A/ URBANISTICKÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A/ URBANISTICKÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY"

Transkript

1 OBSAH TABULKOVÉ ČÁSTI A/ URBANISTICKÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY Hodnoty zdrojů a cílů za katastrální území v plochách stabilizovaných, Hodnoty zdrojů a cílů v plochách návrhových, Souhrnný přehled hodnot zdrojů a cílů za KÚ v plochách stabilizovaných a návrhových, B/ REGIONÁLNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Doba jízdy regionálních vlaků ze žst. Brno hl.n. do železničních stanic a zastávek v JMK, Přehled železničních stanic a zastávek v Jihomoravském kraji ( celkem 176 zastávek ), Doba jízdy mezi železničními stanicemi a zastávkami v JMK a žst. Brno hl.n., Vzdálenosti a cestovní doby mezi zastávkami ČD v Brně ( křížové tabulky var. 0, A a B ), C/ MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA Provozní charakteristiky tramvajových linek v Brně ( pro var. 0, A1, A2, B1, B2 a přehled ), Podrobný časový snímek jízdy tramvajových linek č.1 až č.13 pro var. 0 ( současný stav ), Časová dostupnost tramvajových zastávek ze žst. Brno hl.n. ( pro var. 0, A1, A2, B1 a B2 ), Přehled dostupnosti cílových tramvajových zastávek v jednotlivých variantách řešení, Změny dostupnosti zastávek v jednotlivých variantách oproti var. 0 ( současný stav ).

2 A/ URBANISTICKÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY Hodnoty zdrojů a cílů za katastrální území v plochách stabilizovaných, Hodnoty zdrojů a cílů v plochách návrhových, Souhrnný přehled hodnot zdrojů a cílů za KÚ v plochách stabilizovaných a návrhových.

3 B/ REGIONÁLNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Doba jízdy regionálních vlaků ze žst. Brno hl.n. do železničních stanic a zastávek v Jihomoravském kraji, Přehled železničních stanic a zastávek v Jihomoravském kraji ( celkem 176 železničních stanic a zastávek ), Doba jízdy mezi železničními stanicemi a zastávkami v Jihomoravském kraji a žst. Brno hl.n., Vzdálenosti a cestovní doby mezi zastávkami ČD v Brně ( křížové tabulky pro varianty 0, A a B ).

4 C/ MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA Provozní charakteristiky tramvajových linek v Brně ( pro varianty 0, A1, A2, B1, B2 a přehled variant ), Podrobný časový snímek jízdy tramvajových linek č.1 až č.13, ukázka podkladu pro zpracování varianty 0 ( současný stav ), Časová dostupnost cílových tramvajových zastávek ze žst. Brno hl.n. ( pro varianty 0, A1, A2, B1 a B2 ), Přehled dostupnosti cílových tramvajových zastávek v jednotlivých variantách řešení, Změny dostupnosti cílových tramvajových zastávek v jednotlivých variantách oproti variantě 0 ( současný stav ).

5 GRAFICKÁ ČÁST Seznam grafických příloh : 1 Sídelní struktura JM kraje polohová diferenciace obcí 1 : Časová dostupnost uzlů IDS JMK železniční dopravou, varianta A 1 : Časová dostupnost uzlů IDS JMK železniční dopravou, varianta B 1 : Vyjádření počtu zdrojů a cílů za KÚ v plochách bydlení 1 : Vyjádření počtu zdrojů a cílů za KÚ v plochách smíšených, vybavenosti, 1 : zvláštních a plochách pracovních aktivit 6 Významná místa koncentrace osob, varianta A 1 : Významná místa koncentrace osob, varianta B 1 : Vedení tramvajových linek MHD v Brně, varianta 0 1 : Vedení tramvajových linek MHD v Brně, varianta A 1 1 : Vedení tramvajových linek MHD v Brně, varianta A 2 1 : Vedení tramvajových linek MHD v Brně, varianta B 1 1 : Vedení tramvajových linek MHD v Brně, varianta B 2 1 : Rozmístění zastávek veřejné hromadné dopravy na území města Brna 1 : Časová dostupnost území města Brna tramvajovou MHD, varianta 0 1 : Časová dostupnost území města Brna tramvajovou MHD, varianta A 1 1 : Časová dostupnost území města Brna tramvajovou MHD, varianta A 2 1 : Časová dostupnost území města Brna tramvajovou MHD, varianta B 1 1 : Časová dostupnost území města Brna tramvajovou MHD, varianta B 2 1 : Časová dostupnost území města Brna ze žel. zastávky Černovice, var. A 2 1 : OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI STUDIE ( 2. odevzdání ) 1. ÚVODNÍ ČÁST...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA Zadání a zaměření studie Chyba! Záložka není Varianty polohy nového železničního nádraží :...Chyba! Záložka není Fáze přestavby kolejové sítě VHD...Chyba! Záložka není 1.2. Použité podklady Chyba! Záložka není Územně plánovací a dopravně inženýrské podklady :...Chyba! Záložka není Normy, jízdní řády a ověřovací průzkumy...chyba! Záložka není

6 Seznam použitých zkratek...chyba! Záložka není 2. URBANISTICKÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA Urbanistické předpoklady posouzení časové dostupnosti Chyba! Záložka není 2.2. Rozmístění zdrojů a cílů Chyba! Záložka není 2.3. Hodnoty přiřazené ke zdrojům a cílům Chyba! Záložka není 2.4. Řešení souvislosti v plochách stabilizovaných a navrhovaných Chyba! Záložka není Významné zdroje a cíle...chyba! Záložka není 3. ČASOVÁ DOSTUPNOST ZDROJŮ A CÍLŮ..CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA Posuzování dopravní dostupnosti Chyba! Záložka není 3.2. Postup stanovení dostupnosti zdrojů a cílů Chyba! Záložka není 3.3. Časové nároky přestupu z vlaku na MHD Chyba! Záložka není 4. REGIONÁLNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA Dostupnost města Brna regionální železniční dopravou Chyba! Záložka není 4.2. Obsluha města Brna regionální železniční dopravou Chyba! Záložka není Vzdálenosti a jízdní doby mezi zastávkami ČD na území města Brna...Chyba! Záložka není 5. MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA Dostupnost území města Brna městskou hromadnou dopravou Chyba! Záložka není 5.2. Varianty řešení dopravní obsluhy železničního nádraží Chyba! Záložka není Varianta 0...Chyba! Záložka není Varianta A 1...Chyba! Záložka není Varianta A 2...Chyba! Záložka není Varianta B 1...Chyba! Záložka není Varianta B 2...Chyba! Záložka není 5.3. Souhrnné údaje o variantách Chyba! Záložka není 5.4. Časová dostupnost ze zastávky Brno, Černovice Chyba! Záložka není 6. ZÁVĚRY PLYNOUCÍ ZE STUDIE...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA Závěry k urbanistickým vztahům Chyba! Záložka není 6.2. Závěry k časové dostupnosti : Chyba! Záložka není 6.3. Rekapitulace problematiky Chyba! Záložka není 7. DOKLADY...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.