RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM"

Transkript

1 RDIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM Technická dokumentace číslo : TD. platí od: / kontakt : LTEKO,spol. s r.o. Pod ihelnou Hostomice pod rdy zech Republic telefon: + ; + fax: + ; + ; strana obálky

2 Pole výkonových charakteristik ventilátorů RF ρ =, (kg m ) max. výkon ventilátoru RF (m s ) (m h ),,,,,,,,,,,,, Pole výkonových charakteristik ventilátorů RFE ρ =, (kg m ),,, (m s ) (m h ),,,,,,,,,. strana obálky

3 TD. Radiální ventilátory nízkotlaké RF a radiální ventilátory středotlaké RFE jsou jednostranně sací ventilátory s přímým pohonem přírubovými elektromotory SIEMENS (IP). Radiální nízkotlaké a středotlaké ventilátory jsou určeny pro výměnu vzduchu v občanské výstavbě a v průmyslových prostorech. Ventilátory RF se vyrábí v provedení pro použití v prostředí obyčejném nebo v provedení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex Zóna () a Zóna () vně i uvnitř ventilátoru, dle ČSN EN /. (Elektrická zařízení pro plynnou výbušnou atmosféru Část : Určování nebezpečných prostorů). Ventilátory RFE jsou určeny pouze pro použití v prostředí obyčejném. Ventilátory RF a RFE se vyrábí ve velikostech,,,,, a RF. Ventilátory nejsou plynotěsné. K ventilátorům jsou standardně dodávány pryžové izolátory chvění. Otáčky ventilátorů v provedení pro použití v prostředí obyčejném (průtočné množství vzduchu) lze regulovat pomocí osmistupňových regulátorů otáček FREON FIDL nebo FI M (frekvenční měniče), viz osm křivek výkonových charakteristik v tomto katalogu nebo jiným vhodným frekvenčním měničem např. SIEMENS MIROMSTER, HITHI L. U ventilátorů RF v provedení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex Zóna a Zóna regulaci otáček použít nelze. Ventilátory RF a RFE se nesmějí používat pro dopravu vzduchu, který obsahuje agresivní látky, abrazivní příměsi a vláknité částice. Teplota dopravovaného vzduchu může být v rozsahu až +. Teplota okolí vzhledem k elektromotorům může být v rozsahu až +. PŘÍSLUŠENSTVÍ Jeli ventilátor vystaven povětrnostním vlivům, musí být elektromotor chráněn krytem motoru RFRFEKM. Vzduchotechnické potrubí se k ventilátorům připojuje přes pružné vložky RFRFEPV a RFRFEPVS. Potrubí musí být samostatně zavěšeno. Připojovací příruby ventilátorů odpovídají normě ČSN EN /. (Větrání budov Kovové plechové potrubí a armatury pravoúhlého průřezu Rozměry). Neníli na výtlaku nebo sání ventilátoru připojeno potrubí, musí být příruba opatřena ochrannou mřížkou. Krycí mřížka na sání ventilátoru má označení RFRFEMS, výtlak RFRFEN. Jako přechodu z kruhového na hranatý průřez lze použít na sání ventilátoru nástavec RFRFEN. Při montáži ventilátoru na betonový základ, musí být ventilátor doplněn podstavnou deskou, označenou RFRFEPD. Uvedené příslušenství je nutno objednávat samostatně, není součástí dodávky ventilátoru. EZPEČNOST Montáž ventilátorů RF a RFE, připojení k ochrannému obvodu, zapojení a veškerou elektroinstalaci smí provádět jen osoba znalá. Elektricky vodivé části vzduchotechnických zařízení musí být vodivě pospojovány. Ventilátory RF a RFE musí být provozovány až po připojení potrubí odpovídající tlakové ztráty tak, aby nedošlo k přetížení elektromotoru (viz hodnoty statorových proudů v tabulce motorů nebo údaje na štítku elektromotoru). Elektromory ventilátorů RF a RFE v provedení pro prostředí obyčejné jsou vybaveny rozpínacími termokontakty, které musí být při uvádění ventilátoru do provozu zapojeny tak, aby plnily svou ochrannou funkci. U ventilátorů RF v provedení pro Zónu () a Zónu () jsou veškerá šroubová spojení uvnitř ventilátoru zajištěna proti uvolnění, u rotujících a souvisejících pevných částí jsou dodrženy minimální bezpečné vzdálenosti, případně je použito nejiskřících materiálů. Elektromotory těchto ventilátorů jsou v zajištěném provedení EExeIIT, nejsou vybaveny termokontakty a musí být opatřeny vypínačem a ochranou nastavenou na jmenovitý proud motoru. Vypínací charakteristika vypínače musí být přizpůsobena tak, aby při chodu nakrátko (tj. při zabržděném motoru) nebyla překročena oteplovací doba t E, příslušející jednotlivým skupinám vznícení. Pokud není ochranný vypínač motoru v nevýbušném provedení, musí být umístěn v prostoru bez nebezpečí výbuchu. Pro nasazení motoru v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů platí příslušná ustanovení ČSN EN /. (Elektrická zařízení pro plynnou výbušnou atmosféru Část : Elektrické instalace v nebezpečných prostorech /jiných než důlních/). Před uvedením ventilátorů RF a RFE do provozu musí být provedena výchozí revize a vypracována revizní zpráva. Montáž a výchozí revizi zajišťuje uživatel. Před uvedením ventilátorů RF v provedení pro prostředí s nebezpečím výbuchu Zóna () a Zóna () do provozu musí být provedena kontrola minimální vůle mezi sacím ústím a oběžným kolem (min. mm) a výchozí revize. Po dobu provozování je nutno provádět pravidelné revize el. zařízení. POVRHOVÁ ÚPRV RF nebo RFE...Z pozinkovaný plech (g/m ) RF nebo RFE...E syntetický nátěr na pozinkovaný plech reaktivní nátěr x S základní nátěr x S vrchní nátěr x S odstín světle šedý (RL ) RF...KV chromniklová austenitická ocel. NÁHRDNÍ DÍLY Výrobce dodává tyto náhradní díly: elektromotor oběžné kolo s nábojem ÚDJE N VÝROKU Ventilátor je opatřen štítkem s vyznačením směru proudění vzduchu a směru otáčení oběžného kola. Výrobní štítek obsahuje označení výrobku, výrobce, a výrobní číslo stroje. OSVĚDČENÍ Ventilátory RF a RFE mají technická osvědčení nebo certifikáty, které jsou uznávány v rámci zemí Evropské unie. DOKUMENTE Ujištění výrobce o shodě vlastností výrobku s požadavky na jejich bezpečnost. Montážní a provozní předpisy. ZÁRUK Záruční doba na ventilátory je měsíců od dodání (regulátory otáček FIDL a FIM měsíců). /

4 Radiální ventilátory RF a RFE rozměry TD. VENTILÁTOR RF, RFE G G L obrys krytu motoru E D n x M d D E IZOLÁTORY HVĚNÍ součástí dodávky Nakresleno provedení " LEVÉ " T T PODSTVNÁ DESK objednává se zvlášť R S R RF RF RF RF D D E minmax E G G H L R R S T RF RF RF RF RF RFE RFE RFE RFE RFE Provedení " LEVÉ " L RF RF RF RFE jednotlivé polohy lze nastavit při montáži pohledy ze strany SÁNÍ Provedení " PRVÉ " P n d RF SÁNÍ SÁNÍ a a a a /

5 TD. Radiální ventilátory RF a RFE rozměry PODSTVNÁ DESK RFRFEPD KRYT MOTORU RFRFEKM F E D RFRFE PD RFRFE PD RFRFE PD D E RFRFE PD RFRFE PD RFRFE PD RFRFE PD F RFRFE KM RFRFE KM RFRFE KM RFRFE KM RFRFE KM RFRFE KM RFRFE KM KRYÍ MŘÍŽK RFRFEMS PRUŽNÁ VLOŽK RFRFEPV D RFRFE MS RFRFE MS RFRFE MS PRUŽNÁ VLOŽK RFRFEPVS D RFRFE MS RFRFE MS RFRFE MS RFRFE MS RFRFE PV D RFRFE PVS RFRFE PVS RFRFE PVS RFRFE PVS RFRFE PVS RFRFE PVS RFRFE PVS RFRFE PV RFRFE PV RFRFE PV RFRFE PV NÁSTVE RFRFEN RFRFE PV RFRFE PV NÁSTVE RFRFEN D RFRFE N RFRFE N RFRFE N RFRFE N RFRFE N D RFRFE N RFRFE N RFRFE N RFRFE N RFRFE N RFRFE N RFRFE N RFRFE N RFRFE N /

6 Radiální ventilátory RF a RFE TD. HLUKOVÉ PRMETRY viz strana,, ρ =, (kg m ) RF (m s ) (m h ),,,,, ρ =, (kg m ) RF Křivka bez regulátoru otáček Křivky stupně regulátoru otáček FIDL (m s ) (m h ),,,,, /

7 Radiální ventilátory RF a RFE TD. HLUKOVÉ PRMETRY viz strana,, ρ =, (kg m ) RF (m s ) (m h ),,,,,,,,, ρ =, (kg m ) RF Křivka bez regulátoru otáček Křivky stupně regulátoru otáček FIDL (m s ) (m h ),,,,,,,,, /

8 TD. Radiální ventilátory RF a RFE HLUKOVÉ PRMETRY viz strana,, ρ =, (kg m ) RF pc Křivka bez regulátoru otáček Křivky stupně regulátoru otáček FIDL (m s ),,, (m h ),,,,, ρ =, (kg m ) RF Křivka bez regulátoru otáček Křivky stupně regulátoru otáček FIDL (m s ) (m h ),,,,,,,,,,,,, /

9 Radiální ventilátory RF a RFE TD. HLUKOVÉ PRMETRY viz strana,, ρ =, (kg m ) RF Křivka bez regulátoru otáček Křivky stupně regulátoru otáček FIDL (m s ),,,,,,,,,,,,,, (m h ) ρ =, (kg m ) RF Křivka bez regulátoru otáček Křivky stupně regulátoru otáček FIDL (m s ) (m h ),,,,,,,,,,,,,,,,,,, /

10 Radiální ventilátory RF a RFE TD. HLUKOVÉ PRMETRY viz strana,, ρ =, (kg m ) RF Křivka bez regulátoru otáček Křivky stupně regulátoru otáček FIDL (m s ) (m h ),,,,,,,,,,,,,,,,,, ρ =, (kg m ) RF Křivka bez regulátoru otáček Křivky stupně regulátoru otáček FIM (m s ) (m h ),,,,,,...,,,, /

11 TD. Radiální ventilátory RF a RFE HLUKOVÉ PRMETRY viz strana,, ρ =, (kg m ) RF Křivka bez regulátoru otáček Křivky stupně regulátoru otáček FIDL (m s ) (m h ),,,,,,,,,,,,,,,,,, ρ =, (kg m ) RF Křivka bez regulátoru otáček Křivky stupně regulátoru otáček FIDL (m s ) (m h ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,, /

12 Radiální ventilátory RF a RFE TD. HLUKOVÉ PRMETRY viz strana,, ρ =, (kg m ) Křivka bez regulátoru otáček Křivky stupně regulátoru otáček FIM RF (m s ) (m h ),,,,,,,,,, ρ =, (kg m ) Křivka bez regulátoru otáček Křivky stupně regulátoru otáček FIM RF (m s ) (m h ),,,,, /

13 Radiální ventilátory RF a RFE TD. HLUKOVÉ PRMETRY viz strana,, ρ =, (kg m ) Křivka bez regulátoru otáček Křivky stupně regulátoru otáček FIM RF max. výkon ventilátoru RF (m s ) (m h ),,,,,, ρ =, (kg m ) Křivka Křivky RFE bez regulátoru otáček stupně regulátoru otáček FIDL (m s ) (m h ),,, /

14 TD. Radiální ventilátory RF a RFE HLUKOVÉ PRMETRY viz strana,, ρ =, (kg m ) RFE Křivka bez regulátoru otáček Křivky stupně regulátoru otáček FIDL (m s ) (m h ),,,,,, ρ =, (kg m ) RFE Křivka bez regulátoru otáček Křivky stupně regulátoru otáček FIDL (m s ) (m h ),,,,,,,,,, /

15 Radiální ventilátory RF a RFE TD. HLUKOVÉ PRMETRY viz strana,, ρ =, (kg m ) Křivka Křivky RFE bez regulátoru otáček stupně regulátoru otáček FIDL (m s ) (m h ),,,,,,,,,,,,, ρ =, (kg m ) RFE Křivka bez regulátoru otáček Křivky stupně regulátoru otáček FIDL (m s ) (m h ),,,,,,,,, /

16 Radiální ventilátory RF a RFE TD. HLUKOVÉ PRMETRY viz strana,, ρ =, (kg m ) Křivka Křivky RFE bez regulátoru otáček stupně regulátoru otáček FIDL (m s ) (m h ),,,,,,,,,,,, hlukové parametry ELKOVÉ HLDINY KUSTIKÉHO VÝKONU DO VÝTLKU L P I [d(p,)] Hodnoty hladin jsou uvedeny ve výk. parametrech černou barvou KUSTIKÉHO VÝKONU DO SÁNÍ L = log [d(p,)] P II n i = L + L + K P I II i KUSTIKÉHO TLKU DO OKOLÍ * L = log [d()] p III n i = KUSTIKÉHO TLKU DO OKOLÍ ** L p IV L + L + K P I III i [d()] Hodnoty hladin jsou uvedeny ve výk. parametrech červenou barvou * akustický tlak do okolí pro volné sání ve vzdálenosti m ** akustický tlak do okolí při napojeném potrubí na sání a výtlak komory ve vzdálenosti m korekce K stř.kmitočet oktávového pásma f (Hz) k k k k,,,,,, RF SPEKTR RELTIVNÍH HLDIN L I [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO VÝTLKU pole k k k k L II [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO SÁNÍ pole k k k k L III [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO OKOLÍ * pole k k k k L IV [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO OKOLÍ ** pole k k k k /

17 Radiální ventilátory RF a RFE hlukové parametry TD. RF RF RF RF RF RF SPEKTR SPEKTR SPEKTR SPEKTR SPEKTR SPEKTR RELTIVNÍH HLDIN RELTIVNÍH HLDIN RELTIVNÍH HLDIN RELTIVNÍH HLDIN RELTIVNÍH HLDIN RELTIVNÍH HLDIN L I [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO VÝTLKU L III [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO OKOLÍ * pole k k k k pole k k k k L II [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO SÁNÍ L IV [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO OKOLÍ ** pole k k k k pole k k k k L I [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO VÝTLKU oblast pole stř.kmitočet oktávového pásma f (Hz) k k k k L III [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO OKOLÍ * pole k k k k L II [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO SÁNÍ L IV [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO OKOLÍ ** pole k k k k pole k k k k L I [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO VÝTLKU L III [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO OKOLÍ * pole k k k k pole k k k k L II [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO SÁNÍ L IV [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO OKOLÍ ** pole k k k k pole k k k k L I [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO VÝTLKU L III [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO OKOLÍ * pole k k k k pole k k k k L II [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO SÁNÍ L IV [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO OKOLÍ ** pole k k k k pole k k k k L I [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO VÝTLKU L III [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO OKOLÍ * pole k k k k pole k k k k L II [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO SÁNÍ L IV [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO OKOLÍ ** pole k k k k pole k k k k L I [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO VÝTLKU L III [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO OKOLÍ * pole k k k k pole k k k k L II [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO SÁNÍ L IV [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO OKOLÍ ** pole k k k k pole k k k k /

18 Radiální ventilátory RF a RFE hlukové parametry TD. RFE RFE RFE RFE RFE RFE SPEKTR SPEKTR SPEKTR SPEKTR SPEKTR SPEKTR RELTIVNÍH HLDIN RELTIVNÍH HLDIN RELTIVNÍH HLDIN RELTIVNÍH HLDIN RELTIVNÍH HLDIN RELTIVNÍH HLDIN L I [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO VÝTLKU L III [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO OKOLÍ * pole k k k k pole k k k k L II [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO SÁNÍ L IV [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO OKOLÍ ** pole k k k k pole k k k k L I [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO VÝTLKU L III [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO OKOLÍ * pole k k k k pole k k k k L II [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO SÁNÍ L IV [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO OKOLÍ ** pole k k k k pole k k k k L I [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO VÝTLKU L III [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO OKOLÍ * pole k k k k pole k k k k L II [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO SÁNÍ L IV [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO OKOLÍ ** oblast pole oblast pole stř.kmitočet oktávového pásma f (Hz) k k k k stř.kmitočet oktávového pásma f (Hz) k k k k oblast pole L I [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO VÝTLKU L III [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO OKOLÍ * pole k k k k pole k k k k L II [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO SÁNÍ L IV [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO OKOLÍ ** pole k k k k pole k k k k L I [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO VÝTLKU L III [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO OKOLÍ * pole k k k k pole k k k k L II [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO SÁNÍ L IV [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO OKOLÍ ** pole k k k k pole k k k k L I [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO VÝTLKU L III [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO OKOLÍ * pole k k k k pole k k k k L II [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO SÁNÍ L IV [d] pro výpočet KUSTIKÉHO VÝKONU DO OKOLÍ ** oblast pole stř.kmitočet oktávového pásma f (Hz) k k k k stř.kmitočet oktávového pásma f (Hz) k k k k /

19 TD. Radiální ventilátory RF a RFE značení velikost ZNČENÍ motor poloha povrch. úprava typ motoru výkon motoru ( W ) účinnost (%) napětí * proud ( ) jmenov. otáčky ot/min krytí motoru doporuč. regulátor otáček hmotnost ( kg ) RF RF RF RF RF RF RF P nebo L nebo nebo KV E Z LF L M LF L M L M L M L M L M L M L M L L M L M L L M,,/,,/,,,/,,/,,/,,/,,/,,/,,/,,/,,/,,/,,/,,/,,/,,/,,/,,/,,/,,/,,/,,/,,/,,/, IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP FIDL FIDL FIDL FIDL FIDL FIDL FIDL FIM FIDL FIDL FIM FIM FIM RFE RFE RFE RFE RFE RFE P nebo L Z nebo E L L L L L L,/,,/,,/,,/,,/,,/, IP IP IP IP IP IP FIDL FIDL FIDL FIDL FIDL FIDL..synchr.ot. (ot/min)..synchr.ot. (ot/min)..synchr.ot. (ot/min)..synchr.ot. (ot/min)...motor N...motor N příklad značení (objednání) : P...prov.pravé L...prov.levé RF L Z obj.číslo: viz ENÍK Z...povrch.úpravazinek E...povrch.úpravazinek+ KV...povrch.úpravanerezavějící materiály...v provedení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex Zóna () vně i uvnitř *... PE stř. V / Hz... PE stř., V / V / Hz... PE stř., V / V / Hz /

20 vzduchotechnika Radiální ventilátory RF a RFE příklady použití TD. S PODSTVNOU DESKOU EZ PODSTVNÉ DESKY NÁSTVE NÁSTVE NÁSTVE NÁSTVE NÁSTVE NÁSTVE /

21 vzduchotechnika Radiální ventilátory RF a RFE TD. zapojení svorkovnic Platí pro: VENTILÁTORY PRUJÍÍ V PROSTŘEDÍ OYČEJNÉM (NV)! ZPOJENÍ SVORKOVNI MOTORU NPE stř. V / Hz směr ot. směr ot. U Z ϑ> U Z ϑ> Z U Z U L N L N ZPOJENÍ SVORKOVNI MOTORU PE stř. V / V / Hz ZPOJENÍ SVORKOVNI MOTORU PE stř. V / V / Hz PE stř. V PE stř. V PE stř. V PE stř. V U V W ϑ> ϑ> ϑ> U V W ϑ> U V W U V W L L L L L L L L L L L L Platí pro: VENTILÁTORY PRUJÍÍ V PROSTŘEDÍ S NEEZP. VÝUHU ZÓN, ZÓN ZPOJENÍ SVORKOVNI MOTORU PE stř. V / V / Hz ZPOJENÍ SVORKOVNI MOTORU PE stř. V / V / Hz PE stř. V PE stř. V PE stř. V PE stř. V U V W U V W U V W U V W L L L L L L L L L L L L /

ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30

ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30 ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30 PC 12 7664 část 1 MODULOVÉ PROVEDENÍ Účinnost od 1 / 2011 Počet stran: 26-1 - ODSAVAČE POC VELIKOST 14/20/30 MODULOVÉ PROVEDENÍ OBSAH: str. 1 POPIS, FUNKCE, ROZMĚRY. str.

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT 100, 200, 300 SILENT 100, 200, 300 DESIGN

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT 100, 200, 300 SILENT 100, 200, 300 DESIGN AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT 100, 200, 300 NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav 10.12.2013 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel:

Více

Rekuperační a malé přívodní jednotky

Rekuperační a malé přívodní jednotky max. účinnost 8 % Výkonné rekuperační jednotky RMR TOP s vestavenou digitální regulací Digireg max. účinnost 7 % Rekuperační a malé přívodní jednotky pro komerční prostory Kompaktní rekuperační jednotky

Více

Správné řešení pro každou oblast. GEA SAHARA Vent VN. Větrací jednotky. Návod k používání 01/2012 (CZ)

Správné řešení pro každou oblast. GEA SAHARA Vent VN. Větrací jednotky. Návod k používání 01/2012 (CZ) Správné řešení pro každou oblast GEA SAHARA Vent VN Větrací jednotky 01/2012 (CZ) Návod k používání Přehled výrobků SAHARA Vent VN Přehled výrobků 2 PR-2011-0148-CZ Změny vyhrazeny 01/2012 SAHARA Vent

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace

Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace DTR-VS-ver.4.16 (09.2013) ! OTEVÍRÁNÍ INSPEKČNÍCH PANELŮ NEBO ZAPÍNÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ JEDNOTKY BEZ INSPEKČNÍCH PANELŮ JE STRIKTNĚ ZAKÁZÁNO!

Více

SIMOTICS. nízkonapěťové trojfázové asynchronní motory nakrátko podle IEC. Řady 1LE1, 1MB1 a 1PC1. Velikosti 80 až 315 Výkony 0,3 až 250 kw

SIMOTICS. nízkonapěťové trojfázové asynchronní motory nakrátko podle IEC. Řady 1LE1, 1MB1 a 1PC1. Velikosti 80 až 315 Výkony 0,3 až 250 kw SIMOTICS nízkonapěťové trojfázové asynchronní motory nakrátko podle IEC Řady 1LE1, 1MB1 a 1PC1 Velikosti 80 až 315 Výkony 0,3 až 50 kw Motory Katalog D 81.1 Edice 013 Minimální zákonem stanovené hodnoty

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů

Rekonstrukce větrání bytových domů inteligentní ventilátory řízené skutečnou potřebou Rekonstrukce větrání bytových domů výkon výkon Δp Δp kuchyň koupelna WC fasádní a okenní přívodní prvky 23 V odsávací ventil s mechanickým doběhem pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1.0 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 2.0 BEZPEČNOST 3.0 DOPRAVA, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ 4.0 POPIS VÝROBKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ 5.0

Více

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky KATALOG 03/2013 Klimatizační jednotky Nový rozměr spolupráce Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...4 Výkony, normy...6 Variabilita a optimalizace rozměrů...7 Materiálové provedení...8

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X. Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana...

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X. Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana... A X ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozm ry, hmotnosti...x

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 34

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 34 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 34 2 Vážený zákazníku děkujeme Vám za zakoupení plynového kotle VIADRUS G 34 a tím projevenou důvěru k firmě ŽDB a.s. Bohumín, Závod topenářské techniky VIADRUS.

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

Provozní předpis a návod k obsluze kompaktní elektrolytické úpravny vody typ KEUV. Vypracoval: Ing. Jaromír Šnajdr Rev. 3: 04. 12.

Provozní předpis a návod k obsluze kompaktní elektrolytické úpravny vody typ KEUV. Vypracoval: Ing. Jaromír Šnajdr Rev. 3: 04. 12. Provozní předpis a návod k obsluze kompaktní elektrolytické úpravny vody typ KEUV Vypracoval: Ing. Jaromír Šnajdr Rev. 3: 04. 12. 2006 1/14 Obsah 1. Přeprava a manipulace 2. Instalační podmínky 2.1 Požadavky

Více

1PC, 1LA, 1LG, 1LP, 1PP

1PC, 1LA, 1LG, 1LP, 1PP Nízkonapěťové trojfázové asynchronní motory nakrátko podle IEC Řady 1LE, 1PC, 1LA, 1LG, 1LP, 1PP Velikosti 63 až 315 Výkony 0,09 až 315kW Katalog D 81.1 červenec 2011 Motory www.siemens.cz/motory www.siemens.com/motors

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor. Cirkulační jednotka pro vytápění a chlazení vysokých prostor

Cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor. Cirkulační jednotka pro vytápění a chlazení vysokých prostor Bezpečnost A 3 TopVent DHV B Cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor 7 TopVent DKV C Cirkulační jednotka pro vytápění a chlazení vysokých prostor 27 TopVent NHV Cirkulační jednotka pro vytápění

Více

Člen skupiny NIBE Švédsko

Člen skupiny NIBE Švédsko Člen skupiny NIBE Švédsko KVALITA V CELÉM PROCESU V celém procesu výroby elektrických topných těles ve společnosti Backer Elektro CZ je dlouhodobě přikládána velká důležitost kvalitě produktů ve všech

Více

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel OBSAH 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Bezpečnostní pokyny 4 2 ROZSAH DODÁVKY 5 3 ÚDAJE O VÝROBKU

Více

1. BEZPEČNOST. V z d u c h o t e c h n i c k é j e d n o t k y A I R B O X. Návod k použití. Návod k použití. Vzduchotechnické jednotky AirBox

1. BEZPEČNOST. V z d u c h o t e c h n i c k é j e d n o t k y A I R B O X. Návod k použití. Návod k použití. Vzduchotechnické jednotky AirBox V z d u c h o t e c h n i c k é j e d n o t k y A I R B O X 1. BEZPEČNOST Symboly bezpečnosti práce: Následující symboly upozorňují na určitá nebezpečí nebo obsahují informace pro bezpečný provoz. Pozor!

Více

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo cs Návod k montá i a obsluze Obr. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Obr. 1b: 1 2 9 8 13 13 14 13

Více

TMAVÝ PLYNOVÝ TRUBKOVÝ INFRAZÁŘIČ

TMAVÝ PLYNOVÝ TRUBKOVÝ INFRAZÁŘIČ TMAVÝ PLYNOVÝ TRUBKOVÝ INFRAZÁŘIČ HELIOS - S NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 016/11 PLATÍ OD: 25.10.2011 NAHRAZUJE: 204-01-05 Obsah 1. Všeobecný popis infrazářiče str.2 2. Popis infrazářičů, rozdělení

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více