IX. MULTIDISCIPLINÁRN RNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES PRAHA 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IX. MULTIDISCIPLINÁRN RNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES PRAHA 2009"

Transkript

1 IX. MULTIDISCIPLINÁRN RNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES PRAHA 2009 POTŘEBA JISTOTY, BEZPEČÍ A OCHRANY ZDRAVÍ I. interní klinika, HDS, FN Plzeň Bc. Monika KörberovK rberová Blanka Fantová Pojem potřeby člověka projevem nedostatku nebo nadbytku, jehož odstranění je žádoucí lidská bytost ji nutně potřebuje pro svůj život a vývoj nejsou neměnn nné,, neustále se vyvíjej její,, kultivují v průběhu života se měním jak z hlediska kvantity, tak i kvality všichni lidé mají společné potřeby, ale uspokojují je jiným způsobem člověk k dosahuje zřídka z stavu plnější šího uspokojení,, jakmile je jedna potřeba uspokojena, staví se na její místo druhá

2 Abraham Harold Maslow hierarchie potřeb (upraveno podle Atkinsonová,, Atkinson, Smith, Bem: Psychologie, Viktoria Publishing, Praha 1995) Potřeba bezpečí,, jistoty a ochrany zdraví vrozená lidská potřeba, souvisí s přežitp itím jedince, pudem sebezáchovy zakotvena v základnz kladní listině lidských práv patří mezi potřeby nižší zasahuje do potřeb psychických a výrazně psychiku ovlivňuje nemoc je chápána jako stav ohrožen ení a pacient je tedy odkázán n na pomoc zdravotníků chronicky nemocní,, nebo lidé se zdravotním omezením m pociťuj ují trvalý stav ohrožen ení, nebezpečí

3 Faktory ovlivňuj ující potřebu bezpečí a jistoty biologické pohlaví,, věk, v tělesnt lesná struktura funkce orgánových systémů způsob zvládání stresových situací sociáln lní role jedince ve společnosti postavení v zaměstn stnání,, rodině, společnosti systém m hodnot,mezilidské vztahy psychické integrita osobnosti, láska, l vážnost, v nost,úcta životní prostřed edí příroda jako celek, industrializace Nemoc - faktor ovlivňuj ující potřebu bezpečí a jistoty nemoc informace o nemoci předchozí zkušenosti prognóza omezení vyplývající z nemoci okolnosti za kterých nemoc vzniká akutní X chronické onemocnění specifické situace (matka, živitel rodiny, přeskupení rolí v rodině..) rodinné zázemí sociáln lní statut pohled společnosti na nemocného jedince?

4 Projevy neuspokojení potřeba jistoty a bezpečí negativní emocionáln lní stavy, odrážej ející se na fyzické stránce osobnosti strach pocit hrůzy, děsu, d obava z konkrétn tní věci, situace, stavu nespavost, únava, bušen ení srdce, palpitace, zrudnutí,, nauzea, zvýšený krevní tlak. úzkost neurčitý tíživý t pocit, vyvolaný ohrožen ením m jistoty, na rozdíl l od strachu nemá předmět, ale pacient dokáže e určit zdroj úzkosti projevy stejné jako u strachu beznaděj pocit zoufalství,, neschopnost najít t východisko, řešení dané situace apatie, malátnost, pesimismus bezmocnost nedostatek sil ke zvládání problému bezmocná osoba můžm ůže e znát t způsob řešení situace, ale nenachází sílu, kontrolu a zdroje Intervence ochrana pacienta před p nebezpečím důkladná a opakovaná informovanost způsob léčby, l provedení (léka kař) seznámen mení s dialyzačním m monitorem (alarmy) ochrana pacienta před p mechanickým poraněním pády (ortostatická hypotenze..) používání vhodného oděvu a obuvi používání signalizačního zařízen zení správn vná identifikace a kontrola pacientů identifikační náramky stupeň mobility každý zdravotník k je povinen nosit jmenovku, sledovat, kontrolovat a hlásit pohyb neznámých osob prevence nozokomiáln lních nákazn dodržov ování hygienickoepidemiologických zásadz SOP na mytí a dezinfekci rukou jednorázov zové pomůcky, ochranné pomůcky (rukavice, zástěry, ústenky, ústenky s kšiltem, k brýle) dodržov ování aseptických postupů,, manuálů,, SOP

5 Intervence pacienti se zdravotním postižen ením Zdravotničtí pracovníci ci často svým chováním m naruší soběsta stačnost u pacientů se zdravotním m postižen ením m a tím t m ohrozí jejich potřebu bezpečí a jistoty!!! umožnění použit ití kompenzačních pomůcek naslouchátka, brýle, pomůcky k chůzi, protézy zy stabilní umíst stění na dialyzačním m sále s (snadná orientace, námaha ) umíst stění stolků,, aby na něn pacienti dosáhli možnost rozmíst stění věcí na stole (lepší orientace brýle, pití..) možnost návštěv n v při p i dialýze u hospitalizovaných pacientů (křeslo, židle..) možnost přítomnosti p při p i dialýze blízkých či i příbuzných p (zvláš áště s výhodou u prvních dialýz) Tyto intervence slouží k lepší šímu uspokojení potřeb bezpečí, jistoty a ochrany zdraví, pomáhaj hají kompenzovat určit ité zdravotní nedostatky! Využit ití poznatků o potřeb ebách v práci sestry teoretické znalosti lidských potřeb, faktorů a situací, vlivem kterých se potřeby měním využit ití těchto poznatků a aplikaci přimp iměřené intervence u stresovaného pacienta poznání a pochopení sebe sama a tím t m uspokojování svých vlastních potřeb a tím t m pochopení potřeb druhých lidí poznatky o základnz kladních potřeb ebách tvoří teoretický podklad pro poskytování kvalitní ošetřovatelské péče znalosti o potřeb ebách využít t v edukační činnosti sestry, podpořit pacienta v jeho seberealizaci znalostmi se vyvarovat narušen ení potřeb bezpečí, jistoty,a ochrany zdraví při i práci zdravotnického personálu

6 Tím, že e pochopíme vlastní potřeby, dokážeme pochopit i potřeby druhých lidí! Budeme schopni poskytovat kvalitní ošetřovatelskou péči! p Dokážeme ochránit i své zdraví! Použit itá literatura Trachtová,, E. a kol.: Potřeby nemocného v ošetřovatelském m procesu. Brno: Institut pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků, 1999, ISBN X Červinková,, A. a kol: OšetO etřovatelské diagnózy. Brno: Institut pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků,, 2004 Vyoralová,, S.: Úrazy ve stáří. Časopis sestra, 2006/7/8 Marounková,, J.: Osobní ochranné zdravotní prostředky legislativa. Časopis sestra, 2008/2

7 Děkuji Vám V m za pozornost!

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS.

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS. Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných Anežka Holubíková, DiS. Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o potřebách onkologicky nemocných a o možnostech

Více

USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ

USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA Detašované pracovisko Příbram USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ BAKALÁRSKA PRÁCA KÓD 4751 Študijný program: Študijný odbor:

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

Jak zvládnout stres za katedrou

Jak zvládnout stres za katedrou R Jak zvládnout stres za katedrou Zdenka Bártová www.computermedia.cz Praktická příručka pro pedagogy OBSAH 1. STRES A JEHO VLIV NA ORGANISMUS...10 OBJASNĚNÍ POJMU STRES... 10 CO PŘEDCHÁZÍ VZNIKU STRESU?...

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

AUTISMUS A LIDSKÁ PRÁVA

AUTISMUS A LIDSKÁ PRÁVA AUTISMUS A LIDSKÁ PRÁVA CHARTA PRÁV OSOB S AUTISMEM Charta byla přijata na 4. kongresu AUTISM-EUROPE v Haagu dne 10. května 1992. Podpis připojila i delegátka občanského sdružení AUTISTIK Jako písemnou

Více

Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře

Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: PhDr. Martina Muknšnáblová

Více

Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie

Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie Psychoterapie 81 Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie prof. MUDr. Ján Praško, CSc. 1, PhDr. Marie Ocisková 1, 2, Mgr. Jana Vyskočilová 3, PhDr. Zuzana Sedláčková 2, MUDr. Petr Možný 4 1 Klinika psychiatrie,

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

B. Braun Avitum Zlepšujeme nejen zdraví, ale i kvalitu života pacientů.

B. Braun Avitum Zlepšujeme nejen zdraví, ale i kvalitu života pacientů. B. Braun Avitum Zlepšujeme nejen zdraví, ale i kvalitu života pacientů. Onemocnění ledvin Renální insuficience (ledvinná nedostatečnost) může mít celou řadu příčin a také se projevovat širokým spektrem

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Praktické informace a tipy pro zaměstnavatele www.prah-brno.cz 3 5 5 7 9 9 11 12 ÚVOD 1. KROK DO NEZNÁMA ANEB DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ Co je duševní onemocnění? Předsudky

Více

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Autorský kolektiv Věra Bechyňová, DiS. PhDr. Věduna Bubleová Mgr. Zora Dušková Bc. Radka Dydňanská PhDr. Šárka Gjuričová Mgr. Marta Konvičková

Více

Škola přátelská dětem

Škola přátelská dětem Eva Vaníčková, Věra Faierajzlová, Marie Nejedlá, Jana Votavová Škola přátelská dětem Stručný průvodce manuálem UNICEF pohledem nejlepšího zájmu dětí Titul: Autoři: Vydává: Vydání: Škola přátelská dětem.

Více

Předmět t a struktura poznatků managementu v soustavě věd. Janka Ladová

Předmět t a struktura poznatků managementu v soustavě věd. Janka Ladová 1. TÉMA: T Předmět t a struktura poznatků managementu v soustavě věd Janka Ladová 1.1 Věda a objekty jejího zkoumání vymezení vědy druhy objektů,, které věda zkoumá metodika získz skávání poznatků o objektech

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Souhrnný Katalog potřeb a kompetencí potřebných k jejich naplnění

Souhrnný Katalog potřeb a kompetencí potřebných k jejich naplnění Projekt Podpora procesů v sociálních sluţbách Souhrnný Katalog potřeba kompetencí po doplnění Připomínek. 30. 3. 2012 Aktivita 3 Definice potřeb uţivatelů sociálních sluţeb, které jsou nebo by měly být

Více

Wolfdieter Jenett. ADHD 100 tipů pro rodiče a učitele

Wolfdieter Jenett. ADHD 100 tipů pro rodiče a učitele Wolfdieter Jenett ADHD 100 tipů pro rodiče a učitele Edika Brno 2013 ADHD 100 tipů pro rodiče a učitele Wolfdieter Jenett, Dr. med. Překlad: Milada Vlachová Odborná korektura: MUDr. Petra Uhlíková Ilustrace:

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. kolektiv autorů

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. kolektiv autorů Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními kolektiv autorů Studio Press, s.r.o. 2012 1 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana Solařová Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana

Více