VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola, ÚPICE, Havlíčkova 812 : , fax: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2008/ Mgr. Irena Dobiasová ředitelka školy

2 Část I. Základní údaje o škole a) Název školy, sídlo, právní forma, IČ, Identifikátor zařízení Název právnické osoby: Gymnázium a Střední odborná škola, Úpice, Havlíčkova 812 Adresa: Havlíčkova ÚPICE Právní forma: příspěvková organizace IČ: Identifikátor právnické osoby: b) Název a adresa zřizovatele (zřizovatel: právnická osoba vykonávající činnost školy a školských zařízení) Zřizovatel: Královéhradecký kraj, Adresa: Pivovarské náměstí Hradec Králové Právní forma: kraj, IČ: c) Vedení školy ředitelka: Mgr. Irena Dobiasová, nar trvalý pobyt: Tyršova Úpice (ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby) zástupce ředitelky: RNDr. Jaroslava Vlčková, nar trvalý pobyt: Nová Závoď Úpice d) Druh školy a školská zařízení: Druh školy: státní 1. Střední škola IZO: Havlíčkova 812, Úpice 2. Domov mládeže IZO: Regnerova 605, Úpice 3. Školní jídelna IZO: Havlíčkova 890, Úpice

3 e) Celková kapacita školy a školských zařízení 1. Střední škola nejvyšší povolený počet žáků: Domov mládeže kapacita lůžek: Školní jídelna kapacita stravovaných: 350 f) Zařazení do sítě škol a školských zařízení Zařazení Gymnázia do sítě škol a školských zařízení k Zahájení činnosti Gymnázia a Střední odborné školy, Úpice, Havlíčkova 812 (po sloučení s Integrovanou střední školou, Havlíčkova 812, Úpice) dne na základě rozhodnutí MŠMT ČR ze dne pod čj /2000-II/2. Poslední rozhodnutí o změně zařazení školy do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení č.j / ze dne s účinností od g) Seznam zájmových, občanských a dalších sdružení působících při škole Škola je registrována v AŠSK (Asociace školních sportovních klubů). Při škole působí Mládež českého červeného kříže. h) Údaje, týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje Dlouhodobým záměrem školy je posílení gymnaziálního vzdělávání, rozvíjení oboru veřejnosprávní činnost a vytvoření podmínek pro výuku Kurzu celoživotního vzdělávání Slezské univerzity Opava. ch) Údaje o školské radě Nová školská rada při Gymnáziu a Střední odborné škole, Úpice, Havlíčkova 812 byla zřízena ke dni Volby do školské rady proběhly ve dnech 18. a 19. listopadu Nově zvolenými členy školské rady se stali: předseda: Ing. Pavel Bradík zastupitel Královéhradeckého kraje členové: MUDr. Pavel Trpák senátor Ing. Pavel Pařil zástupce z řad rodičů a zletilých studentů Ing. Hana Štiková zástupce z řad rodičů a zletilých studentů Mgr. Blanka Reichertová zástupce pedagogických pracovníků Ing. Luboš Panny zástupce pedagogických pracovníků

4 Část II. Přehled oborů vzdělání, učební dokumenty a) Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací program L Podnikání v oborech L/524 Podnikání délka studia: 3 r. 0 měs. dálková forma vzdělávání (nást.) M Veřejnosprávní činnost M/001 Veřejnosprávní činnost délka studia: 4 r. 0 měs. denní forma vzdělávání M/001 Veřejnosprávní činnost délka studia: 5 r. 0 měs. dálková forma vzdělávání K Gymnázium K/401 Gymnázium - všeobecné délka studia: 4 r. 0 měs. denní forma vzdělávání K/801 Gymnázium - všeobecné délka studia: 8 r. 0 měs. denní forma vzdělávání (dobíhající obor) K/81 Gymnázium délka studia: 8 r. 0 měs. denní forma vzdělávání Denní studium (k ) Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele G 8 SOŠ , ,2 14,5 Dálkové studium (k ) Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků Počet žáků na jednu třídu na učitele b) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR Kód oboru Název oboru Kdo vydal učební dokumenty Pod č.j. Platnost od K/81 Gymnázium GSOŠ Úpice ŠVP- Učíme se pro život I K/801 Gymnázium - všeobecné MŠMT ČR / K/401 Gymnázium - všeobecné MŠMT ČR / M/001 Veřejnosprávní činnost DE MŠMT ČR / M/001 Veřejnosprávní činnost - DS MŠMT ČR / pozn.: DE = denní studium DS = dálkové studium

5 Část III. Personální zabezpečení činnosti školy a) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti (zákon č. 563/2004 Sb.). Ve školním roce 2008/09 působilo na škole 23 učitelů. Všichni učitelé byli odborně i pedagogicky způsobilí. Jméno pracovníka Pracovní zařazení Pedagogická a odborná kvalifikace učitelů, učitelů odborného výcviku, vychovatelů Vyučení Odborné u UOV (vysokoškolské, ÚSO) (obor) Pedagog. (PF, FF, DPS) Délka praxe Mgr. Irena Dobiasová ředitelka --- VŠ - UK Praha FTVS 27 let RNDr. Jaroslava Vlčková zást. ředit. --- VŠ - UK Praha PřF 25 let Mgr. Václava Balcarová učitelka --- VŠ - Univerzita Hradec Král. PF 10 let Mgr. Petra Dudková učitelka --- VŠ - Univerzita Hradec Král. PF 10 let Ing. Radim Dufka učitel --- VŠ - VAAZ Brno DPS 33 let Mgr. Michaela Hofmanová učitelka --- VŠ - MU Brno PF 11 let Mgr. Martina Chrastinová učitelka --- VŠ - UK Praha PF 20 let Ing. Jitka Janáčková učitelka --- VŠ - VŠCHT Pardubice DPS 26 let Mgr. Karel Kašpar učitel --- VŠ - Univerzita Hradec Král. PF 31 let Mgr. Hana Levinská učitelka --- VŠ - JU v Č. Budějovicích PF 21 let Mgr. Kamila Matejíková učitelka --- VŠ - Univerzita Hradec Král. PF 19 let Karel Mikeš učitel --- VŠ - UHK, UP Olomouc PF 36 let Božena Nowaková učitelka --- VŠ - Univerzita Hradec Král. PF 28 let Ing. Jana Nývltová, CSc. učitelka --- VŠ - VŠE Praha DPS 21 let Ing. Jana Prokopová učitelka --- VŠ - VŠE Praha DPS 15 let Mgr. Klára Počekajlová učitelka --- VŠ - UP Olomouc FTK --- Ing. Luboš Panny učitel --- VŠ - UHK, ČZU Praha PF 26 let Mgr. Jana Přeučilová učitelka --- VŠ - UHK PF 2 roky Mgr. Blanka Reichertová učitelka --- VŠ - UK Praha PF 16 let Mgr. Ondřej Straka učitel --- VŠ - UP v Olomouci PF 1 rok Mgr. Jan Šindýlek učitel --- VŠ - UJEP v Ústí N/L PF 1 rok Ing. Jana Šepsová učitelka --- VŠ - VŠCHT Pardubice DPS 29 let Ing. Jaroslav Vašíček učitel --- VŠ - VUT v Brně DPS 23 let praxe uvedena jako započitatelná praxe dle Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění Mateřská dovolená Irena Poddaná vychovatelka --- SPŠ-mistr. odb. vých. PF HK 11 let Mgr. Hana Bubáková učitelka --- VŠ - MU Brno PřF 9 let Mgr. Hedvika Kačengová učitelka --- VŠ - Univerzita Hradec Král. PF 7 let Mgr. Andrea Kadaníková učitelka --- VŠ - UK Praha FTVS 6 let Mgr. Lenka Pechová učitelka --- VŠ - Univerzita Hradec Král. PF 10 let Mgr. Markéta Filípková učitelka --- VŠ - MU Brno FF 6 let Petra Nývltová učitelka --- ÚSO - OA Trutnov 5 let Ing. Marie Večeřová učitelka --- VŠ - KINH Kyjev, TU Liber. DPS 22 let

6 b) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti. Jméno pracovníka Pracovní zařazení Odborná kvalifikace nepedagogických pracovníků Odborné (vysokoškolské, ÚSO) Vyučení u UOV (obor) Jiné (základní) Délka praxe Jarmila Mílová účetní --- ÚSO SEŠ let Eva Hůlková sekret. + pokl. --- ÚSO SEŠ let Jana Vojtová domov. + ukl základní 40 let Mgr. Josef Trdlikát školník údržbář --- VŠ-PF UK Praha let Mgr. Lubomír Václavík školník údržbář --- VŠ-PF H. Král let Květoslava Junková uklizečka základní 27 let Jitka Vlčková ved. šk. strav. --- ÚSO - SHŠ let Jaroslava Jirková ved. kuchařka kuchařka let Stanislava Matysková pom. kuchařka základní 36 let Dana Poddaná pom. kuchařka základní 39 let praxe uvedena jako započitatelná praxe dle Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění c) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka. Počet pedag. pracovníků Školní rok 2008/ d) Počet nekvalifikovaných pracovníků školní rok 2008/2009 u pedagogických pracovníků - u nepedagogických pracovníků - e) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Druh studia, kurzu apod. Počet zúčastněných pracovníků zvyšování kvalifikace - další vzdělávání 11 Část IV. Údaje o přijímacím řízení a) souhrnný údaj o přijímacím řízení (celkový počet přijatých žáků k ) Přijímací řízení pro školní rok 2009/2010 Kód oboru Název oboru 1. kolo další kola poč. přij. poč. přihl poč. ZL poč. přihl poč. ZL celkem K/81 Gymnázium M/01 Veřejnosprávní činnost

7 Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) členění podle oborů, níků a tříd dle výkonových výkazů S (k ) Víceletá gymnázia Kód oboru Název oboru Celk. počet žáků K/81 Gymnázium K/801 Gymnázium -všeobecné Poč. tříd celk. Čtyřleté gymnázium a Střední odborná škola Kód oboru Název oboru Celk. počet žáků K/401 Gymnázium -všeobecné M/001 Veřejnosprávní činnost - DE M/001 Veřejnosprávní činnost - DS Poč. tříd celk. b) prospěch žáků ve škole (údaje k ) Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva S S S S celkem

8 c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka (za 1. i 2. pololetí) Počet zamešk. hod./žák 1. pol. Počet zamešk. hod./žák 2. pol. Počet neoml. hod./žák 1. pol. 2. pol. Ročník Počet celkem Důvodem prospěch Důvodem chování Jiné důvody prima ,82 48, sekunda ,00 42, tercie ,61 65, kvarta ,12 74,62 0 0,13 kvinta ,88 63,81 0 0,94 sexta ,58 71,23 0 0,24 septima ,55 75, oktáva ,73 52, S ,90 84, S ,31 145,89 1, S ,48 97, S ,34 64, celkem ,27 74,51 0,12 0,08 d) Snížený stupeň z chování Stupeň z chování šk. rok 2008/09 (1. pololetí) šk. rok 2008/09(2. pololetí) počet počet e) Celkový počet neomluvených hodin. Počet neomluv. hodin % z celkem zameškaných h. 53 0,20 f) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních a závěrečných zkoušek k Maturitní zkoušky školní rok 2008/2009 Kód oboru Název oboru Počet ž. celkem Počet ž. nepřipuštěn Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprospělo Prospěl po opr. zkouškách K/801 Gymnázium - všeobecné 8 leté M/001 Veřejnosprávní činnost 4 leté

9 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V oblasti sociálně patologických jevů byla pozornost věnována problémům šikany, požívání alkoholických a jiných návykových látek a problematice kouření, rasová problematika. 1. Šikana - ve školním roce 2008/2009 nebyl na škole zaznamenán žádný případ šikany. V rámci prevence proběhla ve řídě tercie beseda s metodikem prevence a pracovnicemi Městského úřadu v Trutnově, oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže, beseda zaměřená na problematiku šikany a společensky závadného chování. Studentům byla vysvětlena problematika nebezpečí šikany a jejího řešení v rámci legislativy. 2. Požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek a/ alkohol - ve školním roce 2008/2009 nebyl na škole zaznamenán žádný případ, b/ jiné návykové látky - ve školním roce 2008/2009 nebyl na škole zaznamenán žádný případ. 3. Kouření v prostorách školy byl zaznamenán jeden případ, který byl řešen kázeňsky. Nutno poznamenat, že společenská tolerance v této oblasti je značná a dodržování zákazu prodeje tabákových výrobků osobám mladším 18 let je obchodníky postaveno až za obchodní zisk. 4. Další aktivity - spolupráce s ÚSP Hajnice Barevné domky na doprovodu klientů na Matějskou pouť v Praze - pořadatelská pomoc při sportovních hrách ÚSP - účast na sbírkách: Sbírka tříkrálová Srdíčkový den Sluníčkový den Květinkový den 5. Rasová problematika - ve školním roce 2008/2009 nebyl na naší škole zaznamenán žádný případ projevu rasové nenávisti. 6. Závěr V rámci prevence sociálně patologických jevů byla snaha pracovat se studenty na nedirektivní úrovni, na vlastní aktivitě studentů, která se dotýkala studentů a v rámci problematiky, kterou požadovali samotní studenti. Tento přístup zvýšil a posílil zájem studentů o problematiku sociálně patologických jevů a řešení problémů s nimi spojených.

10 Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2008/2009 Jméno Datum I. pololetí II. pololetí RNDr. Jaroslava Vlčková Ing. Luboš Panny Evoluce obratlovců Hradec Králové Školení metodiků prevence Trutnov Mediální výchova Hradec Králové Božena Nowaková Nová maturitní zkouška pro učitele českého jazyka a literatury Trutnov Mgr. Karel Kašpar Nová maturitní zkouška pro učitele českého jazyka a literatury Trutnov Mgr. Blanka Reichertová Obnovitelné zdroje energie a úspor y energie ve škole (Sever) Hradec Králové Ing. Dufka Digitální technologie I Hradec Králové Digitální technologie II Hradec Králové Mgr. Irena Dobiasová Mgr. Kamila Matejíková Konference matematiků Pardubice Čtenářská gramotnost a metody pro její rozvoj v hodinách ČJ Trutnov Ing. Jana Nývltová CSc. Mgr. Michaela Hofmanová Mgr. Václava Balcarová Seminář k tvorbě ŠVP na SOŠ Hradec Králové Brána jazyků otevřená AJ Trutnov Brána jazyků otevřená AJ Trutnov

11 Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Okresní, oblastní a celostátní soutěže Organizace okrskového kola Běhu do vrchu Organizace okrskového kola ve stolním tenise Organizace školních kol olympiád ve všech kategoriích ( MO, ONj, CHeO, OAj, ZeO, Pythagoriáda, Klokan, recitace FUČ, zpěv FUČ) Pomoc při organizaci dalších sportovních soutěží (Pohár rozhlasu, Úpická laťka, Atletický čtyřboj) b) Odborná a publikační činnost autorské zadání testů k přijímacím zkouškám z M a ČJ vydány v publikaci Didaktik (učitelé M a ČJ) vytváření nového ŠVP GV, ŠVP SOV, vlastních tématických plánů pro povinné i volitelné předměty na G i SOŠ c) Prezentace školy na veřejnosti zapojení do dobinných sbírek : Srdíčkový den Tříkrálová sbírka Sluníčkový den Květinkový den Světový den první pomoci organizace MČČK Den země - účast na Igelitiádě (čištění břehů Úpy) pořádání Vánočního stromu škola pořádala zábavné odpoledne pro děti z Úpice a okolí Od pólu k pólu škola byla spolupořadatelem Úpické laťky spolupráce se základními a mateřskými školami akce Sulihara a Mikuláš škola byla organizátorem Indiánského sněmu MŠ Suchovršice organizace zdravotnických soutěží (vč.krajské zdravotnické soutěže pro zvláštní školy), pořádání přednášek, zajištění první pomoci při sportovních soutěžích (členové MČČK) prezentace školy na Veletrhu středních škol, v Atlasu školství, Brána vzdělání dokořán, MF Dnes, Dny otevřených dveří: , , vydávání informační brožury o škole pořádání maturitních plesů: oktávy , 4.S taneční kroužek při GSOŠ uspořádal 2.jarní květinový ples vystoupení tanečního kroužku v Ratibořicích a na Vízmburku prezentace SŠ v Trutnově (26. a ), Náchodě ( a ) aktualizace webových stránek (studenti ze septimy G) studenti čtou a píší noviny (vlastní tvorba publicistických textů studentů na zadaná témata MF DNES) d) Spolupráce školy s dalšími subjekty spolupráce s litevským gymnáziem Traku Vytauto Didžiojo v Trakai navázaná spolupráce s Gymnáziem v Kirchdorfu an der Krems (po krátké odmlce) AŠSK, AŘG, ZŠ v regionu, Obecní a městské úřady a instituce veřejné i státní správy, které zajišťují vykonání praxe pro naše studenty oboru veřejnosprávní činnost. navázali jsme spolupráci se Slezskou univerzitou, která v akademickém roce 2008/09 zahájila v prostorách GSOŠ své působení otevřením Kurzu celoživotního vzdělávání oboru Veřejná správa a regionální politika (významný dopad na zvýšení kvalifikace zaměstnanců veřejné správy v regionu získání titulu Bc.) komunikace a spolupráce organizací Města Úpice a Oberbipp (Švýcarsko) plánujeme výměnné pobyty žáků

12 e) Další aktivity při škole bohatá činnost Mládeže ČČK kroužky: latiny, ekologický, biologický, zdravotnický bohatá činnost tanečního kroužku organizace přednášek, výstav, zájezdů, exkurzí, výchovných koncertů, besed, maturitních plesů, využití školní knihovny individuální práce se studenty a jejich příprava na sportovní a znalostní (úspěchy žáků v okresních a krajských soutěžích budou v příloze výní zprávy) V tomto školním roce 2008/09 proběhly maturity u osmiletého gymnázia a oboru SOŠ veřejnosprávní činnost. Škola dále pořádala: přírodovědné exkurze cvičení v přírodě pro třídu primu lyžařský kurz tříd sekundy, kvinty, 1.S ekologický kurz třídy primy a tercie ekologický kurz třídy kvarty rafting třída sexta sportovně turistický kurz třídy septimy škola uspořádala 25 exkurzí pravidelné zájezdy na divadelní představení do HK besedy (o holocaustu, s pamětníky politických procesů Příběhy bezpráví, besedy se starosty, přednášky o drogách, program S tebou o tobě, projekt Planeta země, přednáška Brazílie-Amazonka, o Vietnamu, zážitkový seminář Tyflokabinetu v HK) výukové programy pro primu až kvartu v ZOO Dvůr Králové nad Labem Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2008/2009 nebyla na naší škole provedena žádná kontrola z České školní inspekce. Ve školním roce 2008/2009 provedla na škole kontrolu: Část X. Údaje o dalších kontrolách a) Všeobecná zdravotní pojišťovna Trutnov. V kontrolovaném období od do nebyly zjištěny žádné nedoplatky pojištění. b) Městský úřad Trutnov, odbor obecního živnostenského úřadu. Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených ŽZ a ustanovení zvláštních právních předpisů vztahujících se k vykonávané činnosti. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

13 Část XI. Z hospodaření školy Realizace výběrového řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek Zakázky většího rozsahu se během školního roku 2008/09 nerealizovaly. Hospodářský výsledek V hlavní činnosti dosáhla škola stejně jako v předchozích letech díky výrazným úsporám a přes celkově vyšší ceny energií zisku, který v roce 2008 dosahuje výše 154,43 tis. Kč. V doplňkové činnosti - poskytování stravovacích služeb - škola dosáhla v roce 2008 zisku ,-- Kč. Mezinárodní projekty Část XII. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů schválen mezinárodní ekologický projekt Comenius Partnerství škol v rámci Programu celoživotního učení: Energie v historii, přítomnosti a budoucnosti (ve spolupráci s dalšími evropskými školami z Německa, Španělska, Dánska, Francie a Velké Británie). Celkový grant přidělený naší škole na realizaci projektu je EUR. Část XIII. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Partneři školy Škola v rámci společných akcí, pořadatelské a organizátorské činnosti spolupracuje se školskými zařízeními v regionu: s mateřskými školami, základními a speciálními školami, se ZUŠ Úpice, s Městským úřadem v Úpici, Českým červeným křížem, místními spolky a kluby. V rámci dalších výchovně vzdělávacích akcí (přednášek, seminářů, expedic, ekologického kurzu) škola spolupracuje s Klubem Natura, střediskem Sever v Horním Maršově, Muzeem v Úpici a Hradci Králové, s Hvězdárnou v Úpici, Anatomickým muzeem Lékařské fakulty v Hradci králové, Městskou knihovnou v Úpici. Partnery při pořádání dobinných sbírek, do kterých se zapojují studenti gymnázia i SOŠ, jsou: Liga proti rakovině Občanské sdružení Život dětem Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Charita Česká republika

14 Studenti Střední odborné školy Úpice v rámci odborných praxí navštěvují různé úřady, společenské organizace a podnikatelské subjekty. Výběr praxe je se studenty konzultován a studenti jsou směrováni podle odborných znalostí. Praxe probíhá od druhého do čtvrtého níku. Po vzájemné dohodě mohou studenti vykonávat praxi i ve svém volnu zejména po vyučování. Tato forma je poskytovateli praxe vysoce ceněna a pro školu to vydává jasné svědectví o ceně práce a znalostí studentů. Poskytovatelé praxe: Městské úřady: Úpice, Trutnov, Rtyně v podkrkonoší, Červený Kostelec, Dvůr Králové nad Labem, Žacléř, Vrchlabí, Náchod, Svoboda nad Úpou, Česká Skalice, Broumov, Dobruška, Nymburk, Teplice nad Metují. Obecní úřady: Vítězná, Hořičky, Malé Svatoňovice, Batňovice, Suchovršice, Dolní Radechová, Pilníkov. Školy a školská zařízení ve městech a obcích: Náchod, Trutnov, Žacléř, Úpice, Vrchlabí, Hořičky. Další organizace: Pozemkový fond ČR pracoviště Trutnov, PČR Trutnov, PČR Náchod, MP Trutnov, MP Náchod, Rehamedica Žacléř, Dům pro seniory Trutnov, Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem, Domov svatého Josefa Žireč, Domov důchodců Lampertice, Městská knihovna Úpice, Keramtech a.s. Žacléř, Taneční škola Bonifác Rtyně v Podkrkonoší, ČSAD Rychnov n/kněžnou, Okresní soud Trutnov, Okresní soud Náchod, Český svaz žen Trutnov, Hospic Anežky České Červený Kostelec, Prádelna Mladé Buky, Česká spořitelna - oblastní pobočka Hradec Králové - poradenská pobočka ve Dvoře Králové nad Labem, Českomoravská stavební spořitelna a.s. Broumov, Krajská agentura pro zemědělství a venkov Královéhradecký kraj Agentura pro zemědělství a venkov Trutnov, Okresní správa sociálního zabezpečení Trutnov, Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj katastrální pracoviště Trutnov, Česká pošta a.s. pracoviště Nové město n/metují, Agro a. s. Říkov Česká Skalice, Robex Dvůr Králové nad Labem, Hitrádio Magic Náchod, CDS s. r. o. Náchod, Česká spořitelna, a. s. - Oblastní pobočka Hradec Králové - Pobočka Náchod, František Svoboda Stavebně mechanizační firma Meziměstí,Transport s.r.o.trutnov, Oranžový dům Trutnov, Městská knihovna Česká Skalice, Verner a.s. Červený Kostelec. V Úpici Zpracovala: Mgr. Irena Dobiasová Výní zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 byla schválena Školskou radou dne

15 Příloha č. 1 PŘEHLED AKCÍ USKUTEČNĚNÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 ZÁŘÍ Porada tělocvikářů okrsku Exkurze Praha Národní muzeum (oktáva) Opravné maturity Odborná praxe 2.S, 3.S, 4.S Muzikál Kleopatra Praha (tercie, sexta) Odborná praxe 3.S a 4.S Putování za araukarity (exkurze kvinta) Odborná praxe 4.S Konference matematiků Pardubice Setkání účastníků biologické olympiády v Hradci Králové Veletrh SŠ Trutnov Zahájení 1. semestru studia Kurzu celoživotního vzdělávání při Slezské universitě v Opavě Středoškolský atletický pohár ŘÍJEN Zátopkova desítka Přednáška Brazílie Amazonka v rytmu samby (Divadlo A. Jiráska hod.) Exkurze Všestary (prima, kvinta, 1.S) Exkurze na fermentační stanici v Úpici (septima, oktáva) Literární vycházka primy (spolupráce s Městskou knihovnou v Úpici) Běh do vrchu (prima kvarta ) Regiocentrum - exkurze HK (4. S) Exkurze na fermentační stanici v Úpici (tercie, kvarta) Exkurze: Muzeum bratří Čapků Malé Svatoňovice (oktáva) Halová kopaná: starší žáci, mladší žáci Mladý Demosthenes šk. kolo soutěže (prima kvarta) Stužkování třídy 4.S Zážitkový seminář TYFLOKABINETU v Hradci Králové (sexta, 2.S ) Dějepisná vycházka do okolí Úpice (prima) Prezentace SŠ v Náchodě LISTOPAD Prezentace SŠ v Náchodě Filmové představení TOBRUK (tercie oktáva, 1.S 4.S) Setkání gymnázií ve Vrchlabí Seminář Digitální technologie I.(Hradec králové ) Seminář Jak učit židovství (Jičín) Basketbal (SŠ chlapci, dívky) Trutnov Divadelní představení v Klicperově divadle v Hradci Králové Seminář Evoluce obratlovců (Hradec Králové) Florbal SŠ Gymnázium Trutnov Florbal SŠ Gymnázium Trutnov Seminář Digitální technologie II (Hradec Králové) Klasifikační porada k 1. čtvrtletí šk. roku Seminář Abeceda strečinku (Náchod ) Schůzky rodičů k prospěchu a chování za 1. čtvrtletí Volby do školské rady Den otevřených dveří hodin Školení metodiků prevence Seminář Rétorika ve výuce ČJ na gymnáziu (Hradec Králové) Příběhy bezpráví Srpen 1968 (beseda oktáva, 4.S) Florbal ZŠ (Rtyně v Podkrkonoší ) Stužkování třídy oktávy Od pólu k pólu zábavné odpoledne pro děti z Úpice a okolí

16 PROSINEC Adventní koncert ZUŠ Ekologický kurz středisko SEVER (prima, tercie) Exkurze: Praha kvinta Beseda s tajemníkem MěÚ Úpice 4.S Přednáška o Indii (septima) Exkurze na MěÚ Úpice 1.S Beseda s příslušníky armády 4.S Muzeum Úpice 3.S Vánoční turnaj ve stolním tenise Přednáška Bhutan (kvinta, sekunda, 1.S) Divadelní představení v Klicperově divadle v Hradci Králové Exkurze vánoční trhy v Hradci Králové (1.S ) Vánoční besídky tříd LEDEN Lyžařský výcvik (sekunda, kvinta 1.S) Den otevřených dveří hodin Schůzka k oslavám 650. výí založení Úpice na MěÚ v Úpici Seminář Čtenářská gramotnost a metody pro její rozvoj v hodinách ČJ Konference ředitelů škol v HK Okresní kolo matematické olympiády (kvarta) Středoškolský šestiboj Konverzační soutěž v německém jazyce okr. kolo SŠ Opravná maturitní zkouška Klasifikační porada k 1. pololetí Okresní kolo chemické olympiády Trutnov Dějepisná olympiáda okr. kolo Basketbal ( ZŠ Bří Čapků ) dívky, chlapci Pololetní prázdniny pro studenty V průběhu měsíce ledna proběhla školní kola biologické, anglické, zeměpisné a německé olympiády. ÚNOR Schůzka členů školské rady v hod Mladý Demosthenes soutěž v umění komunikace Okresní kolo v basketbalu dívky Okresní kolo v basketbalu chlapci Taneční akademie ZUŠ Maturitní ples - oktáva Praxe tříd 2.S a 3.S Divadelní představení v Klicperově divadle HK Okresní olympiáda v anglickém jazyce (prima kvarta) Anatomické muzeum na LF UHK (septima, oktáva) Maturitní ples 4.S Okrskový přebor ve šplhu (prima kvarta) Filmové představení Síla lidskosti Školní kolo zeměpisné olympiády Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce SŠ

17 BŘEZEN Dotazníkové šetření k projektu Tepelné zdroje Exkurze Dukovany (tercie, kvarta) Přehazovaná ml. žáci, ml. žákyně Fotbal kvalifikace SŠ (Malé Svatoňovice) Beseda se zástupcem OSZ JUDr. Holubovou Porada AŠŠK (Trutnov) Školní kolo BiO kategorie C, D Přednáška: Sociálně patologické jevy tercie Okresní soutěž v recitaci Beseda s europoslancem Ing. Kohlíčkem, CSc. (septima, oktáva, 3.S, 4.S) Okresní kolo OČj I. kategorie Exkurze Muzeum policie ČR (3.S, 4.S) Okr. kolo OČj II. kategorie Okresní kolo ZO kategorie A, B, C, D Okresní kolo volejbalu SŠ Trutnov (dívky) Exkurze galvanizace (Červený Kostelec) tercie Okresní kolo volejbalu SŠ Trutnov (chlapci) Matematický klokan Krajské kolo BiO kategorie A Hradec Králové Seminář k ŠVP na SOŠ Soutěž v anglickém jazyce Pardubice Ekologický seminář SEVERU Hradec Králové Okresní kolo FUČ zpěv Úpická laťka DUBEN Schůzka školské rady Sluníčkový den (sbírka pro děti z dětských domovů) 2.S jarní úpický květinový ples tanečního kroužku gymnázia Představení v Klicperově divadle HK a Srdíčkový den (sbírka pro děti) 1.S Vybíjená chlapci prima, dívky prima Beseda MP Trutnov 3.S Písemné maturity z českého jazyka oktáva, 4.S Okresní kolo MaO prima tercie (Trutnov) Exkurze do elektrárny v Poříčí tercie Klasifikační porada k 3. čtvrtletí Schůzky rodičů k hodnocení za 3. čtvrtletí Exkurze jednání zastupitelstva KHK (2.S) Krajské kolo BiO kategorie B Exkurze ZOO Ústí nad Labem 4.S Exkurze Trutnov (pohřebnictví) 1.S termín I. kola přijímacích zkoušek Zdravotnický víceboj Akce na pomoc zlepšení životního prostředí Exkurze 4.S : Okresní soud Trutnov Den Země IGELITIÁDA 2. termín I. kola přijímacích zkoušek Přednáška o Vietnamu Beseda o dospívání (prima, kvinta, 1.S) Malá kopaná prima kvarta Femina Cup kopaná dívek Okresní kolo BiO kategorie D

18 KVĚTEN Ekologický kurz kvarta (SEVER Horní Maršov) Prima sezóna Náchod Klasifikační porada k maturitním třídám HOLOCAUST přednáška (kvinta, oktáva, 2.S) Praktické maturitní zkoušky 4.S Poslední zvonění oktávy a 4.S Vystoupení tanečního kroužku v Ratibořicích a na Vízmburku II. kolo přijímacích zkoušek Rafty plavba po Úpě (sexta) Okresní kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků Středoškolský šestiboj Pohár rozhlasu Malé Svatoňovice Čapkiana Malé Svatoňovice Ústní maturitní zkoušky oktáva a 4.S Okresní kolo Pythagoriády Trutnov Slavnostní večer s návštěvou ze Švýcarska Návštěva Švýcarů ve škole vystoupení tanečního kroužku Varhanní koncert (J. S. Bach) Slavnostní předávání maturitních vysvědčení na MěÚ Cyklistický kurz septima ČERVEN Okresní kolo Poznávání přírodnin Exkurze sexty Jižní Morava Exkurze kvarty Jinolice Seminář k novým maturitám z ČJ Exkurze 2.S Orlické hory Krajské kolo Poznávání přírodnin Exkurze kvinty Kateřina Exkurze tercie Peklo u Nového Města Atletický čtyřboj (prima kvarta) Krajské kolo Poznávání přírodnin Exkurze primy Ratibořice (oživlé postavy) Oslavy 650. výí založení Úpice Exkurze 3.S Parlament Praha Exkurze 1.S Milovice Biologické terénní cvičení sexta, prima III. kolo přijímacích zkoušek Koncert: MAXIM TURBULENC (prima kvarta) Dlouhé Záhony Exkurze sekundy Studnice Indiánský sněm MŠ Suchovršice sexta Mezinárodní humanitární právo beseda (kvi, sex, 1.S) Seminář Mediální výchova (Hradec Králové) Klasifikační porada k II. pololetí šk. roku 2008/ Exkurze tercie (Harrachov) Exkurze sexta (Hradec Králové) Vydávání vysvědčení Ředitelské volno pro studenty

19 VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE A VÝSLEDKY STUDENTŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Příloha č. 2 OKRESNÍ KOLA: Olympiáda v českém jazyce Štiková Hana (kvarta) 18. místo Semeráková Kristýna (kvarta) 34. místo Kalousková Lucie (oktáva) 6. místo Mílová Jana (septima) 10. místo Recitace ZUČ Šlechtová Hana (kvarta) Kopřivová Františka (sekunda) Chemická olympiáda Vojtěch Leon (kvarta) 3. místo Zimová Karolína (kvarta) 4. místo Dějepisná olympiáda Bušinská Alexandra (kvarta) 24. místo Sádovská Nikola (kvarta) 25. místo Konverzační soutěž v angličtině Kadaníková Michaela (sekunda) 1. místo Špringrová Pavla (kvarta) 4. místo Trčková Eva (sexta) 8. místo Hrabánek Tomáš (septima) 4. místo Matematická olympiáda Vojtěch Leon (kvarta) místo Šatková Michaela (tercie) místo Reichertová Lucie (sekunda) místo Pythagoriáda Šklíbová Vendula (sekunda) místo Zeměpisná olympiáda Kalousková Lucie (oktáva) 4. místo Štika Jan (septima) 5. místo Soutěž ve zpěvu FUČ Šeps Michal (tercie) čestné uznání Olympiáda v německém jazyce Tichá Věra (septima) 3. místo Trčková Eva (sexta) 7. místo Pithartová Hana (3.S) 10. místo Poznávání přírodnin Záliš Ondřej (tercie) 9. místo Martínek Zdeněk (tercie) 20. místo Hartman Jan (prima) 21. místo Gottsteinová Natálie (sekunda) 23. místo Čerenkova Denisa (sekunda) 42. místo Urbancová Kateřina (septima) 3. místo Trčková Alžběta (septima) 6. místo Trčková Eva (sexta) 1. místo Špringrová Ivona (kvinta) 2. místo Zálišová Marcela (kvinta) 11. místo Biologická olympiáda Hartman Jan (prima) 13. místo Gottsteinová Natálie (sekunda) místo Čerenkova Denisa (sekunda) místo Šklíbová Vendula (sekunda) místo Starová Anna (sekunda) 29. místo

20 Studentský festival PRIMA SEZÓNA NÁCHOD Účast v literární, fotografické i výtvarné tvorbě: Bergerová (sexta), Dolhá (sexta), Pařil (kvarta), Červeňák (kvarta), Středová (kvinta), Hübner (kvinta), Kubec (kvinta), Vrba (1. S), Mlynář (1.S). KRAJSKÁ KOLA: Matematická olympiáda Vojtěch Leon (kvarta) 12. místo Mladý Démosthenés Šedivcová Kateřina (kvinta) čestné uznání Chemická olympiáda Zemba Adrian (septima) 6. místo White Raven Šeps Michal (tercie) 2. místo Čerenkova Denisa (sekunda) 3. místo Trčková Alžběta (septima) Trčková Eva (sexta) Dvořáková Michaela (sexta) Šepsová Marie (kvinta) Suchánková Lenka (sexta) Dolhá Kristýna (sexta) Suchánková Denisa (kvinta) Biologická olympiáda Trčková Eva (sexta) 1. místo Špringrová Ivona (kvinta) 28. místo Hašková Eva (oktáva) 4. místo Trčková Alžběta (septima) 31. místo Poznávání přírodnin Špringrová Ivona (kvinta) 2. místo Trčková Eva (sexta) 5. místo V rámci akce Studenti čtou a píší noviny byly v Mladé frontě Dnes zveřejněny články studentů: Trčková E. (sexta), Dolhá K. (sexta), Klesáčková M. (3.S), Petrášová K. (septima), Lokvenc Z. (septima), Mílová J. (septima) Škola měla zastoupení studentů ve všech kategoriích v soutěži Matematický klokan. CELOSTÁTNÍ KOLA: 4. ník literárnej súťaže Hašková Eva (oktáva) 2. místo Jána Kollára

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy, adresa, právní forma, IČ, Identifikátor zařízení Název právnické osoby: Gymnázium a Střední odborná škola, Úpice, Havlíčkova 812 Adresa: Havlíčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice se sídlem Havlíčkova 812, 542 32 Úpice : 499 881 275 - fax: 499 781 311 E-mail: skola@gymsos-upice.cz www.gymsos-upice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO Všem žákům přejeme pěkné prázdniny a všem příjemnou dovolenou! 30. 6. 2006 Zakončení školního roku 2005/2006 27. 29. 6. 2006 Projektové dny Anglická ulice FOTO Kutná Hora očima studentů Kostnice (*.mpeg)

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika školy Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola 794 01 Krnov, Jiráskova 1a právní forma: příspěvková organizace IČO: 00 60 12 92 IZO

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2006/2007 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie Ladislav ZIBURA 7. místo v okresním

Více

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324. Výroční zpráva

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324. Výroční zpráva Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2005/2006 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Organizační směrnice č. 19/2014/SŘ. Organizace závěrečných zkoušek školní rok 2013/2014 pracoviště Nové Město nad Metují

Organizační směrnice č. 19/2014/SŘ. Organizace závěrečných zkoušek školní rok 2013/2014 pracoviště Nové Město nad Metují Organizační směrnice č. 19/2014/SŘ Organizace závěrečných zkoušek školní rok 2013/2014 pracoviště Č. j.: SŠNM/1042/2014 Zpracovala: Mgr. Klára Barešová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více