SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce"

Transkript

1 SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého pole stator motoru je připojen k třífázovému střídavému napájecímu napětí B. rotor kotva skládá se z železného jádra, buď masivního nebo složeného se svazku plechů a budicího vinutí, napájeného přes sběrné kroužky stejnosměrným proudem kotva působí jako elektromagnet, který má stejný počet pólů jako stator u malých motorků bývají používány kotvy z permanentních magnetů

2 Malé synchronní motorky s kotvou z permanentního magnetu Princip činnosti při zapnutí má točivé pole okamžité otáčky odpovídající počtu pólů a kmitočtu napájecího napětí póly rotoru jsou přitahovány protipóly statoru a odpuzovány statorovými póly stejného druhu rotor se vzhledem ke své setrvačné hmotě neroztočí okamžitě synchronně s točivým polem statoru jakmile se otáčky kotvy přiblíží díky rozběhovému systému (např. rozběhová klec v rotoru) otáčkám točivého pole, je

3 kotva vtažena do synchronních otáček a běží dál synchronně Silové působení na otáčející se kotvu Proud statorem vytváří točivé magnetické pole, které se otáčí synchronní rychlostí. Rotor vytvářející magnetický tok je vtažen do točivého pole a otáčí se stejnými tedy synchronními otáčkami. Synchronní motory potřebují k rozběhu pomocný rozběhový systém. Vlastnosti synchronního motoru po rozběhu běží motor synchronně s točivým polem statoru tah motoru závisí na přitažlivé síle mezi točivým mag. polem statoru a mag. polem rotoru závisí na velikosti buzení rotoru při rostoucím zatížení motoru narůstá vzdálenost (pootočení) mezi póly kotvy a protipóly (rotujícími) statoru póly rotoru tak zůstávají zpět o úhel zátěže za póly točivého pole, nebo též za polohou při běhu naprázdno (bez zatížení

4 motoru) Závislost točivého momentu na úhlu zatížení Synchronní motory mají i při zatížení stejné otáčky jako točivé pole statoru. Závislost točivého momentu na úhlu zatížení točivý moment je tím větší, čím větší je úhel zátěže

5 uprostřed mezi dvěma sousedními póly (kladným a záporným) statoru působí na póly rotoru největší síla, kdy předbíhající pól statoru táhne a následující tlačí u dvoupólového motoru je tedy optimální úhel zátěže 90º, při dalším nárůstu úhlu zátěže točivý moment opět klesá Moment zvratu nastane v polovině úhlu mezi sousedními póly, tj. při úhlu zátěže 90º u dvoupólového motoru. synchronní motory většinou mají moment zvratu (maximální moment) dvojnásobný než jmenovitý moment při překročení momentu zvratu se přeruší spojení mezi točivým polem a kotvou kotva vypadne ze synchronismu a zastaví se synchronní motory jsou však méně citlivé na pokles napětí než motory asynchronní magnetická indukce točivého pole a točivý moment se zmenšují proporcionálně s poklesem napětí je-li synchronní motor provozován s větším než jmenovitým budicím proudem, mluvíme o přebuzeném provozu (synchronní generátor) motor působí současně jako generátor a dodává do sítě induktivní jalový výkon synchronní motory mohou být tedy použity jako kompenzátory fázového posunu: v přebuzeném režimu mohou být použity ke kompenzaci jalového proudu jako kompenzační kondenzátory v nevybuzeném (málo vybuzeném rotoru) režimu odebírají synchronní motory induktivní jalový výkon ze sítě

6 Momentová charakteristika dvoupólového motoru velikost otáček motoru je konstantní až do maximálního momentu M max, kdy dojde k výpadku ze synchronismu a motor se zastaví tento poruchový stav je doprovázený proudovými a momentovými rázy a tato událost může mechanicky poškodit synchronní motor Nejpoužívanější způsoby rozběhu synchronního motoru do výkonů 1200kW se mohou připojovat k síti přímo A. asynchronní rozběh kromě budícího vinutí je na rotoru umístěno ještě tlumící (rozběhové) klecové vinutí motor se tedy rozbíhá jako asynchronní motor nakrátko

7 během asynchronního rozběhu musí být budicí vinutí rotoru zkratováno přes odpor, aby se nenaindukovalo velké napětí, které by prorazilo izolaci vinutí při provozu zabrání zkratované vinutí při nárazovém kolísání zatížení prudkému kolísání otáček rotoru jakmile motor dosáhne otáčky blízké synchronním, nabudí se a rotor se vtáhne do synchronismu a) motor s rotorem s vyjádřenými póly v rotoru synchronního motoru s vyjádřenými póly jsou v pólových nástavcích umístěny měděné tyče klecového vinutí a spojeny na obvodu v kruhy b) motor s hladkým rotorem klecové vinutí je tvořeno masívními zuby rotoru a vodivými klíny z bronzu, kterými se uzavírají drážky rotoru motor se obvykle rozbíhá jako asynchronní motor

8 Spouštění synchronního motoru autosynchronně po dobu rozběhu nakrátko je budící vinutí spojeno nakrátko přes rezistor R, jehož odpor má velikost asi 5-7 R b ochranný rezistor R omezuje vznik vysokého napětí v budícím vinutí při rozběhu a chrání tak izolaci po dosažení téměř synchronních otáček (skluz 2 až 5 %) se odpojí zkratovací rezistor, připojí se budící napětí a motor se nabudí rotor je potom synchronizačním momentem vtažen do synchronních otáček a tím je rozběh ukončen

9 Spouštění synchronního motoru tlumivkou záběrný proud je omezen zařazením tlumivky L do statorového obvodu motoru po připojení motoru k síti spínačem 1 necháme motor rozběhnout po rozběhu zapneme spínač 2 a tím vytvoříme uzel vinutí další postup spouštění odpovídá spouštění autosynchronně

10 Spouštění synchronního motoru autotransformátorem statorové vinutí je trvale připojeno na pevnou odbočku transformátoru při spouštění zapneme nejdříve spínač 1 zapnutím spínače 2 se motor začne rozbíhat při sníženém napětí po rozběhu rozpojíme spínač 1, takže část vinutí autotransformátoru působí jako tlumivka necháme motor dále rozbíhat a po ustálení otáček zapneme spínač 3 B. rozběh pomocným motorem pro rozběh se použije buď budič (stejnosměrný generátor), který je umístěn na hřídeli motoru, nebo rozběhový asynchronní motor, který se používá pro rozběhy strojů vysokých výkonů tento typ rozběhu se téměř nevyužívá

11 C. řízený rozběh motor je napájen z měniče kmitočtu umožňujícího plynulé zvyšování kmitočtu po připojení statorového vinutí k trojfázové síti se rotor neroztočí, i když bude nabuzen točivé mag. pole statoru a stojící magnetické pole rotoru vytvoří moment, jehož velikost a směr se mění tak, že střední hodnota momentu je nulová Synchronní motor musíme nejdříve roztočit a potom teprve přifázovat k síti. Řízení otáček synchronního motoru otáčky lze řídit plynule změnou kmitočtu napájecího napětí lze k tomu použít výkonové polovodičové měniče pro regulované pohony se synchronními motory se používají nepřímé měniče kmitočtu (obecně frekvenční měniče), nebo přímé měniče kmitočtu tzv. cyklokonvertory, u nich je řízení otáček značně omezeno a s nástupem cenově dostupných frekvenčních měničů se již nepoužívá) možnost skokové změny synchronních otáček změnou počtu pólů se nevyužívá Výhody: konstantní provozní otáčky, které nezávisejí na zatížení a napětí sítě nezatěžuje síť jalovým proudem, ale naopak může dodávat jalový proud do sítě - v případě, že je motor v přebuzeném

12 stavu, a tím zlepšuje (kompenzuje) účiník cosφ sítě v daném místě spotřeby motor lze stavět do velkých výkonů - desítky MW vykazuje větší účinnost než asynchronní motor stejného výkonu z konstrukčního hlediska nemusí mít malou vzduchovou mezeru, tak jako se vyžaduje u indukčních motorů, protože neodebírá na rozdíl od indukčního motoru magnetizační proud pro vybuzení ze sítě, ale má své buzení není citlivý na změny napětí Nevýhody: obtížné řízení otáček obtížný rozběh - synchronní motor nemá, nebo má malý, záběrný moment, takže se sám neroztočí (musí se roztočit malým indukčním motorem a poté přifázovat k síti jako alternátor) musí mít budič moment zátěže musí být menší, než tzv. moment zvratu, jinak by to vedlo k vypadnutí ze synchronizmu a to by vedlo k novému rozběhu a fázování Využití: z jeho typických vlastností vyplývá jeho využití: pohony, které nevyžadují velké záběrné momenty pohony nevyžadují regulaci otáček pohony nevyžadující časté zastavování a spouštění motory pro velké výkony synchronní motory s výkony řadově MW, dříve používané hlavně pro aplikace s

13 trvalým provozem. Dnes, se díky frekvenčním měničům nasazují i pro dynamické aplikace. Příkladem mohou být 4 synchronní motory, každý s výkonem 5,2 MW s rozsahem otáček ot./min. a napájecím napětím 3 000V, v provozní jednotce válcovny VJ16 v závodu ArcelorMittal Ostrava. motory pro malé výkony tyto motory se vyrábějí řádově od W, jsou to různé typy speciálních synchronních motorů, např. krokové motory, spínané reluktanční motory, servomotory apod. Tyto motory mají široké použití, jak ve výpočetní technice, bílé technice, ovládacích mechanismech, strojních systémech, tak v automobilovém, lodním a leteckém průmyslu. Tyto synchronní stroje můžeme najít například v hradiscích počítačů, pračkách, pojezdech obráběcích strojů, ventilech armatur, centrálním zamykání aut, posilovačích (brzd, volantu, klapek letadel apod.), mechanismech ovládání dveří, žaluzií, vzduchotechnických klapek atd. Zapojení svorkovnice stroje

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s.

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Elektromotor je elektrický stroj, který za posledních sto let doznal velkého rozmachu. S nástupem elektrizace zasáhl do všech

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Energetický systém v ustáleném stavu

Energetický systém v ustáleném stavu Energetický systém v ustáleném stavu Jedním z charakteristických rysů energetického systému je potřeba spojitě přizpůsobovat jeho provozní podmínky tak, aby v každém okamžiku reagoval na stále se měnící

Více

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER Co je to MOTORKONTROLLER? MOTORKONTROLLER je přizpůsobivé řešení pro úsporu elektrické energie, vyvinuté a vyráběné v Německu. Optimalizuje energetickou účinnost třífázových asynchronních motorů při zachování

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj 2001 ročník IX cena 25 Kč předplatné 20 Kč 9 Uvnitř čísla: Teplotní spínač MIDI komunikace II LM334 zdroj proudu Univerzální regulovatelný spínaný zdroj výst. napětí 5 25 V výst. proud max. 5 A kmitočet

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Jelikož se zajímám o napájecí zdroje a jejich konstrukce, pustil jsem se do návrhu dosti obsahově rozsáhlé konstrukce

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie 11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie K velkým problémům lidstva v současné době patří zajišťování jeho energetických potřeb. Energetická potřeba

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV HLAVNÍ ČÁST A PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH

Více

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál.

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál. NAPÁJECÍ ZDROJE PC Obecně zdroj PC převádí střídavé síťové napětí (u nás 230 V/50 Hz) na stejnosměrná napětí potřebná pro napájení všech částí počítače. Postupně bylo vypracováno několik standardů určujících

Více

NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE Úvod 1. Rozdělení náhradních zdrojů 2. Stejnosměrné náhradní zdroje 3. Střídavé náhradní

Více

Altivar 11. Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory. 180 W...2,2 kw 100...240 V V 1.2. Základní uïivatelská pfiíruãka

Altivar 11. Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory. 180 W...2,2 kw 100...240 V V 1.2. Základní uïivatelská pfiíruãka Altivar 11 Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory Základní uïivatelská pfiíruãka 180 W...2,2 kw 100...240 V ATV 11iiiiii iiiiiie/u/a V 1.2 UPOZORNĚNÍ Po připojení napájení na měnič se na některých jeho

Více

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE MAXIMÁLNÍ OCHRANA VŠUDE, KDE JI POTŘEBUJETE Decentralizovaná řešení pohonů umožňují inženýrům a projektantům strojů šetřit náklady a prostor. VACON

Více

Typ Type Typ M 25 M 40 M 50 M 71 M 90 F 50 F 63 F 80 F 100 W 25 W 40 W 50 W 71 W 90 ML 40 ML 50 ML 71 ML 90 MA 40 MA 50. motory)

Typ Type Typ M 25 M 40 M 50 M 71 M 90 F 50 F 63 F 80 F 100 W 25 W 40 W 50 W 71 W 90 ML 40 ML 50 ML 71 ML 90 MA 40 MA 50. motory) Střídavé servomotory s permanentními magnety Obecně Střídavé servomotory s permanentními magnety jsou určeny pro nejmodernější elektronicky řízené elektropohony se širokým regulačním rozsahem,vysokou dynamikou

Více

Počítačový napájecí zdroj

Počítačový napájecí zdroj Počítačový napájecí zdroj Počítačový zdroj je jednoduše měnič napětí. Má za úkol přeměnit střídavé napětí ze sítě (230 V / 50 Hz) na napětí stejnosměrné, a to do několika větví (3,3V, 5V, 12V). Komponenty

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Napájecí zdroje koncových zesilovačů

Napájecí zdroje koncových zesilovačů Napájecí zdroje koncových zesilovačů Následující článek má sloužit jako sbírka konstrukčních poznámek při individuální stavbě lineárních napájecích zdrojů pro napájení koncových zesilovačů výkonu běžné,

Více

Jak vybrat elektrocentrálu? 001

Jak vybrat elektrocentrálu? 001 Jak vybírat MEDVEDa? 1. 1 x 230V, 3 x 400 V nebo kardan? Je potřeba si odpovědět na otázku na co budete primárně elektrocentrálu používat, zda je dostačující jednofázová elektrocentrála 1x230V, nebo bude

Více

LENZE ANTRIEBSTECHNIK

LENZE ANTRIEBSTECHNIK Vážení obchodní přátelé, dovolte nám, abychom Vám touto cestou nabídli možnost spolupráce při návrhu a realizaci aplikací pohonové techniky do Vaší konstrukční a výrobní praxe. Naše firma je přímým zastoupením,

Více

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží MATERIAL HANDLING Automatizační řešení Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží Dopravníkové systémy /// Uskladňovací a vyskladňovací systémy (AS/RS) /// Automaticky vedené vozíky

Více