vzhledem k ekonomickému tlaku, který je na české školství vyvíjen - s velkou pravděpodobností neumožní zachovat stávající počet tříd. Pokud během prázdninových měsíců nedojde k razantnímu nárůstu počtu žáků, dojde ke sloučení současných paralelních tříd vždy do jedné třídy v ročníku. V průběhu školních prázdnin by se měly uskutečnit stavební akce rekonstrukce venkovního schodiště do tělocvičen a oprava výměníku tepla a teplé vody. Z grantu MHMP hodláme zkvalitnit náš školní areál. Přestože jsme obdrželi pouze část potřebných fi nancí, doufáme, že se podaří vybudovat dlouhodobě chybějící atletický ovál. Zadavatelem všech těchto akcí je MČ Praha 4. V souvislosti se zkvalitňováním školního areálu je nutné připomenout, že díky spolupráci s ECM a OS rodičů a příznivců ZŠ se nám podařilo vybavit hřiště buňkou se sociálním zázemím šatnou, toaletou a sprchou. Toto zázemí je určeno pro veřejnost sportující v odpoledních hodinách na našich pískových kurtech. V poslední době je v tisku často zmiňován záměr MČ Praha 4 posílit roli naší školy její výraznější sportovní profi lací a soustředit do ní sportovně talentované žáky z celé městské části. Tento projekt, který je zjevně inspirován dlouhodobými kvalitními výsledky v oblasti výuky tělesné výchovy v naší škole, vítáme, ale je jasné, že se netýká následujícího školního roku. V souvislosti s tímto záměrem znovu zdůrazňujeme, že škola bude i nadále poskytovat kvalitní základní vzdělání všem žákům bez ohledu na to, zda jsou či nejsou sportovně talentovaní. To potvrzuje i vznik dvou školních vzdělávacích programů, podle kterých zahájíme výuku v 1. a 6. ročníku v příštím školním roce. Jeden (Míříme vysoko) je koncipován pro běžné třídy, druhý (Míříme vysoko Sport) se týká sportovních tříd. Oba dva programy jsou vytvořeny na základě osvědčené koncepce, která umožní žákům bez problémů navázat na předcházející ročníky. Do naší koncepce určitě zařadíme i poznatky, které vzešly z vyplněných dotazníků, které v květnu rodičům a žákům zadával ÚMČ Praha 4. Bohužel do doby uzávěrky Zpravodaje jsme s výsledky nebyli seznámeni, takže nemůžeme informovat ani Vás. Závěrem Vám přejeme jako každoročně příjemné prožití letního období a hlavně zdraví. Hodně zdaru a nashledanou v září. Srovnávací testy 1.A Němeček Jakub 1.B Skalička Jan (plný počet bodů) 2.A Boušková Kateřina 2.B Purnochová Noemi 3.A Grulich Matouš 3.B Janavali Sára 4.A Myška Vojtěch 5.A Hrdlička Martin 5.C Svejkovská Barbora (plný počet bodů) 6.A Samek Martin 6.C Myšková Anna 7.A Maršál Josef 7.C Tůmová Tereza 8.A Horáková Kateřina 8.C Červenková Anna 9.A Knor Matyáš 9.C Kindl David Sportovci NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŽÁCI ROKU Školu navštěvuje celá řada žáků, kteří patří mezi nejlepší sportovce v našem městě i v celé ČR. Svědčí o tom jejich zařazení do reprezentačních výběrů rozličných sportů a úspěchy jednotlivců. Zde uvádíme jejich výčet, v závorce třídu, zkratku výběru - akce a druh sportu: Adášek Dominik (9.C - HMP 3.LODM basketbal) Baranovsky Nikita (8.C MČR karate) Bernáth Michal (8.C - HMP - 3.LODM - basketbal) Burian Miroslav (9.C - HMP 3.LODM atletika) Haffnerová Tereza (9.C - HMP 3.LODM basketbal) Hovorková Markéta (7.C mistryně ČR moderní gymnastika) Kindl David (9.C ČR moderní pětiboj) Křivanová Sára (8.C - HMP 3.LODM volejbal) Sudolská Petra (8.C - ČR ME softbal) Toběrný Jan (8. -, HMP 3.LODM basketbal) Vávrová Viktorie (8.C ME voltiž) Večerková Tereza (7.C ČR MS - aerobik) Žákyně a žák roku TEREZA VEČERKOVÁ 7.C MIROSLAV BURIAN 9.C 4

5 ČERVEN 2007 Sníh a led Přes rozmary letošní zimy, která byla skoupá na sníh i na mráz, se nám podařilo uspořádat velmi zdařilé sportovní akce. Pravda, ne všechny, které jsme plánovali a také ne vždy v plánovaném rozsahu prostě počasí zatím poručit neumíme (i když toho umíme dost). Tak bohužel nedošlo na tradiční lyžařské závody O pohár starosty (loni úžasné běžecké podmínky ve Žlutých lázních letos vyhovovaly spíš vodním sportům) a museli jsme odvolat i první z plánovaných tří sobotních lyžařských kurzů. Zbytek ale stál za to. Žáci sedmých tříd (či spíše sedmé sportovní třídy o nepochopitelném nezájmu 7.A, ze které se zúčastnily pouze 4 žákyně, jsme psali již v lednu) absolvovali lyžařský kurz v naší oblíbené destinaci v Penzionu U kovárny v Desné v Jizerských horách. Přestože jsme nemohli využít sjezdový areál v místě, absolvovali žáci kompletní sjezdový program v areálech Paseky nad Jizerou a v Příchovicích. Ideální byly podmínky běžecké bezprostředně u penzionu. Všichni účastníci se zdokonalili ve svých lyžařských dovednostech a užili si tradiční pohostinnosti majitelů penzionu, která je proslulá. Velké pokroky udělali i účastníci dvou sobotních kurzů. V péči instruktorů Skicentra ZŠ Plamínkové bylo 30 žáků tříd a ve střediscích Černá Říčka a zejména v Horních Mísečkách (vzhledem ke sníženým cenám pro nás bylo nejdražší české středisko dostupné) prošli úspěšně základním výcvikem. Pro příští rok počítáme se zopakováním kurzů, snad bude zima tentokrát počítat se sněhem. Novinkou letošní sezóny byla výuka bruslení. Provozovatel zimního stadionu Kobra oslovil naši školou s nabídkou využití ledové plochy a vyučující našich tříd se nabídky aktivně chopily. Děti absolvovaly dvě bruslařská dopoledne a podle ohlasů byly velmi spokojené. Rovněž tuto aktivitu bychom rádi zopakovali i v případě, že nabídka nebude tak výhodná, jako letos. Míče, hokejky a něco navíc Reprezentanti v našich profi lových sportech nám letos udělali velkou radost. Krásné sportovní zážitky nám připravili basketbalisté sportovních tříd, kteří bojovali v celostátní soutěži žáků sportovních škol a po postupových turnajích v Nymburce a v Praze (semifi nále v naší škole) se probojovali mezi čtyři nejlepší týmy České republiky. Díky výborné organizaci (ve spolupráci se Sokolem Vyšehrad) a troše sportovní diplomacie se nám podařilo získat pořadatelství závěrečného Final Four. Na ně se sjeli hráči zbývajících týmů vítěz české skupiny ZŠ Tylova Písek, druhý z moravské skupiny ZŠ Sekaniny Ostrava a vítěz moravské části ZŠ Jubilejní z Nového Jičína. A právě na hosty z Nového Jičína jsme narazili v prvním zápase, který se svou dramatičností a atmosférou, kterou vytvořili naši žáci, mohl směle rovnat vrcholným sportovním akcím dospělých. Naši diváci neúnavně hnali své spolužáky dopředu a ti se jim odvděčili doslova infarktovým závěrem, kdy nejlepší hráč turnaje Dominik Adášek (na snímku s číslem 16) tříbodovým košem v poslední sekundě utkání rozhodl. Závěr jako z NBA znamenal stříbrnou příčku, neboť ve vyrovnaném fi nále s družstvem Písku už naši hráči tradičního rivala nepokořili. Přesto se svým druhým místem zařadili mezi nejúspěš- 5

6 ZPRAVODAJ - ZŠ PLAMÍNKOVÉ nější sportovce školy od roku Výsledky dívek v basketbalových soutěžích také nebyly špatné, vzhledem k tomu, že se na tuto kategorii nespecializujeme a družstva tvoří z větší části fl orbalistky. Postup do městského semifi nále Poprasku a celkové 5. místo je nebývalým úspěchem. Výborně si vedli naše fl orbalistky a fl orbalisté. Sport, který jsme do naší koncepce zařadili teprve v roce 2001, začal přinášet úspěchy, které svědčí o kvalitní práci našich vyučujících a trenérů. V kategorii tříd jsme v Praze dominovali. Družstvo dívek zvítězilo v Poprasku a v již zmiňované Středoškolské lize obsadilo stříbrnou příčku. Družstvo chlapců, kterému se do městského fi nále postoupit nepodařilo, si spravilo chuť v předposledním červnovém týdnu a zvítězilo v pražské fl orbalové lize. Zajímavostí je, že kádr týmu tvořili žáci běžných tříd, nikoli sportovních. Z celé řady sportů, které mají své místo v naší škole, přinášíme fotografi e z jednoho unikátního. Sálové cyklistice, konkrétně krasojízdě, se věnují naše žákyně již čtvrtým rokem ve školním kroužku. Kromě naší školy víme v ČR pouze o jediné další, kde toto sportovní odvětví provozují. Pobytové výjezdy Květen je tradičně měsícem, ve kterém jednotlivé třídy, nebo spíše skupiny tříd, vyjíždějí na zotavovací pobyty a v případě sportovních tříd na Jarní soustředění. Všechny podobné akce jsou důležité nejen z hlediska zdravotního, ale i z hlediska vzájemného soužití dětí za podmínek odlišných od školního prostředí. Zcela v souladu s nejmo dernějšími pedagogickými postupy se zde děti učí spolupracovat, mnohdy i v záměrně připravených obtížnějších modelových situacích. Tyto postupy jsou charakteristické zejména pro sportovní soustředění sportovních tříd, kde žáci nejsou rozděleni podle ročníků, ale do skupin tvořených napříč věkovým spektrem. V hodnocených soutěžích během pobytu (Orientační závod, Železný muž-železná žena) jsou děti rozdělené do dvojic tak, že ti sportovně nejzdatnější spolupracují ve dvojicích s těmi nejslabšími a naopak. Dvojice tak tvoří mnohdy žáci 9. tříd (ti se soustředění mohou zúčastnit pouze za odměnu se souhlasem třídního učitele a metodického orgánu Tv) se žáky sportovní přípravky (5. ročník). Pro mladší děti je tento postup obrovskou motivací a možností dosáhnout v konkurenci starších a zdatnějších spolužáků úspěchu, pro starší žáky naopak školou tolerance a aktivní spolupráce. Tato dlouholetá praxe se nám velice osvědčuje a má kladný vliv na chování žáků v naší škole. Není náhodou, že jsme v posledních 6

7 ČERVEN 2007 letech nebyli nuceni řešit žádné závažnější rozpory mezi žáky 2. stupně, natož pak jednání, které by bylo možné označovat termínem šikana. Tyto pobyty jsou pochopitelně velmi důležitou součástí pedagogického procesu a přinášejí všem řadu poznatků, které aplikujeme ve školní práci. Díky nim zjišťujeme i reakci veřejnosti na chování našich žáků i na práci našich pedagogů a jsme s ní velmi spokojeni. Zde jsou vyjádření provozovatelů všech středisek, do kterých naše děti letos vyjely: Parkhotel Mozolov Jižní Čechy - (8.A), Jarní soustředění Nemáme jedinou připomínku k chování ani k organizaci. Naopak, učitelé a vychovatelé se o žáky opravdu dobře starali, v jídelně byl pořádek, stejně jako na pokojích. Večer byste nepoznali, že je zde ubytováno tolik dětí. S učiteli jsme se perfektně domlouvali. Učitelé při odjezdu zašli do kuchyně a poděkovali kuchařkám za dobrou stravu, stejně jako servírkám za obsluhu (kuchařky si pochutnaly na bonbonech, které dostaly). Z naší strany si myslíme, že všichni odjížděli spokojeni a těšíme se na příští rok, že se k nám opět podíváte. Pokud bych měla srovnat s ostatními školami, Vaše škola je z těch ukázkových. Tejnorová Alena - Parkhotel MOZOLOV ředitelka společnosti Turist s.r.o. Hotel Belveder Železná Ruda (2. 3.třídy) ŠVP proběhla na hotelu Belveder v Ž.Rudě a pokud mně je známo jako vedoucímu hotelu, tak v absolutní pohodě jak ze strany školy, tak ze strany našich zaměstnanců. Spolupráce se všemi dospělými byla velmi dobrá a rovněž nic nevím o nějakém nedorozumění s dětmi. Budeme rádi, když Vaše škola se bude k nám na Šumavu vracet. JUDr.Strnad - vedoucí hotelu Belveder v Ž.Rudě Pension U Zvonu Janov n. Nisou (4.A+5.A) Pobyt žáků Vaší školy v termínu proběhl bez problémů. Kolektiv dětí se zdál stmelen, projevovalo se to jejich celkovým příjemným jednáním. Myslím, že velmi dobře spolupracovaly ve svém volném čase s doprovodem - 2 praktikanty. Z mého hlediska to byl dobrý kolektiv, který poznám nejlépe tím, že mě s nimi práce baví a to jsem jim na závěr pobytu sdělil. V porovnání s dětmi ostatních škol mohu tento pobyt zařadit do výborného hodnocení. Dobře si pamatuji i pobyt dětí z Vaší školy v roce 2001, kdy v termínu zde byly děti pod vedením p. Trubačové a zdravotnice p. McDonald. Děkuji Vám za Váš zájem a rád zde děti z Vaší školy znovu přivítám. Erik Kratochvíl penzion U ZVONU 7

8 Partner školy Vážení rodiče a přátelé školy, máme za sebou prvních šest měsíců spolupráce mezi ECM a základní školou Plamínkové a jsem potěšena, že mohu konstatovat, že se jedná o spolupráci úspěšnou. Dovolte mi, abych se na několika následujících řádcích ohlédla za uplynulými šesti měsíci a společně s vámi je zrekapitulovala. Hned v lednu letošního roku poskytla společnost ECM škole fi nanční dar, za který vedení školy pořídilo sociální jednotku se šatnou, sprchou a WC. Jednotka je určena nejen pro žáky školy, ale také pro všechny residenty Pankráce, kteří v letních měsících navštěvují sportoviště školy a využívají je ke svým volnočasovým aktivitám. Počátkem května někteří z vás možná navštívili tenisový turnaj ECM Prague Open, který společnost ECM po několik let podporuje. Jako partneři spolupořadatele této prestižní sportovní události, kterou letos navštívil také prezident republiky Václav Klaus, měli žáci školy vstup zdarma. V červnu společnost ECM poskytla škole věcné dary pro účastníky a organizátory celostátního fi nále basketbalového turnaje sportovních škol, kde žáci ZŠ Plamínkové získali titul vicemistrů České republiky. Ještě jednou bych ráda poblahopřála jak reprezentantům školy k tomuto vynikajícímu sportovnímu úspěchu, tak vedení a žákům školy, že dokázali vytvořit vynikající podmínky i atmosféru, které provázely celý turnaj. Na sklonku května vstoupila společnost ECM jménem ZŠ Plamínkové do jednání se soukromou fi rmou o dovybavení školy kontejnery na tříděný odpad a jejich následný svoz. Budou-li tato jednání úspěšná, a já jsem o tom přesvědčena, budou žáci od příštího školního roku moci třídit veškerý papír, plasty a tetra obaly. Na závěr bych několika slovy okomentovala také dění, jež sice přesahuje hranice školy, ale které se nás jako obyvatel Pankráce také týká. V těchto měsících jsme svědky toho, jak se nám pankrácká pláň mění doslova před očima. Podíl na tom má zejména budova CITY TOWER, která již brzo razantně změní svou původní podobu. Z nevzhledného torza bývalého Československého rozhlasu se stává moderní kancelářský objekt. Ve třetím čtvrtletí tohoto roku začnou také stavební práce na budově CITY ELEMENT, která se bude nacházet na rohu ulic Na Strži a Milevská. Těm z vás, kteří se o projektech skupiny ECM a její vizi pankrácké pláně chtějí dozvědět více, doporučuji navštívit stránky společnosti, které najdete na Závěrem nám všem přeji příjemné prožití letních měsíců, hodně sluníčka na letní dovolené a našim dětem dlouhé a zasloužené prázdniny. Kateřina Hainzová marketingová a PR manažerka 8

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod TĚLESNÁ VÝCHOVA POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY SPORT Vyučující tělesné výchovy Richter Martin, Mgr. richter@ghb.cz Kučírková Gabriela, Mgr. kucirkova@ghb.cz Prchal Josef prchal@ghb.cz

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

Informační brožura 09/2013. MVIL Ostrava, o.s. Florbalový oddíl

Informační brožura 09/2013. MVIL Ostrava, o.s. Florbalový oddíl Informační brožura 09/2013 MVIL Ostrava, o.s. Florbalový oddíl Úvodní slovo Vážení sportovní přátelé, do rukou se Vám dostává informační brožura florbalového klubu s názvem 1. MVIL Ostrava. Na následujících

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH Současný svět nabízí dětem mnoho možností, jak trávit svůj volný čas. Bohužel už je pryč doba, kdy jsme na každém hřišti viděli několik spontánně hrajících si dětí, pro

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

Sportoviště města Skuteč

Sportoviště města Skuteč Sportoviště města Skuteč Sportoviště města Skuteč tvoří komplexní celek sportovních zařízení. Poskytují využití pro halové i venkovní sporty. Nabízejí využití nejenom při mistrovských utkáních a turnajích,ale

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Sportovní granty 2014 2. etapa

Sportovní granty 2014 2. etapa Sportovní granty 2014 2. etapa Kategorie III. a IV. - příspěvek na účast na sportovní akci (výrazná reprezentace města), příspěvek na sportovní akce pořádané na území města Česká i mimo území města Česká,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2013-2016 Dotační politika

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM Podmínky účasti - cena soustředění je 1000,- Kč za 3 dny - termín konání 29.4 1.5 2011 atletický stadion Pacov - PŘIHLÁŠKY POSÍLAT NA EMAIL cfpscr@email.cz A PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL

Více

Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad KnEžnou Cyklistický team STALAK DeVOSS Rychnov nad KnEžnou. Hodnocení sezóny 2014. www.stalak-devoss.

Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad KnEžnou Cyklistický team STALAK DeVOSS Rychnov nad KnEžnou. Hodnocení sezóny 2014. www.stalak-devoss. Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad KnEžnou Cyklistický team STALAK DeVOSS Rychnov nad KnEžnou Hodnocení sezóny 2014 www.stalak-devoss.cz Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad Kněžnou Tým STALAK DeVOSS

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2011/2012 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010

Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010 Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010 Vážení sportovní přátelé, Dovolte mi, abych ve stručnosti zhodnotil uplynulou soutěžní sezonu, která pro nás opět byla velmi úspěšná. Hlavně díky Vaší podpoře dosáhla

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 186/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 462 ze dne 18.03.2014 Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014/ I. etapa - dary nad 50.000

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí Autoevaluace ZŠ, Praha 13, Klausova 2450, 155 00 Praha 5 Velká Ohrada Rozhodli jsme se provést autoevaluaci školy prostřednictvím žáků, učitelů i rodičů přesto, že již není povinná. Chtěli jsme však zpětnou

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ ZA ROK 2011 Obsah strana 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení... 3 2. Kdo jsme 2. 1. Prezentace sdružení... 4 2. 2. Profily členek Výkonné rady... 5 3. Činnost

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Okresní kolo středních škol v šachu

Okresní kolo středních škol v šachu Okresní kolo středních škol v šachu Kdy? 7. prosinec2015 Kde? SPŠS Vsetín O co šlo? V pondělí dne 7. prosince 2015 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo středních škol v šachu. Zprávu o průběhu podal

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

MASČÁSEK Časopis Masarykovy základní školy v Klatovech 3. číslo 4. ročník

MASČÁSEK Časopis Masarykovy základní školy v Klatovech 3. číslo 4. ročník MASČÁSEK Časopis Masarykovy základní školy v Klatovech 3. číslo 4. ročník OBSAH 1. Úvodem 2. Literární tvorba 3. Akce 4. Závěrem 1. ÚVODEM Milé čtenářky a čtenáři, máte před sebou poslední číslo našeho

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Když vysvitne slunce, všude letí Beach

Když vysvitne slunce, všude letí Beach Když vysvitne slunce, všude letí Beach ...proč Plážový volejbal? beach je atraktivní freestylový sport, který se dynamicky šíří po celém světě beach vzbuzuje zájem sportovních kanálů televizních stanic

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Všestranný rozvoj talentované mládeže Vytváření a posilování

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace ÚVODNÍ SLOVO Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace Když jsem byl osloven jako manažer české fotbalové reprezentace, aby se právě naši nejlepší fotbalisté, hráči

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Název organizace v jazyce českém: Český svaz zrakově postižených sportovců, občanské sdružení

Název organizace v jazyce českém: Český svaz zrakově postižených sportovců, občanské sdružení Výroční zpráva Českého svazu zrakově postižených sportovců občanského sdružení (dále jen ČSZPS o.s.) za rok 2009 Výroční zpráva Českého svazu zrakově postižených sportovců, občanského sdružení za rok 2009

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ ATLETIKA Vítáme Vás na Sportovním gymnáziu Pardubice. Říká se, že atletika je královnou sportů a je tomu skutečně tak. Je v ní takový rozsah disciplín, že se v ní mohou úspěšně uplatnit jedinci menšího

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ČESKÁ HOKEJOVÁ ŠKOLA V ČESKÉ LÍPĚ

ČESKÁ HOKEJOVÁ ŠKOLA V ČESKÉ LÍPĚ ČESKÁ HOKEJOVÁ ŠKOLA V ČESKÉ LÍPĚ Česká hokejová škola využívá pro své potřeby zázemí sportovního střediska SPORTAREÁL Toto zázemí zahrnuje: Zimní stadion Plavecký bazén a saunu Tělocvičnu Strečinkový

Více