HREA Excellence Award 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HREA Excellence Award 2013"

Transkript

1 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Předkladatel projektu: Siemens, s.r.o., Siemensova 1, Praha 13 Kontaktní údaje: Janka Túrocyová ) Autor projetku: interní HR oddělení II. Popis projektu Výchozí situace a cílová skupina projektu Projekt je zaměřen na jednu z divizí společnosti Siemens, s.r.o. centrum sdílených služeb Global Shared Services (GSS). České centrum sdílených služeb je jedno z 5 globálních center zastoupených po celém světě (kromě ČR v Číně, v Portugalsku, v Indii nebo v Argentině). Centrum poskytuje služby převážně v oblasti zpracování účetnictví, nákupu a lidských zdrojů. V České republice pracuje na třech pobočkách více než 1000 zaměstnanců, kteří hovoří více jak 25 jazyky. Každoročně nabízí převážně volné pozice pro absolventy se znalostmi jazyků, kteří mají zájem nastartovat svoji mezinárodní kariéru. V každoročních průzkumech spokojenosti zaměstnanců a následných workshopech však možnosti kariérního plánování v centru byly ohodnoceny jako méně uspokojivé. Na základě zpětné vazby jsme zjistili, že naši zaměstnanci nejvíce postrádají: Přehled klíčových požadavků na existující pracovní pozice Lepší kariérní rozhovor mezi zaměstnanci a manažery Více informací o kariérních příležitostech Jasné přidělení zodpovědnosti týkajících se personálního rozvoje. Pro české centrum byla přijata dlouhodobá strategie rozvoje do roku 2015, jejímž cílem je stát se Špičkovým partnerem v oblasti poskytování služeb (World Class Partner for business). Pro naplnění této strategie se GSS zaměřilo na oblast zvyšování kvality, posílení zákaznické orientace a vyhledávání nových obchodních příležitostí. V akčních krocích

2 vedoucích k naplnění strategie je zájem dlouhodobě snižovat fluktuaci zaměstnanců a udržet klíčové zaměstnance ve společnosti pomocí jejich kariérního rozvoje. Řešení a časový harmonogram projektu V lednu 2012 byl odstartován mezinárodní projekt do kterého jsou zapojena všechna mezinárodní centra včetně jejich HR Business Partnerů a to za podpory nejvyššího vedení všech center. Již v březnu 2012 byly vypracovány první výstupy a to nový Přehled pracovních pozic tzv. Job Landscape a nové Popisy pracovních míst tzv. Job Profiles. Bylo vytvořeno 6 základních elementů které poskytují zaměstnancům informace pro jejich profesní rozvoj. Všech šest elementů je interaktivně dostupných na nových intranetových stránkách. 1. Principy kariéry poskytují základní informace, jak lze plánovat a řídit kariéru. Kariérní rozvoj je založený na vztahu zaměstnance a společnosti (viz. příloha 1) 2. V Profesním kompasu najdou zaměstnanci různé interaktivní nástroje sebehodnocení (např. SWOT analýzu, test na posouzení sebemotivace). 3. Přehled a profily pracovních míst (viz. příloha 2) přináší jednoduchý náhled na všechny pozice v rámci centra včetně požadavků.

3 4. V elementu Kariérní cesty najdou zaměstnanci tři základní kariérní cesty (viz. příloha 3) spolu s příklady kariérních cest různých kolegů. 5. Rozvojové nástroje nabízejí cenný přehled všech rozvojových aktivit, které v centru přicházejí v úvahu (viz. příloha 4). 6. Hodnotící rozhovor se zaměstnancem nabízí využití každoročního procesu hodnocení k vedení rozhovorů o kariéře a rozvoji. V květnu 2012 jsme zahájili globální komunikační kampaň, jejíž hlavní pilíře tvořili: různé formy setkání nejvyššího managementu se zaměstnanci skupinové workshopy s vedoucími pracovníky zaměřené na pochopení konceptu projektu a přípravu pro vedení rozhovorů o kariérních příležitostech se svými podřízenými Interní komunikace využívající různé komunikační kanály, jako např. intranet, interní tisk, tématicky zaměřené plakáty, prezentace na TV obrazovkách umístěných ve frekventovaných společných prostorách centra. Na podzim 2012 v čase každoročního hodnotícího procesu zaměstnanců, jsme připravili letáky pro každého zaměstnance (viz. příloha 5), informující o možnostech vedení rozhovoru o rozvoji s manažerem a vypracování individuálního rozvojového plánu Současně jsme zahájili systematickou komunikační kampaň na propagaci volných pracovních pozic v rámci centra sdílených služeb a v rámci koncernu Siemens, jehož je GSS součástí. Projekt je momentálně ve fázi implementace nového přehledu pracovních míst, čemuž předcházela detailní analýza všech stávajících pozic v centru a jejich přiřazení k novým pozicím. Součástí projektu je příprava implementace nových KPIs, které budou hodnotit úspěšnost celého projektu. Mezi nimi budeme mimo jiné sledovat počty vertikálních

4 i horizontálních povýšení, udržení klíčových zaměstnanců v rámci centra formou individuálního rozvoje nebo počet pracovních rotací v rámci jednoho centra i všech center v mezinárodním měřítku. Budeme analyzovat vývoj indikátoru, který se stal jedním ze spouštěčů projektu a to index spokojenosti a angažovanosti zaměstnanců především v oblasti kariérních příležitostí. Sledování úspěšnosti projektu je také jedním z cílů pro senior management na tento obchodní rok. III. Hodnocení projektu Přidaná hodnota pro organizaci i zaměstnance Realizace dlouhodobé strategie rozvoje lidských zdrojů, která naplňuje jeden z hlavních cílů business strategie (World Class Partner for business). Sladění všech stávajících pozic napříč organizací i v globálním měřítku podle organizační struktury, terminologie, náplně práce, požadavků a podle kompetencí, které jsou vyžadovány na určité pracovní pozici, čímž se i zvýší transparentnost požadavků kladených na jednotlivé pozice Posílení povědomí o kariéře a kariérních možnostech mezi zaměstnanci, zvýšení angažovanosti Naši zaměstnanci přesně vědí, jaké kariérní možnosti v rámci centra existují a jaké požadavky a předpoklady jsou potřebné k dosáhnutí předpokládaného kariérního rozvoje Vedoucí pracovníci jsou dobře připraveni vést kariérní rozhovory a plánovat kariérní rozvoj Naši vedoucí pracovníci si lépe uvědomují, že rozvoj lidí je klíčový faktor úspěchu, čímž můžou dosáhnout i lepších obchodních výsledků a přilákat do svých týmů nové talenty Měření úspěšnosti projektu Stanovené klíčové milníky projektu: - Globální harmonizace projektu: projednání a odsouhlasení projektu, jeho rozsahu a hlavních výstupů na mezinárodní úrovni v rámci všech světových center nejvyšším vedením globální organizace.

5 - Komunikační kampaň realizovaná na globální a lokální úrovni podle stanoveného komunikačního plánu včetně implementace globální intranetové aplikace - Implementace projektu: funkční realizace výstupů projektu podle daného časového harmonogramu, nastavení interních systémů, pracovně-právní implikace, atd. Další sledované parametry: - Počet proškolených vedoucích pracovníků + zohlednění jejich zpětné vazby v dalších fázích projektu, celkově proškoleno víc jak 85% manažerů. - Počet návštěvníků globálních stránek od spuštění, tedy od května 2012 do ledna 2013, navštívilo stránky celkem zaměstnanců. - Zpětná vazba od jednotlivých zaměstnanců: oceňuje transparentnost, přehlednost a poskytnutí dostatku relevantních informací k plánování kariéry. - Měření spokojenosti zaměstnanců v oblasti kariérního plánování proběhne v roce 2014 mezi všemi zaměstnanci GSS Unikátnost projektu: - Mezinárodní aspekt harmonizace nejednotných výchozích situací napříč světovými centry s celkovým počtem zaměstnanců cca zaměstnanců. Všichni mohou v budoucnu používat stejné HR pojmy/názvy a rozumět si navzájem = jednotný HR jazyk - České centrum jako pionýr, pilot a aktivní spoluvlastník projektu - Hloubka propracování obsahu a jednotlivých detailů na pozadí celé koncepce (např. vytvoření unikátního a jednotného přehledu pozic, harmonizace pozic, vytvoření 33 nových detailních job profiles zahrnujících kompetenční referenční model pro každou pozici, vytvoření konkrétních příkladů kariérních cest, definice konkrétních požadavků na jednotlivé pozice, aktualizace a dostupnost celé škály rozvojových aktivit napříč organizační strukturou, atd.) - Dopad projektu na každého zaměstnance GSS centra.

6 Příloha 1 (Principy kariéry) Příloha 2 (Přehled pracovních pozic v rámci GSS)

7 Příloha 3 (Příklad kariérní cesty) Příloha 4 (Rozvojové nástroje)

8 Příloha 5 (Leták ke kariérnímu rozvoji) Příloha 6 (Klíčové zprávy pro zaměstnance a manažery)

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." Statutární město Opava PŘÍLOHA Č. 1 Metodika

Více

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.6. Koordinace a podpora změn organizačních dokumentů a interních směrnic NTK na základě provedených analýz

Více

Aktualizace leden 2007

Aktualizace leden 2007 Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (SROP Opatření 5.2 TA RPS) 324 G02 Metodika komunikace realizace fondů EU v programovém období 2007 2013 (transparentnost, koordinace a řízení komunikace):

Více

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Expertíza Roadmap Březen 2010 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Autor studie Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel Regio

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ - STÁŢE PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ

PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ - STÁŢE PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ - STÁŢE PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ Petr VYHNÁNEK Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10 Strašnice, vyhnanek@mup.cz Anotace: Příspěvek

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

Kompetenční profil projektového manažera ve školství

Kompetenční profil projektového manažera ve školství Kompetenčníprofil projektovéhomanažeraveškolství Národníinstitutprodalšívzdělávání 2010 Kompetenční profil projektového manažera ve školství verze 4 1 Obsah: Obsah:... 2 Předmluva... 3 Úvod... 4 1. Východiska,

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Diplomová práce Autor: Aleš Radoměřský Informační

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Předkládaná publikace je výstupem projektu "Přenos úspěšné metodiky koučování do regionálního prostředí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více