Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Propojení nemocenského a zdravotní pojištění Bc.. Vladimír r Kothera garant projektu říjen 2004

2 Projekt Českého zdravotnického fóra f 1/2 Snaha reagovat na systémov mové chyby Dlouhodobá analýza problémů v ČR Využit ití zkušenost eností ze zahraničí Realizace fáze f A Analýza stavu Legislativní úpravy Základní principy obou systémů Výchozí premisy řešení

3 Projekt Českého zdravotnického fóra f 2/2 Realizace fáze f B Posuzování forem propojení a vznikajících ch efektů Motivační faktory jako základnz kladní kameny zvyšov ování efektivity obou systémů Realizace nezávisl vislé ekonomické analýzy ověř ěření odhadovaných přínosp nosů

4 Hlavní cíle propojení Zefektivnění obou systémů Zhospodárn rnění poskytování zdravotní péče Zvýšen ení účinnosti kontrolních systémů Stabilita veřejných ejných rozpočtů Zamezení zneužívání Efektivní spolupráce obou systémů s využit ití moderních informačních technologií

5 Současný stav Autonomní vzájemn jemně nespolupracující systémy Vysoká úroveň pracovní neschopnosti neodpovídaj dající zdravotnímu stavu obyvatelstva vede k extrémn mnímu mu růstu r nákladn kladů na zdravotní péči i a snížen ení příjmů obou systémů

6 Co je pro oba systémy společné Dávky Posuzování zdravotního stavu Posuzování kvality a hospodárnosti léčbyl Kontrolní činnost Finanční a nákladovn kladová provázanost Cíl: efektivní a hospodárn rná léčba, minimalizující náklady na dávky d v době nemoci a navracející rychle zaměstnance do pracovního procesu

7 Problémy obou systémů 1/2 Alarmující nárůst průměrn rné pracovní neschopnosti (navýšen ení oproti stavu před p rokem 1989 o 75 %) Chybějící motivace zaměstnavatel stnavatelů, zdravotnických zařízen zení i občan anů na snižov ování pracovní neschopnosti Masivní zneužívání obou systémů!

8 Problémy obou systémů 2/2 Absence účinných nástrojn strojů ze strany ČSSZ k ovlivnění chování lékařů přiznávajících ch DPN Absence komplexních informací o pacientovi (ČSSZ) i ZP Maximáln lní dopad vysoké DPN na ZP Příjmová strana zvýšen ení DPN o 1 % - ztráta ta 1 mld.. KčK na výběru pojistného Výdajová strana vyšší výdaje (často( neodůvodn vodněné)

9 Statistická data 1/ Výdaje na nemocenské pojištění v mld.. KčK pol. 2004

10 Statistická data 2/3 Procento dočasn asné pracovní neschopnosti 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 6,0 5,8 5, pol. 2004

11 Statistická data 3/ Délka dočasn asné pracovní neschopnosti (ve dnech) pol. 2004

12 Úpravy zákona z o nemocenském pojištění k Prodloužen ení rozhodného období pro zjištění denního vyměř ěřovacího základuz Snížen ení denního vyměř ěřovacího základu z pro výpočet nemocenského snížen ení nemocenského za první 3 kalendářní dny DPN z 50 % na 25 % Přijaté změny přinp inášejí efekty v omezeném m rozsahu, ale dlouhodobě neřeší zásadní problémy deficitů obou systémů

13 Nástroje Úprava legislativy a navazujících ch předpisp edpisů včetně zakotvení účinných sankcí za zneužívání systému Zkvalitnění spolupráce se zaměstnavateli Nastavení a využívání systému bonifikací a malifikací pro motivaci pojištěnce Stanovení kompetencí a nástrojn strojů zdravotním pojišťovn ovnám m k ovlivnění výše e a trvání DPN

14 Motivace k prevenci 1/2 Pojištěnec Systém m bonifikací a malifikací Preventivní péče e a zdravý životní styl Působení zdravotní pojišťovny ovny a zaměstnavatele Řízené programy Zaměstnavatel Spolupráce revizního lékal kaře e ZP se zaměstnavatelem Vyšší produktivita práce zdravější šího portfolia zaměstnanc stnanců Stabilizace týmu kvalifikovaných zaměstnanc stnanců Podpora zdravotní prevence

15 Motivace k prevenci 2/2 Zdravotnické zařízen zení Správn vně uplatňovan ovaná zdravotní prevence ovlivní spotřebu zdravotní péče Způsob úhrady zdravotní péče Zdravotní pojišťovna ovna Optimáln lní využit ití uspořených prostředk edků k podpoře kvality péčep Posílen lení konkurenceschopnosti na trhu zdravotního pojištění Snížen ení budoucích ch nákladn kladů na zdravotní péči Zvýšen ení prostoru pro zdravotní prevenci

16 Desatero principů k propojení 1/2 Nositeli nemocenského a zdravotního pojištění by měly m být zdravotní pojišťovny ovny Nemocenské a zdravotní pojištění bude spravováno finančně oddělen leně,, s propojením m informačním, m, personáln lním m a kontrolním Je-li pojištěnec účastníkem nemocenského pojištění,, je nositelem obou pojištění stejná zdravotní pojišťovna ovna Výběr r pojistného a poskytování věcných i peněž ěžních dávek provádějí nositelé nemocenského a zdravotního pojištění Tito nositelé disponují nástroji k pozitivní motivaci účastníků systému

17 Desatero principů k propojení 2/2 Zákon stanoví sankce za zneužívání sytému pro všechny v subjekty Posouzení odůvodn vodněnosti nosti DPN bude v kompetenci posudkových i revizních lékal kařů Dávky budou zajišťovat potřebnou míru m ekonomického zajištění pojištěnce s přimp iměřenou mírou m solidarity, ale nenahrazují plně příjem z výděle lečné činnosti Celá délka DPN je kryta nemocenským pojištěním Nositelé pojištění budou vytvářet systém m bonifikací a penalizací

18 Další nezbytné kroky Vytvořen ení nezávisl vislé ekonomické analýzy efektů a nákladn kladů propojení Realizace mediáln lního plánu pro prezentaci a podporu závěrůz práce týmů Zpracování legislativní,, organizační a technické úpravy obou systémů Zamezením m zneužívání institutu pracovní neschopnosti lze radikáln lně zlepšit bilanci obou systémů.

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ 1 2 Ministerstvo zdravotnictví ČR červenec 2004 Základní teze koncepce systému zdravotnictví ČR (verze 1.5-20. červenec 2004) Obsah : ÚVOD 5 PROBLÉMY SOUČASNÉHO STAVU

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Návrh důvodové zprávy k zákonu o úrazovém pojištění

Více

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR I. Harmonogram reformních opatření II. Fáze 1: Reforma institucí 1. Stabilizační opatření 2. Veřejné zdravotní pojištění 3. Zdravotní služby a systém vzdělávání

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, 1 ÚVOD... 3 1.1 Základní charakteristika

Více

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Proč je nezbytné propojení zdravotního pojištění a sociálního systému Zdravotní

Více

Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání

Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání Část I. Úvod Zabezpečení zaměstnance, popř. osob pozůstalých (dále pro stručnost také pouze zaměstnanec ) při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Více

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Svaz zdravotních pojišťoven ČR 2005 Brno, 21.4.2005 1. Úvod 2. Opatření k finanční stabilizaci systému 3. Definice potřebného objemu nabídky

Více

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bakalářská práce Autor: Simona Krejčová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing.

Více

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

Reforma státních sociálních dávek

Reforma státních sociálních dávek APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005 ROSTISLAV ČEVELA Reforma státních sociálních dávek 1. Úvod Potřebu poskytování státních sociálních dávek stručně vystihuje Národní akční plán sociálního začleňování na léta 2004

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, Obsah 1 Úvod 1.1 Základní charakteristika zdravotně

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

AKTUALITY PRO LÉKAŘSKOU POSUDKOVOU SLUŽBU

AKTUALITY PRO LÉKAŘSKOU POSUDKOVOU SLUŽBU AKTUALITY PRO LÉKAŘSKOU POSUDKOVOU SLUŽBU Praha 2009 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2009 ISBN 978-80-7421-008-2 Obsah: Úvod 5 Perspektivy lékařské posudkové služby 7 Syndrom vyhoření u lékařů lékařské

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD Aktuální problémy ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Aktuální situace ve zdravotnictví... 3 1.1 Problematika nemocnic... 3 1.2 Aktuální

Více

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Verze 1.2 Září 2009 Autor : ing. Petr Sláma 1 Obsah : 1. Zdravotnické systémy... 3 2. Základní principy veřejného zdravotního pojištění

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 NÁVRH Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 Schváleno Správní radou OZP dne 25.10.2012 Předkládá Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

poskytovatel zdravotních služeb a zdravotní pojišťovna nedohodnou o způsobu úhrady, výši úhrady a regulačních omezeních jinak.

poskytovatel zdravotních služeb a zdravotní pojišťovna nedohodnou o způsobu úhrady, výši úhrady a regulačních omezeních jinak. O d ů v o d n ě n í Ministerstvo zdravotnictví (dále jen ministerstvo ) předkládá návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 2013. Uvedený návrh

Více

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah)

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah) Z volebních programů (výtah) 10 NOS 10-11/2010 Zaměstnanost, trh práce, pracovněprávní ochrana a odměňování Nepřipustíme snížení ochrany práv zaměstnanců. Zabráníme experimentům typu výpovědi z práce bez

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

Implementační struktura

Implementační struktura 1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání

Více

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Č.j.: MZDR 3708 / 2007 Počet listů: 19 Příloha: 1/1 Schvaluji: MUDr. Tomáš Julínek, MBA ministr zdravotnictví KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Dne:

Více

V ýroční zpráva 2001. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

V ýroční zpráva 2001. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví V ýroční zpráva 2001 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Výroční zpráva 2001 Úvodní slovo Rok 2001 představoval v činnosti OZP období dokončení plné integrace všech

Více

Financování zdravotních služeb a zdravotní pojištění Postavení a motivace subjektů Ladislav Friedrich generáln lní ředitel OZP červen 2004 ve zdravotnictví 1 Aktuáln lní stav z pohledu financování Skut.

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více