ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBA S TRADICÍ A SPOLEHLIVÝM MONITORINGEM INR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBA S TRADICÍ A SPOLEHLIVÝM MONITORINGEM INR"

Transkript

1 datum reaizace vizuálu: warfarinum natricum 3 mg nebo 5 mg v 100 tabletovém balení ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBA S TRADICÍ A SPOLEHLIVÝM MONITORINGEM INR Obsah vitaminu K v některých vybraných potravinách (Stručná doporučení pro ošetřujícího lékaře) Lékové interakce warfarinu ROCHE s.r.o., Diagnostics Division Karlovo náměstí 17, Praha 2 Orion Oyj, organizační složka Zelený Pruh 95/97, Praha 4

2 Obsah vitaminu K v některých vybraných potravinách Koncentrace vitaminu K v některých potravinách Zelenina μg/100 g Zdroje proteinů μg/100 g Kapusta 440 Suché sojové boby 47 Špenát 380 Suchá čočka 22 Zelené saláty 315 Játra 5 Brokolice 180 Vejce 2 Růžičková kapusta 177 Syrová masa < 1 Zelí 145 Syrové ryby < 1 Chřest 60 Mléko < 1 Ibišek jedlý 40 Jogurt -nízkotučný 0.3 Ledový salát 35 Jogurt -10% tuku 0.8 Zelené fazole 33 Jogurt -ovocný 2 Zelený hrášek 24 Vařená jídla b μg/100 g Okurky 20 Salátové dressingy 100 Květák 20 Zelný salát 80 Celer - kořen 12 Majonéza 41 Mrkev 10 Muffins 25 Cuketa 3 Koblihy 10 Rajčata 6 Jablkový koláč 11 Cibule bílá syrová 2 Chipsy (bramborové) 15 Brambory 1 Hranolky 5 Tuky a oleje μg/100 g Makarony se sýrem 5 Sojový olej 193 Lasagne 5 Bavlníkový olej 60 Pizza 4 Olivový olej 55 Hamburger v housce 4 Tuňákový olej 24 Hot dog v housce 3 Margarín 42 Chléb 3 Slunečnicový olej 3 Máslo 7 a střední hodnoty získané z Booth et al. (1993, 1995), Koiwu et al. (1997), Piironen et al.(1997) a Shaerer et al.(1996); byly použity hodnoty ve vařených i čerstvých potravinách b obsah vit. K se může velmi lišit v závislosti na zdroji oleje použitého k přípravě potravy

3 Obsah vitaminu K v některých vybraných potravinách Komentář k tabulce obsahu vitaminu K v potravě: Problematika optimálního přísunu vitaminu K potravou při léčbě warfarinem byla již mnohokrát diskutována a nebyl dosud nalezen jednoznačný konsensus. V úvahu je třeba vzít několik skutečností: 1. Jednorázové podání dávky μg vitaminu K1 dokáže u většiny osob efektivně zvrátit stav předávkování warfarinu během 24 hodin a tedy u pacienta v léčebném rozmezí dokáže navodit významné poddávkování. 2. Pokles INR pod dolní hranici terapeutického rozmezí vede ke zvýšenému riziku trombotických komplikací, toto riziko je rozdílné u různých diagnóz, pro které je pacient warfarinem léčen (nižší riziko u pacientů s fibrilací síní nebo při sekundární prevenci tromboembolické nemoci v delším časovém odstupu od poslední trombotické příhody, vysoké riziko u pacientů s umělými chlopněmi nebo v krátkém časovém odstupu od prodělané tromboembolické příhody). 3. Obsah vitaminu K se může významně lišit v různých vzorcích téže potraviny, což se odráží i v rozdílných hodnotách obsahu vitaminu K uváděných v různých zdrojích (např. v kyselém zelí byl zjištěn obsah vitaminu K od 62 do 1540 μg/100 g). 4. Existují významné interindividuální rozdíly v aktivitě enzymů regulujících metabolismus vitaminu K a tedy i v ovlivnitelnosti stability antikoagulační léčby vitaminem K v potravě. 5. U osob s dlouhodobě výrazně sníženým příjmem vitaminu K potravou dojde při náhodném požití běžné dávky vitaminu K k většímu výkyvu INR, než u osob s dlouhodobě jen mírně sníženým příjmem vitaminu K. Za optimální pro osoby léčené warfarinem je tedy považován mírně snížený a především stabilní příjem vitaminu K potravou. Toho dosáhneme nejlépe vyloučením potravin s vysokým a zároveň nestabilním obsahem vitaminu K, což jsou zelené části rostlin (listová zelenina, natě, bylinky a bylinné čaje, zelený čaj, olivy, olivový a sójový olej, červená řepa, avokádo), a opatrným pravidelným používáním malých dávek potravin se středním obsahem vitaminu K (luštěniny, ostatní zelenina s výjimkou kořenů mrkve, petržele a celeru). Nemocným naopak doporučíme pravidelný příjem přiměřeného množství mrkve, petržele, celeru a ovoce, aby nebyli ochuzeni o přírodní vlákninu a přirozené antioxidanty. Obecně pacienty varujeme před jednorázovými excesy v příjmu jakékoli potravy a před náhlými změnami jídelníčku. Po stabilizaci INR můžeme pacientům povolit postupné zvyšování dávky potravin se středním obsahem vitaminu K až do dosažení běžného příjmu a ve spolupráci s pacientem individuálně určit maximální tolerovanou dávku. Vyšší opatrnosti je přitom zapotřebí u pacientů s vysokým rizikem trombotických komplikací. Tabulku obsahu vitaminu K je tedy třeba chápat jako vhodnou, byť jen orientační pomůcku, která by měla sloužit spíše k poznámí, kterých potravin je třeba se vyvarovat, než k jakémusi nepřesnému výpočtu obsahu vitaminu K v jídelníčku. MUDr. Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov

4 LÉKOVÉ INTERAKCE WARFARINU Warfarin má interakce s mnoha léky, přírodními í přípravky a potravinami. i Tyto interakce mají různý mechanizmus účinku: Mechanismy lékových interakcí warfarinu 1. Vazba léku s antikoagulanciem v zažívacím traktu s následným snížením biologické dostupnosti a narušením enterohepatálního cyklu 2. Vytěsnění antikoagulancia z vazby na albumin. 3. Inhibice, případně aktivace biotransformace antikoagulancia. 4. Potenciace inhibičního účinku antikoagulancií na recyklaci hydrochinonové formy vitaminu K. 5. Samostatná inhibice vitamin K epoxid reduktázy. 6. Zvýšené odbourávání aktivních koagulačních faktorů. 7. Narušení hemostázy jiným mechanismem (např. protidestičkovým). Cholestiramin Antiepileptika, antituberkulotika Amiodaron, metronidazol Acetylsalicylová kys., clopidogrel, ticlodipin, dipyridamol, nesteroidní antiflogistika G-Penicilin ve velkých dávkách Anabolické steroidy, azapropazon, erytromycin, některé cefalosporiny Nesteroidní antirevmatika v kombinaci s warfarinem představují ještě další riziko ovlivňuje absorpci nebo enterohepatickou recirkulaci indukce jaterního metabolizmu warfarinem inhibice jaterního metabolismu warfarinem ovlivnění aktivity destiček stejný efekt na primární hemostázu redukce syntézy koagulačních faktorů jejich ulcerogenní efekt spolu s antikoagulačním účinkem warfarinu zvyšují riziko krvácení do GIT Přehled přípravků, které ovlivňují metabolismus warfarinu, je na následujících stranách. Přípravky jsou řazeny podle schématu: Léky, které zvyšují účinek warfarinu Léky, které snižují účinek warfarinu 1. účinné látky 2. obchodního názvu 1. účinné látky 2. obchodního názvu

5 LÉKOVÉ INTERAKCE WARFARINU Řešení vybraných klinických i ký situací: 1. analgetická léčba: Možno podat: metamizol (Novalgin), paracetamol (max. 2 x 500 mg), kodein, tramadol, opiáty. 2. nesteroidní antirevmatika: V případě nutnosti volit diclofenac v pokud možno co nejnižší dávce. Hlavní nebezpečí nepředstavují lékové interakce, ale ulcerogenní efekt. Proto současně 20 mg/den. Nepodávat piroxikam a jeho deriváty, fenylbutazon. Nepodávat i. m. injekce - hrozí velké hematomy. Podání v čípku není o mnoho bezpečnější, než podání perorální. Podávání specifických Cox-2 inhibitorů se t. č. nedoporučuje. 3. antipyretika: Možno podat metamizol, paracetamol, max. 2 x 500 mg denně. (Možnost potenciace antikoagulačního účinku samotnou horečkou!) 4. antibiotika: Vhodný je azitromycin (Sumamed), dále jsou možná penicilinová ATB, p.o. cefalosporiny, ciprofloxacin, ofloxacin. Nepodávat Biseptol, pokud možno také jiné makrolidy než azitromycin, doxycyklin ani jiné tetracykliny! 5. kolpitida, trichomoniáza nebo anaerobní infekce: Nepodávat metronidazol (ani vaginálně), možno podat ornidazol - (Avrazor) za sledování INR 2 x týdně. 6. hypolipidemika Cholestyramin snižuje účinnost warfarinu. Fibráty a statiny potencují účinek warfarinu. Kontrolovat INR 1 x týdně při jakékoli změně léčby. 7. antiarytmika: Nasazování plné dávky amiodaronu: snížit dávku warfarinu na 70 %, kontroly INR 3 x týdně. Jiné úpravy dávky amiodaronu: kontroly INR 1-2 x týdně. Nasazení propafenonu a sotalolu: kontroly INR 1 x týdně. Změna dávky propafenonu a sotalolu: kontroly INR 1 x týdně. 8. antiepileptika: Karbamazepin výrazně snižuje účinek antikoagulancií, phenytoin po nasazení nejprve krátkodobě zvyšuje účinek, dlouhodobě pak snižuje účinek antikoagulancií. U obou antiepileptik nutno monitorovat INR aspoň 1 x týdně několik týdnů za sebou po nasazení i po vysazení. Podle zatím nevelkých zkušeností je z hlediska lékových interakcí bezpečný gabapentin (Neurontin).

6 zvýšení účinku warfarinu účinné látky Závažné interakce, současně podat jen ve výjimečných dobře odůvodněných situacích. Potencionálně závažné interakce. Antitrombotika působící jiným mechanismem na systém srážení krve. Nepříliš závažné interakce, popsány ojedinělé případy. Možno podat, ale dříve kontrolovat INR. acemetacin allopurinol aloxiprin alprostadil RANTUDIL ACIFEIN ACYLCOFFIN ACYLPYRIN AGGRENOX ALKA-SELZER ALNAGON (Později účinek snižuje!) ANOPYRIN ASPEGIC ASPIRIN ASPRO CEPHALGAN CEPHYL DYNALGIC GODASAL KARDEGIC LYHPEC NEO-CEPHYL RING N TOMAPYRIN UPSARIN C APO-ALLOPURINOL MILURIT PURINOL SUPERPYRIN ALPROSTAN ALPROSTAPINT CAVERJECT EDEX alprostadil amiodaron argatroban azapropazon benzbromaron bezafibrát bicalutamid cefamandol cefazolin cefotetan celecoxib certoparin cimetidin ciprofibrát cisaprid clofibrát co-trimoxazol dalteparin danazol KARON MUSE PROSTAVASIN AMIODARON AMIOHEXAL AMIOKORDIN CORDARONE RIVODARON SEDACORON REGADRIN B CASODEX MANDOL CEFAZOLIN CEFAZOLINE KEFZOL VULMIZOLIN CELEBREX ONSENAL TROPARIN PRIMAMET LIPANOR PREPULSID DUOLIP FORTE SUPRACOMPIN FRAGMIN ANARGIL

7 zvýšení účinku warfarinu účinné látky danazol desirudin dex dextran disulfiram doxycyklin drotrecogin enoxaparin erytromycin es etoposid etoricoxib DANAZOL-RATIOPHARM DANOL REVASC SERACTIL APO-ACEBUTOL DECAPEPTYL DEPOT DEXTRAN PREPACOL RHEODEXTRAN RHEOTROMB TENSITON ANTABUS DEOXYMYKOIN DOXYBENE DOXYCYCLIN STADA DOXYCYKLIN AL DOXYHEXAL XIGRIS CLEXANE ERYTHROCIN ERYTHROMYCIN- -RATIOPHARM MEROMYCIN NEXIUM ETOPOSID ETOPOSIDE LASTET VEPESID ARCOXIA APO-FENO FEBIRA FENOFIBRAT-RETARD- -RATIOPHARM FENOFIBRATE BMS FENOFIX fenylbutazon feprazon flukonazol fluorouracil fluvastatin GROFIBRAT HYPOLIP LIPANTHYL LIPIREX LIPOHEXAL RETARD SUPRELIP DIFLAZON DIFLUCAN FLUCONAZOL FORCAN FUNGOLON MYCOMAX MYCOSYST MYKOHEXAL EFUDIX FLUOROURACIL LA-FU VERRUMAL LIQ APO-FLUOXETIN DEPRENON DEPREX FLOXET FLUMIREX FLUOCIM FLUOXETIN-RATIOPHARM FLUOXIN FLUVAL FLUZAK MAGRILAN MILEZIN PORTAL PROZAC LESCOL

8 zvýšení účinku warfarinu účinné látky gemfibrozil interferon beta REBIF heparin HEPARIN isoniazid NIDRAZID chinidin CHINIDIN RETARD itrakonazol PROKANAZOL KINIDIN DURULES SPORANOX TBL.CHINIDINI SULFURICI ketokonazol NIZORAL chloramfenikol CHLORAMPHENICOL ketoprofen KETOBENE ADVIL KETONAL APO-IBUPROFEN PROFENID ARDINEX klaritromycin CLAREXID BRUFEN DOLGIT CLARITHROMYCIN- -RATIOPHARM IBALGIN CLAROSIP IBUFEIN FROMILID IBU-HEMOPHARM KLABAX IBU-HEPA KLACID IBUMAX LEKOKLAR IBUPROFEN klopidogrel ISCOVER MODAFEN PLAVIX NUROFEN latamoxef PABIPROFEN leflunomid ARAVA SOLPAFLEX lepirudin REFLUDAN ifosfamid HOLOXAN levofloxacin TAVANIC indobufen IBUSTRIN levotyroxin ELTROXIN indometacin APO-INDOMETACIN EUTHYROX INDOMETACIN JODTHYROX interferon alfa ALFAFERON L-THYROXIN interferon beta INFERGEN INTERFERON ALFANATIV INTRON A PEGASYS PEGINTRON ROFERON A VIRAFERON AVONEX BETAFERON liotyronin lomefloxacin lornoxikam lovastatin LETROX LYMPHOMYOSOT THYREOTOM NOVOTHYRAL THYREOTOM XEFO APO-LOVASTATIN HOLETAR

9 zvýšení účinku warfarinu účinné látky lovastatin lymecyklin ( TTC ) lysinacetylsalicylát meloxikam mesalazin metronidazol mikonazol minocyklin ( TTC ) nalidixová kys. naproxen nimesulid norfloxacin MEDOSTATIN MEVACOR RANCOR TETRALYSAL MIGPRIV MELOKSSIA MOVALIS RECOXA ASACOL PENTASA SALOFALK EFLORAN ENTIZOL KLION-D METRONIDAZOL METRONIDAZOLE KLION-D MINOCYCLIN NALIDIXIN ALEVE NALGESIN NAPSYN AULIN COXTRAL MESULID NIMED NIMESIL GYRABLOCK NOLICIN NORFLOXACIN- -RATIOPHARM APO-OME GASEC HELICID LOMAC ornidazol oxyfenbutazon parecoxib parnaparin pefloxacin phenytoin piroxikam pravastatin proguanil propafenon propranolol reviparin rofecoxib roxitromycin LOSEC LOSEPRAZOL OMEPIREX OMEPRAZOL OMEPROL OMERA ORTANOL PROBLOK ULTOP AVRAZOR DYNASTAT RAYZON FLUXUM ABAKTAL EPILAN D GEROT SODANTON APO-PIROXICAM FLAMEXIN HOTEMIN PIROXICAM AL PRO-ROXICAM PRALIP PRAVASTATIN MALARONE PROFENORM PROLEKOFEN PROPAFENON PROPANORM RYTMONORM PROPYCIL CLIVARIN VIOXX ROLICIN ROVENAL

10 zvýšení účinku warfarinu účinné látky roxitromycin salicylát sodný sertralin streptokináza sulfafenazol sulfafurazol sulfametizol sulfametoxazol + trimetoprim sulfasalazin ROXITHROMYCIN- -RATIOPHARM RULID NATRIUM SALICYLICUM APO-SERTRAL ASENTRA SERLIFT SERTRALIN SERTRALINE STIMULOTON ZOLOFT AWESTATIN LIPART ROCOZ SIMGAL SIMIREX SIMLIP SIMVACARD SIMVAGAMMA SIMVASTATIN SIMVAX SIMVOR VASILIP ZOCOR STREPTASE BISEPTOL BISMORAL COTRIMOXAZOL PRIMOTREN SUMETROLIM SALAZOPYRIN sulfasalazin sulfinpyrazon sulodexid tamoxifen tegafur tiaprofenová kys. tibolon ticlopidin tienilová kys. tolmentin tramadol trastuzumab SULFASALAZIN ANTURAN VESSEL DUE F NOLVADEX TAMIFEN TAMOPLEX TAMOXIFEN ZITAZONIUM FTORAFUR UFT SURGAM THIALGIN LIVIAL ACLOTIN APLAKET APO-TIC IPATON PLATIGREN TAGREN TICLID TICLOPIDIN-RATIOPHARM TICLOPIDINE MABRON PRIMIZA PROTRADON TRALGIT TRAMABENE TRAMADOL TRAMAGIT TRAMAL TRAMUNDIN ZALDIAR HERCEPTIN

11 zvýšení účinku warfarinu účinné látky trimetoprim valproát BISEPTOL BISMORAL COTRIMOXAZOL PRIMOTREN SUMETROLIM TRIPRIM CONVULEX valproát venlafaxin vorikonazol zafirlukast CONVULSOFIN DEPAKINE EVERIDEN ORFIRIL EFECTIN VFEND ACCOLATE

12 zvýšení účinku warfarinu obchodního názvu Závažné interakce, současně podat jen ve výjimečných dobře odůvodněných situacích. Potencionálně závažné interakce. Antitrombotika působící jiným mechanismem na systém srážení krve. Nepříliš závažné interakce, popsány ojedinělé případy. Možno podat, ale dříve kontrolovat INR. ABAKTAL ACCOLATE ACIFEIN ACLOTIN ACYLCOFFIN ACYLPYRIN ADVIL AGGRENOX ALEVE ALFAFERON ALKA-SELZER ALNAGON ALPROSTAN ALPROSTAPINT AMIODARON AMIOHEXAL AMIOKORDIN ANARGIL ANOPYRIN ANTABUS ANTURAN APLAKET APO-ACEBUTOL APO-ALLOPURINOL APO-FENO APO-FLUOXETIN APO-IBUPROFEN APO-INDOMETACIN APO-LOVASTATIN pefloxacin zafirlukast ticlopidin naproxen interferon alfa (Později účinek snižuje!) alprostadil alprostadil amiodaron amiodaron amiodaron danazol disulfiram sulfinpyrazon ticlopidin dextran alopurinol indometacin lovastatin APO-OME APO-PIROXICAM APO-SERTRAL APO-TIC ARAVA ARCOXIA ARDINEX ASACOL ASENTRA ASPEGIC ASPIRIN ASPRO AULIN AVONEX AVRAZOR AWESTATIN BETAFERON BISEPTOL BISMORAL BRUFEN CASODEX CAVERJECT CEFAZOLIN CEFAZOLINE CELEBREX CEPHALGAN CEPHYL CLAREXID piroxikam sertralin ticlopidin leflunomid etoricoxib mesalazin sertralin nimesulid interferon beta ornidazol interferon beta sulfametoxazol + trimetoprim sulfametoxazol + trimetoprim bicalutamid alprostadil cefazolin cefazolin celecoxib klaritromycin

13 zvýšení účinku warfarinu obchodního názvu CLARITHROMYCIN- -RATIOPHARM CLAROSIP CLEXANE CLIVARIN CONVULEX CONVULSOFIN CORDARONE COTRIMOXAZOL COXTRAL DANAZOL-RATIOPHARM DANOL DECAPEPTYL DEPOT DEOXYMYKOIN DEPAKINE DEPRENON DEPREX DEXTRAN DIFLAZON DIFLUCAN DOLGIT DOXYBENE DOXYCYCLIN STADA DOXYCYCLIN AL DOXYHEXAL DUOLIP FORTE DYNALGIC DYNASTAT EDEX EFECTIN EFLORAN EFUDIX ELTROXIN ENTIZOL klaritromycin klaritromycin enoxaparin reviparin valproát valproát amiodaron sulfametoxazol + trimetoprim nimesulid danazol danazol dextran doxycyklin valproát dextran flukonazol flukonazol doxycyklin doxycyklin doxycyklin doxycyklin clofibrát parecoxib alprostadil venlafaxin metronidazol fluorouracil levotyroxin metronidazol EPILAN D GEROT ERYTHROCIN ERYTHROMYCIN- -RATIOPHARM ETOPOSID ETOPOSIDE EUTHYROX EVERIDEN FEBIRA FENOFIBRATE BMS FENOFIBRAT-RETARD- -RATIOPHARM FENOFIX FLAMEXIN FLOXET FLUCONAZOL FLUMIREX FLUOCIM FLUOROURACIL FLUOXETIN-RATIOPHARM FLUOXIN FLUVAL FLUXUM FLUZAK FORCAN FRAGMIN FROMILID FTORAFUR FUNGOLON GASEC GODASAL GROFIBRAT GYRABLOCK HELICID HEPARIN phenytoin erytromycin erytromycin etoposid etoposid levotyroxin valproát piroxikam flukonazol fluorouracil parnaparin flukonazol dalteparin klaritromycin tegafur flukonazol norfloxacin heparin

14 zvýšení účinku warfarinu obchodního názvu HERCEPTIN HOLETAR HOLOXAN HOTEMIN HYPOLIP CHINIDIN RETARD CHLORAMPHENICOL IBALGIN IBUFEIN IBU-HEMOPHARM IBU-HEPA IBUMAX IBUPROFEN IBUSTRIN INDOMETACIN INFERGEN INTERFERON ALFANATIV INTRON A IPATON ISCOVER JODTHYROX KARDEGIC KARON KEFZOL KETOBENE KETONAL KINIDIN DURULES KLABAX KLACID KLION-D LA-FU LASTET LEKOKLAR LESCOL LETROX trastuzumab lovastatin ifosfamid piroxikam chinidin chloramfenikol indobufen indometacin interferon alfa interferon alfa interferon alfa ticlopidin klopidogrel levotyroxin alprostadil cefazolin ketoprofen ketoprofen chinidin klaritromycin klaritromycin metronidazol, mikonazol fluorouracil etoposid klaritromycin fluvastatin levotyroxin LIPANOR ciprofibrát LIPANTHYL LIPART LIPIREX LIPOHEXAL RETARD LIVIAL tibolon LOMAC LOSEC LOSEPRAZOL L-THYROXIN levotyroxin LYHPEC LYMPHOMYOSOT levotyroxin MABRON tramadol MAGRILAN MALARONE proguanil MANDOL cefamandol MEDOSTATIN lovastatin MELOKSSIA meloxikam MEROMYCIN erytromycin MESULID nimesulid METRONIDAZOL metronidazol METRONIDAZOLE metronidazol MEVACOR lovastatin MIGPRIV lysinacetylsalicylát MILEZIN MILURIT allopurinol MINOCYCLIN minocyklin ( TTC ) MODAFEN MOVALIS meloxikam MUSE alprostadil MYCOMAX flukonazol MYCOSYST flukonazol MYKOHEXAL flukonazol NALGESIN naproxen NALIDIXIN nalidixová kys.

15 zvýšení účinku warfarinu obchodního názvu NAPSYN NATRIUM SALICYLICUM NEO-CEPHYL NEXIUM NIDRAZID NIMED NIMESIL NIZORAL NOLICIN NOLVADEX NORFLOXACIN- -RATIOPHARM NOVOTHYRAL NUROFEN OMEPIREX OMEPRAZOL OMEPROL OMERA ONSENAL ORFIRIL ORTANOL PABIPROFEN PEGASYS PEGINTRON PENTASA PIROXICAM AL PLATIGREN PLAVIX PORTAL PRALIP PRAVASTATIN PREPACOL PREPULSID PRIMAMET PRIMIZA naproxen salicylát sodný es isoniazid nimesulid nimesulid ketokonazol norfloxacin tamoxifen norfloxacin liotyronin celecoxib valproát interferon alfa interferon alfa mesalazin piroxikam ticlopidin klopidogrel pravastatin pravastatin dextran cisaprid cimetidin tramadol PRIMOTREN PROBLOK PROFENID PROFENORM PROKANAZOL PROLEKOFEN PROPAFENON PROPANORM PROPYCIL PRO-ROXICAM PROSTAVASIN PROTRADON PROZAC PURINOL RANCOR RANTUDIL RAYZON REBIF RECOXA REFLUDAN REGADRIN B REVASC RHEODEXTRAN RHEOTROMB RING N RIVODARON ROCOZ ROFERON A ROLICIN ROVENAL ROXITHROMYCIN- -RATIOPHARM RULID RYTMONORM sulfametoxazol + trimetoprim ketoprofen propafenon itrakonazol propafenon propafenon propafenon propranolol piroxikam pravastatin tramadol allopurinol lovastatin acemetacin parecoxib interferon beta meloxikam lepirudin bezafibrát desirudin dextran dextran amiodaron interferon alfa roxitromycin roxitromycin roxitromycin roxitromycin propafenon

16 zvýšení účinku warfarinu obchodního názvu SALAZOPYRIN SALOFALK SEDACORON SERACTIL SERLIFT SERTRALIN SERTRALINE SIMGAL SIMIREX SIMLIP SIMVACARD SIMVAGAMMA SIMVASTATIN SIMVAX SIMVOR SODANTON SOLPAFLEX SPORANOX STIMULOTON STREPTASE SULFASALAZIN SUMETROLIM SUPERPYRIN SUPRACOMPIN SUPRELIP SURGAM TAGREN TAMIFEN TAMOPLEX TAMOXIFEN TAVANIC TBL.CHINIDINI SULFURICI sulfasalazin mesalazin amiodaron dex sertralin sertralin sertralin phenytoin itrakonazol sertralin streptokináza sulfasalazin sulfametoxazol + trimetoprim aloxiprin co-trimoxazol tiaprofenová kys. ticlopidin tamoxifen tamoxifen tamoxifen levofloxacin chinidin TENSIOTON dextran TETRALYSAL lymecyklin ( TTC ) THIALGIN tiaprofenová kys. THYREOTOM levotyroxin, liotyronin TICLID ticlopidin TICLOPIDIN-RATIOPHARM ticlopidin TICLOPIDINE ticlopidin TOMAPYRIN TRALGIT tramadol TRAMABENE tramadol TRAMADOL tramadol TRAMAGIT tramadol TRAMAL tramadol TRAMUNDIN tramadol TRIPRIM trimetoprim TROPARIN certoparin UFT tegafur ULTOP UPSARIN C VASILIP VEPESID etoposid VERRUMAL LIQ fluorouracil VESSEL DUE F sulodexid VFEND vorikonazol VIOXX rofecoxib VIRAFERON interferon alfa VULMIZOLIN cefazolin XEFO lornoxikam XIGRIS drotrecogin ZALDIAR tramadol ZITAZONIUM tamoxifen ZOCOR ZOLOFT sertralin

17 snížení účinku warfarinu účinné látky Závažné interakce přetrvávající týdny. Málo až středně závažné krátkodobé interakce. Nepříliš závažné interakce, popsány ojedinělé případy. amilorid askorbová kys. azathioprin benzylpenicilin bisakodyl - vysoké dávky colestipol cyklosporin dexametazon diazepam dicloxacilin estradiol AMICLARAN AMICLOTON AMILORID/HCT APO-AMILZIDE LORADUR MODURETIC RHEFLUIN VITAMIN C AZAPRINE IMURAN PENICILLIN G BISACODYL K FENOLAX NOVOLAX PREPACOL STADALAX CLOXANE COLESTID CONSUPREN CYCLOHEXAL EQUORAL SANDIMMUN DEXAMED inj. DEXAMETHAZON FORTECORTIN APAURIN APO-DIAZEPAM DIAZEPAM inj. STESOLID AGOFOLLIN inj. estradiol fenobarbital fytomenadion - vit. K glutethimid griseofulvin FOLIVIRIN inj. ALNAGON BELLASPON GARDENAL inj. LUMINAL inj. PHENAEMAL PHENAEMALETTEN SANEPIL SPASMOVERALGIN NEO KANAVIT VITALIPID N ACCUZIDE AMILORID/HCT APO-AMILZIDE ATACAND PLUS BLOPRESS COMP CAPTOHEXAL COMP CAPTORESE CO-DIOVAN COAPROVEL ENAP-H EPRATENZ FORTZAAR HYDROCHLOROTHIAZID HYZAAR INHIBACE PLUS KARVEZIDE KINZALKOMB LODOZ

18 snížení účinku warfarinu účinné látky hydrokortizon hydroxid hořečnatý hydroxid hořečnatý, hydroxid hlinitý LORADUR LORISTA-H LOZAP-H MICARDISPLUS MODURETIC MONOZIDE PRITORPLUS QUINAP H RAMIHEXAL COMP RHEFLUIN TEVETEN PLUS TRITAZIDE HYDROCORTISON SOLU CORTEF DIGESTIV RENNIE GASTAL ACIDANON ANACID MAALOX ALVISAN NEO CESRADISTON ESBERICUM KAPSELN FELIS 425 FYTOKLIMAN PLANTA HELARIUM HYPERICUM HYPERFORAT HYPERICAN HYPERICUM STADA JARSIN KLOSTERFRAU HYPERICUM MYRALL NAŤ TŘEZALKY REMOTIV chlordiazepoxid chlortalidon cholestyramin karbamazepin koenzym Q 10 magnesii aluminas magnesii trisilicas merkaptopurin metylprednisolon STOMARAN TŘEZALKA TŘEZALKOVÁ NAŤ TŘEZALKOVÝ ČAJ DEFOBIN ELENIUM RADEPUR AMICLOTON NEOCRYSTEPIN TENORETIC URANDIL QUESTRAN APO-CARBAMAZEPIN BISTON NEUROTOP TEGRETOL TIMONIL GASTROGEL GAVISCON PURI-NETHOL ADIMET AVANDAMET DIAPHAGE GLIBOMET GLUCOMERCK GLUCOPHAGE FORTE GLUCOVANCE GLUFORMIN METFIREX METFOGAMMA METFORMIN SIOFOR DEPO-MEDROL

19 snížení účinku warfarinu účinné látky metylprednisolon mitotan moxastin nafcilin nikotin prednison primidon rifabutin rifampicin ritonavir spironolacton MEDROL MEDROPLEX SOLU-MEDROL LYSODREN KINEDRIL MALARONE NICORETTE NICOTINELL NIQUITIN PREDNISON RECTODELT LISKANTIN MYCOBUTIN ARFICIN BENEMYCIN RIFAMPICIN KALETRA NORVIR URACTON VEROSPIRON sucralfat trazodon triamcinolon uhličitan hořečnatý vitamin K ženšen živočišné uhlí ALSUCRAL SUCRALAN ULCOGANT VENTER TRITTICO TRIAMCINOLON TISADINE CALIBRUM CENTRUM od A po ŽELEZO GERIAVIT PHARMATON GERIMAX GINSANA GINCOSAN PHARMATON OMEGA - M3 PHARMATON ACTIVIT CARBO MEDICINALIS CARBO VEGETABILIS CARBOCIT CARBOSORB CARBOTOX

20 snížení účinku warfarinu obchodního názvu Závažné interakce přetrvávající týdny. Málo až středně závažné krátkodobé interakce. Nepříliš závažné interakce, popsány ojedinělé případy. ACCUZIDE ACIDANON ADIMET AGOFOLLIN inj. ALNAGON ALSUCRAL hydroxid hořečnatý, hydroxid hlinitý estradiol fenobarbital sucralfat CAPTORESE CARBO MEDICINALIS CARBO VEGETABILIS CARBOCIT CARBOSORB CARBOTOX CENTRUM od A po ŽELEZO živočišné uhlí živočišné uhlí živočišné uhlí živočišné uhlí živočišné uhlí vitamin K ALVISAN NEO CESRADISTON AMICLARAN AMICLOTON AMILORID/HCT ANACID APAURIN APO-AMILZIDE APO-CARBAMAZEPIN APO-DIAZEPAM ARFICIN ATACAND PLUS AVANDAMET AZAPRINE BELLASPON BENEMYCIN BISACODYL K BISTON BLOPRESS COMP CALIBRUM CAPTOHEXAL COMP amilorid amilorid, chlortalidon amilorid, hydroxid hořečnatý, hydroxid hlinitý diazepam amilorid, karbamazepin diazepam rifampicin azathioprin fenobarbital rifampicin bisakodyl - vysoké dávky karbamazepin vitamin K CLOXANE COAPROVEL CO-DIOVAN COLESTID CONSUPREN CYCLOHEXAL DEFOBIN DEPO-MEDROL DEXAMED inj. DEXAMETHAZONE DIAPHAGE DIAZEPAM inj. DIGESTIF RENNIE ELENIUM ENAP-H ENAPRIL COMP EPRATENZ EQUORAL ESBERICUM KAPSELN FELIS 425 colestipol colestipol cyklosporin cyklosporin chlordiazepoxid metylprednisolon dexametazon dexametazon diazepam hydroxid hořečnatý chlordiazepoxid cyklosporin

21 snížení účinku warfarinu obchodního názvu FENOLAX FOLIVIRIN inj. FORTECORTIN FORTZAAR bisakodyl - vysoké dávky estradiol dexametazon KANAVIT KARVEZIDE KINEDRIL KINZALKOMB fytomenadion - vit. K moxastin FYTOKLIMAN PLANTA KLOSTERFRAU HYPERICUM GARDENAL inj. GASTAL GASTROGEL GAVISCON GERIAVIT PHARMATON GERIMAX GINCOSAN PHARMATON GINSANA GLIBOMET GLUCOMERCK GLUCOPHAGE FORTE GLUCOVANCE GLUFORMIN HELARIUM HYPERICUM HYDROCORTISON HYDROCHLOROTHIAZID fenobarbital hydroxid hořečnatý magnesii aluminas magnesii trisilicas ženšen ženšen ženšen ženšen hydrokortizon LISKANTIN LODOZ LORADUR LORISTA-H LOZAP-H LUMINAL inj. LYSODREN MAALOX MALARONE MEDROL MEDROPLEX METFIREX METFOGAMMA METFORMIN MICARDISPLUS primidon amilorid, fenobarbital mitotan hydroxid hořečnatý, hydroxid hlinitý nafcilin metylprednisolon metylprednisolon HYPERFORAT MODURETIC amilorid, HYPERICAN MONOZIDE MYCOBUTIN rifabutin HYPERICUM STADA MYRALL HYZAAR IMURAN INHIBACE PLUS JARSIN KALETRA azathioprin ritonavir NAŤ TŘEZALKY NEOCRYSTEPIN NEUROTOP NICORETTE NICOTINELL chlortalidon karbamazepin nikotin nikotin

22 snížení účinku warfarinu obchodního názvu NIQUITIN NORVIR NOVOLAX OMEGA-M3 PENICILLIN G PHARMATON ACTIVIT PHENAEMAL PHENAEMALETTEN PREDNISON PREPACOL PRITORPLUS PURI-NETHOL QUESTRAN QUINAP H RADEPUR RAMIHEXAL COMP RECTODELT REMOTIV RHEFLUIN RIFAMPICIN SANDIMMUN SANEPIL SIOFOR SOLU CORTEF SOLU-MEDROL nikotin ritonavir bisakodyl - vysoké dávky ženšen benzylpenicilin ženšen fenobarbital fenobarbital prednison bisakodyl - vysoké dávky merkaptopurin cholestyramin chlordiazepoxid prednison amilorid, rifampicin cyklosporin fenobarbital hydrokortizon metylprednisolon SPASMOVERALGIN NEO STADALAX STESOLID STOMARAN SUCRALAN TEGRETOL TENORETIC TEVETEN PLUS TIMONIL TISADINE TRIAMCINOLON TRITAZIDE TRITTICO TŘEZALKA TŘEZALKOVÁ NAŤ TŘEZALKOVÝ ČAJ ULCOGANT URACTON URANDIL VENTER VEROSPIRON VITALIPID N VITAMIN C fenobarbital bisakodyl - vysoké dávky diazepam sucralfat karbamazepin chlortalidon karbamazepin uhličitan hořečnatý triamcinolon trazodon sucralfat spironolacton chlortalidon sucralfat spironolacton fytomenadion - vit. K askorbová kys.

23 Lékové interakce warfarinu přípravky přírodní medicíny ZVYŠUJÍ ÚČINEK andělika čínská česnek ginko papája šalvěj SNIŽUJÍ ÚČINEK bylinné čaje ze zelených částí rostlin třezalka tečkovaná ženšen

24 ROCHE s.r.o., Diagnostics Division Karlovo náměstí 17, Praha 2 tel.: Orion Oyj, organizační složka Zelený Pruh 95/97, Praha 4 tel.:

Interpretace hodnoty INR

Interpretace hodnoty INR Interpretace hodnoty INR Co bychom měli vědět o pacientovi? Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Cíl antikoagulační léčby Dosáhnout co nejdelšího přežití v co nejlepší kvalitě

Více

Dieta při antikoagulační léčbě

Dieta při antikoagulační léčbě Dieta při antikoagulační léčbě Pavel Kohout, Petr Kessler, Lucie Růžičková Autoři: Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD editor II. interní klinika a Centrum výživy Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská 800 140

Více

Nové kompetence PL v prevenci VTE (venózního tromboembolismu)

Nové kompetence PL v prevenci VTE (venózního tromboembolismu) Nové kompetence PL v prevenci VTE (venózního tromboembolismu) MUDr. Jaroslava Laňková odborný garant SVL ČLS JEP pro problematiku antikoagulační léčby v ordinaci PL III. Jarní interaktivní konference SVL

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls51394/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Warfarin Orion 3 mg Warfarin Orion 5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 3 mg tableta: 1 tableta obsahuje warfarinum natricum

Více

Lékové interakce, nápoje, potrava a rizika PharmDr. Josef Suchopár Praha, 19. října 2013

Lékové interakce, nápoje, potrava a rizika PharmDr. Josef Suchopár Praha, 19. října 2013 Lékové interakce, nápoje, potrava a rizika PharmDr. Josef Suchopár Praha, 19. října 2013 Závažné lékové interakce (výrazné zvýšení účinku) násobek expozice 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 19.000%

Více

Antikoagulační léčba warfarinem. MUDr. Petr Kessler Nemocnice Pelhřimov

Antikoagulační léčba warfarinem. MUDr. Petr Kessler Nemocnice Pelhřimov Antikoagulační léčba warfarinem MUDr. Petr Kessler Nemocnice Pelhřimov Antikoagulační léčba Umělé navození poruchy krevního srážení s cílem zabránit vzniku trombózy nebo zastavit progresi trombu již vzniklého.

Více

Významné lékové interakce s potravou

Významné lékové interakce s potravou Významné lékové interakce s potravou 1.1.1.1. potrava podporující serotoninergní a noradrenergní potenciál léčiv = potrava obsahující tyramin : - - banány, fíky, hrozny - - čokoláda - - pivo, Coca-Cola,

Více

Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové, NSA a paracetamolu

Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové, NSA a paracetamolu Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové, NSA a paracetamolu MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopár WWW.INFOPHARM.CZ Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové (ASA) ASA zvyšuje: Krvácivost při

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls218737/2016 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Warfarin PMCS 2 mg Warfarin PMCS 5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Warfarin PMCS 2 mg: jedna tableta obsahuje warfarinum

Více

Nová nebo stará antikoagulancia v profylaxi a léčbě TEN u pacientů s MM? Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov

Nová nebo stará antikoagulancia v profylaxi a léčbě TEN u pacientů s MM? Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Nová nebo stará antikoagulancia v profylaxi a léčbě TEN u pacientů s MM? Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Nová nebo stará antikoagulancia? Multiple myeloma +.. počet

Více

Antikoagulační léčba z pohledu praktického lékaře

Antikoagulační léčba z pohledu praktického lékaře Antikoagulační léčba z pohledu praktického lékaře MUDr. Jaroslava Laňková odborný garant SVL ČLS JEP pro problematiku antikoagulační léčby v ordinaci PL Výroční konference SVL ČLS JEP Brno, 13.11.2009

Více

ANTIKOAGULAČNÍ TERAPIE WARFARINEM základní principy

ANTIKOAGULAČNÍ TERAPIE WARFARINEM základní principy ANTIKOAGULAČNÍ TERAPIE WARFARINEM základní principy Doc. MUDr. Petr Dulíček, PhD II. Interní klinika Oddělení klinické Hematologie, Fakultní nemocnice HRADEC KRÁLOVÉ KUMARINY -skupina perorálních antikoagulancií

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Ethanol: 100 mg/tobolka. Sandimmun Neoral měkké tobolky obsahuje 11,8 % v/v ethanolu (9,4 %

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Ethanol: 100 mg/tobolka. Sandimmun Neoral měkké tobolky obsahuje 11,8 % v/v ethanolu (9,4 % sp. zn. sukls61688/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Sandimmun Neoral 25 mg Sandimmun Neoral 50 mg Sandimmun Neoral 100 mg měkké tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka

Více

Analgetika-antipyretika antipyretika a NSAIDs Milan Sova Osnova 1. Systém Eikosanoidů 2. Analgetika-antipyretika antipyretika 1. Paracetamol 2. Metmizol 3. Kyselina acetylsalicylová 4. Nesteroidní antirevmatika

Více

LÉČBA BOLESTI. Bolest druhy bolesti, možnosti léčby

LÉČBA BOLESTI. Bolest druhy bolesti, možnosti léčby LÉČBA BOLESTI Bolest varuje organizmus před poškozením a signalizuje onemocnění. Při léčbě bolesti musíme mít na paměti, že analgetika jsou léky symptomatické, neřeší tedy příčinu bolesti. Určitě bychom

Více

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.5.2016 Úterý 3.5.2016 Středa 4.5.2016 Čtvrtek 5.5.2016 Pátek 6.5.2016 chléb, pomazánka vaječná, paprika - zelenina příloha, mléko, čaj polévka zeleninová s celozrnným kuskusem,09 lečo s vejci,

Více

MŠ a ZŠ do Pátek

MŠ a ZŠ do Pátek Pátek 1.4.2016 Přesnídáv. chléb s pomazánkovým máslem, paprika - zelenina příloha, čaj Polévka polévka vločková s brambory a zeleninou Oběd 1 kuřecí řízek smažený, brambory m.m., salát zeleninový s jablky,03,07,09

Více

LÉKY K LÉČBĚ CHOROB SRDCE a CÉV. Markéta Vojtová

LÉKY K LÉČBĚ CHOROB SRDCE a CÉV. Markéta Vojtová LÉKY K LÉČBĚ CHOROB SRDCE a CÉV Markéta Vojtová Léčba chorob KV aparátu A) Kardiotonika B) Antihypertenziva C) Nitráty D) Antiarytmika E) Vazodilatancia F) Venofarmaka G) Antikoagulancia H) Antiagregancia

Více

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 1.8.2016 Úterý 2.8.2016 Středa 3.8.2016 Čtvrtek 4.8.2016 Pátek 5.8.2016 kaše jáhlová, meruňky - ovoce příloha, čaj gulášová polévka květák na mozeček, brambory m.m., anglická dušená zelenina -

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.09.2015 do 04.09.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.09.2015 do 04.09.2015 Od 01.09.2015 do 04.09.2015 Sýrová pomazánka, chléb, čaj(1,7) 01.09 Polévka z červené čočky(1) 1.Drůbeží rizoto sypané sýrem, sirup, voda(1,7) Okurkový salát Vaječná pomazánka, sezamová hvězdička, bílá

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí s drobenkou Hlavní jídlo: Ovocné knedlíky s mákem a cukrem, ovoce, čaj

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí s drobenkou Hlavní jídlo: Ovocné knedlíky s mákem a cukrem, ovoce, čaj OD 4.2. DO 8.2.2013 Svačina: Chléb, máslo, turistický salám, čaj Polévka: Hovězí s drobenkou Hlavní jídlo: Ovocné knedlíky s mákem a cukrem, ovoce, čaj Svačina: Rohlík, máslo, šunkový salám, čaj Svačina:

Více

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od 01..2015 do 31..2015 Čtvrtek 1..2015 chléb kmínový, pomazánka cizrnová, zel. obloha, ovoce, kakao (obsahuje al. : 01,,, ) polévka bramboračka s houbami, kuřecí přírodní řízek, rýže hrášková, čaj ovocný,

Více

Lékové interakce antiepileptik 2011. MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopar INFOPHARM a.s., Praha Klinická farmacie v neurologii, 10.6.

Lékové interakce antiepileptik 2011. MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopar INFOPHARM a.s., Praha Klinická farmacie v neurologii, 10.6. Lékové interakce antiepileptik 2011 MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopar INFOPHARM a.s., Praha Klinická farmacie v neurologii, 10.6.2011 Výskyt chyb při preskripci chybná preskripce 0,2% preskripce

Více

Jídelníček od 1.9. do 5.9. 2014

Jídelníček od 1.9. do 5.9. 2014 Pondělí -- Základní škola Boskovice, okres Blansko, školní jídelna nám. 9. května -- -- Jídelníček od 9. do 5.9. 2014 rizoto s vepřovým masem, zeleninou a sýrem, sterilovaný okurek sirup Úterý zeleninová

Více

Škola- září do Čtvrtek Pátek

Škola- září do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Přesnídáv. toustový chléb- celozrnný, pomazánka z tuňáka a zeleniny, mrkev, čaj,04,07,09 Polévka polévka čočková s kroupami a zeleninou Oběd 1 kuře pečené, dušená rýže, paprika - zelenina

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií. Problémy nemocných spojené s antikoagulační léčbou

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií. Problémy nemocných spojené s antikoagulační léčbou VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Problémy nemocných spojené s antikoagulační léčbou bakalářská práce Autor: Věra Kučerová Vedoucí práce: Mgr. Radka Křepinská Jihlava 2014

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Pátek 2.9.2016 Ochucené mléko, Rohlík, Pomazánka celerová, čerstvá zelenina,09,10 Kapustová polévka s bramborama, Kuřecí plátek, Dušená rýže, Salát rajčatový s cibulí Chléb, Pomazánka

Více

žitný chléb, pomazánka celerová s tvarohem, paprika - zelenina příloha, čaj obsahuje alergeny: 01,07,09

žitný chléb, pomazánka celerová s tvarohem, paprika - zelenina příloha, čaj obsahuje alergeny: 01,07,09 Středa 1.6.2016 Čtvrtek 2.6.2016 Pátek 3.6.2016 žitný chléb, pomazánka celerová s tvarohem, paprika - zelenina příloha, čaj,09 polévka rybí,04,07,09 kuře pečené, bulgur se zeleninou, paprika - zelenina

Více

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 01.11.2015 do 30.11.2015

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 01.11.2015 do 30.11.2015 ..25 do 30..25 Pondělí 2..25 Úterý 3..25 Středa 4..25 Čtvrtek 5..25 Pátek 6..25 čočková (obsahuje al. : ) Nudle s mákem, tvarohem, Čaj s citrónem (obsahuje al. :, ) zeleninová se sýrovým kapáním (obsahuje

Více

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka tvarohová s mrkví a vejcem, okurka - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,03,07

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka tvarohová s mrkví a vejcem, okurka - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,03,07 Úterý 1.11.2016 slunečnicový chléb, pomazánka kapiová, mrkev, čaj / bílá káva špenátová polévka s vajíčkem obsahuje alergeny: 03,07 hovězí ragú, houskové knedlíky (kynuté),09 cereálie, mléko, jablka -

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer Pátek, 27. 3. 2015 Ukázka jídelníčku Mrkvový krém s krupicovými noky, Celer Pečené rybí filé s nivou, bramborové pyré s hráškem, rajčatový salát s cibulí, BUDOVA B Alergeny: Ryby, Mléko a výrobky z něj

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do Pondělí 2.5.26 Úterý 3.5.26 Středa 4.5.26 Čtvrtek 5.5.26 Pátek 6.5.26 chléb, vaječná pomazánka, rajče, bílá káva (obsahuje al.:,, pórková (obsahuje al.:,, ) přírodní kuřecí řízek, duš. rýže s kuskusem

Více

Čočková se smetanou 0.3 l + pizza štangle 1, 7, 12 Minestra di Pomodori 0.3 l. rajčatová polévka s parmazánem

Čočková se smetanou 0.3 l + pizza štangle 1, 7, 12 Minestra di Pomodori 0.3 l. rajčatová polévka s parmazánem Čočková se smetanou 0.3 l Pizza s česnekem 300g 1, 7, 12 rajčatový základ, sýr mozzarella, česnek Špagety se smetanou, slaninou a sýrem 350 g 1, 7, 12 těstovina, slanina, smetana, sýr parmazán Vepřové

Více

Září týden 1.9. až 4.9.

Září týden 1.9. až 4.9. týden 1.9. až 4.9. čtvrtek 1.9.2016 Přesnídávka: chléb, sýrová pomazánka, okurek, bílá káva1, 7 polévka čočková 1 Hlavní jídlo: vepřová pečeně, bramborová kaše, salát, čaj 7 Svačina: puding s piškoty,

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls103609/2008, sukls103610/2008

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls103609/2008, sukls103610/2008 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls103609/2008, sukls103610/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Warfarin Orion 3 mg Warfarin Orion 5 mg tablety warfarinum natricum

Více

Pondělí. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Středa

Pondělí. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Středa Pondělí Úterý Středa Čtvrtek 1.5.2014 STÁTNÍ SVÁTEK Pátek 2.5.2014 ŘEDITELSKÉ VOLNO Pondělí 5.5.2014 Slepičí vývasr s nudlemi Buchtičky se šodo Kuskus se zeleninou a kuřecím masem Rohlík, pl. Uzený sýr,

Více

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015 ..25 do 30..25 Čtvrtek 1..25 Pátek 2..25 Polévka bramborová s krupkami zahuštěná (obsahuje al. :, ) Chléb, pomazánka z olejovek, ovocná mísa, bikava (obsahuje al. :,,, ) Králík na paprice, těstoviny (obsahuje

Více

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA. Markéta Vojtová

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA. Markéta Vojtová REVMATOIDNÍ ARTRITIDA Markéta Vojtová Revmatoidní artritida (RA) Zánětlivé onemocnění pojivové tkáně Postihuje převážně klouby Postihuje klouby symetricky Postihuje několik kloubů najednou Charakter vleklého

Více

Leden týden 4.1. až pečené kuře, bramborová kaše, salát s čínského zelí, čaj rohlík, jogurt, sirup

Leden týden 4.1. až pečené kuře, bramborová kaše, salát s čínského zelí, čaj rohlík, jogurt, sirup týden 4.1. až 10.1. pondělí 4.1.2010 polévka zeleninová s kapáním čočka na kyselo, vejce, chléb, okurek, čaj chléb, medové máslo, ovoce, čaj úterý 5.1.2010 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek,

Více

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn. sukls84870/2012 a sukls84880/2012

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn. sukls84870/2012 a sukls84880/2012 Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn. sukls84870/2012 a sukls84880/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Warfarin PMCS 2 mg Warfarin PMCS 5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá

Více

Pondělí 3.3.2014. Úterý 4.3.2014. Středa 5.3.2014. Čtvrtek 6.3.2014. Pátek 7.3.2014

Pondělí 3.3.2014. Úterý 4.3.2014. Středa 5.3.2014. Čtvrtek 6.3.2014. Pátek 7.3.2014 Pondělí 3.3.2014 bramboračka nudle s mákem, mléčný nápoj bramborový knedlík, zelí, smažená cibulka chléb, tuňáková pomazánka, čaj sýrový rohlík, mléko, čaj Úterý 4.3.2014 kuřecí vývar s těstovinou čočka

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 pátek 2.4.2010 Velikonoční prázdniny Velikonoční prázdniny změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.zspribram.cz pondělí 5.4.2010 Duben 2010 týden 5.4. až 11.4.

Více

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva týden 1.11. až 7.11. pondělí 1.11.2010 Přesnídávka: celozrnné rohlíky, máslo, bílá káva polévka zeleninová s rýží kapustové karbenátky, brambory, červená řepa, čaj chléb, máslo s džemem, ovoce, sirup úterý

Více

Postavení laboratorního vyšetření v klasickém systému péče o pacienta Klinik ik indikuje laboratorní vyšetření Laboratoř vyšetření provádí Klinik výsl

Postavení laboratorního vyšetření v klasickém systému péče o pacienta Klinik ik indikuje laboratorní vyšetření Laboratoř vyšetření provádí Klinik výsl Externí hodnocení kvality POCT vyšetření protrombinového času Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Postavení laboratorního vyšetření v klasickém systému péče o pacienta

Více

Obědy - ZŠ a MŠ Dětenice

Obědy - ZŠ a MŠ Dětenice Pondělí 4.1.2016 Přesnídáv. houska ks, pomazánka vitamínová, paprika - zelenina příloha, čaj Polévka polévka bramborová s krupkami Oběd 1 těstoviny zapékané se sýrem a vejcem obsahuje alergeny: 03,07 Svačina

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny Pondělí 2.1.2017 Úterý 3.1.2017 2 Středa 4.1.2017 2 Čtvrtek 5.1.2017 2 Pátek 6.1.2017 2 Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny Med, máslo, chléb, rohlík, kakao / čaj (A: 01,03,07,12) Kmínová s kapáním (A:

Více

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005 Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 21-25 Prokeš M, Vitásek Z, Kolář J WWW.INFOPHARM.CZ Zdravotní pojišťovna Škoda ZPŠ a její klienti PRAHA Počet klientů ZPŠ:

Více

Říjen týden až 9.10.

Říjen týden až 9.10. týden 3.10. až 9.10. pondělí 3.10.2016 polévka s cizrnou 9 Hlavní jídlo: koprová omáčka, vejce, brambory, čaj 3, 7 Svačina: chléb, máslo, džem, ovoce, sirup 1 úterý 4.10.2016 Přesnídávka: chléb, sýrová

Více

Farmakologie. Antitrombotika, antikoagulancia Mgr. Pavlína Štrbová, doc.mudr. Karel Urbánek, Ph.D.

Farmakologie. Antitrombotika, antikoagulancia Mgr. Pavlína Štrbová, doc.mudr. Karel Urbánek, Ph.D. Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Farmakologie Antitrombotika, antikoagulancia Mgr. Pavlína Štrbová, doc.mudr. Karel Urbánek, Ph.D. 1. Motivační úvod ke kapitole Brainstorming

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Interakce léčiv ovlivňujících krevní srážlivost s vybranými volně prodejnými léčivými přípravky a doplňky stravy

Interakce léčiv ovlivňujících krevní srážlivost s vybranými volně prodejnými léčivými přípravky a doplňky stravy Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Interakce léčiv ovlivňujících krevní srážlivost s vybranými volně prodejnými

Více

Lékové interakce u diabetiků v České republice PharmDr. Josef Suchopár MUDr. Michal Prokeš Hradec Králové, 7.června 2008

Lékové interakce u diabetiků v České republice PharmDr. Josef Suchopár MUDr. Michal Prokeš Hradec Králové, 7.června 2008 Lékové interakce u diabetiků v České republice PharmDr. Josef Suchopár MUDr. Michal Prokeš Hradec Králové, 7.června 2008 Obsah sdělení Úvod do problematiky, význam lékových interakcí Příklady interakcí

Více

od do Středa Čtvrtek Pátek

od do Středa Čtvrtek Pátek ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..26 do..26 Středa 1.6.26 Čtvrtek 2.6.26 Pátek 3.6.26 Kaiserka, Máslo, Džem, Bílá káva, Čaj ovocný (A:,,,,) drůbková jemná s nudlemi (A:,,,)

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK MŠ. Od 02.11.2015 do 06.11.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK MŠ. Od 02.11.2015 do 06.11.2015 Od 02.11.2015 do 06.11.2015 Pomazánka krabí, bílý chléb, bílá káva(1,3,4,7) 02.11. Polévka bramborová krémová s vločkami (1) 1. Dušené vepřové maso v mrkvi, vařené brambory Ovocné pyré, piškoty, ovoce,

Více

Zeleninová polévka s pohankou Vepřové kostky na kmíně, mexická rýže, rajčatový salát s mozzarelou, ovocná šťáva nebo mléko

Zeleninová polévka s pohankou Vepřové kostky na kmíně, mexická rýže, rajčatový salát s mozzarelou, ovocná šťáva nebo mléko 1.9. 2.9.2016 hlavní prázdniny hlavní prázdniny hlavní prázdniny Zeleninová polévka s pohankou Vepřové kostky na kmíně, mexická rýže, rajčatový salát s mozzarelou, ovocná šťáva nebo mléko 1a), 3, 4, 7

Více

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53 od 02..25 do..25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva krupicová s vejcem obsahuje alergeny:,,,, sekaná pečeně, brambor, červená řepa, džus chléb, tuňáková pomazánka,

Více

od 01.10.2015 do 02.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 02.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od..25 do..25 Čtvrtek 1..25 Pátek 2..25 Veka chlebíčková, Medové máslo, Bílá káva, Čaj ovocný (A:,) krakonošská česnečka (A:,,,,,,) Holandský řízek, Brambory maštěné, Salát rajčatový, Nápoj ovocný (A:,,)

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelního lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

sp.zn. sukls157954/2012, sukls157955/2012 a sp.zn. sukls149485/2014

sp.zn. sukls157954/2012, sukls157955/2012 a sp.zn. sukls149485/2014 sp.zn. sukls157954/2012, sukls157955/2012 a sp.zn. sukls149485/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU THEOPLUS 100 THEOPLUS 300 Tableta s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.1.2017 Úterý 3.1.2017 Středa 4.1.2017 Čtvrtek 5.1.2017 Pátek 6.1.2017 Ochucené mléko, Zapečený rohlík, čerstvá zelenina,09,10 Polévka brokolicová, Lívance, Čaj Chléb s pomazánkovým máslem, Rajče

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr.

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj OD 1.10. DO 5.10.2012 Svačina: Chléb, máslo, šunka, čaj Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj Svačina: Rohlík, máslo, sýr Eidam, mléko Svačina: Chléb,

Více

Jídelní lístek Chléb s pomazánkou z nivy, mléko. Rohlík s broskvovou přesnídávkou, čaj. Houska s mrkvovou pomazánkou, bílá káva

Jídelní lístek Chléb s pomazánkou z nivy, mléko. Rohlík s broskvovou přesnídávkou, čaj. Houska s mrkvovou pomazánkou, bílá káva 1. 5. 9. 2014 Chléb s pomazánkou z nivy, mléko Polévka bramborová Rizoto z kuřecího masa s kuskusem, červená řepa, jahodový nápoj Rohlík s broskvovou přesnídávkou, čaj Houska s mrkvovou pomazánkou, bílá

Více

sp.zn. sukls39238/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele

sp.zn. sukls39238/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele sp.zn. sukls39238/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele MEDOSTATIN 20 mg MEDOSTATIN 40 mg tablety lovastatinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Warfarin Orion 3 mg Warfarin Orion 5 mg tablety warfarinum natricum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Warfarin Orion 3 mg Warfarin Orion 5 mg tablety warfarinum natricum sp.zn. sukls245666/2015 Příbalová informace: Informace pro uživatele Warfarin Orion 3 mg Warfarin Orion 5 mg tablety warfarinum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Přesnídáv. Jogurt se strouhaným jablkem, rohlík, čaj (A: 01,07)

Přesnídáv. Jogurt se strouhaným jablkem, rohlík, čaj (A: 01,07) Pondělí 29.2.2016 Pudink s ovocem, čaj (A: 07) drožďová s ovesnými vločkami a zeleninou (A: 01,03,09) Směs ze sojového masa, dušená rýže, čaj (A: 01,03,06,07,09) Chléb s pomazánkovým máslem, ředkvičky,

Více

J Í D E L N Í Č E K ZŠ

J Í D E L N Í Č E K ZŠ 01062016 do 30062016 Středa 162016 cizrnová Znojemská omáčka, Houskové knedlíky (kynuté), Čaj s citrónem, Mléko,09,10 Špecle s mákem, Čaj s citrónem, Mléko obsahuje alergeny: 01,03,06,07 Čtvrtek 262016

Více

Reg. č. o/089/242. Ambulantní antikoagulační léčba

Reg. č. o/089/242. Ambulantní antikoagulační léčba Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/089/242 Ambulantní antikoagulační

Více

V příbalové informaci naleznete:

V příbalové informaci naleznete: Příloha č. 2 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls131001/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE SIMGAL 10 mg potahované tablety (simvastatinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře So 1

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře So 1 1 2 3 Út 4 St 5 Čt 6 Pá 7 Čaj s citronem Ovoce 1-l. hovězí s kapáním Ovoce Vajíčkový salát Chléb s máslem 1-Vepřové žebírka přírodní Sušenka Brambory - příloha Džem 1-Rýže dušená Chléb s máslem 1-kompot

Více

PARALEN 125 tablety Paracetamolum

PARALEN 125 tablety Paracetamolum Příbalová informace: informace pro pacienta PARALEN 125 tablety Paracetamolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015 1. - 5. 6. 2015 Pondělí Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) Polévka rychlá (1,3,9) Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá káva (čaj), (1,3,7) Rohlík s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko

Více

J Í D E L N Í Č E K ZŠ

J Í D E L N Í Č E K ZŠ Pondělí 2.5.2016 rajská s rýží obsahuje alergeny: 01,01a,07 Čínská masová směs, Rýže dušená, Čaj s citrónem obsahuje alergeny: 01,06,09,10 Fazole chilli con carne, Chléb,Čaj s citrónem obsahuje alergeny:

Více

JÍDELNÍČEK - ZÁŘÍ 2015

JÍDELNÍČEK - ZÁŘÍ 2015 JÍDELNÍČEK - ZÁŘÍ 2015 ÚTERÝ 1. 9. 1. Bramboračka s houbami /1,3,7,9 Sekaná pečeně se zeleninou, mleté vepřové a hovězí maso, promíchané se baby karotkou, Bramborová kaše/1,3,7 5. / GF, V/ -Bramboračka

Více

AKTIVNÍ LÉČEBNÉ PROTOKOLY

AKTIVNÍ LÉČEBNÉ PROTOKOLY AKTIVNÍ LÉČEBNÉ PROTOKOLY Režim CTD junior se opakuje za dní) onemocnění. Je vhodný pro nemocné do let. Součástí režimu CTD je cyklofosfamid, thalidomid a dexametazon. Pokud je režim ( cykly) použitý před

Více

LÉKOVÉ INTERAKCE. MUDr. Lea Pinková, Ph.D. II. interní klinika, Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno

LÉKOVÉ INTERAKCE. MUDr. Lea Pinková, Ph.D. II. interní klinika, Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno LÉKOVÉ INTERAKCE MUDr. Lea Pinková, Ph.D. II. interní klinika, Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno O lékové interakci mluvíme tehdy, když při současném podávání dvou nebo více léků dojde ke změně účinku

Více

Květen týden 2.5. až 8.5.

Květen týden 2.5. až 8.5. týden 2.5. až 8.5. pondělí 2.5.2016 Přesnídávka: celozrnný rohlík, pomazánkové máslo, jablko1, 7 Polévka: polévka hrstková 9 Hlavní jídlo: ryba zapečená s bramborami, zelí, čaj 3, 4, 7 Svačina: chléb,

Více

2. - 6.6.2014. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek

2. - 6.6.2014. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek 2. - 6.6.2014 Přesnídávka : Mléčná rýže, kukuřičné lupínky Polévka : Rajská s těstovinami Hlavní chod : Zeleninové rizoto se sýrem, červená řepa Svačina : Rohlík s kuřecí pěnou, rajče Přesnídávka : Bábovka,

Více

MUDr. Jan Hiblbauer s.r.o. Provozovna: třída Karla IV. 834/4, 500 02 Hradec Králové, tel.: 602 485 746 Identifikace: Narozen/a: Pohlaví: Plátce:

MUDr. Jan Hiblbauer s.r.o. Provozovna: třída Karla IV. 834/4, 500 02 Hradec Králové, tel.: 602 485 746 Identifikace: Narozen/a: Pohlaví: Plátce: Husova 64, 506 01 Jičín Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb TRANSREKTÁLNÍ ULTRASONOGRAFIE S BIOPSIÍ PROSTATY (TRUS+BP) INFORMACE O ZÁKROKU PRO PACIENTY Pacient/ka: Rodné číslo (identifikace): Co tento

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. - 4. 3. 2016 Úterý Rohlík s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka z červené čočky (1,7,9) Zapečené rybí filé se sýrem, bramborová kaše, třešňový kompot, rybízový čaj (1,4,7) Toustový chléb s ledovým

Více

JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013. Velikonoce. Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj

JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013. Velikonoce. Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013 Velikonoce Svačina: Lámankový chléb, hermelínová pomazánka, zelenina, čaj Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj Svačina: Rohlík, máslo,

Více

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 1.3.2016 Středa 2.3.2016 Čtvrtek 3.3.2016 Pátek 4.3.2016 Pohanková kaše, ovoce, čaj Květáková polévka s pohankou, čočka na kyselo, vejce, chléb, voda, mírně slazený čaj,03 Celozrnná bulka se sýrovou

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015 2. - 6. 3. 2015 Pondělí Houska s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka rajská s rýží (1) Zapečené těstoviny se šunkou, okurka, čaj s citrónem, pomeranč (1,3,7) Chléb se sádlem, čaj (1) Úterý Chléb s pomazánkou

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! Iva 1. 12. 2016 - čtvrtek ALERGENY polévka mrkvová s těstovinou 1,7,9 rybí filé na másle, bramborová kaše, kompot hot drink s jablko-skořice, voda 1,4,7 Blanka 2. 12. 2016 - pátek ALERGENY Vivien polévka

Více

0030673 ORTANOL 40 MG POR CPS DUR 28X40MG 40MG 28 115,27 0023789 LOSEPRAZOL 40 MG POR CPS ETD 28X40MG 40MG 28 115,27

0030673 ORTANOL 40 MG POR CPS DUR 28X40MG 40MG 28 115,27 0023789 LOSEPRAZOL 40 MG POR CPS ETD 28X40MG 40MG 28 115,27 A02BC01 omeprazol 0185344 ORTANOL 20 MG POR CPS DUR 28X20MG 20MG 28 57,64 0017104 LOSEPRAZOL 20 MG POR CPS ETD 28X20MG 20MG 28 57,64 0122112 APO OME 20 POR CPS ETD 28X20MG 20MG 28 57,64 0010245 OMEPRAZOL

Více

Prevence cévních mozkových příhod a systémové embolie u dospělých pacientů s NVFS s jedním nebo více rizikovými faktory (SPAF)

Prevence cévních mozkových příhod a systémové embolie u dospělých pacientů s NVFS s jedním nebo více rizikovými faktory (SPAF) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pradaxa 150 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje dabigatranum etexilatum 150 mg (ve formě dabigatrani etexilati mesilas). Pomocné látky

Více

APTIVUS musí být předepisován lékaři se zkušenostmi s léčbou infekce virem HIV-1.

APTIVUS musí být předepisován lékaři se zkušenostmi s léčbou infekce virem HIV-1. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APTIVUS 100 mg/ml perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml perorálního roztoku obsahuje tipranavirum 100 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ

Více

Červen 2009. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny

Červen 2009. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny úterý 2.6.2009 Polévka: brokolicová španělský ptáček, dušená rýže středa 3.6.2009 Polévka:

Více

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 1.9.25 chléb kmínový, pomazánka tvarohová s česnekem a kečupem, zeleninová obloha, mléko (obsahuje al. :,, ) polévka fazolová moravská, krůtí tokáň, těstoviny, čaj ovocný, mléko, voda (obsahuje al.

Více

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls247013/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás

Více

PARALEN 500 SUP čípky Paracetamolum

PARALEN 500 SUP čípky Paracetamolum sp.zn.sukls30864/2014, sukls122004/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta PARALEN 500 SUP čípky Paracetamolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čaj, Chléb, Pomazánka sardinková, ovoce,04,07,10 Polévka čočková se zeleninou, Krůtí nudličky, Dušená rýže, Zeleninová obloha,06,09 fit tyčka,08 Čaj se sirupem, Kaše kukuřičná

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, LIŠOV JÍDELNÍČEK MŠ

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, LIŠOV JÍDELNÍČEK MŠ Základní škola a Mateřská škola Lišov Od 03.01.2017 do 06.01.2017 Chléb s máslem a plátkovým sýrem, ovocný čaj, ovoce(1,7) 03.01. Polévka špenátová s vajíčkem(1,3,7) 1. Nudle s mákem a cukrem, přelité

Více

Vedoucí školní jídelny: Balochová A., vedoucí kuchařka: Mikešová J.

Vedoucí školní jídelny: Balochová A., vedoucí kuchařka: Mikešová J. Na týden od 1. září do 4. září 2015 Pondělí Úterý Zeleninový vývar s kuskusem 7,9 1 Boloňské špagety se sýrem 1,3,6,7,9 Míchaný kompot, mandarinkový džus, voda Středa Pórková 1,3,5,6,7,8,9,11 2 Rybí filé

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, LIŠOV JÍDELNÍČEK. Od do

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, LIŠOV JÍDELNÍČEK. Od do Od 01.06.2016 do 03.06.2016 Bílý chléb, máslo, dušená šunka, ovocný čaj(1,7) 01.06. Polévka hrášková(1,7) 1. Svíčková na smetaně, hovězí maso vařené, houskové knedllíy(1,3,7) 2. Restovaná vepřová játra

Více

do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 1.11.2016 Středa 2.11.2016 Čtvrtek 3.11.2016 Pátek 4.11.2016 Ochucené mléko, makovec, ovoce Polévka gulášová, Rizoto s drůbežím masem a sýrem, Salát z rajčat a pórku Chléb, Bylinkové máslo Kakao,

Více