06 Z á ř í Jak pokračoval projekt v roce. Irena Šťávová, komunikační manažer ÚVODEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "06 Z á ř í 2013 1. Jak pokračoval projekt v roce. Irena Šťávová, komunikační manažer ÚVODEM"

Transkript

1 . Q U A L I S T - I n f o 06 Z á ř í ÚVODEM Toto číslo Informačního zpravodaje Vám přináší novinky k tématům demograficky orientovaných konceptů mobility pro malá města workshopu, který se konal v Praze. Postřehy z vídeňského workshopu Nové způsoby regionálního marketingu jsou obsaženy v druhé části zpravodaje. Těšíme se na další setkání na závěrečné listopadové konferenci v Drážďanech! Irena Šťávová, komunikační manažer OBSAH Jak pokračoval projekt v roce 2013 Doprava v malých městech střední Evropy Regionální marketing malých měst ve střední Evropě Plánované akce Jak pokračoval projekt v roce 2013 Příručka Urbanistická vize malých měst střední Evropy v roce 2020 bude představena na Závěrečné QUALIST konferenci, zatím Vám můžeme zkráceně představit jeho atraktivní obsah. Koncepty revitalizace v malých městech: Výzvy (případová studie Adorf) Přístupy řešení (případová studie Falkenstein) Rozhodovací proces (případová studie Oelsnitz) Udržitelnost (případová studie Dům umění v Hornu) Místní iniciativy (případová studie St. Martin) Koncepty mobility v malých městech: Přístupy pro venkovské oblasti (případová studie Jižní Čechy) Rozvoj regionálních center mobility (včetně modelové varianty) Integrace do regionálních programů a směrnic Informační systémy v malých městech: Nové formy regionálního marketingu Speciální formy marketingu (bydlení, cestovního ruchu) Základní požadavky na specifické formy regionálních marketingů Propojení marketingových forem Další setkání projektových partnerů hostila pražská Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko ve dnech dubna. Kam směřuje QUALIST? Na tomto setkání byla představena konkrétní vize hlavního výstupu celého projektu QULIAST příručky Urbanistická vize malých měst střední Evropy v roce Ve dnech srpna se ve Vídni uskutečnilo další setkání projektu QUALIST. Po interní části programu, která byla zaměřena na problematiku úspěšného ukončení projektu a na komunikaci výsledků projektu, následoval mezinárodní workshop. Tento projekt je realizován prostřednictvím Operačního programu Nadnárodní spolupráce spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

2 Doprava v malých městech střední Evropy Mezinárodní workshop Doprava v regionech s malými městy Jako součást mezinárodního workshopu zaměřeného na dopravu a pořádaného v Praze byla 15. dubna realizována exkurze do středočeské obce s rozvíjející se kvalitou života obce Tuchlovice. Tuchlovice jsou obcí v jihozápadní části okresu Kladno, ležící 3 kilometry od dálnice Praha - Karlovy Vary a mající obyvatel. V posledních letech docházelo k obci ke značnému rozkvětu, ke kterému jistě přispěl aktivní přístup místních zastupitelů a samotného pana starosty Ing. Karla Burdy, který byl společně s paní místostarostkou Marií Pospíšilovu průvodcem exkurze. Náplní exkurze a prohlídky po obci se nesla v duchu těchto témat: Dopravní infrastruktura a napojení na dálnici R6, což do značné míry přispívá ke snadné možnosti dojíždění obyvatel obce za prací jak do Kladna, tak do Prahy. Cyklostezka do obce Lány, která byla vystavěna v posledních letech. Vnitrokomunikační cyklostezka z Tuchlovic na nádraží a řešení každodenního spojení s ostatními městy, pro zajištění dopravy například žáků z okolních obcí do školy docházelo vždy k jednání mezi obcí a dopravními společnostmi. Rekonstrukce komunikace Dřevěnkov Rekonstrukce náměstí, na kterém je z kachliček vybudována plocha šachovnice, která nabízí možnost uplatnění při širokých volnočasových aktivitách (např. setkávání mládeže) Výstavba sportoviště a dětského hřiště Výstavba unikátního bazénu s pohyblivým dnem Kulturní vyžití obce, dodržování tradic, které přispívá k tomu, že obec je atraktivní pro obyvatele, chtějí zde žít, protože je v obci co dělat. Po shrnutí pana starosty, účastnici exkurze ocenily tuto ukázku dobré praxe rozvíjející se kvality života v obci ve všech jejích aspektech. Tato činnost se však neobejde bez zapojení ostatních místních organizací, místních spolků a bez aktivního přístupu obyvatel k dění v obci. Druhý den workshopu se slova ujal první přednášející pan prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, děkan Fakulty Dopravní Českého vysokého učení technického v Praze. Dopravní svaz Horní Lužice a Dolní Slezsko (ZVON) a jeho aktivity a projekty v oblasti mobility představil pan Hans-Jürgen Pfeiffer. Od roku 2004 je na území využívaná jízdenka Euro Neisse, která neplatí pouze na všech spojích ZVONu, ale zahrnuje také využití na vybraných linkách v Česku a v Polsku. Každoročně roste zájem o tento druh jízdenky, která v sobě nese jednoduchou možnost dopravy pro obyvatele v trojúhelníku Polska, Saska a České republiky. 2

3 O aktivitách pilotního projektu Centrály mobility Waldviertel/Jižní Čechy poreferoval pan Mgr. Pavel Hložek z Euroregionu Silva Nortica. Pan Dr. Rainer Schubert z ISUP GmbH Dresden představil dosavadní výsledky projektu QUALIST v oblasti dopravní mobility v malých městech. Návrhy projektu QUALIST vychází z analýzy vazeb mezi demografickým vývojem (např. hustotou obyvatelstva) a poptávkou po veřejné dopravě, protože jen cílená a dle poptávky nastavená veřejná doprava může být v malých městech ekonomicky udržitelná. Byly představeny příklady best practice řešení alternativních forem osobní dopravy v jednotlivých regionech projektu Saska (ZVON region), Dolního Rakouska (Waldviertel) a Jižních Čech. Inovativní modely řešení dopravy v malých městech mají z našeho hlediska dvě možnosti mohou být flexibilní z hlediska místa (např. dopravní spojení mezi počáteční a cílovou stanicí dle flexibilně volené trasy) nebo z hlediska času (např. autobusy tzv. na zavolání, tedy dle konkrétní poptávky po dopravě). Závěrem představil k diskuzi širokému plénu pan Steffen Nestler koncept pro zpracování závěrečného výstupu projektu urbanistické vize Dopravy v malých městech střední Evropy Tato vize bude součástí dříve uvedené příručky Urbanistická vize malých měst střední Evropy v roce Co nás ještě čeká v rámci řešení dopravy v malých městech? Jihočeská Silva Nortica připravuje v průběhu podzimu 2013 zpracovat Studii proveditelnosti a architektonický návrh Centrály mobility, která má být v budoucnu vybudována v prostorách vlakového nádraží jihočeského města Jindřichův Hradec. Zvolené místo je dopravním uzlem všech druhů dopravy. Setkává se zde železniční a autobusová doprava, vede tudy úzkokolejná dráha a je stanovištěm městské hromadné dopravy. Činností Centrály mobility bude poskytování informací o všech druzích dopravy (jízdní řády ČD - Českých drah, JHMD - Jindřichohradecké místní dráhy, MHD JH - Městské hromadné dopravy Jindřichův Hradec, ČSAD autobusy (ICOM), spolupráce s centrálou mobility ve Waldviertelu, prodej jízdenek, poskytování turistických informací pro cestující, zajištění občerstvení kavárna, obchod s potravinami apod. Důležitým prvkem bude vytvoření podmínek pro zavedení integrovaného dopravního systému (IDS) - hardwaru a softwaru k propojení dopravních systémů. Dalším krokem k dobrému chodu centrály mobility budou světelné informační panely pro cestující, včetně jejich umístění na autobusovém nádraží. 3

4 Regionální marketing malých měst ve střední Evropě Workshop Nové způsoby regionálního marketingu Nové způsoby regionálního marketingu byly představeny na konci srpna ve Vídni. Soudobé demografické trendy působí negativně a ve střední Evropě klesá počet obyvatel obecně, probíhá migrace obyvatel z venkovských oblastí a malých měst do měst větších. Řešením může být cílená propagace měst, která osloví potenciální nové obyvatele. Rakouská iniciativa (Verein Interkomm) představila svým českým a německým kolegům jejich způsoby prezentace regionu Waldviertel. Většina malých měst ve střední Evropě však nemá kapacity na vlastní prezentaci svého města. Proto se trendem poslední doby stává společná propagace regionu. Tímto směrem jde právě i Verein Interkomm. Díky projektu QUALIST byl dotvořen model cílené prezentace regionu. Bez projektu by neexistovala speciální rozšířená platforma webu o bydlení Wohnweb 2.0. Nyní najdeme přímo na domovské stránce portálu rozdělení na témata bydlení, práce a žití. V části k tématu žití naleznou zájemci informace o občanské vybavenosti (školství, sociální a zdravotnická péče) v regionu nebo v jednotlivých zapojených obcích. I v této části webu se klade důraz na hodnotu osobní zkušenosti, kterou představují ambasadoři, kteří u svých fotek mají krátké vysvětlení, proč si právě vybrali Waldviertel. Tímto způsobem dalo svoji tvář regionu již na 200 ambasadorů. Systém pověřenců je dalším ze zajímavých nástrojů, jak se v Dolním Rakousku snaží přilákat nové obyvatele. Konkrétní zkušenosti připomněl pověřenec z obce St. Martin, který je také zaměstnancem městského úřadu. Ten jako své hlavní úkoly v roli pověřence vidí zpracování ových odpovědí nebo osobních reakcí při rozhovoru s dotazujícími se. Problémem je především nedostatek času na zpracování odpovědi a to, že si vzájemně jednotlivé obce regionu konkurují. Pověřenec však odpovídá v podstatě za celý region. Proč jsou tedy pověřenci důležití? Lidé své dotazy totiž směřují na obec ne pouze v jednoduché formě, ale chtějí často vědět a slyšet komplexní odpovědi týkající se celého okolí obce. Proto ve Waldviertelu aplikují model pověřenců pro lokalitu. Pověřenec tak často musí vysvětlit vše o obci v širším kontextu a musí u druhé strany vzbudit zájem o lokalitu jako celek, díky tomu, že ji zná a může tak navnadit zájemce. Součástí workshopu byla také exkurze na veletrh Waldviertel pur. Jedná se o veletrh, který má poslání uceleně prezentovat region Waldviertel a jeho image v pozitivním světle. 4

5 Výroční konference programu CENTRAL EUROPE Ve dnech května 2013 se v italském městě Padova uskutečnila výroční konference operačního programu Nadnárodní spolupráce - Střední Evropa (OP CENTRAL EUROPE). Tak jako se konference účastnili zástupci jiných projektů, i QUALIST zde měl své zástupce. Cílem konference bylo v prvním dnu diskutovat o udržitelnosti výsledků současného programu, na to navázal cíl druhého dne, kdy přibližně 350 stakeholderů z devíti evropských zemí diskutovalo nad ideou budoucího programu od roku Plánované akce Zarezervujte si termín ve Vašich diářích a zúčastněte se Závěrečné QUALIST konference! Partneři QUALISTu mají to potěšení oznámit Vám, že Závěrečná QUALIST konference Kvalita života v malých městech, se bude konat v Drážďanech, v Německu dne 12. listopadu Závěrečná konference nabídne náhled na výsledky projektu a pohled na možné způsoby řešení problematiky rozvoje měst a mobility v souvislosti demografických změn. Oficiální pozvánka na konferenci s odkazem na registrační formulář, návrh programu a informace o místě konání budou oznámeny v nejbližších týdnech. Do té doby si prosím zapište datum do Vašich diářů, aby Vám tato významná událost neunikla. Těšíme se na setkání s Vámi v listopadu v Drážďanech! Aktuální informace o pokračování projektu, o konkrétních výsledcích i o programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa, obdržíte na internetových adresách: Kontakty Odpovědi na Vaše dotazy Vám ochotně poskytne vedení projektu: Vedoucí partner: Petra Ludewig Koordinátor projektu: Steffen Nestler Sächsisches Staatsministerium für LUB Consulting GmbH Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Referat 65 Wilhelm-Buck-Straße 2 Palaisplatz Dresden Dresden Tel: Tel: Fax: Fax:

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George Výroční zpráva MA 21 Období 2010-2014 Zpracoval: Ing. Pavlína George 1 OBSAH 1 Obsah... 1 2 Projekt zdravé město, MA21... 4 2.1 Úvod... 4 2.2 MA21... 4 2.2.1 Agenda 21... 4 2.2.2 Místní Agenda 21... 5

Více

Zpravodaj. září 2014, číslo 1. Úvodní slovo

Zpravodaj. září 2014, číslo 1. Úvodní slovo Zpravodaj Česká a Slovenská republika září 2014, číslo 1 Úvodní slovo Právě čtete úvodní řádky prvního řádného čísla Zpravodaje nově vznikající sítě měst a obcí a dopravních odborníků CIVINET Česká a Slovenská

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Tato publikace byla vydána k 10. výročí konference Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009 JIHOMORAVSKÝ List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009 EKONOMICKY PROSPERUJÍCÍ JIHOMORAVSKÝ KRAJ, ALE TAKÉ ÚCTA KE KULTURNÍMU BOHATSTVÍ A TRADICÍM Rozvoj technologií a lidských

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Tiráž

Více

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Zkrácená verze Úvod Vážení obyvatelé Ostravy, předložená (zkrácená verze) aktualizace Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy se pokouší

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 III. Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. GLOBÁLNÍ A STRATEGICKÉ CÍLE CYKLOSTRATEGIE... 6 3. PODKLADY, VÝCHODISKA... 9 3.1 CYKLOSTRATEGIE

Více

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje.

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje. Speciální vydání magazínu Ústeckého kraje k eurodotacím a zahájení turistické sezóny ZDARMA duben 2012 FONDY EVROPSKÉ UNIE: 26,7 miliard pro Českou republiku REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD: 746

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ

Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF) 1 OBSAH 1. Důvody ke vzniku dokumentu

Více

Škola součást komunity

Škola součást komunity Škola součást komunity Bulletin k projektu Komunitní škola Střední odborná škola Ústí nad Labem, Stará 100, p. o. (www.ulsos.cz) Evropská obchodní akademie, Děčín (www.oadc.cz) Střední škola sociální Perspektiva

Více

Ocenění Cross Border Award získaly další dvě jihočeské firmy

Ocenění Cross Border Award získaly další dvě jihočeské firmy ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Ocenění Cross Border Award získaly další dvě jihočeské firmy projektů. Díky tomu se na jihu Čech každoročně koná řada akcí jak pro širokou veřejnost, tak

Více

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Obsah I.

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek

Obsah. Seznam použitých zkratek 1 Obsah 1. Kontext vzniku strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy... 3 1.1. Město Jihlava, strategické plánování a řízení v předchozích letech... 4 1.2. Další projekty realizované v rámci

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali?

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Odpověď naleznete uvnitř čísla na str. 9 Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci 1/212 Prostředky evropských

Více

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 1/2012 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY MAS Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou 1. letošní číslo zpravodaje Novinky Luhačovského Zálesí, které je distribuováno společně s Výroční zprávou

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

Podnikejme. Zpravodaj projektu Rodina a zaměstnání inovace pro venkov, číslo 1. Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže

Podnikejme. Zpravodaj projektu Rodina a zaměstnání inovace pro venkov, číslo 1. Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže Podnikejme sociální Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže V prosinci minulého roku zahájila Novohradská občanská společnost, o.s. realizaci projektu s názvem Rodina a zaměstnání

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více