PRŮVODCE PRO RYCHLÝ START

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODCE PRO RYCHLÝ START"

Transkript

1 PRŮVODCE PRO RYCHLÝ START OBSAH 1. Jak chápat Hnutí Zeitgeist 1.1 Definice Hnutí Zeitgeist 1.2 Vaše role 1.3 Vzdělávací zdroje 1.4 Účast na aktivitách Hnutí 2. Zapojení do aktivit pobočky 2.1 Přehled 2.2 Aktivity pro veřejnost 2.3 Setkání 3. Dotazy 4. Webové stránky, novinky a účast na projektech 4.1 Oficiální blog HZ 4.2 Globální rádio HZ 4.3 Zeitgeist Media Project 4.4 ZeitNews 4.5 Global Redesign Institute 4.6 Kampaň Why I Advocate 4.7 Společenské sítě: 5. Akce HZ a aktivismus 5.1 Zeitgeist Day ( ZDay ) 5.2 Radniční setkání 5.3 Zeitgeist Media Festival 5.4 *ZDrive 6. Doporučení a shrnutí 6.1 Poslání 1. Jak chápat Hnutí Zeitgeist 1.1 Definice Hnutí Zeitgeist Stručně řečeno, pobočky v podstatě definují činnost Hnutí Zeitgeist. Každá z nich pracuje nejen aby dále šířila povědomí o kořenech společenských problémů dneška, ale také aby vyjádřila logická, racionální a praktická řešení, která máme k dispozici k tomu, abychom aktualizovali (a dále vyvinuli) současný společenský systém, a tím umožnili vznik skutečně zodpovědné, trvale udržitelné společnosti ku prospěchu všech obyvatel naší planety. Vzdělávací a komunitní projekty Hnutí Zeitgeist usilují o dosažení přechodného cíle, kterým je získání uceleného, celosvětového hnutí společenské transformace a to bez ohledu na zemi, naboženské 1

2 přesvědčení, politickou příslušnost nebo jiných rozdílů tradičně dělících společnost. HZ uznává společnou a logickou identifikaci hodnot spojených s naším přežitím, trvale udržitelným způsobem života a veřejným zdravím, které ze své podstaty přesahují jakékoliv kulturně rozporuplné otázky. Fundamentální předpokladem HZ je sjednocení lidské rasy a racionalizace nezměnitelného a všemi sdíleného společného zájmu. Z tohoto pochopení se rozvíjí samo se organizující myšlenkový tok, který dále vymezuje technické (a kulturní) možnosti dosažení nového společenského systému. Jednotlivé fáze této transformace ( přechodu ) nejsou něčím, co se dá snadno předpovědět vzhledem k nejistému stavu dnešního světa. Další detailní rozpracování tohoto tématu je bohužel mimo rámec tohoto dokumentu, nicméně jedna věc je jasná. Svět prochází obrovskou destabilizací v důsledku vlastních chyb současného společenského zřízení a intenzita problémů se postupem času zhoršuje. Podpory pro nový sociální systém může být částečně dosaženo právě na základech této nejistoty a ztráty důvěry ve stávající model. Aktivity Hnutí Zeitgeist se proto snaží zpřístupnit tento myšlenkový tok tím, že se snaží veřejnosti komunikovat myšlenky, strukturu a metody s cílem vytvořit nový duch doby, tedy nový, uskutečnitelný společenský model a společný hodnotový žebříček, který zajistí vývojovou způsobilost naší společnosti, svobodu, kvalitu života a prosperitu. 1.2 Vaše role Zapojit se do aktivit Hnutí nevyžaduje žadné finanční příspěvky, předložení osobních informací, formulářů nebo podobných náležitostí spojených s pojmem členství. Dobrovolníci a koordinátoři neuchovávají žádné databáze mimo jednoduchého ového adresáře, do kterého se může každý zaregistrovat, aby dostával aktuální informace. Modelem HZ je průhledná organizace pouze reprezentující soubory dat a myšlenkový tok, které jsou jeho jádrem. Jedná se o holografickou a decentralizovanou strukturu zajišťující svoji efektivitu a zároveň sloužící jako pojistka proti historicky zafixovaným problémům se skupinovým ztotožněním se. HZ nemá kanceláře, sídla, vůdce, patrony nebo stálé přidružené členy. Hnutí jako takové je především o vašem individuálním porozumění světa, spolu s tím do jaké míry se identifikujete s pozorováním, logickými závěry a řešeními myšlenkového toku vyjádřeném v materiálech Hnutí Zeitgeist. HZ má v současnosti mnoho komunitních projektů, akcí a publikací, které budou dále vysvětleny v tomto dokumentu. Nabízí také velkou míru flexibility a tvořivosti v tom jak se člověk, skupina lidí nebo pobočka rozhodne začlenit a vytvářet nové nápady a myšlenky. Hnutí je stále v prvopočátcích a zatímco základní myšlenkový tok neustává, taktika a specifika aktivit Hnutí se v budoucnu nevyhnutelně změni. Ve zkratce, všichni máme stejnou roli, kterou je vzdělávat sama sebe, vzdělávat ostatní, vytvářet organizovanou, kritickou masu lidí a taktiku umožňující přechod k novému společenskému systému takovému, kterého dosáhneme ve formě aplikace vědecké metody. Tento dokument se bude později věnovat i veřejnému, open-source projektu známému pod názvem Global Redesign Institute, jehož existence bude mít za cíl vytvářet a podporovat bezprostřední technologické projektové změny sloužící společenskému uspořádání tím, že naváže na nejmodernější poznatky v oblasti vědy a techniky, které máme k dispozici v daném čase. 1.3 Vzdělávací zdroje Od roku 2009 došlo k vytvoření velkého množství dat a výstupů prostřednictvím různých komunikačních médií. Nejběžnějšími nosiči informací jsou rádiové vysílání, PDF dokumenty, filmové prezentace, články a přednášky (informace jsou vždy bezplatné). Pokud jsou pro Vás aktivity HZ novým tématem, doporučujeme prozkoumat následující seznam referencí: 2

3 2012 ORIENTAČNÍ PŘÍRUČKA je detailním souhrnem prakticky všech důležitých témat HZ. Příručka existuje ve video formátu a rozšířeném PDF dokumentu, který obsahuje rozsáhlý přehled zdrojů a dodatků: INTERNETOVÁ STRÁNKA HZ GLOBÁLNÍ SEKCE ČASTO KLADENÉ OTÁZKY zodpovídá nejrůznější dotazy, včetně struktury Hnutí a jeho specifik: PŘEDNÁŠKY A SADA NÁSTROJŮ Globální internetová stránka a její vznikající Sada nástrojů obsahuje mnoho video a textových prezentací často doplněných dalšími zdroji a odkazy. Přestože je v současnosti obsah této stránky převážně v Angličtině, existuje mnoho řečníků, kteří se věnují tématům v jiném než Anglickém jazyce, a jejichž přednášky jsou k dispozici na Internetu. Vyhledejte si prosím internetové stránky vaší místní pobočky, kde najdete další informace: Kromě těchto stěžejních zdrojů existuje i významná komunitní expanze v podobě neustálého informačního toku k dispozici na oficiálním blogu HZ, dále internetových stránek Zeitnews a dalších účastnických médií, které budou projednány ve třetí části tohoto průvodce. 1.4 Účast na aktivitách Hnutí Člen je volně definován jako osoba souhlasící se zásady a postoji Hnutí Zeitgeist a následně se účastní aktivit zaměřených na zvyšování povědomí organizovaných místní pobočkou, a to buď online nebo lokálně. Nicméně, základním požadavkem, kteří musejí splňovat všichni členové HZ je vzdělání o příslušných problémech. Jinými slovy, opravdové členství je především o přijetí daného myšlenkového toku. Tudíž se jedná o porozumění a podporu logických zásad Hnutí a následné vyvinutí aktivit vedoucích k osvětě a změně v zodpovědné, strategické a nenásilné formě. Konkrétně je nutné zdůraznit komunikační a personální dovednosti jednotlivce. Obecně vzato, osobní specializace určitého zaměření má symbiotickou společenskou roli jako charakteristika skupinové mentality. Jinými slovy, někteří z nás umí to a druzí zase ono a pouze spoluprací a spojením našich unikátních dovedností a zájmů dokážeme vykonat velké věci. Nalezení té správné pozice uvnitř HZ je unikátní zkušeností, která reflektuje vás a vaše dovednosti. Například, pokud cítíte, že máte široké organizační dovednosti, pak je možné, že budete mít zájem o pozici regionálního koordinátora místní pobočky. Pokud jste naopak technicky založen/a a máte technickou průpravu, pak vás může zaujmout pozice v rámci Global Redesign Institute. Že jste spíše umělecky založená osoba? Pak by vám neměl uniknout Zeitgeist Media Project nebo Media Festival, k jehož obsahu můžete přispět. Pokud máte zkušenosti s psaním a výzkumem, mohl by vás zaujmout blog HZ, kam můžete pravidelně přispívat. A v případě, že preferujete mluvené slovo, určitě se informujte na možnost prezentování informací na akcích HZ, například Z-Day. Stručně řečeno, pointa je v tom soustředit se na to, v čem jste dobří. 2. Zapojení do aktivit pobočky 2.1 Přehled Je to velmi jednoduché, pobočky HZ jsou regionálními uskupeními Hnutí Zeitgeist zorganizovanými ve vrstvách. Organizace jednotlivých vrstev, odshora dolů, je následující: Mezinárodní - [ Státy ] Státy/Kraje - [ Další specifikace na nižší, regionální úrovni v rámci dané země ] 3

4 Město/Obce - [ Další specifikace na nižší, regionální úrovni v rámci daného kraje ] Jak již bylo uvedeno dříve, vaše účast na aktivitách pobočky je to, co v podstatě definuje vás jako člena HZ. Můžete navšívit globální internetové stránky kde najdete aktuální seznam poboček Vybráním příslušného státu nebo návštěvou mezinárodní internetové stránky najdete nejbližší pobočku ve vašem okolí. Pokud nemůžete najít žádnou pobočku ve vaší zemi nebo městě pak navrhujeme abyste pobočku vytvořili. Prakticky všechny pobočky začaly ne dosazením zodpovědné osoby do funkce, ale naopak formou osobní iniciativy. Existující koordinátor následně provede jednoduchý proces posouzení porozumění a opravdového zájmu žadatele. 2.2 Aktivity pro veřejnost V současnosti má HZ k dispozici tři pravidelné veřejné akce, které jsou organizovány jednotlivými pobočkami v závislosti na jejich velikosti a množství disponibilních zdrojů. Jedná se o: (1) každoroční Zday, (2) měsíční radniční setkání a (3) každoroční Zeitgeist Media Festival. Tyto akce budou dále probrány ve čtvrté části tohoto dokumentu. Nicméně vzhledem k tomu, že má každý region určité komunitní zvyky a možnosti, je možné zorganizovat i na míru šité akce. Například v kalifornském Los Angeles jsou využívány stánky podél plážové promenády, které jsou zcela běžné. V Kanadě je velmi populární aktivismus jednotlivců, který je založen na bázi osobního kontaktu. Některé pobočky dokonce produkují své vlastní internetové rozhlasové pořady a vyrábějí vlastní mediální/zpravodajský materiál na základě vlastního výzkumu. Součástí práce s vaší pobočkou je být kreativní a explorativní. Základní cíl je stále stejný: Odhalit základní problémy našeho současného systému a poté prezentovat logický rámec nového systému. 2.3 Setkání Pobočky samozřejmě musí mít možnost uskutečňovat komunikaci mezi jejími členy, spolu s dalšími pobočkami. Jak se pobočka rozrůstá, měly by být organizovány pravidelné schůzky v živé nebo virtuální (on-line) podobě. HZ Global nabízí internetový komunikační program, který lze nalézt zde: Schůze poboček se obvykle organizují na různých úrovních s koordinátory působících na stejné úrovni. Například pobočka v Severní Karolíně bude za předpokladu, že neexistuje žádná další dílčí pobočka (např. město), organizovat schůzky se všemi členy působícími v Severní Karolíně. Nicméně, během jednání na další, vyšší úrovni, kterou jsou jednotlivé země (USA v tomto případě) se zúčastní pouze koordinátoři za každý stát USA, nikoliv všichni členové působící v zemi. Toto zúžení je v zájmu zvýšení vzájemného porozumění, kterého bychom nebyli schopni dosáhnout během setkání s desítkami tisíc členů najednou. 3. Dotazy V případě, že máte dotaz související s organizací poboček, který není zodpovězen na následujícím odkaze: 4

5 Můžete poslat prostřednictvím kontaktního formuláře na této stránce (vyberte kategorii pobočky ): 4. Webové stránky, novinky a účast na projektech Kromě přidání vaší ové adresy do globálních a regionálních ových adresářů, existuje velké množství nově vznikajících informačních výstupů a interaktivních médií. Webové stránky a projekty, které jsou vždy zdarma, jsou orientovány na komunitu a postupem času se ukázaly být velmi účinné. Většina položek uvedených dále jsou také k dispozici prostřednictvím domovské stránky na globální webové stránce. 4.1 Oficiální blog HZ Příspěvky členů přes Blog HZ jsou velmi účinnou formou předkládání důležitých otázek. Blog nabízí mnoho zájmových kategorií z oblasti ekonomie, historie, vědy a aktivismu a tvoří obrovskou platformu pro diskuzi. Relevantní články, které získávají oblibu jsou zdůrazněny prostřednictvím našich tiskových zpráv: Prosím přečtěte si průvodce o tom jak začít přispívat: 4.2 Globální rádio HZ Jedná se o týdenní rádiové vysílání, které začalo v roce Jednotlivé výsílání jsou v režii různých koordinátorů/lektorů Hnutí Zeitgeist, kteří pravidelně rotují. Prostřednictvím tohoto komunikačního kanálu probíhají veřejné aktualizace a šíření novinek, zpráv a oznámení. Show vysílá každou středu v východního času přes server BlogTalkRadio.com: Informace a archiv: Archivní vysílání: Poznámka: Zatímco globální rádiové vysílání má snahu být co nejvíce směrodatným a určujícím, je třeba ocenit i další programy, včetně programů vysílaných přes síť Zeitgeist Zeitgeist Broadcasting Network (ZBN): 4.3 Zeitgeist Media Project Zeitgeist Media Project je on-line hub pro nahrávání a sdílení uměleckého, mediálního obsahu. Jedná se o širokou škálu mediálního materiálu od videa, přes vizuální prezentace a výtvarné umění, hudební a audio prezentace až po literaturu a další. Obsah je většinou licencován pod Creative Commons a je určen ke stažení a dalšímu využití při práci ostatních členů: 4.4 ZeitNews Internetová stránka ZeitNews funguje od roku 2010 a rychle se stala úžasným zdrojem pro pokročilý vědecký výzkum. Mnoho zajímavých témat zahrnuje mimo jiné energetiku, dopravu, biotechnologii, 5

6 robotiku a další důležité vědecké obory, které se týkají aplikace vědy a techniky ku prospěchu lidské rasy: Členové mohou opět přispívat k online publikační činnosti: 4.5 Global Redesign Institute Global redesign institut je think tank, který je v současné době ve vývoji. Tento moderní koncept má za cíl vytvořit v jednotlivých regionech virtuální projekci ukazující co by měla přesná a moderní společenská infrastruktura obsahovat, aby se zároveň vyhnula tradičně brzdícím faktorům peněz a zachování pracovních míst. Tento projekt je o navrhnování a vyjádření toho, co je technicky možné - ne toho, co je "dostupné". Více informací o tomto projektu bude oznámeno při uvedení do provozu: 4.6 Kampaň Why I Advocate Kampaň Hnutí Zeitgeist "Why I Advocate" je video blog, který poskytuje osobní nárory a pohledy jednotlivců Hnutí Zeitgeist. Funguje to velmi jednoduše. Zájemci vytvoří veřejný videoklip o tom, proč cítí, že je potřeba změnit svět a ztotožnit se s Hnutím Zeitgeist. Tato forma aktivismu ja také dobrý způsob, jak vyjádřit obecnou podporu komunitě: Aktuální příspěvky najdete zde: 4.7 Společenské sítě Globální Facebook profil HZ: Globální účet na síti Twitter: Globální kanál Youtube: Mimo těchto tradičních, společenských sítí byl vytvořen také hybridní projekt nazvaný TZM Social : Všichni členové jsou vyzváni k tomu, aby přezkoumaly a přispěli k obsahu těchto sociálních médií, vzhledem k jejich popularitě a kulturnímu vlivu. Regionálním pobočkám a projektům je doporučeno zahájit své vlastní sítě prostřednictvím těchto médií pro účel vlastní propagace. (např.: Youtube kanál místní pobočky obsahující všechna radniční setkání, události akce ZDay a podobně.) 5. Akce HZ a aktivismus Jak již bylo uvedeno dříve, pobočky a tedy i členové mají několik hlavních (globálních), pravidelně se opakujících akcí, jejichž organizace je vysoce podporována. Patří mezi ně, ZDay, ZMedia Fest a měsíční radniční setkání. S těmito akcemi je spárována naše pomoc potravinovým bankám (ZDrive) a podobné charitativní programy, které pomohou lidem v nouzi. (více níže *) 5.1 Zeitgeist Day ( ZDay ) "Zeitgeist Day", nebo stručně ZDay je globální akcí konající se každý rok v polovině března. Jejím cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o Hnutí Zeitgeist. Akce může mít mnoho podob, od jednoduchého promítání DVD médií až po přednášky a interaktivní výměnu mezi koordinátory poboček a publikem 6

7 na základě otázek a odpovědí. V roce 2010 byl hlavní ZDay doplněn dalšími 330 akcemi ve více než 70 zemích po celém světě: Každý rok se uskuteční "Hlavní akce", na kterou je pozvána řada veřejně významných řečníků a hostů a stává se tak zlatým hřebem. V roce 2009 a 2010, byla hlavní akce v New Yorku, v roce 2011 v Londýně a v roce 2012 ve Vancouveru. Pro více informací navštivte oficiální stránky akce ZDay: 5.2Radniční setkání Radniční setkání Hnutí Zeitgeist jsou veřejnými akcemi organizovanými zástupci regionálních poboček. Tyto lokální akce mají podobnou funkci jako naše každoroční globální "Zeitgeist Day" (ZDAY), s tím rozdílem, že radniční setkání by se měla v ideálním případě uskutečnit každý měsíc. Tento formát byl převzat po vzoru historicky ověřeného a efektivního modelu hnutí za občanská práva s cílem informovat veřejnost o znalostech a cílech HZ, a tudíž zvýšit povědomí a účast. Chcete-li se dozvědět více, zaregistrujte setkání v rámci svého regionu, viz: 5.3 Zeitgeist Media Festival Rozpoznáním moci umění a médií ke změně světa, angažuje "Zeitgeist Media Festival" uměleckou komunitu a její moc s cílem změnit lidské hodnoty. Hlavním poselstvím Festivalu tkví ve spojení transformace strukturálního / ekonomického fungování společnosti v tandemu s osobní / společenskou transformací hodnot v každém z nás. Zatímco intelektuální znalosti slouží k vytyčení cesty vpřed, existuje velké množství lidí, kteří následují pocity namísto znalostí. Zeitgeist Media Festival má snahu tyto úrovně překonat a zároveň osvětlit smysl světa měnícího se k lepšímu, což je stále považováno za okrajovou nebo podezřelou myšlenku. Účast na Festivalu neznamená, že každá akce musí splňovat určité striktní požadavky zaměření festivalu. Nicméně vyžaduje, aby autor(ři) každého z výstupů pochopili a souhlasili s obecným myšlenkovým tokem s ohledem na trvalou udržitelnost existence jednotlivců a celé společnosti. Zeitgeist Media Festival je na programu každý rok v létě. Více informací zde: 5.4 *ZDrive Jedná se o dobročinný program zapojení místních institucí poskytujících sociální služby do probíhajících akcí zaměřených na zvyšování povědomí. Nejběžnějším příkladem jsou sbírky potravin a oblečení. Například Zeitgeist Media Festival v roce 2011 globálně přispěl zhruba porcemi jídla pro chudé. V zájmu snížení rizika korupce je darování hmotných zdrojů podporováno více než darování finančních příspěvků. Jakým způsobem se postavíte k aktivitám ZDrive závisí na specifikách vašeho regionu a jeho potřebách. Typickou formou je návrh darování hmotných zdrojů při vstupu na akce HZ, například potravinových konzerv určených pro místní potravinovou banku. Vzhledem k tomu, že každý region má jiné programy, je doporučeno kontaktovat místní charitativní organizace, abyste zjistili jakým způsobem můžete pomoci. Pokud je to tedy možné, určitý druh aktivity ZDrive by se měl uskutečnit při každé akci ZDay, radničním setkání nebo mediální akcí tak, aby účastníci přinesli hmotné zdroje určené pro charitativní organizace. 7

8 Zároveň mějte přehled o statistických výsledcích vaší charitativní činnosti a zašlete nám je em, abychom je mohli zapracovat do statistik celkového globálního dopadu. Nejen, že se jedná o záslužnou aktivitu na pomoc těm v zoufalé životní situaci, ale zároveň přidává HZ další rovinu, tentokrát tradiční identifikace, pro ty, kteří by jinak mohli vnímat sociální myšlenky jako "příliš radikální" k tomu, aby byly praktické. pro zasílání statistik: 6. Doporučení a shrnutí Předchozí informace by měly poskytnout novým členům hodně námětů k přemýšlení. Je důležité čtenářům připomenout, že HZ je v jádru hnutí myšlenkové a hodnotové. Je ale ve své podstatě také hnutím společenským. V mnoha ohledech jsou ti, kteří pochopili jak pracovat s touto globální komunitou s cílem zlepšit celosvětovou situaci, příkladem toho, jak naše společnost může vypadat v případě, že dojde ke globálnímu prosazení sociální odpovědnosti a úcty k životnímu prostředí. Nelze však popřít, že to, co je na této cestě požadováno je pravděpodobně to nejtěžší a nejkontroverznější k čemu se člověk může zavázat. Nikdo nikdy neřekl, že to bude snadné. Přesto tato obtížnost neznamená nic ve srovnání s hrozivou podstatou její nezbytnosti. Toto hnutí není pro bojácné nebo ty, kteří nemají sebevědomí. Jeden z faktorů, který dělá podporu vnitřní komunity nezbytnou pro celkový úspěch věci je skutečnost, že pravděpodobnost dosažení externí podpory v nejbližší době je velmi nízká. Historicky ti, kteří se svojí snahou změnit svět předběhli dobu, byli vždy považováni za podvratné agitátory nebo dokonce teroristy. Společnost a její stanovené hodnoty pohlížejí na široké společenské změny s odporem, a to bez ohledu na to, jak nutné nebo logické mohou být. Nicméně pro ty z nás, kterým na změně skutečně záleží tato skutečnost nic nemění. S postupem času začínají trendy společenského chaosu a destabilizace naznačovat počátky stále větší subkultury, která si je vědoma potřeby globální změny. Zatímco tato evoluce pokračuje, Hnutí Zeitgeist má za úkol zajistit, aby bylo společnosti předloženo uskutečnitelné řešení. 6.1 Poslání 8

DEFINICE HNUTÍ ZEITGEIST

DEFINICE HNUTÍ ZEITGEIST DEFINICE HNUTÍ ZEITGEIST REALIZACE NOVÉHO ZPŮSOBU MYŠLENÍ Poslední aktualizace: 15.06.2015 11:33 Obrovský a stále rychlejší rozvoj vědy a techniky nebyl doprovázen stejně rychlým vývojem sociálních, ekonomických

Více

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů DUBEN 2010 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Vymezení základních pojmů... 3 2 Důvody zapojování veřejnosti... 5 2.1 Příprava na zapojení konzultovaných

Více

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Disertační práce Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Doktorský studijní program : Architektura a urbanismus Studijní obor : Urbanismus a územní plánování Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav prostorového

Více

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL byl vypracován pracovní skupinou složenou z odborníků z několika

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

České grassroots organizace jdou do Evropy

České grassroots organizace jdou do Evropy České grassroots organizace jdou do Evropy Případová studie projektu Grassroots Europe for Local Wellbeing Vojtěch Černý Agora CE Obsah O realizátorovi projektu v ČR 4 1. Úvod 5 2. Popis projektu Grassroots

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP

Více

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013)

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) 1. Politické souvislosti 2 2. Definice mladých lidí s omezenými příležitostmi 3 3. Definice integračních projektů

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Přispěvatelé: Ray Kirtley Sue Ling Vesa Purokuro Silvia Wiesinger Eija Wilen Holger Bienzle Editor: Holger Bienzle

Více

Praktická příručka o e-participaci

Praktická příručka o e-participaci Praktická příručka o e-participaci www.eparticipation.eu Tato příručka je výsledkem projektu ecitizen II směrem k egovernmentu zaměřenému na občany v evropských městech a regionech inancovaného z programu

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU...

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... Projektová a rozvojová agentura, a.s. Prosinec 2008 Obsah: 1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... 3 1.1. CÍL ELABORÁTU... 4 1.2. VÝZNAM ELABORÁTU... 4 1.3. STRUČNÝ POPIS ELABORÁTU... 4 1.4. IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE...

Více

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy Jak na marketing a sociální sítě Příručka pro školy Obsah ZÁKLADY MARKETINGU 3 1.1 UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY MARKETINGU 3 1.2 STRATEGICKÝ MARKETING 4 1.3 TAKTICKÝ MARKETING 5 1.3.1 Model chování uživatele

Více

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu)

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Business Support Programme Program Phare na podporu podnikání SME - EXCELLENCE Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Zlepšení

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ Eva Vernerová Ověřování přínosů globálního rozvojového vzdělávání u dospívající mládeže Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Zprávy bezpečnostní řady MAAE

Zprávy bezpečnostní řady MAAE Zprávy bezpečnostní řady MAAE č. 11/1998 BUDOVÁNÍ KULTURY BEZPEČNOSTI PŘI JADERNÝCH ČINNOSTECH PRAKTICKÉ NÁMĚTY K DOSAŽENÍ POKROKU ŘADA BEZPEČNOSTNÍCH ZPRÁV Č. 11 BUDOVÁNÍ KULTURY BEZPEČNOSTI PŘI JADERNÝCH

Více

Vývoj informačních služeb pro mládež v Evropě. Pro ERYICA zpracovala Alexandra Cangelosi, Österreichische Jugendinfos, Rakousko, 2007

Vývoj informačních služeb pro mládež v Evropě. Pro ERYICA zpracovala Alexandra Cangelosi, Österreichische Jugendinfos, Rakousko, 2007 Pro ERYICA zpracovala Alexandra Cangelosi, Österreichische Jugendinfos, Rakousko, 2007 Přeložila Eliška Bucvanová, Informační centrum pro mládež NIDM MŠMT, 2008 Shrnutí 1. Úvod Obor informačních služeb

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s.

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s. 1 2 3 Úvod: Jsme organizace, která potřebuje strategicky plánovat? 5 1. Situace neziskového sektoru v České republice 6 Roman Černík / Neziskové organizace v kultuře 7 Stanislava Brejchová / Co znamená

Více

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Markéta Nováková Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Working Paper č. 13 Tento working paper byl prezentován na konferenci Výzkum regionálního managementu

Více

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3.

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3. Průvodce klastrem 1 Obsah 1 Co jsou to klastry?... 5 1.1 HISTORIE KLASTRŮ... 6 1.2 DEFINICE KLASTRŮ... 6 1.2.1 Různé typy klastrů... 8 1.2.2 Michael Porter... 8 1.3 JAK KLASTRY FUNGUJÍ... 13 1.3.1 Rozvoj

Více

Moderní internetové metody univerzitního vzdělávání

Moderní internetové metody univerzitního vzdělávání Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Moderní internetové metody univerzitního vzdělávání Diplomová práce Autor: Bc. Kristina Novikova Finance Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Palán,

Více