Co mi přináší Evropská unie? Možnosti podpory pro Vaše projekty i Váš rozvoj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co mi přináší Evropská unie? Možnosti podpory pro Vaše projekty i Váš rozvoj"

Transkript

1 Co mi přináší Evropská unie? Možnosti podpory pro Vaše projekty i Váš rozvoj

2 Milí čtenáři, co nám přináší Evropská unie? Jaké výhody pro mě plynou z toho, že jsem - vedle České republiky nebo jiné členské země - také občanem EU? Tato příručka by měla být Vaším průvodcem po jednotlivých oblastech, v nichž můžete uplatnit svá práva a do nichž se můžete aktivně zapojit. Doufám, že až si tuto příručku přečtete, budete vědět více o tom, co nám přináší Evropská unie v našem každodenním životě a jaké příležitosti nabízí, pokud jde o financování Vašich projektů, cestování, studium anebo pracovní uplatnění. Chcete-li se dozvědět více o některé z oblastí uvedených v příručce nebo máte- li jakékoli související dotazy a podněty, dejte nám o tom, prosím, vědět. Můžete volat na bezplatnou telefonní linku nebo se zastavit v některém z informačních středisek ve Vašem regionu. Kontakt na Zastoupení Evropské komise v České republice naleznete na zadní straně obálky. Jan Michal vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Zpracovala Mgr. Tereza Rafoth na základě podkladů od PhDr. et Mgr. Víta Dočkala, Ph.D. a PhDr. Petra Kanioka, Ph.D. Zastoupení Evropské komise v České republice, 2010 Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Komisi nenesou odpovědnost za případné použití následujících informací.

3 Co mi přináší Evropská unie? Tato příručka Tato příručka je průvodcem po možnostech podpory z Evropské unie. Nabízíme Vám jednotlivcům, firmám, školám, neziskovým organizacím a obcím základní údaje o evropské politice hospodářské a sociální soudržnosti a fondech EU, které slouží k její realizaci. V textu naleznete informace o dotačních příležitostech, příklady z praxe i důležité odkazy. Evropská unie přináší konkrétní možnosti každému z nás. Příklady projektů Seznamte se s tím, co Vám poskytuje Evropská unie, chcete-li: studovat / pracovat v zahraničí, učinit Váš region turisticky zajímavějším, vyvinout nový výrobek, spustit nový projekt v rámci Vaší neziskové organizace, natočit film se zahraničním partnerem, rozšířit Vaše zemědělské aktivity o agroturistiku, opravit chátrající kulturní památku ve Vaší obci, posílit export Vaší firmy, uspořádat výstavu vzešlou z evropské spolupráce, rozšířit vzdělání Vašich zaměstnanců, doplnit Vaši instituci o bezbariérový přístup, přeložit díla cizích autorů do češtiny, vybudovat výzkumné centrum,...či realizovat nějaký jiný projekt. Váš projekt Mnohé projekty mohou díky své povaze aspirovat na více typů podpor. Seznamte se proto s nabídkou evropských fondů, pohlédněte na svůj projekt z různých stran a následně zvažte vhodné nastavení žádosti. Ověřte si také, kdo je u kterého typu podporované činnosti vymezen jako možný příjemce podpory. Informace v tomto průvodci Vám mohou sloužit jako základní mapa Vašich možností. Vaše Evropa Evropská unie usiluje o snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy. Konkrétním prostředkem k tomu jsou fondy EU, jejichž nabídka je pestrá a uspokojí široké spektrum projektových záměrů. V období má Česká republika přiznáno nejvíce dotací ze všech zemí EU v přepočtu na jednoho obyvatele. Věříme, že tento průvodce může být prvním krokem k Vašemu úspěchu při čerpání evropských financí. Vaše Zastoupení Evropské komise v ČR Obsah PODNIKÁNÍ ZÍSKEJTE PODPORU PRO SVOU FIRMU OBCE A REGIONY SEZNAMTE SE S MOŽNOSTMI ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ STAŇTE SE KONKURENCESCHOPNĚJŠÍMI PRACOVNÍ TRH V EVROPĚ INFORMUJTE SE O SVÝCH MOŽNOSTECH VĚDA A VÝZKUM ROZVIŇTE SVŮJ POTENCIÁL STUDIUM, VZDĚLÁVÁNÍ PROPOJTE SE S EVROPOU VEŘEJNÁ SPRÁVA ZEFEKTIVNĚTE SVÉ SLUŽBY CESTOVNÍ RUCH PŘILÁKEJTE VÍCE NÁVŠTĚVNÍKŮ KULTURA ROZVIŇTE SVOU KREATIVITU SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA SEZNAMTE SE S NIMI NEVLÁDNÍ A NEZISKOVÉ ORGANIZACE MĚŇTE SVÉ OKOLÍ K LEPŠÍMU SOCIÁLNÍ, ETNICKÉ, NÁBOŽENSKÉ SKUPINY INFORMUJTE SE, NEDEJTE SE EVROPSKÁ UNIE HOVOŘTE S NÍ INSTITUCE EU KDE A JAK JE ZASTOUPEN VÁŠ HLAS

4 Podnikání získejte podporu pro svou firmu Evropské instituce nabízí podnikatelům širokou paletu podpůrných programů. Kupříkladu na základě podpory ze 7. rámcového programu (7. RP), Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), OP Životní prostředí (OPŽP) nebo Regionálních operačních programů (ROP) je možné: inovovat Váš produkt a jeho výrobu, postavit či zrekonstruovat výrobní prostory, zavést nový informační systém pro Vaši firmu, zlepšit efektivitu výroby, nakoupit nové technologie, posílit export Vaší firmy, připravit strategii a uvést Váš produkt na světový trh, atd. VÍTE, ŽE... Vnitřní trh EU Hlavním rysem evropského hospodářství je společný vnitřní trh prostor, kde jsou minimalizovány překážky pro podnikání a kde se volně obchoduje, zároveň také prostor, kde platí společná pravidla a kde mají podniky možnost získat řadu finančních podpor ve formě dotací či zvýhodněných úvěrů. Základní zásadou vnitřního trhu jsou tzv. čtyři svobody svoboda pohybu osob, služeb, zboží a kapitálu. Podnikatelský výzkum a inovace 7. rámcový program Významně podporované jsou mezinárodní aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, na jejichž základě uvádějí firmy na trh nové či vylepšené produkty. Hlavním zdrojem dotací v této oblasti v období je 7. rámcový program (7. RP). Podporuje vytváření mezinárodních evropských výzkumných a vývojových řešitelských týmů s cílem stimulovat rozvoj vybraných prioritních oblastí evropských technologií a průmyslu. Pro podávání žádosti je výhodou (často i podmínkou) spolupráce firmy s výzkumným ústavem či vysokou školou. Více o podporovaných oblastech naleznete v kapitole Věda a výzkum. Úspěšným výzkumným projektem financovaným z 6. rámcovému programu byl vývoj malého letounu EV-55 Outback, na kterém se podílely vedle hlavního řešitele Evektoru z Kunovic i další české letecké firmy. Jednalo se o dokončení vývoje jednoho z prvních českých letadel po pádu komunismu. Podpora z operačních programů Pro malé a střední podniky jsou rámcové programy často těžko dostupné kvůli investiční i administrativní náročnosti. Alternativou jsou dotace a zvýhodněné úvěry financované ze strukturálních fondů. V České republice se podnikatelským subjektům přerozdělují pomocí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). OPPI nabízí finanční podporu pro všechny etapy podnikatelského záměru od podpory výzkumu či vývoje (program Potenciál) přes podporu výroby (program Inovace či Rozvoj) po podporu prodeje (program Marketing). V rámci OPPI je možné podpořit i rekonstrukci budov určených k podnikání, poradenské služby či vznik podnikatelských sítí (klastry či technologické platformy). Středočeský výrobce balicí techniky VELTEKO může díky evropským financím oslovit zahraniční zákazníky pomocí newsletteru, katalogů a cizojazyčné verze svých internetových stránek. Dotaci v hodnotě přes 850 tisíc Kč získala firma z Operačního programu Podnikání a inovace (program Marketing) v rámci dvou úspěšných žádostí. 6 7

5 Spolupráce s VŠ a dotační příležitosti Další příležitostí pro podnikatele jsou prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Od 7. rámcového programu se liší tím, že se nemusí týkat výzkumu a velikost projektů se pohybuje pouze v řádu milionů korun. Spolupráce směřuje spíše do oblasti vzdělávání a propojování vysokoškolských studijních osnov s potřebami zaměstnavatelů (hlavně soukromého sektoru). Výhodou účasti firem na těchto projektech je fakt, že na rozdíl od jiných programů je možné získat 100% dotaci na náklady spojené s řešením projektu, a to včetně osobních nákladů. Podpora podle zaměření Vaší firmy Podle konkrétního zaměření Vaší firmy je pravděpodobné, že naleznete možnosti financování v rámci některých dalších operačních programů. OP Životní prostředí nabízí šanci získat finanční podporu pro projekty zaměřené na ochranu a zlepšování životního prostředí, malé a střední podniky působící na regionální úrovni jsou podporovány také v rámci Regionálních operačních programů. Více o nich naleznete v kapitole Obce a regiony. Užitečné odkazy 8 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) MPO má na starosti oblast obchodní a průmyslové politiky státu. Webové stránky jsou členěny na oddíly Podpora podnikání, Zahraniční obchod, Ochrana spotřebitele, EU a Vnitřní trh, Energetika a suroviny a Průmysl a stavebnictví. Detailní informace o vhodných operačních programech naleznete v rubrice Rádce pro podnikatele. Tel.: Ministerstvo financí (MF) MF je ústředním orgánem státní správy pro oblast financí. Poskytne Vám aktuální informace o daních, poplatcích a clech. Tel.: CzechTrade Je příspěvkovou organizací MPO ČR. Jejím cílem je podpora exportu. Hledáte-li, jak se prosadit na zahraničních trzích, CzechTrade Vám poskytne informační a konzultační servis, kontaktní databázi i pomoc s prezentací v zahraničí. Tel.: CzechInvest CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená MPO ČR. Nabízí pomoc při realizaci investičních projektů nebo při hledání informací o státní či eurounijní investiční podpoře. Webové stránky informují o podporách a aktuálních výzvách. Sekce Rádce Vám přehledně osvětlí příležitosti a možnosti pro získání dotací. Ke stažení zde naleznete informační brožury, statistické přehledy a případové studie. Tel.: Fax: Hospodářská komora ČR (HK ČR) HK je sdružením zastupujícím podnikatelskou veřejnost a jeho cílem je vytváření příznivějšího podnikatelského prostředí. Členové mají přístup k informacím o podnikání v tuzemsku i v zahraničí, k poradenským a konzultačním službám, mohou využívat jeho vzdělávací činnost atd. Na webových stránkách naleznete výčet podpor podnikání v ČR i zahraničí, informace o vzdělávání, legislativě i o dotační problematice. Tel.: Vaše Evropa Projekt Vaše Evropa je iniciativou Evropské komise prostřednictvím programu IDABC. Jsou zde k dispozici údaje pro zájemce o podnikání v jiné zemi. Na webu naleznete informace o registraci společností, zadávání veřejných zakázek, daních, obchodních rejstřících, různých příležitostech k financování nebo o pracovních zákonech. Svaz průmyslu a dopravy (SPaD) SPaD je nestátní organizací. Podnikáte-li v oblasti průmyslu či dopravy, je toto sdružení vhodným subjektem pro prosazování Vašich zájmů. Jako člen můžete využívat informační servis o podnikání (uvnitř i vně EU). SPaD pro své členy zajišťuje také prezentace na mezinárodních akcích. Tel.: Česká daňová správa (ČDS) ČDS je v ČR tvořena Ministerstvem financí ČR, soustavou finančních ředitelství a finančními úřady. Webové stránky obsahují aktuality v daňové soustavě, informace o výměře, způsobu a místě placení daně. Dále zde máte možnost stáhnout si daňové formuláře a podat daňová přiznání elektronickou cestou. Tel.: Portál veřejné správy ČR Portál veřejné správy ČR využijete v případě, že hledáte kontaktní místa či osoby z institucí státní správy. Dále obsahuje možnost vyhledání legislativy, případně Vás odkáže dle Vašeho dotazu na příslušnou část státní správy. Portál provozuje MV ČR. Informační server českého soudnictví Informační portál českého soudnictví je provozován Ministerstvem spravedlnosti ČR. Můžete zde nahlížet do obchodního i insolvenčního rejstříku a do evidence úpadců. Enterprise Europe Network (EEN) EEN je celoevropská síť zaměřená na poskytování podpůrných služeb a informací pro rozvoj inovačního podnikání. Aktivity EEN v ČR jsou realizovány konsorciem jedenácti partnerů koordinovaných Technologickým centrem Akademie věd ČR. Úzká spolupráce s ostatními institucemi z oblasti podpory podnikání a inovací zaručují kvalitní služby a informace pro české podnikatelské subjekty. Tel.: Živnostenský rejstřík Živnostenský rejstřík je provozován MPO ČR. Kromě statistik tyto stránky obsahují možnost vyhledání živnostníka podle zadaných kritérií. Najdete zde i postup zřízení živnosti elektronickou formou. Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde je možné zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku či provést autorizovanou konverzi dokumentu. Czech POINTy jsou dostupné na obecních a krajských úřadech, vybraných pracovištích České pošty atp. Solvit SOLVIT tvoří síť center, která navzájem spolupracují při řešení problémů způsobených nesprávnou aplikací evropské práva ze strany správních orgánů. SOLVIT centrum se nachází v každém členském státě EU a v ČR vede v žebříčku úspěšnosti při řešení problémů českých podnikatelů v zahraničí. Tel.: Jeremie Iniciativa JEREMIE je určena na zlepšení přístupu malých a středních podniků k finančním prostředkům. Zejména jim je tímto umožněn přístup k rizikovému kapitálu, půjčkám, ručení a dalším formám financování. Hlavními partnery Evropské komise jsou Evropská investiční banka a Evropský investiční fond. Tato iniciativa je součástí podpory oblasti 1.2 Operačního programu Podnikání a inovace, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Strukturální fondy Tento portál je provozován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Nabízí informace o možnostech získání podpory z operačních programů a podmínkách pro žádání. Dále je možné si zde stáhnout programové dokumenty či prohlédnout již realizované projekty. Businessinfo.cz Businessinfo.cz je portál obsahující informace a kontakty pro svět podnikání a průmyslu. Z hlediska možností evropské integrace je relevantní sekce Podpory a dotace, která mimo jiné monitoruje dotační tituly strukturálních fondů

6 10 Obce a regiony seznamte se s možnostmi rozvoje Nejdůležitějším nástrojem pro dosahování udržitelného regionálního rozvoje jsou prostředky ze strukturálních fondů EU rozdělované prostřednictvím operačních programů (OP). Z finančních prostředků Regionálních operačních programů (ROP) či tematicky zaměřených operačních programů můžete například: upravit veřejná prostranství, zřídit čistírnu odpadních vod, regenerovat bytové domy, zřídit infrastrukturu pro sociální, vzdělávací a zdravotnické služby, zajistit volnočasové aktivity, v rámci přeshraniční spolupráce uspořádat výstavy a setkávání, vydat publikace pro propagaci regionu, atd. VÍTE, ŽE... Váš hlas v EU Jednou ze zásad, na kterých stojí EU, je zásada subsidiarity (všechna opatření mají být přijímána co nejblíže občanům, tedy na nejnižším stupni správy, který umožňuje jejich realizaci). Místní samospráva a regiony v ČR mají svůj vlastní hlas v EU jejich zájmy reprezentuje Výbor regionů. Tato důležitá evropská instituce je hlavním poradním orgánem ve věcech regionálního rozvoje. Za ČR je tvořena dvanácti vybranými hejtmany a primátory. Regionální operační programy Na rozvoj obcí, krajů a regionů jsou určeny zejména Regionální operační programy (ROP), které jsou spravovány přímo na regionální úrovni a reagují na konkrétní potřeby příslušného regionu. Hlavní témata lze zobecnit do následujících oblastí: dopravní dostupnost a obslužnost, rozvoj území, regionální rozvoj podnikání a rozvoj cestovního ruchu. Podporované aktivity se mohou v jednotlivých regionech soudržnosti lišit, proto je důležité se předem seznámit s podmínkami ROP, v jehož rámci bude projekt realizován. Úspěšným žadatelem o dotaci v rámci programu Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu z ROP Severozápad se stalo město Žatec. Pro projekt Chrám Chmele a Piva získalo finance ve výši 211 mil. Kč. Projekt řeší revitalizaci vybraných unikátních chmelařských objektů s cílem oživení historického centra města a cestovního ruchu. Tematicky definované operační programy Mimo Regionální operační programy mohou kraje a obce žádat i o jiné druhy dotací. Jedná se o tematicky definované oblasti jako např. ochrana životního prostředí (OP Životní prostředí např. čistírny odpadních vod či místní kanalizace), rozvoj lidských zdrojů s důrazem na rovné příležitosti (OP Lidské zdroje a zaměstnanost např. rekvalifikační kurzy pro dlouhodobě nezaměstnané osoby), podpora podnikání (OP Podnikání a inovace např. zakládání podnikatelských sítí či podnikatelských inkubátorů) či rozvoj venkovského prostoru (Program rozvoje venkova např. zkvalitnění občanského vybavení a služeb u malých obcí do 500, resp obyvatel). Na zlepšení situace v tzv. deprivovaných zónách mohou regiony a města čerpat dotace také z Integrovaného operačního programu (IOP). Přeshraniční spolupráce Obce i regiony jsou též klíčovým aktérem pro rozvoj tzv. územní spolupráce (spolupráce se zahraničními subjekty). V příhraničních oblastech je tak díky strukturálním fondům možné navazovat přeshraniční spolupráci a získat tak až 85 % z výdajů na projekt. Podmínkou pro získání dotace je splnění minimálně dvou z následujících čtyř kritérií: společná příprava projektu, společná realizace projektu, společné spolufinancování a společný personál. Pro Českou republiku existují operační pro- 11

7 gramy pro přeshraniční spolupráci s Polskem, Saskem, Bavorskem, Rakouskem a Slovenskem. Příkladem několikanásobné úspěšné přeshraniční spolupráce je rekonstrukce historického fotoateliéru Seidel v Českém Krumlově. Koordinátorům projektu se spolu s bavorskými a rakouskými partnery podařilo uspět se třemi žádostmi v celkové výši Kč. Finance putovaly na záchranu unikátního fotografického archivu, zřízení muzejních expozic a založení Centra česko-rakousko-německého porozumění. VÍTE, ŽE... Co jsou regiony soudržnosti Pro období je připraveno celkem 8 regionálních operačních programům (ROP) určených pro celé území ČR s výjimkou Hlavního města Prahy. Jednotkou region, nazývanou též region soudržnosti, je chápána tzv. územní statistická jednotka NUTS II (Nomenclature of Units for Territorial Statistic). Jedná se o oblast menší než území ČR (NUTS I) a větší než jednotlivé kraje (NUTS III). Regiony NUTS II tvoří vždy jeden až tři kraje dohromady. Regiony soudržnosti jsou: Střední Čechy, Jihozápad, Severovýchod, Střední Morava, Jihovýchod, Moravskoslezsko, Severozápad a Praha. Každý ROP je řízen samostatně Regionální radou (RR). Užitečné odkazy 12 Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Stránky MMR poskytují informace v oblasti regionální politiky, bytové politiky a cestovního ruchu. Ministerstvo je ve vztahu k EU klíčovým aktérem v oblasti rozvoje regionální politiky prostřednictvím strukturálních fondů a zajišťuje zapojování územních samosprávných celků do evropských regionálních struktur. Webové stránky obsahují platnou legislativu, dotační možnosti, statistiky, analýzy a kontakty. Tel.: Strukturální fondy Tento portál je provozován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a slouží jako rozcestník pro získávání informací o fondech EU. Informace o operačních programech jsou členěny podle témat i regionů. Dále je zde možné stáhnout programové dokumenty či procházet již realizované projekty. CzechTourism CzechTourism je státní příspěvkovou organizací řízenou MMR. Jejím cílem je vytváření dobrého jména ČR v zahraničí a propagace ČR jako turistické destinace. Jejích služeb můžete využít, pokud přemýšlíte o propagaci Vaší akce či o účasti na výstavách a veletrzích. Web organizace nabízí kromě jiného kalendář akcí. Tel.: Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) CRR funguje v operačních programech týkajících se regionální politiky či územního rozvoje jako kontrolní nebo přímo zprostředkující subjekt. Nabízí informační servis, konzultace, konference a semináře, jejichž přehled je umístěn na webu. Dále zde naleznete odkazy na oblastní pobočky a informace o dotačních programech. Tel.: Regionální informační servis (RIS) RIS je informační systém spravovaný Centrem pro regionální rozvoj ČR. Jeho pomoc oceníte v případě, že hledáte informace z krajů, okresů a obcí s rozšířenou působností se zaměřením zejména na hospodářské prostředí, životní prostředí, sociální prostředí, administrativní členění, samosprávu, veřejnou správu a dotace. Stránky jsou členěny podle území a obsahují vyhledávače podle různých témat. Tel.: Kraje Kraje jsou územněsprávními jednotkami ČR. Krajské úřady plní úkoly v samostatné působnosti uložené jim zákonem, zastupitelstvem kraje a radou kraje a napomáhají činnosti výborů a komisí. Dále vykonávají zákonem stanovenou státní správu. Všechny kraje (až na Ústecký a Moravskoslezský) mají své stálé zastoupení v Bruselu. Na krajskou úroveň se obrátíte v případě, že při řešení Vašich záležitostí není možné uspokojivě postupovat na nižší správní úrovni. Weby jednotlivých krajů obsahují aktuality, platnou legislativu a odkaz na informační servis dělený podle oborů. Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Hl. město Praha Asociace krajů ČR (AKČR) AKČR je zájmovou organizací, jejímž cílem je prosazovat společné zájmy krajů. Stránky jsou členěny dle oborů, nechybí sekce o školeních, seminářích a konferencích. O připravovaných akcích informuje kalendář událostí. Tel.: Svaz měst a obcí v ČR (SMO) SMO je zájmovým uskupením sdružujícím města a obce v ČR a prosazuje jejich zájmy. Toto uskupení pro Vás bude zajímavým, pokud je Vaše činnost spojena s obecní správou. Sdružení pořádá konference a semináře, poskytuje informační a konzultační servis. Web sdružení obsahuje aktuality, odkazy na projekty a akce, platnou legislativu a informace o dotačních možnostech. Tel.: Eurocities Eurocities je nezisková organizace představující síť velkých evropských měst. Hlavním cílem je zlepšení kvality života občanů ve městech zejména prosazováním zájmů místních samospráv na celoevropské úrovni a podporou výměny zkušeností a informací mezi členy. Portál organizace obsahuje odkazy na její členy a aktivity, nabízí publikace ke stažení, kalendář akcí a informace o jednotlivých oblastech spolupráce. EURADA EURADA je evropským sdružením rozvojových agentur. Jeho cílem je prosazování zájmů členů prostřednictvím dialogu s Evropskou komisí, dále pak výměna informací mezi členy a mezinárodní spolupráce. Na jejích webových stránkách najdete kalendář akcí, seznam členů, publikace ke stažení a seznam projektů. AEBR Asociace evropských hraničních regionů prosazuje zájmy svých členů. Jejím cílem je zviditelnění a řešení problematiky, se kterou se tyto regiony potýkají. Webové stránky obsahují kalendář akcí, seznam aktivit a partnerů i publikace ke stažení. ČARA ČARA je sdružení rozvojových agentur s krajskou působností, jehož posláním je podpora hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje krajů ČR. Organizace sdružuje jednotlivé rozvojové agentury, které nabízejí poradenský a informační servis, hospodářské a sociální průzkumy či studie, případně informace o zdrojích financování rozvojových projektů. Web obsahuje odkazy na jednotlivé členy spolu s jejich charakteristikou a kontaktními údaji. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) Je pomocným orgánem Ministerstva zemědělství v oblasti rozdělování dotací z ČR i EU (např. Program rozvoje venkova). Přestože se svou povahou váže spíše k zemědělské politice EU, v rozvoji venkovských regionů hraje důležitou roli. Tel.:

8 Zemědělství staňte se konkurenceschopnějšími Od vstupu do EU jsou v České republice podporovány zemědělské podniky přímými platbami ve formě jednotné platby na plochu/hektar (SAPS), kterou stanoví EU vždy jednou ročně. K zisku této platby stačí dodržovat velikost plochy na podnik a uchovávat půdu v dobrém zemědělském stavu. Vedle těchto přímých plateb se zemědělským podnikům nabízí možnost zvýšit svou konkurenceschopnost díky Programu rozvoje venkova. Z jím nabízených finančních prostředků můžete například: modernizovat zemědělský podnik, inovovat produkt či výrobní postup, díky kterému zvýšíte svou konkurenceschopnost, pořídit zemědělské stroje či stroje na údržbu lesních cest, pořídit technologie, které umožní zpracování biomasy, přilákat turisty a zákazníky k Vašemu podniku např. vybudováním odpočinkového místa, vybudovat hippostezku či pěší trasu, která povede k Vaší farmě, rozšířit činnost farmy o nabídku venkovské turistiky, atd. VÍTE, ŽE... Evropská zemědělská politika Podpora zemědělství je jednou z nejvýznamnějších výdajových složek rozpočtu EU. V rámci politiky rozvoje venkova na období budou členské státy EU investovat více než 91 miliard eur. Program rozvoje venkova Dotace z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova jsou v ČR rozdělovány pomocí Programu rozvoje venkova. Na rozdíl od dotací na užívanou plochu či jednotku se jedná o dotace na konkrétní projektový záměr. V rámci tohoto programu proudí podpora do zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví (osa I.), do ochrany životního prostředí a krajiny (osa II.), do zvýšení kvality života a diverzifikace hospodářství venkova (osa III.). V rámci IV. osy zvané Leader jsou podporovány tzv. místní akční skupiny (MAS) sdružující obce, místní podnikatele i nejrůznější neziskové organizace. MAS samy realizují místní rozvojové strategie s cílem zlepšit kvalitu života, posílit ekonomický potenciál a zhodnotit přírodní a kulturní dědictví venkova. Přestože dotace z Programu rozvoje venkova jsou většinou vypláceny zpětně a u projektů je vyžadováno spolufinancování, jsou vhodnou kombinací k přímým platbám a umožňují zahájit kvalitní podnikatelské záměry. Zemědělské družstvo hospodařící na 50 ha vinic sklízí každoročně přibližně 500 tun hroznů. Vzhledem k nízkým výkupním cenám (7 Kč/kg) a nákladům je však jeho čistý roční zisk minimální. Dotace v rámci přímých plateb ve výši Kč/rok tuto bilanci příliš nezlepšují. Družstvo proto podalo žádost o dotaci do Programu rozvoje venkova. Povedlo se jim získat prostředky na pořízení technologií ve výši 6 mil. Kč a nyní vedle pěstování hroznů vyrábějí také vlastní víno. Ekologické zemědělství jako nový trend Díky Programu rozvoje venkova je podporováno také vzdělávání zemědělců v oblastech, které jim umožní uchopit jejich obor v širších souvislostech (ekonomie, management, personalistika apod.). Tato nabídka má usnadnit přechod z tradiční prvovýroby na úroveň dalšího zpracování zemědělských produktů či vstupu do sektoru služeb. V současné době není výjimkou, že zemědělské podniky nabízejí aktivity propojující služby a zemědělskou činnost agroturistikou počínaje a školami v přírodě (či spíše školami na statku) konče. Také díky podpoře z fondů EU se ekologické zemědělství stává pro české zemědělce zajímavou výzvou

9 MAS (místní akční skupina) Moravský kras o.s. podpořila z programu LEADER ČR dobudování multifunkčního areálu kozí farmy v Šošůvce. V rámci projektu byl upraven venkovní areál farmy, zpevněny příjezdové komunikace, vybudována ohrada a přístřešek pro zvířata a pořízeno venkovní posezení pro turisty a návštěvníky farmy. Na projekt se podařilo získat Kč, což činilo 50 % celkové výše projektu. Užitečné odkazy 16 Ministerstvo zemědělství (MZe) MZe je ústředním orgánem státní správy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu a lesní a vodní hospodářství. Stránky obsahují přehled publikované resortní legislativy, regionální pobočky, podřízené agentury i spolupracující instituce. Jednou z nich je i Informační centrum bezpečnosti potravin Je zapojeno do celoevropského Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva, které představují riziko pro zdraví lidí na trhu členských států. Tel.: Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) Je pomocným orgánem MZe v oblasti rozdělování dotací z ČR i EU. Žádáte-li o dotace, SZIF je hlavním kontaktním místem. Poskytne Vám podporu, informační servis a aktuality týkající se Programu rozvoje venkova, Operačního programu Rybářství a dalších dotačních programů. Tel.: Státní veterinární správa ČR Je orgánem státní správy. Jejích služeb využijete v případě hledání informací o nákazové situaci zvířat, ochraně spotřebitelů před závadnými produkty živočišného původu a právech a povinnostech podnikatelských subjektů podnikajících v zemědělské výrobě. Stránky obsahují informace z legislativy, informace o zákazech a omezeních plynoucích z ochrany před zdravotními riziky a odkazy na krajské veterinární správy. Tel. (odbor pro vztahy s EU): Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) Je podřízena přímo MZe, provádí monitorování nezávadnosti, jakosti i klamavého označení zboží a certifikaci výrobků. Tel.: Pozemkový fond ČR (PF ČR) Je správcem nemovitého majetku ve vlastnictví ČR a řeší otázku pronájmu, bezplatného převodu, směny, koupě nebo restituce nemovitého zemědělského majetku, který je ve vlastnictví státu. PF ČR odpovídá za prodej a pronájem státní zemědělské půdy, na svých stránkách zveřejňuje aktuální nabídku a platnou legislativu vztahující se k předmětu činnosti fondu. Tel.: Pozemkový fond má rozcestník na ové kontakty na jednotlivé pracovníky Agrární komora ČR Je nevládní agrární organizací, která zastupuje zájmy svých členů zemědělců, lesníků, potravinářů a dalších. Se svými 103 tisíci členy je rozhodujícím partnerem. Díky členství v této organizaci získáte přístup k oborovým informacím. Stránky obsahují odkazy na legislativu a kontaktní informace. Tel.: Agrární poradenské a informační centrum Agrární poradenské a informační centrum je provozováno Agrární komorou. Jeho web obsahuje aktuality, kontakty na krajská centra, informace o vzdělání a dotační problematice. Asociace soukromého zemědělství ČR Základním předmětem činnosti asociace je obhajoba českých soukromých zemědělců v České republice a v zahraničí. Na webu je možné nalézt aktuality, odborné články, monitoring médií, analýzy, překlady i adresář členů. Tel.: Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů (ČMSZP) Pokud podnikáte v zemědělské výrobě a hospodaříte na území bývalých státních statků, ČMSZP Vám může poskytnout zázemí pro prosazení Vašich zájmů v oblasti privatizace majetku, státní půdy, činnosti směrem k udržování stability podnikatelského prostředí a zapojení do struktur zemědělství. Tel.: Zemědělský svaz České republiky Sdružuje subjekty podnikající v zemědělství, pěstitelství, chovatelství a službách. Stránky obsahují aktuality z národní i unijní úrovně, informace o seminářích a výstavách, legislativu, nabídku a poptávku služeb a zboží, ekonomické a právní informace. Tel.: Svaz PRO-BIO Sdružuje ekozemědělce, zpracovatele a prodejce biopotravin. Hlavním cílem svazu je zasazovat se o ekologické zemědělství v ČR. Stránky obsahují adresář členů, regionálních center a poradců. Informují o akcích, seminářích a aktualitách. Tel.: Fax: Česká akademie zemědělských věd (ČAZV) Je poradním orgánem ministra zemědělství ČR a pomáhá formovat strategie a priority zemědělského výzkumu. Účastní se mezinárodní vědecké spolupráce, vyhodnocování a popularizace výsledků vědecké činnosti. Stránky obsahují informace o činnosti, vydaných publikacích a textech, kontakty na české a zahraniční partnery, výzkumné instituce a soutěže pro mladé výzkumníky. Tel.:

10 18 Pracovní trh informujte se o svých možnostech Díky vstupu ČR do EU se zaměstnancům, živnostníkům i uchazečům o práci otevřely nové možnosti. Ty zahrnují jak přístup k práci v jiných členských zemích, tak přístup k prostředkům a programům financovaným z Evropského sociálního fondu (ESF), konkrétně z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Cílem takto investovaných financí je rozvíjet zaměstnanost, snižovat nezaměstnanost a podpořit rovné příležitosti. V této kapitole zjistíte, kde hledat informace, abyste mohli: pracovat v členské zemi EU, inzerovat volné pracovní místo pro všechny občany EU, migrovat za prací i s Vaší rodinou, vysílat pracovníky do jiné členské země EU, spustit nové rekvalifikační projekty, pomoci trhu práce ve Vaší lokalitě, připravit vzdělávací programy a kurzy (nejen) prosociálně vyloučené, atd. VÍTE, ŽE... Váš hlas v EU Mimo Evropského sociálního fondu slouží k rozvíjení evropské sociální politiky ještě další (institucionální) nástroj Hospodářský a sociální výbor. Zatímco ESF je nástrojem především dotačním, Hospodářský a sociální výbor hraje roli odborného poradního orgánu v sociálním dialogu mezi institucemi EU a sociálními aktéry (odbory, zaměstnavatelé apod.). Volný pohyb pracovních sil Volný pohyb pracovních sil patří mezi největší úspěchy evropské integrace. Opravňuje občany EU k tomu, aby si hledali práci v jiném členském státě, pracovali tam bez pracovního povolení a žili tam za tímto účelem. Na základě řady právních úprav od harmonizace práv zaměstnanců až po koordinaci sociálního pojištění se jim také dostává stejného zacházení jako občanům v hostitelské zemi. Koordinace sociálního a zdravotního pojištění Pokud se český občan rozhodne pracovat v některém členském státě EU, začne tam dle právních předpisů tohoto státu odvádět sociální pojištění. Následně zde může také pobírat sociální dávky, případně i starobní či jiný důchod. Během práce v jiném členském státě má český občan také nárok na minimální zdravotní péči. Její úroveň se však v různých státech liší a s českým občanem bude nakládáno jako s občanem dotyčného státu. V mnoha zemích EU je obvyklé spolufinancování lékařských zákroků, a tak za zákrok, který je např. v ČR bezplatný, musí český občan jinde zaplatit. Pro účely zahraniční cesty se proto doporučuje se připojistit. Zaměstnanci jsou však při výkonu svého povolání téměř vždy automaticky pojištěni zaměstnavatelem. Omezení volného pohybu pracovníků Přestože pro naprostou většinu povolání platí, že pracovník nemusí žádat o pracovní povolení, výkon některých profesí je regulovaný. Pracovník se může stejně svobodně ucházet o zaměstnání, ale musí splnit další (většinou kvalifikační) předpoklady. Jedná se např. o lékaře či právníky. Pro minimální počet profesí (např. policie, armáda či tajné služby) neplatí volný pohyb pracovních sil vůbec z důvodu veřejného zájmu. Přechodná období Přestože většina států EU již svůj pracovní trh plně otevřela, některé členské země (např. Německo) využily možnosti omezit volný pohyb pracovníků prostřednictvím tzv. přechodných období (maximálně do roku 2011). Pro zjištění aktuálního stavu je nejlepší kontaktovat poradce EURES, kteří jsou na každém pracovním úřadu. PŘÍKLAD VYUŽITÍ SLUŽEB CELOEVROPSKÉ SÍTĚ EURES Nezaměstnaná Dita P. by ráda žádala o zaměstnání v jiné členské zemi EU. Zajímá ji, zda může čerpat podporu v nezaměstnanosti i po příjezdu do této země. Od pracovníků EURES se jí dostalo následující informace: Žadatel o zaměstnání může v jiné členské zemi EU požadovat vyplácení podpory v nezaměstnanosti za předpokladu, že nejprve hledal zaměstnání ve své mateřské zemi alespoň po dobu 4 týdnů od data registrace na úřadu práce a poté požádal příslušný ÚP v ČR o vystavení formuláře E 303. Tento formulář musí poté do 7 dnů od příjezdu do hostitelské země předložit místní kompetentní instituci. Na jeho základě mu budou poskytovány dávky v nezaměstnanosti v měně daného státu, ve výši částky, kterou žadatel dostával na českém ÚP. Doba poskytování dávek je maximálně 3 měsíce. 19

11 Vysílání pracovníků do jiných členských států EU a podnikání OSVČ Podnik se sídlem v jedné členské zemi EU má právo dočasně vyslat své pracovníky do jiné členské země za účelem poskytnutí služby, a to na základě smlouvy se zahraničním partnerem. V rámci volného pohybu služeb mohou dočasně poskytovat služby přes hranice také osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Pokud je dodržena podmínka dočasnosti, která je podobně jako v případě vysílání pracovníků vymezena obdobím max. 1 roku (po udělení výjimky 2 roky), může český podnikatel poskytovat služby v jiné členské zemi EU na českou licenci. Podnikatel občan státu EU nemůže být žádnou členskou zemí nucen žádat o pracovní povolení, a to ani v případě Rakouska a Německa. PŘÍKLAD VYUŽITÍ SLUŽEB CELOEVROPSKÉ SÍTĚ EURES Zaměstnavatel František V. se obrátil na pracovníky EURES na úřadu práce s dotazem, co vše je potřebné pro vyslání jeho zaměstnanců do Francie. Dozvěděl se, že je musí vybavit formulářem E 101, který musí být potvrzen úřadem sociálního zabezpečení v zemi původu, tedy ČR. Tento formulář je nutno předložit při každém vyslání pracovníků bez ohledu na zemi původu nebo zemi vyslání. Dále musí mít vyslaní pracovníci Evropský průkaz zdravotního pojištění, aby mohli prokázat, že jsou v zemi původu zdravotně pojištěni. Přestože to není povinné, měli by mít s sebou také kopii pracovní smlouvy se zaměstnavatelem, kopii smlouvy mezi jejich zaměstnavatelem a zahraničním zadavatelem a dokumenty dokládající výši jejich mzdy. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) Rozvoj sociální oblasti je podporován Evropským sociálním fondem (ESF) prakticky již od počátku evropské integrace. Patří mezi tzv. strukturální fondy a je zaměřen na podporu nezaměstnaných pracovníků, ať už pomocí rekvalifikace či stimulací zaměstnanecké mobility. Důraz je kladen i na rovné zacházení s muži a ženami, stejně jako na rovné odměny mužů a žen za stejnou práci. Na dosažení těchto cílů je možno z fondu získat dotaci, a to mnohdy i ve výši 100 % způsobilých výdajů. Tyto prostředky jsou v ČR přidělovány pomocí Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Mezi konkrétní podporované aktivity dále patří: profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli, tvorba nových vzdělávacích programů pro zaměstnance, uplatňování pružných forem organizace práce, zajištění odborné praxe, podpora nových forem zaměstnání pro uplatnění žen a mladých lidí na trhu práce, podpora začínajícím OSVČ, vzdělávací programy a kurzy pro sociálně vyloučené, poradenství pro zaměstnavatele v oblasti netradičních zaměstnání pro ženy, nediskriminačního přístupu, zpřístupnění nabídky dalšího vzdělávání, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pro ženy apod. Prostřednictvím OP LZZ získalo Mateřské centrum Klubíčko v Kroměříži spolu s vzdělávací agenturou CC Systems částku přes 4 mil. Kč na projekt Maminky, využijte čas. Projekt přispívá k řešení problematiky rovných příležitostí žen a mužů s malými dětmi na trhu práce. Projekt vybízí k tomu, aby ženy (resp. muži), hodlající se po delší přestávce z důvodu péče o děti vrátit na trh práce, využily svého volného času k sebevzdělávání. Specifickým cílem je motivovat a kvalifikovat ženy, které se chtějí uplatnit jako poskytovatelky nových typů služeb péče o děti (např. miniškolka, dětský koutek...), které jsou velmi perspektivní. Dalším cílem projektu je motivovat a poradensky podpořit ženy, které se rozhodly začít podnikat. Užitečné odkazy 20 Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) MPSV je ústředním orgánem státní správy v pracovněprávní oblasti, oblasti sociálního zabezpečení a sociální péče a je výchozím bodem k získání informací pro zaměstnance i zaměstnavatele. Slouží také jako rozcestník ke spolupracujícím a podřízeným institucím, stránky obsahují i část věnující se problematice práce a oblasti zaměstnání na úrovni Evropské unie. Tel.: EURES Integrovaný portál MPSV Cílem evropské sítě EURES, provozované pod hlavičkou MPSV, je usnadňování mezinárodní mobility pracovních sil. Webové stránky obsahují databázi volných pracovních míst i životních a pracovních podmínek ve státech EU, EHP a ve Švýcarsku. Také máte možnost sem vložit svůj životopis do databáze přístupné zaměstnavatelům všech členských zemí. EURES poradce je na každém krajském úřadu. Tel.: Evropský sociální fond (ESF) ESF je v ČR řízen a spravován MPSV. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Tento fond můžete využít k čerpání podpory pro své projekty týkající se rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, celoživotního vzdělávání či zavádění moderních způsobů organizace práce apod. Na webu najdete informace k projektové problematice, dokumenty a formuláře. Státní úřad inspekce práce (SUIP) SUIP je orgán státní správy na úseku kontroly dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, stejně jako norem pracovních vztahů a pracovních podmínek. ČR a SR se zapojily do twinningového projektu EU s názvem posílení výkonu inspekce práce, jehož cílem má být zajištění kvalifikované inspekce práce dle nové legislativy. Na internetových stránkách SUIPu naleznete informace o provedených kontrolách, platnou legislativu, elektronickou podatelnu i rozcestník na oblastní inspektoráty. Tel.: Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) EHSV je poradním orgánem EU a poskytuje poradenství evropským institucím prostřednictvím stanovisek k návrhům právních předpisů EU týkajících se zaměstnavatelů, zaměstnanců a různých zájmů (zemědělci, spotřebitelé, rodiny, nevládní organizace). Stránky pomáhají k získání přehledu o aktuálním dění či informací o poradenské činnosti, která se odehrává před přijetím politických dokumentů EU. Úřady práce (ÚP) Členství ČR v EU s sebou nese i možnost pracovat v některých členských státech bez omezení. ÚP je jednou z možností, kde hledat volné pracovní pozice nejen v ČR, ale i v zemích EU. Centrální stránka slouží jako rozcestník k jednotlivým ÚP, kde jsou dostupné kontaktní informace, formuláře a aktuality, dále pak nabídka volných pozic a statistiky týkající se zaměstnanosti. Na úřadech práce působí poradci sítě EURES. GŘ Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Generální ředitelství hraje klíčovou roli ve vzájemném působení mezi hospodářskými, sociálními politikami a politikou zaměstnanosti. V čele tohoto GŘ byl do února 2010 český komisař Vladimír Špidla. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ČSSZ je orgánem státní správy, který provádí sociální zabezpečení. Je řízena MPSV a poskytuje informace o oblasti důchodového a nemocenského pojištění. Na jejím webu naleznete přehled aktualit, informace o důchodovém a nemocenském pojištění, odkazy na platnou legislativu, e-podatelnu a tiskopisy ke stažení. Tel.: Asociace samostatných odborů (ASO) ASO je druhým největším sdružením odborových svazů. Představuje jednu z alternativ pro prosazování zájmů. Na svých stránkách prezentuje své aktivity v sekci aktuality i seznam členů spolu s kontaktními informacemi. Tel.: Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) ČMKOS je sdružením odborových svazů, které prosazuje pracovní, hospodářské, sociální a jiné zájmy svých členů. Na webu naleznete aktuality, platnou legislativu, formuláře ke stažení a informační a poradenský servis, kalendář akcí a soubor stanovisek svazu. Tel.: Europass Portál Europass byl vytvořen k usnadnění a sjednocení prezentace Vašich schopností a dovedností v případě zájmu o studium či praxi v zahraničí. Přímo na stránkách si můžete vytvořit životopis a jazykový pas, naleznete tu také informace o získání dalších dokumentů (dodatek k osvědčení, dodatek k diplomu a doklad o stáži). Tel.: Solvit SOLVIT tvoří síť center, která navzájem spolupracují při řešení problémů způsobených nesprávnou aplikací evropské práva ze strany správních orgánů. SOLVIT centrum se nachází v každém členském státě EU a v ČR vede v žebříčku úspěšnosti při řešení problémů českých podnikatelů v zahraničí. Tel Občanský rozcestník Tato služba poskytuje občanům EU zdarma konkrétní poradenství ohledně otázek a problémů, s nimiž se setkali při výkonu svých práv na vnitřním trhu v jiné zemi EU například při získání povolení k pobytu, sociálního zabezpečení nebo uznání kvalifikace. Občané mohou klást dotazy ve svém vlastním jazyce. Do tří pracovních dnů obdrží od právního odborníka jednak odpověď v tomto jazyce, jednak informace o tom, kde naleznou další pomoc. 21

12 22 Věda a výzkum rozviňte svůj potenciál Politika Evropské unie v oblasti vědy a výzkumu směřuje k posílení konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Hlavním nástrojem pro podporu vědy a výzkumu jsou v současné době 7. rámcový program (7. RP) a operační programy Výzkum a vývoj pro inovace (OPVaVpI) a Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Z jimi nabízených prostředků je možné financovat: vybudování nového ústavu či výzkumné instituce, rekonstrukci kapacit využitelných pro terciární vzdělávání, posílení spolupráce výzkumu s aplikační sférou (podniky, nemocnice), výzkumný záměr v oblastech zdravotnictví, nanověd, životního prostředí..., zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji v rámci VŠ, zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu a vývoje, zapojení akademických pracovníků a studentů do mezinárodních projektů, atd. VÍTE, ŽE... Pátá svoboda Součástí reakce EU na výzvy globalizace se stala realizace Evropského výzkumného prostoru (EVP). Také díky němu se má Evropa stát hlavní znalostní ekonomikou světa, ve které znalosti přispějí k udržení prosperity a konkurenceschopnosti. Jeho cílem je vytvořit skutečný jednotný trh pro výzkum, ve kterém mohou znalosti, vědečtí pracovníci i technologie překračovat hranice stejným způsobem jako zboží, osoby, služby a kapitál. Tato svoboda pohybu znalostí je označována jako pátá svoboda. Přímá podpora vědy a výzkumu Rámcové programy Projektu TRANSBIG, zahájeného v rámci 6. rámcového programu, se vedle 27 evropských center účastní také Komplexní onkologické centrum 1. lékařské fakulty UK. Cílem projektu je spolupráce při výzkumu diagnostických nástrojů pro léčbu karcinomu prsu. Projekt slibuje, že na jeho základě bude mnoho žen ušetřeno adjuvantní chemoterapie, a tím se vyhne jejím nepříjemným vedlejším účinkům. Kromě toho má také v systému zdravotnictví dojít k ušetření nákladů na nevhodně předepsanou léčbu. Rámcové programy podporují všechny činnosti spojené se špičkovým výzkumem od financování výzkumných záměrů, přes podporu mobility výzkumníků, až po spolupráci výzkumných institucí se soukromými subjekty. Celkový rozpočet 7. rámcového programu pro období činí více než 50 miliard eur. Oproti předchozímu, 6. rámcovému programu, na nějž bylo vyhrazeno přes 16 miliard eur, dochází ke značnému navýšení priority výzkumu v Evropě. Účast v programu je podmíněna kvalitním záměrem, profesionálním personálním obsazením a partnerskou spoluprací s jinými výzkumnými týmy v EU. V rámci čtyř částí nazvaných Spolupráce, Myšlenky, Lidé a Kapacity směřují peníze na granty výzkumníků, na spolufinancování výzkumu, technologického rozvoje a ukázkových projektů. Možnosti financování konkrétních oblastí výzkumu jsou oznamovány prostřednictvím výzev k předkládání návrhů zveřejňovaných v Úředním věstníku Evropské unie i na internetových stránkách CORDIS (http://cordis. europa.eu/fp7/dc/index.cfm). Ty jsou vyhrazeny výzkumu podporovanému Evropskou unií, obsahují nejnovější aktualizace 7. RP, výzvy k předkládání návrhů, často kladené otázky a další. Mezi klíčová témata 7. RP patří: Zdraví Potraviny, zemědělství a biotechnologie Informační a komunikační technologie Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie Energie Životní prostředí (včetně klimatických změn) Doprava (včetně letectví) Společenskoekonomické vědy a humanitní obory Vesmír Bezpečnost V oblasti nanověd, materiálů a nových technologií získal podporu ze 7. rámcového programu projekt Fiblys, jehož cílem je vyvinutí moderního multifunkčního nano-přístroje. Na projektu se podílí čtyři výzkumné instituce a tři průmysloví partneři ze Švýcarska, Německa, Francie a České republiky (zde je partnerem brněnská firma Tescan, s.r.o., mezi jejíž hlavní předmět činnosti patří výzkum, vývoj a výroba laboratorní přístrojové techniky). Projekt je rozplánován na 36 měsíců, od roku 2008 do roku

13 Operační programy pro vědu a výzkum Další evropská podpora, kterou mohou čerpat vědecké a výzkumné instituce, pochází ze strukturálních fondů EU. Tyto prostředky lze zjednodušeně dělit na investiční (A) a neinvestiční (B). Velmi lákavá je skutečnost, že oba operační programy přiznávají dotaci ve výši až 100 % způsobilých výdajů. A) OP Výzkum a vývoj pro inovace (OPVaVpI) Výzkumné instituce mohou žádat o granty v pěti prioritních oblastech: evropská centra excelence (pro vybudování špičkové výzkumné infrastruktury světové úrovně); regionální výzkumná a vývojová centra (vznik a rozvoj výzkumných pracovišť zaměřených na aplikovaný výzkum a posílení jejich vazby s aplikační sférou dle potřeb regionu); komercializace a popularizace vědy a výzkumu (např. výstavba center transferů technologií); infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem (tj. výstavba a rozvoj zařízení pro zvyšování odborné kvalifikace výzkumníků); technická pomoc (např. monitorování projektů a programů, zpracování studií a analýz, publicita programu). B) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Tento program je z velké části věnován rozvoji lidských zdrojů a podpoře vzdělávání na všech stupních. Jedna z jeho oblastí se týká konkrétně rozvoje lidských zdrojů na úseku vědy a výzkumu. V této oblasti je možné financovat profesní a vysoce odborné vzdělávání členů výzkumných týmů. Užitečné odkazy 24 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) MPO je ústředním orgánem státní správy, který se z hlediska výzkumu a vývoje zabývá průmyslovým výzkumem, rozvojem techniky a technologií. Web obsahuje informace o podpoře výzkumu a vývoje v průmyslu a podnikání. Najdete zde informace o programu EU CORNET zaměřeném na spojení výzkumných a inovačních programů z 13 evropských zemí i o Rámcovém programu Konkurenceschopnost a inovace (CIP). Tel.: Vláda ČR Rada pro výzkum a vývoj Rada pro výzkum a vývoj je odborným a poradním orgánem vlády ČR, pro níž navrhuje a zpracovává dlouhodobé strategie v oblasti vědy a výzkumu. Na webu naleznete informace o návrzích a strategiích pro vědu a výzkum v ČR, platnou legislativu i evidenci projektů a výzkumných záměrů. Tel.: Grantová agentura ČR (GA ČR) GA ČR podporuje výzkum v oblasti technických, přírodních, lékařských, společenských a zemědělských věd. Je členem European Science Foundation, což je sdružení evropských národních organizací odpovědných za podporu vědeckého výzkumu. Stránky GA ČR nabízí informace o grantových možnostech pro vědecké projekty, dokumenty, formuláře a návody. Tel.: Akademie věd ČR (AV ČR) AV ČR je tvořena soustavou veřejných výzkumných pracovišť a jejím cílem je rozvoj vědy a výzkumu. Její webové stránky nabízí přehled legislativy v oblasti výzkumu a vývoje, případně kontakty na jednotlivá veřejná výzkumná pracoviště. Web dále obsahuje soubor výzkumných záměrů, uskutečněných projektů a informace o podpoře vědy a výzkumu z EU. Tel.: Asociace výzkumných organizací (AVO) AVO je jediným sdružením v ČR reprezentujícím výzkum mimo AV ČR a vysoké školy. Sdružuje organizace orientované na aplikovaný výzkum a vývoj, pořádá semináře a školení, poskytuje informační a konzultační servis, mj. o grantech z EU. Na webu naleznete také detailně rozvedené programy vývoje a vzdělání. Tel.: Technologické centrum AV ČR (TC AV ČR) Technologické centrum je sdružením otevřeným i právnickým osobám působícím mimo AV ČR. Je národním kontaktním místem pro 7. rámcový program (7. RP) pro vědu a výzkum (např. i podnikatelé se zde mohou informovat o spolupráci při inovaci produktů a výrobních procesů). Web obsahuje seznam aktuálních a ukončených projektů i kontakt na Českou styčnou kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu (CZELO). Tel.: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) MŠMT je ústředním správním úřadem odpovědným za výzkum a vývoj. Na webu naleznete informace o možnostech podpory výzkumných záměrů: informace o operačních programech Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), programu EUREKA (jeho cílem je podporovat mezinárodní spolupráci mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami) a dalších programech (EUPRO, INGO, KONTAKT, COST). Tel.: NINET NINET je informační síť sdružující regionální a oborové kontaktní organizace z celé ČR poskytující informační a konzultační servis k rámcovým programům pro výzkum a vývoj EU. Sedmý rámcový program (7. RP) Sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj je zprostředkováván TC AV ČR. Je rozdělen na programy orientující své priority podle tematických oblastí, podpory rozvoje nových vědních oborů, mobility vědeckých pracovníků a posilování znalostních kapacit. Specifickou oblastí je jaderný výzkum. Webové stránky nabízí informace o podpoře projektů souvisejících s rozvojem výzkumu, modelové grantové dohody a odkazy na další informační portály. Na webu portálu jsou kontakty na jednotlivé pracovníky podle jejich sektorového zaměření. NICER Národní informační centrum pro evropský výzkum je projektem TC AV ČR. Představuje zázemí pro česká vědecká pracoviště při jejich zapojování do Evropského výzkumného prostoru. nicer/ Na webu portálu jsou kontakty na jednotlivé pracovníky podle jejich sektorového zaměření. CZELO CZELO je českou styčnou kanceláří v Bruselu, jejímž cílem je úspěšné zapojení do evropské výzkumné spolupráce. Poskytuje zdarma služby výzkumníkům ze všech oborů a vývojových organizací v ČR. Centrum je projektem TC AV ČR. Tel.: +32 (0)

14 Studium, vzdělávání Spektrum přímých i nepřímých dotačních příležitostí na období jasně vypovídá o trendu, který je v EU nastolen maximálně podporovat vzdělávání na všech možných úrovních. Jednotlivcům (studenti, učitelé, školitelé, trenéři, pracovníci z oblasti vzdělávání) i institucím (školy, výzkumná centra, nadace, firmy, muzea, nevládní neziskové organizace, úřady práce) je k dispozici široká nabídka programů Evropské komise i finanční podpora z operačních programů, díky níž je možné například: vysílat a přijímat dobrovolníky, studovat na partnerské univerzitě, organizovat společné akce se školami v zahraničí, vytvořit projekt na přípravu a realizaci krátkého studijního programu např. letní školy, absolvovat stáž na partnerské vzdělávací instituci jako jazykový asistent, nabídnout nové příležitosti vzdělávání seniorům, připravit setkání studentů z různých členských zemí, atd. propojte se s Evropou VÍTE, ŽE... e-twinning Decentralizovanou aktivitou v rámci programu Comenius je nově i tzv. e-twinning. Umožňuje navázat internetovou spolupráci se zahraničními protějšky, vyměňovat si nápady a zkušenosti z praxe a zapojovat se do společných internetových projektů. Smyslem je mimo poznávání ostatních členských států i rozvoj schopností používat cizí jazyky. Vzhledem k atraktivitě internetu se tento program těší značné oblibě. Více na adrese Program celoživotního učení Cílem tohoto programu Evropské komise je přispívat k rozvoji EU pomocí aktivit zaměřených na výměnu, spolupráci a mobilitu mezi institucemi a jednotlivci zapojenými do všech druhů a úrovní vzdělávání. Pod společným rámcem Program celoživotního učení jsou organizovány následující programy: Comenius školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ) Erasmus vysokoškolské vzdělávání (včetně odborného vzdělávání na VŠ) Grundtvig vzdělávání dospělých Leonardo da Vinci odborná příprava Transversální program průřezová opatření pro rozvoj politik a spolupráce v oblasti celoživotního učení, inovace, podpora studia jazyků, ICT atd. Jean Monet podpora institucí aktivních na poli studia evropské integrace Česká zemědělská univerzita v Praze se v rámci programu Grundtvig v letech zúčastnila projektu Vyrůstáme s kompostem. Spolu s dalšími evropskými partnery vyvinula sadu nástrojů a prostředků, které může použít kdokoliv při přípravě programů školení a seminářů. Tento projekt rovněž vytvořil síť (CCN) míst po celé Evropě, kde se předvádějí inovační postupy domácího kompostování, lokálního sběru a zpracování organického odpadu. Mládež v akci Podporu projektů menšího rozsahu, kdy hlavní iniciativu nemusí nést pouze pedagogický sbor, ale i žáci či studenti sami, nabízí program Mládež v akci. Je členěn do pěti různých oblastí a umožňuje uskutečnit projekty týkající se (sebe)vzdělávání a nějakého celoevropského tématu (demokracie, společné hodnoty, multikulturní Evropa apod.). V rámci programu Mládež v akci funguje tzv. Evropská dobrovolná služba (EDS), která umožňuje mladým lidem zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných v členských zemích EU. Projekty v délce 2 až 12 měsíců jsou zaměřeny na kulturu, děti a mládež, sport, sociální péči, umění, ekologii atd. Cílem EDS je rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi. Příkladem úspěšného uplatnění evropských dobrovolníků v ČR je jejich zapojení do brněnské hostitelské organizaci Lužánky centrum volného času. Zde se podle svého zájmu věnují některým z následujících činností: asistence v otevřených klubech pro mládež, kroužky pro malé děti a jejich rodiče, zájmová činnost dětí a mládeže, sportovní a umělecké aktivity, pobytové akce, akce pro veřejnost. Vedle toho mohou navštěvovat kurzy, které Lužánky nabízí veřejnosti a věnovat se s podporou organizace vlastnímu projektu

15 3. oblast podpory Mládeže v akci zvaná Mládež ve světě má za cíl podpořit dialog, vzájemnou toleranci, mezikulturní povědomí a solidaritu mezi zeměmi Evropské unie a partnerskými zeměmi. Úspěšným projektem s názvem Živá paměť byla spolupráce mladých lidí z Ruska a ČR, kteří pátrali po osudech lidí, kteří zažili obléhání Leningradu v letech Účastníci se setkávali s pamětníky, nahrávali s nimi rozhovory a připravili sborník s jejich výpověďmi. Školství a podpora rozvoje lidských zdrojů Důležitým dotačním titulem v oblasti vzdělávání je Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který, podobně jako programy Evropské komise, umožňuje získat dotace na projekty směřující do základních, středních či vysokých škol. Typické projekty pro základní či střední školy směřují např. do oblasti rovných příležitostí (speciální osnovy pro menšiny či handicapované žáky), prevence ne- gativních společenských jevů (např. prevence šikany či zneužívání drog) či modernizace osnov ( elektronizace výuky apod.). Typické projekty pro vysoké školy sledují např. rozvoj spolupráce se soukromým sektorem či vyšší uplatnění absolventů na trhu práce. Fakulta humanitních studií UK v Praze získala z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) více než 2 mil. Kč na projekt Czechkid. Vznikl tak internetový nástroj pro multikulturní výchovu na základních školách, k jeho použití byli vyškoleni pedagogové a zpracovány metodické materiály. Aplikace je na školách dál využívána při výuce. Podobné projekty jsou nyní podporovány v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Školství a investiční prostředky Regionální operační programy (ROP), které též spadají do oblasti strukturálních fondů, nabízí dotace na zlepšení, rekonstrukci, modernizaci či rozšíření školské infrastruktury (tělocvičny, učebny či kabinety). Vysoké školy mohou navíc získat prostředky na rozšíření svých výzkumných kapacit, a to z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (více v kapitole Věda a výzkum). Užitečné odkazy 28 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) MŠMT je ústředním orgánem státní správy, který má na starosti školskou a vzdělávací politiku státu. Webové stránky nabízí přehled dotačních možností (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Výzkum a vývoj pro inovace), grantů, stipendií, resortní legislativy a nezbytný rozcestník na další orgány a instituce. Tel.: Školský vzdělávací a informační portál Tento informační portál je provozován MŠMT. Mimo informace týkající se aktualit ze školství a vzdělávání v ČR obsahuje i informace z oblasti vzdělávání členských států EU. Jsou zde k dispozici i aktuality o vzdělávacích programech EU, jako je například program Erasmus Mundus, Leonardo Da Vinci a další. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) NAEP je součástí služeb MŠMT. Je prostředníkem pro poskytování finančních prostředků EU ve svěřených programech (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus Mundus, Tempus a etwinning). Web obsahuje aktuality, informace o projektech, rozpis seminářů, dokumenty a žádosti ke stažení. Tel.: Národní vzdělávací fond (NVF) NVF byl založen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Představuje odborné zázemí pro systém rozvoje lidských zdrojů a zajišťuje implementaci programu Leonardo da Vinci. Tel.: Evropský portál pro mládež Evropský portál pro mládež je informačním rozcestníkem pro studenty, akademické pracovníky, absolventy či zástupce vzdělávacích institucí, kterým nabízí informace o možnostech zahraničního studia, praxe nebo zaměstnání. elearningeuropa.info Tento portál byl založen Evropskou komisí k podpoře využívání multimediálních technologií a internetu ke vzdělávání. Europass Portál Europass byl vytvořen k usnadnění a sjednocení prezentace Vašich schopností a dovedností v případě zájmu o studium či praxi v zahraničí. Přímo na stránkách si můžete vytvořit životopis a jazykový pas, naleznete tu také informace o získání dalších dokumentů (dodatek k osvědčení, dodatek k diplomu a doklad o stáži). Tel.: etwinning Projekt etwinning je zaměřen na podporu spolupráce škol z různých zemí v rámci EU, Islandu a Norska pomocí moderních technologií. Web nabízí novinky, nápady a inspirace, nástroj pro hledání partnerů, prostor pro spolupráci, pedagogickou podporu, galerii projektů a zdroje informací. Tel.: Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) ČRDM je sdružením 93 členských organizací, většinu z nich tvoří celostátní sdružení dětí a mládeže. Jako reprezentativní platforma svým členům poskytuje zázemí pro prosazování jejich zájmů. Web obsahuje aktuality, resortní legislativu, publikace ke stažení a rozcestník na krajské organizace. ČRDM provozuje informační portál s informacemi o akcích pro mládež. Obsahuje i sekci týkající se příležitostí pro mládež v EU. Tel.: Mládež v akci Program Mládež v akci podporuje mezinárodní výměny mládeže, dobrovolné služby, iniciativy mládeže a aktivity zaměřené na rozvoj kvalifikace pracovníků s mládeží. Tel./fax:

16 Veřejná správa zefektivněte své služby V souvislosti s podporou poskytovanou ze strukturálních fondů v období se před ČR otevřela možnost financovat s podporou EU modernizaci veřejné správy podle principů smart governance. Díky Integrovanému operačnímu programu (IOP) a částečně také Operačnímu programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) je možné směřovat evropské prostředky na: zefektivnění činnosti úřadů veřejné správy, snížení finančních nároků na chod administrativy, zajištění transparentního výkonu veřejné správy, přiblížení veřejné služby občanovi, zajištění maximální dostupnosti a kvality veřejných služeb, zkvalitnění činnosti justice, vytvoření atraktivního prostředí pro podnikatele, domácí i zahraniční investory, atd. Integrovaný operační program (IOP) Integrovaný operační program je programem zaměřeným na modernizaci veřejné správy a zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb v těchto oblastech: rozvoj informační společnosti, zavádění ICT ve veřejné správě, služby v oblasti sociální integrace, veřejného zdraví a zaměstnanosti, podpora cestovního ruchu, zlepšení prostředí v problémových sídlištích, podpora využití kulturního dědictví a podpora tvorby územně analytických podkladů a územních plánů. Nejčastějším příjemcem podpory jsou organizační složky státu, kraje a obce a jimi zřízené organizace. Pro některé oblasti podpory (sociální integrace, kulturní dědictví) mohou podávat projektové žádosti i jiní příjemci nestátní neziskové organizace, podnikatelé, vlastníci (ne)bytových prostor atp. Z prostředků IOP (oblast podpory 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik) bude realizován rozsáhlý projekt Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS Hradec Králové. Cílem projektu s rozpočtem 74 mil. eur je zlepšení připravenosti státních institucí, krizových štábů, složek Integrovaného záchranného systému i představitelů měst a obcí na řešení mimořádných událostí a krizových stavů. Projekt zahrnuje vybudování Národního centra pro krizovou připravenost, výcvik složek IZS a orgánů veřejné správy. ČR je jednou z posledních zemí v EU, jež obdobné zařízení dosud nevlastní. Příjemcem podpory a investorem projektu je MV ČR Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

17 VÍTE, ŽE... Implementace egovernmentu Ministerstvo vnitra ČR připravilo ucelený komplex kroků (vytvoření technických, personálních a informačních podmínek i finančního zajištění) pro rychlé zavedení egovernmentu do praxe. Jednotlivé etapy implementace egovernmentu do území plní oddělení egon, které je prvokontaktním informačním místem pro odpovědné zaměstnance územních samospráv. Pro zprostředkování dotazů lze použít ovou adresu: Potřebný objem finančních prostředků k zavedení egovernmentu bude čerpán z fondů EU. Informace k výzvám o čerpání prostředků z fondů EU použitelné pro implementaci egovernmentu je možné najít na adrese Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Část agendy týkající se efektivní veřejné správy je podřazena i pod Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, obzvláště ty intervence, které souvisí se vzděláváním a profesním růstem úředníků. Mezi projektovými záměry, které mají zlepšit výkon veřejné správy v ČR, figuruje např.: vytvoření základního registru obyvatel, zavedení elektronického identifikačního dokladu (e-op), rozšíření komunikační infrastruktury veřejné správy pro Integrovaný záchranný systém, dobudování Czech POINTů centrální správy, zavedení ecustoms elektronického a harmonizovaného celnictví v EU, zavedení elektronického přestupkového, správního i trestního řízení apod. Užitečné odkazy 32 Ministerstvo vnitra (MV) MV je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní pořádek a bezpečnost, civilní bezpečnostní složky státu, územní členění a občanské doklady. Ve vztahu k EU je jeho činnost zaměřena i na azylovou a migrační politiku, policejní a celní spolupráci mezi členskými státy EU a na oblast Schengenského prostoru. Web nabízí různé veřejné seznamy (např. politických stran či veřejných sbírek), online rejstříky atp. Tel.: Portál veřejné správy ČR Portál veřejné správy ČR je místem, které využijete v případě, že hledáte kontaktní místa či osoby z institucí státní správy. Dále obsahuje možnost vyhledání legislativy, případně Vás nasměruje dle povahy Vašeho dotazu na příslušnou část státní správy. epusa Portál epusa (elektronický portál územních samospráv) je provozován MV ČR. Jeho prostřednictvím můžete získat základní informace o každé samosprávné jednotce v ČR adresu, úřední hodiny, bankovní spojení, ové a telefonické kontaktní údaje. Czech POINT Czech POINT (český podací ověřovací informační národní terminál) je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde můžete získat všechny informace o údajích, které o Vás vede stát v centrálních registrech, a kde budete moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Jedná se o výpis z Katastru nemovitostí, výpis z Obchodního rejstříku, výpis z Rejstříku trestů a přijetí podání obecním živnostenským úřadům. Pro všechny tyto výpisy si lze objednat doručení poštou. Informační systémy veřejné správy (ISVS) Server ISVS.CZ se zaměřuje na aktuální dění ve veřejné správě a elektronické správě, na internetovou gramotnost a vzdělávání, atestace a certifikace, využití e-podpisu a e-podatelen, ochranu osobních údajů a komunikační infrastrukturu veřejné správy. 33

18 34 Cestovní ruch přilákejte více návštěvníků Provázanost cestovního ruchu s celou řadu jiných sektorů s sebou přináší velkou výhodu. Podpora, kterou Evropská unie poskytuje, může díky tomu pocházet z pestré škály nástrojů. Z Integrovaného operačního programu (IOP), Regionálních operačních programů (ROP), Programu rozvoje venkova a Programů přeshraniční spolupráce je při vhodném nastavení projektu možné: vybudovat pěší a lyžařské trasy, vinařské stezky či hippostezky, vystavět / modernizovat malokapacitní ubytovací a stravovací zařízení, zřídit / modernizovat půjčovnu sportovního vybavení, vybudovat objekty a plochy pro sportovní vyžití, vybudovat nové produkty cestovního ruchu, revitalizovat kulturně-historické a technické památky, vytvořit strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu, systém značení turistických cílů, síť informačních center, atd. VÍTE, ŽE... Občanství EU a právo na konzulární ochranu Smlouva o EU zavedla zásadu diplomatické a konzulární ochrany občanů EU mimo Evropskou unii. Není-li přítomna národní ochrana ve formě diplomatického zastoupení ve třetí zemi, má občan nárok na ochranu jiného členského státu EU, přičemž se tato ochrana musí uskutečňovat za stejných podmínek jako pro státní příslušníky státu, který ochranu poskytuje. Regionální operační programy Zcela neopakovatelnou příležitostí pro rozvoj cestovního ruchu v ČR jsou Regionální operační programy. V průměru 15 % celkové alokace spravované v ČR samotnými regiony soudržnosti směřuje právě na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu (penziony, hotely) i na rozvoj služeb v cestovním ruchu (brožury, propagační materiály apod.). Dotace dosahuje až 60 % ceny projektu, což značně zkracuje dobu návratnosti investice. Statutární město Ústí nad Labem získalo ze Společného regionálního operačního programu (předchůdce dnešního Regionálního operačního programu) dotaci ve výši Kč (75% nákladů projektu). Projektovým záměrem byla podpora rozvoje místního cestovního ruchu v Ústí nad Labem a okolí pomocí zvýšení informovanosti turistů o místních přírodních a kulturních zajímavostech, zkvalitnění služeb v místním cestovním ruchu a posílení konkurenceschopnosti místních subjektů působících v oblasti cestovního ruchu. Kampaň zahrnovala oslovení nových potenciálních turistů prostřednictvím subjektů působících v oblasti zprostředkování cestovního a turistického ruchu (informační centra, cestovní kanceláře atd.), dále pak vzdělávací semináře a workshopy, vydání brožury Průvodce podnikatele v oblasti cestovního ruchu, vytvoření propagačních materiálů (tištěných i elektronických) atp. Program rozvoje venkova Tento program nabízí podporu výstavby, modernizaci či rozšíření infrastruktury cestovního ruchu v menších obcích (do 500 respektive 2000 obyvatel). Díky těmto dotacím se v současnosti dynamicky rozvíjí cestovní ruch např. na jižní Moravě (Lednicko-valtický areál) či ve středních Čechách (Mělnicko a Polabí). Investičně zajímavá je také podpora z tohoto programu poskytovaná zemědělcům, kteří chtějí rozšířit nabídku svých služeb o agroturistiku. Občanské sdružení PROCYON zahájilo v roce 2008 stavbu hippostezky 1. koňská regionální, na níž získalo prostředky z Programu rozvoje venkova (Osa III.1.3 Podpora cestovního ruchu). Základní vybavení jezdecké trasy, turistické značení, odpadkové koše, úvaziště a krytá odpočívadla, poskytují návštěvníkům nedaleko Slavkova u Brna pohodlí při pohybu v této části Jihomoravského kraje. Divadelní soubor Erben, o.s. získal na naučnou stezku K. J. Erbena z Programu rozvoje venkova více než 1 milion Kč. Naučná stezka vznikne v roce 2010 a představí na devíti zastaveních život autora a jeho stěžejní dílo, sbírku Kytice. První zastavení bude u Erbenova rodného domku, dále se zájemci dostanou na bývalé popraviště, k Miletínským lázním či na hřbitov, kde Erben čerpal inspiraci pro některé ze svých básní. 35

19 VÍTE, ŽE... Cestovní ruch v EU Sektor cestovního ruchu v Evropské unii, nejnavštěvovanější destinaci světa, vytváří cca 4 % HDP celé EU, přičemž zaměstnání v něm nalézá přibližně 8 mil. pracovníků. Vezme-li se v úvahu provázanost cestovního ruchu s dalšími hospodářskými odvětvími, jeho podíl na HDP unie se zvýší na 11 % a množství pracovníků stoupne na 24 mil. Nejen na základě těchto čísel je v zájmu Evropské unie podpora turismu a cestovního ruchu. Finance do této oblasti totiž přispívají k zachování rozmanitosti regionů, kulturní svébytnosti, přírodního a společenského dědictví členských států. Integrovaný operační program (IOP) V Integrovaném operačním programu se podpory cestovního ruchu týká prioritní oblast č. 4 Národní podpora cestovního ruchu. Je z ní možné financovat např. zavedení národního informačního a rezervačního systému, zavádění a informační podporu národních a mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu (certifikace, metodika apod.), prezentaci a propagaci kulturního a přírodního dědictví, kulturního průmyslu a služeb na národní úrovni i prezentaci ČR jako destinace cestovního ruchu. Programy přeshraniční spolupráce K rozvoji cestovního ruchu přímo přispívá také podpora z Programů přeshraniční spolupráce. V rámci prioritní osy 1 Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how je možné žádat např. o finance na zlepšení kvality přeshraniční infrastruktury a vytvoření sítě nabídek služeb cestovního ruchu. Užitečné odkazy 36 Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) je pověřené koordinací čerpání peněz z evropských fondů, z pohledu cestovního ruchu je důležitá celá řada jeho odborů. Nabízí informace pro cestovní kanceláře, právní normy v oblasti cestovního ruchu i přehled dotačních možností. Tel.: Organizační schéma obsahuje kontaktní ové adresy Strukturální fondy Portál slouží jako rozcestník pro získávání komplexních a spolehlivých informací o fondech EU v České republice a je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které vystupuje v roli centrálního koordinátora pro využívání fondů EU v České republice. Vzdělávání v cestovním ruchu Portál Vzdělávání v cestovním ruchu, který byl financován z velké části Evropským sociálním fondem, obsahoval šest konkrétních programů zaměřených na cestovní ruch a jeho rozvoj v ČR. Přestože prezenční školení byla již ukončena, na webu je možné stáhnout řadu školicích materiálů. Svaz venkovské turistiky Portál Svazu venkovské turistiky, dobrovolného, nepolitického profesního sdružení podnikatelů ve venkovském cestovním ruchu, odkazuje na aktivity financované ze zdrojů EU (například na vzdělávací programy). Samotné sdružení se zapojuje do žádostí o dotace ze strukturálních fondů. Tel.: CzechTourism CzechTourism je příspěvková organizace MMR ČR, která se zaměřuje na podporu příjezdového a výjezdového cestovního ruchu. CzechTourism byl rovněž garantem projektu Vzdělávání v cestovním ruchu, který byl podpořen Evropským sociálním fondem a probíhal v letech Tel.: Kontakty na jednotlivé pracovníky agentury jsou členěny podle jejich kompetencí Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR) představuje zájmové sdružení aktérů působících v cestovním ruchu. SOCR také vypracovává projekty zabývající se evropskou integrací. Příkladem může být příručka Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU, dostupná na webu SOCR. Tel.: Centrum pro regionální rozvoj (CRR) Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) je státní příspěvková organizace, založená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Poskytuje informace zástupcům státní správy a samosprávy i široké veřejnosti, např. malým a středním podnikům, nejčastěji o finanční pomoci ze zdrojů EU. Centrum má své pobočky v jednotlivých NUTS. Tel.: Asociace hotelů a restaurací České republiky Asociace je profesním sdružením podnikatelů pohybujících se v sektoru gastronomie. Na jejím portálu lze kromě jiného nalézt odkazy na projekty sektoru, které byly podpořeny ze zdrojů EU. Tel.:

20 38 Kultura Pro specifickou podporu umění a kultury existují pro období dva komunitární programy (Culture a MEDIA 2007). Kulturní rozměr lze však nalézt i v aktivitách spojených se vzděláváním, s výzkumem, podporou nových technologií či obecně s regionálním a sociálním rozvojem. Při pátrání po správné podpoře pro Váš projekt nezapomeňte tedy prohlédnout i programy, které nejsou na oblast kultury primárně zaměřeny. 80 % podpory pro oblast kultury ze strany EU pochází totiž právě ze strukturálních fondů a pouze 20 % z programů Culture a Media Chápeme-li kulturu v širokém záběru, z nabízených podpůrných programů je možné: rekonstruovat historické budovy a památkové objekty, budovat informační, vzdělávací a kulturní centra, pořádat umělecké akce (festivaly či výstavy) a aktivity umělecky zaměřeného vzdělávání, překládat knihy, pořádat aktivity komunitního charakteru jako jsou oslavy obcí a místní kulturní akce, distribuovat filmy, pořádat aktivity kulturní turistiky, atd. rozviňte svou kreativitu VÍTE, ŽE... Spotřeba kulturních zážitků v ČR roste Podle údajů Českého statistického úřadu bylo v roce 2001 v ČR evidováno 326 muzeí, 51 galerií a konalo se 3199 výstav. V roce 2007 existovalo pak 356 muzeí, 65 galerií a počet konaných výstav vzrostl na Roste také počet návštěvníků výstav a expozic, v roce 2007 poprvé překročil hranici 10 mil. Program Culture Program Culture podporuje projekty ze všech uměleckých oblastí: výtvarné umění, performing arts/scénická umění a literatura, včetně kulturního dědictví (jedinou výjimku tvoří oblast audiovize), kterým je společná mezinárodní spolupráce. Z podpory programu Culture lze uspořádat představení a výstavy jako výsledky evropské spolupráce, školení a akce zaměřené na výměnu know-how a zkušeností, kulturní a umělecké akce podporující mezikulturní dialog, užití nových technologií v průběhu tvorby či propagace kulturní spolupráce na evropské úrovni. Program také podporuje mobilitu umělců a literární překlady. Podpora z evropských zdrojů většinou vyžaduje spolufinancování ze strany žadatele. Ve druhém kole výzvy zaměřené na podporu kulturních akcí překlady (osa programu Culture) získalo pražské vydavatelství Dauphin eur na překlad pěti knih maďarských, německých či polských autorů do češtiny. Podpora z grantu představuje 39,7 % celkových nákladů na vydání publikací. Příkladem projektu podpořeného z programu Culture 2007 je projekt Architektura a vnitřní design ve střední Evropě na počátku 20. století Dušan Jurkovič a Josef Hoffmann. V rámci podpory spolupráce byl podpořen částkou euro (48,31 % nákladů). Předkládající institucí byla Moravská galerie v Brně, partnery pak Slovenská národní galerie, rakouské instituce atd. Téměř 200 tis. eur z dotací pro krátkodobé projekty programu Culture obdržel projekt Středoevropské vědecké dobrodružství. Vedle Technického muzea v Brně se do projektu zapojilo dalších 5 muzeí ze Slovinska, Rakouska, Slovenska, Polska a Maďarska. Hlavním cílem je prezentace dědictví zanechaného vědci a vynálezci ze střední Evropy nejmladší generaci. Náplní projektu je rozvoj inovačních, zábavných a účinných přístupů a vytvoření společné databáze a sítě. Mezi činnosti projektu patří vytvoření interaktivní hry Středoevropské vědecké dobrodružství. Předpokládaný je rovněž rozvoj virtuální databáze, semináře a kulatý stůl. Program Media 2007 Program Media 2007 je zaměřen na podporu evropského audiovizuálního průmyslu. Dotuje činnosti ve fázi přípravy audiovizuální výroby (vzdělávání, vývoj) a ve fázi po ní následující (distribuce, propagace). Z tohoto programu je také možno financovat vzdělávací programy a kurzy pro evropské profesionály z oblasti audiovize, širokou mezinárodní spolupráci v audiovizuálním odvětví, filmové trhy a fóra, kde se mohou vzájemně setkávat filmoví profesionálové. Z podpory poskytované předchůdci programu Media 2007 čeští tvůrci poměrně intenzivně čerpali. Podpořena přitom nebyla jen samotná díla, ale také například filmové festivaly, sítě biografů či distribuce audiovizuální produkce. 39

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Internetové stránky o EU Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Řídící instituce Evropské unie Evropská komise: http://ec.europa.eu/index_cs.htm Evropský parlament: http://www.europarl.europa.eu/portal/cs

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Evropská územní spolupráce Roman Kamarýt ENVIROS, s.r.o. 1 Financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekty jsou podporovány prostřednictvím OP: Přeshraniční spolupráce Nadnárodní spolupráce

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Podpora podniků na dosah ruky European Commission Enterprise and Industry Základní informace o síti Title of the presentation Date 2 Evropskásíť, jejímžhlavním cílem je podpora

Více

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace DO 48-52 last minute 9.1. 7:19 PM Stránka 48 48 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) žádostí Finanční mechanismus

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Konference ekonomických radů. Praha, 26. června 2012

Konference ekonomických radů. Praha, 26. června 2012 Konference ekonomických radů Praha, 26. června 2012 Vnitřní trh Prioritní oblasti CRP I SMA I - veřejné zakázky, profesní kvalifikace, přístup MSP k financím, patent, standardizace, digitální agenda, vysílání

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu

Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu Úvod V roce 2005 podal Výzkumný ústav bezpečnosti práce žádost na financování projektu z Evropských sociálních

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Plán aktivit Sítě na rok 2011 1 Obsah Návaznost plánu aktivit/rozpočtu na hlavní úkoly CSV Celkový rozpočet Sítě na rok 2011 - princip tvorby rozpočtu - plán

Více

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Co způsobuje stres podnikům a jejich manažerům? 1. Nemají dostatek financí na rozvoj

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám IROP Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů SC 2.1 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

MOŽNOSTI PODPORY PROJEKTŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Informace k připravované výzvě v rámci prioritní osy č.1 Adaptabilita, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v programovacím období 2007-2013

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM Město Třebechovice pod Orebem, známé především díky Třebechovickému muzeu betlémů, otevřelo novou budovu. Muzeum betlémů je otevřeno pro veřejnost od 5.

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory a využívání fondů EU Konference OP PI nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých firem Praha 19. června 2008 věřování a certifikace Hospodářská

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013 Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln lních fondů EU v letech 2007-2013 2013 PERSPEKTIVY LÁZEŇSTVÍ 10. Konference SLM ve dnech 4. 5. října 2007 Návrh Koncepce státn tní politiky CR Cíle zpracování

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více