TD /08 TANGO. klimatizační jednotky. t o. o d. u h. n o. i d a. s p ř. v z d u c h

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TD 24.4 11/08 TANGO. klimatizační jednotky. t o. o d. u h. n o. i d a. s p ř. v z d u c h"

Transkript

1 TD /8 TANGO klimatizační jednotky u t o v z d u c h s p ř i d a n o u h n o o d 9

2 p c POE ÝKONOÝCH CHARAKTERISTIK = 1, [kg/m ] Q [m /h] 1 Q [m /s] [Pa]

3 popis použití FUNKCE KIMATIZAČNÍ JEDNOTKY TANGO - Přívod / odvod vzduchu - Směšování přiváděného vzduchu s odváděným (recirkulace) - Filtrace vzduchu - Ohřev vzduchu - Chlazení vzduchu - lhčení vzduchu - Odvlhčování (vysušování) vzduchu - Zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperace / regenerace) PŘEDNOSTI JEDNOTEK TANGO» entilátor s motorem na přímo, řízený frekvenčním měničem (plynulá regulace množství vzduchu úspory provozních nákladů minimalizace proudových rázů možnost řízení signálem z nadř. regulace).» Síla opláštění mm z minerální vlny o objemové hmotnosti kgm -.» Modulární zastřešení jednotek ve venkovním provedení.» Jednoduchý způsob spojování komor z vnější strany.» nitřní tvarová jednoduchost.» ýška nohou až mm se stavitelnými patkami s mm přizpůsobivostí.» Difuzorový tlumič hluku vylepšující obraz proudění na výtlaku ventilátoru.» Kulisy tlumiče jsou vyjímatelné ze strany obsluhy (snadnější čistitelnost).» Deskový výměník je standardně opatřený obtokem a odlučovačem vodních kapek.» Rotační výměník je možno vybavit frekvenčním měničem pro regulaci otáček teplosměnného rotoru.» ýstup vzduchu z ventilátorové komory je dvěma otvory vylepšuje obraz proudění do následujících komor.» odní ohřívače a vodní chladiče jsou standardně vybaveny automatickým odvzdušňovacím ventilem.» Elektrické ohřívače ve dvou provedeních. Osazení triakovými výkonovými prvky pro plynulou regulaci topného výkonu v součinosti s řídícíni systémy REGU AD nebo bez výkonových prvků.» Jednotky TANGO vyhovují požadavkům na hygienické provedení klimatizačních jednotek. POPIS POUŽITÍ Sestavné klimatizační jednotky TANGO jsou tvořeny vhodnou kombinací samostatných komor a jsou určeny jak pro úplnou úpravu vzduchu, zahrnující ventilaci, filtraci, ohřev, chlazení a vlhčení, tak pro dílčí úpravy vzduchu, včetně dodávek pouze ventilátorové komory. Komory mají rámovou konstrukci a plášť těchto komor tvoří sendvičové panely o síle mm (pozinkovaný plech o síle 1 mm), s akustickou a tepelnou izolací. Součinitel prostupu tepla U=,71 Wm - K, index vzduchové neprůzvučnosti panelu R W =4 db. U TANGA, 4 a 7 jsou boční sendvičové panely o síle mm, se součinitelem prostupu tepla U=1,18 Wm - K, indexem vzduchové neprůzvučnosti panelu R W =4 db. Izolace je nehořlavá, odpovídá třídě A1 podle ČSN EN 11-1 ( Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň. ). Jednotlivé komory jsou dodávány v celopozinkovaném provedení panelů. Jednotku lze uložit na horizontální podložku nebo zvolit podstropní uložení. Jednotky stejné velikosti lze pokládat na sebe, tak aby po stranách spolu lícovaly. Spojování komor se provádí excentrickými spojkami. Jednotky jsou konstruovány pro použití v prostorách normálních dle ČSN - ( Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Stanovení základních charakteristik. ) a nesmějí se používat pro dopravu vzduchu, který obsahuje agresivní látky, abrazivní příměsi a lepivé a vláknité částice. Jednotky TANGO nejsou plynotěsné a při použití ve venkovním prostředí je nutno je chránit stříškou, která je u venkovního provedení jednotky TANGO součástí dodávky. Klimatizační jednotka se nesmí používat k odsávání výbušných, snadno vznětlivých a hořlavých látek. Teplota dopravovaného vzduchu, vzhledem k max. dovolené teplotě elektromotoru, může být - C až + C. Jednotky TANGO se vyrábí ve velikostech, 4, 7,, 16 a. entilátorové komory jsou osazeny ventilátory s přímým pohonem přírubovými jednootáčkovými asynchronními motory. Pro regulaci otáček (průtočné množství vzduchu) doporučujeme použít regulátor otáček (frekvenční měnič), který je dodáván naprogramovaný na konkrétní typ motoru. Filtrace je řešena výměnnými kapsovými filtry(eu4, EU; EU7 a EU9) a deskovými kovovými filtry pro záchyt hrubých prachových částic nebo tukových a olejových aerosolů (EU). hodným řešením pro provozy s vysokou koncentrací hrubých prachových částic nebo vysokou prašností, je dodávaný dvoustupňový filtr. Komory se dodávají v pravém nebo levém provedení, podle požadavku na manipulační prostor. Ohřev a chlazení jsou zajištěny lamelovými výměníky Cu/Al (ohřevř,ř,ř a 4Ř, chlazení-4ř a 6Ř), nebo elektrickými ohřívači s nezezovými, žebrovanými topnými tyčemi. Chladící komory jsou vybaveny eliminátorem pro záchyt kapek a vanou se sifonem pro odvod kondenzátu. Další samostatné komory tvoří tlumič hluku, deskový rekuperační a rotační regenerační výměníky nebo klapkové popř. směšovací komory, tvořené volným prostorem a příslušnými regulačními klapkami. Pro umístění jednotky ve venkovním prostředí se dodávají protipovětrnostní kryty, které se montují na vstupní nebo výstupní příruby. Připojovací příruby odpovídají normě ČSN EN 1 ( ětrání budov. Kovové plechové potrubí a armatury pravoúhlého průřezu-rozměry. ). DOPŇKOÁ ZAŘÍZENÍ REGUACE Společnost ATEKO s.r.o. dodává ke klimatizačním jednotkám TANGO následující doplňková zařízení a regulaci: - enkovní kondenzační jednotky - Směšovací uzly, popř. komponenty směšovacích uzlů (čerpadla, trojcestné směšovací ventily se servopohonem). - Regulátory teploty s přídavnými funkcemi (vyhodnocení protimrazové ochrany, časový režim teplotního útlumu a chodu jednotky, řízení směšování, rekuperace, ) 1

4 popis použití MONTÁŽ, OBSUHA, ÚDRŽBA elikost jednotky, pořadí komor, polohu instalace, způsob regulace, parametry výměníků a způsob provozu určuje projektant vzduchotechnického zařízení. Podrobnosti k montáži, provozu a údržbě jsou uvedeny v Montážních a provozních předpisech MPP dodávaných s jednotkou. eškerou dokumentaci lze získat také od výrobce fy ATEKO s.r.o., nebo na internetových stránkách Instalace jednotky smí být provedena na vodorovný podklad na nohy dodané s jednotkou nebo bez nohou na zesílený rám komor. Při podstropním umístění jednotky je nutno použít závěsy odpovídající nosnosti tak, aby komora byla položena na rozpěry spodním zesíleným rámem. Při umístění jednotky je nutno dbát především na nosnost konstrukcí budov. Jednotky stejné velikosti lze pokládat na sebe ve dvou horizontálních vrstvách, tak aby po stranách spolu lícovaly. Při umístění jednotky je třeba zachovat manipulační prostor u dvířek ventilátorů, filtračních komor a připojovací strany výměníků. Umístění manipulačních dvířek, odnímatelných panelů a krytů je nutno specifikovat v objednávce. Připojení vzduchotechnického potrubí k jednotce se provádí pomocí pružných vložek. Potrubí musí být samostatně zavěšeno. Není-li na výtlaku nebo sání ventilátoru připojeno potrubí, musí být příruba opatřena ochrannou mřížkou nebo protipovětrnostním krytem. Připojení topného a chladícího okruhu se provede tak, aby rozvod činných tekutin výměníků svojí hmotností a dilatačními silami nepůsobil na výměník a nebránil údržbě a demontáži výměníku z komory. Klimatizační jednotku TANGO je zakázáno spouštět nebo provozovat při otevřených manipulačních dvířkách nebo odkrytých panelech. Manipulace s výměníky a připojovacím potrubím je možná po snížení jejich povrchové teploty a teploty média pod C Před zahájením servisních prací na jednotce je nutno vypnout hlavní vypínač a zabránit jeho možnému zapnutí po dobu prací! PORCHOÁ ÚPRAA Rám jednotky hliníkový profil spojený lakovanými hliníkovými rohovníky Panely pozinkovaný plech (7g/m ) NÁHRADNÍ DÍY ýrobce dodává tyto náhradní díly: - elektromotor - oběžné kolo s nábojem - elektromotor s nosnými deskami a vyváženými oběž. koly - filtrační vložky s rámem - výměníkové vložky - el. topné tyče - další díly dle požadavku ZÁRUKA SERIS Záruční doba je 4 měsíců od dodání. Záruční i pozáruční opravy a servis pro dodavatelské firmy zajišťuje f. ATEKO s.r.o. BEZPEČNOST Montáž jednotek smí provádět výhradně odborná firma či osoba, která má oprávnění dle platné legislativy. eškerá elektrická zapojení smí provádět jen osoba znalá. Elektricky vodivé části vzduchotechnických zařízení musí být pospojovány. entilátorové díly mohou být provozovány až po připojení potrubí odpovídající ztráty, tak aby nedošlo k přetížení elektromotoru (viz jmenovitý proud motoru). Před uvedením jednotky do provozu se musí provést zaregulování (jmenovitý proud motoru nesmí být nikdy za žádných provozních podmínek překročen). Přívod elektrické energie k jednotce (rozvaděč) musí být vybaven samostatným vypínačem, který je možné uzamknout ve vypnuté poloze. Elektromotory jsou vybaveny rozpínacími termokontakty, které musí být zapojeny tak, aby plnily svou ochrannou funkci. Standardně jsou termokontakty zapojeny k frekvenčnímu měniči. Podrobnosti zapojení, včetně MaR jsou uvedeny v technické dokumentaci Regulátory, kondenzační jednotky a příslušenství regulace a v montážních a provozních předpisech dodávaných s klimatizační jednotkou TANGO, frekvenčním měničem a regulátorem teploty REGU. Před uvedením jednotky do provozu musí být provedena výchozí revize a vypracována výchozí revizní zpráva dle ČSN 1. K provozování jednotky musí být zpracován provozní řád, v souladu s návrhem projektanta, který musí obsahovat údaje o obsluze, servisu, opravách, revizích a způsob zajištění bezpečnosti. Obsluha musí být s tímto řádem prokazatelně seznámena.

5 rozměry a hmotnosti Rxx B A S S RO 1.1 TANGO E DÍ K ventilátor ROZMĚRY [ mm ] S S A B RO RXX TANGO 4 TANGO 7 TANGO TANGO 16 TANGO FF filtr dvoustupňový ( x kapsový nebo deskový EU + kapsový) R deskový výměník RO rotační výměník Z zvlhčovač TH tlumič hluku PPK protipovětrnostní kryt RK klapka P pružná vložka P volný prostor HMOTNOSTI* [ kg ] TANGO 7 78 ohřívač vodní E ohřívač elektrický 1 stupeň 1 stupně 9 7 stupně CH chladič vodní 46 CH chladič výparníkový 8 F F filtr + ohřívač filtr až až až až až až až až až až až až *.. hmotnosti jsou uvedeny pro střední velikost funčkní vestavby s tolerancí %

6 provedení a značení komor ENTIÁTOR OHŘÍAČ ODNÍ TANGO K /4 T1 P T1 T1HS P TANGO P 1 P CHADIČ ODNÍ TANGO CH T4 4 4 P 4 P 6 PK OHŘÍAČ EEKTRICKÝ TANGO E 7 až 1 16 :1 T 1 : 1 T až až 1 : 4 P P 7 1 CHADIČ ÝPARNÍKOÝ FITR TANGO F 9 EU4 T P EU EU EU4 EU EU7 EU9 OHŘÍAČ ODNÍ + FITR DESKOÝ ÝMĚNÍK T T4 P 8 4 TANGO F EU4 P 1 P EU EU EU4 EU EU7 EU9 P P T T T4 7 4 TANGO CH FITR DOUSTUPŇOÝ TANGO FF ZHČOAČ TANGO Z 4 P 4 P 6 6/ 7 EU EU EU EU4 EU EU7 EU9 EU7 EU4 EU EU7 EU9 PK 1 T T T4 P P OD 1 KG PO PE OD 1 PO PO PAR PO4 PO4 TANGO R M ROTAČNÍ ÝMĚNÍK TUMIČ HUKU TANGO TH D 9 T P D S 9 T T neplatí pro typ S-x-T4 KAPKA REGUAČNÍ RK x SP M4 SP RP H P TANGO RO profm profm 6 PROTIPOĚTRNOSTNÍ KRYT TANGO PPK PRUŽNÁ OŽKA P x ONÝ PROSTOR - SMĚŠOACÍ KOMORA 1 TANGO P P1 CE KIM4 : D až P1 až P6 CE(J)1 až CE(J)6 KI 1 až KI 6 D D PO PO1 až PO PE PE1 až PE6 4

7 vysvětlivky provedení a značení komor EIKOST JEDNOTKY Číselná hodnota jmenov. průtočného množství vzduchu v tis. m h DÍ JEDNOTKY - KOMORA ÚDAJE O MOTORU ENTIÁTORU Setina synchron. ot. motoru za min. ( Hz) / výkon motoru v (kw) OZNAČENÍ SITUOÁNÍ STUPU - ÝSTUPU viz. str PROEDENÍ PRAÉ - EÉ Určuje stranu komory pro přívod energie a/nebo obsluhy. PŘÍPRAA PRO REGUÁTOR OTÁČEK - FREK. MĚNIČ POČET ŘAD TEPOSMĚNNÉHO ÝMĚNÍKU TŘÍDA FITRACE DE STANDARDU EUROENT EU...Filtrační komora je osazena vaničkou pro záchyt olejnatých látek. DRUH ZHČOACÍ KOMORY OD... vlhčení vodou - adiabatické chlazení PAR... vlhčení parou ÝKON ZHČOÁNÍ Číselná hod. udává počet kg páry nebo vody, která "přejde" do vzdušiny za 1 hodinu. OZNAČENÍ SEROPOHONU iz. "Tabulka přiřazení servopohonu..." na této stránce. TYP TUMIČE S... standardní provedení - rovnoběžné kulisy D... difuzorové provedení - klínovité kulisy ROZMĚR KAPKY - PRUŽNÉ OŽKY ZPŮSOB OÁDÁNÍ KAPKY SP... servopohonem RP... pákou (ruční ovládání) H... bez dodaného ovládání (volná hřídel) PRÁZDNÁ KOMORA PK... prázdná komora pro dodatečnou montáž výměníkové vložky, eliminátoru, vany a sifonu. DÉKA KOMORY Délka komory [mm] ONÁ POCHA P...Číslo udává volnou plochu (bez panelu) komory. POCHA S OTOREM CE...Izolovaný panel s otvorem CEJ...Jednoduchý (neizolovaný) panel s otvorem Číslo udává plochu komory na které je panel s otvorem. Standardní velikost otvoru je A x B viz. str.. Rozměr šířky otvoru následuje za " : ". POCHA S KAPKOU KI...Klapka je připevněna na vnitřní (interní) stranu komory na jednoduchý (neizolovaný) panel Číslo udává plochu komory na které je panel s klapkou. Za určením polohy klapky je typ pohonu (RP, H nebo typ serva) Rozměr klapky o velikosti BxB následuje za " : ". POCHA S DEŘMI D...Číslo udává plochu komory, na které jsou umístěny dveře. Pokud nejsou dveře přes celou délku komory, délka se udává za " : ". POCHA PRO OBSUHU PO...Číslo udává plochu komory, ke které má být zajištěn přístup obsluhy. POCHA PRO PŘÍOD ENERGIE PE...Číslo udává plochu komory, na které je umístěn přívod energie. ÝKON E. OHŘÍAČE, POČET TOPNÝCH STUPŇŮ Celkový topný výkon v kw a počet topných stupňů (za dvojtečkou). Topné výkony viz tabulka na str. TRIAKOÉ ÝKONOÉ PRKY T... součástí elektroohřívače jsou triakové výkonové prvky. NAPĚTÍ 4 ( AC Hz, DC ) Tabulka přiřazení servopohonu regulační klapce O. REGUAČNÍ KAPKA PRO TANGO EIKOST : SEROPOHON KR.MOM. (Nm) bod - bod + + ( AC Hz ) bod bod pružina čelní plocha 1 + pružina - pružina 16, 4, 7, M4A 16 NM4A SM4A, 4, 7, 16, 4, 7, 16,, 4, 7, 16,, 4, 7, 16, 4, 7, 16, SMĚR TOKU ZDUŠINY boční plocha 4 horní plocha spodní plocha 6 P boční plocha M4A-SR NM4A-SR SM4A-SR čelní plocha F4 4 AF4 1 F4-SR 4 AF4-SR 1 MA NMA SMA F 4 AF 1

8 celkový tlak ventilátoru a tlakové ztráty komor TANGO p c [Pa] = 1, [kg/m] 7 Hz Hz Hz Hz 1,,,, 1 4, v [m/s] průřezová rychlost elektromotor výkon 1, napětí x / proud,8/6,6 otáčky 1 účinnost 7 krytí IP4 frekv. měnič G1 1, napájení 1x jištění 16 krytí IP Qv [m /h] Qv [m /s] kw A min % kw A F-EU pz [Pa] F-EU 4 tlaková ztráta F-EU F-EU 7 1 F-EU E-4 CH * CH6 * CH4 * CH6 * CH6/ * R R * RO TH-S-**-T TH-S-**-T4 TH-D-**-T TH-D-**-T eliminátor kapek čelo sání vent. *... včetně eliminátoru kapek **...9 nebo (délka tlumiče) 6

9 výkonové parametry výměníků tepla TANGO 1,,,, 1 4, v [m/s] průřezová rychlost Qv [m /h] Qv [m /s],,14,,17,9, q [kwk ] t měrný tok tepla pro vodu,8,4,,,,6 CH,4,,6 CH6,,7, CH4,,4,4 CH6 CH6/,,68,81,6 * 4 [%] R 1, * 1,4 * tepelná účinnost RO,6 * 1, * 1,4 * *... [%] tepelná účinnost při ot/min množ. přiv. vzduchu množ. odv. vzduchu průměr přip. potrubí vým. vstup / výstup 1/" 1/" /4" /4" /4" /4" jmen.průt. mn. vody [kg/s] jmen.tlak.ztráta výměníku [kpa] průměr přip. SU nebo KU vstup / výstup tl.ztráta SU / KU+ vým. [Pa] označení SU-směš. uzlu, 8 SU -,,6 8 SU -6,,7 9 SU -6, 1,1 1 SU -8 CH CH6 CH CH6 8 CH6/ x1 x,8 1,1 14 SU -6, SU -8, ZJEDNODUŠENÝ ÝPOČET TEPOTNÍCH EIČIN ÝMĚNÍKŮ Q = q t = t + v v1 t = t - v v1 * t - t t(tm) v1 w1 Q Q v c Q,6 Qv c q =q tm t k * m Q tepelný výkon výměníku (kw) t v1 teplota vstupního vzduchu ( C) t w1 teplota vstupní vody popř. vypař. teplota ( C) k m koefic. přenosu tepla mrazuvzdorné kapaliny určený dle konkrétního provozního stavu t v teplota výstupního vzduchu ( C) měrná hmotnost vzduchu (kgm ) c měrná tep.kapacita (kjkg K ) t teplota přiváděného vzd. za vým. ( C) q [kwk ] tm měrný tok tepla pro mrazuvzdornou kapalinu t = t + 1 (t - t ) 11 1 t 1 teplota přiváděného vzd. před vým. ( C) t 11 teplota odváděného vzd. před vým. ( C) tepelná účinnost (%) 7

10 celkový tlak ventilátoru a tlakové ztráty komor TANGO 4 p c [Pa] = 1, [kg/m] 1, 7 Hz Hz Hz, 1,,,, 1, kw, 1, 4, 4 v [m/s] průřezová rychlost elektromotor výkon, napětí x / proud 4,7/8, otáčky 14 účinnost 8 krytí IP frekv. měnič G1, napájení 1x jištění krytí IP Qv [m /h] Qv [m /s] kw A min % kw A FDK-EU 1 pz [Pa] F-EU 4 1 tlaková ztráta F-EU F-EU F-EU E-6 CH * CH6 * 1 1 CH4 * CH6 * CH6/ * 1 1 R R * RO TH-S-**-T TH-S-**-T4 1 TH-D-**-T TH-D-**-T4 eliminátor kapek čelo sání vent. 8 *... včetně eliminátoru kapek **...9 nebo (délka tlumiče)

11 výkonové parametry výměníků tepla TANGO 4, 1,, 1,,,,, 4, 1 1, v [m/s] průřezová rychlost Qv [m /h] Qv [m /s],,4,, q [kwk ] t měrný tok tepla pro vodu,,4,,6,7,8,,4,,6,7,8,9 1, CH,,6,7,8,9 1, 1,1 CH6,6,7,8,9 1, 1,1 1, 1, CH4,4,,6,7,8,9 CH6 CH6/,,6,7,8,9 1, 1,1 1, 1,,6 * [%] R 1, * 1,4 * tepelná účinnost RO,6 * 1, * 1,4 * *... [%] tepelná účinnost při ot/min množ. přiv. vzduchu množ. odv. vzduchu průměr přip. potrubí vým. vstup / výstup /4" /4" /4" /4" jmen.průt. mn. vody [kg/s] jmen.tlak.ztráta výměníku [kpa] průměr přip. SU nebo KU vstup / výstup tl.ztráta SU / KU+ vým. [Pa] označení SU-směš. uzlu KU-směš.kompon., 7 SU -6,,7 8 SU -6, 1, 1 SU -8 1,6 1 SU / CH CH6 CH4 CH6 CH6/ 1 1/4" 1 1/4" 8 8 x x8 1, 1, SU -8 SU / ZJEDNODUŠENÝ ÝPOČET TEPOTNÍCH EIČIN ÝMĚNÍKŮ Q = q t = t + v v1 t = t - v v1 * t - t t(tm) v1 w1 Q Q v c Q,6 Qv c q =q tm t k * m Q tepelný výkon výměníku (kw) t v1 teplota vstupního vzduchu ( C) t w1 teplota vstupní vody popř. vypař. teplota ( C) k m koefic. přenosu tepla mrazuvzdorné kapaliny určený dle konkrétního provozního stavu t v teplota výstupního vzduchu ( C) měrná hmotnost vzduchu (kgm ) c měrná tep.kapacita (kjkg K ) t teplota přiváděného vzd. za vým. ( C) q [kwk ] tm měrný tok tepla pro mrazuvzdornou kapalinu t = t + 1 (t - t ) 11 1 t 1 teplota přiváděného vzd. před vým. ( C) t 11 teplota odváděného vzd. před vým. ( C) tepelná účinnost (%) 9

12 celkový tlak ventilátoru a tlakové ztráty komor TANGO 7 p c [Pa] , = 1, [kg/m] 1,,,,, Hz kw Hz Hz v [m/s] průřezová rychlost elektromotor výkon napětí x / proud 6,4/11,1 otáčky 14 účinnost 8 krytí IP frekv. měnič G1 napájení 1x jištění krytí IP Qv [m /h] Qv [m /s] kw A min % kw A FDK-EU 7 9 pz [Pa] F-EU tlaková ztráta F-EU 1 F-EU F-EU E-48 CH * CH6 * CH4 * CH6 * CH6/ * R R * RO TH-S-**-T 7 TH-S-**-T4 TH-D-**-T 7 TH-D-**-T4 eliminátor kapek 1 čelo sání vent. 7 *... včetně eliminátoru kapek **...9 nebo (délka tlumiče)

13 výkonové parametry výměníků tepla TANGO 7 1, 1,,,,, v [m/s] průřezová rychlost Qv [m /h] Qv [m /s],,,6,4,7,8,9, q [kwk ] t měrný tok tepla pro vodu,6,7,8,9 1, 1,1 1,,8 1, 1, 1,4 CH 1, 1, 1,4 1,6 CH6 1, 1, 1,4 1,6 1,8 CH4,8 1, 1, 1,4 1, CH6 CH6/ 1, 1, 1,4 1,6 1,8,,6 * [%] R 1, * 1,4 * tepelná účinnost RO,6 * 1, * 1,4 * *... [%] tepelná účinnost při ot/min množ. přiv. vzduchu množ. odv. vzduchu průměr přip. potrubí vým. vstup / výstup /4" /4" 1 1/4" 1 1/4" jmen.průt. mn. vody [kg/s] jmen.tlak.ztráta výměníku [kpa] průměr přip. SU nebo KU vstup / výstup tl.ztráta SU / KU+ vým. [Pa] označení SU-směš. uzlu KU-směš.kompon.,6 7 SU -6, 1,1 1 SU -8 1,4 1 SU 1, 11 SU CH CH6 CH4 CH6 CH6/ 1 1/4" 1 1/4" 1 1/" 1 1/" 8 8 x x8 1,6 1,8 1 1 SU 8 SU 8 ZJEDNODUŠENÝ ÝPOČET TEPOTNÍCH EIČIN ÝMĚNÍKŮ Q = q t = t + v v1 t = t - v v1 * t - t t(tm) v1 w1 Q Q v c Q,6 Qv c q =q tm t k * m Q tepelný výkon výměníku (kw) t v1 teplota vstupního vzduchu ( C) t w1 teplota vstupní vody popř. vypař. teplota ( C) k m koefic. přenosu tepla mrazuvzdorné kapaliny určený dle konkrétního provozního stavu t v teplota výstupního vzduchu ( C) měrná hmotnost vzduchu (kgm ) c měrná tep.kapacita (kjkg K ) t teplota přiváděného vzd. za vým. ( C) q [kwk ] tm měrný tok tepla pro mrazuvzdornou kapalinu t = t + 1 (t - t ) 11 1 t 1 teplota přiváděného vzd. před vým. ( C) t 11 teplota odváděného vzd. před vým. ( C) tepelná účinnost (%) 11

14 celkový tlak ventilátoru a tlakové ztráty komor TANGO p c [Pa] ,,,,, 4, = 1, [kg/m] Hz 4 kw, kw Hz Hz 1 v [m/s] průřezová rychlost elektromotor výkon 4 napětí x 69/ proud 4,7/8, otáčky 14 účinnost 8 krytí IP výkon, napětí x 69/ proud 7,/1,1 otáčky 14 účinnost 8 krytí IP frekv. měnič Qv [m /h] Qv [m /s] kw A min % kw A min % MM4 4, kw napájení x jištění x 16 A krytí IP FDK-EU 1 pz [Pa] F-EU 4 1 tlaková ztráta F-EU 1 1 F-EU F-EU E CH * CH6 * CH4 * CH6 * CH6/ * R R * RO 1 1 TH-S-**-T 7 9 TH-S-**-T4 1 TH-D-**-T 7 9 TH-D-**-T4 eliminátor kapek čelo sání vent. 7 9 *... včetně eliminátoru kapek **...9 nebo (délka tlumiče) 1

15 výkonové parametry výměníků tepla TANGO 1, 1 1,,,,, 4, v [m/s] průřezová rychlost Qv [m /h] Qv [m /s],7,,8,9,6 1, 1,1,7 1, 1, q [kwk ] t měrný tok tepla pro vodu 1, 1, 1,4 1,6 1,8 1, 1, 1,4 1,6 1,8, CH 1,4 1,6 1,8,, CH6,7,,,,7, CH4 1, 1,4 1,6 1,8, CH6 CH6/ 1, 1,8,,,,8,,6 * [%] R 1, * 1,4 * tepelná účinnost RO,6 * 1, * 1,4 * *... [%] tepelná účinnost při ot/min množ. přiv. vzduchu množ. odv. vzduchu průměr přip. potrubí vým. vstup / výstup 1 1/4" 1 1/4" 1 1/" 1 1/" jmen.průt. mn. vody [kg/s] jmen.tlak.ztráta výměníku [kpa] průměr přip. SU nebo KU vstup / výstup tl.ztráta SU / KU+ vým. [Pa] označení SU-směš. uzlu KU-směš.kompon. 1, 1 SU -8 1, SU /-8 1,8 1 SU 8, /4" 1 1/" KU /F8 CH CH6 CH4 CH6 CH6/ 1 1/" 1 1/" 1 1/" 1 1/" 8 4 x x8 1,8, 1 1 1/4" 1 1/" SU 8 KU /1F8 ZJEDNODUŠENÝ ÝPOČET TEPOTNÍCH EIČIN ÝMĚNÍKŮ Q = q t = t + v v1 t = t - v v1 * t - t t(tm) v1 w1 Q Q v c Q,6 Qv c q =q tm t k * m Q tepelný výkon výměníku (kw) t v1 teplota vstupního vzduchu ( C) t w1 teplota vstupní vody popř. vypař. teplota ( C) k m koefic. přenosu tepla mrazuvzdorné kapaliny určený dle konkrétního provozního stavu t v teplota výstupního vzduchu ( C) měrná hmotnost vzduchu (kgm ) c měrná tep.kapacita (kjkg K ) t teplota přiváděného vzd. za vým. ( C) q [kwk ] tm měrný tok tepla pro mrazuvzdornou kapalinu t = t + 1 (t - t ) 11 1 t 1 teplota přiváděného vzd. před vým. ( C) t 11 teplota odváděného vzd. před vým. ( C) tepelná účinnost (%) 1

16 celkový tlak ventilátoru a tlakové ztráty komor TANGO 16 p c [Pa] ,,,,, = 1, [kg/m] Hz Hz Hz 7, kw 11 kw Hz v [m/s] průřezová rychlost elektromotor výkon 7, kw napětí x 69/ proud otáčky 8,8/1, 14 A min účinnost 87 % krytí IP výkon 11 kw napětí x 69/ proud otáčky 14,1/,4A 9 min účinnost krytí 88 IP % frekv. měnič MM4 7, / 11 kw napájení x jištění x / xa krytí IP Qv [m /h] Qv [m /s] FDK-EU 7 pz [Pa] F-EU 4 7 tlaková ztráta F-EU F-EU 7 1 F-EU E CH * CH6 * CH4 * CH6 * CH6/ * R R * 1 1 RO 1 TH-S-**-T TH-S-**-T4 TH-D-**-T TH-D-**-T4 eliminátor kapek 1 čelo sání vent. *... včetně eliminátoru kapek **...9 nebo (délka tlumiče) 14

17 výkonové parametry výměníků tepla TANGO 16 1,,,,, 1 4 v [m/s] průřezová rychlost Qv [m /h] Qv [m /s],8 1, 1,4 1,,9 1,6 1,7 1, 1,8 q [kwk ] t měrný tok tepla pro vodu 1,7,,,,,,4,6,8, CH,6,8,,,4 CH6,,,,8 4, 4, CH4,,4,6,8,, CH6 CH6/,7,,,,8 4,,6 * [%] R 1, * 1,4 * tepelná účinnost RO,6 * 1, * 1,4 * *... [%] tepelná účinnost při ot/min množ. přiv. vzduchu množ. odv. vzduchu průměr přip. potrubí vým. vstup / výstup 1 1/" 1 1/" 1 1/" 1 1/" 1 1/" 1 1/" jmen.průt. mn. vody [kg/s] jmen.tlak.ztráta výměníku [kpa] průměr přip. SU nebo KU vstup / výstup tl.ztráta SU / KU+ vým. [Pa] označení SU-směš. uzlu KU-směš.kompon. 1,4 17 SU /,1 17 SU /8,1 1 1/4" 1 1/" KU /1F8, 1 1/4" 1 1/" KU /1F8 CH CH6 CH4 CH6 CH6/ 1 1/" 1 1/" " " 4 4 x8 x,, /4" 1 1/" 1 1/4" " KU /1F8 KU /1F8 ZJEDNODUŠENÝ ÝPOČET TEPOTNÍCH EIČIN ÝMĚNÍKŮ Q = q t = t + v v1 t = t - v v1 * t - t t(tm) v1 w1 Q Q v c Q,6 Qv c q =q tm t k * m Q tepelný výkon výměníku (kw) t v1 teplota vstupního vzduchu ( C) t w1 teplota vstupní vody popř. vypař. teplota ( C) k m koefic. přenosu tepla mrazuvzdorné kapaliny určený dle konkrétního provozního stavu t v teplota výstupního vzduchu ( C) měrná hmotnost vzduchu (kgm ) c měrná tep.kapacita (kjkg K ) t teplota přiváděného vzd. za vým. ( C) q [kwk ] tm měrný tok tepla pro mrazuvzdornou kapalinu t = t + 1 (t - t ) 11 1 t 1 teplota přiváděného vzd. před vým. ( C) t 11 teplota odváděného vzd. před vým. ( C) tepelná účinnost (%) 1

18 celkový tlak ventilátoru a tlakové ztráty komor TANGO p c [Pa] , = 1, [kg/m] Hz Hz Hz,,,, 7, kw 11 kw Qv [m /h] v [m/s] průřezová rychlost elektromotor výkon 7. napětí x 69/ proud 9,8/17, otáčky 9 účinnost 86 krytí IP výkon 11 kw napětí x 69/ proud otáčky 14,1/,4 A 9 min účinnost krytí 88 IP % frekv. měnič MM4 7, / 11 kw napájení x jištění x / x A krytí IP Qv [m /s] kw A min % FDK-EU 7 pz [Pa] F-EU 4 7 tlaková ztráta F-EU 7 9 F-EU F-EU E CH * CH6 * CH4 * CH6 * CH6/ * R R * RO TH-S-**-T TH-S-**-T4 TH-D-**-T TH-D-**-T4 eliminátor kapek 1 16 čelo sání vent. *... včetně eliminátoru kapek **...9 nebo (délka tlumiče)

19 výkonové parametry výměníků tepla TANGO 1,,,,, Qv [m /h] v [m/s] průřezová rychlost Qv [m /s], 1,4 1,, 1,6,4 1,7,6 1,8 1,9,8,, q [kwk ] t měrný tok tepla pro vodu,,7,,,,7 4,,, 4, 4,, CH 4, 4, 4, 4,7,,, CH6 4,,, 6, 6, 7, CH4, 4, 4, 4, 4,7, CH6 CH6/ 4, 4,,, 6, 6, 7,,6 * [%] R 1, * 1,4 * tepelná účinnost RO,6 * 1, * 1,4 * *... [%] tepelná účinnost při ot/min množ. přiv. vzduchu množ. odv. vzduchu průměr přip. potrubí vým. vstup / výstup 1 1/4" 1 1/4" " " " " jmen.průt. mn. vody [kg/s] jmen.tlak.ztráta výměníku [kpa] průměr přip. SU nebo KU vstup / výstup tl.ztráta SU / KU+ vým. [Pa] označení SU-směš. uzlu KU-směš.kompon., KU /1F, 1 1/4" 1 1/4" KU /1F 4, /" " KU /1F-8 4, /" " KU /1F-8 CH CH6 CH4 CH6 CH6/ " " 1/" 1/" x x4 4,8 6,4 1 1/" " KU /1F /" 1/" KU 6/1F-8 ZJEDNODUŠENÝ ÝPOČET TEPOTNÍCH EIČIN ÝMĚNÍKŮ Q = q t = t + v v1 t = t - v v1 * t - t t(tm) v1 w1 Q Q v c Q,6 Qv c q =q tm t k * m Q tepelný výkon výměníku (kw) t v1 teplota vstupního vzduchu ( C) t w1 teplota vstupní vody popř. vypař. teplota ( C) k m koefic. přenosu tepla mrazuvzdorné kapaliny určený dle konkrétního provozního stavu t v teplota výstupního vzduchu ( C) měrná hmotnost vzduchu (kgm ) c měrná tep.kapacita (kjkg K ) t teplota přiváděného vzd. za vým. ( C) q [kwk ] tm měrný tok tepla pro mrazuvzdornou kapalinu t = t + 1 (t - t ) 11 1 t 1 teplota přiváděného vzd. před vým. ( C) t 11 teplota odváděného vzd. před vým. ( C) tepelná účinnost (%) 17

20 doporučená přiřazení směšovacích uzlů a komponent k výměníkům Směšovací uzly SU a komponenty směšovacích uzlů KU Popis KU doporučená Komponenty přiřazení směšovacích směšovacího uzlů uzlu a komponent (KU) jsou k samostatně výměníkům dodávané nejdůležitější prvky směšovacího uzlu (čerpadlo s přírubami s vnitřním závitem a trojcestný směšovací ventil se servopohonem) pro sestavení směšovacího uzlu až při montáži (vzhledem k větším rozměrům) vzduchotechnické Určení SU a KU jsou určeny pro kvalitativní regulaci tepelného výkonu vodních ohřívačů a chladičů změnou teploty teplonosného média při konstantním průtoku teplonosné látky Sm šovací uzly SU a komponenty sm šovacích uzl KU výměníkem. Ur ení SU a KU jsou určeny pro kvalitativní regulaci tepelného výkonu vodních ohřívačů a chladičů změnou teploty Popis teplonosného SU média při konstantním průtoku teplonosné látky Směšovací výměníkem. uzly (SU) jsou složeny ze všech potřebných komponent (čerpadlo, trojcestný směšovací ventil se servopohonem, Popis SU filtr nečistot, ventil pro vyvážení tlakových poměrů, Směšovací zpětná uzly klapka, SU jsou uzavírací složeny armatury, ze všech kovové potřebných hadice a komponent v případě potřeby (čerpadlo, redukce trojcestný na vstup směšovací a výstup výměníku ventil se / servopohonem, filtr nečistot, ventil pro vyvážení tlakových není součástí SU, objednává se samostatně/), které jsou vzájemně poměrů, zpětná klapka, uzavírací armatury, kovové hadice a v případě propojeny potřeby tak, redukce aby plnily na vstup svou a funkci. výstup výměníku /není součástí SU objednává se samostatně/), které jsou vzájemně propojeny tak, aby plnily svou funkci. Obr. 1 Popis SU, KU a automatického odvzdušňovacího ventilu Obr.1 Popis SU, KU a automatického odvzduš ovacího ventilu Popis KU jednotky Komponenty s vodním směšovacího výměníkem. uzlu KU jsou samostatně dodávané nejdůležitější prvky směšovacího uzlu ( čerpadlo Přiřazení s přírubami SU s vnitřním a KU závitem a trojcestný směšovací ventil se servopohonem ) pro sestavení směšovacího uzlu až při montáži Přiřazení ( vzhledem směšovacích k větším uzlů rozměrům (SU) a komponent ) vzduchotechnické uzlů (KU) všem jednotky vodním s vodním výměníkům výměníkem. dodávaných společností Alteko tak, P i azení aby regulační SU a KU autorita trojcestného směšovacího ventilu vzhledem Přiřazení směšovacích k regulačnímu uzlů okruhu (SU)(SU a komponent nebo KU a výměníku) uzlů (KU) byla všem minimálně vodním výměníkům %, je uvedeno dodávaných v přehledných společností tabulkách, Alteko které tak, aby jsou regulační k dispozici autorita na internetový trojcestného stránkách směšovacího ventilu cz vzhledem ke stažení k regulačnímu technická okruhu dokumentace ( SU nebo regulátory KU a výměníku) byla minimálně tabulkách přiřazení % je uvedeno jsou uvedeny v přehledných také potřebné tabulkách připojovací které jsou rozměry. k dispozici na internetový stránkách ke stažení technická dokumentace regulátory tabulkách přiřazení jsou uvedeny také potřebné p ipojovací rozm ry. PS-přechod: směšovací uzel-výměník (Není součástí SU. Objednává se samostatně!), H-hadice kovová nerez., C-čerpadlo, T-trojcestný směšovací ventil s vnitřními závity včetně servopohonu, F-filtr, K-uzavírací kohout, R-regulační ventily (by-pass), Z-zpětná klapka P-příruba s vnitřním závitem, C-čerpadlo, T-trojcestný směšovací ventil s vnitřními závity včetně servopohonu 18

Rekuperační a malé přívodní jednotky

Rekuperační a malé přívodní jednotky max. účinnost 8 % Výkonné rekuperační jednotky RMR TOP s vestavenou digitální regulací Digireg max. účinnost 7 % Rekuperační a malé přívodní jednotky pro komerční prostory Kompaktní rekuperační jednotky

Více

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky KATALOG 03/2013 Klimatizační jednotky Nový rozměr spolupráce Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...4 Výkony, normy...6 Variabilita a optimalizace rozměrů...7 Materiálové provedení...8

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace

Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace DTR-VS-ver.4.16 (09.2013) ! OTEVÍRÁNÍ INSPEKČNÍCH PANELŮ NEBO ZAPÍNÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ JEDNOTKY BEZ INSPEKČNÍCH PANELŮ JE STRIKTNĚ ZAKÁZÁNO!

Více

ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30

ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30 ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30 PC 12 7664 část 1 MODULOVÉ PROVEDENÍ Účinnost od 1 / 2011 Počet stran: 26-1 - ODSAVAČE POC VELIKOST 14/20/30 MODULOVÉ PROVEDENÍ OBSAH: str. 1 POPIS, FUNKCE, ROZMĚRY. str.

Více

Regu. w w w. j es y. c z w w w. t ep e l n ac e rp ad l a. i n f o. Technická dokumentace MaR 2008

Regu. w w w. j es y. c z w w w. t ep e l n ac e rp ad l a. i n f o. Technická dokumentace MaR 2008 AD Regu Technická dokumentace MaR 2008 w w w. j es y. c z w w w. t ep e l n ac e rp ad l a. i n f o Datum Počet stran Číslo dokumentu 3/2008 30 PK-ADX-JESY-01-C 2 Měřicí a regulační technika OBSAH 1. Regu

Více

F1.4.1c - TECHNICKÁ ZPRÁVA - VZDUCHOTECHNIKA

F1.4.1c - TECHNICKÁ ZPRÁVA - VZDUCHOTECHNIKA VENTOP S.R.O. Vančurova 945/30 360 17 Karlovy Vary IČ: 182 25 942 Tel.: 353 568 076, 775 705 866 E-mail: projekce@ventop.cz AKCE: KARLOVY VARY, KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO - DIVADELNÍ NÁMĚSTÍ 21, VÝMĚNA

Více

Správné řešení pro každou oblast. GEA SAHARA Vent VN. Větrací jednotky. Návod k používání 01/2012 (CZ)

Správné řešení pro každou oblast. GEA SAHARA Vent VN. Větrací jednotky. Návod k používání 01/2012 (CZ) Správné řešení pro každou oblast GEA SAHARA Vent VN Větrací jednotky 01/2012 (CZ) Návod k používání Přehled výrobků SAHARA Vent VN Přehled výrobků 2 PR-2011-0148-CZ Změny vyhrazeny 01/2012 SAHARA Vent

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

PROJEKČNÍ PODKLADY - KOTLE NA TUHÁ PALIVA S AUTOMATICKÝM PŘIKLÁDÁNÍM DO VÝKONU 50 kw.

PROJEKČNÍ PODKLADY - KOTLE NA TUHÁ PALIVA S AUTOMATICKÝM PŘIKLÁDÁNÍM DO VÝKONU 50 kw. PROJEKČNÍ PODKLADY - KOTLE NA TUHÁ PALIVA S AUTOMATICKÝM PŘIKLÁDÁNÍM DO VÝKONU 50 kw. 1 ÚVOD 4 2 SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA INSTALACI A PROVOZ 5 2.1 Paliva... 5 2.2 Požadavky na otopný systém... 6 2.3 Odvod

Více

Cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor. Cirkulační jednotka pro vytápění a chlazení vysokých prostor

Cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor. Cirkulační jednotka pro vytápění a chlazení vysokých prostor Bezpečnost A 3 TopVent DHV B Cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor 7 TopVent DKV C Cirkulační jednotka pro vytápění a chlazení vysokých prostor 27 TopVent NHV Cirkulační jednotka pro vytápění

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

produktů a služeb ROBUR katalog produktů a služeb

produktů a služeb ROBUR katalog produktů a služeb ROBUR katalog produktů a služeb Katalog produktů a služeb Firma ROBUR, s.r.o. si zakládá na svých výrobcích a službách nejen dnes, ale i za 10 let. VIZE ROBUR Firma ROBUR se stále věnuje inovaci svých

Více

EN ISO 12100-2 Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci. Část 1: Základní terminologie a metodologie

EN ISO 12100-2 Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci. Část 1: Základní terminologie a metodologie KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKY MAXI 1100-2000 NÁVODY NA MONTÁŽ, ÚDRŽBU A OBSLUHU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 440 00 Fax: +46 222 440

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 34

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 34 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 34 2 Vážený zákazníku děkujeme Vám za zakoupení plynového kotle VIADRUS G 34 a tím projevenou důvěru k firmě ŽDB a.s. Bohumín, Závod topenářské techniky VIADRUS.

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel OBSAH 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Bezpečnostní pokyny 4 2 ROZSAH DODÁVKY 5 3 ÚDAJE O VÝROBKU

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů

Rekonstrukce větrání bytových domů inteligentní ventilátory řízené skutečnou potřebou Rekonstrukce větrání bytových domů výkon výkon Δp Δp kuchyň koupelna WC fasádní a okenní přívodní prvky 23 V odsávací ventil s mechanickým doběhem pro

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT 100, 200, 300 SILENT 100, 200, 300 DESIGN

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT 100, 200, 300 SILENT 100, 200, 300 DESIGN AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT 100, 200, 300 NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav 10.12.2013 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel:

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více