ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBA S TRADICÍ A SPOLEHLIVÝM MONITORINGEM INR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBA S TRADICÍ A SPOLEHLIVÝM MONITORINGEM INR"

Transkript

1 datum reaizace vizuálu: warfarinum natricum 3 mg nebo 5 mg v 100 tabletovém balení ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBA S TRADICÍ A SPOLEHLIVÝM MONITORINGEM INR Obsah vitaminu K v některých vybraných potravinách (Stručná doporučení pro ošetřujícího lékaře) Lékové interakce warfarinu ROCHE s.r.o., Diagnostics Division Karlovo náměstí 17, Praha 2 Orion Oyj, organizační složka Zelený Pruh 95/97, Praha 4

2 Obsah vitaminu K v některých vybraných potravinách Koncentrace vitaminu K v některých potravinách Zelenina μg/100 g Zdroje proteinů μg/100 g Kapusta 440 Suché sojové boby 47 Špenát 380 Suchá čočka 22 Zelené saláty 315 Játra 5 Brokolice 180 Vejce 2 Růžičková kapusta 177 Syrová masa < 1 Zelí 145 Syrové ryby < 1 Chřest 60 Mléko < 1 Ibišek jedlý 40 Jogurt -nízkotučný 0.3 Ledový salát 35 Jogurt -10% tuku 0.8 Zelené fazole 33 Jogurt -ovocný 2 Zelený hrášek 24 Vařená jídla b μg/100 g Okurky 20 Salátové dressingy 100 Květák 20 Zelný salát 80 Celer - kořen 12 Majonéza 41 Mrkev 10 Muffins 25 Cuketa 3 Koblihy 10 Rajčata 6 Jablkový koláč 11 Cibule bílá syrová 2 Chipsy (bramborové) 15 Brambory 1 Hranolky 5 Tuky a oleje μg/100 g Makarony se sýrem 5 Sojový olej 193 Lasagne 5 Bavlníkový olej 60 Pizza 4 Olivový olej 55 Hamburger v housce 4 Tuňákový olej 24 Hot dog v housce 3 Margarín 42 Chléb 3 Slunečnicový olej 3 Máslo 7 a střední hodnoty získané z Booth et al. (1993, 1995), Koiwu et al. (1997), Piironen et al.(1997) a Shaerer et al.(1996); byly použity hodnoty ve vařených i čerstvých potravinách b obsah vit. K se může velmi lišit v závislosti na zdroji oleje použitého k přípravě potravy

3 Obsah vitaminu K v některých vybraných potravinách Komentář k tabulce obsahu vitaminu K v potravě: Problematika optimálního přísunu vitaminu K potravou při léčbě warfarinem byla již mnohokrát diskutována a nebyl dosud nalezen jednoznačný konsensus. V úvahu je třeba vzít několik skutečností: 1. Jednorázové podání dávky μg vitaminu K1 dokáže u většiny osob efektivně zvrátit stav předávkování warfarinu během 24 hodin a tedy u pacienta v léčebném rozmezí dokáže navodit významné poddávkování. 2. Pokles INR pod dolní hranici terapeutického rozmezí vede ke zvýšenému riziku trombotických komplikací, toto riziko je rozdílné u různých diagnóz, pro které je pacient warfarinem léčen (nižší riziko u pacientů s fibrilací síní nebo při sekundární prevenci tromboembolické nemoci v delším časovém odstupu od poslední trombotické příhody, vysoké riziko u pacientů s umělými chlopněmi nebo v krátkém časovém odstupu od prodělané tromboembolické příhody). 3. Obsah vitaminu K se může významně lišit v různých vzorcích téže potraviny, což se odráží i v rozdílných hodnotách obsahu vitaminu K uváděných v různých zdrojích (např. v kyselém zelí byl zjištěn obsah vitaminu K od 62 do 1540 μg/100 g). 4. Existují významné interindividuální rozdíly v aktivitě enzymů regulujících metabolismus vitaminu K a tedy i v ovlivnitelnosti stability antikoagulační léčby vitaminem K v potravě. 5. U osob s dlouhodobě výrazně sníženým příjmem vitaminu K potravou dojde při náhodném požití běžné dávky vitaminu K k většímu výkyvu INR, než u osob s dlouhodobě jen mírně sníženým příjmem vitaminu K. Za optimální pro osoby léčené warfarinem je tedy považován mírně snížený a především stabilní příjem vitaminu K potravou. Toho dosáhneme nejlépe vyloučením potravin s vysokým a zároveň nestabilním obsahem vitaminu K, což jsou zelené části rostlin (listová zelenina, natě, bylinky a bylinné čaje, zelený čaj, olivy, olivový a sójový olej, červená řepa, avokádo), a opatrným pravidelným používáním malých dávek potravin se středním obsahem vitaminu K (luštěniny, ostatní zelenina s výjimkou kořenů mrkve, petržele a celeru). Nemocným naopak doporučíme pravidelný příjem přiměřeného množství mrkve, petržele, celeru a ovoce, aby nebyli ochuzeni o přírodní vlákninu a přirozené antioxidanty. Obecně pacienty varujeme před jednorázovými excesy v příjmu jakékoli potravy a před náhlými změnami jídelníčku. Po stabilizaci INR můžeme pacientům povolit postupné zvyšování dávky potravin se středním obsahem vitaminu K až do dosažení běžného příjmu a ve spolupráci s pacientem individuálně určit maximální tolerovanou dávku. Vyšší opatrnosti je přitom zapotřebí u pacientů s vysokým rizikem trombotických komplikací. Tabulku obsahu vitaminu K je tedy třeba chápat jako vhodnou, byť jen orientační pomůcku, která by měla sloužit spíše k poznámí, kterých potravin je třeba se vyvarovat, než k jakémusi nepřesnému výpočtu obsahu vitaminu K v jídelníčku. MUDr. Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov

4 LÉKOVÉ INTERAKCE WARFARINU Warfarin má interakce s mnoha léky, přírodními í přípravky a potravinami. i Tyto interakce mají různý mechanizmus účinku: Mechanismy lékových interakcí warfarinu 1. Vazba léku s antikoagulanciem v zažívacím traktu s následným snížením biologické dostupnosti a narušením enterohepatálního cyklu 2. Vytěsnění antikoagulancia z vazby na albumin. 3. Inhibice, případně aktivace biotransformace antikoagulancia. 4. Potenciace inhibičního účinku antikoagulancií na recyklaci hydrochinonové formy vitaminu K. 5. Samostatná inhibice vitamin K epoxid reduktázy. 6. Zvýšené odbourávání aktivních koagulačních faktorů. 7. Narušení hemostázy jiným mechanismem (např. protidestičkovým). Cholestiramin Antiepileptika, antituberkulotika Amiodaron, metronidazol Acetylsalicylová kys., clopidogrel, ticlodipin, dipyridamol, nesteroidní antiflogistika G-Penicilin ve velkých dávkách Anabolické steroidy, azapropazon, erytromycin, některé cefalosporiny Nesteroidní antirevmatika v kombinaci s warfarinem představují ještě další riziko ovlivňuje absorpci nebo enterohepatickou recirkulaci indukce jaterního metabolizmu warfarinem inhibice jaterního metabolismu warfarinem ovlivnění aktivity destiček stejný efekt na primární hemostázu redukce syntézy koagulačních faktorů jejich ulcerogenní efekt spolu s antikoagulačním účinkem warfarinu zvyšují riziko krvácení do GIT Přehled přípravků, které ovlivňují metabolismus warfarinu, je na následujících stranách. Přípravky jsou řazeny podle schématu: Léky, které zvyšují účinek warfarinu Léky, které snižují účinek warfarinu 1. účinné látky 2. obchodního názvu 1. účinné látky 2. obchodního názvu

5 LÉKOVÉ INTERAKCE WARFARINU Řešení vybraných klinických i ký situací: 1. analgetická léčba: Možno podat: metamizol (Novalgin), paracetamol (max. 2 x 500 mg), kodein, tramadol, opiáty. 2. nesteroidní antirevmatika: V případě nutnosti volit diclofenac v pokud možno co nejnižší dávce. Hlavní nebezpečí nepředstavují lékové interakce, ale ulcerogenní efekt. Proto současně 20 mg/den. Nepodávat piroxikam a jeho deriváty, fenylbutazon. Nepodávat i. m. injekce - hrozí velké hematomy. Podání v čípku není o mnoho bezpečnější, než podání perorální. Podávání specifických Cox-2 inhibitorů se t. č. nedoporučuje. 3. antipyretika: Možno podat metamizol, paracetamol, max. 2 x 500 mg denně. (Možnost potenciace antikoagulačního účinku samotnou horečkou!) 4. antibiotika: Vhodný je azitromycin (Sumamed), dále jsou možná penicilinová ATB, p.o. cefalosporiny, ciprofloxacin, ofloxacin. Nepodávat Biseptol, pokud možno také jiné makrolidy než azitromycin, doxycyklin ani jiné tetracykliny! 5. kolpitida, trichomoniáza nebo anaerobní infekce: Nepodávat metronidazol (ani vaginálně), možno podat ornidazol - (Avrazor) za sledování INR 2 x týdně. 6. hypolipidemika Cholestyramin snižuje účinnost warfarinu. Fibráty a statiny potencují účinek warfarinu. Kontrolovat INR 1 x týdně při jakékoli změně léčby. 7. antiarytmika: Nasazování plné dávky amiodaronu: snížit dávku warfarinu na 70 %, kontroly INR 3 x týdně. Jiné úpravy dávky amiodaronu: kontroly INR 1-2 x týdně. Nasazení propafenonu a sotalolu: kontroly INR 1 x týdně. Změna dávky propafenonu a sotalolu: kontroly INR 1 x týdně. 8. antiepileptika: Karbamazepin výrazně snižuje účinek antikoagulancií, phenytoin po nasazení nejprve krátkodobě zvyšuje účinek, dlouhodobě pak snižuje účinek antikoagulancií. U obou antiepileptik nutno monitorovat INR aspoň 1 x týdně několik týdnů za sebou po nasazení i po vysazení. Podle zatím nevelkých zkušeností je z hlediska lékových interakcí bezpečný gabapentin (Neurontin).

6 zvýšení účinku warfarinu účinné látky Závažné interakce, současně podat jen ve výjimečných dobře odůvodněných situacích. Potencionálně závažné interakce. Antitrombotika působící jiným mechanismem na systém srážení krve. Nepříliš závažné interakce, popsány ojedinělé případy. Možno podat, ale dříve kontrolovat INR. acemetacin allopurinol aloxiprin alprostadil RANTUDIL ACIFEIN ACYLCOFFIN ACYLPYRIN AGGRENOX ALKA-SELZER ALNAGON (Později účinek snižuje!) ANOPYRIN ASPEGIC ASPIRIN ASPRO CEPHALGAN CEPHYL DYNALGIC GODASAL KARDEGIC LYHPEC NEO-CEPHYL RING N TOMAPYRIN UPSARIN C APO-ALLOPURINOL MILURIT PURINOL SUPERPYRIN ALPROSTAN ALPROSTAPINT CAVERJECT EDEX alprostadil amiodaron argatroban azapropazon benzbromaron bezafibrát bicalutamid cefamandol cefazolin cefotetan celecoxib certoparin cimetidin ciprofibrát cisaprid clofibrát co-trimoxazol dalteparin danazol KARON MUSE PROSTAVASIN AMIODARON AMIOHEXAL AMIOKORDIN CORDARONE RIVODARON SEDACORON REGADRIN B CASODEX MANDOL CEFAZOLIN CEFAZOLINE KEFZOL VULMIZOLIN CELEBREX ONSENAL TROPARIN PRIMAMET LIPANOR PREPULSID DUOLIP FORTE SUPRACOMPIN FRAGMIN ANARGIL

7 zvýšení účinku warfarinu účinné látky danazol desirudin dex dextran disulfiram doxycyklin drotrecogin enoxaparin erytromycin es etoposid etoricoxib DANAZOL-RATIOPHARM DANOL REVASC SERACTIL APO-ACEBUTOL DECAPEPTYL DEPOT DEXTRAN PREPACOL RHEODEXTRAN RHEOTROMB TENSITON ANTABUS DEOXYMYKOIN DOXYBENE DOXYCYCLIN STADA DOXYCYKLIN AL DOXYHEXAL XIGRIS CLEXANE ERYTHROCIN ERYTHROMYCIN- -RATIOPHARM MEROMYCIN NEXIUM ETOPOSID ETOPOSIDE LASTET VEPESID ARCOXIA APO-FENO FEBIRA FENOFIBRAT-RETARD- -RATIOPHARM FENOFIBRATE BMS FENOFIX fenylbutazon feprazon flukonazol fluorouracil fluvastatin GROFIBRAT HYPOLIP LIPANTHYL LIPIREX LIPOHEXAL RETARD SUPRELIP DIFLAZON DIFLUCAN FLUCONAZOL FORCAN FUNGOLON MYCOMAX MYCOSYST MYKOHEXAL EFUDIX FLUOROURACIL LA-FU VERRUMAL LIQ APO-FLUOXETIN DEPRENON DEPREX FLOXET FLUMIREX FLUOCIM FLUOXETIN-RATIOPHARM FLUOXIN FLUVAL FLUZAK MAGRILAN MILEZIN PORTAL PROZAC LESCOL

8 zvýšení účinku warfarinu účinné látky gemfibrozil interferon beta REBIF heparin HEPARIN isoniazid NIDRAZID chinidin CHINIDIN RETARD itrakonazol PROKANAZOL KINIDIN DURULES SPORANOX TBL.CHINIDINI SULFURICI ketokonazol NIZORAL chloramfenikol CHLORAMPHENICOL ketoprofen KETOBENE ADVIL KETONAL APO-IBUPROFEN PROFENID ARDINEX klaritromycin CLAREXID BRUFEN DOLGIT CLARITHROMYCIN- -RATIOPHARM IBALGIN CLAROSIP IBUFEIN FROMILID IBU-HEMOPHARM KLABAX IBU-HEPA KLACID IBUMAX LEKOKLAR IBUPROFEN klopidogrel ISCOVER MODAFEN PLAVIX NUROFEN latamoxef PABIPROFEN leflunomid ARAVA SOLPAFLEX lepirudin REFLUDAN ifosfamid HOLOXAN levofloxacin TAVANIC indobufen IBUSTRIN levotyroxin ELTROXIN indometacin APO-INDOMETACIN EUTHYROX INDOMETACIN JODTHYROX interferon alfa ALFAFERON L-THYROXIN interferon beta INFERGEN INTERFERON ALFANATIV INTRON A PEGASYS PEGINTRON ROFERON A VIRAFERON AVONEX BETAFERON liotyronin lomefloxacin lornoxikam lovastatin LETROX LYMPHOMYOSOT THYREOTOM NOVOTHYRAL THYREOTOM XEFO APO-LOVASTATIN HOLETAR

9 zvýšení účinku warfarinu účinné látky lovastatin lymecyklin ( TTC ) lysinacetylsalicylát meloxikam mesalazin metronidazol mikonazol minocyklin ( TTC ) nalidixová kys. naproxen nimesulid norfloxacin MEDOSTATIN MEVACOR RANCOR TETRALYSAL MIGPRIV MELOKSSIA MOVALIS RECOXA ASACOL PENTASA SALOFALK EFLORAN ENTIZOL KLION-D METRONIDAZOL METRONIDAZOLE KLION-D MINOCYCLIN NALIDIXIN ALEVE NALGESIN NAPSYN AULIN COXTRAL MESULID NIMED NIMESIL GYRABLOCK NOLICIN NORFLOXACIN- -RATIOPHARM APO-OME GASEC HELICID LOMAC ornidazol oxyfenbutazon parecoxib parnaparin pefloxacin phenytoin piroxikam pravastatin proguanil propafenon propranolol reviparin rofecoxib roxitromycin LOSEC LOSEPRAZOL OMEPIREX OMEPRAZOL OMEPROL OMERA ORTANOL PROBLOK ULTOP AVRAZOR DYNASTAT RAYZON FLUXUM ABAKTAL EPILAN D GEROT SODANTON APO-PIROXICAM FLAMEXIN HOTEMIN PIROXICAM AL PRO-ROXICAM PRALIP PRAVASTATIN MALARONE PROFENORM PROLEKOFEN PROPAFENON PROPANORM RYTMONORM PROPYCIL CLIVARIN VIOXX ROLICIN ROVENAL

10 zvýšení účinku warfarinu účinné látky roxitromycin salicylát sodný sertralin streptokináza sulfafenazol sulfafurazol sulfametizol sulfametoxazol + trimetoprim sulfasalazin ROXITHROMYCIN- -RATIOPHARM RULID NATRIUM SALICYLICUM APO-SERTRAL ASENTRA SERLIFT SERTRALIN SERTRALINE STIMULOTON ZOLOFT AWESTATIN LIPART ROCOZ SIMGAL SIMIREX SIMLIP SIMVACARD SIMVAGAMMA SIMVASTATIN SIMVAX SIMVOR VASILIP ZOCOR STREPTASE BISEPTOL BISMORAL COTRIMOXAZOL PRIMOTREN SUMETROLIM SALAZOPYRIN sulfasalazin sulfinpyrazon sulodexid tamoxifen tegafur tiaprofenová kys. tibolon ticlopidin tienilová kys. tolmentin tramadol trastuzumab SULFASALAZIN ANTURAN VESSEL DUE F NOLVADEX TAMIFEN TAMOPLEX TAMOXIFEN ZITAZONIUM FTORAFUR UFT SURGAM THIALGIN LIVIAL ACLOTIN APLAKET APO-TIC IPATON PLATIGREN TAGREN TICLID TICLOPIDIN-RATIOPHARM TICLOPIDINE MABRON PRIMIZA PROTRADON TRALGIT TRAMABENE TRAMADOL TRAMAGIT TRAMAL TRAMUNDIN ZALDIAR HERCEPTIN

11 zvýšení účinku warfarinu účinné látky trimetoprim valproát BISEPTOL BISMORAL COTRIMOXAZOL PRIMOTREN SUMETROLIM TRIPRIM CONVULEX valproát venlafaxin vorikonazol zafirlukast CONVULSOFIN DEPAKINE EVERIDEN ORFIRIL EFECTIN VFEND ACCOLATE

12 zvýšení účinku warfarinu obchodního názvu Závažné interakce, současně podat jen ve výjimečných dobře odůvodněných situacích. Potencionálně závažné interakce. Antitrombotika působící jiným mechanismem na systém srážení krve. Nepříliš závažné interakce, popsány ojedinělé případy. Možno podat, ale dříve kontrolovat INR. ABAKTAL ACCOLATE ACIFEIN ACLOTIN ACYLCOFFIN ACYLPYRIN ADVIL AGGRENOX ALEVE ALFAFERON ALKA-SELZER ALNAGON ALPROSTAN ALPROSTAPINT AMIODARON AMIOHEXAL AMIOKORDIN ANARGIL ANOPYRIN ANTABUS ANTURAN APLAKET APO-ACEBUTOL APO-ALLOPURINOL APO-FENO APO-FLUOXETIN APO-IBUPROFEN APO-INDOMETACIN APO-LOVASTATIN pefloxacin zafirlukast ticlopidin naproxen interferon alfa (Později účinek snižuje!) alprostadil alprostadil amiodaron amiodaron amiodaron danazol disulfiram sulfinpyrazon ticlopidin dextran alopurinol indometacin lovastatin APO-OME APO-PIROXICAM APO-SERTRAL APO-TIC ARAVA ARCOXIA ARDINEX ASACOL ASENTRA ASPEGIC ASPIRIN ASPRO AULIN AVONEX AVRAZOR AWESTATIN BETAFERON BISEPTOL BISMORAL BRUFEN CASODEX CAVERJECT CEFAZOLIN CEFAZOLINE CELEBREX CEPHALGAN CEPHYL CLAREXID piroxikam sertralin ticlopidin leflunomid etoricoxib mesalazin sertralin nimesulid interferon beta ornidazol interferon beta sulfametoxazol + trimetoprim sulfametoxazol + trimetoprim bicalutamid alprostadil cefazolin cefazolin celecoxib klaritromycin

13 zvýšení účinku warfarinu obchodního názvu CLARITHROMYCIN- -RATIOPHARM CLAROSIP CLEXANE CLIVARIN CONVULEX CONVULSOFIN CORDARONE COTRIMOXAZOL COXTRAL DANAZOL-RATIOPHARM DANOL DECAPEPTYL DEPOT DEOXYMYKOIN DEPAKINE DEPRENON DEPREX DEXTRAN DIFLAZON DIFLUCAN DOLGIT DOXYBENE DOXYCYCLIN STADA DOXYCYCLIN AL DOXYHEXAL DUOLIP FORTE DYNALGIC DYNASTAT EDEX EFECTIN EFLORAN EFUDIX ELTROXIN ENTIZOL klaritromycin klaritromycin enoxaparin reviparin valproát valproát amiodaron sulfametoxazol + trimetoprim nimesulid danazol danazol dextran doxycyklin valproát dextran flukonazol flukonazol doxycyklin doxycyklin doxycyklin doxycyklin clofibrát parecoxib alprostadil venlafaxin metronidazol fluorouracil levotyroxin metronidazol EPILAN D GEROT ERYTHROCIN ERYTHROMYCIN- -RATIOPHARM ETOPOSID ETOPOSIDE EUTHYROX EVERIDEN FEBIRA FENOFIBRATE BMS FENOFIBRAT-RETARD- -RATIOPHARM FENOFIX FLAMEXIN FLOXET FLUCONAZOL FLUMIREX FLUOCIM FLUOROURACIL FLUOXETIN-RATIOPHARM FLUOXIN FLUVAL FLUXUM FLUZAK FORCAN FRAGMIN FROMILID FTORAFUR FUNGOLON GASEC GODASAL GROFIBRAT GYRABLOCK HELICID HEPARIN phenytoin erytromycin erytromycin etoposid etoposid levotyroxin valproát piroxikam flukonazol fluorouracil parnaparin flukonazol dalteparin klaritromycin tegafur flukonazol norfloxacin heparin

14 zvýšení účinku warfarinu obchodního názvu HERCEPTIN HOLETAR HOLOXAN HOTEMIN HYPOLIP CHINIDIN RETARD CHLORAMPHENICOL IBALGIN IBUFEIN IBU-HEMOPHARM IBU-HEPA IBUMAX IBUPROFEN IBUSTRIN INDOMETACIN INFERGEN INTERFERON ALFANATIV INTRON A IPATON ISCOVER JODTHYROX KARDEGIC KARON KEFZOL KETOBENE KETONAL KINIDIN DURULES KLABAX KLACID KLION-D LA-FU LASTET LEKOKLAR LESCOL LETROX trastuzumab lovastatin ifosfamid piroxikam chinidin chloramfenikol indobufen indometacin interferon alfa interferon alfa interferon alfa ticlopidin klopidogrel levotyroxin alprostadil cefazolin ketoprofen ketoprofen chinidin klaritromycin klaritromycin metronidazol, mikonazol fluorouracil etoposid klaritromycin fluvastatin levotyroxin LIPANOR ciprofibrát LIPANTHYL LIPART LIPIREX LIPOHEXAL RETARD LIVIAL tibolon LOMAC LOSEC LOSEPRAZOL L-THYROXIN levotyroxin LYHPEC LYMPHOMYOSOT levotyroxin MABRON tramadol MAGRILAN MALARONE proguanil MANDOL cefamandol MEDOSTATIN lovastatin MELOKSSIA meloxikam MEROMYCIN erytromycin MESULID nimesulid METRONIDAZOL metronidazol METRONIDAZOLE metronidazol MEVACOR lovastatin MIGPRIV lysinacetylsalicylát MILEZIN MILURIT allopurinol MINOCYCLIN minocyklin ( TTC ) MODAFEN MOVALIS meloxikam MUSE alprostadil MYCOMAX flukonazol MYCOSYST flukonazol MYKOHEXAL flukonazol NALGESIN naproxen NALIDIXIN nalidixová kys.

15 zvýšení účinku warfarinu obchodního názvu NAPSYN NATRIUM SALICYLICUM NEO-CEPHYL NEXIUM NIDRAZID NIMED NIMESIL NIZORAL NOLICIN NOLVADEX NORFLOXACIN- -RATIOPHARM NOVOTHYRAL NUROFEN OMEPIREX OMEPRAZOL OMEPROL OMERA ONSENAL ORFIRIL ORTANOL PABIPROFEN PEGASYS PEGINTRON PENTASA PIROXICAM AL PLATIGREN PLAVIX PORTAL PRALIP PRAVASTATIN PREPACOL PREPULSID PRIMAMET PRIMIZA naproxen salicylát sodný es isoniazid nimesulid nimesulid ketokonazol norfloxacin tamoxifen norfloxacin liotyronin celecoxib valproát interferon alfa interferon alfa mesalazin piroxikam ticlopidin klopidogrel pravastatin pravastatin dextran cisaprid cimetidin tramadol PRIMOTREN PROBLOK PROFENID PROFENORM PROKANAZOL PROLEKOFEN PROPAFENON PROPANORM PROPYCIL PRO-ROXICAM PROSTAVASIN PROTRADON PROZAC PURINOL RANCOR RANTUDIL RAYZON REBIF RECOXA REFLUDAN REGADRIN B REVASC RHEODEXTRAN RHEOTROMB RING N RIVODARON ROCOZ ROFERON A ROLICIN ROVENAL ROXITHROMYCIN- -RATIOPHARM RULID RYTMONORM sulfametoxazol + trimetoprim ketoprofen propafenon itrakonazol propafenon propafenon propafenon propranolol piroxikam pravastatin tramadol allopurinol lovastatin acemetacin parecoxib interferon beta meloxikam lepirudin bezafibrát desirudin dextran dextran amiodaron interferon alfa roxitromycin roxitromycin roxitromycin roxitromycin propafenon

16 zvýšení účinku warfarinu obchodního názvu SALAZOPYRIN SALOFALK SEDACORON SERACTIL SERLIFT SERTRALIN SERTRALINE SIMGAL SIMIREX SIMLIP SIMVACARD SIMVAGAMMA SIMVASTATIN SIMVAX SIMVOR SODANTON SOLPAFLEX SPORANOX STIMULOTON STREPTASE SULFASALAZIN SUMETROLIM SUPERPYRIN SUPRACOMPIN SUPRELIP SURGAM TAGREN TAMIFEN TAMOPLEX TAMOXIFEN TAVANIC TBL.CHINIDINI SULFURICI sulfasalazin mesalazin amiodaron dex sertralin sertralin sertralin phenytoin itrakonazol sertralin streptokináza sulfasalazin sulfametoxazol + trimetoprim aloxiprin co-trimoxazol tiaprofenová kys. ticlopidin tamoxifen tamoxifen tamoxifen levofloxacin chinidin TENSIOTON dextran TETRALYSAL lymecyklin ( TTC ) THIALGIN tiaprofenová kys. THYREOTOM levotyroxin, liotyronin TICLID ticlopidin TICLOPIDIN-RATIOPHARM ticlopidin TICLOPIDINE ticlopidin TOMAPYRIN TRALGIT tramadol TRAMABENE tramadol TRAMADOL tramadol TRAMAGIT tramadol TRAMAL tramadol TRAMUNDIN tramadol TRIPRIM trimetoprim TROPARIN certoparin UFT tegafur ULTOP UPSARIN C VASILIP VEPESID etoposid VERRUMAL LIQ fluorouracil VESSEL DUE F sulodexid VFEND vorikonazol VIOXX rofecoxib VIRAFERON interferon alfa VULMIZOLIN cefazolin XEFO lornoxikam XIGRIS drotrecogin ZALDIAR tramadol ZITAZONIUM tamoxifen ZOCOR ZOLOFT sertralin

17 snížení účinku warfarinu účinné látky Závažné interakce přetrvávající týdny. Málo až středně závažné krátkodobé interakce. Nepříliš závažné interakce, popsány ojedinělé případy. amilorid askorbová kys. azathioprin benzylpenicilin bisakodyl - vysoké dávky colestipol cyklosporin dexametazon diazepam dicloxacilin estradiol AMICLARAN AMICLOTON AMILORID/HCT APO-AMILZIDE LORADUR MODURETIC RHEFLUIN VITAMIN C AZAPRINE IMURAN PENICILLIN G BISACODYL K FENOLAX NOVOLAX PREPACOL STADALAX CLOXANE COLESTID CONSUPREN CYCLOHEXAL EQUORAL SANDIMMUN DEXAMED inj. DEXAMETHAZON FORTECORTIN APAURIN APO-DIAZEPAM DIAZEPAM inj. STESOLID AGOFOLLIN inj. estradiol fenobarbital fytomenadion - vit. K glutethimid griseofulvin FOLIVIRIN inj. ALNAGON BELLASPON GARDENAL inj. LUMINAL inj. PHENAEMAL PHENAEMALETTEN SANEPIL SPASMOVERALGIN NEO KANAVIT VITALIPID N ACCUZIDE AMILORID/HCT APO-AMILZIDE ATACAND PLUS BLOPRESS COMP CAPTOHEXAL COMP CAPTORESE CO-DIOVAN COAPROVEL ENAP-H EPRATENZ FORTZAAR HYDROCHLOROTHIAZID HYZAAR INHIBACE PLUS KARVEZIDE KINZALKOMB LODOZ

18 snížení účinku warfarinu účinné látky hydrokortizon hydroxid hořečnatý hydroxid hořečnatý, hydroxid hlinitý LORADUR LORISTA-H LOZAP-H MICARDISPLUS MODURETIC MONOZIDE PRITORPLUS QUINAP H RAMIHEXAL COMP RHEFLUIN TEVETEN PLUS TRITAZIDE HYDROCORTISON SOLU CORTEF DIGESTIV RENNIE GASTAL ACIDANON ANACID MAALOX ALVISAN NEO CESRADISTON ESBERICUM KAPSELN FELIS 425 FYTOKLIMAN PLANTA HELARIUM HYPERICUM HYPERFORAT HYPERICAN HYPERICUM STADA JARSIN KLOSTERFRAU HYPERICUM MYRALL NAŤ TŘEZALKY REMOTIV chlordiazepoxid chlortalidon cholestyramin karbamazepin koenzym Q 10 magnesii aluminas magnesii trisilicas merkaptopurin metylprednisolon STOMARAN TŘEZALKA TŘEZALKOVÁ NAŤ TŘEZALKOVÝ ČAJ DEFOBIN ELENIUM RADEPUR AMICLOTON NEOCRYSTEPIN TENORETIC URANDIL QUESTRAN APO-CARBAMAZEPIN BISTON NEUROTOP TEGRETOL TIMONIL GASTROGEL GAVISCON PURI-NETHOL ADIMET AVANDAMET DIAPHAGE GLIBOMET GLUCOMERCK GLUCOPHAGE FORTE GLUCOVANCE GLUFORMIN METFIREX METFOGAMMA METFORMIN SIOFOR DEPO-MEDROL

19 snížení účinku warfarinu účinné látky metylprednisolon mitotan moxastin nafcilin nikotin prednison primidon rifabutin rifampicin ritonavir spironolacton MEDROL MEDROPLEX SOLU-MEDROL LYSODREN KINEDRIL MALARONE NICORETTE NICOTINELL NIQUITIN PREDNISON RECTODELT LISKANTIN MYCOBUTIN ARFICIN BENEMYCIN RIFAMPICIN KALETRA NORVIR URACTON VEROSPIRON sucralfat trazodon triamcinolon uhličitan hořečnatý vitamin K ženšen živočišné uhlí ALSUCRAL SUCRALAN ULCOGANT VENTER TRITTICO TRIAMCINOLON TISADINE CALIBRUM CENTRUM od A po ŽELEZO GERIAVIT PHARMATON GERIMAX GINSANA GINCOSAN PHARMATON OMEGA - M3 PHARMATON ACTIVIT CARBO MEDICINALIS CARBO VEGETABILIS CARBOCIT CARBOSORB CARBOTOX

20 snížení účinku warfarinu obchodního názvu Závažné interakce přetrvávající týdny. Málo až středně závažné krátkodobé interakce. Nepříliš závažné interakce, popsány ojedinělé případy. ACCUZIDE ACIDANON ADIMET AGOFOLLIN inj. ALNAGON ALSUCRAL hydroxid hořečnatý, hydroxid hlinitý estradiol fenobarbital sucralfat CAPTORESE CARBO MEDICINALIS CARBO VEGETABILIS CARBOCIT CARBOSORB CARBOTOX CENTRUM od A po ŽELEZO živočišné uhlí živočišné uhlí živočišné uhlí živočišné uhlí živočišné uhlí vitamin K ALVISAN NEO CESRADISTON AMICLARAN AMICLOTON AMILORID/HCT ANACID APAURIN APO-AMILZIDE APO-CARBAMAZEPIN APO-DIAZEPAM ARFICIN ATACAND PLUS AVANDAMET AZAPRINE BELLASPON BENEMYCIN BISACODYL K BISTON BLOPRESS COMP CALIBRUM CAPTOHEXAL COMP amilorid amilorid, chlortalidon amilorid, hydroxid hořečnatý, hydroxid hlinitý diazepam amilorid, karbamazepin diazepam rifampicin azathioprin fenobarbital rifampicin bisakodyl - vysoké dávky karbamazepin vitamin K CLOXANE COAPROVEL CO-DIOVAN COLESTID CONSUPREN CYCLOHEXAL DEFOBIN DEPO-MEDROL DEXAMED inj. DEXAMETHAZONE DIAPHAGE DIAZEPAM inj. DIGESTIF RENNIE ELENIUM ENAP-H ENAPRIL COMP EPRATENZ EQUORAL ESBERICUM KAPSELN FELIS 425 colestipol colestipol cyklosporin cyklosporin chlordiazepoxid metylprednisolon dexametazon dexametazon diazepam hydroxid hořečnatý chlordiazepoxid cyklosporin

21 snížení účinku warfarinu obchodního názvu FENOLAX FOLIVIRIN inj. FORTECORTIN FORTZAAR bisakodyl - vysoké dávky estradiol dexametazon KANAVIT KARVEZIDE KINEDRIL KINZALKOMB fytomenadion - vit. K moxastin FYTOKLIMAN PLANTA KLOSTERFRAU HYPERICUM GARDENAL inj. GASTAL GASTROGEL GAVISCON GERIAVIT PHARMATON GERIMAX GINCOSAN PHARMATON GINSANA GLIBOMET GLUCOMERCK GLUCOPHAGE FORTE GLUCOVANCE GLUFORMIN HELARIUM HYPERICUM HYDROCORTISON HYDROCHLOROTHIAZID fenobarbital hydroxid hořečnatý magnesii aluminas magnesii trisilicas ženšen ženšen ženšen ženšen hydrokortizon LISKANTIN LODOZ LORADUR LORISTA-H LOZAP-H LUMINAL inj. LYSODREN MAALOX MALARONE MEDROL MEDROPLEX METFIREX METFOGAMMA METFORMIN MICARDISPLUS primidon amilorid, fenobarbital mitotan hydroxid hořečnatý, hydroxid hlinitý nafcilin metylprednisolon metylprednisolon HYPERFORAT MODURETIC amilorid, HYPERICAN MONOZIDE MYCOBUTIN rifabutin HYPERICUM STADA MYRALL HYZAAR IMURAN INHIBACE PLUS JARSIN KALETRA azathioprin ritonavir NAŤ TŘEZALKY NEOCRYSTEPIN NEUROTOP NICORETTE NICOTINELL chlortalidon karbamazepin nikotin nikotin

22 snížení účinku warfarinu obchodního názvu NIQUITIN NORVIR NOVOLAX OMEGA-M3 PENICILLIN G PHARMATON ACTIVIT PHENAEMAL PHENAEMALETTEN PREDNISON PREPACOL PRITORPLUS PURI-NETHOL QUESTRAN QUINAP H RADEPUR RAMIHEXAL COMP RECTODELT REMOTIV RHEFLUIN RIFAMPICIN SANDIMMUN SANEPIL SIOFOR SOLU CORTEF SOLU-MEDROL nikotin ritonavir bisakodyl - vysoké dávky ženšen benzylpenicilin ženšen fenobarbital fenobarbital prednison bisakodyl - vysoké dávky merkaptopurin cholestyramin chlordiazepoxid prednison amilorid, rifampicin cyklosporin fenobarbital hydrokortizon metylprednisolon SPASMOVERALGIN NEO STADALAX STESOLID STOMARAN SUCRALAN TEGRETOL TENORETIC TEVETEN PLUS TIMONIL TISADINE TRIAMCINOLON TRITAZIDE TRITTICO TŘEZALKA TŘEZALKOVÁ NAŤ TŘEZALKOVÝ ČAJ ULCOGANT URACTON URANDIL VENTER VEROSPIRON VITALIPID N VITAMIN C fenobarbital bisakodyl - vysoké dávky diazepam sucralfat karbamazepin chlortalidon karbamazepin uhličitan hořečnatý triamcinolon trazodon sucralfat spironolacton chlortalidon sucralfat spironolacton fytomenadion - vit. K askorbová kys.

23 Lékové interakce warfarinu přípravky přírodní medicíny ZVYŠUJÍ ÚČINEK andělika čínská česnek ginko papája šalvěj SNIŽUJÍ ÚČINEK bylinné čaje ze zelených částí rostlin třezalka tečkovaná ženšen

24 ROCHE s.r.o., Diagnostics Division Karlovo náměstí 17, Praha 2 tel.: Orion Oyj, organizační složka Zelený Pruh 95/97, Praha 4 tel.:

ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI

ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI AUTOŘI: MUDr. Jaroslava Laňková, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Více

VLIV POTRAVY NA TERAPEUTICKOU HODNOTU

VLIV POTRAVY NA TERAPEUTICKOU HODNOTU VLIV POTRAVY NA TERAPEUTICKOU HODNOTU LÉÈIV VE VYŠŠÍM VÌKU D. FIALOVÁ KLÍÈOVÁ SLOVA interakce s potravou bezpečnost terapie biologická dostupnost farmakodynamické interakce farmakokinetické interakce KEY

Více

Kateřina Lefflerová Klinika kardiologie IKEM, Praha

Kateřina Lefflerová Klinika kardiologie IKEM, Praha PŘEHLEDVÉ ČLÁNKY EVIEW ATICLES ÚSKALÍ ANTIKAGULAČNÍ LÉČBY WAFAINEM U NEMCNÝCH S FIBILACÍ SÍNÍ LÉKVÉ A PTAVINVÉ INTEAKCE Kateřina Lefflerová Klinika kardiologie IKEM, Praha Fibrilace síní je nejčastější

Více

Klinicky relevantní lékové interakce v onkologii

Klinicky relevantní lékové interakce v onkologii Klinicky relevantní lékové interakce v onkologii Originální práce autorů Masha S.H. Lam Robert J. Ignoffo Bernd Meibohm (Hrsg.) publikovaná v Journal of Oncology Pharmacy Practice 2003, Vol 9: No 2-3,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epanutin Parenteral 250 mg/5 ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5ml lahvička obsahuje phenytoinum natricum 250 mg. Pomocné látky

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Edukační materiál. ELIQUIS (apixaban) Pokyny k preskripci

Edukační materiál. ELIQUIS (apixaban) Pokyny k preskripci Edukační materiál Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Datum platnosti: 19.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LB.UIM Verze č. 7

Datum platnosti: 19.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LB.UIM Verze č. 7 Laboratoř klinické biochemie - úsek instrumentálních Vypracoval: Mgr. Barbora Sokolová, Ph. D. Mgr. Hana Skřičíková Mgr. Erika Kostolňaková Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti:

Více

Doporuèení pro diagnostiku a léèbu dyslipidemií v dospìlosti, vypracované výborem Èeské spoleènosti pro aterosklerózu

Doporuèení pro diagnostiku a léèbu dyslipidemií v dospìlosti, vypracované výborem Èeské spoleènosti pro aterosklerózu Doporučené postupy Doporuèení pro diagnostiku a léèbu dyslipidemií v dospìlosti, vypracované výborem Èeské spoleènosti pro aterosklerózu H. Vaverková 1, V. Soška 2, H. Rosolová 3, R. Češka 4, R. Cífková

Více

Amaryl 1 mg Amaryl 2 mg Amaryl 3 mg

Amaryl 1 mg Amaryl 2 mg Amaryl 3 mg Sp. zn. sukls132328/2013 a k sp. zn. sukls217249/2012, sukls83651/2013 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Amaryl 1 mg Amaryl 2 mg Amaryl 3 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tarceva 5 mg potahované tablety. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Tarceva 5 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg erlotinibum (ve formě erlotinib

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Simgal 10 mg Simgal 20 mg Simgal 40 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje simvastatinum 10 mg. Jedna

Více

Tablety s repaglinidem jsou bílé, kulaté a konvexní s vyrytým logem společnosti Novo Nordisk (býk Apis).

Tablety s repaglinidem jsou bílé, kulaté a konvexní s vyrytým logem společnosti Novo Nordisk (býk Apis). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NovoNorm 0,5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 0,5 mg repaglinidum. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Tablety Tablety

Více

Antikoagulační léčba

Antikoagulační léčba Antikoagulační léčba Malý Jaroslav, II. Interní klinika FN Hradec Králové Matýšková Miloslava, Penka Miroslav, Oddělení klinické hematologie FN Brno 1. Úvod V současnosti je známa celá řada klinických

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SORTIS 10 mg SORTIS 20 mg SORTIS 40 mg SORTIS 80 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SORTIS 10 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls70429-31/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Egilipid 10 mg Egilipid 20 mg Egilipid 40 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje simvastatinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tvrdá tobolka obsahuje 500 mg indinaviri sulfas, odpovídající 400 mg indinavirum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tvrdá tobolka obsahuje 500 mg indinaviri sulfas, odpovídající 400 mg indinavirum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CRIXIVAN * 400 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje 500 mg indinaviri sulfas, odpovídající 400 mg indinavirum.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INEGY 10 mg/10 mg tablety INEGY 10 mg/20 mg tablety INEGY 10 mg/40 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum

Více

Medilip 10 mg tablety: Světle růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým A na jedné straně a 01 na druhé straně.

Medilip 10 mg tablety: Světle růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým A na jedné straně a 01 na druhé straně. Sp.zn.sukls265814/2012, sukls265813/2012, sukls265812/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Medilip 10 mg potahované tablety Medilip 20 mg potahované tablety Medilip 40 mg potahované tablety

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně v registraci sp.zn. sukls107761/2010, sukls107772/2010 a sukls107774/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně v registraci sp.zn. sukls107761/2010, sukls107772/2010 a sukls107774/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně v registraci sp.zn. sukls107761/2010, sukls107772/2010 a sukls107774/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GENSI 10 mg GENSI 20 mg GENSI 40 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg (ve formě atorvastatinum calcicum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg (ve formě atorvastatinum calcicum). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Atorvastatin +pharma 10 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 20 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 40 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls107832/2010

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls107832/2010 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls107832/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SIMVASTATIN ARROW 80 MG Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Simvastatinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls30566/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CORSIM 10 CORSIM 20 CORSIM 40 potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Corsim 10: jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

Strana 1 (celkem 11)

Strana 1 (celkem 11) Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls91245-47/2010 a přílohy ke sp.zn. sukls38144-46/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SIMVOR 10 mg SIMVOR 20 mg SIMVOR 40 mg 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ

Více

souhrn údajů o přípravku

souhrn údajů o přípravku souhrn údajů o přípravku. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tarceva mg potahované tablety Tarceva mg potahované tablety Tarceva mg potahované tablety Při předepisování přípravku Tarceva je nutno vzít v úvahu faktory související

Více

Doporučení pro léčbu hyperlipoproteinémií v dětství a dospívání

Doporučení pro léčbu hyperlipoproteinémií v dětství a dospívání Doporučení pro léčbu hyperlipoproteinémií v dětství a dospívání Z.Urbanová, M.Šamánek, R. Češka, R.Cífková, R. Poledne, H. Rosolová, V.Soška, J.Šimon, H. Vaverková, J.Widimský, jun., J.Widimský, sen.,

Více

Glemid 3 mg: půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Glemid 3 mg: půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. Sp.zn. sukls133137/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Glemid 2 mg, tablety Glemid 3 mg, tablety Glemid 4 mg, tablety Glemid 6 mg, tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Glimepiridum

Více

Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti

Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti Metodické pokyny byly v tomto znění k 15.4.2004 schváleny výbory SSLB ČLS JEP, ČOS ČLS JEP a SVL ČLS JEP, ČSARIM ČLS JEP a ČSEKFT

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls41209/2008 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SIMIREX 20 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Simirex 20 mg :Simvastatinum 20 mg v jedné potahované tabletě

Více

Metronidazol-Serag Infuzní roztok. Metronidazolum

Metronidazol-Serag Infuzní roztok. Metronidazolum sp.zn.sukls940/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Metronidazol-Serag Infuzní roztok. Metronidazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Více