PRŮVODCE PRO RYCHLÝ START

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODCE PRO RYCHLÝ START"

Transkript

1 PRŮVODCE PRO RYCHLÝ START OBSAH 1. Jak chápat Hnutí Zeitgeist 1.1 Definice Hnutí Zeitgeist 1.2 Vaše role 1.3 Vzdělávací zdroje 1.4 Účast na aktivitách Hnutí 2. Zapojení do aktivit pobočky 2.1 Přehled 2.2 Aktivity pro veřejnost 2.3 Setkání 3. Dotazy 4. Webové stránky, novinky a účast na projektech 4.1 Oficiální blog HZ 4.2 Globální rádio HZ 4.3 Zeitgeist Media Project 4.4 ZeitNews 4.5 Global Redesign Institute 4.6 Kampaň Why I Advocate 4.7 Společenské sítě: 5. Akce HZ a aktivismus 5.1 Zeitgeist Day ( ZDay ) 5.2 Radniční setkání 5.3 Zeitgeist Media Festival 5.4 *ZDrive 6. Doporučení a shrnutí 6.1 Poslání 1. Jak chápat Hnutí Zeitgeist 1.1 Definice Hnutí Zeitgeist Stručně řečeno, pobočky v podstatě definují činnost Hnutí Zeitgeist. Každá z nich pracuje nejen aby dále šířila povědomí o kořenech společenských problémů dneška, ale také aby vyjádřila logická, racionální a praktická řešení, která máme k dispozici k tomu, abychom aktualizovali (a dále vyvinuli) současný společenský systém, a tím umožnili vznik skutečně zodpovědné, trvale udržitelné společnosti ku prospěchu všech obyvatel naší planety. Vzdělávací a komunitní projekty Hnutí Zeitgeist usilují o dosažení přechodného cíle, kterým je získání uceleného, celosvětového hnutí společenské transformace a to bez ohledu na zemi, naboženské 1

2 přesvědčení, politickou příslušnost nebo jiných rozdílů tradičně dělících společnost. HZ uznává společnou a logickou identifikaci hodnot spojených s naším přežitím, trvale udržitelným způsobem života a veřejným zdravím, které ze své podstaty přesahují jakékoliv kulturně rozporuplné otázky. Fundamentální předpokladem HZ je sjednocení lidské rasy a racionalizace nezměnitelného a všemi sdíleného společného zájmu. Z tohoto pochopení se rozvíjí samo se organizující myšlenkový tok, který dále vymezuje technické (a kulturní) možnosti dosažení nového společenského systému. Jednotlivé fáze této transformace ( přechodu ) nejsou něčím, co se dá snadno předpovědět vzhledem k nejistému stavu dnešního světa. Další detailní rozpracování tohoto tématu je bohužel mimo rámec tohoto dokumentu, nicméně jedna věc je jasná. Svět prochází obrovskou destabilizací v důsledku vlastních chyb současného společenského zřízení a intenzita problémů se postupem času zhoršuje. Podpory pro nový sociální systém může být částečně dosaženo právě na základech této nejistoty a ztráty důvěry ve stávající model. Aktivity Hnutí Zeitgeist se proto snaží zpřístupnit tento myšlenkový tok tím, že se snaží veřejnosti komunikovat myšlenky, strukturu a metody s cílem vytvořit nový duch doby, tedy nový, uskutečnitelný společenský model a společný hodnotový žebříček, který zajistí vývojovou způsobilost naší společnosti, svobodu, kvalitu života a prosperitu. 1.2 Vaše role Zapojit se do aktivit Hnutí nevyžaduje žadné finanční příspěvky, předložení osobních informací, formulářů nebo podobných náležitostí spojených s pojmem členství. Dobrovolníci a koordinátoři neuchovávají žádné databáze mimo jednoduchého ového adresáře, do kterého se může každý zaregistrovat, aby dostával aktuální informace. Modelem HZ je průhledná organizace pouze reprezentující soubory dat a myšlenkový tok, které jsou jeho jádrem. Jedná se o holografickou a decentralizovanou strukturu zajišťující svoji efektivitu a zároveň sloužící jako pojistka proti historicky zafixovaným problémům se skupinovým ztotožněním se. HZ nemá kanceláře, sídla, vůdce, patrony nebo stálé přidružené členy. Hnutí jako takové je především o vašem individuálním porozumění světa, spolu s tím do jaké míry se identifikujete s pozorováním, logickými závěry a řešeními myšlenkového toku vyjádřeném v materiálech Hnutí Zeitgeist. HZ má v současnosti mnoho komunitních projektů, akcí a publikací, které budou dále vysvětleny v tomto dokumentu. Nabízí také velkou míru flexibility a tvořivosti v tom jak se člověk, skupina lidí nebo pobočka rozhodne začlenit a vytvářet nové nápady a myšlenky. Hnutí je stále v prvopočátcích a zatímco základní myšlenkový tok neustává, taktika a specifika aktivit Hnutí se v budoucnu nevyhnutelně změni. Ve zkratce, všichni máme stejnou roli, kterou je vzdělávat sama sebe, vzdělávat ostatní, vytvářet organizovanou, kritickou masu lidí a taktiku umožňující přechod k novému společenskému systému takovému, kterého dosáhneme ve formě aplikace vědecké metody. Tento dokument se bude později věnovat i veřejnému, open-source projektu známému pod názvem Global Redesign Institute, jehož existence bude mít za cíl vytvářet a podporovat bezprostřední technologické projektové změny sloužící společenskému uspořádání tím, že naváže na nejmodernější poznatky v oblasti vědy a techniky, které máme k dispozici v daném čase. 1.3 Vzdělávací zdroje Od roku 2009 došlo k vytvoření velkého množství dat a výstupů prostřednictvím různých komunikačních médií. Nejběžnějšími nosiči informací jsou rádiové vysílání, PDF dokumenty, filmové prezentace, články a přednášky (informace jsou vždy bezplatné). Pokud jsou pro Vás aktivity HZ novým tématem, doporučujeme prozkoumat následující seznam referencí: 2

3 2012 ORIENTAČNÍ PŘÍRUČKA je detailním souhrnem prakticky všech důležitých témat HZ. Příručka existuje ve video formátu a rozšířeném PDF dokumentu, který obsahuje rozsáhlý přehled zdrojů a dodatků: INTERNETOVÁ STRÁNKA HZ GLOBÁLNÍ SEKCE ČASTO KLADENÉ OTÁZKY zodpovídá nejrůznější dotazy, včetně struktury Hnutí a jeho specifik: PŘEDNÁŠKY A SADA NÁSTROJŮ Globální internetová stránka a její vznikající Sada nástrojů obsahuje mnoho video a textových prezentací často doplněných dalšími zdroji a odkazy. Přestože je v současnosti obsah této stránky převážně v Angličtině, existuje mnoho řečníků, kteří se věnují tématům v jiném než Anglickém jazyce, a jejichž přednášky jsou k dispozici na Internetu. Vyhledejte si prosím internetové stránky vaší místní pobočky, kde najdete další informace: Kromě těchto stěžejních zdrojů existuje i významná komunitní expanze v podobě neustálého informačního toku k dispozici na oficiálním blogu HZ, dále internetových stránek Zeitnews a dalších účastnických médií, které budou projednány ve třetí části tohoto průvodce. 1.4 Účast na aktivitách Hnutí Člen je volně definován jako osoba souhlasící se zásady a postoji Hnutí Zeitgeist a následně se účastní aktivit zaměřených na zvyšování povědomí organizovaných místní pobočkou, a to buď online nebo lokálně. Nicméně, základním požadavkem, kteří musejí splňovat všichni členové HZ je vzdělání o příslušných problémech. Jinými slovy, opravdové členství je především o přijetí daného myšlenkového toku. Tudíž se jedná o porozumění a podporu logických zásad Hnutí a následné vyvinutí aktivit vedoucích k osvětě a změně v zodpovědné, strategické a nenásilné formě. Konkrétně je nutné zdůraznit komunikační a personální dovednosti jednotlivce. Obecně vzato, osobní specializace určitého zaměření má symbiotickou společenskou roli jako charakteristika skupinové mentality. Jinými slovy, někteří z nás umí to a druzí zase ono a pouze spoluprací a spojením našich unikátních dovedností a zájmů dokážeme vykonat velké věci. Nalezení té správné pozice uvnitř HZ je unikátní zkušeností, která reflektuje vás a vaše dovednosti. Například, pokud cítíte, že máte široké organizační dovednosti, pak je možné, že budete mít zájem o pozici regionálního koordinátora místní pobočky. Pokud jste naopak technicky založen/a a máte technickou průpravu, pak vás může zaujmout pozice v rámci Global Redesign Institute. Že jste spíše umělecky založená osoba? Pak by vám neměl uniknout Zeitgeist Media Project nebo Media Festival, k jehož obsahu můžete přispět. Pokud máte zkušenosti s psaním a výzkumem, mohl by vás zaujmout blog HZ, kam můžete pravidelně přispívat. A v případě, že preferujete mluvené slovo, určitě se informujte na možnost prezentování informací na akcích HZ, například Z-Day. Stručně řečeno, pointa je v tom soustředit se na to, v čem jste dobří. 2. Zapojení do aktivit pobočky 2.1 Přehled Je to velmi jednoduché, pobočky HZ jsou regionálními uskupeními Hnutí Zeitgeist zorganizovanými ve vrstvách. Organizace jednotlivých vrstev, odshora dolů, je následující: Mezinárodní - [ Státy ] Státy/Kraje - [ Další specifikace na nižší, regionální úrovni v rámci dané země ] 3

4 Město/Obce - [ Další specifikace na nižší, regionální úrovni v rámci daného kraje ] Jak již bylo uvedeno dříve, vaše účast na aktivitách pobočky je to, co v podstatě definuje vás jako člena HZ. Můžete navšívit globální internetové stránky kde najdete aktuální seznam poboček Vybráním příslušného státu nebo návštěvou mezinárodní internetové stránky najdete nejbližší pobočku ve vašem okolí. Pokud nemůžete najít žádnou pobočku ve vaší zemi nebo městě pak navrhujeme abyste pobočku vytvořili. Prakticky všechny pobočky začaly ne dosazením zodpovědné osoby do funkce, ale naopak formou osobní iniciativy. Existující koordinátor následně provede jednoduchý proces posouzení porozumění a opravdového zájmu žadatele. 2.2 Aktivity pro veřejnost V současnosti má HZ k dispozici tři pravidelné veřejné akce, které jsou organizovány jednotlivými pobočkami v závislosti na jejich velikosti a množství disponibilních zdrojů. Jedná se o: (1) každoroční Zday, (2) měsíční radniční setkání a (3) každoroční Zeitgeist Media Festival. Tyto akce budou dále probrány ve čtvrté části tohoto dokumentu. Nicméně vzhledem k tomu, že má každý region určité komunitní zvyky a možnosti, je možné zorganizovat i na míru šité akce. Například v kalifornském Los Angeles jsou využívány stánky podél plážové promenády, které jsou zcela běžné. V Kanadě je velmi populární aktivismus jednotlivců, který je založen na bázi osobního kontaktu. Některé pobočky dokonce produkují své vlastní internetové rozhlasové pořady a vyrábějí vlastní mediální/zpravodajský materiál na základě vlastního výzkumu. Součástí práce s vaší pobočkou je být kreativní a explorativní. Základní cíl je stále stejný: Odhalit základní problémy našeho současného systému a poté prezentovat logický rámec nového systému. 2.3 Setkání Pobočky samozřejmě musí mít možnost uskutečňovat komunikaci mezi jejími členy, spolu s dalšími pobočkami. Jak se pobočka rozrůstá, měly by být organizovány pravidelné schůzky v živé nebo virtuální (on-line) podobě. HZ Global nabízí internetový komunikační program, který lze nalézt zde: Schůze poboček se obvykle organizují na různých úrovních s koordinátory působících na stejné úrovni. Například pobočka v Severní Karolíně bude za předpokladu, že neexistuje žádná další dílčí pobočka (např. město), organizovat schůzky se všemi členy působícími v Severní Karolíně. Nicméně, během jednání na další, vyšší úrovni, kterou jsou jednotlivé země (USA v tomto případě) se zúčastní pouze koordinátoři za každý stát USA, nikoliv všichni členové působící v zemi. Toto zúžení je v zájmu zvýšení vzájemného porozumění, kterého bychom nebyli schopni dosáhnout během setkání s desítkami tisíc členů najednou. 3. Dotazy V případě, že máte dotaz související s organizací poboček, který není zodpovězen na následujícím odkaze: 4

5 Můžete poslat prostřednictvím kontaktního formuláře na této stránce (vyberte kategorii pobočky ): 4. Webové stránky, novinky a účast na projektech Kromě přidání vaší ové adresy do globálních a regionálních ových adresářů, existuje velké množství nově vznikajících informačních výstupů a interaktivních médií. Webové stránky a projekty, které jsou vždy zdarma, jsou orientovány na komunitu a postupem času se ukázaly být velmi účinné. Většina položek uvedených dále jsou také k dispozici prostřednictvím domovské stránky na globální webové stránce. 4.1 Oficiální blog HZ Příspěvky členů přes Blog HZ jsou velmi účinnou formou předkládání důležitých otázek. Blog nabízí mnoho zájmových kategorií z oblasti ekonomie, historie, vědy a aktivismu a tvoří obrovskou platformu pro diskuzi. Relevantní články, které získávají oblibu jsou zdůrazněny prostřednictvím našich tiskových zpráv: Prosím přečtěte si průvodce o tom jak začít přispívat: 4.2 Globální rádio HZ Jedná se o týdenní rádiové vysílání, které začalo v roce Jednotlivé výsílání jsou v režii různých koordinátorů/lektorů Hnutí Zeitgeist, kteří pravidelně rotují. Prostřednictvím tohoto komunikačního kanálu probíhají veřejné aktualizace a šíření novinek, zpráv a oznámení. Show vysílá každou středu v východního času přes server BlogTalkRadio.com: Informace a archiv: Archivní vysílání: Poznámka: Zatímco globální rádiové vysílání má snahu být co nejvíce směrodatným a určujícím, je třeba ocenit i další programy, včetně programů vysílaných přes síť Zeitgeist Zeitgeist Broadcasting Network (ZBN): 4.3 Zeitgeist Media Project Zeitgeist Media Project je on-line hub pro nahrávání a sdílení uměleckého, mediálního obsahu. Jedná se o širokou škálu mediálního materiálu od videa, přes vizuální prezentace a výtvarné umění, hudební a audio prezentace až po literaturu a další. Obsah je většinou licencován pod Creative Commons a je určen ke stažení a dalšímu využití při práci ostatních členů: 4.4 ZeitNews Internetová stránka ZeitNews funguje od roku 2010 a rychle se stala úžasným zdrojem pro pokročilý vědecký výzkum. Mnoho zajímavých témat zahrnuje mimo jiné energetiku, dopravu, biotechnologii, 5

6 robotiku a další důležité vědecké obory, které se týkají aplikace vědy a techniky ku prospěchu lidské rasy: Členové mohou opět přispívat k online publikační činnosti: 4.5 Global Redesign Institute Global redesign institut je think tank, který je v současné době ve vývoji. Tento moderní koncept má za cíl vytvořit v jednotlivých regionech virtuální projekci ukazující co by měla přesná a moderní společenská infrastruktura obsahovat, aby se zároveň vyhnula tradičně brzdícím faktorům peněz a zachování pracovních míst. Tento projekt je o navrhnování a vyjádření toho, co je technicky možné - ne toho, co je "dostupné". Více informací o tomto projektu bude oznámeno při uvedení do provozu: 4.6 Kampaň Why I Advocate Kampaň Hnutí Zeitgeist "Why I Advocate" je video blog, který poskytuje osobní nárory a pohledy jednotlivců Hnutí Zeitgeist. Funguje to velmi jednoduše. Zájemci vytvoří veřejný videoklip o tom, proč cítí, že je potřeba změnit svět a ztotožnit se s Hnutím Zeitgeist. Tato forma aktivismu ja také dobrý způsob, jak vyjádřit obecnou podporu komunitě: Aktuální příspěvky najdete zde: 4.7 Společenské sítě Globální Facebook profil HZ: Globální účet na síti Twitter: Globální kanál Youtube: Mimo těchto tradičních, společenských sítí byl vytvořen také hybridní projekt nazvaný TZM Social : Všichni členové jsou vyzváni k tomu, aby přezkoumaly a přispěli k obsahu těchto sociálních médií, vzhledem k jejich popularitě a kulturnímu vlivu. Regionálním pobočkám a projektům je doporučeno zahájit své vlastní sítě prostřednictvím těchto médií pro účel vlastní propagace. (např.: Youtube kanál místní pobočky obsahující všechna radniční setkání, události akce ZDay a podobně.) 5. Akce HZ a aktivismus Jak již bylo uvedeno dříve, pobočky a tedy i členové mají několik hlavních (globálních), pravidelně se opakujících akcí, jejichž organizace je vysoce podporována. Patří mezi ně, ZDay, ZMedia Fest a měsíční radniční setkání. S těmito akcemi je spárována naše pomoc potravinovým bankám (ZDrive) a podobné charitativní programy, které pomohou lidem v nouzi. (více níže *) 5.1 Zeitgeist Day ( ZDay ) "Zeitgeist Day", nebo stručně ZDay je globální akcí konající se každý rok v polovině března. Jejím cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o Hnutí Zeitgeist. Akce může mít mnoho podob, od jednoduchého promítání DVD médií až po přednášky a interaktivní výměnu mezi koordinátory poboček a publikem 6

7 na základě otázek a odpovědí. V roce 2010 byl hlavní ZDay doplněn dalšími 330 akcemi ve více než 70 zemích po celém světě: Každý rok se uskuteční "Hlavní akce", na kterou je pozvána řada veřejně významných řečníků a hostů a stává se tak zlatým hřebem. V roce 2009 a 2010, byla hlavní akce v New Yorku, v roce 2011 v Londýně a v roce 2012 ve Vancouveru. Pro více informací navštivte oficiální stránky akce ZDay: 5.2Radniční setkání Radniční setkání Hnutí Zeitgeist jsou veřejnými akcemi organizovanými zástupci regionálních poboček. Tyto lokální akce mají podobnou funkci jako naše každoroční globální "Zeitgeist Day" (ZDAY), s tím rozdílem, že radniční setkání by se měla v ideálním případě uskutečnit každý měsíc. Tento formát byl převzat po vzoru historicky ověřeného a efektivního modelu hnutí za občanská práva s cílem informovat veřejnost o znalostech a cílech HZ, a tudíž zvýšit povědomí a účast. Chcete-li se dozvědět více, zaregistrujte setkání v rámci svého regionu, viz: 5.3 Zeitgeist Media Festival Rozpoznáním moci umění a médií ke změně světa, angažuje "Zeitgeist Media Festival" uměleckou komunitu a její moc s cílem změnit lidské hodnoty. Hlavním poselstvím Festivalu tkví ve spojení transformace strukturálního / ekonomického fungování společnosti v tandemu s osobní / společenskou transformací hodnot v každém z nás. Zatímco intelektuální znalosti slouží k vytyčení cesty vpřed, existuje velké množství lidí, kteří následují pocity namísto znalostí. Zeitgeist Media Festival má snahu tyto úrovně překonat a zároveň osvětlit smysl světa měnícího se k lepšímu, což je stále považováno za okrajovou nebo podezřelou myšlenku. Účast na Festivalu neznamená, že každá akce musí splňovat určité striktní požadavky zaměření festivalu. Nicméně vyžaduje, aby autor(ři) každého z výstupů pochopili a souhlasili s obecným myšlenkovým tokem s ohledem na trvalou udržitelnost existence jednotlivců a celé společnosti. Zeitgeist Media Festival je na programu každý rok v létě. Více informací zde: 5.4 *ZDrive Jedná se o dobročinný program zapojení místních institucí poskytujících sociální služby do probíhajících akcí zaměřených na zvyšování povědomí. Nejběžnějším příkladem jsou sbírky potravin a oblečení. Například Zeitgeist Media Festival v roce 2011 globálně přispěl zhruba porcemi jídla pro chudé. V zájmu snížení rizika korupce je darování hmotných zdrojů podporováno více než darování finančních příspěvků. Jakým způsobem se postavíte k aktivitám ZDrive závisí na specifikách vašeho regionu a jeho potřebách. Typickou formou je návrh darování hmotných zdrojů při vstupu na akce HZ, například potravinových konzerv určených pro místní potravinovou banku. Vzhledem k tomu, že každý region má jiné programy, je doporučeno kontaktovat místní charitativní organizace, abyste zjistili jakým způsobem můžete pomoci. Pokud je to tedy možné, určitý druh aktivity ZDrive by se měl uskutečnit při každé akci ZDay, radničním setkání nebo mediální akcí tak, aby účastníci přinesli hmotné zdroje určené pro charitativní organizace. 7

8 Zároveň mějte přehled o statistických výsledcích vaší charitativní činnosti a zašlete nám je em, abychom je mohli zapracovat do statistik celkového globálního dopadu. Nejen, že se jedná o záslužnou aktivitu na pomoc těm v zoufalé životní situaci, ale zároveň přidává HZ další rovinu, tentokrát tradiční identifikace, pro ty, kteří by jinak mohli vnímat sociální myšlenky jako "příliš radikální" k tomu, aby byly praktické. pro zasílání statistik: 6. Doporučení a shrnutí Předchozí informace by měly poskytnout novým členům hodně námětů k přemýšlení. Je důležité čtenářům připomenout, že HZ je v jádru hnutí myšlenkové a hodnotové. Je ale ve své podstatě také hnutím společenským. V mnoha ohledech jsou ti, kteří pochopili jak pracovat s touto globální komunitou s cílem zlepšit celosvětovou situaci, příkladem toho, jak naše společnost může vypadat v případě, že dojde ke globálnímu prosazení sociální odpovědnosti a úcty k životnímu prostředí. Nelze však popřít, že to, co je na této cestě požadováno je pravděpodobně to nejtěžší a nejkontroverznější k čemu se člověk může zavázat. Nikdo nikdy neřekl, že to bude snadné. Přesto tato obtížnost neznamená nic ve srovnání s hrozivou podstatou její nezbytnosti. Toto hnutí není pro bojácné nebo ty, kteří nemají sebevědomí. Jeden z faktorů, který dělá podporu vnitřní komunity nezbytnou pro celkový úspěch věci je skutečnost, že pravděpodobnost dosažení externí podpory v nejbližší době je velmi nízká. Historicky ti, kteří se svojí snahou změnit svět předběhli dobu, byli vždy považováni za podvratné agitátory nebo dokonce teroristy. Společnost a její stanovené hodnoty pohlížejí na široké společenské změny s odporem, a to bez ohledu na to, jak nutné nebo logické mohou být. Nicméně pro ty z nás, kterým na změně skutečně záleží tato skutečnost nic nemění. S postupem času začínají trendy společenského chaosu a destabilizace naznačovat počátky stále větší subkultury, která si je vědoma potřeby globální změny. Zatímco tato evoluce pokračuje, Hnutí Zeitgeist má za úkol zajistit, aby bylo společnosti předloženo uskutečnitelné řešení. 6.1 Poslání 8

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Stručný úvod do AEGEE

Stručný úvod do AEGEE Stručný úvod do AEGEE European Students Forum AEGEE-Europe, European Students Forum Rue du Noyer / Notelaarsstraat 55 1000 Bruxelles Belgium - Belgique Většina vizuálních materiálů použitých v této publikaci

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Národní portál pro prezentaci digitalizovaných sbírkových objektů muzeí a galerií. Marie Vítková www.esbirky.cz

Národní portál pro prezentaci digitalizovaných sbírkových objektů muzeí a galerií. Marie Vítková www.esbirky.cz Národní portál pro prezentaci digitalizovaných sbírkových objektů muzeí a galerií Marie Vítková www.esbirky.cz Historie esbírek Současný stav Budoucnost Historie? esbírky 2010 Nárůst počtu předmětů 2011-2014

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

Magento se představuje

Magento se představuje Kapitola 1 Magento se představuje 1.1 Co je to vlastně Magento? Magento je nový profesionální open-source e-shop pro e-commerce 21. století. Nabízí nevídanou flexibilitu, funkčnost a ovládání. S tímto

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

otevřenému evropskému partnerství a využijte komunitu odhodlanou zlepšovat pohodu a důstojnost starších lidí, kteří potřebují péči a pomoc.

otevřenému evropskému partnerství a využijte komunitu odhodlanou zlepšovat pohodu a důstojnost starších lidí, kteří potřebují péči a pomoc. Připojte se k našemu otevřenému evropskému partnerství a využijte komunitu odhodlanou zlepšovat pohodu a důstojnost starších lidí, kteří potřebují péči a pomoc. Můžeme společně udělat mnoho i tím, že začneme

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy?

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Možnosti využití ve školství

Možnosti využití ve školství Možnosti využití ve školství V předmětu ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie se jedná pouze o stručný úvod do problematiky. Jaké jsou v současnosti používané metody elektronické komunikace

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Nástroje pro tvorbu wireframes

Nástroje pro tvorbu wireframes Nástroje pro tvorbu wireframes Tento dokument stručně popisuje dostupné nástroje, které slouží pro tvorbu modelů stránek, tzv. wireframes. Michal Pařízek v červnu 2009 vyzkoušel celkem sedm nástrojů, z

Více

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce GRANTOVÝ PROGRAM REGIONU HRANICKO pravidla na rok 2008 1. Úvod, cíl programu Grantový program regionu Hranicko vznikl na základě spolupráce Mikroregionu Hranicko, Hranické rozvojové agentury a významných

Více

O čem je Historická příležitost?

O čem je Historická příležitost? Pro partnery O čem je Historická příležitost? Historická příležitost je více jak 24týdenní online program o tom, jak vydělat na neopakovatelné politicko-ekonomické změně důchodového systému v České republice,

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz OBSAH PREZENTACE Změny v nákupním chování Specifika online marketingu v B2B Marketingový

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 5 JAK DOBROVOLNICTVÍ PREZENTOVAT Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly získáte

Více

- data ve formátu GIS, posílána přehledová mapa

- data ve formátu GIS, posílána přehledová mapa é ú í á Tento projekt je podpořený v rámci OPTP a je zaměřen na podpůrné aktivity pro nositele strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v ČR. Aktivity jsou zaměřeny na zajištění společné

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň Po městě se dá pohybovat různými způsoby. Pohyb často není jen prostředek k cíli, ale cíl sám o sobě nebo způsob, jak vyřešit sociální

Více

2013 IBM Corporation

2013 IBM Corporation 2013 IBM Corporation Connections v praxi Jak vypadá nasazení Social software v praxi MICHAL HOLOUBEK Social Business konzultant, oxy Online, s.r.o. 2013 IBM Corporation Agenda Úvod Zadání a specifikace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE Naše aplikace a interaktivní digitální publikace pro smartphony a tablety, jsou určeny jako marketingová podpora prodeje firem, které

Více

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Modul msender message Sender Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Představení modulu msender je samostatně prodávaným modulem a rozšiřujícím doplňkem informačního systému Money S5. msender

Více

případová studie Lagardère Active ČR Řešení webů významných českých rádií a hudebního komunitního portálu www.fg.cz

případová studie Lagardère Active ČR Řešení webů významných českých rádií a hudebního komunitního portálu www.fg.cz případová studie Lagardère Active ČR Řešení webů významných českých rádií a hudebního komunitního portálu www.fg.cz Lagardère Active ČR Řešení webů významných českých rádií a hudebního komunitního portálu

Více

Případová studie: Unikátní projekt pro učitele Metodický portál RVP.CZ. Ondřej Neumajer, Lukáš Križko Národní ústav pro vzdělávání

Případová studie: Unikátní projekt pro učitele Metodický portál RVP.CZ. Ondřej Neumajer, Lukáš Križko Národní ústav pro vzdělávání Případová studie: Unikátní projekt pro učitele Metodický portál RVP.CZ Ondřej Neumajer, Lukáš Križko Národní ústav pro vzdělávání Metodický portál RVP.CZ Původní cíl: hlavní metodická podpora učitelů při

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů.

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. NFC Marketing Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. Co je to NFC marketing? Jedná se nejmodernější způsob jak poskytnout Vaše marketingové sdělení, nebo Vaší reklamu

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA

Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA www.isemoa.eu Projekt ISEMOA byl zahájen v květnu 2010 a bude ukončen v květnu 2013. ISEMOA je kofinancován Evropskou unií v rámci programu Inteligentní

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání a Institut pro sociální a ekonomické analýzy Rozmach plošných testů se

Více

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Udržitelný rozvoj: jak tento pojem vnímat? Je to takový způsob globálního rozvoje společnosti, který zajistí

Více

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI NÁVOD PRO PRÁCI S EUROPASSEM JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE: 1. Žáci si zkusí vyplnit do Europass-životopisu (viz Příloha 1) osobní dovednosti

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures Sociální sítě v Public Relations Pavel Hacker Mather Advertures Komunikace, její role a čas Medium is the message. Marshall McLuhan Výhoda je, že vy v PR víte, že: Gapinvoid.com Komunikace, její role a

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Výhody. Výborná znalost místních poměrů, podmínek, skupin, kontaktů, byrokracie apod.

Výhody. Výborná znalost místních poměrů, podmínek, skupin, kontaktů, byrokracie apod. 1 Starthead je první opravdu celosvětové skupinové financování kreativních projektů. Výhody Globální verze služby, která je kompletně lokalizovaná do strategicky důležitých oblastí všech kontinentů. Umožnit

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. 1 Systém základních registrů se skládá z registru obyvatel (ROB), který zahrnuje české fyzické osoby a cizince

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. 1 Systém základních registrů se skládá z registru obyvatel (ROB), který zahrnuje české fyzické osoby a cizince ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA I n f o r m a c e o připravovaných změnách v povolovacích a registračních činnostech v souvislosti se základními registry --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ Vážení členové SPŘ, níže jsou uvedeny výchozí formulace hlavních dokumentů zakládané sekce. Tato verze je určena k dalšímu rozpracování a upřesnění Vámi, budoucími

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT Provozovatel: Obecný přehled unite-it za rok 2014 Síť Unite-IT oslavila druhý rok projektu, ale teprve první rok za plného provozu, přičemž nadále expandovala, rostla

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Evropská akce v oblasti drog (EAD) Evropská komise Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost EUROPEAN ACTION ON DRUGS

Evropská akce v oblasti drog (EAD) Evropská komise Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost EUROPEAN ACTION ON DRUGS Evropská akce v oblasti drog (EAD) ACTION ON DRU Evropská komise Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost EUROPEAN ACTION ON DRUGS European Action Víte, že? Asi 12 milionů osob v EU

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti... 3 1.1 Nastavení zvuku a mikrofonu... 3 1.2 Instalace Adobe Flash Playeru... 5 1.3 Testování počítače... 5 2 Realizace online setkání...

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

Albert-László Barabási

Albert-László Barabási Obsah 1. Úvod, kdo je kdo :-) 2. Co to je síťování? Od definice po praktické ukázky 3. MAS jako platforma pro cestovní ruch 4. Cílené formování sítí (osobní, profesní, placené) 5. Informační technologie

Více

Personální systém Kerio Technologies

Personální systém Kerio Technologies Personální systém Kerio Technologies Martin Sýkora, MBA Výkonný ředitel 19.01.2006 Agenda Stručná historie 3 Projekt - Personální a motivační systém 4 Strategie a Organizační struktura Systém benefitů

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Pro správné pochopení postupu

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

PROJEKT METR. Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.

PROJEKT METR. Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11. PROJEKT METR Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ je příspěvkovou organizací Ministerstva práce

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 378/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Návštěvnost. O portálu. Možnosti spolupráce

Návštěvnost. O portálu. Možnosti spolupráce O portálu Návštěvnost LékařiOnline je edukativní a kontaktní portál zahrnující široké spektrum lékařských oborů a specializací. Pacienti zde naleznou odborné informace podané neodbornou formou, popisy

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Předmětem programu je podpora veřejně prospěšných projektů zaměřených na kulturně společenské aktivity neziskového charakteru. Zvýšená

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT

POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT MOBILITY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ A. Obecné informace Jste-li konsorcium, je třeba tuto skutečnost zohlednit v celém formuláři žádosti a popsat

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea Analýza mezd na jedné pracovní pozici WIDA Standard Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea 1. Září 2011 Česká republika Koupí tohoto produktu podporujete transparentnost

Více