VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola, ÚPICE, Havlíčkova 812 : , fax: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2008/ Mgr. Irena Dobiasová ředitelka školy

2 Část I. Základní údaje o škole a) Název školy, sídlo, právní forma, IČ, Identifikátor zařízení Název právnické osoby: Gymnázium a Střední odborná škola, Úpice, Havlíčkova 812 Adresa: Havlíčkova ÚPICE Právní forma: příspěvková organizace IČ: Identifikátor právnické osoby: b) Název a adresa zřizovatele (zřizovatel: právnická osoba vykonávající činnost školy a školských zařízení) Zřizovatel: Královéhradecký kraj, Adresa: Pivovarské náměstí Hradec Králové Právní forma: kraj, IČ: c) Vedení školy ředitelka: Mgr. Irena Dobiasová, nar trvalý pobyt: Tyršova Úpice (ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby) zástupce ředitelky: RNDr. Jaroslava Vlčková, nar trvalý pobyt: Nová Závoď Úpice d) Druh školy a školská zařízení: Druh školy: státní 1. Střední škola IZO: Havlíčkova 812, Úpice 2. Domov mládeže IZO: Regnerova 605, Úpice 3. Školní jídelna IZO: Havlíčkova 890, Úpice

3 e) Celková kapacita školy a školských zařízení 1. Střední škola nejvyšší povolený počet žáků: Domov mládeže kapacita lůžek: Školní jídelna kapacita stravovaných: 350 f) Zařazení do sítě škol a školských zařízení Zařazení Gymnázia do sítě škol a školských zařízení k Zahájení činnosti Gymnázia a Střední odborné školy, Úpice, Havlíčkova 812 (po sloučení s Integrovanou střední školou, Havlíčkova 812, Úpice) dne na základě rozhodnutí MŠMT ČR ze dne pod čj /2000-II/2. Poslední rozhodnutí o změně zařazení školy do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení č.j / ze dne s účinností od g) Seznam zájmových, občanských a dalších sdružení působících při škole Škola je registrována v AŠSK (Asociace školních sportovních klubů). Při škole působí Mládež českého červeného kříže. h) Údaje, týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje Dlouhodobým záměrem školy je posílení gymnaziálního vzdělávání, rozvíjení oboru veřejnosprávní činnost a vytvoření podmínek pro výuku Kurzu celoživotního vzdělávání Slezské univerzity Opava. ch) Údaje o školské radě Nová školská rada při Gymnáziu a Střední odborné škole, Úpice, Havlíčkova 812 byla zřízena ke dni Volby do školské rady proběhly ve dnech 18. a 19. listopadu Nově zvolenými členy školské rady se stali: předseda: Ing. Pavel Bradík zastupitel Královéhradeckého kraje členové: MUDr. Pavel Trpák senátor Ing. Pavel Pařil zástupce z řad rodičů a zletilých studentů Ing. Hana Štiková zástupce z řad rodičů a zletilých studentů Mgr. Blanka Reichertová zástupce pedagogických pracovníků Ing. Luboš Panny zástupce pedagogických pracovníků

4 Část II. Přehled oborů vzdělání, učební dokumenty a) Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací program L Podnikání v oborech L/524 Podnikání délka studia: 3 r. 0 měs. dálková forma vzdělávání (nást.) M Veřejnosprávní činnost M/001 Veřejnosprávní činnost délka studia: 4 r. 0 měs. denní forma vzdělávání M/001 Veřejnosprávní činnost délka studia: 5 r. 0 měs. dálková forma vzdělávání K Gymnázium K/401 Gymnázium - všeobecné délka studia: 4 r. 0 měs. denní forma vzdělávání K/801 Gymnázium - všeobecné délka studia: 8 r. 0 měs. denní forma vzdělávání (dobíhající obor) K/81 Gymnázium délka studia: 8 r. 0 měs. denní forma vzdělávání Denní studium (k ) Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele G 8 SOŠ , ,2 14,5 Dálkové studium (k ) Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků Počet žáků na jednu třídu na učitele b) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR Kód oboru Název oboru Kdo vydal učební dokumenty Pod č.j. Platnost od K/81 Gymnázium GSOŠ Úpice ŠVP- Učíme se pro život I K/801 Gymnázium - všeobecné MŠMT ČR / K/401 Gymnázium - všeobecné MŠMT ČR / M/001 Veřejnosprávní činnost DE MŠMT ČR / M/001 Veřejnosprávní činnost - DS MŠMT ČR / pozn.: DE = denní studium DS = dálkové studium

5 Část III. Personální zabezpečení činnosti školy a) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti (zákon č. 563/2004 Sb.). Ve školním roce 2008/09 působilo na škole 23 učitelů. Všichni učitelé byli odborně i pedagogicky způsobilí. Jméno pracovníka Pracovní zařazení Pedagogická a odborná kvalifikace učitelů, učitelů odborného výcviku, vychovatelů Vyučení Odborné u UOV (vysokoškolské, ÚSO) (obor) Pedagog. (PF, FF, DPS) Délka praxe Mgr. Irena Dobiasová ředitelka --- VŠ - UK Praha FTVS 27 let RNDr. Jaroslava Vlčková zást. ředit. --- VŠ - UK Praha PřF 25 let Mgr. Václava Balcarová učitelka --- VŠ - Univerzita Hradec Král. PF 10 let Mgr. Petra Dudková učitelka --- VŠ - Univerzita Hradec Král. PF 10 let Ing. Radim Dufka učitel --- VŠ - VAAZ Brno DPS 33 let Mgr. Michaela Hofmanová učitelka --- VŠ - MU Brno PF 11 let Mgr. Martina Chrastinová učitelka --- VŠ - UK Praha PF 20 let Ing. Jitka Janáčková učitelka --- VŠ - VŠCHT Pardubice DPS 26 let Mgr. Karel Kašpar učitel --- VŠ - Univerzita Hradec Král. PF 31 let Mgr. Hana Levinská učitelka --- VŠ - JU v Č. Budějovicích PF 21 let Mgr. Kamila Matejíková učitelka --- VŠ - Univerzita Hradec Král. PF 19 let Karel Mikeš učitel --- VŠ - UHK, UP Olomouc PF 36 let Božena Nowaková učitelka --- VŠ - Univerzita Hradec Král. PF 28 let Ing. Jana Nývltová, CSc. učitelka --- VŠ - VŠE Praha DPS 21 let Ing. Jana Prokopová učitelka --- VŠ - VŠE Praha DPS 15 let Mgr. Klára Počekajlová učitelka --- VŠ - UP Olomouc FTK --- Ing. Luboš Panny učitel --- VŠ - UHK, ČZU Praha PF 26 let Mgr. Jana Přeučilová učitelka --- VŠ - UHK PF 2 roky Mgr. Blanka Reichertová učitelka --- VŠ - UK Praha PF 16 let Mgr. Ondřej Straka učitel --- VŠ - UP v Olomouci PF 1 rok Mgr. Jan Šindýlek učitel --- VŠ - UJEP v Ústí N/L PF 1 rok Ing. Jana Šepsová učitelka --- VŠ - VŠCHT Pardubice DPS 29 let Ing. Jaroslav Vašíček učitel --- VŠ - VUT v Brně DPS 23 let praxe uvedena jako započitatelná praxe dle Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění Mateřská dovolená Irena Poddaná vychovatelka --- SPŠ-mistr. odb. vých. PF HK 11 let Mgr. Hana Bubáková učitelka --- VŠ - MU Brno PřF 9 let Mgr. Hedvika Kačengová učitelka --- VŠ - Univerzita Hradec Král. PF 7 let Mgr. Andrea Kadaníková učitelka --- VŠ - UK Praha FTVS 6 let Mgr. Lenka Pechová učitelka --- VŠ - Univerzita Hradec Král. PF 10 let Mgr. Markéta Filípková učitelka --- VŠ - MU Brno FF 6 let Petra Nývltová učitelka --- ÚSO - OA Trutnov 5 let Ing. Marie Večeřová učitelka --- VŠ - KINH Kyjev, TU Liber. DPS 22 let

6 b) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti. Jméno pracovníka Pracovní zařazení Odborná kvalifikace nepedagogických pracovníků Odborné (vysokoškolské, ÚSO) Vyučení u UOV (obor) Jiné (základní) Délka praxe Jarmila Mílová účetní --- ÚSO SEŠ let Eva Hůlková sekret. + pokl. --- ÚSO SEŠ let Jana Vojtová domov. + ukl základní 40 let Mgr. Josef Trdlikát školník údržbář --- VŠ-PF UK Praha let Mgr. Lubomír Václavík školník údržbář --- VŠ-PF H. Král let Květoslava Junková uklizečka základní 27 let Jitka Vlčková ved. šk. strav. --- ÚSO - SHŠ let Jaroslava Jirková ved. kuchařka kuchařka let Stanislava Matysková pom. kuchařka základní 36 let Dana Poddaná pom. kuchařka základní 39 let praxe uvedena jako započitatelná praxe dle Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění c) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka. Počet pedag. pracovníků Školní rok 2008/ d) Počet nekvalifikovaných pracovníků školní rok 2008/2009 u pedagogických pracovníků - u nepedagogických pracovníků - e) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Druh studia, kurzu apod. Počet zúčastněných pracovníků zvyšování kvalifikace - další vzdělávání 11 Část IV. Údaje o přijímacím řízení a) souhrnný údaj o přijímacím řízení (celkový počet přijatých žáků k ) Přijímací řízení pro školní rok 2009/2010 Kód oboru Název oboru 1. kolo další kola poč. přij. poč. přihl poč. ZL poč. přihl poč. ZL celkem K/81 Gymnázium M/01 Veřejnosprávní činnost

7 Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) členění podle oborů, níků a tříd dle výkonových výkazů S (k ) Víceletá gymnázia Kód oboru Název oboru Celk. počet žáků K/81 Gymnázium K/801 Gymnázium -všeobecné Poč. tříd celk. Čtyřleté gymnázium a Střední odborná škola Kód oboru Název oboru Celk. počet žáků K/401 Gymnázium -všeobecné M/001 Veřejnosprávní činnost - DE M/001 Veřejnosprávní činnost - DS Poč. tříd celk. b) prospěch žáků ve škole (údaje k ) Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva S S S S celkem

8 c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka (za 1. i 2. pololetí) Počet zamešk. hod./žák 1. pol. Počet zamešk. hod./žák 2. pol. Počet neoml. hod./žák 1. pol. 2. pol. Ročník Počet celkem Důvodem prospěch Důvodem chování Jiné důvody prima ,82 48, sekunda ,00 42, tercie ,61 65, kvarta ,12 74,62 0 0,13 kvinta ,88 63,81 0 0,94 sexta ,58 71,23 0 0,24 septima ,55 75, oktáva ,73 52, S ,90 84, S ,31 145,89 1, S ,48 97, S ,34 64, celkem ,27 74,51 0,12 0,08 d) Snížený stupeň z chování Stupeň z chování šk. rok 2008/09 (1. pololetí) šk. rok 2008/09(2. pololetí) počet počet e) Celkový počet neomluvených hodin. Počet neomluv. hodin % z celkem zameškaných h. 53 0,20 f) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních a závěrečných zkoušek k Maturitní zkoušky školní rok 2008/2009 Kód oboru Název oboru Počet ž. celkem Počet ž. nepřipuštěn Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprospělo Prospěl po opr. zkouškách K/801 Gymnázium - všeobecné 8 leté M/001 Veřejnosprávní činnost 4 leté

9 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V oblasti sociálně patologických jevů byla pozornost věnována problémům šikany, požívání alkoholických a jiných návykových látek a problematice kouření, rasová problematika. 1. Šikana - ve školním roce 2008/2009 nebyl na škole zaznamenán žádný případ šikany. V rámci prevence proběhla ve řídě tercie beseda s metodikem prevence a pracovnicemi Městského úřadu v Trutnově, oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže, beseda zaměřená na problematiku šikany a společensky závadného chování. Studentům byla vysvětlena problematika nebezpečí šikany a jejího řešení v rámci legislativy. 2. Požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek a/ alkohol - ve školním roce 2008/2009 nebyl na škole zaznamenán žádný případ, b/ jiné návykové látky - ve školním roce 2008/2009 nebyl na škole zaznamenán žádný případ. 3. Kouření v prostorách školy byl zaznamenán jeden případ, který byl řešen kázeňsky. Nutno poznamenat, že společenská tolerance v této oblasti je značná a dodržování zákazu prodeje tabákových výrobků osobám mladším 18 let je obchodníky postaveno až za obchodní zisk. 4. Další aktivity - spolupráce s ÚSP Hajnice Barevné domky na doprovodu klientů na Matějskou pouť v Praze - pořadatelská pomoc při sportovních hrách ÚSP - účast na sbírkách: Sbírka tříkrálová Srdíčkový den Sluníčkový den Květinkový den 5. Rasová problematika - ve školním roce 2008/2009 nebyl na naší škole zaznamenán žádný případ projevu rasové nenávisti. 6. Závěr V rámci prevence sociálně patologických jevů byla snaha pracovat se studenty na nedirektivní úrovni, na vlastní aktivitě studentů, která se dotýkala studentů a v rámci problematiky, kterou požadovali samotní studenti. Tento přístup zvýšil a posílil zájem studentů o problematiku sociálně patologických jevů a řešení problémů s nimi spojených.

10 Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2008/2009 Jméno Datum I. pololetí II. pololetí RNDr. Jaroslava Vlčková Ing. Luboš Panny Evoluce obratlovců Hradec Králové Školení metodiků prevence Trutnov Mediální výchova Hradec Králové Božena Nowaková Nová maturitní zkouška pro učitele českého jazyka a literatury Trutnov Mgr. Karel Kašpar Nová maturitní zkouška pro učitele českého jazyka a literatury Trutnov Mgr. Blanka Reichertová Obnovitelné zdroje energie a úspor y energie ve škole (Sever) Hradec Králové Ing. Dufka Digitální technologie I Hradec Králové Digitální technologie II Hradec Králové Mgr. Irena Dobiasová Mgr. Kamila Matejíková Konference matematiků Pardubice Čtenářská gramotnost a metody pro její rozvoj v hodinách ČJ Trutnov Ing. Jana Nývltová CSc. Mgr. Michaela Hofmanová Mgr. Václava Balcarová Seminář k tvorbě ŠVP na SOŠ Hradec Králové Brána jazyků otevřená AJ Trutnov Brána jazyků otevřená AJ Trutnov

11 Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Okresní, oblastní a celostátní soutěže Organizace okrskového kola Běhu do vrchu Organizace okrskového kola ve stolním tenise Organizace školních kol olympiád ve všech kategoriích ( MO, ONj, CHeO, OAj, ZeO, Pythagoriáda, Klokan, recitace FUČ, zpěv FUČ) Pomoc při organizaci dalších sportovních soutěží (Pohár rozhlasu, Úpická laťka, Atletický čtyřboj) b) Odborná a publikační činnost autorské zadání testů k přijímacím zkouškám z M a ČJ vydány v publikaci Didaktik (učitelé M a ČJ) vytváření nového ŠVP GV, ŠVP SOV, vlastních tématických plánů pro povinné i volitelné předměty na G i SOŠ c) Prezentace školy na veřejnosti zapojení do dobinných sbírek : Srdíčkový den Tříkrálová sbírka Sluníčkový den Květinkový den Světový den první pomoci organizace MČČK Den země - účast na Igelitiádě (čištění břehů Úpy) pořádání Vánočního stromu škola pořádala zábavné odpoledne pro děti z Úpice a okolí Od pólu k pólu škola byla spolupořadatelem Úpické laťky spolupráce se základními a mateřskými školami akce Sulihara a Mikuláš škola byla organizátorem Indiánského sněmu MŠ Suchovršice organizace zdravotnických soutěží (vč.krajské zdravotnické soutěže pro zvláštní školy), pořádání přednášek, zajištění první pomoci při sportovních soutěžích (členové MČČK) prezentace školy na Veletrhu středních škol, v Atlasu školství, Brána vzdělání dokořán, MF Dnes, Dny otevřených dveří: , , vydávání informační brožury o škole pořádání maturitních plesů: oktávy , 4.S taneční kroužek při GSOŠ uspořádal 2.jarní květinový ples vystoupení tanečního kroužku v Ratibořicích a na Vízmburku prezentace SŠ v Trutnově (26. a ), Náchodě ( a ) aktualizace webových stránek (studenti ze septimy G) studenti čtou a píší noviny (vlastní tvorba publicistických textů studentů na zadaná témata MF DNES) d) Spolupráce školy s dalšími subjekty spolupráce s litevským gymnáziem Traku Vytauto Didžiojo v Trakai navázaná spolupráce s Gymnáziem v Kirchdorfu an der Krems (po krátké odmlce) AŠSK, AŘG, ZŠ v regionu, Obecní a městské úřady a instituce veřejné i státní správy, které zajišťují vykonání praxe pro naše studenty oboru veřejnosprávní činnost. navázali jsme spolupráci se Slezskou univerzitou, která v akademickém roce 2008/09 zahájila v prostorách GSOŠ své působení otevřením Kurzu celoživotního vzdělávání oboru Veřejná správa a regionální politika (významný dopad na zvýšení kvalifikace zaměstnanců veřejné správy v regionu získání titulu Bc.) komunikace a spolupráce organizací Města Úpice a Oberbipp (Švýcarsko) plánujeme výměnné pobyty žáků

12 e) Další aktivity při škole bohatá činnost Mládeže ČČK kroužky: latiny, ekologický, biologický, zdravotnický bohatá činnost tanečního kroužku organizace přednášek, výstav, zájezdů, exkurzí, výchovných koncertů, besed, maturitních plesů, využití školní knihovny individuální práce se studenty a jejich příprava na sportovní a znalostní (úspěchy žáků v okresních a krajských soutěžích budou v příloze výní zprávy) V tomto školním roce 2008/09 proběhly maturity u osmiletého gymnázia a oboru SOŠ veřejnosprávní činnost. Škola dále pořádala: přírodovědné exkurze cvičení v přírodě pro třídu primu lyžařský kurz tříd sekundy, kvinty, 1.S ekologický kurz třídy primy a tercie ekologický kurz třídy kvarty rafting třída sexta sportovně turistický kurz třídy septimy škola uspořádala 25 exkurzí pravidelné zájezdy na divadelní představení do HK besedy (o holocaustu, s pamětníky politických procesů Příběhy bezpráví, besedy se starosty, přednášky o drogách, program S tebou o tobě, projekt Planeta země, přednáška Brazílie-Amazonka, o Vietnamu, zážitkový seminář Tyflokabinetu v HK) výukové programy pro primu až kvartu v ZOO Dvůr Králové nad Labem Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2008/2009 nebyla na naší škole provedena žádná kontrola z České školní inspekce. Ve školním roce 2008/2009 provedla na škole kontrolu: Část X. Údaje o dalších kontrolách a) Všeobecná zdravotní pojišťovna Trutnov. V kontrolovaném období od do nebyly zjištěny žádné nedoplatky pojištění. b) Městský úřad Trutnov, odbor obecního živnostenského úřadu. Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených ŽZ a ustanovení zvláštních právních předpisů vztahujících se k vykonávané činnosti. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

13 Část XI. Z hospodaření školy Realizace výběrového řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek Zakázky většího rozsahu se během školního roku 2008/09 nerealizovaly. Hospodářský výsledek V hlavní činnosti dosáhla škola stejně jako v předchozích letech díky výrazným úsporám a přes celkově vyšší ceny energií zisku, který v roce 2008 dosahuje výše 154,43 tis. Kč. V doplňkové činnosti - poskytování stravovacích služeb - škola dosáhla v roce 2008 zisku ,-- Kč. Mezinárodní projekty Část XII. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů schválen mezinárodní ekologický projekt Comenius Partnerství škol v rámci Programu celoživotního učení: Energie v historii, přítomnosti a budoucnosti (ve spolupráci s dalšími evropskými školami z Německa, Španělska, Dánska, Francie a Velké Británie). Celkový grant přidělený naší škole na realizaci projektu je EUR. Část XIII. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Partneři školy Škola v rámci společných akcí, pořadatelské a organizátorské činnosti spolupracuje se školskými zařízeními v regionu: s mateřskými školami, základními a speciálními školami, se ZUŠ Úpice, s Městským úřadem v Úpici, Českým červeným křížem, místními spolky a kluby. V rámci dalších výchovně vzdělávacích akcí (přednášek, seminářů, expedic, ekologického kurzu) škola spolupracuje s Klubem Natura, střediskem Sever v Horním Maršově, Muzeem v Úpici a Hradci Králové, s Hvězdárnou v Úpici, Anatomickým muzeem Lékařské fakulty v Hradci králové, Městskou knihovnou v Úpici. Partnery při pořádání dobinných sbírek, do kterých se zapojují studenti gymnázia i SOŠ, jsou: Liga proti rakovině Občanské sdružení Život dětem Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Charita Česká republika

14 Studenti Střední odborné školy Úpice v rámci odborných praxí navštěvují různé úřady, společenské organizace a podnikatelské subjekty. Výběr praxe je se studenty konzultován a studenti jsou směrováni podle odborných znalostí. Praxe probíhá od druhého do čtvrtého níku. Po vzájemné dohodě mohou studenti vykonávat praxi i ve svém volnu zejména po vyučování. Tato forma je poskytovateli praxe vysoce ceněna a pro školu to vydává jasné svědectví o ceně práce a znalostí studentů. Poskytovatelé praxe: Městské úřady: Úpice, Trutnov, Rtyně v podkrkonoší, Červený Kostelec, Dvůr Králové nad Labem, Žacléř, Vrchlabí, Náchod, Svoboda nad Úpou, Česká Skalice, Broumov, Dobruška, Nymburk, Teplice nad Metují. Obecní úřady: Vítězná, Hořičky, Malé Svatoňovice, Batňovice, Suchovršice, Dolní Radechová, Pilníkov. Školy a školská zařízení ve městech a obcích: Náchod, Trutnov, Žacléř, Úpice, Vrchlabí, Hořičky. Další organizace: Pozemkový fond ČR pracoviště Trutnov, PČR Trutnov, PČR Náchod, MP Trutnov, MP Náchod, Rehamedica Žacléř, Dům pro seniory Trutnov, Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem, Domov svatého Josefa Žireč, Domov důchodců Lampertice, Městská knihovna Úpice, Keramtech a.s. Žacléř, Taneční škola Bonifác Rtyně v Podkrkonoší, ČSAD Rychnov n/kněžnou, Okresní soud Trutnov, Okresní soud Náchod, Český svaz žen Trutnov, Hospic Anežky České Červený Kostelec, Prádelna Mladé Buky, Česká spořitelna - oblastní pobočka Hradec Králové - poradenská pobočka ve Dvoře Králové nad Labem, Českomoravská stavební spořitelna a.s. Broumov, Krajská agentura pro zemědělství a venkov Královéhradecký kraj Agentura pro zemědělství a venkov Trutnov, Okresní správa sociálního zabezpečení Trutnov, Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj katastrální pracoviště Trutnov, Česká pošta a.s. pracoviště Nové město n/metují, Agro a. s. Říkov Česká Skalice, Robex Dvůr Králové nad Labem, Hitrádio Magic Náchod, CDS s. r. o. Náchod, Česká spořitelna, a. s. - Oblastní pobočka Hradec Králové - Pobočka Náchod, František Svoboda Stavebně mechanizační firma Meziměstí,Transport s.r.o.trutnov, Oranžový dům Trutnov, Městská knihovna Česká Skalice, Verner a.s. Červený Kostelec. V Úpici Zpracovala: Mgr. Irena Dobiasová Výní zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 byla schválena Školskou radou dne

15 Příloha č. 1 PŘEHLED AKCÍ USKUTEČNĚNÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 ZÁŘÍ Porada tělocvikářů okrsku Exkurze Praha Národní muzeum (oktáva) Opravné maturity Odborná praxe 2.S, 3.S, 4.S Muzikál Kleopatra Praha (tercie, sexta) Odborná praxe 3.S a 4.S Putování za araukarity (exkurze kvinta) Odborná praxe 4.S Konference matematiků Pardubice Setkání účastníků biologické olympiády v Hradci Králové Veletrh SŠ Trutnov Zahájení 1. semestru studia Kurzu celoživotního vzdělávání při Slezské universitě v Opavě Středoškolský atletický pohár ŘÍJEN Zátopkova desítka Přednáška Brazílie Amazonka v rytmu samby (Divadlo A. Jiráska hod.) Exkurze Všestary (prima, kvinta, 1.S) Exkurze na fermentační stanici v Úpici (septima, oktáva) Literární vycházka primy (spolupráce s Městskou knihovnou v Úpici) Běh do vrchu (prima kvarta ) Regiocentrum - exkurze HK (4. S) Exkurze na fermentační stanici v Úpici (tercie, kvarta) Exkurze: Muzeum bratří Čapků Malé Svatoňovice (oktáva) Halová kopaná: starší žáci, mladší žáci Mladý Demosthenes šk. kolo soutěže (prima kvarta) Stužkování třídy 4.S Zážitkový seminář TYFLOKABINETU v Hradci Králové (sexta, 2.S ) Dějepisná vycházka do okolí Úpice (prima) Prezentace SŠ v Náchodě LISTOPAD Prezentace SŠ v Náchodě Filmové představení TOBRUK (tercie oktáva, 1.S 4.S) Setkání gymnázií ve Vrchlabí Seminář Digitální technologie I.(Hradec králové ) Seminář Jak učit židovství (Jičín) Basketbal (SŠ chlapci, dívky) Trutnov Divadelní představení v Klicperově divadle v Hradci Králové Seminář Evoluce obratlovců (Hradec Králové) Florbal SŠ Gymnázium Trutnov Florbal SŠ Gymnázium Trutnov Seminář Digitální technologie II (Hradec Králové) Klasifikační porada k 1. čtvrtletí šk. roku Seminář Abeceda strečinku (Náchod ) Schůzky rodičů k prospěchu a chování za 1. čtvrtletí Volby do školské rady Den otevřených dveří hodin Školení metodiků prevence Seminář Rétorika ve výuce ČJ na gymnáziu (Hradec Králové) Příběhy bezpráví Srpen 1968 (beseda oktáva, 4.S) Florbal ZŠ (Rtyně v Podkrkonoší ) Stužkování třídy oktávy Od pólu k pólu zábavné odpoledne pro děti z Úpice a okolí

16 PROSINEC Adventní koncert ZUŠ Ekologický kurz středisko SEVER (prima, tercie) Exkurze: Praha kvinta Beseda s tajemníkem MěÚ Úpice 4.S Přednáška o Indii (septima) Exkurze na MěÚ Úpice 1.S Beseda s příslušníky armády 4.S Muzeum Úpice 3.S Vánoční turnaj ve stolním tenise Přednáška Bhutan (kvinta, sekunda, 1.S) Divadelní představení v Klicperově divadle v Hradci Králové Exkurze vánoční trhy v Hradci Králové (1.S ) Vánoční besídky tříd LEDEN Lyžařský výcvik (sekunda, kvinta 1.S) Den otevřených dveří hodin Schůzka k oslavám 650. výí založení Úpice na MěÚ v Úpici Seminář Čtenářská gramotnost a metody pro její rozvoj v hodinách ČJ Konference ředitelů škol v HK Okresní kolo matematické olympiády (kvarta) Středoškolský šestiboj Konverzační soutěž v německém jazyce okr. kolo SŠ Opravná maturitní zkouška Klasifikační porada k 1. pololetí Okresní kolo chemické olympiády Trutnov Dějepisná olympiáda okr. kolo Basketbal ( ZŠ Bří Čapků ) dívky, chlapci Pololetní prázdniny pro studenty V průběhu měsíce ledna proběhla školní kola biologické, anglické, zeměpisné a německé olympiády. ÚNOR Schůzka členů školské rady v hod Mladý Demosthenes soutěž v umění komunikace Okresní kolo v basketbalu dívky Okresní kolo v basketbalu chlapci Taneční akademie ZUŠ Maturitní ples - oktáva Praxe tříd 2.S a 3.S Divadelní představení v Klicperově divadle HK Okresní olympiáda v anglickém jazyce (prima kvarta) Anatomické muzeum na LF UHK (septima, oktáva) Maturitní ples 4.S Okrskový přebor ve šplhu (prima kvarta) Filmové představení Síla lidskosti Školní kolo zeměpisné olympiády Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce SŠ

17 BŘEZEN Dotazníkové šetření k projektu Tepelné zdroje Exkurze Dukovany (tercie, kvarta) Přehazovaná ml. žáci, ml. žákyně Fotbal kvalifikace SŠ (Malé Svatoňovice) Beseda se zástupcem OSZ JUDr. Holubovou Porada AŠŠK (Trutnov) Školní kolo BiO kategorie C, D Přednáška: Sociálně patologické jevy tercie Okresní soutěž v recitaci Beseda s europoslancem Ing. Kohlíčkem, CSc. (septima, oktáva, 3.S, 4.S) Okresní kolo OČj I. kategorie Exkurze Muzeum policie ČR (3.S, 4.S) Okr. kolo OČj II. kategorie Okresní kolo ZO kategorie A, B, C, D Okresní kolo volejbalu SŠ Trutnov (dívky) Exkurze galvanizace (Červený Kostelec) tercie Okresní kolo volejbalu SŠ Trutnov (chlapci) Matematický klokan Krajské kolo BiO kategorie A Hradec Králové Seminář k ŠVP na SOŠ Soutěž v anglickém jazyce Pardubice Ekologický seminář SEVERU Hradec Králové Okresní kolo FUČ zpěv Úpická laťka DUBEN Schůzka školské rady Sluníčkový den (sbírka pro děti z dětských domovů) 2.S jarní úpický květinový ples tanečního kroužku gymnázia Představení v Klicperově divadle HK a Srdíčkový den (sbírka pro děti) 1.S Vybíjená chlapci prima, dívky prima Beseda MP Trutnov 3.S Písemné maturity z českého jazyka oktáva, 4.S Okresní kolo MaO prima tercie (Trutnov) Exkurze do elektrárny v Poříčí tercie Klasifikační porada k 3. čtvrtletí Schůzky rodičů k hodnocení za 3. čtvrtletí Exkurze jednání zastupitelstva KHK (2.S) Krajské kolo BiO kategorie B Exkurze ZOO Ústí nad Labem 4.S Exkurze Trutnov (pohřebnictví) 1.S termín I. kola přijímacích zkoušek Zdravotnický víceboj Akce na pomoc zlepšení životního prostředí Exkurze 4.S : Okresní soud Trutnov Den Země IGELITIÁDA 2. termín I. kola přijímacích zkoušek Přednáška o Vietnamu Beseda o dospívání (prima, kvinta, 1.S) Malá kopaná prima kvarta Femina Cup kopaná dívek Okresní kolo BiO kategorie D

18 KVĚTEN Ekologický kurz kvarta (SEVER Horní Maršov) Prima sezóna Náchod Klasifikační porada k maturitním třídám HOLOCAUST přednáška (kvinta, oktáva, 2.S) Praktické maturitní zkoušky 4.S Poslední zvonění oktávy a 4.S Vystoupení tanečního kroužku v Ratibořicích a na Vízmburku II. kolo přijímacích zkoušek Rafty plavba po Úpě (sexta) Okresní kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků Středoškolský šestiboj Pohár rozhlasu Malé Svatoňovice Čapkiana Malé Svatoňovice Ústní maturitní zkoušky oktáva a 4.S Okresní kolo Pythagoriády Trutnov Slavnostní večer s návštěvou ze Švýcarska Návštěva Švýcarů ve škole vystoupení tanečního kroužku Varhanní koncert (J. S. Bach) Slavnostní předávání maturitních vysvědčení na MěÚ Cyklistický kurz septima ČERVEN Okresní kolo Poznávání přírodnin Exkurze sexty Jižní Morava Exkurze kvarty Jinolice Seminář k novým maturitám z ČJ Exkurze 2.S Orlické hory Krajské kolo Poznávání přírodnin Exkurze kvinty Kateřina Exkurze tercie Peklo u Nového Města Atletický čtyřboj (prima kvarta) Krajské kolo Poznávání přírodnin Exkurze primy Ratibořice (oživlé postavy) Oslavy 650. výí založení Úpice Exkurze 3.S Parlament Praha Exkurze 1.S Milovice Biologické terénní cvičení sexta, prima III. kolo přijímacích zkoušek Koncert: MAXIM TURBULENC (prima kvarta) Dlouhé Záhony Exkurze sekundy Studnice Indiánský sněm MŠ Suchovršice sexta Mezinárodní humanitární právo beseda (kvi, sex, 1.S) Seminář Mediální výchova (Hradec Králové) Klasifikační porada k II. pololetí šk. roku 2008/ Exkurze tercie (Harrachov) Exkurze sexta (Hradec Králové) Vydávání vysvědčení Ředitelské volno pro studenty

19 VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE A VÝSLEDKY STUDENTŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Příloha č. 2 OKRESNÍ KOLA: Olympiáda v českém jazyce Štiková Hana (kvarta) 18. místo Semeráková Kristýna (kvarta) 34. místo Kalousková Lucie (oktáva) 6. místo Mílová Jana (septima) 10. místo Recitace ZUČ Šlechtová Hana (kvarta) Kopřivová Františka (sekunda) Chemická olympiáda Vojtěch Leon (kvarta) 3. místo Zimová Karolína (kvarta) 4. místo Dějepisná olympiáda Bušinská Alexandra (kvarta) 24. místo Sádovská Nikola (kvarta) 25. místo Konverzační soutěž v angličtině Kadaníková Michaela (sekunda) 1. místo Špringrová Pavla (kvarta) 4. místo Trčková Eva (sexta) 8. místo Hrabánek Tomáš (septima) 4. místo Matematická olympiáda Vojtěch Leon (kvarta) místo Šatková Michaela (tercie) místo Reichertová Lucie (sekunda) místo Pythagoriáda Šklíbová Vendula (sekunda) místo Zeměpisná olympiáda Kalousková Lucie (oktáva) 4. místo Štika Jan (septima) 5. místo Soutěž ve zpěvu FUČ Šeps Michal (tercie) čestné uznání Olympiáda v německém jazyce Tichá Věra (septima) 3. místo Trčková Eva (sexta) 7. místo Pithartová Hana (3.S) 10. místo Poznávání přírodnin Záliš Ondřej (tercie) 9. místo Martínek Zdeněk (tercie) 20. místo Hartman Jan (prima) 21. místo Gottsteinová Natálie (sekunda) 23. místo Čerenkova Denisa (sekunda) 42. místo Urbancová Kateřina (septima) 3. místo Trčková Alžběta (septima) 6. místo Trčková Eva (sexta) 1. místo Špringrová Ivona (kvinta) 2. místo Zálišová Marcela (kvinta) 11. místo Biologická olympiáda Hartman Jan (prima) 13. místo Gottsteinová Natálie (sekunda) místo Čerenkova Denisa (sekunda) místo Šklíbová Vendula (sekunda) místo Starová Anna (sekunda) 29. místo

20 Studentský festival PRIMA SEZÓNA NÁCHOD Účast v literární, fotografické i výtvarné tvorbě: Bergerová (sexta), Dolhá (sexta), Pařil (kvarta), Červeňák (kvarta), Středová (kvinta), Hübner (kvinta), Kubec (kvinta), Vrba (1. S), Mlynář (1.S). KRAJSKÁ KOLA: Matematická olympiáda Vojtěch Leon (kvarta) 12. místo Mladý Démosthenés Šedivcová Kateřina (kvinta) čestné uznání Chemická olympiáda Zemba Adrian (septima) 6. místo White Raven Šeps Michal (tercie) 2. místo Čerenkova Denisa (sekunda) 3. místo Trčková Alžběta (septima) Trčková Eva (sexta) Dvořáková Michaela (sexta) Šepsová Marie (kvinta) Suchánková Lenka (sexta) Dolhá Kristýna (sexta) Suchánková Denisa (kvinta) Biologická olympiáda Trčková Eva (sexta) 1. místo Špringrová Ivona (kvinta) 28. místo Hašková Eva (oktáva) 4. místo Trčková Alžběta (septima) 31. místo Poznávání přírodnin Špringrová Ivona (kvinta) 2. místo Trčková Eva (sexta) 5. místo V rámci akce Studenti čtou a píší noviny byly v Mladé frontě Dnes zveřejněny články studentů: Trčková E. (sexta), Dolhá K. (sexta), Klesáčková M. (3.S), Petrášová K. (septima), Lokvenc Z. (septima), Mílová J. (septima) Škola měla zastoupení studentů ve všech kategoriích v soutěži Matematický klokan. CELOSTÁTNÍ KOLA: 4. ník literárnej súťaže Hašková Eva (oktáva) 2. místo Jána Kollára

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2011/2012 V Hostinném dne 17.10.2012 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540 o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 vypracoval : Mgr. Jiří Oleják, ředitel školy OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 1.2. CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 0 Část I. Základní údaje o škole a charakteristika školy a) Název právnické osoby: Masarykova

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2009/2010 V Hostinném dne 19.10.2010 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2006 / 2007 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2013/2014 V Hostinném dne 17.10.2014 Mgr. Martin Vlášek ředitel školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 - 3 - TATO VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAHUJE DVĚ ČÁSTI: 1) Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium Pelhřimov šk. rok

Více

Zpracovala a předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková, ředitelka školy. V České Lípě 30. 9. 2013

Zpracovala a předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková, ředitelka školy. V České Lípě 30. 9. 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracovala a předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková, ředitelka školy podpis Razítko organizace V České Lípě 30. 9. 2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel školy: Jihočeský kraj

Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel školy: Jihočeský kraj VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled oborů

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

o stavu a činnosti školy za školní rok 2013-2014

o stavu a činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540 o stavu a činnosti školy za školní rok 2013-2014 vypracoval : Mgr. Jiří Oleják, ředitel školy 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 1.2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012 Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 Fakultní škola Filozofické fakulty UK v Praze Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012 Strana 1 (celkem 47) OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2 CHARAKTERISTIKA

Více

I. Výroční zpráva o činnosti školy

I. Výroční zpráva o činnosti školy I. Výroční zpráva o činnosti školy Charakteristika školy Název školy, adresa Název školy: Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363 Adresa školy: Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363, 331 01 Právní forma: Příspěvková

Více

Výroční zpráva Gymnázia Trutnov za období 2012-13

Výroční zpráva Gymnázia Trutnov za období 2012-13 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/13 Autor kresby: Miloš Trýzna Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 541 01 Trutnov 1 Ve školním roce 2012/13 byl vedle mnoha dalších aktivit zakončen projekt zaměřený

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Předkládá: Mgr. Jana Vitvarová, ředitelka

Více

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1 fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1 OBSAH : 1. Základní údaje o škole - název školy, adresa, zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012 2013 Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 Fakultní škola Filozofické fakulty UK v Praze Výroční zpráva o činnosti školy 2012 2013 Strana 1 (celkem 43) OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2 CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 www.sosvet.cz reditel@sosvet.cz tel: 495 535 386 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009/2010 Hradec Králové říjen 2010 1.

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2009, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více