Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Klíč od Prahy 2 Žáci základních škol poznávají historii i zvláštnosti míst, ve kterých vyrůstají.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Klíč od Prahy 2 Žáci základních škol poznávají historii i zvláštnosti míst, ve kterých vyrůstají."

Transkript

1 1 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LEDEN 2013, ročník 15 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Sociální bydlení na dvojce Pravidla sociální bytové politiky usilují o adresnou i sociálně citlivou pomoc všem nájemníkům. strana 4+5 Klíč od Prahy 2 Žáci základních škol poznávají historii i zvláštnosti míst, ve kterých vyrůstají. strana 7 Uteklo to jako voda Ohlédnutí za skončeným rokem, slovem, beze slov i okem. Připomeňme si vybrané okamžiky. strana 8 Jaký byl rok 2012 Vážení čtenáři, vážení občané Prahy 2, ráda bych využila příležitosti a pozdravila vás na začátku nového roku Věřím, že nám všem přinese co nejvíce dobrých zpráv a že se na jeho konci budeme moci ohlédnout zpět bez rozpaků a s pocitem, že to byl dobrý rok. V tuto chvíli bych se ráda poohlédla za tím, který právě uplynul. Jaký byl a jak ovlivnil život v Praze 2? Slovo úvodem Již 1. leden roku 2012 přinesl jednu praktickou změnu agenda a výplaty sociálních dávek byly převedeny z humanitního odboru našeho úřadu na Úřad práce ČR v Šafaříkově a Bělehradské ulici. Zde se nyní vyřizují dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči či dávky a průkazy pro osoby se zdravotním postižením. Doufám, že to příliš nezkomplikovalo život lidem, kteří podporu potřebují, a chci poděkovat všem zainteresovaným pracovníkům za úspěšné zvládnutí nelehké situace. Další významnou novinkou v oblasti legislativy je novela zákona o veřejných zakázkách, účinná od 1. dubna Jejím cílem je větší transparentnost při nakládání s veřejnými prostředky a omezení možnosti korupčního jednání při zadávání veřejných zakázek. Mezi významné změny patří např. snížení limitů, zrušení losování a zveřejňování smluv a faktur. Pevně věřím, že je to jen další krok k posílení důvěry obyvatel ve fungování veřejné správy. Zároveň chci připomenout, že i v uplynulém roce pokračovala snaha radnice o co největší vstřícnost vůči návštěvníkům. Za naše úsilí jsme již podruhé získali uznání cenu Egon 2012 v soutěži o nejproduktivnější Czech Point. Otevřenost úřadu se projevuje i ve snaze zprostředkovat co nejširší Čistá dvojka MČ Praha 2 ve spolupráci se společnostmi EKO-KOM, a. s., Komwag, a. s., a Asekol, s. r. o., připravila v rámci programu Čistá dvojka pro rok 2012 celou řadu akcí zaměřených na dosažení lepší čistoty na území Prahy 2. Jednou z hlavních byly Létající sběrné dvory, které již občané znali z přechozích let. Na vybraných 14 stanovištích byl od dubna do listopadu přistavován soubor kontejnerů na likvidaci různých druhů odpadů (objemný spektrum informací a služeb prostřednictvím internetu. Vloni na jaře se městská část zapsala do dějin soutěže Zlatý erb o nejlepší internetové stránky veřejné správy na území hlavního města, když obhájila první místo. I v tomto trendu hodláme pokračovat. Za úspěšné považuji také pokračující tažení radnice proti hazardu. Jak známo, městská část v roce 2007 iniciovala vyhlášku o omezení hazardních her na území hlavního města Prahy a v této věci zaujímala vždy nekompromisní stanovisko. Vyhlásili jsme nulovou toleranci hazardu a v nejbližší době z Prahy 2 zmizí dalších 33 výherních hracích přístrojů. Právě uplynulý rok přinesl také zúročení dlouhodobých snah o obnovu památek a revitalizaci parků na území městské části. Za úspěšnou rekonstrukci Grotty v Havlíčkových sadech jsme převzali Cenu za regeneraci Městských památkových zón a Městských památkových rezervací. Dalšího ocenění Ceny architektů Grand Prix se dočkala revitalizace území Bastionu u Novoměstských hradeb. Naše městská část patří k nejzelenějším z širšího centra, pokud jde o poměr zástavby a ploch veřejné zeleně, a proto obnova parků vždy patřila k našim prioritám. Dnes už můžeme říci, že jsou téměř všechny větší rekonstrukce za námi. Letošní rok je také posledním v řadě let, věnovaných obnově Havlíčkových sadů. Na podzim byla pro veřejnost zpřístupněna spodní část parku, nyní probíhají úpravy v horních partiích a v létě bude dílo definitivně dokončeno Ráda bych připomněla, že rekonstrukce Grébovky je největším projektem obnovy v novodobé historii městské části a že se podařilo zachránit celý areál i s jeho vzácnými památkami před úplnou devastací. Vážení občané Prahy 2, vážení čtenáři, přeji vám, aby se vám v naší městské části v právě začínajícím roce dobře žilo a aby si každý z vás mohl být jist, že bydlí na dobré adrese. Především vám však přeji klidný a úspěšný rok Jana Černochová, starostka MČ Praha 2 MALÉ OHLÉDNUTÍ odpad, elektroodpad, dřevo, suť, papír, sklo, plasty). Dále zde byla možnost přinést obnošené šatstvo a obuv pro potřeby Diakonie Broumov. Tyto mobilní sběrné dvory navštívilo 346 občanů a sebralo se 75 tun odpadu. Nejvíce navštěvované bylo stanoviště Na Hrobci a v Polské ulici. Hlavním informačním zdrojem byla webová stránka kde byly uveřejňovány např. termíny připravovaných akcí. Pokr. na str. 6 NOVOROČNÍ PŘEKROČENÍ: Pomyslný první krok k novému začátku je možno udělat kdekoliv, a proč ne třeba na Vyšehradě Bran, jimiž lze projít do jiné reality, je tu dost. A i když se náhodou nechystáte skoncovat se zažitým zlozvykem nebo provést radikální řez, taková zimní procházka nazdařbůh ve výšinách nad Vltavou rozhodně marná není. Projasní mysl a může přinést inspiraci. Text a foto: len Městská část Praha 2 získá další čestné občany V pondělí 30. ledna 2013 budou na Novoměstské radnici udělena čtyři čestná občanství Prahy 2. Získají je sochař Olbram Zoubek, hokejistka Jan Gusta Havel a in memoriam hudebník Milan Mejla Hlavsa a malíř Antonín Sládek. Praha 2 uděluje tento titul od roku Vůbec prvními čestnými občany se tehdy stali fotograf Ladislav Sitenský, politik Václav Benda (in memoriam) a spisovatel a dramatik František Langer. OLBRAM ZOUBEK (* 21. dubna 1926, Praha) Jeden z nejvýznamnějších současných českých sochařů, který se výrazně zasloužil o rozvoj české architektonické plastiky. Olbram Zoubek je autorem bezpočtu soch. Mezi nejpamátnější díla patří posmrtná maska Jana Palacha (1969) a posmrtná maska Jana Zajíce (1970). V květnu r byl na Petříně odhalen jeho Pomník obětem komunismu. Zužující se schodiště a zástup postav přecházejících v torza symbolizují fyzické a psychické utrpení a morální devastaci společnosti za komunismu. V roce 1987 se Olbram Zoubek stává zakládajícím členem a předsedou Nové skupiny v Praze. Na jaře roku 1989 podepisuje Několik vět a pak se účastní listopadových událostí jako člen akčního výboru Svazu českých výtvarných umělců. Stojí u zrodu obnovené Umělecké besedy a v roce 1999 je zvolen jejím starostou. V roce 1996 získává státní vyznamenání Medaile Za zásluhy I. stupně. Olbram Zoubek je léta profesně spjat s Prahou 2, ateliér má v Salmovské ulici. Je znám svým odporem k totalitní moci, za což si také vysloužil značné profesní ústrky. Dlouho mu bylo alternativou restaurátorství. Od roku 1974 pracoval jako vedoucí režimem podobně postižených výtvarníků na obnově pláště renesančního zámku v Litomyšli, později zdejší galerii věnoval stálou expozici svých děl. V Litomyšli strávil restaurováním sedmnáct let a podruhé se zde oženil. Město mu udělilo čestné občanství. A nyní chce podobným způsobem tomuto umělci vyjádřit úctu městská část Praha 2. ANTONÍN SLÁDEK (* , ) Malíř, jemuž byly kromě krásných žen největší inspirací Paříž a Praha. Podstatnou část svého uměleckého života prožil ve Francii. O obrazech Antonína Sládka historik umění Josef Kroutvor svého času napsal, že mají šarm, nostalgické kouzlo úsměvu, vzpomínky, okamžiku, jedinečného setkání. Jeho přítel, publicista Jiří Slavíček, označil Sládka především za malíře krásných žen a pařížských zákoutí. Antonín Sládek se narodil v Huštěnovicích. Vystudoval nejprve užitou grafiku na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, později absolvoval malbu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Aloise Fišárka. V 70. letech vytvořil třiadvacet filmových plakátů, díky nimž se stal významným představitelem zlaté éry českého filmového plakátu. Jeho dílo je součástí sbírek Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze nebo Museum of Modern Art v New Yorku. Vytvořil celkem třiadvacet filmových plakátů vysoké umělecké úrovně. Jeho plakát ke slavnému filmu Žlutá ponorka (1968) se stal kultovním plakátem beatlemánie konce 60. let. Mezi nejznámější patří Bullitův případ (1971), Kdyby (1971), Fantomas se zlobí (1974) a Slaměný klobouk (1971). Antonín Sládek nedbal na módní trendy a soustřeďoval se na tradičně pojatou tvorbu s důrazem na eleganci výrazu. Maloval téměř zapomenuté žánry zátiší, neokázalé portréty vznikající v kavárnách, hospodách a bistrech, krajiny rodící se přímo v plenéru apod. Často také maloval ženy, jež pro něj byly trvalou inspirací. Pokr. na str. 2

2 2 ČÍSLO 1 LEDEN 2013 Co se děje v Praze 2 Noviny Prahy 2 Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Z jednání rady Radní na svém 23. řádném jednání dne 27. listopadu 2012 projednali 48 usnesení a tři informace. Na 24. řádném zasedání dne 11. prosince 2012 projednali 47 usnesení a pět informací. Z jednání 23. rady vybíráme: Rada souhlasila s úpravou pravidel pro výměnu bytu s obcí za jeden byt větších rozměrů a pro slučování bytů s účinností od Rada projednala a schválila usnesení k návrhu Nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů. Rada schválila usnesení k návrhu účelové určení příjmů hl. m. Prahy z hazardu, kdy trvá na nulové toleranci vůči hazardu vyjádřené v obecném stanovisku k žádostem o zařazení stávající/nové provozovny loterií a jiných podobných her do obecně závazné vyhlášky, jíž se tato činnost na území hl. m. Prahy reguluje, a konstatovala, že jakékoliv změny v postoji MČ Praha 2 vůči hazardu, které by mohly v budoucnu nastat, jsou možné pouze na základě veřejné diskuse s občany. Rada dále projednala usnesení k pravidelným bodům: k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 15 dne a k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 20 dne Z jednání 24. rady vybíráme: Rada schválila spolupořadatelství 5. ročníku akce Lodě na vodě 2013, která se bude konat v termínu na obou březích Vltavy od Palackého mostu až za Železniční most. Rada schválila harmonogram prací při poskytování podpor MČ Praha 2 pro rok 2013 a I. čtvrtletí 2014, dále schválila vzorovou smlouvu o poskytnutí účelové dotace, vzorovou darovací smlouvu, vzorový formulář o přijaté veřejné podpoře a vzorový formulář informace pro příjemce o obdržení veřejné podpory. Rada souhlasila s vyhlášením programu veřejné finanční podpory MČ Praha 2 v oblasti prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality, v oblasti prevence kriminality, v oblasti kultury a v oblasti mimoškolní činnosti dětí a mládeže na období 2013 a I. čtvrtletí Rada dále projednala usnesení k pravidelným bodům: k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 21 dne a k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 16 dne Šárka Votánková, odb. Kancelář starostky a vnějších vztahů V pondělí 3. prosince 2012 byly předány do užívání další podzemní kontejnery na území městské části Praha 2 ve Španělské a Rejskově ulici na Vinohradech. Slavnostního předání se za městskou část zúčastnil místostarosta Václav Vondrášek a dále zástupci společnosti Komwag, Magistrátu hl. m. Prahy a stavební firmy i dodavatele technologie. Text a foto: hra Důležité informace Volba se uskuteční ve dnech a Hlasování bude probíhat v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Případné druhé kolo volby prezidenta se uskuteční o dva týdny později, tj. v pátek a v sobotu Hlasovací lístky Budou voličům dodány do schránek alespoň tři dny předem v modrých obálkách formátu C5, označených razítkem s číslem volebního okrsku. Kromě toho volič může obdržet hlasovací lístky přímo ve volební místnosti ve dnech volby. Bude-li se konat druhé kolo volby, hlasovací lístky voliči obdrží až přímo ve volební místnosti. Přenosné volební schránky Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů, nemůže dostavit do volební místnosti a chce se volby zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky lze nahlásit předem telefonicky v Úřadu městské části Praha 2 tel.: , , příp nebo ve dnech volby přímo příslušné okrskové volební komisi. Voličský průkaz Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta republiky konané ve dnech 11. a ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, Volební místnosti se nacházejí na těchto adresách ZŠ Londýnská 34 - volební okrsky č. 29, 30, 49 ZŠ Na Smetance 1 - volební okrsky č. 31, 32, 33 ZŠ Sázavská 5 - volební okrsky č. 34, 35, 36, 40, 45, 46 OA Vinohradská 38 - volební okrsky č. 37, 38, 39 ZŠ Kladská 1 - volební okrsky č. 41, 42, 43, 44 SOU Belgická 29 - volební okrsky č. 47, 48, 50 ZŠ Jana Masaryka 21 - volební okrsky č. 51, 52, 53, 54 ZŠ Křesomyslova volební okrsky č. 55, 56, 57, 58, 59 Gymnázium Botičská 1 - volební okrsky č. 60, 61, 62, 63, 73 ZŠ Štěpánská 8 - volební okrsky č. 64, 65, 66, 67, 68 ZŠ Resslova 10 - volební okrsky č. 69, 70, 71, 72 Městská část Praha 2 získá další čestné občany Pokr. ze str. 1 JAN GUSTA HAVEL (*10. listopadu 1942, Pašinka u Kolína) Bývalý československý hokejový útočník. Reprezentoval Československo na třech mistrovstvích světa, dvakrát na olympijských hrách. Z Grenoblu si v roce 1968 přivezl stříbrnou olympijskou medaili. První hokejové krůčky si odbyl v Pašince na rybníku. Začínal v Kolíně v druholigovém klubu Tatra Kolín. Přezdívku Gusta si vysloužil jako osmnáctiletý mladík, kdy jezdil na motorce, podle slavného motocyklového závodníka Gustava Havla. Poté, co narukoval na základní vojenskou službu do Dukly Litoměřice, hrál II. hokejovou ligu. Následující sezonu ale už hrál za prvoligovou Duklu Jihlava. Po vojně přestoupil do pražské Sparty, kde odehrál nejpodstatnější úsek hokejové kariéry až do poloviny 70. let. Během jedenácti sezon tam nastřílel 246 gólů. V roce 1975 naposledy přestoupil do druholigové pražské Slavie. Tam jako útočník působil do roku 1979, poté jako hrající trenér. VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), na voličský průkaz. O voličský průkaz šlo požádat v době od vyhlášení voleb, vydává se od VOLIČSKÝ PRŮKAZ PRO PRVNÍ I DRU- HÉ KOLO VOLBY PREZIDENTA Žádost o voličský průkaz v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě podepsaná uznávaným elektronickým popisem voliče, případně žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději sedm dnů přede dnem volby prezidenta, tj. do pátku Od lze osobně požádat o vydání voličského průkazu v oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Úřadu MČ Praha 2 (hala 038a v přízemí, vchod z Jugoslávské ulice) do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy do 16:00; voličský průkaz bude vyhotoven a vydán na počkání. Při podání žádosti ve výše uvedených termínech lze vydat voličské průkazy pro obě kola volby prezidenta. Reprezentoval od roku 1966 a v letech hrál na všech šampionátech kromě roku V reprezentaci odehrál 63 zápasů a vstřelil 34 gólů. Třikrát vyhrál Spenglerův pohár. Dvakrát byl nejlepším střelcem hokejové ligy v roce 1968 a Je členem Klubu hokejových střelců a All Stars týmu HC Sparta Praha. Při příležitosti 70. narozenin vstoupil do Síně slávy. Na mistrovství světa v roce 1969 ve Stockholmu nastoupil na protest proti vstupu armád Varšavské smlouvy do tehdejší republiky spolu s dalšími pěti reprezentanty s přelepenou hvězdou ve znaku lva na českém dresu. Dnes působí jako vedoucí mužstva juniorky Pražanů. VOLIČSKÝ PRŮKAZ PRO DRUHÉ KOLO VOLBY PREZIDENTA Pro případné druhé kolo volby prezidenta, které se má konat ve dnech 25. a , platí, že žádost o voličský průkaz pouze pro druhé kolo volby prezidenta v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě podepsaná uznávaným elektronickým popisem voliče, případně žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději sedm dnů před dnem konání druhého kola volby prezidenta, tj. do pátku Osobně lze žádost o vydání voličského průkazu pro druhé kolo volby prezidenta podat v oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Úřadu MČ Praha 2 (hala 038a v přízemí, vchod z Jugoslávské ulice) do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy do 16:00; voličský průkaz bude vyhotoven a vydán na počkání. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. Ověření zápisu v seznamu voličů Každý volič s trvalým pobytem v Praze 2 si po prokázání totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem) může v odboru správních agend Úřadu MČ MILAN MEJLA HLAVSA (*6. března 1951, Praha, 5. ledna 2001, Praha) Český hudebník, skladatel, baskytarista a zpěvák, spoluzakladatel legendární skupiny The Plastic People of the Universe. Vyrůstal na pražském Břevnově. V mládí založil se svými kamarády několik nevýznamných kapel, které neměly dlouhého trvání. Koncem 60. let ho oslovila hudba skupiny Velvet Underground. V září 1968 založil skupinu The Plastic People of the Universe. Hlavsa skládal hudbu, zpíval a hrál na baskytaru. Jeho inspirace The Fugs, Frankem Zappou, The Doors, Rolling Stones nebo kapelou Captain Beefheart and his Magic Band a dalších byla na hudebním směru, kterým se Plastici vydali, znát. Ve druhé polovině 70. let byli Hlavsa a další členové The Plastic People of the Universe za své koncertování zadrženi a obviněni z výtržnictví. Jejich zatčení tehdy mobilizovalo underground v Čechách i na Moravě, vznikla petice za propuštění Plastiků na svobodu a celý proces s představiteli tzv. druhé kultury vedl ke vzniku Charty 77. Hlavsův nezměnitelný občanský postoj a touha hrát svobodně takovou hudbu, která jde proti oficiálně prosazovanému popu a uměle vytvářeným hvězdám, vedly k tomu, že po zákazu Plastiků hrál i v dalších skupinách, např. DG 307, Půlnoc, Garáž, Fiction. Jeho slavná píseň Muchomůrky bílé zněla po vhození 10 Kč i z bronzové pamětní desky (dílo Viktora Karlíka) umístěné v září 2005 u vchodu do domu v Ječné ulici č. 7, kde Mejla se svou pozdější ženou Janou v sedmdesátých letech žil. Tuto vzpomínku na něj bohužel v dubnu 2011 ukradl neznámý zloděj. len/tom Zima na krku a první nadílka sněhu za námi Prosincový příděl sněhu byl příjemným zpestřením adventně naladěné Prahy. Ti, kteří mají na starost úklid komunikací, sice většinou nesdílejí obecné nadšení pro romantiku zasněžených ulic, ale protentokrát mohli být i oni spokojeni. Praha 2 byla po všechny zasněžené dny lehce schůdná, a to i v málo frekventovaných místech. Kdo se tu tedy stará o to, aby nám to neklouzalo? Na většině komunikací uklízí sníh hlavní město. Městská část zajišťuje zimní údržbu na zhruba dvanácti hektarech chodníků, které jsou v majetku hl. m. Prahy a nařízením města jsou zařazeny mezi neudržované komunikace. Radnice na těchto chodnících zajišťuje zimní údržbu nad rámec svých povinností a z vlastních finančních zdrojů. Jen tak mohou být v zimním období prakticky všechny chodníky na území Prahy 2 schůdné. V parcích, které jsou svěřeny do správy městské části, se zimní úklid provádí na 7463 běžných metrech parkových cest. Na základě uzavřených smluvních vztahů provádí úklid chodníků společnost Komwag, a. s., parkové cesty uklízejí zahradnické společnosti GARTENSTA PLUS, s. r. o., sdružení CENTRA, a. s., a Vojanovy sady, spol. s r. o. Roční náklady na zimní údržbu jsou závislé na klimatických podmínkách. Například vloni to bylo 1,4 mil. Kč v případě chodníků, u parkových cest 600 tisíc Kč. Text a foto len Praha 2, kancelář č. 104, ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů. Údaje nelze sdělovat telefonicky vzhledem k nutnosti ověření totožnosti občana; rovněž není možné získat údaje o příbuzných, sousedech či známých. Případnou chybu v údajích vedených v seznamu voličů lze opravit nebo doplnit; úřad je povinen do 48 hodin žádosti voliče o opravu či doplnění údajů buďto vyhovět, anebo mu písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze. Prokazování totožnosti a státního občanství Po příchodu do volební místnosti prokazuje volič svou totožnost a státní občanství. Občanům ČR, kteří se chtějí volby zúčastnit, proto doporučujeme, aby si zkontrolovali datum platnosti svého občanského průkazu nebo cestovního pasu, případně aby včas požádali o vydání nového dokladu. Způsob hlasování Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. Aktuální informace k volbě prezidenta naleznete také na úřední desce Úřadu MČ Praha 2 a na internetové stránce Ondřej Jícha, odbor správních agend

3 Noviny Prahy 2 Diskuse ČÍSLO 1 LEDEN Rok se s rokem sešel. Jaký byl ten loňský politický? Dvacet let již volíme svobodně a jen podle svého rozhodnutí v samostatné České republice. Máme na vybranou z řady stran na politické scéně a je jen v našich rukou, které straně bude patřit náš hlas. V rozměru komunální politiky má leckdy náš hlas třebaže to tak nevypadá větší váhu než v nepřehledné scéně parlamentní či senátní. Lidé se v rámci městské části dobře znají, znají i své politiky. Potkávají je v běžném životě, někteří je znají od dětství. O to větší je zodpovědnost těch, kterým náš hlas připadne. Pod mikroskopem veřejnosti jsou poslanecké volební sliby podrobovány zkoumání celé volební období. A každý rok přináší nějaké složité události, které mají i politický podtext nebo vyžadují politické rozhodnutí. Byla všechna v souladu s našimi přáními a představami? To je zřejmě nemožné. A jak to vidí sami naši zastupitelé a komunální politici? Položili jsme jim jednoduchou otázku: Jaké bylo nejlepší a nejhorší politické rozhodnutí vedení městské části v roce 2012? ČSSD Nejhorším politickým rozhodnutím Prahy 2 v roce 2012 byla jednoznačně změna politického vedení radnice. Zřejmě v duchu vládní politiky úsporných opatření se koaliční strany v Praze 2 až na výjimku Zelených shodou okolností stejné, jako ty v koalici vládní, tedy ODS a TOP 09 rozhodly osekávat pravomoci opozice například snižováním jejích členů v komisích rady. Vrcholem těchto snah je OSB Strana zelených Nejlepší může být i nejhorší Máme za sebou turbulentní rok První úvodník Novin Prahy 2 v kalendářním roce 2012 psal starosta, číslo, které držíte v rukou, otevírá starostka. Trojkoalice na začátku roku 2012 byla složena kromě z modrých a zelených také z oranžových ty však v průběhu roku vystřídali fialoví. I přes politický neklid se však podařilo dokončit několik důležitých obsahových kroků. Nejvýznamnější z nich je i úspěchem pro zelené, a sice nová pravidla sociálního bydlení. Bez mála půl roku týmové práce vedlo po dvaceti letech k jejich zásadní revizi. Nová pravidla nejsou bezesporu dokonalá, ale jsou velkým krokem kupředu. V pravidlech jsou identifikovány čtyři podporované skupiny: senioři, zdravotně postižení, mladé rodiny a sociálně potřební každá skupina má pravidla ušita na míru. Ostatně můžete sami posoudit v těchto novinách pravidla vám přinášíme v plném znění. Šimon Krmenčík naprosto skandální a bezprecedentní zřízení komise pro tvorbu rozpočtu bez jakékoliv možnosti participace opozičních stran, pouze se členy stran radniční koalice! Občané Prahy 2 tak přicházejí odchodem ČSSD do opozice o sociální rozměr chování radnice Prahy 2. Slabou útěchou a jedním z posledních vstřícných kroků bývalé koalice tak pro ně může být prosazení dodatku k nájemním smlouvám, který zastropovává ceny nájmů v obecních bytech. Naopak jako nejlepší politické rozhodnutí roku 2012 vidíme zahájení projektu Stopy Židů v Praze 2. Od počátku 20. století byla židovská obec na Královských Vinohradech nejpočetnější v celém Československu. Dosud ovšem neexistuje žádné zmapování této skutečnosti, nemluvě o tom, že publikace o historii Prahy 2 vydané v předchozích obdobích neobsahují vůbec žádnou či minimální zmínku o této části historie. Vzhledem k tomu, že každým měsícem výzkumný projekt přináší nové poznatky o historii židovské komunity v Praze 2, je ojedině- Nejhorší rozhodnutí změna politického vedení radnice lým a rozsáhlým projektem co do významu a přínosu pro budoucnost. Jedním z očekávaných cílů má být výstava projektu, vzdělávací materiály pro školy v Praze 2 či podnět k diskusi o vybudování památníku obětem holokaustu, který by si nejen vzhledem k historickému odkazu občané Prahy 2 určitě zasloužili. Jako člen kulturní komise musím vyzdvihnout, že veškeré aktivity podporující znalosti o historii Prahy 2, jsou jedněmi z nejdůležitějších. Parafrázujme klasika, že ten, kdo nezná historii, je nucen si ji zopakovat. Otto Hoffmann Po přečtení politického tématu na leden jsem měl nejprve pocit, že jde o žert, leč do apríla je ještě daleko a Silvestr je již za námi. Nezbývá tedy, než vzít na vědomí, že bylo míněno vážně. V tom případě jsem se zamyslel nad rozhodnutími, která provázela rok Těch špatných nebylo málo, ale myslím, že za to nejhorší politické rozhodnutí lze jednoznačně považovat schválení změny Pravidel při prodeji bytového fondu. Tím došlo nejen k odstranění ceny obvyklé a zavedení ceny politické, ale především k založení možné nerovnosti budoucích kupujících tím, že někteří z nich mohou být bezdůvodně vyřazeni z možnosti plného a spravedlivého využití odsouhlasených slev. Zdůvodňovat tuto zcela vědomou nerovnost nelze v žádném případě právem prodávajícího stanovit si cenu libovolně. Právo na rovné podmínky všech oprávněných kupujících je právem nadřazeným, zaručeným ústavou. Porušení rovných podmínek je o to závažnější, že se ho dopouští veřejnoprávní instituce. Třešničkou na tomto zkaženém dortu jsou neustálé průtahy s výběrem firmy, která by měla celý prodej realizovat. Hodně jsem se zamýšlel nad tím nejlepším rozhodnutím a nakonec jsem dospěl k názoru, že jím mohlo být schválení Pravidel sociálního bydlení. Ta zavádějí novinky, z nichž některé lze označit za dobré podmínky podpory jsou stejné bez ohledu na to, zda žadatel bydlí v domě soukromém či obecním, a tak ví, na co se v případě nouze může spolehnout, kde hledat pomoc. Avšak ouha! Snad vyjma seniorů a zdravotně postižených bude ostatním potřebným nájem pravidelně zvyšován, až dosáhne 120 Kč/m 2. Paradoxně tak člověk, který bojuje s nezaviněnou zdravotní či sociální krizí, zaplatí po čtyřech letech nájem vyšší, než jeho sousedé, kteří v nouzi nejsou. Nedostatků je však podstatně víc. Takže i to nejlepší politické rozhodnutí se rázem řadí k těm nejhorším. Michal Uhl Tvrdit, že špatných rozhodnutí nebylo, by bylo domýšlivé. Kritikou nás jistě nebude šetřit opozice, ale sám přidám jednu věc, kterou vnímám negativně. Finance. Rozpočtová politika magistrátu podvazuje příjmy Prahy 2, které se rok od roku ztenčují. To není dáno krizí nebo jinou okolností, jen rozhodnutím hlavního města vysát peníze z centra a rozpouštět je do luk a polí v okrajových městských částech. Péče Nejvýznamnějším krokem jsou o hustě zalidněnou oblast, která je z velké části pravidla sociálního bydlení památkově chráněná, je finančně nákladná. Příští rok bude ještě hubenější než ten letošní a MČ Praha 2 nemůže vypisovat granty pro neziskové organizace tak jako loni, nemůže realizovat tolik projektů v školské nebo sociální oblasti. To, co je pro zelené velmi problematické, je i pokles finančních prostředků na zeleň, včetně výsadby a péče o stromy. Budeme jednat o prioritách na nadcházející roky, otázka zeleně v místech, kde žijeme, je pro nás na jednom z prvních míst. Přes nepříznivou ekonomickou situaci to nevzdáváme! ODS TOP 09 Rada městské části a zastupitelé v roce 2012 přijali spoustu důležitých rozhodnutí. Dovolte mi zmínit ty, které mě těší nejvíce. Koncem října jsme schválili Pravidla sociální bytové politiky. K tomuto Politická rozhodnutí na všech úrovních veřejné správy i samosprávy se ve svém důsledku téměř vždy týkají přerozdělování peněz získaných od daňových poplatníků. Klíčovým politickým rozhodnutím jak na úrovni státu, tak i obce, je v tomto smyslu přijetí rozpočtu. Návrh rozpočtu MČ Praha 2 pro rok 2012, který byl Aleksandra Udženija kroku přistoupila radnice v souvislosti s ukončením deregulace nájemného a s tím očekávanými změnami na trhu s byty. Pravidla bytové politiky se především zaměřují na seniory, mladé rodiny, zdravotně postižené a sociálně potřebné. Dlouho diskutovaným tématem byl prodej obecních bytů. Zastupitelstvo městské části schválilo Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy. Byla přijata nová pravidla, umožňující změnu správní firmy, s cílem posílení konkurenčního prostředí a tím zvýšení kvality poskytovaných služeb. Upravili jsme finanční limit pro veřejné zakázky, zakázky nad 500 tisíc korun bude projednávat Rada a vše bude dohledatelné na webových stránkách. Tímto opatřením jsme posílili transparentnost úřadu, kdy veřejnost má možnost kontrolovat své politiky. Jsem opravdu velmi ráda, že naše městská část získala prestižní ocenění Město pro byznys Důvodů, proč se Praha 2 stala podnikatelsky nejpřívětivější městskou částí, bylo mnoho, mezi nimi to Důležitá politická rozhodnutí roku byla především rychlost vyřizování agendy, nízká rozšířenost korupčního prostředí a dále oblíbenost naší městské části pro zřízení sídla firmy. Velmi úspěšně funguje již třetím rokem Dvojka pro seniory, kde nabízíme seniorům zajímavé besedy, plavání a kurzy. Nejoblíbenější jsou ale zcela jistě výlety po celé republice. I letos bude pro naše seniory připraven bohatý program. Radní i zastupitelé udělali opravdu mnohé v roce 2012 a věřím, že ve své pilné práci budou pokračovat i v tomto roce. Všem obyvatelům naší městské části přeji mnoho pohody a spokojenosti v roce Otto Schwarz předložen zastupitelům ke schválení vloni v únoru, potvrdil obecné pravidlo, že nejhorší politická rozhodnutí padají především tehdy, chybí-li odvaha přiznat občanům pravý stav věcí. Konkrétně v tomto případě reflektovat finanční situaci, ve které se naše městská část na konci roku 2011 ocitla. Rozpočet ignoroval skutečnost, že doba velkolepých projektů a nákladných investic v této chvíli skončila, protože reálné příjmy rozpočtu klesají a finanční rezervy z let hojnosti jsou vyčerpány. Žádnou takovou reflexi nebylo možno v návrhu rozpočtu na rok 2012 vystopovat, a proto pro něj také nemohla TOP 09 hlasovat. Kandidát na nejhorší politické rozhodnutí byl na světě. Již ke konci prvního čtvrtletí musela být přijata úsporná opatření, aby toky peněz umožnily alespoň běžné fungování městské části. Po květnové změně koalice padlo rozhodnutí znovu ustavit Komisi pro tvorbu a kontrolu rozpočtu (KPTR), která zde již fungovala v předminulém volebním období. Po revizi plánovaných výdajů navrhla komise radě městské části řadu opatření nejen v oblasti běžných výdajů, ale především iniciovala pozastavení či zrušení některých zbytných investičních akcí. Zpřísnil se dohled nad činností správních firem, uvolněné byty jsou rychleji znovu pronajímány po minimálních úpravách. Nákladné rekonstrukce vedly v minulosti nejen k plýtvání finančními prostředky, ale zároveň se prodlužovala doba, kdy příjem z pronájmu těchto bytů byl nulový. KPTR se stala v určitém slova smyslu finanční inkvizicí, přes kterou neprojde žádný zbytečný výdaj. V srpnu začala komise pracovat na návrhu rozpočtu pro rok Potěmkinovské vesnice jsou minulostí a jsme přesvědčeni, že jak loňský výsledek hospodaření, tak výsledek právě začínajícího roku potvrdí, že realistický a odpovědný přístup k hospodaření obce, který se po změně koalice podařilo díky této komisi nastartovat, byl jednoznačně nejlepším politickým rozhodnutím roku Nejhorší politická rozhodnutí padají, chybí-li odvaha přiznat pravý stav věcí

4 4 ČÍSLO 1 LEDEN 2013 Téma měsíce Noviny Prahy 2 Pravidla sociální bytové politiky v městské části Praha 2 Zkratky a pojmy Pro přehlednost jsou v textu užívány následující zkratky: ČR Česká republika EU Evropská unie MČ městská část RMČ Rada městské části ÚMČ Úřad městské části Pojmem bytová komise se rozumí poradní orgán bytová komise Rady městské části Praha 2 Pojmem sociální komise se rozumí poradní orgán sociální komise Rady městské části Praha 2 Preambule RMČ Praha 2 reaguje na plošné ukončení deregulace nájemného a s ním související ustálení bytového trhu. Nová pravidla definitivně opouštějí koncept regulovaného nájemného a znají kromě nájmu tržního (aukční), pouze nájem základní a nájem snížený (viz kap. 1.). Snížené nájemné je koncipováno tak, aby výše nájemného nikdy neklesla pod průměrnou nákladovou úroveň dostačující na údržbu nemovitosti. Mechanismy výpočtu cen nájmů jsou v pravidlech nastaveny nadčasově tak, aby jejich platnost nevypršela s postupnou proměnou bytového trhu. Míra veřejné podpory poskytované na základě těchto pravidel je stanovena tak, aby byla identická pro nájemce, který bydlí v soukromém domě, tak i pro nájemce bydlícího v domě obecním. Podpora spočívá v poskytnutí nájemního bytu svěřeného MČ Praha 2 a zároveň v poskytnutí finančního zvýhodnění formou slevy na nájemném. Základním východiskem pravidel je, aby pomoc byla vždy adresná i sociálně citlivá. Zároveň se však důsledně dbá na to, aby byla poskytnuta jen těm, kteří ji opravdu potřebují. Proto byla stanovena kritéria tak, aby bylo možné uspokojit maximální počet žádostí. Maximální transparentnost pravidel je rovněž protikorupčním opatřením. Vzhledem k omezenému počtu obecních bytů dala MČ Praha 2 vypracovat sociologickou studii, která analyzuje potřeby v oblasti sociálního bydlení u seniorů na Praze 2. Tato pravidla ze závěrů studie vycházejí. Pravidla také zohledňují informace bytového oddělení o dynamice pronájmu volných obecních bytů a počtu zájemců o tyto byty. Prioritní skupiny obyvatel MČ Praha 2, na něž se bytová politika zejména zaměřuje, jsou: Senioři Mladé rodiny Zdravotně postižení Sociálně potřební Způsob podpory je specifický pro každou skupinu obyvatel tak, aby míra a typ pomoci přesně odpovídala jejich životní situaci. Konkrétně v případě seniorů jde o podporu zpravidla trvalou, v případě zdravotně postižených o podporu dočasnou a průběžně věcně přezkoumávanou. V případě sociálně potřebných a podpory mladých rodin jde o podporu dočasnou a k tomu zároveň postupně se snižující tak, aby byli motivováni k dosažení soběstačnosti. Nájem obecního bytu podle těchto pravidel není nárokový. Žádost musí být projednána nejprve bytovou komisí a následně schválena RMČ Praha 2. Žadatelé, kteří nesplňují kritéria pro zařazení ani do jedné z podporovaných skupin obyvatel, mohou usilovat o obecní byt například podle Pravidel veřejné soutěže o nájem obecních bytů schválených usnesením RMČ Praha 2 (byty za smluvní nájemné, tzv. aukce). 1. Stanovení konceptu základního a sníženého nájemného Základní nájemné (cena za m 2 ) je stanoveno rozhodnutím RMČ. Vychází z průměrného nájemného z aukcí (tržní nájem) a ze všech relevantních dostupných údajů 1. Cena za m 2 základního nájemného je aktualizována vždy ve čtvrtém čtvrtletí kalendářního roku. Při prodlužování nájemních smluv podle těchto pravidel bude nová výše nájemného odvozena z aktualizovaného základního nájemného. Snížené nájemné je takové, které je snížené oproti nájemnému základnímu. Výše procentního snížení je uvedena v pravidlech pro jednotlivé skupiny. 2. Senioři Byty pro seniory jsou určeny jako pomoc osobám, které dovršily věk odchodu do starobního důchodu a nemohou svoji bytovou situaci řešit vlastními silami. Podpora starobním důchodcům je dvojí, jednak v nabídce malometrážního bytu, který sám o sobě je méně nákladný, a zároveň poskytnutím sníženého nájemného. Byty pro seniory jsou určeny pro jednu až dvě osoby Vstupní kritéria: a) Žadatel i případný druhý člen domácnosti musí ke dni podání žádosti dosáhnout věku starobního důchodce na území ČR. b) Žadatel a případný druhý člen domácnosti doloží výši příjmů, ta nesmí u žádného z nich přesáhnout výši průměrného důchodu 2 na území hl. města Prahy. c) Doložená výše příjmů obou členů domácnosti nesmí v součtu přesáhnout 1,5násobek průměrného důchodu na území hl. města Prahy. d) Trvalý pobyt na území MČ Praha 2 minimálně po dobu 25 let pro prvního žadatele, druhý člen domácnosti musí splňovat podmínku minimálně 5 let trvalého pobytu; jde-li o státního příslušníka země mimo EU, je nezbytné doložit potvrzení o délce pobytu. e) Doložení prohlášení žadatele (a druhého člena domácnosti, jde-li o žadatelskou dvojici), že není vlastníkem ani spoluvlastníkem jiného objektu určeného k bydlení. Dále předloží majetkové přiznání čestné prohlášení o vlastnictví movitého a nemovitého majetku. f) Doložení platné nájemní smlouvy k bytu na území Prahy 2, jehož je v době podání žádosti nájemcem, včetně vyjádření pronajímatele o tom, že nájem dosud trvá. g) Doložení evidenčního listu stávajícího bytu (nesmí být starší 3 měsíců) a vyjádření pronajímatele o vypořádání všech pohledávek, eventuálně o dlužných částkách Postup schvalování žádosti Žadatel vyplní žádost na předepsaném formuláři. Součástí žádosti jsou rovněž přílohy (jejich seznam je na formuláři uveden): důchodový výměr (příp. důchodové výměry), potvrzení o výši příjmů, majetkové přiznání, nájemní smlouva, evidenční list, příslušná vyjádření stávajícího pronajímatele. Bytové oddělení doručenou žádost o byt zkontroluje a v případě, že nebyly doloženy všechny požadované dokumenty, vyzve žadatele k jejich doplnění. Pokud žadatel ve lhůtě 30 dnů dokumenty nedoplní nebo nesplní vstupní kritéria, bude o odmítnutí žádosti informován pověřeným zástupcem MČ Praha 2. Pokud nedojde k odmítnutí žádosti dle předchozího bodu, bude žádost postoupena k projednání bytové komisi RMČ, která kladná doporučení postoupí bytovému oddělení ÚMČ; záporná a nerozhodnutá k projednání RMČ. V případě, že byla splněna všechna vstupní kritéria, postupuje se následujícím způsobem: Bytové oddělení vyhledá žadateli vhodný byt (možné jsou maximálně dvě nabídky, které v rámci možností odpovídají požadavkům žadatele a jsou rovněž přiměřené jeho zdravotnímu stavu). Při odmítnutí druhého nabídnutého bytu bude žadatel vyřazen z evidence žadatelů o nájem bytu. O vyřazení rozhodne pověřený zástupce MČ Praha 2. Opakované podání žádosti je v tomto případě možné nejdříve po uplynutí dvou let ode dne vyřazení z evidence. Jestliže bude nabízený byt žadateli vyhovovat, rozhodne RMČ Praha 2 o uzavření nájemní smlouvy k bytu se statutem: Byt pro seniory Stanovení velikosti bytu pro seniory Míra podpory je identická jak pro žadatele, kteří v dané době bydlí v obecním bytě, tak i pro žadatele, kteří bydlí v domech soukromých majitelů. Všichni zájemci splňující vstupní kritéria mohou žádat o byt menších rozměrů, a to tak, že žadateli může být pronajat byt přiměřené velikosti maximálně do výměry: 40 m 2 pro jednu osobu 50 m 2 pro dvě osoby Poznámka k bytu pro dvě osoby: Případné úmrtí jednoho z nájemců nebude mít vliv na možnost prodloužení smlouvy k bytu většímu než 40 m Výše sníženého nájemného V případě bytů pro seniory se snížené nájemné určí odečtením 30 % ze základního nájemného. Způsob výpočtu výše nájmu je popsán v kapitole 1. Stanovení konceptu sníženého nájemného. Příklady při stanovené ceně za základní nájemné ve výši 120 Kč/m 2 : Velikost bytu v m Cena v Kč/m 2 při aplikaci sníženého nájmu o 30 % Výše měsíčního nájemného bytu v Kč V případě stávajících nájemců v obecních bytech je možné požádat o snížené nájemné bez nutnosti výměny bytů, a to tak, že sleva bude uplatněna pouze na prvních 40 m 2 podlahové plochy bytu v případě jednoho nájemce a prvních 50 m 2 podlahové plochy v případě dvou osob. Případné m 2 přesahující tento limit budou hrazeny ve výši základního nájemného. Snížené nájemné může být přiznáno na základě posouzení žadatele podle vstupních kritérií pro nájem bytu pro seniory Doba trvání nájmu Nájemní smlouva se uzavírá na 3 roky. O další 3 roky se nájemní smlouva prodlužuje, když: nájemce řádně plní své povinnosti nájemce neprojeví před uplynutím takto stanovené doby nájmu vůli v nájemním vztahu nepokračovat nájemce nadále splňuje vstupní kritéria pro uzavření nájemní smlouvy (nájemce doloží: důchodový výměr, případný doklad o výši příjmu, čestné prohlášení o vlastnictví nemovitého a movitého majetku ) Toto pravidlo se použije i opakovaně vždy při skončení prodloužené doby nájmu. Při splnění všech podmínek bude prodloužení doby nájmu schváleno v RMČ. Při nesplnění některé z podmínek bude žádost projednána v bytové komisi a následně v RMČ. Při uzavírání prodloužené nájemní smlouvy (nebo dodatku) bude stanovena nová výše nájemného vypočítaná z aktuálně platné výše základního nájemného. Jestliže nájemce při prodlužování doby nájmu nesplní vstupní kritéria pro uzavření nájemní smlouvy, může s ním být prodloužena nájemní smlouva za základní nájemné. Při neplnění povinností nájemce (např. neplacení nájemného) nebo vyjde-li najevo, že nájemce uvedl v žádosti nepravdivé údaje, nebude nájemní smlouva prodloužena. Uvedení nepravdivých údajů v žádosti může být důvodem k uplatnění trestněprávního postihu. 3. Mladé rodiny startovací byty Podpora mladých rodin je pro MČ Praha 2 klíčová vzhledem k tomu, že Praha 2 patří z hlediska věkové skladby obyvatel k nejstarším v České republice. Koncept startovacích bytů je postaven tak, že bytová pomoc pomáhá mladým rodinám překlenout ekonomicky nejobtížnější léta na začátku profesní dráhy. Podpora je koncipována jako dočasná a postupně se snižující Vstupní kritéria: a) Musí jít buď o manželství, nebo nesezdaný pár 3 s nezletilým dítětem. Žádný z partnerů nesmí být starší 35 let (včetně). b) Alespoň jeden z partnerů musí mít občanství ČR. c) Jeden z partnerů musí mít trvalý pobyt na území MČ Praha 2 minimálně po dobu 2 let (v případě občana státu mimo EU nutno doložit potvrzení o délce pobytu). d) Oba partneři musí prokázat, že jim nesvědčí žádné vlastnické právo k jinému objektu určenému k bydlení. e) Příjem obou partnerů nesmí dohromady být menší než 0,8násobek průměrné mzdy v hl. městě Praze 4. f) Příjem obou partnerů nesmí dohromady přesahovat 1,3násobek průměrné mzdy v hl. městě Praze Postup schvalování žádosti Žadatel vyplní žádost na předepsaném formuláři, včetně všech požadovaných příloh (jejich seznam je na formuláři uveden). Bytové oddělení doručenou žádost o byt zkontroluje a v případě, že nebyly doloženy všechny požadované dokumenty, vyzve žadatele k jejich doplnění. Jestliže žadatel ve lhůtě 30 dnů dokumenty nedoplní nebo nesplní vstupní kritéria, bude o odmítnutí žádosti informován pověřeným zástupcem MČ Praha 2. Když nedojde k odmítnutí žádosti dle předchozího bodu, bude žádost postoupena k projednání bytové komisi RMČ, která kladná doporučení postoupí bytovému oddělení ÚMČ; záporná a nerozhodnutá k projednání RMČ. V případě, že byla splněna všechna vstupní kritéria, postupuje se následujícím způsobem: Bytové oddělení vyhledá žadateli vhodný byt (možné jsou maximálně tři nabídky, které v rámci možností odpovídají požadavkům žadatele a jsou rovněž přiměřené jeho zdravotnímu stavu). Při odmítnutí třetího nabídnutého bytu bude žadatel vyřazen z evidence žadatelů o nájem bytu. O vyřazení rozhodne pověřený zástupce MČ Praha 2. Opakované podání žádosti je v tomto případě možné nejdříve po uplynutí čtyř let ode dne vyřazení z evidence. Jestliže bude nabízený byt žadateli vyhovovat, rozhodne RMČ Praha 2 o uzavření nájemní smlouvy k bytu se statutem Startovací byt Výše sníženého nájemného Snížené nájemné je vypočteno uplatněním procentní slevy oproti ceně základního nájemného. Způsob výpočtu výše nájemného je popsán v kapitole stanovení konceptu sníženého nájmu. Výše sníženého nájemného je stanovena následovně: 1. až 3. rok snížené nájemné o 40 % 4. rok snížené nájemné o 30 % 5. rok snížené nájemné o 20 % 6. rok snížené nájemní o 10 % 7. rok základní nájemné Aktualizace výpočtu přesné výše nájemného bude stanovena každoročně. (Výpočet sníženého nájemného stanovuje RMČ Praha 2 viz Stanovení konceptu sníženého nájemného.) Příklad při stanovené ceně za základní nájemné ve výši 120 Kč/m 2 : Doba nájmu 1. až rok 5. rok 6. rok 7. rok rok Cena v Kč/m 2 při aplikaci sníženého nájmu Výše měsíčního nájemného bytu o ploše 75 m 2 v Kč Doba trvání nájmu Podpora mladých rodin je koncipována na 7 let. Nájemní smlouva je nejprve uzavřena na dobu určitou v trvání 3 let, kdy je výše nájemného neměnná, poté nájemce doloží, že nadále splňuje vstupní kritéria. Splní-li kritéria, uzavře se s nájemcem smlouva na dobu 4 let. Nájemné se přitom postupně zvedá až do výše základního nájemného. Po skončení nájemní smlouvy bude nájemní smlouva prodloužena za základní nájemné na dobu určitou v trvání 3 let, a to i opakovaně. Pokud nájemce při prodlužování doby nájmu nesplní vstupní kritéria pro uzavření nájemní smlouvy, po schválení RMČ s ním bude nájem prodloužen za základní nájemné na dobu určitou v trvání 3 let, a to i opakovaně. Při neplnění povinností nájemce (např. neplacení nájemného) nebo vyjde-li najevo, že nájemce uvedl v žádosti nepravdivé údaje, nebude nájemní smlouva prodloužena. Uvedení

5 Noviny Prahy 2 Téma měsíce ČÍSLO 1 LEDEN nepravdivých údajů v žádosti může být důvodem k uplatnění trestněprávního postihu. Při uzavírání prodloužené nájemní smlouvy (nebo dodatku) bude stanovena nová výše nájemného vypočítaná z aktuálně platné výše základního nájemného. V případě, že žadatelskému páru byl pronajat startovací byt podle těchto pravidel, je vyloučeno opětovné zařazení každého z žadatelů do evidence. 4. Zdravotně postižení Byty pro osoby se zdravotním postižením jsou určeny jako pomoc osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P a které nemohou svou bytovou situaci řešit vlastními silami. Podpora zdravotně postižených je dvojí, jednak v nabídce malometrážního bytu, který sám o sobě je méně nákladný, a zároveň poskytnutí sníženého nájemného Vstupní kritéria: a) Žadatel je držitelem průkazu ZTP/P. b) Žadatel a ostatní členové domácnosti nesmí mít v součtu příjmy převyšující částku danou v tabulce. Počet členů domácnosti a více Násobek průměrné 0,55 0,65 0,75 0,9 1 měsíční mzdy v hl. m. Praze za minulý rok *) Rok *) Poznámka: Pro žádosti posuzované v I. pololetí kalendářního roku se vychází z průměrné mzdy v hl. m. Praze v roce předminulém. c) Trvalý pobyt na území MČ Praha 2 minimálně po dobu 5 let pro všechny členy domácnosti starší 18 let, kteří jsou zároveň občany EU. Pro občany třetích zemí starších 18 let platí podmínka trvalého pobytu minimálně 15 let. V případě občanů třetích zemí nutno doložit potvrzení o délce pobytu. d) Žadatel a ostatní příslušníci společné domácnosti, kteří se budou stěhovat s žadatelem do bytu pro zdravotně postižené, musí na bytovém oddělení podepsat prohlášení, že nejsou vlastníky ani spoluvlastníky jiného objektu určeného k bydlení. Dále předloží majetkové přiznání čestné prohlášení o vlastnictví movitého a nemovitého majetku. Součástí je rovněž prohlášení o výši příjmu vedle důchodu/příjmu prokazovaného v rámci vstupních kritérií, případně prohlášení o neexistenci jiných než prokázaných příjmů. e) Doložení platné nájemní smlouvy k bytu, jehož je v době podání žádosti nájemcem. f) Doložení evidenčního listu stávajícího bytu (nesmí být starší 3 měsíců) a vyjádření majitele o vypořádání všech pohledávek Postup schvalování žádosti Žadatel vyplní žádost na předepsaném formuláři. Součástí žádosti jsou rovněž přílohy (jejich seznam je na formuláři uveden): průkaz ZTP/P, důchodový výměr (příp. důchodové výměry), potvrzení o výši příjmů, majetkové přiznání, nájemní smlouva, evidenční list, příslušná vyjádření stávajícího pronajímatele. Bytové oddělení doručenou žádost o byt zkontroluje a v případě, že nebyly doloženy všechny požadované dokumenty, vyzve žadatele k jejich doplnění. Jestliže žadatel ve lhůtě 30 dnů dokumenty nedoplní nebo nesplní vstupní kritéria, bude o odmítnutí žádosti informován pověřeným zástupcem MČ Praha 2. Pokud nedojde k odmítnutí žádosti dle předchozího bodu, bude žádost postoupena k projednání bytové komisi RMČ, která kladná doporučení postoupí bytovému oddělení ÚMČ; záporná a nerozhodnutá k projednání RMČ. V případě, že byla splněna všechna vstupní kritéria, postupuje se následujícím způsobem: Bytové oddělení vyhledá žadateli vhodný byt. (Možné jsou maximálně tři nabídky, které v rámci možností odpovídají požadavkům žadatele a jsou rovněž přiměřené jeho zdravotnímu stavu.) Při odmítnutí třetího nabídnutého bytu bude žadatel vyřazen z evidence žadatelů o nájem bytu. O vyřazení rozhodne pověřený zástupce MČ Praha 2. Opakované podání žádosti je v tomto případě možno nejdříve po uplynutí dvou let ode dne vyřazení z evidence. Když bude nabízený byt žadateli vyhovovat, rozhodne RMČ Praha 2 o uzavření nájemní smlouvy k bytu se statutem: Byt pro zdravotně postižené Stanovení velikosti bytu Míra podpory je identická pro žadatele, kteří v dané době bydlí v obecním bytě, tak i pro žadatele, kteří bydlí v domech soukromých majitelů. Všichni zájemci splňující vstupní kritéria mohou žádat o byt přiměřené velikosti. Velikost bytu bude řešena individuálně, podle konkrétních potřeb a druhu postižení Výše sníženého nájemného Snížené nájemné je vypočteno tak, že je uplatněna procentní sleva oproti ceně základního nájemného. V případě bytů pro zdravotně postižené se snížené nájemné určí odečtením 30 % ze základního nájemného. Způsob výpočtu výše nájmu je popsán v kapitole stanovení konceptu sníženého nájemného. Příklady při stanovené ceně za základní nájemné ve výši 120 Kč/m 2 : Velikost bytu v m Cena v Kč/m 2 při aplikaci sníženého nájmu o 30 % Výše měsíčního nájmu bytu v Kč V případě stávajících nájemců v obecních bytech je zde možnost požádat o snížené nájemné bez nutnosti výměny bytů, a to tak, že sleva bude uplatněna pouze na prvních 40 m 2 podlahové plochy bytu v případě jednoho nájemce a prvních 60 m 2 podlahové plochy v případě více osob. Případné m 2 přesahující tento limit budou hrazeny ve výši základního nájemného. Snížené nájemné může být přiznáno na základě posouzení žadatele podle vstupních kriterií pro nájem bytu pro zdravotně postižené Doba trvání nájmu Nájemní smlouva se uzavírá na 3 roky. O další 3 roky se nájemní smlouva prodlužuje, když: nájemce řádně plní své povinnosti nájemce neprojeví před uplynutím takto stanovené doby nájmu vůli v nájemním vztahu nepokračovat nájemce nadále splňuje vstupní kritéria pro uzavření nájemní smlouvy (nájemce doloží: důchodový výměr, případný doklad o výši příjmu, čestné prohlášení o vlastnictví nemovitého a movitého majetku ). Toto pravidlo se použije i opakovaně vždy při skončení prodloužené doby nájmu. Při splnění všech podmínek bude prodloužení doby nájmu schváleno v RMČ. Při nesplnění některé z podmínek bude žádost projednána v bytové komisi a následně v RMČ. Při uzavírání prodloužené nájemní smlouvy (nebo dodatku) bude stanovena nová výše nájemného vypočítaná z aktuálně platné výše základního nájemného. Pokud nájemce při prodlužování doby nájmu nesplní vstupní kritéria pro uzavření nájemní smlouvy, může s ním být prodloužena nájemní smlouva za základní nájemné. Jde-li o byt zvláštního určení (bezbariérový byt), při nesplnění kritéria pod písmenem a) není prodloužení smlouvy možné. Při neplnění povinností nájemce (např. neplacení nájemného) nebo vyjde-li najevo, že nájemce uvedl v žádosti nepravdivé údaje, nebude nájemní smlouva prodloužena. Uvedení nepravdivých údajů v žádosti může být důvodem k uplatnění trestněprávního postihu. 5. Sociálně potřební Byty 6 pro sociálně potřebné jsou určené pro bydlení občanů EU, kteří se ne svojí vlastní vinou ocitli v tíživé sociální situaci a nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Podpora je koncipována jako dočasná a je průběžně přezkoumávána 7. Byty pro sociálně potřebné jsou v bytovém fondu označeny, jejich počet je pevně stanoven. Tyto byty se upravují nákladem odpovídajícím jejich využití. Tyto byty mají fluktuační charakter; setrvání nájemce v bytě po skončení poskytované podpory není možné, a to ani za tržní nájemné Vstupní kritéria: a) Trvalý pobyt žadatele na území MČ Praha 2 minimálně po dobu 10 let. b) Občanství EU. c) Žadatel čerpá pro řešení své situace veškerou možnou podporu přímo od státu. d) Žadatel ani člen jeho domácnosti nemá vlastnické, spoluvlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemeni k užívání bytu nebo domu. e) Žadatel ani člen jeho domácnosti není vlastníkem ani spoluvlastníkem žádného nemovitého majetku. f) Je prokázána ztížená sociální situace žadatele a členů jeho domácnosti vyjádřená čistými příjmy. Za příjem se považují i dávky sociálních systémů: přídavek na dítě rodičovský příspěvek měsíčně vyplácené dávky pěstounské péče podpora v nezaměstnanosti příspěvek na bydlení příspěvek na živobytí doplatek na bydlení Počet členů domácnosti a více Násobek průměrné 0,35 0,45 0,55 0,7 0,8 měsíční mzdy v hl. m. Praze za minulý rok *) Rok 2011 (Kč) *) Poznámka: Pro žádosti posuzované v I. pololetí kalendářního roku se vychází z průměrné mzdy v hl. m. Praze v roce předminulém. Splnění výše uvedených podmínek a podání příslušné žádosti nezakládá právní nárok na poskytnutí bytu pro sociálně potřebné občany. Komplexní posouzení sociální situace žadatele provede humanitní odbor ÚMČ Praha Postup schvalování žádosti Žadatel vyplní žádost na předepsaném formuláři, včetně všech požadovaných příloh (jejich seznam je na formuláři uveden). Žadatel a členové jeho domácnosti doloží: výše příjmů v aktuálním a pěti předcházejících měsících prohlášení o neexistenci jiných než prokázaných příjmů potvrzení o uplatněných žádostech a přiznaných dávkách sociálních systémů uplatnění zákonného nároku na výživné, resp. příspěvek na výživu majetkové přiznání prohlášení o vlastnictví movitého a nemovitého majetku čestné prohlášení o dluzích doklady prokazující závažnost sociální, eventuálně zdravotně sociální situace (např. lékařské zprávy v případě závažných zdravotních důvodů apod.) platnou smlouvu o nájmu, event. o jiné formě bydlení či ubytování, včetně vyjádření pronajímatele o tom, že smluvní vztah trvá evidenční list stávajícího bytu (nesmí být starší 3 měsíců) vyjádření pronajímatele o vypořádání všech pohledávek, event. o dlužných částkách. Humanitní odbor doručenou žádost o byt zaeviduje, zkontroluje a v případě, že nebyly doloženy všechny požadované dokumenty, vyzve žadatele k jejich doplnění. Jestliže žadatel ve lhůtě 30 dnů dokumenty nedoplní nebo nesplní vstupní kritéria, bude o odmítnutí žádosti informován pověřeným zástupcem MČ Praha 2. Následně bude věc předána bytovému oddělení. Pokud nedojde k odmítnutí žádosti dle předchozího bodu, bude žádost postoupena k projednání bytové komisi RMČ, která kladná doporučení postoupí bytovému oddělení ÚMČ; záporná a nerozhodnutá k projednání RMČ. V případě, že byla splněna všechna vstupní kritéria, postupuje se následujícím způsobem: Bytové oddělení vyhledá žadateli vhodný byt. Při odmítnutí nabídnutého bytu bude žadatel vyřazen z evidence žadatelů o nájem bytu. O vyřazení rozhodne pověřený zástupce MČ Praha 2. Opakované podání žádosti je v tomto případě možné nejdříve po uplynutí čtyř let ode dne vyřazení z evidence. Pokud nabízený byt bude žadateli vyhovovat, rozhodne RMČ Praha 2 o uzavření nájemní smlouvy k bytu se statutem: Byt pro sociálně potřebné Stanovení velikosti bytu Žadateli může být pronajat byt přiměřené velikosti maximálně do výměry: Obytná místnost pro jednu osobu 40 m 2 pro dvě osoby 50 m 2 pro tři a čtyři osoby 60 m 2 pro pět a více osob Výše sníženého nájemného Snížené nájemné je vypočteno tak, že je uplatněna procentní sleva oproti ceně základního nájemného. Způsob výpočtu výše nájmu je popsán v kapitole stanovení konceptu sníženého nájemného. Výše sníženého nájemného je stanovena následovně: 1. rok snížené nájemné o 40 % 2. rok snížené nájemné o 30 % 3. rok snížené nájemné o 20 % 4. rok snížené nájemné o 10 % Doba trvání nájmu Nájemní smlouva se uzavírá na 1 rok. O další 1 rok se nájemní smlouva prodlužuje, jestliže: nájemce řádně plní své povinnosti (např. bezdlužnost, užívání bytu) nájemce neprojeví před uplynutím takto stanovené doby nájmu vůli v nájemním vztahu nepokračovat nájemce nadále splňuje vstupní kritéria pro uzavření nájemní smlouvy (nájemce doloží: výši příjmu, čestné prohlášení o vlastnictví nemovitého a movitého majetku ) Toto pravidlo se použije i opakovaně vždy při skončení prodloužené doby nájmu, avšak maximálně třikrát, celková doba nájmu tedy může činit maximálně čtyři roky. Při splnění všech podmínek bude prodloužení doby nájmu schváleno v RMČ. Při nesplnění některé z podmínek bude žádost projednána v bytové komisi a následně v RMČ. Při uzavírání prodloužené nájemní smlouvy (nebo dodatku) bude stanovena nová výše nájemného vypočítaná z aktuálně platné výše základního nájemného. Při neplnění povinností nájemce (např. neplacení nájemného) nebo vyjde-li najevo, že nájemce uvedl v žádosti nepravdivé údaje, nebude nájemní smlouva prodloužena. Uvedení nepravdivých údajů v žádosti může být důvodem k uplatnění trestněprávního postihu. Po dobu trvání nájmu mají nájemci bytů v režimu sociálně potřebných možnost zúčastnit se veřejných soutěží o nájem obecních bytů pořádaných MČ Praha 2 s tím, že výše kauce pro účast v soutěži bude snížena z Kč na Kč. Neuzavře-li vítěz soutěže nájemní smlouvu ve stanovené lhůtě, kauce pro účast v soutěži propadá a tento nájemce není oprávněn k účasti v následujících soutěžích po dobu jednoho roku. Výše jistoty skládané při podpisu nájemní smlouvy se bude rovnat výši měsíčního nájemného. Pro účast v soutěži však nájemce nesmí mít závazky vůči MČ Praha 2 z titulu nájmu bytu po lhůtě splatnosti. 1 Například informací z Českého statistického úřadu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Magistrátu hlavního města Prahy atd. 2 Podle aktuálně nejnovějších údajů ČSÚ. 3 Týká se i osob stejného pohlaví v případě, že jedna osoba je rodičem nezletilého dítěte. Bezdětných párů v registrovaném partnerství se podpora netýká. 4 Podle aktuálně nejnovějších údajů ČSÚ. 5 Podle aktuálně nejnovějších údajů ČSÚ. 6 V části pravidel týkající se sociálně potřebných se pod pojem byt rozumí rovněž obytná místnost. 7 V případech hodných zvláštního zřetele bude o podmínkách podpory rozhodovat RMČ. 8 V případech hodných zvláštního zřetele může RMČ rozhodnout o výjimce.

6 Město a lidé 6 ČÍSLO 1 LEDEN 2013 Prahy Noviny 2 Známe pečovatelky roku 2012 V předposlední listopadový den byly na Novoměstské radnici oceněny nejlepší ošetřovatelky roku. Jubilejní desátý ročník slavnostního udílení titulu Pečovatel/ka roku se konal pod záštitou první dámy Livie Klausové, předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové a starostky Prahy 2 Jany Černochové. Pořádala ho Diakonie Československé církve evangelické ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb (APSS) České republiky. Smyslem udílení ocenění Pečovatel/ka roku je podpořit ty, jejichž významným každodenním úkolem je pečovat a pomáhat potřebným. Od roku 2012 se vyhlášení vítězů spojuje s udílením Národní ceny APSS České republiky, a zahrnuje tak Titul Pečovatelka roku 2012 si z Novoměstské radnice odnesla také Vladimíra Konvalinová z Centra sociálních služeb Praha 2 (na snímku vlevo) širší škálu profesí pečovatelů a pečovatelek, sociálních pracovníků či pracovníků v sociálních službách. Nominace do soutěže měli příležitost od června zasílat za svého pracovníka samotní klienti, rodiny a přátelé klientů, jakož i spolupracovníci či vedoucí služeb pomáhajících organizací. Komise složená z odborníků ze sociální oblasti vybrala na základě nominačních dopisů a přihlášek deset pracovníků, kteří 29. listopadu převzali titul Pečovatel/ka roku. Dalších šest získalo Národní cenu v kategoriích Sociální pracovník a Pracovník v sociálních službách. Byla to však zejména příležitost poděkovat všem a veřejně ocenit jejich práci. Cílem projektu je upozornit na potřebnost povolání pracovníka sociálních služeb, chápaného zpravidla jako životní poslání. Jen člověk vybavený citlivostí, rozhledem, pohotovostí a moudrostí je schopen dobře vnímat to, co se z osobnosti člověka v jeho nejzákladnějších potřebách projevuje. Schopnost toto individuální respektovat a přiměřeně reagovat je bezesporu náročná role hodná ocenění, říká Libuše Roytová, ředitelka Diakonie ČCE Střediska křesťanské pomoci v Praze, která je zároveň zakladatelkou ocenění Pečovatel/ka roku. Text: len, foto: vin Čistá dvojka MALÉ OHLÉDNUTÍ Pokr. ze str. 1 Velkým pomocníkem pro šíření programu byly i Noviny Prahy 2, v nichž byly uveřejňovány články o třídění jednotlivých druhů odpadu, připravených spol. EKO-KOM. Stejně jako v předchozích letech proběhly v Praze 2 tradiční akce, při kterých Čistá dvojka nechyběla. V květnu se uskutečnil na náměstí Míru zábavně vzdělávací Den s Komwagem, nabízející bohatý program zaměřený na čistotu, sběr odpadu a jeho třídění. Společnost Komwag předvedla i nejmodernější úklidovou techniku. V červnu to byly Ekofestival na náměstí Míru, Primátorky ČSOB Pojišťovny na Náplavce a v září Vinobraní na Grébovce, pořádané městskou částí. Pracovnice odboru životního prostředí ve stáncích Čisté dvojky informovaly o programu a možnostech zapojení do něj, k dispozici byly informační materiály programu včetně aktualizované mapy Prahy 2 s vyznačením dětských hřišť a ploch pro volné pobíhání psů v parcích. Novinkou v roce 2012 byla informační kampaň pro chovatele psů. Pracovníci odboru životního prostředí se v říjnu loňského roku vydali za pejskaři do parků. Stánky byly postaveny v parcích Folimanka, Riegrovy sady a Bezručovy sady vedle louky určené k volnému pobíhání psů. Pro kolemjdoucí byly připraveny informační letáky, mapičky Prahy 2 s vyznačenými plochami pro volný pohyb psů, rozdávaly se sáčky na psí exkrementy a drobné pamlsky pro psy, vše opatřené logem Čisté dvojky a webovou adresou, na které je možno všechny potřebné informace o projektu nalézt. U stánků se zastavilo 164 lidí. Chovatelé psů sdělovali své názory na množství a umístění ploch pro volné pobíhání psů. Diskuse byla ve většině případů velice živá, ale ne konfliktní. Akci považuje odbor životního prostředí za úspěšnou. Čistá dvojka jako součást dlouhodobé péče o životní prostředí v Praze 2 připraví i v roce 2013 akce podporující čistotu a bude motivovat občany k jejímu dalšímu udržování. O průběhu projektu se můžete dočíst v Novinách Prahy 2 a také na webu, kde získáte další informace a novinky, případně i na telefonní bezplatné lince Ulice Prahy Praha 2 tradičně patří k nejčistším městským částem našeho hlavního města. Věříme, že ve spolupráci s vámi, občany, tomu tak bude i v letošním roce. Přejeme vám i sobě, aby se nám společně dařilo nejen udržet, ale i vylepšovat veřejný prostor tak, aby se tu dobře žilo. S přáním všeho dobrého váš odbor životního prostředí Dvojka pro seniory Vážení a milí členové klubu, přeji vám klidný a úspěšný vstup do nového roku 2013 a věřím, že jste pěkně prožili vánoční svátky i přelom roku. I na tento rok pro vás připravila MČ Praha 2 různé programy i pravidelné aktivity, jako je cvičení v bazénu a počítačové kurzy. Těšit se můžete na cestovatelskou přednášku, v jarních měsících se v některém z našich parků budete moci naučit správné chůzi se speciálními hůlkami, tzv. Nordic Walking. Pravděpodobně od dubna se budou konat oblíbené výlety. Čtěte, prosím, aktuální informace na této straně, na nástěnkách u Informačního koutku pro seniory nebo na Přeji vám příjemně prožitý leden a ať je počasí vlídné! Aleksandra Udženija, zakladatelka klubu, zastupitelka MČ Praha 2 PC KURZY Kurzy na počítači pro začátečníky a mírně pokročilé se i nadále konají v budově SPŠE Ječná 30, opět s lektorem Janem Švábem. Máte-li zájem, vyplňte si přihlášku. Najdete ji v poličkách Informačního koutku pro seniory. Vyplněné odevzdávejte v Informacích nebo každou středu od 9:30 do 11:30 v Informačním koutku pro seniory. Nezapomeňte vyplnit číslo klubové karty a také prosíme o telefonický kontakt. Děkujeme! Zájemci o lednový kurz budou kontaktováni telefonicky. BAZÉN Pod vedením lektorek cvičíme v bazénu TJ Sokol Královské Vinohrady v úterý od 12:00, ve čtvrtek od 15:45. Lekce trvá 45 minut a probíhá na vlastní zodpovědnost cvičence. Je určena pro osoby bez vážnějších zdravotních omezení. S sebou si vezměte 100 Kč jako zálohu na klíč. Stále platí, že na jednu kartu obdrží zájemce maximálně dva lístky. Plavenky jsou pro vás připraveny první pracovní den v měsíci v Informacích v přízemí budovy MČ Praha 2. INFOKOUTEK PRO SENIORY je pro vás otevřen každou středu od 9:30 do 11:30 v přízemí budovy ÚMČ Praha 2. Zde můžete podávat přihlášky do klubu nebo na počítačový kurz a dozvíte se různé aktuality a informace o programech. Buena Vista Vinohrad připravuje pro seniory Programy pro dříve narozené pořádá na adrese Lauderovy školy v Belgické 25 sdružení Buena Vista Vinohrad. Zdravotní cvičení pro ženy 60 plus: každý čtvrtek od v 16:15. Pod vedením fyzioterapeutky s individuálním přístupem a při příjemné hudbě proměníte vánoční cukroví v životní energii. Pozvolna a zdravě protáhnete a zpevníte tělo, podpoříte svoji kondici. Cvičení na židlích: každý čtvrtek od v 15:00. Vsedě, s ohledem na vaše individuální možnosti a potřeby a pod pečlivým vedením fyzioterapeutky účinně protáhnete a posílíte tělo. Pravidelné cvičení vás odmění větší jistotou při chůzi a pohybu. Pěvecká dílna pro všechny, kdo rádi zpívají. S profesionálním vedením a živým doprovodem na klavír, kytaru, aj.: každou středu od ve 14:00. Výběr lidových písní sleduje průběh kalendářního roku, vedle známých písniček přinášejí naše sbormistryně vždy něco méně známého pro zpestření a rozšíření obzorů. Výtvarná dílna s arteterapeutkou se v lednu koná ve čtvrtek v 13:30. Objevíte vlastní fantazii, tvořivost, radost z tvůrčího procesu a dozvíte se něco o výtvarném umění. Informace a přihlášky na všechny programy na tel.: Vzhledem k pravidlům školy, kde se naše programy konají, prosíme nové zájemce, aby předem zavolali, než se na vybraný program poprvé vypraví. Dobrý rok 2013 přeje Buena Vista Vinohrad. SENIOR FITNES V listopadu jsme vás zvali na seznámení s bridžem, v novém roce chceme otevřít kurzy angličtiny, a to jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Povede je cvičitelka Jitka Hlaváčková, působící v zrcadlovém sále MŠ Na Zbořenci a na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v Praze 6. Angličtina pro seniory startuje 17. ledna a konat se bude každý čtvrtek od 8:30 pro začátečníky, od 9:30 konverzace. Pokud jste mírně pokročilí, přijďte také na konverzační hodinu. Popřípadě se oddělíme od silně pokročilých. Přihlášky do kurzů anglického jazyka můžete zaslat na mailovou adresu (tel.: ). Nadále se můžete přihlašovat do kurzů bridže, které jsou momentálně plné a které budeme otvírat podle počtu přihlášených po vzájemné dohodě v nejvhodnějším časovém termínu. Svůj zájem adresujte na nebo na tel.: Kurzy pořádáme v nově otevřeném centru Senior fitnes v poliklinice Petřiny, Praha 6, Stamicova 1968 v suterénu. Samozřejmě i nadále cvičíme v Bugifit Balbínova 6 v úterý a ve čtvrtek od 10:00 do 11:00 a v Mateřské škole Na Zbořenci ve středu ve stejnou dobu. Informace můžeme doplnit nebo přijmout vaši přihlášku na u Za celou naši společnost Senior fitnes, o. s., vám přeji, aby byl pro vás nový rok rokem šťastným se třemi P : pohyb, pospolitost a za třetí P si dosaďte vaši hodnotu. Stálé zdraví přeje Zdeněk Srba. NOVÍ PARTNEŘI KLUBU DVOJKA PRO SENIORY Lékárna u Spasitele, Vyšehradská ulice 24, Praha 2, tel.: sleva 6 % na veškerý sortiment. Farmářské tržiště Náplavka sleva 10 % na sortiment ovoce, zelenina, bylinky u vybraných stánků na Farmářském tržišti na Náplavce v sobotu od 12:00 do 14:00 v období duben listopad. Stánky budou zřetelně označeny logem Partner klubu Dvojka pro seniory. Bližší informace v dubnovém čísle Novin Prahy 2. Členskou kartu klubu Dvojka pro seniory předkládejte před placením. Novým Partnerům klubu děkujeme! Hledáme nejlepší zařízení pro seniory Za účasti Kateřiny Brožové byl vyhlášen další zajímavý projet Nadačního fondu Veselý senior, který si vytkl nemalý cíl chce pomáhat šířit myšlenku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Proč se právě Kateřina Brožová stala patronkou 1. ročníku soutěže nazvané Senior centrum roku? Všichni máme rodiče a prarodiče a přejeme si, aby byli spokojení a mohli využít své zkušenosti, které posbírali během svého aktivního života, říká herečka a zpěvačka. Přihlášky prověří a vyhodnotí odborná komise. Mezi garanty je například doc. MUDr. Roman Jirák, CSc. z psychiatrické léčebny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který si, jak říká, na projektu nejvíce váží toho, že zachycuje názory veřejnosti a motivuje samotná zařízení ke zlepšování své práce. Podrobné podmínky soutěže lze najít na Datum uzávěrky je Vítězná zařízení dostanou věcné ceny a certifikát. Součástí soutěže je i dlouhodobá veřejná sbírka DMS VESELYSENIOR na telefonním čísle Další informace najdete na a daf STŘÍHÁNÍ PRO SENIORY: V Centru sociálních služeb v Máchově 14 bylo ve středu 12. prosince slavnostně předáno 25 tisíc korun jako výtěžek charitativní akce Stříháme pro seniory, která se konala pod záštitou starostky Jany Černochové 21. listopadu. Akci zorganizoval a peníze vystříhal Tichy Atelier. Text: sun, foto: vin Vánoční stonožková výstava Na Smetance V předvánočním čase uspořádala Mateřská škola Na Smetance tradiční stonožkovou vánoční prodejní výstavu. Ke koupi byla především 2. originální smetankovská kniha nejoblíbenějších básniček, říkadel, rozpočítadel a hádanek 2012/2013 dětí všech tříd školky i s obrázky k dokreslení. Dále se prodávaly výrobky dětí, učitelek, kuchařek i některých maminek např. věnečky, andílci, přáníčka, zdobené perníčky, jmenovky, ozdoby na stromeček, řetězy, prostírání, korálkové výrobky a mnoho další drobností. Podařilo se vybrat neuvěřitelných 4218 korun, které putují na konto Stonožky. Stonožkové děti a Petra Juhanová, MŠ Na Smetance

7 Noviny Prahy 2 Město a lidé ČÍSLO 1 LEDEN Vše důležité v mém životě se odehrálo v Grébovce V den, kdy Mikuláš s anděly a čerty naděloval i káral, přišli do historické budovy Akademického klubu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy zájemci na poslední letošní setkání z cyklu Křeslo pro Fausta. V pořadí už 171. hostem byla starostka Prahy 2 Jana Černochová. Nebývá zvykem, aby do obrovského dřevěného křesla usedl někdo jiný, než lékař či vědec, nicméně zájem o povídání paní starostky nebyl o nic menší. Navíc, jak zdůraznil prof. Šedo, děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, život Prahy 2 se fakulty i nemocnice přímo dotýká a naopak. A Jana Černochová, která pochopitelně na dvojce nejen pracuje, ale i žije, vyprávěla. Třeba o Grébovce, což je pro ni srdeční záležitost od doby, kdy do Gröbeho vily chodila jako malá na hodiny baletu. Později jsem tu absolvovala branná cvičení se školou, první rande všechno, co bylo Křeslo pro Fausta v mém životě důležité, se odehrálo v Grébovce, říká s tím, že tam někde je třeba hledat kořeny vytrvalosti, s níž se pustila ještě jako zástupkyně starosty do rekonstrukce tohoto nádherného parku. Při vinobraní v roce 2013 už bude zrekonstruovaná celá, slibuje. Křeslo pro Fausta je typické i tím, že otázky pokládají také posluchači v sále Janu Černochovou ale nevyvedla z míry žádná. V roce 2013 zmizí dalších třiatřicet hracích přístrojů, nulovou toleranci k tomuto zlu nemá nikdo jiný, než dvojka. Do konce roku 2014 by odtud měly vymizet všechny, tvrdí. Maličko si stěžuje na nenechavce, kteří se třeba o půl třetí ráno chtějí přesvědčit, jak vypadá vnitřek babyboxu, umístěný u vchodu do radnice Je totiž mezi těmi, kdo dostanou signál, a tak i ona musí být v ten okamžik na nohou. Hovor se samozřejmě točí hlavně kolem Prahy 2 Paříž je nádherná, města severní Itálie úžasná, říká paní starostka a dodává: Nejkrásnější je ale Praha. Až jednou při vjíždění do centra nabourám na Nuselském mostě, podívejte se doleva a pochopíte, proč se to stalo... Závěrečná otázka každého Křesla pro Fausta se však týká něčeho jiného i tentokrát zněla: Za co byste byla ochotná se krví upsat ďáblovi? Nepodlehnout, neupsat se znamená neztratit svébytnost ve svém politickém rozhodování a svobodu, kterou bohužel kvůli své ambicióznosti a nenasytnosti ztratilo tolik doktorů Faustů, odpověděla Jana Černochová bez váhání. Krev budu raději dál dávat ve Všeobecné fakultní nemocnici jako dobrovolný dárce. daf Tančit s Big Bandem Felixe Slováčka Ten den byly chodníky plné sněhu po noční chumelenici, za plotem štěkali psi a k idylce chybělo málo. Felix Slováček s rodinou bydlí uprostřed původní vinohradské zástavby, ve vile se zahradou a pracovnou v suterénu. Zatímco on má všude rozložené noty, ze stěn se usmívá jeho žena Dáda, případně Felix junior či dcera Anička. Prošlapáváme se sněhem k domu. Neuklizené je to jen proto, že sníh napadl přes noc a nad ránem, jinak nám chodníky uklízejí, říká Felix Slováček, a tady za plotem to čeká na mě. Mám rád mráz, ne teploty kolem nuly, břečku, ale zimu v zimě musí člověk brát tak, jak je. Mně by se líbila zima jako v Anglii, taková snesitelnější, vysvětluje cestou k domu. Na Vinohrady jsme se nastěhovali v roce 1982, takže tu jsme přesně třicet let, začíná vyprávění o svém vztahu k této části Prahy. Za rohem bydleli Štaidlovi, kteří mě tehdy upozornili, že tu dva rozhádaní bratři chtějí prodat dům. Malého Felixe jsme sem vezli v kočárku, Anička se tady už narodila. Ale byla to ruina museli jsme to celé přebudovat, proto mě odtud jednou dostanou jedině nohama napřed. Stačilo to, nic už předělávat nebudu, usmívá se s tím, že se tu dobře bydlí. Máme kousek zahrady, v centru jsme za chvíli, za rohem je stanice autobusů, nedaleko je metro i tramvaje. Vše je po ruce, dodává slavný klarinetista, saxofonista, hudební skladatel a dirigent. Felix Slováček označuje sám sebe za přistěhovalce z Moravy, je prý divnej Pražák. Miluju Prahu, ale moc si nepamatuji ulice, jen takové ty hlavní. To Dáda, která se v Praze narodila, zná všechno. Když byly děti malé, chodili jsme s nimi v zimě na Hradčany na betlémy, mám rád Staroměstské náměstí, Pařížskou i Týnský chrám, ale v poslední době není na nic čas. Ještě 23. prosince večer jsme měli koncert v Lucerně. Starý rok skončil a jak se zdá, nebude mít Felix Slováček volněji ani v roce letošním. V lednu je spousta plesů, říká, ale my jsme kromě toho připravili projekt, kde bychom s Big Bandem hráli nejen k poslechu, ale i k tanci. Náš Big Band má v repertoáru rozličné hudební styly, repertoár obsáhne všechny věkové generace, od teenagerů až po seniory. Napadlo mne to, když jsem sledoval Star Dance a uvědomil si, že lidé nemají kde si nádherné tance, jako je například jive, rock nebo třeba rumba, vyzkoušet. Kdo je zná, může si je tak zopakovat, kdo ne, může přešlapovat z nohy na nohu. Během večera ale proběhnou také ukázky různých tanců v podání špičkových párů. Vycházeli jsme z toho, že si dříve mohli lidé jít zatancovat třeba na odpolední čaje s živou muzikou. Vzít kamarády a známé, poslechnout si příjemnou muziku a k tomu si zatančit. Začínáme 1. února v nově zrekonstruovaném velkém sále Radiopaláce, zpívat bude Jitka Zelenková, Laďa Kerndl a představíme i mladé mého syna Felixe a Martinu Bártovou. Mimochodem v roce 1983 se Felix Slováček stal dirigentem Tanečního a Jazzového orchestru Československého rozhlasu, jenž se časem transformoval v Big Band Felixe Slováčka, který v něm dodnes působí jako šéf, dirigent, samozřejmě nadále i jako sólový hráč. Rok 2013 je ještě hodně mladý, a tak je přání na místě. Co sobě i nám přeje Felix Slováček? Protože jsem to já, přeji v první řadě dobrou muziku, ale protože potřebujeme všichni to ostatní, přeju všem hlavně štěstí a zdraví a pevné nervy. Vypadá to, že je ještě budeme opravdu potřebovat, říká Felix Slováček. daf Jan Amos Komenský by měl radost Žáci druhého stupně základních škol v Praze 2 se zapojili do kulturně-naučného a zábavného projektu Klíč od Prahy 2, který pro ně připravil školský odbor městské části Praha 2 a zaštítila ho místostarostka Jana Duchková. Do konce roku se uskutečnilo pět poznávacích vycházek. Komenského heslo Jednou větou Škola hrou tak došlo naplnění. První vycházka 21. listopadu zavedla 15 dětí a doprovod dospělých (zúčastnila se zástupkyně starostky pro oblast školství, mládeže a volnočasových aktivit Jana Duchková, zástupce starostky pro oblast kultury Otto Schwarz a zástupci oddělení školství, mládeže a tělovýchovy Klára Martínková a Martin Biskup) na Vyšehrad. Odborný výklad podávaný průvodkyní Petrou Martínkovou hravou formou děti zaujal, a tak se dalo čekat, že i další vycházky budou zajímavé. Druhé vycházky 28. listopadu tematicky zahrnující meandry Botiče územím Prahy 2 (Grébovka, Folimanka, soutok s Vltavou) včetně výkladu pověstí o Botiči se zúčastnilo 14 dětí. Stejně hravou formu vzdělávání zpestřila zastávka v ZŠ Londýnská, kde děti na mapě sledovaly tok Botiče územím Prahy 2. Poté výprava seběhla po Nuselských schodech ke sportovní hale Folimanka. První zastavení bylo u sochy basketbalisty před vchodem do haly. A protože je soch v parku Folimanka více, byl závěrečný test zaměřen právě na ně. Klíč tentokrát putoval do ZŠ Na Smetance (první klíč má v držení ZŠ Kladská). Lákavá i pro dospělé byla třetí vycházka 5. prosince s tematickou náplní Po stopách bývalých viničních usedlostí. Jedinou dochovanou hospodářskou a viniční usedlostí je Vondračka v Perucké ulici (na snímku). Původně barokní stavba byla přestavěna do klasicistního slohu. Baroko připomínají pouze dřevěné střešní vikýře a čtvercová věžička s cibulovitou bání. Kdo ví, že v místech Hlavního nádraží stávala Smetanka, Sakrabonka, v místě Bezručových sadů Šafránka, v Riegrových sadech Kanálka, Švihanka? Pojmem bývala i Zvonařka, avšak v novodobé historii spíše jako masný kombinát než viniční usedlost. V době uzávěrky ve středu 12. prosince se konala čtvrtá vycházka na téma Hradební systém Nového Města pražského a koncepce Nového Města pražského jako nového Jeruzaléma (pozůstatky Svinské brány, Bastion). Poslední loňská vycházka připadla na 19. prosince. Zavedla děti na Dobytčí trh dnes Karlovo náměstí; největší pražské náměstí bylo podrobeno důkladnému prozkoumání (historie kaple Božího těla, budovy, sochy, památný strom, budoucnost, plány na revitalizaci ). Jsem ráda, že se děti do projektu s nadšením zapojily. Tato forma jim dá více znalostí z lokální historie Vinohrad, než mohou získat v hodině dějepisu. A protože se při vycházce pohybují na konkrétních místech, vytváří se i paměťová vazba mezi získanými vědomostmi a lokalitou. V neposlední řadě považuji za důležité setkávání dětí z různých základních škol, takže mohou vznikat i nová přátelství, říká místostarostka Jana Duchková. Nelze než litovat, že vycházky jsou pouze pro děti. Časový harmonogram je totiž velmi lákavý. Posuďte sami podle vycházek v lednu: 9. ledna Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech (historie kláštera s důrazem na bombardování Prahy 2 dne a středověké fresky v ambitu). Interiér. 16. ledna Stavební slohy v Praze 2 I. část (sloh románský, gotický, renesanční a barokní od rotundy sv. Longina po kostel sv. Ignáce). 23. ledna Vznik Královských Vinohrad. Po stopách Antonína Turka, významného vinohradského architekta. Návštěva modlitebny evangelického sboru v Korunní ledna Náměstí Míru (s návštěvou Národního domu). Po ukončení celého projektu bude 15 symbolických klíčů v rukou svých ochránců. Klíče sehrají roli ve velkém finále, chystaném na přelom jara a léta, ve kterém děti zúročí nabyté vědomosti. Text a foto: tom V nonstop galerii Mimochodem v prostoru podchodu do stanice metra B Karlovo náměstí je do konce února k vidění výstava malířky Evy Pejchalové. Začal třetí ročník fotosoutěže pro školy Chceme být vidět, která propaguje používání reflexních prvků na oblečení, zavazadlech apod. Nedělní zábavné odpoledne, které pro seniory připravují vinárna U Stréců v Budečské 19 a prodejna bylinek a čajů Pampeliška v Římské 23, se bude konat 20. ledna od 15:00 ve vinárně U Stréců; vstup je volný. Primátor Bohuslav Svoboda chce, aby vznikl speciální zákon o silničním okruhu kolem Prahy; měl by usnadnit vznik okruhu. Čeští spisovatelé a publicisté Eva Hrubešová a Josef Hrubeš převzali v Brožíkově sále Staroměstské radnice z rukou primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody Cenu hlavního města Prahy bronzové medaile; uděluje se jako zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život, působení a dílo mají úzký vztah k hlavnímu městu Praze. V nedalekých Psárech byla otevřena Stezka odvahy; třináct zastavení na místech typického českého porevolučního satelitu i s úryvky základních textů, které byly o suburbanizaci publikovány, stojí za malý výlet. V Jaromírově ulici 54 bylo otevřeno soukromé předškolní zařízení se sportovním zaměřením pro děti od tří do sedmi let. Dopravní obsluha na sídliště Dědina se zlepší, požadavkům starostky Prahy 6 vyhověl primátor Svoboda i jeho náměstek Nosek; problémy obyvatel Prahy 2 s komplikacemi cest na Vinohradský hřbitov nebo Vršovické nádraží však magistrát ani Ropid neřeší. tom Koncerty Národní dům na Vinohradech uvede v pátek 8. ledna IX. Mezinárodní hudební a taneční festival dětí a mládeže. V 16:30 začnou hry, zpěv a tance s pohádkovými postavami, v 17:00 zazní sváteční koncert. Jedinečná atmosféra a mistrovská vystoupení umělců z různých zemí uspokojí děti i dospělé. Výstavy V Galerii Viniční altán v Havlíčkových sadech začne 20. ledna výstava obrazů Liběny Horákové. Potrvá do 22. února. Autorka se zabývá především krajinnými motivy a průhledy do prostoru. Výstava je přístupná denně od 11:00 do 22:00. V domě U Zlatého prstenu vystavuje do 13. ledna obrazy Pavel Vašíček. V domě U Kamenného zvonu je až do 3. února výstava Možnosti dialogu Jana Švankmajera. Sdružení výtvarníků Výtoň chystá na únor 2013 v Galerii Výtoň výstavu Neznámá historie vyšehradského mlýna. Máte-li doma dobové fotografie, pohlednice nebo jiné památky, můžete je zapůjčit, nejzajímavější případně odprodat. Akce Ve středu 16. ledna v 18:00 se na Přírodovědecké fakultě UK ve Viničné 7, ve Velké zoologické posluchárně, uskuteční přednáška Cikády a cédéčka. Přednáší Stanislav Komárek, vstup zdarma. Divadla Divadlo na Vinohradech zve ve středu 23. ledna v 19:00 na derniéru hry Neila Simona Apartmá v hotelu Plaza. Divadlo U Hasičů připravilo na středu 16. ledna od 19:00 světovou premiéru sexuálně-výchovné komedie Benjamina Kurase Tao sexu aneb Jak udržovat ženu v blahu V režii Roberta Bellana hraje Petr Novotný a Sandra Pogodová. Nic pro prudérní diváky, nevhodné pro mládež do 15 let! Kluby, kavárny, čajovny Čajovna V síti v ulici Jana Masaryka pořádá v úterý 8. ledna od 19:00 cestovatelský večer o Mongolsku, kde se můžete za 99 Kč dozvědět více o zemi Čingischánových potomků. Kvalitní čaj v ceně vstupenky, dva návštěvníci si odnesou cestopisný časopis. Ryba Naruby v Mánesově ulici přivítá v úterý 29. ledna ve 20:00 Vladimíra Václavka, který bude mít koncert a autorské čtení z nové knihy Neviditelný svět. Balbínova poetická hospůdka nachystala na neděli 20. ledna ve 20:00 divadelní provedení známého kusu Přelet nad kukaččím hnízdem. Soutěž pro fotografy Milí fotografové, věříme, že se vám o Vánocích nebo při silvestrovských radovánkách poštěstilo nějaký ten pozoruhodný okamžik zachytit objektivem a rádi se s námi o něj podělíte. Vaše fotopříběhy na téma CO SE TAKÉ NESTALO ale mohou postihovat i nesváteční realitu. Mohou to být snímky pořízené v jakékoliv situaci, kterou vy sami uznáte za zaznamenáníhodnou. Těšíme se na zvěčnělé zážitky z kulturních, společenských či sportovních akcí, ale i z běžného života na adrese Nezapomeňte připojit svoji poštovní adresu, abychom vám mohli poslat případnou výhru.

8 8 ČÍSLO 1 LEDEN slovem a obrazem Noviny Prahy 2 Jaký to byl rok Dvojka je zase o rok starší A my, bohužel, také. Přinášíme souhrn událostí, jak se seběhly a jak byly vnímány a viděny očima redakce. Prostorově vymezený formát novin nedovoluje neomezený výčet skutečností, jako nekonečný vesmír internetu. Proto byť se toho na dvojce událo více nabízíme jen ochutnávku. LEDEN Projekt Čistá dvojka vstoupil do čtvrtého roku. V sobotu 21. ledna uběhlo 150 let od úmrtí Boženy Němcové. V ten samý den se na náměstí Míru konala (staro)česká zabijačka. Městské části Praha 2, 4 a 7, jejichž území je trvale poškozováno existencí jedné z nejzatíženějších dopravních komunikací v České republice, založily Iniciativu za humanizaci Severojižní magistrály. Na přelomu ledna a února byly zahájeny práce na pokračování Revitalizace Havlíčkových sadů. ÚNOR Zastupitelé MČ Praha 2 schválili rozpočet na rok Před 150 lety byla založena Tělocvičná jednota Pražská, záhy přejmenovaná na Sokol Pražský. Začal rok oslav tohoto výročí, vrcholící sletem. Neznámý poberta vykradl kasičku pro SOS vesničky ve vestibulu budovy úřadu. Kamery ho zachytily, policie ne. Začal cyklus přednášek Senior akademie, zaměřený na prevenci osobního bezpečí, bezpečnost na ulici, rozpoznání domácího násilí, základy první pomoci, požární ochranu a další cenné rady pro dříve narozené. BŘEZEN Karlovo náměstí a přilehlé ulice osvítily nové lampy vybavené světelnými zdroji LED. Tajemník ÚMČ Praha 2 Michal Kopecký převzal ocenění Zlatý Erb za vítězství v krajském kole soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Ze starostenského postu odstoupil Jiří Paluska, nahradila ho Jana Černochová. Začaly farmářské trhy na Tylově náměstí. V Národním domě na Vinohradech proběhl s podporou MČ Praha 2 již 17. reprezentační ples. Městská část Praha 2 hostila zasedání krajské sekce Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) a o týden později zasedání celostátního předsednictva a výboru SHS ČMS. Knihovna na Vinohradech oslavila spolu se čtenáři Měsíc knihy. Swingovým koncertem Sester Havelkových byl zakončen pomyslný cyklus, vážící se k historii půvabné Gröbeho vily. DUBEN Ve Španělském sále Pražského hradu převzal místostarosta Jan Vaněk Cenu Programu regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón za rok 2011 za výjimečnou rekonstrukci Grotty v Havlíčkových sadech. Městská část ve spolupráci s DDM Praha 2 uspořádala třetí ročník pěvecké soutěže pro děti základních a mateřských škol Vinohradský slavíček. V Gröbeho vile byl zahájen nový cyklus koncertů pod názvem Mladí interpreti komorní hudby. Na ulicích se objevily stovky cyklistů při akci Do práce na kole. Na náměstí Míru se četla při příležitosti svátku Jom ha-šoa jména obětí holokaustu. O den později se tamtéž konal Jarmark neziskových organizací. Skončil cyklus přednášek Senior akademie, zaměřený na ochranu života, zdraví a majetku. KVĚTEN Na radnici vznikla nová koalice. Z vedení městské části odstoupili radní za ČSSD a nahradili je politici z TOP 09. V hale TJ Sokol Královské Vinohrady v Riegrových sadech se utkali reprezentanti šesti nejlepších škol z městských částí Praha 1, 2 a 3 ve finále třetího ročníku Amos Tour. Novoměstskou radnicí zněl jazz, rock a blues ve druhém ročníku festivalu Jazz and Rock. Revitalizace Bastionu XXXI u Božích muk se stala absolutním vítězem letošní Grand Prix architektů. V budově ÚMČ Praha 2 proběhla výstava s názvem Někomu život, někomu smrt. K 70. výročí operace Anthropoid ji připravila Asociace legionářských tradic. V rámci tohoto výročí uspořádala výstavu v dřevěné stavbě simulující koncentrační tábor v parku na Karlově náměstí také nezisková organizace Post Bellum. Na náměstí Míru se již pošestnácté konal Den s Komwagem. ČERVEN Městská část Praha 2 uspořádala v Riegrových sadech oslavu Mezinárodního dne dětí, tentokrát ve znamení uměleckých dílen. V první červnový večer otevřely zdarma své brány kostely, modlitebny, chrámy, baziliky a kláštery v rámci třetího ročníku Noci kostelů. V zasedacím sále budovy radnice uspořádalo pod záštitou místostarostky Kateřiny Jechové občanské sdružení Fokus Praha akci Jak a proč podporovat sociální podnikání v ČR. Náměstí Míru hostilo Ekofestival. Na Bastionu zazněl první z cyklu venkovních koncertů. V majestátních prostorách Velkého sálu Novoměstské radnice na Karlově náměstí proběhl 2. ročník hudebního festivalu, tentokrát na téma inspirace folklórem a tradiční hudbou. Před 70 lety byl na Kobyliské střelnici popraven generál Alois Eliáš. Náměstí Míru zaplnily děti a předvedly hudební, taneční a dramatická Pódiová vystoupení. U symbolického hrobu Milady Horákové na Vyšehradském hřbitově se za účasti starostky Jany Černochové konalo pietní shromáždění k uctění památky jedné z prvních obětí totalitního režimu. ČERVENEC Řečeno s klasikem: Léto budiž pochváleno. Začaly schůzky zástupců MČ Praha 2 se zmocněnci domů určených k prodeji. Letní scéna na Vyšehradě nabídla řadu divadelních představení a koncertů. Prahou proplul devadesátimetrový vor. Posádka věrnou kopii ze 120 klád po vzoru dávných vorařů přepravovala do Hamburku. Na Bastionu měl koncert Ivan Hlas a jeho Trio. Ve Viničním altánu v Grébovce se konala výstava fotografií Karla Koutského. SRPEN Divoké husy přistály na náměstí Míru s blešími trhy v dobročinném duchu. U budovy rozhlasu na Vinohradské třídě proběhla vzpomínková akce na tragické události z roku Na Bastionu začala výstava soch Olbrama Zoubka a zahrála tam kapela Blues Berry. Ve sklenících Botanické zahrady Na Slupi létali exotičtí ptáci. Novoměstský letní festival uzavřel koncert klavírního virtuosa Iva Kahánka a klarinetisty Irvina Venyše. Po celý srpen byla vyhrazena středeční odpoledne na hřišti na Folimance pro cvičící maminky s odborným hlídáním dětí. Městská část Praha 2 získala Cenu děkana Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně za projekt Revitalizace parku Havlíčkovy sady Praha 2, Romantická část, Grotta. ZÁŘÍ V galerii Novoměstské radnice byla k vidění výstava fotografií Václava Havla od Alana Pajera. Začal školní rok. Městská část Praha 2 ho zahájila zábavným odpolednem pro děti a mládež Na Folimance, v Riegrových sadech a v Havlíčkových sadech. Školu Na Smetance navštívil ráno prezident Václav Klaus, do Kladské zavítal kardinál Duka. Česká botanická společnost oslavila 100 let existence. Oslavy vína prostoupily náměstí Míru i Grébovku. Burčák tekl proudem, v šestém roce vinobraní se na chvíli vrátil středověk. Zahrála moravská cimbálovka i Janek Ledecký s doprovodem. Proběhl 11. ročník Evropského týdne mobility na téma Pohyb správným směrem!, který měl upozornit občany měst a obcí na narůstající automobilovou dopravu a zároveň na alternativní druhy dopravy. V zahradě domu u Fausta, resp. u kostela sv. Jana Nepomuckého Na Skalce na Karlově náměstí, byly k vidění pozdně kvetoucí skalničky, zakrslé dřeviny, bonsaje a další na podzim kvetoucí rostliny. Na webové stránce MČ Praha 2 byl spuštěn nový informační mapový portál Obsahuje rozsáhlý soubor map území Prahy 2, v němž uživatelé najdou mnoho nových užitečných informací. ŘÍJEN Volili se senátoři. V Praze 2 uspěl Libor Michálek. Ve snaze zvýšit odpovědnost pejskařů za své miláčky se v rámci programu Čistá dvojka v parcích Folimanka, Riegrovy sady a Bezručovy sady objevily stánky, ve kterých si majitelé psů mohli vyzvednout informační materiály o tom, jak a kde jsou volné plochy pro pejsky s důrazem na úklid psích exkrementů. Skončila část rekonstrukce Havlíčkových sadů spolufinancovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Byly opraveny opěrné zdi u Dolní Landhausky, obnoveny parkové cesty, vybudovány skladové prostory pro mobiliář parku. Lépe je nyní vybaveno dětské hřiště U Štiky, zbrusu nové jsou hřiště na pétanque, veřejné záchodky v Dolní Landhausce a vyhlídková plošina u Botiče. Před budovou TJ Sokol Praha Královské Vinohrady v Polské ulici byl odhalen pomník ke 150. výročí založení Sokola. Autory piety jsou sochaři Karel a Petr Holubovi. Vyvrcholily oslavy 100. výročí vzniku skautingu v naší republice. Zemřel Břetislav Pojar. Před 70 lety byla v Mauthausenu popravena Anna Letenská. LISTOPAD Psi už nesmějí volně pobíhat v Bezručových sadech. Náhradní prostor pro volný pohyb mají v sadech Čelakovského. Společnost pro duchovní hudbu spolu se Všeobecnou fakultní nemocnicí pořádaly koncert v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky VFN při příležitosti oslavy svátku patronky tohoto kostela. Festival swingové hudby zněl Národním domem na Vinohradech už počtrnácté. V Národním domě na Vinohradech také proběhl Erotický festival. Před kostelem sv. Ludmily byly zahájeny tradičně jako první v Praze vánoční trhy. Zastupitelé schválili pravidla sociálního bydlení. Strážníci Městské policie v rámci pilotního projektu s MČ Praha 2 ve vstupní hale v přízemí budovy úřadu informovali návštěvníky o nebezpečích, se kterými se mohou setkat na ulici, jak se před nimi chránit a jak jim čelit. Pod záštitou zástupkyně starostky pro oblast školství, mládeže a volnočasových aktivit Jany Duchkové začal kulturně-naučný a zábavný projekt Klíč od Prahy 2 určený žákům 2. stupně základních škol, jichž je Praha 2 zřizovatelem. Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko křesťanské pomoci v Praze ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR udělila ocenění Pečovatel/ka roku PROSINEC Po náměstí Míru obsadily také Tylovo náměstí vánoční trhy. Začal advent. U Ludmily se rozlévala bramboračka. V Rejskově a Španělské byly otevřeny další podzemní kontejnery na tříděný odpad. Do půlky prosince mohly děti základních škol zřizovaných MČ Praha 2 soutěžit kresbami a obrázky na motivy pohádek Jiřího Trnky, od jehož narození uplynulo letos 100 let. V Retro Music Hall na Francouzské ulici zahráli klasici jižanského rocku Molly Hachet. V barokním refektáři Emauzského kláštera uvedly Sestry Havelkovy pořad Adventní klíčení s osmičlenným doprovodným orchestrem. V rámci vánočního festivalu v cyklu České doteky hudby vystoupila v pořadu Beatles in Jazz ve Velkém sále Novoměstské radnice mladá zpěvačka Petra Vlková s doprovodným Bandem. Text: tom, foto: red

9 Noviny Prahy 2 Výlety do historie ČÍSLO 1 LEDEN Psalo se před sto lety Dnes z vinohradských ulic a parků S příchodem mrazů a sněžení připomněly noviny jednu z povinností majitelů domů. Jak je z následujících řádků patrné, ani před sto lety nebylo o úrazy nouze: Vlastníci a správcové domů dbejte, aby v čas náledí chodníky byly pečlivě čištěny a pískem posypány! Správa obecní měla by za zimy uvažovati o vhodné úpravě uličních přechodů a jízdních drah, jež v mrazu svou kluzkostí stávají se neschůdnými i nesjízdnými a působí za den bezpočet úrazů lidí i potahů. Zimního období se týkalo také následující nařízení, ze kterého vinohradské děti asi moc radosti neměly: Správa městských sadů vinohradských upozorňuje, že z důvodu bezpečnosti chodců jest přísně zakázáno jezditi v sadech na sáňkách neb klouzati se po cestách. Neuposlechnutí má za následek odebrání sáněk a po případě i potrestání. Mrazivé počasí také komplikovalo zametání ulic: Metení frekventovaných ulic za sucha, jež se v době mrazů v Praze a sousedních obcích provádí, jest nešvar, který nelze dosti odsouditi. Nejen že se vzdutým prachem ničí šat pasantů, ale rovněž se ohrožuje i zdraví obecenstva. Jakou ironií jsou nařízení zakazující plivání a vláčení šatů v obci, v níž se denně provádí suché metení. Proč se ulice nečistí v noci nebo časně k ránu, kdy třídy jsou liduprázdny? Nebezpečí číhalo na chodce také při návštěvě veřejných záchodků. Na vině tentokrát nebyly nekalé živly, ale špatně udržované schody a chybějící osvětlení: Nebezpečí úrazu hrozí v hodinách večerních obecenstvu, které nuceno jest vyhledati veřejný záchodek v Palackého třídě [dnes ulice Francouzská]. Na schodišti jest úplná tma, každý tak tápati musí po zdi, by klouznutím k úrazu nepřišel. Děje se bohužel velmi často, zejména za deštivého počasí neb mrazů, že někdo ze schodů sletí a potluče se. Zpráva končila tradičním konstatováním: Na nepřístojnost tuto byly již mnohokráte upozorňovány příslušné orgány, a divíme se, že dosud závada ona odstraněna nebyla. Začátkem roku 1913 byl veřejnosti oficiálně představen plán na zbudování pomníku Františka Ladislava Riegra ve stejnojmenných sadech: Záložna vinohradská, tato štědrá podporovatelka našich snah kulturních i humánních, usnesla se ve své neutuchající péči o rozvoj našeho města na své valné schůzi postavit v sadech vinohradských národním velikánům dr. Fr. L. Riegrovi, K. Havlíčkovi a Sv. Čechovi pomníky. Jak se dozvídáme, dojde záhy k zrealizování části tohoto úmyslu. Záložna dovrší příští rok čtyřicátého výročí svého trvání a při té příležitosti odhalen bude velkolepý pomník Riegrův. Ovšem již v roce 1913 se obyvatelé města měli dočkat prvního vinohradského kina. Pro stavbu biografu byl získán pozemek v zahradě Národního domu na křižovatce ulic Korunní a Blanické: Biograf tento bude rozsáhlá, vším komfortem opatřená betonová budova, elektricky osvětlená a ústředně vytápěná. Se stavbou započne se v nejbližších dnech. O biografu Minuta se podrobněji zmíníme v některém příštím čísle těchto novin. Začátek každého roku byl také ideální příležitostí pro zveřejnění některých statistik. Noviny tak s pýchou informovaly, že počet obyvatel města Královské Vinohrady dosáhl na konci roku 1912 dnes těžko uvěřitelného čísla Například sousední Vršovice obývalo duší. Michal Frankl Pozn. autora: Citace z dobového tisku pocházejí z periodika Vinohradské noviny, které je součástí fondů Národní knihovny České republiky. Zmizelý kostel svatého Lazara Jednou ze starobylých sakrálních památek, které navždy zmizely z tváře města, je románský kostel sv. Lazara. Stával při dnešní Lazarské ulici, která svým pojmenováním připomíná jeho někdejší existenci. Byl spolu se sousedním špitálem pro bídné a choré a se hřbitovem počátkem urbanizace tohoto prostoru. První zmínka o tomto kostele pochází z roku 1281 v souvislosti s katastrofálním hladomorem, který tehdy Prahu postihl. Hladomor byl doprovázen ještě černou smrtí, jak byla ve středověku nazývána morová epidemie, a tak smrt měla bohatou žeň. Jak se uvádí ve starých letopisech, bylo v blízkosti kostela sv. Lazara vykopáno osm hrobových šachet, celkem pro tisíc zemřelých. Kostel sv. Lazara byl němým svědkem založení Nového Města pražského a v jeho těsném sousedství byla vystavěna i nejdůležitější stavba vznikajícího města, radnice. Listina z roku 1351 mluví o tom, že na polích v jeho blízkosti se tehdáž pilně stavělo a obyvatelstvo Novoměstské se množilo. Za časů husitských bouří špitál zanikl a kostel sv. Lazara přešel do vlastnictví cechu novoměstských řezníků, kteří měli v jeho sousedství masné krámy. Ti ještě v roce 1561 zakoupili jeden ze sousedních domů, aby sloužil jako důstojné sídlo duchovního správce kostela. Novoměstští řezníci o svůj svatostánek velice pečovali a v hojném počtu navštěvovali bohoslužby. Kostel měl pět oltářů. Hlavní byl dekorován obrazem sv. Lazara a dále to byly oltáře sv. Magdaleny a Marty, sv. Anny, sv. Jana Nepomuckého a sv. Michala. Poslední ze jmenovaných byl v prostoru pod kostelní věží. Kostelu sv. Lazara se nevyhýbaly ani některé pražské dějinné události, jako kupříkladu příchod jezuitů do hlavního města českého království, nebo to, že si v jeho blízkosti vystavěl svůj kostel, zasvěcený Nejsvětější Trojici, řád trinitářů. Hrana začala zvonit kostelu sv. Lazara v roce 1788, kdy byl v rámci josefinských reforem zrušen a odsvěcen. Objekt se slavnou minulostí začal sloužit jako řemeslnické dílny a skladiště. Při tomto využití byly silně poškozeny cenné architektonické prvky interiéru. V roce 1886 odkoupil již bývalý kostel stát, aby mohl být rozšířen c. k. zemský soud. Proti záměru demolice tak významné památky protestovali jednotlivci i instituce. Bohužel marně, 11. prosince 1900 se začalo s bouráním, pouze některé ještě zachované architektonické prvky byly uloženy do městského muzea. hru Slovo historika Vynikající český grafik, malíř a ilustrátor Vojtěch Preissig ( ) byl žákem Alfonse Muchy. Byl také nezpochybnitelným vlastencem a statečným člověkem. V době před vypuknutím I. světové války žil se svou rodinou na Vinohradech v Lužické ulici. Roku 1910 odešel spolu s manželkou a dcerami za prací do USA. Od prvních chvil významně podporoval Masarykovu ideu samostatného čs. státu u Preissiga nešlo pouze o slova, ale o činy. Pro tvořící se čs. legie ztvárnil řadu nádherných velkoplošných náborových plakátů, které měly takový ohlas, že s podobnou zakázkou za ním vzápětí přišli i představitelé armády americké. Ve chvílích, kdy bylo jasné, že pád habsburské monarchie je neodvratný, připravil Preissig, spolu s gen. Milanem R. Štefánikem, návrh státní vlajky nového čs. státu (viz foto), která do značné míry vycházela z amerického vzoru včetně zachování barev a hvězd. Ačkoliv tento konkrétní návrh ani série dalších Preissigových nápadů na čs. vlajku nebyly nakonec přijaty, jde nepochybně o mimořádně zajímavou a málo známou iniciativu. Originální vzor je dnes k vidění v rámci stálé expozice Armádního muzea Žižkov Vojenského historického ústavu Praha, v sále věnovaném I. sv. válce. Co skrývají ulice Prahy 2 Dopravně nepříliš frekventovaná Kateřinská ulice vychází z Ječné západním směrem a končí, či lépe řečeno přechází za křižovatkou s ulicí Pod Větrovem do Benátské. V její horní části stojí rozlehlá novorenesanční budova lékařské fakulty Univerzity Karlovy čp. 1660/32. Vystavěna byla podle projektu stavitele Františka Schmoranze ml. a architekta Jana Machytky z roku Následně byla v letech ve dvou stavebních etapách rozšířena. O něco dále po pravé straně stojí pozdně klasicistní nájemní dům čp. 1526/7, postavený v roce 1872 podle projektu stavitele Jana Vojtěchovského. Na jeho fasádě je umístěna pamětní deska, patřící bezesporu k těm významnějším. Je z růžového mramoru a její rytý vyzlacený text oznamuje: Zde se narodila Ema Destinnová, česká pěvkyně světového jména, Při ulici najdeme i kostel sv. Kateřiny spolu s budovou někdejšího kláštera. Původní kostel i klášter byly založeny císařem Karlem IV., krátce po vzniku Nového Města pražského. K poškození objektů došlo při husitských bouřích. Později byly alespoň částečně opraveny. Ke stavbě nové klášterní budovy, dnešní čp. 468/30, byl položen základní kámen v roce 1718 a o dvanáct let později byl objekt dokončen a vysvěcen. Stavební záměry augustiniánů však šly ještě dál. Dne 4. května 1737 došlo k položení základního kamene k novému kostelu, když ze staré stavby byla ponechána pouze průčelní věž. Stavební plány vypracoval Kilián Ignác Dientzenhofer, i když v části odborné literatury je zvažována i spoluúčast Františka Maxmiliána Kaňky. Vznikla tak barokní sálová stavba s polokruhovými křížovými rameny, s částečně původní hranolovou věží v průčelí. Nový kostel byl opět zasvěcen sv. Kateřině 29. září Dne 1. května 1784 vyšel dekret císaře Josefa II., jímž byly klášter a kostel zrušeny. Do objektů byl umístěn vojenský výchovný ústav a postupně došlo k velké devastaci interiérů. Počátkem devatenáctého století bylo Preissigovo pevné a neotřesitelné vlastenectví se projevovalo nejen v době, kdy Masarykova republika vznikala, ale především tehdy, kdy zanikala. Preissig byl na sklonku 30. let 20. stol. zaměstnán v žižkovském Památníku osvobo- Návrh československé státní vlajky zení, který od svého vzniku ve svých prostorách prezentoval boj čs. legií za samostatnost. Po okupaci čs. zemí v březnu 1939 se Preissig stal součástí významné odbojové skupiny Družstvo v prvním sledu, která se soustředila na vydávání největšího a nejpopulárnějšího protektorátního ilegálního časopisu V boj. Na svém vrcholu měl tento časopis náklad až 7000 ks. Právě pro něj tvořil Preissig ještě v Památníku osvobození proslulé titulní strany s motivy dvouocasého čs. lva cupujícího svými drápy hákový kříž. Preissigova dcera, Irena Bernášková ( ), se ostatně po zatčení první garnitury skupiny ujala s vydatnou otcovou pomocí vydávání časopisu jako rozhodnuto, že v bývalém klášteře bude zřízena filiálka, jak se tehdy říkalo, pražského blázince Irrenhausu. Jeho provoz v adaptovaném klášteře byl zahájen v roce 1826, s lůžkovou kapacitou pro 250 nemocných. Ústav byl rozdělen na mužské a ženské oddělení a ta opět na části pro klidné a neklidné pacienty. Počet hospitalizovaných stále stoupal, a tak iniciativou tehdejšího primáře dr. Josefa Ridela bylo v roce 1840 přikročeno v horní části klášterní zahrady k výstavbě dalšího nového velkého objektu. V ústavu, který pomohl mnohým lidem k návratu do normálního života, byl svého času hospitalizován i geniální hudební skladatel Bedřich Smetana ( ). Ten zde však bohužel zemřel. Stalo se tak v horní, novější budově ústavu a ještě dnes můžeme spatřit nad místem jeho úmrtního lože do zdi pokoje vsazenou pamětní desku s datem 12. května Ironií osudu je, PREISSIGOVA VLAJKA jeho výkonná šéfredaktorka a stala se jednou z nejvýznamnějších představitelek našeho domácího odboje. Vojtěch Preissig, účastník I. i II. čs. odboje, zaplatil svou lásku k vlasti spolu se svou dcerou Irenou životem. Statečná Irena, která na gestapu vzala veškerou vinu na sebe a zachránila doslova desítky svých spolupracovníků, se stala první Češkou popravenou na nejproslulejším popravišti Třetí říše v berlínském Plötzensee. Stalo se tak v srpnu Vojtěch Preissig sice trestu smrti bezprostředně ušel, byl však transportován do koncentračního tábora. Zemřel v Dachau v červnu Ačkoliv se Preissigův a Štefánikův návrh čs. státní vlajky nakonec nerealizoval byl vybrán vzor Jaroslava Kursy měli bychom si právě v této souvislosti na počátku nového roku (Den obnovy samostatného českého státu) připomínat i osobnost Vojtěcha Preissiga a prvního čs. ministra války (obrany) gen. Milana R. Štefánika. Oba totiž v důsledku položili životy za Československou republiku, která by nám měla dodnes být v řadě ohledů vzorem. Není příliš potěšující, že tomuto vzoru se den ode dne vzdalujeme a opačný trend je, zdá se, v nedohlednu. Jan B. Uhlíř KATEŘINSKÁ že ve stejné místnosti zemřel deset let před tím jiný český hudební skladatel Vilém Blodek ( ), autor známé opery V studni. Ke známým osobnostem zde hospitalizovaným patřil i spisovatel Jaroslav Hašek. Jednou, po požití alkoholických nápojů, se vracel z Malé Strany domů. Na Karlově mostě se mu udělalo nevolno a předkloněn přes mostní parapet si za hlasitého sténání ulevoval obsahu svého přeplněného žaludku. Kolemjdoucí se domnívali, že chce kdosi spáchat sebevraždu skokem do Vltavy, a sebevraha zachránili. Byla přivolána policejní patrola. Hašek byl odvezen nejprve na komisařství, a jelikož měl u mužů zákona vroubky za jejich zesměšňování ve svých humoristických povídkách, skončil na určitou dobu na pozorování v ústavu choromyslných. Jakožto muž znalý administrace nebyl jako převážná část ostatních pacientů určen v rámci terapie na práce v ústavní zahradě, ale byl zařazen do archivu chorobopisů. Zde je tedy pramen inspirace Jaroslava Haška k popisu pobytu dobrého vojáka Švejka v blázinci v jeho nesmrtelném humoristickém románu. Dnes je někdejší ústavní zahrada parkem a vítanou pěší spojnicí mezi ulicemi Kateřinská, Viničná, Lípová, Ke Karlovu a Na Bojišti. Text a foto: Eva Hrubešová

10 10 ČÍSLO 1 LEDEN 2013 Inzerce a oznámení Noviny Prahy 2 Nová poradenská služba pro rodiče, děti, učitele Od 1. září 2012 funguje ve Vodičkově ulici č.791/41 Rodinné poradenské a speciálně pedagogické centrum KLÍČ. Zaměřuje se zejména na rodiče dětí s různými typy postižení. Poradí v otázce školní zralosti dítěte, s problémem hyperaktivity, při zařazování dítěte s handicapem do integrace, s výběrem odpovídajícího typu mateřské i základní školy, s odbornou zprávou pro školu, posudkem pro asistenta pedagoga; poskytne metodickou pomoc při zpracování individuálního vzdělávacího plánu, pomůže v oblasti sociální poradenství, právního poradenství (rodinné právo), klinické logopedie, speciálně pedagogického poradenství, individuální práce s dítětem v oblasti kompenzace handicapu, psychologického vyšetření apod. Více na Bezplatné poradenské centrum ČESKÉHO HELSINSKÉHO VÝBORU Poradentství pro oběti diskriminace: Domníváte-li se, že jste se stali obětí diskriminace a nechcete si to nechat líbit, je třeba vyhledat včasnou pomoc. Sociální poradenství: Nastupujete do nového zaměstnání? Hledáte práci a chcete zvýšit své šance na přijetí? Máte potíže s bydlením? Nevyznáte se v systému sociálních dávek? Nevíte si rady při uplatňování žádosti o důchod? Helpline pomoc a podpora rodinám se členem ve výkonu trestu anebo po výkonu trestu. Mediace jako efektivní způsob řešení sporů. Tel.: , ZIMNÍ POHÁDKA Novoroční koncert-show 8. ledna 16:30, Národní Dům Na Vinohradech IX. Mezinárodní hudební a taneční festival dětí a mládeže 16:30 hry, zpěv a tance s pohádkovými postavami. 17:00 sváteční koncert originální dějové nápady moderního a klasického tance, krásný sborový zpěv, pestrý líbivý folklor, svérázné a barevné kostýmy. * Jedinečná atmosféra svátku * Mistrovská vystoupení umělců z různých zemí. * Zimní pohádka vždy očekávaný svátek pro děti i dospělé Cena vstupenek: 200,-Kč/dospělý, 300,-Kč-dítě (v ceně dětské vstupenky sladký dárek) Pořádá Nadační Fond Mezinárodní Fórum Mládeže Další informace: , Služby pro seniory Již třetím rokem poskytuje společnost Home Senior služby dříve narozeným občanům Prahy. Díky kvalitní péči a obšírné nabídce služeb se počet spokojených uživatelů stále zvětšuje. Kdokoliv potřebuje jednorázovou výpomoc s mytím oken, doprovodem, velkým nákupem, generálním úklidem, odvozem do divadla, vymalováním či například přestěhováním nábytku, může kdykoliv zavolat na bezplatnou telefonní linku Stejně tomu je při požadavku na pravidelnou výpomoc několikrát týdně. Další možností je využití formuláře na stránkách Pracovníci Home Senior jsou proškolení lidé se sociálním cítěním a zkušenostmi, pro které je radostí pomáhat. Z dosud cca 200 klientů, kteří využili služeb Home Senior, nebyla jediná stížnost, ba naopak. Služby využily a slovy podpořily také herečky Luba Skořepová a Květa Fialová. Home Senior vydává vlastní časopis Radost ve stáří, který získáte zdarma na poliklinikách a v lékárnách. Nejvyužívanější službou v roce 2012 občany Prahy 2 byl úklid bytu spojený s umýváním oken, doprovod k lékaři a pomoc při dlouhodobé péči. INFOLINKA ULICE PRAHY 2 funguje na tel.: MČ Praha 2 na této bezplatné lince nabízí pomoc při řešení problémů, jako jsou např. znečištění, zábory nebo poškozený povrch komunikací poškození městského mobiliáře, stromořadí, dopravního značení, světelné signalizace havarijní stav objektů, ohrožující chodce hluk ze stavby nebo z veřejné produkce. KAM S POUŽITÝM TEXTILEM Sběrem a následným zpracováním použitého textilu se zabývá ekologicko- -charitativní projekt Potex. Sběr použitého textilu se uskutečňuje formou stabilních sběrných kontejnerů, které najdete na frekventovaných a dobře přístupných místech v Praze a blízkém okolí. S odloženým textilem se nakládá mnoha způsoby. Nositelné a dále použitelné věci jsou buď přímo distribuovány do konkrétních charitativních organizací, nebo prodány k dalšímu zpracování. V opačném případě jsou tyto textilie ekologicky zlikvidovány. Z části výtěžku pak společnost finančně podporuje neziskové organizace. Společnost Aquastor, s. r. o. je se svým projektem POTEX prvním partnerem Ministerstva životního prostředí v projektu Evropské unie Předcházení vzniku textilního odpadu. Projekt podporuje Senát ČR, Magistrát hl. m. Prahy a spolupracující městské části. O. S. REMEDIUM nabízí pro seniory jazykové kurzy, kurzy cvičení paměti, masáže, rehabilitační cvičení, kurzy práce na počítači a práce s internetem. Klub REMEDIUM Táboritská 22, Praha 3 Tel.: Diakonie ČCE, Středisko křesťanské pomoci v Praze DOBRODUŠ Služba následné péče, jejíž součástí je pravidelné setkávání DOBROvolníka a člověka s DUŠevním onemocněním. Hledáme DOBROVOLNÍKY starší 20 let. Tel.: ,

11 Noviny Prahy 2 Inzerce a oznámení ČÍSLO 1 LEDEN NP2/9/2011/FA NP2/11/2011/FA _ servis, tel.: KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK NABÍZÍ AKTIVITY PRO DĚTI SE ZDRAVOTNÍM HANDICAPEM OD 2 DO 18 LET. Umožňuje dětem se zdravotním postižením, vyrůstajícím v domácím prostředí, trávit čas s ostatními dětmi. Nabízí tyto aktivity: muzikoterapie, canisterapie, logopedie, plavání, dramaterapie, keramika, klub pro náctileté, klub rodičů pečujících o děti s handicapem. Adresa: Vlčkova 1067, Praha 14 Černý Most (v blízkosti stanice metra Rajská zahrada). Tel.: NP2/10/2011/FA NP2/2012/30/PO Judo pro děti Judo club Kidsport je oddíl s největší členskou základnou v ČR se statusem Sportovního střediska dětí Českého svazu juda. Organizuje kroužky a oddíly v Praze a okolí pro děti od tří let. V kroužcích se děti seznámí se základy juda a pak mohou pokračovat a zdokonalovat se v oddílech. Trénuje se min. 2x týdně na tatami (judo žíněnky). Zájemci mohou začít jezdit na turnaje nebo trénovat jen tak pro radost a cvičit techniky na vyšší pásy. Judo club Kidsport úzce spolupracuje s historicky nejúspěšnějším klubem v ČR, USK Praha. Pořádá také víkendová soustředění, turnaje, dopolední rodinné judo a letní judo tábory. Oddíly v Praze 2: ZŠ Sázavská trénink 4x týdně. NP2/2012/29/PO Svoz velkoobjemového odpadu V lednu a v únoru nebudou z provozních důvodů přistavovány velkoobjemové kontejnery na obvyklá stanoviště. Občané mohou využít k odložení odpadu Sběrný dvůr hl. m. Prahy v Perucké 10, Praha 2 (areál společnosti Komwag a.s.) tel.: Informace také na bezplatné infolince Ulice Prahy 2 na tel.: SBĚRNÉ DVORY HL. MĚSTA PRAHY zdarma pro občany hl. m. Prahy Provozní doba: po až pá: 8:30 17:00 (v letním období 8:30 18:00) so: 8:30 15:00 Perucká 2542/10, Praha 2 Voctářova, Libeň tel.: tel.: , Proboštská 1, Dejvice Generála Šišky, Modřany tel.: tel.: Za zastávkou 3, Dolní Měcholupy V sudech 1488, Radotín tel.: tel.: Chvalkovická 3, Horní Počernice Zakrytá, Spořilov tel.: tel.: , Puchmajerova, Jinonice Bečovská 939, Uhříněves tel.: tel.: Klikatá 1238/90 c, Košíře Pod Šancemi 444/1, Vysočany tel.: tel.: Teplárenská 5, Kyje tel.: , Odebíraný odpad: objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti); suť z bytových úprav v množství do 1 m 3 zdarma; dřevěný odpad; odpad z údržby zeleně; kovový odpad; papír, sklo, plasty, nápojové kartony; nebezpečné složky komunálního odpadu; pneumatiky (25 Kč za kus); vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa...). Nelze odevzdávat: nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest apod.). Omezení jednorázového návozu: možný vjezd vozidel max. do 3,5 t.

12 12 ČÍSLO 1 LEDEN 2013 Kaleidoskop Noviny Prahy 2 Vážení čtenáři, v Novinách Prahy 2 č. 12 jsme se vás ptali: Ve kterých sadech stojí socha dívky s obručí? Správná odpověď je: V Riegrových sadech. Blahopřejeme výherci Ladislavu Perglovi z Polské ulice a posíláme mu dárek. Fotosoutěž Jednou z nejznámějších dochovaných sakrálních staveb na území městské části Praha 2 je kaple sv. Longina. Připomínka někdejší osady Rybník, na kterou dnes upozorňuje místní uliční název, stojí skromně ve stínu kostela sv. Štěpána. Osada zanikla po založení Nového Města pražského. Sv. Longin, jemuž je kaple zasvěcena, je zobrazen na každém výjevu Kristova ukřižování jako muž s kopím, ten, který Krista zabil. Krev z Kristova boku, z rány, kterou způsobil, mu dle legendy stříkla do očí a Longin trpící oční chorobou se zázračně uzdravil. Když se stal navíc svědkem Kristova zmrtvýchvstání, přistoupil na křesťanskou víru a pro ni později i zemřel. V roce 1782 reformy Josefa II. zrušily její církevní funkci, a tak se kaple proměnila ve skladiště kostelního nářadí. V první polovině 19. století se dokonce uvažovalo o jejím zboření. Proti však byli místní občané a pro její záchranu sehnali mocné přímluvce. Vahou své autority se za zachování kaple rázně zasadil nejen František Palacký, ale i Josef hrabě Nostic-Rhieneck, Josef Šafařík a Společnost Národního muzea. Kaple byla tehdy dokonce opravena. Další velké opravy se dočkala v letech Naposledy došlo k její velké nákladné rekonstrukci na přelomu tisíciletí. Převážnou část nákladů hradil investor Longin Bussiness Centra a významnou částkou přispěla i městská část Praha 2. Soutěžní otázka: V jakém stavebním slohu byla kaple sv. Longina vystavěna? Odpověď zasílejte poštou na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo na a to nejpozději do 23. ledna. U odpovědí posílaných em uvádějte kromě jména také svoji poštovní adresu, abychom vám mohli poslat případnou výhru. Text a foto: Eva Hrubešová Socha dívky s obručí stojí v Riegrových sadech Sto dvacet let základní školy v Londýnské Základní škola Londýnská oslaví v letošním školním roce 120. výročí založení. Oslavy vyvrcholí v pátek 22. února Pro malé i velké návštěvníky bude připraven bohatý kulturní program. Zveme také všechny absolventy gymnázia, jedenáctileté školy a základní školy k připomenutí jejich dní strávených ve škole v Londýnské ulici. Více informací naleznete na webových stránkách školy nebo na u česká řeka prostor pro chování plazů kus dřeva přestože snižování cen římská bohyně plodnosti 2. část tajenky Chateaubriandova novela radlice pluhu noční pták české památkové město násep trvat na něčem druh papouška vřelý cit pulovr 1. část tajenky římská číslice 45 soubory budov Organiz. spojených národů hlas osla ukazovací zájmeno název hlásky německá předložka dětský pozdrav otázka při sázce římský fotbalový klub Právě před půlkou ledna slaví 75. narozeniny. Je držitelem medaile Vojtěcha Náprstka. Vydal řadu knih a odborných a populárně vědeckých publikací. Vystupuje v rozhlase, radí v televizi. Jeho láskou je Ne, to už bychom prozradili příliš. Kdo se skrývá v tajence prosincových Novin Prahy 2? Řešení posílejte na poštovní adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo em na nejpozději do 23. ledna. V případě využití u uvádějte laskavě i poštovní adresu, abychom vám mohli poslat případnou výhru. Správné znění tajenky z minulého čísla: Arnošt Lustig. Vylosované výherkyni M. Škopové z Moravské ulice blahopřejeme a zasíláme jí dárek. zde buvolí kůže chemická značka americia dužnaté ovoce Adventní zastavení u Ludmily Vánoční trhy na náměstí Míru jsou jedny z nejoblíbenějších v hlavním městě nejen proto, že začínají vůbec nejdřív. Městská část vždy dbá na to, aby se ve stáncích nabízelo především zboží navozující atmosféru Vánoc, nikoliv supermarketový výprodej. Právě kvůli možnosti příjemně se naladit sem každý rád zajde třeba jen na chvilku postát, pokoukat, poklábosit a něco pojíst či popít Na první adventní neděli radnice připravila malé zpestření. Adventní zastavení u Ludmily začalo přesně v poledne ochutnávkou skvělé bramboračky, kterou příchozím v jednom ze stánků nabízela starostka Jana Černochová spolu s dalšími zástupci radnice. Děti měly jenom pro sebe stan s polotovary a vším potřebným k výrobě vánočních ozdob každý si tu mohl udělat svoji ozdůbku a zavěsit ji na vánoční stromeček, krášlící v dalších adventních dnech vestibul radnice. Pokračování se konalo o třetí adventní neděli. Takřka na čas, úderem 15. hodiny, začalo na schodech kostela svaté Ludmily již tradiční zpívání koled. Tentokrát zastupitele doprovázel sbor talentovaných zpěváčků ze ZŠ Vratislavova. Zpěv uzavírala píseň Narodil se Kristus Pán a vzápětí pozvala místostarostka Kateřina Jechová k převzetí cen vítěze soutěže o nejhezčí ozdobu. Nejvíce ocenění získal Standa Anighofer, což mu vyneslo první místo a poukazy na zboží vánočního trhu v hodnotě 1000 Kč. Druhý skončil Erik Šťastný, jenž dostal plyšového psa a dárkové poukazy v hodnotě 400 Kč, stejně jako třetí Patricie Imlichová. Zpívání koled uzavřely děti z Vratislavky třemi koledami Janka Ledeckého. Text a foto: len/tom Jak se vám líbí tržiště Tylák První sezonu má za sebou farmářské tržiště na Tylově náměstí. Zajímal nás váš názor na jeho úroveň. František Moravec: Upřímně řečeno, chodím na ty trhy rád, ale často jsem zklamán cenovou politikou prodejců. Nechápu, proč byla v sezoně tak drahá rajčata a zelenina obecně přitom tam jsou jen dva stánky. Také si myslím, že letní prodej ryb není úplně to pravé. Doufám, že v příští sezoně budou čeští trhovci méně lakotní a trh nebude předražený. Marie Konopná: Na Tyláček chodím často. Vždycky si tam koupím něco dobrého, co v jiných obchodech nemají, a není to šizené. Všimla jsem si, že vedoucí trhu často prodejce kontroluje, je tam čisto. Je to dobrý nápad, ani nepotřebuju jezdit na velké trhy. Pavel Sázava, manažer v bance: Jsem rád, že se ptáte na trhy na Tyláku. Tady v okolí se povídá, že není jisté, zda budou i další rok. To by tedy bylo nešťastné řešení, když jsme si na ně všichni zvykli jako na trvalé nákupy. Je tam stabilní nabídka, pořád čisto (to jinde nebývá) a jak je vidět, organizace trhů je spolehlivá. Kupuji si něco k obědu do práce a od manželky mám seznam pro doma. To je ta jistota, že tam trhy jsou pořád, už vím, co a jak mají. Doufám tedy, že trhy budou dál, kde bychom tady v centru koupili čerstvé a jedlé jídlo? Budu si držet palce, abych tam trhy na jaře našel. Michal Vokřál: Tento farmářský trh je celým pojetím trapný. Bylo by lepší zachovat jenom park bez trhu který se tam nevejde a obsah jménu neodpovídá. Je to jenom další menší pouť v Praze. Jak vidíte, co člověk, to názor. Těšíme se na vaše další postřehy ohledně farmářského tržiště Tylák na adrese red Novoroční přání A to je protentokrát všechno. Na závěr snad jen jedno přání: Zachovejte nám v roce 2013 přízeň, my se budeme snažit, abyste měli proč! Hodně štěstí v novém roce přeje všem čtenářům redakce Novin Prahy 2 a její maskot, osmiletá bostonská teriérka Pepina von Nosl, roz. Venezia. Kam za kulturou NOVOMĚSTSKÁ RADNICE VÝSTAVY: V Galerii začala výstava Králové krásy z Nigeru. Fotografie z jedinečného rituálu příslušníků kmene Wodaabe ukazují krásu mužů. Ženy a dívky si mezi naparáděnými tanečníky vybírají, s kým prožijí vášnivou noc naprosté sexuální svobody... Výstava potrvá do 25. února, přístupná je kromě pondělí každý den od 10:00 do 18:00. Neviditelná výstava: Černočerná tma je ve velkých výstavních prostorách. Jaký je svět nevidomých? Otevřeno je v pracovní dny 12:00 až 20:00, o víkendech a svátcích od 10:00 do 20:00. Provázejí nevidomí průvodci. KONCERTY: Ve Velkém sále v rámci projektu České doteky hudby zazní koncerty Mezinárodní konzervatoře Praha: Koncert klasického oddělení zpěvu 8. ledna v 18:00. Koncert dechového oddělení 14. ledna v 19:00. Koncert strunného oddělení 29. ledna v 19:30. MUZEUM POLICIE ČR VÝSTAVY: Do 31. ledna je možné zhlédnout charitativní výstavu fotografií Jana Foltána s názvem Maroko brána západu. Do konce února 2013 trvá výstava Králové Šumavy připomínající činnost převaděčů kurýrů, převaděčů a dalších lidí, kteří s nasazením vlastního života pomáhali československým občanům na cestě za svobodou. Otevřeno kromě pondělí od 10:00 do 17:00. Až do konce června jsou vystaveny unikáty z depozitářů muzea. Na objednávku je možná Dopravní výchova pro mateřské školy a ročníky ZŠ nebo beseda pro 2. stupeň ZŠ a studenty středních a učňovských škol na téma Mládež a kriminalita. DIVADLO D21 Divadlo v Záhřebské prožilo předvánoční prosinec v klidu, míru a zimě. Ale ani nejkrutější mrazy nezabránily premiéře Nory v uskutečnění. Pokud jste Ibsenův Domeček pro panenky propásli, nezoufejte. První repríza nás čeká hned tento měsíc, a to 15. ledna. Na představení vás zve i režisérka Tereza Karpianus, která je čerstvou maminkou. Avšak povánoční přejedený útlum nám dlouho nevydržel a hned jsme začali zkoušet novou inscenaci. D21 chystá dnes již klasickou pohádku Jana Wericha Tři veterány. Děti se mají nač těšit a nejen děti, i rodiče. Premiéra je 29. ledna, tudíž neváhejte rezervovat svá místa. Nemusíte ale jen netrpělivě čekat na premiéru. V lednu nabízíme spoustu dalších titulů, které mohou oslovit nejen vás, ale i vaše děti, rodiče, příbuzné a kamarády. Stačí si prohlédnout webové stránky a vybrat si z jídelního lístku lednových inscenací. Je snad lepší způsob zahájení nového roku, než divadlem? fle Měsíčník občanů městské části Praha 2. Vydává Úřad MČ Praha 2 pod reg. č. MK ČR E Ročník 15, číslo 1. Vychází 12x ročně. Redakční rada: Michal Uhl předseda Radim Perlín místopředseda David Rožánek Michaela Marksová Otto Hoffmann vedoucí redaktorka Lenka Prokopová redaktor Petr Tomíšek Adresa redakce: ÚMČ Praha 2, Praha 2, nám. Míru 20 (tel.: , , internet: Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Přetisk je povolen s vědomím redakce. Uzávěrka příštího čísla: , expedice Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 2, není periodikem žádného politického subjektu. Grafické zpracování zajišťuje AMOS Typografické studio s. r. o. Tisk: Ringier Axel Springer Print CZ a. s. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad: výtisků.

Pravidla sociální bytové politiky MČ Praha 2

Pravidla sociální bytové politiky MČ Praha 2 Příloha k usnesení RMČ č. 759 ze dne 30.10.2012 Pravidla sociální bytové politiky MČ Praha 2 Zkratky a pojmy Pro přehlednost jsou v textu užívány následující zkratky: ČR Česká republika EU Evropská unie

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2 Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení Kateřina Jechová MČ Praha 2 Praha 2 charakteristika obce Rozloha 418 ha Počet obyvatel cca 50 tis. 4 katastrální území Nové Město

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 504 ze dne 17.3.2015 k revokaci usnesení Rady HMP č. 958 ze dne 13.5.2014 k návrhu na schválení Pravidel pronájmu a

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Městská část Praha 10 vyhlašuje výzvu k podání přihlášek do veřejného losování září 2014

Městská část Praha 10 vyhlašuje výzvu k podání přihlášek do veřejného losování září 2014 Městská část Praha 10 vyhlašuje výzvu k podání přihlášek do veřejného losování září 2014 na uzavření nájemních smluv ke 40 bytovým jednotkám situovaným v bytových domech svěřených m. č. Praha 10, v souladu

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87.

Více

Žádost o nájem bytu v Radotíně

Žádost o nájem bytu v Radotíně MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ Žádost o nájem bytu v Radotíně ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav... Trvalé bydliště Zaměstnání

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 37.

Více

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Zastupitelstvo města Brna na svém Z5/ 035. zasedání

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I.

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I. MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 2. schůzi konané dne 01.12.2010 schválila

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Razítko a podpis příjemce žádosti Podací razítko Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505 Úvodní ustanovení 1. Prožít klidné stáří je přáním každého občana a s tímto

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova Č.j.: OPS/76932/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 2 Rada města Havířova usnesením č. 4431/65RM/2013 ze dne 11.9.2013 stanoví tyto: ZS/14/RMH/2013 Z Á S A D Y pro uzavírání

Více

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí A. Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování květen 2014 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům

Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům MĚSTO KLIMKOVICE Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům (Úplné znění k 2.10.2014, tj. ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a po úpravě Přílohy č. 1) I.

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4

Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 číslo 12R- 452/2012 ze dne 2.5.

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 958 ze dne 13.5.2014 k návrhu na schválení Pravidel pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice.

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice. Z Á S A D Y pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice I. Úvodní ustanovení 1) Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

1. Žadatel /ka roz. jméno, příjmení, titul. 2. Narozen/a den, měsíc, rok místo okres

1. Žadatel /ka roz. jméno, příjmení, titul. 2. Narozen/a den, měsíc, rok místo okres Magistrát města Brna Odbor bytový Malinovského nám.3 601 67 Brno -------------------------------- Žádost o byt zvláštního určení byt v domě s pečovatelskou službou na ulici.. 1. Žadatel /ka roz. jméno,

Více

Metodika oprav volných bytů

Metodika oprav volných bytů Metodika oprav volných bytů Schválená Radou městské části Brno Starý Lískovec na 46. schůzi konané dne 13. 8. 2008 usnesením č. 19, ve znění změn schválených na 94. schůzi konané dne 11. 11. 2009, 103.

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou Rada města Lipník nad Bečvou na své schůzi dne 06.01.2014 schválila usnesením č. 1677/2014 RM 61

Více

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Jméno a příjmení žadatele:... Rodné číslo:... Stav:... Adresa trvalého bydliště žadatele:... Kontaktní

Více

Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 07 09 / 2014 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu

Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 07 09 / 2014 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu Odbor majetkoprávní 2. zasedání Rada m.č. Praha 10 Zastupitelstva m.č. Praha 10 dne Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 07 09 / 2014 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH 2. Směrnice Ministerstva zemědělství č.j.: 45820/2014-MZE-16221 ze dne 13. června 2014 o postupu krajských

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí A. Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

Příloha č. 1 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Postup pro poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům postiženým živelní událostí Tento postup je vydáván pro urychlení poskytování sociální výpomoci a sociální

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného obecního bytu - větší byt za menší - menší

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

ŽÁDOST. o přidělení bytu. Žadatel

ŽÁDOST. o přidělení bytu. Žadatel Příloha č. 1 ŽÁDOST o přidělení bytu (Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem) Žadatel Tel.: Tel.: Manžel/ka, případně jiná osoba, které uzavřením nájemní smlouvy vznikne ze zákona

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Čl. 1 Ustanovení 1. Tato pravidla upravují podmínky pronajímání bytů v domech v majetku města Karolinky (dále jen městský byt ). 2. Tato

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Výběrové řízení ŽÁDOST O NÁJEM BYTU

Výběrové řízení ŽÁDOST O NÁJEM BYTU Výběrové řízení ŽÁDOST O NÁJEM BYTU Příloha č. 2 k výběrovému řízení bytu č.... o velikosti...ulice... č.p.... cena nabízená za 1 m 2 podlahové plochy bytu... Razítko a podpis vyhlašovatele Podací razítko

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 18. května 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. Fr. Beneš, CSc.,

Více

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 981 ze dne 26. 6. 2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZOR MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY odbor památkové péče PID ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY vlastníkům památkově významných objektů

Více

Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek

Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek IČ:.. Spisová značka:.. Sídlo:.. Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s, č. ú.: (dále jen Poskytovatel ) vyhlašuje na základě

Více

pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na své 46.

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Obsah: Str. Díl I Úvod 1 Účel zásad 1 Úvodní ustanovení 1 Díl II Podání žádosti 2 Evidence a řízení o žádostech

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více