TD /08 TANGO. klimatizační jednotky. t o. o d. u h. n o. i d a. s p ř. v z d u c h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TD 24.4 11/08 TANGO. klimatizační jednotky. t o. o d. u h. n o. i d a. s p ř. v z d u c h"

Transkript

1 TD /8 TANGO klimatizační jednotky u t o v z d u c h s p ř i d a n o u h n o o d 9

2 p c POE ÝKONOÝCH CHARAKTERISTIK = 1, [kg/m ] Q [m /h] 1 Q [m /s] [Pa]

3 popis použití FUNKCE KIMATIZAČNÍ JEDNOTKY TANGO - Přívod / odvod vzduchu - Směšování přiváděného vzduchu s odváděným (recirkulace) - Filtrace vzduchu - Ohřev vzduchu - Chlazení vzduchu - lhčení vzduchu - Odvlhčování (vysušování) vzduchu - Zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperace / regenerace) PŘEDNOSTI JEDNOTEK TANGO» entilátor s motorem na přímo, řízený frekvenčním měničem (plynulá regulace množství vzduchu úspory provozních nákladů minimalizace proudových rázů možnost řízení signálem z nadř. regulace).» Síla opláštění mm z minerální vlny o objemové hmotnosti kgm -.» Modulární zastřešení jednotek ve venkovním provedení.» Jednoduchý způsob spojování komor z vnější strany.» nitřní tvarová jednoduchost.» ýška nohou až mm se stavitelnými patkami s mm přizpůsobivostí.» Difuzorový tlumič hluku vylepšující obraz proudění na výtlaku ventilátoru.» Kulisy tlumiče jsou vyjímatelné ze strany obsluhy (snadnější čistitelnost).» Deskový výměník je standardně opatřený obtokem a odlučovačem vodních kapek.» Rotační výměník je možno vybavit frekvenčním měničem pro regulaci otáček teplosměnného rotoru.» ýstup vzduchu z ventilátorové komory je dvěma otvory vylepšuje obraz proudění do následujících komor.» odní ohřívače a vodní chladiče jsou standardně vybaveny automatickým odvzdušňovacím ventilem.» Elektrické ohřívače ve dvou provedeních. Osazení triakovými výkonovými prvky pro plynulou regulaci topného výkonu v součinosti s řídícíni systémy REGU AD nebo bez výkonových prvků.» Jednotky TANGO vyhovují požadavkům na hygienické provedení klimatizačních jednotek. POPIS POUŽITÍ Sestavné klimatizační jednotky TANGO jsou tvořeny vhodnou kombinací samostatných komor a jsou určeny jak pro úplnou úpravu vzduchu, zahrnující ventilaci, filtraci, ohřev, chlazení a vlhčení, tak pro dílčí úpravy vzduchu, včetně dodávek pouze ventilátorové komory. Komory mají rámovou konstrukci a plášť těchto komor tvoří sendvičové panely o síle mm (pozinkovaný plech o síle 1 mm), s akustickou a tepelnou izolací. Součinitel prostupu tepla U=,71 Wm - K, index vzduchové neprůzvučnosti panelu R W =4 db. U TANGA, 4 a 7 jsou boční sendvičové panely o síle mm, se součinitelem prostupu tepla U=1,18 Wm - K, indexem vzduchové neprůzvučnosti panelu R W =4 db. Izolace je nehořlavá, odpovídá třídě A1 podle ČSN EN 11-1 ( Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň. ). Jednotlivé komory jsou dodávány v celopozinkovaném provedení panelů. Jednotku lze uložit na horizontální podložku nebo zvolit podstropní uložení. Jednotky stejné velikosti lze pokládat na sebe, tak aby po stranách spolu lícovaly. Spojování komor se provádí excentrickými spojkami. Jednotky jsou konstruovány pro použití v prostorách normálních dle ČSN - ( Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Stanovení základních charakteristik. ) a nesmějí se používat pro dopravu vzduchu, který obsahuje agresivní látky, abrazivní příměsi a lepivé a vláknité částice. Jednotky TANGO nejsou plynotěsné a při použití ve venkovním prostředí je nutno je chránit stříškou, která je u venkovního provedení jednotky TANGO součástí dodávky. Klimatizační jednotka se nesmí používat k odsávání výbušných, snadno vznětlivých a hořlavých látek. Teplota dopravovaného vzduchu, vzhledem k max. dovolené teplotě elektromotoru, může být - C až + C. Jednotky TANGO se vyrábí ve velikostech, 4, 7,, 16 a. entilátorové komory jsou osazeny ventilátory s přímým pohonem přírubovými jednootáčkovými asynchronními motory. Pro regulaci otáček (průtočné množství vzduchu) doporučujeme použít regulátor otáček (frekvenční měnič), který je dodáván naprogramovaný na konkrétní typ motoru. Filtrace je řešena výměnnými kapsovými filtry(eu4, EU; EU7 a EU9) a deskovými kovovými filtry pro záchyt hrubých prachových částic nebo tukových a olejových aerosolů (EU). hodným řešením pro provozy s vysokou koncentrací hrubých prachových částic nebo vysokou prašností, je dodávaný dvoustupňový filtr. Komory se dodávají v pravém nebo levém provedení, podle požadavku na manipulační prostor. Ohřev a chlazení jsou zajištěny lamelovými výměníky Cu/Al (ohřevř,ř,ř a 4Ř, chlazení-4ř a 6Ř), nebo elektrickými ohřívači s nezezovými, žebrovanými topnými tyčemi. Chladící komory jsou vybaveny eliminátorem pro záchyt kapek a vanou se sifonem pro odvod kondenzátu. Další samostatné komory tvoří tlumič hluku, deskový rekuperační a rotační regenerační výměníky nebo klapkové popř. směšovací komory, tvořené volným prostorem a příslušnými regulačními klapkami. Pro umístění jednotky ve venkovním prostředí se dodávají protipovětrnostní kryty, které se montují na vstupní nebo výstupní příruby. Připojovací příruby odpovídají normě ČSN EN 1 ( ětrání budov. Kovové plechové potrubí a armatury pravoúhlého průřezu-rozměry. ). DOPŇKOÁ ZAŘÍZENÍ REGUACE Společnost ATEKO s.r.o. dodává ke klimatizačním jednotkám TANGO následující doplňková zařízení a regulaci: - enkovní kondenzační jednotky - Směšovací uzly, popř. komponenty směšovacích uzlů (čerpadla, trojcestné směšovací ventily se servopohonem). - Regulátory teploty s přídavnými funkcemi (vyhodnocení protimrazové ochrany, časový režim teplotního útlumu a chodu jednotky, řízení směšování, rekuperace, ) 1

4 popis použití MONTÁŽ, OBSUHA, ÚDRŽBA elikost jednotky, pořadí komor, polohu instalace, způsob regulace, parametry výměníků a způsob provozu určuje projektant vzduchotechnického zařízení. Podrobnosti k montáži, provozu a údržbě jsou uvedeny v Montážních a provozních předpisech MPP dodávaných s jednotkou. eškerou dokumentaci lze získat také od výrobce fy ATEKO s.r.o., nebo na internetových stránkách Instalace jednotky smí být provedena na vodorovný podklad na nohy dodané s jednotkou nebo bez nohou na zesílený rám komor. Při podstropním umístění jednotky je nutno použít závěsy odpovídající nosnosti tak, aby komora byla položena na rozpěry spodním zesíleným rámem. Při umístění jednotky je nutno dbát především na nosnost konstrukcí budov. Jednotky stejné velikosti lze pokládat na sebe ve dvou horizontálních vrstvách, tak aby po stranách spolu lícovaly. Při umístění jednotky je třeba zachovat manipulační prostor u dvířek ventilátorů, filtračních komor a připojovací strany výměníků. Umístění manipulačních dvířek, odnímatelných panelů a krytů je nutno specifikovat v objednávce. Připojení vzduchotechnického potrubí k jednotce se provádí pomocí pružných vložek. Potrubí musí být samostatně zavěšeno. Není-li na výtlaku nebo sání ventilátoru připojeno potrubí, musí být příruba opatřena ochrannou mřížkou nebo protipovětrnostním krytem. Připojení topného a chladícího okruhu se provede tak, aby rozvod činných tekutin výměníků svojí hmotností a dilatačními silami nepůsobil na výměník a nebránil údržbě a demontáži výměníku z komory. Klimatizační jednotku TANGO je zakázáno spouštět nebo provozovat při otevřených manipulačních dvířkách nebo odkrytých panelech. Manipulace s výměníky a připojovacím potrubím je možná po snížení jejich povrchové teploty a teploty média pod C Před zahájením servisních prací na jednotce je nutno vypnout hlavní vypínač a zabránit jeho možnému zapnutí po dobu prací! PORCHOÁ ÚPRAA Rám jednotky hliníkový profil spojený lakovanými hliníkovými rohovníky Panely pozinkovaný plech (7g/m ) NÁHRADNÍ DÍY ýrobce dodává tyto náhradní díly: - elektromotor - oběžné kolo s nábojem - elektromotor s nosnými deskami a vyváženými oběž. koly - filtrační vložky s rámem - výměníkové vložky - el. topné tyče - další díly dle požadavku ZÁRUKA SERIS Záruční doba je 4 měsíců od dodání. Záruční i pozáruční opravy a servis pro dodavatelské firmy zajišťuje f. ATEKO s.r.o. BEZPEČNOST Montáž jednotek smí provádět výhradně odborná firma či osoba, která má oprávnění dle platné legislativy. eškerá elektrická zapojení smí provádět jen osoba znalá. Elektricky vodivé části vzduchotechnických zařízení musí být pospojovány. entilátorové díly mohou být provozovány až po připojení potrubí odpovídající ztráty, tak aby nedošlo k přetížení elektromotoru (viz jmenovitý proud motoru). Před uvedením jednotky do provozu se musí provést zaregulování (jmenovitý proud motoru nesmí být nikdy za žádných provozních podmínek překročen). Přívod elektrické energie k jednotce (rozvaděč) musí být vybaven samostatným vypínačem, který je možné uzamknout ve vypnuté poloze. Elektromotory jsou vybaveny rozpínacími termokontakty, které musí být zapojeny tak, aby plnily svou ochrannou funkci. Standardně jsou termokontakty zapojeny k frekvenčnímu měniči. Podrobnosti zapojení, včetně MaR jsou uvedeny v technické dokumentaci Regulátory, kondenzační jednotky a příslušenství regulace a v montážních a provozních předpisech dodávaných s klimatizační jednotkou TANGO, frekvenčním měničem a regulátorem teploty REGU. Před uvedením jednotky do provozu musí být provedena výchozí revize a vypracována výchozí revizní zpráva dle ČSN 1. K provozování jednotky musí být zpracován provozní řád, v souladu s návrhem projektanta, který musí obsahovat údaje o obsluze, servisu, opravách, revizích a způsob zajištění bezpečnosti. Obsluha musí být s tímto řádem prokazatelně seznámena.

5 rozměry a hmotnosti Rxx B A S S RO 1.1 TANGO E DÍ K ventilátor ROZMĚRY [ mm ] S S A B RO RXX TANGO 4 TANGO 7 TANGO TANGO 16 TANGO FF filtr dvoustupňový ( x kapsový nebo deskový EU + kapsový) R deskový výměník RO rotační výměník Z zvlhčovač TH tlumič hluku PPK protipovětrnostní kryt RK klapka P pružná vložka P volný prostor HMOTNOSTI* [ kg ] TANGO 7 78 ohřívač vodní E ohřívač elektrický 1 stupeň 1 stupně 9 7 stupně CH chladič vodní 46 CH chladič výparníkový 8 F F filtr + ohřívač filtr až až až až až až až až až až až až *.. hmotnosti jsou uvedeny pro střední velikost funčkní vestavby s tolerancí %

6 provedení a značení komor ENTIÁTOR OHŘÍAČ ODNÍ TANGO K /4 T1 P T1 T1HS P TANGO P 1 P CHADIČ ODNÍ TANGO CH T4 4 4 P 4 P 6 PK OHŘÍAČ EEKTRICKÝ TANGO E 7 až 1 16 :1 T 1 : 1 T až až 1 : 4 P P 7 1 CHADIČ ÝPARNÍKOÝ FITR TANGO F 9 EU4 T P EU EU EU4 EU EU7 EU9 OHŘÍAČ ODNÍ + FITR DESKOÝ ÝMĚNÍK T T4 P 8 4 TANGO F EU4 P 1 P EU EU EU4 EU EU7 EU9 P P T T T4 7 4 TANGO CH FITR DOUSTUPŇOÝ TANGO FF ZHČOAČ TANGO Z 4 P 4 P 6 6/ 7 EU EU EU EU4 EU EU7 EU9 EU7 EU4 EU EU7 EU9 PK 1 T T T4 P P OD 1 KG PO PE OD 1 PO PO PAR PO4 PO4 TANGO R M ROTAČNÍ ÝMĚNÍK TUMIČ HUKU TANGO TH D 9 T P D S 9 T T neplatí pro typ S-x-T4 KAPKA REGUAČNÍ RK x SP M4 SP RP H P TANGO RO profm profm 6 PROTIPOĚTRNOSTNÍ KRYT TANGO PPK PRUŽNÁ OŽKA P x ONÝ PROSTOR - SMĚŠOACÍ KOMORA 1 TANGO P P1 CE KIM4 : D až P1 až P6 CE(J)1 až CE(J)6 KI 1 až KI 6 D D PO PO1 až PO PE PE1 až PE6 4

7 vysvětlivky provedení a značení komor EIKOST JEDNOTKY Číselná hodnota jmenov. průtočného množství vzduchu v tis. m h DÍ JEDNOTKY - KOMORA ÚDAJE O MOTORU ENTIÁTORU Setina synchron. ot. motoru za min. ( Hz) / výkon motoru v (kw) OZNAČENÍ SITUOÁNÍ STUPU - ÝSTUPU viz. str PROEDENÍ PRAÉ - EÉ Určuje stranu komory pro přívod energie a/nebo obsluhy. PŘÍPRAA PRO REGUÁTOR OTÁČEK - FREK. MĚNIČ POČET ŘAD TEPOSMĚNNÉHO ÝMĚNÍKU TŘÍDA FITRACE DE STANDARDU EUROENT EU...Filtrační komora je osazena vaničkou pro záchyt olejnatých látek. DRUH ZHČOACÍ KOMORY OD... vlhčení vodou - adiabatické chlazení PAR... vlhčení parou ÝKON ZHČOÁNÍ Číselná hod. udává počet kg páry nebo vody, která "přejde" do vzdušiny za 1 hodinu. OZNAČENÍ SEROPOHONU iz. "Tabulka přiřazení servopohonu..." na této stránce. TYP TUMIČE S... standardní provedení - rovnoběžné kulisy D... difuzorové provedení - klínovité kulisy ROZMĚR KAPKY - PRUŽNÉ OŽKY ZPŮSOB OÁDÁNÍ KAPKY SP... servopohonem RP... pákou (ruční ovládání) H... bez dodaného ovládání (volná hřídel) PRÁZDNÁ KOMORA PK... prázdná komora pro dodatečnou montáž výměníkové vložky, eliminátoru, vany a sifonu. DÉKA KOMORY Délka komory [mm] ONÁ POCHA P...Číslo udává volnou plochu (bez panelu) komory. POCHA S OTOREM CE...Izolovaný panel s otvorem CEJ...Jednoduchý (neizolovaný) panel s otvorem Číslo udává plochu komory na které je panel s otvorem. Standardní velikost otvoru je A x B viz. str.. Rozměr šířky otvoru následuje za " : ". POCHA S KAPKOU KI...Klapka je připevněna na vnitřní (interní) stranu komory na jednoduchý (neizolovaný) panel Číslo udává plochu komory na které je panel s klapkou. Za určením polohy klapky je typ pohonu (RP, H nebo typ serva) Rozměr klapky o velikosti BxB následuje za " : ". POCHA S DEŘMI D...Číslo udává plochu komory, na které jsou umístěny dveře. Pokud nejsou dveře přes celou délku komory, délka se udává za " : ". POCHA PRO OBSUHU PO...Číslo udává plochu komory, ke které má být zajištěn přístup obsluhy. POCHA PRO PŘÍOD ENERGIE PE...Číslo udává plochu komory, na které je umístěn přívod energie. ÝKON E. OHŘÍAČE, POČET TOPNÝCH STUPŇŮ Celkový topný výkon v kw a počet topných stupňů (za dvojtečkou). Topné výkony viz tabulka na str. TRIAKOÉ ÝKONOÉ PRKY T... součástí elektroohřívače jsou triakové výkonové prvky. NAPĚTÍ 4 ( AC Hz, DC ) Tabulka přiřazení servopohonu regulační klapce O. REGUAČNÍ KAPKA PRO TANGO EIKOST : SEROPOHON KR.MOM. (Nm) bod - bod + + ( AC Hz ) bod bod pružina čelní plocha 1 + pružina - pružina 16, 4, 7, M4A 16 NM4A SM4A, 4, 7, 16, 4, 7, 16,, 4, 7, 16,, 4, 7, 16, 4, 7, 16, SMĚR TOKU ZDUŠINY boční plocha 4 horní plocha spodní plocha 6 P boční plocha M4A-SR NM4A-SR SM4A-SR čelní plocha F4 4 AF4 1 F4-SR 4 AF4-SR 1 MA NMA SMA F 4 AF 1

8 celkový tlak ventilátoru a tlakové ztráty komor TANGO p c [Pa] = 1, [kg/m] 7 Hz Hz Hz Hz 1,,,, 1 4, v [m/s] průřezová rychlost elektromotor výkon 1, napětí x / proud,8/6,6 otáčky 1 účinnost 7 krytí IP4 frekv. měnič G1 1, napájení 1x jištění 16 krytí IP Qv [m /h] Qv [m /s] kw A min % kw A F-EU pz [Pa] F-EU 4 tlaková ztráta F-EU F-EU 7 1 F-EU E-4 CH * CH6 * CH4 * CH6 * CH6/ * R R * RO TH-S-**-T TH-S-**-T4 TH-D-**-T TH-D-**-T eliminátor kapek čelo sání vent. *... včetně eliminátoru kapek **...9 nebo (délka tlumiče) 6

9 výkonové parametry výměníků tepla TANGO 1,,,, 1 4, v [m/s] průřezová rychlost Qv [m /h] Qv [m /s],,14,,17,9, q [kwk ] t měrný tok tepla pro vodu,8,4,,,,6 CH,4,,6 CH6,,7, CH4,,4,4 CH6 CH6/,,68,81,6 * 4 [%] R 1, * 1,4 * tepelná účinnost RO,6 * 1, * 1,4 * *... [%] tepelná účinnost při ot/min množ. přiv. vzduchu množ. odv. vzduchu průměr přip. potrubí vým. vstup / výstup 1/" 1/" /4" /4" /4" /4" jmen.průt. mn. vody [kg/s] jmen.tlak.ztráta výměníku [kpa] průměr přip. SU nebo KU vstup / výstup tl.ztráta SU / KU+ vým. [Pa] označení SU-směš. uzlu, 8 SU -,,6 8 SU -6,,7 9 SU -6, 1,1 1 SU -8 CH CH6 CH CH6 8 CH6/ x1 x,8 1,1 14 SU -6, SU -8, ZJEDNODUŠENÝ ÝPOČET TEPOTNÍCH EIČIN ÝMĚNÍKŮ Q = q t = t + v v1 t = t - v v1 * t - t t(tm) v1 w1 Q Q v c Q,6 Qv c q =q tm t k * m Q tepelný výkon výměníku (kw) t v1 teplota vstupního vzduchu ( C) t w1 teplota vstupní vody popř. vypař. teplota ( C) k m koefic. přenosu tepla mrazuvzdorné kapaliny určený dle konkrétního provozního stavu t v teplota výstupního vzduchu ( C) měrná hmotnost vzduchu (kgm ) c měrná tep.kapacita (kjkg K ) t teplota přiváděného vzd. za vým. ( C) q [kwk ] tm měrný tok tepla pro mrazuvzdornou kapalinu t = t + 1 (t - t ) 11 1 t 1 teplota přiváděného vzd. před vým. ( C) t 11 teplota odváděného vzd. před vým. ( C) tepelná účinnost (%) 7

10 celkový tlak ventilátoru a tlakové ztráty komor TANGO 4 p c [Pa] = 1, [kg/m] 1, 7 Hz Hz Hz, 1,,,, 1, kw, 1, 4, 4 v [m/s] průřezová rychlost elektromotor výkon, napětí x / proud 4,7/8, otáčky 14 účinnost 8 krytí IP frekv. měnič G1, napájení 1x jištění krytí IP Qv [m /h] Qv [m /s] kw A min % kw A FDK-EU 1 pz [Pa] F-EU 4 1 tlaková ztráta F-EU F-EU F-EU E-6 CH * CH6 * 1 1 CH4 * CH6 * CH6/ * 1 1 R R * RO TH-S-**-T TH-S-**-T4 1 TH-D-**-T TH-D-**-T4 eliminátor kapek čelo sání vent. 8 *... včetně eliminátoru kapek **...9 nebo (délka tlumiče)

11 výkonové parametry výměníků tepla TANGO 4, 1,, 1,,,,, 4, 1 1, v [m/s] průřezová rychlost Qv [m /h] Qv [m /s],,4,, q [kwk ] t měrný tok tepla pro vodu,,4,,6,7,8,,4,,6,7,8,9 1, CH,,6,7,8,9 1, 1,1 CH6,6,7,8,9 1, 1,1 1, 1, CH4,4,,6,7,8,9 CH6 CH6/,,6,7,8,9 1, 1,1 1, 1,,6 * [%] R 1, * 1,4 * tepelná účinnost RO,6 * 1, * 1,4 * *... [%] tepelná účinnost při ot/min množ. přiv. vzduchu množ. odv. vzduchu průměr přip. potrubí vým. vstup / výstup /4" /4" /4" /4" jmen.průt. mn. vody [kg/s] jmen.tlak.ztráta výměníku [kpa] průměr přip. SU nebo KU vstup / výstup tl.ztráta SU / KU+ vým. [Pa] označení SU-směš. uzlu KU-směš.kompon., 7 SU -6,,7 8 SU -6, 1, 1 SU -8 1,6 1 SU / CH CH6 CH4 CH6 CH6/ 1 1/4" 1 1/4" 8 8 x x8 1, 1, SU -8 SU / ZJEDNODUŠENÝ ÝPOČET TEPOTNÍCH EIČIN ÝMĚNÍKŮ Q = q t = t + v v1 t = t - v v1 * t - t t(tm) v1 w1 Q Q v c Q,6 Qv c q =q tm t k * m Q tepelný výkon výměníku (kw) t v1 teplota vstupního vzduchu ( C) t w1 teplota vstupní vody popř. vypař. teplota ( C) k m koefic. přenosu tepla mrazuvzdorné kapaliny určený dle konkrétního provozního stavu t v teplota výstupního vzduchu ( C) měrná hmotnost vzduchu (kgm ) c měrná tep.kapacita (kjkg K ) t teplota přiváděného vzd. za vým. ( C) q [kwk ] tm měrný tok tepla pro mrazuvzdornou kapalinu t = t + 1 (t - t ) 11 1 t 1 teplota přiváděného vzd. před vým. ( C) t 11 teplota odváděného vzd. před vým. ( C) tepelná účinnost (%) 9

12 celkový tlak ventilátoru a tlakové ztráty komor TANGO 7 p c [Pa] , = 1, [kg/m] 1,,,,, Hz kw Hz Hz v [m/s] průřezová rychlost elektromotor výkon napětí x / proud 6,4/11,1 otáčky 14 účinnost 8 krytí IP frekv. měnič G1 napájení 1x jištění krytí IP Qv [m /h] Qv [m /s] kw A min % kw A FDK-EU 7 9 pz [Pa] F-EU tlaková ztráta F-EU 1 F-EU F-EU E-48 CH * CH6 * CH4 * CH6 * CH6/ * R R * RO TH-S-**-T 7 TH-S-**-T4 TH-D-**-T 7 TH-D-**-T4 eliminátor kapek 1 čelo sání vent. 7 *... včetně eliminátoru kapek **...9 nebo (délka tlumiče)

13 výkonové parametry výměníků tepla TANGO 7 1, 1,,,,, v [m/s] průřezová rychlost Qv [m /h] Qv [m /s],,,6,4,7,8,9, q [kwk ] t měrný tok tepla pro vodu,6,7,8,9 1, 1,1 1,,8 1, 1, 1,4 CH 1, 1, 1,4 1,6 CH6 1, 1, 1,4 1,6 1,8 CH4,8 1, 1, 1,4 1, CH6 CH6/ 1, 1, 1,4 1,6 1,8,,6 * [%] R 1, * 1,4 * tepelná účinnost RO,6 * 1, * 1,4 * *... [%] tepelná účinnost při ot/min množ. přiv. vzduchu množ. odv. vzduchu průměr přip. potrubí vým. vstup / výstup /4" /4" 1 1/4" 1 1/4" jmen.průt. mn. vody [kg/s] jmen.tlak.ztráta výměníku [kpa] průměr přip. SU nebo KU vstup / výstup tl.ztráta SU / KU+ vým. [Pa] označení SU-směš. uzlu KU-směš.kompon.,6 7 SU -6, 1,1 1 SU -8 1,4 1 SU 1, 11 SU CH CH6 CH4 CH6 CH6/ 1 1/4" 1 1/4" 1 1/" 1 1/" 8 8 x x8 1,6 1,8 1 1 SU 8 SU 8 ZJEDNODUŠENÝ ÝPOČET TEPOTNÍCH EIČIN ÝMĚNÍKŮ Q = q t = t + v v1 t = t - v v1 * t - t t(tm) v1 w1 Q Q v c Q,6 Qv c q =q tm t k * m Q tepelný výkon výměníku (kw) t v1 teplota vstupního vzduchu ( C) t w1 teplota vstupní vody popř. vypař. teplota ( C) k m koefic. přenosu tepla mrazuvzdorné kapaliny určený dle konkrétního provozního stavu t v teplota výstupního vzduchu ( C) měrná hmotnost vzduchu (kgm ) c měrná tep.kapacita (kjkg K ) t teplota přiváděného vzd. za vým. ( C) q [kwk ] tm měrný tok tepla pro mrazuvzdornou kapalinu t = t + 1 (t - t ) 11 1 t 1 teplota přiváděného vzd. před vým. ( C) t 11 teplota odváděného vzd. před vým. ( C) tepelná účinnost (%) 11

14 celkový tlak ventilátoru a tlakové ztráty komor TANGO p c [Pa] ,,,,, 4, = 1, [kg/m] Hz 4 kw, kw Hz Hz 1 v [m/s] průřezová rychlost elektromotor výkon 4 napětí x 69/ proud 4,7/8, otáčky 14 účinnost 8 krytí IP výkon, napětí x 69/ proud 7,/1,1 otáčky 14 účinnost 8 krytí IP frekv. měnič Qv [m /h] Qv [m /s] kw A min % kw A min % MM4 4, kw napájení x jištění x 16 A krytí IP FDK-EU 1 pz [Pa] F-EU 4 1 tlaková ztráta F-EU 1 1 F-EU F-EU E CH * CH6 * CH4 * CH6 * CH6/ * R R * RO 1 1 TH-S-**-T 7 9 TH-S-**-T4 1 TH-D-**-T 7 9 TH-D-**-T4 eliminátor kapek čelo sání vent. 7 9 *... včetně eliminátoru kapek **...9 nebo (délka tlumiče) 1

15 výkonové parametry výměníků tepla TANGO 1, 1 1,,,,, 4, v [m/s] průřezová rychlost Qv [m /h] Qv [m /s],7,,8,9,6 1, 1,1,7 1, 1, q [kwk ] t měrný tok tepla pro vodu 1, 1, 1,4 1,6 1,8 1, 1, 1,4 1,6 1,8, CH 1,4 1,6 1,8,, CH6,7,,,,7, CH4 1, 1,4 1,6 1,8, CH6 CH6/ 1, 1,8,,,,8,,6 * [%] R 1, * 1,4 * tepelná účinnost RO,6 * 1, * 1,4 * *... [%] tepelná účinnost při ot/min množ. přiv. vzduchu množ. odv. vzduchu průměr přip. potrubí vým. vstup / výstup 1 1/4" 1 1/4" 1 1/" 1 1/" jmen.průt. mn. vody [kg/s] jmen.tlak.ztráta výměníku [kpa] průměr přip. SU nebo KU vstup / výstup tl.ztráta SU / KU+ vým. [Pa] označení SU-směš. uzlu KU-směš.kompon. 1, 1 SU -8 1, SU /-8 1,8 1 SU 8, /4" 1 1/" KU /F8 CH CH6 CH4 CH6 CH6/ 1 1/" 1 1/" 1 1/" 1 1/" 8 4 x x8 1,8, 1 1 1/4" 1 1/" SU 8 KU /1F8 ZJEDNODUŠENÝ ÝPOČET TEPOTNÍCH EIČIN ÝMĚNÍKŮ Q = q t = t + v v1 t = t - v v1 * t - t t(tm) v1 w1 Q Q v c Q,6 Qv c q =q tm t k * m Q tepelný výkon výměníku (kw) t v1 teplota vstupního vzduchu ( C) t w1 teplota vstupní vody popř. vypař. teplota ( C) k m koefic. přenosu tepla mrazuvzdorné kapaliny určený dle konkrétního provozního stavu t v teplota výstupního vzduchu ( C) měrná hmotnost vzduchu (kgm ) c měrná tep.kapacita (kjkg K ) t teplota přiváděného vzd. za vým. ( C) q [kwk ] tm měrný tok tepla pro mrazuvzdornou kapalinu t = t + 1 (t - t ) 11 1 t 1 teplota přiváděného vzd. před vým. ( C) t 11 teplota odváděného vzd. před vým. ( C) tepelná účinnost (%) 1

16 celkový tlak ventilátoru a tlakové ztráty komor TANGO 16 p c [Pa] ,,,,, = 1, [kg/m] Hz Hz Hz 7, kw 11 kw Hz v [m/s] průřezová rychlost elektromotor výkon 7, kw napětí x 69/ proud otáčky 8,8/1, 14 A min účinnost 87 % krytí IP výkon 11 kw napětí x 69/ proud otáčky 14,1/,4A 9 min účinnost krytí 88 IP % frekv. měnič MM4 7, / 11 kw napájení x jištění x / xa krytí IP Qv [m /h] Qv [m /s] FDK-EU 7 pz [Pa] F-EU 4 7 tlaková ztráta F-EU F-EU 7 1 F-EU E CH * CH6 * CH4 * CH6 * CH6/ * R R * 1 1 RO 1 TH-S-**-T TH-S-**-T4 TH-D-**-T TH-D-**-T4 eliminátor kapek 1 čelo sání vent. *... včetně eliminátoru kapek **...9 nebo (délka tlumiče) 14

17 výkonové parametry výměníků tepla TANGO 16 1,,,,, 1 4 v [m/s] průřezová rychlost Qv [m /h] Qv [m /s],8 1, 1,4 1,,9 1,6 1,7 1, 1,8 q [kwk ] t měrný tok tepla pro vodu 1,7,,,,,,4,6,8, CH,6,8,,,4 CH6,,,,8 4, 4, CH4,,4,6,8,, CH6 CH6/,7,,,,8 4,,6 * [%] R 1, * 1,4 * tepelná účinnost RO,6 * 1, * 1,4 * *... [%] tepelná účinnost při ot/min množ. přiv. vzduchu množ. odv. vzduchu průměr přip. potrubí vým. vstup / výstup 1 1/" 1 1/" 1 1/" 1 1/" 1 1/" 1 1/" jmen.průt. mn. vody [kg/s] jmen.tlak.ztráta výměníku [kpa] průměr přip. SU nebo KU vstup / výstup tl.ztráta SU / KU+ vým. [Pa] označení SU-směš. uzlu KU-směš.kompon. 1,4 17 SU /,1 17 SU /8,1 1 1/4" 1 1/" KU /1F8, 1 1/4" 1 1/" KU /1F8 CH CH6 CH4 CH6 CH6/ 1 1/" 1 1/" " " 4 4 x8 x,, /4" 1 1/" 1 1/4" " KU /1F8 KU /1F8 ZJEDNODUŠENÝ ÝPOČET TEPOTNÍCH EIČIN ÝMĚNÍKŮ Q = q t = t + v v1 t = t - v v1 * t - t t(tm) v1 w1 Q Q v c Q,6 Qv c q =q tm t k * m Q tepelný výkon výměníku (kw) t v1 teplota vstupního vzduchu ( C) t w1 teplota vstupní vody popř. vypař. teplota ( C) k m koefic. přenosu tepla mrazuvzdorné kapaliny určený dle konkrétního provozního stavu t v teplota výstupního vzduchu ( C) měrná hmotnost vzduchu (kgm ) c měrná tep.kapacita (kjkg K ) t teplota přiváděného vzd. za vým. ( C) q [kwk ] tm měrný tok tepla pro mrazuvzdornou kapalinu t = t + 1 (t - t ) 11 1 t 1 teplota přiváděného vzd. před vým. ( C) t 11 teplota odváděného vzd. před vým. ( C) tepelná účinnost (%) 1

18 celkový tlak ventilátoru a tlakové ztráty komor TANGO p c [Pa] , = 1, [kg/m] Hz Hz Hz,,,, 7, kw 11 kw Qv [m /h] v [m/s] průřezová rychlost elektromotor výkon 7. napětí x 69/ proud 9,8/17, otáčky 9 účinnost 86 krytí IP výkon 11 kw napětí x 69/ proud otáčky 14,1/,4 A 9 min účinnost krytí 88 IP % frekv. měnič MM4 7, / 11 kw napájení x jištění x / x A krytí IP Qv [m /s] kw A min % FDK-EU 7 pz [Pa] F-EU 4 7 tlaková ztráta F-EU 7 9 F-EU F-EU E CH * CH6 * CH4 * CH6 * CH6/ * R R * RO TH-S-**-T TH-S-**-T4 TH-D-**-T TH-D-**-T4 eliminátor kapek 1 16 čelo sání vent. *... včetně eliminátoru kapek **...9 nebo (délka tlumiče)

19 výkonové parametry výměníků tepla TANGO 1,,,,, Qv [m /h] v [m/s] průřezová rychlost Qv [m /s], 1,4 1,, 1,6,4 1,7,6 1,8 1,9,8,, q [kwk ] t měrný tok tepla pro vodu,,7,,,,7 4,,, 4, 4,, CH 4, 4, 4, 4,7,,, CH6 4,,, 6, 6, 7, CH4, 4, 4, 4, 4,7, CH6 CH6/ 4, 4,,, 6, 6, 7,,6 * [%] R 1, * 1,4 * tepelná účinnost RO,6 * 1, * 1,4 * *... [%] tepelná účinnost při ot/min množ. přiv. vzduchu množ. odv. vzduchu průměr přip. potrubí vým. vstup / výstup 1 1/4" 1 1/4" " " " " jmen.průt. mn. vody [kg/s] jmen.tlak.ztráta výměníku [kpa] průměr přip. SU nebo KU vstup / výstup tl.ztráta SU / KU+ vým. [Pa] označení SU-směš. uzlu KU-směš.kompon., KU /1F, 1 1/4" 1 1/4" KU /1F 4, /" " KU /1F-8 4, /" " KU /1F-8 CH CH6 CH4 CH6 CH6/ " " 1/" 1/" x x4 4,8 6,4 1 1/" " KU /1F /" 1/" KU 6/1F-8 ZJEDNODUŠENÝ ÝPOČET TEPOTNÍCH EIČIN ÝMĚNÍKŮ Q = q t = t + v v1 t = t - v v1 * t - t t(tm) v1 w1 Q Q v c Q,6 Qv c q =q tm t k * m Q tepelný výkon výměníku (kw) t v1 teplota vstupního vzduchu ( C) t w1 teplota vstupní vody popř. vypař. teplota ( C) k m koefic. přenosu tepla mrazuvzdorné kapaliny určený dle konkrétního provozního stavu t v teplota výstupního vzduchu ( C) měrná hmotnost vzduchu (kgm ) c měrná tep.kapacita (kjkg K ) t teplota přiváděného vzd. za vým. ( C) q [kwk ] tm měrný tok tepla pro mrazuvzdornou kapalinu t = t + 1 (t - t ) 11 1 t 1 teplota přiváděného vzd. před vým. ( C) t 11 teplota odváděného vzd. před vým. ( C) tepelná účinnost (%) 17

20 doporučená přiřazení směšovacích uzlů a komponent k výměníkům Směšovací uzly SU a komponenty směšovacích uzlů KU Popis KU doporučená Komponenty přiřazení směšovacích směšovacího uzlů uzlu a komponent (KU) jsou k samostatně výměníkům dodávané nejdůležitější prvky směšovacího uzlu (čerpadlo s přírubami s vnitřním závitem a trojcestný směšovací ventil se servopohonem) pro sestavení směšovacího uzlu až při montáži (vzhledem k větším rozměrům) vzduchotechnické Určení SU a KU jsou určeny pro kvalitativní regulaci tepelného výkonu vodních ohřívačů a chladičů změnou teploty teplonosného média při konstantním průtoku teplonosné látky Sm šovací uzly SU a komponenty sm šovacích uzl KU výměníkem. Ur ení SU a KU jsou určeny pro kvalitativní regulaci tepelného výkonu vodních ohřívačů a chladičů změnou teploty Popis teplonosného SU média při konstantním průtoku teplonosné látky Směšovací výměníkem. uzly (SU) jsou složeny ze všech potřebných komponent (čerpadlo, trojcestný směšovací ventil se servopohonem, Popis SU filtr nečistot, ventil pro vyvážení tlakových poměrů, Směšovací zpětná uzly klapka, SU jsou uzavírací složeny armatury, ze všech kovové potřebných hadice a komponent v případě potřeby (čerpadlo, redukce trojcestný na vstup směšovací a výstup výměníku ventil se / servopohonem, filtr nečistot, ventil pro vyvážení tlakových není součástí SU, objednává se samostatně/), které jsou vzájemně poměrů, zpětná klapka, uzavírací armatury, kovové hadice a v případě propojeny potřeby tak, redukce aby plnily na vstup svou a funkci. výstup výměníku /není součástí SU objednává se samostatně/), které jsou vzájemně propojeny tak, aby plnily svou funkci. Obr. 1 Popis SU, KU a automatického odvzdušňovacího ventilu Obr.1 Popis SU, KU a automatického odvzduš ovacího ventilu Popis KU jednotky Komponenty s vodním směšovacího výměníkem. uzlu KU jsou samostatně dodávané nejdůležitější prvky směšovacího uzlu ( čerpadlo Přiřazení s přírubami SU s vnitřním a KU závitem a trojcestný směšovací ventil se servopohonem ) pro sestavení směšovacího uzlu až při montáži Přiřazení ( vzhledem směšovacích k větším uzlů rozměrům (SU) a komponent ) vzduchotechnické uzlů (KU) všem jednotky vodním s vodním výměníkům výměníkem. dodávaných společností Alteko tak, P i azení aby regulační SU a KU autorita trojcestného směšovacího ventilu vzhledem Přiřazení směšovacích k regulačnímu uzlů okruhu (SU)(SU a komponent nebo KU a výměníku) uzlů (KU) byla všem minimálně vodním výměníkům %, je uvedeno dodávaných v přehledných společností tabulkách, Alteko které tak, aby jsou regulační k dispozici autorita na internetový trojcestného stránkách směšovacího ventilu cz vzhledem ke stažení k regulačnímu technická okruhu dokumentace ( SU nebo regulátory KU a výměníku) byla minimálně tabulkách přiřazení % je uvedeno jsou uvedeny v přehledných také potřebné tabulkách připojovací které jsou rozměry. k dispozici na internetový stránkách ke stažení technická dokumentace regulátory tabulkách přiřazení jsou uvedeny také potřebné p ipojovací rozm ry. PS-přechod: směšovací uzel-výměník (Není součástí SU. Objednává se samostatně!), H-hadice kovová nerez., C-čerpadlo, T-trojcestný směšovací ventil s vnitřními závity včetně servopohonu, F-filtr, K-uzavírací kohout, R-regulační ventily (by-pass), Z-zpětná klapka P-příruba s vnitřním závitem, C-čerpadlo, T-trojcestný směšovací ventil s vnitřními závity včetně servopohonu 18

TD 24.5 SRPEN 2012 TANGO. klimatizační jednotky. vzduchotechnika

TD 24.5 SRPEN 2012 TANGO. klimatizační jednotky. vzduchotechnika TD 24.5 SRPEN 2012 2012 klimatizační jednotky vzduchotechnika popis FUNKCE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY - Přívod / odvod vzduchu - Směšování přiváděného vzduchu s odváděným (recirkulace) cími systémy REGU ADi.

Více

TD 23.5 SRPEN 2012 SAMBA. sestavné klimatizační jednotky. vzduchotechnika

TD 23.5 SRPEN 2012 SAMBA. sestavné klimatizační jednotky. vzduchotechnika TD 23.5 SRPEN 2012 2012 sestavné klimatizační jednotky vzduchotechnika ZAVĚŠENÍ detail závěsu pro zavěšování a spojování komor ELIMINÁTOR eliminátor pro zachycení vodních kapek u chladících komor PRUŽNÉ...

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT EH VUT WH Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 2200 m 3 /h (VUT EH) a 2100 m 3 /h (VUT WH) a účinností rekuperace až 85 % (VUT EH) a 78 % (VUT WH). Popis Vzduchotechnické

Více

STORM D. Vzduchotechnická jednotka. Konstrukce

STORM D. Vzduchotechnická jednotka. Konstrukce STORM D Vzduchotechnická jednotka Blokové jednotky STORM D jsou určeny především pro potřeby občanské vybavenosti, tj. pro větrání a úpravy čerstvého vzduchu v bytových a školních objektech, provozovnách,

Více

Sestavné klimatizační jednotky

Sestavné klimatizační jednotky Sestavné klimatizační jednotky AHU N 12.10.002 Range AeroMaster XP Cirrus Sestavné klimatizační jednotky Proč právě AeroMaster XP? Pro Vaše rozhodnutí hovoří 10 základních P jednotek Aeromaster XP Při

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu SMĚŠOVACÍ UZLY SUY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Směšovací uzel SUY se skládá z připojovacích pancéřových hadic, oběhového čerpadla Grundfos a možností nastavení požadovaného výkonu (tři

Více

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw Plynové teplovzdušné Monzun Plynové Monzun jsou určeny pro teplovzdušné vytápění, případně větrání místností a průmyslových hal. Z hlediska plynového zařízení se jedná o otevřené nebo uzavřené spotřebiče

Více

Klimatizační jednotky - ploché provedení

Klimatizační jednotky - ploché provedení Klimatizační jednotky - ploché provedení 1 Obsah KG 15/20 Rozměry. strana 4, 5 Tlakové ztráty. strana 6 Charakteristika ventilátoru.. strana 7 Topné a chladicí výkony.... strana 10 Elektrické připojení.

Více

POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY Potrubní klimatizační jednotky Proč právě Vento? Potrubní jednotky Vento jsou konstruovány tak, aby umožnily realizovat komplexní a přitom jednoduchá klimatizační zařízení.

Více

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM RDIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM Technická dokumentace číslo : TD. platí od: / kontakt : LTEKO,spol. s r.o. Pod ihelnou Hostomice pod rdy zech Republic telefon: + ; + fax: + ; + email: odbyt@alteko.cz

Více

ISIS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. ISIS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERITIKA. info@multivac.cz info@multivac.sk. účinnost.

ISIS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. ISIS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERITIKA. info@multivac.cz info@multivac.sk. účinnost. až 60 % účinnost až 90 % účinnost plug & play rezidenční ISIS RECOVER CHARAKTERITIKA Nástěnná rekuperační jednotka pro vertikální instalace Vzduchový výkon: 00, 0 m /h Učinnost rekuperace až 90 % Deskový

Více

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S ŘEMENOVÝM PŘEVODEM

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S ŘEMENOVÝM PŘEVODEM RDIÁLNÍ VENTILÁTORY S ŘEMENOVÝM PŘEVODEM Technická dokumentace číslo : TD 16. platí od: 5 / kontakt : LTEKO s.r.o. Pod ihelnou 454 67 4 Hostomice pod rdy zech Republic telefon: +411 5 1 ; +411 53 1 fax:

Více

digitální regulační systém digitální regulační systém VAV-CAV-COP Digireg varianty regulace

digitální regulační systém digitální regulační systém VAV-CAV-COP Digireg varianty regulace Bypass obtok rekuperátoru Minireg digitální regulační systém Digireg Hluk Celkové hladiny akustického tlaku jsou uvedeny v tabulce technických parametrů. Celková hladina akustického tlaku vyzařovaného

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém dálkový ovladač PROSYS ECOWATT Typ příslušenství Ø A B C Ø D E F G H I CRVB/4-315 ECOWATT 435 560 330 435 250 40 347 136 171 92 CRVB/4-355 ECOWATT 560 754 330 560 355 40 407 136 171 92 CRVB/4-400 ECOWATT

Více

Petlach TZB s.r.o. Na Zlíchově 18 152 00 Praha 5 t: +420 251 552 025-6 firma@petlach.cz DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Petlach TZB s.r.o. Na Zlíchově 18 152 00 Praha 5 t: +420 251 552 025-6 firma@petlach.cz DOKUMENTACE OBJEKTŮ Petlach TZB s.r.o. Na Zlíchově 18 152 00 Praha 5 t: +420 251 552 025-6 firma@petlach.cz DOKUMENTACE OBJEKTŮ D D 0600 0610 VV 00 0610 Vzduchotechnika 0 0610.O00.000 Všeobecné náklady 0 0610.000.01 Pomocné

Více

Klimatizační jednotka

Klimatizační jednotka Strana 1 Technické údaje Velikost jednotky KLM 08 Opláštění Průtok odvod / přívod 6200 / 6200 m3/h Tloušťka panelu 0,6mm ext./0,6mm int. 1,72 / 1,72 m3/s Vnitřní Pozink Externí tlak 200 / 200 Pa Vnější

Více

Rekuperační modulární a sestavné jednotky

Rekuperační modulární a sestavné jednotky Rekuperační modulární a sestavné jednotky Obsah školení 1. SALDA představení společnosti, produktové portfolio spol. 2. Modulární rekuperační jednotky 3. Kompaktní rekuperační jednotky Podstropní provedení

Více

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Popis: Ovladatelný přívod, ohřev a filtrace vzduchu. Připojitelný ke kruhovému potrubí Ø 100 až 315 mm. Vzhled: Kompaktní dvoustěnný

Více

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody Chladící výkon: 5 až 20 kw Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody POUŽITÍ Kondenzační jednotky CONDENCIAT řady CS se vzduchem chlazenými kondenzátory jsou kompaktní

Více

Technická data Ohřívač vzduchu

Technická data Ohřívač vzduchu Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT 300 E2V EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 300 m 3 /h, dvěma elektrickými ohřívači pro studené klima a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

SESTAVNÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY SAMBA

SESTAVNÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY SAMBA SESVNÉ KLIMIZČNÍ JENOKY SM Montážní a provozní předpisy M 23.3 číslo : M - 23.3 platí od: 01.03.2003 kontakt : LEKO, spol s r.o. od Cihelnou 454 267 24 Hostomice pod rdy Czech Republic telefon: +-311 584

Více

ESSENSSE / VCE. restauracích, hotelech a kancelářských prostorech. halách. Doporučená maximální výška instalace

ESSENSSE / VCE. restauracích, hotelech a kancelářských prostorech. halách. Doporučená maximální výška instalace roky záruka český výrobek ESSENSSE / VCE CHARAKTERISTIKA Délka,,5 a m Objemový průtok až 700 m /h STRAW SYSTEM - maximalizovaný clonící efekt, zajištění laminárního ění FACE in - sací mřížka + filtr =

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací KM 12 3334 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 10 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 400 až 1250 jednostranně sací (dále

Více

PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY Ploché klimatizační jednotky proč právě aeromaster fp? Klimatizační jednotky Aeromaster FP jsou ideální pro větrání a klimatizaci administrativních, obchodních, restauračních

Více

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS Chladící výkon: 5 až 18 kw Topný výkon: 6 až 20 kw Úspory energie Využití obnovitelné přírodní energie Jediná investice pro vytápění i chlazení Jednoduchá, spolehlivá a ověřená technologie POUŽITÍ Reverzní

Více

www.frivent.com Kanálové jednotky Frivent Technické údaje rozměry 1 Technické změny vyhrazeny

www.frivent.com Kanálové jednotky Frivent Technické údaje rozměry 1 Technické změny vyhrazeny www.frivent.com Kanálové jednotky Frivent Technické údaje rozměry 1 Jednotky UTM s motory 230 V Technické údaje 2 - trubkový systém topení nebo chlazení 2 - řadý výměník velikost celkový chladící výkon

Více

Hoval SolarCompact (300-500) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval SolarCompact (300-500)

Hoval SolarCompact (300-500) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval SolarCompact (300-500) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval SolarCompact (300-500) pro solární ohřev a ohřev kotlem Ohřívač ocelový ohřívač s vnitřním smaltováním 2 pevně vestavěné

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

Názvosloví. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250. Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo. 1. Rám ventilátoru. 2.

Názvosloví. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250. Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo. 1. Rám ventilátoru. 2. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250 Názvosloví Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo 1. Rám ventilátoru 2. Spirální skříň 3. Oběžné kolo 4. Sací hrdlo 5. Sací dýza 6. Elektromotor 7. Těsnění

Více

KATALOG 02/2013. Klimatizační jednotky

KATALOG 02/2013. Klimatizační jednotky KATALOG 02/2013 Klimatizační jednotky Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...5 Výkony a funkce...7 Výběr zařízení a sestavení jednotek...8 Montáž a připojení...9 Stavba jednotek... 10

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C PODNIKOVÁ NORMA VĚTRACÍ JEDNOTKY PC 12 7336 1. POPIS VĚTRACÍ JEDNOTKY A NÁZVOSLOVÍ Základní částí větrací jednotky N-RVJ- C je radiální oběžné kolo poháněné elektromotorem. Před povětrnostními vlivy je

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 2055/93 VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APL 6000 Vydání: 12/10 pro chladící věže Strana: 1 Stran: 6

KATALOGOVÝ LIST KM 2055/93 VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APL 6000 Vydání: 12/10 pro chladící věže Strana: 1 Stran: 6 KATALOGOVÝ LIST KM 2055/93 VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APL 6000 Vydání: 12/10 pro chladící věže Strana: 1 Stran: 6 Axiální přetlakový ventilátor APL 6000 pro chladící věže (dále jen ventilátor) se používá

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 800 až 1250 jednostranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 800 až 1250 jednostranně sací Katalogový list Strana: 1/9 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 800 až 1250 jednostranně sací Hlavní části: 1. Oběžné kolo 6. Elektromotor 2. Spirální skříň 7. Stolička 3. Hřídel 8. Patka 4. Ložisková skříň 9. Chladící

Více

VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY

VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY OBSAH Vzduchotechnické Strana Technické informace 4-5 Varianty použití 6 Kódování VZT jednotek 7 Jmenovitá data 8 Regulátory otáček Systemair 9 - Rychlý výběr VZT Ventilátorové

Více

ILTO R120. Technický popis

ILTO R120. Technický popis ILTO R120 Technický popis Větrací jednotka ILTO R120 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

ODLUČOVAČE MOKRÉ HLADINOVÉ MHK

ODLUČOVAČE MOKRÉ HLADINOVÉ MHK Katalogový list KP 12 4640 Strana: 1/9 ODLUČOVAČE MOKRÉ HLADINOVÉ MHK Hlavní části: 1. Nádrž odlučovače 8. Výpusť kalu spodní 2. Skříň odlučovače 9. Ventilátor RVZC 3. Štěrbina odlučovací 10. Dvířka k

Více

SESTAVNÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY SAMBA

SESTAVNÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY SAMBA SSTVNÉ KLIMTIČNÍ JDNOTKY SM Technická dokumentace číslo : TD 23.2 platí od: 10 / 02 kontakt : LTKO s.r.o. Pod Cihelnou 454 267 24 Hostomice pod rdy Czech Republic telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583

Více

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Popis VZT jednotky jsou plně funkční větrací jednotky s rekuperací tepla pro filtraci vzduchu, přívod čerstvého vzduchu a pro odvod odpadního

Více

F1.4.1c - TECHNICKÁ ZPRÁVA - VZDUCHOTECHNIKA

F1.4.1c - TECHNICKÁ ZPRÁVA - VZDUCHOTECHNIKA VENTOP S.R.O. Vančurova 945/30 360 17 Karlovy Vary IČ: 182 25 942 Tel.: 353 568 076, 775 705 866 E-mail: projekce@ventop.cz AKCE: KARLOVY VARY, KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO - DIVADELNÍ NÁMĚSTÍ 21, VÝMĚNA

Více

MPP 16.2 RADIÁLNÍ NÍZKOTLAKÉ VENTILÁTORY

MPP 16.2 RADIÁLNÍ NÍZKOTLAKÉ VENTILÁTORY RIÁLNÍ NÍZKOTLKÉ VENTILÁTORY S ŘEMENOVÝM PŘEVOEM RFC-PR Montážní a provozní předpisy MPP 6. číslo : MPP - 6. platí od : 0.3.003 kontakt LTEKO, spol. s r.o. Pod Cihelnou 454 67 4 Hostomice pod rdy Czech

Více

ZARUČENA KVALITA VZDUCHU

ZARUČENA KVALITA VZDUCHU VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY ZARUČENA KVALITA VZDUCHU 1 000 až 30 000 m 3 /h 0,25 až 8,5 m 3 /s NA 07.31 D CZ 04.11.2011 Vzduchotechnické jednotky s elegantním designem a kvalitními komponenty pro lepší mikroklima

Více

KATALOG PRODUKTŮ 2013. 646 www.multivac.cz www.multivac.sk. Práva na změny vyhrazena.

KATALOG PRODUKTŮ 2013. 646 www.multivac.cz www.multivac.sk. Práva na změny vyhrazena. KTLOG PROUKTŮ 2013 646 www.multivac.cz www.multivac.sk vytápěcí jednotky vytápěcí jednotky SPH str. 648 SVN str. 650 info@multivac.cz info@multivac.sk 64 SPH vytápěcí jednotka SPH VYTÁPĚÍ JENOTKY použití

Více

Strojovna vzduchotechniky Prostorové nároky

Strojovna vzduchotechniky Prostorové nároky AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2012 Strojovna vzduchotechniky Prostorové nároky 9. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima budov, výpočet

Více

Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky

Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky SAVE VTR, VSR Rezidenční rekuperační vzduchotechnické

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

STŘEŠNÍ VENTILÁTORY ŘADA RF

STŘEŠNÍ VENTILÁTORY ŘADA RF STŘEŠNÍ VENTILÁTORY ŘADA RF KOMPAKTNÍ A PEVNÁ KONSTRUKCE SNÍŽENÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST A REGULACE VÝKONU ŠIROKÝ VÝBĚR PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Výkonné, tiché a plně regulovatelné střešní

Více

Axiální støedotlaké ventilátory

Axiální støedotlaké ventilátory AXV / AXC / AXG Výroba dle požadavku zákazníka Skříň ventilátoru zhotovená z ocelového plechu s následným pozinkováním v ponorné lázni Hliníkové lopatky aerodynamického tvaru Nastavitelný úhel natočení

Více

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda Technická dokumentace Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda BWL-1 S(B)-07/10/14 NOVINKA 2 BWL-1S BWL-1SB COP DO 3,8* BWL-1S(B) BWL-1S(B)-07 BWL-1S(B)-10/14 2 Sestava vnitřní jednotky odvzdušňovací ventil

Více

TD 10.10 SRPEN 2012. RFC a RFE. radiální ventilátory s přímým pohonem. vzduchotechnika

TD 10.10 SRPEN 2012. RFC a RFE. radiální ventilátory s přímým pohonem. vzduchotechnika TD 10.10 SRPEN 2012 RFC a RFE 2012 radiální ventilátory s přímým pohonem vzduchotechnika RFC vzduchotechnika a RF E OBSAH Obsah specifikace 2 obecný popis použití 3 rozměry 5 výkonové parametry ventilátorů

Více

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85%

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Popis: Vzduchotechnické jednotky pro přívod i odvod vzduchu v bytech, domech, v chatách

Více

Elektrické vzduchové clony. Správná volba pro Vaše dveře GEA Viento E. Projekční data. 04/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers

Elektrické vzduchové clony. Správná volba pro Vaše dveře GEA Viento E. Projekční data. 04/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers Elektrické vzduchové clony Správná volba pro Vaše dveře GEA Viento E Projekční data 04/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers Typový klíč GEA Viento E Vzduchová clona Viento E Příslušenství L. A 1 E. 1 LZ. 1 0.

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

XS-FLAT. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Rozměry. Charakteristika. Technické parametry

XS-FLAT. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Rozměry. Charakteristika. Technické parametry Charakteristika Rozměry Horizontální podstropní instalace Vzduchový 800 až 2400 m 3 /h Kompaktní rozměry Diagonální rekuperátor s účinností až 92 % Energeticky úsporné EC motory Řízení CAV, VAV nebo DCV

Více

ZÁBAVNÍ PARK MEDVÍDKA PÚ

ZÁBAVNÍ PARK MEDVÍDKA PÚ OBSAH 1 ÚVOD... 2 1.1 Podklady pro zpracování... 2 1.2 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů... 2 1.3 Výpočtové hodnoty vnitřního prostředí... 2 2 ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Hygienické větrání

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy CZ verze 1.1 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny Regulus CS TSV VDM 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny Regulus

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY TANGO MPP - 24.4. MPP - 24.4 platí od: Montážní a provozní předpisy 09.06.2008 1 / 12

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY TANGO MPP - 24.4. MPP - 24.4 platí od: Montážní a provozní předpisy 09.06.2008 1 / 12 KLIMATIZAČNÍ JEDNOY TANGO Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 4.4 platí od: MPP - 4.4 09.06.008 kontakt : ALTEKO, s r.o. telefon: +40-3 584 0 ; +40-3 583 8 Pod Cihelnou 454 fax: +40-3 584 5 ; +40-3

Více

STAVEBNICOVÝ VĚTRACÍ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM TERNO-S

STAVEBNICOVÝ VĚTRACÍ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM TERNO-S STAVENICOVÝ VĚTRACÍ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM TERNOS Montážní a provozní předpisy Návod k použití MPP 17.7 CZ číslo : MPP 17.7 CZ platí od : 21.06.2013 kontakt ALTEKO, spol. s r.o. Dobříšská 578 267 24 Hostomice

Více

DUOVENT COMPACT RV VCC. ErP 85% EC. Větrací jednotka s regenerací tepla. Technické parametry. Rekuperace. Digireg. Minireg. VAV-CAV-COP typy regulace

DUOVENT COMPACT RV VCC. ErP 85% EC. Větrací jednotka s regenerací tepla. Technické parametry. Rekuperace. Digireg. Minireg. VAV-CAV-COP typy regulace 6 Větrací jednotka s regenerací tepla rp MR R VCC rp conform Minireg igireg VVCVCOP typy regulace % C max. účinnost rekuperace C motor rotační výměník těsný rotor Technické parametry Skříň Stěnové panely

Více

Centrálne odsávače : ZVÁRACIA TECHNIKA

Centrálne odsávače : ZVÁRACIA TECHNIKA ZVÁRACIA TECHNIKA Centrálne odsávače : Odsávání všech 5 ti pracovišť je navrženo pomocí jednoho stacionárního blokového odsavače typu SOS FB 10000.S/RO/PTFs plně automatickou regenerací patronových filtrů

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

Vzduchové dveřní clony DOR L.B

Vzduchové dveřní clony DOR L.B DOR L.B lakovaná skříň RAL 9002 vodní nebo elektrický ohřívač skříň do velikosti 2000 mm Skříň Clony s vodním ohřívačem se dodávají se skříní ve dvou provedeních. V provedení pro montáž do podhledu je

Více

vzduchotechnické jednotky

vzduchotechnické jednotky vzduchotechnické jednotky ROZDĚLENÍ VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK konstrukce tloušťky panelu typu izolace konfigurace prostředí Profilová KLM, KLMQ, KLMV Samonosná KLME 25 mm KLM, KLMQ 50 mm KLMV, KLME PUR

Více

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY Systém topení a ohřevu TUV s tepelným čerpadlem VZDUCH-VODA KOMPAKT Vhodný pro všechny typy objektů včetně

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy CZ verze 1.1 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny Regulus CS TSV VDM 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny Regulus

Více

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru 366 682 41 Kaplice

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru 366 682 41 Kaplice PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA Akce : Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice SO 01 a SO 02 Investor : Domov pro seniory Kaplice ul. Míru 366 682 41 Kaplice Vypracoval : L. Sokolík

Více

Trojcestné ventily s přírubou PN 16

Trojcestné ventily s přírubou PN 16 4 430 Trojcestné ventily s přírubou PN 16 VXF40... Tělo ventilu z šedé litiny EN-GJL-250 DN 25 150 k vs 1,9 300 m 3 /h Použití s motorickými pohony SQX... nebo s elektrohydraulickými pohony SKD..., SK...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02 Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02 Investor: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno Část : Měření a regulace Projekt pro provedení stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA A) Použité podklady

Více

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P Pasivní rekuperační jednotka Elair P je opláštěný rekuperační výměník se sendvičovou konstrukcí pláště a ventilátory, určený k dopravě vzduchu a rekuperaci (předání

Více

Řídicí jednotky, řada VCB

Řídicí jednotky, řada VCB Řídicí jednotky, řada VCB Řídicí jednotky VCB pro vzduch Řídicí jednotka VCB je ideální zařízení pro regulaci malých a středních vzduchotechnických zařízení bez vazby na nadřazené systémy MaR. Umožňuje

Více

ILTO R80. Technický popis

ILTO R80. Technický popis ILTO R80 Technický popis Větrací jednotka ILTO R80 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ V PODROBNOSTI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY OBSAH DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ V PODROBNOSTI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY OBSAH DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ V PODROBNOSTI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) OBSAH DOKUMENTACE

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY JEDNOTEK. na akci: PL Dobřany pavilony 3,4,5 a 6 rekonstrukce. strojního zařízení VZT

TECHNICKÉ PARAMETRY JEDNOTEK. na akci: PL Dobřany pavilony 3,4,5 a 6 rekonstrukce. strojního zařízení VZT TECHNICKÉ PARAMETRY JEDNOTEK na akci: PL Dobřany pavilony 3,4,5 a 6 rekonstrukce strojního zařízení VZT Technické parametry jednotek jsou nedílnou součástí Výkazu výměr A KONKRETIZUJÍ VÝKONY, PARAMETRY

Více

Informace o výrobku (pokračování)

Informace o výrobku (pokračování) Informace o výrobku (pokračování) Kompaktní zařízení přívodu a odvodu. Kryt z ocelového plechu, barva bílá, vrstva prášku, zvukově a tepelně izolovaný. S dálkovým ovládáním se spínacími hodinami, programovým

Více

Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY Rekuperační jednotky Firma LG Electronics představuje systém Eco V, rekuperační jednotku, která umožňuje úpravu vzduchu vnitřního prostředí a zvyšuje tak kvalitu ovzduší v místnosti.

Více

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je

Více

Regulátor průtoku vzduchu

Regulátor průtoku vzduchu 5/9.1/TCH/7 Regulátor průtoku vzduchu pro systémy s konstantním průtokem vzduchu série EN TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz

Více

1. Technické parametry

1. Technické parametry 1. Technické parametry MDV-V200W/DRN1 Kód 220095103380 Napájení V-f-Hz 380-415V-3N~50Hz Výkon kw 20,0 Chlazení Příkon kw 6,1 EER kw/ kw 3,28 Výkon kw 22,0 Topení Příkon kw 6,1 COP kw/ kw 3,61 Max. příkon

Více

ILTO W 130. Technický popis

ILTO W 130. Technický popis ILTO W 130 Technický popis Větrací jednotka ILTO W 130 s kompletní výbavou, protiproudým výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a cirkulačním okruhem. Skříň větrací jednotky je z dvojitého ocelového plechu.

Více

AR200 AR200. Vzduchová clona pro skrytou montáž do podhledu. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev: 3 18 kw 2 Vodní ohřev

AR200 AR200. Vzduchová clona pro skrytou montáž do podhledu. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev: 3 18 kw 2 Vodní ohřev AR200 Vzduchová clona pro skrytou montáž do podhledu Doporučená instalační výška 2,5 m * Skrytá montáž do podhledu Délky: 1, 1,5 a 2 m 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev: 3 18 kw 2 Vodní ohřev Použití AR200

Více

Příklady použití. Vzduchové clony Viento

Příklady použití. Vzduchové clony Viento PR-2009-0199-CZ Změny vyhrazeny 11/2009 1 Příklady použití Vzduchové clony Viento 2 PR-2009-0199-CZ Změny vyhrazeny 11/2009 Vzduchové clony Viento Obsah Typový klíč 4 Rychlý výběr 5 Popis vzduchové clony

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KM 12 2521 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory axiální přetlakové APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče (dále jen

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

KLASIK. Vzduchotechnické jednotky

KLASIK. Vzduchotechnické jednotky Vzduchotechnické jednotky KLASIK Možnost naprosté individualizace Flexibilní výkony a ekonomika Spolehlivé, kvalitní a účinné Robustní opláštění a perfektní izolace Jednotky KLASIK Jednotky s vysokou účinností

Více

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V a P2M Technický popis Instalace a obsluha PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V a P2M Pasivní rekuperační jednotka Elair P je opláštěný rekuperační výměník se sendvičovou

Více

Tab. 1 PROVEDENÍ VLOŽEK. .0 Bez čelních plechů.1 S plechem náběhovým.2 S plechem odtokovým.3 S plechem náběhovým a odtokovým

Tab. 1 PROVEDENÍ VLOŽEK. .0 Bez čelních plechů.1 S plechem náběhovým.2 S plechem odtokovým.3 S plechem náběhovým a odtokovým KATALOGOVÝ LIST KM 12 0490d VLOŽKY TLUMIČE HLUKU Vydání: 8/07 a uspořádání vestavby pro tlumení hluku do čtyřhranného Strana: 1 potrubí skupiny I Stran: 6 Vložky tlumiče hluku (dále jen vložky) jsou základní

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VCS

ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VCS ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VCS KOMPLEXNÍ REGULACE KOMFORTNÍ A PŘÍVĚTIVÉ OVLÁDÁNÍ VYNIKAJÍCÍ POMĚR CENY A VÝKONU ořez Řídicí jednotky VCS KOMPLEXNÍ REGUL ACE NOVÁ GENER ACE ŘÍDICÍCH JEDNOTEK REMAK Společnost

Více

Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit

Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit 4 232 SÉRIE 02 Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit VBI31... Trojcestné kohouty, PN10, vnitřní závit Šedá litina EN-GJL-250 DN 20 40 k vs 6,3...25 m 3 /h Úhel natočení 90 Vnitřní připojovací závit, Rp

Více

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku TECHNICKÁ DOKUMENTACE 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Základní technické údaje 2 3. Hardwarová koncepce 3 4. Standardní funkce periférií 3 5. Doporučené příslušenství

Více

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APB 2240 pro větrání silničních tunelů KM 2064/94 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 5 Ventilátor axiální přetlakový APB 2240 (dále jen ventilátor) je určen speciálně

Více

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ je stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody o objemu 150 litrů, který splňuje nejnáročnější

Více

Vzduchové clony. Správná volba pro Vaše dveře GEA Viento. Projekční data. 04/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers

Vzduchové clony. Správná volba pro Vaše dveře GEA Viento. Projekční data. 04/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers Vzduchové clony Správná volba pro Vaše dveře GEA Viento Projekční data 04/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers Typový klíč GEA Viento Vzduchová clona Viento Příslušenství L. A 1 U 2. 1 1 1 LZ. 1 0. 0 1 Řada pro

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY DVS/DHS/DVSI NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ventilátory DVS/DHS/DVSI jsou vybaveny oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami a motory s vnějším rotorem. Ventilátory mají asynchronní

Více