Uživatelská příručka k webové kameře HP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka k webové kameře HP"

Transkript

1 Uživatelská příručka k webové kameře HP v4.3.cs Part number:

2 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny ve výslovném záručním prohlášení, které je součástí dodávky těchto produktů a služeb. Žádné informace v tomto dokumentu nelze vykládat tak, že zakládají další záruku. Společnost HP neodpovídá za technické nebo redakční chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu. Registrace produktu Registrace je rychlá, snadná a nabízí: ové zpravodaje obsahující oznámení o vylepšeních produktů, nejnovější oznámení o podpoře a aktualizacích ovladačů vámi vlastněných produktů. Chcete-li získat rychlejší nápovědu, zaregistrujte svůj nově zakoupený produkt na stránkách https://register.hp.com

3 Obsah Uvítání... 1 Přehled... 1 Používání webové kamery HP... 3 Záznam videa... 3 Zahájení videochatu... 4 Používání webové kamery k monitorování... 5 Úpravy videa... 6 Úpravy videa v aplikaci ArcSoft WebCam Companion... 6 Úpravy videa v aplikaci ArcSoft VideoImpression... 6 Fotografování... 7 Úpravy obrázků... 7 Úpravy nastavení... 9 Úpravy jasu a kontrastu... 9 Vytváření osobního profilu Úprava nastavení záznamu Úprava nastavení webové kamery Řešení potíží Uživatelská příručka k webové kameře HP iii

4 iv Uživatelská příručka k webové kameře HP

5 Uvítání Gratulujeme k zakoupení jednoho z následujících výrobků: Webová kamera HP Deluxe, Webová kamera HP Premium Autofocus. Tato příručka popisuje používání vaší nové webové kamery k záznamu videa, zahajování videochatů, používání jako bezpečnostní kamery, fotografování a provádění jejích nastavení. Přehled Tlačítko Video Record (Záznam videa), 2 tlačítko HP Instant Chat, 3 tlačítko Snapshot (Snímek), 4 integrovaný mikrofon, 5 konektor USB, 6 nastavitelná spona, 7 stavový indikátor, 8 objektiv kamery. Uživatelská příručka k webové kameře HP 1

6 2 Uživatelská příručka k webové kameře HP

7 Používání webové kamery HP Záznam videa 1 Stisknutím tlačítka Video Record (Záznam videa) na webové kameře otevřete aplikaci ArcSoft WebCam Companion. 2 Na požádání vyberte složku k ukládání videa. 3 Stisknutím tlačítka Video Record (Záznam videa) nebo klepnutím na možnost Record Video (Záznam videa) zahajte nahrávání. 4 Opětovným stisknutím tlačítka Video Record (Záznam videa) nebo klepnutím na možnost Stop Recording (Zastavit záznam) zastavte nahrávání. 5 Vyberte jedno z následujících tlačítek: Send by (Odeslat em): Umožňuje odesílání videa jako přílohy u. Save to disk (Uložit na disk): Umožňuje ukládání videa do počítače. VideoImpression: Otevírá video pro úpravy v aplikaci ArcSoft VideoImpression. Více informací o aplikaci ArcSoft WebCam Companion získáte klepnutím na nabídku Help (Nápověda). Uživatelská příručka k webové kameře HP 3

8 Zahájení videochatu Do nejpopulárnějších aplikací pro rychlé zasílání zpráv můžete přidávat živé video (ve vyžadováno připojení k internetu): AOL Instant Messenger (AIM ) Windows Live Messenger Yahoo! Messenger Skype 1 Stiskněte tlačítko HP Instant Chat na webové kameře. 2 Vyberte aplikaci pro rychlé zasílání zpráv, kterou chcete použít. 3 Na požádání nainstalujte a nastavte aplikaci pro rychlé zasílání zpráv podle návodu na obrazovce. 4 Postupujte podle návodu k nastavení videochatů v dokumentaci aplikace pro rychlé zasílání zpráv. POZNÁMKA: Možnosti nastavení tlačítka HP Instant Chat se zobrazí pouze při počátečním nastavování. Při příštím stisknutí tlačítka HP Instant Chat se automaticky otevře vybraná aplikace pro rychlé zasílání zpráv. Chcete-li po dokončení počáteční instalace vybrat jinou aplikaci IM, otevřete nabídku Start a klepněte na Všechny programy > ArcSoft Magic-i 3 > HP Instant Chat Button Setup (Instalace tlačitka HP Instant Chat). Nyní můžete přidávat do svých videochatů speciální efekty a vysílat video z pevného disku svého počítače. Více informací o používání aplikace ArcSoft Magic-i 3 získáte klepnutím na ikonu Help? (Nápověda?) v pravém-horním rohu okna aplikace Magic-i 3. 4 Uživatelská příručka k webové kameře HP

9 Používání webové kamery k monitorování 1 Poklepejte na-ikonu WebCam Companion na ploše systému Windows. 2 Klepněte na tlačítko Monitor (Monitorovat). 3 Spuste monitorování tlačítkem Start Monitor (Spustit monitorování). 4 Klepnutím na tlačítko Stop Monitor (Zastavit monitorování) dokončíte monitorování a uložíte video do svého počítače. Chcete-li poslat videosnímek em, nahrát video na server ftp nebo změnit umístění složky s médii, aplikace ArcSoft WebCam Companion toto všechno umí, a nejen to. Více informací o aplikaci ArcSoft WebCam Companion získáte klepnutím na nabídku Help (Nápověda). Tip: Pokud webová kamera provádí záznam v době neaktivity, klepněte na možnost Monitor Settings (Nastavení monitorování) a přetáhněte posuvník citlivosti na nižší nastavení. Uživatelská příručka k webové kameře HP 5

10 Úpravy videa Svá videa můžete upravovat v aplikaci ArcSoft WebCam Companion nebo v aplikaci ArcSoft VideoImpression. Základní funkce pro úpravy naleznete v aplikaci ArcSoft WebCam Companion. K pokročilým úpravám použijte aplikaci ArcSoft VideoImpression. Úpravy videa v aplikaci ArcSoft WebCam Companion 1 Poklepejte- na ikonu WebCam Companion na ploše systému Windows. 2 Klepněte na tlačítko Edit (Upravit). 3 Označte video, které chcete upravit, a klepněte na tlačítko Edit Video (Upravit video). Více informací o specifických funkcích úprav získáte klepnutím na nabídku Help (Nápověda). Úpravy videa v aplikaci ArcSoft VideoImpression 1 Poklepejte na-ikonu ArcSoft VideoImpression na ploše systému Windows. 2 Klepněte na možnost Open an Existing Project (Otevřít existující projekt). 3 Zvolte video, které chcete upravit. Více informací o používání aplikace ArcSoft VideoImpression získáte klepnutím na nabídku Help (Nápověda). 6 Uživatelská příručka k webové kameře HP

11 Fotografování 1 Stisknutím tlačítka Snapshot (Snímek) na webové kameře otevřete aplikaci ArcSoft WebCam Companion. 2 Opětovným stisknutím tlačítka Snapshot (Snímek) nebo klepnutím na tlačítko Capture (Záznam) pořídíte snímek. Více informací o fotografování s aplikací ArcSoft WebCam Companion získáte klepnutím na nabídku Help (Nápověda). Úpravy obrázků 1 Poklepejte-na ikonu HP Photosmart Essential na ploše systému Windows. 2 Klepnutím na ikonu Help? (Nápověda?) v pravém horním rohu aplikace Photosmart Essential získáte více informací o úpravách, tisku a sdílení obrázků s aplikací HP Photosmart Essential. Uživatelská příručka k webové kameře HP 7

12 8 Uživatelská příručka k webové kameře HP

13 Úpravy nastavení Tato kapitola popisuje úpravy nastavení v aplikacích ArcSoft Magic-i 3 a ArcSoft WebCam Companion. Úpravy jasu a kontrastu 1 Poklepejte-na ikonu Magic-i 3 na pracovní ploše systému Windows. 2 Klepněte na ikonu Generic Settings (Obecná nastavení). 3 Odstraňte zatržení z pole Auto Enhance (Automatické vylepšení). 4 Přesunutím posuvníků upravte tato nastavení: Brightness (Jas) Contrast (Kontrast) 5 Klepněte na tlačítko OK. POZNÁMKA: Chcete-li obnovit výchozí nastavení, klepněte na možnost Default (Výchozí). Uživatelská příručka k webové kameře HP 9

14 Vytváření osobního profilu 1 Poklepejte-na ikonu Magic-i 3 na pracovní ploše systému Windows. 2 Klepněte na kartu Profiles (Profily). (Pokud tato karta není vidět, rozšiřte obrazovku klepnutím na kartu Expand (Rozšířit).) 3 Přesunutím posuvníků upravte tato nastavení: Brightness (Jas) Contrast (Kontrast) Gamma (Hodnota gama) Saturation (Sytost) Sharpness (Ostrost) 4 Klepněte na tlačítko Save Profile (Uložit profil). 5 Zadejte název profilu. 6 Klepněte na tlačítko OK. POZNÁMKA: Chcete-li obnovit výchozí nastavení, klepněte na možnost Default (Výchozí). Chcete-li požít dříve uložený profil, vyberte jeho název v seznamu Current Profile (Aktuální profil). Chcete-li profil odstranit, vyberte jeho název ze seznamu Current Profile (Aktuální profil) a poté klepněte na ikonu Delete (Odstranit). 10 Uživatelská příručka k webové kameře HP

15 Úprava nastavení záznamu 1 Poklepejte-na ikonu WebCam Companion Windows. na ploše systému 2 Klepněte na tlačítko Capture (Záznam). 3 Klepněte na ikonu Settings (Nastavení). 4 Upravte některé z těchto nastavení: Image Format (Formát obrazu) nastavuje výchozí formát souborů pro záznam snímků. Image Quality (Kvalita obrazu) nastavuje výchozí rozlišení pro záznam snímků. Video Format (Formát videa) nastavuje výchozí formát pro záznam videa. Video Quality (Kvalita videa) nastavuje výchozí rozlišení pro záznam videa. Number of photos in burst (Počet fotografií v řadě) nastavuje počet obrázků pořízených v režimu rychlého snímání za sebou. With Audio (Se zvukem) zapíná a vypíná mikrofon webové kamery. 5 Klepněte na tlačítko OK. POZNÁMKA: Chcete-li obnovit výchozí nastavení, klepněte na možnost Refresh device (Obnovit zařízení). Uživatelská příručka k webové kameře HP 11

16 Úprava nastavení webové kamery 1 Proveďte některou z následujících akcí: Poklepejte-na ikonu WebCam Companion na pracovní ploše systému Windows, klepněte na položku Capture (Záznam) a poté klepněte na ikonu WebCam Settings (Nastavení webové kamery). Poklepejte-na ikonu Magic-i 3 na pracovní ploše systému Windows, a klepněte na ikonu Settings (Nastavení). 2 Proveďte některou z následujících akcí: Přesunutím posuvníků upravte jednotlivá nastavení: (Pouze webová kamera HP Premium Autofocus) Ručně nastavuje zaostření odstraněním zatržení z pole Auto Focus (Automatické zaostřování) a přetažením posuvníku Focus (Zaostření). 3 (pouze v aplikaci Magic-i 3) Proveďte některou z následujících akcí: Upravte ručně expozici odstraněním zatržení pole Auto Exposure (Automatická expozice) a přetažením posuvníku Exposure (Expozice). Vypněte indikátor odstraněním zatržení z pole LED On (Indikátor zapnut). Vypněte vstup videa zatržením pole Video Off (Video vypnuto). Je-li video vypnuto, není vás vidět, ale jste slyšet. 4 Klepněte na tlačítko OK. POZNÁMKA: Chcete-li obnovit výchozí nastavení, klepněte na možnost Default (Výchozí). 12 Uživatelská příručka k webové kameře HP

17 Řešení potíží Problém Obrázek je neostrý Obrázek narušují čáry Nechci používat aplikaci Magic-i 3 s mojí aplikací pro rychlé zasílání zpráv Zavřel(a) jsem aplikaci Magic-i 3 během chatu a moje webová kamera není připojena k mé aplikaci pro rychlé zasílání zpráv Řešení Ujistěte se, že jste odstranili ochrannou fólii z objektivu webové kamery. (Pouze webová kamera HP Premium Autofocus) Vypněte funkci automatické zaostřování a nastavte jej pomocí nastavení v softwaru. Podrobnosti naleznete v části Úprava nastavení webové kamery. Klepněte na ikonu Button Manager v oznamovací oblasti systému Windows a vyberte odpovídající nastavení pro své umístění: 60 Hz nebo 50 Hz. Narušující čáry by měly zmizet. Otevřete aplikaci pro rychlé zasílání zpráv a pomocí nastavení předvoleb vyberte jiné zařízení pro video. Viz dokumentace vaší aplikace pro rychlé zásílání zpráv. Znovu otevřete aplikaci Magic-i 3 poklepáním-na ikonu Magic-i 3 na pracovní ploše počítače nebo ve své aplikaci pro rychlé zasílání zpráv vyberte jiné zařízení pro video. Viz dokumentace vaší aplikace pro rychlé zásílání zpráv. Uživatelská příručka k webové kameře HP 13

18 Problém Chci vypnout funkci automatického zaostřování (pouze webová kamera HP Premium Autofocus) Řešení 1 Proveďte některou z následujících akcí: Poklepejte-na ikonu WebCam Companion na pracovní ploše systému Windows a poté klepněte na ikonu WebCam Settings (Nastavení webové kamery). Poklepejte-na ikonu Magic-i 3 na pracovní ploše systému Windows, a klepněte na ikonu Settings (Nastavení). 2 Zrušte zatržení pole Auto Focus (Automatické zaostřování). 3 Přetažením posuvníku Focus (Zaostření) ručně upravte zaostření. 4 Klepněte na tlačítko OK nebo Apply (Použít). Aplikace Magic-i 3 se zavře při stisknutí tlačítka Snapshot (Snímek) Aplikace ArcSoft WebCam Companion se zavře po stisknutí tlačítka HP Instant Chat Webovou kameru může současně používat pouze jedna aplikace. Pokud přenos videa z vaší aplikace pro rychlé zasílání zpráv zmizel, zavřete ji a poté opětovným stisknutím tlačítka HP Instant Chat otevřete aplikaci Magic-i 3 a aplikaci pro rychlé zasílání zpráv. Webovou kameru nemůže současně používat více aplikací. Chcete-li znovu otevřít aplikaci ArcSoft WebCam Companion, stiskněte tlačítko Snapshot (Snímek). Tlačítka webové kamery nefungují správně Podívejte se, zda je v oznamovací oblasti ikona aplikace HP Button Manager. Pokud nevidíte ikonu HP Button Manager, otevřete Tento počítač (Windows XP) nebo Počítač (Windows Vista nebo Windows 7), přejděte do složky Program Files\HP\ Button Manager poklepejte na soubor BM.EXE pro opakované spuštění. V počítačích se systémem Windows XP, zkontrolujte, zda je spuštěna aplikace Zobrazovací zařízení USB a aplikace ArcSoft Webcam Companion. Pokud ano, zavřete obě tyto aplikace a poté stiskněte tlačítko Snapshot (Snímek). Chcete-li se tomuto problému v budoucnu vyhnout, neklepejte na ikonu Zobrazovací zařízení USB ve složce Tento počítač. Místo toho použijte aplikace ArcSoft dodané s vaší webovou kamerou. 14 Uživatelská příručka k webové kameře HP

19 Problém Slyším ozvěnu nebo hlasy hovořících osob Řešení V počítačích se systémem Windows XP (klasické zobrazení): 1 Klepněte na nabídku Start > Ovládací panely > Zvuky a zvuková zařízení. 2 Klepněte na kartu Zvuk. 3 V části Přehrávání zvuku klepněte na možnost Hlasitost a přetažením posuvníku Celková hlasitost upravte hlasitost reproduktoru. 4 V části Záznam zvuku klepněte na možnost Hlasitost a přetažením posuvníku Mikrofon upravte hlasitost mikrofonu. Pro počítače s Windows Vista (standardní zobrazení) nebo Windows 7 (zobrazení s velkými nebo malými ikonami): 1 Otevřete nabídku Start klepněte na Ovládací panely > Zvuk. 2 Klepněte na kartu Přehrávání. 3 Vyberte používaný reproduktor a klepněte na tlačítko Vlastnosti. 4 Klepněte na kartu Úrovně a přesunutím posuvníků upravte úroveň výstupu. 5 Klepněte na kartu Záznam. 6 Vyberte používaný mikrofon a klepněte na tlačítko Vlastnosti. 7 Klepněte na kartu Úrovně a přesunutím posuvníků upravte úroveň vstupu. Zvuk z webové kamery není synchronizován s videem Na obrazovce Video Capture (Záznam videa), vyberte seznam Resolution (Rozlišení) a nastavte rozlišení videa na možnost 640x480, aby bylo video synchronizováno se zvukem. Po synchronizaci zvuku a videa zkuste zvýšit rozlišení na následující úroveň. Pokud se problém bude opakovat, přejděte zpět na předchozí nastavení rozlišení. Stále potřebujete pomoc? Informace o telefonních číslech podpory a webových stránkách naleznete v záručním listu dodaném s webovou kamerou. Uživatelská příručka k webové kameře HP 15

HP Display Assistant (Pomocník nastavení displeje HP) Uživatelská příručka

HP Display Assistant (Pomocník nastavení displeje HP) Uživatelská příručka HP Display Assistant (Pomocník nastavení displeje HP) Uživatelská příručka Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace zde uvedené podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Více

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Obsah Funkce Eye 110 1 Instalace Eye 110 2-3 O aplikaci Genius WebCAM Mate 4 1. Hlavní nabídka 5-10 2. Režim pro obrázky 10-13 3. Režim pro videa 14-15 4. Režim pro zabezpečení 15-18 Používání MSN Messenger,Yahoo

Více

GT-I8000. Uživatelská příručka

GT-I8000. Uživatelská příručka GT-I8000 Uživatelská příručka Nejdříve si přečtěte tyto informace! V případě, že byste potřebovali bližší informace, instrukce či tipy k přístroji, máte k dispozici následující možnosti: Nápověda (ve vašem

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft, Windows a Windows

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ MFC-9440CN MFC-9840CDW DCP-9040CN DCP-9045CDN Verze 0 CZE Obsah Část I Windows 1 Tisk 2 Použití ovladače tiskárny Brother...2 Tisk dokumentů...3 Oboustranný tisk...4 Zásady

Více

Používání funkcí skeneru

Používání funkcí skeneru Canon CanoScan 9000F Příručka online Stránka 1 z 349 stránek Jak používat tuto příručku MC-4678-V1.00 Vytištění této příručky Získání nejnovější verze programu ScanGear (ovladač skeneru) Používání funkcí

Více

Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2

Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL SUSE Linux Enterprise poskytuje nástroje, které uživatelé systému Linux* potřebují pro svou každodenní činnost.

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100 Uživatelská příručka HP Officejet Pro 8100 Tiskárna HP Officejet Pro 8100 eprinter Návod k obsluze Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. vydání, 1/2014

Více

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105 Uživatelská příručka Xperia E4 E2104/E2105 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...10

Více

BlackBerry Torch Series

BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Uživatelská příručka Verze: 7.0 SWD-1735726-0614093521-010 Obsah Rychlá nápověda... 6 Začínáme: Váš smartphone... 6 Jak na to: 10 nejdůležitějších

Více

hp l1581a rozší ený p ípojný modul

hp l1581a rozší ený p ípojný modul hp l1581a rozší ený p ípojný modul uživatelská p íručka Inteligentní pøípojný modul 1 Poznámka Tato příručka a veškeré příklady v ní uvedené jsou poskytnuty tak, jak jsou a podléhají změnám bez předchozího

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka

Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení HTC Desire X 8 Zadní kryt 9 Karta SIM 10 Paměťová karta 11 Baterie 12 Zapínání a vypínání 13 První nastavení zařízení HTC Desire X

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Uživatelská příručka M276 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 200 color M276 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista

Více

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Uživatelská příručka Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Obsah Začínáme...6 O uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...9 Nabíjení zařízení...10

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 800

Uživatelská příručka Nokia Lumia 800 Uživatelská příručka Nokia Lumia 800 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 800 Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 5 Vložení SIM karty 6 Nabíjení telefonu

Více

Honor 3C. Uživatelská příručka

Honor 3C. Uživatelská příručka Honor 3C Uživatelská příručka Obsah Předmluva Začínáme 2 První pohled na telefon 3 Nabíjení baterie 5 Zapnutí nebo vypnutí telefonu 5 Správa dvou karet 5 Zamknutí a odemknutí obrazovky 7 Seznámení s domovskou

Více

Skener HP Scanjet 4600 series. Uživatelská příručka

Skener HP Scanjet 4600 series. Uživatelská příručka Skener HP Scanjet 4600 series Uživatelská příručka Právní informace Autorská práva a licence 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Kopírování, úpravy nebo překlad bez předchozího písemného

Více

Příručka uživatele programu Button Manager V2

Příručka uživatele programu Button Manager V2 Příručka uživatele programu Button Manager V2 Verze B CZE Copyright Copyright 2013 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu obsažené se mohou kdykoliv změnit bez předchozího

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ Pro uživatele DCP; Tato dokumentace je pro modely MFC a DCP. Veškerá označení MFC v této příručce uživatele čtěte jako DCP. Některé modely nejsou k dispozici ve všech zemích.

Více