ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBA S TRADICÍ A SPOLEHLIVÝM MONITORINGEM INR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBA S TRADICÍ A SPOLEHLIVÝM MONITORINGEM INR"

Transkript

1 datum reaizace vizuálu: warfarinum natricum 3 mg nebo 5 mg v 100 tabletovém balení ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBA S TRADICÍ A SPOLEHLIVÝM MONITORINGEM INR Obsah vitaminu K v některých vybraných potravinách (Stručná doporučení pro ošetřujícího lékaře) Lékové interakce warfarinu ROCHE s.r.o., Diagnostics Division Karlovo náměstí 17, Praha 2 Orion Oyj, organizační složka Zelený Pruh 95/97, Praha 4

2 Obsah vitaminu K v některých vybraných potravinách Koncentrace vitaminu K v některých potravinách Zelenina μg/100 g Zdroje proteinů μg/100 g Kapusta 440 Suché sojové boby 47 Špenát 380 Suchá čočka 22 Zelené saláty 315 Játra 5 Brokolice 180 Vejce 2 Růžičková kapusta 177 Syrová masa < 1 Zelí 145 Syrové ryby < 1 Chřest 60 Mléko < 1 Ibišek jedlý 40 Jogurt -nízkotučný 0.3 Ledový salát 35 Jogurt -10% tuku 0.8 Zelené fazole 33 Jogurt -ovocný 2 Zelený hrášek 24 Vařená jídla b μg/100 g Okurky 20 Salátové dressingy 100 Květák 20 Zelný salát 80 Celer - kořen 12 Majonéza 41 Mrkev 10 Muffins 25 Cuketa 3 Koblihy 10 Rajčata 6 Jablkový koláč 11 Cibule bílá syrová 2 Chipsy (bramborové) 15 Brambory 1 Hranolky 5 Tuky a oleje μg/100 g Makarony se sýrem 5 Sojový olej 193 Lasagne 5 Bavlníkový olej 60 Pizza 4 Olivový olej 55 Hamburger v housce 4 Tuňákový olej 24 Hot dog v housce 3 Margarín 42 Chléb 3 Slunečnicový olej 3 Máslo 7 a střední hodnoty získané z Booth et al. (1993, 1995), Koiwu et al. (1997), Piironen et al.(1997) a Shaerer et al.(1996); byly použity hodnoty ve vařených i čerstvých potravinách b obsah vit. K se může velmi lišit v závislosti na zdroji oleje použitého k přípravě potravy

3 Obsah vitaminu K v některých vybraných potravinách Komentář k tabulce obsahu vitaminu K v potravě: Problematika optimálního přísunu vitaminu K potravou při léčbě warfarinem byla již mnohokrát diskutována a nebyl dosud nalezen jednoznačný konsensus. V úvahu je třeba vzít několik skutečností: 1. Jednorázové podání dávky μg vitaminu K1 dokáže u většiny osob efektivně zvrátit stav předávkování warfarinu během 24 hodin a tedy u pacienta v léčebném rozmezí dokáže navodit významné poddávkování. 2. Pokles INR pod dolní hranici terapeutického rozmezí vede ke zvýšenému riziku trombotických komplikací, toto riziko je rozdílné u různých diagnóz, pro které je pacient warfarinem léčen (nižší riziko u pacientů s fibrilací síní nebo při sekundární prevenci tromboembolické nemoci v delším časovém odstupu od poslední trombotické příhody, vysoké riziko u pacientů s umělými chlopněmi nebo v krátkém časovém odstupu od prodělané tromboembolické příhody). 3. Obsah vitaminu K se může významně lišit v různých vzorcích téže potraviny, což se odráží i v rozdílných hodnotách obsahu vitaminu K uváděných v různých zdrojích (např. v kyselém zelí byl zjištěn obsah vitaminu K od 62 do 1540 μg/100 g). 4. Existují významné interindividuální rozdíly v aktivitě enzymů regulujících metabolismus vitaminu K a tedy i v ovlivnitelnosti stability antikoagulační léčby vitaminem K v potravě. 5. U osob s dlouhodobě výrazně sníženým příjmem vitaminu K potravou dojde při náhodném požití běžné dávky vitaminu K k většímu výkyvu INR, než u osob s dlouhodobě jen mírně sníženým příjmem vitaminu K. Za optimální pro osoby léčené warfarinem je tedy považován mírně snížený a především stabilní příjem vitaminu K potravou. Toho dosáhneme nejlépe vyloučením potravin s vysokým a zároveň nestabilním obsahem vitaminu K, což jsou zelené části rostlin (listová zelenina, natě, bylinky a bylinné čaje, zelený čaj, olivy, olivový a sójový olej, červená řepa, avokádo), a opatrným pravidelným používáním malých dávek potravin se středním obsahem vitaminu K (luštěniny, ostatní zelenina s výjimkou kořenů mrkve, petržele a celeru). Nemocným naopak doporučíme pravidelný příjem přiměřeného množství mrkve, petržele, celeru a ovoce, aby nebyli ochuzeni o přírodní vlákninu a přirozené antioxidanty. Obecně pacienty varujeme před jednorázovými excesy v příjmu jakékoli potravy a před náhlými změnami jídelníčku. Po stabilizaci INR můžeme pacientům povolit postupné zvyšování dávky potravin se středním obsahem vitaminu K až do dosažení běžného příjmu a ve spolupráci s pacientem individuálně určit maximální tolerovanou dávku. Vyšší opatrnosti je přitom zapotřebí u pacientů s vysokým rizikem trombotických komplikací. Tabulku obsahu vitaminu K je tedy třeba chápat jako vhodnou, byť jen orientační pomůcku, která by měla sloužit spíše k poznámí, kterých potravin je třeba se vyvarovat, než k jakémusi nepřesnému výpočtu obsahu vitaminu K v jídelníčku. MUDr. Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov

4 LÉKOVÉ INTERAKCE WARFARINU Warfarin má interakce s mnoha léky, přírodními í přípravky a potravinami. i Tyto interakce mají různý mechanizmus účinku: Mechanismy lékových interakcí warfarinu 1. Vazba léku s antikoagulanciem v zažívacím traktu s následným snížením biologické dostupnosti a narušením enterohepatálního cyklu 2. Vytěsnění antikoagulancia z vazby na albumin. 3. Inhibice, případně aktivace biotransformace antikoagulancia. 4. Potenciace inhibičního účinku antikoagulancií na recyklaci hydrochinonové formy vitaminu K. 5. Samostatná inhibice vitamin K epoxid reduktázy. 6. Zvýšené odbourávání aktivních koagulačních faktorů. 7. Narušení hemostázy jiným mechanismem (např. protidestičkovým). Cholestiramin Antiepileptika, antituberkulotika Amiodaron, metronidazol Acetylsalicylová kys., clopidogrel, ticlodipin, dipyridamol, nesteroidní antiflogistika G-Penicilin ve velkých dávkách Anabolické steroidy, azapropazon, erytromycin, některé cefalosporiny Nesteroidní antirevmatika v kombinaci s warfarinem představují ještě další riziko ovlivňuje absorpci nebo enterohepatickou recirkulaci indukce jaterního metabolizmu warfarinem inhibice jaterního metabolismu warfarinem ovlivnění aktivity destiček stejný efekt na primární hemostázu redukce syntézy koagulačních faktorů jejich ulcerogenní efekt spolu s antikoagulačním účinkem warfarinu zvyšují riziko krvácení do GIT Přehled přípravků, které ovlivňují metabolismus warfarinu, je na následujících stranách. Přípravky jsou řazeny podle schématu: Léky, které zvyšují účinek warfarinu Léky, které snižují účinek warfarinu 1. účinné látky 2. obchodního názvu 1. účinné látky 2. obchodního názvu

5 LÉKOVÉ INTERAKCE WARFARINU Řešení vybraných klinických i ký situací: 1. analgetická léčba: Možno podat: metamizol (Novalgin), paracetamol (max. 2 x 500 mg), kodein, tramadol, opiáty. 2. nesteroidní antirevmatika: V případě nutnosti volit diclofenac v pokud možno co nejnižší dávce. Hlavní nebezpečí nepředstavují lékové interakce, ale ulcerogenní efekt. Proto současně 20 mg/den. Nepodávat piroxikam a jeho deriváty, fenylbutazon. Nepodávat i. m. injekce - hrozí velké hematomy. Podání v čípku není o mnoho bezpečnější, než podání perorální. Podávání specifických Cox-2 inhibitorů se t. č. nedoporučuje. 3. antipyretika: Možno podat metamizol, paracetamol, max. 2 x 500 mg denně. (Možnost potenciace antikoagulačního účinku samotnou horečkou!) 4. antibiotika: Vhodný je azitromycin (Sumamed), dále jsou možná penicilinová ATB, p.o. cefalosporiny, ciprofloxacin, ofloxacin. Nepodávat Biseptol, pokud možno také jiné makrolidy než azitromycin, doxycyklin ani jiné tetracykliny! 5. kolpitida, trichomoniáza nebo anaerobní infekce: Nepodávat metronidazol (ani vaginálně), možno podat ornidazol - (Avrazor) za sledování INR 2 x týdně. 6. hypolipidemika Cholestyramin snižuje účinnost warfarinu. Fibráty a statiny potencují účinek warfarinu. Kontrolovat INR 1 x týdně při jakékoli změně léčby. 7. antiarytmika: Nasazování plné dávky amiodaronu: snížit dávku warfarinu na 70 %, kontroly INR 3 x týdně. Jiné úpravy dávky amiodaronu: kontroly INR 1-2 x týdně. Nasazení propafenonu a sotalolu: kontroly INR 1 x týdně. Změna dávky propafenonu a sotalolu: kontroly INR 1 x týdně. 8. antiepileptika: Karbamazepin výrazně snižuje účinek antikoagulancií, phenytoin po nasazení nejprve krátkodobě zvyšuje účinek, dlouhodobě pak snižuje účinek antikoagulancií. U obou antiepileptik nutno monitorovat INR aspoň 1 x týdně několik týdnů za sebou po nasazení i po vysazení. Podle zatím nevelkých zkušeností je z hlediska lékových interakcí bezpečný gabapentin (Neurontin).

6 zvýšení účinku warfarinu účinné látky Závažné interakce, současně podat jen ve výjimečných dobře odůvodněných situacích. Potencionálně závažné interakce. Antitrombotika působící jiným mechanismem na systém srážení krve. Nepříliš závažné interakce, popsány ojedinělé případy. Možno podat, ale dříve kontrolovat INR. acemetacin allopurinol aloxiprin alprostadil RANTUDIL ACIFEIN ACYLCOFFIN ACYLPYRIN AGGRENOX ALKA-SELZER ALNAGON (Později účinek snižuje!) ANOPYRIN ASPEGIC ASPIRIN ASPRO CEPHALGAN CEPHYL DYNALGIC GODASAL KARDEGIC LYHPEC NEO-CEPHYL RING N TOMAPYRIN UPSARIN C APO-ALLOPURINOL MILURIT PURINOL SUPERPYRIN ALPROSTAN ALPROSTAPINT CAVERJECT EDEX alprostadil amiodaron argatroban azapropazon benzbromaron bezafibrát bicalutamid cefamandol cefazolin cefotetan celecoxib certoparin cimetidin ciprofibrát cisaprid clofibrát co-trimoxazol dalteparin danazol KARON MUSE PROSTAVASIN AMIODARON AMIOHEXAL AMIOKORDIN CORDARONE RIVODARON SEDACORON REGADRIN B CASODEX MANDOL CEFAZOLIN CEFAZOLINE KEFZOL VULMIZOLIN CELEBREX ONSENAL TROPARIN PRIMAMET LIPANOR PREPULSID DUOLIP FORTE SUPRACOMPIN FRAGMIN ANARGIL

7 zvýšení účinku warfarinu účinné látky danazol desirudin dex dextran disulfiram doxycyklin drotrecogin enoxaparin erytromycin es etoposid etoricoxib DANAZOL-RATIOPHARM DANOL REVASC SERACTIL APO-ACEBUTOL DECAPEPTYL DEPOT DEXTRAN PREPACOL RHEODEXTRAN RHEOTROMB TENSITON ANTABUS DEOXYMYKOIN DOXYBENE DOXYCYCLIN STADA DOXYCYKLIN AL DOXYHEXAL XIGRIS CLEXANE ERYTHROCIN ERYTHROMYCIN- -RATIOPHARM MEROMYCIN NEXIUM ETOPOSID ETOPOSIDE LASTET VEPESID ARCOXIA APO-FENO FEBIRA FENOFIBRAT-RETARD- -RATIOPHARM FENOFIBRATE BMS FENOFIX fenylbutazon feprazon flukonazol fluorouracil fluvastatin GROFIBRAT HYPOLIP LIPANTHYL LIPIREX LIPOHEXAL RETARD SUPRELIP DIFLAZON DIFLUCAN FLUCONAZOL FORCAN FUNGOLON MYCOMAX MYCOSYST MYKOHEXAL EFUDIX FLUOROURACIL LA-FU VERRUMAL LIQ APO-FLUOXETIN DEPRENON DEPREX FLOXET FLUMIREX FLUOCIM FLUOXETIN-RATIOPHARM FLUOXIN FLUVAL FLUZAK MAGRILAN MILEZIN PORTAL PROZAC LESCOL

8 zvýšení účinku warfarinu účinné látky gemfibrozil interferon beta REBIF heparin HEPARIN isoniazid NIDRAZID chinidin CHINIDIN RETARD itrakonazol PROKANAZOL KINIDIN DURULES SPORANOX TBL.CHINIDINI SULFURICI ketokonazol NIZORAL chloramfenikol CHLORAMPHENICOL ketoprofen KETOBENE ADVIL KETONAL APO-IBUPROFEN PROFENID ARDINEX klaritromycin CLAREXID BRUFEN DOLGIT CLARITHROMYCIN- -RATIOPHARM IBALGIN CLAROSIP IBUFEIN FROMILID IBU-HEMOPHARM KLABAX IBU-HEPA KLACID IBUMAX LEKOKLAR IBUPROFEN klopidogrel ISCOVER MODAFEN PLAVIX NUROFEN latamoxef PABIPROFEN leflunomid ARAVA SOLPAFLEX lepirudin REFLUDAN ifosfamid HOLOXAN levofloxacin TAVANIC indobufen IBUSTRIN levotyroxin ELTROXIN indometacin APO-INDOMETACIN EUTHYROX INDOMETACIN JODTHYROX interferon alfa ALFAFERON L-THYROXIN interferon beta INFERGEN INTERFERON ALFANATIV INTRON A PEGASYS PEGINTRON ROFERON A VIRAFERON AVONEX BETAFERON liotyronin lomefloxacin lornoxikam lovastatin LETROX LYMPHOMYOSOT THYREOTOM NOVOTHYRAL THYREOTOM XEFO APO-LOVASTATIN HOLETAR

9 zvýšení účinku warfarinu účinné látky lovastatin lymecyklin ( TTC ) lysinacetylsalicylát meloxikam mesalazin metronidazol mikonazol minocyklin ( TTC ) nalidixová kys. naproxen nimesulid norfloxacin MEDOSTATIN MEVACOR RANCOR TETRALYSAL MIGPRIV MELOKSSIA MOVALIS RECOXA ASACOL PENTASA SALOFALK EFLORAN ENTIZOL KLION-D METRONIDAZOL METRONIDAZOLE KLION-D MINOCYCLIN NALIDIXIN ALEVE NALGESIN NAPSYN AULIN COXTRAL MESULID NIMED NIMESIL GYRABLOCK NOLICIN NORFLOXACIN- -RATIOPHARM APO-OME GASEC HELICID LOMAC ornidazol oxyfenbutazon parecoxib parnaparin pefloxacin phenytoin piroxikam pravastatin proguanil propafenon propranolol reviparin rofecoxib roxitromycin LOSEC LOSEPRAZOL OMEPIREX OMEPRAZOL OMEPROL OMERA ORTANOL PROBLOK ULTOP AVRAZOR DYNASTAT RAYZON FLUXUM ABAKTAL EPILAN D GEROT SODANTON APO-PIROXICAM FLAMEXIN HOTEMIN PIROXICAM AL PRO-ROXICAM PRALIP PRAVASTATIN MALARONE PROFENORM PROLEKOFEN PROPAFENON PROPANORM RYTMONORM PROPYCIL CLIVARIN VIOXX ROLICIN ROVENAL

10 zvýšení účinku warfarinu účinné látky roxitromycin salicylát sodný sertralin streptokináza sulfafenazol sulfafurazol sulfametizol sulfametoxazol + trimetoprim sulfasalazin ROXITHROMYCIN- -RATIOPHARM RULID NATRIUM SALICYLICUM APO-SERTRAL ASENTRA SERLIFT SERTRALIN SERTRALINE STIMULOTON ZOLOFT AWESTATIN LIPART ROCOZ SIMGAL SIMIREX SIMLIP SIMVACARD SIMVAGAMMA SIMVASTATIN SIMVAX SIMVOR VASILIP ZOCOR STREPTASE BISEPTOL BISMORAL COTRIMOXAZOL PRIMOTREN SUMETROLIM SALAZOPYRIN sulfasalazin sulfinpyrazon sulodexid tamoxifen tegafur tiaprofenová kys. tibolon ticlopidin tienilová kys. tolmentin tramadol trastuzumab SULFASALAZIN ANTURAN VESSEL DUE F NOLVADEX TAMIFEN TAMOPLEX TAMOXIFEN ZITAZONIUM FTORAFUR UFT SURGAM THIALGIN LIVIAL ACLOTIN APLAKET APO-TIC IPATON PLATIGREN TAGREN TICLID TICLOPIDIN-RATIOPHARM TICLOPIDINE MABRON PRIMIZA PROTRADON TRALGIT TRAMABENE TRAMADOL TRAMAGIT TRAMAL TRAMUNDIN ZALDIAR HERCEPTIN

11 zvýšení účinku warfarinu účinné látky trimetoprim valproát BISEPTOL BISMORAL COTRIMOXAZOL PRIMOTREN SUMETROLIM TRIPRIM CONVULEX valproát venlafaxin vorikonazol zafirlukast CONVULSOFIN DEPAKINE EVERIDEN ORFIRIL EFECTIN VFEND ACCOLATE

12 zvýšení účinku warfarinu obchodního názvu Závažné interakce, současně podat jen ve výjimečných dobře odůvodněných situacích. Potencionálně závažné interakce. Antitrombotika působící jiným mechanismem na systém srážení krve. Nepříliš závažné interakce, popsány ojedinělé případy. Možno podat, ale dříve kontrolovat INR. ABAKTAL ACCOLATE ACIFEIN ACLOTIN ACYLCOFFIN ACYLPYRIN ADVIL AGGRENOX ALEVE ALFAFERON ALKA-SELZER ALNAGON ALPROSTAN ALPROSTAPINT AMIODARON AMIOHEXAL AMIOKORDIN ANARGIL ANOPYRIN ANTABUS ANTURAN APLAKET APO-ACEBUTOL APO-ALLOPURINOL APO-FENO APO-FLUOXETIN APO-IBUPROFEN APO-INDOMETACIN APO-LOVASTATIN pefloxacin zafirlukast ticlopidin naproxen interferon alfa (Později účinek snižuje!) alprostadil alprostadil amiodaron amiodaron amiodaron danazol disulfiram sulfinpyrazon ticlopidin dextran alopurinol indometacin lovastatin APO-OME APO-PIROXICAM APO-SERTRAL APO-TIC ARAVA ARCOXIA ARDINEX ASACOL ASENTRA ASPEGIC ASPIRIN ASPRO AULIN AVONEX AVRAZOR AWESTATIN BETAFERON BISEPTOL BISMORAL BRUFEN CASODEX CAVERJECT CEFAZOLIN CEFAZOLINE CELEBREX CEPHALGAN CEPHYL CLAREXID piroxikam sertralin ticlopidin leflunomid etoricoxib mesalazin sertralin nimesulid interferon beta ornidazol interferon beta sulfametoxazol + trimetoprim sulfametoxazol + trimetoprim bicalutamid alprostadil cefazolin cefazolin celecoxib klaritromycin

13 zvýšení účinku warfarinu obchodního názvu CLARITHROMYCIN- -RATIOPHARM CLAROSIP CLEXANE CLIVARIN CONVULEX CONVULSOFIN CORDARONE COTRIMOXAZOL COXTRAL DANAZOL-RATIOPHARM DANOL DECAPEPTYL DEPOT DEOXYMYKOIN DEPAKINE DEPRENON DEPREX DEXTRAN DIFLAZON DIFLUCAN DOLGIT DOXYBENE DOXYCYCLIN STADA DOXYCYCLIN AL DOXYHEXAL DUOLIP FORTE DYNALGIC DYNASTAT EDEX EFECTIN EFLORAN EFUDIX ELTROXIN ENTIZOL klaritromycin klaritromycin enoxaparin reviparin valproát valproát amiodaron sulfametoxazol + trimetoprim nimesulid danazol danazol dextran doxycyklin valproát dextran flukonazol flukonazol doxycyklin doxycyklin doxycyklin doxycyklin clofibrát parecoxib alprostadil venlafaxin metronidazol fluorouracil levotyroxin metronidazol EPILAN D GEROT ERYTHROCIN ERYTHROMYCIN- -RATIOPHARM ETOPOSID ETOPOSIDE EUTHYROX EVERIDEN FEBIRA FENOFIBRATE BMS FENOFIBRAT-RETARD- -RATIOPHARM FENOFIX FLAMEXIN FLOXET FLUCONAZOL FLUMIREX FLUOCIM FLUOROURACIL FLUOXETIN-RATIOPHARM FLUOXIN FLUVAL FLUXUM FLUZAK FORCAN FRAGMIN FROMILID FTORAFUR FUNGOLON GASEC GODASAL GROFIBRAT GYRABLOCK HELICID HEPARIN phenytoin erytromycin erytromycin etoposid etoposid levotyroxin valproát piroxikam flukonazol fluorouracil parnaparin flukonazol dalteparin klaritromycin tegafur flukonazol norfloxacin heparin

14 zvýšení účinku warfarinu obchodního názvu HERCEPTIN HOLETAR HOLOXAN HOTEMIN HYPOLIP CHINIDIN RETARD CHLORAMPHENICOL IBALGIN IBUFEIN IBU-HEMOPHARM IBU-HEPA IBUMAX IBUPROFEN IBUSTRIN INDOMETACIN INFERGEN INTERFERON ALFANATIV INTRON A IPATON ISCOVER JODTHYROX KARDEGIC KARON KEFZOL KETOBENE KETONAL KINIDIN DURULES KLABAX KLACID KLION-D LA-FU LASTET LEKOKLAR LESCOL LETROX trastuzumab lovastatin ifosfamid piroxikam chinidin chloramfenikol indobufen indometacin interferon alfa interferon alfa interferon alfa ticlopidin klopidogrel levotyroxin alprostadil cefazolin ketoprofen ketoprofen chinidin klaritromycin klaritromycin metronidazol, mikonazol fluorouracil etoposid klaritromycin fluvastatin levotyroxin LIPANOR ciprofibrát LIPANTHYL LIPART LIPIREX LIPOHEXAL RETARD LIVIAL tibolon LOMAC LOSEC LOSEPRAZOL L-THYROXIN levotyroxin LYHPEC LYMPHOMYOSOT levotyroxin MABRON tramadol MAGRILAN MALARONE proguanil MANDOL cefamandol MEDOSTATIN lovastatin MELOKSSIA meloxikam MEROMYCIN erytromycin MESULID nimesulid METRONIDAZOL metronidazol METRONIDAZOLE metronidazol MEVACOR lovastatin MIGPRIV lysinacetylsalicylát MILEZIN MILURIT allopurinol MINOCYCLIN minocyklin ( TTC ) MODAFEN MOVALIS meloxikam MUSE alprostadil MYCOMAX flukonazol MYCOSYST flukonazol MYKOHEXAL flukonazol NALGESIN naproxen NALIDIXIN nalidixová kys.

15 zvýšení účinku warfarinu obchodního názvu NAPSYN NATRIUM SALICYLICUM NEO-CEPHYL NEXIUM NIDRAZID NIMED NIMESIL NIZORAL NOLICIN NOLVADEX NORFLOXACIN- -RATIOPHARM NOVOTHYRAL NUROFEN OMEPIREX OMEPRAZOL OMEPROL OMERA ONSENAL ORFIRIL ORTANOL PABIPROFEN PEGASYS PEGINTRON PENTASA PIROXICAM AL PLATIGREN PLAVIX PORTAL PRALIP PRAVASTATIN PREPACOL PREPULSID PRIMAMET PRIMIZA naproxen salicylát sodný es isoniazid nimesulid nimesulid ketokonazol norfloxacin tamoxifen norfloxacin liotyronin celecoxib valproát interferon alfa interferon alfa mesalazin piroxikam ticlopidin klopidogrel pravastatin pravastatin dextran cisaprid cimetidin tramadol PRIMOTREN PROBLOK PROFENID PROFENORM PROKANAZOL PROLEKOFEN PROPAFENON PROPANORM PROPYCIL PRO-ROXICAM PROSTAVASIN PROTRADON PROZAC PURINOL RANCOR RANTUDIL RAYZON REBIF RECOXA REFLUDAN REGADRIN B REVASC RHEODEXTRAN RHEOTROMB RING N RIVODARON ROCOZ ROFERON A ROLICIN ROVENAL ROXITHROMYCIN- -RATIOPHARM RULID RYTMONORM sulfametoxazol + trimetoprim ketoprofen propafenon itrakonazol propafenon propafenon propafenon propranolol piroxikam pravastatin tramadol allopurinol lovastatin acemetacin parecoxib interferon beta meloxikam lepirudin bezafibrát desirudin dextran dextran amiodaron interferon alfa roxitromycin roxitromycin roxitromycin roxitromycin propafenon

16 zvýšení účinku warfarinu obchodního názvu SALAZOPYRIN SALOFALK SEDACORON SERACTIL SERLIFT SERTRALIN SERTRALINE SIMGAL SIMIREX SIMLIP SIMVACARD SIMVAGAMMA SIMVASTATIN SIMVAX SIMVOR SODANTON SOLPAFLEX SPORANOX STIMULOTON STREPTASE SULFASALAZIN SUMETROLIM SUPERPYRIN SUPRACOMPIN SUPRELIP SURGAM TAGREN TAMIFEN TAMOPLEX TAMOXIFEN TAVANIC TBL.CHINIDINI SULFURICI sulfasalazin mesalazin amiodaron dex sertralin sertralin sertralin phenytoin itrakonazol sertralin streptokináza sulfasalazin sulfametoxazol + trimetoprim aloxiprin co-trimoxazol tiaprofenová kys. ticlopidin tamoxifen tamoxifen tamoxifen levofloxacin chinidin TENSIOTON dextran TETRALYSAL lymecyklin ( TTC ) THIALGIN tiaprofenová kys. THYREOTOM levotyroxin, liotyronin TICLID ticlopidin TICLOPIDIN-RATIOPHARM ticlopidin TICLOPIDINE ticlopidin TOMAPYRIN TRALGIT tramadol TRAMABENE tramadol TRAMADOL tramadol TRAMAGIT tramadol TRAMAL tramadol TRAMUNDIN tramadol TRIPRIM trimetoprim TROPARIN certoparin UFT tegafur ULTOP UPSARIN C VASILIP VEPESID etoposid VERRUMAL LIQ fluorouracil VESSEL DUE F sulodexid VFEND vorikonazol VIOXX rofecoxib VIRAFERON interferon alfa VULMIZOLIN cefazolin XEFO lornoxikam XIGRIS drotrecogin ZALDIAR tramadol ZITAZONIUM tamoxifen ZOCOR ZOLOFT sertralin

17 snížení účinku warfarinu účinné látky Závažné interakce přetrvávající týdny. Málo až středně závažné krátkodobé interakce. Nepříliš závažné interakce, popsány ojedinělé případy. amilorid askorbová kys. azathioprin benzylpenicilin bisakodyl - vysoké dávky colestipol cyklosporin dexametazon diazepam dicloxacilin estradiol AMICLARAN AMICLOTON AMILORID/HCT APO-AMILZIDE LORADUR MODURETIC RHEFLUIN VITAMIN C AZAPRINE IMURAN PENICILLIN G BISACODYL K FENOLAX NOVOLAX PREPACOL STADALAX CLOXANE COLESTID CONSUPREN CYCLOHEXAL EQUORAL SANDIMMUN DEXAMED inj. DEXAMETHAZON FORTECORTIN APAURIN APO-DIAZEPAM DIAZEPAM inj. STESOLID AGOFOLLIN inj. estradiol fenobarbital fytomenadion - vit. K glutethimid griseofulvin FOLIVIRIN inj. ALNAGON BELLASPON GARDENAL inj. LUMINAL inj. PHENAEMAL PHENAEMALETTEN SANEPIL SPASMOVERALGIN NEO KANAVIT VITALIPID N ACCUZIDE AMILORID/HCT APO-AMILZIDE ATACAND PLUS BLOPRESS COMP CAPTOHEXAL COMP CAPTORESE CO-DIOVAN COAPROVEL ENAP-H EPRATENZ FORTZAAR HYDROCHLOROTHIAZID HYZAAR INHIBACE PLUS KARVEZIDE KINZALKOMB LODOZ

18 snížení účinku warfarinu účinné látky hydrokortizon hydroxid hořečnatý hydroxid hořečnatý, hydroxid hlinitý LORADUR LORISTA-H LOZAP-H MICARDISPLUS MODURETIC MONOZIDE PRITORPLUS QUINAP H RAMIHEXAL COMP RHEFLUIN TEVETEN PLUS TRITAZIDE HYDROCORTISON SOLU CORTEF DIGESTIV RENNIE GASTAL ACIDANON ANACID MAALOX ALVISAN NEO CESRADISTON ESBERICUM KAPSELN FELIS 425 FYTOKLIMAN PLANTA HELARIUM HYPERICUM HYPERFORAT HYPERICAN HYPERICUM STADA JARSIN KLOSTERFRAU HYPERICUM MYRALL NAŤ TŘEZALKY REMOTIV chlordiazepoxid chlortalidon cholestyramin karbamazepin koenzym Q 10 magnesii aluminas magnesii trisilicas merkaptopurin metylprednisolon STOMARAN TŘEZALKA TŘEZALKOVÁ NAŤ TŘEZALKOVÝ ČAJ DEFOBIN ELENIUM RADEPUR AMICLOTON NEOCRYSTEPIN TENORETIC URANDIL QUESTRAN APO-CARBAMAZEPIN BISTON NEUROTOP TEGRETOL TIMONIL GASTROGEL GAVISCON PURI-NETHOL ADIMET AVANDAMET DIAPHAGE GLIBOMET GLUCOMERCK GLUCOPHAGE FORTE GLUCOVANCE GLUFORMIN METFIREX METFOGAMMA METFORMIN SIOFOR DEPO-MEDROL

19 snížení účinku warfarinu účinné látky metylprednisolon mitotan moxastin nafcilin nikotin prednison primidon rifabutin rifampicin ritonavir spironolacton MEDROL MEDROPLEX SOLU-MEDROL LYSODREN KINEDRIL MALARONE NICORETTE NICOTINELL NIQUITIN PREDNISON RECTODELT LISKANTIN MYCOBUTIN ARFICIN BENEMYCIN RIFAMPICIN KALETRA NORVIR URACTON VEROSPIRON sucralfat trazodon triamcinolon uhličitan hořečnatý vitamin K ženšen živočišné uhlí ALSUCRAL SUCRALAN ULCOGANT VENTER TRITTICO TRIAMCINOLON TISADINE CALIBRUM CENTRUM od A po ŽELEZO GERIAVIT PHARMATON GERIMAX GINSANA GINCOSAN PHARMATON OMEGA - M3 PHARMATON ACTIVIT CARBO MEDICINALIS CARBO VEGETABILIS CARBOCIT CARBOSORB CARBOTOX

20 snížení účinku warfarinu obchodního názvu Závažné interakce přetrvávající týdny. Málo až středně závažné krátkodobé interakce. Nepříliš závažné interakce, popsány ojedinělé případy. ACCUZIDE ACIDANON ADIMET AGOFOLLIN inj. ALNAGON ALSUCRAL hydroxid hořečnatý, hydroxid hlinitý estradiol fenobarbital sucralfat CAPTORESE CARBO MEDICINALIS CARBO VEGETABILIS CARBOCIT CARBOSORB CARBOTOX CENTRUM od A po ŽELEZO živočišné uhlí živočišné uhlí živočišné uhlí živočišné uhlí živočišné uhlí vitamin K ALVISAN NEO CESRADISTON AMICLARAN AMICLOTON AMILORID/HCT ANACID APAURIN APO-AMILZIDE APO-CARBAMAZEPIN APO-DIAZEPAM ARFICIN ATACAND PLUS AVANDAMET AZAPRINE BELLASPON BENEMYCIN BISACODYL K BISTON BLOPRESS COMP CALIBRUM CAPTOHEXAL COMP amilorid amilorid, chlortalidon amilorid, hydroxid hořečnatý, hydroxid hlinitý diazepam amilorid, karbamazepin diazepam rifampicin azathioprin fenobarbital rifampicin bisakodyl - vysoké dávky karbamazepin vitamin K CLOXANE COAPROVEL CO-DIOVAN COLESTID CONSUPREN CYCLOHEXAL DEFOBIN DEPO-MEDROL DEXAMED inj. DEXAMETHAZONE DIAPHAGE DIAZEPAM inj. DIGESTIF RENNIE ELENIUM ENAP-H ENAPRIL COMP EPRATENZ EQUORAL ESBERICUM KAPSELN FELIS 425 colestipol colestipol cyklosporin cyklosporin chlordiazepoxid metylprednisolon dexametazon dexametazon diazepam hydroxid hořečnatý chlordiazepoxid cyklosporin

21 snížení účinku warfarinu obchodního názvu FENOLAX FOLIVIRIN inj. FORTECORTIN FORTZAAR bisakodyl - vysoké dávky estradiol dexametazon KANAVIT KARVEZIDE KINEDRIL KINZALKOMB fytomenadion - vit. K moxastin FYTOKLIMAN PLANTA KLOSTERFRAU HYPERICUM GARDENAL inj. GASTAL GASTROGEL GAVISCON GERIAVIT PHARMATON GERIMAX GINCOSAN PHARMATON GINSANA GLIBOMET GLUCOMERCK GLUCOPHAGE FORTE GLUCOVANCE GLUFORMIN HELARIUM HYPERICUM HYDROCORTISON HYDROCHLOROTHIAZID fenobarbital hydroxid hořečnatý magnesii aluminas magnesii trisilicas ženšen ženšen ženšen ženšen hydrokortizon LISKANTIN LODOZ LORADUR LORISTA-H LOZAP-H LUMINAL inj. LYSODREN MAALOX MALARONE MEDROL MEDROPLEX METFIREX METFOGAMMA METFORMIN MICARDISPLUS primidon amilorid, fenobarbital mitotan hydroxid hořečnatý, hydroxid hlinitý nafcilin metylprednisolon metylprednisolon HYPERFORAT MODURETIC amilorid, HYPERICAN MONOZIDE MYCOBUTIN rifabutin HYPERICUM STADA MYRALL HYZAAR IMURAN INHIBACE PLUS JARSIN KALETRA azathioprin ritonavir NAŤ TŘEZALKY NEOCRYSTEPIN NEUROTOP NICORETTE NICOTINELL chlortalidon karbamazepin nikotin nikotin

22 snížení účinku warfarinu obchodního názvu NIQUITIN NORVIR NOVOLAX OMEGA-M3 PENICILLIN G PHARMATON ACTIVIT PHENAEMAL PHENAEMALETTEN PREDNISON PREPACOL PRITORPLUS PURI-NETHOL QUESTRAN QUINAP H RADEPUR RAMIHEXAL COMP RECTODELT REMOTIV RHEFLUIN RIFAMPICIN SANDIMMUN SANEPIL SIOFOR SOLU CORTEF SOLU-MEDROL nikotin ritonavir bisakodyl - vysoké dávky ženšen benzylpenicilin ženšen fenobarbital fenobarbital prednison bisakodyl - vysoké dávky merkaptopurin cholestyramin chlordiazepoxid prednison amilorid, rifampicin cyklosporin fenobarbital hydrokortizon metylprednisolon SPASMOVERALGIN NEO STADALAX STESOLID STOMARAN SUCRALAN TEGRETOL TENORETIC TEVETEN PLUS TIMONIL TISADINE TRIAMCINOLON TRITAZIDE TRITTICO TŘEZALKA TŘEZALKOVÁ NAŤ TŘEZALKOVÝ ČAJ ULCOGANT URACTON URANDIL VENTER VEROSPIRON VITALIPID N VITAMIN C fenobarbital bisakodyl - vysoké dávky diazepam sucralfat karbamazepin chlortalidon karbamazepin uhličitan hořečnatý triamcinolon trazodon sucralfat spironolacton chlortalidon sucralfat spironolacton fytomenadion - vit. K askorbová kys.

23 Lékové interakce warfarinu přípravky přírodní medicíny ZVYŠUJÍ ÚČINEK andělika čínská česnek ginko papája šalvěj SNIŽUJÍ ÚČINEK bylinné čaje ze zelených částí rostlin třezalka tečkovaná ženšen

24 ROCHE s.r.o., Diagnostics Division Karlovo náměstí 17, Praha 2 tel.: Orion Oyj, organizační složka Zelený Pruh 95/97, Praha 4 tel.:

Interakce léčiv ovlivňujících krevní srážlivost s vybranými volně prodejnými léčivými přípravky a doplňky stravy

Interakce léčiv ovlivňujících krevní srážlivost s vybranými volně prodejnými léčivými přípravky a doplňky stravy Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Interakce léčiv ovlivňujících krevní srážlivost s vybranými volně prodejnými

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelního lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

0030673 ORTANOL 40 MG POR CPS DUR 28X40MG 40MG 28 115,27 0023789 LOSEPRAZOL 40 MG POR CPS ETD 28X40MG 40MG 28 115,27

0030673 ORTANOL 40 MG POR CPS DUR 28X40MG 40MG 28 115,27 0023789 LOSEPRAZOL 40 MG POR CPS ETD 28X40MG 40MG 28 115,27 A02BC01 omeprazol 0185344 ORTANOL 20 MG POR CPS DUR 28X20MG 20MG 28 57,64 0017104 LOSEPRAZOL 20 MG POR CPS ETD 28X20MG 20MG 28 57,64 0122112 APO OME 20 POR CPS ETD 28X20MG 20MG 28 57,64 0010245 OMEPRAZOL

Více

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005 Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 21-25 Prokeš M, Vitásek Z, Kolář J WWW.INFOPHARM.CZ Zdravotní pojišťovna Škoda ZPŠ a její klienti PRAHA Počet klientů ZPŠ:

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Reg. č. o/089/242. Ambulantní antikoagulační léčba

Reg. č. o/089/242. Ambulantní antikoagulační léčba Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/089/242 Ambulantní antikoagulační

Více

Potenciální lékové interakce

Potenciální lékové interakce Potenciální lékové interakce v databázi léků předepsaných na recept VZP Hradec Králové a VZP Středočeský kraj 2010-2011 NÁSLEDNÁ ANALÝZA MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopar INFOPHARM a.s., Praha,

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

Agapurin 100MGx60tbl Ukončeno dodání do ČR X X. Algifen Neo por gtt sol 25ML Výpadek v dodávce Bez udání termínu K dostání balení á 50ML

Agapurin 100MGx60tbl Ukončeno dodání do ČR X X. Algifen Neo por gtt sol 25ML Výpadek v dodávce Bez udání termínu K dostání balení á 50ML Platné k 8. 7. Název nedostupného LP Příčina Předpokládaný termín dostupnosti Poznámka Aerius 2,5MG por tbl dis 90 Bez udání termínu Dostupné balení á 30tbl. Agapurin 100MGx60tbl Ukončeno dodání do ČR

Více

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CYCLAID UŽÍVAT

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CYCLAID UŽÍVAT Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls234832, sukls234833/2009, sukls234834/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cyclaid 25 mg Cyclaid 50 mg Cyclaid 100 mg měkké tobolky

Více

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls247013/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás

Více

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem BUFET ŠÉFKUCHAŘE I Zelný salát s vaječným dresinkem a bylinkami Jablečný salát s červeným vínem a banány Kapustovo kedlubnový salát Mrkvový salát s červenou řepou Těstovinový salát se zelenými fazolkami

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

AKTIVNÍ LÉČEBNÉ PROTOKOLY

AKTIVNÍ LÉČEBNÉ PROTOKOLY AKTIVNÍ LÉČEBNÉ PROTOKOLY Režim CTD junior se opakuje za dní) onemocnění. Je vhodný pro nemocné do let. Součástí režimu CTD je cyklofosfamid, thalidomid a dexametazon. Pokud je režim ( cykly) použitý před

Více

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky chléb,pomazánka vaječná.paprika červená,kakao,čaj ovocný polévka kapustová s houbami bramborové šišky se švestkovou omáčkou sypané máslovou strouhankou,čaj rohlík,lučina,hruška, mléko,čaj ovocný rohlík,pomazánka

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více

Edukační materiál. ELIQUIS (apixaban) Pokyny k preskripci

Edukační materiál. ELIQUIS (apixaban) Pokyny k preskripci Edukační materiál Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Farmakoterapie infekcí v graviditě rizika pro embryonální a fetální vývoj

Farmakoterapie infekcí v graviditě rizika pro embryonální a fetální vývoj Farmakoterapie infekcí v graviditě rizika pro embryonální a fetální vývoj Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Farmakologický ústav 2. LF UK, Praha OBECNÉ PRINCIPY Antibiotická

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta SIMGAL 10 mg SIMGAL 20 mg SIMGAL 40 mg potahované tablety simvastatinum

Příbalová informace: informace pro pacienta SIMGAL 10 mg SIMGAL 20 mg SIMGAL 40 mg potahované tablety simvastatinum Příbalová informace: informace pro pacienta SIMGAL 10 mg SIMGAL 20 mg SIMGAL 40 mg potahované tablety simvastatinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cyclaid 100 mg/ml perorální roztok ciclosporinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cyclaid 100 mg/ml perorální roztok ciclosporinum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127978/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cyclaid 100 mg/ml perorální roztok ciclosporinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Výrobce: Marie Cejnková - Jihlavské lahůdky, Žižkova 18, Jihlava 586 01 Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Všechny výrobky skladujte při teplotě od 0 do + 5 C. Číslo Název Hmotnost g MJ

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE VASILIP 10 VASILIP 20 VASILIP 40 VASILIP 80. potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE VASILIP 10 VASILIP 20 VASILIP 40 VASILIP 80. potahované tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE VASILIP 10 VASILIP 20 VASILIP 40 VASILIP 80 potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do 1.9.2015 4.9.2015 zeleninová s těstovinou,ovoce (1,3,6,7,9,12) 1. Boloňské špagety se sýrem (1,6,7) fazolová (1,3,6,7,9,12) 1. Holandský řízek,bramborová kaše m.m.,salát okurkový (1,3,6,7,10) + čokoládové

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Gemifloxacin 1 and moxifloxacin SPC 4.3 Kontraindikace V preklinickém i klinickém hodnocení byly

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

chléb,pomazánka z tuňáka,pomeranč,kakao,čaj černý s citronem 01,04,06,07,10 hrachová kaše,vejce,okurka,čaj černý s citronem 01,03,07,09,10

chléb,pomazánka z tuňáka,pomeranč,kakao,čaj černý s citronem 01,04,06,07,10 hrachová kaše,vejce,okurka,čaj černý s citronem 01,03,07,09,10 chléb,pomazánka z tuňáka,pomeranč,kakao,čaj černý s citronem 01,04,06,07,10 polévka kuřecí s nudlemi 01,03,07,09 hrachová kaše,vejce,okurka,čaj černý s citronem 01,03,07,09,10 rohlík,žervé,jablko,mléko

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

Doporučení pro léčbu hyperlipoproteinémií v dospělosti

Doporučení pro léčbu hyperlipoproteinémií v dospělosti Doporučení pro léčbu hyperlipoproteinémií v dospělosti Češka,R., Cífková,R., Poledne,R., Rosolová,H., Soška,V., Šimon,J., Šobra,J., Vaverková,H., Widímský,J.jun., Widímský,J.sen., Zadák,Z., za výbor České

Více

Diagnostika a léčba dyslipidémií. J. Piťha 2014

Diagnostika a léčba dyslipidémií. J. Piťha 2014 Diagnostika a léčba dyslipidémií J. Piťha 2014 Obsah: Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění Lipidové rizikové faktory Terapie Zaměřeno na ICHDK Shrnutí NEOVLIVNITELNÉ Hlavní rizikové faktory KVO

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

NSAID v anesteziologické praxi jak k nim přistupovat z pohledu EBM? Tomáš Gabrhelík

NSAID v anesteziologické praxi jak k nim přistupovat z pohledu EBM? Tomáš Gabrhelík NSAID v anesteziologické praxi jak k nim přistupovat z pohledu EBM? Tomáš Gabrhelík ARO KNTB Zlín KARIM FN a LF UP v Olomouci Mechanismus účinku NSAID blokáda COX a tím syntézy prostaglandinů periferní

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Význam spolupráce kliniky s laboratoří pro včasnou diagnostiku kritických poruch hemostázy

Význam spolupráce kliniky s laboratoří pro včasnou diagnostiku kritických poruch hemostázy Význam spolupráce kliniky s laboratoří pro včasnou diagnostiku kritických poruch hemostázy Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Kritické poruchy hemostázy Ohrožují

Více

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014 Pondělí 31.3.2014 Úterý 1.4.2014 vývar se zeleninou a těstovinami pečené kuře, brambor, kompot džuveč, pečivo, kompot chléb, šunkové pomazánkové máslo, mléko, čaj, zelenina šáteček s náplní meruňkovou,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Omacor 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 1000 mg omega-3 acidorum esteri ethylici, odpovídá 840 mg ethylicosapentum (EPA) a ethyldoconexentum

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 pátek čtvrtek CHLÉB 1,3,7 HRACHOVÁ KAŠE 1,7 TVAROHOVÝ KRÉM POM. SÝROVÁ RÝŽOVÁ 1,7,9 ŠUNKA JEMNÝ KRÉM 7 S PIŠKOTY 1,3,7 S NIVOU 7 KYS. OKURKA KAKAO, 7, MLÉKO ROHLÍK 1,3,7

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 s t á t n í s v á t e k chléb,pomazánka z tuňáka,jablko,bílá káva,čaj ovocný 01,04,06,07 polévka květáková 01,07 čevabčiči,brambory,hořčice,čaj ovocný 01,03,07,10 rohlík,máslo,ředkvičky,mléko,čaj ovocný

Více

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj hrstková 31. 3. kuřecí nudličky s nivovou omáčkou, těstoviny bramborový guláš, chléb restov. kuřecí játra a kuřecí prsa, brambory, křenový dip 1. 4. hovězí vývar, nudle vařené hovězí maso, rajčatová omáčka,

Více

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ 2014 WWW.CITITSEDOBRE.CZ OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ Detoxikační program a návrh jídelníčku MVDr. Zuzana Neřádová Antónia Mačingová - očista 28 dní Očista spočívá v konzumaci předepsaného jídla dle

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda:

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda: Marinády - maso: Tyto marinády jsou určeny převážně na kuřecí, vepřová a hovězí masa,můžou být však použity i na maso klokaní. Všechny níže uvedené ingredience smícháme, omyté,nakrájené maso na plátky

Více

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,-

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- Polední menu 2.9.2013 - pondělí Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- 250 g Pečené kuřecí stehno, žampiónová omáčka 70,- 150 g Maďarský hovězí guláš

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. KARDEGIC 0,5 g (lysini racemici acetylsalicylas) prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Příbalová informace: informace pro pacienta. KARDEGIC 0,5 g (lysini racemici acetylsalicylas) prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sukls2207/2012 Příbalová informace: informace pro pacienta KARDEGIC 0,5 g (lysini racemici acetylsalicylas) prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Více

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:30 do 14:30 hod.

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:30 do 14:30 hod. Pondělí 6. ledna Čočková polévka Hovězí námořnické maso, servírované s domácími špeclemi Husarská roláda, podávaná se štouchanými brambory Tagliatelle s uzeným lososem, sušenými rajčaty a smetanou 109

Více

MUDr. Jan Hiblbauer s.r.o. Provozovna: třída Karla IV. 834/4, 500 02 Hradec Králové, tel.: 602 485 746 Identifikace: Narozen/a: Pohlaví: Plátce:

MUDr. Jan Hiblbauer s.r.o. Provozovna: třída Karla IV. 834/4, 500 02 Hradec Králové, tel.: 602 485 746 Identifikace: Narozen/a: Pohlaví: Plátce: Husova 64, 506 01 Jičín Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb TRANSREKTÁLNÍ ULTRASONOGRAFIE S BIOPSIÍ PROSTATY (TRUS+BP) INFORMACE O ZÁKROKU PRO PACIENTY Pacient/ka: Rodné číslo (identifikace): Co tento

Více

od 14.9.2015 do 18.9.2015

od 14.9.2015 do 18.9.2015 od 14.9.2015 do 18.9.2015 Pondělí 14.9.2015 Polévka ZELENINOVÁ S RÝŽÍ obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 1 ČUFTY V RAJSKÉ OMÁČCE, TĚSTOVINY obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 2 ZELENINOVÉ PLACIČKY, BRAMBOROVÁ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-)

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-) Podrážděný žaludek se lépe plní aneb předkrmy: Studené: 120g Mozzarella s rajčaty, bazalkou a balzamikovou redukcí 79,- 75g Krabí koktejl 72,- Sýrový mix (niva, hermelín, eidam) 69,- Šunkový talíř (šunka,

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Tablety s repaglinidem jsou bílé, kulaté a konvexní s vyrytým logem společnosti Novo Nordisk (býk Apis).

Tablety s repaglinidem jsou bílé, kulaté a konvexní s vyrytým logem společnosti Novo Nordisk (býk Apis). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NovoNorm 0,5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 0,5 mg repaglinidum. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Tablety Tablety

Více

Arteriální hypertenze Lékové interakce

Arteriální hypertenze Lékové interakce Arteriální hypertenze Lékové interakce MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Pomocné látky se známým účinkem: 43,3 mg monohydrátu laktózy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Pomocné látky se známým účinkem: 43,3 mg monohydrátu laktózy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NAVELA 1,5 mg tableta 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje levonorgestrelum 1,5 mg. Pomocné látky se známým účinkem: 43,3 mg monohydrátu

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Terinka z pečeného jeleního masa s jalovcem a tymiánem, brusinkové chutnay s rozinkami, domácí listová oplatka

Terinka z pečeného jeleního masa s jalovcem a tymiánem, brusinkové chutnay s rozinkami, domácí listová oplatka MENU Předkrm Terinka z pečeného jeleního masa s jalovcem a tymiánem, brusinkové chutnay s rozinkami, domácí listová oplatka 175 (3,6,9,1) Pomalu pečený telecí roastbeef, pikantní rustikální majonéza, ibiškové

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč JÍDELNÍ LÍSTEK Předkrmy 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč s jablky a tymiánem 100 g Tatarský biftek 129 Kč s křepelčím vajíčkem, topinkami a česnekem 120 g Carpaccio z červené řepy 89 Kč

Více

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami PŘÍLHA IV. JÍDELNÍČEK ZADAVATELE Sn 0,25l bílá káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 0,25l hořká káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 28.11. Př 0,3l polévka špenátová 0,3l polévka špenátová 100g soukenický

Více

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu.

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. BOLOŇSKÉ ŠPAGETY Bezvaječné těstoviny z tvrdé pšenice s hovězím masem, rajčaty a cibulí. Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. Energetická hodnota 100 g 1

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

-150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,-

-150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,- Bezmasá a vaječná jídla -150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- (rajčata, eidam, uzený sýr, niva) -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,- (houby, cibulka, žampiony, parmazán)

Více

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa:

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa: Studený předkrm: 60g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 35,- Kč 115g Tresčí játra (tresčí játra, citron, cibule) 80,-Kč Polévka: dle denní nabídky 30,- Kč Teplé předkrmy: 200g Skalská topinka (topinka,

Více

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015 6. 4. 2015 Vážení hosté, z důvodu státního svátku se dnes polední menu nepodává. Děkujeme za pochopení! Příjemné prožití svátečního dne. podáváme v úterý 7. dubna od 11:30 do 14:30 hodin Květáková polévka

Více

PŘEDKRMY. 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule)

PŘEDKRMY. 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule) PŘEDKRMY 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule) 2. Domácí DRŮBEŽÍ PAŠTIKA s mandlemi, opečený toast 49 Kč ( 100g, drůbeží játra, smetana,

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. NovoNorm 0,5 mg tablety NovoNorm 1 mg tablety NovoNorm 2 mg tablety. Repaglinidum

Příbalová informace: informace pro uživatele. NovoNorm 0,5 mg tablety NovoNorm 1 mg tablety NovoNorm 2 mg tablety. Repaglinidum Příbalová informace: informace pro uživatele NovoNorm 0,5 mg tablety NovoNorm 1 mg tablety NovoNorm 2 mg tablety Repaglinidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR

Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR Lékové interakce Vzájemné působení účinných látek, které následně

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. PARALEN 125 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. PARALEN 125 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PARALEN 125 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje paracetamolum 125 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ

Více

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou 24. 8. 2015 Polévky Zelná s bramborem Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou Smažená aljašská treska Kuře pečené na česneku a anglické slanině Vepřové medailonky s mexickou zeleninovou salsou

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu)

70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu) Studené předkrmy 70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu) 169, 100 g Mozzarella Caprese 99, 80 g Prosciutto Crudo con Melone (dekorované černými olivami) 50 g Uzený losos na

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

Pizzerie Corso Znojmo Tel: 775 748 885

Pizzerie Corso Znojmo Tel: 775 748 885 Pizzerie Corso Znojmo Tel: 775 748 885 Provozní doba kuchyně: PO,ÚT,ST,ČT,NE 10:00 až 01:00 hod. PÁ,SO 10:00 až 07:00 hod. 1 PIZZA PAMADORO rajčatové sugo, oregano (nelze další přísady) 69 Kč 2 MARGHERITA

Více

150g Cuketový salátek s grilovaným hermelínem, toast 99,- 1ks Šunková rolka s křenovou šlehačkou 40,-

150g Cuketový salátek s grilovaným hermelínem, toast 99,- 1ks Šunková rolka s křenovou šlehačkou 40,- Apetizéry 150g Cuketový salátek s grilovaným hermelínem, toast 99,- 1ks Šunková rolka s křenovou šlehačkou 40,- 150g Grilovaný balkánský sýr balený v parmské šunce, toast 95,- 100g Tatarský biftek, 3ks

Více

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč 50g 50g Kuřecí koktejl (mrkev, jablko, mandarinky, kys. Smetana) Kuřecí salát (kuřecí maso, hrášek, kukuřice, kapie, majonéza)

Více

sukls275216/2012 a sukls10657/2012

sukls275216/2012 a sukls10657/2012 sukls275216/2012 a sukls10657/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MAALOX bez cukru citron žvýkací tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Algedratum 400 mg, což odpovídá aluminii oxidum

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

Pizzeria steak house ATRIUM

Pizzeria steak house ATRIUM Pizzeria steak house ATRIUM JÍDELNÍ LÍSTEK Předkrmy 100 g Dušená šunka, máslo, okurka 58,- 100 g Sýr Eidam, máslo 58,- 60 g Šunková rolka s křenem a šlehačkou 63,- 100 g Kalamár smažený, česneková omáčka

Více

Jídelní lístek. Speciality bowlingu U Solného pramene

Jídelní lístek. Speciality bowlingu U Solného pramene Jídelní lístek Speciality bowlingu U Solného pramene 150 g Vepřová líčka s bramborovým pyré a grilovanou sezónní zeleninou ( alergeny lepek pšenice, mléčné výrobky, celer, oxid siřičitý ) 400 g Pečené

Více

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II. Pondělí Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Září Úterý Čaj, hermelínová Rohlík Polévka:

Více

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

Překyselení organizmu hrozba nebo mýtus? Bc.T.Starnovská

Překyselení organizmu hrozba nebo mýtus? Bc.T.Starnovská Překyselení organizmu hrozba nebo mýtus? Bc.T.Starnovská 1 ph Kyselost nebo zásaditost udává ph, rozpětí je od 0 do 14. hodnota 7 = neutrální (čistá voda) 2 ph člověka - fyziologicky Krev má ph 7,36 7,44,

Více