I. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY mající za cíl ochranu lidského zdraví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY mající za cíl ochranu lidského zdraví"

Transkript

1 strana 1/8 Zpracoval: Ing. Štěpánka Hemzáčková datum Účinnost od: Schválil: Dan Navrátil, MSc, MBA datum Vytiskl: CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB I. Zdravotní služby mající za cíl ochranu lidského zdraví II. Zdravotní služby, které nesplňují cíl ochrany zdraví III. Zdravotní výkony pro cizince a samoplátce IV. Zdravotní výkony s regulovanými cenami V. Služby spojené se zdravotními výkony a službami VI. Administrativní služby Nemocnice Boskovice s.r.o. poskytuje svým klientům administrativní služby nebo provádí zdravotnické výkony a služby, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Klientům jsou poskytovány na jejich vlastní žádost a za přímou úhradu před poskytnutím služby. Odpovědný pracovník, který službu poskytuje, je povinen seznámit objednatele níže uvedených výkonů a služeb s rozsahem a podmínkami jejich poskytnutí vč. informace o ceně. Poté vystaví podklad k platbě v hotovosti na pokladně nemocnice, popř. na daném pracovišti. Před poskytnutím služby odpovědný pracovník ověří, zda klient úhradu provedl. V odůvodněných případech se vystavuje faktura, na které příjemce poskytované služby podpisem uznává výši svého závazku vůči Nemocnici Boskovice s.r.o. I. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY mající za cíl ochranu lidského zdraví Poskytované zdravotní výkony a služby a služby s nimi související mají léčebný cíl nebo ochranu lidského zdraví. Zdravotní služby jsou poskytovány zdravotnickými pracovníky nebo jinými odbornými pracovníky, pokud se jedná o činnosti vykonávané v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Zdravotní služby jsou podle 51, odst. 1, písm. i) zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeny od daně pouze za podmínky, pokud mají za cíl ochranu, udržení, obnovení lidského zdraví, to je diagnostikování, léčení nemoci a zdravotních obtíží a též jejich předcházení (viz. 58 odst. 1 cit. zákona) o této skutečnosti rozhoduje odpovědný pracovník, který službu poskytuje. V případě nesplnění výše uvedené podmínky je k ceně připočtena 15%. Stránka 1 z 8

2 strana 2/8 Zdravotní výkony a služby Biologická léčba poúrazových a arthrotických kloubních změn léčba pohybového aparátu plasmou bohatou na trombocyty 1 aplikace Miniinvazivní akutní vyšetření CRP u dítěte Exkochleace bradavic - 1 výkon Inhalační analgetikum Entonox 1 dávka - malý chirurgický zákrok, porodní sál - rozsáhlý chirurgický zákrok Aplikace Ferinject injekce Dlaha fixační - polymerovaný plast (kód sádrování se nevykazuje na ZP) - prsty, ruka, předloktí - celá horní končetina - noha, bérec - dolní končetina Gynekologické vyšetření neregistrované pacientky v souvislosti s vydáním receptu na antikoncepci Jednorázová vyšetřovací zrcadla Ultrazvukový snímek Jednorázová sukně ke gynekologickému vyšetření Relaxace ve vaně před porodem Cena Kč Kč 500 Kč Kč 300 Kč 400 Kč 500 Kč 600 Kč Kč Hospitalizace novorozence bez pojištění po porodu - 1 den Klasická masáž - záda - šíje - částečná končetin - kosmetická masáž obličeje Permanentka 10 masáží 1 zdarma Ošetření vysokovýkonným laserem - rozsah ošetření do 4 minut 1 sezení 10 sezení - rozsah ošetření nad 4 minuty 1 sezení 10 sezení Plynové injekce - 1 sezení Suché CO 2 koupele - 1 aplikace - bez doporučení lékaře s doporučením lékaře Kč Kč 700 Kč 120 Kč Kč - Vak k sérii suchých CO 2 koupelí Vířivá koupel končetinová - 1 aplikace Stránka 2 z 8

3 strana 3/8 Střídavé nožní koupele - 1 aplikace Přísada do koupele Plantoskopické vyšetření vstupní a kontrolní Kineziotaping vč. materiálu velké klouby, záda, šíje Kineziotaping vč. materiálu malé klouby, jednotlivé svaly Kineziotaping s vlastním materiálem Dornova metoda Kolagenové injekce - 1 sezení Předehřátí - termovak - 10 min. Vakuová terapie krytí 2 ks Komplexní vyšetření klinickým logopedem bez doporučení lékaře Vyšetření stolice na parazity Vyšetření stolice na Helicobacter pylori Test na HIV Vyšetření HCG Vyšetření Homocystein Kč 30 Kč Kč 320 Kč 210 Kč 530 Kč Stránka 3 z 8

4 strana 4/8 II. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY, které nesplňují cíl ochrany zdraví Uvedené poskytované zdravotní výkony a služby, které nejsou podle 58 odst. 1, zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zdravotními službami osvobozenými od daně, jsou zpoplatněny podle níže uvedené tabulky včetně. Zdravotní výkony a služby Sazba Cena vč. Umělé přerušení těhotenství 15% Kč Sterilizace vč. 2 nocí hospitalizace 3. a každá další noc hospitalizace 15% 15% Kč 1. Korektivní tetováž - každých započatých 30 minut 15% 1 Vyšetření klinickým logopedem pro účely způsobilosti ke studiu/výkonu povolání 15% 1 Psychologické vyšetření profesionálních řidičů 15% Kč Kultivační vyšetření stolice pro zdravotní průkaz 15% Samostatný odběr krve 15% Vyšetření krevní skupiny 15% 180 Kč Laboratorní výkony pro veterinární účely 1,3552 Kč/ bod III. ZDRAVOTNÍ VÝKONY PRO CIZINCE A SAMOPLÁTCE Postup při zpracování podkladů pro úhradu výkonů a služeb poskytnutých cizincům a samoplátcům je upraven ve směrnici B23 Ošetřování cizinců. Vypočtená částka za provedené výkony a služby za použití stanovené hodnoty bodu je osvobozena od v souladu s 58 odst. 1, zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pojištěnec a kód pojišťovny v NISu smluvní pojištěnec (komerční) - poj. 666 samoplátce - poj. 999 Hodnota 1 bodu 1,12 Kč 1,12 Kč Stránka 4 z 8

5 strana 5/8 IV. ZDRAVOTNÍ VÝKONY S REGULOVANÝMI CENAMI Cenovým předpisem MZ 1/2015/DZP ze dne 2. prosince 2014 je stanovena maximální cena zdravotních výkonů bez na žádost orgánů státní správy hrazené z prostředků státního rozpočtu a na žádost orgánů justice, státního zastupitelství nebo policie hrazené z prostředků jejich vlastního rozpočtu. Na tyto vyžádané výkony se vystavuje faktura navýšená o 15%. Zdravotní výkony na žádost Ministerstva vnitra Policie ČR Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladě zdravotnické dokumentace (podrobný výpis z dokumentace) Lékařská zpráva o výsledku prohlídky osoby podezřelé ze spáchání násilného trestného činu (cílené vyšetření lékařem + administrativní výkon) Klinické vyšetření osoby při podezření z požití či podání návykových, psychotropních a jiných látek než alkoholu (cílené vyšetření lékařem) Odběr žilní krve osoby při podezření z požití nebo podání návykové, psychotropní či jiné látky (odběr krve ze žíly u dospělého) Prohlídka osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy (cílené vyšetření lékařem Cena bez 235 Kč 263 Kč 491 Kč 40 Kč 189 Kč Úhrady za zdravotní výkony poskytované na žádost orgánů státní správy se řídí výše uvedeným cenovým předpisem. Stránka 5 z 8

6 strana 6/8 V. SLUŽBY SPOJENÉ SE ZDRAVOTNÍMI VÝKONY A SLUŽBAMI A) POBYT PRŮVODCE DÍTĚTE NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ Na základě zákona č. 372/2011 Sb., Zákona o zdravotních službách, je nemocnice povinna umožnit pobyt zákonného zástupce nebo opatrovníka společně s hospitalizovaným pacientem, pokud to umožňuje vybavení zdravotnického zařízení nebo nebude narušeno poskytování zdravotních služeb. Pobyt průvodce nezletilého pacienta umožňuje provoz dětského oddělení: 1. ZDARMA je umožněno ubytování průvodce dítěte ve věku do 6 let vč. poskytnutí stravy pouze v případě, že je při hospitalizaci dítěte nutná celodenní přítomnost průvodce ( 25 zákona 48/1997, Sb. o veřejném zdravotním pojištění) vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěnce nebo k nutnosti zaškolení průvodce pojištěnce. O této skutečnosti rozhoduje lékař dětského oddělení. 2. ZA POPLATEK za užívání pokoje podle jeho vybavenosti vč. stravy. Jedná se o všechny případy bez ohledu na věk dítěte, kdy není pobyt průvodce lékařem indikován. Pokud celodenní přítomnost průvodce není nutná vzhledem ke zdravotnímu stavu hospitalizovaného pacienta, nelze požadovat náhradu nákladů spojených s jeho pobytem od zdravotní pojišťovny. Pokoje jsou podle vybavenosti rozděleny do 4 kategorií: I. Kategorie jednolůžkový pokoj vč. koupelny, ubytování s dítětem II. Kategorie jednolůžkový pokoj bez koupelny, ubytování s dítětem III. Kategorie dvoulůžkový pokoj bez koupelny, ubytování s dítětem IV. Kategorie vícelůžkový pokoj pouze pro ubytování průvodců Kategorie Sazba Cena vč. I. Kategorie 15% 400 Kč II. Kategorie 15% 3 III. Kategorie 15% 300 Kč IV. Kategorie 15% 2 Poplatek za ubytování uhradí průvodce v hotovosti nejpozději v den ukončení pobytu. Stránka 6 z 8

7 strana 7/8 B) UŽÍVÁNÍ NADSTANDARDNÍHO POKOJE PACIENTY NA OSTATNÍCH LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍ Nadstandardní pokoje jsou podle vybavení rozděleny do 3 kategorií: I. Kategorie samostatný pokoj vč. vlastního sociálního zařízení, TV, wifi, vybavení pro doprovod II. Kategorie samostatný pokoj vč. vlastního sociálního zařízení a TV III. Kategorie samostatný pokoj bez sociálního zařízení vč. TV Kategorie Cena I. Kategorie gynekologické oddělení, porodní sál 500 Kč II. Kategorie interna, ortopedie, chirurgie B 400 Kč III. Kategorie chirurgie A, oddělení šestinedělí 3 Ceny jsou osvobozeny od podle 51, odst. 1, písm. i), zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže hospitalizaci předchází zdravotní služba činnost s léčebným cílem nebo chránícím lidské zdraví. V opačném případě, kdy hospitalizaci předchází výkon, který není osvobozený od, je konečná cena k úhradě za nadstandardní pokoj vyšší o 15%. C) OSTATNÍ SLUŽBY spojené se zdravotními výkony a službami Služba Sazba Cena vč. Náklady spojené s přítomností doprovodu u porodu 15% 400 Kč Laktační poradna: - první návštěva - každá další návštěva 15% 15% Uložení těla zemřelého 1 den 15% 300 Kč Ubytování průvodce pacienta na přistýlce 15% Celodenní strava průvodce 15% Připojení k internetu na standardním pokoji/den 30 Kč Zapůjčení televizoru na standardním pokoji/den 30 Kč Zapůjčení invalidního vozíku/den 12 Kč Zapůjčení rotavibrátoru pro logopedii/den 12 Kč Stránka 7 z 8

8 strana 8/8 VI. ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY Administrativní služby Vystavení zprávy klinického logopeda na vyžádání pacienta Vystavení jednoduchého potvrzení na žádost pacienta (pro účely OSSZ, MPSV apod.) Sazba Cena vč. Lékařská zpráva pro banky a komerční pojišťovny 300 Kč Vyplnění úrazového pojištění, Oznámení pojistné události nebo Hodnocení bolestného 300 Kč Vypalování RTG snímků na CD na žádost pacienta 130 Kč Vyhledání zdravotní dokumentace 1 Kopírování zdravotní dokumentace, ostatní dokumentace: - Formát A4, A5 jednostranně - Formát A4, A5 oboustranně - Formát A3 jednostranně Formát A3 oboustranně 2 Kč 3 Kč 3 Kč 4 Kč - Zaslání dokumentů poštou do ČR - s dodejkou 60 Kč Zaslání dokumentů poštou mimo ČR - s dodejkou Školící místo lékaře 480 Kč Školící místo nelékařského zdravotnického pracovníka při specializačním studiu a zvyšování kvalifikace Školící místo pro nelékařského zdravotnického pracovníka při získávání kvalifikace (sanitář) Projednání klinické studie etickou komisí - projednání nové studie - nové posouzení opravené studie posouzení dodatku 300 Kč 180 Kč Kč Kč Kč S účinností od se tímto nahrazuje ceník ze dne Související formuláře: - Nadstandardní pokoj - Průvodce pacienta - Průvodce pacienta indikovaný pobyt - Doprovod u porodu Stránka 8 z 8

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB Nemocnice Boskovice s.r.o. Otakara Kubína 179, 680 21 Boskovice www.nembce.cz D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB platnost od 20.10.2014 I. Zdravotní služby mající za cíl ochranu lidského zdraví

Více

Komplexní vyšetření lékařem 0% 15% 720,00 Kč Cílené vyšetření lékařem 0% 15% 485,00 Kč Kontrolní vyšetření lékařem 0% 15% 240,00 Kč

Komplexní vyšetření lékařem 0% 15% 720,00 Kč Cílené vyšetření lékařem 0% 15% 485,00 Kč Kontrolní vyšetření lékařem 0% 15% 240,00 Kč Rozhodnutí, které služby jsou léčením, je na lékaři. Psychiatrická léčebna Šternberk Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk Ceník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a nezdravotních služeb

Více

Odborná lékařská nebo středně zdravotnická konzultace nebo konzultace o zdravotním stavu pacienta. Stránka 1 z 5

Odborná lékařská nebo středně zdravotnická konzultace nebo konzultace o zdravotním stavu pacienta. Stránka 1 z 5 Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění (smluvní ceny platné od 1.7.2015) Zdravotní výkony Píchnutí uší náušnice l ucho 175,- Kč vč.15% DPH 2 uši 235,- Kč vč.15% DPH Audio vyšetření na ORL Audio

Více

Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní

Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní Označení služby a ostatní výkony Česko samoplátci cizinci samoplátci akutní výkony Doprovod pacienta Strava

Více

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB NEMOCNICE MĚLNÍK (výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou) s účinností od 1. 7. 2015

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB NEMOCNICE MĚLNÍK (výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou) s účinností od 1. 7. 2015 Název služby Dokumentace a výkony vyžádané právnickou, fyzickou osobou Lékařská prohlídka klienta v zájmu právnické nebo fyzické osoby, včetně výpisu z dokumentace (vstupní, periodická, výstupní prohlídka,

Více

s účinností od 2. 9. 2013

s účinností od 2. 9. 2013 CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB ŠUMPERSKÉ NEMOCNICE a.s. s účinností od 2. 9. 2013 Název služby CENA v Kč vč. DPH Hodnota bodu za výkony nehrazené ze zdravotního pojištění Cizí státní příslušníci z členských zemí

Více

CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP

CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP čá 8/2014 Věst. MZd CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. prosince 2014, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných

Více

příspěvková organizace Olomoucká 86, 746 01 Opava CENÍK zdravotnických výkonů a ostatních služeb (aktualizace k 1.10. 2014)

příspěvková organizace Olomoucká 86, 746 01 Opava CENÍK zdravotnických výkonů a ostatních služeb (aktualizace k 1.10. 2014) příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava CENÍK zdravotnických výkonů a ostatních služeb Účinnost od 1. 1. 2013 (aktualizace k 1.10. 2014) OBSAH 1. Lékařské úkony hrazené samoplátci 1.1 Interní

Více

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ Věstník MZ ČR CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ 1. podmínky cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, způsoby cenové

Více

CENÍK PŘÍMÝCH ÚHRAD (platnost od 20.7.2015)

CENÍK PŘÍMÝCH ÚHRAD (platnost od 20.7.2015) ambulance klin.logopedie CENÍK PŘÍMÝCH ÚHRAD (platnost od 20.7.2015) komplexní vyšetření bez doporučení cílené vyšetření bez doporučení program speciální péče pro děti - 1 hod program speciální péče KUPOZ

Více

Ceník zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a ostatních služeb MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o.

Ceník zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a ostatních služeb MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. Ceník zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a ostatních služeb MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. 1. Ceník administrativních úkonů Administrativní výkon do 10 min. 100 zahrnuje: plná

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2015/DZP ze dne 2.

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2015/DZP ze dne 2. Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 12. PROSINCE 2014 Cena: 46 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2015/DZP ze dne 2. prosince 2014, o regulaci

Více

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU*

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* Název výkonu ( Kč) Hodnota bodu pro fakturaci klienty vyžádané péče, pokud se jedná o výkony, pro které není stanovena jiná nebo smluvní cena a zdravotní

Více

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN PROSINEC 2012... 2 ZE DNE 9. LEDNA 2013... 6

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN PROSINEC 2012... 2 ZE DNE 9. LEDNA 2013... 6 Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 22. LEDNA 2013 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN

Více

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny

Více

Ceník výkonů a služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění,

Ceník výkonů a služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, Ceník výkonů a služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, s platností od 1.dubna 2013 Nemocnice Sušice o.p.s. Ceník služeb nabízených Nemocnicí Sušice, které nesouvisí s poskytováním zdravotních

Více

Úrazové pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Úrazové pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Úrazové pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Úrazové pojištění Úvod Úrazové pojištění je určeno pro majitele běžného účtu České spořitelny nebo disponující osobu a zajišťuje výplatu pojistného plnění

Více

1. Účel. 2. Platnost dokumentu. 3. Použité zkratky a pojmy. 4. Odpovědnosti a pravomoci. 5. Vlastní popis předmětu. 3.1 Zkratky. 3.

1. Účel. 2. Platnost dokumentu. 3. Použité zkratky a pojmy. 4. Odpovědnosti a pravomoci. 5. Vlastní popis předmětu. 3.1 Zkratky. 3. Žitenická2084,41201Litoměřice Identifikacedokumentu:III_D_SM_OZP/02 Platíod:1.března2015 Číslojednací: Rušíse:verze12platnáod1.10.2014 Mgr.LenkaKalábová Vypracoval: Přezkoumal: Ing.VladimírKestřánek,MBA

Více

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Část pátá Podmínky poskytování zdravotní péče a její úhrady Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZPP K GEM CP 01/2010)

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZPP K GEM CP 01/2010) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZPP K GEM CP 01/2010) I. Úvodní ustanovení Tyto zvláštní pojistné podmínky pro cestovní pojištění tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy o cestovním

Více

Zdravotní služby. Nutrice. Gynekologicko-porodnické oddělení. Cena v Kč. Sazba daně. Cena v Kč vč.dph. Název služby

Zdravotní služby. Nutrice. Gynekologicko-porodnické oddělení. Cena v Kč. Sazba daně. Cena v Kč vč.dph. Název služby Název služby Cena v Kč bez DPH Sazba daně Cena v Kč vč.dph Zdravotní služby Nutrice První nutriční konzultace pro pacienty obezitologické poradny stanovení BMI, určení stravovacího režimu, edukace, zhodnocení

Více

UCZ/CZP/14. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní pojištění cizinců. Obecná část

UCZ/CZP/14. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní pojištění cizinců. Obecná část Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní pojištění

Více

Vzorec výpočtu pro celkovou úhradu za konkrétní výkon: Čas výkonu x minutová režijní sazba + počet bodů za výkon, to celé krát platná hodnota bodu

Vzorec výpočtu pro celkovou úhradu za konkrétní výkon: Čas výkonu x minutová režijní sazba + počet bodů za výkon, to celé krát platná hodnota bodu VYHLÁŠKA č. 439, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Vzorec výpočtu pro celkovou

Více

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Informační příručka pro cizince, kteří společně se svými dětmi dlouhodobě pobývají v ČR. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy 2005 Tato

Více

Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013

Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Obsah Obsah Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o. 4 2. Organizační schéma Nemocnice Boskovice

Více

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková 1 Základní terminologie Sociální službou je činnost nebo soubor činností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Nový rozměr léčby Obsah Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o.... 5 Organizační schéma Nemocnice Boskovice s.r.o.... 6 Seznam vedoucích zaměstnanců

Více

CENÍK SLUŢEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI

CENÍK SLUŢEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI CENÍK SLUŢEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI Ceník služeb, které poskytuje a nejsou uvedené v Ceníku sluţeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR verze 6.28

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR verze 6.28 Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR verze 6.28 vytvořená v součinnosti se zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče Ústředí Všeobecné zdravotní

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní rizikové pojištění Maxiefekt (VPP/902-05)

Všeobecné pojistné podmínky pro životní rizikové pojištění Maxiefekt (VPP/902-05) Všeobecné pojistné podmínky pro životní rizikové pojištění Maxiefekt (VPP/902-05) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Životní rizikové pojištění Maxiefekt, které sjednává Maxima pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel

Více