PRŮVODCE PRO RYCHLÝ START

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODCE PRO RYCHLÝ START"

Transkript

1 PRŮVODCE PRO RYCHLÝ START OBSAH 1. Jak chápat Hnutí Zeitgeist 1.1 Definice Hnutí Zeitgeist 1.2 Vaše role 1.3 Vzdělávací zdroje 1.4 Účast na aktivitách Hnutí 2. Zapojení do aktivit pobočky 2.1 Přehled 2.2 Aktivity pro veřejnost 2.3 Setkání 3. Dotazy 4. Webové stránky, novinky a účast na projektech 4.1 Oficiální blog HZ 4.2 Globální rádio HZ 4.3 Zeitgeist Media Project 4.4 ZeitNews 4.5 Global Redesign Institute 4.6 Kampaň Why I Advocate 4.7 Společenské sítě: 5. Akce HZ a aktivismus 5.1 Zeitgeist Day ( ZDay ) 5.2 Radniční setkání 5.3 Zeitgeist Media Festival 5.4 *ZDrive 6. Doporučení a shrnutí 6.1 Poslání 1. Jak chápat Hnutí Zeitgeist 1.1 Definice Hnutí Zeitgeist Stručně řečeno, pobočky v podstatě definují činnost Hnutí Zeitgeist. Každá z nich pracuje nejen aby dále šířila povědomí o kořenech společenských problémů dneška, ale také aby vyjádřila logická, racionální a praktická řešení, která máme k dispozici k tomu, abychom aktualizovali (a dále vyvinuli) současný společenský systém, a tím umožnili vznik skutečně zodpovědné, trvale udržitelné společnosti ku prospěchu všech obyvatel naší planety. Vzdělávací a komunitní projekty Hnutí Zeitgeist usilují o dosažení přechodného cíle, kterým je získání uceleného, celosvětového hnutí společenské transformace a to bez ohledu na zemi, naboženské 1

2 přesvědčení, politickou příslušnost nebo jiných rozdílů tradičně dělících společnost. HZ uznává společnou a logickou identifikaci hodnot spojených s naším přežitím, trvale udržitelným způsobem života a veřejným zdravím, které ze své podstaty přesahují jakékoliv kulturně rozporuplné otázky. Fundamentální předpokladem HZ je sjednocení lidské rasy a racionalizace nezměnitelného a všemi sdíleného společného zájmu. Z tohoto pochopení se rozvíjí samo se organizující myšlenkový tok, který dále vymezuje technické (a kulturní) možnosti dosažení nového společenského systému. Jednotlivé fáze této transformace ( přechodu ) nejsou něčím, co se dá snadno předpovědět vzhledem k nejistému stavu dnešního světa. Další detailní rozpracování tohoto tématu je bohužel mimo rámec tohoto dokumentu, nicméně jedna věc je jasná. Svět prochází obrovskou destabilizací v důsledku vlastních chyb současného společenského zřízení a intenzita problémů se postupem času zhoršuje. Podpory pro nový sociální systém může být částečně dosaženo právě na základech této nejistoty a ztráty důvěry ve stávající model. Aktivity Hnutí Zeitgeist se proto snaží zpřístupnit tento myšlenkový tok tím, že se snaží veřejnosti komunikovat myšlenky, strukturu a metody s cílem vytvořit nový duch doby, tedy nový, uskutečnitelný společenský model a společný hodnotový žebříček, který zajistí vývojovou způsobilost naší společnosti, svobodu, kvalitu života a prosperitu. 1.2 Vaše role Zapojit se do aktivit Hnutí nevyžaduje žadné finanční příspěvky, předložení osobních informací, formulářů nebo podobných náležitostí spojených s pojmem členství. Dobrovolníci a koordinátoři neuchovávají žádné databáze mimo jednoduchého ového adresáře, do kterého se může každý zaregistrovat, aby dostával aktuální informace. Modelem HZ je průhledná organizace pouze reprezentující soubory dat a myšlenkový tok, které jsou jeho jádrem. Jedná se o holografickou a decentralizovanou strukturu zajišťující svoji efektivitu a zároveň sloužící jako pojistka proti historicky zafixovaným problémům se skupinovým ztotožněním se. HZ nemá kanceláře, sídla, vůdce, patrony nebo stálé přidružené členy. Hnutí jako takové je především o vašem individuálním porozumění světa, spolu s tím do jaké míry se identifikujete s pozorováním, logickými závěry a řešeními myšlenkového toku vyjádřeném v materiálech Hnutí Zeitgeist. HZ má v současnosti mnoho komunitních projektů, akcí a publikací, které budou dále vysvětleny v tomto dokumentu. Nabízí také velkou míru flexibility a tvořivosti v tom jak se člověk, skupina lidí nebo pobočka rozhodne začlenit a vytvářet nové nápady a myšlenky. Hnutí je stále v prvopočátcích a zatímco základní myšlenkový tok neustává, taktika a specifika aktivit Hnutí se v budoucnu nevyhnutelně změni. Ve zkratce, všichni máme stejnou roli, kterou je vzdělávat sama sebe, vzdělávat ostatní, vytvářet organizovanou, kritickou masu lidí a taktiku umožňující přechod k novému společenskému systému takovému, kterého dosáhneme ve formě aplikace vědecké metody. Tento dokument se bude později věnovat i veřejnému, open-source projektu známému pod názvem Global Redesign Institute, jehož existence bude mít za cíl vytvářet a podporovat bezprostřední technologické projektové změny sloužící společenskému uspořádání tím, že naváže na nejmodernější poznatky v oblasti vědy a techniky, které máme k dispozici v daném čase. 1.3 Vzdělávací zdroje Od roku 2009 došlo k vytvoření velkého množství dat a výstupů prostřednictvím různých komunikačních médií. Nejběžnějšími nosiči informací jsou rádiové vysílání, PDF dokumenty, filmové prezentace, články a přednášky (informace jsou vždy bezplatné). Pokud jsou pro Vás aktivity HZ novým tématem, doporučujeme prozkoumat následující seznam referencí: 2

3 2012 ORIENTAČNÍ PŘÍRUČKA je detailním souhrnem prakticky všech důležitých témat HZ. Příručka existuje ve video formátu a rozšířeném PDF dokumentu, který obsahuje rozsáhlý přehled zdrojů a dodatků: INTERNETOVÁ STRÁNKA HZ GLOBÁLNÍ SEKCE ČASTO KLADENÉ OTÁZKY zodpovídá nejrůznější dotazy, včetně struktury Hnutí a jeho specifik: PŘEDNÁŠKY A SADA NÁSTROJŮ Globální internetová stránka a její vznikající Sada nástrojů obsahuje mnoho video a textových prezentací často doplněných dalšími zdroji a odkazy. Přestože je v současnosti obsah této stránky převážně v Angličtině, existuje mnoho řečníků, kteří se věnují tématům v jiném než Anglickém jazyce, a jejichž přednášky jsou k dispozici na Internetu. Vyhledejte si prosím internetové stránky vaší místní pobočky, kde najdete další informace: Kromě těchto stěžejních zdrojů existuje i významná komunitní expanze v podobě neustálého informačního toku k dispozici na oficiálním blogu HZ, dále internetových stránek Zeitnews a dalších účastnických médií, které budou projednány ve třetí části tohoto průvodce. 1.4 Účast na aktivitách Hnutí Člen je volně definován jako osoba souhlasící se zásady a postoji Hnutí Zeitgeist a následně se účastní aktivit zaměřených na zvyšování povědomí organizovaných místní pobočkou, a to buď online nebo lokálně. Nicméně, základním požadavkem, kteří musejí splňovat všichni členové HZ je vzdělání o příslušných problémech. Jinými slovy, opravdové členství je především o přijetí daného myšlenkového toku. Tudíž se jedná o porozumění a podporu logických zásad Hnutí a následné vyvinutí aktivit vedoucích k osvětě a změně v zodpovědné, strategické a nenásilné formě. Konkrétně je nutné zdůraznit komunikační a personální dovednosti jednotlivce. Obecně vzato, osobní specializace určitého zaměření má symbiotickou společenskou roli jako charakteristika skupinové mentality. Jinými slovy, někteří z nás umí to a druzí zase ono a pouze spoluprací a spojením našich unikátních dovedností a zájmů dokážeme vykonat velké věci. Nalezení té správné pozice uvnitř HZ je unikátní zkušeností, která reflektuje vás a vaše dovednosti. Například, pokud cítíte, že máte široké organizační dovednosti, pak je možné, že budete mít zájem o pozici regionálního koordinátora místní pobočky. Pokud jste naopak technicky založen/a a máte technickou průpravu, pak vás může zaujmout pozice v rámci Global Redesign Institute. Že jste spíše umělecky založená osoba? Pak by vám neměl uniknout Zeitgeist Media Project nebo Media Festival, k jehož obsahu můžete přispět. Pokud máte zkušenosti s psaním a výzkumem, mohl by vás zaujmout blog HZ, kam můžete pravidelně přispívat. A v případě, že preferujete mluvené slovo, určitě se informujte na možnost prezentování informací na akcích HZ, například Z-Day. Stručně řečeno, pointa je v tom soustředit se na to, v čem jste dobří. 2. Zapojení do aktivit pobočky 2.1 Přehled Je to velmi jednoduché, pobočky HZ jsou regionálními uskupeními Hnutí Zeitgeist zorganizovanými ve vrstvách. Organizace jednotlivých vrstev, odshora dolů, je následující: Mezinárodní - [ Státy ] Státy/Kraje - [ Další specifikace na nižší, regionální úrovni v rámci dané země ] 3

4 Město/Obce - [ Další specifikace na nižší, regionální úrovni v rámci daného kraje ] Jak již bylo uvedeno dříve, vaše účast na aktivitách pobočky je to, co v podstatě definuje vás jako člena HZ. Můžete navšívit globální internetové stránky kde najdete aktuální seznam poboček Vybráním příslušného státu nebo návštěvou mezinárodní internetové stránky najdete nejbližší pobočku ve vašem okolí. Pokud nemůžete najít žádnou pobočku ve vaší zemi nebo městě pak navrhujeme abyste pobočku vytvořili. Prakticky všechny pobočky začaly ne dosazením zodpovědné osoby do funkce, ale naopak formou osobní iniciativy. Existující koordinátor následně provede jednoduchý proces posouzení porozumění a opravdového zájmu žadatele. 2.2 Aktivity pro veřejnost V současnosti má HZ k dispozici tři pravidelné veřejné akce, které jsou organizovány jednotlivými pobočkami v závislosti na jejich velikosti a množství disponibilních zdrojů. Jedná se o: (1) každoroční Zday, (2) měsíční radniční setkání a (3) každoroční Zeitgeist Media Festival. Tyto akce budou dále probrány ve čtvrté části tohoto dokumentu. Nicméně vzhledem k tomu, že má každý region určité komunitní zvyky a možnosti, je možné zorganizovat i na míru šité akce. Například v kalifornském Los Angeles jsou využívány stánky podél plážové promenády, které jsou zcela běžné. V Kanadě je velmi populární aktivismus jednotlivců, který je založen na bázi osobního kontaktu. Některé pobočky dokonce produkují své vlastní internetové rozhlasové pořady a vyrábějí vlastní mediální/zpravodajský materiál na základě vlastního výzkumu. Součástí práce s vaší pobočkou je být kreativní a explorativní. Základní cíl je stále stejný: Odhalit základní problémy našeho současného systému a poté prezentovat logický rámec nového systému. 2.3 Setkání Pobočky samozřejmě musí mít možnost uskutečňovat komunikaci mezi jejími členy, spolu s dalšími pobočkami. Jak se pobočka rozrůstá, měly by být organizovány pravidelné schůzky v živé nebo virtuální (on-line) podobě. HZ Global nabízí internetový komunikační program, který lze nalézt zde: Schůze poboček se obvykle organizují na různých úrovních s koordinátory působících na stejné úrovni. Například pobočka v Severní Karolíně bude za předpokladu, že neexistuje žádná další dílčí pobočka (např. město), organizovat schůzky se všemi členy působícími v Severní Karolíně. Nicméně, během jednání na další, vyšší úrovni, kterou jsou jednotlivé země (USA v tomto případě) se zúčastní pouze koordinátoři za každý stát USA, nikoliv všichni členové působící v zemi. Toto zúžení je v zájmu zvýšení vzájemného porozumění, kterého bychom nebyli schopni dosáhnout během setkání s desítkami tisíc členů najednou. 3. Dotazy V případě, že máte dotaz související s organizací poboček, který není zodpovězen na následujícím odkaze: 4

5 Můžete poslat prostřednictvím kontaktního formuláře na této stránce (vyberte kategorii pobočky ): 4. Webové stránky, novinky a účast na projektech Kromě přidání vaší ové adresy do globálních a regionálních ových adresářů, existuje velké množství nově vznikajících informačních výstupů a interaktivních médií. Webové stránky a projekty, které jsou vždy zdarma, jsou orientovány na komunitu a postupem času se ukázaly být velmi účinné. Většina položek uvedených dále jsou také k dispozici prostřednictvím domovské stránky na globální webové stránce. 4.1 Oficiální blog HZ Příspěvky členů přes Blog HZ jsou velmi účinnou formou předkládání důležitých otázek. Blog nabízí mnoho zájmových kategorií z oblasti ekonomie, historie, vědy a aktivismu a tvoří obrovskou platformu pro diskuzi. Relevantní články, které získávají oblibu jsou zdůrazněny prostřednictvím našich tiskových zpráv: Prosím přečtěte si průvodce o tom jak začít přispívat: 4.2 Globální rádio HZ Jedná se o týdenní rádiové vysílání, které začalo v roce Jednotlivé výsílání jsou v režii různých koordinátorů/lektorů Hnutí Zeitgeist, kteří pravidelně rotují. Prostřednictvím tohoto komunikačního kanálu probíhají veřejné aktualizace a šíření novinek, zpráv a oznámení. Show vysílá každou středu v východního času přes server BlogTalkRadio.com: Informace a archiv: Archivní vysílání: Poznámka: Zatímco globální rádiové vysílání má snahu být co nejvíce směrodatným a určujícím, je třeba ocenit i další programy, včetně programů vysílaných přes síť Zeitgeist Zeitgeist Broadcasting Network (ZBN): 4.3 Zeitgeist Media Project Zeitgeist Media Project je on-line hub pro nahrávání a sdílení uměleckého, mediálního obsahu. Jedná se o širokou škálu mediálního materiálu od videa, přes vizuální prezentace a výtvarné umění, hudební a audio prezentace až po literaturu a další. Obsah je většinou licencován pod Creative Commons a je určen ke stažení a dalšímu využití při práci ostatních členů: 4.4 ZeitNews Internetová stránka ZeitNews funguje od roku 2010 a rychle se stala úžasným zdrojem pro pokročilý vědecký výzkum. Mnoho zajímavých témat zahrnuje mimo jiné energetiku, dopravu, biotechnologii, 5

6 robotiku a další důležité vědecké obory, které se týkají aplikace vědy a techniky ku prospěchu lidské rasy: Členové mohou opět přispívat k online publikační činnosti: 4.5 Global Redesign Institute Global redesign institut je think tank, který je v současné době ve vývoji. Tento moderní koncept má za cíl vytvořit v jednotlivých regionech virtuální projekci ukazující co by měla přesná a moderní společenská infrastruktura obsahovat, aby se zároveň vyhnula tradičně brzdícím faktorům peněz a zachování pracovních míst. Tento projekt je o navrhnování a vyjádření toho, co je technicky možné - ne toho, co je "dostupné". Více informací o tomto projektu bude oznámeno při uvedení do provozu: 4.6 Kampaň Why I Advocate Kampaň Hnutí Zeitgeist "Why I Advocate" je video blog, který poskytuje osobní nárory a pohledy jednotlivců Hnutí Zeitgeist. Funguje to velmi jednoduše. Zájemci vytvoří veřejný videoklip o tom, proč cítí, že je potřeba změnit svět a ztotožnit se s Hnutím Zeitgeist. Tato forma aktivismu ja také dobrý způsob, jak vyjádřit obecnou podporu komunitě: Aktuální příspěvky najdete zde: 4.7 Společenské sítě Globální Facebook profil HZ: Globální účet na síti Twitter: Globální kanál Youtube: Mimo těchto tradičních, společenských sítí byl vytvořen také hybridní projekt nazvaný TZM Social : Všichni členové jsou vyzváni k tomu, aby přezkoumaly a přispěli k obsahu těchto sociálních médií, vzhledem k jejich popularitě a kulturnímu vlivu. Regionálním pobočkám a projektům je doporučeno zahájit své vlastní sítě prostřednictvím těchto médií pro účel vlastní propagace. (např.: Youtube kanál místní pobočky obsahující všechna radniční setkání, události akce ZDay a podobně.) 5. Akce HZ a aktivismus Jak již bylo uvedeno dříve, pobočky a tedy i členové mají několik hlavních (globálních), pravidelně se opakujících akcí, jejichž organizace je vysoce podporována. Patří mezi ně, ZDay, ZMedia Fest a měsíční radniční setkání. S těmito akcemi je spárována naše pomoc potravinovým bankám (ZDrive) a podobné charitativní programy, které pomohou lidem v nouzi. (více níže *) 5.1 Zeitgeist Day ( ZDay ) "Zeitgeist Day", nebo stručně ZDay je globální akcí konající se každý rok v polovině března. Jejím cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o Hnutí Zeitgeist. Akce může mít mnoho podob, od jednoduchého promítání DVD médií až po přednášky a interaktivní výměnu mezi koordinátory poboček a publikem 6

7 na základě otázek a odpovědí. V roce 2010 byl hlavní ZDay doplněn dalšími 330 akcemi ve více než 70 zemích po celém světě: Každý rok se uskuteční "Hlavní akce", na kterou je pozvána řada veřejně významných řečníků a hostů a stává se tak zlatým hřebem. V roce 2009 a 2010, byla hlavní akce v New Yorku, v roce 2011 v Londýně a v roce 2012 ve Vancouveru. Pro více informací navštivte oficiální stránky akce ZDay: 5.2Radniční setkání Radniční setkání Hnutí Zeitgeist jsou veřejnými akcemi organizovanými zástupci regionálních poboček. Tyto lokální akce mají podobnou funkci jako naše každoroční globální "Zeitgeist Day" (ZDAY), s tím rozdílem, že radniční setkání by se měla v ideálním případě uskutečnit každý měsíc. Tento formát byl převzat po vzoru historicky ověřeného a efektivního modelu hnutí za občanská práva s cílem informovat veřejnost o znalostech a cílech HZ, a tudíž zvýšit povědomí a účast. Chcete-li se dozvědět více, zaregistrujte setkání v rámci svého regionu, viz: 5.3 Zeitgeist Media Festival Rozpoznáním moci umění a médií ke změně světa, angažuje "Zeitgeist Media Festival" uměleckou komunitu a její moc s cílem změnit lidské hodnoty. Hlavním poselstvím Festivalu tkví ve spojení transformace strukturálního / ekonomického fungování společnosti v tandemu s osobní / společenskou transformací hodnot v každém z nás. Zatímco intelektuální znalosti slouží k vytyčení cesty vpřed, existuje velké množství lidí, kteří následují pocity namísto znalostí. Zeitgeist Media Festival má snahu tyto úrovně překonat a zároveň osvětlit smysl světa měnícího se k lepšímu, což je stále považováno za okrajovou nebo podezřelou myšlenku. Účast na Festivalu neznamená, že každá akce musí splňovat určité striktní požadavky zaměření festivalu. Nicméně vyžaduje, aby autor(ři) každého z výstupů pochopili a souhlasili s obecným myšlenkovým tokem s ohledem na trvalou udržitelnost existence jednotlivců a celé společnosti. Zeitgeist Media Festival je na programu každý rok v létě. Více informací zde: 5.4 *ZDrive Jedná se o dobročinný program zapojení místních institucí poskytujících sociální služby do probíhajících akcí zaměřených na zvyšování povědomí. Nejběžnějším příkladem jsou sbírky potravin a oblečení. Například Zeitgeist Media Festival v roce 2011 globálně přispěl zhruba porcemi jídla pro chudé. V zájmu snížení rizika korupce je darování hmotných zdrojů podporováno více než darování finančních příspěvků. Jakým způsobem se postavíte k aktivitám ZDrive závisí na specifikách vašeho regionu a jeho potřebách. Typickou formou je návrh darování hmotných zdrojů při vstupu na akce HZ, například potravinových konzerv určených pro místní potravinovou banku. Vzhledem k tomu, že každý region má jiné programy, je doporučeno kontaktovat místní charitativní organizace, abyste zjistili jakým způsobem můžete pomoci. Pokud je to tedy možné, určitý druh aktivity ZDrive by se měl uskutečnit při každé akci ZDay, radničním setkání nebo mediální akcí tak, aby účastníci přinesli hmotné zdroje určené pro charitativní organizace. 7

8 Zároveň mějte přehled o statistických výsledcích vaší charitativní činnosti a zašlete nám je em, abychom je mohli zapracovat do statistik celkového globálního dopadu. Nejen, že se jedná o záslužnou aktivitu na pomoc těm v zoufalé životní situaci, ale zároveň přidává HZ další rovinu, tentokrát tradiční identifikace, pro ty, kteří by jinak mohli vnímat sociální myšlenky jako "příliš radikální" k tomu, aby byly praktické. pro zasílání statistik: 6. Doporučení a shrnutí Předchozí informace by měly poskytnout novým členům hodně námětů k přemýšlení. Je důležité čtenářům připomenout, že HZ je v jádru hnutí myšlenkové a hodnotové. Je ale ve své podstatě také hnutím společenským. V mnoha ohledech jsou ti, kteří pochopili jak pracovat s touto globální komunitou s cílem zlepšit celosvětovou situaci, příkladem toho, jak naše společnost může vypadat v případě, že dojde ke globálnímu prosazení sociální odpovědnosti a úcty k životnímu prostředí. Nelze však popřít, že to, co je na této cestě požadováno je pravděpodobně to nejtěžší a nejkontroverznější k čemu se člověk může zavázat. Nikdo nikdy neřekl, že to bude snadné. Přesto tato obtížnost neznamená nic ve srovnání s hrozivou podstatou její nezbytnosti. Toto hnutí není pro bojácné nebo ty, kteří nemají sebevědomí. Jeden z faktorů, který dělá podporu vnitřní komunity nezbytnou pro celkový úspěch věci je skutečnost, že pravděpodobnost dosažení externí podpory v nejbližší době je velmi nízká. Historicky ti, kteří se svojí snahou změnit svět předběhli dobu, byli vždy považováni za podvratné agitátory nebo dokonce teroristy. Společnost a její stanovené hodnoty pohlížejí na široké společenské změny s odporem, a to bez ohledu na to, jak nutné nebo logické mohou být. Nicméně pro ty z nás, kterým na změně skutečně záleží tato skutečnost nic nemění. S postupem času začínají trendy společenského chaosu a destabilizace naznačovat počátky stále větší subkultury, která si je vědoma potřeby globální změny. Zatímco tato evoluce pokračuje, Hnutí Zeitgeist má za úkol zajistit, aby bylo společnosti předloženo uskutečnitelné řešení. 6.1 Poslání 8

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

OBSAH. Obsah ÚVODEM 7 KAPITOLA 1

OBSAH. Obsah ÚVODEM 7 KAPITOLA 1 Obsah ÚVODEM 7 KAPITOLA 1 Poprvé na Facebooku 9 REGISTRACE VLASTNÍHO ÚČTU 9 VYHLEDÁNÍ PRVNÍCH PŘÁTEL 11 PŘIDÁNÍ ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ NA PROFIL 11 POŘÍZENÍ PROFILOVÉHO OBRÁZKU 12 AKTIVACE ÚČTU 14 PŘIHLAŠOVÁNÍ

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Národní portál pro prezentaci digitalizovaných sbírkových objektů muzeí a galerií. Marie Vítková www.esbirky.cz

Národní portál pro prezentaci digitalizovaných sbírkových objektů muzeí a galerií. Marie Vítková www.esbirky.cz Národní portál pro prezentaci digitalizovaných sbírkových objektů muzeí a galerií Marie Vítková www.esbirky.cz Historie esbírek Současný stav Budoucnost Historie? esbírky 2010 Nárůst počtu předmětů 2011-2014

Více

případová studie Lagardère Active ČR Řešení webů významných českých rádií a hudebního komunitního portálu www.fg.cz

případová studie Lagardère Active ČR Řešení webů významných českých rádií a hudebního komunitního portálu www.fg.cz případová studie Lagardère Active ČR Řešení webů významných českých rádií a hudebního komunitního portálu www.fg.cz Lagardère Active ČR Řešení webů významných českých rádií a hudebního komunitního portálu

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB Lekce 4: Mediace a informace Školicí modul vytvořený v rámci projektu KEYROMA: Rozvoj klíčových kompetencí romských žen v oblasti sociálních dovedností

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Plzeňského kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Plzeňského kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Plzeňského kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

otevřenému evropskému partnerství a využijte komunitu odhodlanou zlepšovat pohodu a důstojnost starších lidí, kteří potřebují péči a pomoc.

otevřenému evropskému partnerství a využijte komunitu odhodlanou zlepšovat pohodu a důstojnost starších lidí, kteří potřebují péči a pomoc. Připojte se k našemu otevřenému evropskému partnerství a využijte komunitu odhodlanou zlepšovat pohodu a důstojnost starších lidí, kteří potřebují péči a pomoc. Můžeme společně udělat mnoho i tím, že začneme

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace,

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Středočeského kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Středočeského kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Středočeského kraje? zbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

Integrace ICT do prostředí MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

Integrace ICT do prostředí MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz Integrace ICT do prostředí MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz Svět technologií našich dětí Jaké technologie využívají, obklopují je v reálném světě? S čím přicházejí děti do kontaktu? myšlenková

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov).

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). Souhrn přihlášky Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). EVROPSKÉ CENY ZA PODPORU PODNIKÁNÍ 2015 Shrnutí přihlášky Seznam

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Implementace inkluzívního hodnocení

Implementace inkluzívního hodnocení Implementace inkluzívního hodnocení Závěrečným bodem první fáze projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzívních podmínkách byla diskuze a posléze výklad konceptu inkluzívní hodnocení a formulace souhrnu

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání a Institut pro sociální a ekonomické analýzy Rozmach plošných testů se

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Lobbing Lobbing stejně jako marketing má za cíl prosazovat zájmy skupiny či jednotlivce stálým

Více

Deník SVOBODNÝ MONITOR:

Deník SVOBODNÝ MONITOR: www.svobodnymonitor.cz Deník SVOBODNÝ MONITOR: ZÁKLADNÍ INFORMACE a PŘEDPLATNÉ 2015 Deník SVOBODNÝ MONITOR = Internetový deník (www.svobodnymonitor.cz) = Mobilní verze (smartphone) = Tabletová verze (tablet)

Více

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ Vážení členové SPŘ, níže jsou uvedeny výchozí formulace hlavních dokumentů zakládané sekce. Tato verze je určena k dalšímu rozpracování a upřesnění Vámi, budoucími

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Možnosti využití ve školství

Možnosti využití ve školství Možnosti využití ve školství V předmětu ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie se jedná pouze o stručný úvod do problematiky. Jaké jsou v současnosti používané metody elektronické komunikace

Více

Archetypal, z.s. Stanovy spolku

Archetypal, z.s. Stanovy spolku Předkládáme k připomínkováním návrh nových stanov. Hlavním věcným rozdílem oproti stávajícím stanovám jsou dvě formy členství, řádné a přidružené přidruženým členem se může stát kdokoliv, řádné členy musí

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy?

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Komunikační strategie NTK 2016 2019

Komunikační strategie NTK 2016 2019 Komunikační strategie NTK 2016 2019 Oddělení komunikace a fundraisingu Milan Šindelář Národní technická knihovna, 20. 11. 2015 Obsah Dvě roviny strategie interní a externí komunikace Interní komunikace:

Více

Strategie vztahu muzea k veřejnosti

Strategie vztahu muzea k veřejnosti Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Strategie vztahu muzea k veřejnosti Alexandra Brabcová metodika přednášky Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání STRATEGIE MUZEA VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky,

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, ODok Efektivní systém oběhu dokumentů pro jednání vlády www.odok.cz Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, který slouží jako technická a organizační podpora legislativního

Více

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Co přinesl projekt POSPOLU Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Potřeby, očekávání, témata Zmapovat, ověřit, systematizovat, najít silné a slabé stránky, modelovat, Jako měkký projekt jsme se

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Marketingové využití internetu

Marketingové využití internetu Marketingové využití internetu Obsah dnešní přednášky Internet, web 2.0 Dlouhý chvost, reputační systémy Využití internetu pro marketingové účely Webové prohlížeče a optimalizace stránek Typy reklamy Facebook

Více

Stručný úvod do AEGEE

Stručný úvod do AEGEE Stručný úvod do AEGEE European Students Forum AEGEE-Europe, European Students Forum Rue du Noyer / Notelaarsstraat 55 1000 Bruxelles Belgium - Belgique Většina vizuálních materiálů použitých v této publikaci

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PARADIGMA, PARADIGMA STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020. Ing. Dušan Navrátil

NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020. Ing. Dušan Navrátil NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020 Ing. Dušan Navrátil STRATEGICKÝ RÁMEC ČR V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI o 19. října 2011 Vláda České republiky

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

PODPORU E-LEARNINGU (nejenom v systému Moodle)

PODPORU E-LEARNINGU (nejenom v systému Moodle) EL DŮM - PORTÁL PRO PODPORU E-LEARNINGU (nejenom v systému Moodle) Jiří Zounek http://www.zounek.cz Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Ústav pedagogických věd A. Nováka 1 602 00 Brno Obsah prezentace

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU /VŠ V. Krasnický a tým KA05 1 Úvod Jak najít cestu ke své cílové skupině? Jak ji zaujmout? To jsou otázky, které

Více

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Pro správné pochopení postupu

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

Průběžná práce s médii v rámci PZM a MA21

Průběžná práce s médii v rámci PZM a MA21 Průběžná práce s médii v rámci PZM a MA21 Druhy medializace a propagace Tištěná forma : Propagační materiály, plakáty, letáky, bannery Pravidelné okénko v radničním Chrudimském zpravodaji Evaluační dotazníky

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice základní informace o projektu

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice základní informace o projektu Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice základní informace o projektu O projektu Kamzasportem.cz je služba provozovaná internetovým serverem Ronnie.cz, který je nejvlivnějším médiem

Více

Příklady ze zahraničí / Eva Žáková

Příklady ze zahraničí / Eva Žáková Příklady ze zahraničí / Eva Žáková Slovensko Portugalsko Polsko Creative Industry Forum (CIF) Slovensko Členové: zastřešující organizace jednotlivých KKP o Asociace: Asociacia vysielatelov, Klub reklamnych

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více