1. Spouštění asynchronních motorů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Spouštění asynchronních motorů"

Transkript

1 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém momentu přímé spouštění povoleno pouze pro motory s výkonem přibližně do 3 kw 1.1. Motory s kotvou nakrátko zmenšení velkého rozběhového proudu lze u těchto typů motoru docílit pouze snížením rozběhového napětí nejčastěji používané metody jsou: a) statorový spouštěč do série s vinutím se zapojí omezovací odpory, které se během spouštění postupně vyřazují pro omezení tepelných ztrát v odporech se do obvodu zařazují předřadné cívky, které ovšem zhoršují účiník v síti tento způsob je vhodný pro jemný záběr motoru, který je při rozběhu málo zatížen b) rozběhové transformátory do spouštěcího obvodu připojené transformátory snižují rozběhové napětí a tím i rozběhový proud z ekonomických důvodů se nejčastěji používají autotransformátory při spouštění lze autotransformátor i přetížit, neboť ihned po rozběhnutí motoru je odpojen ze sítě tento způsob rozběhu se používá hlavně pro motory velkých výkonů

2 c) přepínač hvězda - trojúhelník statorové svorky motoru jsou běžně spojeny do trojúhelníku, pokud při rozběhu přepneme svorky do hvězdy, napětí na vinutí se zmenší krát, tím klesne odebíraný proud a výkon na třetinu metoda se může používat jen při malém zatížení motoru d) polovodičový regulátor napětí jde o moderní postup, při kterém lze dosáhnout plynulý rozběh motoru, zlepšení účiníku a ještě šetřit elektrickou energií e) speciální úprava klece kotvy s dvojitou klecí - jedna klec je nazývána rozběhová a druhá, umístěna blíže ke středu, je nazývána běhová odporová klec - klec vyrobená z materiálu s větším měrným odporem vírová kotva - speciální tvary drážek a tyčí vinutí jsou umístěny po celém obvodu rotoru, každý z těchto vodičů má stejný odpor, ale různé rozptylové indukčnosti 1.2. Motor s kroužkovou kotvou přes kartáče je ke sběracím kroužkům rotoru připojen rotorový spouštěč, sestaven ze tří stejně velkých odporů, které jsou postupně vyřazovány

3 do obvodu rotoru je zapojeno několik rezistorů, které se postupně odpojují tím se snižuje odpor rotorového vinutí je-li činný odpor vinutí velký, je velký i mechanický moment rozběh probíhá s velkým mechanickým momentem a s malým zvýšením proudu maximální odpor dosáhneme rozpojením stykačů KM2, KM3 a KM4 rezistory se postupně odpojují nejprve stykačem KM2, poté KM3 a nakonec KM4 na konci rozběhu je vinutí spojeno nakrátko výhoda je, že motory mohou být při rozběhu zatížené

4 2. Řízení otáček asynchronních motorů jsou tedy dány skluzem s, kmitočtem napájecího napětí f, a počet pólů p ze vzorce pro výpočet otáček, je patrné, jak můžeme změnu otáček provádět: změnou skluzu s změnou počtu pólpárů p změnou frekvence f a) regulace otáček skluzem změníme-li výkon, který se spotřebovává v rotoru, změní se i skluz provádí se pomocí změny odporu vinutí rotoru je možné provádět pouze u kroužkových motorů motor s kotvou nakrátko má pevně daný odpor rotoru a není možné jej měnit tato regulace je skoková

5 b) regulace změnou počtu pólů stator může mít dvě oddělená vinutí s různými počty pólů tyto pak umožňují změnu otáček v poměru počtu pólů těchto dvou vinutí tato regulace je skoková, protože počet pólových dvojic musí být celé číslo c) regulace změnou frekvence napájecího napětí používají se u motorů s kotvou nakrátko používají se frekvenční měniče, které mění frekvenci napájecího napětí tak, aby vhodným způsobem dosáhli žádaných otáček

6 připojením měniče kmitočtu můžeme řídit napětí a tím i vytvářené magnetické pole statoru umožňují nastavit otáčky nižší, ale i vyšší než jsou jmenovité otáčky motoru Frekvenční měnič: mění napětí sítě na stejnosměrné a znovu jej střídá je tak možné regulovat nejen frekvenci, ale i napětí princip řízení otáček: usměrnění probíhá pomocí tyristorů nebo diod střídání pomocí výkonových tranzistorů, např. IGBT řídicí obvod podle daného algoritmu a způsobu řízení ovládá všechny části frekvenčního měniče tak, aby vhodným způsobem nastavil požadované otáčky blokové schéma frekvenčního měniče otáčky motoru jsou řízeny plynule (téměř od nuly) a s minimálními ztrátami

7 frekvenční měnič odebírá převážně činný výkon způsob řízení však může vnášet do napájecí sítě nežádoucí vyšší harmonické frekvence frekvenční měnič umožňuje i rekuperaci 3. Brzdění asynchronních motorů při prostém odpojení ze sítě je v motoru (a případně v dalších zařízeních poháněných motorem (například vlak) akumulována velká kinetická energie, která působí dlouhý doběh motoru brzdný moment, potřebný k rychlejšímu zastavení motoru, lze vytvořit jak mechanicky, tak i elektronicky a) mechanické brzdění konstrukce: elektromagnetický odbrzďovač a přítlaková pérová brzda třecí přítlaková brzda je přitlačovaná pérem při vypnutém motoru při zapnutém motoru je brzda elektromagnet odtlačena od brzdného kotouče použití: u obráběcích strojů a u zdvihacích mechanizmů

8 b) brzdění protiproudem změněním smyslu otáčení brzdný moment je způsoben opačným směrem točivého pole statoru přepólujeme dva fázové vodiče => magnetického pole statoru vytváří brzdný moment, působící proti směru otáčení rotoru po zastavení musíme motor odpojit jinak se motor začne otáčet opačným směrem veškerá kinetická energie se mění na teplo, tento způsob je tedy značně nehospodárný tento způsob připadá v úvahu pouze pro velmi malé výkony, skokovým přepnutím smyslu otáčení motoru totiž vznikne skluz o velikosti dvojnásobku nominální frekvence motoru a tím dojde k obrovskému přetížení motoru a nárůstu proudu tento způsob není moc vhodný, protože veškeré teplo vytvořené brzděním zůstává v motoru, který se tím ohřívá použití: pohon pásové pily c) brzdění generátorické elektrodynamická brzda označuje se také rekuperační brzdění nadsynchronní brzdění nastává při práci motoru jako generátoru, tedy když n > n 1 lze jej použít pro zastavení motoru, pouze pokud je možné

9 měnit frekvenci otáčení magnetického pole frekvenčním měničem pokud je možné vracet vyrobenou energii zpátky do sítě, jedná se o nejhospodárnější způsob brzdění asynchronního motoru (tzv. rekuperace) tento způsob používají například moderní lokomotivy, tramvaje a trolejbusy pokud frekvenční měnič nevrací vyrobenou elektřinu zpátky do sítě, musí se tato někde spálit, nejčastěji v odporníku tento druhý způsob používají starší lokomotivy, tramvaje a trolejbusy u obou těchto způsobů je výhodné, že se vyrobená energie odvede mimo motor, který se díky tomu zbytečně nepřehřívá pomocí tohoto způsobu lze zastavit motor až do nulových otáček, udržovat konstantní brzdící moment a podobně používá se u motorů s přepínatelnými póly při přepnutí na nižší otáčky při spouštění břemene u jeřábu d) dynamické brzdění brzdění stejnosměrným proudem statorové vinutí se odpojí od sítě a připojí se na zdroj nízkého stejnosměrného napětí

10 magnetické pole statoru je tedy nepohyblivé a pohybující se rotor sám vytváří brzdný moment proudem indukujícím se v otáčejícím se rotoru velikost brzdného momentu je možno regulovat velikostí stejnosměrného proudu pouze v omezeném rozsahu tento způsob není moc účinný při vyšších otáčkách při otáčkách blízkých nule se musí motor dobrzdit mechanicky pro běžný čtyřpólový asynchronní motor je SS brzda nejúčinnější asi od 10Hz do 1Hz tento způsob brzdění není moc výhodný, protože veškeré teplo vytvořené brzděním zůstává v motoru, který se tím ohřívá použití: u obráběcích strojů, navijáků e) brzdění motorů s kroužkovou kotvou podsynchronní brzdění provedeme změnu zapojení jako na jednofázový motor při otáčení doprava vyvíjí otáčivý účinek doleva v klidovém stavu nevzniká brzdný moment

11 Schémata zapojení asynchronních motorů Zapojení ovládání motoru pomocí stykače naukové schéma v praxi se používají obvodová schémata: schéma hlavního (silového) obvodu schéma pomocného (ovládacího obvodu)

12 Schématické značky 1. Ovládací cívka stykače 2. Spojovací kontakt 3. Rozpojovací kontakt 4. Kontakt 5. Pomocný rozpojovací kontakt 6. Nadproudová ochrana 7. Rozpojovací kontakt tepelné ochrany 8. Cívka elektromagnetického přístroje se zpožděním 9. Rozpojovací kontakt zpožděný při vypínání 10. Kontakt jističe 11. Světelná návěst 12. Motor (obecně) 13. Střídavý motor 14. Střídavá trojfázová soustava se středním vodičem

13 Zapojení ovládání motoru pomocí stykače schéma hlavního (silového) obvodu schéma pomocného (ovládacího obvodu)

14 Spouštění asynchronního motoru nakrátko pro oba směry otáčení Spouštění asynchronního motoru nakrátko pro oba směry otáčení, po vypnutí doběh brzděn protiproudem silové schéma je stejné, jako v předcházejícím případě druhý stykač KM 2 spíná motor v opačném směru a je využit pro intenzivní brzdění při vypnutí stykače KM 1 aby se motor nezačal otáčet opačným směrem zabrání rychlostní relé (Alnico), které je připojeno k hřídeli motoru a je předřazeno před napájení cívky KM 2

15 Spouštění asynchronního motoru v zapojení hvězda - trojúhelník dobu zapojení ve hvězdě určuje časové relé

16

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Jméno žáka: CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY 757 01 Valašské Meziříčí, Palackého49 Třída: Skripta Školní rok : 2005 / 2006 Modul: elementární modul: ELEKTRICKÉ STROJE skripta 9 ASYNCHRONNÍ

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

Doporučená literatura: Šťastný, Remek: Autoelektrika a autoelektronika. Vlk: Elektrická zařízení motorových vozidel

Doporučená literatura: Šťastný, Remek: Autoelektrika a autoelektronika. Vlk: Elektrická zařízení motorových vozidel Doporučená literatura: Šťastný, Remek: Autoelektrika a autoelektronika. Vlk: Elektrická zařízení motorových vozidel Vlk: Elektronické systémy motorových vozidel 1 Vlk: Elektronické systémy motorových vozidel

Více

ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613. příspěvková organizace VYBRANÉ KAPITOLY

ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613. příspěvková organizace VYBRANÉ KAPITOLY STŘEDNÍ ŠKOL, HÍŘO-ŠMBK, SÝKOO 1/613 příspěvková organizace ELEKTCKÁ MĚŘENÍ YBNÉ KPTOLY ng. Tomáš Kostka verze 4/008 Tento materiál nenahrazuje knihu nebo zápis z vyučovacích hodin. NÁH TÉMT K ÚSTNÍ ČÁST

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER Co je to MOTORKONTROLLER? MOTORKONTROLLER je přizpůsobivé řešení pro úsporu elektrické energie, vyvinuté a vyráběné v Německu. Optimalizuje energetickou účinnost třífázových asynchronních motorů při zachování

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Stejnosměrné stroje. Konstrukce ss strojů. Princip činnosti ss stroje. Dynamo

Stejnosměrné stroje. Konstrukce ss strojů. Princip činnosti ss stroje. Dynamo Stejnosměrné stroje Konstrukce ss strojů Stejnosměrné stroje jsou stroje točivé, základní rozdělení je tedy na stator a rotor. Stator je oproti předchozím strojům homogenní, magnetický obvod není sestaven

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Ing. Pavel VYLEGALA 2006 ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ 1. ROČNÍK OBSAH I.pololetí : 1. Bezpečnost práce. 4 2. Úvod do měření. 6 - Měřící

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK ČEPS ČEZ distribuce E.ON distribuce, E.ON ČR, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK PNE 38 4065 3.vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více

Praktikum z výkonové elektroniky

Praktikum z výkonové elektroniky UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií Katedra elektrotechniky S-3708 Praktikum z výkonové elektroniky Autor: Ing. Jan Leuchter, Ph.D. ISBN 978-80-7231-210-8 BRNO 2006 Obsah Obsah Předmluva.

Více

EXPERIMENTÁLNÍ PRACOVIŠTĚ ŘÍZENÉHO POHONU S VYSOKOU DYNAMIKOU

EXPERIMENTÁLNÍ PRACOVIŠTĚ ŘÍZENÉHO POHONU S VYSOKOU DYNAMIKOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 4.11.2008 ETR120.doc Elektrická trakce 1. Přehled problematiky Obsah Doc. Ing. Jiří Danzer CSc. ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 2. vydání Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Obecné úvahy... 3 1.1.1 Pohybové

Více

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s.

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Elektromotor je elektrický stroj, který za posledních sto let doznal velkého rozmachu. S nástupem elektrizace zasáhl do všech

Více

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04 Návod k obsluze - stručný Vydání /4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů. a..

Více

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář Vzdělávací program pro učební obor elektrikář 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika, obsah a zaměření vzdělávání v 1. ročníku Koncepce vzdělávání na naší škole je postavena

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů Praha, 2009 Jan Bednář

Více

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives SINAMICS G120 Rídicí jednotky a výkonové díly ^ Provozní návod (kompaktní) 10/2008 SINAMICS Drives Úvod 1 Popis 2 SINAMICS G120 Provozní návod (kompaktní) Připojení 3 Uvádění do provozu 4 Nastavení parametrů

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRONIKA Ing. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Elektrické obvody...4 Základní pojmy...4 Polovodičové součástky...6 Polovodič typu P,typu N,přechod

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL ROČNÍKOVÁ PRÁCE. 2011 Radek Hlavsa

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL ROČNÍKOVÁ PRÁCE. 2011 Radek Hlavsa STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL ROČNÍKOVÁ PRÁCE 2011 Radek Hlavsa STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL Silniční doprava KONTROLA A OPRAVY VSTŘIKOVAÍCH ČERPADEL VZNĚTOVÝCH MOTORŮ Ročníková práce Radek Hlavsa

Více

Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů

Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů Jak jsme se již dozvěděli, používá společnost Danfoss stejnosměrné tlumivky jako standardní řešení ke zmírnění působení harmonických kmitočtů. Existují ale

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

Technické informace. ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče. Think future. Switch to green.

Technické informace. ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče. Think future. Switch to green. Technické informace ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče Think future. Switch to green. Kategorie užití pro spínací a řídicí přístroje nn (výběr) Kategorie užití Kategorie užití udává, jakým způsobem

Více

vacon nxl FREKVENČNÍ MĚNIČE SYSTÉM ŘÍZENÍ MULTI-CONTROL APLIKAČNÍ MANUÁL

vacon nxl FREKVENČNÍ MĚNIČE SYSTÉM ŘÍZENÍ MULTI-CONTROL APLIKAČNÍ MANUÁL vacon nxl FREKVENČNÍ MĚNIČE SYSTÉM ŘÍZENÍ MULTI-CONTROL APLIKAČNÍ MANUÁL VACON 1 Multifunkční software Vacon NXL (software ALFIFF20) Ver. 3.5 Verze: DPD0165A Datum: 11.02.201 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Řídicí

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více